KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1"

Átírás

1 csz10 scsaurszki.qxd :21 Page 123 KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 Scsaurszki Tamás Bevezetés A hazai oprofit közéletbe idõrõl idõre felbukka a közösségi alapítváyok eve, majd ismét eltûik aélkül, hogy a hazai civilek komolyabba foglalkozáak vele. Így törtét ez legutóbb is, amikor a Nemzeti Civil Alap (NCA) körüli kocepcioális vitákba Bullai Nilda, Nizák Péter és Sátor Balázs (2003) egyik javaslata úgy hagzott, hogy az NCA egyik felállítadó kollégiuma foglalkozzék a magyarországi függetle források, úgymit a vállalati és egyéi adomáyozás, a közösségi alapítváyok és a magáalapítváyok megerõsítéséek kérdéseivel. Felvetésük közösségi alapítváyokra voatkozó részével, tudomásom szerit, érdembe seki sem foglalkozott. 2 Pedig 1994-es kelet-európai megjeleésük óta a közösségi alapítváyok egyre agyobb és fotosabb szerepet tölteek be azo országok civil szektoraiba, ahol meghoosodtak. Ezekek az országokak a száma folyamatosa övekszik: a Worldwide Iitiatives for Gratmaker Support (WINGS) 2005-ös jeletése szerit hét országba (Cseh Köztársaság, Észtország, Legyelország, Lettország, Litváia, Oroszország és Szlovákia) több mit 50 közösségi alapítváy mûködik, és további égy államba (Boszia-Hercegovia, Bulgária, Horvátország és Ukraja) folyak az elõkészületek közösségi alapítváyok felállítására. (Sacks, 2005) Egy kis túlzással úgy is fogalmazhaták, hogy egy olya (siker)törtéetrõl va szó, ami elkerülte hazákat. Igaz, hogy ittho is voltak próbálkozások a közösségi alapítváyok elterjesztésére, valamit a tágabba értelmezett közösségi filatrópia fejlesztésére, ezek mégsem eredméyeztek komoly és tartós sikereket. Ez azért is sajálatos, mert a hazai kezdeméyezések (is) abból a meggyõzõdésbõl idultak ki, CIVIL SZEMLE 2007/1 123

2 csz10 scsaurszki.qxd :21 Page 124 VILÁG-NÉZET hogy a közösségi alapítváyok és a közösségi filatrópia fejlesztése haszos lee a hazai civil szektorak. Jómagam osztom azok véleméyét, akik úgy látják, hogy a visegrádi országokba a közösségi alapítváyok haszos szerepet tölteek be. A civil szektor a közösségi alapítváyok meghoosításával és fejlesztésével megfelelõ választ adott a közpoti fiaszírozás hiáyosságaira és a civil kezdeméyezések közpézektõl függetle(ebb) pézügyi támogatására. Legalább eyire fotos, hogy a közösségi alapítváyok a helyi közösség- és szektorfejlesztés egyik motorjává váltak. Tapasztalataim szerit a civil szektor Magyarországo is a visegrádi országokhoz hasoló problémákkal küszködik az 1990-es évek vége óta. Meggyõzõdésem, hogy ez em feltétleül jeleti azt, hogy hazákba is a közösségi alapítváyok elterjesztése lee a hatékoy megoldás a problémákra. Ugyaakkor az elmúlt évek számomra azt jelzik, hogy a civil szektorak valamilye válasszal elõ kell rukkolia, ha biztosítai szereté a helyi közösségek és a civil szervezetek agyobb (pézügyi) függetleségét a közpoti (Budapeste eldötött), fõleg állami forrásoktól, illetve a helybe elosztott ökormáyzati pézektõl. Ebbõl eredõe azt a célt tûztem ki magam elé, hogy a külföldi és a hazai erõfeszítések bemutatásával járulok hozzá azo országos szervezetek és helyi közösségek erõfeszítéseihez, amelyek a feti kérdésbe szeretéek elõrelépi és 2004 között közelrõl figyelhettem a visegrádi országokba mûködõ közösségi alapítváyok fejlõdését, és lehetõségem volt számos amerikai, agol és ukrá közösségi alapítváy mukájával megismerkedem. Ezekre a tapasztalatokra alapozva próbáltam egy alapfokú, de viszoylag aprakész emzetközi körképet adi. 3 A második részbe égy olya hazai kezdeméyezést mutatok be, amelyek a közösségi alapítváyok meghoosítását, illetve a közösségi filatrópia tudatos fejlesztését tûzték ki célul. Négy beszélgetést összefoglalva azt szeretém körüljári, hogy mi késztette cselekvésre a szervezeteket, és milye eredméyei voltak az egyes kezdeméyezésekek. Beszélgetõpartereim arra is kitértek, hogy milye tapasztalatokkal gazdagodtak, hogya látták akkor, és hogya látják most ez iráyú erõfeszítéseiket. Nem utolsósorba pedig megosztották velem godolataikat arról, hogy mi akadályozta (akadályozza) a közösségi alapítváyok megjeleését és a közösségi filatrópia tudatos fejlesztését Magyarországo. 4 Nemzetközi körkép Mi is az a közösségi alapítváy? A WINGS (Sacks, 2005) jeletése szerit 2004-be öt koties 46 országába 1175 közösségi alapítváy mûködött. Természetese ics két teljese egyforma közösségi alapítváy egy országo belül (ahogy ics két egyforma civil szervezet sem), a külöbözõ 124 CIVIL SZEMLE 2007/1

3 csz10 scsaurszki.qxd :21 Page 125 VILÁG-NÉZET kotieseke létrejött közösségi alapítváyok pedig ige-ige eltérõek. Eek elleére, a közösségi alapítváyok közötti határoko és kotieseke átyúló egyre erõsödõ együttmûködés egyik eredméyeképpe, többé-kevésbé kikristályosodtak a közösségi alapítváyok legfotosabb ismérvei. Tehát a közösségi alapítváy olya bejegyzett oprofit szervezet, amely egy meghatározott földrajzi helye (kerület, város, kistérség, megye stb.) élõk egész közösségét szolgálja. Ezért a legtöbb közösségi alapítváy küldetése úgy fogalmaz, hogy az adott közösség életmiõségét kívája javítai; kuratóriumába (és egyéb testületeibe, ha vaak) az adott közösség mide fotosabb szegmese és szereplõje képviselteti magát; jól tájékozott a közösség helyzetét, ügyeit, problémáit és a problémák lehetséges megoldásait illetõe ezt a folyamatos szükségletfelmérésekek, a kuratóriumába (és testületeibe, ha vaak) ülõ külöbözõ emberek sokrétû tudásáak, tapasztalataiak és véleméyéek, valamit a közösség külöbözõ itézméyeivel fetartott kapcsolataiak köszöheti; függetle szervezet, azaz semmilye más szervezetek (ökormáyzat, vállalat stb.) vagy egyéek ics rá meghatározó befolyása; tevékeysége három fõ területet ölel fel: adomáygyûjtés, adomáyosztás és a közösségépítés. Az adomáygyûjtése keresztül a közösségi alapítváy olya szolgáltatást yújt a területé mûködõ (élõ) külöbözõ adomáyozókak (ökormáyzatok, vállalatok, egyéek), hogy az adomáyozók elképzelései a lehetõ legteljesebb mértékbe valósuljaak meg, az adomáyosztás a lehetõ legmagasabb szakmai szívoalo törtéje, és az adomáyok a közösség lehetõ legagyobb haszát szolgálják. A közösségi alapítváy emcsak adomáyokra és mûködésére gyûjt adomáyt, haem alaptõkéjére is, hogy biztosítsa a közösségi programok támogatását a jövõbe is. Kelet-Európába jellemzõ, hogy a közösségi alapítváyok fotos szerepet játszaak az adott közössége kívüli (elsõsorba emzetközi, közpoti kormáyzati és országos alapítváyi) források megszerzésébe és a közösség javára fordításába. Az adomáyosztó programok az adott közösség igéyeihez igazodak, és ezért agyo széles spektrumot ölelhetek fel. Kelet-Európába a legjellemzõbbek a kulturális, oktatási, egészségügyi, ifjúsági, hagyomáyõrzõ, köryezetvédelmi, közösségfejlesztõ és civil szektort fejlesztõ programok. Eek megfelelõe a támogatottak skálája is agyo széles: a civil szervezeteke túl támogatak egyéeket, be em jegyzett kisközösségeket és egyéb em profitorietált itézméyeket (pl. óvodákat, iskolákat, múzeumokat stb.). Széles körû tevékeysége és kapcsolatai lehetõvé teszik, hogy a közösségi alapítváy felhívja a figyelmet a közösség fotos ügyeire, megoldadó problémáira, összehozza az éritett vagy a megoldásba érdekelt feleket, facilitálja a közös godolkodást, és saját eszközeivel és erõforrásaival részt vegye az adott ügy megoldásába. CIVIL SZEMLE 2007/1 125

4 csz10 scsaurszki.qxd :21 Page 126 VILÁG-NÉZET átlátható és elszámoltatható módo, az adott ország törvéyeiek megfelelõe mûködik. Külööse fotos, hogy a törvéyi kötelezettségeke túl midet megtegye, hogy a közösség elõtt elszámoltatható legye. 5 Ezeket a követelméyeket mide közösségi alapítváy a saját országára és közösségére jellemzõ gazdasági, társadalmi, kulturális helyzetek megfelelõe ülteti át a gyakorlatba. Számos esetbe az egyes országokba mûködõ közösségi alapítváyok további követelméyeket támasztaak magukkal szembe. Talá a közösségi alapítváyok gyors elterjedéséek egyik titka, hogy agyo rugalmasa alkalmazhatók külöbözõ helyzetbe lévõ közösségek igéyeihez. (Ugyaakkor azt is meg kell jegyezi, hogy sok esetbe hívak olya civil szervezetet közösségi alapítváyak, amely a fet említett követelméyek egyikét vagy másikát kielégíti. Ezért mid többe hagsúlyozzák, hogy a követelméyek midegyikét egyszerre kell kielégítei, hogy egy szervezet téyleg közösségi alapítváykét mûködjö.) Közösségi alapítváyok a visegrádi országokba A visegrádi országokba az elsõ közösségi alapítváyt Besztercebáyá alapították 1994-be. 6 Az elmúlt 11 évbe több mit 30 közösségi alapítváy kezdte meg mûködését Csehországba, Legyelországba és Szlovákiába. Tehát a Kelet-Európába mûködõ közösségi alapítváyok több mit fele a Magyarországhoz agyo hasoló társadalmi, gazdasági és politikai viszoyokkal redelkezõ országokba jött létre. Közösségi alapítváyok a számok tükrébe 7 Csehország Csehországba az eddigi egyetle közösségi alapítváyt 1997-be alapították az észak-csehországi Usti ad Labem városába. 8 Az alapítváy a Labe Eurorégió Csehországra esõ területé mûködik, ahol mitegy 500 ezer ember (az ország lakosságáak 5 százaléka) lakik. Az alapítváyak 4 fõállású mukatársa va. Az alapítváy 2004-es gazdálkodásáak fõbb adatait az 1. és a 2. táblázat tartalmazzák. Az alapítváy sikeres mûködéséek köszöhetõe 2005-be több országos szervezet a közösségi alapítváyal közöse agyszabású programot idított újabb közösségi alapítváyok létrehozására. 126 CIVIL SZEMLE 2007/1

5 csz10 scsaurszki.qxd :21 Page 127 VILÁG-NÉZET 1. táblázat. A Labe Eurorégió Közösségi Alapítváyáak bevételei 2004-be. * Csak az államtól kapott tõke utá. 2. táblázat. A Labe Eurorégió Közösségi Alapítváyáak kiadásai 2004-be Az alapítváy alaptõkéjéek agysága 2004 végé körülbelül 360 mft volt. Legyelország 9 Legyelországba 2004 végé 20 közösségi alapítváyt tartottak yilvá. Ezek mitegy 3,5 millió embert értek el programjaikkal, vagyis az ország összlakosságáak közel 10 százalékát. A legyel közösségi alapítváyok 2004-es gazdálkodásáak fõbb adatait a 3. és a 4. táblázatba láthatjuk. A legyel közösségi alapítváyok a szomszédos országokba mûködõ társaikhoz képest bevételeik kimagaslóa magas százalékát szerzik országos forrásokból. Eek egyik oka az lehet, hogy a közösségi alapítváyok agy összegû támogatást kapak olya országos alapítváyoktól (pl. a Bátori Istvá Alapítváy és a Legyel Amerikai Szabadság Alapítváy), 10 amelyek szeretéek helyi programokat támogati, de Varsóból, az ország agysága miatt, ezt hatékoyabba tudják megtei a közösségi alapítváyok bevoásával. Másik oka pedig talá az, hogy a legyel közösségi alapítváyok jeletõs része az ország olya, szegéyebb területei mûködik, ahol icseek gazdag(abb) agyvárosok, a mukaélküliség eléri a 25 35%-ot, így a helyi erõforrások megszerzése külööse ehéz feladat. CIVIL SZEMLE 2007/1 127

6 csz10 scsaurszki.qxd :21 Page 128 VILÁG-NÉZET 3. táblázat. Legyel közösségi alapítváyok átlagos bevételei 2004-be (14 közösségi alapítváy adatai alapjá) 4. táblázat. Legyel közösségi alapítváyok átlagos kiadásai 2004-be (14 közösségi alapítváy adatai alapjá) Az alaptõke átlagos agysága 10,4 mft volt Szlovákia és 2004 között a besztercebáyai közösségi alapítváyal együtt 11 közösségi alapítváy kezdte meg mûködését Szlovákiába. Az általuk elért közösségek agysága változó: a legagyobb számú a pozsoyi (490 ezer), a legkisebb a Velky Sarisy-i (4 ezer), a 11 alapítváy összese több mit embert ér el, Szlovákia lakosságáak 25%-át. A szlovákiai közösségi alapítváyok legfotosabb adatait az 5. táblázat mutatja be. 128 CIVIL SZEMLE 2007/1

7 csz10 scsaurszki.qxd :21 Page 129 VILÁG-NÉZET 5. táblázat. Szlovák közösségi alapítváyok egyes adataiak átlaga 2004-be (10 közösségi alapítváy adatai alapjá) Akárcsak Csehországba, a szlovák közösségi alapítváyok bevételeiek több mit a fele saját közösségeikbõl származott. A helyi forrásokból származó bevételek struktúráját a 6. táblázat tartalmazza. 6. táblázat. A szlovák közösségi alapítváyok helyi forrásokból származó átlagos bevételei 2003-ba (10 közösségi alapítváy adatai alapjá) És amit a számok em tudak bemutati a pozitív oldal Csehország A közösségi alapítváy kezdeméyezõje volt számos olya szervezet létrehozásáak, amely a város és a régió fejlesztését tûzte ki célul. Így 1998-ba alapítója volt a regioális fejlesztési ügyökségek, amely komplex fejlesztési programokat valósít meg országos és EU-s forrásokból be tagja lett a városi befektetési csoportak, amely új befektetések ösztözését célozza Usti ad Labembe. A közösségi alapítváy feladata az új befektetõk segítése közösségi programjaik megvalósításába. CIVIL SZEMLE 2007/1 129

8 csz10 scsaurszki.qxd :21 Page 130 VILÁG-NÉZET A közösségi alapítváy az adomáyoko túl képzésekkel, taácsadással, tapasztalatcserékkel is segítette a helyi civil szervezeteket. Valószíûleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy az egy lakosra jutó országos adomáyok megszerzésébe az Usti ad Labem-i civil szervezetek az elsõk között vaak Csehországba. Legyelország A közösségi alapítváyok egy új mozgalom alapjait fektették le, amely a helyi erõforrások mobilizálásával kívá elidítai és fetartai helyi szitû változásokat. Ezt a társadalmi tõkét az Akadémia és a helyi parterek együttmûködése építi. (Milosheva Lewestei, 2000) A helyi filatrópia em elsõsorba pézszerzés, haem aak a meggyõzõdések az erõsítése az emberekbe, hogy va befolyásuk a társadalmi változásokra. Az adomáy emcsak pézügyi hozzájárulás, haem aak a kiyilatkoztatása is, hogy az adomáyozó részt vesz a helyi problémák megoldásába és a helyi civil társadalom építésébe. (Milosheva Lewestei, 2000) Szlovákia A közösségi alapítváyok erõsítették a helyi közösségekbe az összetartozás érzését és a civil szervezetek iráti bizalmat. Ezt elsõsorba az adomáygyûjtés és az adomáyosztás összekapcsolásával és az átlátható és elszámoltatható mûködéssel érték el. (Forrester Huptychova, 2002) Adomáyaikkal a közösségi alapítváyok agyba hozzájárultak a helyi civil társadalom fejlõdéséhez és az állampolgári aktivitás erõsödéséhez. (Forrester Huptychova, 2002) És amit a számok em mutatak a kihívások Természetese a közösségi alapítváyok gyors fejlõdése em jeletette azt, hogy em kellett számos problémával és ehézséggel megküzdei kezdve azzal, hogy egyáltalá meg lehet-e hoosítai a közösségi alapítváyi modellt Kelet-Európába. Mide egyes fejlõdési szakaszak megvoltak a saját jellegzetes kihívásai, amik visszatekitve sohasem voltak olya ehezek, mit az éppe aktuális ehézségek. Mivel a visegrádi országok közösségi alapítváyai közel egyidõsek, számos jelelegi problémájuk is közös. Ezek közül éháy: 130 CIVIL SZEMLE 2007/1

9 csz10 scsaurszki.qxd :21 Page 131 VILÁG-NÉZET Hogya alakítsaak ki kölcsööse elõyös, egymás függetleségét tiszteletbe tartó kapcsolatot a helyi ökormáyzattal? A helyi ökormáyzat sok közösségi alapítváyt támogat pézzel és egyéb eszközökkel. Sok esetbe viszot az elvárható elszámoltathatóságo felüli lojalitást követel meg, ami sérti az alapítváyok függetleségét. Hogya fedezzék a mûködési költségeiket a közösségi alapítváyok? A helybe szerzett források övekedésével párhuzamosa övekedek a közösségi alapítváyok mûködési költségei is. Ezeket viszot csak agyo kevés adomáyozó támogatja, ami a közösségi alapítváyok mukájáak volumeét és szívoalát veszélyezteti. Mikét kerüljék el a szétaprózódást? Egy közösségbe regeteg probléma vár megoldásra. A közösségi alapítváyok elméletileg midegyikkel foglalkozhatáak, ameyibe azt a közösség óhajtja. A gyakorlatba viszot, figyelembe véve szûkös erõforrásaikat, a közösségi alapítváyok em foglalkozhatak mide üggyel. Miek köszöhetõ a közösségi alapítváyok váratlaul gyors térhódítása a visegrádi országokba? A közösségi alapítváyok híveiek egyre övekvõ tábora egyeese arról beszél, hogy a közösségi alapítváyok már most alapjába átrajzolták országuk civil szektoráak térképét, és további fejlõdésükhöz, szerepük további övekedéséhez mide körülméy adott. Azt, hogy a közösségi alapítváyok tíz év alatt váratlaul gyorsa fejlõdtek, a visegrádi országokba még azok sem voják kétségbe, akik em feltétle hívei eze szervezeti formáak. Véleméyem szerit két téyezõ segítette a közösségi alapítváyok gyors fejlõdését. Az egyik a kisebb közösségek egyre agyobb igéye, hogy az õket éritõ ügyek itézését a saját kezükbe vegyék, de legalábbis hatással legyeek rájuk. A másik pedig az a tudatosság, ahogy a civil szervezetek meghoosították a közösségi alapítváyokat Csehországba, Legyelországba és Szlovákiába. A redszerváltás utá a közösségek övekvõ igéye az öredelkezésre a visegrádi országokba is egyre yíltabba és erõsebbe jeletkezett. Ezt a folyamatot, ami többé-kevésbé függetle a közösségi alapítváyoktól, számtala taulmáy elemezte, így em foglalkozuk vele. Ugyaakkor fotos láti, hogy miképp vezetett ez a folyamat a közösségi alapítváyok megszületéséhez. Szite mide civil szervezet felismerte és fotosak tartotta támogati és erõsítei a kisebb közösségeket. Eek köszöhetõ, hogy számtala helyi szervezet jött létre, amik a közösség bizoyos ügyeivel foglalkozak (szociális ellátás, kulturális programok, gazdaságfejlesztés, közösségfejlesztés, köryezetvédelem stb.). Ezek fotosságát országos szite is elismerték, és számtala alapítváyi és közpézekbõl fiaszírozott program született a helyi szervezetek mukájáak támogatására. Az országos CIVIL SZEMLE 2007/1 131

10 csz10 scsaurszki.qxd :21 Page 132 VILÁG-NÉZET források sokat segítettek a helyi kezdeméyezések megerõsödésébe és a helyi elképzelések megvalósításába, de számos kérdést em oldottak meg (illetve még világosabba hoztak felszíre), hisze a közpoti fiaszírozás em oldotta meg az egésze kis szervezetek támogatását, hisze ezek a szervezetek em tudtak eleget tei a pályázati feltételekek; továbbra is a közössége kívüli dötésektõl tette függõvé a helyi ügyek fiaszírozását (és megvalósítását); em erõsítette a helyi erõforrások kiakázását olya célokra, amelyek a közösség számára fotosak voltak; em övelte a helyi közösség felelõsségét a külöbözõ megoldadó problémák közötti (véges) források megosztásába (eek megyilváulása az erre va most közpoti péz, ezt kell csiáli, még akkor is, ha számukra em ez a legfotosabb metalitás); em hozott létre olya szervezeteket (mechaizmusokat), amelyek hosszú távo biztosíthatták vola az adott közösség övekvõ öállóságát a közpoti forrásokkal szembe. Többé-kevésbé ezekre a problémákra keresték a megoldást a cseh, legyel és szlovák civil szektor egyes képviselõi az 1990-es évek második felébe. Végül arra az elhatározásra jutottak, hogy a közösségi alapítváy mit modell jó megoldás lehet a helyi közösségek fet említett problémáira. A végrehajtás midhárom országba más és más volt, de megfigyelhetõek bizoyos közös elemek. Ezek, véleméyem szerit, agyba hozzájárultak ahhoz, hogy a közösségi alapítváyok sikerese eresztettek gyökeret és azóta is töretleül fejlõdek visegrádi szomszédaikál. A közös elemek a következõk voltak: A közösségi alapítváy híveiek sikerült számos fotos szervezetet megyeriük az ügyek, s koszezus alakult ki a közösségi alapítváyok lehetséges pozitív szerepét illetõe. Mielõtt elkezdõdött vola a közösségi alapítváyok megalapítása, számos országos koferecia, szûkebb körû megbeszélés, külföldi taulmáyút és külföldi szakértõk látogatásai segítették az érdeklõdõket abba, hogy potosa megismerhessék a közösségi alapítváyi modellt, közös véleméyt alakíthassaak ki a közösségi alapítváyok lehetséges szerepérõl az országukba és a meghoosításhoz szükséges kokrét lépésekrõl. (Természetese em sikerült midekit meggyõzi, de agyo kevese voltak azok, akik yílta, komoly és megalapozott elleérvekkel léptek vola fel a közösségi alapítváyok létrehozása elle.) Mid Legyelországba, mid Szlovákiába szükségletfelmérést végeztek, amelyek több célja volt: a) meghatározi azokat a társadalmi, gazdasági és a helyi közélethez kapcsolható követelméyeket, amelyek fotosak a közösségi alapítváy sikeres mûködéséhez, b) megtaláli azokat a kokrét közösségeket, ahol megvoltak a szükséges feltételek, és c) tovább fiomítai az országos civil 132 CIVIL SZEMLE 2007/1

11 csz10 scsaurszki.qxd :21 Page 133 VILÁG-NÉZET vezetõk közötti koszezust, hogy mi legye a közösségi alapítváyok szerepe az adott országba, és miképp kezdjék el az alapítváyok létrehozását. Kialakultak és szíre léptek azok a közösségek, ahol megvoltak a feltételek és a bátorság a közösségi alapítváyok megalapításához. A feltételekél a legfotosabb az volt, hogy legye az emberekek egy olya csoportja, akik lehetõleg midhárom szektort képviselték és hajladók voltak tevékeye részt vei az alapítváy felállításába és mûködtetésébe. Más szavakkal fogalmazva: fotosabb volt az adott közösség ereje és képessége az összefogásra, mit a közösség gazdasági poteciálja. Ezzel együtt megfigyelhetõ, hogy a gazdagabb területeke alapított közösségi alapítváyok (pl. a pozsoyi) 12 gazdasági mutatói sokkal gyorsabb fejlõdést mutatak, mit a szegéyebb vidékeke létrejött szervezetek (pl. a legyelországi Biĺgorajba) 13 de a pézügyi mutatók sokszor em fejezik ki azt a pozitív hatást, amit egy közösségi alapítváy kifejt! Kialakultak/kiválasztódtak azo szervezetek, amelyek a közösségi alapítváyok létrehozását és támogatását végezték. 14 Mide esetbe egy meglévõ szervezet (általába azok, amelyek a közösségi alapítváyok ötletét felvetették az adott országba) idított külö programot a közösségi alapítváyok fejlesztésére, s a támogatásokak számtala formája volt. 15 Eze szervezetek támogatásáak kiváló miõsége kulcsfotosságúak bizoyult a közösségi alapítváyok sikeres elidításába. Külö kiemeledõek tartom, hogy a támogató szervezetek idestova 8-10 éve megszakítás élkül támogatják a közösségi alapítváyokat, programjaikat több esetbe megváltoztatták, hogy a helyi lakosság és az egyre fejlettebb közösségi alapítváyok szükségleteihez igazítsák támogatási stratégiájukat. A közösségi alapítváyok, elsõsorba a támogató szervezeteke keresztül, sikerese kapcsolódtak be azokba a emzetközi programokba, amelyek a közösségi alapítváyok fejlõdését szolgálják világszerte. 16 Ezek a programok lehetõséget adtak az elsõ lépéseiket megtevõ közösségi alapítváyokak, hogy másoktól tauljaak, megoszthassák sikereiket, és közöse keresseek megoldásokat problémáikra. Végül, de em utolsósorba a emzetközi együttmûködés lelkierõt adott a mideapos ehéz mukához, és lehetõséget, hogy közösségeiket egy világméretû mozgalom résztvevõivé tegyék. Fotosak tartom ismét hagsúlyozi, hogy a közösségi alapítváyok létrejöttét az országok civil vezetõi határozták el mideféle elõzetes állami támogatás vagy kedvezõ törvéyi szabályozás élkül. Ameyibe ilye volt, az csak késõbb törtét. (Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az 1990-es évek végé számos agy külföldi alapítváy bátorította a dötést komoly pézek és egyéb támogatás ígéretével, de a dötést az alapítváyok létrehozásáról mide esetbe az adott ország civil szervezetei hozták.) CIVIL SZEMLE 2007/1 133

12 csz10 scsaurszki.qxd :21 Page 134 VILÁG-NÉZET Kettõ a gyakra felmerülõ kérdések közül Meg lehet-e hoosítai egy alapjába véve amerikai modellt Kelet-Európába? Az elmúlt évek igelõ választ adtak erre a kérdésre. Ugyaakkor fotos azt láti, hogy a közösségi alapítváy elég rugalmas modell ahhoz, hogy mide ország és közösség a maga igéyeire szabhassa. Ebbe a testhez igazításba a támogató szervezetek és a visegrádi közösségi alapítváyok óriási és egyedülálló mukát végeztek. Mára világossá váltak azok a jegyek, amelyek megkülöbözetik a visegrádi országokba mûködõ közösségi alapítváyokat amerikai partereiktõl. Véleméyem szerit ezek a következõek: Az amerikai közösségi alapítváyokat elsõsorba olya gazdag emberek impulzusára alapították, akik adomáyozásukhoz közvetítõ szervezetet igéyeltek. A visegrádi országokba általába a civil szervezetek vagy a civil szektorba dolgozó emberek kezdeméyezték a közösségi alapítváyok megalapítását. Ebbõl három további külöbség is következik: Az amerikai közösségi alapítváyok legfotosabb célcsoportja a poteciális támogatók köre (vagyis a közösségi alapítváy fiaszírozói), míg a visegrádi országokba a helyi civil szervezetek, állampolgári csoportok és midazok, akikek a tevékeységét a közösségi alapítváy támogatja. Az amerikai közösségi alapítváyok legfotosabb tevékeysége a támogatásszerzés és a támogatókak yújtadó szolgáltatások folyamatos bõvítése és fejlesztése, míg a visegrádi országokba a legfotosabb az adott közösségbe támogatást és segítséget igéylõk leghatékoyabb támogatása. Ezek következtébe az amerikai alapítváyok egyik legagyobb kihívása az, hogy miképp érhetik el programjaikkal a szegéyebb, hátráyos helyzetû rétegeket, azokat, akikek téylegese szükségük va a támogatásra. A visegrádi országokba mûködõ közösségi alapítváyok legagyobb kihívása viszot éppe a gazdag, a bõkezû adomáyozást magukak megegedhetõ emberek (és vállalatok) bevoása a közösség problémáiak megoldásába. Az amerikai közösségi alapítváyok szite kizárólag a földrajzi hatósugarukba fellelhetõ (ayagi) erõforrásokra támaszkodak, míg a visegrádi országokba a közösségi alapítváyok a helyi erõforrások kiakázásá túl fotos szerepet játszaak a külsõ (országos, emzetközi) források közösségi célokra való megszerzésébe is. Az amerikai alapítváyok legszembetûõbb sikere a hihetetleül magas öszszegek megszerzésébe és közösségi célokra fordításába mutatkozik, míg a visegrádi országokba a helyi közösség aktivizálása, öö fejlesztõ erejébe vetett hitéek megerõsítése tekithetõ fõ eredméyek. 134 CIVIL SZEMLE 2007/1

13 csz10 scsaurszki.qxd :21 Page 135 VILÁG-NÉZET A emzetközi együttmûködés egyik további eredméye, hogy ezek a külöbségek tudatosultak és elfogadottá váltak. Így midkét fél a másik tapasztalataiak és eredméyeiek figyelembevételével fejlesztheti mukáját. A visegrádi országokba mûködõ közösségi alapítváyok tapasztalatai és eredméyei komoly elismerésbe részesültek a tegeretúlo, és számos amerikai közösségi alapítváy próbálja õket beépítei a mukájába. Úgy tûik, hogy a Kelet-Európába most és a jövõbe iduló közösségi alapítváyok elõtt már em az amerikai modell meghoosíthatósága a kérdés, haem az, hogy meyibe tudják haszosítai a cseh, legyel és szlovák tapasztalatokat. Verseyhelyzet alakul-e ki a közösségi alapítváy és a helyi civil szervezetek között a megszerezhetõ forrásokért? Természetese ez a helyzet elõfordulhat és elõ is fordul, de em törvéyszerûe. A verseyhelyzet elkerülésébe a közösségi alapítváy megfelelõ támogatásszerzési politikájáak óriási szerepe va. A közösségi alapítváyak csak olya támogatótól illõ támogatást elfogadia, aki szerete támogatást adi, de em tudja, hogy milye területet támogasso (pl. hogy köryezetvédelmi vagy éppe szociális területe va agyobb szükség a támogatására), em tudja, hogy milye szervezetet támogasso (melyek azok a szervezetek, akik potosa azt csiálják, amit a támogató szerete, melyek a megbízható és eredméyese dolgozó szervezetek stb.) vagy éppe oly módo szereté a támogatást yújtai, amit ömaga em tud megtei (pl. több kulturális szervezetet szerete támogati, de ics kapacitása egy pályázati redszer leboyolításához stb.). A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a közösségi alapítváy, ha jól mûködik, olya (mid a közössége belüli, mid a közössége kívüli) pluszforrásokat tud megszerezi, amik más helyi civil szervezetek egyébkét elérhetetleek leéek. Ez aak köszöhetõ, hogy a közösségi alapítváy egyik legfotosabb feladata a támogatásszerzés, s eek megfelõe alakítja ki szervezeti kulturáját és mûködését (tehát mukájáak legalább egyharmada a potecioális adomáyozók felkutatására iráyul), míg egy átlagos civil szervezet sokkal tõbb erõforrást fordít programjaiak megvalósítására, és a támogatásszerzés csak egy kis része a mukájáak. Jegyzetek 1 A jele ayag eredetileg 2006 tavaszá, két részletbe jelet meg. Az eredeti írások a [ portálo olvashatók. 2 Igaz, két évvel késõbb, 2005-be (ismét) a közösségi alapítváyok létrejöttéek és fejlõdéséek támogatása mellett érvel az Ökotárs Alapítváy által készített Civil jövõkép átfogó oprofit jogi reform kocepció (Civiltárs Trust Programiroda 2005). CIVIL SZEMLE 2007/1 135

14 csz10 scsaurszki.qxd :21 Page 136 VILÁG-NÉZET 3 A emzetközi rész elkészítéséhez Tomáš Krejc í, Paweĺ Ĺukasiak, Iwoa Olkowicz és Boris Strec aský yújtott adatokat. Segítségüket ezúto is köszööm. 4 Nagy örömömre szolgált, hogy azok a személyek és szervezetek, amelyekrõl tudtam, hogy foglalkoztak a közösségi alapítváyokkal Magyarországo, idõt szakítottak a beszélgetésre. Segítségüket, godolataikat és õsziteségüket ezúto is szeretém megköszöi. Külö köszööm Ertsey Katali, Kuti Éva, Péterfi Ferec, Sebestéy Istvá és Török Mariaa értékes megjegyzéseit, godolatait és kritikai észrevételeit. 5 A követelméyeket a WINGS (2005) jeletése, valamit a szlovák Közösségi Alapítváyok Egyesületéek [ és az Akadémia a Filatrópia Fejlesztésért Legyelországba [ dokumetumai alapjá állítottam össze. 6 Egészséges Város Közösségi Alapítváy [ 7 Az egyes országokba más és más adatokat tartaak yilvá, így a külöbözõ országokba mûködõ közösségi alapítváyok összehasolítása em midig lehetséges. Eek elleére remélem, hogy a közölt számok legalább érzékeltetik a közösségi alapítváyok legfotosabb dimezióit. 8 Labe Eurorégió Közösségi Alapítváya [ A pézügyi adatokat az alapítváy 2004-es éves beszámolója alapjá (Komuití Nadace Euroregiou Labe (2005) számoltam át foritra (1 cseh koroa = 8 Ft). 9 Az adatokat az Akadémia a Filatrópia Fejlesztésért Legyelországba közlése alapjá számoltam át foritra (1 PLN = 55 Ft). 10 Legyelül: Fudacja im. Stefaa Batorego [ és Polsko-Amerykańska Fudacja Wolości [ 11 Az adatokat az Ekopolis Alapítváy (2005) közlése alapjá számoltam át foritra (1 USD = 200 Ft). 12 Pozsoyi Közösségi Alapítváy [ 13 Biĺgoraj Vidékéek Közösségi Alapítváya [ 14 Ezt a szervezet agolul support orgaisatio -ek hívják. Csehországba ezt a szerepet a Via Alapítváy [ Legyelországba az Akadémia a Filatrópia Fejlesztésért Legyelországba, Szlovákiába pedig az Ekopolis Alapítváy és a Nyitott Társadalom Alapítváy [ töltötte be. 15 A támogató szervezetek elõadásokat és beszélgetéseket szerveztek a közösségi alapítváy létrehozását tervezõ közösségekbe, közös képzéseket és egyéi kozultációkat biztosítottak a megalakuló alapítváyokak, kiadváyokat fordítottak és írtak a közösségi alapítváyokról, taulmáyutakat szerveztek, lehetõvé tették a felálló közösségi alapítváyok közötti tapsztalatcserét, országszerte épszerûsítették a közösségi alapítváyokat és persze ayagi támogatást is yújtottak. 16 Talá a három legfotosabb program: a Trasatlatic Commuity Foudatio Fellowship Programme [ amely az amerikai és európai közösségi alapítváyok mukatársaiak taulmáyútjait támogatja, a Trasatlatic Commuity Foudatio Network [ amely az amerikai és európai közösségi alapítváyok közötti tapasztalatcserét támogatja külöbözõ mukacsoportok létrehozásával és kofereciák redezésével, és végül a WINGS-Commuity Foudatio [ amely a közösségi alapítváyokat támogató szervezetek mukáját (support orgaizatio) segíti kiadváyokkal, kofereciákkal. 136 CIVIL SZEMLE 2007/1

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES csz10 vilagez 1 horv.qxd 2007. 02. 25. 18:20 Page 107 VILÁG-NÉZET A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES KÖZÉLETI SZEREPLÕVÉ VÁLÁSA Gojko Bez ova Bevezetés Az utóbbi 15 év folyamá Horvátországba ige kevés empirikus

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE csz10 tars 2 zam.qxd 2007. 02. 25. 18:18 Page 91 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE A MUNKANÉLKÜLISÉG KEZELÉSÉBEN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kitartottság vagy itegráció a felzárkózás

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 75 VILÁG-NÉZET A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT Tatjaa Rakar Zika Kolarič Bevezető Az úgy evezett szocialista

Részletesebben

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. jauár p 1. szám p Kedves Olvasó! A Hírlevél, melyet kezébe tart, az elkövetkezõkbe még kilec alkalommal jeleik majd meg. Feladatáak

Részletesebben

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS:

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 74 EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: A VÁLLALKOZÓI SZEKTOR SEGÍTÉSE CIVIL OLDALRÓL Kiyik Margit A magyar oprofit szektor egyik ige sajátos és szűk (szektoro belüli aráyuk

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése 1 A Bajai Szíházért Alapítváy 2011. évi közhaszúsági jeletése TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló eredméykimutatás

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI csz10 tars 1 porub.qxd 2007. 02. 25. 18:16 Page 71 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAMBAN A partersége alapuló állami pályáztatási modell értékelése Porubcsászki

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 91 A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS EGY ÚJ TÁMOGATÁSI RENDSZER FELÉ? 1 Bevezető és módszertai keretek Kákai László A magyarországi civil szervezetek redszerváltás

Részletesebben

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum www.bme.de/cee Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum BESZERZÉS BESZÁLLÍTÁS 2014. OKTÓBER 16. BOSCOLO BUDAPEST, MAGYARORSZÁG Az EU keleti bővítéséek 10 éve Beszerzés Kelet- és Közép-Európába:

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai 05..04. szórások vizsgálata z F-próba Hogya foguk hozzá? Nullhipotézis: a két szórás azoos, az eltérés véletle (mitavétel). ullhipotézishez tartozik egy ú. F-eloszlás. Szabadsági fokok: számláló: - evező:

Részletesebben

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008 Közhaszúsági jeletés 2008 Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Közhaszúsági jeletés 2008 A szervezet megevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítváy A szervezet

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER csz10 kozosseg 2 osvath.qxd 2007. 02. 25. 17:57 Page 31 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER FORMÁLÓDÁSA ÉS JELLEGZETESSÉGEI Osváth László A 90-es évek második felébe az addig

Részletesebben

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele csz10 elm 2 birosag.qxd 2007. 02. 25. 17:56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI dr. Mosóczi László, elök Hugrail Magyar Vasúti Egyesület A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre tartó forgalom Európából

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY Adószám: 19660011-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartási szám: 1261 Közhaszú szervezet yilvátartásba vételi száma: 14.Pk65.072/12. Közhaszú tevékeységéek cél szeriti tevékeysége: evelés és

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIÁBAN A terészetes folyai, illetve tegeri utakat igéybe vevő, csak a kikötővel redelkező helyeket felkeresi tudó szállítási ód. A vízi áruszállítást elsősorba

Részletesebben

Európai Rendır Akadémia (CEPOL)

Európai Rendır Akadémia (CEPOL) Európai Redır Akadémia (CEPOL) 2010. Jauár 29. Európai Redır Akadémia (CEPOL) A CEPOL létrejötte, céljai, feladatai (I.) Az Európai Redır Akadémiát az Európai Uió Taácsáak Határozata (2000. december 22.)

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása Moder iacelmélet Moder iacelmélet A iaci erő mérése ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Selei Adrie ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Készítette: Hidi Jáos A taayag a Gazdasági Verseyhivatal Verseykultúra

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t Az egészséges evelés KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t 8. Előszó Tartalom Mide felőtt volt egyszer gyerek És felő majd az új gyereksereg:

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI Bak Dées, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2012. szeptember 25. A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből Kidolgozott feladatok a emparaméteres statisztika témaköréből A tájékozódást mideféle szíkódok segítik. A feladatok eredeti szövege zöld, a megoldások fekete, a figyelmeztető, magyarázó elemek piros szíűek.

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi TARTALOMALOM Dékái üdvözlet Vezetõi értekezletek OEC-hírek ATovábbképzõ Közpot hírei Ülések: Taári Testület, Gyógyszerterápiás Bizottság Jubileumok: Kísérletes Sebészet Barayai Aurél emlékülés AGazdasági

Részletesebben

HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY

HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 28 HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY Beszélgetés Győri Péterrel, a Mehely alapítváy kuratóriumi elökével Csogor Aa Az első hóapok CSZ: Hogya jött létre a Mehely

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) O k t a t á s i H i v a t a l A 5/6 taévi Országos Középiskolai Taulmáyi Versey első forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató A 5 olya égyjegyű szám, amelyek számjegyei

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996 62 Kertesi Gábor Köllõ Jáos Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 997. július augusztus (62 634. o.) Kertesi Gábor Köllõ Jáos Reálbérek és kereseti egyelõtleségek, 986 996 A bérszerkezet átalakulása Magyarországo,

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK KÖZLEKEDÉSI TUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRENDSZER FELTÉTELEINEK KIDOLGOZÁSA PhD

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról Lezárva: 2009. szeptember 3. Hatály: 2009.X.1. - 1. oldal 21/2001. (II. 14.) Korm. redelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormáy a köryezet védelméek általáos szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk;

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk; Statisztika Tegyük fel, hogy va egy halmazuk, és tekitsük egy vagy több valószíűségi változót, amelyek a halmaz mide elemé felveszek valamilye értéket. A halmazt populációak vagy sokaságak evezzük. Példák:

Részletesebben

Matematika I. 9. előadás

Matematika I. 9. előadás Matematika I. 9. előadás Valós számsorozat kovergeciája +-hez ill. --hez divergáló sorozatok A határérték és a műveletek kapcsolata Valós számsorozatok mootoitása, korlátossága Komplex számsorozatok kovergeciája

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

Rádiókommunikációs hálózatok

Rádiókommunikációs hálózatok Rádiókommuikációs hálózatok Készült az NJSZT Számítógéphálózat modellek Tavaszi Iskola elöadás-sorozataihoz. 977-980. Gyarmati Péter IBM Research, USA; Budapest Föváros Taácsa. I this paper we show a somewhat

Részletesebben

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1 A települési hősziget-itezitás Kárpátalja alföldi részé Molár József, Kakas Móika, Marguca Viola A települési hőszigetek kifejlődéséek vizsgálata az urbaizáció folyamatáak előrehaladásával párhuzamosa

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

Gólyakérdőív (alap) 2015

Gólyakérdőív (alap) 2015 Gólyakérdőív (alap) 2015 Tisztelt Elsőéves Hallgató! Üdvözöljük egyetemükö! Kérjük, töltse ki kérdőívüket, hogy többet tudhassuk az elsőéves hallgatókról, itézméy- és szakválasztásukról és az ELTEről eddig

Részletesebben

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 46 LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT SZERVEZETEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN 1 Koltay Elvira A civil társadalom fogalma alatt fukcioális megközelítésbe olya

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy.

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy. Baraya megye közoktatásáak feladatellátási, itézméyhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése 93/2011. (X. 21.) Kgy. Határozat A Baraya Megyei Ökormáyzat Közgyűlése a Baraya megye közoktatásáak

Részletesebben

1. Az absztrakt adattípus

1. Az absztrakt adattípus . Az asztrakt adattípus Az iformatikáa az adat alapvető szerepet játszik. A számítógép, mit automata, adatokat gyűjt, tárol, dolgoz fel (alakít át) és továít. Mi adatak foguk tekitei mide olya iformációt,

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára 3. kozultáció 1. A lehetséges fiaszírozási források és azok ára 1.1. A fiaszírozás belső forrásai 1.2. Külső fiaszírozási források 1.3. A fiaszírozási források ára 1.4. A pézügyi lehetőségek egy részéek

Részletesebben

Sorbanállási modellek

Sorbanállási modellek VIII. előadás Sorbaállási modellek Sorbaállás: A sorbaállás, a várakozás általáos probléma közlekedés, vásárlás, takolás, étterem, javításra várás, stb. Eze feladatok elmélete és gyakorlata a matematikai

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ Jelen dokumentum célja, hogy a közösségi alapítvány szervezése mellett elköteleződött személyeknek iránymutatásként,

Részletesebben

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk VI.ombiatorika. ermutációk, variációk, kombiációk VI..ermutációk ismétlés élkül és ismétléssel (sorredi kérdések) l..) Az,, számjegyekből, ismétlés élkül, háy háromjegyű szám írható? F. 6 db. va. A feti

Részletesebben

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 35 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásáak lehetőségei a közoktatásba Galambos Attila Ma már semmi újat em modok,

Részletesebben

A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT,

A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT, csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 84 A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT, DE MÁRA MÁR FELNŐTTÉ VÁLT 20 éves a Zalai Falvakért Egyesület Péterfi Ferec Az alábbi iterjú Szeder-Kummer Máriával

Részletesebben

Szerkesztõbizottság/Editorial Board. Szer kesz tõ ség/editors

Szerkesztõbizottság/Editorial Board. Szer kesz tõ ség/editors CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi László, Kirscher Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferec, Nagy Ádám,

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Véges matematika 1. feladatsor megoldások

Véges matematika 1. feladatsor megoldások Véges matematika 1 feladatsor megoldások 1 Háy olya hosszúságú kockadobás-sorozat va, melybe a csak 1-es és 2-es va; Egymástól függetleül döthetük a külöböző dobások eredméyéről, így a taultak szerit a

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Első rész Matematikai tréfák Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a

Részletesebben

A matematikai statisztika elemei

A matematikai statisztika elemei A matematikai statisztika elemei Mikó Teréz, dr. Szalkai Istvá szalkai@almos.ui-pao.hu Pao Egyetem, Veszprém 2014. március 23. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés................................

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

csz25_csz12 skandi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz25_csz12 skandi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 1 CIVIL SZEMLE csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

XXXIV. Egyetemi Orvosnapok

XXXIV. Egyetemi Orvosnapok 2 TARTALOMALOM Az Orvosapok programja Kitütetések, elismerések Aray- és gyémátdiplomások Kievezések Dékái vezetõi értekezletek Taévyitó beszéd (Léárd László) Taácsülés ogorvos-avatás (Szabó Gyula) OEC-aktualitások

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

Kombinatorika. Variáció, permutáció, kombináció. Binomiális tétel, szita formula.

Kombinatorika. Variáció, permutáció, kombináció. Binomiális tétel, szita formula. Kombiatorika Variáció, permutáció, kombiáció Biomiális tétel, szita formula 1 Kombiatorikai alapfeladatok A kombiatorikai alapfeladatok léyege az, hogy bizoyos elemeket sorba redezük, vagy éháyat kiválasztuk

Részletesebben

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services KÖNNYŰFÉM HAJTÓMŰVES MOTOROK HAJTÓMO- ÉS TOR FREKVENCIAVÁLTÓK SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw HU KOMPLETT HAJTÁSRENDSZEREK EGY KÉZBŐL KOMPLETT

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a Vi-va HA collage Ajádékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszöhetőe a kollagéek hialurosavak C-vitamiak www.ficlub.eu Vi-va HA collage A 2013-as év FORRADALMI ÚJDONSÁGA

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

3.3 Fogaskerékhajtások

3.3 Fogaskerékhajtások PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechaikus hajtások II / 7 / 3.3 Fogaskerékhajtások Jó tulajoságaikak köszöhetőe a fogaskerékhajtóművek a legelterjetebbek az összes mechaikus hajtóművek közül. A hajtás

Részletesebben