GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER"

Átírás

1 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky Edre választási év volt Magyarországo, amely a pártok közéletbeli aktivitásáak idõleges megövekedésével járt. A politikusok igyekeztek megragadi mide lehetséges témát, helyzetet, hogy a médiumok és a lakosság figyelmét magukra voják. Nem törtét ez máskét a XVIII. kerületbe sem. A választások külööse az õszi helyhatósági választások közeledtével Pestszetlõric Pestszetimre közélete is felizzott, s gyakorivá váltak az általába idokolás élküli kritikák olya, egyébkét közmegegyezése alapuló itézméyekkel kapcsolatba is, mit például az ökormáyzat civil pályázati redszere. A választási kampáyba az ökormáyzat civil politikáját, a civil pályázati redszert is elérõ sárdobálás külööse agy kárral járhatott vola tekitettel arra, hogy ez a redszer a bizalmo alapul. Elég egy rossz szó, félreérthetõ megfogalmazás, és évek mukája dõlhet össze, s eek elsõsorba az adott település és közössége látja a kárát. Sólyom László szavaival élve: a kampáyak vége, a választás megtörtét, 1 eljött az ideje azoba az értékelések, a megbeszélések. Ez a taulmáy a Civil Alap helyével és szerepével kívá foglalkozi, yilváos ayagoko alapuló statisztikák, jogszabályok értékelése révé. Reméljük, vitaidító lesz a kerület közéletébe, s alkalmat teremt a véleméykülöbségek tisztázására, az együttgodolkodásra, valamit egyfajta kulturált a közös értékeket védõ politikai párbeszéd alapjaiak megteremtésére. CIVIL SZEMLE 2007/

2 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 158 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A civil pályázati redszer Budapest XVIII. kerületbe Budapest XVIII. kerületébe az öálló ökormáyzati civil politika kiépítése be a civil kocepció 3 megalkotásával idult meg. Az ebbe lefektetett elveke alapuló, pézügyi támogatást lehetõvé tevõ civil pályázati redszer részletes szabályairól a képviselõ-testület 2004-be alkotott redeletet (továbbiakba: civil redelet). 4 A civil redelet szerit civil szervezet pézügyi támogatást csak pályázat útjá kaphat az ökormáyzat erre a célra felállított Civil Alapjából. A Civil Alapo belül Civil Pályázati Alap, azo belül pedig jeleleg három keret található: mûködési, programtámogatási és pályázati örész keret. A Civil Alapból fiaszírozza az ökormáyzat az együttmûködési megállapodással redelkezõ civil szervezetek megállapodáso alapuló igéyeit is. A mûködési és a programtámogatási keretre évete kétszer, a pályázati örész keretre pedig évete egyszer ír ki pályázatot a polgármester. Az alábbiakba e redszer fõ voásait a civil kocepcióba foglalt elvek 5 meté próbáljuk jellemezi. A civil pályázati redszer alapelvei: yilváosság Közpézek kezeléséél, jogállamba, a yilváosság biztosítása alapvetõ követelméy. A yilváosság azoba em csak a pézek kezelésére voatkozik, haem az azt megelõzõ dötések meghozatalára is, valamit a közpézekhez jutó személyek közérdekû adataira is. 6 A XVIII. kerületbe a civil redelet alapjá a yilváosság elvéek érvéyesülése külööse a pályázat kiírásakor, a pályázati dötés elõkészítése sorá, illetve az eredméyek közzétételekor kap jeletõs szerepet. A pályázatot a költségvetés elfogadását követõe a polgármester írja ki. 7 A pályázati felhívás szövege mide, a kerületi portál iteretes civil adatbázisába magát regisztráló civil szervezet 8 számára azoal kiküldésre kerül, megjeleik az iteretes civil oldalo, a kerületi újságba és kihirdetésre kerül a legközelebbi civil kerekasztalo. A pályázat beadási határideje a kiírás apjától számított öt-hat hét. 9 Eél hosszabb idõ végeláthatatlaul elyújtaá a pályázati eljárást, ugyais a XVIII. kerületbe a pályázati dötést speciális, több résztvevõ bevoásával törtéõ, yilváos véleméyezési eljárás elõzi meg. Kulcsszerepe va tehát a határidõkek és a civil szervezetek, valamit az ökormáyzat csapatjátékáak, ugyais még a legjobb esetbe is két és fél hóap telik el a pályázat kiírásától a támogatási szerzõdések megkötéséig, a támogatási összeg átutalásáig. A pályázati dötés elõkészítése fejezet a civil redeletbe ezt a véleméyezési eljárást szabályozza. 10 A pályázatok beérkezését követõe két-három ap alatt megtörtéik azok összesítése és formai értékelése. Ezt a civil referes végzi, aki formai hiba eseté azoal hiáypótlási felhívást bocsát ki a pályázó részére. A hiáypótlásra 158 CIVIL SZEMLE 2007/3 4

3 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 159 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM a civil szervezetek yolc mukaap áll redelkezésére, 11 ehhez a kézbesítés idejét kell még hozzászámítai. A hiáypótlási felhívást követõe a pályázati összesítõ be megküldésre kerül a Civil Kerekasztal mûhelyeiek delegáltjaiból, 12 valamit a civil referesbõl álló Civil Taácsadó Testület 13 (továbbiakba: CTT) részére. A mûhelyek delegáltjai az e célból összehívott mûhelyüléseke ismertetik a beérkezett pályázatokat, és szakmai szempotok 14 alapjá kialakítják a mûhely álláspotját, amelyet majd a polgármester által összehívott CTT ülése ütköztetek. 15 A CTT delegáltjai által megfogalmazott javaslatokkal ellátott összesítõt küldi meg a civil referes a Testületi, Ügyredi és Koordiációs Bizottságak (továbbiakba: TÜK), amely a kormáyzó és ellezéki erõket tömörítõ képviselõ-testület leképezésekét mod szité véleméyt a pályázati ayag felett. A TÜK szakmai véleméyezéssel kapcsolatos hatásköre azoos a CTT hatáskörével. A CTT és a TÜK által véleméyezett vagyis az éritettek csoportjai által megismert és megvitatott, valamit a civil referes által formai szempotból véglegesített ayag kerül végül a polgármester elé dötéshozatalra. A dötésre ily módo elõkészített ayag agymértékbe hozzájárul ahhoz, hogy megalapozott, széles körbe elfogadott dötés születhesse. A yilváosságak azoba a pályázati dötés meghozatala utá is szerepe va a civil pályázati eljárásba. A civil redelet szerit a polgármester a civil szervezetek részére biztosított támogatás összegérõl és a támogatott célokról a dötést követõ 15 apo belül az ökormáyzat iteretes holapjá közzéteszi a pályázati összesítõt, illetve biztosítja a közzétett adatok öt évig való elérhetõségét. 16 A holapra felkerülõ pályázati összesítõ az egyes pályázatokkal kapcsolatos összes léyeges adatot 17 tartalmazza, kivéve azoba a mukaayagak számító, a CTT és a TÜK által az egyes pályázatokkal kapcsolatba kifejtett véleméyeket. A civil pályázati redszer alapelvei: objektivitás A második fotos alapelv, az objektivitás egyrészt a pályázati támogatás feltételeiél, másrészt a pályázati dötés meghozataláál kap fotos szerepet. Az objektivitás célja az egyéi vagy csoportérdekektõl metes pályázati eljárás megteremtése. Egyrészt ezért dötött úgy a civil redelet megalkotásakor az ökormáyzat, hogy a gyakorlatba szokásos öt-hat támogatható tevékeységi kör meghatározása helyett átfogó, a civil szektor sokszíûségét a pályázati eljárásba is érvéyesüli egedõ redszert alakít ki, másrészt pedig eek jegyébe, a depolitizálás biztosítása végett, ruházta a képviselõ-testület a civilekkel kapcsolatos hatáskörei túlyomó részét az ökormáyzati redszerbe legikább pártatla és függetle személyre, a közmegegyezés megtestesítõjére: a polgármesterre. 18 A támogatható tevékeységi köröket a civil redelet tételese felsorolja. A mûködési célú támogatás felhaszálási területeit a pályázati kiírás tartalmazza. A pályázati redszer léyegérõl va szó, fotos tehát, hogy mi alapjá kerültek ezek a fogalmak megállapításra. A XVIII. kerület saját, a pillaatyi politikai viszoyokat CIVIL SZEMLE 2007/

4 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 160 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM tükrözõ szabályok megalkotása helyett úgy dötött, hogy a közmegegyezést legikább megtestesítõ, a gyakorlatba általáosa elfogadott törvéyi szitû szabályozókat építi be a redeletébe. A programtámogatásál a támogatható tevékeységi köröket a közhaszú szervezetekrõl szóló évi CLVI. törvéy (továbbiakba: kszt.) 26. c.) potjáak beépítésével a lehetõ legtágabba voták meg. 19 A mûködési támogatásál pedig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvéy (továbbiakba: cat.) szerit felállított pályázati redszer taácsa által kidolgozott támogatási elveket 20 vette az ökormáyzat figyelembe. A civil pályázati redszer polgármesteri hatáskörbe telepítése szité a szubjektív dötések elle hat. Gyakorlati tapasztalatokat elemezve látható volt, hogy egy, a kerületihez hasoló méretû civil szektor pézügyi támogatásáak képviselõ-testületi hatáskörbe hagyása egy választási évbe valószíûleg megosztottá és átpolitizálttá teé a civil szervezeteket, és esetlegese helyrehozhatatla károkat okozhata az együttmûködésbe. A politikum véleméye egyébkét a pályázati dötés elõkészítése sorá, sõt a pályázat kiírásáál is megjeleik, amikor a TÜK elé a pályázati felhívást és a pályázati összesítõt be kell vii, de az érdemi dötésre a pillaatyi politikai érdekekek ics befolyása. 21 A civil pályázati redszer alapelvei: kiszámíthatóság A kiszámíthatóságba két további fogalom rejlik: stabilitás és redszeresség. A stabilitás érdekébe választotta a jogszabályi formát a képviselõ-testület a civil pályázati redszer szabályaiak kialakításakor. Az ökormáyzati redelet az éritettek által köye megismerhetõ, csak meghatározott módo változtatható, ormatív erõvel redelkezik, a települési szabályozók csúcsá áll. A redeletalkotás mellett a civil pályázati redszer stabilitását övelik az olya dötéshozatali mechaizmusok, mit például a Civil Kerekasztal, a mûhelyek, a delegáltak véleméyéek kikérése az együttmûködés egyes kérdéseibe. 22 E mechaizmusok az adott dötés elfogadottságáak övelése mellett megóvják a redszert a kilegésektõl, a em kellõe kiérlelt elképzelések másik félre erõltetésétõl. A kiszámíthatóság másik eleme, a redszeresség a pályázatok kiírásáál érvéyesül legmarkásabba. A civil kocepció alapjá évete kétszer: tavasszal és õszszel ír ki pályázatot az ökormáyzat mûködési és programtámogatási céllal. 23 A képviselõ-testület mide évbe elkülöíti az ökormáyzat civil politikájáak megvalósítását szolgáló összeget: a Civil Alapot. A civil szektor tehát redszerese számíthat erre az összegre, tervezhet vele. 160 CIVIL SZEMLE 2007/3 4

5 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 161 Beszéljeek a számok! A civil pályázati redszer Pestszetlõric-Pestszetimré TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A civil pályázati redszer mûködéséek fõbb jellemzõit áttekitve most lássuk, hogy vajo a gyakorlatba hogya hatottak ezek az elvek, illetve egyáltalá hogya mûködött a civil pályázati redszer az elmúlt két évbe. A pályázók köre A civil redelet a civil szervezetek támogatását átfogóa, teljeskörûe kívája szabályozi. Tipikus esetek miõsül a kerületi civil szervezet, 24 ehhez képest speciális szabályok voatkozak az együttmûködési megállapodással redelkezõ és a em helyi szervezetekre. 25 Az ökormáyzat egyéb feltételek 26 feállása eseté a civil szervezetek midegyik formája számára biztosítja a támogatáshoz való hozzáférést, így a Civil Alaphoz pályázhatak a jogi személyiséggel redelkezõ egyesületeke és alapítváyoko túl a jogi személyiség élküli civil közösségek (formátla civil szervezetek) is. A szite egyedülállóa tág szabályozás idoka az, hogy a civil szervezetek értékét az ökormáyzat szerit elsõsorba közösségformáló, értékközvetítõ erejük adja, ami ics összefüggésbe a jogi személyiséggel. Ráadásul a jogi személyiség hiáya tipikusa az idõseket tömörítõ szervezetekre jellemzõ, amelyek haszosságához kétség em fér, hisze jeletõs számú idõskorú a XVIII. kerületbe a lakosság kb. 5%-a számára teremtik meg a közösséghez tartozás tudatát, szervezek számukra programokat, kulturális, szociális, közéleti és egészségügyi elõadásokat. A civil közösségek eek tudatába viszoylag agy számba yújtottak be pályázatot a Civil Alaphoz, amit ezt az alábbi táblázat is szemlélteti. 1tabl A táblázat számait ézve feltûõ, hogy a civil közösség pályázók száma elõször másfél évig egy viszoylag álladó aráyról 2006 õszére 3%-ra csökket. Eek hátterébe az állhat, hogy az ökormáyzat együttmûködési megállapodást kötött a legagyobb kerületi idõseket tömörítõ szervezettel, amely így felvállalta a kerületi idõsek jogi személyiség élküli civil szervezetei által beyújtott pályázatok támogatását, a pályázatok és elszámolásuk koordiációját. A hatályos hazai szabályozás értelmébe ugyais pályázato keresztül csak jogi személyiséggel redelkezõ szer- CIVIL SZEMLE 2007/

6 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 162 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM vezetet támogathat az ökormáyzat, ezért a pályázó civil közösségek kötelezettségvállaló szervezetet 27 kell keresie ahhoz, hogy pályázatát beyújthassa. Az idõseket tömörítõ szervezetek esetébe így az éritett szervezetek már kialakult kapcsolatait is figyelembe véve a legcélszerûbbek mutatkozott a feladat átadása az e területe legjeletõsebb szervezetek. A civil redelet szerit viszot az együttmûködési szerzõdéssel redelkezõ civil szervezetekek a szerzõdése alapuló támogatás iráti kérelmeit évete egyszer bírálja el a képviselõ-testület, így 2006-ba a civil közösségek túlyomó része tavasszal már egész éves programterv alapjá yújtotta be pályázatát. Az együttmûködési szerzõdéssel redelkezõ szervezetekre, mit az fet már említésre került, a civil redelet szerit külöös szabályok voatkozak. Az ökormáyzat egyes ökét vállalt feladatait átruházta e szervezetekre, ezek megvalósításához forrást is biztosít. Ettõl eltekitve azoba e szervezetek is civil szervezetek, amelyek az alapszabályuk és tagságuk dötése szerit szervezek külöbözõ programokat, ezekhez kapcsolódóa pedig va mûködési költségük is. Éppe ezért e kettõs jelleget a civil redelet is figyelembe veszi: az együttmûködési szerzõdésbe foglalt feladatokkal kapcsolatos, éves terv alapjá készült, támogatás iráti kérelmeket évete egyszer a képviselõ-testület, mide eze kívül esõ igéyt pedig a kiírt pályázatok keretébe a polgármester bírál el. 28 A speciális szabályokál kell szóli a em helyi civil szervezetek kérelmeirõl is. Mide ökormáyzathoz folyamatosa érkezek külöbözõ szervezetek, alapítváyok támogatás iráti kérelmei, amelyek több esetbe más települése lévõ vagy országos jeletõségû cél megvalósításához kérek támogatást. Ezekrõl a kérelmekrõl akár pályázatra érkezett, akár azo kívül a képviselõ-testület döt, kikérve elõtte a Civil Kerekasztal pályázó tevékeységi köre szerit illetékes mûhelyéek, illetve a képviselõ-testület illetékes szakbizottságáak véleméyét. Illetékes mûhely és bizottság hiáyába a pályázó ayagát a CTT, illetve a TÜK véleméyezi. A civil redelet helyi szervezetekre voatkozó jelelegi szabályozása jauár 1-jé lépett hatályba. Ez idõ alatt 3 em helyi szervezet yújtott be kérelmet az ökormáyzathoz. Midhárom kérelmet támogatta az illetékes mûhely és szakbizottság, végül pedig a képviselõ-testület is. A továbbiak szempotjából összefoglalva a pályázók körérõl modottakat: a Civil Alapból támogatás csak pályázati úto adható, a pályázatokat a polgármester bírálja el (Civil Pályázati Alap). Pályázati út eseté a civil redelet a yilváosság biztosítása végett széleskörû véleméyezési jogokat biztosít az érdekeltekek. Pályázat alá esek tehát a kerületi civil szervezetek, illetve az együttmûködési megállapodással redelkezõ civil szervezetek együttmûködési szerzõdése kívül esõ mûködési és céltámogatási igéyei vagyis a kérelmek túlyomó többsége. Nem tartozak pályázati eljárás alá az együttmûködési szerzõdéssel redelkezõ szervezetek együttmûködési szerzõdés alapjá beyújtott támogatás iráti, valamit a em helyi szervezetek kérelmei. Ezek a kérelmek bár szité a Civil Alapból támogathatók, a Civil Pályázati Alapo kívül esek, eek elleére a civil redelet szerit e kérelmekre is a 162 CIVIL SZEMLE 2007/3 4

7 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 163 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM pályázati eljárás szabályai az iráyadók. Így bár ez esetbe a dötés joga a képviselõtestületet illeti, a véleméyezési eljárást mide esetbe le kell folytati. Miért fotos ez? Azért, mert így válik egyértelmûvé, hogy bárkiél legye is a dötési jogosítváy, mide kérelmezõ egyelõ esélyekkel idul, azoos jogokkal redelkezik és azoos kötelezettségek terhelik. 29 A fõ éritettek, a kerületi civil szervezetek, a kerületi közvagyo számukra elkülöített része: a Civil Alap felhaszálásával kapcsolatba mide esetbe elmodhatják véleméyüket. Dötési jogosultság azoba e vagyo felett a hatályos jogszabályok szerit csak a képviselõ-testületet és a polgármestert illeti meg. Bármeyiszer is merül fel tehát, hogy a véleméyezési jogkör kevés, csak puszta sallag, a civil redelet jeleleg a maximális jogosultságot biztosítja a kerületi civil szervezetek részére a pályázati redszer mûködtetése sorá. A pályázatok A pályázók értékelése szükségszerûe átcsúszik a pályázatok értékelésébe, mégis érdemes e két téyezõt külö-külö vizsgáli. Itt va midjárt egy fotos adatsor: a pályázók és pályázatok száma az elmúlt két évbe. 2tabl Sokszor felmerült kritikát cáfol meg remélhetõleg a feti táblázat. A véleméyezési eljárás de soha em az egyes éritettekkel való beszélgetés sorá em egyszer elhagzott: a pályázók köre belterjes, a pályázattal az ökormáyzat csak a kerületi civil szektor eleyészõ részét tudja megszólítai. Természetese ezt a kétségteleül tetszetõs, frappás állítást soha seki em tudta megidokoli. Érdemes azoba gyorsa megézi az egyik fetebbi lábjegyzetet: a kerületi regisztrált civil szervezetek száma jeleleg 152. Mide fórumo elhagzott már, és a jövõbe is el fog hagzai: az ökormáyzat-civil szektor közti együttmûködés a gyakorlatba emcsak itt, haem az egész országba az egyharmados szabály szerit mûködik. 30 Vagyis hiába 152 az ismert civil szervezetek száma, az érdemi mukába ötveél több emige vesz részt, bármilye eszközökkel szólítjuk is CIVIL SZEMLE 2007/

8 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 164 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM meg. Azt pedig, hogy az ökormáyzat háyféleképpe, milye kommuikációs csatoráko keresztül tesz közhírré egy-egy, a civil szektort éritõ fotosabb dötést, fetebb már láthattuk. 31 Az egyharmados szabály egyébkét em csak a civil pályázati redszerre, haem általába véve az egész civil szektorra igaz. A szervezetek tagságáak jó, ha egyharmada vállal feladatokat a közös cél érdekébe, a szervezetek átlag egyharmada vesz a Civil Kerekasztal mûhelyeiek ülései, és még hossza sorolhaták. A pályázatokkal kapcsolatos másik gyakorlati tapasztalato alapuló megfigyelés: az õszi pályázatoko általába kevesebbe idulak, mit a tavasszal meghirdetetteke. Ez a jeleség is teljese természetes: a civil szervezetek agy része év elejé megtervezi a programjait, ezeket általába õszig megvalósítja, majd téli álmot alszik. Novembertõl jauárig egy-egy kisebb karácsoyi összejövetele kívül ami legikább az idõseket tömörítõ szervezetekél jelet fõprogramot a Civil Alapból támogatható más redezvéy elég ritka. A XVIII. kerületi ökormáyzat többek között épp eek ismeretébe, a civil szervezetek aktivitásáak övelése céljából írja ki az õszi pályázatot, ezzel is ösztöözi kíváva a szervezeteket téli és tavaszi (hisze az elsõ féléves pályázatot csak a költségvetés elfogadása utá, legkorábba február végé tudja kiíri az ökormáyzat) programok megredezésére. Itt említedõ továbbá az is, hogy a civil szervezetek egy csoportja jellemzõe úgy pályázik, hogy a tavaszi pályázataiba az egész éves programjait betervezi. Tipikusa ilyeek az együttmûködési szerzõdése alapuló programok, ezért is tért át ebbe az esetbe az ökormáyzat az évi egyszeri támogatásra. E két gyakorlatból leszûrt általáos szabály ismeretébe vizsgáljuk meg a táblázatot. Ha a féléveket egyekét ézzük, a pályázók számáál látható, hogy a tavaszi lelkesedést õszi visszaesés követi. Az egész évet figyelemmel kísérve azoba a pályázók száma mideképpe emelkedett 2006-ba 2005-höz képest. Még jeletõsebb emelkedés látható a beadott pályázatok számáak övekedésébe. A 2006 tavaszi, kiugróa magas pályázatszám mögött az rejlik, hogy az idõseket tömörítõ szervezetek a fetebb már ismertetett okok miatt egyszerre adták be az egész évre voatkozó összes pályázatukat. Ez a téy egy másik szempotból is jeletõs: emiatt ugyais valószíûleg mitegy 6 7 pályázóval kevesebb idult az õszi pályázatoko õszé azoba még eek elleére is több civil szervezet vett részt a pályázato, mit egy évvel korábba! A táblázatba külö kigyûjtve szerepelek az együttmûködési szerzõdéssel redelkezõ és a civil közösség pályázók, valamit az általuk beyújtott pályázatok is. Az együttmûködési szerzõdéses pályázókál csak a szerzõdésük alapjá beyújtott pályázatokat külöítettük el, az azo kívül esõ, általuk beyújtott pályázatokat em. Az együttmûködésis szervezet pályázók száma a vizsgált idõszakba álladóságot mutat. Az általuk beyújtott pályázatok számáak övekedése mögött az együttmûködési szerzõdések 2006 eleji aktualizálása állhat, amelyek sorá az ökormáyzat jeletõse megövelte az átruházott feladatok számát. A táblából az is látható, hogy az együttmûködéses szervezetek egy része eheze fogadta el az évi 164 CIVIL SZEMLE 2007/3 4

9 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 165 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM egyszeri pályázatot, három szervezet is idult a 2006 õszi pályázato, de ezeket a kérelmeket a civil redelet alapjá formai okból el kellett utasítai. Az együttmûködési szerzõdések felülvizsgálata a civil közösségek pályázatai is yomot hagyott: a 2005 õszé még iduló, idõseket tömörítõ civil közösségek 2006 tavaszá már egy évre tervezve adták be a pályázataikat; ez állhat a 2006 õszi csökkeés hátterébe. A fetiek ismeretébe úgy tûik, hogy a kerületi civil szervezetek pályázati hajladósága a táblázatot ézve magas, és lassa tovább övekszik. Eek és a XVIII. kerületi civil politika sikeréek hátterébe valószíûleg az ökormáyzat alapos elõkészítõ mukája és sikeres kommuikációja található. 33 Az elsõ, 2005 tavaszi pályázato sikerült ugyais aktiváli a civil szektorak azt az egyharmadát, amely érdeklõdik a közélet irát, és amely ötletekbe ige, de ayagi eszközökbe kevéssé bõvelkedik. A civil szektor e szelete volt eredetileg az ökormáyzati civil politika és bee a civil pályázati redszer célcsoportja. A civilek kezdeti tapogatódzását jól szemlélteti a következõ adatsor, amely az egy civil szervezet által beyújtott pályázatok számát és az összes pályázathoz viszoyított aráyát tartalmazza. 3tabl Jól látható, hogy a legelsõ pályázato a civil szervezetek agyobbik része próba jelleggel, egy pályázattal idult. Az elsõ sikerek féyébe illetve a kiszámíthatóságak is köszöhetõe azóta legikább a két pályázat beyújtása a domiás. A 2006 õszi, a treddel elletétes értékek mögött egy érdekes jeleség állhat: a civil pályázati redszer sikeré felbuzdulva több új szervezet is megjelet a pályázati eljárásba. Jeleleg õk tapogatódzak. Az új szervezetek két fõ csoportja: a sportegyesületek, valamit az itézméyekhez kötõdõ civil szervezetek. Midkét csoport tevékeységéek csak agyo szûk szelete tartozik jeleleg a civil redelet hatálya alá. A sportegyesületek fõ tevékeysége a verseysport ûzése, utápótlás evelése, ehhez jeletõs összegû eszközbeszerzések, edzõtáborok szükségesek. Az ilye jellegû igéyek fiaszírozására a képviselõ-testület külö közalapítváyt hozott létre, amely a Civil Alapból szerezhetõél jeletõsebb összegeket is a pályázók redelkezésére tud bocsátai. Megjegyzedõ az is, hogy a verseysport dotálására törvéyi szite egész itézméyredszer épült ki, 34 külöbözõ, a speciális igéyekek megfelelõ pályázatokkal. A civil redelet egyébkét expressis verbis kizárja a támogatási körbõl a sporttörvéy hatálya alá tartozó szervezeteket, 35 így azok pályázatait is, a gyakorlat azoba a civil kocepció céljait szem elõtt tartva támogatja CIVIL SZEMLE 2007/

10 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 166 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM mide támogatható civil szervezet olya redezvéyét, amely egy kisebb vagy agyobb közösséget szólít meg, a lakosság számára kíál igyeese elérhetõ programot. Ilye például egy civil szervezet feállásáak jubileumára szervezett bográcsozás, mûsoros délutá, de véletleül sem tartozik ide az edzõtábor. Az itézméyekhez kötõdõ szervezetek esetébe itt jellemzõe vagyoösszességet jeletõ alapítváyokról va szó émiképp hasoló a helyzet. E szervezetek túlyomó többsége azért alakult, hogy az adott itézméy mûködése és programjai számára kiegészítõ forrást biztosítso. Az ökormáyzat e programokat em kívája támogati, külöösképpe azért em, mert az itézméyek számára külöbözõ jogcímeke biztosít egyéb forrásokat. Az itézméyekhez kötõdõ civil szervezetek mûködését sem kívája támogati az ökormáyzat, hisze egy ilye jellegû civil szervezet mûködési költségei eleyészõek az itézméyi mûködési költségekhez képest. Kokrét célja va ezzel szembe az itézméyhez kötõdõ szervezetekkel az ökormáyzat civil politikájáak: elõ kívája segítei, hogy e szervezetek itézméyfetartóból valódi civil szervezetekké váljaak. A Civil Alapból támogatható tehát mide olya jellegû pályázat, mellyel az adott szervezet az itézméy falai közül kilépve a köryezõ közösség számára szervez programot, legye ez egészségügyi, köryezetvédelmi, kulturális, sport vagy bármi egyéb. 36 Erre tekitettel ige leegyszerûsítõek tûik az a kritika, hogy az ökormáyzat e szervezeteket kizárja a pályázatból. A modat folytatása már fetebbrõl ismert: és így belterjessé teszi a civil pályázati redszert. Mit látható volt, jóval összetettebb dologról va szó. Ráadásul itt sem lehet általáosítai: em egy hasoló jellegû civil szervezet ismerte fel e redelkezések értelmét, és pályázott sikerrel a Civil Alaphoz. Visszatérve tehát a pályázók által beyújtott pályázatok számához, a 2006 õszi adatok mögött egyfelõl valószíûsíthetõe e szervezetek állak. Másfelõl pedig az a téy, hogy az utolsó pályázato iduló szervezetek egy része már tavasszal beyújtotta igéyei agy részét, jellemzõe egy mûködési és egy programtámogatás formájába. A mûködési költségek általába egész évbe kitartaak, éppe ezért õsszel legikább az esetlegese felmerülõ programok támogatása céljából yújtottak be pályázatot. E vélekedésüket az alábbi táblázat is alátámasztja. A számsorokat ézve úgy tûik, hogy az egyszerre csak egy támogatási célt preferáló pályázók vaak többségbe kivétel ez alól a tavaszi pályázat. Fotos tudi, hogy a kizárólagosa mûködési vagy programtámogatási cél em feltétleül jelet egy pályázatot. Több szervezet ad be egyszerre emcsak egy programot, 166 CIVIL SZEMLE 2007/3 4

11 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 167 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM haem akár több mûködési célú pályázatot is, amit ezt a civil redelet egyébkét lehetõvé is teszi. 37 Mûködési költség alatt az elmúlt két évbe legikább a következõ tételek szerepeltek: postaköltség, admiisztrációs eszközök (fax, számítógép, yomtató), irodaszer és kiadváy yomdaköltsége. A programtámogatási igéyek eél jóval sokszíûbbek: egy és többapos kirádulások, elõadói díjak, koferecia, jubileumi ülések, üepekhez kapcsolódó redezvéyek. A pályázatok fõbb jellemzõit, összetételét áttekitve térjük át most a formai szabályokra, a véleméyezési eljárás gyakorlati tapasztalataira. A véleméyezési eljárás A CTT, valamit a TÜK civil pályázati redszerbe betöltött szerepével, feladataival fetebb már részletese foglalkoztuk. Az is kiderült már, hogy a véleméyezési jogkör em egy egyszerû, hagzatos, ám értéktele jogosítváy, haem egy komoly lehetõség az éritettekek az ökormáyzattól esetlegese eltérõ szempotjaiak ismertetésére, de akár a lobbizásra is. Látható volt, hogy az ökormáyzat saját dötési jogosítváyai egy szeletét egedte át ökét a kerületi civil szektor változó legitimitással redelkezõ képviselõiek: a delegáltakak. Az alábbi táblázatokból rekostruálható, hogya is haszálta a két bizottság a civil pályázati redszerrel kapcsolatos jogosítváyát, és egyáltalá: eredméyes mukát végeztek-e az elmúlt két évbe. 5tabl Az elsõ táblázatból látható, hogy a CTT eddig három pályázati ciklusba tevékeykedett tavaszá ugyais csak megidult a mûhelyek felállítása, de a testületet még em lehetett összehívi. A CTT eddigi mukája sorá alapvetõe két CIVIL SZEMLE 2007/

12 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 168 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM területe volt aktív: általáos támogatási elvek, illetve az egyes pályázatokra tett támogatási javaslatok megfogalmazásába. A feti táblázat alapjá a CTT ez utóbbi hatásköre rekostruálható. A vastaggal szedett százalékok a bizottság javaslataiak összes pályázathoz viszoyított aráyát mutatják. A CTT módosító javaslattal élt rubrika adatsorai émiképp félrevezetõek lehetek, mert a delegáltak eél jóval több esetbe fogalmaztak meg egyéi vagy mûhelyvéleméyt, de a CTT ezekbõl csak a feti esetekbe alakított ki egységes javaslatot. Mit az alább majd az ökormáyzat dötéseiél is észlelhetõ, a CTT gyakorlata az idõk sorá egyre szigorodott: amellett, hogy az eredetileg az ökormáyzat által javasolt összegeket javaslataikba bár egyre csökkeõ mértékbe jeletõs részbe felfelé kerekítették, a vizsgált idõszak végére egyre többször javasolták az adott pályázat teljes mértékû elutasítását. A TÜK a CTT-hez képest kevesebbszer tett érdemi javaslatot, véleméyébe keveredtek a politikai és szakmai szempotok. Az idõ múlásával azoba az aráy az utóbbi javára módosult, ami talá a legjobb példája aak, hogy a civil pályázati redszer mide szereplõjét és itézméyét politikailag semleges iráyba viszi el. A kezdeti tisztá politikai jellegû javaslatoktól így a TÜK egyre ikább szakmai szempotok szerit, több esetbe általáos támogatási elvek meté kialakított véleméyek felé mozdult el. A civil ügyekbe a vizsgált idõszak végére megjeletek a koszezusos határozatok, jeletõs mértékbe segítve a pályázati redszer mûködését. S még valami: ez a hozzáállás a helyhatósági választások közeledtével sem szût meg, s most még csak reméli lehet, hogy a jövõbe is megmarad. Visszatérve még egy godolat erejéig a formai és érdemi vizsgálati hatáskörökre. Az eddigi tapasztalatok alapjá a TÜK és a CTT émileg szereptévesztésbe va. A civil redelet ugyais egyértelmûe fogalmaz: a pályázatok formai vizsgálatát a civil referesre, az érdemi véleméyezést pedig a CTT-re és TÜK-re ruházza. Egyedül a civil referes jogosult tehát a pályázatok érdemi és formai vizsgálatára egyarát. 38 Akkor tehát, amikor a CTT vagy a TÜK tagjai a pályázatok formai hibáit próbálják értékeli, mit ahogy erre eddig többször tettek kísérletet, a civil redeletbe lefektetett hatáskörüket lépik túl. Érdemes végiggodoli: a hiáypótlást, a pályázatok kötelezõ és esetleges mellékleteit a civil redelet részletese taglalja: ezek léte vagy em léte em képezi, em is képezheti mérlegelés tárgyát. A pályázatok formai szempotból törtéõ vizsgálatáért a civil referes mukakörébõl adódóa teljeskörû felelõsséggel tartozik. Eélfogva téves és idõpocsékoló egyes bizottsági tagok azo javaslata, hogy a pályázatok érdemi vizsgálatát csak a formai feltételek vizsgálatát követõe végezzék el, hisze a formai vizsgálat jogszabály által elõírt redbe és határidõk szerit törtéik, a CTT-ek és a TÜK-ek pedig a formai hibáktól függetleül a pályázati célra, aak megvalósíthatóságára, a közösség szempotjából való haszosságára kell fókuszália. A következõ táblázat a CTT mûködéséek eredméyességét próbálja számokkal megvilágítai. 6tabl 168 CIVIL SZEMLE 2007/3 4

13 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 169 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM Az elmúlt másfél év javaslataiak sorsát tekitve a CTT véleméyét általába felerészbe vette figyelembe a polgármester. 39 A táblázatba a potosság kedvéért ki kellett emeli azt az esetkört, amikor a bizottság yilvávalóa a civil redelet szabályozásával elletétese javasolta valamely pályázat támogatását ezeket a javaslatokat a polgármester természetese em támogathatta. Kokréta jogszabálysértõ javaslat az elmúlt két év sorá midössze kettõ volt, de eze felül elõfordultak olya esetek is, amikor a bizottság a pályázati cél em kellõ ismeretébe javasolt eltérést az eredeti összegtõl, amit a polgármester szité em fogadott el. A CTT eredméyességével kapcsolatba még két megjegyzés tûik fotosak. Amikor azt hallai természetese idokolás élkül, hogy a CTT javaslatait lesöpri a polgármester, érdemes elõvei ezt a táblázatot. A folyamatosa ötve százalék körüli eredméyesség egész jó aráy, fõleg ha a dötéshozó egyébkét egyáltalá em köteles figyelemmel lei a véleméyezési eljárás sorá megfogalmazódott véleméyekre. Éppe ezért valószíûleg közelebb jutuk a CTT mukájáak megértéséhez, ha em azt modjuk, hogy a bizottság eyi meg eyi javaslatát hagyta figyelme kívül a polgármester, haem azt: a bizottság ilye és ilye aráyba tudta megjeleteti a polgármesteri dötésbe a saját javaslatát. Iét ézve már tíz százalék is siker, igaz, ezért a tíz százalékért is alapos, idokolt, logikus érveléssel kell megküzdei. Az alapos, logikus, idokolt, a civil szektor egészét éritõ javaslatok készítése adja tehát a CTT mûködések léyegét. Ilyeel is lehet találkozi szép számmal. Azoba lehet találkozi egy másik, riasztó tedeciával is. Nevezetese arról va szó, hogy az egész civil szektort, de legalábbis a saját mûhelyéek tagságát képviselõ delegáltak, akik egyébkét saját civil szervezetük evébe em egyszer adak be maguk is pályázatot, delegálti megbízatásukat em egyszer a saját szervezetük érdekébe törtéõ lobbizásra próbálják felhaszáli. Ez em csupá etikai kérdés, elõbb-utóbb bizalmi válságot is okozhat, hisze ez a redszer, s az egész civil politika is a bizalomra épül! Fotos tehát a jövõbe egyértelmûe elhatároli a lobbizást a tisztességtele elõyszerzéstõl. 40 CIVIL SZEMLE 2007/

14 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 170 Az adatsorokat ézve több, már az eddigiekbe elemzett tedecia válik érthetõvé: a yertes pályázatok száma csökke, eze belül viszot övekszik a sikeres programtámogatási igéyek aráya. Szó volt már róla, hogy az ökormáyzat civil szektorral kapcsolatos ökét vállalt feladatai közül a támogatás biztosítása összetett jeleség. Egyfelõl az ökormáyzatak fel kell karolia a helyi közösségek mûködését, beleértve azokat a szervezeteket is, amelyek jogállásuk, jogi formájuk miatt más pályázati támogatásra em tarthatak igéyt. Másfelõl pedig az ökormáytársadalom ÉS ÁLLAM A CTT utá lássuk a TÜK mukáját! A TÜK már az elsõ pályázati félévbe is véleméyezte a beadott ayagokat. Egyedi javaslattal az elmúlt két évbe bár övekvõ számba, de ritká élt. Ha mégis, javaslatai megtétele sorá a bizottság tagjai a civil redeletet szem elõtt tartva ikább szakmai, mit politikai szempotból véleméyezték az eléjük kerülõ ayagokat. Ez a hozzáállás egyébkét a táblázatból is yomo követhetõ. A TÜK esetébe a legitimáció kérdése vagy az összeférhetetleség, a saját érdekeltségi körbe tartozó szervezetek melletti lobbizás fel sem merült, és a bizottság midvégig tisztába volt véleméyezési jogköréek terjedelmével is. A pályázati eredméyek A pályázati összesítõk elemzésébõl már csak az eredméyekrõl, a pályázati összegekrõl, valamit az elutasított pályázatokról kell szóluk pár szót. Egy tedecia a már eddig elmodottakból is világosa kirajzolódik: félévrõl félévre egyre összetettebb folyamattá válik a pályáztatás, lassakét kikristályosodak külöbözõ támogatási elvek, megszilárdul a bizottságok véleméyezési hatásköre, egymáshoz való viszoyuk, övekszik a véleméyek száma, a javaslatok egyre kiérleltebbé válak. A másik oldalo pedig egyre jobb, profibb, civilebb, a lakosság egyre szélesebb körét megszólító pályázatok születek. Ugyaakkor a civil pályázati redszer ismertségéek övekedésével egyre többe próbálak szerecsét em civiles témájú pályázatokkal is, mit errõl fetebb már volt szó. E jeleségekkel egyidejûleg látható egy másik tedecia is: a pályázati dötések szigorodása ezt az alábbi táblázat jól szemlélteti. 7tabl 170 CIVIL SZEMLE 2007/3 4

15 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 171 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM zati támogatás fotos célja az adott kisebb-agyobb közösség kohéziójáak erõsítése; vagyis a lakosság öszervezõdõ közösségei által szervezett kisebb programok támogatása. Letebb látható lesz majd, mi a kisebb program: maximum pár tízezer-pár százezer forit ez az összeg leghatékoyabba a helyi viszoyokat legikább ismerõ ökormáyzat által biztosítható. A agyobb vagy agyo speciális projektekre már érdemes fõvárosi vagy országos támogatást keresi; az ilye jellegû pályázatok sikeréek biztosítása végett támogatja az ökormáyzat a kerületi civil szervezetek összefogását: vagyis a mûhelyek létrehozását, illetve e célból hozta létre a képviselõ-testület a pályázati örész keretet. A em yertes pályázatokál a mûködési igéyek egyre agyobb számba kerülek elutasításra: e mögött a em kifejezette a Civil Alaphoz tartozó igéyek állhatak. A programtámogatási pályázatok elutasítása mögött pedig agyobbrészt a pályázati igéy em helyi jellege, illetve közérdekûségéek hiáya található: e pályázatok az ökormáyzat megítélése szerit vagy más, agyobb pézösszegeket mozgató fórumoko (akár valamelyik ökormáyzati közalapítváyál) képviselhetõk sikerrel vagy átdolgozás utá yújtadók be ismét. A pályázók gyakorlata övekszik, ezt állapítottuk meg az elõbb. Ugyaakkor folyamatosa és két év utá még midig agyo magas a formailag hibás pályázatok száma. Nagyo magas továbbá mit ezt már többször említettük a em támogatható pályázatok száma is. Az elmúlt két év adatai az alábbi adatsorokból olvashatók ki. Pár megjegyzés azoba még szükséges: a kötelezõ mellékletek száma miimális. Hiáyuk em a beszerzés ehézségét, haem a hiáypótlás létét mutatja: több pályázó ugyais a pályázati felhívás által elõírt határidõbe vagy egyáltalá em csatol mellékletet vagy csak egyes mellékleteket csatol, a többit pedig a hiáypótlási határidõbe yújtja be. Ezt mutatja a hiáypótlás utá formai hibás pályázatok eleyészõ száma. Ez a hozzáállás egy szempotból zavaró: hátráltatja a pályázatok CIVIL SZEMLE 2007/

16 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 172 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM kiértékelését, és a többi, a pályázati mellékleteket idõbe és az elõírt formába beszerzõ pályázót hozza hátráyos helyzetbe, hisze a dötés, és így a támogatási összeg átutalása is csúszik. Bár a véleméyezési eljárás sorá több esetbe felmerült az ilye pályázók kizárása, illetve a hiáypótlási határidõ drasztikus lerövidítése, a megoldás valószíûleg em ebbe rejlik, haem aak a tudatosításába, hogy a figyelmetle vagy késlekedõ pályázó a többi szervezetek okoz kárt. A hibás ûrlap kategória a pályázatírói figyelmetleséget szimbolizálja. Hibás ûrlap ugyais három okból állhat elõ: a.) teljese értelmezhetetle ûrlap, b.) az ûrlap és a csatolt mellékletek adatai közti eltérés (jellemzõe számítási hiba), c.) a két pályázati cél (mûködési és programtámogatási) összemosása egy ûrlapo. A jogszabály alapjá elutasított pályázatok hátterérõl már szóltuk. A késõbb támogatadó pályázatok esetébe a pályázó által megjelölt cél jó, támogatásra alkalmas, de a megvalósítás idõpotja a távoli jövõbe vész. Például a pályázati kiírás idõpotjához képest egy, másfél évvel késõbbi programhoz kér támogatást a pályázó. Ezzel egyrészt csökketi az adott féléves Civil Pályázati Alap agyságát, más pályázók támogatásáak esélyeit, másrészt pedig a civil pályázati redszer kiszámítható, fél-egy-másfél-két év múlva a pályázat ugyaúgy kiírásra kerül, így érdemes akkor pályázi. Az egyéb kategóriába azok a pályázatok találhatók, ahol vagy más forrás igéybe vétele szükséges tehát a pályázati cél meghaladja a civil pályázati redszer lehetõségeit vagy a közérdekûség hiáya akadályozza a pályázat kedvezõ elbírálását. A Civil Alapból folyósított támogatások megoszlásáak elemzése több szempotból érdekes. Egyrészt kitûik belõle tedeciakét a Civil Alap felállításáak 172 CIVIL SZEMLE 2007/3 4

17 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 173 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM és mûködéséek célja: helyi szitû, kisebb igéyek kielégítése a közösségépítés, értékmegõrzés, értékközvetítés jegyébe. A támogatások dötõ többsége ezért forit között oszlik meg. Az e feletti összegek éháy agyobb projektet takarak: jellemzõe kiadváykészítést vagy a települési civil szektor többségét éritõ redezvéyeket. A forit feletti pályázatokat többségébe az együttmûködési megállapodással redelkezõ civil szervezetek yújtják be, áluk összpotosul ugyais az a szellemi tõke és iovációs képesség, valamit taglétszám, amely egy ilye agyságú projekt sikeres megvalósítását lehetõvé teszi. A mûködési támogatások agy része forit alatti: postaköltség, írószer, eszközbeszerzés. A agyobb összegû mûködési támogatások tipikusa a yomdaköltségek: egy-egy közösség életét bemutató kiadváyok készítését az ökormáyzat a vizsgált idõszakba midvégig támogatta. Mûködési költségkét jeletkezik ugyaakkor a legagyobb támogatási összeg is: ez az egyesületi formába mûködõ Vöröskereszt helyi csoportjáak mûködése, amit a kerületi ökormáyzat a lakosság érdekébe vállalt át az egyesületi formába mûködõ Magyar Vöröskereszttõl. A programtámogatások többsége szité forit alatt marad. Az eél agyobb összegek általába, de em kizárólagosa az együttmûködésis szervezetek megállapodáso alapuló feladataiak ellátásával kapcsolatosak. Ez egyébkét kiolvasható a évi pályázati eredméyekbõl is, amikor az együttmûködõ szervezetek már csak tavasszal yújthatták be szerzõdéssel kapcsolatos igéyeiket. Végezetül pedig ézzük egy olya összesítõ táblát, amelyek adatai már átvezetek miket a civil pályázati redszer két éves tapasztalataiak értékeléséhez. CIVIL SZEMLE 2007/

18 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 174 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A táblázat a pályázati összesítõk végösszegei alapjá készült. Ha valamely statisztikáál, akkor itt valóba szükség lee még további pár év vizsgálatára, hogy biztosa kirajzolódó tredeket láthassuk. A két éves vizsgálati periódus alapjá azoba pár pozitív iráyvoal már látható. Elõször is: a pályázati projektek összköltségével és az összes igéyelt összeg övekedésével együtt övekedett a pályázati örész és a más forrás bevoásáak aráya a pályázati célok megvalósításába. A pályázati projektek összköltsége két év alatt a másfélszeresére övekedett ez talá a civilek ötleteléséek köszöhetõ, illetve a kiszámítható támogatási redszer létéek. Növekedett 2005-höz képest a 2006-ba szétosztott támogatás összege is, a pályázati keretösszeg pedig 67% és 95% közötti aráyba szétosztásra került a égy félév alatt a pályázók között. Az összes jóváhagyott támogatás pályázato igéyelt támogatáshoz viszoyított aráya a felére csökket, eek okait fetebb részletesebbe próbáltuk bemutati. A végösszegek tekitetébe az elõzõ táblázatál elemzett tred szité látható: az összes jóváhagyott támogatásál két év alatt felére csökket a mûködési jellegû költségek aráya. 174 CIVIL SZEMLE 2007/3 4

19 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 175 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM Tapasztalatok Az utolsó táblázatot és tredjeit ézve két év múltá úgy látszik, a civil pályázati redszer mûködése az eredeti tervek szerit halad. A pályázati redszer, illetve épszerûsége emhogy gyegült, de erõsödött az elmúlt évek alatt. Most akár hátra is dõlheték, mégis, a statisztikák adatai értelemszerûe kijelölik a következõ évek lehetséges iráyait, valamit a változtatást igéylõ potokat. A következõ évek lehetséges iráyai Mideekelõtt a depolitizáltság megõrzése szükséges. Választási évbe a szakmai szempotok háttérbe szorulak a posztok politikai szempotú szétosztása mögött. Így keletkezhetek egy politikától függetleített redszerbe tisztá politikai, igaz egyelõre fukció élküli, tisztségek. Leggyakrabba mivel ez jövedelmezõ taácsokokat választ a testület, ám egy, a XVIII. kerületihez hasoló, polgármester által domiált redszer hatékoyságát ez jeletõse rothatja. A taácsoki redszer ugyais a civil pályázati redszer képviselõ-testületi hatáskörbe tartását feltételezi, itt viszot a taácsokra dötõ szerep hárul az egyeztetések lefolytatásába, és egyáltalá: az ökormáyzati civil politika meghatározásába. A taácsoki redszer amellett, hogy átpolitizált kevéssé hatékoy, hisze a testületbe számtala érdek, lobbi jeleik meg, ami szité a szakmai érvek elle hat. Éppe ezért agy kérdés a XVIII. kerületbe is: taácsoki redszert azaz képviselõ-testületi vagy polgármesteri hatáskört akar az ökormáyzat fetartai. A dötés kizárólagos, kevert redszer em lehetséges. Illetve lehetséges, de evetséges: hatáskör élküli dísztaácsokak mi értelme va? Az elmúlt két évet áttekitve szükségesek tûik a Civil Pályázati Alap összegéek övelése. Elõbb azoba potosítai szükséges egy régi tévedést. Elterjedt vélekedés, hogy a Civil Alap összege 2005-be és 2006-ba is tízmillió forit volt. Ez az egyébkét fõvárosi szite jeletõs összeg azoba csak a mûködési és a programtámogatási keretek összege volt. Eze felül, a potosság kedvéért, azoba ide kell számítai az együttmûködési keret összegét is, hisze ez az összeg is a civil szervezetek támogatására lett elkülöítve, csupá e keret felett em a polgármester, haem a képviselõ-testület diszpoál. Így ézve tehát a 10%-os vis maior keretet is beszámítva 2005-be a Civil Pályázati Alap összege , ba pedig forit volt. A Civil Alapból azoba em csupá pályázati támogatások törtéek: a Civil Kerekasztal költségei mellett az egész kerületi civil szektort éritõ kiadásokat (mit például a kerületi civil szervezetek bemutatkozását tartalmazó Civil Kaledárium kiadását) is iét fedezi ökormáyzat be egy újabb keret: a pályázati örész keret felállításáról dötött a képviselõ-testület, pot a Civil Pályázati Alapo túlmutató kerületi civil kezdeméyezések támogatásáak CIVIL SZEMLE 2007/

20 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 176 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM elõsegítése érdekébe. Eek költsége elõreláthatóa kétmillió forit lesz, de tekitettel arra, hogy a keret felülrõl yitott, ez az összeg az igéyek függvéyébe még emelkedhet is. Összességébe tehát a Civil Pályázati Alap összegéek legalább kétmillió, de ikább hárommillió foritos emelése tûik szükségesek, eek idokoltsága pedig csak újabb két év elteltével látható majd. Fetartadóak látszik, mert az eddigi adatok mutatják létjogosultságát, az évi kétszeri pályázati kiírás is. A kerületi civil szervezetek megszokták, elfogadták a féléves ciklusokat, tervezek vele. Az együttmûködési megállapodással redelkezõ civil szervezetek esetébe viszot az évi egyszeri, a szerzõdésbe rögzített feladatok ellátásával kapcsolatos pályázati határidõ köyebbséget hozhatott: a feladatok tervezése mellett amihez év elejé, 12 hóapra elõre már forrást biztosít az év sorá felmerülõ egyéb programok és eszközbeszerzések számára megyitotta a mûködési és a programtámogatási keretet. A mûködési költség igéylések számáak és összegéek megoszlása egyértelmûvé tette, hogy jeleleg az ökormáyzat civil kocepciója által tervezett civil kártya kialakítására ics szükség. A féléves pályázatoko ugyais a civil kártya felhaszálási köréhez viszoyítva jóval tágabb körbe juthatak mûködési támogatáshoz a civil szervezetek. A civil kártyát mideesetre teljese em szabad elfelejtei: a civil ház felállításával egyidejûleg érdemes bevezetéséek kérdését újra megvizsgáli. Visszatérve egy godolat erejéig a pályázati örész keretre. Eek felállításáról eredetileg a civil kocepció elfogadásakor állapodtak meg a civil szervezetek az ökormáyzattal. A civil pályázati redszer adataiak értékelése a két évvel ezelõtti elképzelések jogosságát igazoli látszik, hisze jeletõs számú pályázat fogalmaz meg a helyi szite támogathatóál agyobb igéyeket. Az ökormáyzat feladata ebbe az esetbe feltéve ha a pályázati igéy a kerület, illetve lakossága érdekeit szolgálja, vagyis közérdekû az adott elképzelés megvalósulásáak elõsegítése lehet, méghozzá oly módo, hogy a pályázó idulását regioális vagy országos szitû pályázato lehetõvé teszi. A pályázati örész keret felállítása és jövõbei mûködése mellett szól még az is, hogy az Európai Uió közötti költségvetésébõl Magyarország számára lehívható összeg várhatóa az ilye jellegû pályázatok számáak övekedésével jár majd. A Civil Alap többi keretéek létjogosultságát az elmúlt idõszak szité igazolta, ezeket a jövõre ézve is érdemes fetartai. A jogi személyiség élküli civil közösségek pályázati lehetõségéek biztosítása a civil pályázati redszer legfotosabb vívmáyai közé tartozik, fotosságát az utóbbi égy pályázat féyese mutatta, éppe ezért a redszer további fetartása, lehetõség szerit miél több civil közösség bevoásával, szükséges. Eek érdekébe az ökormáyzat egyébkét már megtette az egyik legfotosabb lépést: a civil redelet év eleji módosítása e pályázókra voatkozó eljárási szabályokat is jeletõse egyszerûsítette. Végezetül pár szó a véleméyezési eljárásról. Mid a CTT, mid a TÜK bevoása a civil pályázati redszer mûködtetésébe kiváló ötletek bizoyult. Két év elteltével 176 CIVIL SZEMLE 2007/3 4

21 csz12 tars Doma.qxd :03 Page 177 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM elmodható, hogy e bizottságok mukájába egyre ikább a szakmaiság domiál, javaslataik, idokolásaik pedig új szempotokat viszek be a dötéshozatalba. Remélhetõleg a választási ciklus a TÜK mukájába sem hoz változást, és a muka depolitizált légkörbe folytatódik. A bizottságok hatásköre: vagyis a pályázatok érdemi véleméyezése változatlaul fetartadó. 41 Átgodolást igéylõ potok a civil pályázati redszerbe Két év utá markása láthatók tehát a fejlõdés iráyai. Pár esetbe azoba az adatok alapjá érdemes elgodolkodi a további lépésekrõl. Mideekelõtt a civil pályázati redszert felfedezõ második pályázói kör: a sportszervezetek és az itézméyi szervezetek körérõl va itt szó. Az utóbbival kezdve: az itézméyekhez kötõdõ civil szervezetekre voatkozó szabályozás változatla formába való fetartása a továbbiakba is szükséges. E szabályozásak ugyais kokrét célja va: az ökormáyzat azt szereté, ha az itézméyek fiaszírozása helyett e szervezetek tevékeységébe a lakossági igéyek domiáláak. Nyitva áll tehát a Civil Pályázati Alap továbbra is az e pályázók által megfogalmazott midazo tevékeységek támogatására, amelyek az itézméybõl kilépve a köryezõ lakosságot vagy aak egyes csoportjait szólítják meg. A sportszervezetek eseté a Civil Alaphoz beérkezett pályázatok azt mutatják, hogy részükrõl lee igéy a Civil Alap további bõvítésére. A civil redelet jeleleg a tisztá sporttevékeységek támogatását kizárja a Civil Alapból. Az is ismert, hogy míg a helyi civil szervezetek általáos támogatására a Civil Alap felállításáig em volt mód, addig a helyi sporttevékeységek dotálására külö közalapítváyt állított fel az ökormáyzat. Ettõl eltekitve a jelelegi redszer módosítható, akár a verseysport támogatása is beilleszthetõ, de csak pályázat útjá, a yilváos, objektív és kiszámítható eljárás kialakításával, külö sportkeret létrehozásával. Ha erre lee igéy, s fedezet, s hozzá még ökormáyzati szádék is, az akár az adott közalapítváy megszütetését is hozhatá. 42 A közigazgatási reform egyik eleme ugyais éppe e költséges és ehézkes közalapítváyok pézalapokká traszformálását jeleti. 43 Ez természetese voatkozik az ifjúságpolitika átalakítására is egy jogi személyiség élküli diákökormáyzat éppe úgy kezelhetõ civil közösségkét, mit egy diáksportkör. Átgodoladó a jövõbe a CTT-be ülõ delegáltak megbízatásáak, jogállásáak újraszabályozása. Egyfelõl fetartadóak tûik a féléves delegálási idõ, ugyaakkor pedig fotos lee az összeférhetetleség szabályozása, hisze a jelelegi tapasztalatok az egész civil szektor morálját kedvezõtleül befolyásolják. Részletese kidolgozadók továbbá a delegáltak helyettesítéséek szabályai is. 44 Jeletõse megköyíteé a közös mukát az is, ha em csak egyes delegáltak, haem midegyikük tisztába lee a CTT hatáskörével, a civil pályázati redszer eljárási szabályaival. CIVIL SZEMLE 2007/

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 91 A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS EGY ÚJ TÁMOGATÁSI RENDSZER FELÉ? 1 Bevezető és módszertai keretek Kákai László A magyarországi civil szervezetek redszerváltás

Részletesebben

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. jauár p 1. szám p Kedves Olvasó! A Hírlevél, melyet kezébe tart, az elkövetkezõkbe még kilec alkalommal jeleik majd meg. Feladatáak

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 csz10 scsaurszki.qxd 2007. 02. 25. 18:21 Page 123 KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 Scsaurszki Tamás Bevezetés A hazai oprofit közéletbe idõrõl idõre felbukka a közösségi alapítváyok eve, majd ismét eltûik

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI csz10 tars 1 porub.qxd 2007. 02. 25. 18:16 Page 71 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAMBAN A partersége alapuló állami pályáztatási modell értékelése Porubcsászki

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 200. évi 43. szám 809 A Kormáy 82/200. (III. 25.) Korm. redelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl A Kormáy a hitelitézetekrõl és a pézügyi

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY Adószám: 19660011-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartási szám: 1261 Közhaszú szervezet yilvátartásba vételi száma: 14.Pk65.072/12. Közhaszú tevékeységéek cél szeriti tevékeysége: evelés és

Részletesebben

2. Eljárási szabályok

2. Eljárási szabályok Köröm Község Ökormáyzata Képviselő-testületéek 2 /2015.(II.27.) ökormáyzati redelete a települési támogatás megállapításáak kifizetéséek, folyósításáak, valamit felhaszálása elleőrzéséek szabályairól Köröm

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele csz10 elm 2 birosag.qxd 2007. 02. 25. 17:56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS:

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 74 EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: A VÁLLALKOZÓI SZEKTOR SEGÍTÉSE CIVIL OLDALRÓL Kiyik Margit A magyar oprofit szektor egyik ige sajátos és szűk (szektoro belüli aráyuk

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE csz10 tars 2 zam.qxd 2007. 02. 25. 18:18 Page 91 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE A MUNKANÉLKÜLISÉG KEZELÉSÉBEN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kitartottság vagy itegráció a felzárkózás

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES csz10 vilagez 1 horv.qxd 2007. 02. 25. 18:20 Page 107 VILÁG-NÉZET A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES KÖZÉLETI SZEREPLÕVÉ VÁLÁSA Gojko Bez ova Bevezetés Az utóbbi 15 év folyamá Horvátországba ige kevés empirikus

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy.

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy. Baraya megye közoktatásáak feladatellátási, itézméyhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése 93/2011. (X. 21.) Kgy. Határozat A Baraya Megyei Ökormáyzat Közgyűlése a Baraya megye közoktatásáak

Részletesebben

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 75 VILÁG-NÉZET A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT Tatjaa Rakar Zika Kolarič Bevezető Az úgy evezett szocialista

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról Lezárva: 2009. szeptember 3. Hatály: 2009.X.1. - 1. oldal 21/2001. (II. 14.) Korm. redelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormáy a köryezet védelméek általáos szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi TARTALOMALOM Dékái üdvözlet Vezetõi értekezletek OEC-hírek ATovábbképzõ Közpot hírei Ülések: Taári Testület, Gyógyszerterápiás Bizottság Jubileumok: Kísérletes Sebészet Barayai Aurél emlékülés AGazdasági

Részletesebben

Elektronikus közzétételi lista:

Elektronikus közzétételi lista: Elektroikus közzétételi lista: 2016. 09.30. I. Szervezeti, személyzeti adatok dat Frissítés Megőrzés 1. Elérhetőségi adatok (a hivatalos eve, székhelye, postai címe, telefo- és telefaxszáma, elektroikus

Részletesebben

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER csz10 kozosseg 2 osvath.qxd 2007. 02. 25. 17:57 Page 31 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER FORMÁLÓDÁSA ÉS JELLEGZETESSÉGEI Osváth László A 90-es évek második felébe az addig

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

Elektrokémiai fémleválasztás. Felületi érdesség: definíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás során

Elektrokémiai fémleválasztás. Felületi érdesség: definíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás során Elektrokémiai fémleválasztás Felületi érdesség: defiíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás sorá Péter László Elektrokémiai fémleválasztás Felületi érdesség fogalomköre és az érdesség

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA EI-18 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárásba szereplő feladatok az alábbak: A hagyaték ügyek

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára 3. kozultáció 1. A lehetséges fiaszírozási források és azok ára 1.1. A fiaszírozás belső forrásai 1.2. Külső fiaszírozási források 1.3. A fiaszírozási források ára 1.4. A pézügyi lehetőségek egy részéek

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE]

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] 2011. Egészségügyi Szkképző és Továbbképző Itézet [A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] Részletek z értékelésből A miősített mérőeszközök kezelése részletek z

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK KÖZLEKEDÉSI TUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRENDSZER FELTÉTELEINEK KIDOLGOZÁSA PhD

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

2. E rendelet alkalmazásában civil szervezet - továbbiakban pályázó - a évi CLXX. törvény pontjában meghatározott civil szervezet.

2. E rendelet alkalmazásában civil szervezet - továbbiakban pályázó - a évi CLXX. törvény pontjában meghatározott civil szervezet. Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.), 5/2013. (III.22.) és a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek

Részletesebben

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996 62 Kertesi Gábor Köllõ Jáos Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 997. július augusztus (62 634. o.) Kertesi Gábor Köllõ Jáos Reálbérek és kereseti egyelõtleségek, 986 996 A bérszerkezet átalakulása Magyarországo,

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı modul

Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı kutatási ismeretek modul Tudomáyos kutatási alapayag feldolgozása, elemzési ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA Az eljárás célja, a Jegyző Kabet Iroda által végzett tevékeységéek folyamatszabályozása, eze belül az formatka, godokság, jog és személyügy

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE

A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE DR. BENKŐ JÁNOS * A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE ÁTTEKINTÉS Az ayag- és készletgazdálkodás fotos feladata a termelés üteméek megfelelő ayagszükséglet folyamatos kielégítése. A termelési program és az

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn Feladatok közepek közötti egyelőtleségekre (megoldások, megoldási ötletek) A továbbiakba szmk=számtai-mértai közép közötti egyelőtleség, szhk=számtaiharmoikus közép közötti egyelőtleség, míg szk= számtai-égyzetes

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI dr. Mosóczi László, elök Hugrail Magyar Vasúti Egyesület A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre tartó forgalom Európából

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 305/2005. (XII. 25.) Korm. redelet a közérdekű adatok elektroikus közzétételére, az egységes közadatkereső redszerre, valamit a közpoti jegyzék adattartalmára, az adatitegrációra voatkozó részletes szabályokról

Részletesebben

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből Kidolgozott feladatok a emparaméteres statisztika témaköréből A tájékozódást mideféle szíkódok segítik. A feladatok eredeti szövege zöld, a megoldások fekete, a figyelmeztető, magyarázó elemek piros szíűek.

Részletesebben

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 46 LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT SZERVEZETEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN 1 Koltay Elvira A civil társadalom fogalma alatt fukcioális megközelítésbe olya

Részletesebben

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei Általáos taggal megadott sorozatok összegzési képletei Kéri Gerzso Ferec. Bevezetés A sorozatok éháy érdekes esetét tárgyaló el adást az alábbi botásba építem fel:. képletek,. alkalmazások, 3. bizoyítás

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA: Az eljárás célja, hogy végrehajtásra kerüljeek a Polgármester Hvatal Szocáls, Egészségügy és Gyermekvédelm Iroda

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Első rész Matematikai tréfák Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a

Részletesebben

Rádiókommunikációs hálózatok

Rádiókommunikációs hálózatok Rádiókommuikációs hálózatok Készült az NJSZT Számítógéphálózat modellek Tavaszi Iskola elöadás-sorozataihoz. 977-980. Gyarmati Péter IBM Research, USA; Budapest Föváros Taácsa. I this paper we show a somewhat

Részletesebben

K&H csúcstámadás egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerződési feltételei

K&H csúcstámadás egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerződési feltételei K&H csúcstámadás egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerződési feltételei 2008. október 20. Jele K&H csúcstámadás életbiztosítási szerződés általáos feltételei (a továbbiakba

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai 05..04. szórások vizsgálata z F-próba Hogya foguk hozzá? Nullhipotézis: a két szórás azoos, az eltérés véletle (mitavétel). ullhipotézishez tartozik egy ú. F-eloszlás. Szabadsági fokok: számláló: - evező:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel.

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel. Sorszám Tevékeység dokumetum ellejegyzés-sel Elleőrzés, érvéyesítés Utalváyozás ellejegyzés Köyvvezetésbe megjeleés I. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS I/1 Fejlesztési többletigéyek összeállítása (pl: beruházási,

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk;

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk; Statisztika Tegyük fel, hogy va egy halmazuk, és tekitsük egy vagy több valószíűségi változót, amelyek a halmaz mide elemé felveszek valamilye értéket. A halmazt populációak vagy sokaságak evezzük. Példák:

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

Foglalkozási oldószer-expozíció hatása férfiak termékenységére

Foglalkozási oldószer-expozíció hatása férfiak termékenységére FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 Foglalkozási oldószer-expozíció hatása férfiak termékeységére Tárgyszavak: oldószer-expozíció; termékeység; spermaszámcsökkeés. Brit szerzők 1977-be hírt adtak egy rágcsálók

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2015. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Tisztelt Hegedűs Ferenc!

Tisztelt Hegedűs Ferenc! Tisztelt Hegedűs Ferec! Tájékoztatjuk Öt, hogy a KTI Közlekedéstudomáyi Noprofit Kft. (a továbbiakba: KTI) a köryezeti zaj értékelésérő és kezeléséről szóló 2002/49/EK iráyelvbe, valamit az iráyelvet a

Részletesebben