RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET"

Átírás

1 Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM - Pézforgalmi számla 0,10 % 0,10 % - Elkülöített betét 0,20 % 0,20 % - Lekötött számlabetét - 30 ap 2,80 % 2,80 % - 90 ap 3,25 % 3,25 % ap 3,00 % 3,00 % ap 2,80 % 2,80 % A lekötési idő előtt felvett összeg utá évi 0,10 % kamat jár. Alapítváyi számlabetét - lekötés élküli számlabetét 0,50 % 0,50 % 1

2 II. EGYSÉGESÍTETT BETÉTI KAMATLÁBMUTATÓ A betéti kamat, az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) számú kormáyredelet redelkezése alapjá a hitelitézetekek az üzletszabályzatába az egyes általa kíált betéti szerződések esetébe rögzített kamatszámítási módszere kívül az egységesített betéti kamatlábmutatót (EBKM) is ki kell számítai és közzé kell tei. 1. Ha a betét lejáratáig hátralévő lekötési idő 365 apál kevesebb, az EBKM kiszámítására az alábbi képletet kell alkalmazi: Elhelyezett betét = i=1 (k+bv) i 1+r*(t i / 365) = kamatfizetések száma t i = a betételhelyezés apjától az i-edik kifizetésig hátralévő apok száma (k+bv) i = az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat- és betétösszeg visszafizetés összege. 2. AZ EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazi, ha lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 ap: Elhelyezett betét = i=1 (k+bv) i (t i / 365) (1+r) = kamatfizetések száma ti = a betét elhelyezés apjától az i-edik kifizetésig hátralévő apok száma (k+bv)i= az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat- és betétösszeg visszafizetés összege. 3. Ha a betét befizetése több részletbe törtéik, az alábbi képletet kell alkalmazi: B i = (1+r) (t i / 365) (1+r) m i=1 j=1 K j (t j / 365) = a befizetések száma B i = az i-edik befizetés összege t i = az első betételhelyezés apjától az i-edik betétbefizetésig hátralévő apok száma m = a kifizetések száma t j = az első betételhelyezés apjától a j-edik kifizetésig hátralévő apok száma K j = a j-edik kifizetés összege. 2

3 III. BETÉTBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A jele Hirdetméybe szereplő, júius 30-át megelőzőe elhelyezett betétekre és azok midekori kamatára a Hpt. IV. része értelmébe az állam visszafizetési garaciája voatkozik. Az júius 30-a utá elhelyezett betétekért a Hpt. IV. rész szerit az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakba: OBA) vállal garaciát. Az OBA a kártalaításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke- és kamatösszegét személyekét és hitelitézetekét összevota 100 ezer euró összeghatárig fizeti ki kártalaításkét. Az euró átszámítása az MNB által közzétett árfolyamo törtéik. 1./ Az OBA által yújtott biztosítás em terjed ki: a) a költségvetési szerv, b) a tartósa száz százalékba állami tulajdoba lévő gazdasági társaság, c) az ökormáyzat, d) a biztosító, az ökétes kölcsöös biztosító péztár, valamit a magáyugdíjpéztár, e) a befektetési alap, f) a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamit ezek kezelő szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és yugdíjbiztosítási igazgatási szerv, g) az elkülöített állami pézalap, h) a pézügyi itézméy, i) az MNB, j) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, k) kötelező vagy ökétes betétbiztosítási, itézméyvédelmi, befektető-védelmi alap, illetve a Péztárak Garacia Alapja, l) a hitelitézet vezető állású személye, a hitelitézet választott köyvvizsgálója, továbbá a hitelitézetbe legalább öt százalékos tulajdoi háyaddal redelkező személy és mideze személyekkel közös háztartásba élő közeli hozzátartozói, m) az l) potba említett személy miősített befolyásával működő gazdálkodó szervezet [Ptk.685. c) potja)] által elhelyezett, [m) az l) potba említett személy miősített befolyásával működő vállalkozás által elhelyezett,] ) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamit a felsoroltak külföldi megfelelőiek betéteire. 2./ Az Alap által yújtott biztosítás em terjed ki továbbá a) az olya betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerit, a szerződéskötés időpotjába elhelyezett azoos agyságú és lekötési idejű betétekhez képest jeletőse magasabb kamatot, vagy más vagyoi előyt kap, valamit b) az olya betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abba elhelyezett összeg pézmosásból származik, c) olya betétre, melyet em euróba, vagy az Európai Uió, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamáak törvéyes fizetőeszközébe helyeztek el. A törvéybe foglaltak részletes ismertetését ügyfél tájékoztatók tartalmazza. 3

4 IV. PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSE, ÉS MEGAKADÁLYOZÁSA A pézmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, évi CXXXVI. törvéybe megfogalmazottak értelmébe kötelező az ügyfél átvilágítás: - üzleti kapcsolat létesítésekor - a Ft-ot elérő, vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor - pézmosásra vagy terrorizmus fiaszírozására utaló adat, téy vagy körülméy felmerülése eseté - ha a korábba rögzített ügyfélazoosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatba kétség merül fel Az átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással téylegese összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a Ft-ot. Ebbe az esetbe az átvilágítást azo ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtai, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a Ft-ot. V. AZONOSÍTÁS A hitelitézet az azoosítás sorá az alábbi adatokat köteles a évi CXXXVI. törvéy redelkezéseiek megfelelő módo rögzítei. a/ természetes személy 1. családi és utóevét, előző evét,(születési év), ameyibe va házassági evét 2. lakcímét, 3. születési helyét, idejét, 4. állampolgárságát, 5. ayja születési evét 6. az azoosító okmáyáak típusát és számát, 7. külföldi természetes személy esetébe az 1-6 potba meghatározott adatok közül az azoosító okmáy alapjá megállapítható adatokat, valamit a magyarországi tartózkodási helyét. b/ jogi személy vagy jogi személyiséggel em redelkező más szervezet 1. evét, rövidített evét, 2. székhelyéek, külföldi székhelyű vállalkozás eseté magyarországi fióktelepéek címét, 3. főtevékeységét, 4. azoosító okiratáak számát, 5. képviseletére jogosultak evét és beosztását, 6. a kézbesítési megbízott azoosítására alkalmas adatait. c/ az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra voatkozó és ahhoz kapcsolódó legfotosabb adatokat Az üzleti kapcsolat feállása alatt az azoosítás sorá megadott adatokba, illetve a téyleges tulajdoos személyét éritőe bekövetkezett változásról az ügyfél köteles a tudomásul szerzéstől számított 5 mukaapo belül a takarékszövetkezetet értesítei. 4

5 VI. ADÓZÁSI FELTÉTELEK Az december 12-é elfogadott és többször módosított Személyi jövedelemadóról szóló törvéy 8. -a és 65. -a értelmébe: A kamatjövedelem utá az adó mértéke 16 %. Az adót ameyibe a kamatjövedelem kifizetőtől származik a megszerzés időpotjára a kifizető állapítja meg, voja le, fizeti meg és vallja be. Kamatjövedelemek miősül: bármely hitelitézet betét (takarékbetét) folyószámla, bakszámla követelésegyelege esetébe a magászemély és a hitelitézet között feálló yilváosa meghirdetett feltételekkel kötött szerződés (ideértve az üzletszabályzatot, kamatfeltételeket is) alapja jóváírt és/vagy tőkésített kamat. IGAZGATÓSÁGA 5

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet. Hirdetmény

Rábaközi Takarékszövetkezet. Hirdetmény Rábaközi Takarékszövetkezet 9300 Csorna, Szent István tér 23. Tel.: +36-96/593-320 E-mail: www.rabakozitksz.hu Hirdetmény Devizakülföldi/devizabelföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről ÜZLETSZABÁLYZAT Takarék számlabetétről I. Bevezetés A Takarék számlabetét a egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek esetében a Ptk. 530. -a szerinti betéti

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I Rétköz Takarékszövetkezet Kirendeltség megnevezése: Amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről ÜZLETSZABÁLYZAT Takarék számlabetétről I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek esetében a Ptk. 6:390. -a szerinti betéti

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2014. június 1. (2. verzió) www.egertksz.hu 2. verzió kiadásának oka: pénzintézeti hibajavítás: a 2014. június 1-től

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14.

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14. Általános Üzletszabályzat 7.sz. melléklete I. Bevezetés Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14. A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Biztosítottság... 4 4. Titkosság... 7 5. Betét elhelyezése... 7 6. A betétkönyv, betéti okirat elvesztése, megsemmisülése,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL (Hatályos: 2015. július 03.)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL (Hatályos: 2015. július 03.) I. Bevezetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL (Hatályos: 2015. július 03.) A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Biztosítottság... 5 4. Titkosság... 7 5. Betét elhelyezése... 7 6. A betétkönyv, betéti okirat elvesztése, megsemmisülése,

Részletesebben

KISKUN Takarékszövetkezet. Betét üzletszabályzat

KISKUN Takarékszövetkezet. Betét üzletszabályzat KISKUN Takarékszövetkezet Betét üzletszabályzat Szabályzat száma: S-09/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága 79/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések 3 2. Fogalmak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét. Hatályos: 2014. augusztus 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét. Hatályos: 2014. augusztus 01. K melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék Számlabetét Hatályos: 2014. augusztus 01. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. november 1. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezetés TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A 2014. március 15. előtt nyitott Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan S7. sz. melléklet Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiségű vállalkozások, egyéb szervezetek esetében

Részletesebben

Hirdetmény Üzleti Kompakt vállalkozói forint ok kondíciói A FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB. 20/2015.04.10. és a 23/2015.04.22. számú ülés nélküli Ügyvezetői Testületi határozattal elfogadva,

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 1 2. Számlatulajdonosok köre... 1 3. Szerződés... 1 3.1. Szerződés megkötése... 1 3.2. A szerződés megszüntetése...

Részletesebben

MELLÉKLETEK Általános szerződési feltételek XII. 1. sz. melléklete XII. 2. sz. melléklete XII. 3. sz. melléklete XII. 4. sz. melléklete XII. 5. sz. melléklete XII. 6. sz. melléklete XII. 7. sz. melléklete

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/1. Betételhelyezési üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/1. Betételhelyezési üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/1. Betételhelyezési üzletszabályzat Betétgyűjtés Az AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet részére az ÁPTF 793/97/F sz. határozatában

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 4. A Lekötött

Részletesebben