TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes augusztus 19.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19."

Átírás

1 TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes augusztus 19. Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetmény módosításra az átutalási nyomtatvány költség csökkentése miatt került kiadásra (2-ról -ra). (A hirdetményben a módosított nyomtatvány költség kiemelten dőlt betűvel került jelzésre.) Számlanyitási díj Számlavezetési díj (havonta) Lakossági (gyámhatósági) folyószámla *Junior *Okos * Prémium díjmentes * Extra Minimum nyugdíjas * * Bővített nyugdíjas Esedékesség hó végén Havi zárlati költség 12 hó végén Bankkártya típusa Választható Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard Választható Maestro Bankkártya éves díja Választott díja (külön hirdetmény szerint) díjmentes Választott díja (külön hirdetmény szerint) a kártya első éves díja díjmentes, a további években pedig az aktuális hirdetmény szerint kártyakészítés napján

2 2013. november 15-től Esedékes Készpénz felvét pénztárban 0,5 % min ,6 % hó végén Készpénz befizetés pénztárban Külső átutalási megbízás papíralapon InterGiro 1 rendszeren Külső átutalási megbízás papíralapon InterGiro 2 rendszeren Takarékszövetkezeten belüli átutalási megbízás Külső átutalási megbízás elektronikusan Takarékszövetkezeten belül, saját lakossági számlák közötti átvezetés Csoportos beszedési megbízás Átutalás jóváírása VIBER átutalás költsége Postai jóváírás költsége 0,15 % min 13+(0,3 % max 6.00) hó végén 0,15 % min 30+(0,3% max 6.00) hó végén 0,15 % min 10+ (0,3 % max 6.00) 0,15 % min 13 + (0,3 % max 6.00) hó végén 9 /tétel A bővített nyugdíjas csomagban, 6 db-ig díjmentes 7. db-tól 90 F/tételt 0,15 % min (0,3% max 6000 Ft) posta által felszámított költség hó végén következő hó végén a posta elszámolása alapján

3 Sorbaállítási szerződés 1.00 szerződéskötéskor Sorbaállítás díja 5/tétel Devizaforgalmi átutalás forint számla terhére Takarékbankon keresztül 0,2 % min: 3.50/db max: Ft/db + (0,3 % max 6.00) Forintszámla terhére indított devizaforgalmi átutalás 0,2 % min 8 EUR+(0,3 % max 6.00) Forintszámla javára érkező devizaforgalmi átutalás Elhalálozási rendelkezés 0,1 % min: 1.50 max: alkalmazott árfolyam: deviza vételi első alkalommal díjmentes, minden további módosítás 1.00/ alkalom Számlával összefüggő igazolás 50 Fedezet igazolás kiadása 2.00 Ügyfél kérésére tételes bankszámla kivonat 40 Egyéb posta költség posta által felszámított költség Owerdraft hitel kamata 30% hó végén

4 Számlacsomagok leírása: Számlacsomag megnevezése Junior Tartalma Folyószámla vezetés, Maestro Ifjúsági Okos Folyószámla vezetés, Maestro Ifjúsági, Ft értékű KÖT balesetbiztosítás Prémium Extra Minimum nyugdíjas Bővített nyugdíjas Folyószámla vezetés, Maestro Folyószámla vezetés, MC Standard, Allianz bankkártyához köthető utasbiztosítás Folyószámla vezetés, SMS nyugdíjjóváírásról Folyószámla vezetés, Maestro, csoportos beszedési megbízás teljesítése, SMS nyugdíjjóváírásról Nyomtatvány költség: (a díjak áfa nélkül értendőek) Díj Esedékes Átutalási megbízás / darab Deviza átutalási megbízás 4/darab Készpénz befizetési/ kifizetési bizonylat Azonnali beszedési megbízás 10 Felszólító / felmondó levél 1.000,- Ft Netbank kondíciók: Díj Esedékesség Egyszeri regisztrációs díj Internet havidíj SMS havidíj 15 hó végén SMS díj SMS szolgáltatás esetén 25 Ft / db hó végén Technikai SMS díj (aláíró sms) Letiltás feloldásának díja Tartós Befektetési Számla költsége: Megnevezés Tartós Befektetési Számla Díjak és költségek Külön hirdetmény alapján Fizetési számlához-bankkártyához köthető baleset, utas biztosítások Megnevezés Díja Esedékesség KÖT biztosító bankkártyához köthető balesetbiztosítás Signal biztosító mellé köthető biztosítása UNION biztosító fizetési számla mellé 1.56 /év 165/hó 1.920/év első alkalommal megkötéskor, utána évfordulókor havonta első alkalommal megkötéskor, utána évforduláskor Egyéb információk Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a Gyámhatósági bankszámlák tranzakciós költsége megegyezik a lakossági számla díjaival, kivétel a számla kamatozása, melynek mértékét a betéti hirdetményben tartalmazza.

5 Külön hirdetmény tartalmazza a Takarékszövetkezet munkavállalói illetve az egyedi VIP ügyfélkörbe tartozó számlák kondícióit. Kamat és jutalék elszámolás: Lakossági fizetési számlák esetén a kamatelszámolás évente, a jutalék elszámolás havonta történik. Betétbiztosítási feltételek A fentiekben felsorolt, június 30-át megelőzően elhelyezett betétekre s azok mindenkori kamatára az állam jogszabályban vállalt visszafizetési garanciája vonatkozik. Az június 30-át követően elhelyezett névre szóló betétek a Hitelintézeti Törvény értelmében az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosítva vannak. Az Alap a befagyott betétek tőkéje és kamata után legfeljebb eurónak megfelelő forintösszegig fizet kártalanítást. Az június 30-át követően elhelyezett bemutatóra szóló (nem nevesített) betétekre az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki. A Hpt (1) bekezdése értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a. a költségvetési szerv, b. a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, c. az önkormányzat, d. a biztosítóintézet, az önkéntes biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, e. a befektetési alap, f. a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei és igazgatási szervezetei, g. az elkülönített állami pénzalap, h. a pénzügyi intézmény, i. az MNB, j. befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, k. kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektető-védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, l. a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, m. az l.) pontban említett személy minősített befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] által elhelyezett, n. a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá a. az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint b. az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik. c. olyan betétre, amelyet nem euróban vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. Adózási feltételek január 01-től A Személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény 65. (Kamatjövedelem) (2) bekezdése értelmében a kamatjövedelem után az adó mértéke január 1-től 16% augusztus 1-e után az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény (továbbiakban: Eho) 3/A. értelmében a belföldi magánszemély, az Szja tv. 65 szerinti kamatjövedelem adóalapként meghatározott összege után, 6%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet.

6 Készpénzbejelentés Az ,- Ft, azaz egymillió * forint feletti pénztári kifizetési igényüket a tényleges pénztári tranzakció kezdeményezését megelőzően, legkésőbb az előző banki munkanapon óráig a Számlavezető helynek be kell jelenteni. Amennyiben a készpénz felvétel a bejelentő miatt elmarad, a takarékszövetkezet pénzrendelése során ténylegesen felmerülő költséget a bejelentő ügyfél részére továbbhárítja. Tájékoztatás Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy február 1-től az Országgyűlés által elfogadott évi CLXXXIX. törvény szerint a fogyasztóknak lehetőség van havonta díjmentesen az első két alkalommal összesen maximum értékben készpénz felvételre. A törvény által biztosított kedvezményre azon fogyasztó jogosult, aki: 16. életévét betöltötte, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és nyilatkozatot tesz a kedvezmény igénybevételéről. Azon ügyfeleink, akik bankkártyával rendelkeznek, bármely Magyarországon elhelyezett ATM-ből díjmentesen vehet fel készpénzt havonta két alkalommal maximum értékben. Pénztári készpénz felvétel esetén a díjmentességre december 31-ig azon fogyasztók jogosultak, akik november 22-t megelőzően nem rendelkeztek bankkártyával. Minden hónap 20-ig nyilatkozatot tevő fogyasztó a kedvezmény igénybevételére a következő hónap elsejétől jogosult. Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy amennyibe a nyilatkozatukban valótlan adatot közölnek, akkor a Takarékszövetkezet a hivatkozott jogszabályi kereteken belül az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozó költséget, díjat egy összegben visszamenőleg érvényesíteni. Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy jelen hirdetményben az átutalási megbízási nyomtatványok költségei kerültek csökkentésre 2-ról -ra. Tét, augusztus 18. Téti Takarékszövetkezet *Kivéve a Gyömörei, Gyarmati illetve Malomsoki kirendeltségünket, ahol az azaz ötszázezer forint feletti pénztári kifizetési igényt kell bejelenteni.

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától HIRDETMÉNY Lakossági deviza számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről, valamint kamatokról Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Tájékoztató

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Tájékoztató Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Tájékoztató Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizabetét számla vezetéséről Hatályos: 2013. december 3-tól I. Általános

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet. Hirdetmény

Rábaközi Takarékszövetkezet. Hirdetmény Rábaközi Takarékszövetkezet 9300 Csorna, Szent István tér 23. Tel.: +36-96/593-320 E-mail: www.rabakozitksz.hu Hirdetmény Devizakülföldi/devizabelföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott lakossági számla vezetéséhez

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott lakossági számla vezetéséhez 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmaksz.hu LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott lakossági számla vezetéséhez mely létrejött a(z).......... számlatulajdonos (a

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (FORINT MŰVELETEK) Cg.04-02-000217 2013. 01. 01-től érvényes Számlavezetési és betéti

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint számlavezetési Hirdetménye Hatályos: 2015. május 13-tól LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLAVEZETÉS LAKOSSÁGI SZÁMLÁK DÍJAK STANDARD FOLYÓSZÁMLA PRÉMIUM (Maestro vagy Visa Online

Részletesebben

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezetés TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A 2014. március 15. előtt nyitott Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2015.06.26. Hatályos: 2015.07.03-tól Indoklás: Hpt.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2015. január 1. A módosítások dőlt betűvel kerültek megjelölésre. A hirdetmény változásának

Részletesebben

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma: 18-02-000131, felügyeleti

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01.

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01. D melléklet VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK

Részletesebben

A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bankszámlaszerződés megkötése és a fizetési számla megnyitása A Számlavezető hely bankszámlát (fizetési számlát) nyit és vezet a természetes

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 4/2015. Hatályos: 2015. július 27-től Közzététel: 2015. június 18 TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei I. Általános rész Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet a nevezett részére a lakossági

Részletesebben

MELLÉKLETEK. I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről Hirdetmény. Általános szerzıdési feltételek

MELLÉKLETEK. I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről Hirdetmény. Általános szerzıdési feltételek MELLÉKLETEK I. 1. sz. melléklete A számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetmény I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. augusztus 3. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. HIRDETMÉNY

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. HIRDETMÉNY 1 Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. HIRDETMÉNY a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Lakossági fizetési számla, vállalkozói fizetési számlavezetéssel

Részletesebben

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 705/1997/F. számú engedélye alapján jogosult betét gyűjtésére és más visszafizetendő

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

havi 90.000 Ft-os jóváírása estén, egyéb esetben 990 Ft a

havi 90.000 Ft-os jóváírása estén, egyéb esetben 990 Ft a Meghirdetés: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 29. napján a jelen Hirdetmény módosításra került; - az OBA betétbiztosítással

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés és betételhelyezés esetén alkalmazott kondíciók Érvényes: 2011.08.15. Közzétéve: 2011.06.15. Bizonyos termékek érvényességének

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft,

Részletesebben