HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL"

Átírás

1 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: január 1. A módosítások dőlt betűvel kerültek megjelölésre. A hirdetmény változásának oka: A hirdetmény változásának tárgya: a Takarékszövetkezet ügyviteli folyamatainak változása A Hirdetmény II. pontjában pontosításra került az átutalási formák közül a beszedés, hatósági átutalás és átutalási végzés benyújtási módja. A zárlati díj (helyben maradó) költségtétel eltörlésre került. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy Takarékszövetkezetünk a jelen módosítást az Ön részéről elfogadottnak tekinti, amennyiben január 1-jét megelőzően Takarékszövetkezetünket írásban nem értesíti arról, hogy a közzétett módosításokat nem fogadja el. Továbbá tájékoztatjuk, hogy a módosítás hatálybalépése előtti napig jogosult a keretszerződés azonnali díj- és költségmentes felmondására, azonban az Ön Takarékszövetkezettel szemben esetlegesen fennálló fizetési kötelezettségei a felmondással egyidejűleg esedékessé válnak, amelyet köteles a felmondáskor megfizetni. Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet

2 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL M E G N E V E Z É S K A M A T ( %) EBKM (%) I. Lakossági fizetési számla* Látra szóló kamat évi 0,05% 0,05% II. Jutalékok és díjak az I. pontban rögzített fizetési számlához kapcsolódóan - Forint átutalás - Papíralapon benyújtott átutalási megbízás (beleértve a papíralapon és elektronikusan benyújtott beszedést, hatósági átutalást és átutalási végzést ) - Rendszeres átutalási megbízás - Csoportos beszedési megbízás - Pénztári készpénz befizetés - Pénztári készpénz felvétel - Fizetési számla terhére indított devizautalás deviza eladás - Fizetési számla javára érkezett devizautalás deviza vétel - Forint utalása külföldi számlaszámra III. Internetes bankolás - Forint átutalás - Átutalási megbízás - Rendszeres átutalási megbízás - Csoportos beszedési megbízás - SMS díja (közvetített szolgáltatás) Takarékszövetkezeten 0,50% + 0,45% + 1,00% minimum 500 Ft/tétel 0,60% min 10 EUR max 150 EUR 2,5 EUR 0,50% min Ft 0,45% + NETBankon keresztül kezdeményezett, Ft napi - Aláíró SMS díja összeget meghaladó utalási megbízás(ok) esetén 18 Ft / SMS (Bruttó) jóváhagyó SMS szükséges - Egyéb SMS díja 25 Ft / SMS (Bruttó) IV. Költségek - Zárlati díj - Számlakivonat (számlatulajdonos külön kérésére) Ft / kivonat Nem számít fel a takarékszövetkezet díjat, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a számlatulajdonos a takarékszövetkezet hibájából nem kapta meg a kivonatot - Számlaforgalomról saját kérésre nyújtott írásbeli információ (pl. bankinformáció) Ft / eset - Könyvelési bizonylat, egyéb banki irat pótlása, másolása Ft / db - Postán történő csekkbefizetések (készpénzátutalási megbízás) díja 220 Ft / db - Számlatartozás miatti felszólítás - Lakossági fizetési számla (keretszerződés) felmondás - Késedelmi kamat számlatartozás után Takarékszövetkezeten V. A m eg nem fizetett számlavezetési- és egyéb költségek után felszámított díjak VI. Fizetési számlára irányuló felhatalmazás 800 Ft Ft évi 6,00 % - Nyilvántartásba vétele Ft / felhatalmazás - Nyilvántartásból törlése Ft / felhatalmazás A takarékszövetkezet a felhatalmazó levelek december 01-jét követően történő nyilvántartásba vétele és december 01-jét követően nyilvántartásba vett felhatalmazó levél törlése esetén számít fel díjat. VII. Start számla vezetés - Számlavezetési díj és havi zárlati díj - Kamat: a mindenkori jegybanki alapkamat (EBKM: a mindenkori jegybanki alapkamat) - Kamatjóváírás: havonta, a hónap utolsó munkanapján - Számlakivonat küldésének gyakorisága: havi október 01-jétől új Start számla nem nyitható. A Takarékszövetkezetnél vezetett számlák más Pénzintézethez nem helyezhetők át, illetve más Pénzintézettől sem helyezhető át számla a Takarékszövetkezethez.

3 VIII. Lakossági számlacsomagok Jelenleg választható számlacsomagok I. Megnevezés Junior Prémium Extra Látra szóló kamat 0,05% 0,05% 0,05% Havi számlavezetési díj 100 Ft 320 Ft Papíralapú átutalási megbízás Papíralapú rendszeres átutalási megbízás Papíralapú csoportos beszedési megbízás NETBANK átutalási megbízás NETBANK rendszeres átutalási megbízás NETBANK csoportos beszedési megbízás Számlacsomag Készpénzfelvétel díja 0,80% minimum 500 Ft maximum Ft ATM-ből történő havi első készpénzfelvétel ATM-ből történő készpénzfelvétel Bankkártyával történő vásárlás belföldön/külföldön Pénztári készpénz befizetés Zárlati díj Igényelhető bankkártya típusa Főkártya éves díja Társkártya nem igényelhető igényelhető* igényelhető* Külföldi utazásra szóló biztosítás főkártyára** 165 Ft/hónap 165 Ft/hónap Kártya- és tranzakciós díjak Maestro Ifjúsági Mindenkori bankkártya hirdetmény szerint MasterCard Standard * A mindenkori Bankkártya hirdetményben meghatározott díjtételek felszámításával. ** A biztosítás 30 napot meg nem haladó külföldi tartózkodás esetén egészségügyi segítségnyújtást és sürgősségi esetekre szóló betegségbiztosítást, balesetbiztosítást, poggyászbiztosítást és jogvédelem biztosítást tartalmaz. Társkártya esetén a biztosítás díja: 165 Ft/hónap. A számlavezetéssel kapcsolatos nyomtatványokat a Takarékszövetkezet térítésmentesen bocsátja az érintettek rendelkezésére. A külön nem részletezett díjak az általános kondíciók szerint alakulnak. Maestro Visa Online

4 Jelenleg választható számlacsomagok II. Megnevezés Számlacsomag Tini Student Standard* Látra szóló kamat 0,05% 0,05% 0,80% Havi számlavezetési díj Papíralapú átutalási megbízás Papíralapú rendszeres átutalási megbízás Papíralapú csoportos beszedési megbízás NETBANK átutalási megbízás 0,40% + 80 Ft NETBANK rendszeres átutalási megbízás NETBANK csoportos beszedési megbízás Készpénzfelvétel díja 0,80% minimum 500 Ft maximum Ft ATM-ből történő havi első készpénzfelvétel ATM-ből történő készpénzfelvétel Bankkártyával történő vásárlás belföldön/külföldön Pénztári készpénz befizetés Zárlati díj Igényelhető bankkártya típusa Főkártya éves díja Társkártya Külföldi utazásra szóló biztosítás főkártyára*** Kártya- és tranzakciós díjak Maestro Ifjúsági 165 Ft/hónap * A Standard számlacsomag választása esetén amennyiben a Számlatulajdonos megtakarítását Takarékszelvény formájában kamatoztatja, akkor "Az egyes megtakarítási formák kamatmértékeiről" szóló Hirdetmény szerinti PRÉMIUMMAL NÖVELT kamatozás illeti meg ** A mindenkori Bankkártya hirdetményben meghatározott díjtételek felszámításával. *** A biztosítás 30 napot meg nem haladó külföldi tartózkodás esetén egészségügyi segítségnyújtást és sürgősségi esetekre szóló betegségbiztosítást, balesetbiztosítást, poggyászbiztosítást és jogvédelem biztosítást tartalmaz. Társkártya esetén a biztosítás díja 165 Ft/hónap. A számlavezetéssel kapcsolatos nyomtatványokat a Takarékszövetkezet térítésmentesen bocsátja az érintettek rendelkezésére. A külön nem részletezett díjak az általános kondíciók szerint alakulnak. igényelhető** Maestro Visa Online

5 Kamatjövedelem után a személyi jövedelemadó mértéke január 01-jétől 16 %. Kamatjövedelem után az egészségügyi hozzájárulás mértéke augusztus 01-jétől 6 % január 1-től az ÁFA mértéke 27% június 30-a előtt elhelyezett betétek és az addig járó kamatok állami garanciával biztosítottak. Valamennyi névre szóló június 30-a után személyenként, összevontan elhelyezett betét és kamata január 01-től összevontan legfeljebb SZÁZEZER EURÓ összeghatárig az OBA /Országos Betétbiztosítási Alap/ által biztosított. Betétbiztosítás január 01-től: Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb SZÁZEZER EURÓ összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként. A kártalanítás forintösszegét a kártalanítás Hpt. (2013. évi CCXXXVII. tv.) ának (1) bekezdésében meghatározott kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. Devizabetét esetén a kártalanítás összegének, valamint az e bekezdés szerinti összeghatárnak a megállapítása a kifizetés időpontjától függetlenül a kártalanítás Hpt. (2013. évi CCXXXVII. tv.) ának (1) bekezdésében meghatározott kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. Tárgynapon teljesítendő (papíralapú) megbízások benyújtásának határideje: - hétfő-szerda 8:00 órától 13:30-ig - csütörtök 8:00 órától 14:30-ig - péntek 8:00 órától 11:00-ig INTERNETES bankolás (NETBOSS) esetén a megbízások benyújtásának határideje: - hétfő - csütörtök 8:00 órától 14:00-ig - péntek 8:00 órától 14:00-ig Ezen időpontok után benyújtott megbízások teljesítésének időpontja: a következő banki munkanap, vagy a megjelölt értéknap. A megbízás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a pénzösszeget a jogosult számláján jóváírták. A forintszámla terhére indított deviza-átutalások és külföldi számlaszámra történő Forint átutalásáról szóló megbízások benyújtásának, teljesítésének és elszámolásának rendje: A természetes személyek deviza-átutalási és a külföldi számlaszámra történő Forint átutalásáról szóló megbízásaikat a D-17-es formanyomtatványon kötelesek benyújtani. Tárgynapi feldolgozásra hétfőtől-csütörtökig 12 óráig, pénteken 11 óráig beérkezett megbízásokat tudjuk befogadni. Ezen időpont után beérkezett megbízásokat a Takarékszövetkezet a következő banki munkanapon teljesíti. A bizonylatok kitöltéséről a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt./Takarékszövetkezet által kitöltendő rovatokat kivéve minden esetben az ügyfélnek kell gondoskodnia. A Takarékszövetkezet a forintszámla terhére indított devizaátutalási megbízáson szereplő deviza összeget a Takarékszövetkezet által közzétett deviza eladási árfolyamon számítja át forintra. A Takarékszövetkezet a forintszámla javára érkező deviza összeget a Takarékszövetkezet által közzétett deviza vételi árfolyamon számítja át forintra. A jutalék elszámolása minden esetben a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt által közzétett deviza közép árfolyamon történik. A deviza forintellenérték és a jutalék összegének terhelése - T napi feldolgozás esetén tárgynapon történik. Az adott napon érvényes valuta- és devizaárfolyamokat a Takarékszövetkezet minden nap 9:00 óráig jegyzi és teszi közzé a honlapján a következő devizanemekre vonatkozóan: GBP, CHF, USD, EUR. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy naponta többször is árfolyamot jegyezzen. A évi CXVI. Törvényben foglaltak alapján a pénzügyi tranzakciós illeték mértéke jelenleg a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,30%-a (készpénzfelvétel esetében 0,60%), de fizetési műveletenként legfeljebb Ft (kivéve készpénfelvétel esetében). *A Takarékszövetkezet a tagjai számára Lekötött betét kamatprémiumot és számlavezetési kedvezményt nyújt. A számlavezetési kedvezmény mértéke 0,05%. A kamatprémium mértéke 1,00-2,00 %, amely a tagi hozzájárulás nagyságától függ. Az együttesen igénybevehető kedvezmény fix összegben maximálásra kerül. Tisztelt Ügyfeleink további információt a Takarékszövetkezet kirendeltségein kaphatnak, illetve a Takarékszövetkezet honlapján olvashatnak: Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

TakarékPont számlacsomagok

TakarékPont számlacsomagok I. Kamat Látra szóló, változó mértékő, éves kamat, havi tıkésítéssel 0,25 % EBKM: 0,25 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. II. Számlacsomagok

Részletesebben

0,33% min 250 Ft/tétel + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.illeték* 0,35% min 95 Ft/tétel max. 50.000 Ft + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.

0,33% min 250 Ft/tétel + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.illeték* 0,35% min 95 Ft/tétel max. 50.000 Ft + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr. Számlavezetés költségek,- dijak,- jutalékok BUDA I. számla BUDA II. számla Számlanyitási díj Díjmentes Díjmentes Nyitáskor elhelyezendő minimális betét 5 000 Ft 1 000 Ft Számlavezetési díj Folyószámla

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról HIRDETMÉNY A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról I. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK 1. Bankszámlák Érvényes: 2014. november

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1/2015. Hatályos: 2015. február 2-től Közzététel: 2015. február 2. TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2015. március 31. napján Hatályos: 2015. április 1-jétől A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY az Elektronikus bankszámláról és a hozzá kapcsolódó bankkártyáról 2. HIRDETMÉNY

Részletesebben

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik:

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik: HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2014. április 23tól I. Valuta, deviza vételi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Szatymaz, Sándorfalva, Szeged, Zsombó Hétfőtől Csütörtökig 7.30-12.30; 13.00-15.30 Péntek 7.30-12.30

H I R D E T M É N Y. Szatymaz, Sándorfalva, Szeged, Zsombó Hétfőtől Csütörtökig 7.30-12.30; 13.00-15.30 Péntek 7.30-12.30 H I R D E T M É N Y ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 1-TŐL A takarékszövetkezet neve: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Címe: Szatymaz, Dózsa György u. 25-27. SWIFT (BIC) kód: TAKBHUHB Kirendeltségek: Sándorfalva,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

Hatályos: 2015. május 18. napjától Közzététel napja: 2015. május 15. A bankszámla megnyitásának feltétele:

Hatályos: 2015. május 18. napjától Közzététel napja: 2015. május 15. A bankszámla megnyitásának feltétele: Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/9. számú melléklet FHB Flotta Kedvezmény Számlacsomaghoz (2010. december 6-ig Flotta Standard Számlacsomag) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az

Részletesebben

1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók...

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13.

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13. Nagyvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2014. február 1-től II. Általános feltételek A jelen Kondíciós Lista az adott szerződésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó rendelkezéseiben

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet Sajóvölgye Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉY VÁLTOZÁSRÓL, DÍJMÓDOSÍTÁSRÓL Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyel történt,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ SAVARIA Takarékszövetkezet Hatályos: 2015. február 4-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói** Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben