a legjobb kezekben K&H Csoport

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a legjobb kezekben K&H Csoport"

Átírás

1 a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját, mellyel kiszolgálja mid a magászemélyek, mid a vállalatok, itézméyek biztosítási igéyeit. Folyamatos terjeszkedéséek következtébe, a K&H Csoport tagjakét a K&H Biztosító ma már országos lefedettségű - mitegy 600 főből álló helyi képviselői hálózattal, és ezzel párhuzamosa mide megyébe, illetve a fővárosba 2 helye is területi értékesítési irodával redelkezik. Másik fotos értékesítési csatorája a K&H Bak fiókhálózata, melye keresztül élet- és em-életbiztosítások széles köre érhető el. Filozófiák egy olya ügyfélkiszolgálási modellre épül, melyek értelmébe helyi képviselőik feladata em csupá szolgáltatásaik értékesítése, haem ügyfeleik "házi pézügyi taácsadókét" való folyamatos kiszolgálása. Ő az elsődleges éritkezési pot, legye szó akár biztosítási ajálatok kidolgozásáról, adatváltozásról vagy károk bejeletéséről. Ügyfeleik számára további előyt jelet, hogy helyi képviselőik rugalmasa alkalmazkodak időbeosztásukhoz, így az ügyitézés em korlátozódik a hagyomáyos yitva tartási időkre. K&H Csoport A K&H Csoport Magyarország egyik vezető pézügyi szolgáltatója. Az ügyfelek pézügyi igéyeire baki és biztosítási megoldásokat egyarát kíál, amelyek közül az ügyfelek okosa döthetek és kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbbet. A K&H Csoport termékpalettája kiterjed a hagyomáyos lakossági és vállalati baki termékeke kívül (számlavezetés, befektetések, megtakarítások, hitelek, bakgaraciák, bakkártya szolgáltatások, letétkezelés, treasury, projektfiaszírozás stb.) a prémium baki szolgáltatásra, a befektetési alapkezelésre, a lízigre, az életbiztosításra, a vagyo- és felelősségbiztosításra, az egészség- és yugdíjpéztári szolgáltatásokra, valamit az értékpapír kereskedelemre is. A K&H Csoport a KBC Csoport tagja. A KBC az egyik vezető bakbiztosítási itézet Belgiumba, előkelő piaci pozíciókat tölt be a középkelet-európai régióba, valamit az Európai Privát Bakok kocepció alapjá kialakított, 8 országra kiterjedő privát baki hálózattal redelkezik. A KBC Csoport a világ számos más országába és régiójába is jele va. A KBC Csoport N.V.-t a brüsszeli Euroext és a luxemburgi Bourse de Luxembourg tőzsdé jegyzik. A KBC Csoport mitegy főt foglalkoztat, és mitegy 12 millió ügyfél részére yújt szolgáltatást világszerte. döts okosa K&H Biztosító Ügyfélszolgálat (06 1/20/30/70) gyors ügyek sávja hiteltaácsadás befektetéstervezés biztosítások

2

3 K&H családfa befektetési egységekhez kötött (uit liked) életbiztosítás szerződési feltételei júius 1. Jele K&H családfa életbiztosítási szerződés feltételei (a továbbiakba általáos feltételek) a K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakba Biztosító) K&H családfa életbiztosítási szerződéseire (a továbbiakba szerződés) voatkozak. A feltételekbe em szabályozott kérdésekbe a Polgári törvéyköyv szabályai az iráyadók. I. értelmező redelkezések 1. befektetési egység: az eszközalapba egyelő részesedést megtestesítő elszámolási egység. 2. befektetési egység eladási ára: az az ár, amellyel a Biztosító a befizetett díjat befektetési egységekké számítja át. 3. befektetési egység vételi ára: az az ár, amellyel a Biztosító a szolgáltatás kiszámítása, illetve a költségek elszámolása sorá a befektetési egységeket foritra számítja át. 4. díjjóváírás: a befizetett díj jóváírása a Szerződő számlájá, aktuális eladási áro számított befektetési egységekbe törtéik. A Biztosító a befizetett biztosítási díjat, a díjak a Szerződő számlájára való beérkezését követő első értékelési apo megállapított eladási árfolyamo számítja át befektetési egységekké. 5. a Szerződő számlája: az egyes biztosítási szerződésekhez redelt számla, melye az egyes eszközalapokba helyezett befektetési egységek számát, valamit a szerződést terhelő költségeket tartja yilvá a Biztosító. 6. befektetési egységek aktuális értéke: a Szerződő számlájá yilvátartott befektetési egységek számáak és aktuális vételi áráak a szorzata. 7. értékelési ap: az a ap, melye a Biztosító az eszközalapokat értékeli és a befektetési egységek aktuális vételi és eladási árát meghatározza. 8. kezdeti befektetési egység: az első három éves redszeres díjból vásárolt befektetési egységek. 9. felhalmozási befektetési egység: a kezdeti egységeke túl vásárolt összes befektetési egység. 10. trazakció: a befektetéshez kapcsolódó eseméy, mit pl. díjjóváírás, átváltás, átiráyítás, részleges és teljes visszavásárlás. 11. haláleseti biztosítási összeg: a kötvéybe megjelölt, a tartam egészére érvéyes összeg, mely a Biztosító haláleseti szolgáltatásáak miimális összege. 12. eseti díj: a díjelőírás szeriti redszeres díjo felül esetekét fizetett biztosítási díj. 13. eszközalapok: a Biztosító eszközei között elkülöített eszközállomáyok (pl. értékpapírok), melyek értékéek alakulása a Biztosító befektetéshez kötött életbiztosításaiak szolgáltatásait meghatározza. Az egyes eszközalapokra voatkozó részletes leírást, redelkezéseket és azok befektetési politikáját a Biztosító külö mellékletbe írja le, amely jele szerződési feltételek változó részeit tartalmazza. 14. eszközalapokat terhelő kötelezettségek: az eszközalapokat terhelő mide olya költség, illetve kötelezettség, amely az adott alap eszközeiek megvásárlása, eladása, kezelése, értékelése, fetartása, biztosítása sorá közvetleül felmerül. 15. kodíciós lista: az 1. számú melléklet, mely jele szerződési feltételek változó részeit tartalmazza. Az esetleges változásokról a Biztosító értesíti a Szerződőt. 16. a biztosítási szerződés biztosítási évfordulója a biztosító szerződés hatálybalépéséek apja. A biztosítási év az az időszak, amely mide évbe a biztosítási évforduló apjá kezdődik, és ettől számítva egy évig tart. 17. várakozási idő: a Biztosító a szerződésbe várakozási időt köthet ki. A Biztosító kockázatviselése a várakozási idő alatt részleges, kizárólag a balesetekre, illetve a balesettel okozati összefüggésbe álló biztosítási eseméyekre terjed ki. II. általáos redelkezések 1. A biztosítási szerződés résztvevői a következő személyek: 1.1. A Szerződő az a fél, aki a biztosítási szerződés megkötésére ajálatot tesz, és aki a biztosítási díj megfizetésére a szerződéssel kötelezettséget vállal A Biztosított az a természetes személy, akiek az életével kapcsolatos eseméyekre a biztosítási szerződés létrejö. A Szerződő és a Biztosított eltérő személy is lehet Kedvezméyezett(ek) az(ok) a személy(ek), akit(et) a biztosítási szerződésbe ekkét határoztak meg és aki(k) a Biztosító szolgáltatására jogosult(ak). Több kedvezméyezett esetébe százalékosa meg kell határozi jogosultságuk aráyát. A jogosultsági aráy meghatározásáak hiáyába a Biztosító a kedvezméyezettek részére egyelő aráyba teljesít. A külöböző szolgáltatásokra külöböző kedvezméyezetteket lehet megjelöli A Biztosító: K&H Biztosító Zrt., címe: 1068 Budapest, Beczúr u A Biztosított, a Szerződő beleegyezésével a szerződésbe Szerződőkét bármikor beléphet. A Biztosított a Szerződő beleegyezése élkül a szerződésbe Szerződőkét beléphet, mielőtt a szerződés felmodás vagy díjfizetés elmaradása miatt megszűe. Erről a Biztosítót írásba értesítei kell. Eze esetekbe a Biztosított és a Szerződő egyetemlegese felelősek a folyó biztosítási időszakba esedékes biztosítási díjakért. 3. A kedvezméyezett kijelöléséhez, személyéek és százalékos részesedéséek megváltoztatásához a Biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges. A Biztosított hozzájárulása élkül kötött biztosítási szerződés kedvezméyezett kijelölését tartalmazó része semmis. Ebbe az esetbe kedvezméyezettek a Biztosítottat, illetve örökösét kell tekitei. 4. A kedvezméyezett kijelölése hatályát veszti, ha a kedvezméyezett a biztosítási eseméy bekövetkezte előtt meghal. Ebbe az esetbe új kedvezméyezettet kell kijelöli. Eek hiáyába a Biztosított örökösét kell kedvezméyezettek tekitei. 5. A Biztosító a Biztosított életkorát úgy állapítja meg, hogy a biztosítás kezdetéek évszámából levoja a Biztosított születéséek évszámát. A miimális belépési életkor 18 év, a maximális 65 év lehet. A szerződés lejártakor a Biztosított legfeljebb 75 éves lehet. A kockázati díj levoásakor a Biztosított számításba vett életkora a következő születésapjá betöltött kora. III. a szerződés létrejötte és a kockázatviselés kezdete 1. A biztosítási szerződést a Szerződő a Biztosítóak tett ajálatával kezdeméyezi. Az ajálat részét képezi az egészségi yilatkozat és a jele biztosítási feltételek. Az ajálatot mid a Szerződőek, mid a Biztosítottak alá kell íria. 2. A biztosítási szerződés a Biztosító elfogadó yilatkozatával jö létre, a Biztosító a biztosítási szerződésről kötvéyt állít ki. 3. A Biztosító az ajálatot kockázatelbírálásak vetheti alá. Eek időtartama az ajálat átadásától számított 15 ap. A Biztosító fetartja magáak a jogot, hogy a Biztosított egészségi állapotával kapcsolatosa további dokumetumokat kérje be. Feti határidő belül a Biztosítóak yilatkozia kell arról, hogy elfogadja-e az ajálatot. A Biztosítóak jogába áll az ajálatot elutasítai. A szerződés akkor is létrejö, ha a Biztosító a feti határidő belül az ajálatra em yilatkozik. Ilye esetbe a szerződés az ajálatak a Biztosító, vagy képviselője részére törtét átadása időpotjára visszameő hatállyal jö létre. 4. A Biztosító a kockázatelbírálás eredméyeképpe módosító javaslatot tehet a szerződésbe az ajálathoz képest. Az ajálat esetleges elutasítását, illetve a módosító javaslatot a Biztosító em köteles megidokoli. 5. Ameyibe a Szerződő em kívája elfogadi eze változtatásokat, 15 apo belül írásba elállhat a szerződéstől. Ameyibe a Szerződő em válaszol a megadott határidő belül, a szerződés a kötvéybe megjelölt változtatásokkal jö létre

4 6. A Szerződő és a Biztosított köteles a Biztosítóval írásba közöli a Biztosító által yilvátartott adataiba bekövetkezett változásokat (év, lakcím, egyéb azoosítók). 7. Az első biztosítási díj az ajálat aláírásával esedékes. 8. A biztosítási szerződés kezdete (a szerződés hatályba lépése) az első biztosítási díj Biztosító számlájára való beérkezéséek apja. 9. A Biztosító kockázatviselése a szerződés kezdetéek apját követő ap ulladik órájától kezdődik, feltéve, hogy a szerződés létrejött, vagy utóbb létrejö. A Biztosító az első biztosítási díjat azo a apo tekiti megérkezettek, amikor a díjat a Biztosító számlájá jóváírják. 10. Kiegészítő biztosítás tartam alatt (em a főbiztosítással egyidőbe) törtéő megkötése eseté, a Biztosító kockázatviselése a kockázatelbírálás lezárása utái biztosítási évforduló apját követő ap ulladik órájába idul, feltéve, hogy a kiegészítő biztosítás elfogadásra került. IV. várakozási idő, kockázatviselés 1. A szerződés hatálybalépésétől számítva, orvosi vizsgálat élkül létrejött szerződések esetébe a Biztosító 6 hóap várakozási időt köt ki. 2. A Biztosító kockázatviselése a várakozási idő alatt részleges, kizárólag a balesetekre, illetve a balesettel okozati összefüggésbe álló biztosítási eseméyekre terjed ki (IX. fejezet 3.) A Biztosító kockázatviselése em terjed ki az olya biztosítási eseméyekre, amelyek a várakozási idő alatt következek be és balesettel, okozati összefüggésbe em állak. (XXXIV. fejezet 1.7.) V. az életbiztosítási szerződés 30 apo belüli felmodása 1. Az életbiztosítási szerződést öálló foglalkozása vagy üzleti tevékeysége köré kívül megkötő természetes személy Szerződő, a biztosítási szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 apo belül megtett írásbeli yilatkozatával az életbiztosítási szerződést - idokolás élkül - felmodhatja. 2. A Szerződő érvéyese em modhat le az őt megillető eze felmodási jogáról. 3. A Szerződő felmodó yilatkozatáak kézhezvételét követőe a Biztosító köteles 15 apo belül a Szerződő által a biztosítási szerződéssel kapcsolatba bármely jogcíme részére teljesített befizetésekkel elszámoli. 4. A befektetési kockázatot mide esetbe az ügyfél viseli, eek megfelelőe a Biztosító a felmodás Biztosítóhoz való beérkezéséek apjá érvéyes egység árral számol el. Az így megállapított érték képezi a 3. potba meghatározott elszámolás alapját. 5. Az életbiztosítási szerződés jele fejezet szeriti felmodása eseté a Biztosító a 4. potba meghatározott összegből levohatja az aktuális kodíciós listába meghatározott admiisztrációs költséget, valamit az esetleges orvosi vizsgálat költségét. 6. A Biztosító a biztosítási díj feti költségekkel csökketett visszafizetedő része utá kamatot em fizet. 7. A Szerződő által befizetett díjak az 5. potba meghatározott költségek levoása utá femaradó részét a Biztosító a szerződés megszűésétől számított 15 apo belül a Szerződő részére visszafizeti. VI. a szerződés tartama 1. A biztosítás tartama a biztosítás kezdete és lejárata közötti időszak. A szerződés legalább 10 éves, de legfeljebb 25 éves tartamra köthető. 2. A felek megegyezek abba, hogy a szerződés változatla feltételek melletti meghatározott tartamú meghosszabbítása lehetséges, ameyibe a Szerződő ezt írásba kéri, és a Biztosító ehhez hozzájárul. VII. a szerződés megszűéséek esetei 1. A biztosítás a következő esetekbe szűik meg: 1.1. a Szerződő meghal, és a Biztosított vagy a Biztosított egedélyével egy harmadik személy a szerződésbe a Szerződő helyébe em lép, 1.2. a szerződésbe meghatározott biztosítási tartam lejár, 1.3. a Biztosított meghal, feltéve, ha em volt érvéyes "Díjátvállalás halál eseté" kiegészítő biztosítás 1.4. a közlésre, illetve változás bejeletésére voatkozó kötelezettség megsértése eseté a Szerződő által törtéő felmodással, visszavásárlással 1.6. ha a Szerződő számlájá yilvátartott befektetési egységek visszavásárlási értéke először em fedezi a XXVII. fejezetbe leírt költségek, díjak bármelyikét díjemfizetés eseté a XIV. fejezetbe foglaltak szerit VIII. a biztosítás területi hatálya A Biztosító kockázatviselése az egész világra kiterjed. IX. biztosítási eseméyek 1. A biztosítási eseméy a Biztosított életével kapcsolatba lévő olya eseméy, mely a Biztosító szolgáltatását kiváltja. 2. E szerződés szerit biztosítási eseméy: a) a Biztosított szerződés tartama alatti halála, vagy b) a Biztosítottat a biztosítás tartama alatt ért baleset, ha a baleset következtébe a baleset megtörtététől számított egy éve belül meghal, vagy c) a biztosítás lejárata, ameyibe a Biztosított életbe va (meghatározott időpot életbe elérése). 3. Jele általáos feltételek szempotjából a baleset az olya hirtele fellépő, egyszeri, külső fizikai és/vagy kémiai behatás, amely a Biztosítottat akaratától függetleül a kockázatviselés tartama alatt éri. A biztosítási eseméy időpotja ebbe az esetbe a baleset bekövetkezéséek időpotja. Jele általáos feltételek szempotjából balesetek miősülek az alábbi a Biztosított akaratá kívüli eseméyek is: - vízbefúlás, - villámcsapás, - mérgező gázok belélegzése, - Jele általáos feltételek szerit - a fetiektől eltekitve - em miősül balesetek az ember vagy állat által terjesztett bakteriális vagy vírusfertőzés még abba az esetbe sem, ha balesetszerű fizikális ok váltja ki. Nem miősül balesetek a hőguta, a apszúrás, fagyás, a rovarcsípés, továbbá a foglalkozási betegség (ártalom), valamit a Biztosított ögyilkossága, ögyilkossági kísérlete, még abba az esetbe sem, ha az a Biztosított zavart tudatállapotába következett be. Nem miősül balesetek az orvosi műtét következméye sem, továbbá az agyvérzés, a szívifarktus és az azok miatt bekövetkező eseméy sem. X. a Biztosító szolgáltatása 1. A Biztosított tartamo belül bekövetkezett halála eseté a Biztosító a kodíciós lista IV.1. potjába meghatározott haláleseti biztosítási összeget és azo felül baleseti halál eseté a Kodíciós lista IV.2. potjába meghatározott baleseti haláleseti összeget fizeti ki a haláleseti kedvezméyezettek. Eze felül 1.1. ameyibe a főbiztosításhoz em volt érvéyes "Díjátvállalás halál eseté" kiegészítő biztosítás, úgy kifizetésre kerül a Szerződő számlájá yilvátartott befektetési egységek aktuális értéke a haláleseti kedvezméyezettek és a szerződés megszűik. Ebbe az esetbe a befektetési egységek aktuális értéke a szolgáltatási igéy bejeletéséek apjá érvéyes vételi áro kerül meghatározásra ameyibe a főbiztosításhoz volt érvéyes "Díjátvállalás halál eseté" kiegészítő biztosítás, úgy a Biztosító szolgáltatása aak külöös feltételeibe leírtakak megfelelőe lép életbe. A tartam végé a Biztosító kifizeti a szerződése yilvátartott befektetési egységek aktuális értékét az elérési kedvezméyezettek. 2. Elérés eseté a Biztosító a Szerződő számlájá yilvátartott befektetési egységek aktuális értékét fizeti ki az elérési kedvezméyezett részére A befektetési egységek aktuális értéke a lejárat apjá érvéyes vételi áro kerül meghatározásra. 3. Az esedékes, de meg em fizetett díjat, az egyes külöös feltételek szerit meghatározásra kerülő, még el em számolt költségeket a Biztosító a biztosítási szolgáltatási összegből levohatja. 4

5 XI. kiegészítő biztosítások 1. A K&H családfa életbiztosítás (továbbiakba főbiztosítás) mellé köthető kiegészítő biztosításokat a Szerződő vagy a főbiztosítással egyidőbe köti meg, vagy a Biztosító hozzájárulásával a főbiztosítás bármely későbbi biztosítási évfordulójával. Eze biztosítások listáját a kodíciós lista V.3. potja tartalmazza. 2. A Biztosító korlátozhatja a kiegészítő biztosítások éves díjai összegéek és a főbiztosítás éves díjáak aráyát. 3. A kiegészítő biztosítás megkötését a Biztosító kockázatelbírálástól teheti függővé. 4. A biztosítási összegek emeléséek elfogadását a Biztosító kockázatelbíráláshoz kötheti. 5. A kiegészítő biztosítások futamideje a főbiztosítás lejáratáig, illetve aak a biztosítási évek a végéig tart, melybe a Biztosított betölti a választott kiegészítő biztosítás külöös feltételeibe meghatározott maximális megegedett életkort. A kiegészítő biztosítások a Szerződőek és a Biztosítottak az eziráyú írásbeli kérelme beérkezését követő bármely biztosítási évforduló megszütethetők. XII. a biztosítási díj, a díj esedékességéek időpotja 1. A biztosítás díja éves, de a biztosítási évre voatkozó éves díj fizethető havi, egyedéves és féléves részletekbe is. A folyamatos díj aak a tartamak az első apjá esedékes, amelyre voatkozik. A díjfizetés gyakorisága írásba bármikor megváltoztatható. A redszeres díjak szerződéskötéskor el kell érie a Biztosító által midekor meghatározott miimumot (ld. Kodíciós lista). 2. A szerződés létrejötte előtt befizetett első biztosítási folyamatos díjat a Biztosító kamatmetes letétkét kezeli és visszautalja a Szerződőek, ameyibe a szerződés em jö létre. 3. A kezdeti biztosítási díj a kötvéybe kerül meghatározásra. 4. Ameyibe a Biztosítóhoz em érkezik meg az előírt díj, a Biztosító erről 30 apo belül értesíti a Szerződőt. 5. A biztosítási díj befizetésekor a közleméy rovatba szerepelie kell a kötvéyszámak és a Szerződő evéek. Az első díj befizetésekor a Szerződő evéek, a születési dátumak és a személyigazolváy számak. XIII. eseti díjak 1. A Szerződőek a redszeres díjfizetése túl lehetősége va korlátla számú eseti díj befizetésére. 2. Az eseti díj miimális összege a midekori hatályos Kodíciós listába kerül meghatározásra. 3. A Szerződő az első három biztosítási évbe eseti díjat akkor fizethet, ha a redszeres díjfizetési kötelezettségéek időaráyosa eleget tett. Az eseti befizetések em helyettesítik a folyamatos díjat. Az eseti díjat azoosítható módo kell befizeti a Szerződő számlájára, ellekező esetbe a Biztosító a beérkezett díjat folyamatos díjkét írja jóvá a Szerződő számlájá. 4. A Szerződőek az eseti díj befizetésével egyidejűleg redelkezie kell arról, hogy milye aráyba kívája az eseti díjat a választható eszközalaphoz kötött befektetési egységek vásárlására fordítai. Ameyibe a Szerződő írásbeli redelkezése 2 mukaapo belül em érkezik meg a Biztosítóhoz, az eseti díj a beérkezés apjá érvéyes eladási áro, a redszeres díjakra voatkozó érvéyes aráyba kerül felosztásra az egyes eszközalapok között. 5. A befizetett eseti díjakból a Biztosító felhalmozási befektetési egységeket vásárol. 6. Az eseti díj befektetésére a XXIII. fejezet 2 potja szerit kerül sor. XIV. díjfizetési késedelem 1. Ameyibe a Biztosítóhoz em érkezik meg az esedékes díj, a Biztosító erről az esedékességtől számított 30 apo belül értesíti a Szerződőt. 2. Ha az elmaradt díjakat a Szerződő az esedékességtől számított 90 apo belül em egyelíti ki és díjfizetési halasztást em kapott, illetőleg a Biztosító díjkövetelését bírósági úto em érvéyesítette, a Biztosító az első elmaradt díj esedékességétől számított 90 apig viseli a biztosítási kockázatot. Eze 90 ap alatt a Biztosító a Szerződő számlájáról levoja a Biztosítót illető költségeket, az életbiztosítási összegek és kiegészítő biztosítások kockázati díját, és aktualizálja a Szerződő számlájá lévő befektetési egységek értékét a befektetési egységek aktuális vételi ára alapjá. Ez alatt az idő alatt a Szerződő az elmaradt díjat pótolhatja. 3. Ha a Szerződő az első elmaradt díj esedékességétől számított 90 apo belül fizetési kötelezettségét em teljesíti, a Biztosító az alábbiak szerit jár el: 3.1. ha az első elmulasztott díj esedékessége utái 90. apo a biztosításak ics visszavásárlási értéke, a szerződés szolgáltatás élkül megszűik ameyibe az első elmulasztott díj esedékessége utái 90. apo a biztosításak va visszavásárlási értéke, de - figyelembe véve a XV. fejezet (2) potját - ics az első évre előírt redszeres díj befizetve a szerződésre, a Biztosító visszavásárolja a biztosítást és a visszavásárlási értéket kifizeti a Szerződőek abba az esetbe, ha az első elmulasztott díj esedékessége utái 90. apo a biztosításak va visszavásárlási értéke, a Biztosító a biztosítást - figyelembe véve a XV. fejezet (2) potját - díjmetesíti és erről értesíti a Szerződőt. 4. A Biztosító fetartja a jogot arra, hogy visszautasítso eseti befizetéseket, valamit e ajáljo fel automatikus díjövelést a folyamatos díjas szerződésekre. 5. Ameyibe a biztosítási szerződésre em érkezik díj, a Biztosító a haláleseti biztosítási összeg voatkozásába midaddig kockázatba áll, amíg a kötvéyérték a kockázati díj levoására fedezetet yújt. A halálesetre és baleseti halálesetre voatkozó kockázati díj díjemfizetés eseté is levoásra kerül a Szerződő számlájáról. Ameyibe díjemfizetés miatt a kötvéyérték a midekori visszavásárlási költség alá csökke, a szerződés a Biztosító szolgáltatása élkül megszűik, amelyről a Biztosító a Szerződőt értesíti. 6. Ha a Szerződő az első elmaradt díj esedékességétől számított 90 apo belül fizetési kötelezettségét em teljesíti, - ameyibe a szerződés tartalmaz kiegészítő biztosítást - a kiegészítő biztosítások az esedékességtől számított 90. apo megszűek, és az azokra eső kockázati díjrészek sem kerülek többet levoásra. XV. díjmetesítés 1. A Szerződő - a Biztosított írásbeli hozzájárulásával - kérheti a Biztosítót, hogy a biztosítást díjmetese leszállított biztosítássá alakítsa át. 2. A szerződés díjmetesítésére legalább egy, díjjal redezett biztosítási év letelte utá va lehetőség. 3. Díjmetesítés eseté a Biztosító a kezdeti befektetési egységeket visszavásárlási értéke felhalmozási egységekre váltja át. Díjmetesítéskor a Biztosító a Szerződő el em számolt terheléseiek összegét levoja a felhalmozási egységekből. 4. Díjmetesített szerződés eseté a haláleseti és baleseti haláleseti összeg az aktuális kockázati díjjal hatályba marad, melyek fedezetére a Szerződő számlájáról a kockázati díjak levoásra kerülek. Továbbá a díjmetesített szerződés Szerződőjéek számlájáról a Biztosító havota levoja a szerződést terhelő költségeket. 5. Ameyibe a felhalmozási befektetési egységek aktuális értéke a levoás időpotjába em elegedő az adott hóapba esedékes költségek kifizetésére, a szerződés kifizetés élkül megszűik. 6. Ameyibe a szerződés díjmetese leszállítottá válik, a korábbi szerződésbe meghatározott kiegészítő biztosítások a díjmetesség kezdetétől számítva megszűek. 7. A díjmetesítés időpotjától a szerződés megszűéséig a Szerződőt díjfizetési kötelezettség em terheli. Díjmetese leszállított szerződésre eseti díjak továbbra is befizethetők. XVI. reaktiválás 1. Ha a Szerződő a biztosítás megszűésétől számított 3 hóapo belül a teljes díjhátralékot, valamit a kifizetett visszavásárlási értéket 5

6 megfizeti, a kockázatviselés a teljes díjhátralék megfizetését követő ap 0 órakor újra kezdődhet, ameyibe a Szerződő ezt írásba kéri és biztosítási eseméy ezalatt az idő alatt em következett be, illetve a díjfizetés elmaradásáak időtartama alatt em törtét kockázatövelő eseméy. Ameyibe jeletős kockázatövelő eseméy következett be, a Biztosító fetartja magáak a jogot, hogy a szerződést módosítsa, illetve, hogy a reaktiválási kérelmet elutasítsa. 2. A biztosítási szerződés tartama alatt reaktiválást legfeljebb két alkalommal lehet igéybe vei. 3. Reaktiváláskor a Biztosított és a Szerződő köteles a díjfizetés elmulasztása alatti időbe törtét, az egészségi állapotba (súlyosabb betegségek, balesetek) bekövetkezett változásokat a Biztosítóak írásba bejeletei. A reaktiválást a Biztosító esetlegese új egészségi yilatkozat vagy orvosi vizsgálat meglétéhez, illetve kockázatelbírálás alkalmazásához kötheti, amely a Szerződő saját költségére törtéik. XVII. díjfizetés újraidítása 1. Díjmetese leszállított szerződés eseté a folyamatos díjfizetés bármikor újraidítható a Szerződő ilye értelmű írásos bejeletését követőe. 2. Ekkor az első redszeres díj a díjfizetés újraidítására voatkozó kérelem Biztosítóhoz való beérkezése utá esedékes. XVIII. díjövelés 1. A Szerződő bármikor jogosult a redszeres biztosítási díjat öveli a következő díjfizetési esedékességtől kezdődőe. A díj övelésére voatkozó kérelmet a díjövelés időpotja előtt legalább 30 appal kell a Biztosítóhoz írásba eljuttati. 2. A Biztosító meghatározhatja a redkívüli díjövelés miimális értékét. XIX. díjcsökketés 1. A Szerződő a biztosítási díj csökketése érdekébe kezdeméyezheti a szerződés módosítását. Díjcsökketés a következő díjfizetési esedékességtől kezdődőe, a harmadik biztosítási év eltelte és az erre az időszakra előírt redszeres díjak befizetése utá kérhető, a redszeres biztosítási díjra voatkozóa. 2. A redszeres biztosítási díj azoba a csökketés utá sem lehet alacsoyabb a midekori hatályos kodíciós listába előírt miimális értékél. A díj csökketésére voatkozó kérelmet a díjcsökketés időpotja előtt legalább 30 appal kell a Biztosítóhoz írásba eljuttati. XX. eszközalapok 1. Mide eszközalap befektetési egységekből áll, amely egységek az eszközalap befektetett eszközeibe való aráyos részesedést testesíteek meg. 2. Az eszközalap célja a befektetett eszközök értékéek hosszú távú övelése. A befektetések hozama öveli az eszközalap, és ezáltal a befektetési egységek értékét. Az egyes eszközalapok a befektetések típusába, ezáltal a várható hozamba és a befektetés kockázatába külöbözek egymástól. 3. A Szerződő a biztosítás megkötésekor a díj százalékába meghatározva megválasztja a redszeres díj külöböző eszközalapokba való elhelyezéséek aráyát. 4. Az eseti díjak a Szerződő eltérő tartalmú redelkezése hiáyába a redszeres díjakak megfelelő aráyba kerülek elhelyezésre az eszközalapokba. 5. A Biztosító korlátozhatja az egyes eszközalapokba elhelyezett redszeres, illetve eseti díjak aráyát. A korlátozás feltételeit a midekor hatályos Kodíciós lista tartalmazza. Ameyibe a Biztosító megváltoztatja az aráyok mértékét, a változásról a Szerződőt a változtatás előtt legalább 30 appal írásba tájékoztatja. 6. A Biztosítóak jogába áll eszközalapokat létrehozi és megszüteti. A Biztosító a Szerződőt legalább 30 appal a tervezett megszütetés előtt írásba értesíti és a megszűő eszközalap egységeit az ügyfél által választott eszközalap befektetési egységeire költségmetese átváltja, ameyibe a Szerződő erre voatkozó írásbeli redelkezése az eszközalap megszütetése előtt legalább 15 appal a Biztosítóhoz beérkezik. A redelkezés alapjá a továbbiakba beérkező díjak is a megjelölt eszközalapba kerülek, feltéve hogy az utolsó allokációs dötés értelmébe a megszűő eszközalap befektetési célkét jelölve volt. 7. Ameyibe a Szerződőek a megszűő eszközalapba elhelyezett befektetéseiek átváltásáról redelkező írásbeli yilatkozata az eszközalap megszütetése előtt 15 appal em érkezik be a Biztosítóhoz, úgy a Biztosítóak jogába áll az általa előre meghatározott, és az ügyféllel közölt apo és eszközalapba átváltai a Szerződő befektetési egységeit. A későbbiekbe befizetett díjak szité ebbe az eszközalapba kerülek, feltéve hogy az utolsó allokációs dötés értelmébe a megszűő eszközalap befektetési célkét jelölve volt. 8. A megszütetett eszközalap befektetési egységeit a Biztosító vételi áro váltja át az új eszközalap befektetési egységeire. Eszközalap megszütetése eseté az átváltás költségét a Biztosító fedezi. 9. A Biztosítóak jogába áll az eszközalapok befektetési politikáját módosítai. A Biztosító a Szerződőt legalább 30 appal a tervezett módosítás előtt írásba értesíti a módosítás jellemzőiről. Ameyibe a tervezett módosítás időpotja előtt legalább 15 appal a Biztosítóhoz beérkezik a Szerződő írásbeli redelkezése a módosuló eszközalapba elhelyezett befektetési egységeiek más eszközalapba való átváltásáról, úgy a Biztosító az átváltást költségmetese végrehajtja és a továbbiakba az ügyfél által megjelölt eszközalapba fektet, feltéve hogy az utolsó allokációs dötés értelmébe a módosuló eszközalap befektetési célkét jelölve volt. 10. Ameyibe a tervezett módosítás előtt legalább 15 appal a Biztosítóhoz a Szerződő írásbeli redelkezése em érkezik be, úgy az adott eszközalapba való egységek em kerülek áthelyezésre és a Biztosító a továbbiakba befizetett díjakat is a módosult eszközalapba fekteti, feltéve hogy az utolsó allokációs dötés értelmébe a módosuló eszközalap befektetési célkét jelölve volt. 11. Az ügyfél redelkezése alapjá törtéő átváltás sorá a Biztosító a XXIV. fejezet 1. potja szerit jár el. 12. A szerződéskötéskor választható eszközalapok listáját a Kodíciós lista V.1. potja, az egyes eszközalapok összetételét és befektetési politikáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. 13. Az életbiztosítási szerződéshez tartozó eszközalapok befektetési egységeiek árfolyamáról és a befektetési politikákról a Biztosító api tájékozódási lehetőséget biztosít a oldalo és az Ügyféltájékoztatóba megadott közpoti telefoszámo. XXI. az eszközalapok értékelése 1. A Biztosító az eszközalapokat redszerese értékeli aak érdekébe, hogy a befektetési egységek vételi és eladási árát meghatározza. Az értékelésre lehetőség szerit mide mukaapo, de aptári hetekét legalább egyszer sor kerül. 2. Az eszközalapok értéke az értékelés apjá redelkezésre álló befektetett eszközök és a feálló kötelezettségek értékéek külöbözete. 3. A Biztosítóak jogába áll az eszközalapok értékéből levoi a befektetett eszközök vételével és eladásával összefüggő közvetle költségeket. (XXVII. fejezet 5. pot). XXII. a befektetési egységek áráak meghatározása 1. Az eszközalapok idításakor a Biztosító határozza meg a befektetési egységek eladási és vételi árát. 2. A befektetési egység vételi ára az eszközalap aktuális értékéek és a befektetési egységek számáak háyadosa. 3. Az aktuális eladási árat a Biztosító a vételi árból a midekori érvéyes Kodíciós lista III.6. potja szerit határozza meg, de az aktuális eladási és vételi ár közötti külöbség em lehet több az eladási ár 5 %-áál. 4. A befektetési egységek eladási és vételi árát a Biztosító 6 tizedesjegy potossággal tartja yilvá. XXIII. a Szerződő számlája 1. A Szerződő a biztosítás megkötésekor meghatározhatja, hogy a redszeres biztosítási díjat milye aráyba (százalékba) kívája az egyes eszközalapokhoz kötött befektetési egységek vásárlására fordítai. Ez az aráy a szerződés tartama alatt írásba bármikor módosítható. Ameyibe a Szerződő valamely alaphoz kötött befektetési egységeket vásárol, a befektetés aráya el kell érje a Kodíciós listába meghatározott miimális aráyt. 6

7 2. A Szerződő számlájá a befektetési egységekbe törtéő díjjóváírás legkésőbb az esedékes díjak a Szerződő számlájára - a megfelelő azoosítókkal (év, cím, kötvéyszám, az eseti díjra voatkozó díjfelosztási yilatkozat) - való beérkezéséek időpotja közül a későbbit követő értékelési apo meghatározott eladási áro törtéik. 3. Az első három biztosítási évbe esedékes redszeres díjat a Biztosító kezdeti befektetési egységekbe helyezi el. 4. A egyedik biztosítási évtől kezdődőe fizetett redszeres díjakat, valamit az eseti díjakat a Biztosító felhalmozási befektetési egységekbe helyezi el. 5. A Biztosító biztosítási évete legalább egyszer, a tárgyévet követő 45 apo belül írásba tájékoztatja a Szerződőt a külöböző eszközalapokhoz kötött befektetési egységeiek darabszámáról, értékéről. 6. Jele biztosítási szerződés voatkozásába a befektetési kockázatot teljes egészébe a Szerződő viseli, a Biztosító em yújt tőke-, illetve hozamgaraciát. XXIV. áthelyezés 1. A Szerződő írásbeli kérésére a befektetési egységek bármikor más eszközalapokhoz kötött befektetési egységekre válthatók át. A befektetési egységek áthelyezése, a Szerződő írásbeli redelkezéséek a Biztosítóhoz törtéő beérkezéséek apjá érvéyes vételi áro törtéik. Egy biztosítási év sorá az első két áthelyezés költségmetes, a további áthelyezésekért a Biztosító a midekori érvéyes Kodíciós listába meghatározott átváltási költséget voja le a Szerződő számlájáról. 2. Egy áthelyezések számít, ha egy eszközalapból egy vagy több eszközalapba kívá a Szerződő egységeket áthelyezi. 3. Az áthelyezésre voatkozó redelkezése em ériti a jövőbe beérkező díjak befektetési aráyát. XXV. átiráyítás 1. A Szerződő írásbeli redelkezése alapjá a jövőbei fizetedő biztosítási díjak eszközalapok közötti megosztásáak aráya a biztosítási tartam alatt bármikor módosítható. Ez a redelkezés em ériti a meglévő befektetési egységeket. 2. Egy biztosítási év sorá az első két átiráyítás költségmetes, a további átiráyításokért a Biztosító a midekori érvéyes Kodíciós listába meghatározott átiráyítási költséget voja le a Szerződő számlájáról. XXVI. automatikus díjövelés (idexálás) 1. Ameyibe a Szerződő em redelkezett másképp, a Biztosító mide évbe a folyamatos díjas szerződésre felajálja az automatikus díjövelést. Erről a Biztosító legalább egy hóappal az idexálás előtt értesítést küld a Szerződőek. 2. Az automatikus díjövelés mértéke a Közpoti Statisztikai Hivatal által a tájékoztató kiküldését megelőzőe legutóbb közzétett éves fogyasztói áridex, de legalább 5 %. 3. Az automatikus díjövelés a biztosítási díj emelését tartalmazza, melyről tájékoztató levelet küld a Biztosító. 4. A megövelt biztosítási díj a jauár 1-jét követő első esedékesség apjá kerül megemelésre. 5. A Szerződő az automatikus díjövelést legalább két héttel az idexálás előtt írásba visszautasíthatja. Ameyibe a Biztosító a megadott határidőig em kap választ a Szerződőtől, az idexálást automatikusa végrehajtja. 6. A Szerződő bármikor kérheti az automatikus díjövelés lehetőségéek biztosítását, vagy megszütetését. XXVII. terhelések a Szerződő számlájá 1. A haláleseti kockázat díja: a Biztosító a Szerződő számlájáról mide hóapba levoja a biztosítási szerződésbe meghatározott baleseti és haláleseti életbiztosítási összeg - a Biztosított aktuális életkorával, a Biztosító midekori érvéyes díjszabása alapjá számított - kockázati díját. 2. Kiegészítő biztosítások díja: a Biztosító havota a Szerződő számlájáról levoja a választott kiegészítő biztosítási szolgáltatások fedezetére szolgáló biztosítási díjakat. 3. Admiisztrációs költség: a Biztosító havota admiisztrációs költséget vo le a Szerződő számlájáról. Az admiisztrációs költség kezdeti összegét a midekor hatályos Kodíciós lista tartalmazza, mértéke aptári évekét legfeljebb a XXVI. fejezet 2. pot szerit felajálott értékkövetéssel egyező mértékbe változhat. 4. A redszeres terhelések elszámolásáak módja: az 1-3. potokba felsorolt terhelések a Szerződő számlájá yilvátartott felhalmozási befektetési egységekből kerülek levoásra úgy, hogy a hóap első apjá érvéyes vételi áro az esedékes költségterheket a Biztosító befektetési egységekké váltja át, majd a Szerződő számlájá a külöböző eszközalapokba yilvátartott befektetési egységek aktuális darabszámát ezzel csökketi. A még el em számolt terheléseket a Biztosító yilvátartja. Levoásra akkor kerülek, amikor a Szerződő számlájá yilvátartott felhalmozási egységek aktuális értéke legalább akkora, mit az el em számolt terhelések számlájá levő követelés. A Szerződőek a folyamatos díjfizetés fetartása mellett el em számolt terhelése csak a tartam első hét évébe lehet. Ha a Szerződő számlájá yilvátartott felhalmozási befektetési egységek em yújtaak fedezetet az el em számolt terhelésekre, a Biztosító a szerződést visszavásárolhatja és az esedékes költségekkel csökketett visszavásárlási értéket fizeti ki. 5. A Biztosító éves alapkezelési díjat határoz meg az eszközalap értékéek százalékába, amely az eszközalap értékéből havota kerül levoásra. A szerződés létrejöttekor érvéyes alapkezelési díjat a Kodíciós lista III.1. potja tartalmazza. Az éves alapkezelési díj a biztosítási tartam sorá, biztosítási évekét egyszer változhat, de az éves alapkezelési díj em haladhatja meg a 2%-ot. 6. A Biztosító a biztosítással kapcsolatos kezdeti költségek fedezetére a kezdeti befektetési egységek darabszámát a tartam végéig mide biztosítási év végé 3%-kal csökketi. 7. Csekkes díjfizetés eseté a Biztosító a beérkezett biztosítási díjból - a díj Szerződő számlájá törtéő jóváírása előtt - kezelési költséget vo le, melyek összegét a Kodíciós lista tartalmazza. 8. A Kodíciós listába feltütetett költségeket a Biztosító évete egyszer megváltoztathatja, amelyről a Szerződőt legalább a változást megelőző 30 appal írásba értesíti. 9. Ha a Szerződő számlájá yilvátartott befektetési egységek külöböző eszközalapokba vaak befektetve, akkor az 1-4. potba szereplő költségek az egyes eszközalapokból értékaráyosa kerülek levoásra. XXVIII. visszavásárlás 1. A Szerződőek joga va a szerződést bármikor felmodaia és visszavásárolia. Ezt a szádékot írásba kell bejeleteie a Biztosítóak. 2. A visszavásárlási igéy bejeletése eseté a Biztosító kockázatviselése a bejeletés dátumát követő ap 0 órájától megszűik. 3. A Biztosító a hiáytala visszavásárlási kérelem Biztosítóhoz törtéő beérkezésétől számított 15 mukaapo belül a visszavásárlási költséggel csökketett visszavásárlási összeget fizeti ki a Szerződőek. Az így kiszámított visszavásárlási összeg kifizetésével a szerződés megszűik. 4. Ameyibe a felmodás időpotjába a biztosításak ics visszavásárlási értéke, a szerződés kifizetés élkül megszűik. Az így megszütetett szerződés em léptethető újból hatályba. 5. A biztosítás visszavásárlási értéke a kezdeti és a felhalmozási befektetési egységekre számított visszavásárlási értékek összegéek és a XXVII. fejezet 4. potba leírt el em számolt terhelésekek a külöbözete. 6. A kezdeti befektetési egységek visszavásárlási értéke a kezdeti egységek aktuális értékéek a 2. számú mellékletbe található visszavásárlási táblázatba feltütetett aráyok alapjá számított - az eltelt biztosítási évek számától függő - része. 7. A felhalmozási befektetési egységek visszavásárlási értéke azoos a felhalmozási egységek aktuális értékével. 8. A visszavásárolt befektetési egységek aktuális értékéek meghatározása az utolsó kért dokumetum Biztosítóhoz törtéő beérkezéséek apjá érvéyes vételi áro törtéik. 9. Hiáytala visszavásárlási kérelemek a Szerződő evét, címét, a kötvéyszámot, bakszámlaszámot, az igéy potos leírását és a Szerződő aláírását tartalmazó irat tekitedő. A visszavásárlási 7

8 kérelemmel együtt az eredetileg kiállított biztosítási kötvéyt vissza kell küldei a Biztosító részére. 10. Visszavásárlás eseté a visszavásárlási értékből a Biztosító visszavásárlási költséget vo le, melyek értékét az aktuális Kodíciós lista tartalmazza. XXIX. részleges visszavásárlás 1. A Szerződőek a felhalmozási befektetési egységek terhére bármikor lehetősége va részleges visszavásárlásra. 2. A Szerződőek redelkezie kell arról, hogy mely eszközalap(ok)ból kívá pézt kivoi. A részvisszavásárlás értéke kifejezhető pézösszegbe vagy a Szerződő számlájá yilvátartott befektetési egységek százalékába. 3. A részleges visszavásárlás eseté alkalmazott árfolyam a hiáytala részleges visszavásárlási kérelem Biztosítóhoz törtéő beérkezéséek apjá érvéyes vételi árfolyam. 4. A Biztosító a hiáytala részleges visszavásárlási kérelem Biztosítóhoz törtéő beérkezésétől számított 15 mukaapo belül a visszavásárlási költséggel csökketett részleges visszavásárlási összeget fizeti ki a Szerződőek. 5. Hiáytala részleges visszavásárlási kérelemek a Szerződő evét, címét, a kötvéyszámot, bakszámlaszámot, az igéy potos leírását és a Szerződő aláírását tartalmazó irat tekitedő. 6. Részleges visszavásárlás eseté a Biztosító részvisszavásárlási költséget vo le, melyek értékét az aktuális Kodíciós lista tartalmazza. A Biztosító a miimális részvisszavásárlási összeget meghatározhatja. XXX. a szerződés alayaiak jogai és kötelezettségei 1. A Szerződő és a Biztosított közlési és változásbejeletési kötelezettsége 1.1. A Szerződő és a Biztosított köteles a közlési és változásbejeletési kötelezettségéek eleget tei A közlési kötelezettség abba áll, hogy a Szerződő és a Biztosított köteles ajálattételkor a Biztosítóval közöli mide olya körülméyt, amely a biztosítás elvállalása szempotjából léyeges, és amelyeket ismert vagy ismerie kellett. A Biztosító írásba feltett kérdéseire adott hiáytala és a valóságak megfelelő válaszokkal a felek a közlési kötelezettségükek eleget teszek A változásbejeletési kötelezettség azt jeleti, hogy a Szerződő és a Biztosított köteles a biztosítás tartama alatt 8 mukaapo belül írásba bejeletei az ajálato közölt, illetve a szerződésbe szereplő léyeges körülméyek megváltozását. Léyeges körülméy az, amire a Biztosító írásba kérdést tett fel. A Biztosító jogosult a közölt adatok elleőrzésére. XXXI. a biztosítási eseméy bejeletése, a Biztosító szolgáltatásához szükséges dokumetumok 1. A biztosítási eseméy bekövetkeztét 8 apo belül írásba a Biztosító tudomására kell hozi. 2. A szolgáltatási igéy teljesítéséhez a következő dokumetumokat kell beyújtai: 2.1. halál eseté: biztosítási kötvéy, a halál téyét és a haláleset körülméyeit igazoló dokumetum (pl. halotti ayaköyvi kivoat, kórházi zárójeletés, stb.), kárigéy-bejelető yomtatváy, szükség eseté hagyatéki végzés 2.2. baleseti halál eseté: biztosítási kötvéy, a baleseti halál téyét és a baleset körülméyeit rögzítő dokumetum (pl. baleseti/redőrségi jegyzőköyv, határozat stb.), kárigéy-bejelető yomtatváy, szükség eseté hagyatéki végzés Külföldö bekövetkezett biztosítási eseméy kárbejeletéséhez a haláleset körülméyeit igazoló dokumetumok (halotti ayaköyvi kivoat, halottvizsgálati bizoyítváy, bocolási jegyzőköyv, baleseti/redőrségi jegyzőköyv vagy határozat, zárójeletések, stb.) hivatalos magyar yelvű fordítása szükséges. 3. Ameyibe szükséges, a Biztosító kérésére egyéb dokumetumokat is be kell yújtai. 4. Az utolsó kért dokumetum beérkezésétől számított legfeljebb 15 mukaapo belül a Biztosító elbírálja a kárigéyt. 5. Az elbírálást követő 8 mukaapo belül a Biztosító a kedvezméyezett(ek) részére kifizeti a szolgáltatást. XXXII. elérés, az elérési szolgáltatáshoz szükséges dokumetumok 1. A szerződés lejárata előtt a Biztosító értesítést küld a Szerződőek. 2. Az elérési szolgáltatás kifizetéséhez a következő dokumetumokat kell beyújtai: biztosítási kötvéy, elérési yomtatváy, bakszámlaszám, elérési kedvezméyezett aláírása, Biztosítottra voatkozó adategyeztetési yilatkozat. 3. Az utolsó kért dokumetum beérkezésétől számított 15 apo belül a Biztosító az elérési kedvezméyezett(ek) részére kifizeti az elérési szolgáltatást (X. fejezet 2.). XXXIII. a Biztosító metesülése 1. Ameyibe a Biztosított halálát a kedvezméyezett szádékos magatartása okozta, a Biztosító a visszavásárlási értéket fizeti ki a Biztosított örököséek. 2. Ameyibe a Biztosított szádékosa elkövetett súlyos bűcselekméye, vagy a szerződéskötéstől számított két éve belül elkövetett ögyilkossága következtébe hal meg, a Biztosító a visszavásárlási értéket fizeti ki. 3. Metesül továbbá a Biztosító a baleseti szolgáltatás alól és csak a halál eseté járó összeget szolgáltatja, ameyibe bizoyítja, hogy a biztosítási eseméyt a Szerződő illetve a Biztosított jogelleese, szádékosa vagy súlyosa godatlaul okozta. A Biztosított súlyosa godatlaul jár el külööse, ha 3.1. a baleset bekövetkeztekor igazolta alkoholos állapotba volt, 3.2. kábítószer, kábító hatású ayag vagy gyógyszer hatása alatt állt, kivéve, ha ez utóbbiakat kezelőorvos előírására, az előírásak megfelelőe alkalmazták, 3.3. olya gépjárművet vezetett, amelyek em volt érvéyes forgalmi egedélye, vagy em redelkezett érvéyes vezetői egedéllyel, 3.4. mukavégzése sorá a mukavédelmi szabályokat súlyosa megsérti, 3.5. a Biztosított a következő kötelezettségéek em tesz eleget: A Biztosított a biztosítási eseméy (a baleset) bekövetkeztekor úgy köteles eljári, ahogy az adott helyzetbe általába elvárható, eek megfelelőe haladéktalaul orvosi segítséget kell igéybe veie, és az orvosi kezelést a gyógyító eljárás befejezéséig folytatia kell. Metesül a Biztosító a biztosítási szolgáltatás alól ayiba, ameyibe a Biztosított e kötelezettségéek em tett eleget. XXXIV. kizárt kockázatok 1. A Biztosító kockázatviselése em terjed ki azo esetekre, ha a biztosítási eseméy közvetleül összefüggésbe áll 1.1. harci eseméyekkel, vagy más háborús cselekméyekkel 1.2. felkelésekkel, zavargásokkal, lázadásokkal 1.3. terrorcselekméyel 1.4. radioaktív, illetve ioizáló sugárzással 1.5. HIV vírusfertőzéssel, Hepatitis B és C vírusfertőzéssel 1.6. A Biztosított tartós alkoholfogyasztásával, aak következméyeivel, kábítószer, kábító hatású ayag, gyógyszer fogyasztásával 1.7. A szerződéskötés előtt és a várakozási idő alatt diagosztizált betegségek illetve azok következméyeiből eredő biztosítási eseméy, ameyibe eek beállta a szerződés hatálybalépését követő 5 éve belül következik be (eze esetekbe a Biztosító az aktuális kötvéyértéket fizeti ki a kedvezméyezett részére). 2. A Biztosító kockázatviselése továbbá em terjed ki arra az esetre, ha a Biztosított halála gépi erővel hajtott szárazföldi, vízi járművel, vagy bármilye légi járművel, vagy sporteszközzel, sportverseye való részvétel következtébe vagy ilye eseméyekre való felkészülés sorá következik be. 3. A Biztosító az 1. és 2. potba meghatározott esetekbe az aktuális kötvéyértéket fizeti ki. 4. A balesetbiztosítási védelemből kizárt további kockázatok: 4.1. a Biztosított 2 éve belüli ögyilkossága, ögyilkossági kísérlet következméyei, 4.2. a Biztosított kóros elmeállapota és aak következméyei, 4.3. bármilye gyorsasági verseye, vagy erre való felkészülése való részvétel sorá bekövetkező baleset, 4.4. a polgári légiforgalmo kívüli repülés sorá bekövetkezett baleset. 8

9 5. A Biztosító kockázatviselése em terjed ki azokra a biztosítási eseméyekre, amelyek okozati összefüggésbe vaak a Biztosított alábbi sporttevékeységeivel: 5.1. autó-motor sportok: verseyzés gépkocsival, motorkerékpár sport, rally, moto-cross, ügyességi verseyek gépkocsival, gokart sport, autórocs sport (auto-crash), motorcsóak sport, 5.2. repülősportok: sportrepülés, ejtőeryős ugrás, vitorlázó repülés, sárkáy és ultraköyű repülés, paplarepülés, hőlégballoozás, bujee jumpig, 5.3. egyéb: búvárkodás légzőkészülékkel 40 m alá, félkezes ill. yílttegeri vitorlázás, vadvízi evezés, hegymászás illetve sziklamászás V. foktól, barlagászat. XXXV. adatkezelés, kommuikáció 1. A Biztosító a midekor redelkezésre álló címre küldi leveleit. A Szerződő kötelessége, hogy a Biztosító tudomására hozza esetlegese megváltozott címét. 2. Az ajálat aláírásával a Biztosított beleegyezik abba, hogy az őt kezelő orvosok, kórházak és egyéb egészségügyi itézméyek a Biztosító kérésére kockázatelbírálás és kárredezés céljából iformációt bocsássaak redelkezésre, eek érdekébe a Biztosított az őt kezelő orvosokat, kórházakat és egyéb egészségügyi itézméyeket felmeti az orvosi titoktartási kötelezettség alól. 3. A biztosítási ajálatba kért adatok az ajálat elbírálásához és a biztosítási szerződés megkötéséhez szükségesek. A biztosítási ajálat megadásával és aláírásával a Biztosított (Szerződő, kedvezméyezett) ökétese, határozotta és tájékozotta kiyilváítja belegyezését az őt éritő, 4. potba megadott adatok feldolgozásába, yilvátartásába és kezelésébe. A Biztosított (Szerződő, kedvezméyezett) a jele fejezetbe foglaltak szerit adja meg hozzájárulását ahhoz, hogy a biztosításközvetítő a biztosítási ajálatba kért adatokat - ide értve a Biztosított egészségügyi adatait is - a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, yilvátartásával, a szolgáltatással összefüggésbe yilvátartsa és kezelje. 4. A Biztosító feladatai ellátásához az alábbi adatokat jogosult kezeli a szerződés tartama és az elévülési idő alatt: - A Biztosított, a Szerződő, a kedvezméyezett személyi adatait - A biztosítási összeget - Az egészségi állapottal összefüggő adatokat - A kifizetett biztosítási összeget és a kifizetés idejét - A biztosítási szerződéssel, létrejöttével, yilvátartásával, a szolgáltatással összefüggő összes léyeges téyt és körülméyt A feti, biztosítási titkot képező adatok tekitetébe, időbeli korlátozás élkül - ha törvéy máskét em redelkezik - titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító tulajdoosait, vezetőit, alkalmazottait és midazokat, akik ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékeységük sorá bármilye módo hozzájutottak. Az adatokat a Biztosító alkalmazottai kezelik. Az egészségi állapottal összefüggő adatokat kockázatelbírálás és kárredezés céljából a Biztosító vezető orvosa és az eze tevékeységet a Biztosító részére végző orvosok is, valamit a viszotbiztosító megkaphatják. 5. Biztosítási titok (biztosítási titkot képező adat) csak akkor adható ki harmadik személyek, ha a Biztosító ügyfele vagy aak törvéyes képviselője a kiszolgáltatható adatok körét potosa megjelölve, erre voatkozóa írásba felmetést ad. A titoktartási kötelezettség azoba em áll fe (a biztosítási törvéybe meghatározott feltételek mellett) az alábbi hatóságok voatkozásába: Pézügyi Szervezetek Állami Felügyelete; yomozóhatóság, ügyészség; bíróság, öálló bírósági végrehajtó; közjegyző; adóhatóság; emzetbiztosági szolgálat; Gazdasági Verseyhivatal, gyámhatóság, egészségügyi hatóság; titkosszolgálati eszközök alkalmazására felhatalmazott szerv; kötvéy-yilvátartást vezető hivatal. A biztosítási titok megtartásáak kötelezettsége em áll fe a viszotbiztosítóval, állomáy-átruházás eseté az átvevő Biztosítóval, a kiszervezéshez szükséges adatok tekitetébe a kiszervezett tevékeységet végzővel szembe. Nem jeleti a biztosítási titok sérelmét az összesített adatok szolgáltatása, a Pézügymiisztérium részére a jogalkotás megalapozása, a hatásvizsgálat elvégzése céljából személyes adatak em miősülő adatok átadása. Nem lehet biztosítási titokra hivatkozással visszatartai az iformációt a közérdekű adatok yilváosságára és a közérdekből yilváos adatra voatkozó, külö törvéybe meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség eseté (2003.évi LX tv , 165. ). 6. A Biztosított és a Szerződő az ajálat aláírásával az ajálatba rögzítettek szerit hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosító a hatályos jogszabályokba foglaltakak megfelelőe a Szerződő és a Biztosított közölt adatait, köztük a Biztosított egészségi adatait kockázatelbírálási, kárredezési, admiisztrációs és statisztikai célokra, valamit a év és címadatokat marketig célokra felhaszálja és kezelje, amelyekre biztosítási titokvédelem voatkozik. 7. A Biztosított (Szerződő, kedvezméyezett) kérésére a Biztosító köteles az általa vezetett yilvátartásokba tárolt saját adatairól tájékoztatást adi és a Biztosított (Szerződő, kedvezméyezett) által kezdeméyezett adathelyesbítéseket yilvátartásaiba átvezeti. A Biztosított jogosult a vele kapcsolatba elvégzett orvosi vizsgálat eredméyeit az egészségügyi szolgáltatóál megismeri. 8. A Biztosító a biztosítási jogviszoy feállásáak idejé, illetve midaddig kezelheti a személyes adatokat, amíg a biztosítási jogviszoyal kapcsolatba igéy érvéyesíthető. A létre em jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatok addig kezelhetőek, ameddig a szerződés létrejöttéek meghiúsulásával kapcsolatba igéy érvéyesíthető. XXXVI. ügyfél-átvilágítás 1. A pézmosás és a terrorizmus fiaszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvéybe megfogalmazottak értelmébe kötelező az ügyfél-átvilágítás a jogszabályba meghatározott esetekbe, így külööse ügyfélkapcsolat létesítésekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó ügyletekbe, függetleül a haszált pézemtől. A törvéy alapjá a Biztosító kötelezett továbbá ügyfeleit írásba yilatkoztati arra voatkozóa, hogy ügyleteik sorá saját, vagy más (személy, jogi személy, szervezet) téyleges tulajdoos evébe, javára, illetőleg érdekébe járak-e el. Külföldi lakóhellyel redelkező ügyfeleikek arról is yilatkoziuk kell, hogy kiemelt közszereplőek miősülek-e. 2. A szerződéses kapcsolat feállása alatt az ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított öt mukaapo belül a Biztosítót értesítei az ügyfél-átvilágítás sorá megadott adatokba, illetve a téyleges tulajdoos személyét éritőe bekövetkezett változásról. XXXVII. záró redelkezések 1. A szerződést éritő változtatásokat írásba kell kérvéyezi és a változtatásról írásos értesítést kell küldei. 2. A szerződést éritő mide írásos dokumetációt meg kell őrizi. 3. Az elévülési idő 5 év. 4. Az elévülési idő alatt a em kifizetett szolgáltatást a Biztosító kamatmetes letétkét kezeli. 5. Eze szerződési feltételek a Biztosítási Törvéyre, a Polgári Törvéyköyvre és az egyéb magyar jogszabályokra figyelemmel kerültek kidolgozásra. Az itt em szabályozott kérdésekbe a hatályos magyar jogszabályok redelkezéseit kell alkalmazi. 6. Jele biztosításból származó valameyi perre a Pesti Közpoti Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság az illetékes. XXXVIII. a paaszok bejeletése A szerződéssel kapcsolatba felmerült paaszokat írásba, a Biztosítóál lehet bejeletei: K&H Biztosító Zrt., 1068 Budapest, Beczúr u. 47. A Biztosító köteles a paaszokat, bejeletéseket kivizsgáli, és köteles a vizsgálat eredméyéről 15 apo belül írásba tájékoztatást adi. Hatálybalépés dátuma: júius 1. 9

10 1. számú melléklet kodíciós lista júius 1. I. díjak miimális havi díj: Ft miimális egyedéves díj: Ft miimális féléves díj: Ft miimális éves díj: Ft miimális eseti díj: Ft II. az alábbi költség a biztosítás tartama alatt em változik: III. Kezdeti költség: a kezdeti egységek darabszámát a Biztosító a tartam végéig mide biztosítási év végé 3%-kal csökketi. költségek: az alábbi értékeket a Biztosító évete egyszer megváltoztathatja. A Biztosító a változásról - a változást 30 appal megelőzőe - a Szerződőt írásba értesíti. 1. alapkezelési díj: 1,75%/év (havota kerül levoásra az aktuális kötvéyértékből) 2. áthelyezés: költségmetes 3. átiráyítás: költségmetes 4. admiisztrációs költség: 300 Ft/hó 5. csekkes díjfizetés eseté felmerülő kezelési költség: 250 Ft/díjfizetési gyakoriság 6. vételi-eladási árkülöbség: redszeres és eseti díjra egyarát: 3% 7. (rész)visszavásárlási költség: Ft IV. biztosítási összegek 1. haláleseti biztosítási összeg: Ft 2. baleseti haláleseti biztosítási összeg: Ft V. egyéb adatok és tudivalók 1. választható eszközalapok: K&H pézpiaci tőkevédett eszközalap K&H araykosár eszközalap K&H kötvéy eszközalap K&H uió részvéy eszközalap K&H feltörekvő részvéy eszközalap 2. Befektetésre voatkozó szabályozás: Ha a Szerződő befektet valamely eszközalapba, akkor a díj miimálisa 5%-át kell az adott eszközalapba helyezi. Átváltás eseté az eszközalap értékéek legalább 5%-át kell átváltai. Az eszközalapok elosztására voatkozó százalékaráyokat egész szám potossággal kell megadi. Részvisszavásárláskor a kivoás miimuma: Ft 3. választható kiegészítő biztosítások Díjátvállalás halál eseté kiegészítő biztosítás 10

11 2. számú melléklet A táblázat adatai a szerződés visszavásárlási értékeit mutatják a kezdeti befektetési egységek százalékába. tartam (év) eltelt (év) évforduló % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 64,5% 61,5% 58,5% 55,8% 53,1% 50,6% 48,2% 45,9% 43,7% 41,6% 39,7% 37,8% 36,0% 34,3% 32,7% 31,1% 2 67,8% 64,5% 61,5% 58,5% 55,8% 53,1% 50,6% 48,2% 45,9% 43,7% 41,6% 39,7% 37,8% 36,0% 34,3% 32,7% 3 71,1% 67,8% 64,5% 61,5% 58,5% 55,8% 53,1% 50,6% 48,2% 45,9% 43,7% 41,6% 39,7% 37,8% 36,0% 34,3% 4 74,7% 71,1% 67,8% 64,5% 61,5% 58,5% 55,8% 53,1% 50,6% 48,2% 45,9% 43,7% 41,6% 39,7% 37,8% 36,0% 5 78,4% 74,7% 71,1% 67,8% 64,5% 61,5% 58,5% 55,8% 53,1% 50,6% 48,2% 45,9% 43,7% 41,6% 39,7% 37,8% 6 82,3% 78,4% 74,7% 71,1% 67,8% 64,5% 61,5% 58,5% 55,8% 53,1% 50,6% 48,2% 45,9% 43,7% 41,6% 39,7% 7 86,4% 82,3% 78,4% 74,7% 71,1% 67,8% 64,5% 61,5% 58,5% 55,8% 53,1% 50,6% 48,2% 45,9% 43,7% 41,6% 8 90,7% 86,4% 82,3% 78,4% 74,7% 71,1% 67,8% 64,5% 61,5% 58,5% 55,8% 53,1% 50,6% 48,2% 45,9% 43,7% 9 95,3% 90,7% 86,4% 82,3% 78,4% 74,7% 71,1% 67,8% 64,5% 61,5% 58,5% 55,8% 53,1% 50,6% 48,2% 45,9% ,0% 95,3% 90,7% 86,4% 82,3% 78,4% 74,7% 71,1% 67,8% 64,5% 61,5% 58,5% 55,8% 53,1% 50,6% 48,2% ,0% 95,3% 90,7% 86,4% 82,3% 78,4% 74,7% 71,1% 67,8% 64,5% 61,5% 58,5% 55,8% 53,1% 50,6% ,0% 95,3% 90,7% 86,4% 82,3% 78,4% 74,7% 71,1% 67,8% 64,5% 61,5% 58,5% 55,8% 53,1% ,0% 95,3% 90,7% 86,4% 82,3% 78,4% 74,7% 71,1% 67,8% 64,5% 61,5% 58,5% 55,8% ,0% 95,3% 90,7% 86,4% 82,3% 78,4% 74,7% 71,1% 67,8% 64,5% 61,5% 58,5% ,0% 95,3% 90,7% 86,4% 82,3% 78,4% 74,7% 71,1% 67,8% 64,5% 61,5% ,0% 95,3% 90,7% 86,4% 82,3% 78,4% 74,7% 71,1% 67,8% 64,5% ,0% 95,3% 90,7% 86,4% 82,3% 78,4% 74,7% 71,1% 67,8% ,0% 95,3% 90,7% 86,4% 82,3% 78,4% 74,7% 71,1% ,0% 95,3% 90,7% 86,4% 82,3% 78,4% 74,7% ,0% 95,3% 90,7% 86,4% 82,3% 78,4% ,0% 95,3% 90,7% 86,4% 82,3% ,0% 95,3% 90,7% 86,4% ,0% 95,3% 90,7% ,0% 95,3% ,0% 3. számú melléklet A táblázat a KSH által hivatalosa közzétett évi éphaladósági tábla alapjá a halálozási valószíűségeket mutatja kor és emi botásba. Ez az alapja az éves kockázati díj számításáak. kor férfi ő 18 0,0557% 0,0253% 19 0,0608% 0,0263% 20 0,0679% 0,0273% 21 0,0741% 0,0283% 22 0,0812% 0,0273% 23 0,0874% 0,0273% 24 0,0936% 0,0283% 25 0,0987% 0,0293% 26 0,1029% 0,0334% 27 0,1061% 0,0365% 28 0,1082% 0,0425% 29 0,1124% 0,0476% 30 0,1228% 0,0527% 31 0,1353% 0,0568% 32 0,1508% 0,0609% 33 0,1696% 0,0650% 34 0,1915% 0,0711% 35 0,2197% 0,0824% 36 0,2501% 0,0967% 37 0,2849% 0,1161% 38 0,3232% 0,1377% 39 0,3701% 0,1604% 40 0,4290% 0,1872% 41 0,5034% 0,2142% 42 0,5904% 0,2455% 43 0,6842% 0,2770% 44 0,7788% 0,3118% 45 0,8712% 0,3439% 46 0,9550% 0,3783% kor férfi ő 47 1,0366% 0,4121% 48 1,1185% 0,4452% 49 1,2030% 0,4809% 50 1,2926% 0,5171% 51 1,3843% 0,5527% 52 1,4749% 0,5889% 53 1,5728% 0,6246% 54 1,6774% 0,6643% 55 1,7966% 0,7079% 56 1,9329% 0,7525% 57 2,0815% 0,7979% 58 2,2400% 0,8489% 59 2,4041% 0,9056% 60 2,5694% 0,9740% 61 2,7265% 1,0523% 62 2,8776% 1,1341% 63 3,0382% 1,2278% 64 3,2203% 1,3379% 65 3,4408% 1,4690% 66 3,7021% 1,6164% 67 3,9900% 1,7768% 68 4,3058% 1,9578% 69 4,6452% 2,1680% 70 5,0087% 2,4120% 71 5,3847% 2,6819% 72 5,7772% 2,9718% 73 6,1954% 3,2969% 74 6,6532% 3,6750% 75 7,1587% 4,1170% 11

12 4. számú melléklet A választható eszközalapok összetétele és befektetési politikája a K&H családfa redszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz. Hatályos júius 1-től I. eszközalapok befektetési politikája K&H tőkevédett pézpiaci eszközalap A tőkevédett pézpiaci eszközalap egy yílt végű eszközalap. Az eszközalap a K&H tőkevédett forit pézpiaci yíltvégű befektetési alap befektetési jegyeibe fektet be. A K&H tőkevédett forit pézpiaci yíltvégű befektetési alap célja, hogy biztoságos megtakarítást kíáljo a befektetőkek a befektetés magas likviditásáak fetartása mellett. Az Alapkezelő az alap eszközeit baki betétekbe, magyar állampapírokba, repó ügyletekbe és foritba befektető pézpiaci alapok befektetési jegyeibe vegyese fekteti be. Az Alapkezelő saját megítélése alapjá alakítja ki a befektetési politikát és választja meg a rövid és hosszú lejáratú befektetések, illetve fix és változó kamatozású értékpapírok aráyát. Az Alapkezelő a portfolió hátralévő átlagos futamidejét (módosított duratio) három hóap alatt tartja. A portfolióba lehetek eél hosszabb lejáratú, de legfeljebb hat hóapo belül átárazódó eszközök. Az eszközalapba való befektetés javasolt miimális időtartama: ics. kockázati besorolás: védekező befektetési jegyéek megvásárlása és visszaváltása között legalább 10 forgalmazási ap telik el. A stratégiai befektetések lehetséges körét az 1. táblázat tartalmazza. K&H araykosár eszközalap Az eszközalapba összegyűjtött tőkét a K&H araykosár yíltvégű befektetési alap jegyeibe tartjuk. Az eszközalapba való befektetés javasolt miimális időtartama: 1 év kockázati besorolás: óvatos a lehetséges befektetési eszközök köre és a limitek: Az eszközalap kizárólag az alább meghatározásra kerülő értékpapírokba, eszközökbe fektethet be: 1. K&H araykosár yíltvégű befektetési alap jegyei 2. látraszóló, vagy lekötött bakbetét, A 2. potba meghatározott eszközök együttes aráya - a tőkeátadás vagy tőkekivoás esetét kivéve - a portfolió belül em haladhatja meg a kezelés alatt lévő vagyo 20 %-át. a befektetési limiteket az alábbi táblázat foglalja össze: eszköz miimum maximum K&H araykosár alap befektetési jegyei 80% 100% látraszóló vagy lekötött bakbetét 0% 20 % Bechmark 18% MAX + 85% RMAX a lehetséges befektetési eszközök köre és a limitek Az eszközalap kizárólag az alább meghatározásra kerülő értékpapírokba, eszközökbe fektethet be: 1. K&H tőkevédett pézpiaci yíltvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyei 2. látraszóló, vagy lekötött bakbetét, A 2. potba meghatározott eszközök együttes aráya - a tőkeátadás vagy tőkekivoás esetét kivéve - a portfolió belül em haladhatja meg a kezelés alatt lévő vagyo 20 %-át. a befektetési limiteket az alábbi táblázat foglalja össze: eszköz miimum maximum K&H tőkevédett pézpiaci alap befektetési jegyei 80% 100% látraszóló vagy lekötött bakbetét 0% 20 % K&H araykosár befektetési alap: Az Alapkezelő arra törekszik, hogy a K&H araykosár alap portfoliója dötő részbe rövid futamidejű, hitelviszoyt megtestesítő értékpapírokból, eze belül is elsősorba foritba deomiált magyar állampapírokból álljo. Az Alapkezelő a törvéyi és a Kezelési Szabályzatba ismertetett limiteke belül saját megítélése alapjá alakítja ki a portfoliót. A stratégiai befektetések lehetséges körét az 1. táblázat tartalmazza. K&H kötvéy eszközalap Az eszközalapba összegyűjtött tőkét a K&H kötvéy yíltvégű befektetési alap jegyeibe tartjuk. Az eszközalapba való befektetés javasolt miimális időtartama: 3 év kockázati besorolás: diamikus Bechmark 50% O/N BUBOR+ 50% 1 hóapos BUBOR K&H tőkevédett forit pézpiaci befektetési alap: A K&H tőkevédett forit pézpiaci alap célja, hogy dötő részbe forit pézpiaci eszközökből álló portfoliója a befektetőkek a pézpiaci befektetésektől elvárható biztoság és likviditás mellett stabil, a bakbetétekkel verseyképes hozamot biztosítso. Az Alapkezelő a törvéyi és a Kezelési Szabályzatba ismertetett limiteke belül saját megítélése alapjá alakítja ki a portfoliót. Tőkevédettség: az Alap tőkevédettségét, azaz legalább a befektetett tőke visszafizetését a befektetési politika biztosítja, azért harmadik személy garaciát em vállal. A tőkevédettségi ígéret akkor lép életbe, ha az Alap a lehetséges befektetési eszközök köre és a limitek: Az eszközalap kizárólag az alább meghatározásra kerülő értékpapírokba, eszközökbe fektethet be: 1. K&H kötvéy yíltvégű befektetési alap befektetési jegyei 2. látraszóló, vagy lekötött bakbetét, A 2. potba meghatározott eszközök együttes aráya - a tőkeátadás vagy tőkekivoás esetét kivéve - a portfolió belül em haladhatja meg a kezelés alatt lévő vagyo 20 %-át. 12

13 a befektetési limiteket az alábbi táblázat foglalja össze: Bechmark 100 % MAX eszköz miimum maximum K&H kötvéy alap befektetési jegyei 80% 100% látraszóló vagy lekötött bakbetét 0% 20 % K&H feltörekvő részvéy eszközalap Az eszközalapba összegyűjtött tőkét a K&H feltörekvő részvéy befektetési alap befektetési jegyeibe tartjuk. Az eszközalapba való befektetés javasolt miimális időtartama: 5 év kockázati besorolás: merész K&H kötvéy befektetési alap: Az Alapkezelő arra törekszik, hogy K&H kötvéy alap portfoliója dötő részbe hitelviszoyt megtestesítő értékpapírokból, eze belül is elsősorba foritba deomiált magyar állampapírokból álljo. Az Alapkezelő a törvéyi és a Kezelési Szabályzatba ismertetett limiteke belül saját megítélése alapjá alakítja ki a portfoliót. A stratégiai befektetések lehetséges körét az 1. táblázat tartalmazza. K&H uió részvéy eszközalap Az eszközalapba összegyűjtött tőkét a K&H uió emzetközi részvéy befektetési alap befektetési jegyeibe tartjuk. Az eszközalapba való befektetés javasolt miimális időtartama: 3 év kockázati besorolás: merész a lehetséges befektetési eszközök köre és a limitek: Az eszközalap kizárólag az alább meghatározásra kerülő értékpapírokba, eszközökbe fektethet be: 1. K&H feltörekvő yíltvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyei 2. látraszóló, vagy lekötött bakbetét, A 2. potba meghatározott eszközök együttes aráya - a tőkeátadás vagy tőkekivoás esetét kivéve - a portfolió belül em haladhatja meg a kezelés alatt lévő vagyo 20 %-át. a befektetési limiteket az alábbi táblázat foglalja össze: eszköz miimum maximum K&H feltörekvő részvéy alap befektetési jegyei 80% 100% látraszóló vagy lekötött bakbetét 0% 20 % a lehetséges befektetési eszközök köre és a limitek: Az eszközalap kizárólag az alább meghatározásra kerülő értékpapírokba, eszközökbe fektethet be: 1. K&H uió yíltvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyei 2. látraszóló, vagy lekötött bakbetét, A 2. potba meghatározott eszközök együttes aráya - a tőkeátadás vagy tőkekivoás esetét kivéve - a portfolió belül em haladhatja meg a kezelés alatt lévő vagyo 20 %-át. a befektetési limiteket az alábbi táblázat foglalja össze: eszköz miimum maximum K&H uió alap befektetési jegyei 80% 100% látraszóló vagy lekötött bakbetét 0% 20 % Bechmark 100 % MSCI Emergig Market idex foritosított változata K&H feltörekvő piaci befektetési alap: Az Alapkezelő az összegyűjtött tőke jeletős részét yilváos, yíltvégű kollektív befektetési eszközökbe fekteti, amelyek meghatározó aráyba Ázsia, Dél-Amerika, és Közép-Kelet Európa feltörekvő országaiba székhellyel redelkező gazdasági társaságok tőzsdé jegyzett részvéyeibe fektetek be. A feltörekvő országok tőkepiacai kockázatosabbak a fejlett tőkepiacokál, mivel magasabb gazdasági, deviza, és politikai kockázat jellemzi őket. Az Alapkezelő a törvéyi és a Kezelési Szabályzatba ismertetett limiteke belül saját megítélése alapjá alakítja ki a portfoliót. A befektetés hosszú távra ajálott. A stratégiai befektetések lehetséges körét az 1. számú táblázat tartalmazza. Bechmark 5% O/N BUBOR + 95% MSCI Europe idex foritosított változata II. a portfoliók lehetséges elemei és a portfoliók devizakitettsége K&H uió befektetési alap: Az Alapkezelő az összegyűjtött tőke jeletős részét olya yilváos, yíltvégű kollektív befektetési eszközökbe fekteti, amelyek meghatározó aráyba európai OECD tagországokba székhellyel redelkező gazdasági társaságok tőzsdé jegyzett részvéyeibe fektetek be. Az Alapkezelő a törvéyi és a Kezelési Szabályzatba ismertetett limiteke belül saját megítélése alapjá alakítja ki a portfoliót. A befektetés hosszú távra ajálott. Az alapok eszközeiket OECD devizákba deomiált eszközökbe tartják. Ameyibe az OECD devizáko belül valamilye devizaem-korlátozás érvéyesül, úgy azt a táblázatba feltütettük. A megadott aráyok az egyes alapok saját tőkéjé belüli aráyokat mutatják. a) a befektetési célú befektetési eszközök és devizaemekéti megoszlásuk Az alapok befektetései között a következő befektetési eszközök szerepelhetek befektetési céllal: A stratégiai befektetések lehetséges körét az 1. táblázat tartalmazza. 13

14 1. számú táblázat alap eve K&H tőkevédett forit pézpiaci alap K&H araykosár alap befektetési eszköz kategória kereskedelmi bakokál yitott bakbetétek repo ügyletek Európai Uió vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírok és emzetközi pézügyi itézméy által kibocsátott hitelviszoyt megtestesítő értékpapírok (ideértve az MNB által kibocsátott hitelviszoyt megtestesítő értékpapírokat) befektetési eszköz alkategória; egyéb korlátozás fix kamatozású - látraszóló, 3 hóapál rövidebb időre lekötött, 3-6 hóapra lekötött; változó kamatozású - 6 hóapo belül átárazódó 6 hóapál rövidebb repo ügyletek fix kamatozású - lejáratig kevesebb mit 6 hóap va hátra; változó kamatozású - 6 hóapo belül átárazódó devizaemkorlátozás yilváos értékpapír alapú kollektív befektetési formák yíltvégű HUF az alapkezelő a portfolio hátralévő átlagos futamidejét (módosított duratio) három hóap alatt tartja limit HUF mi 90% HUF HUF 0-10% kereskedelmi bakokál yitott bakbetétek HUF 0-50% repo ügyletek Európai Uió vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírok és emzetközi pézügyi itézméy által kibocsátott hitelviszoyt megtestesítő értékpapírok (ideértve az MNB által kibocsátott hitelviszoyt megtestesítő értékpapírokat) Európai Uió vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírok és emzetközi pézügyi itézméy által kibocsátott hitelviszoyt megtestesítő értékpapírok (ideértve az MNB által kibocsátott hitelviszoyt megtestesítő értékpapírokat) HUF HUF korlátozás élkül egyéb OECD deviza 0-30% vállalati kötvéyek % jelzálog kötvéy % yilváos értékpapír alapú kollektív befektetési formák yíltvégű % yilváos értékpapír alapú kollektív befektetési formák zártvégű - 0-5% határidős, opciós és egyéb származékos ügyletek hatékoy portfoliómegvalósítás céljából % a portfolió összes em HUF kitettsége max. 30% kereskedelmi bakokál yitott bakbetétek HUF 0-50% repo Európai Uió vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírok és a emzetközi pézügyi itézméy által kibocsátott hitelviszoyt megtestesítő értékpapírok (ideértve az MNB által kibocsátott hitelviszoyt megtestesítő értékpapírokat) HUF HUF korlátozás élkül K&H kötvéy alap K&H feltörekvő piaci alap K&H uió alap Európai Uió vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírok és emzetközi pézügyi itézméy által kibocsátott hitelviszoyt megtestesítő értékpapírok (ideértve az MNB által kibocsátott hitelviszoyt megtestesítő értékpapírokat) egyéb OECD deviza 0-30% vállalati kötvéyek % jelzálog kötvéyek % yilváos értékpapír alapú kollektív befektetési formák yíltvégű % yilváos értékpapír alapú kollektív befektetési formák zártvégű - 0-5% határidős, opciós és egyéb származékos ügyletek hatékoy portfoliómegvalósítás céljából % a portfolió összes em HUF kitettsége max. 30% kereskedelmi bakokál yitott bakbetétek % Európai Uió vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírok és emzetközi pézügyi itézméy által kibocsátott hitelviszoyt megtestesítő értékpapírok (ideértve az MNB által kibocsátott hitelviszoyt megtestesítő értékpapírokat) yilváos értékpapír alapú kollektív befektetési formák yíltvégű - mi 80% kereskedelmi bakokál yitott bakbetétek % Európai Uió vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírok és emzetközi pézügyi itézméy által kibocsátott hitelviszoyt megtestesítő értékpapírok (ideértve az MNB által kibocsátott hitelviszoyt megtestesítő értékpapírokat) yilváos értékpapír alapú kollektív befektetési formák yíltvégű - mi 80%

15 b) az alapok portfoliójába szereplő, árfolyamfedezeti céllal kötött határidős, opciós és egyéb származékos ügyletek, valamit az azokhoz kapcsolódó alap- és változó letét szükséglete céljából tartható eszközök Az alapok portfoliójába határidős, opciós és egyéb származékos ügyletek árfolyamfedezeti céllal az adott alap devizakitettségéek teljes mértékéig tarthatók. 2. számú táblázat Lehetséges letéti eszközök fet evezett alapok számára: kereskedelmi bakokál yitott bakbetétek, Európai Uió vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírok és a emzetközi pézügyi itézméy által kibocsátott hitelviszoyt megtestesítő értékpapírok (ideértve az MNB által kibocsátott hitelviszoyt megtestesítő értékpapírokat) III. alap K&H araykosár alap K&H kötvéy alap K&H feltörekvő piaci alap K&H uió alap az eszközalapok kockázati besorolásához haszált kockázati kategóriák leírása Védekező: agyo alacsoy kockázat mellett kiegyesúlyozott hozamok várhatóak, viszoylag alacsoy megtérüléssel, a veszteség valószíűsége kicsi, és a teljesítméy csak kis mértékű vagy semmilye igadozást em mutat Óvatos: émiképp magasabb megtérüléshez eyhé magasabb kockázati szit társul: agyobb a veszteség bekövetkezéséek esélye, viszot még midig csak korlátozott teljesítméybeli igadozásról beszélhetük. Diamikus: a viszoylag magas megtérüléshez relatíve magas kockázati szit társul: övekszik a veszteség bekövetkezéséek esélye és a teljesítméybeli igadozás is Merész: a hozamok rövid távo jeletőse igadozak, de hosszabb távo magas mértéket érhetek el éves átlagba, azaz magas a megtérülés, amihez jeletős kockázati szit társul: agy a veszteség bekövetkezéséek esélye és jeletős teljesítméybeli igadozás tapasztalható Az eszközalapok kockázati besorolása 2009.júius 1-től érvéyes, redszeres időközökét felülvizsgálatra kerül és a piaci változások függvéyébe módosulhat. IV. kockázatok a K&H befektetési alapok esetébe: + kisebb kockázat ++ közepes kockázat +++ agyobb kockázat K&H tőkevédett forit pézpiaci alap eszköz kategória határidős, opciós és egyéb származékos ügyletek árfolyamfedezeti céllal határidős, opciós és egyéb származékos ügyletek árfolyamfedezeti céllal határidős, opciós és egyéb származékos ügyletek árfolyamfedezeti céllal határidős, opciós és egyéb származékos ügyletek árfolyamfedezeti céllal K&H araykosár alap K&H kötvéy alap K&H feltörekvő piaci alap kamatláb kockázat kötvéypiaci kockázat részvéypiaci kockázat vállalati kockázat derivatív ügyletek kockázata deviza kockázat tőkevédelem kockázata + értékelésből eredő kockázat forgalmazásba rejlő kockázat hatósági itézkedések mögöttes alapkezelői kockázat K&H uió alap kamatláb kockázat Az alapok bizoyos eszközeiket rövid lejáratú állampapírokba, kötvéyekbe és bakbetétekbe helyezik el. A piaci kamatszitek változása befolyásolja a portfolióba levő értékpapírok árfolyamát, ami az értékelési eljáráso keresztül a befektetési jegyek ettó eszközértékébe is érezteti hatását. kötvéypiaci kockázat A portfolióba található kötvéyek agy részét a emzetközi szokásjog alapjá, a tőzsdé kívüli piaco (OTC piac) vásárolják meg, illetve értékesítik az alapok. A tőzsdé kívüli kereskedés jellegéből fakadóa a kötvéyek értékesíthetősége (likviditása) a piaci hagulat függvéyébe jeletős mértékbe változhat, a vételi és eladási árak között lévő százalékos külöbség (spread) em várt piaci sokkok, a piaci kereslet-kíálat aráyáak jeletős egyesúlytalasága, illetve szokatla vételi/eladási meyiség eseté jeletőse megőhet, ami a trazakciók közvetett költségeit megemelheti. Eze felül az idege devizába kibocsátott állampapírok esetébe feáll a vissza em fizetés kockázata, ameyibe a kibocsátó ország devizatartalékai - jeletős folyó fizetési mérleg hiáy, vagy tőkekiáramlás miatt - olya mélyre süllyedek, hogy az adósság visszafizetése lehetetleé válik. A vállalatok által kibocsátott kötvéyek esetébe a visszafizetési kockázat általába agyobb, mit az állampapírokál, mivel a vállalatok jellemzőe a gazdaságak korlátozott piaci szegmeseire kocetrálak, így működésük eredméyességét agyobb mértékbe befolyásolhatják egatíva az adott területe bekövetkezett változások. részvéypiaci kockázat Egyes Alapok befektetései között jeletős mértékbe vaak részvéyek. A külöböző pézügyi, makrogazdasági, iparági vagy egyéb folyamatok hatására a részvéyárfolyamok ciklikusa mozogak. Az Alapok befektetési jegyeiek értéke a ettó eszközérték számításo keresztül tükrözik a részvéyek áralakulását, eek megfelelőe változhat a befektetési jegyek értéke és hozama. További kockázati elem, hogy bizoyos időszakokba bizoyos piacoko olya egatív befektetői hagulat alakulhat ki, ami erőteljese rotja egyegy értékpapír likviditását. Így feállhat aak a veszélye, hogy valamely értékpapír értékesítése hosszabb időt igéyel vagy csak árfolyamveszteséggel valósítható meg. vállalati kockázat Az Alapkezelő a befektetési dötések meghozatala előtt körültekitőe tájékozódik a betéteket befogadó vagy az értékpapírokat kibocsátó társaságok vagyoi, pézügyi helyzetéről, gazdálkodási eredméyességéről. A társaságok gazdálkodási helyzete, piaci megítélése azoba idővel változhat, és jeletőse módosíthatja az értékpapírok árfolyamát. Szélsőséges esetbe a betéteket befogadó vagy az értékpapírt kibocsátó társaság csődeljárás vagy felszámolási eljárás alá kerülhet. derivatív ügyletek kockázata Az alapkezelő az alapok befektetési politikájáak megvalósítása érdekébe opciós, határidős, egyéb származékos ügyleteket köthet, értékpapírok jegyzésébe vehet részt. Ekkor olya kötelezettségeket vállal, amelyekél az ügylet jellegéből adódóa számos bizoytalasági téyező lép fel, mit például az allokálásra kerülő meyiség, vagy az esedékességkori piaci ár. Ezek az előre ki em számítható eseméyek kedvezőtleül érithetik a portfolió értékét. Tőzsdé kívüli derivatív ügyletek esetébe figyelemmel kell lei a parterkockázat lehetőségére is, mivel előfordulhat, hogy az ügylet lejáratakor a másik szerződéses fél em képes teljesítei kötelezettségét. További kockázatot jelethet ha az alap em csak devizaárfolyamfedezeti céllal, haem hatékoy portfoliómegvalósítási céllal is köt derivatív ügyletet. 15

16 devizakockázat V. tájékoztató az alapkezelőről Ameyibe a mögöttes termékek deomiációja eltér az alap saját devizaemétől feáll a devizakockázat lehetősége. Az alapkezelő eek teljes vagy részbei csökketésére devizaárfolyamfedezeti céllal derivatív ügyletet köthet. tőkevédelem kockázata A pézpiaci alapok tőkevédettségét, azaz legalább a befektetett tőke visszafizetését kizárólag az alapok befektetési politikái biztosítják, azért harmadik személy garaciát em vállal. A tőkevédettségi ígéret akkor lép életbe, ha az alapok befektetési jegyéek megvásárlása és visszaváltása között legalább 10 forgalmazási ap telik el. Ugyaakkor szélsőséges piaci köryezetbe előfordulhat, hogy ez az ígéret em megvalósítható. értékelésből eredő kockázat Az Alapkezelő a törvéyi előírások betartásával úgy igyekezett meghatározi az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpotosabba tükrözzék az Alapokba a közvetle és a vásárolt kollektív befektetéseke keresztül közvetett formába szereplő befektetések aktuális piaci értékeit. Előfordulhat azoba, hogy egyes értékpapírok vagy igatlaok yilváos árfolyama forgalom hiáyába régebbi, ezért az eszközök átmeeti alul- vagy felülértékeltséget mutathatak. forgalmazásba rejlő kockázat A megbízás megadásáak időpotjába em midig ismert a befektetési jegyek teljesítés api árfolyama. Így a befektetési jegyek téyleges vásárlási és visszaváltási árfolyama eltérhet a megbízás megadásáak időpotjába hatályos árfolyamoktól. A folyamatos forgalmazás felfüggesztésére sor kerülhet a befektetési alapok Kezelési Szabályzatáak 3.7 potjába meghatározottak szerit. hatósági itézkedések Jele Tájékoztató a készítéséek apjá hatályos magyar jogszabályi köryezet alapjá készült és aak megfelel. Nem zárható ki azoba aak lehetősége, hogy a befektetési alapokra és a befektetési jegyekre voatkozó jogszabályok, vagy azok hatósági értelmezése a jövőbe eltérje a Tájékoztató készítéséek időpotjába érvéyestől. Az alapok futamideje sorá em zárhatók ki olya hatósági itézkedések, amelyek korlátozhatják az egyes tőkepiaci trazakciók megvalósulását, ami a befektetőkek részleges vagy akár jeletős veszteségeket okozhat. A befektetési alapokra és befektetési jegyekre voatkozó adózási szabályokat a midekor hatályos adózási jogszabályok tartalmazzák, melyek, illetve azok hatósági értelmezése a jövőbe változhatak. mögöttes alapkezelői kockázat Egyes alapok kollektív befektetési eszközökö keresztül valósítják meg a lefektetett befektetési politikát. Az Alapkezelő eze eszközök megvásárlása előtt körültekitőe tájékozódik a kiválasztott kollektív befektetési formák működési feltételeiről, piaci megítéléséről, múltbeli teljesítméyéről. A befektetések eredméyességét átmeetileg befolyásolhatja az alapkezelők, vagyokezelők működési kockázata. Az Alapok bizoyos eszközeiket rövid lejáratú állampapírokba, kötvéyekbe és bakbetétekbe helyezik el. A piaci kamatszitek változása befolyásolja a portfolióba levő értékpapírok árfolyamát, ami az értékelési eljáráso keresztül a befektetési jegyek ettó eszközértékébe is érezteti hatását. A Biztosító a feti eszközalapok eseté em yújt tőke-, illetve hozamgaraciát, a befektetés kockázatát a Szerződő viseli. K&H Alapkezelő: az Alapkezelő eve: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. az Alapkezelő székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. az Alapkezelő alaptőkéje: 850 M Ft a működés időtartama: az Alapkezelő határozatla időre alakult. az Alapkezelő üzleti éve: azoos a aptári évvel az alapítás időpotja: október 10. tevékeységi köre: 67.12'03 Értékpapír ügyöki tevékeység, alapkezelés 65.23'03 Máshova em sorolt egyéb pézügyi közvetítés 74.14'03 Üzletviteli taácsadás Az Alapkezelő 100 %-os tulajdoi háyaddal redelkező tulajdoosa a K&H Bak Zrt. Az Alapkezelő tevékeységét a Pézügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott III./ /2002. számú egedély alapjá végzi. A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. ABN AMRO (Magyarország) Vagyokezelő Rt. éve őszé alakult kizárólag értékpapír portfoliókezelési (asset maagemet) tevékeység végzésére július 19-től a társaság K&H Vagyokezelő Rt. éve működött tovább, mit ökétes és magá-yugdíjpéztári vagyokezelésre, értékpapír portfoliók kezelésére szakosodott befektetési szolgáltató gazdasági társaság július 18-tól a K&H Vagyokezelő Rt. mit K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt. működött tovább. Jelelegi tevékeységi körébe tartozik a befektetési alapkezelés, portfoliókezelés, ökétes péztári és magá yugdíjpéztári vagyokezelés, valamit befektetési taácsadás. A emzetközi befektetések meedzselésébe a KBC Asset Maagemet yújt az Alapkezelőek segítséget elsősorba a termékfejlesztésbe, az alapok befektetési politikájáak kialakításába, elemzések és piaci iformációk átadása teré. A Társaság törtéete sorá az egyik legagyobb hazai befektetési alapkezelővé őtte ki magát, a Társaság által kezelt vagyo december 31.-é meghaladta az ötszáz milliárd Ft-ot. KBC Asset Maagemet N.V. az Alapkezelő eve: KBC Asset Maagemet N.V. az Alapkezelő székhelye: 1080 Brussels, Havelaa 2., Belgium az Alapkezelő alaptőkéje: 35,75 millió euró a működés időtartama: az Alapkezelő határozatla időre alakult. az Alapkezelő üzleti éve: azoos a aptári évvel az alapítás időpotja: júius 01. a bejegyzés helye: Brussels Trade Registry as számo A KBC Asset Maagemet júius 1-jé alakult, mit a belga KBC Bak N.V. portfoliókezelési (asset maagemet) tevékeységre specializálódott leáyvállalata. A KBC Asset Maagemet tulajdoosa 55%-ba a KBC Holdig és 45%-ba a KBC Bak N.V. Tevékeységi körébe tartozik a befektetési alapkezelés, vagyokezelés itézméyi befektetők részére, valamit portfoliókezelés cégek és magászemélyek részére egyarát. A KBC Asset Maagemet a lakossági befektetési alapok piacá Belgiumba piacvezető. Vezértermékéek az úgyevezett garatált típusú alapok számítaak, piaci részesedése e termék esetébe meghaladja az 50%-ot Belgiumba. A KBC Asset Maagemet által kezelt vagyo december 31-é megközelítette a 150 milliárd eurót. Az egyes eszközalapok mögött álló befektetési alapok részletes leírását, így a befektetési politikát az alap Tájékoztatója és a Kezelési szabályzata tartalmazzák, melyek elérhetők a K&H Bak fiókjaiba, mit forgalmazási helyeke, a valamit a iteretes oldalo. 16

17 díjátvállalás halál eseté kiegészítő életbiztosítás feltételei hatályos júius 1-től I. általáos redelkezések VI. biztosítási díj 1. Jele kiegészítő biztosítás csak főbiztosítás mellé köthető. 2. Jele külöös feltételeket és a főbiztosítás feltételeit a biztosítási szerződésre együtt kell értelmezi és alkalmazi. II. a Biztosított 1. Biztosított lehet mide 18 év 65 év közötti természetes személy, de a szerződés lejáratakor a biztosított életkora legfeljebb 75 év lehet. 1. Jele kiegészítő biztosítás folyamatos díjfizetésű, díjfizetési gyakorisága a főbiztosítás díjfizetéséek gyakoriságával megegyező. 2. A jele kiegészítő biztosítás díja a főbiztosítás díjával együtt fizetedő. 3. A kiegészítő biztosítás díját a Biztosító mide biztosítási hóapforduló levoja a Szerződő számlájáról. 4. A biztosítási díj a Biztosított életkora, eme, a kiegészítő biztosítás tartama, az aktuális biztosítási összeg és a Biztosító kockázatelbírálása alapjá kerül megállapításra. III. biztosítási eseméy VII. biztosítási tartam 1. Jele feltétel szerit biztosítási eseméyek miősül a Biztosítottak a Biztosító jele kiegészítő biztosításra voatkozó kockázatviselése alatt bekövetkező halála. 2. A biztosítási eseméy bekövetkezéséek időpotja a Biztosított haláláak apja. IV. biztosítási összeg 1. Jele feltétel szerit aktuális biztosítási összegek tekitjük a biztosítási eseméy és a főbiztosítás lejárata közötti időszakra a főbiztosításra hátralévő redszeres díjak összegét. V. a Biztosító szolgáltatása 1. A Biztosított halála eseté a Biztosító jóváírja a biztosítási összeget a Szerződő számlájá, és a Szerződő díjfizetési kötelezettsége mid a fő-, mid a kiegészítő biztosítás(ok) voatkozásába megszűik. 2. A Biztosító szolgáltatása a biztosítási eseméy bekövetkezését követő díjfizetési időszak első apjá esedékes. 3. Jele feltétel tekitetébe a szolgáltatás apja az az időpot, amikor a Biztosító - a kárigéy elbírálása utá - a Szerződő számlájá a biztosítási összeget jóváírja. 4. A főbiztosításba meghatározott lejárati időpotba a Biztosító a lejárati szolgáltatásra megjelölt kedvezméyezett(ek) részére az előre meghatározott aráyba kifizeti a főbiztosítás feltételeiek megfelelő lejárati szolgáltatást. 5. A Biztosító az általa szolgáltatáskét (egyösszegbe) jóváírt biztosítási összeg tekitetébe em alkalmaz idexálást. 6. Befektetési egységekhez kötött (uit liked) életbiztosítás eseté a biztosítási összeg a Biztosító által meghatározott - az elérhető legbiztoságosabb - eszközalapba kerül jóváírásra a következő díjfizetési esedékesség apjá érvéyes eladási árfolyamo. 7. A biztosítási eseméy bekövetkezésekor a főbiztosítás folyamatos díjából feálló díjhátralék em kerül befizetésre a Biztosító által, azt a Szerződő pótolhatja. 8. Ameyibe a díjátvállalás időpotjába a szerződés számlájá a Biztosító el em számolt költségeket tart yilvá, úgy a biztosítási összeg jóváírásával egyidőbe eze költségeket érvéyesíti. 9. A biztosítási eseméy bekövetkezése utá, de a főbiztosítás jele szabályzat szeriti szolgáltatás apja előtt a Szerződő által befizetett főbiztosítás redszeres - meg em szolgált - díjait a Biztosító visszafizeti a Szerződőek, ameyibe az azoos a Biztosítottal, úgy a Biztosított örököséek. 10. A biztosítási eseméy bekövetkezését követőe, a Szerződőek a főbiztosítás módosítására - így a főbiztosítás díjfelosztási aráyáak módosítására, a befektetési egységek áthelyezésére, a főbiztosítás tartamáak meghosszabbítására, a kedvezméyezett módosítására valamit a főbiztosítás visszavásárlására - a Biztosított hozzájárulása hiáyába ics lehetősége. 1. A kiegészítő biztosítás határozott tartamú. 2. A kiegészítő biztosítás lejárata aak megkötésekor megegyezik a főbiztosítás lejáratával. 3. A kiegészítő biztosítást a Szerződő - a Biztosított hozzájárulásával - bármely évforduló megkötheti, illetve megszütetheti. VIII. a Szerződő és a Biztosított közlési és változásbejeletési kötelezettsége 1. A Szerződő és a Biztosított köteles a közlési és változásbejeletési kötelezettségéek eleget tei. 2. A közlési kötelezettség abba áll, hogy a Szerződő és a Biztosított köteles ajálattételkor a biztosítóval közöli mide olya körülméyt, amely a biztosítás elvállalása szempotjából léyeges, és amelyeket ismert vagy ismerie kellett. A Biztosító írásba feltett kérdéseire adott hiáytala és a valóságak megfelelő válaszokkal a felek a közlési kötelezettségükek eleget teszek. 3. A változásbejeletési kötelezettség azt jeleti, hogy a Szerződő és a Biztosított köteles a biztosítás tartama alatt 8 mukaapo belül írásba bejeletei az ajálato közölt, illetve a szerződésbe szereplő léyeges körülméyek megváltozását. A Biztosító jogosult a közölt adatok elleőrzésére. IX. a Biztosító metesülése 1. A közlési és változásbejeletési kötelezettség megsértése eseté a Biztosító metesül a szolgáltatási kötelezettség teljesítése alól, kivéve, ha bizoyítják, hogy a) a Biztosító az elhallgatott vagy be em jeletett körülméyt a szerződéskötéskor ismerte, vagy b) a Szerződő és a Biztosított változásbejeletési kötelezettségét megsértette, de az elhallgatott vagy be em jeletett körülméy a biztosítás tartama alatt, a biztosítási eseméyt megelőzőe a Biztosító tudomására jutott, és az 15 mukaapo belül em élt a 2. potba szereplő módosítási, illetve felmodási lehetőségével, vagy c) az elhallgatott vagy be em jeletett körülméy em hatott közre a biztosítási eseméy bekövetkezésébe, vagy d) a közlés elmaradása sem a Szerződőek, sem a Biztosítottak em róható fel. Azt, hogy a felsorolt esetek valamelyike feáll, aak kell bizoyítaia, aki azokra hivatkozik. 17

18 X. a Biztosító szerződésmódosítási és felmodási lehetősége új, léyeges körülméyek felmerülése eseté 1. Ha a Biztosító csak a szerződéskötés utá szerez tudomást a szerződést éritő léyeges körülméyekről, továbbá ha a szerződésbe meghatározott léyeges körülméyek változását közlik vele, 15 mukaapo belül írásba javaslatot tehet a szerződés módosítására, illetőleg - ha a kockázatot a jele feltételek értelmébe em vállalhatja - a szerződést 30 apra írásba felmodhatja. XI. kockázatelbírálás, várakozási idő 1. A Biztosító a Biztosított életkorától, a kiegészítő biztosítás tartamától, valamit a biztosítási összegtől függőe kockázatelbírálást végezhet. A kockázatelbírálás eredméyétől függőe a Biztosító módosító javaslatot tehet. 2. Az orvosi vizsgálat élkül létrejött szerződések esetébe a Biztosítottak a kockázatviselés kezdetétől számított 6 hóapo belül (várakozási idő) bekövetkező halála eseté a Biztosító a kiegészítő biztosításra addig befizetett díjat visszatéríti, és a biztosítási szerződés megszűik. 3. A Biztosító kockázatviselése a kiegészítő biztosítás megkötése előtt vagy a várakozási idő alatt diagosztizált betegség, illetve aak következméyeiből eredőe bekövetkező biztosítási eseméyre a tartam első 5 évébe em terjed ki. XII. a szolgáltatási igéy és az ehhez szükséges dokumetumok 1. A biztosítási eseméy bekövetkeztét 8 mukaapo belül írásba a Biztosító tudomására kell hozi. 2. A szolgáltatási igéy teljesítéséhez a következő dokumetumokat kell beyújtai: a) biztosítási kötvéy b) a halál téyét és a haláleset körülméyeit igazoló dokumetum (pl. halotti ayaköyvi kivoat, kórházi zárójeletés, stb.) c) kárigéy bejelető yomtatváy d) bakszámlaszám 3. Ameyibe szükséges, a Biztosító kérésére egyéb dokumetumokat is be kell yújtai. 4. Az utolsó kért dokumetum beérkezésétől számított legfeljebb 15 mukaapo belül a Biztosító elbírálja a kárigéyt. 5. Az elbírálást követő 8 mukaapo belül a Biztosító a teljesíti jele feltételekbe leírt szolgáltatást. XIII. egyéb redelkezések 1. A biztosítási szolgáltatás igéyléséhez a Biztosító a biztosítási eseméyt megelőző, a biztosítási eseméyel kapcsolatos egészségi állapotra voatkozó igazolásokat is kérhet. 2. Jele kiegészítő biztosításak visszavásárlási értéke ics, em díjmetesíthető és kölcsöel em terhelhető. 18

19 Tisztelt Ügyfelük! Köszöjük megtisztelő bizalmát, hogy biztosítási szerződés megkötésére iráyuló ajálatával Biztosító Társaságukat kereste meg. Kérjük, szíveskedjék figyelmese elolvasi a biztosítási szerződésére voatkozó feltételeket és az alábbi tájékoztatót, amelybe bemutatjuk társaságuk főbb adatait, tájékoztatjuk a fogyasztói bejeletésekkel és paaszokkal foglalkozó szervezeti egységeikről, felügyeleti szervük megevezéséről és székhelyéről. Egedje meg, hogy rövide bemutassuk azt a Biztosító társaságot, amelylyel szerződést kívá köti. A K&H Biztosító Zárt körűe jegyzett Részvéytársaság 1992-be alakult, székhelye: 1068 Budapest, Beczúr u. 47. A társaság alapításkori alaptőkéje: ,-Ft A társaság tulajdoosai: KBC Isurace NV. 100% Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy ameyibe biztosítási szerződésével kapcsolatba bármilye jellegű kérdése vagy paasza va, a K&H Biztosító készséggel áll az Ö redelkezésére az alábbi címe és telefoszámo: K&H Biztosító Zrt Budapest, Beczúr u. 47. telefo: (06 1) Iformáció található a címe is. Ha itt em sikerül kielégítő megoldást talália, a következő szervekhez fordulhat: A Biztosító társaság felügyeleti szerve: Pézügyi Szervezetek Állami Felügyelete (ahol paaszát előterjesztheti) cím: 1013 Budapest, Krisztia krt. 39. levélcím: 1535 Budapest, 114 Pf telefoszám: (06 1) fax: (06 1) Paaszával a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez vagy a békéltető testülethez is fordulhat (1997.évi CLV. törvéy a fogyasztóvédelemről). Természetese igéyéek érvéyesítéséhez az illetékes bíróságál is eljárást idíthat. A biztosítási ajálat aláírása előtt kérjük, szíveskedjék figyelembe vei a következőket: A megkötedő biztosítási szerződésre, a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire a biztosítási szerződési feltételek az iráyadóak. Kérjük szíveskedjék ezeket godosa áttaulmáyozi és ajálatát csak ezt követőe aláíri! A jogyilatkozatok csak írásba érvéyesek és a Szerződő (Biztosított) yilatkozata csak akkor hatályos, ha az a Biztosító valamely szervezeti egységéek a tudomására jut. Az adatvédelem és adatkezelés legfotosabb szabályairól a biztosítási feltételek tartalmazak iformációkat és redelkezéseket. Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy közölt adatai a biztosítási titok körébe tartozak, azok csak akkor adhatóak ki harmadik személyek, ha a Biztosító ügyfele vagy aak törvéyes képviselője a kiszolgáltatható adatok körét potosa megjelölve, erre voatkozóa írásba felmetést ad. A titoktartási kötelezettség azoba em áll fe (a biztosítási törvéybe meghatározott feltételek mellett) az alábbi hatóságok voatkozásába: Pézügyi Szervezetek Állami Felügyelete; yomozóhatóság, ügyészség; bíróság, öálló bírósági végrehajtó; közjegyző; adóhatóság; emzetbiztosági szolgálat; Gazdasági Verseyhivatal, gyámhatóság, egészségügyi hatóság; titkosszolgálati eszközök alkalmazására felhatalmazott szerv; kötvéy-yilvátartást vezető hivatal, feladatkörébe eljáró adatvédelmi biztos. A biztosítási titok megtartásáak kötelezettsége em áll fe a viszotbiztosítóval, állomáy-átruházás eseté az átvevő Biztosítóval, a kiszervezéshez szükséges adatok tekitetébe a kiszervezett tevékeységet végzővel szembe. Nem jeleti a biztosítási titok sérelmét az összesített adatok szolgáltatása, a Pézügymiisztérium részére a jogalkotás megalapozása, a hatásvizsgálat elvégzése céljából személyes adatak em miősülő adatok átadása. Nem lehet biztosítási titokra hivatkozással visszatartai az iformációt a közérdekű adatok yilváosságára és a közérdekből yilváos adatra voatkozó, külö törvéybe meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség eseté (2003.évi LX tv , 165. ). A voatkozó adójogszabályok: a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvéy. A sikeres együttműködés reméyébe K&H Biztosító Zrt. 19

20 feljegyzés 20

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2009. augusztus 14. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2008. november 10. 1 K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED)

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1.

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1. K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2005. július 1. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Jelzőszám: SV-00/2000/1 Hatályos: 2016. január 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ

ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Általános rendelkezések, szerződés létrejötte... 3 Fogalomtár... 4 Biztosítási szerződés alanyai... 6 Biztosító szolgáltatása,

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V07 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 2007. április 01. I. Általános rendelkezések 1. A biztosítási szerződés résztvevői a következő személyek. 1.a. A szerződő az a természetes

Részletesebben

folyamatos díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerzôdési feltételei

folyamatos díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerzôdési feltételei UNIQA 7 Termékkód: 478 folyamatos díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerzôdési feltételei I. A BEFEKTETÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK 1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz. Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.: 17664 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Klasszikus életbiztosítások általános és különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14)....3 I. A biztosítási

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás

Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás szerződési feltételei Tartalom Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás szerződési feltételei (G0431)... 5 Fogalmak, meghatározások... 5 1. A biztosítási szerződés

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 011 JELÛ BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 011 JELÛ BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 011 JELÛ BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI A jelen szerzôdési feltételek (továbbiakban: feltételek vagy szabályzat) ellenkezô szerzôdéses

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

Családom biztonsága (MEB-371, MEB-372) klasszikus élet-, valamint baleset- és betegségbiztosítás általános és különös feltételei

Családom biztonsága (MEB-371, MEB-372) klasszikus élet-, valamint baleset- és betegségbiztosítás általános és különös feltételei Családom biztonsága (MEB-371, MEB-372) klasszikus élet-, valamint baleset- és betegségbiztosítás általános és különös feltételei Budapest, 2013. december 2. TARTALOMJEGYZÉK A MetLife Biztosító Zrt. életbiztosítási

Részletesebben

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 12025/1 Hatályos

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 2009. augusztus 14. I. Általános rendelkezések 1. A biztosítási szerződés résztvevői a következő személyek. 1.a. A szerződő az a

Részletesebben

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB)

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) Hatályos: 2011. július 1-jétől Nysz.: 14541 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai... 3 II. A biztosítás tárgya... 3 III. A biztosítási

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Ügyféltájékoztató VICTORIA Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Általános Feltételei Bellis Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás

Részletesebben

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Tartalomjegyzék Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014)... 3 I.

Részletesebben

Az ING Biztosító Zrt. 010 jelû befektetési egységekhez kötött biztosításának különös feltételei

Az ING Biztosító Zrt. 010 jelû befektetési egységekhez kötött biztosításának különös feltételei ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Az ING Biztosító Zrt. 010 jelû befektetési egységekhez kötött biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az ING Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL 2011. március 31. A K&H BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V06 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952 06 40 200 480 info@mpb.hu www.postabiztosito.hu Személyesen bármely postán

Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952 06 40 200 480 info@mpb.hu www.postabiztosito.hu Személyesen bármely postán eletut_utbf_kor7 7/23/10 4:06 PM Page 48 Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952 06 40 200 480 info@mpb.hu www.postabiztosito.hu Személyesen bármely postán eletut_utbf_kor7 7/23/10 4:06 PM Page 1 PostaÉletút

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től K&H vállalkozói vagyonbiztosítás érvényes: 2016. január 1-től tartalom ügyfél tájékoztató... 5 I. általános feltételek... 9 1.1. biztosító, szerződő, biztosított... 9 1.2. a biztosítási szerződés létrejötte...

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállalkozói biztosítást, amely az érdekeltségébe

Részletesebben

Hatályos: 2010. április 1-jétől. Életbefektetés Extra egyszeri díjas életbiztosítás Biztosítási feltételek

Hatályos: 2010. április 1-jétől. Életbefektetés Extra egyszeri díjas életbiztosítás Biztosítási feltételek Hatályos: 2010. április 1-jétől Életbefektetés Extra egyszeri díjas életbiztosítás Biztosítási feltételek Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Életbefektetés

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele. 2014. augusztus 27.

K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele. 2014. augusztus 27. K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele 2014. augusztus 27. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát,

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H hozamhalmozó rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H hozamhalmozó rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H hozamhalmozó rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

MetLife Care. egyéni baleset- és betegségbiztosítás Budapest, 2015. február 16.

MetLife Care. egyéni baleset- és betegségbiztosítás Budapest, 2015. február 16. MetLife Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás Budapest, 2015. február 16. Metlife Care fuzet 1502.indd 1 2015.02.17. 15:02:51 TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a MetLife Care biztosítási termékről....................................

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat A Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest,

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek Hatályos: 2012.12.01 tôl visszavonásig B ÉÁSZF/0005/2012.12.01 Általános Szerzôdési Feltételek MKB Életbiztosító Zrt. () TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. ÉBSZ-97 AZ ARGOSZ BIZTOSÍTÓ Rt. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. Ez a szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyeket - ellenkező szerződéses kikötés hiányában - az Argosz Biztosító

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009)

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi LXXXVIII. törvény 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 2016.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ KÖNYV...............................................

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016) Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia- Biztonsági Öv ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 26., csütörtök Tartalomjegyzék 2015. évi XV. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról 3175 2015. évi XVI.

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Rt. Nyugodt Jövô folyamatos díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításának szerzôdési feltételei

Az UNIQA Biztosító Rt. Nyugodt Jövô folyamatos díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításának szerzôdési feltételei Az UNIQA Biztosító Rt. Nyugodt Jövô folyamatos díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításának szerzôdési feltételei Termékkód: 451 I. A biztosítási szerzôdés jellemzôi, a használt fogalmak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékbemutató... 2 Adózási tájékoztató... 4 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 7 2) Biztosítási esemény... 7 3) Fogalmak...

Részletesebben

Aranyszárny. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60/2012) Hatályos: 2012.

Aranyszárny. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60/2012) Hatályos: 2012. Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60/01) Hatályos: 01. november 1-jétől Nysz.: 1610 Tartalomjegyzék Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési

Részletesebben

SIGNAL klasszikus életbiztosítások

SIGNAL klasszikus életbiztosítások SIGNAL klasszikus életbiztosítások Általános szerződési feltételek Új Bit. 2016.01.01. Tartalom Életbiztosítási Általános Feltételek Klasszikus életbiztosításokhoz... 3 Fogalmak, meghatározások... 3 1.

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Gondoskodás Programok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21230/ÜT2 1/16

www.allianz.hu Allianz Gondoskodás Programok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21230/ÜT2 1/16 www.allianz.hu Allianz Gondoskodás Élet- és személybiztosítás Programok Ügyfél-tájékoztató 1/16 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Gondoskodás Programokról Tisztelt leendő Partnerünk! Ez az ügyfél-tájékoztató,

Részletesebben

Általános Személybiztosítási Szabályzat

Általános Személybiztosítási Szabályzat Általános Személybiztosítási Szabályzat Érvényes: 2007. június 1-jei és azt követô technikai kezdetû szerzôdésekre 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek

Részletesebben

Porsche részleges körű casco szabályzat

Porsche részleges körű casco szabályzat Porsche részleges körű casco szabályzat 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek Terméktájékoztató a HB EURO kár- és jogvédelem-biztosításról Tisztelt Ügyfelünk! Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. széles

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21251/2 1. számú

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz www.allianz.hu Élet- és utasbiztosítások Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 / 19 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004)

KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004) KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004) I). BIZTOSÍTOTTAK 1.) Jelen biztosítási szabályzat értelmében biztosított a Könyvelői tevékenységet végző - szerződésben megnevezett

Részletesebben

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Tartalomjegyzék Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015)... 3 I. A

Részletesebben

TarTalomjegyzék a CIg Pannónia életbiztosító Nyrt. Általános életbiztosítási Feltételei

TarTalomjegyzék a CIg Pannónia életbiztosító Nyrt. Általános életbiztosítási Feltételei Tartalomjegyzék Termékbemutató... 2 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 5 2) Biztosítási esemény... 5 3) Fogalmak... 5 4) A szerződés létrejötte...

Részletesebben

PostaSzemünkfénye. 06 40 200 480 www.postabiztosito.hu

PostaSzemünkfénye. 06 40 200 480 www.postabiztosito.hu PostaSzemünkfénye Folyamatos díjas vegyes életbiztosítás (termékkód: 23029) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 06 40 200 480 www.postabiztosito.hu 1 PostaSzemünkfénye folyamatos díjas vegyes

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása A Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítás (továbbiakban TLK), mint csoportos biztosítás a jelen

Részletesebben

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kerékpár Biztosítás Szabályzat

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kerékpár Biztosítás Szabályzat Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kerékpár Biztosítás Szabályzat A Kerékpár Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest, Üllôi

Részletesebben

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009)

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Bajnok ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2014. évi LXXXVIII. törvény. a biztosítási tevékenységről

2014. évi LXXXVIII. törvény. a biztosítási tevékenységről 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről Az Országgyűlés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelése, a biztosítás

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

R6108 nyugdíjbiztosítási feltételcsomag. Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva.

R6108 nyugdíjbiztosítási feltételcsomag. Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva. R6108 nyugdíjbiztosítási feltételcsomag Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva. 20160205 BI100r / 20150101 Ügyféltájékoztató Örömünkre szolgál, hogy Társaságunkat

Részletesebben

Y6107 életbiztosítási feltételcsomag. Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva.

Y6107 életbiztosítási feltételcsomag. Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva. Y6107 életbiztosítási feltételcsomag Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva. 20150212 BI100y / 20141103 Ügyféltájékoztató Örömünkre szolgál, hogy Társaságunkat

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény

2009. évi LXII. törvény 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027)

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 230271 01 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól

Részletesebben

K&H lendületben kiegészítő biztosítási csomag különös feltétele 2012/L1

K&H lendületben kiegészítő biztosítási csomag különös feltétele 2012/L1 K&H lendületben kiegészítő biztosítási csomag különös feltétele 2012/L1 A jelen különös feltételben nem szabályozott kérdésekben a K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes biztosítási szerződés általános

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek A biztosítótársaságra vonatkozó adatok H-1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131. Telefon: (+36-1) 486-4200 Cégjegyzékszám: 01-10-041566

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 2 Tartalomjegyzék Általános felelősségbiztosítási szerződési feltételek (ÁFSZ)... 3 I. Biztosított....

Részletesebben

Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/2014)

Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/2014) Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 015. december 1. Nysz.: 180 Tartalomjegyzék Családi

Részletesebben

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözöljük az Tesco Csoportos Balesetbiztosítás biztosítottainak körében! Bár, a Tesco Félmaraton Balesetbiztosítás (a továbbiakban:

Részletesebben

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. november Hatályos:2013.12.11.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. 1. Bevezetés

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. 1. Bevezetés START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezetés A jelen dokumentum a Start-számla szerződés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos : 2007. július 15.

A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos : 2007. július 15. A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI * PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos : 2007. július 15.-tól TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ (1) Jogszabályi háttér

Részletesebben

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT Raiffeisen Bank Zrt. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Kapcsolattartás címe: 1054

Részletesebben

Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF)

Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF) Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF) Hatályos: 2011. március 1-jétől Nysz.: 14569 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Vagyoni károk felelősségbiztosításának

Részletesebben

AD 01. AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei. Érvényes: 2016. február 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre

AD 01. AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei. Érvényes: 2016. február 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2016. február 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

1 / 26. BI590 Prémium Csoportos Egészségbiztosítás általános és különös feltételei. I. fejezet Általános rendelkezések

1 / 26. BI590 Prémium Csoportos Egészségbiztosítás általános és különös feltételei. I. fejezet Általános rendelkezések BI590 / 20150316 BI590 Prémium Csoportos Egészségbiztosítás általános és különös feltételei Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 2015. március 16. I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. A Biztosító

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE LOJALITÁS Fix Életbiztosítási Programjának Különös Feltételei

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE LOJALITÁS Fix Életbiztosítási Programjának Különös Feltételei Hatályos: 2015.01.01-től Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE LOJALITÁS Fix Életbiztosítási Programjának Különös Feltételei Jelen feltételek (jelzőszám: SV/02/2012/1) az ERSTE Vienna Insurance

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános személybiztosítási feltételek (EÁSZF06).........................................................5

Részletesebben

Okirat. dematerializáít kötvényről. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző

Okirat. dematerializáít kötvényről. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző Okirat dematerializáít kötvényről 1. A Kötvény Kibocsátójának adatai: a Kibocsátó teljes neve: a Kibocsátó székhelye: az Okiratot aláírók adatai: Elsőhelyi aláíró neve: Képviseleti jog alapja: Másodhelyi

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 19. pontja 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 19. Adatkezelés,

Részletesebben