Okirat. dematerializáít kötvényről. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Okirat. dematerializáít kötvényről. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző"

Átírás

1 Okirat dematerializáít kötvényről 1. A Kötvény Kibocsátójának adatai: a Kibocsátó teljes neve: a Kibocsátó székhelye: az Okiratot aláírók adatai: Elsőhelyi aláíró neve: Képviseleti jog alapja: Másodhelyi aláíró neve: Képviseleti jog alapja: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző 2. Kötvényfeltételek: Kibocsátó: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Sorozat megjelölése: Zugló 2028 ISIN Kód: HU Devizanem: CHF Névérték Kötvényenként: 1 CHF Forgalomba hozatali árfolyam 100% Kötvényenként: Sorozatrészletre vonatkozó adatok - Keletkeztetés (i) száma: 1 (ii) össznévérték darabszáma: db (íii) össznévérték: CHF (iv) forgalomba hozatal napja: (v) értéknap: Sorozatrészletre vonatkozó adatok - Első részleges törlés (i) száma: 2 (ii) részleges törlés db darabszáma: (iii) részleges törlés CHF össznévértéke: (iv) részleges törlés értéknap: Sorozat rész let re vonatkozó adatok- Okiratcsere (i) száma: (ii) okiratcsere oka: (iii) okiratcsere időpontja: 3 Visszaváltási tervről tőketörlesztési tervre történő módosítás Sorozatrészletre vonatkozó adatok - Részleges törlés (2012. évi CCIV. törvény ában meghatározott konszolidáció ós periódusban történt törlesztések alapján) (i) száma: 4 (ii) részleges törlés db darabszáma: (iii) részleges törlés CHF össznévértéke: (iv) részleges törlés értéknapja: Jelenlegi sorozatrészletre vonatkozó adatok: (i) névérték darabszáma db (ii) össznévérték CHF Dematerizált Okirat értéknapja: A Kamatszámítás Kezdőnapja: Elszámolási Nap: Lejárat Napja: Futamidő: 20 év Kötvény típusa kamatozás Változó kamatozású szerint: 1

2 Kamatbázis: Kamatbázis megállapítási nap(ok) Alkafmazandó Munkanap Szabály: Felhalmozott kamat: 1 Alkalmazandó munkaszüneti napok: A forgalomba hozatal jellege: A kötvény lejegyzésére jogosult: Szervező, Forgalmazói, Kamatszámító és Konverziós ügynöki feladatokat ellátó személy: Tényleges/360 Két munkanappal a megelőző periódus kamatfizetési napja előtt (HUF és a számítás alapját képező devizanem calendar együttes figyelésével). Módosított következő munkanap szabály Amennyiben a kamat- és/ vagy tökefizetés értéknapja nem banki munkanap (a továbbiakban: Munkaszüneti Nap) úgy a következő első munkanapon kell teljesíteni kivéve, ha így az a következő naptári hónapra esne, amely esetben a kamat- és/vagy tőkefizetés értéknapját előre kell hozni az azt közvetlenül megelőző munkanapra. Ebben az esetben a periódus az adott munkaszüneti nappal/napokkal rövidebb vagy hosszabb lesz illetve az előző periódus is e napokkal meghosszabbodik vagy lerövidül. - HUF és a Korrigált Tőke devizaneméhez tartozó referencia kamatláb (LIBOR, EURIBOR) megállapítása szerinti ország munkaszüneti napjainak együttes figyelembe vétele Zártkörű forgalomba hozatal K&H Bank Zrt. K&H Bank Zrt. KAMATFIZETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT KERÜL FIZETÉSRE) Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések: (i) Teljes Kamatláb (ii) Referencia kamatláb: (iii) Kamatfelár: (iv) Meghatározott kamatfizetési időszak: (v) Kötvény visszafizetését biztosító mellékkötelezettség díja (vi) Kötvény visszafizetését biztosító mellékkötelezettség díjának számítási alapja (vii) Kötvény visszafizetését biztosító mellékötelezettség díjának esedékessége 1 (viii) Referencia kamatláb meghatározásának forrása: (ix) Képernyőoldal alapján való kamat meghatározás esetén az alkalmazandó képernyőoldal (x) Kamatláb(ak) Meghatározásának Napja(i): 3 havi CHF LIBOR/EURIBOR/BUBOR + 0,79% p.a. 3 havi CHF LIBOR/EURIBOR/BUBOR 0,79% p.a. 6 hónap Reuters Képernyőoldal alapján Reuters LIBOR=", illetve a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjának megváltoztatása esetén kibocsátó döntése alapján EURIBOR-" képernyőoldal, vagy BUBOR=" képernyőoldal 2 munkanappal a megelőző kamatperiódus kamatfizetési napja illetve a kamatszámítás alapjának megváltoztatása napja előtt. (CHF és a számítás alapját képező devizanem calendar együttes figyelésével). (xi) Értesítés a fizetendő kamatról (xíi) Első Kamatfizetési nap: Két banki munkanappal a kamatfizetési nap előtt déli 12:00 óráig írásban

3 (xiii) További Kamatfizetési nap(ok): Az első kamatfizetési napot követően minden év április 11. és október 11. napján, egészen a Lejárat Napjáig, beleértve azt is. (xiv) Meghatározott Kamatfizetési Idöszak(ok): (xv) Egyéb Rendelkezés: Az első kamatfizetést követően 6 havonta október április október április október április október április október április október április október április október április október április október október április október április október április október április október április október április október április október április október április október , április április 11. a) A kötvény kibocsátója kiköti magának a kötvény teljes futamidejére azt a jogot, hogy egyoldalú jognyilatkozatával a kamat- és töke kiszámítás alapját bármikor és bármennyiszer megváltoztathassa. Az átszámítás módja: A kamat- és töketörlesztés kiszámításának alapjául szolgáló Korrigált Tőke" egyenlő a kötvénysorozat teljes vissza nem váltott/nem törlesztett névértéke (korábbi konverziót követően az aktuális Korrigált Töke") átszámítva a Kibocsátó és a Konverziós Ügynök által kölcsönösen kialkudott devizaárfolyamon. Megegyezés hiányában, illetve amennyiben a kötvényt annak eredeti szerzője értékesíti, úgy a Kibocsátó a Konverziós Ügynök által mindenkor hivatalosan meghirdetett, aktuális devizapiaci konvenciók szerinti DEV I. árfolyamon élhet a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjának megváltoztatására való jogával. b) A kamatszámítás és tőketörlesztés alapjának kamatfizetési napon történő megváltoztatását követően az alkalmazandó kamatláb a választott devizához (HUF, EUR, CHF) kapcsolódó 3 hónapos referencia kamatláb (EURIBOR, CHFLIBOR vagy BUBOR.) + 0,79% p.a. kamatfelár lesz. Amennyiben a kamatszámítás és töketörlesztés alapjának megváltoztatása két kamatfizetési időpont között történik, abban az esetben a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjának megváltoztatásának időpontjától a soron következő kamatfizetési időpontig tartó időszakra alkalmazandó kamatláb a választott devizához kapcsolódó, a vonatkozó időszak időtartamának megfelelő /az időtartamhoz legközelebb álló (O/N, 1 hét, 2 hét, 1 hónap, 2 hónap, 3 hónap) referencia kamatláb + 0,79% p.a. kamatfelár lesz. c) A kötvény kibocsátója a befektetési szolgáltatási feladatokat ellátó szervezőt illetve kötvénytulajdonost a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjának megváltoztatására irányuló döntéséről a számítás alapjának megváltoztatását két munkanappal megelőzően legkésőbb délelőtt 11 óráig köteles értesíteni. A kötvény mindenkori Tulajdonosa a kötvény futamidejének teljes időtartamára kiköti magának azt a jogot, hogy amennyiben a kötvény 3

4 (xvi) Minimális kamatláb: (xvü) Maximális kamatláb: (xviií) Kamatszámítás módja (xix) Mögöttes rendelkezések, kerekítéssel kapcsolatos előírások és egyéb, a Kötvényfeltételekben foglaltaktól különböző, a Változó kamatozású Kötvények után fizetendő kamatszámítási módszerére vonatkozó szabályok: (xx) Kamatláb és kamatösszeg kiszámításáért felelős személy EGYÉB DIJAK (i) Jegyzési garanciavállalás díja (ii) Bírálati díj (iii) Kamatszámítási és kibocsátási pénzneme vagy a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjául választott deviza eltér a Magyarországon alkalmazott hivatalos fizeiöeszköztői és a devizaárfolyamok alakulása a kötvényből származó fizetési kötelezettségek teljesítését veszélyezteti, a Kibocsátóval tárgyalásokat kezdeményez abból a célból, hogy a Kibocsátó a befektetési szolgáltatónál a konverzió elvégzését kezdeményezze a Magyarországon mindenkor hivatalosan elismert fizetőeszközre. A kötvényből fakadó kötelezettség teljesítését veszélyeztetőnek minősül, ha bármely kamatperiódus során a kibocsátás napján meghirdetett hivatalos MNB árfolyamhoz képest a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjául választott deviza - amennyiben az a Magyarországon használt hivatalos devizanemtől eltérő - hivatalos MNB árfolyama 10%, illetve azt meghaladó mértékben erősödik a mindenkor hivatalos magyarországi fizetőeszközhöz képest. A kötvényből fakadó kötelezettság teljesítését veszélyeztetőnek minősül továbbá a kötvényből származó forrás fejlesztési célokra történő felhasználást megelőzően, ha a kötvény kibocsátási pénzneme vagy a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjául választott devizanem szerinti kamatláb és az eiküfönített zárolt betét devizaneme szerinti kamatláb különbözete tartósan 3%-nál kisebb. d) Az c) pontban leírt konverzió kezdeményezésére az azt lehetővé tevő hivatalos MNB árfolyam megjelenésétől számított 1 banki munkanapos jogvesztő határidő áll a kötvény mindenkori Tulajdonosai rendelkezésére, kivéve, ha a felek közötti ettől eltérő megállapodás születik az 1 banki munkanapos jogvesztő határidő alatt. e) Az c) pontban leírt konverzió végrehajtására a Kötvénytulajdonosnak 10 munkanap áll a rendelkezésére kivéve, ha a felek között ettől eltérő megállapodás születik a 10 munkanap alatt. f) A kamatszámítás és tőketörlesztés alapjának megváltoztatásának lehetőségéért a Kibocsátó egyszeri díjként a kibocsátott össznóvérték 0,5%-át fizeti a K&H Bank Zrt. írásos értesítése szerint. - - lineáris a) A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy ha bármely, a kötvényben tulajdonosi jogosultság alapján az általa fizetendő összeg nem kerül az esedékesség időpontjában megfizetésre, úgy a Kibocsátó köteles a kötvényfeltételekben meghatározott ügyieti kamaton felül késedelmi kamatot fizetni a meg nem fizetett összeg után, az esedékességtől a tényleges megfizetésig terjedő időszakra. b) A Kötvénytulajdonosok és/vagy a megtérítési igénnyel rendelkező Készfizető kezes késedelmi kamatra abban az esetben jogosultak az esedékességtől kezdődően, amennyiben az esedékességtől számított 2 munkanapon belül a Kibocsátót írásban felszólítják az esedékes kötelezettségek teljesítésére. c) A késedelmi kamat mértéke: az esedékességkor meg nem fizetett tőketartozás összege után fizetendő kamat éves mértéke az ügyleti kamatláb +6% késedelmi kamat, ügyleti kamat összege után évi 6% késedelmi kamat fizetendő. K&H Bank Zrt. Egyszeri díjként a kibocsátandó össznóvérték 0,7% Egyszeri díjként a kibocsátandó Össznóvérték 0,4% Egyszeri díjként a kibocsátandó össznóvérték 0,2% 4

5 kamatfizetési periódus eltérítés díja (iv) Egyéb díjak esedékessége A K&H Bank Zrt. írásos értesítése szerint. A KÖTVÉNYEK LEJARAT ELŐTTI VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK. Normál ütemezett visszavá tás a Kötvénytulajdonos és Kibocsátó megállapodása alapján A Kötvények Törlesztése: A i okiratcsere utáni törlesztési terv (alábbi részletezett) alapján. Kötvények lejáratkori A lejáratkor érvényben lévő Korrigált Tőke". törlesztési értéke Normál ütemezett törlesztés a Választott visszaváltási napok törlesztési törlesztéskor: terv" pontban megadottak alapján számítandó. (i) Választott visszaváltási nap(ok), illetve törlesztési terv:: A kötvények a kibocsátást követő türelmi időt követően minden év április 11. és október 11. napján április 11. napjával kezdődően és a lejárat napjával, azaz április 11. napjával bezárólag kerülnek törlesztésre. A kibocsátó egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a kötvénytulajdonosok felé arra, az alábbi ütemezés szerint kötvényt vált vissza/tőkét törleszt: i okiratcserét megelőző időszakban április db A i és a i okiratcserék által meghatározott időszakban, ahol tőketörlesztés napján fizetendő tőke megegyezik a fennálló aktuális tőke (Korrigált Töke))/ (azaz osztva) a jelen okiratban a tőketörlesztés napjára megállapított fennálló tőkearány* (azaz szorozva) a törlesztési faktor értékével. Az első tőketörlesztéskor a tőkearány 1. Tőketörlesztési (lííliimok okióbor április október április 11. Törlesztési fuklor Törlesztés után fennálló Ifíkciiníny (tőkeérték) 0,9706 0,9412 0,9118 0,8824 A i okiratcserét követően ahol a tőketörlesztés napján fizetendő töke megegyezik a fennálló aktuális tőke (Korrigált Tőke)/ (azaz osztva) a jelen okiratban a tőketörlesztés napjára megállapított fennálló tőkearány* (azaz szorozva) a törlesztési faktor értékével. Az első tőketörlesztéskor a tökearány 1. Tőketörlesztési dátumok Törlesztési fii klór Törlesztés után fennálló tőkciirűny (tőkeérték) október 11. 0, április 11. 0, október 11. 0, április 11. 0, október 11. 0, április 11. 0, október 11. 0,7669

6 április október április október április október április október április október , április október április október április október április októberit április október április október április 11. 0,0343 0,7336 0,7003 0,6670 0,6337 0,6004 0,5671 0,5338 0,5005 0,4672 0,4339 0,4006 0,3673 0,3340 0,3007 0,2674 0,2341 0,2008 0,1675 0,1342 0,1009 0,0676 0,0343 0,0000 (ii) Kötvényenkénti A teljes aktuális névérték 100%-a illetve a kamatszámítás és tőketörlesztés választott visszaváltási alapjának megváltoztatása esetén a lejáratkor érvényben lévő Korrigált összeg (és számításának Tőke". módja amennyiben van): II. Nem ütemezett visszaváltás (1) Nem ütemezett visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése alapján Visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése alapján: (i) Visszaváltás feltételei (ha részben is visszaváltható): A Normál ütemezett visszaváltás a Kötvénytulajdonos és a Kibocsátó megállapodása alapján" pontokban foglaltakon túl a Kibocsátó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Kötvénytulajdonos írásbeli, a Kibocsátónak és a Forgalmazónak címzett értesítése alapján a kötvények teljes egészét, vagy a Kötvénytulajdonos által meghatározott részét 30 napon belül visszaváltja az alábbi esetekben. a) Ha a Kibocsátó a tulajdonos részére nem biztosítja a jelen okiratban meghatározott negatív pledge, pari passu, cross default, valamint beszedés jogosultságok bármelyikét; b) Ha a Kibocsátó számlavezető pénzintézet váltása esetén nem ad beszedési megbízásra felhatalmazást a Kötvény tulajdonosának s) Ha a Kibocsátó a jelen kötvényben meghatározott pénzkövetelése és pénzköteiezettsége érvényesítése érdekében nem a Vezető Szervezőtől vásárol idegen vagy hazai devizát, i) Ha a Kibocsátó a évi, illetve a minden évben hatályos Költségvetési Rendeletében illetve az ahhoz kapcsolódó Intézkedési Tervben (ha van ilyen) foglaltaktól olyan irányban tér el, amely lényegesen hátrányos hatással lenne a Kibocsátó pénzügyi helyzetére, vagy azon képességére, hogy a kötvényből eredő kötelezettségeit teljesítse. j Í 3) Ha a Kibocsátó nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének a 6

7 kötvény tulajdonosa felé írásban az alábbiak tekintetében: - kibocsátó éves költségvetési rendelete és annak végrehajtásáról készített zárszámadása a központi államháztartási információs előírásoknak megfelelő tartalommal és formában az előírt formanyomtatványon, - kibocsátó éves ingatlan vagyon gazdálkodásáról készített, a könyvvizsgáló által hitelesített kimutatás, ~ a kibocsátó szállítói felé fennálló tartozásainak kimutatása (összesítve), f) Ha a Kibocsátónak a Vezető Szervező részére adott alábbi nyilatkozatai nem valósak: - A kötvény kibocsátása a Kibocsátó jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalását jelenti, amely hatályos, és a benne foglalt feltételeknek megfelelően vele szemben kikényszeríthető. - A Kibocsátó jogosult a kötvényt kibocsátani, és teljesíteni a belőle származó kötelezettségeket, megszerzett minden szükséges jóváhagyást, engedélyt és megtett minden szükséges lépést annak érdekében az abból eredő kötelezettségeit teljesítse. - A Kibocsátó nem követett el olyan szerződésszegést egyetlen szerződés vonatkozásában sem (amelynek szerződő fele, vagy amely rá nézve kötelező erejű lehet), amely befolyásolhatná a Kibocsátó azon képességét, hogy teljesítse a kötvény szerinti kötelezettségeit, vagy betartsa annak rendelkezéseit. - A kibocsátó kötvényből adódó kötelezettségei a kielégítési sorrend tekintetében legalább egyenlő besorolást és elbírálást élveznek, és fognak élvezni az egyéb biztosítatlan, és nem alárendelt kötelezettségeivel, kivéve azokat, amelyek jogszabály erejénél fogva élveznek elsőbbséget. - A kibocsátó által a kötvény tulajdonosa számára átadott pénzügyi kimutatások (a) a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően készültek; és (b) valós képet adnak a Kibocsátó - a kimutatás időpontjában fennálló - pénzügyi helyzetéről, valamint azt az időpontot követően nem történt lényeges hátrányos változás a pénzügyi helyzetében. - A Kibocsátónak nincsenek Ft-ot elérő lejárt és elismert (Továbbiakban Id. jelentős összegű) adósságai. - Nincs sem rendes bíróság, sem választott bíróság előtt folyó peres eljárás, és nincs közigazgatási eljárás sem folyamatban (illetőleg a Kibocsátó legjobb tudomása szerint ilyen nincs is függőben, és nem is fenyeget), amely kedvezőtlen kimenetele esetén, ésszerű megítélés alapján valószínűleg lényegesen hátrányos hatással lenne a Kibocsátó pénzügyi helyzetére, vagy azon képességére, hogy a kötvényből eredő kötelezettségeit teljesítse. A fenti szavatossági nyilatkozatokat a Kibocsátó jelen dokumentum aláírásának időpontjában teszt; másrészt azok minden olyan napon megismételtnek tekintendők, amely napokon a Kibocsátó még nem vásárolta vissza maradéktalanul az általa kibocsátott kötvényt. g) Ha a Kibocsátó a fizetési kötelezettségeit nem megfelelő módon teljesíti. Megfelelő teljesítésnek tekinthető, ha a Kibocsátó a kötvény alapján esedékessé váló pénzbeli kötelezettségeinek (tőke, kamat) fedezete a kötvénytulajdonosnál vezetett technikai számláján rendelkezésre áll forintban meghatározott fizetési kötelezettség esetében az adott esedékességi időpont napján, déli 12:00 órakor. h) Ha a Kibocsátó az alábbi kötelezettségeinek nem tesz eleget: - a Kibocsátó vállalja, hogy a Kibocsátónak bejelentett kötvény tulajdonosa részére átadja: 1, a mindenkor hatályos számviteli jogszabály(ok) rendelkezéseinek megfelelően elkészített éves (auditált) beszámolóját - amennyiben 7

8 annak elkészítésére jogszabály kötelezi - annak elkészültét követően haladéktalanul, (de semmi esetre sem később, mint az adott pénzügyi év végét követő 160. nap), továbbá az előzőeknek megfelelően első féléves költségvetési beszámolóját annak elkészültét követően haladéktalanul, (de legkésőbb az adott félév végét követő három hónapon belül); 2. vagyonkataszteri kimutatást a forgalomképes és ko rlátozottan forgalomképes vagyonelemek értékéről 3. a rá vonatkozó bármilyen egyéb olyan pénzügyi vagy egyéb információt, amit a kötvény tulajdonosa ésszerű keretek kö2ött kérhet annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhesse a Kibocsátó pénzügyi állapotát, gazdasági helyzetét. - a kibocsátó köteles haladéktalanul értesíteni a kötvény tulajdonosát 1. az ellene indított adósságrendezési eljárásról; 2. arról, ha tudomást szerez, hogy bármely hitelezője, szállítója adósságrendezési eljárást kezdeményezett vagy tervez vele szemben; 3. olyan bírósági vagy hatósági határozatról (függetlenül attól, hogy az jogerös-e vagy sem), amely a Kibocsátót jelentős pénzösszeg megfizetésére kötelezi; 4. ha vele szemben bármilyen jelentős összegű végrehajtási eljárás indult vagy végrehajtási cselekményt, foglalást végeztek vagy kíséreltek meg; 5. társaságokban fennálló tulajdonosi részesedéseinek elidegenítéséről, ilyen részesedések szerzéséről; 6. az Önkormányzat jelen kötvény bármilyen vonatkozásában aláírási jogosultággal rendelkező tisztségviselőinek személyében beállt változásokról; 7. arról, ha bármely, harmadik személlyel szemben fennálló jelentős összegű, elismert tartozása több mint 60 napja lejárt, és nem került megfizetésre; 8. ha a kötvény kibocsátását követően hitel- vagy kölcsönszerződést köt, illetőleg kezességet vállal i) Ha a Kibocsátó ellen adósságrendezési eljárás indul (ii) Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételekben megjelölttől): (2) Nem ütemezett visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján Visszaváltás a Kibocsátó A Kibocsátó jogosult arra, hogy a Normál ütemezett visszaváltás a döntése alapján: Kötvénytulajdonos és a Kibocsátó megállapodása alapján" pontokon túl a teljes kötvénysorozatot vagy annak egy általa meghatározott részét visszavásárolja. (í) Választott visszaváltási A Kibocsátó Kötvénytulajdonosnak és Forgalmazónak címzett előzetes nap(ok): értesítése alapján a Kibocsátó által meghatározott napon a további kikötésekkel: - a Kibocsátó értesítése és a visszaváltás között legalább 8 munkanapnak kell eltelnie (egyébként a Tulajdonos elutasíthatja a visszaváltást vagy a 9. munkanapon hajtja végre) - a nem ütemezett visszaváltással egyidejűleg vagy a visszaváltást követően a Kibocsátó köteles haladéktalanul kezdeményezni a.z Információs Összeállítás illetve az Okirat módosítását - az Okiratcsere lebonyolításának időigényessége miatt, a kötvény soron következő ütemezett visszaváltását megelőző 15 munkanapban csak a Tulajdonos egyetértésével történhet a Kibocsátó által kezdeményezett nem ütemezett visszaváltás - a kötvény visszaváltást követően fennmaradó tőketartozás további törlesztési ütemezése a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonos által meghatározott módon történik. Megegyezés hiányában a kötvény további (Okirat szerint meghatározott időpontokban esedékes) törlesztési kötelezettségének összege megegyezik a visszaváltás előtti törlesztési 8

9 (ü) Kötvényenkénti választott visszaváltási összeg és számításának módja {amennyiben van): (iii) Amennyiben részben is visszaváltható: Minimális visszaváltási összeg Maximális visszaváltási összeg Kiválasztás módszere (iv) Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételekben megjelölttől): (v) A Kibocsátó döntése alapján történő visszaváltás díja Visszaváltási Összeg Kötvényenként: összeggel. A teljes aktuális névérték 100%-a, illetve a kamatszámítás és töketörlesztés alapjának megváltoztatása esetén az értesítéskor érvényben lévő Korrigált Tőke"; továbbá tört kamatperiódus esetén az adott kamatperiódusra eső arányos kamatösszeg (i)-(iv) pontokban meghatározott módon, díjmentesen A teljes aktuális névérték, illetve a kamatszámítás és töketörlesztés alapjának megváltoztatása esetén a Korrigált Tőke. A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A Kötvények típusa: A Kötvények előállítási módja: Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: Névre szóló Dematerializált előállítású Kötvények (a)egyéb speciális feltétel: A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a Zugló 2028 kötvény kibocsátásából származó bevételét a kibocsátás napján, azaz április 11. napján átvezeti a Kibocsátó K&H Bank Zrt.-nél vezetett számú betéttechnikai számlájára. A Kibocsátó hozzájárul ahhoz, hogy a számú zárolt betéttechnikai számlán elhelyezésre kerülő összeg külön óvadéki szerződésbe foglalt feltételek alapján óvadékolásra kerüljön a kötvénykibocsátás napjától kezdődően, továbbá a Kibocsátó elfogadja, hogy az óvadéki szerződés hatálya alatt a / / számú betéti számláról bármilyen összegű kiengedéshez a Vezető Szervező írásbeli hozzájárulása szükséges. A Kibocsátó vállalja, hogy a / / számú zárolt óvadéki betéti számláról történő kiengedéshez bemutatja mindenkori költségvetésében rögzített vagyongyarapodási céljait, illetve elfogadja, hogy a zárolt betéti számláról a vagyongyarapodási céloknak megfelelő beruházásra vonatkozó Képviselőtestületi Határozat, vagy a beruházáshoz kapcsolódó számla, vagy azzal egyenértékű egyéb számviteli dokumentum Kibocsátó általi bemutatása után a mindenkori Vezető Szervező írásos hozzájárulását követően engedi ki Bank a számla vagy azzal egyenértékű egyéb számviteli dokumentum ellenértékének megfelelő összeget, amely támogatott beruházásoknál nem haladhatja meg a saját forrással finanszírozott részarányt. Fent nevezett dokumentumok Bank részére történő Bank által visszaigazolt benyújtása esetén a Bank köteles az összeget vagy annak meghatározott részét a / / számú zárolt óvadéki betéti számláról felszabadítani, mégpedig ha a dokumentumok visszaigazolt benyújtása tárgynap 11 óráig megtörténik, úgy aznapi értéknappal, 11 órát követően benyújtott dokumentumok esetén pedig következő értéknappal. A dokumentum alapján végrehajtott átutalásokat a bank a fenti értéknapon díjmentesen végrehajtja. A Kibocsátó elfogadja, hogy a zárolt betéti számla kondícióit külön 9

10 szerződés rögzíti. A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a kötvény és a betét alapkamata közötti különbség 2,5 % alá csökken, akkor az óvadékolt betéti összeg a kötvény visszavásárlására használódik. (b) Egyéb fedezetnyújtó biztosítékok köre - Beszedési megbízás a Kibocsátó fizetési számláira: a Kibocsátó felhatalmazást ad a mindenkori Kötvénytulajdonos részére, hogy a kötvényhez kapcsolódó pénzkövetelését beszedési megbízással is érvényesíthesse a Kibocsátó fizetési számláinak terhére, a Kibocsátó OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlái tekintetében. Abban az esetben, ha a Kibocsátó megváltoztatja számlavezető pénzintézetét, vagy a kötvénytulajdonos személye megváltozik, úgy a Kibocsátó azonnal gondoskodik arról, hogy az aktuális kötvénytulajdonos jogosultsága az aktuális számlavezetőjének nyilvántartásába is rögzítésre kerüljön Pari passu A Kibocsátó biztosítja, hogy a Kötvény-kibocsátásból eredő kötelezettségei a kielégítési sorrend tekintetében mind most, mind a jövőben legalább egyenlő elbírálás alá essenek minden egyéb jelenlegi és jövőbeli biztosítatlan és nem alárendelt kötelezettségével, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek valamely jogszabály erejénél fogva élveznek elsőbbséget. Cross default A Befektető visszaváltathatja a Kibocsátóval a kötvényt, amennyiben a kibocsátó (vagy a Kibocsátó csoportjához tartozó olyan cégek, amelyek kötelezettségeiért a Kibocsátó kezességet vállalt közül bármelyik) jelentős összegű pénzügyi kötelezettségét megtestesítő szerződésben szerződésszegés következik be, az ilyen pénzügyi kötelezettséget rögzítő dokumentum feltételei alapján. Jelentős összegű szerződésszegésnek minősül a Ft-ot meghaladó elismert tartozás. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy a visszaváltást megelőzően ilyen esetben egyeztetnek a fennálló tartozások természetéről, azok rendezésének, módjáról, határidejéről. Negatív pledge A Kibocsátó a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem köt az Ötv ban meghatározott határértéket meghaladó kötelezettséget eredeztető hitel- vagy kölcsönszerződést, továbbá harmadik személy hitelező bárkivel szembeni követelése biztosításául nem létesít semmiféle biztosítékot (különösen, de nem kizárólagosan: zálogjog bármely fajtája, óvadék, (készfizető) kezesség, vételi jog, mint biztosíték, engedményezés, mint biztosíték, komfort levél, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazás) kivéve ha az adott típusú kötelezettségvállalást a kötvény mindenkori tulajdonosának is követel és arányosan felajánlja, vagy, ha a biztosíték előírása vissza nem térítendő támogatást folyósító szerv előírása. A Bank abban az esetben jogosult az előzetes jóváhagyást megtagadni, amennyiben: 1. az adott kötelezettségvállalással együtt a Kibocsátó teljes fennálló kötelezettségvállalásainak összege meghaladja az Ötv ban meghatározott határértéket 2. harmadik személy hitelező bárkivel szembeni követelése biztosításául létesítendő bármilyen biztosítékot nem ajánlja fel a kötvény mindenkori tulajdonosának is követelésarányosan (c) DEV.I árfolyam meghatározása Ahol jelen kötvényokirat DEV.I árfolyamot említ, ott mindig az átváltás, illetve átszámítás napján 9.00 órakor érvényes, a Konverziós Ügynök által hivatalosan jegyzett DEV.I árfolyamot kell érteni. (d) Esedékesség megfizetése 10

11 > * A kamatfizetés és az ütemezett/nem ütemezett törlesztés mindig HUF-ban történik függetlenül a kibocsátás és a Korrigált Tőke" pénznemétől. Ha a Korrigált Töke devizaneme nem HUF, az esedékesség összege a Kibocsátó és a konverziós ügynök által kölcsönösen kialkudott devizaárfolyamon kerül átszámításra. Megegyezés hiányában, illetve amennyiben a kötvényt annak eredeti szerzője értékesíti, az esedékesség összegének átszámítása a Konverziós Ügynök által mindenkor hivatalosan meghirdetett, aktuális DEV 1. árfolyamon kerül átszámításra. ÉRTÉKESÍTÉS Forgalmazó: A Forgalmazói feladatokat ellátó személy elkülönített letéti számlaszáma: A Forgalomba hozatal módja: A Forgalomba hozatal helye: Jegyzési Garanciavállaló (ha van ilyen): Az eredeti jegyzési időszak kezdete: Az eredeti jegyzési időszak zárása: Maximális Forgalomba hozatali Hozam {ha van ilyen): Minimális forgalomba hozatali ár (ha van ilyen): Az eredeti jegyzésre vonatkozó minimális ajánlattételi mennyiség: Az eredeti jegyzésre vonatkozó maximális ajánlattételi mennyiség: Túljegyzés - felső limit: Aluljegyzés - alsó limit: Az eredeti allokáció időpontja: Az Allokáció módja: Az eredeti allokáció kihirdetésének helye és időpontja: K&H Bank Zrt. jegyzés K&H Bank Zrt db db Kártyaleosztás K&H Bank 1051 Budapest, Vigadó tér 1., TŐZSDEÍ BEVEZETÉS Tervezett tőzsdei bevezetés: Forgalomba hozatali és forgalmazási korlátozások: A Kibocsátó nem kezdeményezi a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését. Kizárólag a K&H Bank Zrt. részére kerül felkínálásra. Az elsődleges forgalomba hozatal után a kötvények korlátozottan, a Vezető Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával kizárólag minősített intézményi befektetők részére forgalomképesek. Amennyiben a kötvényeket lejegyző Bank a kötvényeket a KBC csoporton kívül kívánja értékesíteni, úgy erről a szándékáról a kibocsátót az értékesítést 30 nappal megelőzően írásban értesíti annak a legfeljebb öt minősített intézményi befektetőnek a megjelölésével, akik számára a kötvényeket felajánlotta. A Kibocsátó 15 munkanapon belül írásban köteles hozzájárulni a legfeljebb öt megnevezett minősített intézményi befektető közül legfeljebb kettő részére történő értékesítéshez. Hozzájárulás hiányában a Bank a kötvényeket a továbbiakban szabadon értékesítheti az öt minősített intézményi befektető körében. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 11

12 A Kibocsátó célja: Kibocsátó Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tevékenységét diverzifikált módon finanszírozza, elősegítse a tőkepiaci A Kibocsátó határozata a források hatékony bevonását. 338/2008.( ), 339/2008.(111.31), 340/2008.( ), 502/2013.(VI.20.) Forgalomba hozatal számú határozatok jóváhagyásáról és a i állami átvállaláshoz kapcsolódó visszaváltásról: Hitelminősítés - Központi Értékpapírszámla KELER vagy jogutódja. Vezető Szállítás: DVP/szabad A keletkeztetés helye: KELER Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán 3. A Kötvény kibocsátásáról szóló döntés: jellege: Képviselő-testületi határozat időpontja: A tulajdonosnak, illetve a birtokosnak a Kötvényhez fűződő jogai: A Kötvény lejáratakor a Befektető jogosult a tulajdonában lévő kötvények névértékére, illetve a kamatszámítás és tőketörlesztés alapjának megváltoztatása esetén a lejáratkor érvényben lévő Korrigált Töke"-re valamint a kamatokra. A Befektető részére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani az Információs összeállítást, az adott Kötvényre vonatkozó Kötvényfeltételeket. A Befektető jogosult a tőkepiaci törvény és az információs összeállítás szerinti tájékoztatásra. Befektető jogosult a tökepiaci törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. Fenti jogokon túlmenően, a Kötvény lejáratának napján a Kötvénnyel rendelkező Befektetők a befektetett összegtői függően jogosultak a vonatkozó Információs összeállítás 8.1 Kötvényfeltételek pontjában meghatározott hozamra. A Kötvényen alapuló követelés a kibocsátóval szemben nem évül el. 5. Egyéb szükség szerinti adatok: hozamfizetés: Információs összeállítás 8.1 Kötvényfeltételek pontjában kerül meghatározásra. a Kötvények kibocsátására és lejáratkori, illetve lejárat előtti visszaváltására az információs összeállítás, valamint annak 8.1 Kötvényfeltételek rendelkezései az irányadók. Jelen okirat nem minősül értékpapírnak. Kelt: Budapest, u Dr. Papcsák Ferenc polgármester / Dr. Papp Csilla jegyző ^ 12

13 \u^i OÍWV '$W. -Wu Okirat dematerializált kötvényről K&HBankZrt ' IS 653. A Kötvény Kibocsátójának adatai: a Kibocsátó teljes neve: a Kibocsátó székhelye: az Okiratot aláírók adatai: Elsőhelyi aláíró neve: Képviseleti jog alapja: Másodhelyi aláíró neve: Képviseleti jog alapja: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Dr. Papcsák Ferenc polgármester ^ Dr. Sáfrán Erzsébet^>. * aljegyző. ^ 2. Kötvényfeltételek: Kibocsátó: Budapest Főváros XIV. kqrftlffi Zugló Önkormányzata" (i) Sorozat megjelölése: Zugló 2028 ISIN Kód: HU ,, "' % Devizanem: CHF JsX Névérték Kötvényenként: 1 CHF ^# Forgalomba hozatali 100% [árfolyam/hozam] [Minimális/Maximális], (Kötvényenként): Kibocsátás:,008. április 11. Kibocsátás értéknapja: A^ 08. április 11. ^ Sorozatrészletre vonatkozó adatok - Keletkezés, (i) száma: E! (ii) névérték darabs'z^ (iii) össznévérték: (iv) értéknap (keletkezés napja): Sorozatrészletre vonatkozó adatok - Első részleges törlés (i) száma: (ii) névérték darabszáma: db (iii) össznévérték: CHF (iv)részleges törlés értéknap: Sorozat rész létre Vonatkozó adatok - Okiratcsere (i) száma: (ii) okiratcsere oka: Visszaváltási tervről tőketörlesztési tervre történő módosítás (iii) okiratcsere időpontja: Jelenlegi sorozat rész let re vonatkozó adatok: (i) névérték darabszáma db (ii) össznévérték CHF Dematerizált Okirat értéknapja: A Kamatszámítás Kezdőnapja: április 11. Elszámolási Nap: április 11. Lejárat Napja: április 11. Futamidő: 20 év Kötvény típusa kamatozás Változó kamatozású szerint: Kamatbázis: Tényleges/360 Kamatbázis megállapítási Az érintett devizanemben két banki munkanappal a megelőző periódus nap(ok) kamatfizetési napja előtt ^_ Alkalmazandó Munkanap Módosított következő munkanap szabály (Budapest, Target, New York) Szabály: Felhalmozott kamat: A forgalomba hozatal jellege: Zártkörű forgalomba hozatal A kötvény lejegyzésére K&HBankZrt. jogosult: ícxa 7-ERfc

14 TOJUP ^ < ** '<*. ^ ^ ^ KíiHOenkíM. K&H Bank Zrt, 653. KAMATFIZETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT KERÜL FIZETÉSRE) Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések: (i) Kamatláb (ii) Referencia kamatláb: (iii) Kamatfelár: (iv) Kötvény visszafizetését biztosító mellékkötelezettség díja (v) Kötvény visszafizetését biztosító mellékkötelezettség díjának számítási alapja (vi) Kötvény visszafizetését biztosító mellékötelezettség díjának esedékessége (vii) Kamatmegállapítási periódus: 'S& (viii) Referencia ka meghatározásán í ; K forrása: (ix) Képernyőoldal alapján való kamat meghatározás esetén az alkalmazandó képernyőoldal (x) Kamatláb(ak) Meghatározásának Napja(i): (xi) Értesítés a fizetendő kamatról (xii) Első Kamatfizetési nap: (xiü) További Kamatfizetési nap(ok): 3 havi CHF ÜBOR+ 0,79% p.a.sst 3haviCHFLIBOR ^ 0,79% P-a. 0 ^ f T su ^ j * C^>. 3 htopl^a kamatláb megállapítása az alábbi értéknapokra az azokat fei&?ö 2. munkanapon fö.ri nik. jmatláb megállapjtása^niinden év január 11 ; április 11. ; július 11. és ^er 11. napján t^r&ifí'. Amennyiben az éjtékhaj) (a periódus első napja) nem Banki munkanap (a továbbiakban: MÍMlszüneti Nap), úgy a periódus az adott Munkaszüneti Nappá l/n apoklííngividebb lesz. Ebben az esetben az előző periódus e napokkal meghosszabbodik és az értéknapot megelőző napon zárul. Reuters Képernyőoldal alapján Reuters LIBOR=", illetve a kamatszámítás alapjának megváltoztatása esetén kibocsátó döntése alapján EURIBOR=" képernyőoldal, vagy, 1 BUBOR=" képernyőoldal 2 banki munkanappal a megelőző kamatperiódus kamatfizetési napja előtt, illetve kamatszámítás alapjának megváltoztatása napján Két banki munkanappal a kamatfizetési nap előtt déli 12:00 óráig Írásban Évente két alkalommal, minden év április 11. és október 11.napján egészen a lejárat napjáig, beleértve azt is.

15 ö*^ ~&xua \ S^JL Otfv-* *3fc^ h^k^^_ (xiv) Meghatározott Kamatfizetési Idöszak(ok): (xv) Egyéb Rendelkezés: V.N( április október április október április október április április október április október április október április 11. K&HUankiMí "«653. Az első kamatfizetést követően 6 havonta. Amennyiben a kamatfizetés napja nem Banki munkanap (a továbbiakban^tylunkaszüneti Nap), úgy a Kamatperiódus az adott Munkaszüneti Nappaí/frapokkal meghosszabbodik a következő Banki munkanapig. Ebtí^i ázj esetben a következő Kamatperiódus ezen a Banki munkanafc^kezdödik, így rövidebb lesz az előző Kamatperiódushoz számított Munkaszüneti Nappal. a) A kötvény kibocsátója kiköt^magsblk a kötvény teljes futamidejére azt a jogot, hogy egyoldalú ^önyil&lkozatával a kamatszámítás alapját bármikor és bármenn^isze JTegváltoztathassa az alábbiak szerint, oly módon, hogy a^s'jpmatszámftás alapjául szolgáló Korrigált Tökeegyenleg^egyer^Óa kötvénysorozat teljes vissza nem váltott/nem törlesztett né#íjté e átszámítva a Kibocsátó és a konverziós ügynök által köjcsön sen megegyezett devizaárfolyamon. Megegyezés hiányában^ illetve amennyiben a kötvényt annak eredeti szerzője értékesfti^ugy a Kibocsátó ^-Konverziós Ügynök által mindenkor hivat^íösan meghirdetett, ak ^lis devizapiaci konvenciók szerinti DEV I. y-^rfoíya'mon élhet a kamatszámítás alapjának megváltoztatására való < lkával. fíí>/ ' &>) A kamatszámítása la pjári a k minden, az első megváltoztatást követő további megváltoztatása esetén a kamatszámítás alapjául szolgáló Korrigált Tőkeégyénleg" egyenlő lesz a kötvénysorozat megváltoztatást megelőző korrigált tőkeegyenleg" értéke átszámítva a Kibocsátó és a konverziós ügynök által kölcsönösen megegyezett devizaárfolyamon. c) d) e) Megegyezés hiányában, illetve amennyiben a kötvényt annak eredeti szerzője értékesíti, úgy a Kibocsátó a Konverziós Ügynök által mindenkor hivatalosan meghirdetett, aktuális devizapiaci konvenciók szerinti DEV I. árfolyamon élhet a kamatszámítás alapjának megváltoztatására való jogával. A kamatszámítás alapjának kamatfizetési napon történő megváltoztatását követően az alkalmazandó kamatláb a választott devizához (HUF, EUR, CHF) kapcsolódó 3 hónapos referencia kamatláb (EURIBOR, CHFLIBOR vagy BUBOR,) + 79 bp kamatfelár lesz. Amennyiben a kamatszámítás alapjának megváltoztatása két kamatfizetési időpont között történik, abban az esetben a kamatszámítás alapjának megváltoztatásának időpontjától a soron következő kamatfizetési időpontig tartó időszakra alkalmazandó kamatláb a választott devizához kapcsolódó, a vonatkozó időszak időtartamának megfelelő referencia kamatláb + 79bp kamatfelár lesz. A kamatfizetés mindig HUF-ban történik függetlenül a kibocsátás és a Korrigált Tőkeegyenleg" pénznemétől. Ha a kamatszámítás alapja nem HUF, a kamat összege a Kibocsátó és a konverziós ügynök által kölcsönösen kialkudott devizaárfolyamon kerül átszámításra. Megegyezés hiányában, illetve amennyiben a kötvényt annak eredeti szerzője értékesíti, a kamat összegének átszámítása a Konverziós Ügynök által mindenkor hivatalosan meghirdetett, aktuális DEV I. árfolyamon történik. A kötvény kibocsátója a befektetési szolgáltatási feladatokat ellátó szervezőt illetve kötvénytulajdonost a kamatszámítás--.alapjának megváltoztatására irányuló döntéséről a szánjtás^'aíápj&pak megváltoztatását két munkanappal megelőzően legkésőbb délelőttiek óráig köteles értesíteni. A kötvény' mindenkori tulajdonosa a kötvény ífütamictéjénej^ teljek /-*

16 \Oc^l atíei, ^&> 'v*^ 'Cxt-. 4 $ / $wífa?s -<^ ^ K&H Bank Zrí/- \%\ időtartamára kiköti magának azt a jogot, -hogy amefinijiben a kötvény kibocsátási pénzneme vagy a kamatszámítás alapjául választott deviza eltér a Magyarországon alkalmazott hivatalos ^fizetőeszköztől és a devizaárfolyamok alakulása a kötvényből ~'sz1írmaz7r~hitétési kötelezettségek teljesítését veszélyezteti, a Kibocsátóval tárgyalásokat kezdeményez abból a célból, hogy a Kibocsátó a befektetési szolgáltatónál a konverzió elvégzését kezdeményezze a Magyarországon mindenkor hivatalosan elismert fizetőeszközre. fxvi) Minimális Kamatláb: (xvii) Maximális Kamlj (xviü) Kamatszámítás^ módja (xix).^bgöttes rendelkezések, kerekítéssel kapcsolatos előírások és egyéb, a Kötvényfeltételekben foglaltaktól különböző, a Változó kamatozású Kötvények után fizetendő kamatszámftási módszerére vonatkozó szabályok: A kötvényből fakadó kötelezettség teljesítését veszélyeztetőnek minősül, ha bármely kamatperiódus során a kibocsátás napján meghirdetett hivatalos MNB árfolyamhoz képest a kamatszámítás alapjául választott deviza - amenn^ő^ az a Magyarországon használt hivatalos devizanemtől ekérő. - hivatalos MNB árfolyama 10%, illetve azt meghaladó mérfékbgn erősödik a mindenkor hivatalos Magyarországi fizetőeszközhöz képest A kötvényből fakadó kötelezettség teljesítését veszélyeztetned minősül továbbá a kötvényből származó forrás fejlesztési^celqkra történő felhasználást megelőzően, ha a kötvény kibocsájá^l^oénzneme vagy a kamatszámítás alapjául választott devizanéní%zérinti kamatláb és az elkülönített zárolt betét devizaneme szerjm(kamatláb különbözete.tartósan 3%-nál kisebb. Az ejpontban leírt konverzió kezdeményezésére az azt lehetővé tevő alos MNB,Jteí árfolyam megjelenésétől számított 1 banki munkanapos ^wjvesztő határidő áll a kötvény mindenkori tulajdonosai rendelkezésére. ;A kamatszámítás Napjának megváltoztatásának lehetőségéért a Kibocsátó egyszer^ndíjiíént a kibocsátott össznévérték 0,5%-át fizeti a K&H Bank Zrt. ír^sos^értesítése szerint. lineáris?^ w a) A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy ha bármely, a kötvényben tulajdonosi jogosultság alapján az általa fizetendő összeg nem kerül az esedékesség időpontjában megfizetésre, úgy a Kibocsátó köteles a kötvényfeltételekben meghatározott ügyleti kamaton felül késedelmi kamatot fizetni a meg nem fizetett összeg után, az esedékességtől a tényleges megfizetésig terjedő időszakra. b) A kötvénytulajdonosok és/vagy a megtérítési igénnyel rendelkező Készfizető kezes a késedelmi kamatra az esedékességtől kezdődően abban az esetben jogosultak, amennyiben az esedékességtől számított 2 munkanapon belül a Kibocsátót írásban felszólítják az esedékes kötelezettségek teljesítésére. c) A késedelmi kamat mértéke: az esedékességkor meg nem fizetett töketartozás összege után fizetendő kamat éves mértéke az ügyleti kamatláb +6% késedelmi kamat, ügyleti kamat összege után évi 6% késedelmi kamat fizetendő. (xx) Kamatláb és K&H Bank Zrt. kamatösszeg kiszámításáért felelős személy EGYÉB DIJAK (i) Jegyzési Egyszeri díjként a kibocsátandó össznévérték 0,7% garanciavállalás díja (ii) Bírálati díj Egyszeri díjként a kibocsátandó össznévérték 0,4% (iii) Kamatszámftási és,---_- Egyszeri díjként a kibocsátandó össznévérték 0,2% kamatfizetési periódus,'. "*' ' (, eltérítés díja / ' (iv) Egyéb díjak/ ; esedékessége ', 'TJ. A K&H Bank Zrt. írásos értesítése szerint. T7^ "$ f-.a

17 \U*-J- uttuk V~ ^ >V^- A^J2WA_ K&HBankZif "V! 653. A KMVÉNYEK LEüARAT ELŐTTI VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÉS A (RÉSZLEGES TÖRLÉS ÉRTfS^Xr^Áí^otölOB^g.) VISSZAVÁLTÁS (ILLETVE A EI OKIRATCSERE) UTÁNI TÖRUtfZJÉSI TERVVEL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK. A Köt^V^KT#f^tése: i visszaváltási törlesztési terv (alábbi részletezett) alapján. A kötvényíörle^ztési időpontjával kapcsolatos egyéb rendelkezések Kötvények lejáratkori törlesztési értéke törlesztéskor: Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok döntése alapján, illetve az okiratcsere napját követő^ törlesztési terv: -A-4 (i) Választott Visszapfási Nap(ok), illetve törlesztési terv:: (U %* %&, ^2É A névérték 2,98%-a, illetve a kamatszám itallapjának megváltoztatása esetén a lejáratkor érvényben lévő Korrigált TŐkffeéyenleg". A visszaváltás (töketörlesztés) mindig ^URbalntörténik. A megállapított visszaváltás összege, ha az eretfé táöep^nern HUF, a Kibocsátó és a konverziós ügynök által köjosöno ^ kialkudott devizaárfolyamon kerül átszámításra. Megegyezéstíiáhyában,illetve amennyiben a kötvényt annak eredeti szerzője értékesíti, a törlesztendő tőkeösszeg átszámítása a Konverziós Ügynök általjlíindenkor hivatalosan meghirdetett, aktuális DEVI. árfolyamon tön^nifek A kötvények ^ftibocsáíást követő türelmi időt követően minden év április 11. és október 11^ napján április 11. napjával kezdődően és a lejárat napjával, azaz április 11. napjával bezárólag kerülnek törlesztésre. A kibocsátó egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a kötvénytulajdonosok felé arra, az alábbi ütemezés szerint kötvényt vált vissza: április db A ei részleges törlés ( ei visszaváltás), illetve okiratcserét követően a kibocsátó egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a kötvénytulajdonosok felé arra, hogy az alábbi ütemezés szerint tőkét törleszt. A tőketörlesztés napján fizetendő tőke megegyezik a fennálló aktuális tőkeegyenleg (korrigált tökeegyenleg)/ (azaz osztva) a legutolsó tőketörlesztéskor megállapított tőkearány* (azaz szorozva) törlesztési faktor értékével. Az első törlesztéskor a tökearány 1. I Tőketörlesztések napja Törlesztési faklor FennáHű. (Őkearány! október 11. 0, április 11. 0, október 11. 0, április 11. 0, októberi! 0, április 11. 0, október 11. 0, április 11. 0, október 11. 0, április 11. 0, október 11. 0, április 11. 0,6472 <K október április október április 11. 0,6178 0,5884 0,5590 0, " -i! JÍ^ - ~; -- - " / ; ^ / x V-, S %TÍt < &.^ J

18 U^E 0^fcV\ ^& w ^^^ <C október április október április október április október április október április október április október április'11. s«2026. október ti.:n áprilish okfóberw pfilis11^tQ S-. "' ' A Befektető"^önté^éröl" a Kibocsátót 8 nappal megelőzően köteles írásban érteslfeffl> *- % (ii) Kötvényenként! A^tiévélTék 10Qj&-a illetve a kamatszámítás alapjának megváltoztatása Választott Visszaváltási >á$e\éna jej^ttkor érvényben lévő Korrigált Tökeegyenleg". Összeg (és számításánál^ A yisszávattra' (tőketörlesztés) mindig HUF-ban történik. A megállapított módja amennyiben van): ^ ^yjs szavalta^ összege, ha az eredendően nem HUF, a Kibocsátó és a konverziós ügynök által kölcsönösen kialkudott devizaárfolyamon kerül átszámításra. Megegyezés hiányában, illetve amennyiben a kötvényt annak eredeti szerzője értékesíti, a törlesztendő tökeösszeg átszámítása a Konverziós Ügynök által mindenkor hivatalosan meghirdetett, aktuális DEV I. árfolyamon történik. ' (iii) Visszaváltás feltételei Az i-ii pontokban foglaltakon túl a Kibocsátó kötelezettséget vállal továbbá (ha részben is arra, hogy a kötvénytulajdonos írásbeli, a Kibocsátónak címzett értesítése visszaváltható): alapján a kötvények teljes egészét, vagy a kötvénytulajdonos által meghatározott részét 30 napon belül visszaváltja a Kibocsátó előzetes írásbeli figyelmeztetését követően, az alábbi esetekben: a) Ha a Kibocsátó a tulajdonos részére nem biztosítja a jelen okiratban meghatározott negatív pledge, pari passu, cross default, valamint beszedés jogosultságok bármelyikét; 9t / /4 0^356 t 0.0Í9Í;/-./ 0,0.29,4 "óí0á ,5002 0,4708 0,4414 0,4120 0,3826 0,3532 0,3238 0,2944,^ 0,265,0 } Ó,2062 0,1768 0,1474 0,1180 0,0886 0,0592 0,0298 ^,0298 0,0000 b) Ha a Kibocsátó számlavezető bank váltása esetén nem ad beszedési megbízásra felhatalmazást a Kötvény tulajdonosának c) Ha a Kibocsátó a jelen kötvényben meghatározott pénzkövetelése és pénz kötelezettsége érvényesítése érdekében nem a Vezető Szervezőtől vásárol idegen vagy hazai devizát, d) Ha a Kibocsátó a évi, illetve a minden évben hatályos Költségvetési Rendeletében illetve az ahhoz kapcsolódó Intézkedési Tervben (ha van ilyen) foglaltaktól olyan irányban tér el, amely lényegesen hátrányos hatással lenne a Kibocsátó pénzügyi helyzetére, vagy azon képességére, hogy a kötvényből eredő kötelezettségeit teljesítse. e) Ha a Kibocsátó nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének a kötvény tulajdonosa felé írásban az alábbiak tekintetében. ^:^;ki bocsátó éves költségvetési rendelete és annak végrehajtásáról /C^-' -''"késijtett zárszámadása a központi államháztartási információs / előírásoknak megfelelő tartalommal és formában az előírt -*'' ^formanyomtatványon, r : ^.y^kfcocsáj&jéves ingatlan vagyon gazdálkodásáról készített, a ta IÁ. M -1 4 n Ooi

19 l&^c Oól'U^ í g ^ ^Jt^ könyvvizsgáló által hitelesített kimutatás, í > XfiH OankZr;. - a kibocsátó szállítói felé fennálló^tartozásálháíf^-kimutatása (összesítve), ";..;"" : j Ha a Kibocsátónak a Vezető Szervező részére adott alábbi nyilatkozatai nem valósak: f - A kötvény kibocsátása a Kibocsátód jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségváltájasát.jelenti, amely hatályos, és a benne foglalt feltételeknek-" vrneg felelően vele szemben kikényszeríthető.. "^ h *' - A Kibocsátó jogosult a (.köívényt kibocsátani, és teljesíteni a belőle származó kötelezettségeket, megszerzett minden szükséges jóváhagyást, engedélyt és megtett minden szükséges lépést annak lé rde kében az abból eredő kötelezettségeit teljesítse. - &Kibocáátó nem követeti el olyan szerződésszegést egyetlen ^zérzödés vonatkozásában sem (amelynek szerződő fele, vagy amely rá nézve kötelező erejű lehet), amely befolyásolhatná a Kibocsátó JZOTK képességét, hogy teljesítse a kötvény szerinti kötelezetjl^eit, vagy betartsa annak rendelkezéseit. - A 4ibfös;ató kötvényből adódó kötelezettségei a kielégítési ^fqfqeoc? tekintetében legalább egyenlő besorolást és elbírálást lenéznek, és fognak élvezni az egyéb biztosítatlan, és nem alárendelt kötelezettségeivel, kivéve azokat, amelyek jogszabály erejénél fogva élveznek elsőbbséget. - A kibocsátó által a kötvény tulajdonosa számára átadott pénzügyi kimutatások (a) á vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően készültek; és (b) valós képet adnak a Kibocsátó - a kimutatás időpontjában fennálló - pénzügyi helyzetéről, valamint azt az időpontot követően nem történt lényeges hátrányos változás a pénzügyi helyzetében. - A Kibocsátónak nincsenek Ft-ot elérő lejárt és elismert (Továbbiakban Id. jelentős összegű) adósságai. - Nincs sem rendes bíróság, sem választott bíróság előtt folyó peres eljárás, és nincs közigazgatási eljárás' sem folyamatban (illetőleg a Kibocsátó legjobb tudomása szerint ilyen nincs is függőben, és nem is fenyeget), amely kedvezőtlen kimenetele esetén, ésszerű megítélés alapján valószínűleg lényegesen hátrányos hatással lenne a Kibocsátó pénzügyi helyzetére, vagy azon képességére, hogy a kötvényből eredő kötelezettségeit teljesítse. A fenti szavatossági nyilatkozatokat a Kibocsátó jélen dokumentum aláírásának időpontjában teszi; másrészt azok minden olyan napon megismételtnek tekintendők, amely napokon a Kibocsátó még nem vásárolta vissza maradéktalanul az általa kibocsátott kötvényt. Ha a Kibocsátó a fizetési kötelezettségeit nem megfelelő módon teljesíti. Megfelelő teljesítésnek tekinthető, ha a Kibocsátó a kötvény alapján esedékessé váló pénzbeli kötelezettségeinek (tőke, kamat) fedezete a kötvénytulajdonosnál vezetett technikai számláján rendelkezésre áll forintban meghatározott fizetési kötelezettség esetében az adott esedékességi időpont napján, déli 12:00 órakor. h) Ha a Kibocsátó az alábbi kötelezettségeinek nem tesz eleget: - a Kibocsátó vállalja, hogy a Kibocsátónak bejelentett kötvény tulajdonosa részére átadja: a mindenkor hatályos számviteli jogszabály(ok) rendelkezéseinek megfelelően elkészített éves (auditált) beszámolóját - amennyiben annak elkészítésére jogszabály kötelezi - annak el kész ül (elkövetőén haladéktalanul, (de semmi esetre sem később, mint aa'áijpöjjpjíizügyi év végét követő 160. nap), továbbá az elözőekne)<^rfíegfelelőeh^e&ő féléves költségvetési beszámolóját annak ejkészültét követó rk haladéktalanul, (de legkésőbb az adott félév wsíjét kö^yetö^hárofa' hónapon belül); \Q $ ' -* * Ax.

20 TU (iv) Értesítési idö^zw^ha eltérő ^ a Kötvényfeltételekben megjelölttől): Visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: (i) Választott Visszaváltási Nap(ok): (ii) Kötvényenkénti Választott Visszaváltási Összeg és számításának módja {amennyiben van): (iii) Amennyiben részben is visszaváltható; Minimális visszaváltási összeg Maximális visszaváltási összeg Kiválasztás módszere (iv) Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételekben megjelölttől): (v) A Kibocsátó döntése alapján történő X fcw cwa ^ ^ IVQ^. S2^_ 2. vagyonkataszteri kimutatást a forgajorn'képes és^wflátók'öttan~ forgalomképes vagyonelemek értékéről r. ; x -- fi53-3. a rá vonatkozó bármilyen egyéb olyan ;p : éri ügyi vagy egyéb információt, amit a kötvény tulajdonosa-ésszerű.kej iej<_kö2ött kérhet annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhesse a Kibocsátó"pénzügyi állapotát, gazdasági helyzetét. - a kibocsátó köteles hajléktalanul értesíteni a kötvény 4-SÍ í'í 2> tulajdonosát 1. az ellene indított a ctóss ág s. SÉ. rendezési eljárásról; 2. arról, ha tudomásr^evez, hogy bármely hitelezője, szállítója adósságrendezési eljárást kezdeményezett vagy tervez vele szemben; /^ J> 3. olyan bírósági vlgy hatósági határozatról (függetlenül attól, hogy azjé^ejős-e vagy sem), amely a Kibocsátót jelentős pénzösszeg^negfizetésére kötelezi; 4. ha vérszemben bármilyen jelentős összegű végrehajtási eljárás írraúlt vagy végrehajtási cselekményt, foglalást végeztek yacfy^kíséreltek meg; 5. társságokban fennálló tulajdonosi részesedéseinek ^.elidegenítéséről, ilyen részesedések szerzéséről; ^Hlz Önkormányzat jelenn^jvény bármilyen vonatkozásában 1/t í^aíáfrási jogosultággah rendelkező tisztségviselőinek üy> személyében beáll(, Változásokról; V 7. arról, ha bárme^jjtiarmadik személlyel szemben fennálló jelentős összemsilísmert tartozása több mint 60 napja lejárt, és nem kejmmlg fizetésre; 8. ha a ^kjosény kibocsátását követően hitel- vagy kölcsönszerződést köt, illetőleg kezességet vállal Ha a Kibocsátó ellen adósságrendezési eljárás indul A Kibocsátó jogosult arra, hogy a kötvénysorozat futamideje alatt bármikor visszaváltsa a teljes kötvénysorozatot vagy annak egy általa meghatározott részét. A Kibocsátó kötvénytulajdonosnak címzett előzetes értesítése alapján, annak kézhezvételétől számított 8. napon. A teljes aktuális névérték illetve a kamatszámítás alapjának megváltoztatása esetén az értesítéskor érvényben lévő Korrigált Tökeegyenleg"; továbbá tört kamatperiódus.esetén az adott kamatperiódusra eső arányos kamatösszeg. A visszaváltás (töketörlesztés) mindig HUF-ban történik. A megállapított visszaváltás összege, ha az eredendően nem HUF, a Kibocsátó és a konverziós ügynök által kölcsönösen kialkudott devizaárfolyamon kerül átszámításra. Megegyezés hiányában, illetve amennyiben a kötvényt annak eredeti szerzője értékesíti, a törlesztendő tőkeösszeg átszámítása a Konverziós Ügynök által mindenkor hivatalosan meghirdetett, aktuális DEVI. árfolyamon történik. ia\ /i-w t<m» (Í)-(iV)'Pontokban meghatérbzott módon, díjmentesen _±* w ff; d ^%^

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT Raiffeisen Bank Zrt. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Kapcsolattartás címe: 1054

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre Tartalomjegyzék I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre.... 2 B) A 2003. június 16. napját követően 2003. december

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. június 28.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. június 28. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. június 28. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Lízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Forgóeszköz hitel (éven belüli, éven túli)

Részletesebben

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. március 03. napjától Közzétéve: 2014. február 25. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2010. augusztus A PSZÁF engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010. Kelte: 2010.07.29.. i TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Érvényes: 2013. október 2-től CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK KÉSZLETFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK TÉTELES KÉSZLETFINANSZÍROZÁS

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság T Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Főváros XIV. Ker. Zugló Önk. Budapest Pétervárad utca 2. 1145 Ügyintéző: Gyimesi. Hegedűs Carmen Tel.szám: 36-1-488-9429 Ikt.szám:,,,

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Közzététel: 2015. október 30. Hatályos: 2015. november 2-től I. Forint betétlekötések kamatai Betétlekötés bármely Erste lakossági bankszámláról kezdeményezhető

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 13. szám 2011. december KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2011. december 22-ei rendkívüli

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos:2016 február 1. napjától Közzétéve: 2015. december 31. napján Jelen Befektetési Üzletági Üzletszabályzatban a módosítások szürke háttérrel és

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN Termék leírása: A lakossági személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódóan hitelkiváltási célra, vagy hitelkiváltás

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2015. december 16-tól (Hatályon kívül helyezi a 2015. december

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben.

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben. I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

VÍ.V. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasá

VÍ.V. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasá w VÍ.V Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasá 10 anv SIWÍ \.-;--. l'w Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest Pétervárad utca 2. Ügyintéző: Gyimesi Judit

Részletesebben

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING)

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2015. május 6. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-207/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben

Magyar Állam. Kapuvár Város Önkormányzata

Magyar Állam. Kapuvár Város Önkormányzata TARTOZÁSÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és Kapuvár Város Önkormányzata valamint a(z) CIB Bank Zrt. között a "Kapuvár 2028" elnevezésű/sorozatszámú kötvényekhez Budapest 2013. június. 1 Tartozásátvállalási

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1.

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2009. május 4. Az Alaptájékoztató PSZÁF engedély száma: EN-III/KK-1/2009.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-392/2014 Kelte: 2014.05.28. Az Alap lajstromszáma: 1112-340

Részletesebben

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA Amennyiben, a már fennálló deviza, vagy forint alapú, lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani,

Részletesebben

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK ERSTE FAKTOR P ÉNZÜGYI S ZOLGÁLTATÓ Z ÁRTKÖRŰ EN M Ű KÖDŐ R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK Alapítási és tevékenységi engedély száma: E-I/496/2005. Alapítási és tevékenységi

Részletesebben

RÉSZVÉNY-ÁTALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS

RÉSZVÉNY-ÁTALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen szerződés aláírására a 2012.08.16-i Közgyűlést követően, legkésőbb a Kamatozó Részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtételével egyidejűleg kerül sor. Tervezet!

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. január 01. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2009. augusztus 14. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-236/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:...

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakás-előtakarékossági szerződések szerződéses összegének

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók

I. Kamat és kezelési költség kondíciók I. Kamat és kezelési költség kondíciók A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre vonatkozó kondíciók. 1. Jelzáloglevél kibocsátásából származó forrásból nyújtott,

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000.

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000. Kondíciós lista és Terméktájékoztató Hitelkiváltási célú jelzálogkölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Nem forgalmazott termék A kondíciós lista a 2012.12.03. és 2013.10.15-e között befogadott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: H-KE-III-173/2012.

Részletesebben

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. június 1 folyósított hiteleknél: Lakossági hitelek, kölcsönök esetén alkalmazott referencia kamatok: 3 havi

Részletesebben

Üzleti jog XII. Értékpapír- és tőzsdejog Fizetésképtelenségi jog

Üzleti jog XII. Értékpapír- és tőzsdejog Fizetésképtelenségi jog Üzleti jog XII. Értékpapír- és tőzsdejog Fizetésképtelenségi jog Üzleti jog XII. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Gondolatmenet I. Értékpapír- és tőzsdejog I. Értékpapír Az értékpapír lényege Az értékpapírok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. március 21. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-667/2014 Kelte: 2014.11.11. Az Alap lajstromszáma:

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL Tartalomjegyzék I. Általános feltételek... 3 II. Bankszámlavezetés, kamatok, átutalás... 5 Bankszámlavezetés

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói 1/b. sz. melléklet Érvényes: 2015. szeptember 15. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

OTP Lakáslízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről

OTP Lakáslízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről OTP Lakáslízing Zrt. Hirdetmény Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamatbázis 2. THM Forint lízing: 3 havi BUBOR; Euro-s lízing és euro alapú lízing: 3 havi EURIBOR; Svájci frank lízing és

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött EUR, illetve CHF szabad felhasználású hitelszerződések

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2011. december 16-tól 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2015. december 21. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben