Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias"

Átírás

1 Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p jauár p 1. szám p Kedves Olvasó! A Hírlevél, melyet kezébe tart, az elkövetkezõkbe még kilec alkalommal jeleik majd meg. Feladatáak tekiti a mukaerõpiaci iformációk összegyûjtését, közzétételét. Amellett, hogy redszerese tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális törtééseirõl, szerete gyakorlatias haszot is yújtai pályázatokról, a térségbe törtéõ mukaerõpiaci folyamatokról, új mukahelyek létrejöttérõl, régiek megszûésérõl... Ahogy a paktum tevékeysége is felvállalja, úgy e lapok hasábjait is szereték arra felhaszáli, hogy a térség mukáltatói, vállalkozói, ökormáyzatai, civil szervezetei is iformációs fórumot találjaak illetve egymás tevékeységéek megismerését is lehetõségül kapják, mely hitük szerit új folyamatok geerálásához vezethet. Számítuk továbbá arra, hogy olvasóik iteraktív módo haszálják majd elérhetõségeiket és ötleteiket, iformációikat, igéyeiket jelezve számukra, velük együtt szerkesztik ezt a kiadváyt. Küldetésük A Foglalkoztatási Paktum pályázatát elõkészítõ szakmai fórum Vasváro A hegyháti kistérségbe a helyi igéyekhez, szükségletekhez igazodó iformációgyûjtés, a mukaélküliség ellei küzdelem, a foglalkoztatás övelése. Kiek is érdemes olvasi a hírlevelet? A mukaerõpiac léyeges szereplõiek a mukavállalói és mukaadói oldalak illetve a képzõ itézméyekek, akiket koordiációs irodák mukája által léyeges iformációkhoz juttatuk. Továbbá azokak is fotos lehet a Hírlevél olvasása, akik a foglalkoztatási paktum világáról szeretéek többletiformációkat kapi. paktum létrehozása a Hegyháti kistérségbe címû projekt keretébe. Liea Nyomda és Reklámgrafikai Kft. Szombathely

2 Paktum Hírlevél 1. szám 2 A Foglalkoztatási Paktum koordiációs irodája Vasváro, a körházba kapott helyet. Miért is érdemes olvasi a hírlevelet? Mostatól eddigi mukáikat, jövõbei terveiket megtalálhatja oldaluko. Parteri kapcsolatba álluk egy, már jól mûködõ civil szervezet, a Hegypásztor Kör mellett, a megvalósításért legikább felelõs parterrel, a Mukaügyi Közpottal. Így álláspiaci iformációkat is olvashat a jövõbe majd a lap hasábjai. További segítséget yújthatak a redezvéyek és a képzések sorá kialakult mukakapcsolataik. Ha Ö tudja mit szerete eléri, de em tudja, hogy hogya, akkor vegye fel velük a kapcsolatot, és segítük a megvalósításba. Szívese fogadjuk témajavaslataikat, ötleteiket, hogy igéyeiek ismeretébe a lehetõ leghaszosabb ayagokkal, iformációkkal álljuk az Ö redelkezésére. Szeretettel várjuk jeletkezését az alábbi címekre: - cím: - Levélbe kereshet beüket a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás postacímé: 9800 Vasvár, Alkotmáy u A Foglalkoztatási Paktum koordiációs irodája pedig a következõ telefoszámo érhetõ el: 06/94/ Megtisztelõ figyelmét elõre is köszöjük. Kellemes bögészést kíváuk hírlevelükhöz. A paktumról általába (1.) Paktum, foglalkoztatási paktum. Ismerkedük a szóval, ízlelgetjük, keressük értelmét, próbáljuk megfejtei, miféle tartalommal bír. A foglalkoztatáspolitikába azoba elõbb-utóbb utukba kerül ez a fogalom. paktum létrehozása a Hegyháti kistérségbe címû projekt keretébe. Liea Nyomda és Reklámgrafikai Kft. Szombathely

3 Paktum Hírlevél 1. szám 3 Az elõzméyekrõl A 90-es évek Európája drasztikus változásoko met keresztül. A gyors techikai fejlõdés, a gazdasági globalizáció, a övekvõ mukaerõ kíálat egy új helyzetre való reagálásra késztette az európai országokat. A mukaélküliség elterjedése arra ösztöözte az EU országait, hogy szembeézzeek a foglalkoztatási kihívásokkal. Több fórumo fogalmaztak meg alapelveket a mukaerõpiaci folyamatok javítása érdekébe be megalkották az Európai Foglalkoztatási Stratégiát. A Stratégia három szite közösségi, emzeti, regioális, illetve helyi való megvalósulását tûzték ki célul. Elõtérbe kerültek a helyi parterségre épülõ, helyi foglalkoztatási stratégiák, a régiókra voatkozó foglalkoztatási paktumok. Ezzel együtt az Uió támogató redszert is biztosított a helyi stratégiák fejlesztéséhez be Kölbe létrehozták az Európai Foglalkoztatási Paktumot. A paktum legfotosabb célja a gazdasági és foglalkoztatási folyamatok együttes befolyásolása. A paktum alkalmazására em alakult ki általáos modell, maga az eszköz azoba lehetõséget biztosít arra, hogy sokféle tartalommal és prioritással töltsék meg a formai kereteket. A paktum, mit fogalom A foglalkoztatási paktum a térségi szereplõk összefogása azzal a céllal, hogy: megismerjék a térség foglalkoztatási helyzetét, ehézségeit, a mukaélküliség okait, összehagolják a térség gazdasági és humáerõforrás fejlesztési elképzeléseit, céljait és megoldást keresseek a problémákra, ezek érdekébe erõforrásokat koordiáljaak és mozgósítsaak, foglalkoztatást elõsegítõ programokat valósítsaak meg. Egy olya szervezeti keret, amely segítségével egy asztalhoz lehet leülteti a térségi foglalkoztatáspolitika szereplõit. Ehhez azoba kellõ érdekeltséget kell teremtei, melyek egyik legfotosabb eszköze a helyi parterség szükségességéek felismerése. Létrehozásába meghatározó szerepe va a mukaügyi szervezetek és az éritett ökormáyzatokak. A foglalkoztatási paktum egy yitott együttmûködési, parterségi forma, ami azt jeleti, hogy bármelyik szervezet folyamatosa csatlakozhat a helyi parterséghez. paktum létrehozása a Hegyháti kistérségbe címû projekt keretébe. Liea Nyomda és Reklámgrafikai Kft. Szombathely

4 Paktum Hírlevél 1. szám 4 Legfotosabb szereplõi: a térségi ökormáyzatok az õ felelõsségi körükbe tartozik a foglalkoztatás, a mukaélküliség, a mukahelyteremtés kérdése a mukaügyi szervezet érdekeltsége abba va, hogy partereket szerezze a térségbe a mukaélküliség csökketése érdekébe a mukáltatók részükrõl fotos szempot, hogy a paktum hozzájáruljo a mukaerõ igéyek kielégítéséhez a képzõ itézméyek szerepe abba va, hogy szolgáltatásaikkal hatékoyabba segítsék a piacképes szakképzettségek létrejöttét civil szervezetek szerepe és részvétele a közös mukába a társadalmi kotroll, valamit a saját foglalkoztatási projektek tapasztalataiak megosztása. SIKERES HEGYHÁTI PÁLYÁZATOK A közelmúltba több pályázati lehetõséggel lett gazdagabb a Hegyhát. Ebbõl kettõrõl, a Foglalkoztatási Paktumról és a Leader + program sikerérõl Fukszberger Imrét, a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás elökét kérdeztük: Mit kell tuduk a Foglalkoztatási Paktumról és miért léyeges eek sikere a kistérség szempotjából? A Nemzeti Fejlesztési Terv Regioális Operatív programja 41 millió forittal támogatta a Hegyháto egy foglalkoztatási paktum létrehozását. A pályázatot még a Többcélú Kistérségi Társulás jogelõdje készítette két évvel ezelõtt. Akkor a bírálók a beadott dokumetációt értékesek miõsítették, de az ayagi keretek korlátozottsága em adott módot elsõ körbe aak támogatásra. A parkoló pályá veszteglõ pályázat végül az újabb dötési etapba már a yertesek közé tartozhatott. A foglalkoztatási paktum a yugato már bevált mukaerõ piaci eszköz mitájára egyfajta, folyamatokat geeráló szervezetkét a mukahelyteremtés segítését tûzi ki végsõ célkét. A projektbe parterség alakítható ki a mukaerõpiac szereplõi között, de sok más mellett kidolgozásra kerül a kistérség foglalkoztatási stratégiája is. A meedzsmet feladatokat egy koordiációs iroda látja el. Az itt dolgozó mukatársak szervezik meg a mukaerõ-piaci szereplõk, a mukáltatók, az ökormáyzati, államigazgatási, civil szervezetek közötti álladó iformációáramlást, a egyedéves fórumokat, a projektbe törtéõ eseméyek elektroikus és hagyomáyos hírhordozókba való közzétételét. Az említettek mellett szerepel még a megyébe és az országba mûkö- paktum létrehozása a Hegyháti kistérségbe címû projekt keretébe. Liea Nyomda és Reklámgrafikai Kft. Szombathely

5 Paktum Hírlevél 1. szám 5 dõ hasoló kísérleti modellekkel törtéõ kapcsolatfelvétel, valamit egy ausztriai, agy hagyomáyokkal redelkezõ projekt taulmáyozására szervezett út is a Hegyháti Kistérségi Paktum két éves programjába, mely májusába zárul. Párhuzamosa a Paktummal a Leader + program is elidul a Hegyháto a társulás koordiációjával. Ez a lehetõség kikek szól? A Leader + projekt fiaszírozásába közel száz millió forit osztható szét a kistérségbe a pályázók között. A LEADER program egyébkét azzal a céllal idult a 90- es évek elejé az Európai Uió tagállamaiba, hogy az elszegéyedõ vidéki térségek további leszakadását megállítsa. Olya itegrált, újszerû megoldásokat magukba foglaló stratégiák megvalósításáak támogatása a szádék, amelyek biztosítják a térség fetartható fejlõdését. Mik eek a kitütetett területei? A természeti és kulturális örökség megóvására, a vidéki gazdaság megerõsítésére, a mukahelyek teremtésére, a helyi közösségek szervezeti feltételeiek javítására kocetrál. Összefoglalhatjuk ezt úgy is, hogy a vidéke élõk életmiõségéek javítása, a jólét övelése lehet a Leader + kokrét célja a Hegyháto is? Ige. De eek sikeres mûködéséhez agyo agy szükség va a lakossági aktivitásra. É úgy godolom, a pályázati kiírásba mideki megtalálhatta a maga számára legközelebb állót. A program által biztosított ayagi források valóba jó alapot adhatak az eddig forráshiáyal küzdõ, de jó ötletekek soha híjá em levõ Hegyhátak a továbblépéshez és külöbözõ, eddig szuyadó projektek megvalósításához. PARTNERSZERVEZETEK A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás paktum projektjéhez a miél hatékoyabb megvalósítás érdekébe a Vas megyei Mukaügyi Közpot és az oszkói Hegypásztor Kör társult. A parterszervezetek képviselõit arra kértük, foglalják össze éháy modatba: Mit is várak a projekt eredméyekét? Zágorhidi Czigáy Ákos, a Hegypásztor Kör ügyvezetõje: Egy kicsit szervezetettebb mukaerõpiacot várok a térségbe, ahol a helyzet a lehetõségek, a kereslet, kíálat oldaláról is áttekithetõbb lehet. Várom továbbá a kocepcióalkotást, mely elõiráyozhatja, hogy merre is tartso a térség a jövõbe a foglalkoztatás és a gazdaság tekitetébe. Ez a tudatos kocepcióalkotás sajos sok te- paktum létrehozása a Hegyháti kistérségbe címû projekt keretébe. Liea Nyomda és Reklámgrafikai Kft. Szombathely

6 Paktum Hírlevél 1. szám 6 rülete hiáyzik a Hegyháto. Fotos lee végre, hogy a dolgok e rögtözésszerûe törtéjeek. Jó lee olya foglalkoztatási projekteket létrehozi, mely a helyi értékek, az épített és természeti köryezetet védelmére épüle. A foglalkoztatási programok eyhítheték a térségre jellemzõ magas mukaélküliséget, de persze azzal is számoli kell, hogy ehéz lesz majd eek gyakorlati megvalósítása. Lehet, hogy midebbõl em törtéhet 100 fõs foglalkoztatás, de több ilye projekt stabilabb mukaerõpiaci helyzetet teremthet, mit egy kisüzem, mely éháy év utá elmegy a településrõl. Így va ez akkor is, ha adódhat a veszély a pályázatokál, hogy addig mûködik egy projekt, míg tart a támogatása. Olya foglalkoztatási programokak látom a jövõjét, melyekek va alapja térségbe és legalább részbe fetarthatóak mutatkozak a késõbbiekbe. Az a léyeg, hogy bevételt is termelje az adott tevékeység. A Hegypásztor Kör idított már hasoló kezdeméyezéseket. Ezek összekapcsolódhatak az értékvédelemmel, köryezetépítéssel, helyi turizmus alapjaiak lerakásával. A turizmus jövedelmet hoz, mukát teremt közvetleül és közvetve is. Érdemes ezt figyelembe vei. De a mukával véleméyem szerit más területe is elidulhat a közös godolkodás és koordiáció, hisze a paktum sem csak foglakoztatási projekt, haem a helyi gazdaságra, turizmusra, közigazgatásra hatást gyakorló, komplex program. Köris Tiboré, a megyei Mukaügyi Közpot vasvári kiredeltség vezetõje: A foglalkoztatási paktum uiós mita számukra. Éppe tíz éve aak, hogy a mukaerõpiaci folyamatok javítása céljából az uió megfogalmazott egy állásfoglalást. Ez egybe egyfajta stratégiaalkotás is volt, mely az elmúlt idõszak gyors techikai fejlõdésére, a gazdasági globalizációra, a övekvõ mukaerõkíálatra reagált stratégia szitjé. A mukaélküliség elterjedése arra ösztöözte az uiós országokat, hogy felvegyék a harcot a foglalkoztatási kihívásokkal. Eek egyik eszköze a foglalkoztatási paktum létrehozása, mely a gazdasági és foglalkoztatási folyamatokat együttese befolyásolhatja. É eek pozitív hatását várom a Hegyháto is. Meggyõzõdésem szerit elõtérbe kerülhetek a helyi parterségre épülõ, foglalkoztatási stratégiák, a régióval összhagba. A paktum egy keret, melyet a térségek magáak kell sokféle tartalommal és prioritással kitöltei. Egyébkét mid a vasvári kiredeltség, mid a közpoti szervezet teljes mellszélességgel segíti majd a paktum mukáját foglalkoztatási adatok yújtásával, a mukáltatói oldalról szóló iformációk szolgáltatásával és a mukaerõpiaco sok év alatt szitetizált szakmai tudással. Várom a közös mukától, a miél szélesebb körû összefogástól, hogy a térségi mukaerõpiaca felledüljö és hogy még jobb és aprakészebb kapcsolatuk legye szer- paktum létrehozása a Hegyháti kistérségbe címû projekt keretébe. Liea Nyomda és Reklámgrafikai Kft. Szombathely

7 Paktum Hírlevél 1. szám 7 vezeti szite is a mukáltatókkal. Szité a paktum mukájáak következméyekét várom, hogy a mukáltatói oldal aktívabba igyekezze foglalkoztatási és gazdasági igéyeik feltárásával a mukaerõpiaci folyamatokat befolyásoli. Hiszem, hogy a közös muka által a mukaügyi szervezet megbízatása is láthatóbb és követhetõbb lesz a yilváosság számára, így eek a mukáak a presztizse, elismerése is õhet. Egyébkét a mukaügyi szervezet regioális átszervezése a végéhez közeledik. Elmodhatom új iformációkét, hogy a evük Nyugat-Duátúli Regioális Mukaügyi Közpot Szombathelyi Regioális Kiredeltség Vasvár -ra változott. HÍREK, ESEMÉNYEK Vasvár A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás összehívta parterszervezeteit, hogy aktuális, futó programjairól tájékoztasso. A megbeszélése megjeletek ökormáyzatok, civil szervezetek vezetõi, többek között a Mukaügyi Közpot, a Földhivatal, a vasvári Cigáy Kisebbségi Ökormáyzat, az oszkói Hegypásztor Kör és a Tûzoltó Egyesület képviselõje. A hegyháti paktum mellett ismertetésre került az Equal és a Leader program aktuális állása is. paktum létrehozása a Hegyháti kistérségbe címû projekt keretébe. Liea Nyomda és Reklámgrafikai Kft. Szombathely

8 Paktum Hírlevél 1. szám 8 Gyõrvár Equal- A vasi projekt egyet jelet öt szervezet szoros együttmûködésével egy fotos ügy, a távmuka valós kereteiek megteremtése érdekébe. A Vas megyei Mukaügyi Közpot mellett a program együttmûködõi a Vas megyei Vállalkozói Közpot, a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás, a Remek Képzõközpot valamit az oszkói Hegypásztor Kör. A résztvevõ szervezetek sajtótájékoztató keretébe a közelmúltba mutatták be az összetett projekt jelelegi állását. Mórocz Gabriella, a meedzsemet mukatársa elmodta, hogy a program keretébe 10 vasi teleházba 10 távügyitézõ került alkalmazásra. A Mukaügyi Közpot által elkészített felmérés és taulmáy utá a Remek Képzõközpot olya akkreditált taayagot készített számukra, melyek elsajátításával a mukaerõpiacra voatkozó alapiformációkat yújthatják és távügyitézõkét mûködhetek közre a hátráyos helyzetû kistérségekbe. Ezzel párhuzamosa egy másik projektszereplõ, a Vállalkozói Közpot, a látókörébe esõ mukáltatókat megkeresve méri fel folyamatosa a távmukába kapcsolható kapacitásokat, mukaadói igéyeket. A 2007-es esztedõtõl ezek alapjá az ügyitézés mellett ilye távmukát is végezhet majd a 10 admiisztrátor. A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Gyõrváro ismertette meg a yilváossággal a projekt aktuális állását. A fórumra meghívták a hegyháti Foglalkoztatási Paktum mukatársait is, hogy õk is beszámolhassaak projekteredméyeikrõl. paktum létrehozása a Hegyháti kistérségbe címû projekt keretébe. Liea Nyomda és Reklámgrafikai Kft. Szombathely

Paktum Hírlevél. Tisztelt Olvasó!

Paktum Hírlevél. Tisztelt Olvasó! Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. április p 3. szám p Tisztelt Olvasó! Az Európai Uióba már bevált mitát követve jött létre a Foglalkoztatási paktum létrehozása

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE csz10 tars 2 zam.qxd 2007. 02. 25. 18:18 Page 91 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE A MUNKANÉLKÜLISÉG KEZELÉSÉBEN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kitartottság vagy itegráció a felzárkózás

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy.

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy. Baraya megye közoktatásáak feladatellátási, itézméyhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése 93/2011. (X. 21.) Kgy. Határozat A Baraya Megyei Ökormáyzat Közgyűlése a Baraya megye közoktatásáak

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 csz10 scsaurszki.qxd 2007. 02. 25. 18:21 Page 123 KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 Scsaurszki Tamás Bevezetés A hazai oprofit közéletbe idõrõl idõre felbukka a közösségi alapítváyok eve, majd ismét eltûik

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI csz10 tars 1 porub.qxd 2007. 02. 25. 18:16 Page 71 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAMBAN A partersége alapuló állami pályáztatási modell értékelése Porubcsászki

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról Lezárva: 2009. szeptember 3. Hatály: 2009.X.1. - 1. oldal 21/2001. (II. 14.) Korm. redelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormáy a köryezet védelméek általáos szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

Európai Rendır Akadémia (CEPOL)

Európai Rendır Akadémia (CEPOL) Európai Redır Akadémia (CEPOL) 2010. Jauár 29. Európai Redır Akadémia (CEPOL) A CEPOL létrejötte, céljai, feladatai (I.) Az Európai Redır Akadémiát az Európai Uió Taácsáak Határozata (2000. december 22.)

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi TARTALOMALOM Dékái üdvözlet Vezetõi értekezletek OEC-hírek ATovábbképzõ Közpot hírei Ülések: Taári Testület, Gyógyszerterápiás Bizottság Jubileumok: Kísérletes Sebészet Barayai Aurél emlékülés AGazdasági

Részletesebben

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

ÜGYVÉD VILÁG. Tartalom. Jogászdíj KÜLÖNSZÁM. Kedves Olvasónk! Tartalom. ÜGYVÉDVILÁG Jogászdíj különszám 3

ÜGYVÉD VILÁG. Tartalom. Jogászdíj KÜLÖNSZÁM. Kedves Olvasónk! Tartalom. ÜGYVÉDVILÁG Jogászdíj különszám 3 Tartalom ÜGYVÉD Jogászdíj KÜLÖNSZÁM Kedves Olvasók! Felelős vezető: a Wolters Kluwer Kft. Igazgatója A kiadásért felelős: Fehér Nóra Elérhetőségük: ugyvedvilag@wolterskluwer.hu Fotó: Érczi László elfoto.hu

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008 Közhaszúsági jeletés 2008 Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Közhaszúsági jeletés 2008 A szervezet megevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítváy A szervezet

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Elektronikus közzétételi lista:

Elektronikus közzétételi lista: Elektroikus közzétételi lista: 2016. 09.30. I. Szervezeti, személyzeti adatok dat Frissítés Megőrzés 1. Elérhetőségi adatok (a hivatalos eve, székhelye, postai címe, telefo- és telefaxszáma, elektroikus

Részletesebben

Gólyakérdőív (alap) 2015

Gólyakérdőív (alap) 2015 Gólyakérdőív (alap) 2015 Tisztelt Elsőéves Hallgató! Üdvözöljük egyetemükö! Kérjük, töltse ki kérdőívüket, hogy többet tudhassuk az elsőéves hallgatókról, itézméy- és szakválasztásukról és az ELTEről eddig

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER csz10 kozosseg 2 osvath.qxd 2007. 02. 25. 17:57 Page 31 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER FORMÁLÓDÁSA ÉS JELLEGZETESSÉGEI Osváth László A 90-es évek második felébe az addig

Részletesebben

HEGYHÁTI L EADER INFO

HEGYHÁTI L EADER INFO HEGYHÁTI L EADER INFO II. évfolyam / 3. szám Megvalósult projektek A VASI HEGYHÁT HELYI AKCIÓCSOPORT LAPJA 2008. III. negyedév 1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vasvár - Tűzoltó emlékek a Vasi Hegyháton Kistérségi

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK KÖZLEKEDÉSI TUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRENDSZER FELTÉTELEINEK KIDOLGOZÁSA PhD

Részletesebben

2. Eljárási szabályok

2. Eljárási szabályok Köröm Község Ökormáyzata Képviselő-testületéek 2 /2015.(II.27.) ökormáyzati redelete a települési támogatás megállapításáak kifizetéséek, folyósításáak, valamit felhaszálása elleőrzéséek szabályairól Köröm

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 91 A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS EGY ÚJ TÁMOGATÁSI RENDSZER FELÉ? 1 Bevezető és módszertai keretek Kákai László A magyarországi civil szervezetek redszerváltás

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA Az eljárás célja, a Jegyző Kabet Iroda által végzett tevékeységéek folyamatszabályozása, eze belül az formatka, godokság, jog és személyügy

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

Eseményalgebra, kombinatorika

Eseményalgebra, kombinatorika Eseméyalgebra, kombiatorika Eseméyalgebra Defiíció. Véletle kísérletek evezük mide olya megfigyelést, melyek több kimeetele lehetséges, és a véletletől függ, (azaz az általuk figyelembevett feltételek

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY Adószám: 19660011-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartási szám: 1261 Közhaszú szervezet yilvátartásba vételi száma: 14.Pk65.072/12. Közhaszú tevékeységéek cél szeriti tevékeysége: evelés és

Részletesebben

Paktum Hírlevél. Kedves Olvasó!

Paktum Hírlevél. Kedves Olvasó! Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadványa p 2007. február p 2. szám p Kedves Olvasó! Mostantól a Hírlevélben olvashatóak lesznek tevékenységünk fontos állomásairól információk

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Követeléskezelési Szabályzat Sigma Faktorig Zrt. A Sigma Faktorig Zrt. tevékeységi köre A Sigma Faktorig Zrt. a Cégbíróság által 1999. 05.13-á részvéytársasági formába bejegyzett pézügyi vállalkozás, az

Részletesebben

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS:

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 74 EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: A VÁLLALKOZÓI SZEKTOR SEGÍTÉSE CIVIL OLDALRÓL Kiyik Margit A magyar oprofit szektor egyik ige sajátos és szűk (szektoro belüli aráyuk

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

Gólyakérdőív (alap) 2014

Gólyakérdőív (alap) 2014 Gólyakérdőív (alap) 2014 Tisztelt Elsőéves Hallgató! Üdvözöljük egyetemükö! Kérjük, töltse ki kérdőívüket, hogy többet tudhassuk az elsőéves hallgatókról, itézméy- és szakválasztásukról és az ELTEről eddig

Részletesebben

7/2013. (V. 15.) rektori utasítás A Budapesti Gazdasági Főiskola bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR-feladatok munkafolyamatáról

7/2013. (V. 15.) rektori utasítás A Budapesti Gazdasági Főiskola bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR-feladatok munkafolyamatáról 7/2013. (V. 15.) rektor utasítás A Budapest Gazdaság Főskola bér- és mukaügy, továbbá a kar bérgazdálkodás és HR-feladatok mukafolyamatáról BUDAPEST 2013 (2013. május 15. apjával hatályos változat) 1 A

Részletesebben

195 Ft. XVIII. évfolyam 9. szám, 2014. szeptember KÖZÉLETI LAP

195 Ft. XVIII. évfolyam 9. szám, 2014. szeptember KÖZÉLETI LAP XVIII. évfolyam 9. szám, 2014. szeptember 195 Ft KÖZÉLETI LAP Cadet: Noszkó Dóra - Szabó Kitti bot duó EB/VB10. hely, bot miiformáció EB/VB 9. hely, bot összetett csapatversey EB/VB 6. hely, Juior: Balázs

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓZÁS MAGYARORSZÁGON:

KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓZÁS MAGYARORSZÁGON: csz12 kozosseg radiok.qxd 2007. 06. 13. 14:58 Page 123 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓZÁS MAGYARORSZÁGON: AZ ELSÕ 3 ÉV Beedek Gergõ Gosztoyi Gergely Hargitai Herik Magyarországo a redszerváltás

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma. Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11.

A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma. Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11. A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11. A Foglalkoztatási Paktum Pályázat - TÁMOP 1.4.4-08/1 (2010.01.01. 2011.06.01.) Helyi és határon

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Foglalkozási oldószer-expozíció hatása férfiak termékenységére

Foglalkozási oldószer-expozíció hatása férfiak termékenységére FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 Foglalkozási oldószer-expozíció hatása férfiak termékeységére Tárgyszavak: oldószer-expozíció; termékeység; spermaszámcsökkeés. Brit szerzők 1977-be hírt adtak egy rágcsálók

Részletesebben

A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT,

A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT, csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 84 A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT, DE MÁRA MÁR FELNŐTTÉ VÁLT 20 éves a Zalai Falvakért Egyesület Péterfi Ferec Az alábbi iterjú Szeder-Kummer Máriával

Részletesebben

kiértékelésének technikája

kiértékelésének technikája 1 H NMR titrálások felvételéek és kiértékeléséek techikája Midazokak, akik elıször próbálkozak NMR titrálásokkal. Készítette: Dr. Lázár Istvá DE Szervetle és Aalitikai Kémiai Taszék Debrece, 2006. jauár

Részletesebben

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES csz10 vilagez 1 horv.qxd 2007. 02. 25. 18:20 Page 107 VILÁG-NÉZET A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES KÖZÉLETI SZEREPLÕVÉ VÁLÁSA Gojko Bez ova Bevezetés Az utóbbi 15 év folyamá Horvátországba ige kevés empirikus

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség. Vonzó térségben biztos megélhetés

Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség. Vonzó térségben biztos megélhetés Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Vonzó térségben biztos megélhetés FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉG = PAKTUM, A MUNKAERŐPIAC SZEREPLŐI KÖZÖTT a pénzügyi szektor, média képviselői, valamint a hivatalos

Részletesebben

www.vkisterseg.hu Hús Zoltán festőművész kiállítása Veresegyházon, az Udvarház Galériában

www.vkisterseg.hu Hús Zoltán festőművész kiállítása Veresegyházon, az Udvarház Galériában HÍrek, programajálók, a gödöllői mozi részletes műsora, a cba ceterek redkívüli akciói csak áluk: www.vkisterseg.hu g VII. évfolyam 4 szám 2012. április A hóap témája Fél évszázad az iskolapadba Gazdaság

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 35 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásáak lehetőségei a közoktatásba Galambos Attila Ma már semmi újat em modok,

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 171/2012. (I.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 171/2012. (I.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/32883-9/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúráak megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyitéző: személyes adat Melléklet: a hatósági elleőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel.

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel. Sorszám Tevékeység dokumetum ellejegyzés-sel Elleőrzés, érvéyesítés Utalváyozás ellejegyzés Köyvvezetésbe megjeleés I. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS I/1 Fejlesztési többletigéyek összeállítása (pl: beruházási,

Részletesebben

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum www.bme.de/cee Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum BESZERZÉS BESZÁLLÍTÁS 2014. OKTÓBER 16. BOSCOLO BUDAPEST, MAGYARORSZÁG Az EU keleti bővítéséek 10 éve Beszerzés Kelet- és Közép-Európába:

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996 62 Kertesi Gábor Köllõ Jáos Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 997. július augusztus (62 634. o.) Kertesi Gábor Köllõ Jáos Reálbérek és kereseti egyelõtleségek, 986 996 A bérszerkezet átalakulása Magyarországo,

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. Beszámoló a Paktum tevékenységéről 2012. április 18.

Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. Beszámoló a Paktum tevékenységéről 2012. április 18. Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Beszámoló a Paktum tevékenységéről 2012. április 18. A Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum bemutatása Paktum létrehozása: 2011. szeptember 22. Tagok száma

Részletesebben

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 75 VILÁG-NÉZET A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT Tatjaa Rakar Zika Kolarič Bevezető Az úgy evezett szocialista

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúáás Város Ökormáyzat Polgármester Hvatal Szervezetfejlesztés taulmáy II. kötet 2009. ovember Készítette: Smero Cosultg Kft. A projekt az Európa Uó támogatásával az Európa Szocáls Alap társfaszírozásával

Részletesebben

AHOVA A PÉNZ NEM JUT EL

AHOVA A PÉNZ NEM JUT EL csz10 kozosseg 4 beres.qxd 2007. 02. 25. 18:07 Page 49 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM AHOVA A PÉNZ NEM JUT EL Az uiós fejlesztési források pályázataiak hatékoysága kistérségi szite Béres Tibor Bevezetõ

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre Ssz. Dátum Címe Témakör Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 1. 2015.11.04 2. 2015.11.06 Fejlesztési Stratégia tervezése 3. 2015.11.16 Tervezési

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A matematikai statisztika elemei

A matematikai statisztika elemei A matematikai statisztika elemei Mikó Teréz, dr. Szalkai Istvá szalkai@almos.ui-pao.hu Pao Egyetem, Veszprém 2014. március 23. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés................................

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t Az egészséges evelés KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t 8. Előszó Tartalom Mide felőtt volt egyszer gyerek És felő majd az új gyereksereg:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben