VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése"

Átírás

1 A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely más értékkel és a közelítés hibájára (potosságára a függvéy deriváltjából yerük valami iformációt (Lokálisa a függvéy ívét a hozzá tartozó húrral helyettesítjük A feladat természetétől függőe ez a közelítés lehet, hogy célravezető de lehet, hogy em Próbáljuk f ( megvizsgáli, hogy a alakú, határozatla esethez vezető határérték kiszámításáál mi törtéik ha az f és g értékeit a Lagrage vagy Cauchy tétel segítségével g( közelítjük Ha f, g folytoosak és deriválhatók az egy kis köryezetébe, és f ( g (, akkor a Lagrage tétel alapjá létezik olya c, amelyre:, f ( f ( f ( ( ( f c f c g ( g ( g ( ( c ( c Mivel a jobb oldalo levő kifejezésbe eseté c, modhatjuk, hogy ha létezek a f ( l és ( l határértékek és l, akkor f ( l Ha a Cauchy tételt haszáljuk a tört becslésére, em kell a két deriváltak külö-külö létezze a határértéke, elégséges a tört határértékéek létezése Így a g ( l következő tételhez jutuk: Tétel (A l Hospital tétel határozatlaság eseté Legye f, g :[ a, b] (a, b, a < b két valós függvéy és [, a b] Ha az f és g függvéy folytoos -ba, az f és g függvéy deriválható a [, b]\ { } V a halmazo (ahol V V (, f ( g( és 4 ( az egy köryezetébe, f ( 5 létezik a határérték, ( f ( f ( f ( akkor létezik a határérték is és g( g( ( Bizoyítás A Cauchy tételt alkalmazzuk az [ ε, + ε] itervallumo, ahol ε -t úgy választjuk meg, hogy az előbbi itervallum bee legye a feltételekbe szereplő köryezetek midegyikébe f ( f ( ( ( f c f ( c g( g( ( ( c ( c

2 4 A határozatla esetek kiküszöbölése Mivel eseté c, az előbbi egyelőség jobb oldalá levő kifejezés f ( határértéke eseté Így a bal oldalak is va határértéke és ez is ( f ( egyelő -al ( Előfordul, hogy a határértékbe megjeleő függvéyek em értelmezettek az potba, vagy a határértékük em egyelő a behelyettesítési értékükkel Ebbe az esetbe is haszálhatjuk az előbbi godolatmeetet, mert kicserélhetjük a behelyettesítési értéket Erre az esetre voatkozik a következő tétel: Tétel (A l Hospital tétel határozatla eset eseté Legye f, g :[ a, b] ( a, b, a < b két valós függvéy és [, a b] Ha az f és g függvéy deriválható a [, b]\ { }, g( és ( V V ( f ( V a halmazo (ahol g em ulla, ha az egy köryezetébe levő -tól külöböző pot, f ( 4 létezik a határérték, ( f ( f ( f ( akkor létezik a határérték is és g( g( (,, Bizoyítás Tekitjük az f( és g f (, ( g (, függvéyeket Ezekre alkalmazható az előbbi tétel, tehát a következtetés is igaz Megjegyzés Az előbbi tételek esetébe az potba a függvéyek em kellett deriválhatók legyeek Ha a függvéyek az -ba is deriválhatók, akkor az f ( g( egyelőségek alapjá f ( f ( f ( g ( g ( g( f ( és így eseté a jobb oldal határértéke ( ( eseté, tehát a bal ( f ( oldalak is va határértéke és egyelő -val Érvéyes tehát a következő tétel: ( Tétel (Cauchy Ha I egy itervallum, I és f, g : I két függvéy a következő tulajdoságokkal:

3 A határozatla esetek kiküszöbölése 4 f ( g( f és g deriválható az -ba és (, akkor létezik -ak olya V köryezete, amelybe g (, V \ { } és f ( f ( g ( ( Világos, hogy va olya eset, amikor mid a két tétel alkalmazható és va olya, amikor csak az egyik (sőt olya is, amikor egyik sem Példák Számítsuk ki -et! l Tekitjük az f, g :,, f ( és g( l, függvéyeket Ezek a függvéyek folytoosak is és deriválhatók is az értelmezési tartomáyuko, f ( f ( g( és, tehát a l Hospital ( tétel (vagy a Cauchy tétel értelmébe l Megjegyzés Ebbe az esetbe a határérték a l Hospital szabály élkül is kiszámítható a következő átalakítások segítségével: t ( + ( + l l t l( t + e Számítsuk ki -et! si Tekitjük az f, g :,, f ( e és g( si függvéyeket Ezek a függvéyek folytoosak és deriválhatók az értelmezési tartomáyuko, ( e f ( továbbá f ( g( és f ( cos ( A g e l Hospital szabály (vagy a Cauchy tétel alapjá si Megjegyzés A vizsgált határérték egyszerűe visszavezethető alaphatárértékekre: e e si si e + e Számítsuk ki -et! cos Megoldás Tekitjük az f, g :(,, ( f e + e és g( cos függvéyeket Ezek a függvéyek folytoosak és deriválhatók az értelmezési f ( e e tartomáyuko és Mivel ez a határérték is ( si alakú

4 4 A határozatla esetek kiküszöbölése határozatla eset, megismételjük a godolatmeetet Az f és deriválhatók az ( f ( f ( e + e értelmezési tartomáyo, és ( co ( ( s, e e e + e tehát li m és így si cos Megjegyzés Ezt a határértéket is köye kiszámíthatjuk az elemi határértékek e + e ( e segítségével: e cos e si e si si 4 Számítsuk ki a határértéket! Megoldás Az fg, :(,, f ( si és g( függvéyek folytoosak és deriválhatók az értelmezési tartomáyuko és si si f ( cos g ( 6 6 A l Hospital szabály alapjá (itt em alkalmazható a Cauchy tétel si 6 5 Az + si,, sorozat eseté számítsuk ki a, Kiszámítjuk a kért határérték égyzetét a következő átalakítások segítségével: A Cesaro-Stolz kritérium alapjá elégséges a határértéket kiszámítai Eek a kiszámításához a egyelőség alapjá elégséges az si f( függvéy határértékét kiszámítai -ba si 4 si si si si si 6 si si + határértéket Megoldás A sorozat szigorúa csökkeő és pozitív tagú, tehát koverges Ha a rekurzióba határértékre térük, az l sil egyelőséghez jutuk (ahol l az ( sorozat határértéke, tehát az ( sorozat koverges és határértéke

5 A határozatla esetek kiküszöbölése 4 Ebből következik, hogy 6 Számítsuk ki a f ( g ( e, és g( c os, \ határértéket, ha f, g :,, f ( tg, \ Megoldás Az f és a g függvéy em folytoos és em is deriválható az pot egyetle köryezetébe sem, de midkét függvéy folytoos és deriválható az potba és f ( g( valamit f ( és g ( Ebből f ( f ( következik, hogy a Cauchy tétel alkalmazható és g ( ( cos 7 Számítsd ki a határértéket cos Megoldás Mivel az f : \ { }, f ( cos függvéy deriváltja f ( cos si és cos si f (, ahol g( cos, ( si f ( az tört határértéke em létezik -ba Emiatt a l Hospital szabály em ( alkalmazható a határérték kiszámítására Az elemi határértékek segítségével viszot: f ( cos g ( cos Megjegyzés Az előbbi példákból látható, hogy a tételek feltételeit érdemes elleőrizi, mert ellekező esetbe hibás eredméyhez juthatuk, vagy hibás godolatmeet alapjá jutuk a helyes eredméyhez (esetleg em a megfelelő tételt alkalmazzuk Az előbbi példákból az is látszik, hogy érdemes az elemi módszereket midig összekombiáli a l Hospital szabállyal, a számolások egyszerűsítése céljából A l Hospital szabály emcsak a alakú határozatla esetek kiküszöbölésére haszálható, hisz mide határozatla eset ilye alakba írható A alakú esetekre voatkozik a következő tétel Tétel (l Hospital Ha a, b, a < b, (, a b és az f, g :( a, b függvéyek teljesítik a következő feltételeket: f és g deriválható függvéyek (, (, a b

6 44 A határozatla esetek kiküszöbölése g (, f ( 4 létezik a határérték, ( f ( f ( f ( akkor létezik a határérték is és g( g( ( f ( Bizoyítás Jelöljük a határértéket l -el Mivel g( és a ( a (, ezért g( és g( szigorúa mooto Legye (, (, a b és egy tetszőleges sorozat Cauchy tétel alapjá létezik c a, + ( úgy, hogy f ( f ( f + ( c g( g( + g ( c A a egyelőségből következik, hogy c a és így a feltétel alapjá f ( c létezik a határérték és egyelő l -el Ebből következik, hogy ( c ( ( f f + f ( l és így a Cézaro-Stolz tétel alapjá l Sikerült g( g( g( tehát igazoli, hogy f ( f ( g( ( Megjegyzés A l Hospital szabály akkor is alkalmazható, ha em valós szám, haem ± A továbbiakba l Hospital szabály (tétel éve fogjuk emlegeti l Példák Számítsuk ki a határértéket! Megoldás Az f :(,, f ( l és g :(,, g( függvéyekre f ( g( és ezek a függvéyek deriválhatók, tehát ( teljesülek a l Hospital szabály feltételei f, ezért létezik a ( l l határérték és l Megjegyzés Hasoló meggodolások alapjá, ha a > és a l, ha P egy valós együtthatójú poliom P ( Számítsuk ki a határértéket e

7 A határozatla esetek kiküszöbölése 45 Megoldás Az f ( deriválhatók és e Számítsuk ki a és g( e függvéyek az halmazo folytoosak és f (, tehát a l Hospital szabály alapjá ( e e Megoldás Az f ( halmazá és f ( ( határértéket és g ismételt alkalmazása alapjá, tehát ( e függvéyek deriválhatók a valós számok (az előbbi példa vagy a l Hospital szabály e e P ( Megjegyzés Belátható, hogy, ha P [ X ] e 7 A határozatla eset Ha a, b, a < b, ( a b f, g :( a, b deriválhatók, f ( és g( akkor a, f alakra redukálható, mivelg( : ( g( határozatla eset ( alakú f ( f ( g(, ahol f ( a a g( g( Hasoló átalakítást végezhetük így is: g( f ( g(, ekkor a -re vezethetjük vissza f ( Példák Számítsuk ki tg -et! vagy Megoldás Ez a határérték alakú, tehát a következő átalakítást vegezzük: ( ( si, ctg ( ctg tehát tg ( Számítsuk ki tg l si -et! > Megoldás Ez a határérték is alakú határozatla eset

8 46 A határozatla esetek kiküszöbölése cos l si ( l si ( tg l si és si, ctg > > ( ctg > > ctg si tehát tg l si > ( 7 A határozatla eset Ha a határérték [ f ( g( ] alakú, ahol f ( és li m (, a a a akkor feltételezhetjük, hogy f ( és g(, ezért írhatjuk, hogy f ( g( f ( f ( g( g( f ( vagy f ( g( f ( g( Így a ( f ( g( f ( g( a a f ( g( határérték alakú a határozatla esetté alakul A második esetbe a ( f ( g( határérték g kiszámítása előtt a ( f ( függvéy határértékét kell kiszámítai Ez alakú határozatla eset Példák Számítsuk ki a l határértéket! l Megoldás Ez alakú határozatlaság ez l ( l alakú lesz és erre alkalmazzuk a l Hospital szabályt: l l l, l l + + l + vagyis l Számítsuk ki a e határértéket! > Megoldás Ez is alakú határozatla eset e e, ahol li m e és ezért e > > Ha a, b, a < b és f, g :( a, b, ahol f ( > mide (, a b 74 A,, határozatla esetek eseté és f ( g ( vagy f ( és g ( vagy

9 A határozatla esetek kiküszöbölése 47 f ( és g ( g, akkor a [ ( ] ( f kiszámításáál a,, határozatla esetek jeleek meg Mide esetbe a esetre redukálódik, ha az [ ( ] g ( g ( l f f e ( egyelőséget haszáljuk fel Potosabba, ha létezik g ( l f a Példák ( tg Számítsuk ki -et! > [ ] ( akkor létezik f ( g alakú határozatla eset si > > si Számítsuk ki a l határértéket! > ( g ( l és [ f ( a ] g f ( e l Megoldás Ez alakú határozatla eset li m( tg l, és ez ctg Megoldás Ez > > tg >, tehát e e > alakú határozatla eset l( l l l > > l > l l > l e e > Következik, hogy Számítsuk ki a ( si határértéket! tg Megoldás Ez alakú határozatla eset tg l l si si tg l si ( tg e ctg, tehát li m si Gyakorlatok Számítsd ki az alábbi határértékeket (l Hospital-szabály: si tg tg a a a b c li m ( a > si tg cos( si cos l d li m e f ( ε > l ε ctg g (a >, > h li m + a e ( e + ( e cos i j si

10 48 A határozatla esetek kiküszöbölése l( sia k li m l l + l ( si b >, a, b > cos m si + si e si cos cos ( + e cos cos o a, a > p si > + + q si Vizsgáld meg, hogy a következő példákra alkalmazható-e a l Hospital szabály: si a e ( cos + si + e si b si + e ( cos + si si + + si cos c d + si ( si cos si + e Számítsd ki a következő határértékeket: ε a [ l l( ] b li m l ( ε > c li m < > 4 > d li m e ( tg tg f li m l g ctg h tg a e + e li m si i + a + j e, k + l l e e + m ( a 4 Bizoyítsd be, hogy ha az f : függvéy végteleszer deriválható, akkor a ( f ( f ( ( ( ( f ( P ( f (!!! f ( P ( poliomra (A P poliomot evezzük az f függvéyhez ( az potba redelt -ed redű Taylor féle poliomak 5 Bizoyítsd be, hogy ha az f : végteleszer deriválható függvéyre a ( P ( sorozat koverges, akkor a határértéke f ( Írd fel a következő függvéyek -ed redű Taylor poliomját: a f ( e b f ( si c f ( cos a d f ( ( +, a e f ( l( + >

11 A határozatla esetek kiküszöbölése 49 Érettségire és felvételire előkészítő feladatok Bizoyítsd be, hogy az f :(,, f ( ( + függvéy szigorúa csökkeő (Felvételi, e Adottak az f, g :, f (, g ( e + függvéyek + e Alkalmazható-e a Lagrage tétel a h :, h ( ( g f( függvéyre? Ha ige, számítsd ki a c értékét! (Felvételi, 99 m,, + + Az f :,, f ( függvéy eseté jelöljük p , (, S -sel az m,,p azo értékeiek összegét, amelyekre f teljesíti a Rolle tétel feltételeit és C -vel az így kapott közbeeső c értékek összegét Számítsd ki az S és az A értékét! (Felvételi, 99 f, 4 Számítsd ki az : \{,} f ( és f ( f ( e függvéy deriváltját, majd a határértékeket Bizoyítsd be, hogy az f ( egyeletek va egy -él agyobb gyöke (Érettségi javaslat 5 Bizoyítsd be, hogy az f :(,, f ( cos függvéyre teljesül az f ( + f ( > egyelőtleség, ha > (Érettségi javaslat 6 Bizoyítsd be, hogy ha,,, párokét külöböző valós számok és P( ( ( (, akkor P ( P ( P (

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek Wieer folyamatok A következő két feladat azt mutatja, hogy az az eseméy, hogy egy sztochasztikus folyamat folytoos trajektóriájú-e vagy sem em határozható meg a folyamat véges dimeziós eloszlásai segítségével,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele soro. Bevezetés és defiíció Bevezetését próbálju meg az + + 4 + + +... végtele összege értelmet adi. Mivel végtele soszor em tudu összeadi, emiatt csa az első tagot adju össze: legye s = + +

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x 1. feladatsor, megoldások 1. Ez egy elsőrendű diffegyenlet, először a homogén egyenlet megoldását keressük meg, majd partikuláris megoldást keresünk: y y = 0 Ez pl. egy szétválasztható egyenlet, melynek

Részletesebben

Takács M., Sorok elmélete és numerikus módszerek. Kedves Olvasó!

Takács M., Sorok elmélete és numerikus módszerek. Kedves Olvasó! Tkács M., Sorok elmélete és umerikus módszerek Kedves Olvsó! A Sorok elmélete és umerikus módszerek mérökhllgtókk című köyv elsősorb Szbdki Műszki Szkőiskol hllgtóik készült, hrmdik élévbe okttott Numerikus

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6. 2005. május 29. 13. a) Melyik (x; y) valós számpár megoldása az alábbi egyenletrendszernek?

Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6. 2005. május 29. 13. a) Melyik (x; y) valós számpár megoldása az alábbi egyenletrendszernek? Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6 Elsőfokú 2005. május 28. 1. Mely x valós számokra igaz, hogy x 7? 13. a) Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! x 1 2x 4 2 5 2005.

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 0. október 5. EMELT SZINT ) Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenleteket! a) b) ( )( ) I. ( pont) (7 pont) a) A négyzetgyök függvény értelmezési tartománya és értékkészlete

Részletesebben