(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1"

Átírás

1 . Bevezető. Oldja meg az alábbi egyeleteket: (a cos x + si x + cos x si x = (b π si x = x π 4 x 3π 4 cos x (c cos x + si x = si x (d x 6 3x = 0 (e x + x = x (f x x = 8 (g x + + x + + x + x + =.. A ullától külöböző valós y paraméter mide egyes választása mellett oldja meg a következő egyeletet: y + /y = si x. 3. Az a R \ {0 } paraméter mide választása mellett oldja meg az alábbi egyeletet: x 3(a a = (x a x (a +. a 4. A valós a b paraméterek mide választása mellett oldja meg az alábbi egyeleteket: (a x a b = b x a (b ax ab + ax + b = a + b. 5. A valós p paraméter mide választása mellett oldja meg az alábbi egyeletredszereket: (a (p x + py = px + (p y = p (b (p 3 x + py = 8 (p x + y = Bizoyítadó hogy mide valós x-re 4(cos 6 x + si 6 x Bizoyítadó hogy mide olya valós x-re amelyre x/π em egész szám 8. Oldja meg az alábbi egyelőtleségeket: cos x + si x 4. (a x + + x + + x 4 > 9 (b x 3 > x (c x x + (d ( x 3( x + 5 < 0 (e ( + x < x (f x 3x x + x + < 3 (g x 5x + 6 x + 4x + 3 > Oldja meg az alábbi két egyelőtleségredszert: (a cos x + si x si x (b cos x + si x. 0. A valós p paraméter mely értékei mellett va megoldása a p x x egyelőtleségek?

2 . A valós q paraméter mide választása mellett oldja meg az alábbi egyelőtleséget: x x + + x + 4x + 4 q.. Ábrázolja a koordiátasíko azokat a potokat amelyek (x y koordiátái kielégítik az alábbi egyelőtleségeket: (a x + y (b y x > x (c x y (d x + x + y < 0 (e (x + y(x y(x + > 0 (f x y x y. 3. Igaz-e hogy az alább defiiáladó X Y halmazokra bármely A B C halmazok eseté teljesül az X Y illetve az Y X tartalmazás? (a X := (A B \ C (b X := (A \ B \ C (c X := A \ C (d X := A \ (B \ C Y := (A \ C (B \ C Y := (A \ C \ (B \ C Y := (A \ B (B \ C k=0 Y := (A \ B (A B C. 4. Bizoyítadó hogy mide pozitív egész -re és bármely x y valós számokra ( (a V (x + y = x k y k (biomiális tétel k (b x y = (x y y k x k (c k = k= k=0 ( + ( + 6 (d (e k= k 3 = ( + 4 k(k+(k+ = 5. Meyi az első páratla pozitív egész égyzetéek összege? k= ( + ( + ( Fogalmazza meg az alábbi állítások midegyikéek a tagadását tagadószó haszálata élkül majd dötse el hogy az eredeti állítás az igaz vagy a tagadása: (a Mide megyékbe va olya település melyek mide utcájába va földszites ház. (b Mide egyes p pozitív számhoz található olya K pozitív szám melyre mide K-ál agyobb x valós szám eseté x px + > 0. (c Va olya K pozitív szám amely mellett mide p pozitív számhoz található olya q pozitív szám hogy mide K-ál agyobb x valós szám eseté x px + q > 0. (d Mide p pozitív számhoz található olya K pozitív szám amelyél agyobb x valós számok midegyikére x si(p/x > 0. (e Mide p pozitív számhoz található olya K pozitív szám amelyél agyobb x valós számok midegyikére cos p/x > 0. (f Mide korlátos H számhalmazhoz található olya K valós szám melyre mide valós x eseté igaz az x K x / H implikáció. 7. Va-e az alábbi számhalmazokak legkisebb illetve legagyobb eleme?

3 (a {p R + : x (p + cos /(x > 0} (b {p R + : x R k Z melyre x k < p}. 8. Va-e legkisebb illetve legagyobb értéke aak a függvéyek amely mide egyes valós p számhoz az x + (p x p = 0 egyelet gyökeiek égyzetösszegét redeli? 9. Va-e legkisebb illetve legagyobb értéke az összes pozitív számok halmazá értelmezett x x/( + x függvéyek? 0. Va-e legkisebb illetve legagyobb értéke az összes valós számok halmazá értelmezett (a x x + 3x + x + x + (b x x + 6x + 6 x + 4x + 5 függvéyek?. Va-e legkisebb illetve legagyobb értéke a H (x y x y + függvéyek ha H := {(x y R : y x 4x + }?. Létezek-e az alábbi valós számok? (a max{mi{x R : x (p + x + p 0} : p R} (b max{mi{x [(p + / + : x (p + x + p 0} : p R} (c max { mi { ( } x x : x R + : N 3. Bizoyítadó hogy ha a 0-tól külöböző u és v számok összege pozitív akkor u v + v u u + v. 4. Megválasztható-e a valós p és a pozitív r paraméter úgy hogy az }. f : [ r r] R x x + 4x + p függvéy értékkészlete a [0 8] itervallum legye? 5. V (Általáosított Beroulli-egyelőtleség Ha -él agyobb egész és a t... t számokra teljesül egyrészt az hogy közülük legalább kettő ullától külöböző másrészt az hogy vagy midegyikük a ( 0] vagy midegyikük a [0 + itervallumba va akkor az ( + t ( + t... ( + t számok szorzata agyobb mit + t + t t... defiíció (biomiális együtthatók. Legye α valós szám. Mide pozitív egész eseté ( ( α α (α... (α + α := továbbá :=. V! 0 6. Bizoyítadó hogy ha pozitív egész és α ( 0 akkor ( α < (α +. k= k

4 7. V (Cauchy Schwarz-féle egyelőtleség Bizoyítadó hogy ha pozitív egész és x... x valamit y... y tetszőleges valós számok akkor x i y i yi. i= Mikor érvéyes a < és mikor az = jel? Segítség: Végezzük esetszétválasztást aszerit hogy a jobb oldal 0 vagy pozitív; az utóbbi esetbe osszuk el az egyelőtleség midkét oldalát a jobb oldallal majd alkalmazzuk a yilvávaló (a k b k 0 k= egyelőtleség átredezésével adódó ( a k b k a k + k= egyelőtleséget az alábbi szereposztással: a k := i= k= x i i= k= x k b k := i= x i b k y k. i= y i 8. Tekitsük azokat a derékszögű háromszögeket amelyek átfogójáak hossza a rögzített c pozitív szám. A befogókat x-szel illetve y-al jelölve (a bizoyítadó hogy 4x + 3y 5c (b mikor lesz 4x + 3y a lehető legagyobb?.. defiíció (hatváyközepek. Ha pozitív egész és v ullától külöböző valós szám akkor a p... p pozitív valós számok v kitevőjű hatváyközepé a ( p v p v /v számot értjük. A v kitevőjű hatváyközép kifejezés helyett v = eseté a harmoikus közép v = eseté a égyzetes közép illetve mide -él agyobb egész v eseté a vedik hatváyközép kifejezést is szokták haszáli v = eseté pedig kizárólag a számtai közép kifejezést. Páratla pozitív egészek háyadosakét előállítható v eseté a p i számok előjelére voatkozó kikötés elhagyható. 9. Bizoyítadó hogy bármely pozitív egész és bármely (x... x valós szám--es eseté az x i számok számtai közepéek abszolút értéke em agyobb mit ugyaeze számok égyzetes közepe. 30. Bizoyítadó hogy ha pozitív egész a... a pozitív számok p... p pedig olya pozitív racioális számok amelyek reciprokaiak összege -gyel egyelő akkor a a... a ap p Mikor érvéyes a < és mikor az = jel? + ap p + + ap. p

5 3. Bizoyítadó hogy ha pozitív egész a és b pedig pozitív számok akkor Mikor érvéyes a < és mikor az = jel? ab + a+ + + b +. 3.* Legye m pozitív egész y... y m pozitív számok. Bizoyítadó hogy ha az y i számok között va két külöböző akkor az a sorozat amelyek -edik tagja az y... y m számok -edik hatváyközepével egyelő szigorúa mooto övő. 33. Bizoyítadó hogy ha a b és c pozitív számok akkor (a a + b c + b + c a (b a b + b c + c a 3 + c + a b 6 (c a b + b c + c a b a + c b + a c (d* a + b + c + 4 ab + 3b + c (e* (a + b(b + c(c + a 8abc (f* (a + (b + (a + c(b + c 6abc (g* (a + b c(b + c a(c + a b abc. Mikor érvéyes a < és mikor az = jel? 34. Keressük meg a legkisebb olya pozitív egész számot amelytől kezdve mide egészre (a > (b ( < 4 +4 (c > 3 (d > (e ( + < + (f <. 35. Bizoyítadó hogy (a > (b > Bizoyítadó hogy mide pozitív egész -re (a < < (b (c (d 4 + k=0 ( < 4 + k! + ( + ( +! < ( (e k=0 ( + k! +! V < + k=0 k!

6 ( + (f! (g k < k= (h k=0 k! < 3 (i ( + < Bizoyítadó hogy ha pozitív egész k pedig -él em agyobb pozitív egész akkor ( + k < + k + k. 38. Bizoyítadó hogy ha > egész és p > akkor p < p. 39. Mi a valós számok halmazáak az a legbővebb részhalmaza amelye az alábbi hozzáredelés értelmezhető? (a x lg si x x 4 (b x 4x + 5 (c x (x 5 (d x l l( x Az alábbi f g függvéyekkel képezzük az f g és g f függvéyeket majd állapítsuk meg hogy melyikük ijektív és melyikük em ijektív! (a f : R R f(x := x g : [0 + R g(x := x (b f : (0 R f(x := x g : R+ R x (c f g : R R f(x := x g(x := + x. 4. Adjo példát em mooto ijektív f : R R függvéyre! 4. Az alábbi függvéyek midegyikével kapcsolatba válaszoljo a következő kérdésekre: Mi a függvéy értékkészlete? Ijektív-e a függvéy s ha ige akkor mi az iverze? Melyek a függvéyek a maximális itervallumo értelmezett ijektív leszűkítései és mi eze leszűkítések iverze? [Az itervallumo értelmezett ijektív ψ függvéyről akkor modjuk hogy maximális itervallumo értelmezett ijektív leszűkítése az egyváltozós valós ϕ függvéyek ha egyrészt ψ leszűkítése ϕ-ek másrészt ics olya J itervallum amelyre teljesüléek a következők: J D(ψ J D(ϕ és ϕ J ijektív.] (a R x ax + b (a b R a 0 (b R \ {0} x a (a R \ {0} x (c R \ {0} x lg(00x (d R \ { /3} x 3x + x (e R \ {0} x x + x (f R x x. (g R x (px + p x (p > 0 (h R x (px p x (p > 0 (i R x px p x p x + p x (p > 0.

7 . Számhalmaz alsó illetve felső határa.. defiíció (komplexusműveletek. Ha A és B valós számhalmazok akkor A és B (komplexusösszegé (komplexuskülöbségé illetve (komplexusszorzatá azokak a valós számokak a halmazát értjük amelyek előállak egy A-beli és egy B-beli szám összegekét külöbségekét illetve szorzatakét. Jelölés: A + B A B illetve AB. Ha c valós szám és H valós számhalmaz akkor a H halmaz c-szeresé a ch := {c}h halmazt értjük. A ( H helyett a rövidebb H jelölést haszáljuk. 43. Bizoyítadó hogy egy valós számhalmaz potosa akkor alulról korlátos ha a ( -szerese felülről korlátos és (következésképpe potosa akkor felül korlátos ha a ( -szerese alulról korlátos. 44. Bizoyítadó hogy ha = H R alulról [felülről] korlátos akkor if H = sup( H [sup H = if( H]. 45. V Bizoyítadó hogy ha A és B felülről [alulról] korlátos emüres számhalmazok akkor A + B is ilye és sup(a + B = sup A + sup B [if(a + B = if A + if B]. 46. Bizoyítadó hogy ha a emüres A és B számhalmazok mide eleme emegatív akkor if(ab = if A if B. 47. Bizoyítadó hogy ha a felülről korlátos emüres A és B számhalmazok mide eleme emegatív akkor sup(ab = sup A sup B. 48. Bizoyítsuk be hogy emüres korlátos számhalmazok szorzata korlátos és lehetőleg kevés esetszétválasztással adjuk meg a szorzathalmaz felső illetve alsó határát. 49. Legye mide pozitív egész és A R eseté A := {a : a A}. Az alábbi állítások közül válasszuk ki azokat amelyek mide emüres korlátos A számhalmaz eseté igazak: (a A = A A (b sup A = sup(a A (c if A = if(a A (d if A 3 = (if A 3 (e sup A = (sup A (f sup A 3 = (sup A Az A számhalmazról tegyük fel egyrészt azt hogy egatív és pozitív szám egyarát va bee másrészt azt hogy va olya pozitív r szám amelyre A ( r r =. Következik-e ebből hogy az A-beli számok reciprokaiból álló B halmaz korlátos? Mit lehet állítai a B halmaz alsó illetve felső határáról? Vizsgáljuk ugyaezeket a kérdéseket abba az esetbe is amikor az A-ra voatkozó első feltételt azzal az eyhébb feltétellel helyettesítjük hogy legye A emüres számhalmaz! 5. Legye f : R R mooto övő függvéy és H emüres felülről [alulról] korlátos számhalmaz. Bizoyítadó hogy ekkor az f(h := {f(x : x H} halmaz szité felülről [alulról] korlátos és sup f(h f(sup H [if f(h f(if H]. Adjuk példát olya H halmazra és f függvéyre melyekre sup f(h < f(sup H! Fogalmazzuk meg eek a feladatak azt a párját amely mooto fogyó függvéyről szól! 5. Bizoyítadó hogy ha A és B felülről [alulról] korlátos emüres számhalmazok akkor az uiójuk is ilye és sup(a B = max{sup A sup B} [if(a B = mi{if A if B}]. 53. Bizoyítadó hogy ha A és B felülről [alulról] korlátos számhalmazok és a metszetük emüres akkor A B szité felülről [alulról] korlátos. Mit lehet állítai ekkor a metszethalmaz felső [alsó] határáról?

8 54. Bizoyítadó hogy ha H korlátos emüres számhalmaz akkor sup H if H = sup(h H = sup{ x y : x H y H}. 55. Bizoyítadó hogy tetszőleges egatív racioális r szám eseté if{ r : N} = Bizoyítadó hogy tetszőleges v valós szám eseté a v-ál kisebb racioális számok halmazáak felső határa és a v-él agyobb racioális számok halmazáak alsó határa egyarát v-vel egyelő... defiíció (diadikus racioális számok. A D := {k : k Z Z [0 + } halmaz elemeit diadikus racioális számokak evezzük. 57. Bizoyítadó hogy tetszőleges v valós szám eseté a v-ál kisebb diadikus racioális számok halmazáak felső határa és a v-él agyobb diadikus racioális számok halmazáak alsó határa egyarát v-vel egyelő..3. defiíció (szemifaktoriálisok. Mide pozitív egész eseté az első páratla [páros] pozitív egész szám szorzatát így jelöljük: (!! [(!!] (olv.: [] szemifaktoriális. A defiíciót = 0-ra ezzel a megállapodással terjesztjük ki: (!! := 0!! :=. V 58. Határozzuk meg az alábbi halmazok esetleg csak R-ba létező alsó és felső határát: {( (a {x R : x < 3} ( : N} (b {x Q : x < 3} + { ( (c {x D : x < 3} + : N} (d {x R \ Q : x 3 < } { m (e + 4 } m : m N { } k (f 4k + : k Z N { } m (g m + : m N { } π (h cos : N + 3 { } k (i k + : k Z N { } m (j + m + : m N { [ ] } (k : N { } (l + : N (m { 4 ( : N } (o + { } (!! (p : N (!! { } (!! (q : N ( +!! { } ( + ( + (r ( : N (s {( α : N } (α [ ] (t { ( α : N } (α [ ] (u {k + l : k Z l Z} R + (v { 3 + p 5 + q 7 : p q Q} R + { } xy (w : (x y x R R \ {(0 0} + y { y + z (x + z + x + x + y : x y z R }. + x y z

9 3. Számsorozat határértéke 59. Az alábbi sorozatok midegyikéről dötse el hogy va-e határértéke s ha va akkor keresse meg a határértékét! Mide N eseté a sorozat -edik tagja legye (a (b (c + (d (e + 3 (f + (g (k ( (l 3 ( (m ( (o (3k (p k= (s (h + + (i ( + (q π (w (j ( (r (x ( ( (y 3 3 ( (z ( ( + 5( (c (!! (d (!! 5 (e ( +! (f (3! (g 5 (! ( +!! (h (i (! (t 3 k k= (u ( + 4 ( 4 ( ( 3 (v (k k= Nullsorozat-e az a sorozat amelyek -edik tagja mide N eseté (a! ( ( (j (! (s ( 3 (b (!! (k (! ( (l 3! (m [( +!] ( (o (p (!! ( +!! (!! 4 3 (!! ( k (q ( 9 ( 3 (r ( 3! (k N (t (u k= ( k= k + ( + k (v ( x (x R (!! (w (!! (x (!! (y ( (z ( Legye (a valós számsorozat és A valós szám. Mit jeleteek az alábbi állítások? Az alábbi állítások közül melyekből következik az hogy (a tart A-hoz melyekből következik

10 az hogy (a em tart A-hoz melyek következek abból hogy (a tart A-hoz végül melyek következek abból hogy (a em tart A-hoz? (a ε R + N N N ( N a A > ε (b ε R + N N N ( N a A < ε (c ε R + N a A < ε (d ε R + N N N ( N a A < ε (e ε R + N N N ( N és a A < ε (f ε R + N N N ( N a A < ε (g N N ε R + N ( N a A < ε. 6. V Fogalmazza meg tagadószó haszálata élkül az alábbi állításokat: (a az A szám em határértéke az (a számsorozatak (b az (a számsorozat diverges. 63. Adjo példát olya koverges sorozatra amely előáll két diverges sorozat összegekét! 64. Va-e olya koverges sorozat amely előáll egy koverges és egy diverges sorozat összegekét? 65. Adjo példát olya koverges sorozatra amely előáll két diverges sorozat szorzatakét! 66. Va-e olya koverges sorozat amely előáll egy koverges és egy diverges sorozat szorzatakét? 67. Igaz-e hogy mide koverges sorozat előállítható két diverges sorozat összegekét? 68. Igaz-e hogy mide koverges sorozat előállítható két diverges sorozat szorzatakét? 69. Igaz-e hogy mide koverges sorozat előállítható két diverges sorozat háyadosakét? 70. Bizoyítsa be hogy ha az (x sorozat kovergál egy ullától külöböző számhoz akkor mide egyes rögzített k N eseté az (esetleg általáosabb értelembe értedő (x +k /x sorozat koverges. 7. Adjo példát olya (x (y ullsorozatokra melyek egyetle tagja sem ulla s melyekre az (x + /x sorozat koverges az (y + /y sorozat pedig diverges. 7. Adjo példát olya korlátos diverges (x (y sorozatokra melyek egyetle tagja sem ulla s melyekre az (x + /x sorozat koverges az (y + /y sorozat pedig diverges. 73. Adjo példát olya diverges (x sorozatra amelyre mide egyes rögzített k N eseté az (x +k /x sorozat határértéke. 74. Adjo példát olya diverges (x sorozatra amelyre mide egyes rögzített k N eseté az (x +k /x sorozat határértéke -él agyobb valós szám. 75. Adjo példát olya diverges (x sorozatra amelyre mide egyes rögzített k N eseté az (x +k /x sorozat határértéke +.

11 76. Adjo példát olya diverges (x sorozatra amelyre mide egyes rögzített páratla k N eseté az (x +k /x sorozat határértéke. 77. Bizoyítsa be hogy ha (x koverges akkor mide egyes k N eseté az (x +k x sorozat koverges. 78. Adjo példát olya diverges (x sorozatra melyre mide egyes k N eseté az (x +k x sorozat ullsorozat. 79. V (a Melyek a koverges számtai sorozatok és melyek a koverges mértai sorozatok? (b Melyek azok a mértai sorozatok amelyekek ics határértéke? 80. V Adjo példát olya + -hez tartó (x (y sorozatokra melyekre az (x y sorozat határértéke (a egyelő -el (b egyelő + -el (c em létezik (d egyelő egy előre megadott valós számmal. 8. V Adjo példát olya (x ullsorozatra és + -hez tartó (y sorozatra melyekre az (x y sorozat határértéke (a egyelő -el (b egyelő + -el (c em létezik (d egyelő egy előre megadott valós számmal. 8. V Adjo példát olya 0-hoz tartó (x (y sorozatokra melyekre egyrészt mide -re y 0 másrészt az (x /y sorozat határértéke (a egyelő -el (b egyelő + -el (c em létezik (d egyelő egy előre megadott valós számmal. 83. Hogya viselkedhet két + -hez tartó sorozat háyadosa határérték szempotjából? 84. V Bizoyítsa be hogy ha az (x sorozathoz található olya δ pozitív szám melyre valamely küszöbidextől kezdve mide pozitív egész -re (a x δ akkor lim(x = 0 (b x + δ akkor lim(x = V Adjo példát olya -hez tartó (x sorozatra amelyre az (x sorozat határértéke (a egyelő 0-val (b egyelő + -el (c em létezik (d egyelő az előre megadott p pozitív számmal. 86. V Adjo példát olya pozitív tagú (x ullsorozatra amelyre az ( x sorozat határértéke

12 (a egyelő 0-val (b egyelő -gyel (c em létezik (d egyelő az előre megadott p (0 számmal. 87. V Adjo példát olya + -hez tartó (x sorozatra amelyre az ( x sorozat határértéke (a egyelő + -el (b egyelő -gyel (c em létezik (d egyelő az előre megadott -él agyobb A számmal. 88. Az alábbi sorozatok midegyikéről dötse el hogy va-e határértéke s ha va akkor keresse meg a határértékét! Mide N eseté a sorozat -edik tagja legye ( ( + 4! ( +! + (a + 3! + 3! (k (s +! + ( +! (b (! + ( +! ( 4 (t! (l ( +! + ( +! (c ( + 3! ( (u ( + 7! (d (m + + (! + 3 ( 5 + (v (e ( e ( + 7 ( (f (! (w + 3 (o 5 (g ( (! 3 (h (!! (p (x! 3 e ( (i + (!! ( x 3 5 (q (x R (y x ( + (! 3 k (j x + (r (x R (z (k N \ {}. x +! 89. Bizoyítsa be hogy mide pozitív egész k mellett (a lim k+ i= i k = k + (b lim ( k i k = k Az x paraméter mide egyes emegatív értéke mellett vizsgálja meg az sorozatot határérték szempotjából! i= k xk k= 9. Legye (p olya pozitív tagú sorozat amelyre létezik a lim(p + /p =: A határérték. Bizoyítsa be hogy ekkor az ( p sorozat is tart A-hoz. 9. Bizoyítsa be hogy az a sorozat melyek -edik tagját az alábbi formulával értelmezzük koverges:

13 (a k= k(k + (b k= ( k (c k= cos x k ahol (x tetszőleges ullsorozat. 93. Legye mide pozitív egész -re ( ( a := + exp b := k exp k= k= k (exp(x := e x. Bizoyítsa be hogy (a (a szigorúa mooto övő (b szigorúa mooto fogyó sorozat (b e két sorozat azoos határértékhez éspedig pozitív számhoz kovergál (c a ( k= l sorozat koverges k (d lim exp ( k=+ = lim k k=+ k = l. (Az e alapú expoeciális függvéy iverzekét értelmezett l függvéyről felhaszálhatja midazt amit a középiskolába az -él agyobb alapú logaritmusfüggvéyekről tault. 94. Bizoyítsa be hogy lim ( e =. 95. Bizoyítsa be hogy ha mide N eseté az α számot az e = k=0 k! + α! egyelőséggel értelmezzük akkor lim α =. 96. Bizoyítsa be hogy mide N eseté [ ( < ( +! e k=0 ] < e. k! 97. Az alábbi sorozatok midegyikéről dötse el hogy va-e határértéke s ha va akkor keresse meg a határértékét! Mide N eseté a sorozat -edik tagja legye (a cos x (x R (c cos ( π + (e si ( π + (b si x (x R (d cos ( π + (f [cos(π + ]. (g cos x (lim x = u R (h si x (lim x = u R. (A trigoometrikus függvéyekkel kapcsolatba felhaszálható a si x x (x R egyelőtleség s midaz amit e függvéyekről a középiskolába tault. 98. Legyeek (k és (m tetszőleges idexsorozatok. Bizoyítsa be hogy ekkor az a sorozat is idexsorozat amelyek -edik tagja

14 (a k + m (c (m k (e k (g (m (b k m (d k m (f k! (h k + m (i m m (j ( k +m 3 (k 004k + 005m. 99. Legye mide pozitív egész -re a := b := c := 3 + ϕ ( := ϕ ( := ϕ 3 ( := ϕ 4 ( :=. Írja fel (a (b és (c azo részsorozataiak első égy-égy tagját amelyeket a feti ϕ k idexsorozatok (k = 3 4 határozak meg. 00. Bizoyítsa be hogy ha (b részsorozata (a -ek és (c a (b -ek akkor (c részsorozata (a -ek. 0. Bizoyítsa be hogy ha az (a sorozat mide részsorozatáak va 0-hoz tartó részsorozata akkor (a ullsorozat. 0. Bizoyítsa be hogy ha mid az x mid az x sorozat tart az u valós számhoz akkor lim(x = u. 03. Legye az (x valós számsorozatak a ( ( + illetve a (3 idexsorozathoz tartozó részsorozata redre az (a a (b illetve a (c sorozat. Bizoyítsa be hogy ha az utóbbi három sorozat koverges akkor (x is majd adjo példát olya diverges (x sorozatra amelyre (a (b és (c koverges (b (a és (c koverges (c (a és (b koverges. 04. V Bizoyítsa be hogy bármely valós számsorozatak va olya részsorozata amelyek va határértéke. 05. Mi azokak a valós számokak az X halmaza illetve R azo elemeiek Y halmaza amelyek előállak az (a sorozat valamely részsorozatáak határértékekét ha a = (a ( + + ( (b + + cos π (c ( (d π cos + 3 (e ( + 3( ( (f + si π π (g cos + 3 (h + ( (i cos π Bizoyítsa be hogy egy valós (x számsorozat potosa akkor koverges ha mide pozitív ε-hoz található olya pozitív egész m hogy az m-él agyobb egészek midegyikére x x m < ε. 07. V Bizoyítsa be hogy ha r Q u R és az (x sorozat határértéke u akkor az alábbi esetek midegyikébe lim x r = u r : (a r < 0 < u és (x pozitív tagú sorozat (b 0 r 0 u és (x emegatív tagú sorozat (c r előállítható egy egatív egész és egy páratla pozitív egész háyadosakét; u is és mide -re x is ullától külöböző (d r előállítható egy pozitív egész és egy páratla pozitív egész háyadosakét.

15 08. Vizsgálja meg az alábbi rekurzív módo megadott (a sorozatok midegyikét határérték szempotjából s ha létezik a határérték akkor állítsa is elő azt (az egyes feladatokba szereplő paraméterek jeletése: p tetszőleges pozitív szám k N x R: (a a := p a + = + a (b a := p + a + = 3a (c a := p 6 a + = a + 6 (d a := p + 6 a + = (a 3 (e a := p a + = p + a (f a := p a + = p a (g a := a + = + /a (h a := x a + = x + a (i a := x a + = a a + 3a + 4 (j a := x a + = si a (k a := p a + = a (l a > 0 tetszőleges a + = (a + pa (m a > 0 tetsz. a + = ( ka + p k + a k ( a := 0 a := / a + = 3 ( + a + + a 3 (o a = f + f ahol f := f := és f + = f + + f. 09. Bizoyítsa be hogy az alábbi rekurzióval értelmezett ([a b ] itervallumsorozat tetszőleges pozitív számokból álló (a b számpár eseté teljesíti a Cator-féle közöspottétel feltételeit: a := ab b := a + b N a + = a b b + = a + b.

16 4. Végtele sorok 0. Számítsa ki a (a x sorösszeget ahol mide N eseté x = = ( ( + (b (c (d (e (f (3 ( ( + ( + 3 (g + (h + ( + (i! (j 5 (k ( ( + (l 4 (m + ( 0 ( + (o si!π 70 (p + ( 3 6 (q (r l + 4 ( + 4 ( ( (s l + ( + ( + (t l ( + 3 ( (u (v ( Tetszőleges a és b valós számok eseté számítsa ki az alábbi rekurzióval értelmezett sorozat határértékét: a := a a := b N a + = (a + + a /.. Legye mide N eseté a b c. Bizoyítsa be hogy ha mid a a mid a c végtele sor koverges akkor a b végtele sor is koverges. 3. Bizoyítsa be hogy ha a a végtele sor abszolút koverges akkor a a végtele sor koverges. 4. Bizoyítsa be hogy ha a a b végtele sorok kovergesek akkor akkor az alábbi végtele sorok is kovergesek: (a a b (b (a + b (c a /. 5. Adjo példát olya (a (b sorozatokra amelyekre lim(a /b = a koverges és b diverges. 6. Bizoyítsa be hogy ha az (a /b sorozat -hez tart és a abszolút koverges akkor a b végtele sor is abszolút koverges. 7. Legye mide pozitív egész -re a az -edik 4k- alakú prímszám reciproka. Bizoyítsa be hogy a a végtele sor koverges. 8. Bizoyítsa be hogy ha az (a sorozatak va határértéke és ez ullától külöböző akkor a a végtele sor diverges. 9. Bizoyítsa be hogy ha (a pozitív tagú mooto ullsorozat és a koverges akkor (a ullsorozat. (Útmutató: alkalmazza a Cauchy-féle kovergeciafeltételt! 0. Koverges-e a a végtele sor ha a =

17 (a si ( (b si + ( 3 cos (π/ (c ( + ( + (d l 3 7 (e + ( l (/ + cos π (f (g l + 3 (h cos l (i 3 (j (k (l (m ( (o (p ( + si(π/ ( si π 6 + ( si π 6 l( + + si π + (3 + si π 4 cos π cos π (q 3 + ( + (r 5 + (s tg (t l (u (v si si (w + cos 3 + si (x (y ( e (z ( e 4. Legye p > valós szám és mide pozitív egész -re x p-él kisebb emegatív egész. Bizoyítsa be hogy a x /p végtele sor koverges!. Bizoyítsa be hogy ha (x olya sorozat melyre a x + x végtele sor koverges akkor az (x sorozat is koverges. 3. Adjo példát olya pozitív tagú diverges a b végtele sorokra amelyekre a mi{a b } végtele sor koverges! 4. Koverges-e a a végtele sor ha a = (a (! (b + ( 3 + ( +! (c 0! (! ( +! (d (3 + 5 (e + 5 si! 3! (f (! tg 5 (g 6 (! (h (! (!! (i 3 ( +! (j (k! (! (3 + (! (l! si π (m! k + ( 3k (o (p k= k= 3 3k k + 5 ( + (q ( + 4 ( (r ( (s ( / (t 3 + ( + (u 3 + (v e (w ( ( 3 (x ( si π (y ( l + (z cos(π +.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis 1. Írásbeli beugró kérdések Készítette: Szátó Ádám 2011. Tavaszi félév 1. Írja le a Dedekid-axiómát! Legyeek A R, B R. Ekkor ha a A és b B : a b, akkor

Részletesebben

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Legye N, x k R k =,, és tegyük fel, hogy vagy x k 0 k =,, vagy pedig x k 0 k =,, Ekkor + x k + x k Speciális Beroulli-egyelőtleség Ha N és

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is:

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is: . A szupréum elv. = H R felülr l körlátos H fels korlátai között va legkisebb, azaz A és B a A és K B : a K Ekkor ξ-re: mi{k R K fels korlátja H-ak} } a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát

Részletesebben

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő.

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő. 3. SOROZATOK 3. Sorozatok korlátossága, mootoitása, kovergeciája Defiíció. Egy f : N R függvéyt valós szám)sorozatak evezük. Ha A egy adott halmaz és f : N A, akkor f-et A-beli értékű) sorozatak evezzük.

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

10.M ALGEBRA < <

10.M ALGEBRA < < 0.M ALGEBRA GYÖKÖS KIFEJEZÉSEK. Mutassuk meg, hogy < + +... + < + + 008 009 + 009 008 5. Mutassuk meg, hogy va olya pozitív egész szám, amelyre 99 < + + +... + < 995. Igazoljuk, hogy bármely pozitív egész

Részletesebben

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága Sorozatok, határérték fogalma. Függvéyek határértéke, folytoossága 1) Végtele valós számsorozatok Fogalma, megadása Defiíció: A természetes számok halmazá értelmezett a: N R egyváltozós valós függvéyt

Részletesebben

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK Szerkesztette: Balogh Tamás 2012. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add el! - Így add

Részletesebben

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198.

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198. ALGEBRA MÁSODFOKÚ POLINOMOK. Határozzuk meg az + p + q = 0 egyelet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 98.. Határozzuk meg az összes olya pozitív egész p és q számot, amelyre az

Részletesebben

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1 A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Ha N és h R, akkor + h + h Mikor va itt egyelőség? Léyeges-e a h feltétel? Számtai-mértai közép Bármely N és,, R, k 0 k =,, választással k

Részletesebben

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA Szerkesztette: Balogh Tamás 202. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add

Részletesebben

Gyakorló feladatok II.

Gyakorló feladatok II. Gyakorló feladatok II. Valós sorozatok és sorok Közgazdász szakos hallgatókak a Matematika B című tárgyhoz 2005. október Valós sorozatok elemi tulajdoságai F. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt,

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

1 h. 3. Hogyan szól a számtani és a mértani közép közötti összefüggést kifejező tétel?

1 h. 3. Hogyan szól a számtani és a mértani közép közötti összefüggést kifejező tétel? 1. Fogalmazza meg az R -beli háromszög-egyelőtleségeket!,y R (i) +y + y (ii) -y - y 2. Mit mod ki a Beroulli-egyelőtleség? (i) (1+h) 1+ h ( h>-1) ( N*) (ii) (1+h) 1+2 h 1 ( N*) h 2 3. Hogya szól a számtai

Részletesebben

Határértékszámítás. 1 Határátmenet Tétel. (Nevezetes sorozatok) (a) n, n 2,... n α (α > 0), 1 n 0, 1. 0 (α > 0), (b) n 2 0,... 1.

Határértékszámítás. 1 Határátmenet Tétel. (Nevezetes sorozatok) (a) n, n 2,... n α (α > 0), 1 n 0, 1. 0 (α > 0), (b) n 2 0,... 1. Határátmeet Határértékszámítás.. Tétel. (Nevezetes sorozatok) 005..5 Készítette: Dr. Toledo Rodolfo (a)... α (α > 0) (b) (c) 0 0... 0 (α > 0) α q (d) c (c > 0) ha q > = ha q = 0 ha q < diverges korlátos

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Kalkulus példatár. Gselmann Eszter

Debreceni Egyetem. Kalkulus példatár. Gselmann Eszter Debrecei Egyetem Természettudomáyi és Techológiai Kar Kalkulus példatár Gselma Eszter Debrece, 08 Tartalomjegyzék. Valós számsorozatok Elméleti áttekités........................................................

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis. Írásbeli tételek Készítette: Szátó Ádám 20. Tavaszi félév . Archimedes tétele. Tétel: a > 0 és b R : N : b < a. Bizoyítás: Idirekt úto tegyük fel, hogy

Részletesebben

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +...

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +... . Függvéysorok. Bevezetés és defiíciók A végtele sorokál taultuk, hogy az + x + x + + x +... végtele összeg x < eseté koverges. A feti végtele összegre úgy is godolhatuk, hogy végtele sok függvéyt aduk

Részletesebben

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok . fejezet Számsorozatok, számsorok .. Számsorozatok és számsorok... Számsorozat megadása, határértéke Írjuk fel képlettel az alábbi sorozatok -dik elemét! mooto, korlátos, illetve koverges-e! Vizsgáljuk

Részletesebben

A primitív függvény létezése. Kitűzött feladatok. határérték, és F az f egy olyan primitívje, amelyre F(0) = 0. Bizonyítsd be,

A primitív függvény létezése. Kitűzött feladatok. határérték, és F az f egy olyan primitívje, amelyre F(0) = 0. Bizonyítsd be, 6 A primitív üggvéy létezése A primitív üggvéy létezése Kitűzött eladatok. Határozd meg az a és b valós paraméterek értékét úgy hogy az : R ae + b üggvéyek létezze primitív üggvéye! >. Az : [ + [ + olytoos

Részletesebben

I. rész. Valós számok

I. rész. Valós számok I. rész Valós számok Feladatok 3 4 Teljes idukció Igazolja a teljes idukcióval a következ állítások helyességét!.. k 2 = k= ( + )(2 + ). 6.2. 4 + 2 7 + + (3 + ) = ( + ) 2..3. a) b) ( + ) = +. k ( ) =

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2 ANALÍZIS. I. VIZSGA. jauár. Mérök iformatikus szak α-variás Mukaidő: perc. feladat pot) Adja meg az z 4 i)z i egyelet összes megoldását. i + i) + 4i + 4 i +, vagyis z p i p cos 3 + i si ) 3 vagy z p i

Részletesebben

Analízis I. gyakorlat

Analízis I. gyakorlat Aalízis I. gyakorlat Kocsis Albert Tihamér, Németh Adriá 06. március 4. Tartalomjegyzék Előszó.................................................... Sorozatok és sorok.............................................

Részletesebben

Sorozatok október 15. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit!

Sorozatok október 15. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit! Sorozatok 20. október 5. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit!. Zh feladat:vizsgálja meg mootoitás és korlátosság szerit az alábbi sorozatot! a + ha ; 2; 5 Mootoitás eldötéséhez vizsgáljuk

Részletesebben

Matematika I. 9. előadás

Matematika I. 9. előadás Matematika I. 9. előadás Valós számsorozat kovergeciája +-hez ill. --hez divergáló sorozatok A határérték és a műveletek kapcsolata Valós számsorozatok mootoitása, korlátossága Komplex számsorozatok kovergeciája

Részletesebben

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet Debrecei Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudomáyi Kar Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz a megoldásra feltétleül ajálott feladatokat jelöli e feladatokat a félév végére megoldottak

Részletesebben

Kitűzött feladatok Injektivitás és egyéb tulajdonságok 69 KITŰZÖTT FELADATOK

Kitűzött feladatok Injektivitás és egyéb tulajdonságok 69 KITŰZÖTT FELADATOK Kitűzött feladatok Ijektivitás és egyéb tulajdoságok 69 1. KITŰZÖTT FELADATOK Határozd meg az összes szigorúa mooto f:z Z függvéyt, amely teljesíti az f ( xy) = f ( y), x, y Z összefüggést és létezik k

Részletesebben

Analízis feladatgy jtemény II.

Analízis feladatgy jtemény II. Oktatási segédayag a Programtervez matematikus szak Aalízis I. tatárgyához (003004. taév szi félév) Aalízis feladatgy jteméy II. Összeállította Szili László 003 Tartalomjegyzék I. Feladatok 3. Valós sorozatok.......................................

Részletesebben

(f) f(x) = x2 x Mutassa meg, hogy ha f(x) dx = F (x) + C, akkor F (ax + b) a 3. Számolja ki az alábbi határozatlan integrálokat: 1.

(f) f(x) = x2 x Mutassa meg, hogy ha f(x) dx = F (x) + C, akkor F (ax + b) a 3. Számolja ki az alábbi határozatlan integrálokat: 1. PROGRAMTERVEZŐ MATEMATIKUS SZAK II. ÉVF. III. FÉLÉV GYAKORLÓ FELADATOK AZ II. ANALÍZIS ZH-RA Primitívfüggvéy keresés. Adja meg az f függvéy egy primitívfüggvéyét: f) = 6 8 + 3 b) f) = + 3 f) = + 5 ) /

Részletesebben

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat!

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat! megoldásvázlatok Fizika BSc I/,. feladatsor. Rajzoljuk le a számegyeese az alábbi halmazokat! a { R < 5}, b { R 4}, c { Z 4}, d { Q < 4 6}, e { N 3 }.. Igazak-e az alábbi állítások? Adjuk meg az állítások

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

Bevezető analízis II. példatár

Bevezető analízis II. példatár Bevezető aalízis II. példatár Gémes Margit, Szetmiklóssy Zoltá Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Matematikai Itézet 06. ovember 3. Tartalomjegyzék. Bizoyítási módszerek, valós számok 3..

Részletesebben

Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák könyvtár

Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák könyvtár Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák köyvtár Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák köyvtár SOROZATSZERKESZTŐ Fazekas Istvá Lajkó Károly Kalkulus I. példatár programozó és programtervező matematikus

Részletesebben

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy /. Házi feladat. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy mindig igaz. (p (( p) q)) (( p) ( q)). Igazoljuk, hogy minden A, B és C halmazra A \ (B C) = (A \ B) (A \ C) teljesül.

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) O k t a t á s i H i v a t a l A 5/6 taévi Országos Középiskolai Taulmáyi Versey első forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató A 5 olya égyjegyű szám, amelyek számjegyei

Részletesebben

BSc Analízis I. előadásjegyzet

BSc Analízis I. előadásjegyzet BSc Aalízis I. előadásjegyzet 2009/200. őszi félév Sikolya Eszter ELTE TTK Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai Taszék 200. április 30. ii Tartalomjegyzék Előszó v. Bevezetés.. Logikai állítások,

Részletesebben

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ. HALMAZOK RELÁCIÓK FÜGGVÉNYEK. Bizoyítsuk be a halmaz-műveletek alapazoosságait! 2. Legye adott az X halmaz legye A B C X. Ha A B := (A B) (B A) akkor bizoyítsuk be hogy

Részletesebben

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk:

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk: Kocsis Júlia Egyelőtleségek 1. Feladat: Bizoytsuk be, hogy tetszőleges a, b, c pozitv valósakra a a b b c c (abc) a+b+c. Megoldás: Tekitsük a, b és c számok saját magukkal súlyozott harmoikus és mértai

Részletesebben

V. Deriválható függvények

V. Deriválható függvények Deriválható függvéyek V Deriválható függvéyek 5 A derivált fogalmához vezető feladatok A sebesség értelmezése Legye az M egy egyees voalú egyeletes mozgást végző pot Ez azt jeleti, hogy a mozgás pályája

Részletesebben

KITŰZÖTT FELADATOK A X. OSZTÁLY SZÁMÁRA

KITŰZÖTT FELADATOK A X. OSZTÁLY SZÁMÁRA Kitűzött feladatok a X. osztály számára 7 KITŰZÖTT FELADATOK A X. OSZTÁLY SZÁMÁRA. Legye A egy véges halmaz, amelyre A. Határozd meg az A elemeiek számát úgy, hogy létezze f : A A P(A) bijektiv függvéy.

Részletesebben

3.4. gyakorlat. Matematika B1X február 1819.

3.4. gyakorlat. Matematika B1X február 1819. 3.4. gyakorlat Matematika B1X 2003. február 1819. 1. A harmadik el adás (II. 17.) 1.1. Számosság Egyel számosságú halmazok. Véges, megszámlálhatóa végtele és kotiuum számosságú halmazok. Hatváyhalmaz számossága

Részletesebben

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása 59. Számsorozatok.. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása.. Defiíció. Azokat az f : N R valós függvéyeket, melyek mide természetes számhoz egy a valós számot redelek hozzá, végtele számsorozatokak,

Részletesebben

Függvényhatárérték-számítás

Függvényhatárérték-számítás Függvéyhatárérték-számítás I Függvéyek véges helye vett véges határértéke I itervallumo, ha va olya k valós szám, melyre az I itervallumo, ha va olya K valós szám, melyre I itervallumo, ha alulról és felülről

Részletesebben

Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechnika-technika szak, II. évfolyam, 2. félév

Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechnika-technika szak, II. évfolyam, 2. félév Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechika-techika szak, II. évfolyam,. félév Sorozatok: 1. A valós számoko értelmezett műveletek és reláció tulajdoságai. Számok abszolút értéke, itervallumok. Számhalmazok

Részletesebben

Statisztika 1. zárthelyi dolgozat március 21.

Statisztika 1. zárthelyi dolgozat március 21. Statisztika 1 zárthelyi dolgozat 011 március 1 1 Legye X = X 1,, X 00 függetle mita b paraméterű Poisso-eloszlásból b > 0 Legye T 1 X = X 1+X ++X 100, T 100 X = X 1+X ++X 00 00 a Milye a számra igaz, hogy

Részletesebben

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok,

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok, l.ch FÜGGVÉNYSOROZATOK, FÜGGVÉNYSOROK, HATVÁNYSOROK Itt egy függvéysorozat: f( A függvéysorozatok olyaok, mit a valós számsorozatok, csak éppe a tagjai em valós számok, 5 haem függvéyek, f ( ; f ( ; f

Részletesebben

Matematika B4 I. gyakorlat

Matematika B4 I. gyakorlat Matematika B4 I. gyakorlat 2006. február 16. 1. Egy-dimeziós adatredszerek Va valamilye adatredszer (számsorozat), amelyről szereték kiszámoli bizoyos dolgokat. Az egyes értékeket jelöljük z i -vel, a

Részletesebben

Hajós György Versenyre javasolt feladatok SZIE.YMÉTK 2011

Hajós György Versenyre javasolt feladatok SZIE.YMÉTK 2011 1 Molár-Sáska Gáboré: Hajós György Verseyre javasolt feladatok SZIE.YMÉTK 011 1. Írja fel a számokat 1-tıl 011-ig egymás utá! Határozza meg az így kapott agy szám 0-cal való osztási maradékát!. Az { }

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK

INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK Megoldott feladatok Ijektivitás és egyéb tulajdoságok 59 ) INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK Határozd meg azt az f:r R függvéyt, amelyre f ( f ( ) x R és a g:r R g ( = x f ( függvéy

Részletesebben

Függvények határértéke 69. III. Függvények határértéke

Függvények határértéke 69. III. Függvények határértéke Függvéyek határértéke 69 A határérték értelmezése III Függvéyek határértéke Ebbe a fejezetbe taulmáyozi fogjuk a függvéy határértékét egy potba A feladat így fogalmazható meg: Ha adott az f : D valós változójú

Részletesebben

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn Feladatok közepek közötti egyelőtleségekre (megoldások, megoldási ötletek) A továbbiakba szmk=számtai-mértai közép közötti egyelőtleség, szhk=számtaiharmoikus közép közötti egyelőtleség, míg szk= számtai-égyzetes

Részletesebben

Kalkulus gyakorlat - Megoldásvázlatok

Kalkulus gyakorlat - Megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat - Megoldásvázlatok Fizika BSc I/. gyakorlat. Tétel Newto Leibiz. Ha f folytoos az a, b] itervallumo és F primitív függvéye f-ek, akkor b a f F b F a.. Számítsuk ki az alábbi racioális

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Számsorozatok, vektorsorozatok konvergenciája Def.: Számsorozatok értelmezése:

Részletesebben

2. gyakorlat - Hatványsorok és Taylor-sorok

2. gyakorlat - Hatványsorok és Taylor-sorok . gyakorlat - Hatváysorok és Taylor-sorok 9. március 3.. Adjuk meg az itt szereplő sorok kovergeciasugarát és kovergeciaitervallumát! + a = + Azaz a hatváysor kovergeciasugara. Az biztos, hogy a (-,) yílt

Részletesebben

Bizonyítások. 1) a) Értelmezzük a valós számok halmazán az f függvényt az képlettel! (A k paraméter valós számot jelöl).

Bizonyítások. 1) a) Értelmezzük a valós számok halmazán az f függvényt az képlettel! (A k paraméter valós számot jelöl). ) a) Értelmezzük a valós számok halmazá az f függvéyt az f x = x + kx + 9x képlettel! (A k paraméter valós számot jelöl) ( ) Számítsa ki, hogy k mely értéke eseté lesz x = a függvéyek lokális szélsőértékhelye

Részletesebben

Vegyészmérnöki, Biomérnöki, Környezetmérnöki szakok, 2017/18 ősz. 2 dx = 1, cos nx dx = 2 π. sin nx dx = 2 π

Vegyészmérnöki, Biomérnöki, Környezetmérnöki szakok, 2017/18 ősz. 2 dx = 1, cos nx dx = 2 π. sin nx dx = 2 π Matematika Ac gyakorlat Vegyzméröki, Bioméröki, Köryezetméröki szakok, 7/8 ősz 4. feladatsor: Fourier-sorok megoldás. Legye fx = ha x, ], fx = ha x, π]. Írjuk fel f Fourier-sorát. Mely potokba állítja

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

Sorozatok. [a sorozat szigorúan monoton nő] (b) a n = n+3. [a sorozat szigorúan monoton csökken] (c) B a n = n+7

Sorozatok. [a sorozat szigorúan monoton nő] (b) a n = n+3. [a sorozat szigorúan monoton csökken] (c) B a n = n+7 Bodó Beáta 1 Sorozatok 1. Írja fel az a = 1 +4 sorozat 10. és ( + 1)-edik elemét! [a 10 = 4 14, a +1 = 4 +. Írja fel az a = +4 1 sorozat ( + 1)-edik és ( )-edik tagját! [a +1 = +7 +4, a = 11. Vizsgálja

Részletesebben

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok SOROK Feladatok és megoldások. Numerikus sorok I. Határozza meg az alábbi, mértai sorra visszavezethető sorok esetébe az S -edik részletösszeget és a sor S összegét! )...... k 5 5 5 5 )...... 5 5 5 5 )......

Részletesebben

Kalkulus II., második házi feladat

Kalkulus II., második házi feladat Uger Tamás Istvá FTDYJ Név: Uger Tamás Istvá Neptu: FTDYJ Web: http://maxwellszehu/~ugert Kalkulus II, második házi feladat pot) Koverges? Abszolút koverges? ) l A feladat teljese yilvávalóa arra kívácsi,

Részletesebben

Andai Attila: november 13.

Andai Attila: november 13. Adai Attila: Aalízis éháy fejezete bizoyításokkal Óravázlat 006. ovember 13. Ebbe az óravázlatba az órá elhagzott defiíciókat és a bizoyított tételeket gyűjtöttem össze. i Elemi sorok és függvéyek 1 1.

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok 1 Diszkrét matematika II., 3. előadás Komplex számok Dr. Takách Géza NyME FMK Iformatikai Itézet takach@if.yme.hu http://if.yme.hu/ takach/ 2007. február 22. Komplex számok Szereték kibővítei a valós számtestet,

Részletesebben

1. Gyökvonás komplex számból

1. Gyökvonás komplex számból 1. Gyökvoás komplex számból Gyökvoás komplex számból. Ismétlés: Ha r, s > 0 valós, akkor rcos α + i siα) = scos β + i siβ) potosa akkor, ha r = s, és α β a 360 egész számszorosa. Moivre képlete scos β+i

Részletesebben

A1 Analízis minimumkérdések szóbelire 2014

A1 Analízis minimumkérdések szóbelire 2014 A1 Aalízis miimumkérdések szóbelire 2014 Halmazelmélet és komplex számok 1. Halmaz, metszet, uió, külöbség halmaz: em defiiált alapfogalom o jelölés: A, B halmazok; a A; a em B (em defiiáljuk) o üreshalmaz:

Részletesebben

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3 Dr. Tóth László, Fejezetek az elemi számelméletből és az algebrából (PTE TTK, 200) Számelméleti függvéyek Számelméleti függvéyek értékeire voatkozó becslések A τ() = d, σ() = d d és φ() (Euler-függvéy)

Részletesebben

Sorozatok A.: Sorozatok általában

Sorozatok A.: Sorozatok általában 200 /2002..o. Fakt. Bp. Sorozatok A.: Sorozatok általába tam_soroz_a_sorozatok_altalaba.doc Sorozatok A.: Sorozatok általába Ad I. 2) Z/IV//a-e, g-m (CD II/IV/ Próbálj meg róluk miél többet elmodai. 2/a,

Részletesebben

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva 6. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 6.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

Sorok és hatványsorok vizsgálata Abel nyomán

Sorok és hatványsorok vizsgálata Abel nyomán Sorok és hatváysorok vizsgálata Abel yomá Szakdolgozat Készítette: Vákovics Mária Matematika BSc, Matematikai elemz szakiráy Témavezet : Pfeil Tamás adjuktus Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0.

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0. Földtudomáy lpszk 006/07 félév Mtemtik I gykorlt IV Megoldások A bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, >N eseté A < ε A 0 bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, > N

Részletesebben

Határértékszámítás. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo április A határátmenet és a műveletek 12

Határértékszámítás. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo április A határátmenet és a műveletek 12 Határértékszámítás szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo 207. április 23. Tartalomjegyzék. Bevezetés 2 2. Segédállítások 3 3. Nevezetes sorozatok 7 4. A határátmeet és a műveletek 2 5. Az e szám fogalma

Részletesebben

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja Komple számok A komple számok algebrai alakja 1. Ábrázolja a következő komple számokat a Gauss-féle számsíkon! Adja meg a számok valós részét, képzetes részét és számítsa ki az abszolút értéküket! a) 3+5j

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Feladatok valós számsorozatokkal és sorokkal. 1.Feladatok valós számsorozatokkal

Feladatok valós számsorozatokkal és sorokkal. 1.Feladatok valós számsorozatokkal Simo Iloa: Feladatok valós számsorozatokkal Feladatok valós számsorozatokkal és sorokkal Írta és szerkesztette: Simo Iloa Lektorálta: Dr. Pap Margit.Feladatok valós számsorozatokkal A feladatgyűjteméy

Részletesebben

SHk rövidítéssel fogunk hivatkozni.

SHk rövidítéssel fogunk hivatkozni. Nevezetes függvény-határértékek Az alábbiakban a k sorszámú függvény-határértékek)re az FHk rövidítéssel, a kompozíció határértékéről szóló első, illetve második tételre a KL1, illetve a KL rövidítéssel,

Részletesebben

1. feladatlap megoldása. Analízis II. 1. Vizsgálja meg az alábbi sorokat konvergencia szempontjából! a) n 2 n = 1 1X 1

1. feladatlap megoldása. Analízis II. 1. Vizsgálja meg az alábbi sorokat konvergencia szempontjából! a) n 2 n = 1 1X 1 . feladatlap megoldása Aalízis II.. Vizsgálja meg az alábbi sorokat kovergecia szempotjából! a) X Alkalmazva a gyökkritériumot ("egyszer½usített változatát"): Azaz a sor koverges. b) p a!! p < : X 000

Részletesebben

Draft version. Use at your own risk!

Draft version. Use at your own risk! BME Matematika Itézet Aalízis Taszék Adai Attila Bevezető aalízispéldák példatár éháy BSc-s órához 8 Tartalomjegyzék. Halmazalgebra. Teljes idukció 3. Relációk, függvéyek 3 4. Számosságok 6 5. A valós

Részletesebben

Analízis I. beugró vizsgakérdések

Analízis I. beugró vizsgakérdések Analízis I. beugró vizsgakérdések Programtervező Informatikus szak 2008-2009. 2. félév Készítette: Szabó Zoltán SZZNACI.ELTE zotyo@bolyaimk.hu v1.7 Forrás: Dr. Weisz Ferenc: Prog. Mat. 2006-2007 definíciók

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek megoldásához!

Részletesebben

6. Számsorozat fogalma és tulajdonságai

6. Számsorozat fogalma és tulajdonságai 6. Számsorozat fogalma és tulajdoságai Taulási cél: A számsorozat fogalmáak és elemi tulajdoságaiak megismerése. A mootoitás, korlátosság vizsgálatáak elsajátítása. Nevezetes sorozatok határértékéek megismerése.

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

f (M (ξ)) M (f (ξ)) Bizonyítás: Megjegyezzük, hogy konvex függvényekre mindig létezik a ± ben

f (M (ξ)) M (f (ξ)) Bizonyítás: Megjegyezzük, hogy konvex függvényekre mindig létezik a ± ben Propositio 1 (Jese-egyelőtleség Ha f : kovex, akkor tetszőleges ξ változóra f (M (ξ M (f (ξ feltéve, hogy az egyelőtleségbe szereplő véges vagy végtele várható értékek létezek Bizoyítás: Megjegyezzük,

Részletesebben

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai Taszék Taylor-sorok alkalmazása umerikus sorok vizsgálatára Szakdolgozat Készítette: Témavezet : Walter Petra

Részletesebben

Bevezetés a matematikába (2009. ősz) 1. röpdolgozat

Bevezetés a matematikába (2009. ősz) 1. röpdolgozat Bevezetés a matematikába (2009. ősz) 1. röpdolgozat 1. feladat. Fogalmazza meg a következő ítélet kontrapozícióját: Ha a sorozat csökkenő és alulról korlátos, akkor konvergens. 2. feladat. Vezessük be

Részletesebben

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének.

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének. Függvények határértéke és folytonossága Egy f: D R R függvényt korlátosnak nevezünk, ha a függvényértékek halmaza korlátos. Ha f(x) f(x 0 ) teljesül minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének

Részletesebben

Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx.

Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx. 1. Archimedesz tétele. Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx. Legyen y > 0, nx > y akkor és csak akkor ha n > b/a. Ekkor elég megmutatni, hogy létezik minden

Részletesebben

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0 Komplex számok 1 Adjuk meg az alábbi komplex számok valós, illetve képzetes részét: a + i b i c z d z i e z 5 i f z 1 A z a + bi komplex szám valós része: Rez a, képzetes része Imz b Ez alapjá a megoldások

Részletesebben

1. Írd fel hatványalakban a következõ szorzatokat!

1. Írd fel hatványalakban a következõ szorzatokat! Számok és mûveletek Hatváyozás aaaa a a darab téyezõ a a 0 0 a,ha a 0. Írd fel hatváyalakba a következõ szorzatokat! a) b),,,, c) (0,6) (0,6) d) () () () e) f) g) b b b b b b b b h) (y) (y) (y) (y) (y)

Részletesebben

18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható

18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható 8. Valószí ségszámítás. (Valószí ségeloszlások, függetleség. Valószí ségi változók várható értéke, magasabb mometumok. Kovergeciafajták, kapcsolataik. Borel-Catelli lemmák. Nagy számok gyege törvéyei.

Részletesebben

Számsorozatok. 1. Alapfeladatok december 22. sorozat határértékét, ha. 1. Feladat: Határozzuk meg az a n = 3n2 + 7n 5n létezik.

Számsorozatok. 1. Alapfeladatok december 22. sorozat határértékét, ha. 1. Feladat: Határozzuk meg az a n = 3n2 + 7n 5n létezik. Számsorozatok 2015. december 22. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Határozzuk meg az a 2 + 7 5 2 + 4 létezik. sorozat határértékét, ha Megoldás: Mivel egy tört határértéke a kérdés, ezért vizsgáljuk meg el

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR Dr. Szakács Attila GAZDASÁGI MATEMATIKA. ANALÍZIS Segédlet öálló mukához. átdolgozott, bővített kiadás Békéscsaba, Lektorálták: DR. PATAY

Részletesebben

Komplex számok. 6. fejezet. A komplex szám algebrai alakja. Feladatok. alábbi komplex számokat és helyvektorukat:

Komplex számok. 6. fejezet. A komplex szám algebrai alakja. Feladatok. alábbi komplex számokat és helyvektorukat: 6 fejezet Komplex számo A omplex szám algebrai alaja D 61 Komplex száma evezü mide olya a+bi alaú ifejezést amelybe a és b valós szám i pedig az összes valós számtól ülöböz épzetes egysége evezett szimbólum

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szit 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. május 7. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Formai előírások: Fotos tudivalók

Részletesebben

I. rész. c) Az m valós paraméter értékétől függően hány megoldása van a valós számok halmazán az alábbi egyenletnek?

I. rész. c) Az m valós paraméter értékétől függően hány megoldása van a valós számok halmazán az alábbi egyenletnek? Fazakas Tüde, 05 ovember Emelt szitű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Fazakas Tüde; dátum: 05 ovember I rész feladat a) Egymillió forit összegű jelzálogkölcsöt veszük fel évre 5%-os

Részletesebben

Mőbiusz Nemzetközi Meghívásos Matematika Verseny Makó, március 26. MEGOLDÁSOK

Mőbiusz Nemzetközi Meghívásos Matematika Verseny Makó, március 26. MEGOLDÁSOK Mőbiusz Nemzetözi Meghívásos Matematia Versey Maó, 0. március 6. MEGOLDÁSOK 5 700. Egy gép 5 óra alatt = 000 alatt 000 csavart. 000 csavart észít, így = gép észít el 5 óra 000. 5 + 6 = = 5 + 5 6 5 6 6.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben