SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo"

Átírás

1 SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő diákok számára éháy gyakorlato és feladato keresztül Ezekbe az egész számokkal foglalkozuk: egész számok közötti oszthatóság, az Euklideszi-algoritmus és a legagyobb közös osztó létezése, a prímszámok elemi tulajdoságai, a Diophatoszi-egyeletek éháy speciális esete és még külöféle egyebek Egész számok oszthatósága Legye a pozitív egész számok (vagy természetes számok) halmazáak jelölése Azt modjuk, hogy a osztható a b számmal vagy, ekvivales módo, hogy b osztja a -t, ha létezik, olya c, hogy a = b c Ezt ba vagy ab M képletekkel jelöljük, és azt modjuk, hogy b az a szám osztója, vagy téyezője Hasolóa modhatjuk azt is, hogy az a szám a b többszöröse és ebbe az esetbe a következő jelölést haszáljuk: a = M b Ez a defiíció a em 0 egész számokra is alkalmazható, de a következőkbe mi a pozitív egész számokra szorítkozuk Most a következő elemi oszthatósági feltételekre emlékeztetük: ) Egy a szám osztható -vel, ha az utolsó számjegye páros (azaz osztható -vel); ) Egy a szám osztható 5-tel, ha az utolsó számjegye osztható 5-tel (azaz 0 vagy 5); 3) Egy a szám osztható 3-mal, ha a számjegyeiek az összege osztható 3-mal; 4) Egy a szám osztható 9-cel, ha a számjegyeiek összege 9; 5) Egy a osztható 0 -el, ha darab 0-ra végződik Eek a fejezetek az utolsó részéek kivételével, mide természetes szám a tízes számredszerbeli alakjába lesz feltütetve Mutassuk meg, hogy két páratla vagy két páros szám összege (külöbsége) midig egy páros szám Megoldás Legye m és a két páratla természetes szám, ekkor, m = p+, p és = r +, r Ekkor a+ b = ( p+ r + ) és a b = ( p r), amik egyarát páros számok Az az eset, amikor m és egyarát páros, hasoló Gyakorlatok () Mutassuk meg, hogy mide egész szám eseté ( + ) osztható -vel! 3 Mutassuk meg, hogy mide egész szám eseté ( + )( + ) osztható 3-mal! 4 Keressük meg x értékét úgy, hogy x 5 osztható 3-mal (illetve 9 eseté is keressük meg) 5 Mutassuk meg, hogy két egymást követő köbszám külöbsége soha em osztható -vel! 3 3 Megoldás Azt kapjuk, hogy ( + ) = 3 ( + ) + és mivel + ( ) páros, az -es gyakorlat szerit azt kapjuk, hogy két egymást követő köbszám külöbsége midig páratla Keressük meg 7 utolsó számjegyét! Megoldás Jelöljük ld( u) -val az u szám utolsó jegyét! (ld a last digit agol kifejezés rövidítésekét, jeletése: utolsó számjegy) Ekkor 4 ld (7 ) = Mivel 003 = , azt kapjuk, hogy ld (7 ) = 7 ; ld (7 ) = 9 ; 003 ld (7 ) = 3 7 Mutassuk meg, hogy N = osztható 5-tel! 3 ld (7 ) = 3 ;

2 998 Megoldás utolsó jegye midig 6; utolsó jegye megegyezik 7 utolsó 000 jegyével, ami 3 (mivel 999 = ); utolsó jegye megegyezik 8 utolsó jegyével, ami 6 (mivel 000 osztható 4-gyel) Így, N utolsó számjegye a következő összeg utolsó számjegye lesz, = 5, ami 5, ezért N osztható 5-tel 8 Mutassuk meg, hogy N = osztható 0-zel! Mutassuk meg, hogy a = osztható 7-tel bármely eseté 0 Mutassuk meg, hogy a = osztható 3-mal bármely eseté Bizoyítsuk be a 3 mal (vagy 9-cel) való oszthatóság feltételét! Legagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös Egy p > természetes számot prímszámak hívuk, ha csak osztója va: és ömaga Ellekező esetbe összetett számak hívjuk Mide természetes szám egyedi módo kifejezhető a prím osztóiak szorzatakét Két a és b természetes szám eseté a d természetes számot hívjuk a legagyobb közös osztóak, ha ) d a és d b; ) ha c a és c b akkor c d a és b legagyobb közös osztóját mide esetbe egyértelműe meghatározhatjuk és lko( ab, ) vagy egyszerűe ( ab, ) jelöléssel jelöljük, (hasoló módo bevezethető a legkisebb közös többszörös (továbbiakba lkkt(a,b)) fogalma, legye ez az olvasó dolga): Példa lko(4,90) = 6 például, mivel 3 4 = 3 és 90 = 3 5 Két a és b természetes számot, amikre lko( ab, ) =, relatív prímszámokak evezzük Megjegyzés Ha lko( ab, ) = akkor ab akkor és csakis igaz, ha a és b Példa Legye = 360, a = 4 és b = 90 Ekkor a és b (lásd az előző példát), de em osztható a b -vel, mivel lko( ab, ) = 6 Gyakorlatok () Adott a x természetes szám, keressük meg az x számjegy értékét úgy, hogy a megadott számak osztója legye az: a) 5; b) 6; c) Keressük meg az olya összes x3y alakú számot, ami osztható 5-tel! 3 Keressük meg a legagyobb és legkisebb olya 69x7y alakú számot, amik oszthatóak 8-cal! 4 Keressük meg x és y értékét úgy, hogy 45 osztója legye az 4xy számak! 5 Mutassuk meg, hogy a = osztható 56-tal! 6 Mutassuk meg, hogy az > eseté! a = alakú számok oszthatóak 7-tel mide 7 Mutassuk meg, hogy bármely szám eseté az a = szám osztható 8-cal! 8 Mutassuk meg, hogy 30 osztója az 5 - kifejezések bármely pozitív szám eseté

3 + + 9 Mutassuk meg, hogy az a = szám osztható 980-cal bármely eseté! 0 Legye ab, Mutassuk meg, hogy ha 3a+ 5bM 7 akkor, 4 a+ bm7 Fordítva is igaz? Mutassuk meg, hogy 5x + 7yM 3 akkor és csakis akkor igaz, ha x + 3yM 3 ( xy, ) Mutassuk meg, hogy 5a+ 8bM7 akkor és csakis akkor igaz, ha 4a+ 3bM7 ( ab, ) 3 Mutassuk meg, hogy 3a+ 4bM3 akkor és csakis akkor igaz, ha a+ 7bM 3 ( ab, ) 4 Mutassuk meg, hogy a következő számpárok bármely a) 6+ 5 és 7+ 6; b) 0+ 3 és 5+ 4; c ) és eseté relatív prímek: Egy a összetett szám osztóiak a száma, amiek a prím osztói p, p,, p azα, α,, α kitevőkkel redre, azaz a p α = p K p () a következőképpe adható meg: τ( a) = ( α + )( α + )( α + ) () 3 Példa Az a = szám az a = szorzat formájába írható fel, így az osztóiak a száma: (+ ) ( + ) (+ ) (3 + ) = 48 5 Keressük meg az összes olya kétjegyű számot, amiek potosa 3 osztója va! Megoldás A ()-es képletet haszálva arra jutuk, hogy = és α =, azaz a p formájú számok, ahol p egy prímszám A p = 5 és p = 7 eseté kapuk kétjegyű számokat Így, a keresett számok a 5 és 49 Gyakorlatok (3) 6 Keressük meg az összes olya természetes számot, amiek potosa 4 osztója va, és az osztóiak a szorzata 5! 7 Keressük meg az összes olya égyjegyű számot, amiek potosa 5 osztója va! 8 Keressük meg azt a természetes számot, amiek potosa 6 osztója va, továbbá az osztóiak a szorzata a) 95; b) Keressük meg az ab, 7 < ab 85 számokat úgy, hogy potosa 4 osztójuk legye! 0 Keressük meg az összes olya 0-zel osztható számot, amiek potosa 6 osztója va! Keressük meg a legkisebb olya természetes számot, amiek potosa 4 osztója va!

4 Mutassuk meg, hogy em létezik olya 35-tel osztható háromjegyű természetes szám, amiek potosa 9 osztója va a b 3 Keressük meg a legkisebb és legagyobb olya 3 5 alakú számot, amiek potosa osztója va 4 Keressük meg az x, yz, prímszámokat úgy, hogy az potosa 44 osztója legye x y z = 9 3 számak c 5 Keressük meg az olya 3 a b = 5 7 alakú számokat, amelyekre a 7 számak 36-tal több osztója va, és a 49 számak -vel több osztója va, mit az számak Két vagy több természetes szám legagyobb közös osztóját vagy legkisebb közös többszörösét azoba a számok szorzótéyezőkre botása élkül is meg lehet határozi, az úgy evezett Euklideszi-algoritmussal Legye ab, a két szám úgy, hogy, b 0 és b / a Először elosztjuk az a számot a b számmal és így megkapjuk a háyadost és az r maradékot, azaz q a = b q + r, 0 r < b Ezutá lecseréljük az a számot b-re, b-t pedig r -re, és megismételjük az előbbi műveletet: b = r q + r,0 r < r r = r q + r 3 3 M Amikor elérjük az r + = 0 -t, akkor az előző maradék, azaz r a keresett legagyobb közös osztó, azaz lko( ab, ) = r Példa Keressük meg lko(93,5) értékét! Megoldás Azt kapjuk, hogy 93 = = = = = és ezért l ko(93, 5) = 3 Megjegyzés Egyszerű megláti, hogy 93 = 3 3 és 5= 3 7, ami ugyaazt az eredméyt adja 6 Keressük meg az ab, számokat úgy, hogy a + b = 089 és l ko( ab, ) = Megoldás Azt kapjuk, hogy a = m, b = és lko( ab, ) = Mivel a+ b = 089( = 9), azt kapjuk, hogy m + = 9, ami alapjá a következő relatív prím számpárokat kapjuk: ( m, ) {(,8), (,7), (4,5), (5,4), (7,), (8,)} A keresett számok: (,986),(4,847),(484,605),(847,4),(968,) 7 Keressük két külöböző ab>, számot úgy, hogy lkkt( ab, ) = 667 Megoldás Mivel 667 = 3 9, ezért a két szám a következő lehet: Gyakorlatok (4) a) 3 és 9; b) 3 és 667; c) 9 és 667

5 8 Keressük meg azokat az ab, számokat, amik kielégítik a következő feltételeket: a b = 600 és l kkt( ab, ) = 4 lko( ab, ) 9 Keressük meg az ab, számokat úgy, hogy a + b = 08 és lkkt( ab, ) = Keressük meg az ab, számokat úgy, hogy 3 a = 7 és lkkt( ab, ) = Keressük meg az ab, számokat úgy, hogy lko( ab, ) = 4 és a b = Keressük meg az ab,, a< bszámokat úgy, hogy lkkt( ab, ) lko( ab, ) = 34 Ezt a részt két gyakorlatiasabb feladattal zárjuk, amik a legkisebb közös többszörös és/vagy legagyobb közös osztó segítségével oldhatóak meg 33 Ha egy iskola diákjait -es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os sorokba redezzük, akkor mide alkalommal egy diák marad ki a sorokból, de ha 7-es sorokba redezzük el a diákokat, akkor mide sor teljes és egy diák sem marad ki Keressük meg az iskolába tauló diákok számáak legkisebb lehetséges számát! Megoldás Mivel lkkt(,3,4,5,6) = 60, ezért a k szám miimális értékét úgy kell megkeresük, hogy A keresett érték a k = 5 (60 k + ) M 7 és így az iskoláak 30 diákja va 34 Egy busz állomásról 4 busz idul 4 külöböző iráyba redre 5, 8, és 8 percekét, 6 és óra között Tudva, hogy először 7:00-kor idul egyszerre mid a égy busz, keressük meg azokat az időpotokat még a ap folyamá, amikor midegyik busz egyszerre idul Megoldás Mivel lkkt(5,8,,8) = 360 és 360 perc = 6 óra, ezért azt kapjuk, hogy a buszok a következő időpotokba idulak mid egyszerre: 7:00; 3:00 és 9:00 Gyakorlatok (5) 35 Ha elosztjuk az a számot 4-gyel, 36-tal, 30-cal és 75-tel, akkor a maradék mide esetbe 5 lesz Keressük meg azt az 0000 a < számot, ami osztható -gyel! 36 Ha egy számot 9-cel, -vel és 5-cel osztuk, akkor az osztási maradék redre 6, 9 és lesz Keressük meg a maradék értékét, ha az számot 80-cal osztjuk! 37 Keressük meg a legkisebb és legagyobb olya háromjegyű számot, hogy 9-cel, 0-zel és 5-tel törtéő osztás eseté is 7 maradékot ad! 38 Keressük meg az összes olya 7-tel osztható háromjegyű számot, hogy -vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel és 6-tal törtéő osztás eseté ugyaayi maradékot ad! 3 Prímszámok A prímszámokkal és összetett számokkal kapcsolatos feladatok számottevőe változatosak A következőkbe bemutatuk éháy példát 3 Keressük meg az összes olya p prímszámot, amire p + egy égyzetszám

6 Megoldás Ha p+ = akkor p = = ( )( + ), ami összetett szám bármely > eseté Az = esetbe azt kapjuk, hogy p = 3, ami egyetle létező kért prímszám, ami a keresett tulajdoságokkal redelkezik 3 Keressük két a, b prímszámot úgy, hogy a + b = 883 Megoldás A kivételével mide prímszám páratla Mivel a+ b páratla ezért a = vagy b = ami azt adja, hogy b = 88 vagy a = 88, ami egy prímszám (elleőrizzük is!) 33 Mutassuk meg, hogy a + és + számok relatív prímek mide emegatív természetes szám eseté! Megoldás A következőt haszáljuk fel: Lemma Két a és b szám akkor és csakis akkor relatív prím, ha létezek olya p, q egész számok, hogy pa + qb = Így a következő jelölést haszálva: a = +, b = + azt kapjuk, hogy úgy, hogy pa + qb = Ezért + és + relatív prímszámok p = +, q = 4 34 Keressük meg az összes olya prímszámot, amire az + 4 és + 8 számok is prímszámok Megoldás Az + 4 és + 8 számok prímszámok, ha páratla és > (az em prímszám) Legye = k +, k A feladatba lévő három szám ekkor * k +, k + 5, k + 9, k (3) Vegyük észre, hogy k = eseté azt a megoldást kapjuk, hogy 3, 7, Megpróbáljuk leelleőrizi, hogy vajo ez adja-e az egyetle megoldást Ezért megpróbáljuk megmutati, hogy az összes többi értékre, amit a k szám felvehet, a feti listá (3) lévő számok közül legalább az egyik em prímszám lesz Kihaszálhatjuk azt a téyt is, hogy a feti megoldásba a legkisebb szám a 3 A 3-at is figyelembe véve, bármely k szám felírható a következő alakok egyikébe: 3 p, 3p+, 3p+, ( p ) mivel 0, vagy maradékot adhat k 3-mal osztva Ha k = 3p+, akkor k + = 3(p+ ) em prímszám (kivétel a p = 0 esetet, amikor k =, ami a már megtalált megoldást adja meg) Ha k = 3p+, akkor k + 5 = 3(p+ 3), ami em prímszám, p Ha k = 3p, akkor k + 9 = 3(p+ 3), ami em prímszám, p Ezért egyedül k = eseté, azaz = 3 eseté lesz midhárom megadott szám egyszerre prímszám Gyakorlatok (6) 35 Mutassuk meg, hogy bármely > 3 természetes szám felírható prímszámok összegekét Végezzük el a felírást = 004 esetére 36 Keressük meg az összes olya prímszámot, ami egyarát felírható két prímszám összegekét és külöbségekét is! 37 Három egymást követő prímszám összege +, Keressük meg ezeket a számokat, ha tudjuk, hogy va köztük két egymást követő szám!

7 38 Keressük meg az abc,, prímszámokat úgy, hogy azok kielégítsék az a+ b- c = 530 és a-b = 966feltételeket! 39 Keressük meg az abc,, prímszámokat úgy, hogy azok kielégítsék az a+ b = 7 és a+ b + c = 994 feltételeket! 30 Keressük meg az összes olya abc,, prímszámot, hogy a+ 0b+ c = 8 3 Keressük meg az összes olya abc,, prímszámot, hogy 3a+ 7b+ 9c = 54 3 Keressük meg az ab, prímszámokat úgy, hogy összegük 555 aba, aab és baa is prímszámok és az 33 Keressük meg a p prímszámot úgy, hogy p+, 3p+, 4p+ 3 és 6p + egyarát prímszámok! 34 Keressük meg az összes prímszámot úgy, hogy +, + 6, + 8 és + 4 szité prímek! 35 Keressük meg az összes olya pozitív prímszámot, amire +, + 3, + 7, + 9 és + 5 egyarát prímszámok 36 Határozzuk meg a p számot úgy, hogy a prímek p p,, p 4 + +, p + 0 számok mid 37 Határozzuk meg az p, számokat úgy, hogy az számok mid prímek p, +, +, + p+ p+ 38 Határozzuk meg az p, számokat úgy, hogy a számok mid prímszámok p p p p p , +, +, +, Határozzuk meg az p, számokat úgy, hogy p, p+ 3, p+ 3, p+ 3, mid prímszámok 3 p Határozzuk meg az összes olya p prímszámot, hogy 4p + egy égyzetszám 3 Határozzuk meg az összes olya p prímszámot, hogy 7p + egy égyzetszám 3 Mutassuk meg, hogy a következő számok összetett számok! 3, 343, 34543, * 33 Mutassuk meg, hogy az a = 0 + 6, szám em egy prímszám Határozzuk meg az a = 5 5 szám jegyeiek a számát! Prímszám-e ez a szám? A + szám prímszám-e? 36 Mutassuk meg, hogy az a = 6 + szám két -él agyobb relatív prímszám szorzata!

8 37 Létezik-e olya természetes szám, hogy az prímszám? 4 3 a = szám egy 38 Bizoyítsuk be az lemmát! 4 Számok más számredszerekbe törtéő megjeleítései Az előző részekbe mide számot a tízes számredszerbeli alakjukba haszáltuk Létezek más számredszerbeli megjeleítések is, amik külöböző okok miatt fotosak: például a -es illetve 6-os számredszerek az iformatikába fotos szerepe stb A kettes számredszer két számjegyet haszál, a 0-t és -et, a hármas számredszerbeli megjeleítés 3 számjegyet haszál: 0-t, -et és -őt és így tovább Hogy jelöljük, hogy az adott N szám egy b alapú számredszerbe va megjeleítve, azt írjuk, hogy N b = 0 eseté elhagyhatjuk a jelölést: ( b) 4 Mutassuk meg, hogy () + (3) + (4) + (5) + (6) =33(8) Megoldás Midegyik számot átalakítjuk a tízes számredszerbeli alakjába: = ; = 3 + = 4; = = ; () (3) (4) = = 3 (5) ; = = 4 3 (6) ; = = 3 33(8) , és leelleőrizzük az egyelőséget Valóba, azt kapjuk, hogy = Határozzuk meg az x számjegy értékét, ha x( x + ) (7) = ( x + ) x (4) Megoldás Igazak kell leie, hogy x + 3 és x Mivel xx ( + ) (7) = 7x+ x+ = 8x+ és ( x + ) x = 4( x + ) + x, így azt kapjuk x = Gyakorlatok (7) 43 Határozzuk meg az x és y számokat úgy, hogy ( x) + 36( y ) = Határozzuk meg az x és y számokat úgy, hogy 3( x) + 3( y) = 3 45 Háy jegyű a p szám a kettes számredszerbe, ha p = (a tízes számredszerbe)? 46 A kettes számredszerbeli alakjuk felírása élkül határozzuk meg, háy jegyűek az 34 és 567 számok a kettes számredszerbe! 47 Keressük meg a köbszámokat az a = 3 (4), b = 35(6), és c = 7(8) számok közt! 5 Kevert feladatok

9 5 Mutassuk meg, hogy az 444 {{ szám felírható két egymást követő pozitív egész szám szorzatakét szer szer 5 Keressük meg az összes olya háromjegyű abc számot, hogy abc = 8abc 53 Mutassuk meg, hogy abab cd = cdcd ab 54 Mutassuk meg, hogy egyetle + eseté sem leszek az a = 5 + és + b = 5 + számok égyzetszámok 55 Prímszám-e az 007 = + szám? 56 Mutassuk meg, hogy 7 4 em égyzetszám egyetle szám eseté sem! 57 Mutassuk meg, hogy hét egymást követő természetes szám égyzetéek összege osztható 7-tel 58 Határozzuk meg az a, b, c, d értékét úgy, hogy abcd + abc + ab + a = Határozzuk meg az a, b, c, d értékét úgy, hogy abcd + bcd + cd + d = 50 Határozzuk meg az a és b em 0 számjegyeket úgy, hogy aa a0a = bbbb 5 Határozzuk meg az a, b, c számjegyeket úgy, hogy ac b= abc 5 Határozzuk meg az a, b, c, d számjegyeket úgy, hogy abcd = cd bcd 53 Határozzuk meg az a, b, c számjegyeket és az számot úgy, hogy abc abc = cba 6 Megoldások, útmutatók, válaszok 6 Gyakorlatok () ld(983 ) = ld(3 ) = 9, mivel 986 (modulo 4), ld (984 ) ld(4 ) 6 a = = és 986 ld (985 ) = 5 Így ld( N ) = 0 és ezért NM0 5 3 (5 3 + ) = ( + ) + ( + ) = = = 8 7, ezért azt kapjuk, hogy am7 Mivel 0 a = (7 9) (3 7) 3 = = = + = M 7 3 ( ) Legye N = aa- aa a megadott szám Azt kapjuk, hogy

10 N = a 0 + a 0 + K + a 0 + a = K 9 = a(9 + ) + a (9 + ) + + a (9 + ) + a = = M + a + a + K + a + a Ezért NM3, (redre 9-re is) akkor és csakis akkor, ha a számjegyeiek az összege osztható 3-mal, illetve redre 9-cel 6 Gyakorlatok () a) x {0,5} ; b) x {0,6} ; c) x = 6 Mivel 5 = 3 5 és lko(3, 5) =, 5 x3y akkor és csakis akkor ha osztható 3-mal és 5-tel is Azt kapjuk, hogy y = 0 és x {, 4,7} ; y = 5 és x {,5,8} 3 ( xy, ) {(0,4), (,), (4,0), (5,8), (7,6),(9,4)} 4 ( xy, ) {(5,0), (0,5), (9,5)} 5 Mivel 56 = 4 39 és lko(4,39) =, ezért elegedő bebizoyítai, hogy N M4 és NM39 Csakugya, így következik, hogy N = ( ) + 3 ( ) ( ) = 39 A, és 984 N = (3+ 3) + 3(3+ 3) (3+ 3) = B 6 és 7 Az 7-hez hasolóa 8 a 5 4 = = ( ) = ( )( + ) = ( -) ( ) ( ) Az és 3 alapjá tudjuk, hogy ( ) ( ) M Mivel 30 = 6 5 és lko(5,6) = ezért azt kell bizoyítauk, hogy am5 Bármely természetes szám felírható a következő alakok egyikébe: {5 k, 5k +, 5k +, 5k + 3, 5k + 4}, k N Ha {5 k, 5k +, 5k + 4}, akkor yilvávalóa am5 Ha = 5k +, akkor + = 5 k + 0 k + 4+ = M 5, míg ha = 5k + 3, akkor + = 5 k + 30 k + 9+ = M 5 9 Az 7-eshez hasolóa 0 Ez a következőből következik: (3a+ 5 b) + 7 (4 a+ b) = 7( a+ b) Visszafelé is yilvávalóa igaz - 3 A 0-hez hasolóa 4 a) Legye d = lko(6+ 5,7+ 6), ami azt jeleti, hogy d és d Ekkor d 6 (7+ 6) - 7 (6+ 5) =, azaz, d = 63 Gyakorlatok (3)

11 3 6 Két esetük lehet, vagy = d d ( d < d ) vagy = d, ahol d, d,d prímszámok A második esetbe az osztók d, d, d 3 de a d 6 = 5 egyeletek icse egész gyöke Így az marad, hogy = dd és a d d dd = 5 kifejezésből azt kapjuk, hogy d = 3 és d = 5 Ezért =5 a keresett szám 7 A számak a következő alakúak kell leie = d 4, d egy prímszám Ezért csak 4 d = 7 eseté lesz egy égyjegyű szám és ekkor = 7 = 40 8 a) = 45 ; b) = 3 9 ab 3 = p, p egy prímszám, vagy ab m ab {74, 77, 8, 85} =, m és prímszám Azt kapjuk, hogy a b 0 Mivel 0 = 5 és 6 = 3, ezért azt kapjuk, hogy = 5 ahol ( a+ )( b+ ) = 6 Ha a =, b =, = 50 ; ha a =, b =, akkor = 0 m p 4 = 3 7 és ie = a b c ahol ( m+ )( + )( p+ ) = 3 7 A legkisebb 6 számot m =, =, p = 6, a = 5, b = 3, c = eseté kapjuk meg, azaz 3 5 = 880 m Legye abc = 7 5 Az osztóiak a száma ( + )( m+ ) = = 3 és m + = 3 Így a legkisebb lehetséges szám a 7 5 = 5 lesz, ami égyjegyű 3 A legkisebb szám a 675 és a legagyobb az 5 (ha elfogadjuk, hogy az a és b szám lehet 0 is) 4 Tudjuk, hogy ( x + )( y + )( z+ ) = 44 Mivel x, y, z prímszámok, ezért a következő szorzatra botást haszáljuk: 44 = ami megadja a megoldásokat: (3,5,5), (5,3,5), (5,5,3) ; } újraíri! 64 Gyakorlatok (4) lko( ab, ) lkkt( ab, ) = a b 4 lko( ab, ) = 600 lko( ab, ) = 0 8 [ ] Így, a = 0, b= 80 vagy a = 80, b= 0 a megoldások 9 3 és a= 77, b= 33 3 ( ab, ) {(4,4), (8,), (,8),(4,4)} 3 Mivel lko( ab, ) a és a lkkt( a, b), ezért következik, hogy lko( ab, ) lkkt( ab, ) ahoa lko( ab, ) (lkkt( ab, ) lko( ab, )), ami szerit 34 lko( ab, ) Alkalmazzuk a következő jelölést d = lko( a, b) Ekkor d {,,7,34} és a megoldások: ( ab, ) {(,35),(5,7), (,36), (4,8), (7,5), (34,68)}

12 65 Gyakorlatok (5) 35 l kkt(4,36,30,75) = 800, így x= 800k+ 5, x Azt kapjuk, hogy x = 705 = + Így 9 ( 3) + és 5 ( + 3) Ezért 80 ( 3) + 3= 80k 36 lkkt(9,,5 = 80), = 9 c + 6; = c + 9 és 5 c3 ( 3) * k = 80k - 3 = 80( k -) + 77 A maradék lkkt(9,0,5) = 90 = 90k + 7 ; {87,997} +, +, azaz, 38 A maradék 0 vagy lehet Ha r = 0 = lkkt(,3,4,5,6,7) k, k {0, 40,630, 840} Ha r = lkkt(,3,4,5,6,7) = 30 és a legkisebb szám a = 30 A megoldások: k, k, azaz, {30, 5, 7, 93} 66 Gyakorlatok (6) 35 Ha = k, akkor = , míg = k + eseté azt kapjuk, hogy = k szer k szor 36 Legye p egy prímszám, p >, így p egy páratla szám Ha q + r = p és q r = p, akkor a q, r számok egyike és a q, r számok egyikéek párosak kell leie, azaz, p = q + = q, ahol q és q prímszámok Ezért p, p és p + mid prímszámok, így p = 5 az egyetle megoldás (bizoyítsuk be!) 37 + = ( + ) M, így a prímszámok egyike páros, azaz egyelő -vel, és így a többi páratla, és így em egymást követő számok Hogy legye két egymást követő prímszám, a 3-ak bee kell leie a halmazba, és a harmadik szám az + 5, ami prímszám = 3 eseté A számok, 3 és 7 38 a = 49, b = 83, c = 39 a =, b = 69, c = 73; a = 69, b =, c = a =, b =, c = és 53 3 a =, b = 3 33 p = 5 34 = 5 35 = 4 36 p = 3 eseté a következő megoldást kapjuk: 3,, 3, 9 Bebizoyítjuk, hogy ez az egyetle megoldás Bármely p természetes szám felírható a következő alakok egyikébe:

13 3 k, 3k +, 3k +, k Ha p = 3k és k >, p egy összetett szám ( p = eseté kapjuk a feti megoldást); Ha p = 3k +, akkor p + = 3(3k + k + ), ami egy összetett szám k ; Ha p = 3k +, akkor p + 0 = 3(3k + 4k + 8), ami egy összetett szám k p p+ p+ 37 Az prímszámak páratlaak kell leie Mivel a,, számok között midig találuk legalább egy M 3+ alakú számot, és legalább egy M 3+ alakú számot (bizoyítsuk be!), ezért a megadott sorozatba akkor és csakis akkor lehetek prímszámok, ha = 3k (és k = ), ellekező esetbe legalább az egyik szám összetett szám lesz Ezért = 3 és a sorozat: p { p+ } { p+ } 3, 3+, 3+, 3+ A következő eseteket vizsgáljuk: p {3 m, 3m +, 3m + m } ) p = 3m eseté azt kapjuk, hogy p 3 m m = ( ) = (7+ ) = M 7+ p+ p ( M7 ) M7 = = + = + p+ = M 7+ 4 p+ és ezért a 3+ = M 7 szám összetett szám m eseté (az m = 0 esetbe p 3 + = 4 egy összetett szám); p+ 3m+ p+ 3m+ ) p = 3m+ eseté azt kapjuk, hogy 3+ = 3+ = 3+ = 3+ = M 7, ami összetett szám m eseté Az m = 0 esetbe egy prímszámokból álló sorozatot kapuk: 3, 5, 7 és ; p 3) p = 3m+ eseté azt kapjuk, hogy 3 + =M 7, egy összetett szám mide m eseté Az m = 0 esetbe p =, és egy prímszámokból álló sorozatot kapuk {3,7,,9} Ezért a feladatuk megoldása ( p, ) {(3,),(3,)} 38 A 53-hoz hasolóa, azt kapjuk, hogy p = 3 és ekkor = Mivel a 3, 3, 3, 3 számok páratlaok, ezért a p számak párosak kell leie, azaz p = Az egymást követő 3, 3, 3, 3 hatváyok utolsó jegyei 3, 9, 7, leszek * valamilye sorredbe bármely eseté Így az egyik hatváy utolsó számjegye 3 lesz és így eek a hatváyak és -ek az összege 5-re fog végződi, azaz osztható lesz 5-tel Így az = 0 vagy = eseteket kaphatjuk, redre a, 3, 5,, 9 és, 5,, 9, 83 megoldásokkal 30 k 4p+ = k p =, k = l +, l és ie 4 p {,5,7} ll ( + ) p =, l Azt kapjuk, hogy 6 3 7p+ = k 7 p = ( k )( k + ) stb A válasz: p = 9 3 3=, 343=, K 33 a = és így a számjegyeiek összege 9, így am9 szer

14 ( ) + { a = 5 = 5 5 = = jegye va Mivel + szer + szer a számjegyeiek összege ( + ) M3, ezért a osztható 3-mal is 35 Vegyük észre, hogy 004 = és ie = ( ) + = ( + )( + ) Így a szám összetett szám a = + = 4 + = (4 + )( ) = 5k, ahol k = K = (5 ) (5 ) + K + (5 ) (5 ) + = M = M 5+, ami relatív prímszám az 5-höz képest 3 szer 37 a = ( + + ) + ( + + ) = ( + + )( + ) = ( + ) ( + ) ami egy * összetett szám, 67 Gyakorlatok (7) 43 x = 5, y = 7 44 x = 7, y = 4 vagy x = 4, y = p = = = { (), így p-ek 004 számjegye va a kettes számredszerbeli alakjába 004 szer < 34 < ; < 567 < Így, 34-ek jegye va és 567-ek 0 jegye va a kettes számredszerbe a = 7 = 3, b = 5 = 5 68 Kevert feladatok 5 a = (+ 0 + K0 ) (+ 0 + K+ 0 ) = = = (+ 0 )= A 0 és 0 + számok oszthatók 3-mal, mivel 0 = = 000 { 3 szer és Továbbá, = = szer 5 abc = 8abc bc = 4 a(bc 5) Megoldások: 8; abab = ab 0

15 54 a = 5000 { és b = 000 { Az a és b számok egyarát oszthatóak 3-mal, de 9-cel szer szer em, így em égyzetszámok 55 Mivel 007 = 9 3, ezért egy összetett szám 56 Bármely égyzetszám felírható a következő alakok egyikébe (bizoyítsuk is be!) Ezutá látjuk, hogy a formájú (ha páratla) 8 k, 8k +, 8k szám 8k + 5 (ha páros) vagy 8k (7 k) + (7k + ) + (7k + ) + (7k + 3) + (7k + 4) + (7k + 5) + (7k + 6) = = M = M7+ = M a =, b = 4; a = 3, b = 9; a = b = a ac b= abc c = 0a (4) b ami azt mutatja, hogy a (5) 6 Az em lehet, hogy c = mivel akkor a (4)-es állításból az következe, hogy 00 = a(0b 9) és így a = 4 (mivel 0 b 9 páratla) és ie 0b 9 = 9 ami lehetetle Ezért c és a (4)-es alapjá azt kapjuk, hogy a 0a 8 (6) b Ha a b {7,8} eseteket megvizsgáljuk, akkor a (6)-osból azt kapjuk, hogy a =, amire a (4)- es em igaz A b = 5 esetbe a (4)-es állításból az következik, hogy a {4,8}, amik em elégítik ki a (6)-ot Ezért a b = eset maradt Az (5)-ből az következik, hogy a páros és a (6)-ból az következik, hogy a 84, azaz a 8 Így a = 8 és akkor a (4)-es szerit azt kapjuk a végé, hogy c = 7 Így, a = 8, b = és c = 7 az egyetle megoldás 5 A 8-hez hasolóa megoldva azt kapjuk, hogy a = 3, b =, c =, d = 5 53 Az egyetle megoldás: a = 9, b = 6, c = 3 és = 97369

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

Számelmélet. 4. Igazolja, hogy ha hat egész szám összege páratlan, akkor e számok szorzata páros!

Számelmélet. 4. Igazolja, hogy ha hat egész szám összege páratlan, akkor e számok szorzata páros! Számelmélet - oszthatóság definíciója - oszthatósági szabályok - maradékos osztás - prímek definíciója - összetett szám definíciója - legnagyobb közös osztó definíciója - legnagyobb közös osztó meghatározása

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer)

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, amikor könnyebb bizonyítani egy állítás ellentettjét, mintsem az állítást direktben. Ez a módszer

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások Róka Sándor számrejtvény Megoldások Budapest, 008 A könyv megjelenését a Varga Tamás Tanítványainak Közhasznú Emlékalapítványa támogatta. Róka Sándor, Typotex, 008 ISBN 98 9 9 89 0 Témakör: matematika

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE KEITH KEARNES, KISS EMIL, SZENDREI ÁGNES Első rész 1. Bevezetés Tekintsük az ak + b számtani sorozatot, ahol a > 0. Ha a és b nem relatív prímek, akkor (a,b) > 1 osztója

Részletesebben

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai 2. modul: MŰVELETEK A RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN 9 I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai Természetes számok 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8; 9; 10; 11; 12... Módszertani megjegyzés: Ráhangolódás, csoportalakítás

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben