Matematika 7. osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Matematika 7. osztály"

Átírás

1 ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos képzés Matematika 7. osztály III. rész: Számelmélet Készítette: Balázs Ádám Budapest, 2018

2 2. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék III. rész: Számelmélet Osztó, többszörös Oszthatóság tulajdonságai Oszthatósági szabályok Feladatok Feladatok Prímtényezős felbontás Prímtényezős felbontás alkalmazásai Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös Feladatok Feladatok Műveletek maradékokkal Műveletek maradékokkal Számrendszerek Feladatok Feladatok Vegyes gyakorlati feladatok Feladatok Feladatok Dolgozatírás

3 20. óra. Osztó, többszörös óra Osztó, többszörös Megjegyzés. Mostantól csak az egész számok halmazával foglalkozunk. Def. Legyen a, b Z. Az a szám osztója b számnak, ha létezik olyan c egész szám, hogy a c = b. Jele: a b Megjegyzés. a b c Z, hogy a c = b. 1. Feladat. Igaz, vagy hamis? a. ) 1 42 b. ) 2 6 c. ) 3 12 d. ) 2 5 e. ) 3 10 f. ) 4 2 g. ) h. ) 2 6 i. ) 3 7 Def. Egy szám többszöröseit egy c Z számmal történő szorzással kapjuk. 2. Feladat. Határozzuk meg 3 többszöröseit. Állítás. A b többszöröse a-nak, az pont ugyanazt jelenti, mint hogy a osztója b-nek. 3. Feladat. Írjuk fel 10 hatványainak többszörösei segítségével az alábbi számokat: 400, 2424, 56413, Def. Azokat a pozitív egész számokat, melyeknek pontosan két pozitív osztója van, prímszámoknak nevezzük. P = {2; 3; 5; 7...} Def. Azokat a pozitív egész számokat, amelyeknek több, mint két pozitív osztójuk van, összetett számoknak nevezzük. Megjegyzés. Az 1 nem prímszám és nem is összetett szám. Def. Ikerprímnek két olyan prímszám együttesét nevezzük, amelyek 2-vel térnek el egymástól: például 5 és Feladat. Határozzuk meg azokat a különböző p, q, r prímszámokat, amelyekre teljesül, hogy p + r + q = Házi feladat. Határozzuk meg 3n + 2 értékét attól függően, hogy n melyik számhalmazból való! 20. Szorgalmi. Van-e olyan prím, amire p+2; p+15 vagy p+19 is prím?

4 óra. Oszthatóság tulajdonságai 21. óra Oszthatóság tulajdonságai Állítás. Az oszthatóság tulajdonságai minden a, b, c egész szám esetén: 1. a a 2. 1 a 3. a 0 4. a b = a bc 5. a b és b c = a c 6. a b és a c = a b + c 7. a b + c és a b = a c 8. a b és a c = a b + c Állítás. Az oszthatóság tulajdonságai minden a, b pozitív egész szám esetén: 1. a b és b a = a = b 2. a b = a b 5. Feladat. Tudjuk, hogy a b és a bc. Igaz-e, hogy a c? 21. Házi feladat. 4 különböző egész szám összege osztható 4-gyel. Lehet-e, hogy a. ) egyik sem osztható 4-gyel. b. ) egyik osztható 4-gyel, a többi nem. c. ) kettő osztható 4-gyel, a többi nem. d. ) három osztható 4-gyel, a többi nem. e. ) mind a négy osztható 4-gyel. 21. Szorgalmi. Döntsük el azt, hogy az alábbi számok közül melyik melyiknek osztója. Találjunk ki egy hatékony jelölést is! 0; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 24; 32; 128; 256; 342; 4032; 5472

5 22. óra. Oszthatósági szabályok óra Oszthatósági szabályok Állítás. Az oszthatósági szabályok 0-tól 20-ig. A nulla egyedül a nullának osztója. Az 1 minden számnak osztója. 2-vel azok a számok oszthatók, amelyeknek utolsó számjegye 0; 2; 4; 8 vagy 8. A 3-mal számok osztható számok számjegyeinek összege osztható 3-mal. Egy szám osztható 4-gyel, ha utolsó 2 jegyéből képzett szám is osztható 4-gyel. Azok a számok oszthatók 5-tel, amelyeknek utolsó számjegye 0 vagy 5. Azok a számok oszthatók 6-tal, amelyek 2-vel és 3-mal is oszthatóak. A 7-tel való oszthatóság megállapításához a szám első számjegyétől utolsó előtti számjegyéig képzett számból kivonjuk az utolsó jegy dupláját és ezt ismételjük. Azok a számok oszthatók 8-cal, amelyeknek az utolsó 3 számjegyéből képzett háromjegyű szám is osztható 8-cal. Azok a számok oszthatók 9-cel, amelyeknek jegyeinek összege is osztható 9-cel. Azok a számok oszthatók 10-zel, amelyek 0-ra végződnek. 11-gyel úgy vizsgálhatjuk meg az oszthatóságot, hogy a szám első számjegyétől utolsó előtti számjegyéig képzett számból kivonom az utolsó számjegyet. Azok a számok oszthatók 12-vel, amelyek 4-gyel és 3-mal is oszthatóak. 13-mal úgy vizsgálhatjuk meg az oszthatóságot, hogy a szám első számjegyétől utolsó előtti számjegyéig képzett számhoz hozzáadjuk az utolsó jegy 4-szeresét. Azok a számok oszthatók 14-gyel, amelyek 2-vel és 7-tel is oszthatóak. Azok a számok oszthatók 15-tel, amelyek 3-mal és 5-tel is oszthatóak. Azok a számok oszthatók 16-tal, amelyeknek utolsó négy számjegyéből képzett négyjegyű szám is osztható 16-tal 17-tel úgy vizsgálhatjuk meg az oszthatóságot, hogy a szám első számjegyétől az utolsó előtti számjegyéig képzett számból kivonjuk az utolsó számjegy ötszörösét. Azok a számok oszthatók 18-cal amelyek 2-vel és 9-cel is oszthatóak.

6 óra. Oszthatósági szabályok 19-cel úgy vizsgálhatjuk meg az oszthatóságot, hogy a szám első számjegyétől az utolsó előtti számjegyéig képzett számhoz hozzáadjuk az utolsó jegy kétszeresét. Azok a számok oszthatók 20-szal, amelyeknek az utolsó két számjegyükből képzett két jegyű szám is osztható 20-szal. 6. Feladat. Melyek oszthatók 2-vel, 3-mal, 5-tel, 6-tal vagy 11-gyel? a. ) 352 b. ) c. ) d. ) e. ) f. ) Feladat. Melyek oszthatók 4-gyel, 8-cal, 9-cel, 12-vel illetve 25-tel? a. ) b. ) c. ) d. ) e. ) f. ) Házi feladat. Írjuk fel logikusan rendezve a 8-cal osztható 3jegyű számokat! 22. Szorgalmi. Írjuk fel logikusan rendezve a 16-tal osztható négyjegyű számokat! Fogalmazzuk meg minél egyszerűbben a kapott számok tulajdonságait!

7 23. óra. Feladatok óra Feladatok 8. Feladat. Mi kerülhet az ismeretlenek helyére? a. ) 9 2a3 b. ) 3 5b31 c. ) 6 6b42 d. ) 5 4x3y e. ) 12 5x3y4 f. ) 45 6x53y g. ) 30 52x3y h. ) 15 3x4y i. ) 36 3c72d 23. Házi feladat. Határozzuk meg a következő számok esetén a 3-mal, 4-gyel, 5-tel és 9-cel vett osztási maradékokat! a. ) 7 b. ) b c. ) 14 d. ) 216 e. ) 1848 f. ) 2009 g. ) h. ) i. ) Szorgalmi. 45 A = 3a72b és 36 B = 3c72d, lehet-e, hogy A = B?

8 óra. Feladatok 24. óra Feladatok 9. Feladat. Írjunk fel általános alakban öt egymást követő a. ) természetes számot; b. ) páros számot; c. ) páratlan számot. 10. Feladat. Az 100! végén hány 0 áll? 11. Feladat. Milyen számjegyet írhatunk x helyére, hogy a 137 és a 34x számok összege osztható legyen 9-cel? 12. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy három egymást követő pozitív egész szám szorzata osztható 6-tal. 13. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy négy egymást követő pozitív egész szám szorzata osztható 24-gyel. 14. Feladat. Mutasd meg, hogy és Feladat. Hány olyan háaromjegyű száam van, melyben a számjegyek összege 15, és a szám osztható 15-tel? 24. Házi feladat. Mennyi nulla van az 1000! végén? 24. Szorgalmi. Milyen számjegyeket kell írni a X helyérére, hogy teljesüljön az alábbi: 72 32X35717X

9 25. óra. Prímtényezős felbontás óra Prímtényezős felbontás Def (Prímfaktorizáció). Egy módszer, melynek segítségével a számokat prímszámok szorzatára bontjuk. Lépései a következő: Ha a szám prímszám, akkor készen vagyunk. Összetett számnál: megnézzük osztható-e p 1 -gyel. Ha igen, akkor felvesszük p 1 - et a listára és megnézzük hányszorosa p 1 -nek a szám. Ez lesz az új számunk és kezdjük előről. Ha nem osztható lépünk p 2 -re míg 1-et nem kapunk. 16. Feladat. Bontsuk prímtényezők szorzatára 504-et, 1430-at és at! Def (Kanonikus alak). A számokat prímtényezők szorzatára bontjuk és a prímszámok felső indexébe beírjuk, hogy hányszor volt osztható a szám az adott prímmel. N = p α 1 1 p α 2 2 p α Tétel (A számelmélet alaptétele:). Minden természetes számnak egyértelműen létezik kanonikus alakja. Tehát minden 1-nél nagyobb természetes szám felbontható - a szorzótényezők sorrendjétől eltekintve - egyféleképpen prímszámok szorzatára. 17. Feladat. Készítsük el az alábbi számok kanonikus alakját! a. ) 90 b. ) 85 c. ) d. ) 875 e. ) 2625 f. ) 187 g. ) 323 h. ) 391 i. ) 1840 j. ) Házi feladat. Befejezni és egy 6 jegyű szám kanonikus alakját felírni. 25. Szorgalmi. Elgondolkodni azon, hogy negatív számok esetén a kanonikus alak hogy nézhet ki. Milyen problémákkal szembesülünk?

10 óra. Prímtényezős felbontás alkalmazásai 26. óra Prímtényezős felbontás alkalmazásai 18. Feladat. Határozzuk meg a 17. feladatban szereplő számok összes osztóját. Állítás. Legyen adott az N szám kanonikus alakban: N = p α 1 1 p α 2 2 p α Ekkor az N szám összes pozitív osztóinak száma: Φ(N) = (α 1 + 1) (α 2 + 1) (α 3 + 1) Feladat. Határozzuk meg az alábbi számok pozitív osztóinak számát! 26. Házi feladat. 26. Szorgalmi.

11 27. óra. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös óra Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 20. Feladat. Egyszerűsítsük az alábbi törteket! a. ) = b. ) = c. ) = Def (LNKO). Az a és b pozitív szám közös osztói közül a legnagyobbat az a és b legnagyobb közös osztójának nevezzük. Jele: (a; b) Állítás. A legnagyobb közös osztó meghatározásakor a számok kanonikus alakjából a prímtényezőket a kisebbik kitevőn véve összeszorozzuk. Def (Relatív prím). Azokat a számokat, melyeknek legnagyobb közös osztójuk 1, relatív prímeknek nevezzük. Jele: (a; b) = Feladat. A busz 15 percenként, a vonat 20 percenként indul. Reggel 6-kor egy busz és egy vonat elindult egyszerre. Hány perc múlva indulnak ismét egyszerre? Def (LKKT). Az a és b pozitív szám közös többszörösei közül a legkisebbet az a és b legkisebb közös többszörösének nevezzük. Jele: [a; b] Állítás. A legkisebb közös többszörös meghatározásakor a számok kanonikus alakjából a prímtényezőket a nagyobbik kitevőn véve összeszorozzuk. Állítás. Legyenek a és b pozitív egész számok. Igazoljuk az alábbi összefüggést: (a, b) [a, b] = a b 22. Feladat. Számítsuk ki a 20. feladatban szereplő számok legkisebb közös többszörösét és ellenőrizzük az összefüggés segítségével! 23. Feladat. Írjuk fel az alábbi számok LNKO-ját és LKKT-jét és ellenőrizzük! a. ) 16; 28 b. ) 45; 150 c. ) 105; 180 d. ) 12; 24 e. ) 30; 75; 630 f. ) 187; 323; Házi feladat. Befejezni a maradék feladatokat! 27. Szorgalmi. Keress olyan a és b számokat, amelyre [a; b] = a + b

12 óra. Feladatok 28. óra Feladatok 24. Feladat. Egy kikötőben január 3-án együtt van 4 hajó. Az első négyhetente, a második nyolchetente, a harmadik 12 hetente és a negyedik 16 hetente tér vissza a kikötőbe. Találkoznak-e még 2018-ban mind a négyen? 25. Feladat. Egy kerékpár nagyobb fogaskerekén 35 fog, a kisebbiken 15 fog van. Hányszor kell a pedált körbeforgatni, hogy mindkét fogaskerék a kiindulási helyzetbe kerüljön vissza? 26. Feladat. Három futó egyszerre indul a versenypályán. Az első 62 s alatt, a második 63 s, a harmadik 66 s alatt tesz meg egy kört. Voltak-e az indulás helyén egyszerre, ha tudjuk, hogy a győztes 44 perc 6 másodperces idővel nyert? 27. Feladat. Az országút egyik oldalát fasor szegélyezi, a fák 12 méterenként állnak. A másik oldalon villanypóznák állnak 75 méterenként. Egy bizonyos helyen az út két oldalán egymással szemben áll egy oszlop és egy fa. Milyen távolságonként ismétlődik meg ez a találkozás? 28. Feladat. Tudjuk, hogy (a, b) = 1. Mi lehetett a és b, ha tudjuk, hogy: a. ) [a; b] = b. ) [a; b] = c. ) [a; b] = Házi feladat. Milyen a, b N-re teljesül, hogy (a; b) = 26 és [a; b] = 4784? 28. Szorgalmi. Határozzuk meg az a, b, c > 0 számokat, melyekre teljesül, hogy: (a; b; c) = 4 és [a; b; c] = 240

13 29. óra. Feladatok óra Feladatok 29. Feladat. Számítsuk ki az alábbiakat! a. ) [123; 126] = b. ) (899; 1147) = c. ) (945; 1386; 1701) = d. ) [1188; 1368] = 30. Feladat. Határozzuk meg az x értékét! a. ) (x; 80) = 80 b. ) (x; 60) = 15 c. ) [x; 16] = 48 d. ) (x; 20) = Feladat. Egyszerűsítsük az alábbi törteket! a. ) = b. ) = c. ) = d. ) = 29. Házi feladat. Végezzük el az alábbi műveleteket számológép használata nélkül! a. ) = b. ) = c. ) = 29. Szorgalmi. Határozzuk meg azokat az a és b természetes számokat, és azt a p prímszámot, melyre teljesül a következő egyenlőség: [a; b] + (a; b) = a + b + p

14 óra. Műveletek maradékokkal 30. óra Műveletek maradékokkal 32. Feladat. Hányan járhatnak az iskolába, ha tudjuk, hogy diákok hatosával, hetesével, nyolcasával vagy tízesével állnak sorba, mindig 3 tanuló marad ki? 33. Feladat. Legyen a = , b = 5032 és c = Határozzuk meg a következő számok 2-es, 3-as, 5-ös és 11-es maradékait, a műveletek elvégzése nélkül! a. ) a + b b. ) a + b + c c. ) c b d. ) 3 b e. ) a b f. ) b c 34. Feladat. Az n N szám 7-tel osztva 5 maradékot ad. A k N szám 7-tel osztva 3 maradékot ad. Mennyi maradékot adnak 7-tel osztva a következő algebrai kifejezések: a. ) n + k b. ) n k c. ) 2 n + 3 k d. ) 5 n 4 k e. ) n k f. ) n (k + 3) 35. Feladat. Mennyi maradékot kapunk, ha az alábbi számokat elosztjuk 3-mal, ha a kifejezésben szereplő betűk természetes számok? a. ) 3 a + 12 b. ) 6 a + 20 c. ) 9 a + 3 b + 2 d. ) 6 a + 3 b 1 e. ) (3 a + b) 2 b(b + 12) f. ) (2 a+3 b) 2 +a(2 a 3) 36. Feladat. Mi az utolsó számjegye az alábbi számoknak? a. ) b. ) c. ) d. ) e. ) f. ) g. ) h. ) i. ) Házi feladat. Befejezni a kimaradt feladatokat! 30. Szorgalmi. Mutassuk meg, hogy a, b Z legkisebb közös többszöröse kifejezhető az a és b lineáris kombinációjaként, vagyis ax + by alakban, ahol x, y Z.

15 31. óra. Műveletek maradékokkal óra Műveletek maradékokkal 37. Feladat. Mi az utolsó számjegye az alábbi számoknak? a. ) b. ) c. ) d. ) e. ) f. ) g. ) h. ) Feladat. Igazak, vagy hamisak az alábbi állítások? a. ) b. ) c. ) d. ) e. ) f. ) g. ) h. ) i. ) Házi feladat. Vajon a következő számok prímszámok, vagy összetett számok? a. ) b. ) c. ) Szorgalmi. Igaz-e, hogy 8 (2k + 1) 2 1, ahol k N?

16 óra. Számrendszerek 32. óra Számrendszerek 39. Feladat. Váltsuk át az alábbi számokat tízes számrendszerbe! a. ) f. ) k. ) p. ) b. ) g. ) l. ) q. ) c. ) h. ) m. ) r. ) B41 16 d. ) i. ) n. ) s. ) e. ) j. ) o. ) t. ) F F F F Házi feladat. Írj fel egy tetszőleges ötjegyű számot egy tetszőleges számrendszerben, mely nem a tízes és váltsd át tízes számrendszerbe! 32. Szorgalmi. Igaz-e, hogy = ?

17 33. óra. Feladatok óra Feladatok 40. Feladat. Írjuk át a számokat kettes, hármas, négyes és hetes számrendszerbe! a. ) 12 b. ) 64 c. ) 100 d. ) 321 e. ) 213 f. ) Házi feladat. Írjuk fel a számokat négyes, nyolcas, tizenhatos számrendszerben! a. ) d. ) A02 16 b. ) e. ) c. ) f. ) Szorgalmi. Melyik szám a nagyobb: vagy ?

18 óra. Feladatok 34. óra Feladatok 41. Feladat. Az szám milyen alapú számrendszerben írható 304 x alakban? 42. Feladat. Egy számrendszerben 4 2 = 20. Mennyi ebben a számrendszerben 5 2? 43. Feladat. Adjuk össze! Házi feladat. Milyen alapú számrendszerekben igazak az következő egyenlőségek? a. ) 12 x + 12 x = 30 x b. ) 17 x + 38 x = 54 x c. ) 89 x + 69 x = 103 x d. ) 100x 1 x = 11 x e. ) 12 x 7 x = 80 x f. ) 55 x : 13 x = 4 x 34. Szorgalmi. Hányszorosára nő egy hetes számrendszerbeli szám, ha a végére egy nullát írtunk? Hányszorosára nő kettő vagy több nulla esetén?

19 35. óra. Vegyes gyakorlati feladatok óra Vegyes gyakorlati feladatok 44. Feladat. Írjunk fel három olyan számot, melyek relatív prímek, de páronként nem. 45. Feladat. Hány olyan négyjegyű szám van, ami osztható a négy legkisebb prímszámmal és a négy legkisebb összetett számmal is? 46. Feladat. Melyik számrendszerben írható fel az szám 304 x alakban? 47. Feladat. Egy háromjegyű számnak tízes számrendszerben felírva minden számjegye megegyezik. Bizonyítsuk be, hogy osztható 37-tel! 48. Feladat. Van-e olyan g alapú számrendszer, amiben 46 g és 50 g egymást követő egész számok? 49. Feladat. Növekvő sorrendbe raktuk az 5-ös számrendszerbeli háromjegyű számokat. Melyik szám a hetedik? 50. Feladat. Józsi az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyek egyszeri felhasználásval hatjegyű számokat alkotott, de nem talált közöttük egyetlen prímszámot sem. Miért? 35. Házi feladat. Melyik számrendszerben írható fel a 41 8 szám 201 x alakban? 35. Szorgalmi. Milyen alapú számrendszerben igaz az az alábbi művelet? 13 x 22 x = 1012 x

20 óra. Feladatok 36. óra Feladatok 51. Feladat. Adott a, b Z, amelyekre 13 2a + b és 13 5a 4b. Igaz-e, hogy 13 a 6b? 52. Feladat. Milyen számjegyre végződik a összeg? 53. Feladat. Igazoljuk, hogy minden n N esetén teljesülnek az alábbi azonosságok! a. ) n 1 b. ) n 1 c. ) n + 5 n 4, ahol n 1 d. ) 5 2 4n 1 e. ) 2 n 2 n f. ) 2 2n 4 n 3 + n 2 g. ) 57 7 x x x h. ) n + 18n Feladat. 11 darab egyenként 1; 2; 3; 4;...; 11 tömegű csomagot lehet-e egyenlő tömegű részekre bontani? 36. Házi feladat. Melyik szám a nagyobb: vagy ?

21 37. óra Feladatok 37. óra. Feladatok 21.

22 óra. Dolgozatírás 38. óra Dolgozatírás

23 Irodalomjegyzék 23. Irodalomjegyzék [1] Bartha Gábor - Bogdán Zoltán - Duró Lajosné dr. - Dr. Gyapjas Ferencné - Hack Frigyes - Dr. Kántor Sándorné, Dr. Korányi Erzsébet: Matematika feladatgyűjtemény I. [2] Nagy András: Számelméleti feladatgyűjtemény [3] Fazekas oktatási portál

24 24. Irodalomjegyzék Algebrai kifejezések Alapfogalmak Műveletek betűs kifejezésekkel Feladatok Helyettesítési érték Műveletek algebrai kifejezésekkel Műveletek algebrai kifejezésekkel Feladatok Feladatok Nevezetes azonosságok Nevezetes azonosságok Feladatok Feladatok Geometriai példák Feladatok Dolgozatírás Egyenletek Alapfogalmak Zárójel-felbontás Feladatok Ekvivalens átalakítások, mérleg-elv Feladatok Elsőfokú egyenletek Elsőfokú egyenletek Feladatok Feladatok Szöveges feladatok Szöveges feladatok Szöveges feladatok Vegyes feladatok Vegyes feladatok Összefoglalás Dolgozatírás Elemi geometria Geometriai alapfogalmak Szögek Szögpárok Feladatok Feladatok Távolság Feladatok Háromszögek Alapvető összefüggések Feladatok Feladatok Dolgozatírás Nevezetes vonalak, körök Nevezetes vonalak, körök Feladatok Thalesz-tétel Feladatok Négyszögek Négyszögek Feladatok Speciális négyszögek Feladatok Sokszögek Feladatok Feladatok Dolgozatírás Geometriai transzformációk Geometriai transzformációk Feladatok Geometriai szerkesztések (alapfogalmak, alapszerkesztések) Háromszögek szerkesztése Vegyes szerkesztési feladatok Négyszögek szerkesztése Feladatok Dolgozatírás A terület fogalma Négyzet, téglalap területe Háromszög területe Feladatok Egyéb alakzatok területe Feladatok Dolgozatírás Kombinatorika Alapfogalmak Sorbarendezés, kiválasztás Vegyes feladatok Összeszámlálási módszerek Feladatok Vegyes feladatok Vegyes feladatok Összetett feladatok Feladatok Dolgozatírás Statisztika, valószínűség Adatok rendszerezése Feladatok Grafikonok, diagramok Feladatok Adatsokaságok jellemzői Feladatok Relatív gyakoriság A valószínűség Feladatok Dolgozatírás Függvények Alapfogalmak Sorozatok Feladatok Valós függvények, grafikon Lineáris függvény Feladatok Egyenes arányosság Feladatok Feladatok Dolgozatírás Év végi rendszerezés Vegyes gyakorló illetve versenyfeladatok Vegyes gyakorló illetve versenyfeladatok Vegyes gyakorló illetve versenyfeladatok Vegyes gyakorló illetve versenyfeladatok

7. Számelmélet. 1. Lehet-e négyzetszám az a pozitív egész szám, amelynek tízes számrendszerbeli alakjában 510 darab 1-es és valahány 0 szerepel?

7. Számelmélet. 1. Lehet-e négyzetszám az a pozitív egész szám, amelynek tízes számrendszerbeli alakjában 510 darab 1-es és valahány 0 szerepel? 7. Számelmélet I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Lehet-e négyzetszám az a pozitív egész szám, amelynek tízes számrendszerbeli alakjában 510 darab 1-es és valahány 0 szerepel? ELTE 2006. október 27. (matematika

Részletesebben

Számelmélet. 4. Igazolja, hogy ha hat egész szám összege páratlan, akkor e számok szorzata páros!

Számelmélet. 4. Igazolja, hogy ha hat egész szám összege páratlan, akkor e számok szorzata páros! Számelmélet - oszthatóság definíciója - oszthatósági szabályok - maradékos osztás - prímek definíciója - összetett szám definíciója - legnagyobb közös osztó definíciója - legnagyobb közös osztó meghatározása

Részletesebben

Matematika 7. osztály

Matematika 7. osztály ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos képzés Matematika 7. osztály V. rész: Egyenletek Készítette: Balázs Ádám Budapest, 018 . Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. rész:

Részletesebben

OSZTHATÓSÁG. Osztók és többszörösök : a 3 többszörösei : a 4 többszörösei Ahol mindkét jel megtalálható a 12 többszöröseit találjuk.

OSZTHATÓSÁG. Osztók és többszörösök : a 3 többszörösei : a 4 többszörösei Ahol mindkét jel megtalálható a 12 többszöröseit találjuk. Osztók és többszörösök 1783. A megadott számok elsõ tíz többszöröse: 3: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4: 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6: 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 1784. :

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

Hatványozás. A hatványozás azonosságai

Hatványozás. A hatványozás azonosságai Hatványozás Definíció: a 0 = 1, ahol a R, azaz bármely szám nulladik hatványa mindig 1. a 1 = a, ahol a R, azaz bármely szám első hatványa önmaga a n = a a a, ahol a R, n N + n darab 3 4 = 3 3 3 3 = 84

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

Számelmélet Megoldások

Számelmélet Megoldások Számelmélet Megoldások 1) Egy számtani sorozat második tagja 17, harmadik tagja 1. a) Mekkora az első 150 tag összege? (5 pont) Kiszámoltuk ebben a sorozatban az első 111 tag összegét: 5 863. b) Igaz-e,

Részletesebben

illetve a n 3 illetve a 2n 5

illetve a n 3 illetve a 2n 5 BEVEZETÉS A SZÁMELMÉLETBE 1. Határozzuk meg azokat az a természetes számokat ((a, b) számpárokat), amely(ek)re teljesülnek az alábbi feltételek: a. [a, 16] = 48 b. (a, 0) = 1 c. (a, 60) = 15 d. (a, b)

Részletesebben

Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb

Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb 2004_02/4 Tegyél * jelet a táblázat megfelelő rovataiba! Biztosan Lehet hogy, de nem biztos Lehetetlen a) b) c) Négy egymást követő természetes

Részletesebben

Matematika 8. osztály

Matematika 8. osztály ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos Matematika 8. osztály I. rész: Algebra Készítette: Balázs Ádám Budapest, 2018 2. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. rész: Algebra................................

Részletesebben

Matematika 7. osztály

Matematika 7. osztály ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos képzés Matematika 7. osztály IV. rész: Algebra Készítette: Balázs Ádám Budapest, 2018 2. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék IV. rész:

Részletesebben

Oszthatóság. Oszthatóság definíciója (az egészek illetve a természetes számok halmazán):

Oszthatóság. Oszthatóság definíciója (az egészek illetve a természetes számok halmazán): Oszthatóság Oszthatóság definíciója (az egészek illetve a természetes számok halmazán): Azt mondjuk, hogy az a osztója b-nek (jel: a b), ha van olyan c egész, amelyre ac = b. A témakörben a betűk egész

Részletesebben

Matematika 8. osztály

Matematika 8. osztály ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos Matematika 8. osztály III. rész: Függvények Készítette: Balázs Ádám Budapest, 2018 2. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék III. rész:

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Matematika 11. osztály

Matematika 11. osztály ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Humán tagozat Matematika 11. osztály I. rész: Hatvány, gyök, logaritmus Készítette: Balázs Ádám Budapest, 018 . Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 5. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q Szóbeli tételek matematikából 1. tétel 1/a Számhalmazok definíciója, jele (természetes számok, egész számok, racionális számok, valós számok) Természetes számok: A pozitív egész számok és a 0. Jele: N

Részletesebben

Függvény fogalma, jelölések 15

Függvény fogalma, jelölések 15 DOLGO[Z]ZATOK 9.. 1. Függvény fogalma, jelölések 1 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyek függvények? a) A magyarországi megyékhez hozzárendeljük a székhelyüket. b) Az egész számokhoz hozzárendeljük

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

1. melléklet: A tanárokkal készített interjúk főbb kérdései

1. melléklet: A tanárokkal készített interjúk főbb kérdései 12. Mellékletek 1. melléklet: A tanárokkal készített interjúk főbb kérdései 1. Mikor tanít számelméletet és hány órában? (Pl. 9. osztályban a nevezetes azonosságok után 4 órában.) 2. Milyen könyvet használnak

Részletesebben

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

Nagy Gábor  compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz Diszkrét matematika 1. középszint 2017. ősz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 9. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra

Részletesebben

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak.

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. Időtartam: 60 perc 1. Halmazműveletek konkrét halmazokkal.

Részletesebben

Elemi matematika szakkör

Elemi matematika szakkör Elemi matematika szakkör Kolozsvár, 2015. október 5. 1.1. Feladat. Egy pozitív egész számot K tulajdonságúnak nevezünk, ha számjegyei nullától különböznek és nincs két azonos számjegye. Határozd meg az

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

Matematika 8. osztály

Matematika 8. osztály ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos Matematika 8. osztály IV. rész: Egyenletrendszerek Készítette: Balázs Ádám Budapest, 2018 2. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék IV.

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 9. B tagozat Összeállította:

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

Számelmélet (2017. február 8.) Bogya Norbert, Kátai-Urbán Kamilla

Számelmélet (2017. február 8.) Bogya Norbert, Kátai-Urbán Kamilla Számelmélet (2017 február 8) Bogya Norbert, Kátai-Urbán Kamilla 1 Oszthatóság 1 Definíció Legyen a, b Z Az a osztója b-nek, ha létezik olyan c Z egész szám, melyre ac = b Jelölése: a b 2 Példa 3 12, 2

Részletesebben

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára Az iskola fejbélyegzője TANMENET a matematika tantárgy tanításához a 9. a, b osztályok számára Készítette: Természettudományi Munkaközösség matematikát tanító tanárai Készült: a gimnáziumi tanterv alapján

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 9 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

1.1. Definíció. Azt mondjuk, hogy a oszója b-nek, vagy más szóval, b osztható a-val, ha létezik olyan x Z, hogy b = ax. Ennek jelölése a b.

1.1. Definíció. Azt mondjuk, hogy a oszója b-nek, vagy más szóval, b osztható a-val, ha létezik olyan x Z, hogy b = ax. Ennek jelölése a b. 1. Oszthatóság, legnagyobb közös osztó Ebben a jegyzetben minden változó egész számot jelöl. 1.1. Definíció. Azt mondjuk, hogy a oszója b-nek, vagy más szóval, b osztható a-val, ha létezik olyan x Z, hogy

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika 1. félév 1. Gondolkozz és számolj! A természetes szám fogalma, műveleti tulajdonságok Helyiértékek rendszere a tízes számrendszerben: alakiérték, tényleges

Részletesebben

Pótvizsga matematika 7. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Tételek

Pótvizsga matematika 7. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Tételek Pótvizsga matematika 7. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Tételek 1. Hatványozás 2. Normálalak. Mértékegységek. Műveletek racionális számokkal (tört, tizedes tört) 5. Középpontos tükrözés 6.

Részletesebben

Számelméleti alapfogalmak

Számelméleti alapfogalmak 1 Számelméleti alapfogalmak 1 Definíció Az a IN szám osztója a b IN számnak ha létezik c IN melyre a c = b Jelölése: a b 2 Példa a 0 bármely a számra teljesül, mivel c = 0 univerzálisan megfelel: a 0 =

Részletesebben

2. Feladatsor. N k = {(a 1,...,a k ) : a 1,...,a k N}

2. Feladatsor. N k = {(a 1,...,a k ) : a 1,...,a k N} 2. Feladatsor Oszthatóság, legnagyobb közös osztó, prímfaktorizáció az egész számok körében 1 Kötelező házi feladat(ok) 2., Határozzuk meg a ϕ:z Z, z [ z 5] leképezés magját. Adjuk meg a ker(ϕ)-hez tartozó

Részletesebben

Szakács Lili Kata megoldása

Szakács Lili Kata megoldása 1. feladat Igazoljuk, hogy minden pozitív egész számnak van olyan többszöröse, ami 0-tól 9-ig az összes számjegyet tartalmazza legalább egyszer! Andó Angelika megoldása Áll.: minden a Z + -nak van olyan

Részletesebben

Minden egész szám osztója önmagának, azaz a a minden egész a-ra.

Minden egész szám osztója önmagának, azaz a a minden egész a-ra. 1. Számelmélet Definíció: Az a egész szám osztója a egész számnak, ha létezik olyan c egész szám, melyre = ac. Ezt a következőképpen jelöljük: a Tulajdonságok: Minden egész szám osztója önmagának, azaz

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások. 21 és 5 7 = 15

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások. 21 és 5 7 = 15 Megoldások 1. Írj fel 4 számot törtalakban a 3 7 és 5 7 között! Bővítsük a nevezőket a megfelelő mértékig: 3 7 = 9 21 és 5 7 = 15 21. Ezek alapján a megoldás: 10 21, 11 21, 12 21, 13 21. 2. Írd fel törtalakban

Részletesebben

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév:

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: 7. Függvények: - függvények fogalma, megadása, ábrázolás koordináta- rendszerben - az elsőfokú függvény, lineáris függvény - a másodfokú függvény

Részletesebben

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

Nagy Gábor  compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz Diszkrét matematika 1. középszint 2017. ősz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 10. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra

Részletesebben

SzA XIII. gyakorlat, december. 3/5.

SzA XIII. gyakorlat, december. 3/5. SzA XIII. gyakorlat, 2013. december. 3/5. Drótos Márton 3 + 2 = 1 drotos@cs.bme.hu 1. Határozzuk meg az Euklidészi algoritmussal lnko(504, 372)-t! Határozzuk meg lkkt(504, 372)-t! Hány osztója van 504-nek?

Részletesebben

HHF0CX. k darab halmaz sorbarendezésének a lehetősége k! Így adódik az alábbi képlet:

HHF0CX. k darab halmaz sorbarendezésének a lehetősége k! Így adódik az alábbi képlet: Gábor Miklós HHF0CX 5.7-16. Vegyük úgy, hogy a feleségek akkor vannak a helyükön, ha a saját férjeikkel táncolnak. Ekkor már látszik, hogy azon esetek száma, amikor senki sem táncol a saját férjével, megegyezik

Részletesebben

Számelmélet. Oszthatóság

Számelmélet. Oszthatóság Számelmélet Oszthatóság Egy szám mindazok az egész számok, amelyek az adott számban maradék nélkül megvannak. Pl: 12 osztói: 12=1x12=(-1)x(-12)=2x6=(-2)x(-6)=3x4=(-3)x(- 4) Azt is mondhatjuk, hogy 12 az

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga. Matematika tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga. Matematika tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Matematika tantárgyból 2018-2019 A vizsga 60 perces írásbeli vizsga (feladatlap) a megadott témakörökből. A megjelölt százalék (50%) nem teljesítése esetén szóbeli vizsga is,

Részletesebben

Számelmélet. 1. Oszthatóság Prímszámok

Számelmélet. 1. Oszthatóság Prímszámok Számelmélet Legnagyobb közös osztó, Euklideszi algoritmus. Lineáris diofantoszi egyenletek. Számelméleti kongruenciák, kongruenciarendszerek. Euler-féle ϕ-függvény. 1. Oszthatóság 1. Definíció. Legyen

Részletesebben

Bizonyítási módszerek - megoldások. 1. Igazoljuk, hogy menden természetes szám esetén ha. Megoldás: 9 n n = 9k = 3 3k 3 n.

Bizonyítási módszerek - megoldások. 1. Igazoljuk, hogy menden természetes szám esetén ha. Megoldás: 9 n n = 9k = 3 3k 3 n. Bizonyítási módszerek - megoldások 1. Igazoljuk, hogy menden természetes szám esetén ha (a) 9 n 3 n (b) 4 n 2 n (c) 21 n 3 n (d) 21 n 7 n (e) 5 n 25 n (f) 4 n 16 n (g) 15 n (3 n 5 n) 9 n n = 9k = 3 3k

Részletesebben

Szé12/1/N és Szé12/1/E osztály matematika minimumkérdések a javítóvizsgára

Szé12/1/N és Szé12/1/E osztály matematika minimumkérdések a javítóvizsgára Szé1/1/N és Szé1/1/E osztály matematika minimumkérdések a javítóvizsgára Halmazelmélet Halmaz, részhalmaz, végtelen halmaz, üres halmaz, halmaz megadása, halmazműveletek (metszet, unió, különbség, komplementer),

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet Számelmélet DEFINÍCIÓ: (Ellentett) Egy szám ellentettjén azt a számot értjük, amelyet a számhoz hozzáadva az 0 lesz. Egy szám ellentettje megegyezik a szám ( 1) szeresével. DEFINÍCIÓ: (Reciprok) Egy 0

Részletesebben

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK MATEMATIKA TÉMAKÖRÖK 11. évfolyam 1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 1.1. HALMAZOK 1.1.1. Halmazok megadásának módjai 1.1.2. Halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres halmaz, véges,

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny MATEMATIKA II. KATEGÓRIA (GIMNÁZIUM)

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny MATEMATIKA II. KATEGÓRIA (GIMNÁZIUM) A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA II. KATEGÓRIA (GIMNÁZIUM) Javítási értékelési útmutató 1. Melyek azok a pozitív p és q prímek, amelyekre a számok mindegyike

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

Gyakorló feladatok 9.évf. halmaznak, írd fel az öt elemű részhalmazokat!. Add meg a következő halmazokat és ábrázold Venn-diagrammal:

Gyakorló feladatok 9.évf. halmaznak, írd fel az öt elemű részhalmazokat!. Add meg a következő halmazokat és ábrázold Venn-diagrammal: Gyakorló feladatok 9.évf.. Mennyi az összes részhalmaza az A a c; d; e; f halmaznak, írd fel az öt elemű részhalmazokat!. Legyen U ;;;;;6;7;8;9, A ;;6;7; és B ;;8. Add meg a következő halmazokat és ábrázold

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Matematika pótvizsga témakörök 9. V

Matematika pótvizsga témakörök 9. V Matematika pótvizsga témakörök 9. V 1. Halmazok, műveletek halmazokkal halmaz, halmaz eleme halmazok egyenlősége véges, végtelen halmaz halmazok jelölése, megadása természetes számok egész számok racionális

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

Diszkrét matematika 1. estis képzés. Komputeralgebra Tanszék ősz

Diszkrét matematika 1. estis képzés. Komputeralgebra Tanszék ősz Diszkrét matematika 1. estis képzés 2015. ősz 1. Diszkrét matematika 1. estis képzés 6. előadás Mérai László diái alapján Komputeralgebra Tanszék 2015. ősz Elemi számelmélet Diszkrét matematika 1. estis

Részletesebben

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2015/2016-os tanév 1. forduló Haladók III. kategória

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2015/2016-os tanév 1. forduló Haladók III. kategória Bolyai János Matematikai Társulat Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2015/2016-os tanév 1. forduló Haladók III. kategória Megoldások és javítási útmutató 1. Az a és b befogójú derékszögű háromszögnek

Részletesebben

TARTALOM. Előszó 9 HALMAZOK

TARTALOM. Előszó 9 HALMAZOK TARTALOM Előszó 9 HALMAZOK Halmazokkal kapcsolatos fogalmak, részhalmazok 10 Műveletek halmazokkal 11 Számhalmazok 12 Nevezetes ponthalmazok 13 Összeszámlálás, komplementer-szabály 14 Összeszámlálás, összeadási

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

1. megold s: A keresett háromjegyű szám egyik számjegye a 3-as, a két ismeretlen számjegyet jelölje a és b. A feltétel szerint

1. megold s: A keresett háromjegyű szám egyik számjegye a 3-as, a két ismeretlen számjegyet jelölje a és b. A feltétel szerint A 004{005. tan vi matematika OKTV I. kateg ria els (iskolai) fordul ja feladatainak megold sai 1. feladat Melyek azok a 10-es számrendszerbeli háromjegyű pozitív egész számok, amelyeknek számjegyei közül

Részletesebben

Diszkrét matematika I.

Diszkrét matematika I. Diszkrét matematika I. középszint 2014. ősz 1. Diszkrét matematika I. középszint 8. előadás Mérai László diái alapján Komputeralgebra Tanszék 2014. ősz Elemi számelmélet Diszkrét matematika I. középszint

Részletesebben

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI A NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI 20-09-2 Terem: Munkaidő: 0 perc. A dolgozat megírásához íróeszközön kívül semmilyen segédeszköz nem használható! Csak és kizárólag tollal tölthető ki a feladatlap, a ceruzával

Részletesebben

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP J UHÁSZ I STVÁN P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ T é m a k ö r ö k é s p r ó b a f e l a d a t s o r 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP 1. oldal 9. OSZTÁLYOS PÓTVIZSGA TÉMAKÖRÖK: I.

Részletesebben

Kisérettségi feladatsorok matematikából

Kisérettségi feladatsorok matematikából Kisérettségi feladatsorok matematikából. feladatsor I. rész. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! a) Ha két egész szám összege páratlan, akkor a szorzatuk páros. b)

Részletesebben

1. Legyen egy háromszög három oldalának a hossza a, b, c. Bizonyítsuk be, hogy Mikor állhat fenn egyenlőség? Kántor Sándorné, Debrecen

1. Legyen egy háromszög három oldalának a hossza a, b, c. Bizonyítsuk be, hogy Mikor állhat fenn egyenlőség? Kántor Sándorné, Debrecen 10. osztály 1. Legyen egy háromszög három oldalának a hossza a, b, c. Bizonyítsuk be, hogy ( a + b + c) 3 4 ab + bc + ca Mikor állhat fenn egyenlőség? Kántor Sándorné, Debrecen A feladatban szereplő kettős

Részletesebben

SZÁMELMÉLETI FELADATOK

SZÁMELMÉLETI FELADATOK SZÁMELMÉLETI FELADATOK 1. Az 1 = 1, 3 = 1 + 2, 6 = 1 + 2 + 3, 10 = 1 + 2 + 3 + 4 számokat a pitagoreusok háromszög számoknak nevezték, mert az összeadandóknak megfelelő számú pont szabályos háromszög alakban

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

44. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY. Megyei forduló április 11.

44. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY. Megyei forduló április 11. 44. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY Megyei forduló - 2015. április 11. HETEDIK OSZTÁLY - Javítási útmutató 1. Ki lehet-e tölteni a következő táblázat mezőit pozitív egész számokkal úgy, hogy

Részletesebben

KÉSZÍTSÜNK ÁBRÁT évfolyam

KÉSZÍTSÜNK ÁBRÁT évfolyam Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu Levelező Matematika Szakkör 2018/2019.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGRA FELKÉSZÍTŐ KK/12. ÉVFOLYAM

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGRA FELKÉSZÍTŐ KK/12. ÉVFOLYAM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGRA FELKÉSZÍTŐ KK/12. ÉVFOLYAM A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 65 pont Feladattípusok:

Részletesebben

Bevezetés a matematikába (2009. ősz) 1. röpdolgozat

Bevezetés a matematikába (2009. ősz) 1. röpdolgozat Bevezetés a matematikába (2009. ősz) 1. röpdolgozat 1. feladat. Fogalmazza meg a következő ítélet kontrapozícióját: Ha a sorozat csökkenő és alulról korlátos, akkor konvergens. 2. feladat. Vezessük be

Részletesebben

Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok. Algebra és számelmélet

Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok. Algebra és számelmélet Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok halmaz halmaz megadása, jelölésmód üres halmaz véges halmaz végtelen halmaz halmazok egyenlısége részhalmaz, valódi részhalmaz halmazok uniója

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005 2005 1. * Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok 2. Számhalmazok, halmazok számossága 3. Hatványozás, hatványfüggvény 4. Gyökvonás, gyökfüggvény 5. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

2016, Diszkrét matematika

2016, Diszkrét matematika Diszkrét matematika 8. előadás Sapientia Egyetem, Műszaki és Humántudományok Tanszék Marosvásárhely, Románia mgyongyi@ms.sapientia.ro 2016, őszi félév Miről volt szó az elmúlt előadáson? a Fibonacci számsorozat

Részletesebben

HALMAZOK TULAJDONSÁGAI,

HALMAZOK TULAJDONSÁGAI, Halmazok definíciója, megadása HALMAZOK TULAJDONSÁGAI, 1. A következő definíciók közül melyek határoznak meg egyértelműen egy-egy halmazt? a) A: a csoport tanulói b) B: Magyarország városai ma c) C: Pilinszky

Részletesebben

Kongruenciák. Waldhauser Tamás

Kongruenciák. Waldhauser Tamás Algebra és számelmélet 3 előadás Kongruenciák Waldhauser Tamás 2014 őszi félév Tartalom 1. Diofantoszi egyenletek 2. Kongruenciareláció, maradékosztályok 3. Lineáris kongruenciák és multiplikatív inverzek

Részletesebben

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Miskolc, Fényi Gyula tér Tel.: (+36-46) , , , Fax: (+36-46)

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Miskolc, Fényi Gyula tér Tel.: (+36-46) , , , Fax: (+36-46) Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12. Tel.: (+6-46) 560-458, 560-459, 560-58, Fax: (+6-46) 560-582 E-mail: fenyi@jezsuita.hu Honlap: www.jezsu.hu A JECSE Jesuit

Részletesebben

Oszthatósági alapfogalmak, oszthatósági szabályok

Oszthatósági alapfogalmak, oszthatósági szabályok Számelmélet Oszthatósági alapfogalmak, oszthatósági szabályok 305 a) hamis, b) igaz, c) igaz, d) igaz, e) igaz, f) igaz, g) hamis, h) igaz, i) igaz, j) hamis, k) igaz, l) hamis, m) igaz, n) hamis, o) hamis,

Részletesebben

Diszkrét matematika I.

Diszkrét matematika I. Diszkrét matematika I. középszint 2014. ősz 1. Diszkrét matematika I. középszint 10. előadás Mérai László diái alapján Komputeralgebra Tanszék 2014. ősz Felhívás Diszkrét matematika I. középszint 2014.

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

Számelmélet. 7 8. évfolyam. Szerkesztette: Blénessy Gabriella, Dobos Sándor, Fazakas Tünde, Hraskó András, Rubóczky György. 2015. október 19.

Számelmélet. 7 8. évfolyam. Szerkesztette: Blénessy Gabriella, Dobos Sándor, Fazakas Tünde, Hraskó András, Rubóczky György. 2015. október 19. Számelmélet 7 8. évfolyam Szerkesztette: Blénessy Gabriella, Dobos Sándor, Fazakas Tünde, Hraskó András, Rubóczky György 2015. október 19. Technikai munkák (MatKönyv project, TEX programozás, PHP programozás,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. OSZTÁLY

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. OSZTÁLY OSZTÁLYOZÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. OSZTÁLY ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Gráfok Betűk használata a matematikában Hatványozás. A

Részletesebben

2. Egy mértani sorozat második tagja 6, harmadik tagja 18. Adja meg a sorozat ötödik tagját!

2. Egy mértani sorozat második tagja 6, harmadik tagja 18. Adja meg a sorozat ötödik tagját! 1. Egy 27 fős osztályban mindenki tesz érettségi vizsgát angolból vagy németből. 23 diák vizsgázik angolból, 12 diák pedig németből. Hány olyan diák van az osztályban, aki angolból és németből is tesz

Részletesebben

TERMÉSZETES SZÁMOK OSZTHATÓSÁGA

TERMÉSZETES SZÁMOK OSZTHATÓSÁGA TERMÉSZETES SZÁMOK OSZTHATÓSÁGA A MATEMATIKA A TITKOK SZOBÁJÁBAN Természetes számokat fogsz azonosítani különböző kontextusokban: természetes számokat fogsz azonosítani egy diagramban, egy grafikonban

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal 04/0 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MTEMTIK I KTEGÓRI (SZKKÖZÉPISKOL) Javítási-értékelési útmutató Határozza meg a tízes számrendszerbeli x = abba és y =

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

0645. MODUL SZÁMELMÉLET. Gyakorlás, mérés KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA

0645. MODUL SZÁMELMÉLET. Gyakorlás, mérés KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0645. MODUL SZÁMELMÉLET Gyakorlás, mérés KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0645. Számelmélet Gyakorlás, mérés Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A

Részletesebben

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, halmazműveletek ismerete, eszköz jellegű

Részletesebben