V. Deriválható függvények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. Deriválható függvények"

Átírás

1 Deriválható függvéyek V Deriválható függvéyek 5 A derivált fogalmához vezető feladatok A sebesség értelmezése Legye az M egy egyees voalú egyeletes mozgást végző pot Ez azt jeleti, hogy a mozgás pályája egyees és az egyelő időközökbe megtett utak egymással egyelők (a megtett út aráyos az idővel A mozgás v sebességét megkapjuk, ha megmérjük bizoyos számú t időegység alatt megtett út s hosszát, és ezt elosztjuk az s út megtételéhez szükséges s t idővel: v t Mivel a mozgó pot sebessége mide időszakba egyelő v -vel, azt modjuk, hogy e mozgás sebessége bármely időpillaatba éppe v -vel egyelő Tegyük fel most, hogy az M pot adott iráyba egyees voalú, de em egyeletes mozgást végez vagyis, hogy az egyelő időközökbe megtett utak általába em egyelők egymással (a megtett út em aráyos az idővel Mit értük tehát ebbe az esetbe a mozgó pot sebességé egy adott időpotba (a t időpillaatba? Ha s( t -vel jelöljük a t idő alatt megtett utat, akkor a t és t időpotok között megtett út hossza s s( t s( t Ezt az utat a test t t t idő alatt teszi meg Tehát eze az útszakaszo az átlagos közepes sebesség s s( t s( t vk t t t Ha eek a kifejezések va határértéke, amikor t t, akkor azt modjuk, hogy ez a határérték a test sebessége a t időpotba Ezt a sebességet vt ( -val jelöljük Tehát s s( t s( t vt (, t t t t t t ha ez a határérték létezik Megjegyzés Bármilye meyiség változási sebességét ehhez hasolóa értelmezzük Ha f : D egy M meyiség időbeli változását leíró függvéy (a változója a t -idő, akkor az M változásáak sebessége a t időpillaatba a f f ( t f ( t vm ( t t t t t t t határérték, ha ez létezik Az éritő probléma Tekitsük az f :[, ], f ( si függvéyt Jelöljük m( -szel az M, és potoko áthaladó egyees iráytéyezőjét M (,si

2 Deriválható függvéyek Va-e a α függvéyek határértéke, ha? Az MM húr iráytagesét vizsgáljuk: si si m ( Tehát meg kell vizsgáluk, hogy létezik-e az M (, si M α 7 ábra si si m m( határérték Alakítsuk át a kifejezést: + si si si cos + si cos si si + si Tehát a határérték: cos sit cos cos, ahol t és t, ha t t Mivel a húrok egyre jobba közeledek az M,si poto áthaladó m iráytéyezőjű egyeeshez azt modjuk, hogy ez az egyees az f grafikus képéhez húzott éritő az M potba Tehát az éritő egyelete y Általába, ha f : D egy függvéy és D egy torlódási potja D -ek, akkor az f ( f( poto áthaladó húrok iráytéyezői m ( alakúak, tehát ha f ( f( létezik a határérték, akkor azt modjuk, hogy a függvéy grafikus képéek va éritője abszcisszájú potba és az éritő iráytéyezője az előbbi határérték

3 Deriválható függvéyek Megjegyzés A kör eseté az éritőt úgy értelmeztük, mit egy egyees, amely potosa egy potba metszi a kört Ez az értelmezés általába em haszálható Például az f :, f ( függvéy grafikus képét az origó áthaladó összes egyees egy potba metszi, mégsem modaák azt, hogy ezek éritik a grafikus képet (lásd a 8 ábrát y 8 ábra O 5 A derivált értelmezése f ( f( Az előbbi problémák midegyikébe alakú határértékekehez juttuk Ez motiválja a következő fogalom bevezetését Értelmezés Legye D a D halmaz egy torlódási potja Azt modjuk, hogy az f : D függvéyek az potba va deriváltja, ha létezik a f ( f ( határérték Ezt a határértéket evezzük a függvéy potbeli deriváltjáak (vagy differeciálháyadosáak és így jelöljük: f ( f ( f f ( y M M(, f( f( f( 9 ábra α O Értelmezés Az f : D függvéyt deriválhatóak evezzük az f ( f ( az f ( határérték létezik és véges helye, ha

4 Deriválható függvéyek Megjegyzés Ha létezik az f ( véges szám akkor mide ε > számhoz va olya δ >, hogy ha < < δ akkor ( f ( f f ( f ( f ( ( Ezt a alakba is írhatjuk f ( < ε Értelmezés Ha az f függvéy az E D halmaz mide potjába deriválható, akkor azt modjuk, hogy az f függvéy az E halmazo deriválható függvéy Azt az f : E függvéyt, amely mide E eseté f ( -val egyelő az f függvéy derivált függvéyéek evezzük (vagy rövide deriváltjáak és f -tal vagy df -el jelöljük (Leibiz jelölése d A derivált geometriai jeletése A bevezető problémák alapjá azt modjuki, hogy az f függvéy grafikus képéek az M(, f ( potjába létezik éritője, ha létezik az f függvéyek az potjába a deriváltja (differeciálháyadosa Az éritő iráytagese f ( m, tehát az éritő egyelete y f ( f ( ( Példák Vizsgáljuk az f :, f ( függvéy deriválhatóságát Megoldás Rögzítsük egy potot és tekitsük az -ba a következő határértéket: f ( f ( ( ( + ( + Tehát az f függvéy az potba deriválható és f ( Az pot semmilye külöleges tulajdoságát em haszáltuk fel, ezért a függvéy mide potba deriválható és a derivált függvéy f :, f ( Az eredméy szemléletese azt jeleti, hogy az y paraboláak mide potjába ( va éritője Az M, potbeli éritő egyelete y ( vagy y Taulmáyozzuk az f :, f (, ahol függvéy deriválhatóságát Megoldás Rögzítsük egy potot ( f f ( k k, k

5 Deriválható függvéyek 5 mert k k, ha k {,,,, } és az összegek tagja va Tehát a függvéy mide potba deriválható és f ( Így a vizsgált függvéy derivált függvéye (vagy egyszerűe a deriváltja: f :, f (, Következméy Az f :, f ( függvéy deriváltja mide potba f ( c, ahol c, egy adott álladó Taulmáyozzuk az f :, f ( függvéy deriválhatóságát! Megoldás Rögzítsük először egy > számot Ha < akkor is f ( f ( pozitív ( > és így Tehát f (, ha > Ha < akkor az előzőkhöz hasolóa f ( f (, tehát f ( ha f ( f (, ha > < Ha akkor Ebből leolvasható,, h a < * hogy az potba em létezik az f deriváltja Tehát az f függvéy az halmazo deriválható 5 Deriválható függvéyek folytoossága Tétel Ha az f : D függvéy deriválható az D potba, akkor ez a függvéy folytoos az potba Bizoyítás Az értelmezés alapjá torlódási potja D -ek és f ( f ( f ( ( + α, ahol α (, tehát f ( f ( f ( ( α és így f ( f ( ( ( ( + f α ( Ebből kapjuk, hogy f ( f (, ami azt jeleti, hogy f folytoos az D potba 5 Jobb- és baloldali derivált A jobb- és baloldali határértékhez hasolóa értelmezhetjük egy függvéy jobbilletve baloldali deriváltját is

6 6 Deriválható függvéyek Értelmezés Ha D torlódási potja a (, D halmazak és létezik a f ( f ( < határérték, akkor ezt az f függvéy baloldali deriváltjáak evezzük az potba és f b ( -val vagy f ( -val jelöljük Tehát f ( f ( f b ( f ( Ha D torlódási potja a ( + D halmazak és létezik a f ( f ( >, < határérték, akkor ezt az f függvéy jobboldali deriváltjáak evezzük potba és f j ( -val vagy f ( + -val jelöljük Tehát f ( f ( f j ( f ( + Megjegyzés Ha torlódási potja a (, D és (, halmazokak, az f ( f ( b j f : > + D D függvéy potosa akkor deriválható az potba, ha Gyakorlatok Deriválhatók-e az alábbi függvéyek a megadott potokba? a f (, az potba; b f ( l, az és potokba; c f ( ( ( +, az és potokba; si d f ( e + + az és potokba;, ha e f ( az és potokba;, ha > f f ( arccos( az potba; l( +, g f ( az potba; 7 + 5, < +, h f ( + az potba;, <

7 Deriválható függvéyek 7, i f ( az potba si, < a Határozd meg az a, b paraméterek értékét úgy, hogy az f :(,, ( l,, e f ( függvéy deriválható legye e -be a + b + c, > e b Határozd meg az a, b paraméterek értékét úgy, hogy az f :[,], si,, f ( függvéy deriválható legye -ba, majd bizoyítsd + a + b,, be, hogy az így meghatározott a, b értékekre f (, [, ] 55 A gyökfüggvéy deriváltja ( Tekitsük az f :, +, ( f, * függvéyt > eseté ( ( ( ( Az f tehát mide > potba deriválható és ( Gyakorlatok Határozd meg a következő függvéyek maimális deriválhatósági tartomáyát és számítsd ki a deriváltját: ( 5 f ; f ( ; f ( ; f ( ( + ( Az epoeciális függvéy deriváltja Vizsgáljuk meg az f :, f ( a, a >, a függvéy deriválhatóságát t a a a a a a a la t t Tehát ( a a l a Sajátos esetbe ( e e

8 8 Deriválható függvéyek 57 A logaritmus függvéy deriváltja ( Legye f :, +, f ( l és > l + l l l( + t f (, t t tehát ( l, l > Ebből és a log a egyelőségből következik, la hogy ( loga la 58 A sziusz és a kosziusz függvéy deriváltja Számítsuk ki az f :, f ( si függvéy deriváltját! Rögzített eseté + si cos si si si + cos si + cos cos cos, mert a kosziusz függvéy mide potba folytoos Tehát a sziusz függvéy mide potba deriválható és ( si cos Számítsuk ki az f :, f ( cos függvéy deriváltját! Rögzített eseté: + si si cos cos si + si si, tehát ( cos si 59 Műveletek deriválható függvéyekkel Éppe úgy, mit a folytoosság vizsgálata eseté, azt várjuk, hogy a számolás szempotjából haszos megállapítai, mit modhatuk az összeg, szorzat, stb differeciálhatóságáról (deriválhatóságról

9 Deriválható függvéyek 9 Az összeg deriváltja Tegyük fel, hogy az f, g : D függvéyek deriválhatók a D tartomáy D torlódási potjába Deriválható-e az f + g függvéy az potba és ha ige, akkor hogya számíthatjuk ki deriváltját? A feltevés szerit létezik f ( f ( g( g( f ( és g ( Az ( f + g -hez tartozó ( f + g( ( f + g( ( ( f + g f ( g( háyados f ( f ( ( g g( +, és ebből ( f + g( ( f + g( f ( + g (, azaz f + g deriválható és a deriváltja az f és g deriváltjaiak összegével egyelő Rövid jelölés: ( f + g f +g Gyakorlatok Számítsd ki a következő függvéyek deriváltját: a ; b ; c ( Számítsd ki a következő függvéyek deriváltját és állapítsd meg a deriválhatósági tartomáyt: a f ( si+ cos; b f ( cos tg; c f ( ctg+ 5 ; d f ( log ; e 5 f ( + ; f f ( e + Ha az,,,, f f f f függvéyek ( * deriválható-e az k az potba deriválhatók, akkor f + f + f + + f f függvéy az potba? Ha ige, mi a deriváltja? Bizoyítsd be, hogy ha f és deriválható az -ba akkor f g is az, és g ( f g ( f ( g ( 5 Ha f és g egyike sem deriválható az -ba, következik-e ebből, hogy f + g sem deriválható az -ba? Szorzat deriváltja Tegyük fel, hogy az f, g : D függvéyek deriválhatók a D tartomáy D torlódási potjába Deriválható-e az f g függvéy az potba? k

10 Deriválható függvéyek A feltevés szerit létezik a g( g( g ( határérték Az f ( f ( f ( f ( g( f ( ( ( ( ( ( ( ( g f g f g + f g f ( g( f ( f ( ( f f ( g( + f (, egyelőség alapjá ( fg( ( fg( f ( g( + f ( g ( Tehát ha az f és függvéy az potba deriválható akkor az f g függvéy is g deriválható ebbe a potba és a deriváltja ( fg ( f ( g( + f ( g ( Rövid jelöléssel ( f g f g + f g Következméy Ha az f : D függvéy deriválható a D tartomáy D torlódási potjába, akkor a ( c f : D függvéy (c -álladó is deriválható az D potba és ( c f ( c f ( Gyakorlatok és feladatok Deriválhatók-e a következő -e értelmezett függvéyek? Ha ige számítsd ki a deriváltjukat is a f + + ; b ( f ; ( ( ( c f ( ( + ( + 5 ; d ( f + Számítsd ki a következő függvéyek deriváltját és állapítsd meg a deriválhatósági tartomáyt! a f ( l; b f ( e ; c f ( si ; d f ( ; e f ( 5 cos; f f ( l ( lg ; 5 g f ( l + tg ; h f ( ctg+ l 7 Ha az f, f, f függvéyek az potba deriválhatók, akkor az fff szorzat deriválható-e az potba? Ha ige, mi a deriváltja? Ha f, f,, f függvéyek deriválható függvéyek az potba, akkor és

11 Deriválható függvéyek f f f f deriválható függvéy-e és meyi a deriváltja? k k 5 Számítsd ki a következő függvéyek deriváltját: a f ( l e ; b f ( 7 si tg; c f ( log cos 5 6 a Bizoyítsd be, hogy ha a P [ X] poliom gyökei az,,, párokét külöböző valós számok, akkor { } \,,, b Számítsd ki az + + P ( +, P( PX ( X X+ poliom gyökei 7 Ha az f és g em deriválható az potba következik-e ebből, hogy f g sem deriválható az potba? Háyados deriváltja Vizsgáljuk meg az f, g : D f g összeget, ha,,, a függvéy deriválhatóságát az potba ha deriválhatók az D potba és g ( ( torlódási potja a D -ek! f Az f miatt elegedő az deriválhatóságát vizsgáli ha g deriválható g g g az potba és g( g( g( ( g g( ( g, g( g( g ( Tehát az g is deriválható és ( g ( Így az g g ( f g f egyelőség g alapjá az f g függvéy is deriválható az potba és f ( f ( f ( + f ( ( g g g( g f ( g ( f ( g( f ( g ( f ( g( g ( g (

12 Deriválható függvéyek f fg fg Érvéyes tehát a következő deriválási szabály: g g Példák Az f, g :, f ( és g( + függvéyek deriválhatók mide potba és g( >, Ezért f g mide potba deriválható és 6 ( 6 ( + ( ( Az f { k} ( ( si : \ +, f ( tg függvéy az értelmezési cos tartomáy mide potjába deriválható és egyelő -val ugyais cos si cos cos si ( si ( tg cos cos cos, + k ( k Hasolóa az f ( ctg függvéy eseté, ahol k ( k Gyakorlatok cos si si cos cos ( ctg si si si Számítsd ki az alábbi függvéyek deriváltját (a megadott potba, határozd meg a függvéy maimális értelmezési tartomáyát és maimális deriválhatósági tartomáyát: a f (, ; b f (, *, ; + + c f (, ; d f (, ± ; e f (, ; f f ( ; g f ( ; + l + h f ( ; i f ( + l ; j si f ( cos + ; e tg + si log k f ( ; l f ( ; m f ( e + cos + log

13 Deriválható függvéyek Összetett függvéy deriváltja A si vagy si függvéyek összetett függvéyek Az f ( si ( vagy f ( ( si si függvéy összetevői (kompoesei külö deriválhatók Általába hogya számolhatjuk ki az ( f g( f [ g( ] függvéy deriváltját (az potba az f és g deriváltjáak segítségével? f ( g( f ( g( ( ( f g f ( g( g( g( ( g g( f ( u f ( u ( g g(, u u u u ahol u g (, u g ( Ha akkor u u g(, tehát f ( g( f ( g( f ( g( g ( Rövide: ( f g ( f ( g( g ( Példák Az ( f függvéy az és ( és, tehát ( f Általába, ha m, * akkor Ha f ( + +, akkor m m m + f ( ( ( 5 9 Ha f ( si, akkor f ( 5 si cos összetevéséből származik + + Ha f ( cos ( +, akkor ( cos ( + ( cos( + cos ( + si( + ( + ( + cos ( + si( f 5 Ha f ( ( si si, akkor f ( si cos 6 Ha f ( si, akkor f ( cos ( ( ( ( ( 7 Ha f 5 6, akkor f + 8 Ha ( ( f a a, akkor

14 Deriválható függvéyek f ( ( a (, ha ( a, a a 9 Ha f ( si 5, akkor f ( si 5 5cos5 5si 5 cos5 Gyakorlatok I Határozd meg a következő függvéyek deriválási tartomáyát és számítsd ki a deriváltjukat: cos f ( e si ; f ( si + e cos ; f ( ; e si f ( e ( f l ; 6 f ( e l ; 7 f ( ; 8 f ( cos + si ; 9 f ( si ; l si + cos f ( si cos ; f ( + ; tg f ( ; si + cos f ( ( + ; f ( si + cos ; 5 ( f + 5 ; 6 f ( e ; 7 f ( l( ; 8 f ( tg ; si f 5 ; f ( log (, 8 9 ( ; f ( cos( ; f ( cos ; f ( lg( ; f ( tg ; 5 ( f si a ; 6 f ( cos si ; 7 f ( ; 8 f ( cos ; 9 f ( ( ; f ( + ; f ( l si ; f ( 5 l ( ; ( f ( tg + ; II + f ( e ; 5 f ( ( + + log Bizoyítsd be, hogy az f ( c +, függvéyre igaz az f ( f ( egyelőség + ( Vezess le egy deriválási szabályt a ( ( g * h f függvéyre, ahol f : D + és g : D deriválható függvéyek Eek a segítségével számítsd ki a következő függvéyek deriváltját: a f ( ; b f ( + ; c f ( ( si

15 Deriválható függvéyek 5 Bizoyítsd be, hogy ha az f : D függvéyek deriválhatók ij,,, akkor a ij f ( f ( f ( ( f ( f ( f (, D f ( f ( f ( függvéy is deriválható és f ( f ( f ( f ( f ( f ( f ( f ( f ( ( f ( f ( f ( + f ( f ( f ( + f ( f ( f ( f ( f ( f ( f ( f ( f ( f ( f ( f ( Számítsd ki a következő függvéyek deriváltját: + a f ( ; b ( f + ; c f ( e + ; d f ( l l ; e f ( ( + si ( + ; f f ( e + ; g f ( l i f ( e l ; j f ( ; h ( ( f + e ; si ; k f e + ; l f ( e cos ; m; f ( ( si + cos 6 f ( f p ( + l + ; o f ( ; + e l cos e ; q f si + 7 ; ( ( 7 r f ( si si si ; s f + f (, > ( ( ( ( α 5 Számítsd ki az függvéy deriváltját, ha α irracioális szám! 6 Határozd meg a következő függvéyek grafikus képéhez a megadott potba húzott éritő egyeletét: a f ( + +, M (, ; b f ( cos, M (, ; c f ( l, (, l ; d M f ( e, M ; (, 7 f ( 6 Írd fel az éritő egyeletét a grafikus kép abszcisszájú potjába 8 f ( Mi az éritő egyelete az potba? 9 f ( ( ( + ( + Mi az -be húzott éritő egyelete? f ( ( ( + Mi az éritő egyelete az potba? A továbbiakba, ha félreértésre em ad okot, egyszerűe az potba húzott éritőről beszélük

16 6 Deriválható függvéyek f ( ( 7, az potba írd fel az éritő egyeletét! f ( 5 +, az y ordiátájú potokba írd fel az éritők egyeletét! Az f ( + függvéy grafikus képé határozzuk meg azt a potot, amelybe a grafikus képhez húzott éritő párhuzamos az y + egyeessel Az f ( ( ( + függvéy grafikus képéek melyik potjába húzott éritő halad át a (, poto? 5 Va-e az f ( és g( függvéyek grafikojáak egy közös éritője? 6 Határozd meg aak az egyeesek az egyeletét, amely az f ( + + függvéy grafikoját két helye ériti a + : \, f ( függvéy Határozd meg az a paraméter értékét úgy, hogy az potba a grafikus képhez húzott éritő az Oy tegellyel 5 -os szöget zárjo be 8 Határozd meg az m és az paraméter értékét úgy, hogy az f ( és + g ( m + + függvéyek abszcisszájú potba éritsék egymást 7 Adott az f { } 5 Az iverz függvéy deriváltja A folytoos függvéyek tulajdoságai alapjá ha I itervallum és az f : I függvéy folytoos, akkor f ( I is itervallum Az f : I f ( I függvéy szürjektív, tehát ha az f függvéy ijektív is, akkor létezik az f : J I iverz függvéy, ahol J f ( I A folytoos függvéyek tulajdoságaiból az is következik, hogy az iverz függvéy folytoos A következő tétel az iverz függvéy deriválhatóságát biztosítja, ha f deriválható és a deriváltja sehol sem Tétel Ha I és J itervallumok és f : I J bijektív, valamit f deriválható az potba és f (, akkor f deriválható az y f ( potba és igaz az alábbi egyelőség: ( f ( f ( f ( Bizoyítás f ( y f ( y, ahol az y y y y f ( f ( y f ( f ( y változócserét hajtottuk végre a határértékbe Ebből következik, hogy f deriválható y f ( -ba és igaz a tételbe szereplő egyelőség

17 Deriválható függvéyek 7 Következméy Ha f deriválható I - és f (, I, akkor f deriválható J f ( I - és ( ( ( ( is megkaphatjuk, ha az ( eredméyt előre is megmodhatjuk f f, I Ezt az összefüggést úgy f f f f( f ( ( egyelőséget deriváljuk Így az Példák Az f :,,, f ( si függvéy szigorúa övekvő a, itervallumo, tehát va iverze f :,, f ( arcsi Az iverz függvéy deriválási szabályát alkalmazva: ( arcsi cos( arcsi si ( arcsi, ha (, Az f :[, ] [, ], f ( cos függvéy szigorúa csökkeő és iverze f arccos : [, ] [, ], tehát si arccos cos arccos ( f ( ( arccos ha (, ( ( Az f :,, f ( tg függvéy szigorúa övekvő, iverze f :, (, f arctg, tehát ( arctg cos ( arctg + tg ( arctg + cos ( arctg Gyakorlatok Számítsd ki a következő függvéyek deriváltját és határozd meg a deriválhatósági tartomáyt: 5 a f ( ; b f ( arctg + arctg ; + c f ( arcsi ; d f ( arccos + ; e f ( 5arcsi; f arccos ( + ;,

18 8 Deriválható függvéyek + g f ( arctg i f ( arcsi( cos ; h f ( ( + arctg ; 5 A függvéy differeciálja Értelmezés Az f : D függvéyt differeciálhatóak evezzük az D potba, ha létezik olya m szám, amelyre f ( f ( m( A df ( :, df ( ( h m h függvéyt az f differeciáljáak evezzük az f potba Tehát az f függvéy akkor és csakis akkor differeciálható az potba, ha deriválható -ba és a függvéy differeciálja az -ba a df lieáris függvéy: df ( ( t f ( t ( 5 Magasabb redű deriváltak Értelmezés Az f : D függvéyt az D potba kétszer deriválhatóak evezzük, ha f deriválható az egy V köryezeté és az f : V D függvéy is deriválható az ( f ( f ( -val jelöljük D potba Az f másodredű deriváltját az potba Ha f deriválható a D halmazo akkor azt modjuk, hogy f kétszer deriválható a D - és a másodredű deriváltját ( f f -vel jelöljük Az f : D függvéyt másodredű deriváltak (második deriváltak evezzük és f -vel is jelöljük Értelmezés Azt modjuk, hogy az f : D függvéy -szer deriválható ( az D -szer deriválható az pot egy V D köryezeté és az ( -ed redű derivált deriválható az D potba Az potba, ha f ( ( ( f ( ( f ( deriváltjáak evezzük az deriválható D -, akkor az jelölést alkalmazzuk és ezt az f -ed redű potba Ha az f : D függvéy -szer ( f : D, ( ( ( ( f ( f ( függvéyt az f -ed redű deriváltjáak evezzük * Ha mide, eseté az f függvéy -szer deriválható egy potba (vagy egy halmazo akkor azt modjuk, hogy f végteleszer deriválható (az illető potba vagy halmazo ( Megegyezés szerit, a ulladredű derivált f f éppe a függvéyel egyelő

19 Deriválható függvéyek 9 Példák Az f :, k f ( ( k végteleszer deriválható és ( f k ( k!, Az f : \ { }, f ( ( ( (! f, ahol, + Az f ( e függvéy esetébe természetes kitevőjű hatváyfüggvéy ( f (, ha > k függvéy végteleszer deriválható és ( ( f e ( si si +,, ( 5 cos cos +,, 6 ( ( ( ( l ( 7 ( a a l a, ( a >! *,,, Gyakorlatok Az u: D és v: D függvéyek -szer deriválhatók Igazold, hogy a ( ( ( ( u+ v u + v ; b ( ( k ( k ( k u v C u v (A Leibiz-formula k Határozd meg f ( tartomáyo: -et az alábbi függvéyek esetébe (a maimális a f ( + ; b f ( l ; c ( d f ( ( + arctg Számítsd ki -t, -t és f e ; si f ( f ( f ( -t, ha f ( e cos( si Bizoyítsd be, hogy az alábbi függvéyek kétszer deriválhatók a megadott potokba: arctg, a f :, f (, ; +, < si, b f :, f (, ;, > 5 c f :, f ( 6,

20 Deriválható függvéyek 5 Határozd meg az a,, bc paraméterek értékeit úgy, hogy az f :, a + b, f (, ; függvéy kétszer deriválható c + + l ( +, < legye az -e 6 Határozd meg az a paraméter értékeit úgy, hogy az f :, a f ( e függvéy teljesítse az f ( f ( 8 f ( + f( összefüggést mide eseté 7 Bizoyítsd be, hogy az f :, f ( ( e függvéy -edik ( * deriváltja f ( ( +a + b e alakú, bármely eseté, ahol a, b valós számok Határozd meg az a és b valós számokat az függvéyébe! f f ( 8 Számítsd ki az :(,, 9 Adott az f ( c cos + c l függvéy -ed redű deriváltját! si függvéy, ahol c, c álladók Bizoyítsd be, hogy f ( + f ( Számítsd ki a következő függvéyek -ed redű deriváltját: a f :, f ( e ; b f :, f ( e ; c f :(,, f( l ; d :(,, f f ( l( ; e f : \{,}, f ( ( ; f f : \{,}, f ( + ; g : f, f ( ( cos ; h f :, f ( e Azt modjuk, hogy az f : D és g : D függvéyek grafikus képei ( k ( k az potba -ed redbe éritik egymást, ha f ( g (, k, és ( + ( ( + f g ( Vizsgáljuk meg, hogy háyad redbe éritik egymást az alábbi függvéypárok grafikus képei: a f ( és g ( + ; b f ( e és g ( + + Számítsd ki a következő görbék által bezárt szög mértékét: a f ( ( és g( ; b f ( siés g ( cos e,, Bizoyítsd be, hogy az f :, f ( P (, \, függvéy, ahol P [ X], potosa akkor végteleszer deriválható, ha P idetikusa ulla (Felvételi feladat, Kolozsvár ( (

21 Deriválható függvéyek A köyebb memorálás érdekébe összefoglaltuk a fotosabb deriválási képleteket és szabályokat f f deriválhatósági tart, m, * m m \{} a, a \ a a (, e e a, a, a a l a l (, log a, a >, a la (, si cos cos si tg tg \ (k + cos k ctg ctg si \ { k k } arcsi (, arccos (, arctg + arcctg + ( + { } ( f + g f +g ( f g f g + f g f f g f g g g ( f ( g ( f ( g ( g ( k k k ( ( ( f g C ( f g k f g f f + f f g g ( g ( g ( ( ( ( ( ( l ( (

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechnika-technika szak, II. évfolyam, 2. félév

Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechnika-technika szak, II. évfolyam, 2. félév Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechika-techika szak, II. évfolyam,. félév Sorozatok: 1. A valós számoko értelmezett műveletek és reláció tulajdoságai. Számok abszolút értéke, itervallumok. Számhalmazok

Részletesebben

A primitív függvény létezése. Kitűzött feladatok. határérték, és F az f egy olyan primitívje, amelyre F(0) = 0. Bizonyítsd be,

A primitív függvény létezése. Kitűzött feladatok. határérték, és F az f egy olyan primitívje, amelyre F(0) = 0. Bizonyítsd be, 6 A primitív üggvéy létezése A primitív üggvéy létezése Kitűzött eladatok. Határozd meg az a és b valós paraméterek értékét úgy hogy az : R ae + b üggvéyek létezze primitív üggvéye! >. Az : [ + [ + olytoos

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

A primitív függvény és a határozatlan integrál 7

A primitív függvény és a határozatlan integrál 7 A primitív függvéy és a határozatla itegrál 7 I A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL Korábbi taulmáyaitok sorá láthattátok, hogy sok műveletek, függvéyek va fordított művelete, iverz függvéye

Részletesebben

Függvények határértéke 69. III. Függvények határértéke

Függvények határértéke 69. III. Függvények határértéke Függvéyek határértéke 69 A határérték értelmezése III Függvéyek határértéke Ebbe a fejezetbe taulmáyozi fogjuk a függvéy határértékét egy potba A feladat így fogalmazható meg: Ha adott az f : D valós változójú

Részletesebben

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő.

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő. 3. SOROZATOK 3. Sorozatok korlátossága, mootoitása, kovergeciája Defiíció. Egy f : N R függvéyt valós szám)sorozatak evezük. Ha A egy adott halmaz és f : N A, akkor f-et A-beli értékű) sorozatak evezzük.

Részletesebben

(f) f(x) = x2 x Mutassa meg, hogy ha f(x) dx = F (x) + C, akkor F (ax + b) a 3. Számolja ki az alábbi határozatlan integrálokat: 1.

(f) f(x) = x2 x Mutassa meg, hogy ha f(x) dx = F (x) + C, akkor F (ax + b) a 3. Számolja ki az alábbi határozatlan integrálokat: 1. PROGRAMTERVEZŐ MATEMATIKUS SZAK II. ÉVF. III. FÉLÉV GYAKORLÓ FELADATOK AZ II. ANALÍZIS ZH-RA Primitívfüggvéy keresés. Adja meg az f függvéy egy primitívfüggvéyét: f) = 6 8 + 3 b) f) = + 3 f) = + 5 ) /

Részletesebben

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +...

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +... . Függvéysorok. Bevezetés és defiíciók A végtele sorokál taultuk, hogy az + x + x + + x +... végtele összeg x < eseté koverges. A feti végtele összegre úgy is godolhatuk, hogy végtele sok függvéyt aduk

Részletesebben

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ. HALMAZOK RELÁCIÓK FÜGGVÉNYEK. Bizoyítsuk be a halmaz-műveletek alapazoosságait! 2. Legye adott az X halmaz legye A B C X. Ha A B := (A B) (B A) akkor bizoyítsuk be hogy

Részletesebben

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága Sorozatok, határérték fogalma. Függvéyek határértéke, folytoossága 1) Végtele valós számsorozatok Fogalma, megadása Defiíció: A természetes számok halmazá értelmezett a: N R egyváltozós valós függvéyt

Részletesebben

Gyakorló feladatok II.

Gyakorló feladatok II. Gyakorló feladatok II. Valós sorozatok és sorok Közgazdász szakos hallgatókak a Matematika B című tárgyhoz 2005. október Valós sorozatok elemi tulajdoságai F. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt,

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Kalkulus példatár. Gselmann Eszter

Debreceni Egyetem. Kalkulus példatár. Gselmann Eszter Debrecei Egyetem Természettudomáyi és Techológiai Kar Kalkulus példatár Gselma Eszter Debrece, 08 Tartalomjegyzék. Valós számsorozatok Elméleti áttekités........................................................

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat!

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat! megoldásvázlatok Fizika BSc I/,. feladatsor. Rajzoljuk le a számegyeese az alábbi halmazokat! a { R < 5}, b { R 4}, c { Z 4}, d { Q < 4 6}, e { N 3 }.. Igazak-e az alábbi állítások? Adjuk meg az állítások

Részletesebben

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Legye N, x k R k =,, és tegyük fel, hogy vagy x k 0 k =,, vagy pedig x k 0 k =,, Ekkor + x k + x k Speciális Beroulli-egyelőtleség Ha N és

Részletesebben

II. INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK

II. INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK Itegrálási módszerek 5 II INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK A parciális itegrálás módszere Ha az f, g : D (D em degeerált itervallumok egyesítése) függvéyek deriválhatók a D halmazo, akkor tudjuk, hogy a szorzatuk

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

2014. november Dr. Vincze Szilvia

2014. november Dr. Vincze Szilvia 24. november 2-4. Dr. Vincze Szilvia Tartalomjegyzék. Meredekség, szelő, szelő meredeksége 2. Differencia-hányados fogalma 3. Differenciál-hányados fogalma 5. Folytonosság és differenciálhatóság kapcsolata

Részletesebben

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198.

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198. ALGEBRA MÁSODFOKÚ POLINOMOK. Határozzuk meg az + p + q = 0 egyelet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 98.. Határozzuk meg az összes olya pozitív egész p és q számot, amelyre az

Részletesebben

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal Egy lehetséges tételsor megoldásokkal A vizsgatétel I része a IX és X osztályos ayagot öleli fel, 6 külöböző fejezetből vett feladatból áll, összese potot ér A közzétett tétel-variások és az előző évekbe

Részletesebben

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2 ANALÍZIS. I. VIZSGA. jauár. Mérök iformatikus szak α-variás Mukaidő: perc. feladat pot) Adja meg az z 4 i)z i egyelet összes megoldását. i + i) + 4i + 4 i +, vagyis z p i p cos 3 + i si ) 3 vagy z p i

Részletesebben

Függvény differenciálás összefoglalás

Függvény differenciálás összefoglalás Függvény differenciálás összefoglalás Differenciálszámítás: Def: Differenciahányados: f() f(a + ) f(a) függvényérték változása független változó megváltozása Ha egyre kisebb, vagyis tart -hoz, akkor a

Részletesebben

Kitűzött feladatok Injektivitás és egyéb tulajdonságok 69 KITŰZÖTT FELADATOK

Kitűzött feladatok Injektivitás és egyéb tulajdonságok 69 KITŰZÖTT FELADATOK Kitűzött feladatok Ijektivitás és egyéb tulajdoságok 69 1. KITŰZÖTT FELADATOK Határozd meg az összes szigorúa mooto f:z Z függvéyt, amely teljesíti az f ( xy) = f ( y), x, y Z összefüggést és létezik k

Részletesebben

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok SOROK Feladatok és megoldások. Numerikus sorok I. Határozza meg az alábbi, mértai sorra visszavezethető sorok esetébe az S -edik részletösszeget és a sor S összegét! )...... k 5 5 5 5 )...... 5 5 5 5 )......

Részletesebben

Statisztika 1. zárthelyi dolgozat március 21.

Statisztika 1. zárthelyi dolgozat március 21. Statisztika 1 zárthelyi dolgozat 011 március 1 1 Legye X = X 1,, X 00 függetle mita b paraméterű Poisso-eloszlásból b > 0 Legye T 1 X = X 1+X ++X 100, T 100 X = X 1+X ++X 00 00 a Milye a számra igaz, hogy

Részletesebben

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok,

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok, l.ch FÜGGVÉNYSOROZATOK, FÜGGVÉNYSOROK, HATVÁNYSOROK Itt egy függvéysorozat: f( A függvéysorozatok olyaok, mit a valós számsorozatok, csak éppe a tagjai em valós számok, 5 haem függvéyek, f ( ; f ( ; f

Részletesebben

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet Debrecei Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudomáyi Kar Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz a megoldásra feltétleül ajálott feladatokat jelöli e feladatokat a félév végére megoldottak

Részletesebben

10.M ALGEBRA < <

10.M ALGEBRA < < 0.M ALGEBRA GYÖKÖS KIFEJEZÉSEK. Mutassuk meg, hogy < + +... + < + + 008 009 + 009 008 5. Mutassuk meg, hogy va olya pozitív egész szám, amelyre 99 < + + +... + < 995. Igazoljuk, hogy bármely pozitív egész

Részletesebben

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1 A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Ha N és h R, akkor + h + h Mikor va itt egyelőség? Léyeges-e a h feltétel? Számtai-mértai közép Bármely N és,, R, k 0 k =,, választással k

Részletesebben

Függvényhatárérték-számítás

Függvényhatárérték-számítás Függvéyhatárérték-számítás I Függvéyek véges helye vett véges határértéke I itervallumo, ha va olya k valós szám, melyre az I itervallumo, ha va olya K valós szám, melyre I itervallumo, ha alulról és felülről

Részletesebben

6. ELŐADÁS DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS II. DIFFERENCIÁLÁSI SZABÁLYOK. BSc Matematika I. BGRMA1HNND, BGRMA1HNNC

6. ELŐADÁS DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS II. DIFFERENCIÁLÁSI SZABÁLYOK. BSc Matematika I. BGRMA1HNND, BGRMA1HNNC 6. ELŐADÁS DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS II. DIFFERENCIÁLÁSI SZABÁLYOK BSc Matematika I. BGRMAHNND, BGRMAHNNC A következő diákon szereplő állítások mindegyikét az előadáson fogjuk igazolni, és példákkal bőségesen

Részletesebben

B1 teszt 87. 1, x = 0 sorozat határértéke

B1 teszt 87. 1, x = 0 sorozat határértéke B teszt 87 B teszt A világot csak hat szám vezérli. (Marti Rees) Ezt a köyvet öt betű.. Az = + +,, = sorozat határértéke ( + ) a) ; b) ; c) d) ; e) em létezik.. A lim{ e } határérték ({ } az törtrésze)

Részletesebben

INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK

INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK Megoldott feladatok Ijektivitás és egyéb tulajdoságok 59 ) INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK Határozd meg azt az f:r R függvéyt, amelyre f ( f ( ) x R és a g:r R g ( = x f ( függvéy

Részletesebben

Kalkulus gyakorlat - Megoldásvázlatok

Kalkulus gyakorlat - Megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat - Megoldásvázlatok Fizika BSc I/. gyakorlat. Tétel Newto Leibiz. Ha f folytoos az a, b] itervallumo és F primitív függvéye f-ek, akkor b a f F b F a.. Számítsuk ki az alábbi racioális

Részletesebben

(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1

(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1 . Bevezető. Oldja meg az alábbi egyeleteket: (a cos x + si x + cos x si x = (b π si x = x π 4 x 3π 4 cos x (c cos x + si x = si x (d x 6 3x = 0 (e x + x = x (f x + 5 + x = 8 (g x + + x + + x + x + =..

Részletesebben

A1 teszt 7. kifejezés értéke (x,

A1 teszt 7. kifejezés értéke (x, A teszt 7 A teszt (Algebra IX. osztály) Szeretük és ápoluk kell a tévedést, mert ő a megismerés ayaöle. (Nietzsche). Az E y y = + + y + y kifejezés értéke (, y ) a), y, ; b) függ -től és y -tól; c) csak

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok 1 Diszkrét matematika II., 3. előadás Komplex számok Dr. Takách Géza NyME FMK Iformatikai Itézet takach@if.yme.hu http://if.yme.hu/ takach/ 2007. február 22. Komplex számok Szereték kibővítei a valós számtestet,

Részletesebben

III. FEJEZET FÜGGVÉNYEK ÉS TULAJDONSÁGAIK

III. FEJEZET FÜGGVÉNYEK ÉS TULAJDONSÁGAIK Függvéek és tulajdoságaik 69 III FEJEZET FÜGGVÉNYEK ÉS TULAJDONSÁGAIK 6 Gakorlatok és feladatok ( oldal) Írd egszerűbb alakba: a) tg( arctg ) ; c) b) cos( arccos ) ; d) Megoldás a) Bármel f : A B cos ar

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis 1. Írásbeli beugró kérdések Készítette: Szátó Ádám 2011. Tavaszi félév 1. Írja le a Dedekid-axiómát! Legyeek A R, B R. Ekkor ha a A és b B : a b, akkor

Részletesebben

Matematika I. 9. előadás

Matematika I. 9. előadás Matematika I. 9. előadás Valós számsorozat kovergeciája +-hez ill. --hez divergáló sorozatok A határérték és a műveletek kapcsolata Valós számsorozatok mootoitása, korlátossága Komplex számsorozatok kovergeciája

Részletesebben

Integrálszámítás (Gyakorló feladatok)

Integrálszámítás (Gyakorló feladatok) Itegrálszámítás Gyakorló feladatok Programtervez iformatikus szakos hallgatókak az Aalízis. cím tárgyhoz Összeállította Szili László 8. február Tartalomjegyzék I. Feladatok 5. Primitív függvéyek határozatla

Részletesebben

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA Szerkesztette: Balogh Tamás 202. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add

Részletesebben

A1 Analízis minimumkérdések szóbelire 2014

A1 Analízis minimumkérdések szóbelire 2014 A1 Aalízis miimumkérdések szóbelire 2014 Halmazelmélet és komplex számok 1. Halmaz, metszet, uió, külöbség halmaz: em defiiált alapfogalom o jelölés: A, B halmazok; a A; a em B (em defiiáljuk) o üreshalmaz:

Részletesebben

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK Szerkesztette: Balogh Tamás 2012. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add el! - Így add

Részletesebben

Dierenciálhatóság. Wettl Ferenc el adása alapján és

Dierenciálhatóság. Wettl Ferenc el adása alapján és 205.0.9. és 205.0.26. 205.0.9. és 205.0.26. / Tartalom A dierenciálhatóság fogalma Pontbeli dierenciálhatóság Jobb és bal oldali dierenciálhatóság Folytonosság és dierenciálhatóság Deriváltfüggvény 2 Dierenciálási

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

Differenciálszámítás. 8. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Differenciálszámítás p. 1/1

Differenciálszámítás. 8. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Differenciálszámítás p. 1/1 Differenciálszámítás 8. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Differenciálszámítás p. 1/1 Egyenes meredeksége Egyenes meredekségén az egyenes és az X-tengely pozitív iránya

Részletesebben

Draft version. Use at your own risk!

Draft version. Use at your own risk! BME Matematika Itézet Aalízis Taszék Adai Attila Bevezető aalízispéldák példatár éháy BSc-s órához 8 Tartalomjegyzék. Halmazalgebra. Teljes idukció 3. Relációk, függvéyek 3 4. Számosságok 6 5. A valós

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis. Írásbeli tételek Készítette: Szátó Ádám 20. Tavaszi félév . Archimedes tétele. Tétel: a > 0 és b R : N : b < a. Bizoyítás: Idirekt úto tegyük fel, hogy

Részletesebben

Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák könyvtár

Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák könyvtár Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák köyvtár Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák köyvtár SOROZATSZERKESZTŐ Fazekas Istvá Lajkó Károly Kalkulus I. példatár programozó és programtervező matematikus

Részletesebben

Kétváltozós függvények

Kétváltozós függvények Kétváltozós függvéek Tartalomjegzék Többváltozós függvéek... Kétváltozós függvéek... Nevezetes felületek... 3 Forgásfelületek... 3 Kétváltozós függvé határértéke... 4 Foltoos kétváltozós függvéek... 6

Részletesebben

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai Taszék Taylor-sorok alkalmazása umerikus sorok vizsgálatára Szakdolgozat Készítette: Témavezet : Walter Petra

Részletesebben

Analízis I. gyakorlat

Analízis I. gyakorlat Aalízis I. gyakorlat Kocsis Albert Tihamér, Németh Adriá 06. március 4. Tartalomjegyzék Előszó.................................................... Sorozatok és sorok.............................................

Részletesebben

Sorozatok október 15. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit!

Sorozatok október 15. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit! Sorozatok 20. október 5. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit!. Zh feladat:vizsgálja meg mootoitás és korlátosság szerit az alábbi sorozatot! a + ha ; 2; 5 Mootoitás eldötéséhez vizsgáljuk

Részletesebben

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0 Komplex számok 1 Adjuk meg az alábbi komplex számok valós, illetve képzetes részét: a + i b i c z d z i e z 5 i f z 1 A z a + bi komplex szám valós része: Rez a, képzetes része Imz b Ez alapjá a megoldások

Részletesebben

1. Gyökvonás komplex számból

1. Gyökvonás komplex számból 1. Gyökvoás komplex számból Gyökvoás komplex számból. Ismétlés: Ha r, s > 0 valós, akkor rcos α + i siα) = scos β + i siβ) potosa akkor, ha r = s, és α β a 360 egész számszorosa. Moivre képlete scos β+i

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I

AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I BARABÁS BÉLA FÜLÖP OTTÍLIA AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I Ismertető Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Godozó Szakmai vezető Lektor Techikai szerkesztő Copyright Barabás Béla, Fülöp Ottília, BME Speciálisa

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) O k t a t á s i H i v a t a l A 5/6 taévi Országos Középiskolai Taulmáyi Versey első forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató A 5 olya égyjegyű szám, amelyek számjegyei

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I

AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I BARABÁS BÉLA FÜLÖP OTTÍLIA AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I Ismertető Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Godozó Szakmai vezető Lektor Techikai szerkesztő Copyright Barabás Béla, Fülöp Ottília, BME takoyvtar.math.bme.hu

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR Dr. Szakács Attila GAZDASÁGI MATEMATIKA. ANALÍZIS Segédlet öálló mukához. átdolgozott, bővített kiadás Békéscsaba, Lektorálták: DR. PATAY

Részletesebben

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3 Dr. Tóth László, Fejezetek az elemi számelméletből és az algebrából (PTE TTK, 200) Számelméleti függvéyek Számelméleti függvéyek értékeire voatkozó becslések A τ() = d, σ() = d d és φ() (Euler-függvéy)

Részletesebben

Hajós György Versenyre javasolt feladatok SZIE.YMÉTK 2011

Hajós György Versenyre javasolt feladatok SZIE.YMÉTK 2011 1 Molár-Sáska Gáboré: Hajós György Verseyre javasolt feladatok SZIE.YMÉTK 011 1. Írja fel a számokat 1-tıl 011-ig egymás utá! Határozza meg az így kapott agy szám 0-cal való osztási maradékát!. Az { }

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Kalkulus II., második házi feladat

Kalkulus II., második házi feladat Uger Tamás Istvá FTDYJ Név: Uger Tamás Istvá Neptu: FTDYJ Web: http://maxwellszehu/~ugert Kalkulus II, második házi feladat pot) Koverges? Abszolút koverges? ) l A feladat teljese yilvávalóa arra kívácsi,

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

Fourier sorok FO 1. Trigonometrikus. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel!

Fourier sorok FO 1. Trigonometrikus. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel! Fourier sorok FO Trigoometrikus Fourier sorok FO Trigoometrikus redszer Defiíció: trigoometrikus redszer Az {, cos x, si x, cos x, si x, cos 3x, si 3x, } függvéyekből álló (végtele sok függvéyt tartalmazó)

Részletesebben

BSc Analízis I. előadásjegyzet

BSc Analízis I. előadásjegyzet BSc Aalízis I. előadásjegyzet 2009/200. őszi félév Sikolya Eszter ELTE TTK Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai Taszék 200. április 30. ii Tartalomjegyzék Előszó v. Bevezetés.. Logikai állítások,

Részletesebben

Vegyészmérnöki, Biomérnöki, Környezetmérnöki szakok, 2017/18 ősz. 2 dx = 1, cos nx dx = 2 π. sin nx dx = 2 π

Vegyészmérnöki, Biomérnöki, Környezetmérnöki szakok, 2017/18 ősz. 2 dx = 1, cos nx dx = 2 π. sin nx dx = 2 π Matematika Ac gyakorlat Vegyzméröki, Bioméröki, Köryezetméröki szakok, 7/8 ősz 4. feladatsor: Fourier-sorok megoldás. Legye fx = ha x, ], fx = ha x, π]. Írjuk fel f Fourier-sorát. Mely potokba állítja

Részletesebben

Matematika A1a Analízis

Matematika A1a Analízis B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Matematika A1a Analízis BMETE90AX00 Differenciálhatóság H607, EIC 2019-03-14 Wettl

Részletesebben

Andai Attila: november 13.

Andai Attila: november 13. Adai Attila: Aalízis éháy fejezete bizoyításokkal Óravázlat 006. ovember 13. Ebbe az óravázlatba az órá elhagzott defiíciókat és a bizoyított tételeket gyűjtöttem össze. i Elemi sorok és függvéyek 1 1.

Részletesebben

(arcsin x) (arccos x) ( x

(arcsin x) (arccos x) ( x ALAPDERIVÁLTAK ( c ) (si ) cos ( ) (cos ) si ( ) ( ) ( tg) cos ( e ) e ( ctg ) si ( a ) a l a ( sh) ch (l ) ( ch) sh (log a ) ( th) l a ch (arcsi ) (arccos ) ( arctg ) DERIVÁLÁSI SZABÁLYOK. ( c ) c. c

Részletesebben

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva 6. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 6.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatáskutató és Fejlesztő Itézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordiáció) II. szakasz MATEMATIKA 3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatáskutató

Részletesebben

I. rész. c) Az m valós paraméter értékétől függően hány megoldása van a valós számok halmazán az alábbi egyenletnek?

I. rész. c) Az m valós paraméter értékétől függően hány megoldása van a valós számok halmazán az alábbi egyenletnek? Fazakas Tüde, 05 ovember Emelt szitű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Fazakas Tüde; dátum: 05 ovember I rész feladat a) Egymillió forit összegű jelzálogkölcsöt veszük fel évre 5%-os

Részletesebben

Integrált Intetnzív Matematika Érettségi

Integrált Intetnzív Matematika Érettségi tgrált ttzív Matmatika Érttségi. Adott az f : \ -, f függvéy. a) Számítsd ki az f függvéy driváltját! b) Határozd mg az f függvéy mootoitási itrvallumait! c) gazold, hogy f ( ) bármly sté!. Adott az f

Részletesebben

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is:

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is: . A szupréum elv. = H R felülr l körlátos H fels korlátai között va legkisebb, azaz A és B a A és K B : a K Ekkor ξ-re: mi{k R K fels korlátja H-ak} } a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát

Részletesebben

KITŰZÖTT FELADATOK A X. OSZTÁLY SZÁMÁRA

KITŰZÖTT FELADATOK A X. OSZTÁLY SZÁMÁRA Kitűzött feladatok a X. osztály számára 7 KITŰZÖTT FELADATOK A X. OSZTÁLY SZÁMÁRA. Legye A egy véges halmaz, amelyre A. Határozd meg az A elemeiek számát úgy, hogy létezze f : A A P(A) bijektiv függvéy.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MATEMATIKAI ANALÍZIS I. FEJEZET. A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL...5 II. FEJEZET. INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK...

TARTALOMJEGYZÉK MATEMATIKAI ANALÍZIS I. FEJEZET. A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL...5 II. FEJEZET. INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK... TARTALOMJEGYZÉK MATEMATIKAI ANALÍZIS I FEJEZET A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL 5 II FEJEZET INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK 8 III FEJEZET A HATÁROZATLAN INTEGRÁLOK ALKALMAZÁSAI86 IV FEJEZET A HATÁROZOTT

Részletesebben

Feladatok megoldásokkal a második gyakorlathoz (függvények deriváltja)

Feladatok megoldásokkal a második gyakorlathoz (függvények deriváltja) Feladatok megoldásokkal a második gyakorlathoz függvények deriváltja Feladat Deriváljuk az f = 2 3 + 3 2 Felhasználva, hogy összeget tagonként deriválhatunk, továbbá, hogy függvény számszorosának deriváltja

Részletesebben

HÁZI FELADATOK. 1. félév. 1. konferencia A lineáris algebra alapjai

HÁZI FELADATOK. 1. félév. 1. konferencia A lineáris algebra alapjai HÁZI FELADATOK. félév. konferencia A lineáris algebra alapjai Értékelés:. egység: önálló feladatmegoldás.8. Döntse el, párhuzamosak-e a következő vektorpárok: a) a( ; ; 7) b(; 5; ) b) c(; 9; 5) d(8; 6;

Részletesebben

BIOMATEMATIKA ELŐADÁS

BIOMATEMATIKA ELŐADÁS BIOMATEMATIKA ELŐADÁS 10. A statisztika alapjai Debrecei Egyetem, 2015 Dr. Bérczes Attila, Bertók Csaád A diasor tartalma 1 Bevezetés 2 Statisztikai függvéyek Defiíció, empirikus várható érték Empirikus

Részletesebben

A fontosabb definíciók

A fontosabb definíciók A legfontosabb definíciókat jelöli. A fontosabb definíciók [Descartes szorzat] Az A és B halmazok Descartes szorzatán az A és B elemeiből képezett összes (a, b) a A, b B rendezett párok halmazát értjük,

Részletesebben

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk:

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk: Kocsis Júlia Egyelőtleségek 1. Feladat: Bizoytsuk be, hogy tetszőleges a, b, c pozitv valósakra a a b b c c (abc) a+b+c. Megoldás: Tekitsük a, b és c számok saját magukkal súlyozott harmoikus és mértai

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

Kétváltozós függvények

Kétváltozós függvények Kétváltozós üggvéek Tartalomjegzék Többváltozós üggvéek... Kétváltozós üggvéek... Nevezetes elületek... 3 Forgáselületek... 3 Kétváltozós üggvé határértéke... 4 Foltoos kétváltozós üggvéek... 6 A parciális

Részletesebben

Statisztika 1. zárthelyi dolgozat március 18.

Statisztika 1. zárthelyi dolgozat március 18. Statisztika. zárthelyi dolgozat 009. március 8.. Ismeretle m várható értékű, szórású ormális eloszlásból a következő hatelemű mitát kaptuk:, 48 3, 3, 83 0,, 3, 97 a) Számítsuk ki a mitaközepet és a tapasztalati

Részletesebben

10. Differenciálszámítás

10. Differenciálszámítás 0. Differenciálszámítás 0. Vázolja a következő függvények, és határozza meg az értelmezési tartomány azon pontjait, ahol nem differenciálhatóak: a, f() = - b, f()= sin c, f() = sin d, f () = + e, f() =

Részletesebben

Inverz függvények Inverz függvények / 26

Inverz függvények Inverz függvények / 26 Inverz függvének 2015.10.14. Inverz függvének 2015.10.14. 1 / 26 Tartalom 1 Az inverz függvén fogalma 2 Szig. monoton függvének inverze 3 Az inverz függvén tulajdonságai 4 Elemi függvének inverzei 5 Összefoglalás

Részletesebben

1 h. 3. Hogyan szól a számtani és a mértani közép közötti összefüggést kifejező tétel?

1 h. 3. Hogyan szól a számtani és a mértani közép közötti összefüggést kifejező tétel? 1. Fogalmazza meg az R -beli háromszög-egyelőtleségeket!,y R (i) +y + y (ii) -y - y 2. Mit mod ki a Beroulli-egyelőtleség? (i) (1+h) 1+ h ( h>-1) ( N*) (ii) (1+h) 1+2 h 1 ( N*) h 2 3. Hogya szól a számtai

Részletesebben

Bizonyítások. 1) a) Értelmezzük a valós számok halmazán az f függvényt az képlettel! (A k paraméter valós számot jelöl).

Bizonyítások. 1) a) Értelmezzük a valós számok halmazán az f függvényt az képlettel! (A k paraméter valós számot jelöl). ) a) Értelmezzük a valós számok halmazá az f függvéyt az f x = x + kx + 9x képlettel! (A k paraméter valós számot jelöl) ( ) Számítsa ki, hogy k mely értéke eseté lesz x = a függvéyek lokális szélsőértékhelye

Részletesebben

8.1. A rezgések szétcsatolása harmonikus közelítésben. Normálrezgések. = =q n és legyen itt a potenciál nulla. q i j. szimmetrikus. q k.

8.1. A rezgések szétcsatolása harmonikus közelítésben. Normálrezgések. = =q n és legyen itt a potenciál nulla. q i j. szimmetrikus. q k. 8. KIS REZGÉSEK STABIL EGYENSÚLYI HELYZET KÖRÜL 8.. A rezgések szétcsatolása harmoikus közelítésbe. Normálrezgések Egyesúlyi helyzet: olya helyzet, amelybe belehelyezve a redszert (ulla kezdősebességgel),

Részletesebben

XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaverseny Zilah, február II.forduló -10. osztály

XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaverseny Zilah, február II.forduló -10. osztály Miisterul Educaţiei Națioale și Cercetării Știițifice Subiecte petru Etapa aţioală a Cocursului de Matematică al Liceelor Maghiare di Româia XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaversey Zilah, 016. február 11

Részletesebben

2. gyakorlat - Hatványsorok és Taylor-sorok

2. gyakorlat - Hatványsorok és Taylor-sorok . gyakorlat - Hatváysorok és Taylor-sorok 9. március 3.. Adjuk meg az itt szereplő sorok kovergeciasugarát és kovergeciaitervallumát! + a = + Azaz a hatváysor kovergeciasugara. Az biztos, hogy a (-,) yílt

Részletesebben

4. Test feletti egyhatározatlanú polinomok. Klasszikus algebra előadás NE KEVERJÜK A POLINOMOT A POLINOMFÜGGVÉNNYEL!!!

4. Test feletti egyhatározatlanú polinomok. Klasszikus algebra előadás NE KEVERJÜK A POLINOMOT A POLINOMFÜGGVÉNNYEL!!! 4. Test feletti egyhatározatlaú poliomok Klasszikus algebra előadás Waldhauser Tamás 2013 április 11. Eddig a poliomokkal mit formális kifejezésekkel számoltuk, em éltük azzal a lehetőséggel, hogy x helyébe

Részletesebben

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása 59. Számsorozatok.. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása.. Defiíció. Azokat az f : N R valós függvéyeket, melyek mide természetes számhoz egy a valós számot redelek hozzá, végtele számsorozatokak,

Részletesebben

90 Folytonos függvények. IV. Folytonos függvények

90 Folytonos függvények. IV. Folytonos függvények 9 Folytoos függvéye IV Folytoos függvéye Az előző fejezetbe adott f : D függvéy viseledését a D halmaz torlódási potjáa öryezetébe vizsgáltu Az pot em feltétleül tartozott a D halmazhoz ( D ) Ebbe a fejezetbe

Részletesebben

Egyváltozós függvények 1.

Egyváltozós függvények 1. Egyváltozós függvények 1. Filip Ferdinánd filip.ferdinand@bgk.uni-obuda.hu siva.banki.hu/jegyzetek 015 szeptember 1. Filip Ferdinánd 015 szeptember 1. Egyváltozós függvények 1. 1 / 5 Az el adás vázlata

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált) Valós függvények (3) (Derivált) . Legyen a belső pontja D f -nek. Ha létezik és véges a f(x) f(a) x a x a = f (a) () határérték, akkor f differenciálható a-ban. Az f (a) szám az f a-beli differenciálhányadosa.

Részletesebben

Optika. sin. A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert, illetve a megtört fénysugár egy síkban van.

Optika. sin. A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert, illetve a megtört fénysugár egy síkban van. Optika Mi a féy? Látható elektromágeses sugárzás. Geometriai optika (modell) Féysugár: ige vékoy párhuzamos féyyaláb Ezt a modellt haszálva az optikai jeleségek széles köréek magyarázata egyszerű geometriai

Részletesebben