First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált)"

Átírás

1 Valós függvények (3) (Derivált)

2 . Legyen a belső pontja D f -nek. Ha létezik és véges a f(x) f(a) x a x a = f (a) () határérték, akkor f differenciálható a-ban. Az f (a) szám az f a-beli differenciálhányadosa. 2. Ha minden olyan D f -beli a-hoz, ahol f differenciálható, hozzárendeljük a differenciálhányados f (a) értékét, akkor egy új függvényt definiáltunk, ez az f derivált függvénye vagy deriváltja, amit f -vel jelölünk. 3. Ha az f függvény differenciálható a-ban, akkor folytonos is a-ban. 4. Egy függvény differenciálhatósága azt jelenti, hogy a függvény nem változik túl hirtelen, a függvény grafikonja sima. Először arra fogunk törekedni, hogy minél több függvény derivált függvényét meghatározzuk. A derivált függvény nagyon hatékony eszköz a fő cél, az eredeti függvény tulajdonságainak felderítésében.

3 5. Feladat Határozzuk meg az f(x) =, D x f = (, 0) (0, + ) függvény derivált függvényét. Megoldás: Először egy konkrét a 0 helyen számoljuk ki a differenciálhányados értékét. Legyen pl. a = 3. Ekkor f(x) f(a) x a x a = x 3 x 3 x 3 = x 3 3 x 3x x 3 = x 3 (x 3) 3x(x 3) = = x 3 3x = 3 = 2 9. De ez a számolás tetszőleges a 0 számra ugyanígy megismételhető: f(x) f(a) x a x a = x a x a x a = x a a x ax x a = x a (x a) ax(x a) = = x a ax = a 2, ami persze minden nullától különböző a-ra egy véges érték. Tehát f a D f minden pontjában differenciálható, f (x) = és D x 2 f = D f = (, 0) (0, + ). First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

4 6. Az elemi függvények deriváltjai az efv2.pdf fájlban megtalálhatók. Ezek az úgynevezett alapderiváltak. Minden általunk vizsgált függvény az elemi függvényekből épül fel a különböző függvényműveletek segítségével. Ezért van az elemi függvények olyan nagy jelentőségük. Ahhoz, hogy az elemi függvényekből felépülő bonyolult függvények deriváltjait el tudjuk készíteni szükségünk lesz arra, hogy mi a kapcsolat a függvényműveletek és a deriválás között, azaz hogyan kell összeget, szorzatot, törtet, stb. deriválni, ha a tagok, tényzők stb. deriváltjait ismerjük. Ezeket adják meg a deriválási szabályok. A továbbiakban az alapderiváltak és a deriválási szabályok biztos ismerete elengedhetetlen lesz!

5 7. Tegyük fel, hogy f és g differenciálható x-ben. Ekkor f + g, f g és f is differenciálható x-ben és g (f(x) + g(x)) = f (x) + g (x), (2) (f(x) g(x)) = f (x) g(x) + f(x) g (x), (3) ( ) f(x) = f (x) g(x) f(x) g (x), ha g(x) 0. (4) g(x) g 2 (x) A (3) és (2) deriválási szabályokból következik, hogy az előbbi feltételek mellett (f(x) g(x)) = f (x) g (x), (5) (c f(x)) = c f (x), ahol c R tetszőleges. (6) Ha f differenciálható x-ben és g differenciálható f(x)-ben, akkor a h = g f összetett függvény is differenciálható x-ben, és h (x) = (g(f(x))) = g (f(x)) f (x). (7) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

6 8. Feladat 2 Határozzuk meg az f(x) = 2 cos x 3 ln x függvény derivált függvényét. Megoldás: Az ilyen szövegezésű feladatokban csak a derivált függvény képletének a meghatározása a cél, a derivált függvény értelmezési tartományának meghatározásától eltekintünk. Ez egyébbként leggyakrabban a két formula - az eredeti függvény képlete, és a derivált függvény képlete - lehetséges legbővebb értelmezési tartományainak metszete. Az f függvény egy különbség, amit az (5) deriválási szabály szerint tagonként deriválhatunk: f (x) = (2 cos x) (3 ln x). A (6) deriválási szabály szerint deriváláskor a konstans szorzó kiemelhető, tehát f (x) = (2 cos x) (3 ln x) = 2(cos x) 3(ln x). Az utóbbi formulában csak alapderiváltak szerepelnek, amelyeket ismerünk. Így f (x) = 2 sin x 3 x.

7 9. Feladat 3 Határozzuk meg az f(x) = x arctg x függvény derivált függvényét. Megoldás: Ez a függvény egy szorzat függvény. A (3) deriválási szabály alapján f (x) = ( x) arctg x + x (arctg x). Deriváláskor a gyökvonást célszerű hatványozásként felfogni, azaz ( f (x) = x 2) arctg x + x (arctg x). Ebben a képletben már csak alapderiváltak szerepelnek, tehát f (x) = 2 x 2 arctg x + x + x 2 = = arctg x 2 x + x + x 2. Nagyon gyakran előfordul, ezért érdemes külön is megjegyezni, hogy ( x) = 2 x.

8 0. Feladat 4 Határozzuk meg az f(x) = lg x függvény derivált függvényét. tg x Megoldás: Mivel a függvény egy törtfüggvény, a (4) deriválási szabályt kell alkalmazni. f (x) = (lg x) tg x lg x (tg x) (tg x) 2 = tg x lg x x ln 0 cos 2 x. (tg x) 2 A legutolsó törtet persze lehetne egyszerűsíteni, pl. úgy, hogy eltüntetjük az emeletes törtet. Amikor csak a derivált függvény meghatározása a cél, nem fogjuk a lehetséges egyszerűsítéseket elvégezni.

9 . Feladat 5 Határozzuk meg a h(t) = cos(t 2 +3t ) függvény derivált függvényét. Megoldás: A függvények argumentumát nem csak x-el jelölhetjük, attól, hogy milyen szimbólumot használunk a deriválási szabályok persze nem függnek. Most egy összetett fügvénnyel van dolgunk, h = g f, ha f(t) = t 2 + 3t, és g(t) = cos t. Mivel a (7) deriválási szabály alapján f (t) = 2t + 3, g (t) = sin t, h (t) = (g(f(t))) = g (f(t)) f (t) = = sin(t 2 + 3t ) (2t + 3).

10 2. Feladat 6 Határozzuk meg az f(x) = x3 arctg (2x + ) függvény derivált + sh (2x) x függvényét. Megoldás: Természetesen az a leggyakoribb, hogy egy feladaton belül több deriválási szabályt is alkalmazni kell. f (x) = (x3 arctg(2x + )) [ x + sh(2x)] x 3 arctg(2x + ) ( x + sh(2x)) [ x + sh(2x)] = 2 = = [ (x 3 ) arctg(2x + ) + x 3 (arctg(2x + )) ] [ x + sh(2x)] x 3 arctg(2x + ) ( x + sh(2x)) [ x + sh(2x)] = 2 [ 3x 2 arctg(2x + ) + x 3 2 +(2x+) 2 ] [ x + sh(2x)] x 3 arctg(2x + ) [ x 2 + 2ch(2x) ] [ x + sh(2x)] 2.

11 3. Ha f folytonos az [a, b] zárt intervallumon és differenciálható az (a, b) nyílt intervallumon, továbbá f(a) = f(b), akkor van olyan c (a, b), hogy f (c) = 0. (Rolle tétel.) Ha f folytonos az [a, b] zárt intervallumon és differenciálható az (a, b) nyílt intervallumon, akkor van olyan c (a, b), hogy f (c) = f(b) f(a). b a (Lagrange középértéktétel.) Ha f és g folytonos az [a, b] zárt intervallumon és differenciálható az (a, b) nyílt intervallumon, g -nek nincs zérushelye (a, b)-ben, akkor van olyan c (a, b), hogy f (c). (Chauchy középértéktétel.) = f(b) f(a) g (c) g(b) g(a) 4. Ha az f függvény differenciálható a-ban és az f függvény is differenciálható a-ban, akkor f kétszer differenciálható a-ban. Ilyenkor f a (x) f (a) = f (a) véges határértéket az f a-beli másodrendű x a x a differenciálhányadosának hívjuk. f másodrendű derivált függvénye vagy második deriváltja az a függvény, amely azokra az x-ekre van értelmezve, ahol f kétszer differenciálható, és minden ilyen x-hez az f x-beli másodrendű differenciálhányadosát rendeli. Ezt a függvényt f jelöli.

12 5. Feladat 7 Határozzuk meg az f(x) = xe x függvény második deriváltját. Megoldás: f mindenütt deriválható és f is mindenütt deriválható és f (x) = e x + xe x. f (x) = (f (x)) = e x + e x + xe x = 2e x + xe x. 6. Legyen f differenciálható az a helyen. Ekkor f grafikonjához az (a, f(a)) koordinátájú pontban húzható érintő egyenes egyenlete a formulából határozható meg. A y f(a) x a = f (a) (8) g(x) = f (a)(x a) + f(a) (9) lineáris függvényt az f a-beli linarizáltjának hívjuk. Ennek legfontosabb tulajdonsága, hogy az érintési pont közelében nagyon jól közelíti f-et. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

13 7. Feladat 8 Írjuk fel az f(x) = x 2 x függvény a = -beli érintőjének egyenletét. 4 Megoldás: Az f függvény minden pozitív a-ra differenciálható. ) Kiszámoljuk a (8) formulában szereplő számokat. f(a) = f 6 2 = 7 6. f (x) = 2x 2 x, f (a) = f Ezután behelyettesíthetünk a (8) képletbe: y f(a) x a ( ) 4 = f (a), = ( 4 = 2. = y x 4 = 2, y = x 4 2 = x 2 + 8, y = x First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

14 8. Feladat 9 Alkalmas linearizáltat használva számoljuk ki közelítően ln(0.97) értékét. Megoldás: Mivel 0.97 közel van -hez, az f(x) = ln x függvény -beli linearizáltját fogjuk felhasználni a közelítő érték kiszámolására. f() = 0, f (x) = x, f () =. Az -beli linearizált tehát a (9) formula alapján g(x) = f ()(x ) + f() = x. Ennek helyettesítési értéke 0.97-ben g(0.97) = Ezt fogadjuk el ln(0.97) közelítésének: ln(0.97) Kalkulátorral számolva ln(0.97) , ami azt mutatja, hogy a közelítésünk elég jó volt.

15 9. Tegyük fel, hogy f és g differenciálható az (a, p) (p, b) halmazon, ahol a < b, g-nek és g -nek nincs gyöke ebben a halmazban. Tegyük fel, hogy vagy f(x) = g(x) = 0, x p x p f(x) = ± és g(x) = ±, (0) x p x p ahol p lehet p, p+ vagy p is. Ha L R {, }, és f (x) x p g (x) f(x) = L, akkor x p g(x) = L. () A tétel p = ± esetén is érvényes, azzal a különbséggel, hogy ekkor g-nek és g -nek a megfelelő végtelen egy környezetében ne legyen gyöke. Ez a l Hospital szabály. Fontos, hogy a l Hospital szabályt csak 0 vagy ± típusú eszek 0 ± kiszámolására használjuk, különben hibás eredményt kapunk.

16 20. Feladat 0 ln(+x) Számítsuk ki a határértéket. x 0 sin x Megoldás: A esz 0 típusú, és teljesülnek a l Hospital szabály alkalmazhatóságának feltételei. A deriváltak hányadosának 0 esze (ln( + x)) x 0 (sin x) Tehát a l Hospital szabály alapján = x 0 +x cos x = = x 0 ( + x) cos x =. ln( + x) x 0 sin x =.

17 2. Feladat x ln x Számítsuk ki a határértéket. x + x+ln x Megoldás: A esz ± típusú, és teljesülnek a l Hospital szabály alkalmazhatóságának feltételei. A deriváltak hányadosának esze ± most x + (x ln x) (x + ln x) = x + tehát a l Hospital szabály alapján x + ln x + + x x ln x x + ln x = +. = +,

18 22. Feladat 2 e Számítsuk ki a x x határértéket. x 0 x 2 Megoldás: A esz 0 típusú, és teljesülnek a l Hospital szabály alkalmazhatóságának feltételei. Tekintjük a deriváltak hányadosának 0 eszét: (e x x) e x = x 0 (x 2 ) x 0 2x. Ez még mindig 0 típusú, és erre a eszre is teljesülnek a 0 l Hospital szabály alkalmazhatóságának feltételei, tehát azt alkalmazzuk a kiszámolására, azaz ismét vesszük a deriváltak hányadosának eszét: (e x ) x 0 (2x) e x = x 0 2 = 2. Így kétszer alkalmazva a l Hospital szabályt x 0 e x x x 2 = 2.

19 23. Feladat 3 Számítsuk ki a tgx ln x határértéket. x 0+ Megoldás: A esz 0 ± típusú. Hogy alkalmazhassuk a l Hospital szabályt, felírjuk a törtet szorzatként. Erre két lehetőség is van, és általában csak az egyik vezet eredményre. Sajnos nem lehet szigorú szabályt megfogalmazni arra, hogy melyik átírás vezet célhoz. Meg kell próbálni a deriválás szempontjából egyszerűbbnek tűnőt, de ha a deriváltak hányadosának a esze az eredetinél is komplikáltabb, akkor a másik átírás vezet célhoz. Tekintsük most a következő átírást: tgx ln x = x 0+ x 0+ ln x tgx ln x = x 0+ ctgx. Ez egy ± típusú esz, és teljesülnek a l Hospital szabály alkalmazhatóságának feltételei. ± (ln x) ( ) x 0+ (ctgx) = x sin x = ( sin x) = 0. x 0+ x 0+ x } {{ } sin 2 x } {{ } 0 Ezért x 0+ tgx ln x = 0. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

20 24. Feladat 4 ( ) Számítsuk ki a határértéket. x 0 x e x Megoldás: Az x és az e x azonos előjelű mennyiség minden x-re, itt tehát azonos előjelű végtelenek különbégéről van szó, akárhogy tart is az x nullába. Most azonban ezt a ± ( ± ) típusú különbséget könnyen átírhatjuk tört alakba: e = x x. Ez a esz x 0 x e x x 0 x(e x ) típusú, és teljesülnek rá a l Hospital szabály alkalmazhatóságának 0 0 feltételei. (e x x) x 0 (x(e x )) = x 0 e x e x + xe x. Ez még mindig 0 típusú, és teljesülnek rá a l Hospital szabály alkalmazhatóságának feltételei, tehát tekintjük a deriváltak hányadosának 0 eszét: (e x ) x 0 (e x + xe x ) = x 0 ) Ezért x 0 ( x e x = 2. e x e x + e x + xe x = 2.

21 25. Feladat 5 Számítsuk ki a (x x + ln(x2 + )) határértéket. Megoldás: A esz ± ± típusú, és mivel nem törtek különbségéről van szó, nem nyilvánvaló, hogy hogyan alakítsuk át úgy a különbséget, hogy a l Hospital szabály alkalmazható legyen. Ilyenkor általában az vezet célhoz, ha kiemeljük azt a tagot, amelyik a leggyorsabban tart a végtelenbe, ez a tag most az x. (Az ln(x 2 + ) nagy x-re lényegében 2 ln x, az ln x grafikonja egyre laposabb, egyre jobban elhajlik az x grafikonjától.) Ez alapján tekintsük az alábbi átírást: (x x + ln(x2 + )) = x x + ( ln(x2 + ) x Mivel tejlesülnek az alkalmazhatóság feltételei, kiszámoljuk a l Hospital ln(x szabály segítségével a 2 +) eszt. x + x (ln(x 2 + )) = x + (x) x + 2x x 2 + ) = 0, tehát (x x + ln(x2 + )) = x ln(x2 + ) = +. x + } {{ x } 0. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

22 26. Feladat 6 Számítsuk ki a (e x + x) x határértéket. x 0+ Megoldás: A esz + típusú. Az ilyen hatvány alakú eszeket úgy lehet kezelni, hogy először kiszámoljuk az eredeti hatvány természetes alapú logaritmusának a eszét. Ha az A, akkor az eredeti esz e A, ha az +, akkor az eredeti is annyi, végül, ha az, akkor az eredeti esz nulla. ( Most tehát ) tekintjük a ln (e x + x) x = x 0+ x 0+ x ln(ex ln(e + x) = x +x) eszt. x 0+ x Ez 0 típusú, és a l Hospital szabály alkalmazható. 0 x 0+ (ln(e x + x)) (x) = x 0+ e x + e x +x = 2. Az eredeti esz természetes alapú logaritmusa tehát 2, ezért az eredeti esz e 2, vagyis x 0+ (ex + x) x = e 2.

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Határozatlan integrál () First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Az összetett függvények integrálására szolgáló egyik módszer a helyettesítéssel való integrálás. Az idevonatkozó tétel pontos

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Tekintsünk a térben egy P (p 1, p 2, p 3 ) pontot és egy v = (v 1, v 2, v 3 ) = 0 vektort. Ekkor pontosan egy egyenes létezik,

Részletesebben

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban 9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA 9.1 Metrika és topológia R k -ban Definíció. A k-dimenziós euklideszi térnek nevezzük és R k val jelöljük a valós számokból alkotott k-tagú x = (x 1, x

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY KÉZI CSABA Date: today. KÉZI CSABA ELŽSZÓ Ez a feladatgy jtemény a Debreceni Egyetem M szaki Karának Matematika II. tantárgyának tematikájához szorosan illeszkedik. Célja

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x 1. feladatsor, megoldások 1. Ez egy elsőrendű diffegyenlet, először a homogén egyenlet megoldását keressük meg, majd partikuláris megoldást keresünk: y y = 0 Ez pl. egy szétválasztható egyenlet, melynek

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 01. október 16. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7.

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7. ME, Anaĺızis Tanszék 21. április 7. A Taylor-polinom ill. Taylor-sor hátránya, hogy az adott függvényt csak a sorfejtés helyén ill. annak környezetében közeĺıti jól. A sorfejtés helyétől távolodva a közeĺıtés

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben