Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit"

Átírás

1 Határozatlan integrál () First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

2 1. Az összetett függvények integrálására szolgáló egyik módszer a helyettesítéssel való integrálás. Az idevonatkozó tétel pontos megfogalmazása a tankönyvben megtalálható. Ennek az egyik gyakran használható formulázása: g(f(x))dx = g(t) (f 1 (t)) dt = (1) = H(t) + C = H(f(x)) + C, ahol f(x) = t. Ilyenkor azt mondjuk, hogy az f(x) = t helyettestéssel integrálunk. Az látszik a fenti formulából is, hogy az eredeti változónak csak olyan f függvényére vezethetünk be új változót, amelynek van inverz függvénye. Ez teljesül, ha f szigorúan monoton. Az (1) képlet közvetlenül is használható, de hasznosabb annak az eljárásnak a begyakorlása, ahogy a helyettesítéssel való integrálást végrehajtjuk. Ezt példákon keresztül mutatjuk be.

3 Feladat 1 Számítsuk ki az 1 ( x+1) dx integrált. x Megoldás: Az intergrandus összetett függvény, mégpedig a x függvénye. Ezért bevezetjük a x = t helyettesítést, tehát most f(x) = x. A következő lépésben az eredeti változót kifejezzük az új változóval, azaz előállítjuk f 1 (t) képletét. Most x = f 1 (t) = t, (persze, a gyökvonás inverze a négyzetre emelés). Az x = t formula azt adja meg, hogy hogyan függ az eredeti változó az új változótól. Ha deriváljuk ezt az összefüggést az új változó, a t szerint, és a bal oldalon az x változó t-szerinti deriváltját dx -vel jelöljük, akkor azt kapjuk, hogy (f 1 (t)) = dx = t. Mostmár dt dt minden készen áll arra, hogy elvégezzük a helyettesítést. 1 ( x + 1) x dx = 1 (t + 1)t tdt. Figyeljük meg, hogy az, amit a dx helyére írtunk, az az, amit úgy kapunk, mintha a dx = t képletben formálisan átszoroznánk dt-vel. dt

4 Az így keletkezett t-re vonatkozó integrált könnyen meghatározhatjuk: 1 (t + 1)t tdt = dt = ln t C. t + 1 Visszahelyettesítve az eredeti változót kapjuk, hogy: 1 ( x + 1) x dx = ln x C. Deriválással meggyőződhetünk a végeredmény helyességéről. Gyakori helyettesítés, hogy az integrandusban lévő k x-et helyettesítjük mondjuk t-vel. k x = t, g( k x)dx x = t k, dx = k t k 1. dt

5 Feladat Számítsuk ki az 4x + 1dx integrált. Megoldás: Ebben a feladatban a gyökvonás okozza a nehézséget. Ezért hasznosnak tűnik egy olyan helyettesítés, ami után a gyökvonás elvégezhetővé válik. Ehhez az kell, hogy ami a gyök alá kerül az valaminek a négyzete legyen. (Persze ne önmaga gyökének a négyzete, mert azzal semmire sem megyünk.) Ha elkezdünk kutatni olyan formula után, amelyben valami négyzete plusz 1 valami másnak a négyzete, akkor rátalálhatunk a ch x = sh x + 1 formulára. Vagyis, ha a 4x tag sh t lenne, akkor a gyök alatt sh t + 1 állna, aminek a gyöke ch t. Ezért, némi átalakítás után 4x + 1dx = (x) + 1dx, és bevezetjük a x = sh t helyettesítést. (f(x) = arsh(x).) Ekkor x = sh t = x = 1 dx sh t = dt = 1 ch t, tehát (x) + 1dx = 1 sh t + 1 } {{ } ch tdt = 1 ch t ch dt. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

6 ch(t)+1 A ch integrálásához felhasználjuk a ch t = linearizáló formulát. (Lehetne őt máshogy is integrálni, a ch függvényt definiáló képletet használva.) 1 ch dt = 1 ch(t) + 1 dt = 1 ( ch(t) + 1 ) dt = = 1 ( sh(t) + t ) + C. 4 Hátra van még a visszahelyettesítés. Ennek elvégzéséhez vegyük figyelembe, hogy sh(t) = sh t ch t. ( 1 sh(t) + t ) sh t ch t + C = + t C = = x (x) arsh(x) 4 + C.

7 Legyen P (x) másodfokú polinom. B 1 (ax + b) dx ax + b = sin t, x = sin t b a, P (x)dx B (ax + b) + 1dx dx = cos t. dt a ax + b = sh t, x = sh t b a, B (ax + b) 1dx dx = ch t. dt a ax + b = ch t, x = ch t b a, dx dt = sh t a.

8 A helyettesítések során felhasználjuk a sin x = 1 cos(x), cos x = 1 + cos(x), sh t = ch(t) 1, ch t = ch(t) + 1 linearizáló formulák valamelyikét. A visszahelyettesítéshez pedig a sin(x) = sin x cos x, sh(x) = sh x ch x formulák egyikét.

9 A helyettesítéssel való integrálás képlete határozott integrálok esetén b a g(f(x))dx = f(b) f(a) g(t) (f 1 (t)) dt. () Ha f szigorúan monoton csökkenő, akkor ()-ban a jobb oldali integrálban a felső határ kisebb, mint az alsó. Egy ilyen integrálon definíció szerint a határok felcserélésével kapot integrál mínusz egyszeresét értjük: tehát ha a < b, akkor a b f(x)dx := b a f(x)dx (3)

10 . A két polinom hányadosaként felírható függvényeket racionális függvényeknek hívjuk. Ha a tört számlálója alacsonyabb fokszámú, mint a nevező, akkor valódi racionális függvényről beszélünk. Ismertetünk egy módszert, amellyel a valódi racionális függvények, egy bizonyos típustól eltekintve, integrálhatók. Egy nem valódi racionális függvény integrálása a polinomok maradékos osztását felhasználva visszavezethető egy polinom és egy valódi racionális függvény összegének az integrálására. Az eljárás alapja a polinomok gyöktényezős felbontása. Minden polinom felírható egy konstans, elsőfokú polinomok és valós gyökkel nem rendelkező másodfokú polinomok szorzataként. Egy tényezőből persze több is lehet. Tehát a gyöktényezős felbontásban előforduló tényezők típusai, az esetleges konstans szorzón túl: (x α), (x β) m, (x + ax + b), (x + cx + d) n, ahol α, β, a, b, c, d valós számok, m, n egynél nagyobb természetes számok és a másodfokú polinomoknak nincs valós gyökük. Például 4x 10 1x 9 +x 8 4x 7 +34x 6 +9x 5 x 4 40x 3 80x 48x 3 = = (x ) 3 (x + 1)(x + x + ) (x + x + 1). Az persze más kérdés, hogy ezt a szorzatfelbontást hogyan lehet előállítani. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

11 Minden valódi racionális függvény felbontható parciális törtek összegére. A racionális függvény nevezőjének gyöktényezős felbontásától függ, hogy ebben a felbontásban hány darab és milyen típusú tagok vannak. A gyöktényezős felbontásban (x α) tényező, (x β) m tényező, (x + ax + b) tényező, a parciális törtek összegében A x α tag. A m (x β) m + A m 1 (x β) m A (x β) + A 1 Ax + B x + ax + b tag. (x β) tagok. Azzal az esettel nem foglalkozunk, amikor (x + cx + d) n típusú tényező is szerepel a gyöktényezős felbontásban. A parciális törtek számlálóiban álló ismeretlen konstansok együttható összehasonlítás segítségével határozhatók meg. A parciális törtek összegét közös nevezőre hozzuk, ez a közös nevező mindig az eredeti racionális függvény nevezője. Ekkor a számlálóban álló polinom együtthatóiban a bevezetett ismeretlenek szerepelnek. Ezeknek az együtthatóknak rendre meg kell egyezni az eredeti racionális függvény számlálójában álló ugyanolyan fokszámú tag együtthatójával. Ebből egy lineáris egyenletrendszer írható fel a bevezetett ismeretlenekre, ami mindig egyértelműen megoldható. Csak azokkal az esetekkel fogunk foglalkozni, amikor a nevező gyöktényezős felbontása kiemelés és másodfokú egyenlet megoldásával megkapható, illetve, amikor eleve meg van adva a nevező gyöktényezős felbontása. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

12 Feladat 3 Számítsuk ki az 6 dx integrált. x +3x Megoldás: Az integrandus valódi racionális függvény, a nevező gyöktényezős felbontása x(x + 3). Ezért az integrandus 6 x + 3x = 6 x(x + 3) = A x + B x + 3 alakban bontható fel parciális törtek összegére. Az ismeretlen A és B konstansok meghatározásához közös nevezőre hozzuk a parciális törtek összegét. 6 x(x + 3) = A x + B x + 3 = A(x + 3) + Bx x(x + 3) = (A + B)x + 3A. x(x + 3) Az aláhúzott törtek egyenlősége azt jelenti, hogy ezek minden szóbajövő x-re, most minden 0-tól és 3-tól különböző x-re, megegyeznek. Mivel a nevezők egyenlők, ez csak úgy lehet, ha a számlálók is minden x-re egyenlők. A számlálók polinomok, ezek csak akkor lehetnek minden x- re egyenlők, ha azonos fokszámúak, és az együtthatók is rendre azonosak. Ebből kapjuk az A, B ismeretlenekre az

13 { A + B = 0 3A = 6 lineáris egyenletrendszert. Innen A = és B =. Érvényes tehát a 6 x(x + 3) = x x + 3 parciális törtekre bontás, aminek a helyességéről egyébként keresztbeszorzással könnyen meggyőződhetünk. Ezt az ellenőrzést mindig érdemes elvégezni. Tehát 6 x + 3x dx = ( x ) dx = x + 3 x dx = ln x ln x C. A valós gyököhöz tartozó parciális törtek integrálása a következő: A dx = A ln x α + C, x α A (x β) mdx = A m C. (x β) m 1 x + 3 dx = First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

14 Feladat 4 Számítsuk ki az x +3x 1 dx integrált. (x 1)(x +1) Megoldás: A nevező gyöktényezős felbontása miatt Ebből x + 3x 1 (x 1)(x + 1) = A x 1 + Bx + C x + 1 = = A(x + 1) + (Bx + C)(x 1) (x 1)(x + 1) = (A + B)x + ( B + C)x + A C. (x 1)(x + 1) A + B = B + C = 3 A C = 1 Az alsó két egyenletet összeadva A B =. Ezt és az első egyenletet összeadva kapjuk, hogy A =, B = 0, C = 3.

15 Tehát x + 3x 1 (x 1)(x + 1) dx = ( x ) dx = x + 1 = ln x 1 + 3arctg x + C. Az Ax+B dx típusú parciális törtek integrálása, ahol a nevezőnek nincs x +ax+b valós gyöke, elég bonyolult is lehet. Ha A = 0, azaz a számláló konstans, akkor az integrál a már korábban megismert 1 dx típusra visszavezethető. 1+(αx+β) Ha A 0, akkor az integrál vagy f f típusú, vagy visszavezethető egy f f típusú integrál és egy konstans számlálójú integrál összegére. Az eljárást egy feladaton mutatjuk be.

16 Feladat 5 Számítsuk ki az x+3 dx integrált. x +4x+5 Megoldás: A nevező deriváltja x + 4. Először elérjük, hogy az integrandus számlálójában megjelenjen a nevező deriváltja, majd felírjuk az integrált két integrál összegeként. x + 3 x + 4x + 5 dx = 1 x + 6 x + 4x + 5 dx = 1 (x + 4) + x + 4x + 5 dx = = 1 x + 4 dx + 1 dx = } x + {{ 4x + 5 } } x + {{ 4x + 5 } típusú = f f 1+(x+) = 1 ln x + 4x arctg(x + ) + C.

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x 1. feladatsor, megoldások 1. Ez egy elsőrendű diffegyenlet, először a homogén egyenlet megoldását keressük meg, majd partikuláris megoldást keresünk: y y = 0 Ez pl. egy szétválasztható egyenlet, melynek

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY KÉZI CSABA Date: today. KÉZI CSABA ELŽSZÓ Ez a feladatgy jtemény a Debreceni Egyetem M szaki Karának Matematika II. tantárgyának tematikájához szorosan illeszkedik. Célja

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7.

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7. ME, Anaĺızis Tanszék 21. április 7. A Taylor-polinom ill. Taylor-sor hátránya, hogy az adott függvényt csak a sorfejtés helyén ill. annak környezetében közeĺıti jól. A sorfejtés helyétől távolodva a közeĺıtés

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. 1. Paramétert nem tartalmazó eset

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. 1. Paramétert nem tartalmazó eset LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL 1.Példa: Oldjuk meg a következő lineáris egyenletrendszert: 1. Paramétert nem tartalmazó eset x 1 + 3x 2-2x 3 = 2-2x 1-5x 2 + 4x 3 = 0 3x 1

Részletesebben

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén egyetemi tanár, az MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete,

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések 1 Diszkrét matematika II., 1. el adás Lineáris leképezések Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. február 6 Gyakorlati célok Ezen el adáson,

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE KEITH KEARNES, KISS EMIL, SZENDREI ÁGNES Első rész 1. Bevezetés Tekintsük az ak + b számtani sorozatot, ahol a > 0. Ha a és b nem relatív prímek, akkor (a,b) > 1 osztója

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben