Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit"

Átírás

1 Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

2 1. Tekintsünk a térben egy P (p 1, p 2, p 3 ) pontot és egy v = (v 1, v 2, v 3 ) = 0 vektort. Ekkor pontosan egy egyenes létezik, amelyik átmegy a P ponton és párhuzamos a v vektorral. Ennek az egyenesnek a paraméteres vektoregyenlete r = OP + t v, t R, (1) ahol az r = (x, y, z) az egyenes futópontjának helyvektora, a t valós szám a paraméter, a v vektor az egyenes irányvektora. Ez azt jelenti, hogy ha megadjuk a t paraméter értékét, akkor a kapott r helyvektorú pont rajta van az egyenesen, és fordítva, az egyenes minden pontjának r helyvektora megkapható úgy, hogy a paraméter helyére alkalmas számot helyettesítünk. Az (1) vektoregyenletben az egyenlőség az jelenti, hogy a bal és a jobb oldalon álló vektorok megfelelő koordinátái egyenlők. Ha felírjuk ezeket a koordinátákra vonatkozó egyenleteket, akkor az egyenes paraméteres egyenletrendszerét kapjuk. x = p 1 + v 1 t y = p 2 + v 2 t z = p 3 + v 3 t, t R. (2) Szinte minden esetben a paraméteres egyenletrendszert fogjuk használni. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

3 Feladat 1 Írjuk fel a P (1, 2, 3) és Q(2, 1, 1) pontokon átmenő egyenes paraméteres egyenletrendszerét. Megoldás: A paraméteres egyenletrendszer felírásához kell egy pont, amin biztosan átmegy a szóban forgó egyenes, és kell egy vektor, amivel biztosan párhuzamos. A pontnak választhatjuk a P pontot, az irányvektornak pedig a v = P Q = (1, 1, 2) vektort. Ezekkel az egyenes paraméteres egyenletrendszere x = 1 + t y = 2 t z = 3 2t, t R. Például, ha t paraméter helyére 0-t helyettesítünk, akkor megkapjuk az egyenes P pontját, ha 1-et, akkor a Q pontot, ha 3-at, akkor az egyenes egy további R(4, 1, 3) pontját. Az A(0, 3, 5) pont rajta van az egyenesünkön, mert a t = 1 válsztással ezt a pontot kapjuk a paraméteres egyenletrendszerből, de a B( 1, 3, 7) pont nincs az egyenesen, mert az első koordinátája miatt csak a t = 2 paraméterhez tartozhatna, de akkor a második koordinátának 4-nek kéne lenni.

4 Ha a paraméteres egyenletrendszer felírásához a Q pontot és a w = 2v = ( 2, 2, 4) irányvektort használtuk volna, akkor azt kapjuk, hogy x = 2 2u y = 1 + 2u, u R. z = 1 + 4u Ez a két paraméteres egyenletrendszer nyilván ugyanahhoz az egyeneshez tartozik. Ha egy vektor jó irányvektornak, akkor minden számszorosa is jó. Két különböző paraméteres egyenletrendszerről a következő módon lehet eldönteni, hogy ugyanannak az egyenesnek a paraméteres egyenletrendszerei. Először is a két irányvektornak, amelyek koordinátái rendre a paraméterek együtthatói, párhuzamosaknak, azaz egymás számszorosainak kell lenniük. Ezentúl bárhogy megválasztva ez egyik egyenletrendszer paraméterének értékét, a kapot pontot meg kell tudni kapni a másik egyenletrendszerből is egy alakalmas ottani paraméterértékkel.

5 Feladat 2 Határozzuk meg az alábbi egyenesek metszéspontját. e : x = 2 + t y = 1 t z = 1 2t, t R, f : x = 4 + u y = 1 + 3u z = u, u R. Megoldás: A M metszéspont rajta van mindkét egyenesen, azaz van olyan t és u paraméterérték, hogy 2 + t = 4 + u 1 t = 1 + 3u 1 2t = u Ezt a t -ot és u -ot úgy lehet megtalálni, hogy megoldjuk a 2 + t = 4 + u 1 t = 1 + 3u 1 2t = u kétismeretlenes, de három egyenletből álló lineáris egyenletrendszert.

6 Ezt úgy érdemes csinálni, hogy kiválasztjuk bármelyik két egyenletet, azokat megoldjuk, majd leellenőrizzük, hogy a kapott megoldás a harmadik egyenletet is kielégíti-e. Ha igen, akkor megvan a megoldás, ha nem, akkor nincs megoldás, és így nincs metszéspont sem. Ha az első két egyenletet összeadjuk, kapjuk, hogy 1 = 5 + 4u, amiből u = 1. Ezt az első egyenletbe beírva 2 + t = 3, amiből t = 1. Ezek az értékek a harmadik egyenleteket is kielégítik. Tehát a metszéspont az első paraméteres egyenletrendszerből a t = 1 helyettesítéssel M(3, 2, 1). Természetesen ugyanezt kapjuk, ha a második paraméteres egyenletrendszerbe helyettesítünk u = 1-et.

7 2. Tekintsünk a térben egy P (p 1, p 2, p 3 ) pontot és egy n = (n 1, n 2, n 3 ) = 0 vektort. Ekkor pontosan egy sík létezik, amelyik átmegy a P ponton és merőleges az n vektorra. Ennek a síknak a normálegyenlete r OP, n = 0, (3) ahol az r = (x, y, z) a sík futópontjának helyvektora. Ha ezt a skalárzorzatot felírjuk a benne szereplő vektorok koordinátáival, akkor a sík egyenletét kapjuk Ez rendezés után n 1 (x p 1 ) + n 2 (y p 2 ) + n 3 (z p 3 ) = 0. (4) n 1 x + n 2 y + n 3 z + D = 0 (5) alakú. Minden pontnak a koordinátái, amelyik illeszkedik a síkra, kielégítik ezt az egyenletet, és minden pont, amelynek a koordinátái kielégítik ezt az egyenletet a szóbanforgó sík egy pontja. Ha egy sík egyenletét megszorozzuk egy tetszőleges, nullától különböző számmal, attól az még ugyanannak a síknak az egyenlete marad, a sík egyenlete csak egy konstans szorzó erejéig egyértelmű. Egy sík két egyenlete nem is különbözhet másban, csak abban, hogy egyik a másiknak számszorosa. Ha egy vektor jó normálvektornak, akkor minden számszorosa is jó. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

8 Feladat 3 Írjuk fel a P (1, 2, 3) és Q(2, 1, 1), R( 1, 1, 2) pontokon átmenő sík egyenletét. Megoldás: Egy sík egyenletének felírásához kell egy pont, ami biztosan a síkon van. Ez lehet most pl. a P pont. Ezenkívül szükségünk van egy olyan n normálvektorra, ami merőleges a síkra. Ilyen vektort a legtöbbször nekünk kell készíteni. Ha egy vektor merőleges a síkra, akkor merőleges minden, a síkban benne fekvő vektorra is. Ezért, ha találunk két nem párhuzamos vektort, amelyek biztosan a síkban fekszenek, akkor ezek vektoriális szorzata jó lesz normálvektornak. Most a P Q = (1, 1, 2) és a P R = ( 2, 1, 5) vektorok biztosan a síkban vannak és nem párhuzamosak, tehát a normálvektor lehet n = P Q P R = Ezekkel a sík egyenlete i j k = (3, 9, 3). 3(x 1) + 9(y 2) 3(z 3) = 0, 3x + 9y 3z 12 = 0.

9 Feladat 4 Tekintsük az alábbi e egyenest és S síkot. x = 2 t e : y = 1 + t, t R, S : x + y 2z 5 = 0. z = 1 2t Igazoljuk, hogy az egyenes döfi a síkot és számoljuk ki a döféspont koordinátáit. Megoldás: Az egyenes akkor nem döfi a síkot, ha párhuzamos vele. Ez akkor következik be, ha az egyenes irányvektora párhuzamos a síkkal, azaz merőleges a sík normálvektorára. Az egyenes paraméteres egyenletrendszeréből és a sík egyenletéből leolvasható a v irányvektor és az n normálvektor. Most v = ( 1, 1, 2), n = (1, 1, 2). Ez a két vektor akkor merőleges, ha a skaláris szorzatuk nulla. Mivel v, n = 4 = 0, az egyenes nem párhuzamos a síkkal, tehát van döféspont.

10 A döféspont rajta van az egyenesen és a síkon is. Ezt a pontot úgy lehet meghatározni, hogy megkeressük azt a paraméterértéket, amelyhez tartozó pont az egyenesről kielégíti a sík egyenletét is. Ezt a paraméterértéket persze úgy lehet megtalálni, hogy az egyenes futópontjának a paraméterrel kifejezett x, y, z koordinátáját beírjuk a sík egyenletébe és megoldjuk a paraméterre kapott egyenletet. Azaz most megoldjuk a (2 t) + (1 + t) 2(1 2t) 5 = 0 egyismeretlenes lineáris egyenletet. Az adódik, hogy t = 1. Az M döféspont koordinátái tehát M(1, 2, 1). 3. Tudjuk, hogy a P (p 1, p 2, p 3 ) és a Q(q 1, q 2, q 3 ) pontok távolsága d P Q = (p 1 q 1 ) 2 + (p 2 q 2 ) 2 + (p 3 q 3 ) 2. A P pont és egy rá nem illeszkedő e egyenes d P e távolságát úgy kapjuk, hogy a P pontot merőlegesen levetítjük az e egyenesre, majd kiszámoljuk a P pont és a Q vetületpont távolságát. Ha R az egyenes egy tetszőleges pontja, v az irányvektora, akkor d P e = RP v. (6) v First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

11 4. A P pont és egy rá nem illeszkedő S sík d P S távolságát úgy kapjuk, hogy a P pontot merőlegesen levetítjük az S síkra, majd kiszámoljuk a P pont és a Q vetületpont távolságát. Ha R a sík egy tetszőleges pontja, n a normálvektora, akkor d P S = RP, n. (7) n 5. Két párhuzamos egyenes távolsága az egyik egyenes egy tetszőleges pontjának és a másik egyenesnek a távolsága. Két párhuzamos sík távolsága az egyik sík egy tetszőleges pontjának és a másik síknak a távolsága. Egy egyenes és egy vele párhuzamos sík távolsága az egyenes egy tetszőleges pontjának és a síknak a távolsága. Két kitérő egyenes távolsága az egyeneseket tartalmazó párhuzamos síkok távolsága.

12 6. Tudjuk, hogy a v és a w vektorok α szöge a cos α = v, w v w formulából határozható meg. Két egymást metsző egyenes szöge az irányvektoraik szöge, ha az hegyes szög, ha az tompaszög, akkor 180 -ból kivonva őt kapjuk az egyenesek szögét. 7. Két sík szöge a normálvektoraik szöge, ha az hegyes szög, ha az tompaszög, akkor 180 -ból kivonva őt kapjuk a síkok szögét. 8. Egy egyenes és egy sík szögét úgy kapjuk, hogy 90 -ból kivonjuk az egyenes irányvektorának és a sík normálvektorának a szögét, ha az hegyes szög. Ha az tompaszög, akkor belőle kivonva 90 -ot kapjuk az egyenes és a sík szögét.

13 Feladat 5 Az x 2y + z 10 = 0 síktól milyen messze van az origó és hány fokos szögben metszi őt az x tengely? Megoldás: A sík normálvektora n = (1, 2, 1). Választunk egy pontot a síkról. Például az R(10, 0, 0) pont koordinátái kielégítik a sík egyenletét, ez a pont tehát a síkon van. Most az origó fogja játszani a (7) képletben a P szerepét. Ekkor RO = ( 10, 0, 0), tehát d OS = RO, n n = 10 6 = Az x tengelynek, mint egyenesnek az irányvektora persze lehet v = (1, 0, 0). Jelöljük α-val a v és az n vektorok szögét. Ekkor cos α = v, n v n = α = Mivel α hegyesszög, az x tengely és a sík hajlásszöge 90 α = 24.1.

14 Feladat 6 Tekintsük az alábbi e egyenest és S síkot. x = 2 e : y = 1 5t, t R, S : x y z 2 = 0. z = 1 t Határozzuk meg e S-re vett vetületének paraméteres egyenletrendszerét. Megoldás: Az e egyenes irányvektora v = (0, 5, 1), a sík normálvektora n = (1, 1, 1). Mivel v, n = 6 = 0, az egyenes döfi a síkot. (Ha párhuzamos lenne vele, akkor nem úgy kellene számolni, mint ahogy a következőkben tesszük. Minden feladatban érdemes először tisztázni a térelemek viszonyát. Speciális esetekben - párhuzamosság, merőlegesség megléte - nem mindig lehet úgy számolni, mint az általános esetben.) Egy egyenes a kérdés, a paraméteres egyenletrendszerének felírásához egy pontját biztosan meg kell határozni. Az M döféspont nyilván rajta van az eredeti egyenes vetületén is, célszerűnek tűnik őt kiszámolni. 2 (1 5t) ( 1 t) 2 = 0 t = 0 M(2, 1, 1). A vetület irányvektorát kell még kiszámolnuk.

15 Ha az egyenes egy, a döfésponttól különböző P pontját levetítjük a síkra, akkor a kapott Q vetületi pont és az M pont által meghatározott M Q jó lesz irányvektornak. Például az egyenes egy pontja a t = 1 paraméterérték mellett P (2, 4, 2). Ennek Q vetületét az S síkon úgy kapjuk, hogy meghatározzuk a P -n átmenő, S-re merőleges g egyenest és vesszük ennek és S-nek a döféspontját. A g egyenes irányvektora lehet a w = n vektor. Tehát g : x = 2 + u y = 4 u z = 2 u, u R. (2+u) ( 4 u) ( 2 u) 2 = 0 u = 2, Q(0, 2, 0). A keresett egyenes irányvektora tehát lehet az MQ = ( 2, 3, 1) vektor. Így a vetület paraméteres egyenletrendszere x = 2 2t y = 1 3t z = 1 + t, t R.

16 Feladat 7 Számítsuk ki az alábbi egyenesek távolságát. e : x = 3 + 2t y = 2t z = 2 t, t R, f : x = 2 3u y = 2 + u z = 4 + u, u R Megoldás: Két egyenes távolságát két esetben értelmeztük: ha párhuzamosak, (ekkor egy síkban is vannak), vagy ha kitérők. Az e egyenes irányvektora v = (2, 2, 1), az f egyenes irányvektora w = ( 3, 1, 1). Ezek a vektorok nem párhuzamosak. Azt, hogy kitérők úgy tudjuk leellenőrizni, hogy megmutatjuk, hogy nem is metszik egymást. A 3 + 2t = 2 3u 2t = 2 + u 2 t = 4 + u egyenletrendszer harmadik egyenletéből kivonva a másodikat 2+t = 2, azaz t = 4, a második egyenletből u = 10. Ezek az értékek azonban nem elégítik ki az első egyenletet, tehát az egyenesek kitérők.

17 Van tehát két párhuzamos S 1 és S 2 sík, amelyek közül S 1 -ben fekszik az e egyenes, és S 2 -ben az f. Ennek a két síknak közös lehet az n normálvektora. Erre az n vektorra egyedül annak kell teljesülni, hogy merőleges legyen v-re és w-re is. Tehát az n = v w választás jó lesz. i j k n = v w = = ( 1, 1, 4) Tudjuk, hogy ennek a két síknak a távolsága az egyenesek távolsága, ami az S 1 sík egy pontjának és az S 2 síknak a távolsága. Ahhoz, hogy alkalmazni tudjuk a (7) képletet legyen az S 1 sík egy P pontja az e egyenesről a t = 0 választással kapott P (3, 0, 2), az S 2 sík egy R pontja az f egyenesről az u = 0 választással kapott R( 2, 2, 4) pont. Ekkor RP = (5, 2, 6) és a keresett távolság d P S2 = RP, n n =

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük:

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: 14. Vektorok I. Elméleti összefoglaló Vektor Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: Jelölés: a kezdő és a végpont megadásával: AB ; egy kisbetűvel: v, írásban aláhúzás is szokásos: a; nyomtatásban

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 131 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. október 15. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg Analitikus mértan 3. FELADATLAP Síkbeli egyenesek 1. Írjuk fel annak az egyenesnek a paraméteres egyenleteit, amely (i) áthalad az M 0 (1, 2) ponton és párhuzamos a a(3, 1) vektorral; (ii) áthalad az origón

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Geometria 1 normál szint

Geometria 1 normál szint Geometria 1 normál szint Naszódi Márton nmarci@math.elte.hu www.math.elte.hu/ nmarci ELTE TTK Geometriai Tsz. Budapest Geometria 1 p.1/4 Vizsga 1. Írásban, 90 perc. 2. Index nélkül nem lehet vizsgázni!

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer)

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, amikor könnyebb bizonyítani egy állítás ellentettjét, mintsem az állítást direktben. Ez a módszer

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. 1. Paramétert nem tartalmazó eset

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. 1. Paramétert nem tartalmazó eset LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL 1.Példa: Oldjuk meg a következő lineáris egyenletrendszert: 1. Paramétert nem tartalmazó eset x 1 + 3x 2-2x 3 = 2-2x 1-5x 2 + 4x 3 = 0 3x 1

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 19. Területszámítás I. Elméleti összefoglaló Sokszög területe: Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: Az egység (oldalú) négyzet

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben