MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria"

Átírás

1 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT 1) Adott két pont: A 4; 1 felezőpontjának koordinátáit! AB felezőpontja legyen F. Koordináta-geometria és B 3 1; Írja fel az AB szakasz F ; F ;1 ) Egy kör sugarának hossza 4, középpontja a B 35 ; pont. írja fel a kör egyenletét! x y , vagy x y 6x 10y 18 0 ;7 ponton átmenő, n 5;8 normálvektorú egyenes egyenletét! 3) Írja fel a 5x 8y x 8y 46 Összesen: pont 4) Adottak az a 64 ; és az a b ; koordinátával! 6 b b 5 b 5;1 5) Az ABC háromszög két oldalának vektora AB c és AC b. Fejezze ki ezek segítségével az A csúcsból a szemközti oldal F felezőpontjába mutató AF vektort! 11 5 vektorok. Adja meg a b vektort a AF b c Összesen: pont

2 6) Egy négyzet oldalegyenesei a koordinátatengelyek és az x 1, valamint az y 1 egyenletű egyenesek. a) Ábrázolja derékszögű koordinátarendszerben a négyzetet, és adja meg csúcsainak koordinátáit! b) Írja fel a négyzet köré írható kör egyenletét! (5 pont) c) Állapítsa meg, hogy a négyzet kerülete hány százaléka a kör kerületének? d) Az y 4x egyenletű egyenes a négyzetet két részre bontja. Számítsa ki e részek területének arányát! (8 pont) a) A B C D. A csúcspontok koordinátái: 0;0, 1;0, 1;1, 0;1 b) A kör középpontja: A kör sugara: K 1 1 ; A kör egyenlete: x y. c) K négyzet 4; Knégyzet r 4,44 d) 4 0,90 vagyis 90%-a. 4,44

3 L rajta van az y 1 és az y 4x egyenesek metszéspontján. 1 Így ;1, 4 1 ezért DL Az AEDL trapéz területe Az EBCL trapéz területe 5 8 A két terület aránya 3 : 5 Összesen: 17 pont 7) Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely átmegy a P 35 ; ponton és párhuzamos a 4x 5y 0 egyenletű egyenessel! 4x 5y 13 8) Egy rombusz átlóinak hossza 1 és 0. Számítsa ki az átlóvektorok skalárszorzatát! Válaszát indokolja! Az átlóvektorok merőlegesek egymásra, ezért a skalárszorzat értéke 0.

4 9) a) Ábrázolja koordináta-rendszerben az e egyenest, melynek egyenlete 4x 3y 11. Számítással döntse el, hogy a P ; pont rajta van-e az egyenesen! Az egyenesen levő Q pont ordinátája (második koordinátája) 107. Számítsa ki a Q pont abszcisszáját (első koordinátáját)! (4 pont) ; B 1; 5. b) Írja fel az AB átmérőjű kör egyenletét, ahol A 5 3 és Számítással döntse el, hogy az S 13 ; pont rajta van-e a körön! (7 pont) c) Adja meg az ABC háromszög C csúcsának koordinátáit, ha tudja, S 13 ; pont a háromszög súlypontja! (6 pont) hogy az a) Mivel ezért a P pont nincs az egyenesen. Az e egyenes ábrázolása. A Q pontra: 4x , ahonnan a Q pont abszcisszája: x 83. b) Az AB szakasz felezőpontja F. F ; 1 A kör sugara: r AF A kör egyenlete: x y Mivel ezért az S pont rajta van a körön. c) A C pont koordinátái: x ; y c c S koordinátáira felírható: 51 x 1 c 3 5 y ; 3 c 3 3 Ahonnan xc 7, y 11 c Tehát C 7; 11 A feladat megoldható vektorműveletekkel is azt az összefüggést felhasználva, hogy a háromszög súlypontja a súlyvonalon az oldalhoz közelebbi harmadolópont. Összesen: 17 pont

5 10) Fejezze ki az i és a j vektorok segítségével a c a b a 3i j és b i 5 j! ; c 3i j i 5j c a b vektort, ha c 6i 4j i 5j c 7i 9 j 11) Az ABCD négyzet középpontja K, az AB oldal felezőpontja F. Legyen a KA és b KB. Fejezze ki az a és b vektorok segítségével a KF vektort! a b KF 1) Adott a koordináta-rendszerben az A ; 9 8 középpontú, 10 egység sugarú kör. a) Számítsa ki az y 16 egyenletű egyenes és a kör közös pontjainak koordinátáit! (8 pont) b) Írja fel a kör P 1; pontjában húzható érintőjének egyenletét! Adja meg ennek az érintőnek az iránytangensét (meredekségét)! (4 pont) a) A kör egyenlete x y Ebbe behelyettesítve az y 16-ot: x 9 36 Az egyenlet megoldva: x 15 vagy x 3 A közös pontok: ; 3 ; és b) Az érintő normálvektora az AP vektor. AP 8;6 Az érintő egyenlete 4x 3y 10 Az érintő iránytangense ) Az A 7; 1 pontot egy r vektorral eltolva a ; meg az r vektor koordinátáit! A keresett vektor: r ; Összesen: 1 pont B 58 pontot kapjuk. Adja 1 4.

6 14) Jelölje X-szel a táblázatban, hogy az alábbi koordináta-párok közül melyikek adják meg a 300 -os irányszögű egységvektor koordinátáit és melyikek nem! e 1 3 ; e 3 1 ; e 1 3 ; e sin30 ; cos 30 e 1 ; 3 e 3 1 ; e 1 ; 3 X e sin30 ; cos 30 X IGEN NEM IGEN NEM X X (4 pont) (4 pont) 15) Számítsa ki a következő vektorok skaláris szorzatát! Határozza meg a két vektor által bezárt szöget! a5; 8 b40; 5 A két vektor skaláris szorzata 0. A két vektor szöge derékszög. 16) Adott az x y 6x 8y 56 0 egyenletű kör és az x 8, 4 0 egyenletű egyenes. a) Számítsa ki a kör és az egyenes közös pontjainak koordinátáit! (6 pont) b) Mekkora távolságra van a kör középpontja az egyenestől? (5 pont) Egy 9 cm sugarú kört egy egyenes két körívre bont. Az egyenes a kör középpontjától 5,4 cm távolságban halad. c) Számítsa ki a hosszabb körív hosszát! (A választ egy tizedesjegyre kerekítve adja meg!) (6 pont)

7 a) Megoldandó az x y 6x 8y 56 0 x 8,4 egyenletrendszer. Behelyettesítés után: y 8y 35,84 0 amelyből y 3, vagy y 11,. Két közös pont van: P1 8, 4; 3,, P1 8, 4; 11, b) A kör egyenlete átalakítva: x 3 y 4 81 A kör középpontja C 3; 4 (és sugara 9) Az egyenes párhuzamos az ordinátatengellyel, C 3; 4 pontból az egyenesre bocsátott merőleges talppontja ezért a 8,4; 4 T Az egyenes TC 8,4 3 54, egység távolságra van a kör középpontjától. c) Helyes ábra 5,4 P A CFP derékszögű háromszögből: cos 0,6 9 9 tehát 53,13 A PQ hosszabb körívhez tartozó középponti szög C 5,4 F ,74 A körív hossza: 9 53,74 39,9 360 Q A hosszabb PQ körív hossza kb. 39,9 cm. A feladat megoldható a rövidebb PQ körívhez tartozó α középponti szög kiszámításával, majd ebből a körív hosszának meghatározásával is. Összesen: 17 pont 17) Az ABC háromszög csúcspontjainak koordinátái: A 00 ;, ; C 45 ;. B 4, a) Írja fel az AB oldal egyenesének egyenletét! b) Számítsa ki az ABC háromszög legnagyobb szögét! A választ tized fokra kerekítve adja meg! (7 pont) c) Számítsa ki az ABC háromszög területét! 4 a) Az egyenes átmegy az origón m, Egyenlete: y x b) A háromszög legnagyobb szöge a legnagyobb oldallal szemben van (vagy mindhárom szöget kiszámolja). Az oldalhosszúságok: AB 0, AC 41, BC 37. Az AC-vel szemben levő szög legyen β. Alkalmazva a koszinusz tételt: cos

8 cos 0,941, 7,9 AB BC sin c) A háromszög egy területképlete: t t 0 37 sin7,9. A háromszög területe 13 (területegység). Összesen: 1 pont 18) Három egyenes egyenlete a következő (a és b valós számokat jelölnek): e : y x 3 f : y ax 1 g : y bx 4 Milyen számot írjunk az a helyére, hogy az e és f egyenesek párhuzamosak legyenek? Melyik számot jelöli b, ha a g egyenes merőleges az e egyenesre? a b 1 19) Egy kör az 10 ; és ; 70 pontokban metszi az x tengelyt. Tudjuk, hogy a kör középpontja az y x egyenletű egyenesre illeszkedik. Írja fel a kör középpontjának koordinátáit! Válaszát indokolja! A középpont a húr felező merőlegesén van, így az első koordinátája 4. O 44 ;. A középpont: 0) Az ABC háromszög csúcsainak koordinátái: A 3;, B 3 ; és ; C 00. a) Számítsa ki az ABC háromszög szögeit! (5 pont) b) Írja fel az ABC háromszög körülírt körének egyenletét! (7 pont) a) Az ABC háromszög egyenlő szárú. Az AB alapon fekvő hegyesszögek tangense 3 tehát az alapon fekvő szögek nagysága 33,7, a szárak szöge pedig 11,6.

9 b) A körülírt kör középpontja az oldalfelező merőlegesek közös pontja, ez a szimmetria miatt az ordinátatengelyen van. Az AC oldal felezőmerőlegese átmegy a 1,5;1 felezőponton. Az AC oldal felezőmerőlegesének egy normálvektora a CA, CA 3;. Az AC oldal felezőmerőlegesének egyenlete: 3x y 6,5. Ez az y tengelyt a 0;3,5 pontban metszi (ez a körülírt kör középpontja). A kör sugara 3,5. A körülírt kör egyenlete: x y 3,5 3,5. Összesen: 1 pont 1) Adott két egyenes: e : 5x y 14, 5, f : x 5y 14, 5. a) Határozza meg a két egyenes P metszéspontjának koordinátáit! (4 pont) b) Igazolja, hogy az e és az f egyenesek egymásra merőlegesek! (4 pont) c) Számítsa ki az e egyenes x tengellyel bezárt szögét! (4 pont) a) (A két egyenes egyenletéből alkotott egyenletrendszer megoldása adja a P koordinátáit.) Az első egyenletből: y,5x 7,5. Ezt behelyettesítve a második egyenletbe és rendezve x 1,5. y 3,5 Tehát P 1, 5; 3, 5. b) Az egyenesek meredeksége: m 5 e m f 5 A meredekségek szorzata 1, tehát a két egyenes merőleges. A feladat megoldható a normálvektorok skaláris szorzatát megvizsgálva is. c) Az e egyenes meredeksége,5, tehát az egyenes x tengellyel bezárt α szögére igaz, hogy tg,5. Ebből 68,. Összesen: 1 pont ) Írja fel annak az e egyenesnek az egyenletét, amelyik párhuzamos a x y 5 egyenletű f egyenessel és áthalad a P 3 ; ponton! Válaszát indokolja! Az f egyenes meredeksége, így az e egyenes meredeksége is. m x x y y 0 0 y x 8

10 x y 9 egyenletű kör K középpontjának koordinátáit és sugarának hosszát! 3) Adja meg az K 0 ; r 3 Összesen: 4) Adja meg a x y 4 egyenletű egyenes és az x tengely M metszéspontjának a koordinátáit, valamint az egyenes meredekségét! A metszéspont M 0 ;. Az egyenes meredeksége. 5) A PQR háromszög csúcsai: P 6; 1, Q 6; 6 és ; R 5. a) Írja fel a háromszög P csúcsához tartozó súlyvonal egyenesének egyenletét! (5 pont) b) Számítsa ki a háromszög P csúcsnál lévő belső szögének nagyságát! (7 pont) a) A kérdéses súlyvonalra a P csúcs és a vele szemközti oldal felezőpontja illeszkedik. F 4; 0,5. A QR szakasz felezőpontja A súlyvonal egy irányvektora: PF 10;0,5. A súlyvonal egyenlete: x 0y 14. b) (A kérdéses szöget a háromszög oldalvektorai skalárszorzatának segítségével 1; 5 PR 8;6. lehet meghatározni.) Az oldalvektorok PQ és A két vektor skalárszorzata a koordinátákból: PQ PR Az oldalvektorok hossza PQ 13és PR 10 A két vektor skalárszorzata a definíció szerint: PQ PR cos, ahol a két vektor által bezárt szöget jelöli. Innen: cos 0, , 5 (mivel ) Összesen: 1 pont

11 6) Egy háromszög csúcsainak koordinátái: A( ; 1), B(9; 3) és C( 3; 6). a) Írja fel a BC oldal egyenesének egyenletét! b) Számítsa ki a BC oldallal párhuzamos középvonal hosszát! c) Számítsa ki a háromszögben a C csúcsnál lévő belső szög nagyságát! (6 pont) a) A BC oldalegyenes egy irányvektora a BC 1;9 vektor. Ezzel az egyenes egyenlete: 9x 1y , azaz: 9x 1y 45 3x 4y 15. b) A BC oldallal párhuzamos középvonal hossza fele a BC oldal hosszának. A BC oldal hossza: A középvonal hossza: 75,. c) Az ABC háromszög oldalainak hossza: AB 15, BC 15, AC 50. A C csúcsnál lévő belső szöget jelölje. Alkalmazva a koszinusztételt: cos cos 0,7071 (Mivel 0 180, így) 45 Összesen: 1 pont 7) Tekintsük a koordinátarendszerben adott A6; 9, B5; 4 és C 1 ; pontokat! a) Mekkora az AC szakasz hossza? b) Írja fel az AB oldalegyenes egyenletét! (4 pont) c) Igazolja (számítással), hogy az ABC háromszög C csúcsánál derékszög van! (6 pont) d) Írja fel az ABC háromszög körülírt körének egyenletét! (5 pont) a) AC 8; 8 AC AC , 31

12 b) AB v 11; 5 n 5;11 5 m 11 Az AB egyenes egyenlete: 5x 11y 69 vagy y 5 69 x CB c) A 3;3 8;8 CA A vektorok skaláris szorzata: CB CA Mivel a két vektor skaláris szorzata 0, a két vektor merőleges egymásra, azaz a C csúcsnál derékszög van. d) Mivel derékszögű a háromszög, Thalész tétele alapján a körülírt kör középpontja az átfogó felezőpontja, a kör sugara pedig az átfogó fele. F 0,5;6,5 A kör sugara: AB 146 R 6,04 A kör egyenlete: x y 8) Adottak az a 4; 3 és b ; 0, 5 6, 5 36, 5 Összesen: 17 pont 1 vektorok. a) Adja meg az a hosszát! b) Számítsa ki az a b koordinátáit! a) a b) a b 4 ;3 1 ;4 9) Adott a síkon az x y x y 47 0 egyenletű kör. a) Állapítsa meg, hogy az A(7;7) pont illeszkedik-e a körre! b) Határozza meg a kör középpontjának koordinátáit és a kör sugarát! (5 pont) c) Legyenek A(7; 7) és B (0; 0) egy egyenlő szárú háromszög alapjának végpontjai. A háromszög C csúcsa rajta van az x y x y 47 0 egyenletű körön. Számítsa ki a C csúcs koordinátáit! (10 pont) a) Tehát a pont nem illeszkedik a körre. b) x y ; K 11 r 7

13 c) A háromszög harmadik csúcsa az alap felezőmerőlegesén van. F 3,5;3,5 Az AB oldal felezőpontja: Az AB oldal felezőmerőlegesének normálvektora n 7;7 A felezőmerőleges egyenlete x y 7. A háromszög harmadik csúcsát a kör és a felezőmerőleges metszéspontja adja: x 1 y 1 49 y 7 x x 5x 6 0 x1 6 x 1 y 1 y 8 C 1 ; C ; Összesen: 17 pont

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 19. Területszámítás I. Elméleti összefoglaló Sokszög területe: Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: Az egység (oldalú) négyzet

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. május 7. KÖZÉPSZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. május 7. KÖZÉPSZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 01. május 7. KÖZÉPSZINT 1) Az A és B halmazokról tudjuk, hogy B\ A 1; ; 4; 7. Elemeinek felsorolásával adja meg az A halmazt! A ; 5; 6; 8; 9 I. AB 1; ; ; 4; 5; 6; 7; 8; 9 és ) Egy

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2006. február 21. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2006. február 21. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 006. február 1. KÖZÉPSZINT I. 1) Mennyi annak a mértani sorozatnak a hányadosa, amelynek harmadik tagja 5, hatodik tagja pedig 40? ( pont) 3 1 5 a a q 5 6 1 40 a a q Innen q Összesen:

Részletesebben

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg Analitikus mértan 3. FELADATLAP Síkbeli egyenesek 1. Írjuk fel annak az egyenesnek a paraméteres egyenleteit, amely (i) áthalad az M 0 (1, 2) ponton és párhuzamos a a(3, 1) vektorral; (ii) áthalad az origón

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok)

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) DEFINÍCIÓ: (Hasonló alakzatok) Két alakzat hasonló, ha van olyan hasonlósági transzformáció, amely az egyik alakzatot a másikba

Részletesebben

Geometria. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Hraskó András, Surányi László. 2015. augusztus 4.

Geometria. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Hraskó András, Surányi László. 2015. augusztus 4. Geometria 9 10. évfolyam Szerkesztette: Hraskó András, Surányi László 2015. augusztus 4. Technikai munkák (MatKönyv project, TEX programozás, PHP programozás, tördelés...) Dénes Balázs, Grósz Dániel, Hraskó

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

GEOMETRIA. b a X O Y. A pótszögek olyan szögpárok, amelyek az összege 90. A szögek egymás pótszögei. b a

GEOMETRIA. b a X O Y. A pótszögek olyan szögpárok, amelyek az összege 90. A szögek egymás pótszögei. b a GOMTRI ndrea Philippou, Marios ntoniades Szakaszok és félegyenesek gy szakasz felezőmerőlegese egy olyan egyenes, félegyenes vagy szakasz, ami áthalad a szakasz középpontján és merőleges a szakaszra. Tétel:

Részletesebben

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük:

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: 14. Vektorok I. Elméleti összefoglaló Vektor Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: Jelölés: a kezdő és a végpont megadásával: AB ; egy kisbetűvel: v, írásban aláhúzás is szokásos: a; nyomtatásban

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2011. május 3. KÖZÉPSZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2011. május 3. KÖZÉPSZINT MATMATIKA ÉRTTSÉGI 011. május 3. KÖZÉPSZINT 1) gyszerűsítse a következő törtet, ahol b 6 b b 36 6 I. Az egyszerűsítés utáni alak: b 6 Összesen: pont ) A, 4 és 5 számjegyek mindegyikének felhasználásával

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 111 É RETTSÉGI VIZSGA 011. október 18. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:...

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... 1. Az A halmaz elemei a háromnál nagyobb egyjegyű számok, a B halmaz elemei pedig a húsznál kisebb pozitív páratlan számok. Sorolja fel az halmaz elemeit!

Részletesebben

Lineáris algebra zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I. 2005.márc.11. A csoport

Lineáris algebra zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I. 2005.márc.11. A csoport Lineáris algebra zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I. 2005.márc.11. A csoport 1. Egy egyenesre esnek-e az A (2, 5, 1), B (5, 17, 7) és C (3, 9, 3) pontok? 5 pont Megoldás: Nem, mert AB (3, 12,

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 1313 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. május 7. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2005. május 28. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2005. május 28. KÖZÉPSZINT I. ) Mely valós számokra igaz, hogy 7 7 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 005. május 8. KÖZÉPSZINT I. 7? Összesen: pont ) Egy 40 000 Ft-os télikabátot a tavaszi árleszállításkor 0%-kal olcsóbban lehet megvenni. Mennyi

Részletesebben

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög,

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög, 52. Sorold fel a deltoid tulajdonságait! 53. Hogy számoljuk ki a deltoid területét? A deltoid egyik átlója a deltoid Átlói. A szimmetriaátló a másik átlót és a deltoid szögét. A szimmetriatengely két ellentétes

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 091 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 081 É RETTSÉGI VIZSGA 009. október 0. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Tekintsünk a térben egy P (p 1, p 2, p 3 ) pontot és egy v = (v 1, v 2, v 3 ) = 0 vektort. Ekkor pontosan egy egyenes létezik,

Részletesebben

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b?

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b? 1. Feladatsor I. rész 1. Adott két halmaz. A a 9-nél kisebb páros pozitív egészek; B a 30-nál kisebb, 6-tal osztható pozitív egészek halmaza. Adja meg az A B és a B \ A halmazokat!. Andi keresett két olyan

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

1. Halmazok, halmazműveletek, ezek bemutatása természetes számokkal kapcsolatos problémákon

1. Halmazok, halmazműveletek, ezek bemutatása természetes számokkal kapcsolatos problémákon 1. Halmazok, halmazműveletek, ezek bemutatása természetes számokkal kapcsolatos problémákon Halmazok megadása A halmazt alapfogalomnak tekintjük, így nincs definíciója. A halmazokat általában nagybetűkkel

Részletesebben