12. Trigonometria I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12. Trigonometria I."

Átírás

1 Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát mérhetjük az egységsugarú kör kerületén is Az α szög ívmértéke egyenlő az egységsugarú körben az α középponti szöghöz tartozó körív hosszával Az ívmérték egysége az radián A teljesszöghöz az egységsugarú körben tartozó körív hossza, így a teljesszög ívmértéke Tehát a és a 0 ugyanazt a szöget méri, az első esetben radiánban, a második esetben fokban mértünk Így ( rad) = 0, (rad) = 80 Ha fokban mért szöget váltunk át radiánra, akkor elegendő azt tudnunk, hogy ez a szög a 80 -nak hányszorosa, mert ugyanennyiszerese lesz a -nek is (radiánban) Például a 8 a 80 -nak tizedrésze, ezért 8 = ( rad) Ha a szög radiánban mérve, ez a -nek kilencede, így fokban mérve a szög a 80 kilenced része: ( ) = 0 9 rad 0 9 α α Az átváltások képlete: α( ) ( rad) rad = és α = Legyünk figyelemmel a fok és a radián használatára Nem ugyanazt jelenti a sin 80 és a sin 80 Hegyesszögek szögfüggvényei Ha két derékszögű háromszögnek ugyanakkora az egyik hegyesszöge, akkor a háromszögek hasonlók (Hiszen mindkét háromszögnek van még egy derékszöge, így a harmadik szögükben is megegyeznek) Ezért ha két derékszögű háromszögnek ugyanakkora az egyik hegyesszöge, akkor a két háromszögben bármely két megfelelő oldal aránya ugyanakkora, mindegy, mekkorák az oldalak Derékszögű háromszögben az oldalak aránya csak a háromszög hegyesszögétől függ Ezek az arányok csak az α szögtől függenek, ezért nevezzük ezeket az α szög szögfüggvényeinek A lehetséges hat arányból négy arányt használunk, ezek az α szög szinusz, koszinusz, tangens és kotangens függvényei

2 a sin α = = c szöggel szemközti átfogó befogó a tg α = = b szöggel szemközti befogó szög melletti befogó b cos α = = c szög melletti befogó átfogó b ctg α = = a szög melletti befogó szöggel szemközti befogó A pótszögek szögfüggvényeit könnyű leolvasni az ábráról ( β = 90 α) : sin ( 90 α) = cos ( 90 α) = tg ( 90 α) = ctgα ctg ( 90 α) = tgα Nevezetes szögek szögfüggvényei Tekintsük a egység oldalú szabályos háromszöget Az ábráról leolvashatók a 0 és a 0 szögfüggvényei: sin 0 = cos0 = sin 0 = cos0 = tg 0 = ctg 0 = = tg 0 = ctg 0 =

3 Vegyünk egy derékszögű háromszöget, melynek a befogói egység hosszúak, az átfogó hoszsza ekkor hosszú Az ábráról leolvashatjuk a szögfüggvényeit: sin = cos = = tg = ctg = Gyakran használt kapcsolatok a szögfüggvények között: sin α + cos α = tg α = cos α tg α = ctg α ctg α = Szögfüggvények értelmezése forgásszögre A koordinátarendszer origója körül forgatott egységvektornak az x tengellyel bezárt szögét jelölje α A sin α és cos α szögfüggvényeket ennek az egységvektornak a koordinátáival azonosítjuk, és ezzel a derékszögű háromszögben definiált sin α, cos α szögfüggvényeket hegyesszögnél nagyobb szögekre is értelmezzük, összhangban az eddigi definíciókkal Az α szög koszinusza az egységvektor első koordinátája; az α szög szinusza az egységvektor második koordinátája

4 α szöggel elforgatott egységvektor egyenese az origó körüli egységsugarú kör ( ) Tetszőleges szögekre a tangens és kotangens függvényeket kétféle módon is definiálhatjuk, mely definíciók ekvivalensek Az α szög tangense a koordinátasíkon annak a pontnak a második koordinátája, amelyet az ; 0 pontjához húzott érintőből kimetsz ezt látjuk az előző oldalon levő ábrán (A metszéspont akkor létezik, ha α 90 + k 80, k Z ) α szöggel elforgatott egységvektor egyenese az origó körüli egységsugarú kör ( ) Az α szög kotangense a koordinátasíkon annak a pontnak az első koordinátája, amelyet az 0 ; pontjához húzott érintőből kimetsz ezt látjuk az előző oldalon levő ábrán (A metszéspont akkor létezik, ha α 0 + k 80, k Z ) A másik értelmezés: tg α =, ahol 0, azaz α 90 + k 80, k Z cos α ctg α =, ahol 0, azaz α 0 + k 80, k Z Ha ismerjük a szögfüggvények értékeit az első síknegyedben, abból ki tudjuk számolni a szögfüggvények értékét más síknegyedben is Az α szög helyett vegyük azt az α ' hegyesszöget, amelyet az α szög az x tengellyel bezár Az α ' szöghöz tartozó függvényérték, vagy annak az ellentettje lesz az α szöghöz tartozó függvényérték Negyed Szög Hegyesszög sin α cos α tg α ctg α I 0 < α < 90 α ' = α ' II 90 < α < 80 α' = 80 α ' ' tg α' ctg α' ' tgα' ctgα' III 80 < α < 70 α ' = α 80 ' ' tg α' ctg α' IV 70 < α < 0 α' = 0 α ' ' tgα' ctgα' Példa: Mennyi sin 0 értéke? A 0 a III síknegyedben van, ez a szög az x tengellyel 0 = os hegyesszöget zár be, így a táblázat szerint sin 0 = sin 0 = A szögfüggvények értékeit 0, 90, 80, 70 szögekre a táblázat mutatja ( 0 -hoz ugyanolyan függvényértékek tartoznak, mint a 0 -hoz) sin α cos α tg α ctg α α = Nincs értelmezve α = 90 0 Nincs értelmezve 0 α = Nincs értelmezve α = 70 0 Nincs értelmezve 0

5 Összefüggések a szögfüggvények között Az egységvektor 90 -kal való elforgatása felcseréli a koordinátákat és az egyiknek megváltoztatja az előjelét Ezt használva láthatóak a következő összefüggések: ( α + 90 ) cos( α + 90 ) = ( α 90 ) = cos ( α 90 ) = ( α+ 90 ) = ctgα ctg( α+ 90 ) = tgα ( α 90 ) = ctgα ctg( α 90 ) = tgα sin = sin tg tg Az egységvektor 80 -kal való elforgatása megváltoztatja a koordináták előjelét Erre gondolva kapjuk a következő összefüggéseket: sin ( α + 80 ) = cos( α + 80 ) = ( α+ 80 ) tgα ctg ( α+ 80 ) = ctgα tg = A hegyesszögekre megismert összefüggések (például sin α + cos α =, vagy a pótszögek szögfüggvényei) érvényesek a hegyesszögnél nagyobb szögekre is Geometriai feladatokban nagy segítséget nyújthatnak a szögfüggvények Két hasznos összefüggés: Ha egy háromszög két oldala a és b, a közbezárt szög γ, akkor a háromszög területe absinγ t = Ha egy háromszög a oldalával szemközti szöge α, a köré írt kör sugara R, akkor fennáll az a = R összefüggés II Kidolgozott feladatok Töltse ki a táblázatot! Egy-egy szögnek a nagyságát megadtuk fokban, határozza meg a nagyságát radiánban, illetve fordítva: adott a szög nagysága radiánban, határozza meg, hogy az hány fokos szög! Fok Radián Fok Radián Fok Radián Fok Radián

6 Megoldás: 00 a 80 -nak -szorosa, így a 00 radiánban mérve a -nek - szorosa Arányosság helyett kényelmesen számolhatunk az átváltó képletekkel is: α α α( ) ( rad) 7 rad = és α = 80 Például 7 =,9 ( rad ), illetve,( rad ) = 80 70, 7 A kitöltött táblázat: 80 80, Fok Radián Fok Radián Fok Radián Fok Radián 0 0 0, 70 00,, , 0, , 7, 98 Mennyi az alábbi kifejezések értéke? sin 0 + sin + sin + K+ sin 90 a) cos0 + cos + cos + K+ cos90 b) tg tg tg K tg89 0,7,0 c) ( tg ) ( tg ) ( tg ) K ( tg89 ) d) sin 0 + sin 0 + sin 0 + K + sin 90 e) cos cos cos Megoldás: sin α = cos 90 α, így sin 0 = cos90, sin = cos89, sin = cos88, K a) ( ) A számlálóban és a nevezőben ugyanazon számok összege áll, ezért a tört értéke sin b) ( ) ( 90 α) tg α tg 90 α = = =, ezért tg tg89 =, cos 90 α ( ) tg tg88 =, tg tg87 =,, tg tg = és tg =, a szorzat értéke c) tg = 0, tehát a szorzat értéke 0 lesz d) α = cos( 90 α) sin sin sin sin és sin α + cos α = miatt 0 + sin 80 = sin 0 + cos 0 =, 0 + sin 70 = sin 0 + cos 0 =, 0 + sin 0 = sin 0 + cos 0 =, sin 0 + sin 0 = sin 0 + cos 0 = és sin 90 = Ezért az összeg = e) cos = 0, ezért a szorzat értéke 0 0

7 Mekkora lehet sin α értéke, ha ctg α =? I Megoldás: ctg α = =, azaz cos α = Mivel sin α + cos α =, így sin α + ( ) =, innen sin α =, sin α = ± 0 0 II Megoldás: Tegyük fel, hogy α hegyesszög, majd vegyünk fel egy és egység befogójú, α hegyesszögű derékszögű háromszöget Ennek átfogója a Pitagorasz-tétel alapján sin α = 0 0, innen definíció alapján leolvashatók a keresett szögfüggvényérték, A ctg = ctg( α+ 80 ) α tulajdonság miatt még a III síknegyedben is van egy megoldás, ekkor = 0 Mekkora annak a rombusznak a nagyobbik belső szöge, amelynek rövidebb átlója egység, oldala egység hosszúságú? Megoldás A nagyobbik belső szög a rombusz nagyobbik átlójával szemben fekszik cos α =, ezért α =, A rombusz legnagyobb szöge: α =, 8 7

8 Az ABCD egyenlő szárú trapéz hosszabbik alapján fekvő szögei 0 -osak, a trapézba írt, az oldalakat érintő kör sugara cm Mekkora a trapéz kerülete? Megoldás: A trapéz oldalait a beírt kör négy pontban érinti, közülük hármat megneveztünk az ábrán, ezek a K, M, N pontok A BKO derékszögű háromszögben BK = OK ctg 0 = = 9 cm A CKO derékszögű háromszögben CK = OK ctg 0 = = cm AD= BC = 9 + = cm Az ABCD négyszög érintőnégyszög, ezért a szemközti oldalak összege egyenlő: AB+ CD= AD+ BC = + = cm, a trapéz kerülete + = 8 cm Egy háromszög legkisebb oldala egység Szögeinek nagysága, 0, 7 a) Mekkora a háromszög köré írt körének sugara? b) Mekkora a háromszög területe? c) Mekkora a háromszög kerülete? Megoldás: a) A -os szöggel szemben van az egység hosszúságú oldal, hiszen a legkisebb oldal a legkisebb szöggel szemben van Az a= R összefüggésből (ahol a a háromszög egyik oldala, R a köré írt kör sugara, α az a-val szemközti szög) = R sin adódik R = 0, 707 egység 8

9 Ugyanezt a képletet használva a 0 -os szöggel szemközti oldal sin 0 = egység hosszú Ismét az előbbi képletet használjuk, így a 7 -os szöggel szemközti oldal hossza + sin 7 = sin( + 0 ) = egység ( sin 7 értékét számolhatjuk a megfelelő addíciós képlettel, vagy úgy, ahogyan ezt a 7 ajánlott feladatban tesz- szük Választhatjuk az egyszerűbb utat is: használjunk számológépet!) b) A háromszög területe: ( + 0 ) ab sinγ sin 7 sin + T = = = = 0,9 területegység c) A kerület K = + + = =, 9 egység 7 Egy négyzet egyik csúcsát és a szemközti oldalak felezőpontjait összekötöttük, így kaptunk egy egyenlő szárú háromszöget Mekkora a háromszög szárszöge? I Megoldás: Válasszuk a négyzet oldalát egységnek A Pitagorasz-tétel segít kiszámolni az egyenlő szárú háromszög szárának hosszát: A háromszög területe: t = = A háromszög területét megkaphatjuk úgy is, hogy a négyzet területéből elhagyjuk a felesleges területrészeket: t = + + = Ezekből: t = =, így sin α = és α =, 8 (közelítőleg) 9

10 II Megoldás: Ha a négyzet oldala egység, akkor (Pitagorasz tétellel számolva) a háromszög oldalai:,, A háromszöget az alaphoz tartozó magassággal két derékszögű háromszögre bontjuk: α sin = α 0,, így = 8, (közelítőleg), és α =, 8 III Ajánlott feladatok Melyik a legnagyobb a sin, cos, tg,, számok közül? Válaszát számológép segítsége nélkül indokolja! sin cos Számolja ki az alábbi műveletsorok értékét! (Számológép használata nélkül) cos sin a) b) sin tg cos + sin c) cos sin + tg ctg d) cos ctg sin e) tg 0 ctg 0 f) cos 0 sin 70 g) cos 0 + sin + sin sin 00 h) cos 0 + cos0 + cos90 + cos0 + cos70 0

11 Az állítások közül melyik igaz, melyik hamis? Válaszát számológép segítsége nélkül indokolja! a) sin + sin 89 > b) sin < cos c) sin sin < cos cos d) sin 0 cos 0 < sin 0 Számológép segítsége nélkül döntse el, melyik szám a nagyobb: a) sin 0 vagy cos 0? b) cos vagy sin? Számológép segítsége nélkül mutassa meg, hogy a) sin 0 + cos 0 > b) sin 0 + cos 0 > Mekkora szöget zár be egymással a kocka két különböző testátlója? 7 Igazoljuk a sin α tgα = azonosságot, ahol 0 < α < + cos α 8 Mennyi sin 7 pontos értéke? Számológép nélkül számoljon! 9 Mutassa meg, hogy igazak a következő azonosságok, ahol α hegyesszög tgα ctgα = = = = + tg α + ctg α + ctg α + tg α 0 Mutassa meg, hogy az r sugarú körbe írt szabályos -szög területe r Egy templomtorony magasságának meghatározása céljából egy, a torony alappontján átmenő vízszintes egyenes A pontjából a torony α, egy másik B pontjából β szögben látszik Ha az A és B pontok távolsága x méter, akkor milyen magas a torony?

12 Az ABC háromszög A csúcsánál levő szög 0, az innen induló szögfelező a szemközti oldalt az E pontban metszi Mekkora az AEC háromszög területe, ha AB =, AC =? Mutassa meg, hogy az ABC háromszög A csúcsából induló szögfelezőjének hossza α bc cos f a = b+ c

13 Az ajánlott feladatok megoldásai Melyik a legnagyobb a sin, cos, tg,, számok közül? Válaszát számológép segítsége nélkül indokolja! sin cos Megoldás: Ha 0 < α <, akkor sin α <, így sin < cos <, és innen sin < <, továbbá tg = < cos sin cos Tehát az öt szám közül a legnagyobb szám: sin Számolja ki az alábbi műveletsorok értékét! (Számológép használata nélkül) cos sin a) b) sin tg cos + sin c) cos sin + tg ctg d) cos ctg sin e) tg 0 ctg 0 f) cos 0 sin 70 g) cos 0 + sin + sin sin 00 h) cos 0 + cos0 + cos90 + cos0 + cos70 Megoldás: a) cos = sin, így a tört értéke 0 b) = c) 0 ( ) + = d) ( ) = 0 e) tg α ctgα = f) 0 = sin( 90 0 ) = sin 70 cos, így a tört értéke g) + = 0 + h) cos 0 + cos70 = 0, cos 0 + cos0 = 0, cos 90 = 0, ezért az összeg értéke 0

14 Az állítások közül melyik igaz, melyik hamis? Válaszát számológép segítsége nélkül indokolja! a) sin + sin 89 > b) sin < cos c) sin sin < cos cos d) sin 0 cos 0 < sin 0 Megoldás: a) IGAZ A baloldali összeg két tagja egy egység átfogójú derékszögű háromszög két befogójának hossza (ahol az egyik hegyesszög 89 ), így azok összege nagyobb - nél Másképp: sin + sin89 = sin + cos > sin + cos = (Felhasználtuk, hogy > > 0, így sin α > sin α ) b) HAMIS Ugyanis sin α >, ha < α < c) IGAZ sin sin < = cos0= cos cos d) IGAZ sin 0 cos 0 < sin0 < sin 0 Számológép segítsége nélkül döntse el, melyik szám a nagyobb: a) sin 0 vagy cos 0? b) cos vagy sin? Megoldás: a) sin 0 > sin 0 = cos0 b) cos = sin Számológép segítsége nélkül mutassa meg, hogy a) sin 0 + cos 0 > b) sin 0 + cos 0 > Megoldás: Ha 0 < sin x <, akkor sin x < sin x< sin x <, ugyanígy ha 0 < cos x <, akkor cos x < cos x< cos x < Továbbá sin x + cos x= Ezeket használjuk a bizonyításban a) sin 0 + cos 0 > sin 0 + cos 0 = b) sin 0 + cos 0 > sin 0 + cos 0 > sin 0 + cos 0 =

15 Mekkora szöget zár be egymással a kocka két különböző testátlója? Megoldás: Vegyük a kockának azt a síkmetszetét, melyen rajta van két testátló Ez a síkmetszet egy téglalap, a téglalap rövidebb oldala a kocka éle, hosszabb oldala a kocka lapátlója, átlója a kocka testátlója Ha a kocka éle egység, akkor a lapátlója, a testátlója hosszú A síkmetszet, a téglalap két szomszédos csúcsát és középpontját összekötve (lásd az ábrát) kapunk egy hegyesszögű, egyenlő szárú háromszöget Ennek területe a téglalap területének negyede: t =, másrészt t = =, így = =, α 70, Megjegyzés: Kényelmesen számolhatunk a szinusz definícióját felhasználva: α sin =, α,, így α 70, sin α 7 Igazoljuk a tgα = azonosságot, ahol 0 < α < + cos α Megoldás: Vegyünk fel egy egységsugarú kört, majd egyik átmérőjén a középpontból mérjünk fel α nagyságú szöget Az ábráról leolvasható az összefüggés

16 8 Mennyi sin 7 pontos értéke? Számológép nélkül számoljon! Megoldás: A -os szöget tartalmazó derékszögű háromszög átfogója a Pitagorasz- tétel alapján: ( ) + = 8+ = + + Ebben a derékszögű háromszögben számolhatjuk a keresett szögfüggvényértéket: + cos = = + + = + és sin 7 = cos, így sin 7 = + = ( + ) + =, 9 Mutassa meg, hogy igazak a következő azonosságok, ahol α hegyesszög tgα ctgα = = = = + tg α + ctg α + ctg α + tg α I Megoldás: Vegyünk fel egy olyan derékszögű háromszöget, ahol az α hegyesszög melletti befogó egység Ekkor a szemközti befogó tg α, az átfogó a Pitagorasz-tétel szerint + tg α Innen tgα =, + tg α = + tg α Majd vegyünk fel egy olyan derékszögű háromszöget, ahol az α hegyesszöggel szemközti befogó egység Ekkor a szög melletti befogó ctg α, az átfogó a Pitagorasz-tétel szerint Innen =, + ctg α + ctg α ctgα = + ctg α

17 II Megoldás: Használjuk a tg α = azonosságot cos α tgα + tg = α = sin α + cos α cos α + sin cos α = α = cos α = Hasonló átalakítással megkapjuk a másik, igazolásra váró összefüggést is 0 Mutassa meg, hogy az r-sugarú körbe írt szabályos -szög területe r Megoldás: A sokszög területe -szerese az OAB egyenlő szárú háromszög területének A háromszög szárszöge γ = = 0 0 A háromszög területe r r sin 0 r = r r = A -szög területe: = r Megjegyzés: Kürschák József (8 9) ezt az állítást egy elegáns átdarabolással bizonyította Egy templomtorony magasságának meghatározása céljából egy, a torony alappontján átmenő vízszintes egyenes A pontjából a torony α, egy másik B pontjából β szögben látszik Ha az A és B pontok távolsága x méter, akkor milyen magas a torony? 7

18 Megoldás: m tg α = és x+ a m tg β = a m = x+ a tg = a tg Ezekből: ( ) α β, így x tgα a = tgβ tgα x tgα tgβ A torony magassága: m = a tgβ = tgβ tgα Az ABC háromszög A csúcsánál levő szög 0, az innen induló szögfelező a szemközti oldalt az E pontban metszi Mekkora az AEC háromszög területe, ha AB =, AC =? Megoldás t = t + t, azaz ABC ABE AEC sin 0 = AE sin + AE sin Ezért AE = sin t AEC = AE sin = sin =, egység sin 8

19 Mutassa meg, hogy az ABC háromszög A csúcsából induló szögfelezőjének hossza α bc cos f a = b+ c Megoldás A háromszöget a szögfelező két kisebb háromszögre vágja Ezek területének összege egyenlő a háromszög területével, azaz α sin sin sin α α α bc α = bf a + cf a, azaz bc = bf a sin + cf a sin α α A = sin cos összefüggést használva, rendezés után kapjuk az α bc cos f a = összefüggést b+ c IV Ellenőrző feladatok Számolja ki az alábbi műveletsorok értékét! (Számológép használata nélkül) a) cos 0 tg b) sin 0 + cos 0 c) tg sin cos + cos 90 d) tg sin 90 e) g) sin 70 cos f) sin 0 + cos 0 tg + tg0 cos80 cos 0 cos + sin h) cos cos 9

20 Töltse ki a táblázatot számológép segítsége nélkül, ha 0 < α < 90 sin α cos α tg α ctg α 8 Egy háromszög két szöge 0 és A -os szöggel szemközti oldal hossza egység Mekkora a 0 -os szöggel szemközti oldal? Az ABC egyenlő szárú háromszög BC szárához tartozó súlyvonal egység, az AB alaphoz tartozó magasság egység Mekkora a háromszög szárszöge? Egy egység sugarú kör kerületének egyik felén az A, B és C pontok ebben a sorrendben helyezkednek el AB =, BC = Milyen hosszú az AC szakasz? Az ellenőrző feladatok megoldásai Számolja ki az alábbi műveletsorok értékét! (Számológép használata nélkül) a) cos 0 tg b) sin 0 + cos 0 c) tg sin cos + cos 90 d) tg sin 90 e) g) sin 70 cos f) sin 0 + cos 0 tg + tg0 cos80 cos 0 cos + sin h) cos cos Megoldás: a) = 0 b) + = 0

21 c) = + 0 d) = 0 e) ( ) 0+ + = 0 + f) ( ) = g) sin α + cos α = h) = Töltse ki a táblázatot számológép segítsége nélkül, ha 0 < α < 90 sin α cos α tg α ctg α 8 Megoldás: sin α cos α tg α ctg α 8 8 8

22 Egy háromszög két szöge 0 és A -os szöggel szemközti oldal hossza egység Mekkora a 0 -os szöggel szemközti oldal? m Megoldás: Az ábra alapján sin 0 =, így m = m sin =, tehát x x = = Az ABC egyenlő szárú háromszög BC szárához tartozó súlyvonal egység, az AB alaphoz tartozó magasság egység Mekkora a háromszög szárszöge? Megoldás Az egyenlő szárú háromszög alaphoz tartozó magassága egyben súlyvonal is, a súlyvonalak harmadolják egymást Így AS =, SE = A Pitagorasz-tétel alapján AE = tgcae =, CAE = 7, 7 A szárszög 0,8

23 Egy egység sugarú kör kerületének egyik felén az A, B és C pontok ebben a sorrendben helyezkednek el AB =, BC = Milyen hosszú az AC szakasz? Megoldás sin α =, így α =, 87 és sin β =, így β =, 8 Az AOC háromszög O-nál lévő szöge α+ β CD sin = CO CD Mivel α + β = 0,, így sin 0, = 0,87=, tehát AC = CD= 8, 7 Az AC húr felezőpontja D, ( α+β)

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 19. Területszámítás I. Elméleti összefoglaló Sokszög területe: Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: Az egység (oldalú) négyzet

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög,

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög, 52. Sorold fel a deltoid tulajdonságait! 53. Hogy számoljuk ki a deltoid területét? A deltoid egyik átlója a deltoid Átlói. A szimmetriaátló a másik átlót és a deltoid szögét. A szimmetriatengely két ellentétes

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK ELŐSZÓ Ez a könyv elsősorban középiskolás diákok és tanáraik számára készült, szakköri feldolgozásra

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer)

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, amikor könnyebb bizonyítani egy állítás ellentettjét, mintsem az állítást direktben. Ez a módszer

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:...

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... 1. Az A halmaz elemei a háromnál nagyobb egyjegyű számok, a B halmaz elemei pedig a húsznál kisebb pozitív páratlan számok. Sorolja fel az halmaz elemeit!

Részletesebben

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b?

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b? 1. Feladatsor I. rész 1. Adott két halmaz. A a 9-nél kisebb páros pozitív egészek; B a 30-nál kisebb, 6-tal osztható pozitív egészek halmaza. Adja meg az A B és a B \ A halmazokat!. Andi keresett két olyan

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg Analitikus mértan 3. FELADATLAP Síkbeli egyenesek 1. Írjuk fel annak az egyenesnek a paraméteres egyenleteit, amely (i) áthalad az M 0 (1, 2) ponton és párhuzamos a a(3, 1) vektorral; (ii) áthalad az origón

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 0. október 5. EMELT SZINT ) Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenleteket! a) b) ( )( ) I. ( pont) (7 pont) a) A négyzetgyök függvény értelmezési tartománya és értékkészlete

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

x = 1 = ı (imaginárius egység), illetve x 12 = 1 ± 1 4 2

x = 1 = ı (imaginárius egység), illetve x 12 = 1 ± 1 4 2 Komplex számok A valós számok és a számegyenes pontjai között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető. A számfogalom a számegyenes pontjainak körében nem bővíthető tovább. A számfogalom bővítését

Részletesebben

Matematika kisérettségi

Matematika kisérettségi Matematika kisérettségi 2010. május 11. I. rész Fontos tudnivalók 1. A feladatok megoldására 30 percet fordíthat, az idő elteltével a munkát be kell fejeznie. 2. A megoldások sorrendje tetszőleges. 3.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben