Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint"

Átírás

1 TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint Vasvár, 010. június összeállította: Nagy András

2 Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály 1) A táblázat egy-egy sora egy-egy háromszög adatait tartalmazza a szokásos jelölésekkel (az oldalak mértéke cm). Számítsd ki a hiányzó adatokat! a b c α β γ a) b) c) 13,4 11,7 79 d) e) ) Egy háromszög leghosszabb oldala 13 cm és a vele szemközti szög 83 -os. A háromszög legkisebb szöge 6 -os. Határozd meg a háromszög hiányzó oldalainak hosszát! 3) Egy hegyesszögű háromszög egyik szöge 70 -os, a vele szemközti oldal 3,5 cm hosszú. A háromszög egy másik oldalának hossza 10 cm. Mekkora a hiányzó oldal hossza és a szögek nagysága? 4) Egy háromszög egyik szöge 50 -os, a vele szemközti oldal 3,5 cm hosszú. A háromszög egy másik oldalának hossza 7 cm. Mekkora a hiányzó oldal hossza és a szögek nagysága? 5) Egy háromszögben a = 55 mm, b = 7 cm és α = Mekkorák az ismeretlen szögek és a harmadik oldal? 6) Egy háromszög kerülete 0 cm, szögei 40, 60 és 80. Mekkorák az oldalai? 7) Egy háromszög két oldalának összege 15 cm és e két oldallal szemközti szögek nagysága 49 és 73. Mekkorák a háromszög oldalai? 8) Adott a háromszögben a = 3 m, b = 6 m és α = 30. Határozd meg a háromszög ismeretlen oldalait és szögeit! 9) Szabályos ötszög átlója 8,5 cm. Mekkorák az ötszög oldalai? 10) Egy paralelogramma egyik oldala 13 cm, átlója 0 cm és egyik belső szöge 53. Mekkora a paralelogramma területe? 11) Egy trapéz hosszabbik alapja 1,48 cm, az egyik szára 7,7 cm. Az ismert szár és a hosszabb alap szöge 43. Az alapon fekvő másik szög 65. Mekkorák a trapéz ismeretlen szögei és oldalai? 1) Határozd meg annak az általános négyszögnek az oldalait, melynek BD átlója 0 cm hosszú. Ez az átló a β szöget egy 55 -os és egy 31 -os részre, a δ szöget pedig egy 43 -os

3 és egy 6 -os részre bontja úgy, hogy az 55 -os és a 43 -os szög az átló azonos oldalán van. 13) Egy torony magasságát kell meghatározni. A torony aljától kiinduló egyenesen, egymástól 50 m távolságra kijelöltünk két pontot. A közelebbi pontból a torony csúcsa 84 -ban látszik, a távolabbi pontból 51 -ban. Milyen magas a torony? 14) A táblázat egy-egy sora egy-egy háromszög adatait tartalmazza a szokásos jelölésekkel (az oldalak mértéke cm). Számítsd ki a hiányzó adatokat! a b c α β γ a),4 5 4, b) c) d) e) ) Egy háromszög két oldalának hossza 15 cm és 0 cm, az általuk bezárt szög Mekkora a háromszög harmadik oldala? 16) Egy háromszögben az oldalak hossza 10 dm, 4 dm és 5 dm. Mekkorák a háromszög szögei? 17) Egy háromszögben a = 30 cm, b = 4 dm és c = 500 mm. Mekkorák a háromszög szögei? 18) Egy háromszög oldalai 5 cm, 6 cm és 5 cm. Mekkorák a háromszög szögei? 19) Egy háromszög oldalainak hossza 1000 mm, 000 mm és 3000 mm. Mekkorák a háromszög szögei? 0) Egy háromszögben a:b = 3:4, γ = 78, c = 1 cm. Mekkorák a háromszög ismeretlen oldalai? 1) Egy háromszög területe 37 cm. Két oldala 10 cm és 145 mm. Mekkora a háromszög harmadik oldala? ) Egy paralelogramma oldalainak hossza 0 m, 41 m és az egyik átló 37 m hosszú. Milyen hosszú a másik átló? 3) Egy paralelogramma oldalai 10 cm és 1 cm, az egyik szöge 11. Mekkora a rövidebb átlója? 3

4 4) Egy konvex négyszög oldalainak hossza rendre 5 cm, 55 mm, 8 cm és 0,7 dm, a 8 cm-es és az 55 mm-es oldal szöge 7. Mekkorák a négyszög ismeretlen szögei? 5) Egy szabályos hatszög oldalának hossza 8 cm. Határozd meg az átlóinak hosszát! 6) Egy háromszög két oldala 9 cm és 1 cm, közbezárt szögük 71. Milyen hosszú a 9 cm-es oldalhoz tartozó súlyvonal? 7) Egy repülőtérről két repülőgép száll fel azonos időpontban. Az egyik kelet felé repül km km 750 sebességgel, míg a másik délnyugati irányba repül 680 sebességgel. Milyen h h távol lesznek egymástól 45 perc múlva? 8) Milyen hosszúak az óra mutatói, ha végpontjaik 1 órakor 3,3 cm-re, 9 órakor 7, cm-re vannak egymástól? 9) Egy háromszög két oldala a és b, az általuk bezárt szög γ. Határozd meg a háromszög harmadik oldalának hosszát és a másik két szög nagyságát, ha: a) a = 10 cm, b = 15 cm, γ = 60 ; b) a = 5 cm, b = 8 cm, γ = ) Az ABC háromszögben a = 6 cm, b = 1 cm és γ = 96,38. Az A B C háromszögben b = 18 cm, c = 1 cm és β = 58,41. Hasonló-e illetve egybevágó-e a két háromszög? 31) Egy háromszög egyik oldala 15 cm, a másik két oldal különbsége cm. A 15 cm-es oldallal szemben lévő szög 139. Mekkorák a háromszög oldalai és szögei? 3) Egy háromszögben az egyik oldal hossza 8,4 cm és az oldalhoz tartozó súlyvonal hossza 68 mm. Az oldal és a súlyvonal szöge 58. Mekkorák a háromszög szögei? 33) Egy trapéz két párhuzamos oldala 48,36 cm és 13,41 cm. Az egyik szár 57,8 cm. Ennek a nagyobbik alappal bezárt szöge 68,3. Határozd meg a trapéz negyedik oldalát és a trapéz ismeretlen szögeit! 34) Egy trapéz keresztmetszetű töltés alul + 5 m, felül m széles, oldalainak hossza m és 3 m. Mekkora a két oldal emelkedési szöge? 35) Egy domb tetején álló kilátó magasságát keressük. A kilátó tövétől induló lejtős úton lefelé haladva 30 métert, a kilátó 44,47 -os szögben látszik. További 50 métert haladva a kilátó 55 alatt látszik. Milyen magas a torony? 36) A pisai ferdetorony csúcsa a torony hajlásának irányában az aljától 0 méterre 73,99 -os emelkedési szögben látszik, az ellenkező irányba 11 métert haladva pedig 75,13 -os szögben látszik. Milyen magasan volt eredetileg a torony csúcsa a talajtól? 4

5 Megoldások 1) Alkalmazzuk a szinusztételt. A megoldás során vegyük figyelembe: egy háromszögben hosszabb oldallal szemben nagyobb szög van és viszont; a háromszög belső szögösszege 180 ; háromszög-egyenlőtlenség tétele. a b c α β γ a) ,49 47, ,79 b) 5,89 10, ,75 c) 13,4 11,7 sin α >1 79 d) 5 6 c 1 = 9,94 β 3 1 = 7,96 γ 1 = 19,04 c = 1,11 β 1 = 15,04 γ = 4,96 e) 9 16,8 13, ) Készítsünk vázlatrajzot és alkalmazzuk az ábra jelöléseit! sin 6 b = b 5,74 cm. sin83 13 γ = 180 ( ) = 71. sin 71 c = c 1,38 cm. sin83 13 A háromszög hiányzó oldalainak hossza 5,74 cm és 1,38 cm. 3) A vázlatrajz alapján: sin β 10 = β 3,57. (β 156,43, mert b < a β < α = 70 ). sin 70 3,5 γ 180 (3, ) = 86,43. 5

6 sin86,43 c c 4,96 cm. sin 70 3,5 A háromszög ismeretlen oldala 4,96 cm, szögei 86,43 és 3,57. 4) Készítsünk ábrát és alkalmazzuk a jelöléseit! sin β 7 = sin β 0,8801 β 1 61,66 illetve β 118,34. sin 50 3,5 γ 1 68,34 illetve γ 11,66. sin 68,34 c1 sin11,66 c = c 1 8,51 cm, illetve = c 6,0 cm. sin 50 3,5 sin 50 3,5 A feladatnak kettő megoldása van: az ismeretlen oldal hossza 8,51 cm, a szögek 61,66 és 68,34 illetve az ismeretlen oldal hossza 6,0 cm, a szögek 118,34 és 11,66. 5) Alkalmazzuk a szinusztételt! sin β 70 = sin β 1,01 A feladatnak nincs megoldása. sin 5 30' 55 6) Alkalmazzuk a szinusztételt! sin 40 : sin 60 : sin 80 = a : b : c. sin 40 a = a 0,74b. sin 60 b sin80 c = c 1,137b. sin 60 b A kerületbe visszahelyettesítve: 0,74b + b + 1,137b = 0 b 6,95 cm, a 5,16 cm, c 7,90 cm. A háromszög oldalainak hossza megközelítőleg 6,95 cm, 5,16 cm és 7,90 cm. 6

7 7) Alkalmazzuk az ábra jelöléseit, írjuk fel a szinusztételt! sin 49 a = 15 a 8,38 cm, és b 6,6 cm. sin 73 a γ = 180 ( ) = 58. sin 58 c = c 7,43 cm. sin 73 8,38 A háromszög oldalainak hossza 8,38 cm, 6,6 cm és 7,43 cm. 8) Alkalmazzuk a szinusztételt! sin β 6 = β = 90, azaz a háromszög derékszögű. sin 30 3 γ = = 60. A hiányzó oldal hosszát Pitagorasz-tétellel vagy szögfüggvénnyel határozzuk meg. Így c = 3 3 cm 5,0 cm. A háromszög ismeretlen oldala 5, cm, szögei 60 és 90. 9) Alkalmazzuk az ábra jelöléseit! A szabályos ötszög átlói egyenlő hosszúságúak ε = = Az ADE háromszög egyenlő szárú, ezért α = δ = sin 36 a = a 5,5 cm. sin108 8,5 Az ötszög oldalának hossza 5,5 cm. 10) Alkalmazzuk az ábra jelöléseit! = 36. 7

8 β = = 17. sinδ 13 = δ 31,7. sin17 0 ε 180 ( ,7 ) = 1,73. a e sinε T = T ABC = 96,6 cm. Vagy a b oldalt határozzuk meg szinusztétellel: sin 1,73 b = b 9,7 cm. sin17 0 T = a b sin 53 96,4 cm. A paralelogramma területe megközelítően 96,5 cm. 11) Készítsünk ábrát és alkalmazzuk a jelöléseit! γ = = 137, δ = = 115. Toljuk el a d szárat a C csúcsba! A C BC háromszögben: sin 43 d = d 5,47 cm. sin 65 7,7 ε = 180 ( ) = 7. sin 7 1,48 c = c 4,85 cm. sin 65 7,7 A trapéz ismeretlen szögei 137 és 115, szára 5,47 cm, rövidebb alapja 4,85 cm. 1) Az ábra jelöléseit használva: 8

9 Az ábra alapján α = 180 ( ) = 13 és γ = 180 ( ) = 8. sin55 c A BCD háromszögben: = sin8 0 c 16,54 cm. sin 43 b = sin8 0 b 13,77 cm. sin 31 d A BDA háromszögben: = sin13 0 d 1,8 cm. sin 6 a = sin13 0 a 10,45 cm. A négyszög oldalai 10,45 cm, 13,77 cm, 16,54 cm és 1,8 cm. 13) Az ábra alapján ε = = 33. x sin 51 Az ABC háromszögben: = x 71,35 m. 50 sin 33 m A TAC háromszögben: sin 84 = m 70, 96 m. 71,35 A torony magassága megközelítőleg 71 méter. 14) Alkalmazzuk a koszinusztételt! A további lépések során alkalmazhatjuk a szinusztételt és a belső szögösszegre vonatkozó összefüggést. A c) esetben határozzuk meg a γ szöget, majd alkalmazzunk szögfüggvényt! A d) feladatnál alkalmazhatjuk a szinusztételt. Az e) feladatnál vegyük észre, hogy a háromszög szabályos! a b c α β γ a),4 5 4, 8,59 94,55 56,86 b) 11, ,39 60,61 c) ,40 43,60 90 d) 6, , ,1 e)

10 15) Az ábra alapján íjuk fel a keresett oldalra a koszinusztételt: a = cos 4 15 a 13,45 cm. A háromszög harmadik oldala 13,45 cm. 16) Íjuk fel a keresett oldalra a koszinusztételt: Az ábra alapján: 10 = cos α α 39,19. sin β 4 β 53,06. sin 39,19 10 γ 180 (39, ,06 ) = 87,75. A háromszög szögei 39,19, 53,06 és 87,75. 17) Vegyük észre, hogy a háromszög derékszögű (Pitagorasz-tétel). γ = 90. sin α = 5 3 α 36,87, β 90 36,87 = 53,13. A háromszög szögei 36,87, 53,13 és

11 18) A háromszög egyenlő szárú, így alkalmazhatunk szögfüggvényt: 3 cos α = α 53,13 ; 5 β ,13 = 73,74. A háromszög alapon fekvő szögei 53,13, szárszöge 73,74. 19) 1 cm + cm 3 cm nem létezik ilyen háromszög. 0) Legyen a = 3x és b = 4x. Írjuk fel a koszinusztételt c oldalra! 1) 1 = (3x) + (4x) 3x 4x cos78 x,86 cm, így a 8,05 cm és b 10,73 cm. A háromszög ismeretlen oldalai 8,05 cm és 10,73 cm ,5 sinγ A terület képlet alapján: 37 = γ 1 30,69 és γ 149,31 (két megoldás!). Alkalmazzuk a koszinusztételt! c = , ,5 cos 30,69 c 1 7,80 cm. 1 c = , ,5 cos 149,31 c 3,66 cm. A háromszög harmadik oldala 7,8 cm vagy 3,66 cm. 11

12 ) A vázlatrajz alapján: Az ABD háromszögben: 37 = cos α α 65,. β , = 114,78. Az ABC háromszögben: f = cos 114,78 f 9, m. A paralelogramma másik átlója 9, m. 3) Készítsünk vázlatrajzot! α = = 68. e = cos 68 e 1,41 cm. A paralelogramma rövidebb átlója 1,41 cm. 4) Készítsünk vázlatrajzot: Alkalmazzuk a koszinusztételt a DAB háromszögben: e = 5, ,5 8 cos 7 e 8,19 cm. Szinusztétellel: 1

13 sin β 1 8 = β 1 68,8, β 1 111,7, mert e > a α > β 1. sin 7 8,19 Alkalmazzuk a koszinusztételt a DBC háromszögben: 7 = 5 + 8,19 5 8,19 cos β β 58,7. β β 1 + β = 16,7. 8,19 = cos γ γ 84,3. δ 360 (7 + 16,7 + 84,3 ) = 77,41. A négyszög ismeretlen szögei 16,7, 84,3 és 77,41. 5) A vázlatrajz alapján: A szabályos hatszög köréírható körének sugara és a hatszög oldala egyenlő és átmérője megegyezik a hatszög hosszabbik átlójával, így: f = AD = 8 cm = 16 cm. A szimmetria miatt e 1 = e. Az ABC háromszögben írjuk fel a koszinusztételt. e = cos 10 e = 13,86 cm. A szabályos hatszög átlói 13,86 cm és 16 cm. 6) Alkalmazzuk az ábra jelöléseit! Írjuk fel az AFC háromszögben a koszinusztételt: s = 1 + 4,5 1 4,5 cos 71 s 11,36 cm. A keresett súlyvonal hossza 11,36 cm. 13

14 7) A keleti és a délnyugati irányok által bezárt szög 135. A kelet felé repülő repülőgép által megtett út hossza: s 1 = 750 A nyugat felé repülő repülőgép által megtett út hossza: s = 680 A koszinusztételt felírva: t = 56, ,5 510 cos 135 t 991,06 km. km 45 h = 56,5 km. h 60 km 45 h = 510 km. h 60 8) A két repülőgép 991,06 km távolságra lesz egymástól 45 perc múlva. 9 órakor az óramutatók szöge derékszög, így alkalmazható Pitagorasz tétele. 1 órakor az óramutatók szöge 30, alkalmazzuk a koszinusztételt. Írjunk fel egyenletrendszert: 7, = n + k 3,3 = n + k nk cos30 3,91 A két egyenletet egymásból kivonva, rendezés után n =. k Visszahelyettesítve az első egyenletbe: 3,91 + k = 51,84 k 1 3,99 cm és n 1 5,99 cm, illetve k k 5,99 cm és n 3,99 cm, nem lehetséges, mert n > k. Tehát az óra mutatói 6 cm és 4 cm hosszúak. 14

15 9) Írjuk fel az a és b oldalakra a koszinusztételt! Majd alkalmazzuk a szinusztételt és a belső szögösszegre vonatkozó összefüggést! a. c = cos 60 c = 175 = ,3 cm. sinα 10 = α 40,89, β 79,11 ; sin b. c = cos 135 c = 1,07 cm sinα 5 = α 17,03, β 7,97 ; sin135 1,07 30) Alkalmazzuk az ábra jelöléseit! A két háromszög biztosan nem egybevágó, mert b b. Az ABC háromszögben koszinusztételt alkalmazva: c = cos 96,38 c 14 cm. Szinusztétellel: sin β 1 = β 58,41. (β 11,59, mert β < γ = 96,38 ) sin 96,38 14 α 180 (96, ,41 ) = 5,1. Az A B C háromszögben koszinusztételt alkalmazva: 18 = 1 ' + ( a ) 1 a cos 58,41 ' a 1 13 cm illetve Ha a = 13 cm, akkor a két háromszög nem hasonló, hiszen Ha a = 9 cm, akkor a két háromszög hasonló, mert: ' ' ' a b c 3 = = =. a b c a 9 cm. ' ' ' a b. a b 15

16 31) Az ábra jelölését használva: b = c +. Koszinusztételt felírva: 15 = c + (c + ) c (c + ) cos 139 c = 7 cm és b = 9 cm. Alkalmazzuk a szinusztételt (csak hegyes szög lehet a megoldás, hiszen α tompaszög): sinγ 7 = γ 17,83. sin β 180 ( ,83 ) = 3,17. A háromszög keresett oldalai 7 cm és 9 cm, szögei 17,83 és 3,17. 3) Használjuk az ábra jelöléseit! Az FBC háromszögben koszinusztétellel: a = 6,8 + 4, 6,8 4, cos 58 a 5,8 cm. Szinusztétellel: sin β 6,8 = β 83,86. sin 58 5,8 (β 96,14, mert 6,8 < 5,8 + 4, a háromszög hegyesszögű.) Az AFC háromszögben koszinusztétellel: b = 6,8 + 4, 6,8 4, cos 1 b 9,7 cm. Szinusztétellel: sinα 6,8 = α 36,48. sin1 9,7 γ 180 (36, ,86 ) = 59,66. A háromszög szögei 36,48, 83,86 és 59,66. 16

17 33) γ ,3 = 111,7. A trapéz AD szárát toljuk el, képe legyen PC! PB = x = 48,36 cm 13,41 cm = 34,95 cm. Az PBC háromszögben koszinusztételt alkalmazva: d = 34, ,8 34,95 57,8 cos 68,3 d 55,41 cm. Szinusztételt alkalmazva: sinα 57,8 = α 75,8. sin 68,3 55,41 δ ,83 = 104,18. A trapéz szára 55,41 cm, ismeretlen szögei 111,7, 104,18 és 75,8. 34) A trapéz AD szárát toljuk el, képe legyen A C! Az A BC háromszögben koszinusztételt alkalmazva: = cos β β 39,3. Szinusztétellel: sinα 3 = α 50,86. sin 39,9 Az oldalak emelkedési szöge 50,86 illetve 39,3. 17

18 35) δ = ,47 = 135,53. ε = 44, ,55. A P 1 P C háromszögben szinusztétellel: x sin 55' = x 53 m. 50 sin 1,55 TP 1 C háromszögben a koszinusztétel alapján: m = cos 44,47 m 37,94 m. A torony magassága megközelítően 38 m. 36) γ = 180 (75, ,99 ) = 30,88 Az ABC háromszögben szinusztételt alkalmazva: sin 73,99 b = b 58,06 m sin 30,88 31 Az ATC háromszögben alkalmazzuk a koszinusztételt: t = , ,06 cos 75,13 t 56,5 m. A torony eredeti magassága megközelítőleg 56,5 m. (Mj.: a torony dőlési szöge megközelítőleg 3,97, a csúcsánál megközelítőleg 3,9 méterrel tér el a függőlegestől.) 18

Feladatok. 1. a) Mekkora egy 5 cm oldalú négyzet átlója?

Feladatok. 1. a) Mekkora egy 5 cm oldalú négyzet átlója? Feladatok 1. a) Mekkora egy 5 cm oldalú négyzet átlója? A háromszög derékszögű, ezért írjuk fel a Pitagorasz-tételt! e 5 5 50 e 50 7,07 cm b) Mekkora egy a oldalú négyzet átlója? e a a a e a. Egy négyzet

Részletesebben

Pitagorasz-tétel. A háromszög derékszögű, ezért írjuk fel a Pitagorasz-tételt! 2 2 2

Pitagorasz-tétel. A háromszög derékszögű, ezért írjuk fel a Pitagorasz-tételt! 2 2 2 1. a) Mekkora egy 5 cm oldalú négyzet átlója? Pitagorasz-tétel A háromszög derékszögű, ezért írjuk fel a Pitagorasz-tételt! e 5 5 50 e 50 7,07 cm b) Mekkora egy a oldalú négyzet átlója? e a a a e a. Egy

Részletesebben

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek 2013. 11.19. Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek csoportosítása szögeik szerint (hegyes-,

Részletesebben

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát.

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát. Szögek átváltása fokról radiánra és fordítva 2456. Hány fokosak a következő, radiánban (ívmértékben) megadott szögek? π π π π 2π 5π 3π 4π 7π a) π ; ; ; ; ; b) ; ; ; ;. 2 3 4 8 3 6 4 3 6 2457. Hány fokosak

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria 1) Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! a) A háromszög köré írható kör középpontja mindig valamelyik súlyvonalra

Részletesebben

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 2005. május 10. 4. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! A: A háromszög köré írható kör középpontja mindig valamelyik súlyvonalra

Részletesebben

Hatvány, gyök, normálalak

Hatvány, gyök, normálalak Hatvány, gyök, normálalak 1. Számítsd ki a következő hatványok pontos értékét! 3 5 3 3 1 4 3 3 4 1 7 3 3 75 100 3 0,8 ( ) 6 3 1 3 5 3 1 3 0 999. 3. Számológép használata nélkül számítsd ki a következő

Részletesebben

Feladatok MATEMATIKÁBÓL

Feladatok MATEMATIKÁBÓL Feladatok MATEMATIKÁBÓL a 1. évfolyam számára III. 1. Számítsuk ki a következő hatványok értékét! a) b) 7 c) 5 d) 5 1 e) 6 1 6 f) ( 81 16 ) g) 0,00001 5. Írjuk fel gyökjelekkel a következő hatványokat!

Részletesebben

TRIGONOMETRIA ISMÉTLÉS DERÉKSZÖGŰ HÁROMSZÖG ÉS A HEGYESSZÖGEK SZÖGFÜGGVÉNYEI

TRIGONOMETRIA ISMÉTLÉS DERÉKSZÖGŰ HÁROMSZÖG ÉS A HEGYESSZÖGEK SZÖGFÜGGVÉNYEI TRIGONOMETRIA ISMÉTLÉS DERÉKSZÖGŰ HÁROMSZÖG ÉS A HEGYESSZÖGEK SZÖGFÜGGVÉNYEI http://zanza.tv/matematika/geometria/thalesz-tetele http://zanza.tv/matematika/geometria/pitagorasz-tetel http://zanza.tv/matematika/geometria/nevezetes-tetelek-derekszogu-haromszogben

Részletesebben

a b a b x y a b c d e f PSZT/PSZSZT 1.) Az ábrán e, f egyenesek párhuzamosak. Számítsd ki a hiányzó adatokat!

a b a b x y a b c d e f PSZT/PSZSZT 1.) Az ábrán e, f egyenesek párhuzamosak. Számítsd ki a hiányzó adatokat! 1 PSZT/PSZSZT 1.) Az ábrán e, f egyenesek párhuzamosak. Számítsd ki a hiányzó adatokat! a b a b x y a a b x b y 17 25 13 10 5 7 3 6 7 10 2 4 2 3 9 5 2.) Az ábrán lévő paralelogramma oldalai a) AB=26 cm,

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Szakasz mert van két végpontja Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Tört vonal Szög mert van két szára és csúcsa Félegyenes mert van egy kezdőpontja 5 1 1 Két egyenes egymásra merőleges ha egymással

Részletesebben

Exponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek

Exponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek Eponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek. Hatványozási azonosságok. Számítsd ki a következő hatványok pontos értékét! a) 8 b) 4 c) d) 7 e) f) 9 0, g) 0, 9 h) 6 0, 7,, i) 8 j) 6 k) 4 l) 49,.

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatgyűjtemény (A feladatok megoldásai a dokumentum végén találhatók)

Koordináta-geometria feladatgyűjtemény (A feladatok megoldásai a dokumentum végén találhatók) Koordináta-geometria feladatgyűjtemény (A feladatok megoldásai a dokumentum végén találhatók) Vektorok 1. Egy négyzet két szemközti csúcsának koordinátái: A( ; 7) és C(4 ; 1). Határozd meg a másik két

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatok (középszint)

Koordináta-geometria feladatok (középszint) Koordináta-geometria feladatok (középszint) 1. (KSZÉV Minta (1) 2004.05/I/4) Adott az A(2; 5) és B(1; 3) pont. Adja meg az AB szakasz felezőpontjának koordinátáit! 2. (KSZÉV Minta (2) 2004.05/I/7) Egy

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 11. évfolyam 2. félév ESZKÖZÖK Matematika A 11. évfolyam 6. modul 6.1 kártyakészlet 6.1 kártyakészlet leírása A kártyákon pontok koordinátáit találjuk. A tanulók

Részletesebben

EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK TENGELYES TÜKRÖZÉS

EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK TENGELYES TÜKRÖZÉS GEOMETRIA 1. Az A, B, C egy egyenes pontjai (ebben a sorrendben), AB szakasz 5 cm, BC szakasz 17 cm. F 1 az AB szakasz, F 2 a BC szakasz felezőpontja. Mekkora az F 1 F 2 szakasz? 2. Az AB és CD szakaszok

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT 1) Adott két pont: A 4; 1 felezőpontjának koordinátáit! AB felezőpontja legyen F. Koordináta-geometria és B 3 1; Írja fel az AB szakasz 1 3 4

Részletesebben

10. Tétel Háromszög. Elnevezések: Háromszög Kerülete: a + b + c Területe: (a * m a )/2; (b * m b )/2; (c * m c )/2

10. Tétel Háromszög. Elnevezések: Háromszög Kerülete: a + b + c Területe: (a * m a )/2; (b * m b )/2; (c * m c )/2 10. Tétel Háromszög Tulajdonságok: - Háromszögnek nevezzük a sokszöget, ha 3 oldala, 3 csúcsa és 3 szöge van - A háromszög belső szögeinek összege 180 o - A háromszög külső szögeinek összege 360 o - A

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás:

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás: 9. Trigonometria I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! x = cos 150 ; y = sin 5 ; z = tg ( 60 ) (A) z < x < y (B) x < y < z (C) y < x < z (D) z < y

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY SÍKIDOMOK Síkidom 1 síkidom az a térelem, amelynek valamennyi pontja ugyan abban a síkban helyezkedik el. A síkidomokat

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

Gyökvonás. Másodfokú egyenlet. 3. Az egyenlet megoldása nélkül határozd meg, hogy a következő egyenleteknek mennyi gyöke van!

Gyökvonás. Másodfokú egyenlet. 3. Az egyenlet megoldása nélkül határozd meg, hogy a következő egyenleteknek mennyi gyöke van! 1. Melyik a nagyobb? a) 6 5 vagy 5 7 b) vagy 11 10 vagy Gyökvonás 5 11 vagy 6 8 55 e) 7 vagy 60 16 1. Hozd egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket! a) 7 18 b) 1 5 75 8 160 810 650 8a 5 a 7a e) 15a

Részletesebben

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam I. Pontok, egyenesek, síkok és ezek kölcsönös helyzetet 1) a pont, az egyenes, a sík és az illeszkedés alapfogalmak 2) két egyenes metsző, ha van közös pontjuk

Részletesebben

Feladatok MATEMATIKÁBÓL

Feladatok MATEMATIKÁBÓL Feladatok MATEMATIKÁBÓL a 12. évfolyam számára III. 1. Számítsuk ki a következő hatványok értékét! 2. Írjuk fel gyökjelekkel a következő hatványokat! 3. Az ötnek hányadik hatványa a következő kifejezés?

Részletesebben

Hasonlóság. kísérleti feladatgyűjtemény POKG 2015. 10. osztályos matematika

Hasonlóság. kísérleti feladatgyűjtemény POKG 2015. 10. osztályos matematika Hasonlóság kísérleti feladatgyűjtemény 10. osztályos matematika POKG 2015. Hasonló háromszögek oldalaránya 0. Keressük meg az alábbi háromszögek összetartozó oldalpárjait és arányossággal számítsuk ki

Részletesebben

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög,

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög, 52. Sorold fel a deltoid tulajdonságait! 53. Hogy számoljuk ki a deltoid területét? A deltoid egyik átlója a deltoid Átlói. A szimmetriaátló a másik átlót és a deltoid szögét. A szimmetriatengely két ellentétes

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 2003. Próba 14. Egy hajó a Csendes-óceán egy szigetéről elindulva 40 perc alatt 24 km-t haladt észak felé, majd az eredeti haladási irányhoz képest 65 -ot nyugat

Részletesebben

A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA)

A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA) Oktatási Hivatal A 016/017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató 1. Egy húrtrapéz pontosan

Részletesebben

Minimum követelmények matematika tantárgyból 11. évfolyamon

Minimum követelmények matematika tantárgyból 11. évfolyamon Minimum követelmények matematika tantárgyból. évfolyamon A hatványozás általánosítása pozitív alap esetén racionális kitevőre. Műveletek hatványokkal. A, a 0 függvény. Az eponenciális függvény. Vizsgálata

Részletesebben

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II.

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II. Feladatok MATEMATIKÁBÓL a 12. évfolyam számára II. 1. Alakítsuk át a következő kifejezéseket úgy, hogy teljes négyzetek jelenjenek meg: a) x 2 2x + b) x 2 6x + 10 c) x 2 + x + 1 d) x 2 12x + 11 e) 2x 2

Részletesebben

M/D/13. Szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát a közös nevezővel, 12-vel; így a következő egyenlethez jutunk: = 24

M/D/13. Szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát a közös nevezővel, 12-vel; így a következő egyenlethez jutunk: = 24 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM M/D/13 Dolgozók gimnáziuma Dolgozók szakközépiskolája Szakmunkások szakközépiskolája intenzív tagozat) 003. május ) Határozza meg a következő egyenlet racionális gyökét! 1 3 4 + 5

Részletesebben

VII.10. TORNYOSULÓ PROBLÉMÁK. A feladatsor jellemzői

VII.10. TORNYOSULÓ PROBLÉMÁK. A feladatsor jellemzői VII.10. TORNYOSULÓ PROBLÉMÁK Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Szögfüggvények a derékszögű háromszögben. A szinusztétel és a koszinusztétel alkalmazása gyakorlati problémák megoldásában. Előzmények Szinusz-

Részletesebben

Síkbeli alakzatok. Szakaszok, szögek GEOMETRIA Alapszerkesztések Alapszerkesztések Alapszerkesztések.

Síkbeli alakzatok. Szakaszok, szögek GEOMETRIA Alapszerkesztések Alapszerkesztések Alapszerkesztések. Síkbeli alakzatok Szakaszok, szögek 13. Alapszerkesztések. 133. Alapszerkesztések. 134. Alapszerkesztések. a b 135. Ha x és y az egyes szakaszok hossza, akkor x + y = a és x - y = b. Így x = + ; a b y

Részletesebben

Érettségi feladatok Koordinátageometria_rendszerezve / 5

Érettségi feladatok Koordinátageometria_rendszerezve / 5 Érettségi feladatok Koordinátageometria_rendszerezve 2005-2013 1/ 5 Vektorok 2005. május 28./12. Adottak az a (4; 3) és b ( 2; 1) vektorok. a) Adja meg az a hosszát! b) Számítsa ki az a + b koordinátáit!

Részletesebben

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok)

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) DEFINÍCIÓ: (Hasonló alakzatok) Két alakzat hasonló, ha van olyan hasonlósági transzformáció, amely az egyik alakzatot a másikba

Részletesebben

Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5

Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5 Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5 2003. Próba/ 13. Adott egy háromszög három csúcspontja a koordinátáival: A( 4; 4), B(4; 4) és C( 4; 8). Számítsa ki a C csúcsból induló súlyvonal és az A csúcsból

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Síkgeometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Síkgeometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Síkgeometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Exponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek

Exponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek Gyaorló feladato Eponenciális és logaritmusos ifejezése, egyenlete. Hatványozási azonosságo. Számítsd i a övetező hatványo pontos értéét! g) b) c) d) 7 e) f) 9 0, 9 h) 0, 6 i) 0,7 j), 6 ), l). A övetező

Részletesebben

1. FELADAT: SZÁMÍTSD KI A KÖVETKEZŐ SZÁMKIFEJEZÉSEK ÉRTÉKEIT:

1. FELADAT: SZÁMÍTSD KI A KÖVETKEZŐ SZÁMKIFEJEZÉSEK ÉRTÉKEIT: 1. FELADAT: SZÁMÍTSD KI A KÖVETKEZŐ SZÁMKIFEJEZÉSEK ÉRTÉKEIT: a) ( 7) + ( 12) = 19 b) ( 24) + (+15) = 9 c) ( 5) + ( 27) = 32 d) (+19) + (+11) = +30 e) ( 7) ( 25) = +175 f) ( 5) (+14) = 70 g) ( 36) (+6)

Részletesebben

Ismételjük a geometriát egy feladaton keresztül!

Ismételjük a geometriát egy feladaton keresztül! Laczkó László Készült a Fazekas ihály Oktatási Kulturális és Sport lapítvány támogatásával z árák elektronikus változatát Véges árton (009c) diák készítette feladat z hegyesszögű háromszög -nél levő szöge.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Koordinátageometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Koordinátageometria 1) MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Koordinátageometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Nagy András. Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály 2010.

Nagy András. Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály 2010. Nagy András Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály 010. Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály 1) Döntsd el, hogy a P pont illeszkedik-e az e egyenesre

Részletesebben

8. feladatsor. Kisérettségi feladatsorok matematikából. 8. feladatsor. I. rész

8. feladatsor. Kisérettségi feladatsorok matematikából. 8. feladatsor. I. rész Kisérettségi feladatsorok matematikából I. rész. Egy deltoid két szomszédos szöge 7 és 0. Mekkora lehet a hiányzó két szög? pont. Hozza egyszerűbb alakra a kifejezést, majd számolja ki az értékét, ha a=

Részletesebben

Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam

Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam Halmazok:. Adott két halmaz: A = kétjegyű pozitív, 4-gyel osztható számok B = 0-nél nagyobb, de 0-nál nem nagyobb pozitív egész

Részletesebben

Síkgeometria. Ponthalmazok

Síkgeometria.  Ponthalmazok Síkgeometria http://zanza.tv/matematika/geometria Ponthalmazok Alapfogalmak: pont egyenes sík (nincs kiterjedése; általában nagy betűvel jelöljük) (végtelen hosszú; általában kis betűvel jelöljük) (végtelen

Részletesebben

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk)

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) 1. Térelemek Geometria a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) b. Def: félegyenes, szakasz, félsík, féltér. c. Kölcsönös helyzetük: i. pont és (egyenes vagy

Részletesebben

3. előadás. Elemi geometria Terület, térfogat

3. előadás. Elemi geometria Terület, térfogat 3. előadás Elemi geometria Terület, térfogat Tetraéder Négy, nem egy síkban lévő pont által meghatározott test. 4 csúcs, 6 él, 4 lap Tetraéder Minden tetraédernek egyértelműen létezik körülírt- és beírt

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

Geometria 1 összefoglalás o konvex szögek

Geometria 1 összefoglalás o konvex szögek Geometria 1 összefoglalás Alapfogalmak: a pont, az egyenes és a sík Axiómák: 1. Bármely 2 pontra illeszkedik egy és csak egy egyenes. 2. Három nem egy egyenesre eső pontra illeszkedik egy és csak egy sík.

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

pont százalék % érdemjegy (jeles) (jó) (közepes) (elégséges) alatt 1 (elégtelen

pont százalék % érdemjegy (jeles) (jó) (közepes) (elégséges) alatt 1 (elégtelen A dolgozat feladatai az órán megoldott feladatok valamelyike, vagy ahhoz nagyon hasonló. A dolgozat 8 feladatból áll. 1. feladat 13 pont. feladat 8 pont 3. feladat 4. feladat 5. feladat 5 pont 6. feladat

Részletesebben

Telepítő programok. Euklides 2.4 (Geometriai szerkesztőprogram) (A makrók megnyitásához szükséges!) Wingeom (Geometriai szerkesztőprogram)

Telepítő programok. Euklides 2.4 (Geometriai szerkesztőprogram) (A makrók megnyitásához szükséges!) Wingeom (Geometriai szerkesztőprogram) Telepítő programok Euklides 2.4 (Geometriai szerkesztőprogram) (A makrók megnyitásához szükséges!) Wingeom (Geometriai szerkesztőprogram) Súgó Menü Súgó Visszalépés a főmenübe Visszalépés a kiválasztott

Részletesebben

GEOMETRIA. b a X O Y. A pótszögek olyan szögpárok, amelyek az összege 90. A szögek egymás pótszögei. b a

GEOMETRIA. b a X O Y. A pótszögek olyan szögpárok, amelyek az összege 90. A szögek egymás pótszögei. b a GOMTRI ndrea Philippou, Marios ntoniades Szakaszok és félegyenesek gy szakasz felezőmerőlegese egy olyan egyenes, félegyenes vagy szakasz, ami áthalad a szakasz középpontján és merőleges a szakaszra. Tétel:

Részletesebben

11. osztály. 1. Oldja meg az egyenletrendszert a valós számok halmazán! (10 pont) Megoldás: A három egyenlet összege: 2 ( + yz + zx) = 22.

11. osztály. 1. Oldja meg az egyenletrendszert a valós számok halmazán! (10 pont) Megoldás: A három egyenlet összege: 2 ( + yz + zx) = 22. osztály Oldja meg az egyenletrendszert a valós számok halmazán! y + yz = 8 yz + z = 9 z + y = 5 (0 pont) Megoldás: A három egyenlet összege: ( + yz + z) = Ebből kivonva az egyenleteket: y =, yz = 6, z

Részletesebben

Vektorok összeadása, kivonása, szorzás számmal, koordináták

Vektorok összeadása, kivonása, szorzás számmal, koordináták Vektorok összeadása, kivonása, szorzás számmal, koordináták 1. Mik lesznek a P (3, 4, 8) pont C (3, 7, 2) pontra vonatkozó tükörképének a koordinátái? 2. Egy szabályos hatszög középpontja K (4, 1, 4),

Részletesebben

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz Gedeon Veronika (Budapest) A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok részekre

Részletesebben

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi második fordulójának feladatmegoldásai. x 2 sin x cos (2x) < 1 x.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi második fordulójának feladatmegoldásai. x 2 sin x cos (2x) < 1 x. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2005-2006. tanévi második fordulójának feladatmegoldásai matematikából, a II. kategória számára 1. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget, ha x > 0: x 2 sin

Részletesebben

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2012/2013-as tanév 2. forduló haladók II. kategória

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2012/2013-as tanév 2. forduló haladók II. kategória Bolyai János Matematikai Társulat Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2012/2013-as tanév 2. forduló haladók II. kategória Megoldások és javítási útmutató 1. Az a b pozitív egészek és tudjuk hogy a 2

Részletesebben

, D(-1; 1). A B csúcs koordinátáit az y = + -. A trapéz BD

, D(-1; 1). A B csúcs koordinátáit az y = + -. A trapéz BD Kör és egyenes kölcsönös helyzete Kör érintôje 7 9 A húr hossza: egység 9 A ( ) ponton átmenô legrövidebb húr merôleges a K szakaszra, ahol K az adott kör középpontja, feltéve, hogy a kör belsejében van

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület? Gyakorlás 1. Az út emelkedésének nevezzük annak a szögnek a tangensét, amelyet az út a vízszintessel bezár. Ezt általában %-ban adják meg. (100 %-os emelkedésű a vízszintessel 1 tangensű szöget bezáró

Részletesebben

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2006-2007. tanévi első fordulójának feladatmegoldásai

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2006-2007. tanévi első fordulójának feladatmegoldásai Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 006-007. tanévi első fordulójának feladatmegoldásai matematikából, a II. kategória számára 1. Melyek azok a pozitív egészek, amelyeknek pontosan négy pozitív

Részletesebben

VII. Apáczai Matematika Kupa 7. osztály 2011. Pontozási útmutató

VII. Apáczai Matematika Kupa 7. osztály 2011. Pontozási útmutató 1. feladat: VII. Apáczai Matematika Kupa 7. osztály 011. Pontozási útmutató Egy szöcske ugrál a számegyenesen. Ugrásainak hossza egység. A számegyenesen a 10-et jelölő pontból a 1-et jelölő pontba ugrással

Részletesebben

Sorozatok I. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)

Sorozatok I. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Sorozatok I. DEFINÍCIÓ: (Számsorozat) A számsorozat olyan függvény, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza, értékkészlete a valós számok egy részhalmaza. Jelölés: (a n ), {a n }.

Részletesebben

A Katedra Matematikaverseny 2013/2014-es döntőjének feladatsorai Összeállította: Károlyi Károly

A Katedra Matematikaverseny 2013/2014-es döntőjének feladatsorai Összeállította: Károlyi Károly A Katedra Matematikaverseny 2013/2014-es döntőjének feladatsorai Összeállította: Károlyi Károly 5. osztály 1. A MATEK szó minden betűjének megfeleltetünk egy-egy számjegyet a következők szerint: M + A

Részletesebben

BÖLCS BAGOLY LEVELEZŐS MATEMATIKAVERSENY III. forduló MEGOLDÁSOK

BÖLCS BAGOLY LEVELEZŐS MATEMATIKAVERSENY III. forduló MEGOLDÁSOK 1. Gondoltam egy négyjegyű számot. Az első két számjegy 3, az utolsó kettőé pedig 7, és a középső két számjegyből alkotott szám osztható 4-gyel. Melyik számra gondolhattam? Határozd meg az összes lehetőséget!

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÁSA: MATEMATIKA, KÖZÉP SZINT. 3, ahonnan 2 x = 3, tehát. x =. 2

PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÁSA: MATEMATIKA, KÖZÉP SZINT. 3, ahonnan 2 x = 3, tehát. x =. 2 FELADATSOR MEGOLDÁSA I. rész 1.1.) a) igaz b) hamis. 1..) A helyes megoldás: b) R = r 1..) x = 7 = ahonnan x = tehát x =. 1.4.) Az oszlopdiagramból kiolvasható hogy a két üzem termelése között a legnagyobb

Részletesebben

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 19. Területszámítás I. Elméleti összefoglaló Sokszög területe: Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: Az egység (oldalú) négyzet

Részletesebben

Feladatok 7. osztály

Feladatok 7. osztály Feladatok 7. osztály 1. Egy ruha árának ötöde a kereskedő haszna. Ha megemelné az árat 200 Ft-tal, akkor már csak az ár harmada lenne a haszna? Mennyi a ruha ára? 2. Egy iskolában kémiát, angolt, franciát,

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Sorozatok II.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Sorozatok II. Sorozatok II. DEFINÍCIÓ: (Mértani sorozat) Az (a n ) valós számsorozatot mértani sorozatnak nevezzük, ha van olyan valós szám, amellyel a sorozat bármely tagját megszorozva a következő tagot kapjuk. Jelöléssel:

Részletesebben

Gyakorló feladatok trigonometriából. 10. évfolyam

Gyakorló feladatok trigonometriából. 10. évfolyam Gyaorló feladato trigonometriából 0. évfolyam A feladato megoldásai a doumentum végén található. Geometriai feladato. Egy egyenlő szárú háromszög oldalaina hossza 5 cm, 7 cm és 7 cm. Meorá a szögei? Meora

Részletesebben

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2010/2011-es tanév 1. forduló haladók III. kategória

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2010/2011-es tanév 1. forduló haladók III. kategória Bolyai János Matematikai Társulat Oktatásért Közalapítvány támogatásával Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2010/2011-es tanév 1. forduló haladók III. kategória Megoldások és javítási útmutató 1. Határozzuk

Részletesebben

VI.8. PIO RAGASZT. A feladatsor jellemzői

VI.8. PIO RAGASZT. A feladatsor jellemzői VI.8. PIO RAGASZT Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Pitagorasz-tétel alkalmazása gyakorlati problémákban. Előzmények Cél Pitagorasz-tétel, négyzetgyök, egyszerűbb algebrai azonosságok, egyenlet megoldása.

Részletesebben

1. Bevezetés a trigonometriába

1. Bevezetés a trigonometriába 1. Bevezetés a trigonometriába Ha egy háromszöget nagyítunk vagy kicsinyítünk, a szögei nem változnak. Az aránytartás következtében a megfelelőoldalak aránya szintén állandó. Ebből arra következtethetünk,

Részletesebben

Feladatok a májusi emelt szintű matematika érettségi példáihoz Hraskó András

Feladatok a májusi emelt szintű matematika érettségi példáihoz Hraskó András Feladatok a 2010. májusi emelt szintű matematika érettségi példáihoz Hraskó András 1. Halmazok, halmazműveletek, halmazok számossága, halmazműveletek és logikai műveletek kapcsolata. HA.1.1. Adott a síkon

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI október 20. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI október 20. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 009. október 0. KÖZÉPSZINT I. 1) Számítsa ki 5 és 11 számtani és mértani közepét! A számtani közép értéke: 7. A mértani közép értéke: 55. Összesen: pont ) Legyen az A halmaz a 10-nél

Részletesebben

NULLADIK MATEMATIKA szeptember 13.

NULLADIK MATEMATIKA szeptember 13. A NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI 0. szeptember. Terem: Munkaidő: 0 perc. A dolgozat megírásához íróeszközön kívül semmilyen segédeszköz nem használható nálható. Válaszait csak az üres mezőkbe írja! A javítók

Részletesebben

4. A kézfogások száma pont Összesen: 2 pont

4. A kézfogások száma pont Összesen: 2 pont I. 1. A páros számokat tartalmazó részhalmazok: 6 ; 8 ; 6 ; 8. { } { } { }. 5 ( a ) 17 Összesen: t = = a a Összesen: ot kaphat a vizsgázó, ha csak két helyes részhalmazt ír fel. Szintén jár, ha a helyes

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

XI.5. LÉGY TE A TANÁR! A feladatsor jellemzői

XI.5. LÉGY TE A TANÁR! A feladatsor jellemzői XI.5. LÉGY TE A TANÁR! Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Algebrai, geometriai, kombinatorikai és valószínűségszámítási tipikus gondolkodási hibák, buktatók. Előzmények Mérlegelv, másodfokú egyenletek

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

5. előadás. Skaláris szorzás

5. előadás. Skaláris szorzás 5. előadás Skaláris szorzás Bevezetés Két vektor hajlásszöge: a vektorokkal párhuzamos és egyirányú, egy pontból induló félegyenesek konvex szöge. φ Bevezetés Definíció: Két vektor skaláris szorzata abszolút

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) 2. forduló - megoldások. 1 pont Ekkor

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) 2. forduló - megoldások. 1 pont Ekkor Okta tási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 0/0 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA). forduló - megoldások. Az valós számra teljesül a 3 sin sin cos sin egyenlőség. Milyen értékeket

Részletesebben

Szög. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából:

Szög. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából: Szög A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából: http://hu.wikipedia.org/wiki/szög A sík egy pontjából kiinduló két félegyenes a síkot két tartományra osztja. Az egyik tartomány és a két félegyenes szöget

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

1. Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria 146/1. a) 0; 3; 8; A;B;C; D; E;H; I; M; O; T; U; V; W; X; Y;Z. b) 0; H; I; N; O; S; X; Z

1. Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria 146/1. a) 0; 3; 8; A;B;C; D; E;H; I; M; O; T; U; V; W; X; Y;Z. b) 0; H; I; N; O; S; X; Z 146/1 147/2 1. Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria a) 0; 3; 8; A;B;C; D; E;H; I; M; O; T; U; V; W; X; Y;Z b) 0; H; I; N; O; S; X; Z c) 0; O; H; I; X; Z a) kőr dáma b) pikk jumbo; kőr dáma.; káró

Részletesebben

y =, ebbôl BC = 3 $ c. Alkalmazzuk a szögfelezôtételt a BCE háromszögre: = 3 sin{ = 2

y =, ebbôl BC = 3 $ c. Alkalmazzuk a szögfelezôtételt a BCE háromszögre: = 3 sin{ = 2 Néhány nehezebb trigonometriai feladat 48 347 Nem lehetséges AB, BE y, ED AE, BE y, AD CD $, CBEs ABEs { Alkalmazzuk a szögfelezôtételt az ABC háromszögre: AB y, ebbôl BC 3 $ Alkalmazzuk a szögfelezôtételt

Részletesebben

. Az OED derékszögű háromszögben alkalmazhatjuk a befogótételt, sin,

. Az OED derékszögű háromszögben alkalmazhatjuk a befogótételt, sin, Magyar Ifjúság 16. XV. GEOMETRIAI SZÁMÍTÁSI FELADATOK Egyes feladatokban nem konkrét számértékekkel, hanem paraméterekkel, betűkkel adják meg az adatokat, és ezek függvényeként kell kifejezni a kérdezetteket.

Részletesebben

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer)

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, amikor könnyebb bizonyítani egy állítás ellentettjét, mintsem az állítást direktben. Ez a módszer

Részletesebben

8. Geometria = =

8. Geometria = = 8. Geometria I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Egy négyzet átlójának hossza 4 + 2. Mennyi a négyzet oldalhossza? (A) 1 + 2 2 (B) 4 + 2 (C) 2 2 + 2 (D) 2 + 2 (E) 2 2 + 1 Egy a oldalú négyzet átlója a 2. Ezt

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. KÖZÉPSZINT I. 1) Az A halmaz elemei a MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 01. október 15. KÖZÉPSZINT I. 5 -nél nagyobb, de -nél kisebb egész számok. B a pozitív egész számok halmaza. Elemeinek felsorolásával adja meg az halmazt! A\

Részletesebben

Tamás Ferenc: Nevezetes szögek szögfüggvényei

Tamás Ferenc: Nevezetes szögek szögfüggvényei Tamás Ferenc: Nevezetes szögek szögfüggvényei A derékszögű háromszögekben könnyedén fel lehet írni a nevezetes szögek szögfüggvényeit. Megjegyezni viszont nem feltétlenül könnyű! Erre van egy könnyen megjegyezhető

Részletesebben

A III. forduló megoldásai

A III. forduló megoldásai A III. forduló megoldásai 1. Egy dobozban pénzérmék és golyók vannak, amelyek vagy ezüstből, vagy aranyból készültek. A dobozban lévő tárgyak 20%-a golyó, a pénzérmék 40%-a ezüst. A dobozban levő tárgyak

Részletesebben

3. feladat Hány olyan nél kisebb pozitív egész szám van, amelyben a számjegyek összege 2?

3. feladat Hány olyan nél kisebb pozitív egész szám van, amelyben a számjegyek összege 2? Varga Tamás Matematikaverseny iskolai forduló 2010. 1. feladat A tengeren léket kapott egy hajó, de ezt csak egy óra múlva vették észre. Ekkorra már 3 m 3 víz befolyt a hajóba. Rögtön mőködésbe hoztak

Részletesebben

= 0. 1 pont. Összesen: 12 pont

= 0. 1 pont. Összesen: 12 pont 1. Egy számtani sorozat páros sorszámú, illetve páratlan sorszámú tagjai is számtani sorozatot alkotnak. Páratlan sorszámú tag összesen 11 darab van, páros sorszámú pedig 10. A feladat feltétele szerint:

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 10. KÖZÉP SZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 10. KÖZÉP SZINT I. 1) Adott két pont: A ; 1 felezőpontjának koordinátáit! AB felezőpontja legyen F. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 005. május 10. KÖZÉP SZINT I. és B 1; Írja fel az AB szakasz 1 1 F ; F ;1 ) Az ábrán egy ; intervallumon

Részletesebben