Középpontos hasonlóság szerkesztések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Középpontos hasonlóság szerkesztések"

Átírás

1 Középpontos hasonlóság szerkesztések 1. Adott az AV B konvex szög és a belsejében egy P pont. Húzzunk a P ponton át egy egyenest úgy, hogy a szög száraiból kimetszett szeletek aránya 3 : 4 legyen. Legyen V M = 4 és V N = 3, ahol M a V A, míg N a V B félegyenesre illeszkedik. Ekkor a V M N és a V MN háromszögek középpontosan hasonlók, a hasonlóság középpontja V. Ezért az MN M N. A szerkesztés során elegendő megszerkeszteni az M, N pontokat. A P ponton áthaladó M N egyenessel párhuzamos egyenes a szög száraiból olyan szeleteket metsz ki, amelyek aránya 3 : 4 lesz. (a) Adatok felvétele: AV B konvex szög és belsejében egy P pont; (b) V M = 4, M a V A félegyenesre illeszkedik; (c) V N = 3, N a V B félegyenesre illeszkedik; (d) a keresett p M N és áthalad a P ponton. 2. Adott az AV B = 60 szög és a szög belsejében fekvő M pont. Húzzunk az M ponton át egy p egyenest úgy, hogy MY : MX = 2 : 3 legyen, ahol X és Y a V A és a V B száraknak a p egyenessel alkotott metszéspontjai. Ha tekintjük az M középpontú, k = 2 3 arányú középpontos hasonlóságot, akkor az X pont képe Y pont lesz, emiatt a V X egyenes q képe áthalad az Y ponton. Elegendő tehát ezt a q egyenest megszerkeszeteni, ugyanis a V B félegyenessel való metszéspontja az Y pontot adja meg. (a) Adatok felvétele: AV B = 60 -os szög és belsejében egy M pont; (b) q egyenes a V A egyenes M középpontú k = 2 3 arányosságú középpontos hasonlóság képe; (c) Y a q egyenes és a V B félegyenes metszéspontja; (d) Y M egyenes, ami a keresett p egyenes. 3. Adott az AV B = 60 -os szög. Szerkesszünk a belsejében egy M pontot úgy, hogy az a V csúcstól 5 cm-re legyen és a V B, V A száraktól való távolság aránya 3 : 4 legyen. Ha a szög belsejében felveszünk egy tetszőleges M pontot, ameky a szög száraitól 4, illetve 3 egységnyire van, akkor a V pontú középpontos hasonlóság miatt az M pont illeszkedik a V M félegyenesre. Másrészt a feladat értelmében az M pont a k (V ; r = 5 cm) körre is illeszkedik.

2 (a) Adatok felvétele: AV B = 60 szög; (b) k (V ; r = 5 cm) kör; (c) p egyenes a V A egyenestől 4 egységnyi távolságra van; (d) q egyenes a V B egyenestől 3 egységnyi távolságra van; (e) M pont a p és q egyenes metszéspontja; (f) M a k kör és a V M félegyenes metszéspontja. 4. Adott a k(s, r) kör és a kör két sugara. Szerkesszünk a k körbe olyan húrt, amelyet az adott két sugár három egyenlő részre oszt. A keresett AB húr a két sugár által meghatározott szög t szögfelezőjére merőleges. Vegyünk egy tetszőleges a t szögfelezőre merőleges A B szakaszt, amelyet a két húr harmadol (ez könnyen megszerkeszthető). Ekkor a S pontra nézve az A B és az AB szakaszok középpontosan hasonlóak. Emiatt a körre illeszkedő A pont az SA, B pont pedig az SB félegyenesre illeszkedik. (a) Adatok felvétele: k (S; r) kör, r 1, r 2 sugár; (b) t a húrok által meghatározott szög szögfelezője; (c) p egyenes a t egyenesre merőleges; (d) A és B pont úgy, hogy a két sugár harmadolja az A B szakaszt; (e) A pont az SA félegyenes és a k kör metszéspontja; (f) B az SB félegyenes és a k kör metszéspontja; (g) AB szakasz. 5. Adott két pár metsző egyenes p, q és m, n X, Y metszéspontjaik azonban nem rajzolhatók meg. Szerkeszd meg az XY egyenest. Legyen O a sík egy pontja, ami megrajzolható a lapon. Vegyük azt az O pontú k arányú középpontos hasonlóságot, amelymél a p és q, illetve az m és n egyenesek képeinek metszéspontja már megrajzolható. Akkor ezek metszéspontjain áthaladó e egyenes is megszerkeszthető. Ez az e egyenes a középpontos hasonlóság miatt párhuzamos lesz a keresett e egyenessel, amely az e ismeretében megszerkeszthető.

3 (a) Adatok felvétele: p, q, m, n egyenesek; (b) O pont (a középpontos hasonlóság középpontja); (c) Q pont a q egyenesre illeszkedik, Q pedig a OQ szakaszra; (d) q, p, m, n egyenesek rendre a q, p, m, n egyenesek O középpontú k = OQ OQ arányú középpontos hasonlóság képei; (e) X, Y rendre a p és q, illetve m és n egyenesek metszéspontja; (f) jelölje e az X Y egyenest; (g) a keresett e egyenes az e egyenes O középpontú k = OQ OQ arányú középponos hasonlóság képe. 6. Adott az AV B hegyesszög és az M belső pontja. Szerkesszük meg az MXY törött vonalat úgy, hogy az X pont a V A, az Y pont pedig a V B félegyenesre illeszkedjen, XY merőleges a V B félegyenesre és XY = 2MX. Legyen Y a V B szár tetszőleges pontja, X pedig a V B szárra merőleges Y ponton áthaladó egyenes és a V A szár metzéspontja. Ekkor X Y XY, emiatt az X Y és az XY szakaszok középpontosan hasonlók, melynek középpontja a V csúcspont. Ekkor az M pont M képe rajta van ( egyrészt a V M félegyenesen, másrészt a k X ; r = X Y 2 körre. Ezt felismerve már könnyen megszerkeszthető a keresett M XY töröttvonal, hiszen a középpontos hasonlóság miatt MX M X. ) (a) Adatok felvétele: AV B hegyesszög, belsejében az M pont; (b) Y a V B szárra illeszkedik; (c) X a V A szárra illeszkedik és X Y merőleges a V B szárra; ( (d) k X ; r = X Y 2 ) kör; (e) M pont a k kör és a V M félegyenes metszéspontja; (f) MX szakasz, X a V B szárra illeszkedik és MX M X ; (g) Y X szakasz, Y a V B szárra illaszkedik és XY X Y ; A feladatnak két megoldása van. 7. Ismert, hogy két kör mindig középpontosan hasonló. Szerkesszük meg ezen középpontos hasonlóság középpontját! A keresett hasonlósági középpontot jelölük O-val. Mivel az S középpont képe S, ezért az O pont az SS egyenesre illeszkedik. A k kör egy r = ST sugarának képe egy vele párhuzamos k -beli r = S T sugár lesz. Az O pont a T T egyenesre is ileszkedik, ezért a két egyenes metszéspontja adja a megszerkesztendő O pontot.

4 (a) Adatok felvétele: k (S; r) és k (S ; r ) kör; (b) SS egyenes; (c) r sugár; (d) r r sugár; (e) T és T rendre az r és k, illetve r sugár és k közös pontja; (f) a keresett O pont a T T és SS egyenesek metszéspontja. A feladatnak két megoldása van. 8. A p szelő a k kört két részre osztja. Szerkesszünk ezekbe olyan négyzeteket, amelyeknek két csúcsa a p egyenesen van. Legyen O az AB szakasz középpontja. Rajzoljuk meg az A B C D négyzetet úgy, hogy az A B szakasz illeszkedjen a P Q húrra, továbbá az O pont a szakasz felezőpontja legyen. Ekkor az A B C D és az ABCD négyzetek az O pontra nézve középpontosan hasonlóak. Ebből következik, hogy a C pont illeszkedik az OC egyenesre, valamint a k körre. Hasonlóan a D pont illeszkedik az OD egyenesre és a k körre. Ezt tudva már könnyen megszerkeszthető a keresett négyzet. (a) Adatok felvétele: k (S; r) kör és a P Q húrja; (b) O a P Q szakasz középpontja; (c) A az OQ szakasz belső pontja; (d) B az OP szakasz pontja, B O = A O; (e) A B C D négyzet; (f) C pont a C O egyenes és a k kör metszéspontja; (g) D pont a D O egyenes és a k kör metszéspntja; (h) a szerkesztendő ABCD négyzet, A és B pont a P Q szelőre illeszkedik. A feladatnak két megoldása van. 9. Szerkesszünk egy körcikkbe olyan téglalapot, amelynek méretei 3 : 4 arányban vannak. Legyen AD : AB = 3 : 4. Nyilvánvalóan a P OQ t szögfelezője az ABCD téglalapnak szimmetriatengelye. Tekintsük az A B szakaszt, amelynek a t egyenes felezőmerőlegese, és A az OP, B pedig az OQ szakaszra illeszkedik. E főlé megrajzoljuk az ABCD téglalappal hasonló A B C D téglalapot. Ekkor a két téglalap középpontosan hasonló lesz az O pontra nézve. Így a D pont az OD egyenes és a P Q ív metszésponja, C pont pedig az OC egyenes és a P Q ív metszéspontja lesz.

5 (a) Adatok felvétele: Adatok felvétele: az OQP körcikk; (b) t a körcikk tengelye; (c) A az OP szakasz belső pontja; (d) A B szakasz, B az AQ szakaszra illeszkedik, valamint a t az A B szakasz felezőmerőlegese; (e) A B C D téglalap, A D : A B = 3 : 4; (f) D az OD és a P Q ív metszéspontja; (g) C az OC és a P Q ív metszéspontja; (h) DA szakasz a DC-re merőledes és az A pont az OP szakaszra illeszkedik; (i) CB szakasz a DC-re merőledes és a B pont az OQ szakaszra illeszkedik; (j) ABCD téglalap. 10. Adott hegyesszögű ABC háromszögbe szerkesszünk négyzetet úgy, hogy két szomszédos csúcsa az AB oldalon, további csúcsai a BC, ill. az AC oldalon legyenek. Rajzoljuk meg a P Q R S négyzetet úgy, hogy P és Q pont az AB szakaszra illeszkedjen, S pont pedig az AC szakaszra. Ekkor a P Q R S és a P QRS négyzetek középpontosan hasonlóak, a hasonlóság középpontja az A pont lesz. Emiatt az R pont az AR félegyenes és a BC szakasz metszéspontja lesz. Ennek ismeretében a P QRS négyzet már könnyen megszerkeszthető. (a) Adatok felvétele: ABC hegyesszögű háromszög; (b) P az AB szakasz belső pontja; (c) P S szakasz AB-re merőleges és S az AC-re illeszkedik; (d) P Q R S négyzet, Q a P B szakaszra illeszkedik; (e) R az AR félegyenes és a BC szakasz metszéspontja; (f) RQ merőleges az AB-re és Q illeszkedik rá; (g) P QRS négyzet, P az AB-re, S az AP -re illeszkedik. 11. Adott két metsző egyenes a és b továbbá az adott egyenesek egyikét sem érintő k kör. Szerkesszünk olyan kört amely érinti az a, b egyeneseket és a k kört. A szerkesztendő kört jelöljük k 1 -gyel. Ekkor a k és a k 1 kör az O 1 érintési pontra nézve középpontosan hasonlóak. Mivel az a és a b egyenes érinti a k 1 kört, ezért ezen egyenesek ugyanezen középpontos hasonlóság által vett képük érintik a k kört. Ezeket könnyű megszerkeszteni, ugyanis az egyenesek képei középpontos hasonlóság esetén velük párhuzamos egyenesek lesznek. Az így kapott a és b egyenesek V metszéspontja az a és b egyenesek V pontjának a képe lesz. Ez azt jelenti, hogy a középpontos hasonlóság O 1 középpontja a V V egyenes és a k kör metszéspontja lesz. Ezt ismerve már könnyen megszerkeszthető a keresett k 1 kör.

6 (a) Adatok felvétele: a és b metsző egyenesek, egyik egyenest se érintő k (S; r) kör; (b) a érinti a k kört és párhuzamos az a egyenessel, az érintési pont a T pont; (c) b érinti a k kört és párhuzamos a b egyenessel; (d) V az a és b egyenesek metszéspontja; (e) O 1, ill. O 2 a k kör és a V V egyenes metszéspontja; (f) T 1, ill T 2 a T O 1, ill. T O 2 félegyenes és az a egyenes metszéspontja; (g) S 1, ill. S 2 az a egyenesre merőleges T 1, ill. T 2 ponton áthaladó egyenes és az SO 1, ill SO 2 félegyenes metszéspontja; (h) k 1 (S 1 ; r 1 = S 1 T 1 ), ill. k 1 (S 2 ; r 2 = S 2 T 2 ) kör. 12. Adott a koordinátarendszerben a k kör, melynek középpontja S = [5; 3] és sugara r = 1, 5 cm. Szerkesszünk olyan kört, amely érinti koordinátatengelyeket és a k kört. Valójában ugyanaz a feladat mint az előzőben, csak abban különbözik az előzőtől, hogy itt a szög derékszög. (a) Adatok felvétele: k (S; r) kör; (b) p, ill. p egyenes érinti a k kört, párhozamos az x tengellyel. Az érintéi pont a T, ill. a T pont; (c) q, ill. q egyenes érinti a k kört, párhozamos az y tengellyel; (d) p és q, ill. p és q metszéspontja V, ill. a V pont; (e) O 1, ill. O 3 a V 1 V, illv 1 V és a k kör metszéspontja, ahol V 1 jelöli az origót; (f) T 1, ill. T 3 a T O 1, ill. az O 3 T félegyenes és az x tengely metszéspontja; (g) S 1, ill. S 3 az x tengelyre merőleges T 1, ill. T 3 ponton áthaladó egyenes és az SO 1, ill. az O 3 S félegyenes metszéspontja; (h) a megszerkesztendő k 1 (S 1 ; r 1 = S 1 T 1 ), ill. k 3 (S 3 ; r 3 = S 3 T 3 ) kör. A feladatnak négy megoldása van (mi csak két megoldást szerkesztettünk meg). 13. Adott két metsző egyenes p, q valamint az adott egyenesek egykén sem fekvő M pont. Szerkesszünk két olyan egybevágó kört, amelyek az M pontban érintik egymást, az egyik kör a q, a másik kör pedig a p egyenest érinti.

7 Legyen a keresett két kör a k 1 és a k 2. Ezek a körök az M pont szerint szimmetrikusak. Ezért a q egyenes M pontra vonatkozó q tükörképe érinti a k 1 kört. q egyenes a p egyenest O pontban metszi. Ha szerkesztünk egy olyan 1 kört amely érinti a p és a q egyenest, akkor ez a k 1 kör a k 1 körrel az O pont szerint középpontosan hasonló lesz. Az M pont képe az OM félegyenes és a k 1 kör metszéspontja lesz. Ezt ismerve már könnyen megszerkeszthető a k 1 kör S 1 középpontja, majd a k 1, ill. a k 2 kör is. (a) Adatok felvétele: p és q metsző egyenes, M pont; (b) q a q egyenes M pontra vonatkozó tükörképe; (c) t a p és q egyenesek szögfelezője; (d) S 1 a t szögfelezőre illeszkedik; (e) T érintési pont a q egyenesre illeszkedik és S 1T a q -re merőleges; (f) k 1 (S 1; r 1 = S 1T ); (g) O a p és q egyenes metszéspontja; (h) M pont az OM félegyenes és a k 1 kör metszéspontja; (i) S 1 pont a t egyenes és az M ponton áthaladó M S 1 egyenessel párhuzamos egyenessel való metszéspontja; (j) k 1 (S 1 ; r 1 = S 1 M); (k) S 2 az S 1 pont M pontra vonatkozó tükörképe; (l) k 2 (S 2 ; r 2 = S 2 M); 14. Adott az a, b párhuzamos egyenes, valamint az a egyenesre illeszkedő A, ill. a b egyenesre illeszkedő B pont, úgy hogy a két pont távolsága nagyobb, mint a két egyenes távolsága. Szerkesszünk két olyan egymást kívülről érintő kört, hogy az egyik kör az a egyenest az A, a másik kör a b egyenest a B pontbanérinti és a két kör sugarának az aránya 1 : 2 legyen. A keresett két kör legyen a k A és a k B, egymást az O pontban érintsék. Ekkor az O pontra vontakozólag a két kör középpontosan hasonló és a hasonlóság aránya k = 1 2. Ezért az O pont az AB szakasz harmadoló pontja, hiszen A pont képe B, és OB : OA = 1 : 2. A k A kör középpontja az AO szakasz felezőmerőlegesére illeszkedik és az a egyenest az A pontban érinti. Ezeket ismerve már könnyen megszerkeszthető a két kör. (a) Adatok felvétele: a, b egyenes, a, ill. b egyenesre illeszkedő A, ill B pont; (b) O az AB egyenes harmadaloló pontja, AO = 2BO (c) t A az AO szakasz felezőmerőlegese; (d) S A a t A egyenes és a q egyenesre merőleges A ponton áthaladó egyenes metszéspontja; (e) k A (S A ; r A = S A A); (f) t B az OB szakasz felezőmerőlegese; (g) S B a t B egyenes és az S A O félegyenes metszéspontja; (h) k B (S B ; r B = S B O).

8 15. Adottak az a, b metsző egyenesek és az egyik egyenesre sem illeszkedő M pont. Szerkesszük meg az M ponton áthaladó és a két egyenest érintő kört. Szerkesszünk olyan k kört amely mindkét egyenest érinti, középpontja az M pontot tartalmazó szögtartományban legyen. Jelölje továbbá O az a és b egyenesek metszéspontját. A k és k kör az O pont szerint középpontosan hasonlók, ezért az M pont képe egyrészt illeszkedik a k körre, másrészt az OM félegyenesre is. Ezt ismerve a k kör középpontja megszerkeszthető (a t szögfelező és az M ponton áthaladó S M egyenessel párhuzamos egyenes metszéspontja), így a k kör is. (a) Adatok felvétele: a és b metsző egyenes, M pont; (b) t az a és b egyenesek által meghatározott M pontot tartalmazó szög szögfelezője; (c) S a t szögfelezőre illeszkedik; (d) T a b egyenesre illeszkedik, S T a b egyenesre merőleges; (e) k (S ; r = S T ) kör; (f) O az a és b egyenes metszéspontja, a középpontos hasonlóság középpontja; (g) M az OM félegyenes és a k kör metszéspontja; (h) S pont az M ponton áthaladó S M egyenessel párhuzamos egyenes és a t egyenes metszéspontja; (i) k (S; r = SM) kör. A feladatnak két megoldása van. 16. Adott a p egyenes, a k kör és a körre illeszkedő A pont. Szerkesszük meg az ABCD paralelogrammát, ha az AV B = 60, b pont a k körre, D pont pedig a p egyenesre illeszkedik, továbbá AB : AD = 2 : 1 legyen. 17. Adott két metsző kör. Szerkeszük meg az ABCD téglalapot, ha az A pont az egyik metszéspontban van, B pont az egyik körre, D pont a másik körre illeszkedik, továbbá AB : AD = 2 : 3 legyen. Ha a D pontot az A pont körül az óramutató járásával megegyezően 90 -kal elforgatjuk, majd vesszük az A középpontú k = 2 arányú középpontos hasonlóságot, akkor a B pontot kapjuk. Ha ugyanezt a két transzformációt elvégezzük a k 1 körre (vagyis a forgatást és a középpontos hasonlóságot), akkor a kapott k 1 kör áthalad a B ponton, hiszen az eredeti k 1 kör áthalad a D ponton. Nincs más dolgunk mint a k 1 kört megszerkeszteni, megkeresni a k 2 -vel való B metszéspontot. Az A és B ismeretében már könnyen megszerkeszthető az ABCD téglalap. (a) Adatok felvétele: k 1 (S 1 ; r 1 ) és k 2 (S 2 ; r 2 ) kör; (b) A a k 1 és k 2 kör metszéspontja; (c) S 1 pont az S 1 pont A pont körüli 90 -os elforgatotja; (d) S 1 pont az S 1 pont A pontra vonatkozó k = 2 arányú középpontos hasonlóság képe; (e) k 1 (S 1 ; r 1 = S 1 A) kör; (f) B pont a k 1 és k 2 kör metszésptja; (g) ABCD téglalap, D a k 1 körre illeszkedik.

Egybevágóság szerkesztések

Egybevágóság szerkesztések Egybevágóság szerkesztések 1. Adott az ABCD trapéz, alapjai AB és CD. Szerkesszük meg a vele tengelyesen szimmetrikus trapézt, ha az A csúcs tükörképe a BC oldal középpontja. Nyilvánvaló, hogy a tengelyes

Részletesebben

Feladatok Házi feladat. Keszeg Attila

Feladatok Házi feladat. Keszeg Attila 2016.01.29. 1 2 3 4 Adott egy O pont és egy λ 0 valós szám. a tér minden egyes P pontjához rendeljünk hozzá egy P pontot, a következő módon: 1 ha P = O, akkor P = P 2 ha P O, akkor P az OP egyenes azon

Részletesebben

, D(-1; 1). A B csúcs koordinátáit az y = + -. A trapéz BD

, D(-1; 1). A B csúcs koordinátáit az y = + -. A trapéz BD Kör és egyenes kölcsönös helyzete Kör érintôje 7 9 A húr hossza: egység 9 A ( ) ponton átmenô legrövidebb húr merôleges a K szakaszra, ahol K az adott kör középpontja, feltéve, hogy a kör belsejében van

Részletesebben

(d) a = 5; c b = 16 3 (e) b = 13; c b = 12 (f) c a = 2; c b = 5. Számítsuk ki minden esteben a háromszög kerületét és területét.

(d) a = 5; c b = 16 3 (e) b = 13; c b = 12 (f) c a = 2; c b = 5. Számítsuk ki minden esteben a háromszög kerületét és területét. Euklidész tételei megoldások c = c a + c b a = c c a b = c c b m c = c a c b 1. Számítsuk ki az derékszögű ABC háromszög hiányzó oldalainak nagyságát, ha adottak: (a) c a = 1,8; c b =, (b) c = 10; c a

Részletesebben

9. Írjuk fel annak a síknak az egyenletét, amely átmegy az M 0(1, 2, 3) ponton és. egyenessel;

9. Írjuk fel annak a síknak az egyenletét, amely átmegy az M 0(1, 2, 3) ponton és. egyenessel; Síkok és egyenesek FELADATLAP Írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely átmegy az M 0(,, ) ponton és a) az M(,, 0) ponton; b) párhuzamos a d(,, 5) vektorral; c) merőleges a x y + z 0 = 0 síkra;

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatok (emelt szint)

Koordináta-geometria feladatok (emelt szint) Koordináta-geometria feladatok (emelt szint) 1. (ESZÉV Minta (2) 2004.05/7) Egy ABC háromszögben CAB = 30, az ACB = 45. A háromszög két csúcsának koordinátái: A(2; 2) és C(4; 2). Határozza meg a harmadik

Részletesebben

egyenletrendszert. Az egyenlő együtthatók módszerét alkalmazhatjuk. sin 2 x = 1 és cosy = 0.

egyenletrendszert. Az egyenlő együtthatók módszerét alkalmazhatjuk. sin 2 x = 1 és cosy = 0. Magyar Ifjúság. X. TRIGONOMETRIKUS FÜGGVÉNYEK A trigonometrikus egyenletrendszerek megoldása során kísérletezhetünk új változók bevezetésével, azonosságok alkalmazásával, helyettesítő módszerrel vagy más,

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások Megoldások 1. Határozd meg a szakasz hosszát, ha a végpontok koordinátái: A ( 1; ) és B (5; )! A szakasz hosszához számítsuk ki a két pont távolságát: d AB = AB = (5 ( 1)) + ( ) = 6 + 1 = 7 6,08.. Határozd

Részletesebben

HASONLÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK. 5 cm 3 cm. 2,4 cm

HASONLÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK. 5 cm 3 cm. 2,4 cm HASONLÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK Egyszerű, hasonlósággal kapcsolatos feladatok 1. Határozd meg az x, y és z szakaszok hosszát! y cm cm z x 2, cm 2. Határozd meg az x, y, z és u szakaszok hosszát! x

Részletesebben

2. ELŐADÁS. Transzformációk Egyszerű alakzatok

2. ELŐADÁS. Transzformációk Egyszerű alakzatok 2. ELŐADÁS Transzformációk Egyszerű alakzatok Eltolás A tér bármely P és P pontpárjához pontosan egy olyan eltolás létezik, amely P-t P -be viszi. Bármely eltolás tetszőleges egyenest vele párhuzamos egyenesbe

Részletesebben

Helyvektorok, műveletek, vektorok a koordináta-rendszerben

Helyvektorok, műveletek, vektorok a koordináta-rendszerben Helyvektorok, műveletek, vektorok a koordináta-rendszerben. Rajzold meg az alábbi helyvektorokat a derékszögű koordináta-rendszerben, majd számítsd ki a hosszúságukat! a) (4 ) b) ( 5 ) c) ( 6 ) d) (4 )

Részletesebben

Koordinátageometriai gyakorló feladatok I ( vektorok )

Koordinátageometriai gyakorló feladatok I ( vektorok ) Koordinátageometriai gyakorló feladatok I ( vektorok./ Határozd meg az AB szakasznak azt a pontját, amely a szakaszt : ha A ( ; és a B ( ; 8!./ Adott az A ( 3 ; 5 és a ( ; 6 B pont. Számítsd ki az AB vektor

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások Megoldások 1. Tekintsük az alábbi szabályos hatszögben a következő vektorokat: a = AB és b = AF. Add meg az FO, DC, AO, AC, BE, FB, CE, DF vektorok koordinátáit az (a ; b ) koordinátarendszerben! Alkalmazzuk

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások Megoldások 1. Írd fel a K (0; 2) középpontú 7 sugarú kör egyenletét! A keresett kör egyenletét felírhatjuk a képletbe való behelyettesítéssel: x 2 + (y + 2) 2 = 49. 2. Írd fel annak a körnek az egyenletét,

Részletesebben

A kör. A kör egyenlete

A kör. A kör egyenlete A kör egyenlete A kör A kör egyenlete 8 a) x + y 6 b) x + y c) 6x + 6y d) x + y 9 8 a) x + y 6 + 9 b) x + y c) x + y a + b 8 a) (x - ) + (y - ) 9, rendezve x + y - 8x - y + b) x + y - 6x - 6y + c) x +

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg Analitikus mértan 3. FELADATLAP Síkbeli egyenesek 1. Írjuk fel annak az egyenesnek a paraméteres egyenleteit, amely (i) áthalad az M 0 (1, 2) ponton és párhuzamos a a(3, 1) vektorral; (ii) áthalad az origón

Részletesebben

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam I. Pontok, egyenesek, síkok és ezek kölcsönös helyzetet 1) a pont, az egyenes, a sík és az illeszkedés alapfogalmak 2) két egyenes metsző, ha van közös pontjuk

Részletesebben

EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK TENGELYES TÜKRÖZÉS

EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK TENGELYES TÜKRÖZÉS GEOMETRIA 1. Az A, B, C egy egyenes pontjai (ebben a sorrendben), AB szakasz 5 cm, BC szakasz 17 cm. F 1 az AB szakasz, F 2 a BC szakasz felezőpontja. Mekkora az F 1 F 2 szakasz? 2. Az AB és CD szakaszok

Részletesebben

Érettségi feladatok Koordinátageometria_rendszerezve / 5

Érettségi feladatok Koordinátageometria_rendszerezve / 5 Érettségi feladatok Koordinátageometria_rendszerezve 2005-2013 1/ 5 Vektorok 2005. május 28./12. Adottak az a (4; 3) és b ( 2; 1) vektorok. a) Adja meg az a hosszát! b) Számítsa ki az a + b koordinátáit!

Részletesebben

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk)

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) 1. Térelemek Geometria a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) b. Def: félegyenes, szakasz, félsík, féltér. c. Kölcsönös helyzetük: i. pont és (egyenes vagy

Részletesebben

Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5

Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5 Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5 2003. Próba/ 13. Adott egy háromszög három csúcspontja a koordinátáival: A( 4; 4), B(4; 4) és C( 4; 8). Számítsa ki a C csúcsból induló súlyvonal és az A csúcsból

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatgyűjtemény

Koordináta-geometria feladatgyűjtemény Koordináta-geometria feladatgyűjtemény A feladatok megoldásai a dokumentum végén találhatók Vektorok 1. Egy négyzet két szemközti csúcsának koordinátái: A( ; 7) és C(4 ; 1). Határozd meg a másik két csúcs

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT 1) Adott két pont: A 4; 1 felezőpontjának koordinátáit! AB felezőpontja legyen F. Koordináta-geometria és B 3 1; Írja fel az AB szakasz 1 3 4

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatok (középszint)

Koordináta-geometria feladatok (középszint) Koordináta-geometria feladatok (középszint) 1. (KSZÉV Minta (1) 2004.05/I/4) Adott az A(2; 5) és B(1; 3) pont. Adja meg az AB szakasz felezőpontjának koordinátáit! 2. (KSZÉV Minta (2) 2004.05/I/7) Egy

Részletesebben

Síkgeometria 12. évfolyam. Szögek, szögpárok és fajtáik

Síkgeometria 12. évfolyam. Szögek, szögpárok és fajtáik Szögek, szögpárok és fajtáik Szögfajták: Jelölés: Mindkét esetben: α + β = 180 Pótszögek: Olyan szögek, amelyeknek összege 90. Oldalak szerint csoportosítva A háromszögek Általános háromszög: Minden oldala

Részletesebben

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Szakasz mert van két végpontja Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Tört vonal Szög mert van két szára és csúcsa Félegyenes mert van egy kezdőpontja 5 1 1 Két egyenes egymásra merőleges ha egymással

Részletesebben

10. Tétel Háromszög. Elnevezések: Háromszög Kerülete: a + b + c Területe: (a * m a )/2; (b * m b )/2; (c * m c )/2

10. Tétel Háromszög. Elnevezések: Háromszög Kerülete: a + b + c Területe: (a * m a )/2; (b * m b )/2; (c * m c )/2 10. Tétel Háromszög Tulajdonságok: - Háromszögnek nevezzük a sokszöget, ha 3 oldala, 3 csúcsa és 3 szöge van - A háromszög belső szögeinek összege 180 o - A háromszög külső szögeinek összege 360 o - A

Részletesebben

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög,

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög, 52. Sorold fel a deltoid tulajdonságait! 53. Hogy számoljuk ki a deltoid területét? A deltoid egyik átlója a deltoid Átlói. A szimmetriaátló a másik átlót és a deltoid szögét. A szimmetriatengely két ellentétes

Részletesebben

1. Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria 146/1. a) 0; 3; 8; A;B;C; D; E;H; I; M; O; T; U; V; W; X; Y;Z. b) 0; H; I; N; O; S; X; Z

1. Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria 146/1. a) 0; 3; 8; A;B;C; D; E;H; I; M; O; T; U; V; W; X; Y;Z. b) 0; H; I; N; O; S; X; Z 146/1 147/2 1. Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria a) 0; 3; 8; A;B;C; D; E;H; I; M; O; T; U; V; W; X; Y;Z b) 0; H; I; N; O; S; X; Z c) 0; O; H; I; X; Z a) kőr dáma b) pikk jumbo; kőr dáma.; káró

Részletesebben

Síkbeli egyenesek Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg

Síkbeli egyenesek Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg Analitikus mértan 5. FELADATLAP Síkbeli egyenesek 5.1. Írjuk fel annak az egyenesnek a paraméteres egyenleteit, amely (i) áthalad az M 0 (1, 2) ponton és párhuzamos a a(3, 1) vektorral; (ii) áthalad az

Részletesebben

Geometria 1 összefoglalás o konvex szögek

Geometria 1 összefoglalás o konvex szögek Geometria 1 összefoglalás Alapfogalmak: a pont, az egyenes és a sík Axiómák: 1. Bármely 2 pontra illeszkedik egy és csak egy egyenes. 2. Három nem egy egyenesre eső pontra illeszkedik egy és csak egy sík.

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatgyűjtemény (A feladatok megoldásai a dokumentum végén találhatók)

Koordináta-geometria feladatgyűjtemény (A feladatok megoldásai a dokumentum végén találhatók) Koordináta-geometria feladatgyűjtemény (A feladatok megoldásai a dokumentum végén találhatók) Vektorok 1. Egy négyzet két szemközti csúcsának koordinátái: A( ; 7) és C(4 ; 1). Határozd meg a másik két

Részletesebben

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 2005. május 10. 4. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! A: A háromszög köré írható kör középpontja mindig valamelyik súlyvonalra

Részletesebben

2004_02/10 Egy derékszögű trapéz alapjainak hossza a, illetve 2a. A rövidebb szára szintén a, a hosszabb b hosszúságú.

2004_02/10 Egy derékszögű trapéz alapjainak hossza a, illetve 2a. A rövidebb szára szintén a, a hosszabb b hosszúságú. Geometria háromszögek, négyszögek 2004_01/10 Az ABC háromszög C csúcsánál derékszög van. A derékszöget a CT és CD szakaszok három egyenlő részre osztják. A CT szakasz a háromszög egyik magassága is egyben.

Részletesebben

Ismételjük a geometriát egy feladaton keresztül!

Ismételjük a geometriát egy feladaton keresztül! Laczkó László Készült a Fazekas ihály Oktatási Kulturális és Sport lapítvány támogatásával z árák elektronikus változatát Véges árton (009c) diák készítette feladat z hegyesszögű háromszög -nél levő szöge.

Részletesebben

Skaláris szorzat: a b cos, ahol α a két vektor által bezárt szög.

Skaláris szorzat: a b cos, ahol α a két vektor által bezárt szög. 1 Összeadás: Legyen a (7; 3) és b (- 2; 4), akkor az összegük a + b (7 + (-2); 3 + 4) = (5; 7) Kivonás: Legyen a (7; 3) és b (- 2; 4), akkor a különbségük a b (7 - (-2); 3-4)=(9; - 1) Valós számmal való

Részletesebben

Exponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek

Exponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek Eponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek. Hatványozási azonosságok. Számítsd ki a következő hatványok pontos értékét! a) 8 b) 4 c) d) 7 e) f) 9 0, g) 0, 9 h) 6 0, 7,, i) 8 j) 6 k) 4 l) 49,.

Részletesebben

Koordinátageometria Megoldások

Koordinátageometria Megoldások 005-0XX Középszint Koordinátageometria Megoldások 1) Adott két pont: A 4; 1 felezőpontjának koordinátáit! AB felezőpontja legyen F. és B 3 1; Írja fel az AB szakasz 1 3 + 4 + 1 3 F ; = F ;1 ) Egy kör sugarának

Részletesebben

3 függvény. Számítsd ki az f 4 f 3 f 3 f 4. egyenlet valós megoldásait! 3 1, 3 és 5 3 1

3 függvény. Számítsd ki az f 4 f 3 f 3 f 4. egyenlet valós megoldásait! 3 1, 3 és 5 3 1 Érettségi, M, I-es feladatsor, természettudomány.. Számítsd ki a C! összeget! log 4. Határozd meg a. Számítsd ki az egyenlet valós megoldásait! összeg értékét, ha és az 4. Adott az f : 0,, f. Adottak az

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Koordináta-geometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Alapszerkesztések 2. (Merőlegesek szerkesztése, nevezetes szögek, háromszög három oldalból) Merőleges szerkesztése egyeneshez külső pontból

Alapszerkesztések 2. (Merőlegesek szerkesztése, nevezetes szögek, háromszög három oldalból) Merőleges szerkesztése egyeneshez külső pontból 1 Merőleges szerkesztése egyeneshez külső pontból Egy egyeneshez szerkessz egy adott ponton átmenő merőlegest! 1.Végy fel a síkon egy egyenest 2.Végy fel a síkon egy olyan pontot, amely nem az egyenesen

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

GEOMETRIA. b a X O Y. A pótszögek olyan szögpárok, amelyek az összege 90. A szögek egymás pótszögei. b a

GEOMETRIA. b a X O Y. A pótszögek olyan szögpárok, amelyek az összege 90. A szögek egymás pótszögei. b a GOMTRI ndrea Philippou, Marios ntoniades Szakaszok és félegyenesek gy szakasz felezőmerőlegese egy olyan egyenes, félegyenes vagy szakasz, ami áthalad a szakasz középpontján és merőleges a szakaszra. Tétel:

Részletesebben

Nagy András. Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály 2010.

Nagy András. Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály 2010. Nagy András Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály 010. Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály 1) Döntsd el, hogy a P pont illeszkedik-e az e egyenesre

Részletesebben

Koordináta - geometria I.

Koordináta - geometria I. Koordináta - geometria I A koordináta geometria témaköre geometriai problémákat old meg algebrai módszerekkel úgy, hogy a geometriai fogalmaknak algebrai fogalmakat feleltet meg: a pontokat, vektorokat

Részletesebben

Hasonlóság. kísérleti feladatgyűjtemény POKG 2015. 10. osztályos matematika

Hasonlóság. kísérleti feladatgyűjtemény POKG 2015. 10. osztályos matematika Hasonlóság kísérleti feladatgyűjtemény 10. osztályos matematika POKG 2015. Hasonló háromszögek oldalaránya 0. Keressük meg az alábbi háromszögek összetartozó oldalpárjait és arányossággal számítsuk ki

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria I. Geometria I. Alapfogalmak: Az olyan fogalmakat, amelyeket nem tudunk egyszerűbb fogalmakra visszavezetni, alapfogalmaknak nevezzük, s ezeket nem definiáljuk. Pl.: pont, egyenes, sík, tér, illeszkedés.

Részletesebben

Matematika 8. osztály

Matematika 8. osztály ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos Matematika 8. osztály V. rész: Síkgeometria Készítette: Balázs Ádám Budapest, 2019 2. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. rész: Síkgeometria...........................

Részletesebben

VEKTOROK. 1. B Legyen a( 3; 2; 4), b( 2; 1; 2), c(3; 4; 5), d(8; 5; 7). (a) 2a 4c + 6d [(30; 10; 30)]

VEKTOROK. 1. B Legyen a( 3; 2; 4), b( 2; 1; 2), c(3; 4; 5), d(8; 5; 7). (a) 2a 4c + 6d [(30; 10; 30)] Bodó Beáta 1 VEKTOROK 1. B Legyen a( ; 2; 4), b( 2; 1; 2), c(; 4; 5), d(8; 5; 7). (a) 2a 4c + 6d [(0; 10; 0)] (b) c + b 7a [(18; 15; 29)] (c) 2d c + b [ (5; ; ) = 6, 56] (d) 4a + 8b 7c [ ( 49; 44; 5) =

Részletesebben

Koordináta geometria III.

Koordináta geometria III. Koordináta geometria III. TÉTEL: A P (x; y) pont akkor és csak akkor illeszkedik a K (u; v) középpontú r sugarú körre (körvonalra), ha (x u) 2 + (y v) 2 = r 2. Ez az összefüggés a K (u; v) középpontú r

Részletesebben

A keresett kör középpontja Ku ( ; v, ) a sugara r = 1. Az adott kör középpontjának koordinátái: K1( 4; 2)

A keresett kör középpontja Ku ( ; v, ) a sugara r = 1. Az adott kör középpontjának koordinátái: K1( 4; 2) 55 A kör 87 8 A keresett kör középpontja Ku ( ; v, ) a sugara r = Az adott kör középpontjának koordinátái: K( ; ) és a sugara r =, az adott pont P(; ) Ekkor KP = és KK = () ( u ) + ( v ) =, () ( u ) +

Részletesebben

KOORDINÁTA-GEOMETRIA

KOORDINÁTA-GEOMETRIA XIV. Témakör: feladatok 1 Huszk@ Jenő XIV.TÉMAKÖR Téma A pont koordinátageometriája A kör koordinátageometriája KOORDINÁTA-GEOMETRIA A projekt típus ú feladatok tartalmi szintézise A feladat sorszáma Oldal

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI MIKE MATEMATIKA ÖSSZEFOGLALÓ FELADATGYÛJTEMÉNY ÉVESEKNEK MEGOLDÁSOK (II. KÖTET)

KOSZTOLÁNYI MIKE MATEMATIKA ÖSSZEFOGLALÓ FELADATGYÛJTEMÉNY ÉVESEKNEK MEGOLDÁSOK (II. KÖTET) KOSZTOLÁNYI MIKE MATEMATIKA ÖSSZEFOGLALÓ FELADATGYÛJTEMÉNY 10 14 ÉVESEKNEK MEGOLDÁSOK (II. KÖTET) Kosztolányi József - Mike János MATEMATIKA ÖSSZEFOGLALÓ FELADATGYÛJTEMÉNY 10-14 ÉVESEKNEK MEGOLDÁSOK **

Részletesebben

A kör. A kör egyenlete

A kör. A kör egyenlete A kör egyenlete A kör A kör egyenlete 8 a) x + y 6 b) x + y c) 6x + 6y d) x + y 9 8 a) x + y 6 + 9 b) x + y c) x + y a + b 8 a) (x - ) + (y - ) 9, rendezve x + y - 8x - 0y + 0 b) x + y - 6x - 6y + 0 c)

Részletesebben

5. előadás. Skaláris szorzás

5. előadás. Skaláris szorzás 5. előadás Skaláris szorzás Bevezetés Két vektor hajlásszöge: a vektorokkal párhuzamos és egyirányú, egy pontból induló félegyenesek konvex szöge. φ Bevezetés Definíció: Két vektor skaláris szorzata abszolút

Részletesebben

Lehet hogy igaz, de nem biztos. Biztosan igaz. Lehetetlen. A paralelogrammának van szimmetria-középpontja. b) A trapéznak két szimmetriatengelye van.

Lehet hogy igaz, de nem biztos. Biztosan igaz. Lehetetlen. A paralelogrammának van szimmetria-középpontja. b) A trapéznak két szimmetriatengelye van. Geometria, sokszögek, szögek, -, 2004_01/5 Lili rajzolt néhány síkidomot: egy háromszöget, egy deltoidot, egy paralelogrammát és egy trapézt. A következő állítások ezekre vonatkoznak. Tegyél * jelet a

Részletesebben

Hasonlóság 10. évfolyam

Hasonlóság 10. évfolyam Hasonlóság Definíció: A geometriai transzformációk olyan függvények, melyek értelmezési tartománya, és értékkészlete is ponthalmaz. Definíció: Két vagy több geometriai transzformációt egymás után is elvégezhetünk.

Részletesebben

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi első fordulójának feladatmegoldásai

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi első fordulójának feladatmegoldásai Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 008-009. tanévi első fordulójának feladatmegoldásai matematikából, a II. kategória számára. Határozzuk meg az alábbi egyenletrendszer valós megoldásait. ( x

Részletesebben

Geometria I. Szilágyi Ibolya. Matematika és Informatika Intézet EKF, Eger április 21.

Geometria I. Szilágyi Ibolya. Matematika és Informatika Intézet EKF, Eger április 21. Geometria I. Szilágyi Ibolya szibolya@ektf.hu Matematika és Informatika Intézet EKF, Eger 2006. április 21. Szilágyi Ibolya (EKF) Geometria 2006. április 21. 1 / 77 Outline Szimmetrikus alakzatok, speciális

Részletesebben

Bevezetés a síkgeometriába

Bevezetés a síkgeometriába a síkgeometriába 2016.01.29. a síkgeometriába 1 Fogalom, alapfogalom Álĺıtás,axióma Térelemek kölcsönös helyzete 2 A szögek A szögek mérése Szögfajták Szögpárok 3 4 a síkgeometriába Fogalom, alapfogalom

Részletesebben

Témák: geometria, kombinatorika és valósuínűségszámítás

Témák: geometria, kombinatorika és valósuínűségszámítás Matematika BSc Elemi matematika 3 Témák: geometria, kombinatorika és valósuínűségszámítás Kitűzött feladatok Geometria 1. Egy ABD háromszög szögei rendre α, β, γ. Mekkora szöget zár be egymással a) az

Részletesebben

Feladatok a májusi emelt szintű matematika érettségi példáihoz Hraskó András

Feladatok a májusi emelt szintű matematika érettségi példáihoz Hraskó András Feladatok a 2010. májusi emelt szintű matematika érettségi példáihoz Hraskó András 1. Halmazok, halmazműveletek, halmazok számossága, halmazműveletek és logikai műveletek kapcsolata. HA.1.1. Adott a síkon

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria III.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria III. Geometria III. DEFINÍCIÓ: (Vektor) Az egyenlő hosszúságú és egyirányú irányított szakaszoknak a halmazát vektornak nevezzük. Jele: v. DEFINÍCIÓ: (Geometriai transzformáció) Geometriai transzformációnak

Részletesebben

10. Koordinátageometria

10. Koordinátageometria I. Nulladik ZH-ban láttuk: 0. Koordinátageometria. Melyek azok a P x; y pontok, amelyek koordinátái kielégítik az Ábrázolja a megoldáshalmazt a koordináta-síkon! x y x 0 egyenlőtlenséget? ELTE 00. szeptember

Részletesebben

Szélsőérték problémák elemi megoldása II. rész Geometriai szélsőértékek Tuzson Zoltán, Székelyudvarhely

Szélsőérték problémák elemi megoldása II. rész Geometriai szélsőértékek Tuzson Zoltán, Székelyudvarhely Szélsőérték problémák elemi megoldása II. rész Geometriai szélsőértékek Tuzson Zoltán, Székelyudvarhely Ebben a részben geometriai problémák szélsőértékeinek a megállapításával foglalkozunk, a síkgeometriai

Részletesebben

MINTAFELADATOK. 1. feladat: Két síkidom metszése I.33.,I.34.

MINTAFELADATOK. 1. feladat: Két síkidom metszése I.33.,I.34. MINTAFELADATOK 1. feladat: Két síkidom metszése I.33.,I.34. 2. feladat: Testábrázolás képsíktranszformációval Gúla ábrázolása (a magasságvonalának transzformálásával) Adott az m egyenes, a ráilleszkedő

Részletesebben

= 7, a 3. = 7; x - 4y =-8; x + 2y = 10; x + y = 7. C-bôl induló szögfelezô: (-2; 3). PA + PB = PA 1. (8; -7), n(7; 8), 7x + 8y = 10, x = 0 & P 0;

= 7, a 3. = 7; x - 4y =-8; x + 2y = 10; x + y = 7. C-bôl induló szögfelezô: (-2; 3). PA + PB = PA 1. (8; -7), n(7; 8), 7x + 8y = 10, x = 0 & P 0; 98 Az egyenes egyenletei. a) A( 0) B(0 6) AB_ - 6i& n( ) x + y = b) x - y =- c) 6x - y = 0 d) 6x + y = e) x + y = f) x + y = a g) x - y = a.. A(a 0) B(0 b) AB_ -a bi n (b a) bx + ay = ab osszuk el a $

Részletesebben

Geometriai alapfogalmak

Geometriai alapfogalmak Geometriai alapfogalmak Alapfogalmak (nem definiáljuk): pont, egyenes, sík, tér. Félegyenes: egy egyenest egy pontja két félegyenesre bontja. Ez a pont a félegyenes végpontja. A félegyenes végtelen hosszú.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY SÍKIDOMOK Síkidom 1 síkidom az a térelem, amelynek valamennyi pontja ugyan abban a síkban helyezkedik el. A síkidomokat

Részletesebben

Geometriai feladatok, 9. évfolyam

Geometriai feladatok, 9. évfolyam Geometriai feladatok, 9. évfolyam Szögek 1. Nevezzük meg az ábrán látható szögpárokat. Mekkora a nagyságuk, ha α =52 o fok? 2. Mekkora az a szög, amelyik a, az egyenesszög 1/3-ad része b, pótszögénél 32

Részletesebben

Feladatok Elemi matematika IV. kurzushoz

Feladatok Elemi matematika IV. kurzushoz Feladatok Elemi matematika IV. kurzushoz 1. gyakorlat (2012. február 6.), Síkizometriák 1.1. gyakorlat. Milyen síkizometria két (a) egymással párhuzamos (b) egymást α szögben metsz egyenesre vett tengelyes

Részletesebben

Koordinátageometria. , azaz ( ) a B halmazt pontosan azok a pontok alkotják, amelynek koordinátáira:

Koordinátageometria. , azaz ( ) a B halmazt pontosan azok a pontok alkotják, amelynek koordinátáira: 005-0XX Emelt szint Koordinátageometria 1) a) Egy derékszögű háromszög egyik oldalegyenese valamelyik koordinátatengely, egy másik oldalegyenesének egyenlete x + y = 10, egyik csúcsa az origó. Hány ilyen

Részletesebben

Vektorgeometria (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Vektorgeometria (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Vektorgeometria (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. A térbeli irányított szakaszokat vektoroknak hívjuk. Két vektort egyenlőnek tekintünk, ha párhuzamos eltolással fedésbe hozhatók.

Részletesebben

Geometriai transzformációk

Geometriai transzformációk Geometriai transzformációk I. Egybevágósági transzformációk 58. a) Eltolás az y tengely mentén -vel negatív irányba. (Eltolás a v(0; -) vektorral.) b) Tükrözés az x = 10 egyenesre. c) A körüli -90 -os

Részletesebben

Geometria I. Vígh Viktor

Geometria I. Vígh Viktor Geometria I. Vígh Viktor Kivonat Jelen jegyzet az SZTE osztatlan matematikatanár-képzésében szereplő Geometria I. tantárgyhoz íródott. A kurzus a tanulmányok első félévében kötelező. Ezért a tárgyalásban

Részletesebben

Vektoralgebra feladatlap 2018 január 20.

Vektoralgebra feladatlap 2018 január 20. 1. Adott az ABCD tetraéder, határozzuk meg: a) AB + BD + DC b) AD + CB + DC c) AB + BC + DA + CD Vektoralgebra feladatlap 018 január 0.. Adott az ABCD tetraéder. Igazoljuk, hogy AD + BC = BD + AC, majd

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Koordinátageometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Koordinátageometria 1) MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Koordinátageometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Koordinátageometria. M veletek vektorokkal grakusan. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék 1

Koordinátageometria. M veletek vektorokkal grakusan. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék 1 Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék 1 Koordinátageometria M veletek vektorokkal grakusan 1. Az ABCD négyzet oldalvektorai közül a = AB és b = BC. Adja meg az AC és BD vektorokat a

Részletesebben

Egybevágósági transzformációk. A geometriai transzformációk olyan függvények, amelyek ponthoz pontot rendelnek hozzá.

Egybevágósági transzformációk. A geometriai transzformációk olyan függvények, amelyek ponthoz pontot rendelnek hozzá. Egybevágósági transzformációk A geometriai transzformációk olyan függvények, amelyek ponthoz pontot rendelnek hozzá. Egybevágósági transzformációk azok a geometriai transzformációk, amelyeknél bármely

Részletesebben

1. FELADAT: SZÁMÍTSD KI A KÖVETKEZŐ SZÁMKIFEJEZÉSEK ÉRTÉKEIT:

1. FELADAT: SZÁMÍTSD KI A KÖVETKEZŐ SZÁMKIFEJEZÉSEK ÉRTÉKEIT: 1. FELADAT: SZÁMÍTSD KI A KÖVETKEZŐ SZÁMKIFEJEZÉSEK ÉRTÉKEIT: a) ( 7) + ( 12) = 19 b) ( 24) + (+15) = 9 c) ( 5) + ( 27) = 32 d) (+19) + (+11) = +30 e) ( 7) ( 25) = +175 f) ( 5) (+14) = 70 g) ( 36) (+6)

Részletesebben

GEOMETRIAI SZERKESZTÉSEK KORLÁTOZOTT ESZKÖZÖKKEL

GEOMETRIAI SZERKESZTÉSEK KORLÁTOZOTT ESZKÖZÖKKEL GEOMETRIAI SZERKESZTÉSEK KORLÁTOZOTT ESZKÖZÖKKEL BSc szakdolgozat Készítette: Gyalog Eszter (Matematika BSc) Témavezető: Moussong Gábor (adjunktus) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Részletesebben

Geometriai transzformációk

Geometriai transzformációk Geometriai transzformációk 11 elemi geometriafeladat 10. és DG Matektábor 2016. október 6. Röviden a transzformációkról Tengelyes tükrözés 10. és ( DG Matektábor) Geometriai transzformációk 2016. október

Részletesebben

Síkgeometria. Ponthalmazok

Síkgeometria.  Ponthalmazok Síkgeometria http://zanza.tv/matematika/geometria Ponthalmazok Alapfogalmak: pont egyenes sík (nincs kiterjedése; általában nagy betűvel jelöljük) (végtelen hosszú; általában kis betűvel jelöljük) (végtelen

Részletesebben

Nem mindig az a bonyolult, ami annak látszik azaz geometria feladatok megoldása egy ritkán használt eszköz segítségével

Nem mindig az a bonyolult, ami annak látszik azaz geometria feladatok megoldása egy ritkán használt eszköz segítségével Nem mindig az a bonyolult, ami annak látszik azaz geometria feladatok megoldása egy ritkán használt eszköz segítségével Rátz László Vándorgyűlés 2018 Győr Fonyó Lajos Keszthelyi Vajda János Gimnázium A

Részletesebben

Koordináta-geometria II.

Koordináta-geometria II. Koordináta-geometria II. DEFINÍCIÓ: (Alakzat egyenlete) A síkon adott egy derékszögű koordináta rendszer. A síkban levő alakzat egyenlete olyan f (x, y) = 0 egyenlet, amelyet azoknak és csak azoknak a

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) 2. forduló - megoldások. 1 pont Ekkor

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) 2. forduló - megoldások. 1 pont Ekkor Okta tási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 0/0 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA). forduló - megoldások. Az valós számra teljesül a 3 sin sin cos sin egyenlőség. Milyen értékeket

Részletesebben

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok)

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) DEFINÍCIÓ: (Hasonló alakzatok) Két alakzat hasonló, ha van olyan hasonlósági transzformáció, amely az egyik alakzatot a másikba

Részletesebben

2. Síkmértani szerkesztések

2. Síkmértani szerkesztések 2. Síkmértani szerkesztések Euklidész görög matematikus (i. e. 325 körül) szerint azokat az eljárásokat tekintjük szerkesztésnek, amelyek egy egyenes vonalzóval és egy körz vel véges számú lépésben elvégezhet

Részletesebben

Bolyai János Matematikai Társulat. 1. Az a és b valós számra a 2 + b 2 = 1 teljesül, ahol ab 0. Határozzuk meg az. szorzat minimumát. Megoldás.

Bolyai János Matematikai Társulat. 1. Az a és b valós számra a 2 + b 2 = 1 teljesül, ahol ab 0. Határozzuk meg az. szorzat minimumát. Megoldás. Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága támogatásával Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 005/00-os tanév első iskolai) forduló haladók II. kategória nem speciális

Részletesebben

ANALITIKUS MÉRTAN I. VEKTORALGEBRA. 1. Adott egy ABCD tetraéder. Határozzuk meg az alábbi összegeket: a) AD + BC = BD + AC.

ANALITIKUS MÉRTAN I. VEKTORALGEBRA. 1. Adott egy ABCD tetraéder. Határozzuk meg az alábbi összegeket: a) AD + BC = BD + AC. ANALITIKUS MÉRTAN INFORMATIKA CSOPORT I. VEKTORALGEBRA 1. Feladatlap Műveletek vektorokkal 1. Adott egy ABCD tetraéder. Határozzuk meg az alábbi összegeket: a) AB + BD + DC; b) AD + CB + DC; c) AB + BC

Részletesebben

3. tétel Térelemek távolsága és szöge. Nevezetes ponthalmazok a síkon és a térben.

3. tétel Térelemek távolsága és szöge. Nevezetes ponthalmazok a síkon és a térben. 3. tétel Térelemek távolsága és szöge. Nevezetes ponthalmazok a síkon és a térben. TÁVOLSÁG Általános definíció: két alakzat távolsága a két alakzat pontjai között húzható legrövidebb szakasz hosszaa távolság

Részletesebben

1. Halmazok, halmazműveletek. Nevezetes ponthalmazok a síkban és a térben. (x eleme az A halmaznak, x az A halmazhoz tartozik),

1. Halmazok, halmazműveletek. Nevezetes ponthalmazok a síkban és a térben. (x eleme az A halmaznak, x az A halmazhoz tartozik), 1. Halmazok, halmazműveletek. Nevezetes ponthalmazok a síkban és a térben Halmazok A halmaz a matematikában nem definiált fogalom. A halmazt alapfogalomnak tekintjük, nem tudjuk egyszerűbb fogalmakkal

Részletesebben

XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaverseny Zilah, február II. forduló osztály

XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaverseny Zilah, február II. forduló osztály . feladat: Szupercsiga egy függőleges falon mászik felfelé. Első nap 4 cm-t tesz meg, éjszaka cm-t visszacsúszik. Második napon 9 cm-t tesz meg, éjszaka 4 cm-t csúszik vissza, harmadik napon 6 cm-t mászik,

Részletesebben

Vektorok összeadása, kivonása, szorzás számmal, koordináták

Vektorok összeadása, kivonása, szorzás számmal, koordináták Vektorok összeadása, kivonása, szorzás számmal, koordináták 1. Mik lesznek a P (3, 4, 8) pont C (3, 7, 2) pontra vonatkozó tükörképének a koordinátái? 2. Egy szabályos hatszög középpontja K (4, 1, 4),

Részletesebben

Interaktív geometriai rendszerek használata középiskolában -Pont körre vonatkozó hatványa, hatványvonal-

Interaktív geometriai rendszerek használata középiskolában -Pont körre vonatkozó hatványa, hatványvonal- Fazekas Gabriella IV. matematika-informatika Interaktív geometriai rendszerek használata középiskolában -Pont körre vonatkozó hatványa, hatványvonal- Jelen tanulmány a fent megjelölt fogalmak egy lehetséges

Részletesebben

3 m ; a víz sodráé sec. Bizonyítsuk be, hogy a legnagyobb szöge 120 0 -os! α =. 4cos 2

3 m ; a víz sodráé sec. Bizonyítsuk be, hogy a legnagyobb szöge 120 0 -os! α =. 4cos 2 3... Egyenes szíjhatás esetén milyen hosszú szíj szükséges 50 cmes és 6 cm-es sugarú tárcsák összekapcsolásához, ha a tárcsák tengelyeinek távolsága 335 cm? 3... Csónakkal akarunk a folyó túlsó partjára

Részletesebben

Izsák Imre Gyula természettudományos verseny

Izsák Imre Gyula természettudományos verseny 199 Jelölje m a, m b, m c egy háromszög magasságait, ρ a háromszög beírt körének a sugarát. Igazoljuk, hogy ma + mb + mc 9ρ Mikor áll fenn az egyenlség? Osszuk fel egy tetszleges ABCD konvex négyszög AB,

Részletesebben

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2010/2011-es tanév 1. forduló haladók III. kategória

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2010/2011-es tanév 1. forduló haladók III. kategória Bolyai János Matematikai Társulat Oktatásért Közalapítvány támogatásával Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2010/2011-es tanév 1. forduló haladók III. kategória Megoldások és javítási útmutató 1. Határozzuk

Részletesebben