L'Hospital-szabály március 15. ln(x 2) x 2. ln(x 2) = ln(3 2) = ln 1 = 0. A nevez határértéke: lim. (x 2 9) = = 0.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L'Hospital-szabály. 2015. március 15. ln(x 2) x 2. ln(x 2) = ln(3 2) = ln 1 = 0. A nevez határértéke: lim. (x 2 9) = 3 2 9 = 0."

Átírás

1 L'Hospital-szabály 25. március 5.. Alapfeladatok ln 2. Feladat: Határozzuk meg a határértéket! Megoldás: Amint a korábbi határértékes feladatokban, els ként most is a határérték típusát kell megvizsgálnunk. A számláló hatáértéke: 3 ln 2 = ln3 2 = ln =. A nevez határértéke: = =. A határérték tehát típusú, azaz kritikus. Teljesülnek a L'Hospitalszabály feltételei, amely azt mondja ki, hogy az eredeti tört határértéke megegyezik azon tört határértékével, melyet a számláló és a nevez deriválásával kapunk. Ez most a következ t jelenti: ln = ln Hajtsuk végre a deriválásokat. ln = ln = Ezután a határérték már behelyettesítéssel meghatározható = 6 = 3 3 A L'Hospital-szabály szerint ez megegyezik az eredeti tört határértékével, azaz 3 ln = 6. ln 2. Feladat: Határozzuk meg a határértéket! Megoldás: Ismét a határérték típusának vizsgálatával kezdjük. A számláló határértéke: ln =.

2 A nevez határértéke: =. A határérték típusa tehát, azaz kritikus. A L Hospital-szabály nem csak a, hanem a típusú határértékek esetén is alkalmazható. Vegyük tehát a számláló és a nevez deriváltját, s az így keletkez új törtnek ugyanaz lesz a határértéke, mint az eredeti törtnek. típusú. Így az ere- ln = ln = = Ez a határérték nyilván -val egyenl, hiszen véges deti határérték is -val egyenl, azaz ln =. Megjegyzés: A megoldás elején azért fontos megvizsgálnunk a határérték típusát, mert ezzel ellen rizzük le, hogy teljesülnek-e a L'Hospitalszabály alkalmazásához a feltételek. Ha a feladatban nem kritikus tört típus, azaz vagy szerepel, akkor a szabály nem alkalmazható. 3. Feladat: Határozzuk meg a Megoldás: Vizsgáljuk a határérték típusát. határértéket! A számláló hatáértéke: = =. A nevez határértéke: 2 = 2 =. A határérték tehát típusú, azaz kritikus. Alkalmazzuk a L'Hospitalszabályt = 2 = 2 Ennek a törtnek a határértéke már behelyettesítéssel meghatározható = = Ugyanez az eredeti tört határértéke is, azaz = 7 2. e 4. Feladat: Határozzuk meg a határértéket! Megoldás: Természetesen a határérték típusát vizsgáljuk els ként. A számláló hatáértéke: e =. 2

3 A nevez határértéke: =. A határérték tehát típusú, azaz kritikus. Teljesülnek a feltétetelek a szabály alkalmazásához. e e = e = 2 Miel tt vizsgálnánk ezen új tört határértékét, célszer átalakítani. e 2 = e 2 = 2 e Az átalakítás eredményeként elt nt a tört, és helyette szorzatot kaptunk. A megoldás elején láttuk, hogy a szorzat mindkét tényez je végtelenhez tart, így a szorzat is a végtelenhez tart, azaz 2 e =. A szabály szerint pedig ugyanezzel egyenl az eredeti határérték is, tehát e =. Ez azt jelenti, a függvénynek nincs határértéke a végtelenben. sin 7 5. Feladat: Határozzuk meg a 3 határértéket! Megoldás: Vizsgáljuk meg külön a számláló és a nevez határértékét. A számláló határértéke: sin 7 = sin7 =. A nevez határértéke: 3 = 3 =. A határérték tehát típusú, azaz kritikus. Teljesülnek a L'Hospitalszabály feltétetelei. Figyeljünk azonban oda, és a számláló deriválásakor ne feledkezzünk el arról, hogy összetett függvény. Így a küls függvény deriváltját még szorozni kell a bels függvény deriváltjával. sin 7 3 = sin 7 cos = = cos 7 Ez a határérték már egyszer behelyettesítéssel meghatározható. 7 3 cos 7 = 7 3 cos7 = 7 3 Ezzel egyenl az eredeti határérték is, azaz sin 7 3 =

4 e 2 cosπ 6. Feladat: Határozzuk meg a Megoldás: Vizsgáljuk a határérték típusát. A számláló hatáértéke: 2 e 2 cosπ = e 2 2 cosπ 2 = e cos 2π = =. A nevez határértéke: = =. határértéket! A határérték tehát típusú, azaz kritikus. Teljesülnek a szabály feltételei, de a feladat látszólag sokkal bonyolultabbnak t nik, mint az eddigiek. Olyan tört határértéke ugyanis a kérdés, melynek számlálójában egy szorzat szerepel. Ha közvetlenül alkalmazzuk a szabályt, akkor ezt a szorzatot kell deriválnunk, s a derivált elég bonyolult lesz. Vegyük azonban észre, hogy a szorzat második tényez je a határérték szempontjából nem problémás, hiszen cosπ = cosπ 2 =. 2 Célszer ezért a szabály alkalmazása el tt szorzattá bontani a függvényt, és a tényez ket külön vizsgálni. 2 e 2 cosπ e 2 2 = cosπ Mivel az els tényez határértékét már meghatároztuk, így csak a második tényez vel kell foglakoznunk. Ez a határérték nyilván típusú, így teljesülnek a szabály feltételei. e 2 e = e = 2 2 Ebbe már egyszer en behelyettesíthetünk. e 2 = e = 4 Ezután térjünk vissza a szorzathoz. e 2 cosπ = 4 Ezzel egyenl az eredeti határérték is. = 4 7. Feladat: Határozzuk meg a ch határértéket! Megoldás: Az eddigi feladatokban törteknek a határértéke volt a kérdés, de most egy különbséget kell vizsgálnunk. Határozzuk meg külön a két tag határértékét. ch = = 4

5 A határérték tehát típusú. Ez is kritikus, de a L'Hospitálszabály csak kritikus típusú törtek esetén alkalmazható. Így el ször át kell alakítanunk a kifejezést, hogy különbség helyett törtet kelljen vizsgálnunk. Mivel a ch függvényt az eponenciális függvényb l származtattuk, így várhatóan gyorsabban fog végtelenhez tartani, mint. Emeljük ki a különbségb l ezt a gyorsabban növekv tagot. ch = ch ch Immár egy szorzatot kell vizsgálnunk, aminek második tényez je egy különbség, amelyben az egyik tag tört. Azt várjuk, hogy ezen tört határértéke lesz, hiszen a gyorsabban végtelenhez tartó taggal osztjuk a lassabban végtelenhez tartót. Lássuk be, hogy ez valóban így van, s vizsgáljuk innent l csak ezt a törtet, amely nyilván típusú. Erre tehát teljesülnek a L'Hospital-szabály feltételei. ch = sh sh =, ezért ez a határérték valóban, hiszen típusa ch = Mivel véges. Ezután térjünk vissza a kiemeléssel átalakított határértékhez. ch ch Az els tényez végtelenhez tart, a második tényez je pedig egy különbség. Ezen különbségben a második tagról beláttuk, hogy -hoz tart, s ebb l következ en a második tényez határértéke. Ez a szorzat nem kritikus, hanem végtelent ad eredményül. Ugyanez jelekkel leírva a következ : ch ch = = Ugyanígy végtelenhez tart a feladatban szerepl különbség is, azaz: ch =. A végtelenben tehát nincs határértéke a függvénynek. 2. Összetett feladatok e. Feladat: Határozzuk meg a 3 határértéket! 2 Megoldás: Mivel egy tört határértéke a kérdés, vizsgáljuk meg külön a számlálót és a nevez t. A számláló határértéke: e3 =. 5

6 A nevez határértéke: 2 =. A határérték tehát típusú, teljesülnek a L'Hospital-szabály feltételei. A számláló deriválásakor gyeljünk oda, mert összetett függvényr l van szó. e 3 e 3 2 = e = 2 Ha megvizsgáljuk a kapott új határérték típusát, ismét -t kapunk, azaz továbbra is kritikus. Ilyen esetben ismételten alkalmazhatjuk a szabályt. A számláló deriválásakor most se feledkezzünk meg a bels függvény deriváltjával történ szorzásról. 3 e 3 2 = 3 e 3 9 e 3 = 2 2 Mivel a számláló végtelenhez tart a nevez pedig egy pozitív konstans, így az egész tört is végtelenehez tart. Ez lesz az eredeti határérték is, azaz: e 3 2 =. Megjegyzés: Sok feladatban el fordul, hogy a L'Hospital-szabályt alkalmazva ismét kritikus határértéket kapunk. Ilyenkor ismételten alkalmazhatjuk a szabályt. sin 2. Feladat: Határozzuk meg a 2 cos 3 határértéket! Megoldás: Els ként határozzuk meg a határérték típusát. A számláló határértéke: sin 2 = sin 2 =. A nevez határértéke: cos 3 = cos3 =. A határérték tehát típusú, így alkalmazható a L'Hospital-szabály. Mind a számláló, mind a nevez deriválásánál gyeljünk, mert mindegyikben el fordul összetett függvény. sin 2 sin 2 cos 3 = 2 sin cos cos 3 = sin 3 3 = 2 sin cos = 3 sin 3 Vizsgáljuk meg az új határérték típusát. A számláló határértéke: 2 sin cos = 2 sin cos =. A nevez határértéke: 3 sin 3 = 3 sin3 =. 6

7 A határérték tehát ismét típusú. Alkalmazzuk ismételten a szabályt. A számlálóban most egy szorzatot kell deriválnunk, a nevez ben pedig összetett függvényt. 2 sin cos 3 sin 3 = 2 sin cos 3 sin 3 = 2cos cos + sin sin 2cos 2 sin 2 = 9 cos 3 9 cos 3 Ezután már behelyettesítéssel megkapjuk a a határértéket. 2cos 2 sin 2 = 2cos2 sin 2 = 2 9 cos 3 9 cos3 9 Ezzel egyezik meg az eredeti határérték is, azaz: sin 2 cos 3 = 2 9 Bár megoldottuk a feladatot, egy kicsit még foglalkozzunk vele. A L'Hospital-szabály els alkalmazása után ugyanis egy kicsit másképp is haladhattunk volna. Használjuk fel a középiskolából ismert 2 sin α cos α = sin 2α összefüggést. Ekkor a következ t kapjuk: 2 sin cos sin 2 = 3 sin 3 3 sin 3 Így a számlálóban nem szorzat áll, hanem összetett függvény, s a szabály másodszori alkalmazásakor egyszer bb a deriválás. sin 2 3 sin 3 = sin 2 2 cos 2 3 sin 3 = 9 cos 3 A határértéket ezután behelyettesítéssel kapjuk. 2 cos 2 9 cos 3 = 2 cos2 9 cos3 = 2 9 Természetesen ugyanazt az eredményt kaptuk, mint az el bb. ln Feladat: Határozzuk meg a határértéket! 5 sin Megoldás: Szokás szerint a határérték típusának vizsgálata az els lépés. A számláló határértéke: ln + 2 = ln + =. 5 A nevez határértéke: sin = sin =. A határérték tehát típusú, alkalmazható a szabály. A deriválások során vegyük gyelembe, hogy a számlálóban és a nevez ben is összetett függvény áll. 7

8 ln + 2 = 5 sin ln + 2 sin 5 = cos 5 2 Ha újra megvizsgáljuk a határérték típusát, akkor megint -t kapunk, mert a számlálóban a 2, a nevez ben pedig a 2 5 tart a -hoz. Nem célszer azonban ismételten alkalmazni a szabályt. 2 Vegyük észre, hogy a tört egyszer síthet -tel, ami igaziból a problémát okozza cos 5 = 5 2 cos 5 Az egyszer sítés után pedig meghatározható a határérték, mert már nem kritikus típusú a tört = cos 5 cos 5 = 2 5 Ez tehát az eredit hatérérték is, azaz ln + 2 = 5 sin 2 5. Megjegyzés: A feladat megoldásából látható, hogy nem szabad meggondolatlanul mindig a L'Hospital-szabályt alkalmazni a kritikus esetekben. Ha most nem egyszer sítünk, akkor igen csúnya függvényeket kell deriválnunk, és a deriválások után még bonyolultabb törtet kapunk. Ráadásul újra kritikus típusú hatérértéket kapnánk. Ebben a feladatban egyszer sítés nélkül, csak a szabály alkalmazásával nem kapható meg az eredmény, akárhányszor is használjuk. Ezért nagyon fontos, hogy a szabály alkalmazása után egyszer sítsünk, ha erre lehet ség van. Ha pedig nem tudunk egyszer síteni, akkor is hozzuk a függvényt minél egyszer bb alakra. 4. Feladat: Határozzuk meg a 2 ln határértéket! Megoldás: Most nem egy törtet kell vizsgálnunk, hanem egy szorzatot. Határozzuk meg külön az egyes tényez k határértékét. Az els tényez határértéke: 2 = +. 8

9 A második tényez határértéke: ln =. A határérték tehát ez el jelekt l eltekintve típusú, ami kritikus. Mivel a L'Hospital-szabály törtek esetén alkalmazható, ezért át kell alakítanunk a függvényt úgy, hogy szorzat helyett tört szerepeljen. Ezt úgy érhetjük el, ha szorzás helyett az egyik tényez reciprokával osztjuk a másik tényez t. Jelen esetben a következ t írhatjuk: 2 ln = ln. 2 Az így felírt határérték típusú, hiszen ha 2 =. Így tehát már alakalmazható a L'Hospital-szabály. 2 = +, akkor ln ln = = Az új határértéket nyilván célszer átalakítani, hogy ne szerepeljen emeletes tört, és egyszer síthetünk is. 2 = 3 = Ezután már csak be kell helyettesítenünk a határérték meghatározásához. 2 2 = 2 2 = Ezzel megkaptuk az eredeti határértéket is, azaz: 2 ln =. Megjegyzés: Ha egy típusú határértéket kell meghatároznunk, akkor a L'Hospital-szabályt úgy alkalmazhatjuk, hogy szorzás helyett, az egyik tényez reciprokával osztunk. Ilyenkor két lehet ségünk is van, hiszen az a b szorzat helyett a b és b a is írható. Általában elmondható, hogy az egyszer bb tényez nek célszer a reciprokát venni, mert a szabály alkalmazása során így lesznek egyszer bbek a deriválások. 5. Feladat: Határozzuk meg a határértéket! sin Megoldás: Most egy különbség határértéke a kérdés, így vizsgáljuk meg el ször a két tag határértékét. = 9

10 sin = A határérték tehát típusú, ami kritikus. A L'Hospital-szabály alkalmazásához törtté kell alakítanunk. Mivel a különbségben két tört szerepel, így a legegyszer bb, ha közös nevez re hozzuk ket. sin = sin sin Ha most megvizsgáljuk a határérték típusát, akkor -t kapunk, hiszen sin = sin = sin = sin =. Teljesülnek tehát a L'Hospital szabály feltételei. sin sin = sin sin = cos = sin + cos Vizsgáljuk meg a kapott új határérték típusát. cos = cos = sin + cos = sin + cos = Látható, hogy ismét típusú a határérték. Újra alkalmazzuk a L'Hospitalszabályt. cos sin + cos = cos sin + cos = sin cos + cos + sin Ezt a határértéket pedig már behelyettesítéssel megkaphatjuk. sin 2 cos sin = 2 = sin 2 cos sin = Ezzel egyenl tehát az eredeti határérték is, azaz: sin =. 6. Feladat: Határozzuk meg a + határértéket! Megoldás: Most egy hatvány határértéke a kérdés, így a típus meghatározásához megvizsgáljuk az alap és a kitev határértékét. Az alap határértéke: =. +

11 A kitev határértéke: + = + = + =. A határérték tehát típusú, ami kritikus. Ahhoz, hogy alkalmazhassuk a L'Hospital-szabályt, törtet kellene kialakítanunk. Ehhez használjuk azt az átalakítást, ami már szerepelt az f g típusú függvények deriválásakor. Ekkor az alapot alakítottuk át az a log ab = b összefüggés felhasználásával. Jelen esetben az alapban álló -et célszer felírni e ln formában. Ha ezt felhasználjuk, akkor a határérték a következ módon írható: = e ln. + + Mivel ismételt hatványozás esetén a kitev k szorzódnak, ezt tovább alakíthatjuk. e ln + = + e ln Így azt értük el, hogy az alapban egy konstans áll. Ezért ha vesszük a hatvány határértékét, akkor az alapban álló konstanst kell hatványoznunk a kitev határértékére. Ez jelekkel leírva a következ : ln ln e + = e + Tehát elegend már csak a kitev határértékét vizsgálnunk. A kérdés innent l az alábbi: ln +. Ez már tört, így határozzuk meg a számláló és a nevez határértékét a típus megállapításához. ln = ln + = + = + = + A határérték tehát típusú, így alkalmazható a L'Hospital-szabály. ln + = ln + = + = + Ezt a határértéket már behelyettesítéssel megkapjuk. = = Ezzel megkaptuk a kitev határértékét. Ne feledjük, az eredeti határértéket + úgy kapjuk, ha az e számot felemeljük a kitev határértékére, azaz: + = e = e.

12 7. Feladat: Határozzuk meg a sin határértéket! Megoldás: Ebben a feladatban is egy hatvány határértéke a kérdés, így els ként vizsgáljuk meg külön az alap és a kitev határértékét. Az alap határértéke: sin = sin =. A kitev határértéke: =. Amint látható, egy típusú határérték a kérdés. Ez a típus is kritikus. Alakítsuk át megint az alapot úgy, mint az el z feladatban. Most a sin helyett e lnsin -et írhatunk. Ezt felhasználva a határérték az alábbi alakot ölti: e lnsin. sin = Mivel a kitev k ilyen esetben szorzódnak, így ez tovább alakítható. e lnsin = e lnsin Mivel az alap konstans, így a hatvány határértékét úgy kapjuk, hogy az alapban álló konstanst a kitev határértékére emeljük. lnsin e lnsin = e Az igazi kérdés innent l tehát a kitev határértéke, azaz: lnsin. Most egy szorzat határértékét kell meghatároznunk, így a típus vizsgálatához a tényez k határértéke szükséges. = + lnsin = lnsin + = ln+ = A határérték tehát el jelekt l eltekintve típusú, azaz kritikus. Akkor alkalmazhatjuk a L'Hospital szabályt, ha törtté alakítjuk. Szorzás helyett osszunk az egyik tényez reciprokával. Természetesen az els tényez, azaz az egyszer bb, így ennek célszer a reciprokát venni. lnsin lnsin = Mivel = +, ezért = =. Ebb l következ en a + határérték típusú, tehát alkalmazható a L'Hospital-szabály. lnsin lnsin = = sin cos 2 2

13 Ez így nagyon bonyolult alakban van, célszer megszabadulni az emeletes törtt l. sin cos 2 cos = sin 2 Vizsgáljuk meg a kapott új határérték típusát. 2 cos = 2 cos = sin = sin = Most típusunk van, ami szintén kritikus, így újra alkalmazhatjuk a szabályt. 2 cos 2 cos = sin sin = 2 cos 2 sin 2 cos + 2 sin = cos cos Ezt a határértéket már behelyettesítéssel megkaphatjuk. 2 cos + 2 sin = 2 cos + 2 sin = cos cos = Megkaptuk tehát a kitev határértékét. Az eredeti határértéket is megkapjuk, ha az e számot felemeljük erre, azaz: sin = e =. 3

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált) Valós függvények (3) (Derivált) . Legyen a belső pontja D f -nek. Ha létezik és véges a f(x) f(a) x a x a = f (a) () határérték, akkor f differenciálható a-ban. Az f (a) szám az f a-beli differenciálhányadosa.

Részletesebben

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY KÉZI CSABA Date: today. KÉZI CSABA ELŽSZÓ Ez a feladatgy jtemény a Debreceni Egyetem M szaki Karának Matematika II. tantárgyának tematikájához szorosan illeszkedik. Célja

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék FELTÉTELES OPTIMALIZÁLÁS DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4...B-0//KONV-00-000 jel½u projekt részeként az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldása Szakdolgozat Soós Ivett Matematika B.Sc., Matematikai elemz szakirány Témavezet : Mincsovics Miklós

Részletesebben

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Határozatlan integrál () First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Az összetett függvények integrálására szolgáló egyik módszer a helyettesítéssel való integrálás. Az idevonatkozó tétel pontos

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

NUMERIKUS MÓDSZEREK FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT. Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó

NUMERIKUS MÓDSZEREK FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT. Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT NUMERIKUS MÓDSZEREK 2013 Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó Szakmai vezet Lektor Technikai szerkeszt Copyright Az Olvasó most egy egyetemi jegyzetet tart

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

Elemi átalakítások. Dr. Maróti György. valamelyik egyenlet beszorzása egy nullától különböz számmal.

Elemi átalakítások. Dr. Maróti György. valamelyik egyenlet beszorzása egy nullától különböz számmal. Elemi átalakítások Dr. Maróti György Egyenletrendszerek helyett mátrixok Az elz témakörben számos egyenletrendszeren végeztünk ekvivalans átalakításokat. Emlékeztetül ezek két egyenlet felcserélése; valamelyik

Részletesebben

Mozgóátlag folyamatok

Mozgóátlag folyamatok Mozgóátlag folyamatok 3.. Deníció. Legyen ε(t független érték zaj, vagy fehér zaj - gyakran Gauss fehér zaj (GWN, Gaussian white noise. Ekkor az X(t = β ε(t + β ε(t +... + β q ε(t q folyamatot q-rend mozgóátlag

Részletesebben

Sztochasztikus folyamatok

Sztochasztikus folyamatok Sztochasztikus folyamatok Pap Gyula, Sz cs Gábor Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet, Sztochasztika Tanszék Utolsó frissítés: 2014. február 8. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Sztochasztikus folyamatok

Részletesebben

Differenciálegyenletek numerikus megoldása

Differenciálegyenletek numerikus megoldása Differenciálegyenletek numerikus megoldása 2010, Pécsi Tudományegyetem Kollár Bálint (Utolsó változtatás: 2010. október 23.) Közönséges differenciálegyenleten olyan egyenletet értünk, amelyben a meghatározandó

Részletesebben

Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem) Vajda István Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem 1 / 36 Bevezetés A komplex számok értelmezése Definíció: Tekintsük a valós számpárok R2 halmazát és értelmezzük ezen a halmazon a következo két

Részletesebben

6. Differenciálegyenletek

6. Differenciálegyenletek 312 6. Differenciálegyenletek 6.1. A differenciálegyenlet fogalma Meghatározni az f függvény F primitív függvényét annyit jelent, mint találni egy olyan F függvényt, amely differenciálható az adott intervallumon

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések 1 Diszkrét matematika II., 1. el adás Lineáris leképezések Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. február 6 Gyakorlati célok Ezen el adáson,

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x 1. feladatsor, megoldások 1. Ez egy elsőrendű diffegyenlet, először a homogén egyenlet megoldását keressük meg, majd partikuláris megoldást keresünk: y y = 0 Ez pl. egy szétválasztható egyenlet, melynek

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

A Shapley-megoldás airport játékokon

A Shapley-megoldás airport játékokon A Shapley-megoldás airport játékokon Szakdolgozat Készítette: Márkus Judit Alkalmazott közgazdaságtan alapszak Közgazdaságtudományi Kar Szakszemináriumvezet : Pintér Miklós Péter, egyetemi docens Matematika

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA II 3 III NUmERIkUS SOROk 1 Alapvető DEFInÍCIÓ ÉS TÉTELEk Végtelen sor Az (1) kifejezést végtelen sornak nevezzük Az számok a végtelen sor tagjai Az, sorozat az (1) végtelen sor

Részletesebben

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék Tartalom 1. Bevezetés 3 2. Kockázati modellek

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat

Tudományos Diákköri Dolgozat Tudományos Diákköri Dolgozat GÁSPÁR MERSE ELŽD VÉGTELEN ELLENÁLLÁSHÁLÓZATOK SZÁMÍTÁSA Témavezet k: Cserti József Dávid Gyula Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,. október 3. Tartalomjegyzék El szó 3.

Részletesebben