MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY"

Átírás

1 MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY KÉZI CSABA Date: today.

2 KÉZI CSABA ELŽSZÓ Ez a feladatgy jtemény a Debreceni Egyetem M szaki Karának Matematika II. tantárgyának tematikájához szorosan illeszkedik. Célja a m szaki képzésben részt vev hallgatók matematika tanulmányainak megkönnyítése, továbbá, hogy a hallgatók a matematika mérnöki, illetve gazdasági alkalmazásaiba is betekintést nyerjenek. A feladatgy jtemény jó néhány standard, gyakorló feladatot tartalmaz, melyeken keresztül begyakorolhatók a rutinszer en elvárt feladatok megoldásai. Ezen kívül tartalmaz nehezebb, gondolkodást igényl feladatokat, illetve szép számmal alkalmazott matematikai példákat is. A példatár gondos átolvasásáért, és a felmerül hibák javításáért köszönettel tartozom Molnár Ildikó m szaki menedzser és Tóth Xénia Erzsébet mechatronika szakos hallgatóknak. Köszönettel tartozom Dr. Kocsis Imre tanszékvezet nek, Dr. Szíki Gusztáv Áron f iskolai tanárnak, akik hasznos információkkal láttak el a feladatgy jtemény megírása során. Köszönöm továbbá a M szaki Alaptárgyi Tanszék minden oktatójának, valamint jó barátomnak, Baják Szabolcsnak, akikt l a személyes beszélgetéseink során jó néhány hasznosítható ötletet meríthettem.

3 MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY 3 I. DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS. Dierencia- és dierenciálhányados fogalma, geometriai és zikai jelentése.. Feladat. Határozzuk meg az f() = 3 függvény deriváltját az = pontban deníció szerint! A dierenciahányados f() f( ) = 3 = ( ) = ( )( + ) = +, melynek az = pontbeli határértéke lim ( + ) = + =... Feladat. Dierenciálható-e az f() = függvény az = pontban? A dierenciahányados f() f( ) = =, melynek az = pontbeli határértéke létezik ugyan, de nem véges: lim + =, így a függvény nem dierenciálható az = pontban..3. Feladat. Határozzuk meg az f() =, függvény deriváltját az pontban deníció szerint! A dierenciahányados f() f( ) = melynek az pontbeli határértéke = + ( )( )( ) = ( )( ), lim ( )( ) = ( ).

4 4 KÉZI CSABA.4. Feladat. A kilövés után t másodperccel a rakéta 3t méter magasságban van a földfelszín felett. Mekkora a rakéta sebessége másodperccel a kilövés után? Az s(t) = 3t függvény t = pontbeli dierenciálhányadosát (deriváltját) kell meghatároznunk. A dierenciahányados s(t) s(t ) t t = s(t) s() t = 3t 3 t Ennek a t = pontbeli határértéke = 3(t ) t v() = s () t 3(t + ) = 6 m s. = 3(t + )(t ) t = 3(t + )..5. Feladat. Mutassuk meg, hogy az f() = függvény dierenciálható! Egyedül az = pontban lehet probléma a dierenciálhatósággal. A baloldali derivált az = pontban f ( ) = f() f( ) lim a jobboldali derivált f +( ) = ( + )( ) + f() f( ) lim + ( + ) + + f() f( ) + =, + =, f() f( ) + így f ( ) = f +( ), tehát a függvény dierenciálható. ( ) + ( + ) = =.6. Feladat. Értelmezési tartományának mely pontjaiban dierenciálható az f() = + függvény?

5 MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY 5 Egyedül az = pontban lehet probléma a dierenciálhatósággal, így írjuk föl az = pontbeli dierenciahányadost: f() f( ) = + +. Ennek a baloldali határértéke f ( ) = lim A jobboldali határérték + + = lim =. ( + ) ( + ) + = lim ( + ) ( + ) = f +( ) = lim =. Így f ( ) f +( ), tehát f nem dierenciálható az = pontban..7. Feladat. Ábrázoljuk az f() = 5 3 függvényt, majd állapítsuk meg, hogy értelmezési tartományának mely pontjaiban dierenciálható! Mivel { 5, ha 5 5 = + 5, ha < 5, ezért { 8, ha 5 f() = +, ha < 5. Ez alapján a függvény:

6 6 KÉZI CSABA Tehát az = ; 5; 8 pontokban lehet probléma a dierenciálhatósággal, így ezeken a helyeken ellen rizzük a dierenciálhatóságot. Mivel az = helyen a baloldali határérték f () f() f() a jobboldali határérték pedig f +() f() f() =, =, ezért f () f + = (), így f nem dierenciálható az = helyen. Hasonlóan mutatható meg, hogy az = 5, illetve az = 8 helyen sem dierenciálható a függvény..8. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy ha f : I R páros, dierenciálható függvény, akkor a deriváltja páratlan! Az f függvény páros, ezért f( ) = f() minden I esetén. Mivel így f páratlan. f ( ) = f( ) f( ) lim + f() f( ) = f ( ), f() f( ) ( ).9. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy ha f : I R páratlan, dierenciálható függvény, akkor a deriváltja páros! Az f függvény páratlan, ezért f( ) = f() minden I esetén. Mivel így f páratlan. f ( ) = f( ) f( ) lim + f() f( ) ( ) f() + f( ) ( ) = = f() f( ) = f ( ),

7 MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY 7.. Feladat. Dierenciálható-e az f() = sin, ha, ha = függvény az = pontban? A dierenciahányados f() f( ) = sin = sin, melynek az = pontbeli határértéke, ugyanis sin = sin. Tehát a függvény dierenciálható az = helyen, és a deriváltja f () =... Feladat. Mutassuk meg, hogy az sin f() =, ha, ha = függvény az = pontban folytonos, de nem dierenciálható! A függvény folytonos az = pontban, mert ott létezik a határértéke, és az, ugyanis sin = sin. A dierenciahányados f() f( ) = sin = sin,

8 8 KÉZI CSABA aminek nem létezik az = pontbeli határétéke, mert például az nπ és az (n+)π sorozatokat véve, az el bbinél ( ) lim sin n =, nπ míg az utóbbinál lim sin n ( (n+ )π ) =. Tehát a függvény nem dierenciálható az = pontban. A feladatban szerepl függvény grakonját az alábbi ábra szemlélteti:.. Feladat. Dierenciálható-e az f() = { +, ha 3, ha > függvény az = pontban? Mivel lim f() =, valamint lim f() =, + így lim f() lim + f(), tehát a függvény nem folytonos az = pontban, így ott nem is dierenciálható.

9 MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY 9.3. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy az {, ha f() = a + a, ha > függvény folytonos! Határozzuk meg az a paraméter értékét úgy, hogy f dierenciálható legyen az = pontban! A baloldali derivált f () =, amelynek az = pontbeli helyettesítési értéke f () = =. A jobboldali derivált f +() f() f() + a + a a( ) A baloldali és jobboldali határértéknek egybe kell esnie ahhoz, hogy a függvény dierenciálható legyen, így a = adódik..4. Feladat. Határozzuk meg az m és b valós paraméter értékét úgy, hogy az { 3, ha f() = m + b, ha > függvény dierenciálható legyen az = pontban! A függvény baloldali deriváltja f ( f() f( ) ) jobboldali deriváltja 3 3 f +( f() f( ) ) + ( )( + + ) m + b (m + b) m( ) = a. + + = 3, = m. Egy függvény pontosan akkor dierenciálható az helyen, ha ott a baloldali és jobboldali deriváltja megegyezik, ezért m = 3. A dierenciálhatósághoz szükséges az adott pontbeli

10 KÉZI CSABA folytonosság, amihez szükséges az adott pontban a baloldali és jobboldali határérték egyenl sége. Így a lim f() f() + egyenl ségb l kapjuk, hogy = m + b. Az m értékét már ismerjük. Azt behelyettesítve b = adódik. Ezzel meghatároztuk a kérdezett paraméterek értékét..5. Feladat. Az m és b paraméterek mely értéke mellett lesz az { sin, ha < π f() = m + b, ha π függvény dierenciálható az = π helyen! A dierenciálhatóságnak szükséges feltétele a folytonosság. Ehhez az = π helyen meg kell egyeznie a függvény baloldali és jobboldali határértékének. A boldali határérték lim f() = sin π =, π a jobboldali határérték Tehát teljesülni kell az lim f() = m π + b. π+ m π + b = egyenletnek. Másrészt ahhoz, hogy a függvény dierenciálható legyen, a bal- és jobboldali deriváltjának meg kell egyeznie az = π helyen. A baloldali derivált f ( f() f( ) ) π π π π π π sin ( π++π sin ( π sin ( π π ) ( sin π ++π π ) cos ( +π ) cos ( +π ) +cos ( π ) ( + cos +π π sin sin π π π ) = sin ( π + +π ) sin ( +π ) sin ( π ) ( sin +π π π sin ( ) ( π cos +π ) sin ( ) π ( ) + π π π π cos = sin ( ) π ( ) + π lim cos = cos π =. π π A jobboldali derivált f +( f() f( ) ) π+ ) m + b (mπ + b) π+ π sin π = ) ( sin +π π π ) cos ( π sin ( π ) = ) +cos ( +π ) ( cos +π ) π ) ( sin π ) = m( π) π+ π = m. =

11 MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY Mivel f ( ) = f +( ) egyenl ségnek teljesülnie kell a dierenciálhatósághoz, ezért m = adódik. Másrészt a folytonosság miatt az m π + b = egyenletnek is teljesülni kell, amib l b = π következik..6. Feladat. Az a és b paraméterek mely értéke esetén lesz az { a + b, ha f() = a b, ha > függvény mindenütt dierenciálható? Egyedül az = helyen lehet probléma a dierenciálhatósággal. Ezen a helyen szükségképpen folytonosnak kell lennie a függvénynek, amihez teljesülni kell a egyenl ségnek. Ez jelen esetben az lim f() f() + a( ) + b = a( ) 3 + ( ) + b egyenletet jelenti, amib l b = adódik. A dierenciálhatósághoz a baloldali és jobboldali deriváltaknak egybe kell esni. A baloldali derivált f ( ) = a jobboldali derivált f +( ) = f() f( ) lim + f() f( ) lim a + b ( a + b) + a( + ) + a b ( a + b) + + a a a( + )( + ) a( + ) + = 3a +. = = a, a( 3 + ) + + = + ( + ) ( a( + ) + ) + + Így teljesülnie kell a 3a + = a egyenletnek, amib l a = adódik. =

12 KÉZI CSABA. Deriválási szabályok.. Feladat. Deriváljuk az f() = függvényt! Felhasználva, hogy összeget tagonként deriválhatunk, továbbá, hogy függvény számszorosának deriváltja a derivált számszorosa (azaz a számszorzó differenciáláskor változatlan marad) f () = ( 3 ) + 3( ) = = Feladat. Deriváljuk az f() = e (sin + cos ) függvényt! Két függvény szorzatának a deriváltját úgy kapjuk, hogy a szorzat els tényez jének a deriváltját megszorozzuk az eredeti függvény második tényezez jével, ehhez hozzádjuk az eredeti függvény els tényez jének a második tényez deriváltjával való szorzatát. Ezt felhasználva f () = e (sin + cos ) + e (cos sin ) = cos e..3. Feladat. Deriváljuk az f() = + sin cos függvényt! Hányadost úgy deriválunk, hogy a számláló deriváltját megszorozzuk a nevez vel, ebb l levonjuk a számlálónak a nevez deriváltjával kapott szorzatát, majd az így kapott különbséget elosztjuk a nevez négyzetével. Ezt felhasználva f () = ( + cos ) cos ( + sin )( sin ). cos Felbontva a zárójeleket, és felhasználva a sin + cos = trigonometrikus azonosságot f () = + cos + sin. cos.4. Feladat. Deriváljuk az f() = függvényt! Összeget tagonként deriválva f () = Feladat. Deriváljuk az f() = 3 log függvényt! A szorzat deriválási szabályát felhasználva f () = 3 ln 3 log + 3 ln.

13 MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY 3.6. Feladat. Deriváljuk az f() = sin + függvényt! Felhasználva a = azonosságot, majd alkalmazva a hányados deriválási szabályát cos ( ( ) + ) sin f + () = (. + ).7. Feladat. Deriváljuk az f() = + 7 Felhasználva a 7 = 7 3 függvényt! azonosságot, majd alkalmazva a hányados deriválási szabályát ( ) + f ( ) 3 () = Feladat. Deriváljuk az f() = 4 lg függvényt! A szorzat deriválási szabálya szerint f () = 4 ln 4 lg Feladat. Deriváljuk az f() = függvényt! ln. Felhasználva az összeadásra, illetve konstansszorzóra vonatkozó deriválási szabályokat f () = ( 7 ) + (8 ) 3 = Feladat. Deriváljuk az f() = függvényt! A =, illetve 3 = 3 felhasználása után az összeget tagonként deriválva azt kapjuk, hogy f () = = Feladat. Deriváljuk az f() = + + függvényt! Felhasználva, hogy =, továbbá, hogy =, majd az összeget tagonként deriválva f() = 3 = 3... Feladat. Deriváljuk az f() = 3 sin + 5 cos + sh függvényt!

14 4 KÉZI CSABA Felhasználva az összeadásra, illetve konstansszorzóra vonatkozó deriválási szabályokat f () = 3 cos 5 sin + ch..3. Feladat. Deriváljuk az f() = 5 log 4 függvényt! Felhasználva az összeadásra, illetve konstansszorzóra vonatkozó deriválási szabályokat f () = 5 ln 5 ln Feladat. Deriváljuk az f() = e sin függvényt! Felhasználva a szorzásra vonatkozó deriválási szabályt f () = (e ) sin e (sin ) sin.5. Feladat. Deriváljuk az f() = ln függvényt! Felhasználva a szorzásra vonatkozó deriválási szabályt = e sin e cos sin. f () = ln + (ln ) = ln + = ln Feladat. Deriváljuk az f() = log 3 függvényt! Felhasználva a szorzásra vonatkozó deriválási szabályt f () = ( ) log 3 (log 3 ) log 3.7. Feladat. Deriváljuk az f() = + 3 Felhasználva a hányadosfüggvény deriválási szabályát e = ln log 3 log 3 függvényt. f () = ( + 3 ) e ( + 3 )(e ) = ( + 3) e ( + 3 ) e (e ) e A számlálóban e -et kiemelve, majd elvégezve az egyszer sítést f () = ( + 3) e ( + 3 ) e = e ( ) e e.8. Feladat. Deriváljuk az f() = ( ) sin függvényt! ln 3. = 4 e.

15 Felhasználva a szorzatfüggvény deriválási szabályát MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY 5 f () = ( ) sin + ( )(sin ) = ( + 7) sin + ( ) cos..9. Feladat. Deriváljuk az f() = ln(sin ) függvényt! A küls függvény az ln, a bels függvény a sin. El ször deriváljuk a küls függvényt, amire adódik, majd abba beírjuk az eredeti bels függvényt, végül a kapott eredményt szorozzuk a bels függvény deriváltjával: f () = sin (sin ) = cos = ctg. sin.. Feladat. Deriváljuk az f() = ln( + 5 ) függvényt! A küls függvény az ln, a bels függvény + 5. El ször deriváljuk a küls függvényt, amire adódik, majd abba beírjuk az eredeti bels függvényt, végül a kapott eredményt szorozzuk a bels függvény deriváltjával: f () = + 5 ( + 5 ) =.. Feladat. Deriváljuk az f() = e függvényt! + 5 ( + 5) = A küls függvény az e, a bels függvény az. A küls függvény deriváltja e, ebbe beírjuk az eredeti bels függvényt, végül a kapott eredményt szorozzuk a bels függvény deriváltjával: f () = e... Feladat. Deriváljuk az f() = (3 + ) függvényt! A küls függvény az, a bels függvény 3 +. A küls függvény deriváltja 99. Ebbe beírjuk az eredeti bels függvényt, végül a kapott eredményt szorozzuk a bels függvény deriváltjával: f () = (3 + ) 99 (3 + ) = (3 + ) 99 3 = 3(3 + ) Feladat. Deriváljuk az f() = 3 + függvényt! Felhasználva, hogy 3 + = ( + ) 3, a küls függvény 3, a bels függvény +. A küsl függvény deriváltja 3 3, így f () = 3 ( + ) 3 ( + ) = = 3 ( + ) 3.4. Feladat. Deriváljuk az f() = ln( sin ) függvényt! 3 3 ( + ). Küls függvény az ln, bels függvény az sin. A küls függvény deriváltja, amibe beírva

16 6 KÉZI CSABA az eredeti bels függvényt:. A bels függvény deriváltja sin + cos, így sin f sin + cos () =. sin.5. Feladat. Deriváljuk az f() = sin ( 3 cos ) függvényt! 3 Küls függvény az sin, bels függvény az cos. A küls függvény deriváltja cos, amibe beírva az eredeti bels függvényt: cos ( ) 3 3(cos )+3 sin cos. A bels függvény deriváltja, így cos ( ) 3 f 3 cos + 3 sin () = cos. cos cos.6. Feladat. Deriváljuk az f() = tg( + ) függvényt! Küls függvény a tg, bels függvény az +. A küls függvény deriváltja cos, amibe beírva az eredeti bels függvényt:. A bels függvény deriváltja +, így f () = cos ( +) cos ( + ) ( + ) = + cos ( + )..7. Feladat. Deriváljuk az f() = e sin függvényt! Küls függvény a e, bels függvény az sin. A küls függvény deriváltja e, amibe beírva az eredeti bels függvényt: e sin. A bels függvény deriváltja cos, így f () = e sin cos..8. Feladat. Deriváljuk az f() = e +3 4 függvényt! Küls függvény a e, bels függvény az A küls függvény deriváltja e, amibe beírva az eredeti bels függvényt: e A bels függvény deriváltja + 3, így f () = e +3 4 ( + 3)..9. Feladat. Deriváljuk az f() = sin függvényt! Küls függvény a, bels függvény az sin. A küls függvény deriváltja ln, amibe beírva az eredeti bels függvényt: sin ln. A bels függvény deriváltja cos, így f () = sin ln cos..3. Feladat. Deriváljuk az f() = + 3 függvényt! Felhasználva, hogy =, a küls függvény az, bels függvény az + 3. A küls

17 MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY 7 függvény deriváltja, amibe beírva az eredeti bels függvényt: bels függvény deriváltja +, így f () = ( + 3) ( + ) = Feladat. Deriváljuk az f() = cos(sin ) függvényt! ( + 3). A Küls függvény a cos, bels függvény az sin. A küls függvény deriváltja sin, amibe beírva az eredeti bels függvényt: sin(sin ). A bels függvény deriváltja cos, így f () = sin(sin ) cos..3. Feladat. Deriváljuk az f() = cos( ) függvényt! A szorzat és összetett függvény deriválási szabályát használva f () = cos( ) sin( )( + 3)..33. Feladat. Deriváljuk az f() = ( + ) ln + + függvényt! A szorzat, az összetett függvény és a hányados deriválási szabályát használva f () = ( + ) ln ( + ) ( + ) = ( + ) = ( + ) ln ( + ) ( + ). ( ).34. Feladat. + Deriváljuk az f() = arctg függvényt! A szorzat, a hányados és az összetett függvény deriválási szabályát használva ( ) f + () = arctg + + ( ) Feladat. Deriváljuk az f() = tg(e ) függvényt! Küls függvény a tg, bels függvény az e. A küls függvény deriváltja, amibe beírva cos az eredeti bels függvényt: cos (e ). A bels függvény szintén összetett, a küls függvény e, a bels függvény, az összetett függvény deriválási szabálya szerint (e ) = e. Így f () = cos (e ) (e ) = cos (e ) e.

18 8 KÉZI CSABA.36. Feladat. Deriváljuk az f() = ln ( ln() ) függvényt! Az összetett függvény deriválási szabályát felhasználva f () = ln() = ln()..37. Feladat. Deriváljuk az f() = sin( ) függvényt! Felhasználva, hogy sin = (sin ), az összetett függvény deriválási szabálya szerint f () = (sin ) cos. (.38. Feladat. Deriváljuk az f() = sin cos ( sin )) függvényt! Az összetett függvény deriválási szabályát felhasználva ( f () = cos cos ( sin )) ( sin(sin ) ) cos..39. Feladat. Deriváljuk az f() = ln ( + sin( ) ) függvényt! Az összetett függvény deriválási szabályát felhasználva f () = + sin( ) ( + cos( ) )..4. Feladat. Deriváljuk az f() = sin() függvényt! Az összetett függvény deriválási szabályát felhasználva f () = sin() ln cos()..4. Feladat. Deriváljuk az f() = + függvényt! Felhasználva, hogy = f () = ( + ) ( + )..4. Feladat. Deriváljuk az f() = cos(sin ) függvényt! f () = sin(sin ) cos

19 MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY Feladat. Deriváljuk az f() = cos(ln( )) függvényt! f () = sin (ln ( )). (.44. Feladat. Deriváljuk az f() = ln sin ( cos )) függvényt! f cos (cos ()) sin () () = sin (cos ()).45. Feladat. Deriváljuk az f() = sin ( ) függvényt! f () = 4 sin ( ) cos ( ).46. Feladat. Deriváljuk az f() = 3 ln ( sin() ) függvényt! f cos ( ) () = /3 (ln (sin ( ))) /3 sin ( ).47. Feladat. Deriváljuk az f() = 7 sin ( cos () ) függvényt! f () = /7 cos ( (cos ()) ) cos () sin () ( sin ( (cos ()) )) 6/7.48. Feladat. Deriváljuk az f() = ln sin függvényt! A hányados, és a szorzat dierenciálási szabályát alkalmazva f (ln + ) sin ln cos () = sin..49. Feladat. Deriváljuk az f() = sin + sin( ) függvényt! A hányados, és a szorzat dierenciálási szabályát alkalmazva f () = ( sin cos + cos( )) 3 ( sin + sin( ) ) Feladat. Deriváljuk az f() = sin(3) sin(5) függvényt! A szorzat dierenciálási szabályát alkalmazva 3 f () = 3 cos(3) sin(5) + 5 sin(3) cos(5).

20 KÉZI CSABA.5. Feladat. Deriváljuk az f() = ( + ) 3 sin( 4 ) függvényt! A szorzat deriválási szabályát alkalmazva f () = 6( + ) sin( 4 ) + ( + ) cos( 4 )..5. Feladat. Deriváljuk az f() = sin e függvényt! A hányados, és a szorzat dierenciálási szabályát alkalmazva.53. Feladat. Deriváljuk az f() = Felhasználjuk, hogy 8 = 8 : f () = ( sin + cos ) e sin e e. f () = 8 sin függvényt! sin 8 ( sin + cos ) ( sin )..54. Feladat. Deriváljuk az f() = 3π + (4π) 5 függvényt! Az összetett függvény deriválási szabálya szerint f () = 3π 3π + (4π) 5 ln(4π) Feladat. Deriváljuk az f() = (3 + ) e tg függvényt! A hányados deriválási szabályát alkalmazzuk, gyelve arra, hogy a számláló két függvény szorzata, így ott a szorzat deriválási szabályát használjuk: ( (3 f + ) e +( 3 + ) e ) tg ( 3 + ) e cos () =. tg Elvégezve az összevonást ( ) e ( ) tg 3 + f cos () =. tg.56. Feladat. Deriváljuk az f() = sin( ) + sin e függvényt!

21 MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY A hányados és az összetett függvény deriválási szabálya szerint ( cos( ) ) f + (sin ) cos e ( sin( ) + sin ) e () =. e Feladat. Deriváljuk az f() = 3 + e tg függvényt! A hányados deriválási szabálya szerint f () = (3 + ) (e tg ) ( 3 + ) (e ) ( ) cos. (e tg ).58. Feladat. Deriváljuk az f() = + arcsin() függvényt! Az összetett függvény deriválási szabálya szerint f () = ln Feladat. Deriváljuk az f() = 7 + arctg e + ln (). függvényt! A hányados dierenciálási szabálya szerint ( ) f + (e + ln ) ( 7 + arctg ) ( ) e + () = ( e + ln )..6. Feladat. Deriváljuk az f() = függvényt!.megoldás Az a = e ln a azonosság felhasználásával azt kapjuk, hogy f() = = e ln = e ln. Az átalakítás során alkalmaztuk az ln a b = b ln a logaritmus azonosságot. Az összetett függvény deriválási szabályát alkalmazva ( f () = e ln ln + ) = (ln + )..megoldás Vegyük az f() = mindkét oldalának a logaritmusát: ln ( f() ) = ln, amib l ln ( f() ) = ln.

22 KÉZI CSABA Mindkét oldalt dierenciálva az változó szerint f() f () = ln +. Végigszorozva f()-el, kapjuk a megoldást f () = f()(ln + ) = (ln + )..6. Feladat. Deriváljuk az f() = sin függvényt!.megoldás Az a = e ln a azonosság felhasználásával azt kapjuk, hogy f() = sin = e ln sin = e sin ln. Az átalakítás során alkalmaztuk az ln a b = b ln a logaritmus azonosságot. Az összetett függvény deriválási szabályát alkalmazva ( f () = e sin ln cos ln + sin ) ( = sin cos ln + sin )..megoldás Vegyük az f() = sin mindkét oldalának a logaritmusát: ln ( f() ) = ln sin, amib l ln ( f() ) = sin ln. Mindkét oldalt dierenciálva az változó szerint f() f () = cos ln + sin. Végigszorozva f()-el, kapjuk a megoldást ( f () = f() cos ln + sin ) ( = sin cos ln + sin )..6. Feladat. Deriváljuk az f() = (sin ) függvényt!.megoldás Az a = e ln a azonosság felhasználásával azt kapjuk, hogy f() = (sin ) = e ln(sin ) = e ln(sin ). Az átalakítás során alkalmaztuk az ln a b = b ln a logaritmus azonosságot. Az összetett függvény deriválási szabályát alkalmazva ) f () = e (ln(sin ln(sin ) ) + sin cos = (sin ) (ln(sin ) + ctg )..megoldás

23 MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY 3 Vegyük az f() = (sin ) mindkét oldalának a logaritmusát: ln ( f() ) = ln(sin ), amib l ln ( f() ) = ln(sin ). Mindkét oldalt dierenciálva az változó szerint f() f () = ln(sin ) + ctg. Végigszorozva f()-el, kapjuk a megoldást f () = f() (ln(sin ) + ctg ) = (sin ) (ln(sin ) + ctg )..63. Feladat. Deriváljuk az f() = cos függvényt!.megoldás Az a = e ln a azonosság felhasználásával azt kapjuk, hogy f() = cos = e ln cos = e cos ln. Az átalakítás során alkalmaztuk az ln a b = b ln a logaritmus azonosságot. Az összetett függvény deriválási szabályát alkalmazva ( f () = e cos ln sin ln + cos ) ( = cos sin ln + cos )..megoldás Vegyük az f() = cos mindkét oldalának a logaritmusát: ln ( f() ) = ln cos, amib l ln ( f() ) = cos ln. Mindkét oldalt dierenciálva az változó szerint f() f () = sin ln + cos. Végigszorozva f()-el, kapjuk a megoldást ( f () = f() sin ln + cos ) ( = cos.64. Feladat. Deriváljuk az f() = (cos ) függvényt!.megoldás Az a = e ln a azonosság felhasználásával azt kapjuk, hogy f() = (cos ) = e ln(cos ) = e ln(cos ). sin ln + cos ).

24 4 KÉZI CSABA Az átalakítás során alkalmaztuk az ln a b = b ln a logaritmus azonosságot. Az összetett függvény deriválási szabályát alkalmazva ) f () = e (ln(cos ln(cos ) ) cos sin = (cos ) (ln(cos ) tg )..megoldás Vegyük az f() = (cos ) mindkét oldalának a logaritmusát: ln ( f() ) = ln(cos ), amib l ln ( f() ) = ln(cos ). Mindkét oldalt dierenciálva az változó szerint f() f () = ln(cos ) tg. Végigszorozva f()-el, kapjuk a megoldást f () = f() (ln(cos ) tg ) = (cos ) (ln(cos ) tg )..65. Feladat. Deriváljuk az f() = (sin ) cos függvényt! Az a = e ln a azonosság felhasználásával azt kapjuk, hogy f() = (sin ) cos = e ln(sin )cos = e cos ln(sin ). Az átalakítás során alkalmaztuk az ln a b = b ln a logaritmus azonosságot. Az összetett függvény deriválási szabályát alkalmazva ) f () =e ( cos ln(sin ) sin ln(sin ) + cos sin cos = = (sin ) cos ( sin ln(sin ) + cos ctg )..66. Feladat. Deriváljuk az f() = függvényt! Az a = e ln a azonosság felhasználásával azt kapjuk, hogy f() = = e ln = e ln. Az átalakítás során alkalmaztuk az ln a b = b ln a logaritmus azonosságot. Az összetett függvény deriválási szabályát alkalmazva ( f () = e ln ln + ) ( = ln + ).

25 MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY Feladat. Deriváljuk az f() = ( ) függvényt! Az a = e ln a azonosság felhasználásával azt kapjuk, hogy f() = ( ) = e ln( ) = e ln. Az átalakítás során alkalmaztuk az ln a b = b ln a logaritmus azonosságot. Az összetett függvény deriválási szabályát alkalmazva ( f () = e ln ln ) + = ( ( ) ln + )..68. Feladat. Deriváljuk az f() = e függvényt! Az a = e ln a azonosság felhasználásával azt kapjuk, hogy f() = e = e ln e = e e ln. Az átalakítás során alkalmaztuk az ln a b = b ln a logaritmus azonosságot. Az összetett függvény deriválási szabályát alkalmazva ( f () = e e ln e ln + e ) ( ) = e e ln + e..69. Feladat. Deriváljuk az f() = () 3 függvényt! Az a = e ln a azonosság felhasználásával azt kapjuk, hogy f() = () 3 = e ln()3 = e 3 ln(). Az átalakítás során alkalmaztuk az ln a b = b ln a logaritmus azonosságot. Az összetett függvény deriválási szabályát alkalmazva ) f () = e (3 3 ln() ln() + 3 = () 3 (3 ln() + 3)..7. Feladat. Deriváljuk az f() = arcsin() függvényt! Felhasználva, hogy f() = e ln arcsin( ) = e arcsin( ) ln, az összetett függvény deriválási szabálya szerint (küls függvény az e ) ( ) f () = e arcsin( ) ln ( ) ln + arcsin, amib l ( f () = arcsin( ) ln 4 + arcsin( ) ).

26 6 KÉZI CSABA 3. Magasabbrend deriváltak, dierenciálható függvények néhány lokális jellemz je, L'Hospital szabály 3.. Feladat. Számoljuk ki az f() = e függvény n-edik deriváltját! A függvény els deriváltja f () = e, a második deriváltja f () = 4e, harmadik deriváltja 8e. Ebb l a sejtésünk az n-edik deriváltra f (n) () = n e. Ezt teljes indukcióval igazolhatjuk f (n+) () = ( f (n) () ) = ( n e ) = n e = n+ e. Ezzel igazoltuk, hogy f (n) () = n e. 3.. Feladat. Számoljuk ki az f() = n függvéy n-edik deriváltját! A függvény deriváltja f () = n n, második deriváltja f () = n(n ) n. Ebb l már látható, hogy az n-edik derivát f (n) () = n! Feladat. Számoljuk ki az f() = ln függvény n-edik deriváltját! A függvény els deriváltja f () =, második deriváltja f () =, harmadik deriváltja f () = 3. Ebb l megsejthet, hogy az n-edik derivált f (n) () = ( )n+ (n )! n Feladat. Számoljuk ki az f() = sin függvény n-edik deriváltját! A függvény deriváltja f () = cos, második deriváltja f () = sin, harmadik deriváltja f () = cos, negyedik deriváltja f (iv) () = sin. Innent l kezdve ugyanezek a deriváltak ismétl dnek, így sin, ha n = 4k (azaz, ha n osztható 4-el) f (n) cos, ha n = 4k + (azaz, ha n 4-el osztva maradékot ad) () = sin, ha n = 4k + (azaz, ha n 4-el osztva maradékot ad) cos, ha n = 4k + 3 (azaz, ha n 4-el osztva 3 maradékot ad) Feladat. Számoljuk ki az f() = cos függvény n-edik deriváltját! A függvény deriváltja f () = sin, második deriváltja f () = cos, harmadik deriváltja f () = sin, negyedik deriváltja f (iv) () = cos. Innent l kezdve ugyanezek a deriváltak

27 MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY 7 ismétl dnek, így cos, f (n) sin, () = cos, sin, ha n = 4k (azaz, ha n osztható 4-el) ha n = 4k + (azaz, ha n 4-el osztva maradékot ad) ha n = 4k + (azaz, ha n 4-el osztva maradékot ad) ha n = 4k + 3 (azaz, ha n 4-el osztva 3 maradékot ad) Feladat. Számoljuk ki az f() = függvény negyedik deriváltját! A függvény deriváltja A második derivált A harmadik derivált A negyedik derivált 3.7. Feladat. Határozzuk meg az függvény n-edik deriváltját! A függvény deriváltja A második derivált A harmadik derivált f () = =. f () = 4 3 = 4 3. f () = = f iv () = f() = + f () = ( + ) ( ) ( + )( ) ( ) = Így az n-edik deriváltra a sejtésünk 5 = ( + ) ( ) = f () = ( ( ) ) = 4( ) 3 ( ) = f () = ( 4( ) 3) = ( ) 4 ( ) = f (n) () = n!( ) (n+) = n! ( ) n+. 4 ( ) 3. ( ) 4. ( ).

28 8 KÉZI CSABA Ezt teljes indukcióval bizonyíthatjuk: f (n+) () = ( n!( ) (n+)) ( ) = n! (n + ) ( ) (n+) ( ) = = (n + )!( ) (n+) Feladat. Írjuk fel az f() = függvény = pontbeli érint jének egyenletét! Az érint egyenlete y = f( ) + f ( )( ). Jelen esetben f( ) = f() =, f () =, így f ( ) = f () =. Ebb l a keresett egyenlet y = + ( ). Elvégezve a zárójel felbontását és az összevonást y = Feladat. Írjuk fel az f() = e függvény = pontbeli érint jének egyenletét! Az érint egyenlete y = f( ) + f ( )( ). Jelen esetben f( ) = f() = e =, f () = e, így f ( ) = f () =. Ebb l az érint y = + ( ). Tehát a keresett egyenlet y = +.

29 MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY Feladat. Írjuk fel az f() = + függvény = pontbeli érint jének egyenletét! Az érint egyenlete y = f( ) + f ( )( ). Jelen esetben f( ) = f() = 4 =, f () = ( + ) = +, így f ( ) = f () = 4. Ebb l a keresett egyenlet y = + ( ). 4 Elvégezve a zárójel felbontását és az összevonást y = 4 + 3, beszorozva a közös nevez vel 4y = Feladat. Írjuk fel az f() = + + függvény = pontbeli érint jének egyenletét! Az érint egyenlete y = f( ) + f ( )( ). Jelen esetben f( ) = f( ) =, f () = ( + ) ( + ) = + 4 ( + ) ( + ), így f ( ) = f ( ) = 4. Ebb l a keresett egyenlet y = 4( + ).

30 3 KÉZI CSABA Elvégezve a zárójel felbontását és az összevonást y = Feladat. Határozzuk meg az f() = függvény azon érint jének egyenletét, amelyik mer leges az y = + 5 egyenesre! A keresett egyenes egyenlete y = m+b, ahol m = a mer legesség miatt (ugyanis egymásra mer leges egyenesek meredekségeinek szorzata -), tehát az érint y = +b alakú. Másrészt m = f ( ) = Így meghatározható a = egyenletb l, ami ekvivalens az + = egyenlettel. Ennek megoldásai = ± + 8 = ± 3, azaz = vagy =. Így két érintési pont van E = (, ) és E = (, ). Az y = + b egyenletbe behelyettesítve az érintési pontok koordinátáit, megkapjuk a b értékét: b =, b = 5. Így az érint k egyenletei y =, y = + 5.

31 MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY Feladat. Határozzuk meg az f() = + 3 függvénynek az y = 4 3 egyenlet egyenessel párhuzamos érint jének egyenletét. A keresett egyenes egyenlete y = m + b, ahol m = 4 a párhuzamosság miatt (ugyanis párhuzamos egyenesek meredeksége megegyezik), tehát az érint y = 4 + b alakú. Másrészt m = f ( ) =. Így meghatározható a = 4 egyenletb l, ami ekvivalens a = 6 egyenlettel. Ennek megoldása = 3. Így az érintési pont E = (3, 6). Az y = 4 + b egyenletbe behelyettesítve az érintési pont koordinátáit, megkapjuk a b értékét: b = 6. Így az érint k egyenletei y = Feladat. Határozzuk meg, hogy az f() = érint je párhuzamos az tengellyel? függvénynek melyik pontjába húzott A keresett érint meredeksége nulla, így az érint t y = b alakban keressük. Másrészt m = f ( ) = 6 (3 + ) (3 + )( ) (3 + ) = 6 (3 + ), amib l =. Így f( ) = 3. Tehát a keresett egyenes egyenlete y = 3.

32 3 KÉZI CSABA 3.5. Feladat. Mekkora annak a háromszögnek a területe, melyet az f() = e 3 függvénynek az = pontjába húzott érint je a koordinátatengelyekkel bezár? Az érint egyenlete y = f( ) + f ( )( ). Jelen esetben f( ) =, továbbá f () = e 6, így f ( ) = f () =. Tehát az érint egyenlete y = +. Ez az egyenes az tengelyt /-nél, az y-tengelyt -nél metszi, így a keresett terület: T = = Feladat. Határozzuk meg az f() = 3 függvénynek az -tengellyel párhuzamos érint jének egyenletét! Az -tengellyel párhuzamos érint meredeksége, így meg kell oldanunk az f () = egyenletet. Mivel f() = 3, ezért f () = 4 3. Így a 4 3 = egyenletet kell megoldanunk. Kiemelve -et az (4 3) = egyenlethez jutunk. Egy szorzat csak úgy lehet nulla, ha valamelyik tényez je nulla, így = vagy = 4 3. Mivel f() =, és f ( 4 3 Tehát a keresett egyenesek egyenlete y = és y = 3 7. ) = 3 7.

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor . Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor Vizsgálja meg a következ végtelen sorokat konvergencia szempontjából. Tétel. (Cauchy-féle bels konvergenciakritérium) A a n végtelen sor akkor és csakis

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat

Tudományos Diákköri Dolgozat Tudományos Diákköri Dolgozat GÁSPÁR MERSE ELŽD VÉGTELEN ELLENÁLLÁSHÁLÓZATOK SZÁMÍTÁSA Témavezet k: Cserti József Dávid Gyula Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,. október 3. Tartalomjegyzék El szó 3.

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 0. október 5. EMELT SZINT ) Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenleteket! a) b) ( )( ) I. ( pont) (7 pont) a) A négyzetgyök függvény értelmezési tartománya és értékkészlete

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK ELŐSZÓ Ez a könyv elsősorban középiskolás diákok és tanáraik számára készült, szakköri feldolgozásra

Részletesebben

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 19. Területszámítás I. Elméleti összefoglaló Sokszög területe: Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: Az egység (oldalú) négyzet

Részletesebben