Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit"

Átírás

1 Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

2 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van. A sorozatnak van első, második, harmadik, stb. eleme. Minden sorozathoz természetes módon hozzátartozik egy függvény. Ez a függvény a természetes számok halmazán van értelmezve, az 1-hez a sorozat első elemét rendeli, a 2-höz a sorozat második elemét, és így tovább. Ha ezt a függvényt a jelöli, akkor tekinthetjük a sorozatunkat egy a : N R (1) függvénynek. Az a(n) jelölés helyett hagyományosan az a n jelölést használjuk, és a n -et a sorozat n. elemének hívjuk. Sorozatot is leggyakrabban az a n kiszámolását lehetővé tévő formula megadásával definiálunk. Példa 1 Az a n = n 2 2n sorozat első néhány eleme: 1, 0, 3, 8, 15,... Magát a sorozatot, tehát az összes elemét a sorozaton belüli sorrendjükkel együtt, (a n ) jelöli. Az a n jelölésben az n számot a sorozatelem indexének hívjuk.

3 2. Ha egy sorozat elemei közül elhagyunk véges sokat vagy végtelen sokat, de úgy, hogy azért végtelen sok elem megmaradjon, akkor megmaradt sorozatelemek, az eredeti sorozaton belüli sorrendjüket megtartva, az eredeti sorozat egy részsorozatát adják. Minden sorozatnak végtelen sok részsorozata van. Példa 2 Az a n = n sorozatnak részsorozata a b n = 3n sorozat. Ennél a részsorozatnál minden harmadik elemet tarottunk meg. Példa 3 Az a n = n sorozatnak részsorozata a b n = n + 3 sorozat. Ezt a részsorozatot úgy kaptuk, hogy eldobtuk az eredeti sorozat első három elemét, az eredeti 4. elem lett a részsorozat első eleme, az eredeti 5. elem a részsorozat második eleme, és így tovább. Példa 4 Az a n = n sorozatnak részsorozata a b n = n sorozat. Itt azokat az elemeket tartottuk meg, amelyek indexe négyzetszám.

4 3. Az (a n ) sorozat határértéke vagy limesze az A R szám, ha minden ε > 0 számhoz megadható egy N(ε) pozitív egész szám, az úgynevezett küszöbindex, úgy, hogy a n A < ε minden olyan n re, amelyre n > N(ε). (2) Azt, hogy az (a n ) sorozat határértéke az A szám így jelöljük: a n A. 4. Ha a n A, akkor minden ε esetén a sorozat N(ε) küszöbindexnél nagyobb indexű elemei az A hátárértékhez ε-nál közelebb vannak, azaz beleesnek az A határérték körüli ε sugarú, szimmetrikus (A ε, A + ε) nyílt intervallumba, ugyanis ha n > N(ε), akkor esetén azaz a n A < ε (3) ε < a n A < ε, (4) A ε < a n < A + ε, tehát a n (A ε, A + ε). (5)

5 Példa 5 Az a n = 1 sorozat limesze 0, a b n n = sorozat esetén b n n 1, míg a c n = ( 1) n + 1 sorozatnak nincs határértéke. n 5. Minden sorozatnak legfeljebb egy határértéke lehet, tehát ha van limesz, akkor az egyértelmű. Ha egy sorozatnak van határértéke, akkor minden részsorozatának is van, és mindnek ugyanaz a szám a határértéke. Nem szabad azt hinni, hogy minden sorozatnak van határértéke, a legtöbbnek nincs.

6 6. Feladat 1 Legyen a n = n 5 1 2n. Fogadjuk el, hogy ennek a sorozatnak A = 1 a 2 határértéke, és határozzuk meg az ε = 0.01-hez tartozó küszöbindexet. Megoldás: Az a n A < ε abszolút értékes egyenlőtlenséget kell megoldanunk n-re. Beírva ebbe a n képletét, A és ε értékét, kapjuk, hogy n 5 1 2n < Az első átalakítás az, hogy keresztbeszorzással közös nevezőre hozunk az abszolút értéken belül: 2n n 2(1 2n) < 0.01, 9 2(1 2n) < Minden ilyen abszolút értéket tartalmazó egyenlőtlenség megoldásakor az a kulcs lépés az, amikor megszabadulunk az abszolút értéktől. Az eddigi átalakítások azt célozták meg, hogy ezt biztonsággal meg tudjuk tenni. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

7 9 A törtben mind a számláló, mind a nevező minden pozitív n-re 2(1 2n) negatív, tehát a tört értéke pozitív, így az abszolút értéke önmaga. 9 2(1 2n) < Ha most mindkét oldalt elosztjuk a pozitív 0.01-el nem fordul meg az egyenlőtlenség iránya (1 2n) < 1. Egyszerűsítve, és megszorozva mindkét oldalt a negatív 1 2n-el megfordul az egyenlőtlenség iránya. Rendezve: 450 > 1 2n 451 > 2n < n. Mivel ekvivalens átalakításokat végeztünk, az utolsó egyenlőtlenségből leolvasható, hogy N(0.01) = 225. Érdemes kipróbálni, hogy a /2 < 0.01, de a /2 < 0.01, és 226-nál nagyobb sorozatindexre ez méginkább így van.

8 7. Az (a n ) sorozat felülről korlátos, ha van olyan K szám, hogy a n K teljesül minden n-re. Az (a n ) sorozat alulról korlátos, ha van olyan k szám, hogy k a n teljesül minden n-re. Az (a n ) sorozat korlátos, ha alulról és felülről is korlátos. A sorozat korlátossága azt jelenti, hogy van olyan k alsó, és K felső korlát, hogy k a n K. Az alsó korlátok közül a legnagyobb, a felső korlátok közül a legkisebb a leginformatívabb. Példa 6 Az a n = n 2 sorozat alulról korlátos, mert k = 1 jó, de felülről nem; a b n = 2n sorozat felülről korlátos, mert K = 2 jó, de alulról nem. Példa 7 A c n = 1 n sorozat korlátos, hiszen 0 < c n 1 miatt k = 0 és K = 1 megfelelő. Ezek egyébbként c n legjobb korlátai is egyben. Példa 8 A d n = ( 1) n n sorozat sem alulról sem felülről nem korlátos.

9 8. Megmutatható, hogy ha az (a n ) sorozatnak van véges határértéke, akkor a sorozat korlátos, de fordítva ez nem igaz. Az (a n ) sorozat monoton növő, ha a n csökkenő, ha a n a n+1 minden n-re. a n+1 minden n-re, monoton Szokás az előbbi egyenlőtlenségeket nem minden n-re, hanem csak minden n > K-ra megkövetelni, ahol K pozitív egész, és a sorozatot ilyenkor is a megfelelő értelemben monotonnak hívni. Mi is használni fogjuk ezt. 9. Ha egy sorozat monoton növő és felülről korlátos, akkor van határértéke is, hasonlóan, ha egy sorozat monoton csökkenő és alulról korlátos, akkor van határértéke.

10 10. Feladat 2 Monoton-e valamilyen értelemben az a n = n2 n + 1 sorozat? Megoldás: A tajékozódás kedvéért kiszámoljuk a sorozat néhány elemét. a 1 = 0.5, a 18 17, a Ez alapján az a sejtésünk, hogy a n monoton növekvő. Azt próbáljuk tehát bebizonyítani, hogy a n a n+1. Behelyettesítjük ebbe a n és a n+1 képletét, az utóbbit úgy kapjuk, hogy a sorozatot definiáló képletben az n helyett mindenütt n + 1-et írunk. n 2 n + 1 (n + 1)2 (n + 1) + 1. n 2 n + 1 n2 + 2n + 1 n + 2 Megszabadulunk a nevezőktől, mindkét nevező minden n-re pozitív, tehát amikor átszorzunk velük, nem fordul meg egyik esetben sem az egyenlőtlenség iránya..

11 n 2 (n + 2) (n 2 + 2n + 1)(n + 1). Minden tagot minden taggal megszorozva a bal és a jobb oldalon is, kapjuk, hogy n 3 + 2n 2 n 3 + 2n 2 + n + n 2 + 2n + 1. Rendezve 0 n 2 + 3n + 1. Ez egy minden n-re igaz egyenlőtlenség, (sorozatok esetén n pozitív egész). Minden átalakítás ekvivalens átalakítás volt, tehát az utolsó egyenlőtlenségből megkaphatjuk az eggyel előtte lévőt, abból az az előtt lévőt, és így tovább, végül eljutunk a bizonyítandó a n a n+1 egyenlőtlenséghez. Ezzel beláttuk, hogy a n a n+1 teljesül minden n-re, tehát a sorozat monoton növő.

12 11. Az algebrai műveleteket sorozatokra is értelmezhetjük, az a lényeg, hogy a szóbanforgó műveletet az azonos indexű elemekkel kell elvégezni. Például két sorozat szorzata az a sorozat, amelynek első eleme az első elemek szorzata, második eleme a második elemek szorzata, és így tovább. Alapvető jelentőségű a következő tétel. Tegyük fel, hogy a n A, b n B, és legyen c R tetszőleges. Ekkor a n + b n A + B, (6) a n b n A B, (7) a n b n A B, (8) c a n c A, (9) a n b n A B, (10) a (10) képletben feltesszük, hogy b n = 0 teljesül minden n-re, és B = 0.

13 12. Tegyük fel, hogy a n A és c n A is teljesül, továbá a (b n ) sorozatra fennáll, hogy a n b n c n minden n-re vagy valahonnantól kezdve minden n-re. Ekkor b n A is teljesül. Ezt a tételt rendőr elvnek is szokták hívni és gyakran jól használható. Feladat 3 Számoljuk ki az a n = n cos2 (n 2 3n) + sin n sorozat határértékét. n Megoldás: Tudjuk, hogy minden szám koszinusza 1 és 1 közé esik, tehát 1 cos(n 2 3n) 1, innen négyzetre emeléssel, majd n-el való szorzással 0 cos 2 (n 2 3n) 1, 0 n cos 2 (n 2 3n) n. Ha a középső taghoz hozzáadunk sin n-et, akkor legalább 1-et és legfeljebb 1-et adunk hozzá, tehát a középső tag ennél a hozzáadásnál nem csökken egynél többel és nem növekszik egynél többel, azaz 1 n cos 2 (n 2 3n) + sin n n + 1.

14 Végigosztva ezt a pozitív n el 1 n n cos2 (n 2 3n) + sin n n n + 1 n A jobb szélen alló mennyiségnél nagyob az, amit úgy kapunk, hogy megnöveljük az eredeti számlálót, és lecsökkentjük a nevezőt, például n+1 n 2 +1 helyett 2n n 2 = 2 -et írunk. Tehát fennáll, hogy n 1 n n cos2 (n 2 3n) + sin n n n. Itt a bal szélen álló 1 sorozat nullához tart, mert a nullához tartó 1/n n 2 +1 sorozat egy részsorozatának számszorosa, ugyanez igaz a jobb szélen álló sorozatra is. Tehát a közöttük lévő a n sorozat limesze is nulla.

15 13. Azt mondjuk, hogy az (a n ) sorozat határértéke a plusz végtelen, ha tetszőlegesen nagy pozitív C számhoz is található olyan, a C-től függő N(C) pozitív egész szám, amelyre teljesül, hogy a n > C, ha n > N(C). (11) Ezt így jelöljük: a n +. Azt mondjuk, hogy az (a n ) sorozat határértéke a mínusz végtelen, ha tetszőlegesen nagy pozitív C számhoz is található olyan, a C-től függő N(C) pozitív egész szám, amelyre teljesül, hogy Ezt így jelöljük: a n. a n < C, ha n > N(C). (12) 14. Számos tétel szól végtelenbe tartó sorozatok határértékéről. Tegyük fel, hogy a n +, b n B R. Ekkor a n + b n +, (13) a n b n +. (14)

16 Ha a n, b n B R, akkor a n + b n, (15) Ha a n +, b n B R és B > 0, akkor a n b n. (16) de B < 0 esetén a n b n +, (17) a n b n. (18) Az előbbihez hasonlóan, ha a n, b n B R és B > 0, akkor de B < 0 esetén a n b n, (19) a n b n +. (20)

17 Ha (a n ) és (b n ) is valamelyik végtelenbe tart, akkor a szorzatuk is végtelenbe tart, mégpedig plusz végtelenbe, ha (a n ) és (b n ) azonos előjelű végtelenekhez tartanak, és mínusz végtelenbe, ha (a n ) és (b n ) különböző előjelű végtelenekhez tartanak. Azonos előjelű végtelenbe tartó sorozatok összege is ilyen előjelű végtelenbe tart, különböző előjelű végtelenbe tartó sorozatok különbsége olyan előjelű végtelenbe tart, mint a kisebbítendő sorozat. Ha a n ±, akkor 1 a n 0. Feladat 4 Mi a limesze az a n = 2n 3 + n 2 3n + 8 sorozatnak? Megoldás: Minden polinom limesze kiszámolható úgy, hogy kiemeljük a legmagasabb fokú taját. ( a n = n n 3 n + 8 ). 2 n 3 A zárójelben álló tényező 2-höz tart, egy + -be tartó mínusz kétszerese pedig -be tart. Tehát a n.

18 15. A nevezetes határértékek elméleti és gyakorlati szempontból fontos sorozatok határértékéről szólnak. A legfontosabbak az alábbiak. a n = 1 n 0. (21) Legyen a > 0. Ekkor a n = n a 1. (22) a n = n n 1. (23) a n = n α a n = q n + ha α > 0, 1 ha α = 0, 0 ha α < 0. + ha q > 1, 1 ha q = 1, 0 ha q < 1, és ennek a sorozatnak nincs határértéke, ha q 1. (24) (25)

19 Legyen a > 1 és α > 0. Ekkor a n = an n +, α ezért a n = nα 0. an (26) Tetszőleges a R esetén a n = an n! 0. (27) a n = n! 0. nn (28) ( a n = 1 + n) 1 n e. (29) Tegyük fel, hogy r n + és legyen k Z. Ekkor ( a n = 1 + k ) rn e k. (30) r n

20 Ha a n A R, A > 0 és b n B R, akkor ha az itt szereplő hatványozások mind értelmesek. Ha b n +, akkor 0 < A < 1 esetén A > 1 esetén Végül ha b n, akkor 0 < A < 1 esetén (a n ) b n A B, (31) (a n ) b n 0, (32) (a n ) b n +. (33) (a n ) b n +, (34) A > 1 esetén (a n ) b n 0. (35)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április Hány osztója van egy adott számnak? Hány osztója van egy adott számnak? Dr. Tóth László http://www.ttk.pte.hu/matek/ltoth előadásanyag, Pécsi Tudományegyetem, TTK 2008. április. Bevezetés Lehetséges válaszok:

Részletesebben

véletlen vektorokból álló sorozatok, amelyeknek a kovariancia mátrixai

véletlen vektorokból álló sorozatok, amelyeknek a kovariancia mátrixai 1. A probléma megfogalmazása. KÁLMÁN-FÉLE SZŰRŐK E jegyzet témája az úgynevezett Kálmán-féle szűrők vizsgálata. A feladat a következő. Adott egy x(0),x(1),..., több változós (együttesen) normális, más

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

1. A komplex számok definíciója

1. A komplex számok definíciója 1. A komplex számok definíciója A számkör bővítése Tétel Nincs olyan n természetes szám, melyre n + 3 = 1. Bizonyítás Ha n természetes szám, akkor n+3 3. Ezért bevezettük a negatív számokat, közöttük van

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC 1 Az eddig vizsgált algoritmusok csaknem valamennyien polinomiális idejuek, azaz n méretu bemeneten futási idejük a legrosszabb esetben is O(n k ), valamely k konstanssal.

Részletesebben

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció 2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció Folláth János Debreceni Egyetem - Informatika Kar 2012/13. I. félév Áttekintés 1 Függvények Relációk Halmazok 2 Természetes számok Formulák Definíció

Részletesebben

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK ELŐSZÓ Ez a könyv elsősorban középiskolás diákok és tanáraik számára készült, szakköri feldolgozásra

Részletesebben

Segítenek az egyszerűbb esetek Róka Sándor, Nyíregyháza

Segítenek az egyszerűbb esetek Róka Sándor, Nyíregyháza Magas szintű matematikai tehetséggondozás Segítenek az egyszerűbb esetek Róka Sándor, Nyíregyháza 1. feladat Igaz-e, hogy 111111222222 két szomszédos egész szám szorzata? A feladat jó példa arra a problémahelyzetre,

Részletesebben