Alapfogalmak, valós számok Sorozatok, határérték Függvények határértéke, folytonosság A differenciálszámítás Függvénydiszkusszió Otthoni munka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapfogalmak, valós számok Sorozatok, határérték Függvények határértéke, folytonosság A differenciálszámítás Függvénydiszkusszió Otthoni munka"

Átírás

1 Pintér Miklós Ősz

2 Alapfogalmak Halmazok Definíció Legyen A egy tetszőleges halmaz, ekkor x A (x / A) jelentése: x (nem) eleme A-nak. A B (A B) jelentése: A (valódi) részhalmaza B-nek. Példa Legyen egy halmaz szimpatikus ha nem tartalmazza önmagát. Legyen S a szimpatikus halmazok összessége. Ekkor S szimpatikus?

3 Alapfogalmak Függvények Definíció Legyen A és B tetszőlegesen rögzített halmazok. Ekkor f : A B-t az A halmazon értelmezett függvénynek nevezzük, ha minden a A-ra f (a) a B halmaz pontosan egy eleme. Az A halmazt f értelmezés tartományának (jelölés: D f ), az f (A) halmazt az f értékkészletének (jelölés: R f ) nevezzük. Az f függvény injektív, ha (a b) (f (a) f (b)), szűrjektív, ha f (A) = B, bijektív, ha injektív és szűrjektív.

4 Alapfogalmak Halmazok számossága Definíció Az A halmazt végesnek (véges számosságúnak) nevezzük, ha elemeinek száma véges. Az A halmaz megszámlálhatóan végtelen számosságú, ha létezik f : A N bijekció. Az A halmaz kontinuum számosságú, ha létezik f : A R bijekció. Feladat A következő halmazok számossága megegyezik: N, Z, Q, páros természetes számok halmaza, 2 hatványainak halmaza. Feladat R nem megszámlálhatóan végtelen.

5 Valós számok Rendezett halmazok Definíció Legyen A tetszőleges halmaz. A rendezésén egy olyan < relációt értünk, amelyre 1. Ha x, y A, akkor x < y, x = y, x > y összefüggések közül pontosan egy teljesül. 2. Ha x, y, z A, x < y és y < z, akkor x < z. Az A halmazt rendezett halmaznak nevezzük, ha egy < rendezés van definiálva rajta (jelölés: (A, <)). Példa N a természetes számok halmaza a szokásos relációval rendezett halmaz.

6 Valós számok Felsőhatár-tulajdonság Definíció Legyen (A, <) rendezett halmaz. B A felülről (alulról) korlátos, ha van olyan k A, hogy minden x B-re x k (x k). k-t a B halmaz felső (alsó) korlátjának nevezzük. A B felülről (alulról) korlátos halmaz legkisebb felső (legnagyobb alsó) korlátját a B halmaz szuprémumának (infimumának) nevezzük, és sup B-vel (inf B-vel) jelöljük. Egy A rendezett halmaz felsőhatár-tulajdonságú, ha tetszőleges B A nemüres, felülről korlátos halmaz esetén sup B létezik.

7 Valós számok Tétel Tegyük fel, hogy A rendezett halmaz fh-tulajdonságú. Ekkor ha B A nemüres alulról korlátos halmaz, akkor inf B létezik. Bizonyítás. Legyen C A a B halmaz alsó korlátjainak halmaza. B alulról korlátos, tehát C. Ekkor mivel A fh-tulajdonságú, így sup C létezik. Azt állítjuk, hogy sup C = inf B. (1) sup C nem kisebb, mint B alsó korlátjai. (2) Tegyük fel, hogy sup C nem alsó korlátja B-nek. Ekkor létezik b B, hogy b < sup C. Mivel minden c C-re c b, így sup C nem a legkisebb felső korlátja C-nek, ami ellentmondás. Példa N fh-tulajdonságú rendezett halmaz.

8 Valós számok Testek Definíció Az F halmazt az összeadás és szorzás művelettekkel, mint struktúrát testnek nevezzük, ha teljesíti a következő, ún. testaxiómákat: tetszőleges x, y, z F esetén x + y F, x + y = y + x, (x + y) + z = x + (y + z), létezik 0 F (x-től független), hogy x + 0 = x, létezik x F (x-től függő), hogy x + ( x) = 0, xy F,

9 Valós számok Definíció (folytatás) xy = yx, (xy)z = x(yz), létezik 1 F (x-től független) 1 0, hogy 1x = x, létezik 1/x F (x-től függő) x 0, hogy x(1/x) = 1, x(y + z) = xy + xz.

10 Valós számok Fh-tulajdonságú rendezett test Definíció Az F testet rendezett testnek nevezzük, ha F rendezett halmaz, x, y, z F és y < z, akkor x + y < x + z, x, y F, x > 0 és y > 0, akkor xy > 0. Példa Q, a racionális számok halmaza rendezett test. Tétel Létezik fh-tulajdonságú rendezett test, amely tartalmazza Q-t. Ezt a fh-tulajdonságú rendezett testet a valós számok halmazának nevezzük, és R-rel jelöljük.

11 Valós számok Távolság, környezet Definíció A d függvényt távolságfüggvénynek nevezzük, ha tetszőleges x, y, z R esetén d(x, x) = 0, és ha x y, akkor d(x, y) > 0 d(x, y) = d(y, x), d(x, y) d(x, z) + d(y, z). Következmény A tetszőleges x, y R-hez x y -t rendelő függvény távolságfüggvény.

12 Valós számok Definíció Az (a, b) = {x R a < x < b} ([a, b] = {x R a x b} ) halmazt nyílt (zárt) intervallumnak nevezzük. Az (a, b] = {x R a < x b} ([a, b) = {x R a x < b} ) halmazt balról nyílt, jobbról zárt (balról zár, jobbról nyílt) intervallumnak nevezzük. Definíció Az (x ε, x + ε) = {y R x y < ε} nyílt intervallumot az x R pont ε > 0 környezetének nevezzük.

13 Sorozatok Sorozatok Definíció Az a : N R függvényt (valós) sorozatnak nevezzük, és elemeit a 1, a 2,...-vel jelöljük. Definíció Legyen f : N N egy monoton növő függvény. Ekkor a b n = a n f sorozatot az {a n} sorozat részsorozatának nevezzük. Példa a n = 1, a n = ( 1) n.

14 Sorozatok Határérték Definíció Az {a n} sorozat konvergens, ha létezik a 0 R, hogy tetszőleges ε > 0-hoz létezik olyan n N (ε-tól függő) szám, hogy minden n n -re a n (a 0 ε, a 0 + ε) (másképpen a n a 0 < ε). a 0 -t az {a n} sorozat határértékének nevezzük. Példa 1 0 (alternatív jelölés: n lim 1 n n = 0).

15 Sorozatok Állítás A határérték egyértelmű. Tehát, ha a n a és a n b, akkor a = b. Bizonyítás. a b Indirekt tegyük fel, hogy a b. Legyen ε =. Ekkor létezik n a, n b N, 2 hogy minden n n a-ra a n a < ε és minden n n b -re a n b < ε. Ekkor azonban minden n max{n a, n b }-re a n a < ε és a n b < ε, tehát a b < 2ε ami ellentmondás.

16 Sorozatok Sorozatok tulajdonságai Definíció Az {a n} sorozat monoton növő (fogyó), ha minden n-re a n a n+1 (a n a n+1 ). Az {a n} sorozat korlátos, ha értékkészlete korlátos halmaz. Példa Az 1 sorozat monoton és korlátos. n

17 Konvergens sorozatok A konvergens sorozatok tulajdonságai Állítás Legyenek a n a, b n b konvergens sorozatok. Ekkor a n + b n a + b, minden c R-re ca n ca, és c + a n c + a, a nb n ab, Ha minden n-re a n 0, és a 0, akkor 1/a n 1/a, Ha b n a n, akkor b a.

18 Konvergens sorozatok Bizonyítás. a n + b n a + b: Legyen ε > 0 tetszőlegesen rögzített. Ekkor létezik n a, n b, hogy minden n n a-ra a n a < ε/2 és minden n n b -re b n b < ε/2. Ekkor minden n max{n a, n b }-re (a n + b n) (a + b) = (a n a) + (b n b) a n a + b n b < ε. Minden c R-re ca n ca, és c + a n c + a: Házi feladat. a nb n ab: a n és b n sorozatok konvergensek, így a n és b n sorozatok is konvergensek tehát korlátosak is. Legyen k a és k b rendre a n és b n egy felső korlátja. Legyen továbbá k = max{k a, k b }. Legyen ε > 0 tetszőlegesen rögzített. Ekkor létezik n a, n b, hogy minden n n a-ra a n a < ε 2k n n b -re b n b < ε 2k. Ekkor minden n max{na, n b}-re a nb n ab = a n(b n b) + b(a n a) a n b n b + b a n a < ε. és minden

19 Konvergens sorozatok folytatás. Ha minden n-re a n 0 és a 0, akkor 1/a n 1/a: Legyen m olyan index, hogy minden n m-re a n a < 1 2 a. Ekkor minden n m-re an > 1 2 a. Legyen ε > 0 tetszőlegesen rögzített. Ekkor létezik n > m, hogy minden n n -ra a n a < 1 2 a 2 ε. Tehát, minden n n -ra 1 1 a n a = a n a a na < 2 an a < ε. a 2 a b Ha b n a n, akkor b a: Indirekt tegyük fel, hogy b > a. Legyen ε =. 2 Ekkor létezik n a, n b N, hogy minden n n a-ra a n a < ε és minden n n b -re b n b < ε. Ekkor azonban miden n max{n a, n b }-re a n a < ε és b n b < ε, tehát b n a n > 0 ami ellentmondás.

20 Konvergens sorozatok Konvergens sorozatok tulajdonságai II Tétel Minden konvergens sorozat korlátos. Minden monoton korlátos sorozat konvergens. Minden korlátos sorozatnak van konvergens részsorozata. Példa a n = ( 1) n.

21 Konvergens sorozatok Bizonyítás. Minden konvergens sorozat korlátos: Legyen a 0 az {a n} sorozat határértéke, és legyen ε > 0 tetszőlegesen rögzített. Ekkor létezik olyan n szám, hogy minden n n -ra a n (a 0 ε, a 0 + ε). Tehát az {a n} sorozatnak csak véges sok eleme (maximum n 1) van az (a 0 ε, a 0 + ε) intervallumon kívül. Legyen f a kivül maradó elemek közül a legnagyobb és a a legkisebb. Ekkor max{f, a 0 + ε} és min{a, a 0 ε} rendre felsó ill. alsó korlátja {a n}-nek. Minden monoton korlátos sorozat konvergens: Tegyük fel, hogy {a n} monoton növő sorozat és k felső korlátja {a n}-nek. Ekkor sup{a n} létezik, és a n sup{a n}, hiszen minden ε > 0-hoz létezik oylan n, hogy minden n n -ra a n sup{a n} < ε (legkisebb felső korlát és monoton növő sorozat). Az {a n} monoton fogyó eset belátása teljesen hasonlóan megy.

22 Konvergens sorozatok folytatás. Minden korlátos sorozatnak van konvergens részsorozata: Legyen a {c n} felső és alsó korlátja rendre f és a. Ekkor az [a, a+f a+f ] és [, f ] intervallumok 2 2 legalább egyikében végtelen sok eleme van {c n}-nek. Legyen [a 1, f 1 ] az egyik olyan intervallum, amiben {c n}-nek végtelen sok eleme van. Legyen b 1 egy tetszőleges eleme {c n}-nek [a 1, f 1 ]-ből. Ekkor az [a 1, a 1+f 1 ] és [ a 1+f 1, f ] intervallumok legalább egyikében végtelen sok eleme van {c n}-nek. Legyen [a 2, f 2 ] az egyik olyan intervallum, amiben {c n}-nek végtelen sok eleme van. Legyen b 2 egy olyan eleme {c n}-nek [a 2, f 2 ]-ből, hogy b 2 {c n}-beli indexe (sorszáma) nagyobb, mint b 1 {c n}-beli indexe. Folytatva a fenti eljárást, a kapott {b n} sorozat a {c n} sorozat részsorozata. {a n} monoton növő felülről korlátos, {f n} pedig monoton fogyó alulról korlátos sorozat, továbbá minden n-re f n a n < f a, tehát lim b n lim a n = lim f n. n n n n an = lim fn. Ekkor an bn fn, így n

23 Konvergens sorozatok Állítás Ha a > 0, akkor 1 n a 0, Ha a > 0, akkor n a 1, n n 1, Ha a > 0 és α R, akkor Ha x < 1, akkor x n 0. n α (1 + a) n 0,

24 Konvergens sorozatok Bizonyítás. Ha a > 0, akkor 1 0: Legyen ε > 0 tetszőlegesen rögzített, és na N = (1/ε) (1/a). Ekkor minden n > N-re 1 n a < ε. Ha a > 0, akkor n a 1: Tegyük fel, hogy a > 1. Ekkor legyen x n = n a 1. x n > 0 és (Bernoulli-egyenlőtlenség) 1 + nx n (1 + x n) n = a, tehát 0 < x n a 1, így xn 0. Ha a = 1, akkor az állítás nyilvánvaló, ha 0 < a < 1, n akkor legyen x n = 1 1 és követhetjük az a > 1 esetet (Házi feladat). n a

25 Konvergens sorozatok folytatás. n n 1: Legyen xn = n n 1. Ekkor x n 0 és (binomiális tétel) n = (1 + x n) n n(n 1) xn 2, tehát 0 x n 2 2 (n 2), így xn 0. n 1 n α Ha a > 0 és α R, akkor 0: Legyen k > max{α, 0} tetszőlegesen (1 + a) n rögzített. Ha n > 2k, akkor (1 + a) n > ( ) n k a k = n(n 1) (n k+1) a k > nk a k k! Ekkor 0 < nα < 2k k! n α k (n > 2k), így (α k < 0) (1+a) n a k Ha x < 1, akkor x n 0: Házi feladat. n α (1+a) n 0. 2 k k!.

26 Az e szám Az e szám Állítás Az (1 + 1 n )n sorozat konvergens. Bizonyítás. (1) Az (1 + 1 n )n sorozat monoton: A számtani és mértani közepek közötti n+1 egyenlőtlenségből (1 + 1 n )n < 1+n(1+ n 1 ) = n+2 = Tehát n+1 n+1 n+1 (1 + 1 n )n < (1 + 1 n+1 )n+1.

27 Az e szám folytatás. (2) Az (1 + 1 n )n sorozat korlátos: Legyen m > 1 tetszőlegesen rögzített természetes szám. A számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenségből n+m (1 + 1 n )n (1 1 m )m < n(1+ n 1 )+m(1 m 1 ) n+m (1 + 1 n )n (1 1 m )m < 1, tehát (1 + 1 n )n < (1 + 1 = n+m = 1. Ekkor n+m m 1 )m. Mivel m > 1 rögzített, így minden n-re (1 + 1 n )n kisebb, mint egy rögzített érték. Definíció ( A lim n n ) n határértékét Euler-féle számnak nevezzük és e-vel jelöljük.

28 Függvények határértéke Határérték Definíció Legyen A R tetszőleges halmaz. Az x R torlódási pontja az A halmaznak, ha tetszőleges ε > 0 esetén (x ε, x + ε) (A \ {x}). Példa A = {1} torlódási pontjai:, A = (1, ] torlódási pontjai: [1, ]. Definíció Legyen f tetszőlegesen rögzített függvény, és legyen x 0 torlódási pontja D f -nek. Ekkor p x 0 -beli határértéke f -nek (jelölés: lim f (x) = p), ha minden x n x 0, x 0 x n D f minden n-re, sorozatra lim n f (x n) = p.

29 Függvények határértéke Állítás Ha lim f (x) = a és lim f (x) = b, akkor a = b. x0 x 0 Bizonyítás. Lsd. a határérték egyértelműségére vonatkozó állítást. Példa lim 3 x 2 5x + 6 x 3.

30 Függvények határértéke Függvény határérték II. Állítás Legyen f és g olyan függvény, hogy x 0 torlódási pontja D f -nek és D g-nek, továbbá lim f (x) = p és lim g(x) = q. Ekkor x 0 x 0 lim x0 (f + g)(x) = p + q, lim x0 (fg)(x) = pq, ha q 0, akkor lim x 0 (f /g)(x) = p/q, ha f (x) g(x) minden x D f D g esetén, akkor p q. Bizonyítás. Lsd. a konvergens sorozatok tulajdonságaira vonatkozó állítást.

31 Függvények folytonossága Függvények folytonossága Definíció Az f függvény folytonos az x 0 D f pontban, ha x 0 izolált pontja D f -nek vagy x 0 torlódási pontja D f -nek és lim f (x) = f (x 0 ). Azt mondjuk, hogy az f x 0 függvény folytonos, ha f az értelmezési tartományának minden pontjában folytonos. Állítás Legyenek f, g x 0 -ban folytonos függvények. Ekkor f + g folytonos x 0 -ban, fg folytonos x 0 -ban, ha g(x 0 ) 0, akkor f /g folytonos x 0 -ban. Bizonyítás. Lsd. a függvények határértékére vonatkozó állítást.

32 Függvények folytonossága Állítás Ha g folytonos x 0 -ban és f folytonos g(x 0 )-ban, akkor f g folytonos x 0 -ban. Bizonyítás. Legyen x n x 0, x n x 0, g(x n) D f, g(x n) g(x 0 ) (minden n-re) tetszőleges sorozat. g folytonos x 0 -ban, tehát g(x n) g(x 0 ) konvergens sorozat. f folytonos g(x 0 )-ban, tehát f g(x n) f g(x 0 ) szintén konvergens sorozat. Mivel x n tetszőlegesen rögzített volt, így lim x0 f g(x) = f g(x 0 ).

33 Folytonos függvények intervallumon Folytonos függvények korlátos zárt intervallumon Tétel (Bolzano-tétel) Ha f folytonos az [a, b] (korlátos, zárt) intervallumon, és f (a) < 0 < f (b), vagy f (a) > 0 > f (b), akkor létezik x 0 [a, b], hogy f (x 0 ) = 0. Bizonyítás. Tegyük fel, hogy f (a) < 0 < f (b) (a fordított eset Házi feladat). Legyen A = {x [a, b] f (x) < 0} és ξ = sup A. Ekkor tetszőleges ε > 0-hoz létezik x A, hogy ξ x < ε. Magyarán, létezik x n A konvergens sorozat, hogy x n ξ, így f folytonossága miatt lim f (xn) = f (ξ) 0. Tehát ξ b. Ekkor n azonban tetszőleges y (ξ, b] pontra f (y) 0, hiszen ξ A legkisebb felső korlátja. Ekkor létezik y n (ξ, b], y n ξ konvergens sorozat, hogy f (y n) 0 n-re. f folytonos, tehát lim f (yn) = f (ξ) 0, így f (ξ) = 0. n

34 Folytonos függvények intervallumon Tétel (Weierstrass-tétel) Legyen f folytonos az [a, b], a < b (korlátos, zárt) intervallumon. Ekkor f felveszi maximumát és minimumát [a, b]-n. Bizonyítás. Azt mutatjuk meg, hogy f felveszi maximumát [a, b]-n a minimum belátása Házi feladat. Indirekt tegyük fel, hogy f nem felülről korlátos [a, b]-n. Ekkor létezik x n [a, b] sorozat, hogy f (x n). Azonban, x n-nek van konvergens részsorozata y n y 0, y 0 [a, b], és lim f (y n) f (y 0 ), ami ellentmond f n folytonosságának. Tehát f felülről korlátos [a, b]. Ekkor létezik x n, x 0 [a, b], x n x 0 konvergens sorozat, hogy f (x n) sup f (x), tehát x [a,b] lim f (xn) = f (x 0) = sup n x [a,b] f (x), így f (x 0 ) maximuma f -nek [a, b]-n.

35 Folytonos függvények intervallumon Példák Példa x x = 0. Példa f (x) = { sin x, ha x [0, π] \ {π/2} 0, ha x = π/2. Példa f (x) = x 2, D f = (0, 2].

36 Folytonos függvények intervallumon Állítás Legyen f az I intervallumon invertálható folytonos függvény. Ekkor f 1 folytonos f (I)-n. Bizonyítás. Először megmutatjuk, hogy f szigorúan monoton függvény I-n. Legyen x, y I, x < y tetszőlegesen rögzített. Tegyük fel, hogy f (x) < f (y) (az f (x) > f (y) eset Házi feladat). Legyen továbbá z I \ {x, y} tetszőlegesen rögzített. (1) z < x: Indirekt tegyük fel, hogy f (z) > f (x), és legyen c = min{f (z), f (y)}. Ekkor létezik olyan v [z, x] és w [x, y], hogy f (v) = c = f (w), ami ellentmond f invertálhatóságának. A (2) és (3) eset Házi feladat.

37 Folytonos függvények intervallumon folytatás. Most megmutatjuk, hogy f 1 folytonos I-n. Legyen x n x 0, x n, x 0 f (I) tetszőleges monoton növő sorozat (az x n x 0, x n, x 0 f (I) monoton fogyó eset Házi feladat). Legyen továbbá, y 0 = f 1 (x 0 ), y n = f 1 (x n). Azt kell látnunk, hogy y n y 0. Feltehetjük, hogy f szigorúan monoton növő (lsd. előző pont, a szigorúan monoton fogyó eset Házi feladat), tehát y n < y n+1 < y 0 minden n-re. Ekkor y n monoton korlátos sorozat, tehát konvergens, és y n sup{y n}. Azt kell látnunk, hogy sup{y n} = y 0. f folytonos, tehát sup{y n} = f 1 f (sup{y n}) = f 1 ( lim f (yn)) = f 1 ( lim xn) = f 1 (x 0 ) = n n y 0.

38 Elemi függvények folytonossága Folytonos függvények Állítás A sin x és e x függvények folytonosak. Bizonyítás. sin x folytonos: Világos, hogy minden x R-re sin x x. Legyen x 0, x n x 0 sorozat tetszőlegesen rögzített. sin x n sin x 0 = 2 sin(xn x 0) cos(xn+x 0) x n x = xn x 0. Tehát lim sin(xn) = sin(x 0). x 0 és x n x 0 tetszőlegesen rögzített volt, így kész is n vagyunk.

39 Elemi függvények folytonossága folytatás. e x folytonos: Legyen x 0, x n x 0 sorozat tetszőlegesen rögzített. Könnyen látható, hogy minden x-re ( ) 1 + x n n 1 + x, tehát e x 1 + x, és szintén minden x-re e x 1 x, tehát a két egyenlőtlenségből következik, hogy minden x > 1-re 1 + x e x 1. Legyen 1 x xn x 0 0. Ekkor feltehetjük, hogy minden n-re 1 + (x n x 0 ) e xn x 0 lim n exn x 0 = lim e xn n e x 0 rögzített volt, így kész is vagyunk. 1 1 (x n x 0 ), tehát = 1, így lim n exn = e x 0. x 0 és x n x 0 tetszőlegesen

40 Elemi függvények folytonossága Következmény Az exponenciális függvények, a logaritmus függvények, a hatványfüggvények, a polinomok és a trigonometrikus függvények folytonosak. Bizonyítás. Lsd. a sin x és e x és az inverz függvény folytonosságát.

41 Elemi függvények folytonossága Állítás sin x lim 0 x = 1. Bizonyítás. sin x páratlan függvény, tehát sin x x x n (0, π 2 páros függvény, így elég ha az x n 0, ] tetszőlegesen rögzített sorozatot vizsgáljuk. Ekkor minden n-re sin x n < x n < tan x n és minden n-re 1 < xn sin x n < 1 cos x n, tehát 1 > sin x cos x folytonos függvény, így lim = 1. 0 x sin xn x n > cos x n.

42 Elemi függvények folytonossága Következmény 1 cos x lim = 0. 0 x Bizonyítás. lim cos x x = lim 0 1 sin(x+ π 2 ) x = lim 0 1 cos x sin π 2 cos π 2 sin x x = cos π 2 lim 0 sin x x =

43 Elemi függvények folytonossága Állítás lim 0 e x 1 x = 1. Bizonyítás. Az e x folytonosságának bizonyításakor már láttuk, hogy minden x-re 1 + x e x 1, tehát x 1 x ex 1 x. Legyen xn 0 tetszőlegesen 1 x 1 rögzített. Ekkor, ha 1 < x n < 0, akkor 1 x n exn 1 x n 1, ha pedig x n > 0, akkor 1 exn 1 x n 1 e 1 x n. Tehát lim xn 1 n x n = 1. x n 0 tetszőlegesen rögzített volt, így kész is vagyunk.

44 A derivált fogalma A derivált fogalma Definíció Legyen f olyan függvény, hogy [a, b] D f. Ekkor tetszőleges x 0 [a, b] esetén képezzük a következő függvényt (differencia hányados): és legyen Φ(x) = f (x) f (x 0) x x 0 (x (a, b), x x 0 ), (1) lim Φ(x) = f (x 0 ), (2) x 0 feltéve, hogy a (2) határérték létezik. Az ilyen módon kapott f függvényt, amelynek értelmezési tartománya azon x 0 [a, b]-k halmaza, amelyekre a fenti határérték létezik; az f függvény deriváltjának nevezzük és f -vel jelöljük.

45 A derivált fogalma Definíció Példa Ha f értelmezve van x 0 [a, b]-ben, akkor azt mondjuk f differenciálható x 0 -ban. Ha f értelmezve van az A [a, b] halmazon, akkor azt mondjuk, hogy f differenciálható az A halmazon. Ha f az értelmezési tartományának minden [a, b] intervallumán differenciálható, akkor azt mondjuk, hogy f differenciálható. f (x) = x 2, f (x) = ln( x 2 ).

46 A derivált fogalma Tétel Ha f differenciálható függvény x 0 (a, b) D f -ben, akkor f folytonos x 0 -ban. Bizonyítás. f (x) f (x 0 ) lim f (x) f (x 0 ) = lim (x x 0 ) = f (x 0 )0 = 0. x 0 x 0 x x 0 Példa f (x) = x, { 0, ha x < 0 f (x) = 1 különben.

47 Differenciálási szabályok Differenciálási szabályok Tétel Legyen f és g differenciálható függvények x 0 [a, b] D f D g-ben. Ekkor cf (c R), f + g, fg, f /g (feltéve, hogy g(x 0 ) 0) függvények differenciálhatóak x 0 -ban, és (cf ) (x 0 ) = cf (x 0 ), (f + g) (x 0 ) = f (x 0 ) + g (x 0 ), (fg) (x 0 ) = f (x 0 )g(x 0 ) + f (x 0 )g (x 0 ), (f /g) (x 0 ) = f (x 0 )g(x 0 ) f (x 0 )g (x 0 ) g 2 (x 0 ). Bizonyítás. (cf ) (x 0 ) = cf (x 0 ) és (f + g) (x 0 ) = f (x 0 ) + g (x 0 ): Lsd. a függvény határértékekre vonatozó állítást.

48 Differenciálási szabályok folytatás. (fg) (x 0 ) = f (x 0 )g(x 0 ) + f (x 0 )g (x 0 ): Legyen h = fg, ekkor h(x) h(x 0 ) = f (x)(g(x) g(x 0 )) + g(x 0 )(f (x) f (x 0 )). Tehát h(x) h(x lim 0 ) x x x 0 0 f (x)(g(x) g(x = lim 0 )) x x x lim lim x 0 h(x) h(x 0 ) x x 0 = f (x 0 )g (x 0 ) + g(x 0 )f (x 0 ). g(x 0 )(f (x) f (x 0 )) x x x 0 0, így (f /g) (x 0 ) = f (x 0 )g(x 0 ) f (x 0 )g (x 0 ) : Legyen h = f /g, ekkor ( g 2 (x 0 ) h(x) h(x 0 ) 1 x x 0 = g(x)g(x 0 ) g(x) f (x) f (x 0) x x 0 f (x) g(x) g(x 0) x x 0 ). Mindkét oldal x 0 -beli határértékét véve megkapjuk a bizonyítanadó állítást.

49 Differenciálási szabályok Tétel Legyen a g függvény folytonos [a, b] D g-n és deriválható x 0 [a, b]-ben, az f függvény pedig értelmezett egy g(x 0 )-t tartalmazó olyan zárt intervallumon I-n, hogy R g I, és differenciálható g(x 0 )-ban. Ekkor f g differenciálható x 0 -ban és (f g) (x 0 ) = f g(x 0 )g (x 0 ). Bizonyítás. Legyen y = g(x), y 0 = g(x 0 ). A differenciálás definíciójából g(x) g(x 0 ) = (x x 0 )(g (x 0 ) + u(x)), és f (y) f (y 0 ) = (y y 0 )(f (y 0 ) + v(y)), ahol x (a, b), y I, lim u(x) = 0, x 0 lim v(y) = 0. Ekkor f g(x) f g(x 0 ) = (g(x) g(x 0 ))(f (y 0 ) + v(y)) = y 0 (x x 0 )(g (x 0 ) + u(x))(f (y 0 ) + v(y)). x x 0 esetén: f g(x) f g(x 0 ) x x 0 = (g (x 0 ) + u(x))(f (y 0 ) + v(y)), így lim x 0 f g(x) f g(x 0 ) x x 0 = f (y 0 )g (x 0 ) = f g(x 0 )g (x 0 ).

50 Differenciálási szabályok Tétel Legyen f az x 0 [a, b] D f pontban differenciálható, invertálható folytonos függvény. Ha f (x 0 ) 0, akkor f 1 differenciálható f (x 0 )-ban, és (f 1 ) (f (x 0 )) = 1. f (x 0 ) Bizonyítás. Az f 1 f összetett függvényt vizsgáljuk. f differenciálható x 0 -ban, f 1 szigorúan monoton és folytonos egy f (x 0 )-t tartalmazó nyílt intervallumon. Ekkor f 1 f (x) f 1 f (x 0 ) f (x) f (x 0 = x x 0 = 1 ) f (x) f (x 0 ) f (x) f (x 0 ). f (x 0 ) 0, így lim x 0 1 f f (x) f 1 f (x0 ) f (x) f (x 0 = 1. ) f (x 0 ) x x 0

51 Differenciálási szabályok Állítás (sin x) = cos x. Bizonyítás. Legyen x 0 R tetszőlegesen rögzített. Φ(x) = sin x sin x 0 Tehát, lim x 0 x x sin 0 2 x x 0 cos x+x 0 = lim cos x+x 0 = cos x 2 2 x x x 0 = 2 sin x x 0 2 cos x+x 0 2 x x 0.

52 Differenciálási szabályok Állítás (e x ) = e x. Bizonyítás. Legyen x 0 R tetszőlegesen rögzített. Φ(x) = ex e x 0 e x 0 lim x0 x x e 0 1 x x 0 = e x 0. x x 0 = e x 0 e x x 0 1 x x 0. Tehát,

53 Differenciálási szabályok Következmény Az elemi függvények deriváltfüggvényei: f f c 0 x α αx α 1 cos x sin x 1 tan x cos 2 x cot x 1 a x ln x log a x arcsin x sin 2 x a x ln a 1 x 1 x ln a 1 1 x 2 arccos x x 2 1 x 2 arctan x arccot x 1 1+x 2

54 A derivált folytonossága Definíció Legyen f értelmezett az (a, b) intervallumon. f -nek az x 0 (a, b) pontban szakadása van, ha f nem folyotnos x 0 -ban. f -nek az x 0 (a, b) pontban elsőfajú (egyszerű) szakadása van, ha f -nek szakadása van x 0 -ban, és lim x 0+ f (x) valamint lim x 0 f (x) létezik. Egyébként a szakadást másodfajúnak nevezzük. Tétel (Darboux-tétel) Legyen f olyan az [a, b] intervallumon differenciálható függvény, hogy f (a) < f (b) (f (a) > f (b)). Ekkor, minden olyan λ-hoz, hogy f (a) < λ < f (b) (f (a) > λ > f (b)) létezik x 0 (a, b) amelyre f (x 0 ) = λ.

55 A derivált folytonossága Bizonyítás. Legyen g(x) = f (x) λx. Ekkor g (a) < 0 (g (b) < 0), és létezik olyan x 1 (a, b), hogy g(x 1 ) < g(a) (g(x 1 ) > g(b)); g (b) > 0 (g (a) > 0), és létezik olyan x 2 (a, b), hogy g(x 2 ) < g(b) (g(x 2 ) > g(a)). Tehát g felveszi minimumat (maximumát) [a, b]-n egy x 0 (a, b) pontban. Ekkor g (x 0 ) = 0, tehát f (x 0 ) = λ. Következmény Ha f differenciálható az [a, b] intervallumon, akkor f -nek nem lehet elsőfajú szakadása [a, b]-n.

56 A derivált folytonossága Példa { x 2 sin 1 Legyen f (x) =, ha x 0 x 0 különben. f differenciálható: Ha x 0 0, akkor f (x 0 ) = 2x 0 sin 1 x 0 cos 1 x 0. Ha x 0 = 0, akkor lim 0 x2 sin x 1 x = lim 0 x sin 1 x lim x = 0, így f (0) = 0. 0 Tehát f differenciálható, de f nem folytonos, f -nek másodfajú szakadása van a 0 pontban.

57 L Hosptial-szabály Tétel Legyen f és g differenciálható függvények az (a, b) intervallumon, és g (x) 0 f (x) minden x (a, b)-re ( a < b ). Legyen továbbá lim = c. Ha a g (x) vagy ha lim a f (x) = lim a g(x) = 0, (3) akkor lim g(x) =, (4) a lim a f (x) g(x) = c. (5)

58 L Hosptial-szabály Példa lim π2 tan 3x tan x lim 0 x cot x 1 x 2 lim π4 3 tan x 1 2 sin 2 x 1 lim 0 arcsin 2x 2 arcsin x x 3

59 Lokális szélsőérték Lokális szélsőérték Definíció Legyen f tetszőlegesen rögzített függvény. f -nek lokális maximuma (minimuma) van az x 0 D f pontban, ha létezik olyan δ > 0, hogy tetszőleges x (x 0 δ, x 0 + δ) D f -re f (x 0 ) f (x) (f (x 0 ) f (x)). Tétel Legyen f értelmezett az [a, b] intervallumon. Ha f -nek az x 0 (a, b) pontban lokális maximuma (minimuma) van és f (x 0 ) létezik, akkor f (x 0 ) = 0.

60 Lokális szélsőérték Bizonyítás. A lokális maximum esetet látjuk be, a lokális minimum esete hasonlóan bizonyíható. Legyen δ > 0 az a szám, hogy minden x (x 0 δ, x 0 + δ)-ra f (x) f (x 0 ). Ha x (x 0 δ, x 0 ), akkor Ha pedg x (x 0, x 0 + δ), akkor f (x) f (x 0 ) x x 0 0. f (x) f (x 0 ) x x 0 0. Tehát f (x 0 ) 0 és f (x 0 ) 0, így f (x 0 ) = 0.

61 Lokális szélsőérték Tétel (Középérték-tétel) Ha f olyan, az [a, b] intervallumon folytonos függvény, amely differenciálható az (a, b) intervallumon, akkor létezik x 0 (a, b), hogy f (b) f (a) = (b a)f (x 0 ).

62 Lokális szélsőérték Bizonyítás. Legyen h(x) = (f (b) f (a))x (b a)f (x) x [a, b]. Ekkor h folytonos [a, b]-n, differenciálható (a, b)-n és h(a) = f (b)a f (a)b = h(b). Azt mutatjuk meg, hogy létezik x 0 (a, b), hogy h (x 0 ) = 0. Ha h konstans függvény, akkor kész vagyunk. Ha létezik y (a, b), hogy h(y) > h(a), akkor legyen x 0 (a, b) az a pont, ahol h felveszi maximumát. Ekkor az előző tétel miatt h (x 0 ) = 0. Ha létezik y (a, b), hogy h(y) < h(a), akkor legyen x 0 (a, b) az a pont, ahol h felveszi minimumát. Ekkor az előző tétel miatt h (x 0 ) = 0.

63 Monotonitás Monotonitás Állítás Legyen f az (a, b) intervallumon differenciálható függvény. Ekkor 1. ha f (x) 0 (f (x) > 0) minden x (a, b)-re, akkor f (szigorúan) monoton növő (a, b)-n, 2. ha f (x) = 0 minden x (a, b)-re, akkor f konstans (a, b)-n, 3. ha f (x) 0 (f (x) < 0) minden x (a, b)-re, akkor f (szigorúan) monoton fogyó (a, b)-n, 4. ha f monoton növő (fogyó) (a, b)-n, akkor f (x) 0 (f (x) 0) minden x (a, b)-re.

64 Monotonitás Bizonyítás. Legyen x 1, x 2 (a, b) x 1 < x 2 tetszőlegesen rögzített. A Középérték-tétel miatt létezik x 0 (x 1, x 2 ), hogy Az állítások közvetlenül leolvashatóak (6)-ből. Példa x 3, sin x, 1 x. f (x 2 ) f (x 1 ) = (x 2 x 1 )f (x 0 ). (6)

65 Konvexitás Konvexitás Definíció Legyen f az I intervallumon értelmezett függvény. f (szigorúan) konvex az I intervallumon, ha tetszőleges x 1, x 2 I-re és tetszőleges α (0, 1)-re, αf (x 1 ) + (1 α)f (x 2 ) f (αx 1 + (1 α)x 2 ) (αf (x 1 ) + (1 α)f (x 2 ) > f (αx 1 + (1 α)x 2 )). Definíció Legyen f az I intervallumon értelmezett függvény. f (szigorúan) konkáv, ha f (szigorúan) konvex. Definíció f konvex (konkáv), ha D f intervallum, és azon f konvex (konkáv).

66 Konvexitás Konvexitás II. Tétel Legyen f az (a, b) intervallumon értelmezett konvex függvény. Ekkor f folytonos (a, b)-n. Bizonyítás. Legyen x 0 (a, b) tetszőlegesen rögzített. Azt mutatjuk meg, hogy lim f (x) = f (x 0 ) (lim f (x) = f (x 0 ) belátása teljesen hasonlóan megy). x 0+ x 0 Legyen {x n} (x 0, b) tetszőleges olyan sorozat, hogy x n x 0 de f (x n) f (x 0 ). Feltehetjük, hogy f (x n) c, ahol c lehet ± is.

67 Konvexitás folytatás. f konvex, így minden α (0, 1)-re f (x) αf (x 0 ) + (1 α)f (b), ahol x = αx 0 + (1 α)b. Speciálisan, minden x n-hez létezik α n (0, 1), hogy x n = α nx 0 + (1 α n)b, és ahogy x n x 0, úgy α n 1. Tehát c f (x 0 ). f konvex, így minden α (0, 1)-re f (x) αf (a) + (1 α)f (x n), ahol x = αa + (1 α)x n. Speciálisan, minden x n-hez létezik α n (0, 1), hogy x 0 = α na + (1 α n)x n, és ahogy x n x 0, úgy α n 0. Tehát c f (x 0 ). Összegezve a fentieket: f (x 0 ) = c, ami ellentmond f (x n) f (x 0 )-nak. Következmény Legyen f az (a, b) intervallumon értelmezett konkáv függvény. Ekkor f folytonos (a, b)-n.

68 Konvexitás Állítás Legyenek f, g konvex (konkáv) függvények az I intervallumon. Ekkor f + g is konvex (konkáv) függvény az I intervallumon. Bizonyítás. A konkáv esetet bizonyítjuk, a konvex eset belátása teljesen analóg módon megy. Legyen x 1, x 2 I tetszőlegesen rögzítettek. f és g konkávak I-n, tehát tetszőleges α (0, 1)-re f (αx 1 + (1 αx 2 )) αf (x 1 ) + (1 α)f (x 2 ) g(αx 1 + (1 αx 2 )) αg(x 1 ) + (1 α)g(x 2 ).

69 Konvexitás folytatás. Tehát (f + g)(αx 1 + (1 αx 2 )) α(f + g)(x 1 ) + (1 α)(f + g)(x 2 ). Példa x 2, e x2.

70 Differenciálható konvex függvények Differenciálható konvex függvények Állítás Legyen f az (a, b) intervallumon differenciálható függvény. Ekkor 1. f pontosan akkor (szigorúan) konvex (a, b)-n, ha f (x) (szigorúan) monoton növő (a, b)-n, 2. f pontosan akkor (szigorúan) konkáv (a, b)-n, ha f (x) (szigorúan) monoton fogyó (a, b)-n.

71 Differenciálható konvex függvények Bizonyítás. A (szigorúan) konvex esetet bizonyítjuk, a (szigorúan) konkáv eset abból közvetlenül következik. Akkor: Legyen x 1, x 3 (a, b) x 1 < x 3, α (0, 1) tetszőlegesen rögzített, és x 2 = αx 1 + (1 α)x 3. Tekintsük a következő kifejezéseket f (x 2 ) f (x 1 ) x 2 x 1, f (x 3 ) f (x 2 ) x 3 x 2. A Középérték-tételből következik, hogy létezik y 1 (x 1, x 2 ) és y 2 (x 2, x 3 ), hogy f (y 1 ) = f (x 2) f (x 1 ) x 2 x 1, f (y 2 ) = f (x 3) f (x 2 ) x 3 x 2.

72 Differenciálható konvex függvények folytatás. Mivel f (szigorúan) monoton növő, így f (x 2 ) f (x 1 ) x 2 x 1 (<) f (x 3) f (x 2 ) x 3 x 2. A fenti kifejezésből könnyű számolással adódik, hogy f (αx 1 + (1 α)x 3 ) (<) αf (x 1 ) + (1 α)f (x 3 ). x 1, x 3 (a, b), α (0, 1) tetszőlegesen rögzítettek voltak, tehát f (szigorúan) konvex.

73 Differenciálható konvex függvények folytatás. Csak akkor: Legyen x 1, x 3 (a, b) x 1 < x 3, α (0, 1) tetszőlegesen rögzített, és x 2 = αx 1 + (1 α)x 3. f (szigorúan) konvex, tehát f (x 2 ) f (x 1 ) x 2 x 1 (<) f (x 3) f (x 1 ) x 3 x 1 (<) f (x 3) f (x 2 ) x 3 x 2. f differenciálható (a, b)-n, tehát f f (x) f (x 1 ) (x 1 ) = lim, f f (x 3 ) f (x) (x 3 ) = lim. x 1+ x x 1 x3 x 3 x

74 Differenciálható konvex függvények folytatás. Ekkor azonban és f f (x 3 ) f (x) (x 1 ) = lim (<) f (x 3) f (x 1 ), x 1+ x 3 x x 3 x 1 f (x 3 ) f (x 1 ) x 3 x 1 (<) lim x 3+ f (x) f (x 1 ) x x 1 = f (x 3 ). Tehát f (x 1 ) (<) f (x 3 ). Mivel x 1, x 3 (a, b), α (0, 1) tetszőlegesen rögzítettek voltak, így f (szigorúan) monoton növő.

75 Differenciálható konvex függvények Következmény Legyen f az (a, b) intervallumon kétszer differenciálható függvény. Ekkor 1. f pontosan akkor konvex (a, b)-n, ha f (x) 0 minden x (a, b)-re, 2. f pontosan akkor konkáv (a, b)-n, ha f (x) 0 minden x (a, b)-re. Példa f (x) = x 3, g(x) = sin x, h(x) = 1. x

76 Differenciálható konvex függvények Inflexiós pont Definíció x 0 inflexiós pontja f -nek, ha létezik olyan δ > 0, hogy az (x 0 δ, x 0 + δ) intervallumon f differenciálható, és minden x (x 0 δ, x 0 + δ) \ {x 0 }-ra f (x 0 ) > f (x) vagy minden x (x 0 δ, x 0 + δ) \ {x 0 }-ra f (x 0 ) < f (x). Állítás Ha f kétszer differenciálható az (a, b) intervallumon és x 0 (a, b) inflexiós pontja f -nek, akkor f (x 0 ) = 0. Bizonyítás. x 0 f -nek lokális szélsőértékhelye, így f (x 0 ) = 0.

77 Lokális szélsőérték létezésének feltételei A lokális szélsőérték létezésének szükséges feltétele Definíció x 0 az f függvény stacionárius pontja, ha f (x 0 ) = 0. Következmény (A lokális szélsőérték létezésének szükséges feltétele) Legyen f differenciálható (a, b)-n; ekkor, ha x 0 (a, b) f -nek lokális szélsőértékhelye, akkor x 0 stacionárius pontja f -nek. Példa f (x) = x 5, g(x) = x 2.

78 Lokális szélsőérték létezésének feltételei A lokális szélsőérték létezésének elégséges feltétele Állítás (A lokális szélsőérték létezésének elégséges feltétele) Legyen f az (x 0 δ, x 0 + δ) intervallumon folytonos, az (x 0 δ, x 0 ) és (x 0, x 0 + δ) intervallumokon differenciálható függvény. Ha f (x) 0 minden x (x 0 δ, x 0 )-ra és f (x) 0 minden x (x 0, x 0 + δ)-ra (f (x) 0 minden x (x 0 δ, x 0 )-ra és f (x) 0 minden x (x 0, x 0 + δ)-ra), akkor f -nek lokális maximuma (minimuma) van x 0 -ban.

79 Lokális szélsőérték létezésének feltételei Bizonyítás. A lokális maximum esetet bizonyítjuk, a lokális minimum teljesen hasonló módon látható. Ha f (x) 0 minden x (x 0 δ, x 0 )-ra és f folytonos (x 0 δ, x 0 ]-n, akkor f monoton növő (x 0 δ, x 0 ]-n. Tehát minden x (x 0 δ, x 0 ]-ra f (x 0 ) f (x). Ha f (x) 0 minden x (x 0, x 0 + δ)-ra és f folytonos [x 0, x 0 + δ)-n, akkor f monoton fogyó [x 0, x 0 + δ)-n. Tehát minden x [x 0, x 0 + δ)-ra f (x 0 ) f (x). Összegezve a fentieket: x (x 0 δ, x 0 + δ)-ra f (x 0 ) f (x), tehát x 0 lokális maximumhelye f -nek. Példa f (x) = x, g(x) = 3 (x 3) 2, h(x) = { x, ha x 0 1 különben

80 Lokális szélsőérték létezésének feltételei Állítás Legyen f az (x 0 δ, x 0 + δ) intervallumon kétszer differenciálható, f (x 0 ) = 0, és f szigorúan monoton növő (fogyó) (x 0 δ, x 0 + δ)-on. Ekkor x 0 inflexiós pontja f -nek, f szigorúan konkáv (konvex) (x 0 δ, x 0 )-on és szigorúan konvex (konkáv) (x 0, x 0 + δ)-on. Bizonyítás. Ha f szigorúan monoton növő (fogyó) (x 0 δ, x 0 + δ)-on és f (x 0 ) = 0, akkor minden x (x 0 δ, x 0 + δ) \ {x 0 }-ra f (x 0 ) > f (x) (f (x 0 ) < f (x)), tehát x 0 inflexiós pontja f -nek. Továbbá, ha f szigorúan monoton növő (fogyó) az (x 0 δ, x 0 + δ)-on és f (x 0 ) = 0, akkor minden x (x 0 δ, x 0 )-ra f (x) < 0 (f (x) > 0), és minden x (x 0, x 0 + δ)-ra f (x) > 0 (f (x) < 0). Tehát f szigorúan konkváv (konvex) (x 0 δ, x 0 )-on, és szigorúan konvex (konkáv) (x 0, x 0 + δ)-on.

81 Példák Példák f (x) = x 3 + 2x 2 3x + 12, g(x) = x 2 e x, h(x) = sin x 2 + cos x, k(x) = 2 x x 4.

82 Kötelező anyag: Előadás anyaga Egyéb olvasnivaló érdeklődőknek: Laczkovich Miklós T. Sós Vera: I. megfelelő részei.

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva 6. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 6.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének.

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének. Függvények határértéke és folytonossága Egy f: D R R függvényt korlátosnak nevezünk, ha a függvényértékek halmaza korlátos. Ha f(x) f(x 0 ) teljesül minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének

Részletesebben

A fontosabb definíciók

A fontosabb definíciók A legfontosabb definíciókat jelöli. A fontosabb definíciók [Descartes szorzat] Az A és B halmazok Descartes szorzatán az A és B elemeiből képezett összes (a, b) a A, b B rendezett párok halmazát értjük,

Részletesebben

f(x) a (x x 0 )-t használjuk.

f(x) a (x x 0 )-t használjuk. 5. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 5.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

A Matematika I. előadás részletes tematikája

A Matematika I. előadás részletes tematikája A Matematika I. előadás részletes tematikája 2005/6, I. félév 1. Halmazok és relációk 1.1 Műveletek halmazokkal Definíciók, fogalmak: halmaz, elem, üres halmaz, halmazok egyenlősége, részhalmaz, halmazok

Részletesebben

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy /. Házi feladat. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy mindig igaz. (p (( p) q)) (( p) ( q)). Igazoljuk, hogy minden A, B és C halmazra A \ (B C) = (A \ B) (A \ C) teljesül.

Részletesebben

Analízis I. beugró vizsgakérdések

Analízis I. beugró vizsgakérdések Analízis I. beugró vizsgakérdések Programtervező Informatikus szak 2008-2009. 2. félév Készítette: Szabó Zoltán SZZNACI.ELTE zotyo@bolyaimk.hu v1.7 Forrás: Dr. Weisz Ferenc: Prog. Mat. 2006-2007 definíciók

Részletesebben

Matematika I. NÉV:... FELADATOK: 2. Határozzuk meg az f(x) = 2x 3 + 2x 2 2x + 1 függvény szélsőértékeit a [ 2, 2] halmazon.

Matematika I. NÉV:... FELADATOK: 2. Határozzuk meg az f(x) = 2x 3 + 2x 2 2x + 1 függvény szélsőértékeit a [ 2, 2] halmazon. 215.12.8. Matematika I. NÉV:... 1. Lineáris transzformációk segítségével ábrázoljuk az f(x) = ln(2 3x) függvényt. 7pt 2. Határozzuk meg az f(x) = 2x 3 + 2x 2 2x + 1 függvény szélsőértékeit a [ 2, 2] halmazon.

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás

A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás 9. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás p. / A L

Részletesebben

Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása

Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása EL 1 Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása Az ebben a részben szereplő függvények értelmezési tartománya legyen R egy részhalmaza. EL 2 Definíció: zérushely Az f:d R függvénynek zérushelye

Részletesebben

MATEMATIKA 2. dolgozat megoldása (A csoport)

MATEMATIKA 2. dolgozat megoldása (A csoport) MATEMATIKA. dolgozat megoldása (A csoport). Definiálja az alábbi fogalmakat: (egyváltozós) függvény folytonossága, differenciálhatósága, (többváltozós függvény) iránymenti deriváltja. (3x8 pont). Az f

Részletesebben

Egyváltozós függvények 1.

Egyváltozós függvények 1. Egyváltozós függvények 1. Filip Ferdinánd filip.ferdinand@bgk.uni-obuda.hu siva.banki.hu/jegyzetek 015 szeptember 1. Filip Ferdinánd 015 szeptember 1. Egyváltozós függvények 1. 1 / 5 Az el adás vázlata

Részletesebben

Matematika A1a Analízis

Matematika A1a Analízis B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Matematika A1a Analízis BMETE90AX00 Differenciálhatóság H607, EIC 2019-03-14 Wettl

Részletesebben

Gazdasági matematika I.

Gazdasági matematika I. Gazdasági matematika I. Losonczi László, Pap Gyula Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Losonczi László, Pap Gyula (DE) Gazdasági matematika I. 1 / 123 Kötelező irodalom: LOSONCZI LÁSZLÓ,

Részletesebben

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Számsorozatok, vektorsorozatok konvergenciája Def.: Számsorozatok értelmezése:

Részletesebben

Analízis II. Analízis II. Beugrók. Készítette: Szánthó József. kiezafiu kukac gmail.com. 2009/ félév

Analízis II. Analízis II. Beugrók. Készítette: Szánthó József. kiezafiu kukac gmail.com. 2009/ félév Analízis II. Analízis II. Beugrók Készítette: Szánthó József kiezafiu kukac gmail.com 2009/20 10 1.félév Analízis II. Beugrók Függvények folytonossága: 1. Mikor nevez egy függvényt egyenletesen folytonosnak?

Részletesebben

Matematika I. NÉV:... FELADATOK:

Matematika I. NÉV:... FELADATOK: 24.2.9. Matematika I. NÉV:... FELADATOK:. A tanult módon vizsgáljuk az a = 3, a n = 3a n 2 (n > ) rekurzív sorozatot. pt 2n 2 + e 2. Definíció szerint és formálisan is igazoljuk, hogy lim =. pt n 3 + n

Részletesebben

Gazdasági matematika I.

Gazdasági matematika I. Gazdasági matematika I. Losonczi László, Pap Gyula Debreceni Egyetem, Informatikai Kar I. félév Előadó: Hajdu Lajos Losonczi László, Pap Gyula (DE) Gazdasági matematika I. I. félév 1 / 124 Félévközi kötelező

Részletesebben

Kalkulus I. NÉV: Határozzuk meg a következő határértékeket: 8pt

Kalkulus I. NÉV: Határozzuk meg a következő határértékeket: 8pt 27.2.2. Kalkulus I. NÉV:... A csoport KÓD:.... Adjuk meg a b n = 3n 7 9 2n sorozat infimumát, szuprémumát. 8pt 2. Határozzuk meg a következő határértékeket: 8pt (a) ( lim n 2 3n n 2 n 3) n ( ) 3n 5 3 2n,

Részletesebben

Dierenciálhatóság. Wettl Ferenc el adása alapján és

Dierenciálhatóság. Wettl Ferenc el adása alapján és 205.0.9. és 205.0.26. 205.0.9. és 205.0.26. / Tartalom A dierenciálhatóság fogalma Pontbeli dierenciálhatóság Jobb és bal oldali dierenciálhatóság Folytonosság és dierenciálhatóság Deriváltfüggvény 2 Dierenciálási

Részletesebben

Analízis I. Vizsgatételsor

Analízis I. Vizsgatételsor Analízis I. Vizsgatételsor Programtervező Informatikus szak 2008-2009. 2. félév Készítette: Szabó Zoltán SZZNACI.ELTE zotyo@bolyaimk.hu v.0.6 RC 004 Forrás: Oláh Gábor: ANALÍZIS I.-II. VIZSGATÉTELSOR 2006-2007-/2

Részletesebben

Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, x x 2 dx = arctg x + C = arcctgx + C,

Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, x x 2 dx = arctg x + C = arcctgx + C, 25.2.8. Kalkulus I. NÉV:... A csoport EHA:... FELADATOK:. Lineáris transzformációk segítségével ábrázoljuk az f() = ln(2 3) függvényt. 7pt 2. Határozzuk meg az f() = 2 3 + 2 2 2 + függvény szélsőértékeit

Részletesebben

A valós számok halmaza

A valós számok halmaza VA 1 A valós számok halmaza VA 2 A valós számok halmazának axiómarendszere és alapvető tulajdonságai Definíció Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti a következő axiómarendszerben

Részletesebben

Analízis előadás és gyakorlat vázlat

Analízis előadás és gyakorlat vázlat Analízis előadás és gyakorlat vázlat Készült a PTE TTK GI szakos hallgatóinak Király Balázs 2010-11. I. Félév 2 1. fejezet Számhalmazok és tulajdonságaik 1.1. Nevezetes számhalmazok ➀ a) jelölése: N b)

Részletesebben

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag 2018/19 1. félév Függvények határértéke 1. Bizonyítsuk be definíció alapján a következőket! (a) lim x 2 3x+1 5x+4 = 1 2 (b) lim x 4 x 16 x 2 4x = 2

Részletesebben

Függvények folytonosságával kapcsolatos tételek és ellenpéldák

Függvények folytonosságával kapcsolatos tételek és ellenpéldák Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Függvények folytonosságával kapcsolatos tételek és ellenpéldák BSc Szakdolgozat Készítette: Nagy-Lutz Zsaklin Matematika BSc, Matematikai elemz szakirány

Részletesebben

I. feladatsor i i i i 5i i i 0 6 6i. 3 5i i

I. feladatsor i i i i 5i i i 0 6 6i. 3 5i i I. feladatsor () Töltse ki az alábbi táblázatot: Komplex szám Valós rész Képzetes rész Konjugált Abszolútérték + i i 0 + i i 5 5i 5 5i 6 6i 0 6 6i 6 5i 5 + 5i + i i 7i 0 7 7i 7 () Adottak az alábbi komplex

Részletesebben

A sorozat fogalma. függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet. az értékkészlet a komplex számok halmaza, akkor komplex

A sorozat fogalma. függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet. az értékkészlet a komplex számok halmaza, akkor komplex A sorozat fogalma Definíció. A természetes számok N halmazán értelmezett függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet a valós számok halmaza, valós számsorozatról beszélünk, mígha az

Részletesebben

Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx.

Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx. 1. Archimedesz tétele. Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx. Legyen y > 0, nx > y akkor és csak akkor ha n > b/a. Ekkor elég megmutatni, hogy létezik minden

Részletesebben

Sorozatok és Sorozatok és / 18

Sorozatok és Sorozatok és / 18 Sorozatok 2015.11.30. és 2015.12.02. Sorozatok 2015.11.30. és 2015.12.02. 1 / 18 Tartalom 1 Sorozatok alapfogalmai 2 Sorozatok jellemz i 3 Sorozatok határértéke 4 Konvergencia és korlátosság 5 Cauchy-féle

Részletesebben

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN Készült a TÁMOP-4.1.-08//a/KMR-009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék

Részletesebben

8n 5 n, Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás,

8n 5 n, Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, 3... Kalkulus I. NÉV:... A csoport EHA:... FELADATOK:. Definíció szerint és formálisan is határozzuk meg az f() = 4 deriváltját az = helyen.pt. Határozzuk meg a következő határértékeket: pt lim n 8n 5

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Kalkulus I. Gselmann Eszter

Debreceni Egyetem. Kalkulus I. Gselmann Eszter Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kalkulus I. Gselmann Eszter Debrecen, 2011 A matematikában a gondolat, ami számít. (Szofja Vasziljevna Kovalevszkaja) Tartalomjegyzék 1. Halmazok,

Részletesebben

Programtervező informatikus I. évfolyam Analízis 1

Programtervező informatikus I. évfolyam Analízis 1 Programtervező informatikus I. évfolyam Analízis 1 2012-2013. tanév, 2. félév Tételek, definíciók (az alábbi anyag csupán az előadásokon készített jegyzetek mellékletéül szolgál) 1. Mit jelent az asszociativitás

Részletesebben

Matematika A1a Analízis

Matematika A1a Analízis B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Matematika A1a Analízis BMETE90AX00 A derivált alkalmazásai H607, EIC 2019-04-03 Wettl

Részletesebben

SHk rövidítéssel fogunk hivatkozni.

SHk rövidítéssel fogunk hivatkozni. Nevezetes függvény-határértékek Az alábbiakban a k sorszámú függvény-határértékek)re az FHk rövidítéssel, a kompozíció határértékéről szóló első, illetve második tételre a KL1, illetve a KL rövidítéssel,

Részletesebben

Sorozatok. 5. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Sorozatok p. 1/2

Sorozatok. 5. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Sorozatok p. 1/2 Sorozatok 5. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Sorozatok p. 1/2 A sorozat definíciója Definíció. A természetes számok halmazán értelmezett valós értékű a: N R függvényt

Részletesebben

6. Folytonosság. pontbeli folytonosság, intervallumon való folytonosság, folytonos függvények

6. Folytonosság. pontbeli folytonosság, intervallumon való folytonosság, folytonos függvények 6. Folytonosság pontbeli folytonosság, intervallumon való folytonosság, folytonos függvények Egy függvény egy intervallumon folytonos, ha annak miden pontjában folytonos. folytonos függvények tulajdonságai

Részletesebben

Függvény határérték összefoglalás

Függvény határérték összefoglalás Függvény határérték összefoglalás Függvény határértéke: Def: Függvény: egyértékű reláció. (Vagyis minden értelmezési tartománybeli elemhez, egyértelműen rendelünk hozzá egy elemet az értékkészletből. Vagyis

Részletesebben

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja Komple számok A komple számok algebrai alakja 1. Ábrázolja a következő komple számokat a Gauss-féle számsíkon! Adja meg a számok valós részét, képzetes részét és számítsa ki az abszolút értéküket! a) 3+5j

Részletesebben

Matematika A1a - Analízis elméleti kérdései

Matematika A1a - Analízis elméleti kérdései Mtemtik A1 - Anlízis elméleti kérdései (műszki menedzser szk, 2018. ősz) Kör egyenlete Az (x 0, y 0 ) középpontú, R sugrú kör egyenlete síkon (x x 0 ) 2 + (y y 0 ) 2 = R 2. Polinom Az x n x n + n 1 x n

Részletesebben

SZÉLSŐÉRTÉKKEL KAPCSOLATOS TÉTELEK, PÉLDÁK, SZAKDOLGOZAT ELLENPÉLDÁK. TÉMAVEZETŐ: Gémes Margit. Matematika Bsc, tanári szakirány

SZÉLSŐÉRTÉKKEL KAPCSOLATOS TÉTELEK, PÉLDÁK, SZAKDOLGOZAT ELLENPÉLDÁK. TÉMAVEZETŐ: Gémes Margit. Matematika Bsc, tanári szakirány SZÉLSŐÉRTÉKKEL KAPCSOLATOS TÉTELEK, PÉLDÁK, ELLENPÉLDÁK SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: Kovács Dorottya Matematika Bsc, tanári szakirány TÉMAVEZETŐ: Gémes Margit Műszaki gazdasági tanár Analízis tanszék Eötvös

Részletesebben

12. Mikor nevezünk egy részhalmazt nyíltnak, illetve zártnak a valós számok körében?

12. Mikor nevezünk egy részhalmazt nyíltnak, illetve zártnak a valós számok körében? Ellenörző Kérdések 1. Mit jelent az, hogy egy f : A B függvény injektív, szürjektív, illetve bijektív? 2. Mikor nevezünk egy függvényt invertálhatónak? 3. Definiálja a komplex szám és műveleteinek fogalmát!

Részletesebben

Funkcionálanalízis. n=1. n=1. x n y n. n=1

Funkcionálanalízis. n=1. n=1. x n y n. n=1 Funkcionálanalízis 2011/12 tavaszi félév - 2. előadás 1.4. Lényeges alap-terek, példák Sorozat terek (Folytatás.) C: konvergens sorozatok tere. A tér pontjai sorozatok: x = (x n ). Ezen belül C 0 a nullsorozatok

Részletesebben

Matematika A1a Analízis

Matematika A1a Analízis B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Matematika A1a Analízis BMETE90AX00 Elemi függvények H607, EIC 2019-03-13 Wettl Ferenc

Részletesebben

Függvény differenciálás összefoglalás

Függvény differenciálás összefoglalás Függvény differenciálás összefoglalás Differenciálszámítás: Def: Differenciahányados: f() f(a + ) f(a) függvényérték változása független változó megváltozása Ha egyre kisebb, vagyis tart -hoz, akkor a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Előszó 1

Tartalomjegyzék. 1. Előszó 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó 1 2. Halmazok, relációk, függvények 3 2.1. Halmazok, relációk, függvények A............... 3 2.1.1. Halmazok és relációk................... 3 2.1.2. Relációk inverze és kompozíciója............

Részletesebben

ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK

ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK Szerkesztette: Balogh Tamás 2014. május 15. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a info@baloghtamas.hu e-mail címen! Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így

Részletesebben

n 2 2n), (ii) lim Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, (ii) 3 t 2 2t dt,

n 2 2n), (ii) lim Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, (ii) 3 t 2 2t dt, 205.05.9. Kalkulus I. NÉV:... A csoport EHA:... FELADATOK:. Definíció szerint és formálisan is határozzuk meg a h() = 3 2 függvény deriváltját az = 2 helyen. 8pt 2. Határozzuk meg a következő határértékeket:

Részletesebben

Boros Zoltán február

Boros Zoltán február Többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása (2 3. előadás) Boros Zoltán 209. február 9 26.. Vektorváltozós függvények differenciálhatósága és iránymenti deriváltjai A továbbiakban D R n

Részletesebben

2. Hogyan számíthatjuk ki két komplex szám szorzatát, ha azok a+bi alakban, illetve trigonometrikus alakban vannak megadva?

2. Hogyan számíthatjuk ki két komplex szám szorzatát, ha azok a+bi alakban, illetve trigonometrikus alakban vannak megadva? = komolyabb bizonyítás (jeleshez) Ellenőrző kérdések 2006 ősz 1. Definiálja a komplex szám és műveleteinek fogalmát! 2. Hogyan számíthatjuk ki két komplex szám szorzatát, ha azok a+bi alakban, illetve

Részletesebben

2010. október 12. Dr. Vincze Szilvia

2010. október 12. Dr. Vincze Szilvia 2010. október 12. Dr. Vincze Szilvia Tartalomjegyzék 1.) Sorozat definíciója 2.) Sorozat megadása 3.) Sorozatok szemléltetése 4.) Műveletek sorozatokkal 5.) A sorozatok tulajdonságai 6.) A sorozatok határértékének

Részletesebben

Megoldott feladatok november 30. n+3 szigorúan monoton csökken, 5. n+3. lim a n = lim. n+3 = 2n+3 n+4 2n+1

Megoldott feladatok november 30. n+3 szigorúan monoton csökken, 5. n+3. lim a n = lim. n+3 = 2n+3 n+4 2n+1 Megoldott feladatok 00. november 0.. Feladat: Vizsgáljuk az a n = n+ n+ sorozat monotonitását, korlátosságát és konvergenciáját. Konvergencia esetén számítsuk ki a határértéket! : a n = n+ n+ = n+ n+ =

Részletesebben

A derivált alkalmazásai

A derivált alkalmazásai A derivált alkalmazásai Összeállította: Wettl Ferenc 2014. november 17. Wettl Ferenc A derivált alkalmazásai 2014. november 17. 1 / 57 Tartalom 1 Függvény széls értékei Abszolút széls értékek Lokális széls

Részletesebben

2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia

2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia 2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia Tartalomjegyzék 1.) Az egyváltozós valós függvény fogalma, műveletek 2.) Zérushely, polinomok zérushelye 3.) Korlátosság 4.) Monotonitás 5.) Szélsőérték 6.) Konvex

Részletesebben

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy

Nagy Gábor  compalg.inf.elte.hu/ nagy Diszkrét matematika 1. középszint 2017. ősz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 5. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra

Részletesebben

Vizsgatematika. = kötelez bizonyítás Minden tételnél fontosak az el adáson elhangzott példák/ellenpéldák! Vizsgatematika 1 / 42

Vizsgatematika. = kötelez bizonyítás Minden tételnél fontosak az el adáson elhangzott példák/ellenpéldák! Vizsgatematika 1 / 42 Vizsgatematika = kötelez bizonyítás Minden tételnél fontosak az el adáson elhangzott példák/ellenpéldák! Vizsgatematika / 42 Bevezetés(logikai formulák és halmazok): logikai m veletek és m velettábláik,

Részletesebben

2014. november Dr. Vincze Szilvia

2014. november Dr. Vincze Szilvia 24. november 2-4. Dr. Vincze Szilvia Tartalomjegyzék. Meredekség, szelő, szelő meredeksége 2. Differencia-hányados fogalma 3. Differenciál-hányados fogalma 5. Folytonosság és differenciálhatóság kapcsolata

Részletesebben

Sorozatok határértéke SOROZAT FOGALMA, MEGADÁSA, ÁBRÁZOLÁSA; KORLÁTOS ÉS MONOTON SOROZATOK

Sorozatok határértéke SOROZAT FOGALMA, MEGADÁSA, ÁBRÁZOLÁSA; KORLÁTOS ÉS MONOTON SOROZATOK Sorozatok határértéke SOROZAT FOGALMA, MEGADÁSA, ÁBRÁZOLÁSA; KORLÁTOS ÉS MONOTON SOROZATOK Sorozat fogalma Definíció: Számsorozaton olyan függvényt értünk, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész

Részletesebben

Függvények csoportosítása, függvénytranszformációk

Függvények csoportosítása, függvénytranszformációk Függvények csoportosítása, függvénytranszformációk 4. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Függvények csoportosítása p. 1/2 Függvények nevezetes osztályai Algebrai függvények

Részletesebben

Metrikus terek, többváltozós függvények

Metrikus terek, többváltozós függvények Metrikus terek, többváltozós függvények 2003.10.15 Készítette: Dr. Toledo Rodolfo és Dr. Blahota István 1. Metrikus terek, metrika tulajdonságai 1.1. A valós, komplex, racionális, természetes és egész

Részletesebben

1. Házi feladat. Határidő: I. Legyen f : R R, f(x) = x 2, valamint. d : R + 0 R+ 0

1. Házi feladat. Határidő: I. Legyen f : R R, f(x) = x 2, valamint. d : R + 0 R+ 0 I. Legyen f : R R, f(x) = 1 1 + x 2, valamint 1. Házi feladat d : R + 0 R+ 0 R (x, y) f(x) f(y). 1. Igazoljuk, hogy (R + 0, d) metrikus tér. 2. Adjuk meg az x {0, 3} pontok és r {1, 2} esetén a B r (x)

Részletesebben

A legjobb közeĺıtés itt most azt jelentette, hogy a lineáris

A legjobb közeĺıtés itt most azt jelentette, hogy a lineáris Többváltozós függvények differenciálhatósága f(x) f(x Az egyváltozós függvények differenciálhatóságát a lim 0 ) x x0 x x 0 függvényhatárértékkel definiáltuk, s szemléletes jelentése abban mutatkozott meg,

Részletesebben

Molnár Bence. 1.Tétel: Intervallumon értelmezett folytonos függvény értékkészlete intervallum. 0,ami ellentmondás uis. f (x n ) f (y n ) ε > 0

Molnár Bence. 1.Tétel: Intervallumon értelmezett folytonos függvény értékkészlete intervallum. 0,ami ellentmondás uis. f (x n ) f (y n ) ε > 0 Anlízis. Írásbeli tételek-bizonyítások Molnár Bence 1.Tétel: Intervllumon értelmezett folytonos függvény értékkészlete intervllum Legyen I R tetszőleges intervllum és f I R folytonos függvény R f intervllum

Részletesebben

Ellenőrző kérdések a Matematika I. tantárgy elméleti részéhez, 2. rész

Ellenőrző kérdések a Matematika I. tantárgy elméleti részéhez, 2. rész Ellenőrző kérdések a Matematika I. tantárgy elméleti részéhez, 2. rész Mintakérdések a 2. ZH elméleti részéhez. Nem csak ezek a kérdések szerepelhetnek az elméleti részben, de azért hasonló típusú kérdések

Részletesebben

Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/1.

Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/1. . Ábrázoljuk a következő halmazokat a síkon! {, y) R 2 : + y < }, b) {, y) R 2 : 2 + y 2 < 4}, c) {, y) R 2 : 2 + y 2 < 4, + y < }, {, y) R 2 : + y < }. Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/.. gyakorlat

Részletesebben

EGYVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK FOLYTONOSSÁGA ÉS HATÁRÉRTÉKE

EGYVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK FOLYTONOSSÁGA ÉS HATÁRÉRTÉKE EGYVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK FOLYTONOSSÁGA ÉS HATÁRÉRTÉKE BÁTKAI ANDRÁS Ennek a jegyzetnek az elsődleges célja, hogy a matematika tanárszakos analízis előadást kísérje és a vizsgára készülést segítse. A jegyzet

Részletesebben

Kalkulus S af ar Orsolya F uggv enyek S af ar Orsolya Kalkulus

Kalkulus S af ar Orsolya F uggv enyek S af ar Orsolya Kalkulus Függvények Mi a függvény? A függvény egy hozzárendelési szabály. Egy valós függvény a valós számokhoz, esetleg egy részükhöz rendel hozzá pontosan egy valós számot valamilyen szabály (nem feltétlen képlet)

Részletesebben

FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, JELLEMZÉSI SZEMPONTJAI

FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, JELLEMZÉSI SZEMPONTJAI FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, JELLEMZÉSI SZEMPONTJAI FÜGGVÉNY: Adott két halmaz, H és K. Ha a H halmaz minden egyes eleméhez egyértelműen hozzárendeljük a K halmaznak egy-egy elemét, akkor a hozzárendelést

Részletesebben

EGYVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMíTÁSA

EGYVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMíTÁSA EGYVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMíTÁSA BÁTKAI ANDRÁS Ennek a jegyzetnek az elsődleges célja, hogy a matematika tanárszakos analízis előadást kísérje és a vizsgára készülést segítse. A jegyzet gépelési

Részletesebben

VEKTORTEREK I. VEKTORTÉR, ALTÉR, GENERÁTORRENDSZER október 15. Irodalom. További ajánlott feladatok

VEKTORTEREK I. VEKTORTÉR, ALTÉR, GENERÁTORRENDSZER október 15. Irodalom. További ajánlott feladatok VEKTORTEREK I. VEKTORTÉR, ALTÉR, GENERÁTORRENDSZER 2004. október 15. Irodalom A fogalmakat, definíciókat illetően két forrásra támaszkodhatnak: ezek egyrészt elhangzanak az előadáson, másrészt megtalálják

Részletesebben

6. ELŐADÁS DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS II. DIFFERENCIÁLÁSI SZABÁLYOK. BSc Matematika I. BGRMA1HNND, BGRMA1HNNC

6. ELŐADÁS DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS II. DIFFERENCIÁLÁSI SZABÁLYOK. BSc Matematika I. BGRMA1HNND, BGRMA1HNNC 6. ELŐADÁS DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS II. DIFFERENCIÁLÁSI SZABÁLYOK BSc Matematika I. BGRMAHNND, BGRMAHNNC A következő diákon szereplő állítások mindegyikét az előadáson fogjuk igazolni, és példákkal bőségesen

Részletesebben

Kétváltozós függvények differenciálszámítása

Kétváltozós függvények differenciálszámítása Kétváltozós függvények differenciálszámítása 13. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Kétváltozós függvények p. 1/1 Definíció, szemléltetés Definíció. Az f : R R R függvényt

Részletesebben

Matematika elméleti összefoglaló

Matematika elméleti összefoglaló 1 Matematika elméleti összefoglaló 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Sorozatok jellemzése, határértéke... 3 2. Függvények határértéke és folytonossága... 5 3. Deriválás... 6 4. Függvényvizsgálat...

Részletesebben

Figyelem, próbálja önállóan megoldani, csak ellenőrzésre használja a következő oldalak megoldásait!

Figyelem, próbálja önállóan megoldani, csak ellenőrzésre használja a következő oldalak megoldásait! Elméleti kérdések: Második zárthelyi dolgozat biomatematikából * (Minta, megoldásokkal) E. Mit értünk hatványfüggvényen? Adjon példát nem invertálható hatványfüggvényre. Adjon példát mindenütt konkáv hatványfüggvényre.

Részletesebben

Konvex optimalizálás feladatok

Konvex optimalizálás feladatok (1. gyakorlat, 2014. szeptember 16.) 1. Feladat. Mutassuk meg, hogy az f : R R, f(x) := x 2 függvény konvex (a másodrend derivált segítségével, illetve deníció szerint is)! 2. Feladat. Mutassuk meg, hogy

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 4 IV. FÜGGVÉNYEk 1. LEkÉPEZÉSEk, függvények Definíció Legyen és két halmaz. Egy függvény -ből -ba egy olyan szabály, amely minden elemhez pontosan egy elemet rendel hozzá. Az

Részletesebben

Gyakorló feladatok az II. konzultáció anyagához

Gyakorló feladatok az II. konzultáció anyagához Gyakorló feladatok az II. konzultáció anyagához 003/004 tanév, I. félév 1. Vizsgáljuk meg a következő sorozatokat korlátosság és monotonitás szempontjából! a n = 5n+1, b n = n + n! 3n 8, c n = 1 ( 1)n

Részletesebben

1. Folytonosság. 1. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maximuma és minimuma?

1. Folytonosság. 1. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maximuma és minimuma? . Folytonosság. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maimuma és minimuma?. (A) Tudunk példát adni olyan függvényekre, melyek megegyeznek inverzükkel? Ha igen,

Részletesebben

Losonczi László. Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar

Losonczi László. Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Szélsőértékszámítás Losonczi László Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Losonczi László (DE) Szélsőértékszámítás 1 / 21 2. SZÉLSOÉRTÉKSZÁMÍTÁS 2.1 A szélsőérték fogalma, létezése Azt

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematika Tanszék. Kalkulus 1. Dr Simon Ilona, PTE TTK

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematika Tanszék. Kalkulus 1. Dr Simon Ilona, PTE TTK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematika Tanszék Kalkulus Dr Simon Ilona, PTE TTK Pécs, 206 Tartalomjegyzék. Bevezető 4.. Az abszolút érték........................... 4.2. Halmazok, intervallumok,

Részletesebben

Matematika alapjai; Feladatok

Matematika alapjai; Feladatok Matematika alapjai; Feladatok 1. Hét 1. Tekintsük a,, \ műveleteket. Melyek lesznek a.) kommutativok b.) asszociativak c.) disztributívak-e a, műveletek? Melyik melyikre? 2. Fejezzük ki a műveletet a \

Részletesebben

Optimalizálási eljárások GYAKORLAT, MSc hallgatók számára. Analízis R d -ben

Optimalizálási eljárások GYAKORLAT, MSc hallgatók számára. Analízis R d -ben Optimalizálási eljárások GYAKORLAT, MSc hallgatók számára Analízis R d -ben Gyakorlatvezetõ: Hajnal Péter 2012. február 8 1. Konvex függvények Definíció. f : D R konvex, ha dom(f) := D R n konvex és tetszőleges

Részletesebben

Kiegészítő jegyzet a valós analízis előadásokhoz

Kiegészítő jegyzet a valós analízis előadásokhoz Kiegészítő jegyzet a valós analízis előadásokhoz (Utolsó frissítés: 011. január 8., 0:30) Az előadásokon alapvetően a Laczkovich T. Sós könyvet követjük, de több témát nem úgy adtam elő, mint ahogy a könyvben

Részletesebben

Matematika III előadás

Matematika III előadás Matematika III. - 3. előadás Vinczéné Varga Adrienn Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Műszaki Alaptárgyi Tanszék Előadáskövető fóliák Vinczéné Varga Adrienn (DE-MK) Matematika III. 2016/2017/I 1 / 19 Skalármezők

Részletesebben

2 (j) f(x) dx = 1 arcsin(3x 2) + C. (d) A x + Bx + C 5x (2x 2 + 7) + Hx + I. 2 2x F x + G. x

2 (j) f(x) dx = 1 arcsin(3x 2) + C. (d) A x + Bx + C 5x (2x 2 + 7) + Hx + I. 2 2x F x + G. x I feladatsor Határozza meg az alábbi függvények határozatlan integrálját: a fx dx = x arctg + C b fx dx = arctgx + C c fx dx = 5/x 4 arctg 5 x + C d fx dx = arctg + C 5/ e fx dx = x + arctg + C f fx dx

Részletesebben

A gyakorlatok anyaga

A gyakorlatok anyaga A 7-11. gyakorlatok anyaga a Matematika A1a-Analízis nevű tárgyhoz B és D kurzusok Számhalmazok jelölésére a következő szimbólumokat használjuk: N := {1,,...}, Z, Q, Q, R. Az intervallumokat pedig így

Részletesebben

Dierenciálhányados, derivált

Dierenciálhányados, derivált 9. fejezet Dierenciálhányados, derivált A dierenciálhányados deníciója D 9.1 Az egyváltozós valós f függvény x0 pontbeli dierenciálhányadosának nevezzük a lim f(x0 + h) f(x0) h 0 h határértéket, ha ez

Részletesebben

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor . Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor Vizsgálja meg a következő végtelen sorokat konvergencia szempontjából. Tétel. (Cauchy-féle belső konvergenciakritérium) A a n végtelen sor akkor és csakis

Részletesebben

Függvények vizsgálata

Függvények vizsgálata Függvények vizsgálata ) Végezzük el az f ) = + polinomfüggvény vizsgálatát! Értelmezési tartomány: D f = R. Zérushelyek: Próbálgatással könnyen adódik, hogy f ) = 0. Ezután polinomosztással: + ) / ) =

Részletesebben

Analízis I. zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I okt. 19. A csoport

Analízis I. zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I okt. 19. A csoport Analízis I. zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I. 2012. okt. 19. Elméleti kérdések A csoport 1. Hogyan számíthatjuk ki két trigonometrikus alakban megadott komplex szám szorzatát más alakba való

Részletesebben

2014. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia

2014. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia 24. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia A differenciálszámítás az emberiség egyik legnagyobb találmánya és ez az állítás nem egy matek-szakbarbár fellengzős kijelentése. A differenciálszámítás segítségével

Részletesebben

1. Absztrakt terek 1. (x, y) x + y X és (λ, x) λx X. műveletek értelmezve vannak, és amelyekre teljesülnek a következő axiómák:

1. Absztrakt terek 1. (x, y) x + y X és (λ, x) λx X. műveletek értelmezve vannak, és amelyekre teljesülnek a következő axiómák: 1. Absztrakt terek 1 1. Absztrakt terek 1.1. Lineáris terek 1.1. Definíció. Az X halmazt lineáris térnek vagy vektortérnek nevezzük a valós számtest (komplex számtest) felett, ha bármely x, y X elemekre

Részletesebben

Kalkulus MIA. Galambos Gábor JGYPK

Kalkulus MIA. Galambos Gábor JGYPK Kalkulus MIA Műszaki informatikus asszisztens http://jgypk.u-szeged.hu/tanszek/szamtech/oktatas/kalkulus.pdf Galambos Gábor JGYPK 2013-2014 Kalkulus MIA 1 A Kalkulus főbb témái: Intervallum, távolság,

Részletesebben

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban 9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA 9.1 Metrika és topológia R k -ban Definíció. A k-dimenziós euklideszi térnek nevezzük és R k val jelöljük a valós számokból alkotott k-tagú x = (x 1, x

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Többváltozós függvények (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Egyváltozós függvények esetén a differenciálhatóságból következett a folytonosság. Fontos tudni, hogy abból, hogy egy

Részletesebben

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének 6. Függvények I. Elméleti összefoglaló A függvény fogalma, értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet Legyen az A és B halmaz egyike sem üreshalmaz. Ha az A halmaz minden egyes eleméhez hozzárendeljük

Részletesebben

Diszkrét matematika 2. estis képzés

Diszkrét matematika 2. estis képzés Diszkrét matematika 2. estis képzés 2018. tavasz 1. Diszkrét matematika 2. estis képzés 1. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján

Részletesebben