Függvények folytonosságával kapcsolatos tételek és ellenpéldák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Függvények folytonosságával kapcsolatos tételek és ellenpéldák"

Átírás

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Függvények folytonosságával kapcsolatos tételek és ellenpéldák BSc Szakdolgozat Készítette: Nagy-Lutz Zsaklin Matematika BSc, Matematikai elemz szakirány Témavezet : Gémes Margit Analízis tanszék Budapest, 04

2 Tartalomjegyzék Bevezetés. Függvény folytonossága 3. Átviteli elv 5 3. Korlátos, zárt intervallumban folytonos függvények Weierstrass tétele Bolzano-Darboux-tétel Egyenletes folytonosság Heine-tétel Monotonitás és folytonosság 7 Irodalomjegyzék 37

3 Bevezetés A szakdolgozatomban a függvények folytonosságával kapcsolatos f bb tételeket fogom ismertetni. Az els fejezetben bevezetem a folytonosság denícióját és két példában ezt használom fel a folytonosság ellen rzésére. A következ négy fejezetben szerepel az átviteli elv, a korlátos, zárt intervallumban való folytonosság, az egyenletes folytonosság, illetve a monotonitás és folytonosság. Mindegyik témakörnél példákon keresztül mutatom be a tételeket. Egyes tételeknél ellenpéldák segítségével ismertetem, hogy a tétel feltételei nem hagyhatók el.

4 . Függvény folytonossága.. Deníció Legyen f értelmezve valamilyen a-t tartalmazó nyílt intervallumban. Az f függvény folytonos az a helyen, ha minden ε > 0-hoz létezik (ε-tól függ ) δ > 0, amelyre teljesül, hogy f(x) f(a) < ε, ha x a < δ... Példa olyan függvényre, amely az egész számegyenesen folytonos. Legyen f(x) = x +. Bizonyítás. A. deníció alapján vizsgáljuk a folytonosságot egy tetsz leges a R pontban. f(x) f(a) < ε, ha x a < δ x + a + < ε, ha x a < δ El ször csak a két törtet nézzük. Közös nevez re hozzuk, majd látható, hogy kiemelhet (x a): x + a + = a + x (x + )(a + ) = (a x)(a + x) (x + )(a + ) = (x a) ( )(x + a) (x + )(a + ) Ezután visszatérünk az eredeti feladatunkhoz: x a ( )(x + a) (x + )(a + ) < ε, ha x a < δ. Ezt a törtet szeretnénk felülr l becsülni, ezért a számlálót növelni, a nevez t pedig csökkenteni kell. A feltétel az, hogy x a < δ, ami azt jelenti, hogy x (a δ, a + δ), vagyis x < a + δ. Ha δ <, akkor x < a +. Ezzel tudjuk 3

5 a tört számláját felülr l becsülni. A nevez t pedig úgy csökkentjük, hogy az x -et tagot elhagyjuk. ( )(x + a) ( )(a + ) x a < x a < ε, ha δ <. (x + )(a + ) (a + ) ( ) Így tehát látható, hogy δ = min, ε a +4, vagyis a függvény folytonos az a+ egész számegyenesen..3. Példa olyan függvényre, amely folytonos egy zárt intervallumban. Legyen f(x) = x+ és vizsgáljuk a folytonosságot az a = 3 pontban a [, 4] x intervallumon. Bizonyítás. A. deníció alapján adott pozitív ε-hoz olyan δ > 0-t keresünk, mely esetén f(x) f(a) < ε, ha x a < δ. Mivel a függvény nincs értelmezve -ben, -nél kisebb δ-t keresünk. f(x) f(a) < ε, ha x a < δ < x + x a + a < ε, ha x a < δ < x + x = x + 3 x = ( )(x 3) ( )(x 3) x = x A nevez csökkentésével felülr l becsüljük a törtet,tehát mivel a [, 4] intervallumon x 3, ezért ( )(x 3) 3 Így tehát x 3 < ( )(x 3) x ( )(x 3) ε, vagyis δ = min(, ε). = ( )(x 3) [], 7. oldal. 4

6 . Átviteli elv.. Tétel (Átviteli elv)az f függvény akkor és csak akkor folytonos az a pontban, ha értelmezve van az a pont környezetében, és minden x n a sorozatra f(x n ) f(a)... Példa olyan függvényre, amely mindenütt értelmezett, de sehol sem folytonos. {, ha x racionális D(x) = 0, ha x irracionális, ahol a D(x) függvény a Dirichlet függvény. Bizonyítás. Amint látható, ez a függvény mindenhol értelmezett, hisz a racionális számok halmaza és irracionális számok halmaza együtt a valós számok halmazának felel meg (R = Q Q ), viszont sehol sem folytonos. Mivel minden intervallumban van racionális illetve irracionális szám, ezért nézzük a határértéket egy tetsz leges a R pontban. Legyen x n egy olyan sorozat, amely a-hoz tart (x n a), és minden tagja racionális, illetve legyen x k egy olyan sorozat, amely a-hoz tart (x k a), és minden tagja irracionális. Ekkor lim D(x n) = és lim D(x k ) = 0 n k Mivel 0, így a. tétel nem teljesül, vagyis nem létezik lim x a D(x). Tehát a Dirichlet-függvény sehol sem folytonos..3. Példa olyan függvényre, amely csak egyetlen egy pontban folytonos. Legyen { x, ha x Q f(x) = x, ha x / Q 5

7 Bizonyítás. A. tétel szerint f(x) pontosan akkor folytonos a-ban, ha minden x n a esetén f(x n ) f(a). Legyen minden k esetén x k Q és x k a, x k a. Ekkor f(x k ) a. Legyen minden l esetén x l / Q és x l a, x l a. Ekkor f(x l ) a. Ezek alapján f csak akkor lehet folytonos a-ban, ha a = a, vagyis a = 0, így tehát látható, hogy csak a 0 pontban folytonos a függvény..4. Példa olyan f : R R függvényre, amely adott n esetén pontosan n (n N + ) pontban folytonos. Legyen n (x i), ha x Q f(x) = i= 0, ha x / Q Bizonyítás. A függvény értéke az irracionális pontokban 0, az racionális pontokban pedig nem 0. Legyen x k Q, x l / Q sorozatok és nézzük a határértékeket. (a) f(n) = 0, ha n Z és így ha x k n, x k n, akkor f(x k ) 0, hiszen f(x k ) = (x k )(x k ) (x k n), és látható, hogy az egész számok a polinom gyökei. illetve ha x l n, x l n, akkor f(x l ) 0. (b) a n, ahol a lehet racionális és irracionális szám is. Ebben az esetben: ha x k a, akkor f(x k ) 0, mivel a nem gyöke a polinomnak, illetve ha x l a, akkor f(x l ) 0. Ezek alapján csak az (a) esetben teljesül a. tétel, vagyis pontosan n (n Z) pontban folytonos a függvény. 6

8 .5. Példa olyan f : R R függvényre, amely csak az egész helyeken folytonos. Legyen { sin πx, ha x Q f(x) = 0, ha x / Q Bizonyítás. A függvény az irracionális pontokban 0, a racionális pontokban pedig nem 0. Legyen x k / Q, x l Q sorozatok és nézzük a határértékeket. f(n) = 0, ha n Z és így ha x k n, x k n, akkor f(x k ) 0, illetve ha x l n, x l n, akkor f(x l ) = sin πx l 0, hiszen sin πx l = 0 akkor és csak akkor, ha πx l = kπ (k =,,... ) x l = k (k =,,... ). a n, ahol a lehet racionális és irracionális szám is. Ekkor ha x k a, k x a, akkor f(x k ) 0, illetve ha x l a, x l a, akkor f(x l ) 0, hiszen különböz a értékekre az f(x l ) értékekei a [, 0), illetve a (0, ] intervallumból kerülnek ki. Így tehát látható, hogy a függvény csak az egész helyeken folytonos..6. Példa A Riemann-függvény Ez a függvény egy olyan mindenütt értelmezett függvény, amely csak az irracionális pontokban folytonos és minden racionális pontban szakad. Sajátossága még, hogy minden pontban van határértéke, ami 0. A lentebb található rajzon csak néhány pontot ábrázoltunk. { R(x) =, ha x = p, q > 0, p, q Z, (p, q) = q q 0, ha x irracionális [], 3. oldal. 7

9 3 Bizonyítás. El ször bebizonyítom, hogy a határérték létezik minden tetsz leges x 0 helyen, és értéke 0. Majd a. tétel alapján megnézem, hogy folytonos-e a függvény a racionális, illetve irracionális pontokban. lim x x0 R(x) = 0 minden x 0 R számra. A Riemann-függvény periodikus, hiszen ha x / Q, akkor x + / Q is, és így 0 = R(x) = R(x + ). ha x Q, akkor x + Q is. Az R(x) függvény deniálása miatt x felírható p alakban. Tehát x = p és x + = p + = p+q. Mivel q q q q (p, q) =, ezért (p + q, q) = is, tehát ha x / Q, x + / Q, x = p q és x + = p+q, akkor = R(x) = R(x + ) =. q q q A Riemann-függvény periodikus, periódusa az. Vizsgáljuk a határértéket a [0, ] intervallumon (elég itt, hiszen periódusa az ). Nézzük a határértéket egy tetsz leges x 0 [0, ] pontban. Legyen ε > 0 rögzített szám és keressük δ-t. Kell, hogy ha 0 < x x 0 < δ, akkor R(x) < ε. (A függvény deníciója alapján R(x) 0 mindig.) Minden ε > 0 számhoz van olyan q 0 küszöbszám, amelyre teljesül, hogy ha q > q 0, akkor < ε. Így < q q q 0 < ε. Legyen q 0 = [ ε] +. Tehát ez azt jelenti, hogy véges sok alakú szám található ε felett, a q többi alakú szám viszont az ε küszöb alatt és x q 0 közelében helyezkedik el. 3 Az ábra a honlapon található. 8

10 Mivel a [0, ] intervallumban vagyunk, így minden p -ra igaz, hogy q 0 p. Ebb l következik, hogy 0 p q. Tehát egy darab q q nevez höz maximum p darab számláló van [0, ]-en. Olyan q nevez, amelyre igaz, hogy az általa meghatározott tört nagyobb mint ε, maximum q 0 darab lehet (mivel ha q =,, 3, > ε, > ε,... és q 0 < ε, q 0 < ε,... ), illetve minden nevez höz maximum q 0 darab számláló lehetséges. Így maximum q0 helyen vehet fel + az R(x) függvény ε-nál nagyobb értéket, tehát tudok mondani jó δ-t, hiszen a véges sok p alakú szám közül lesz x q 0-hoz legközelebbi, jelöljük ezt p -gal. A δ = x 0 p q választás jó lesz. Vagyis lim R(x) = 0 minden q x x0 x 0 R számra. Vizsgáljuk a határértéket egy tetsz leges a / Q pontban. Ha a / Q, akkor R(a) = 0. Mivel ε felett csak véges sok szám található, ezért azok között lesz olyan, amely legközelebb esik az a ponthoz, így ha a δ-t ennél kisebbre választjuk, akkor folytonos lesz a függvény minden a / Q pontban. Vizsgáljuk a határértéket egy tetsz leges a Q pontban. Ha a Q, akkor R(a) > 0. Vegyünk egy olyan x k sorozatot, aminek minden tagja irracionális és tart az a számhoz. Tehát x k / Q, és x k a, ekkor R(x k ) = 0, ez pedig tart 0-hoz. Mivel 0 R(a), ezért nem teljesül a. tétel. Így tehát látható, hogy a Riemann-függvény folytonos az irracionális pontokban és nem folytonos a racionális pontokban. 9

11 3. Korlátos, zárt intervallumban folytonos függvények 3.. Deníció Legyen f értelmezve egy [a, b) intervallumban. Az f függvény jobbról folytonos az a helyen, ha minden ε > 0-hoz létezik δ > 0 úgy, hogy f(x) f(a) < ε, ha 0 x a < δ. Az f függvény balról folytonos az a helyen, ha értelmezve van egy (c, a] intervallumban, és ha minden ε > 0-hoz létezik δ > 0, amelyre teljesül, hogy f(x) f(a) < ε, ha 0 a x < δ. 3.. Deníció Legyen a < b. Az f függvény folytonos az [a, b] intervallumban, ha minden x (a, b) helyen folytonos, továbbá a-ban jobbról, b-ben pedig balról folytonos. Jelölés : C[a, b] : az [a, b] korlátos zárt intervallumban folytonos függvények összessége Tétel Ha f C[a, b], akkor f korlátos [a, b]-ben Példa 4 olyan függvényre, amely egy korlátos, zárt intervallumban végtelen sok helyen szakad. Legyen f = [0, ] R és { f(x) = [ x], ha x 0 0, ha x = 0. 4 [6], 34. oldal 0

12 Bizonyítás. A függvény az (n n Z+ ) alakú pontokban fog szakadni. Két különböz alakú intervallumon kellene megvizsgálni a függvény értékét. Az egyik az (, ) n+ n alakú intervallum, itt az pont bal oldali folytonosságának vizsgálata, illetve az (, ) n n n alakú intervallum, ahol az pont jobb n oldali folytonosságának vizsgálata történne. Vegyük el ször az (, n n ) alakú intervallumot: Ha x (, ) n n, akkor (n, n), és így [ x x] = n. A függvény az (, ) n n alakú intervallumon mindig értéket fog felvenni, tehát n f(x) =, ha x (, n n n ). Ez alapján az alakú pont az (, ) n n+ n alakú intervallumon értéket fog n felvenni, tehát f(x) =, ha x (, n n+ n). Most nézzük a függvény helyettesítési értékét -ben: n f ( ) n = [ ] = [n] =, ha n =,, 3, n /n Legvégül a függvény féloldali határértékeit megvizsgáljuk meg n -ben: jobb oldali határértéke f(x)-nek: bal oldali határértéke f(x)-nek: lim f(x) =, n =, 3, 4, x n +0 n lim f(x) =, n =,, 3, x n 0 n A féloldali határértékek nem egyeznek meg az (n n Z+ ) pontokban, így beláttuk, hogy végtelen sok helyen szakad a függvény. 3.. Weierstrass tétele 3.5. Tétel (Weierstrass tétele). Ha f C[a, b], akkor van olyan α [a, b] és β [a, b], amelyekre teljesül,hogy f(α) f(x) f(β) minden x [a, b]-re. Más szóval, egy korlátos, zárt intervallumban folytonos függvénynek mindig van abszolút maximuma és abszolút minimuma Példa 5 olyan függvényre, amelyiknek korlátos intervallumon nincs maximuma. Legyen I = (0, ) és f(x) = x (x I). 5 A feladat a [3] irodalomban található.

13 Bizonyítás. Indirekt módon fogunk bizonyítani. Tegyük fel, hogy az f függvénynek van maximuma a (0, ) intervallumon, legyen ez f(x 0 ), x 0 (0, ). Mivel x 0 < x 0+ <, ezért f(x 0 ) < f ( x 0 ) +, vagyis semmilyen x 0 (0, ) számra f(x 0 ) nem maximuma az f(x) = x függvénynek Példa olyan függvényre, amely nem folytonos az [a, b] intervallumon, viszont van minimuma is és maximuma is [a, b]-n. Legyen f(x) = [x] és [a, b] = [3.5, 4.5] Bizonyítás. Az [x] az az egész szám, amelyre teljesül, hogy x < [x] x. Tehát a függvény minimuma a meghatározott intervallum legkisebb elemének egészrésze lesz, vagyis f(3.5) = 3, illetve a maximuma a legnagyobb elem egészrésze lesz, vagyis f(4.5) = Állítás Legyen f : [a, b] R folytonos függvény. Ha minden x [a, b] esetén f(x) > 0, akkor van olyan c > 0, hogy minden x [a, b] esetén f(x) > c. Bizonyítás. A 3.5 tétel alapján létezik olyan α, β [a, b], amelyre teljesül, hogy f(α) f(x) f(β). Mivel minden x [a, b]-re f(x) > 0, ezért

14 0 < f(α) f(x) f(β). Legyen c = f(α), ez egy pozitív szám, hiszen f(α) > 0. Így tehát létezik olyan c > 0, hogy minden x [a, b] esetén f(x) > c Állítás Legyen f, g : [a, b] R folytonos függvény. Ha minden x [a, b] esetén f(x) > g(x), akkor van olyan c > 0, hogy minden x [a, b] esetén f(x) g(x) > c. Bizonyítás. f(x) > g(x) f(x) g(x) > 0. Legyen h(x) = f(x) g(x). Így a feladatunk az, hogy minden x [a, b] esetén h(x) > c. A 3.8 példa és a 3.5 tétel alapján oldjuk meg ezt a feladatot. Mivel minden x [a, b] esetén h(x) > 0, ezért létezik olyan α, β [a, b], amelyre 0 < h(α) h(x) h(β). A c = h(α) > 0 megválasztással pedig teljesül, hogy létezik olyan c > 0, hogy minden x [a, b] esetén f(x) g(x) > c. 3.. Bolzano-Darboux-tétel 3.0. Tétel (Bolzano-Darboux-tétel). Ha f C[a, b], akkor f az [a, b] intervallumban felvesz minden f(a) és f(b) közötti értéket. 3.. Állítás 6 Legyen f : [0, ] R folytonos és legyen f(0) = f(). Ekkor létezik c [0, ], amelyre teljesül, hogy f(c) = f(c + ). Bizonyítás. Legyen h(x) = f ( x + f(x)) és vizsgáljuk h(x)-et a [ 0, intervallumon. Mivel f(x) folytonos függvény, ezért h(x) is folytonos függvény. Mivel f(0) = f(), ezért 6 [5], 03. oldal f() f ( ) h(0) = f f(0) ( ) ( ) h = f() f ( ) = f(0) f ( ) = h(0). ] 3

15 h(0) = 0, ekkor f ( ) f(0) = 0 ( ) f = f(0) c = h(0) 0, ekkor h(0) és h ( ) [ különböz el jel, vagyis létezik c 0, ], hogy h(c) = Következmény (A Weierstrass-tétel és a Bolzano-Darboux-tétel következménye) Ha f C[a, b], akkor f értékkészlete [a, b]-n egy korlátos, zárt intervallum, mégpedig [ ] f([a, b]) = min f(x), max f(x) x [a,b] x [a,b] 3.3. Példa 7 olyan függvényre, amelyik R-en folytonos, van minimuma, de nincs maximuma. Legyen f(x) = x. x + Bizonyítás. Tudjuk, hogy x < x +. Mivel R nem korlátos, így nincs legnagyobb eleme. Tudjuk még, hogy lim f(x) =, és lim f(x) =. x x Mivel x < x + így a függvényérték mindig kisebb, mint. Tehát ennek a függvénynek az I intervallumon nincs maximuma. 7 [3], 3. oldal 4

16 3.4. Példa olyan függvényre, amelyik R-en korlátos, de sem minimuma sem maximuma nincs. Legyen f(x) = sgn x x x +. Bizonyítás. A bizonyítás a sgn x értékét l függ en fog történni. sgn(x) =, ha x 0, így a függvény a [0, ) intervallumon tart -hez, x hiszen lim f(x) = lim =, x [0, ). Mivel R nem korlátos, így x x x + nincs legnagyobb eleme, és x < x +, ezért a függvény érték mindig kisebb lesz, mint. sgn(x) =, ha x < 0, így a függvény (, 0) intervallumon tart -hez, hiszen lim f(x) = lim x =. Mivel R nem korlátos, x x x + így nincs legkisebb eleme, és x < x +, ezért a függvény érték mindig nagyobb lesz, mint. Így tehát látható, hogy sem minimuma, sem pedig maximuma nincs a függvénynek R-en Példa olyan nem folytonos függvényre, amely a [0, ] intervallumon felvesz minden f(0) és f() közötti értéket. Legyen f(x) =, ha x = 0 x, ha 0 < x < 0 0, ha x = 5

17 Bizonyítás. A függvény nem folytonos, hiszen az x = 0 és x = helyen szakadása van. Viszont az f(x) = x függvény a (0, ) intervallumon felvesz minden értéket, és a függvény deniálása miatt felveszi még az 0 és értéket is. Így tehát nem folytonos a függvény és mégis felvesz minden értéket a [0, ] intervallumon Állítás Legyen f : [a, b] R folytonos függvény. Ekkor van olyan c [a, b], hogy f(c) = f(a)+f(b). Bizonyítás. A 3.0 tétel alapján, ha f folytonos függvény az [a, b] intervallumon, akkor f felvesz [a, b]-n minden f(a) és f(b) közötti értéket. Tudjuk még, hogy két szám számtani közepe a két szám között szerepel (ha x x, akkor x x +x x, illetve ha x x, akkor x x +x x ), tehát ha f(a) f(b), akkor f(a) f(a)+f(b) f(b), illetve ha f(a) f(b), akkor f(a) f(a)+f(b) f(b), így van olyan c [a, b], hogy f(c) = f(a)+f(b) Állítás Legyen f : [a, b] R folytonos függvény, illetve f(a) > 0, f(b) > 0. Ekkor van olyan c [a, b], hogy f(c) = f(a) f(b). Bizonyítás. Ismét a 3.0 tétel alapján tudjuk, hogy ha f folytonos az [a, b] intervallumon, akkor f felvesz [a, b]-n minden f(a) és f(b) közötti értéket, és tudjuk még, hogy két pozitív szám mértani közepe a két szám között van (ha x x, akkor x x x x, illetve ha x x, akkor x x x x ), így tehát ha f(a) f(a) f(b) f(b), illetve ha f(a) f(b), akkor f(a) f(a) f(b) f(b). Tehát van olyan c [a, b], amelyre f(c) = f(a) f(b). 6

18 3.8. Állítás 8 Legyen f, g : [a, b] R két folytonos függvény. Tudjuk még, hogy f(a) > g(a) és f(b) < g(b). Mutassuk meg, hogy van olyan x 0 [a, b], amelyre teljesül, hogy f(x 0 ) = g(x 0 ). Bizonyítás. Legyen h(x) = f(x) g(x). Ekkor h(a) > 0, illetve h(b) < 0. Mivel h(x) függvény folytonos, ezért valahol felveszi a nulla értéket, ekkor pedig h(x) = 0 = f(x) g(x) f(x) = g(x). Tehát van olyan x 0 [a, b], amelyre teljesül, hogy f(x 0 ) = g(x 0 ). 8 [4], 5. oldal 7

19 4. Egyenletes folytonosság 4.. Deníció Az f függvény egyenletesen folytonos az I intervallumban, ha minden ε > 0-hoz létezik (közös, azaz a helyt l független) δ > 0, amelyre teljesül, hogy ha x 0, x I és x x 0 < δ, akkor f(x ) f(x 0 ) < ε. 4.. Heine-tétel 4.. Tétel (Heine-tétel). Ha f C[a, b], akkor f egyenletesen folytonos [a, b]-ben. Bizonyítás. A tételt indirekt módon bizonyítjuk. Tegyük fel, hogy f nem egyenletesen folytonos az [a, b] intervallumon. Tehát létezik egy ε 0 > 0, amelyhez nem létezik δ > 0, amelyre teljesülne a 4. deníció. Vagyis van olyan x 0, x [a, b], amelyre x x 0 < δ és f(x ) f(x 0 ) ε 0. Legyen δ n =, ekkor ezzel a választással sem teljesül, vagyis minden n-re n létezik olyan α n [a, b] és β n [a, b], amelyre igaz, hogy α n β n < n és f(α n) f(β n ) ε 0. 8

20 Amint látható a rajzon δ n egyre kisebb, de ekkor még mindig igaz, hogy f(α n ) f(β n ) ε 0. Mivel {α n } [a, b], tehát a α n b, minden n-re, ezért létezik 9 egy (α nk ) konvergens részsorozat, melynek határértéke α és α [a, b]. A β n sorozatnak is van egy konvergens részsorozata, {β n k}, amelynek határértéke: β n k = (β n k α nk ) + α nk 0 + α = α, mivel α n β n < n 0, ha n, így α n β n 0, ha n. Mivel f folytonos [a, b]-ben, így α [a, b]-ben is folytonos. Az átviteli elv szerint f(α nk ) f(α) és f(β n k) f(α). Ezek alapján lim f(α nk) f(β n k) = α α = 0, k ami pedig ellentmond a korábban feltett f(α n ) f(β n ) ε 0 > 0 egyenletnek Példa 0 olyan függvényre, amely egyenletesen folytonos egy intervallumon. Legyen f(x) = x 3 és I = [, ]. Bizonyítás. Ahhoz, hogy lássuk, hogy ez a függvény egyenletesen folytonos a [, ] intervallumon, ellen rizni kell a 4. tételben szerepl feltételt, miszerint a függvény folytonos. Ehhez meg kell nézni egy tetsz leges a [, ] pontban a folytonosságot, a pontban azt, hogy jobbról folytonos, illetve a pontban azt, hogy balról folytonos a függvény. Az f(x) = x 3 függvény folytonos egy tetsz leges a [, ] pontban, ha minden ε > 0-hoz létezik δ > 0, amelyre teljesül, hogy f(x) f(a) < ε, ha x a < δ. 9 Bolzano-Weierstrass tétel: Minden korlátos sorozatnak van konvergens részsorozata. 0 [], 65. oldal. 9

21 f(x) f(a) = x 3 a 3 = x a x +ax+a ε, ha x a < δ. A háromszög-egyenl tlenség miatt ez felülr l becsülhet : x a x + ax + a x a ( x + ax + a ). Mivel a, x [, ], ezért ismét tudunk felülr l becsülni: x a ( x + ax + a ) ε, ha x a < δ x a ( + + ) ε, ha x a < δ x a ε, ha x a < δ x a ε, ha x a < δ Tehát δ = ε, vagyis a függvény a [, ] intervallumon folytonos. Az f(x) = x 3 függvény jobbról folytonos a helyen, ha minden ε > 0- hoz létezik δ > 0 úgy, hogy f(x) f(a) < ε, ha 0 x a < δ. x 3 ( ) 3 < ε, ha 0 x ( ) < δ. Az el z becslést felhasználva: x 3 ( ) 3 x ( ) < ε, ha 0 x ( ) < δ. Tehát 0 δ = ε, vagyis a függvény jobbról folytonos -ben. Az f(x) = x 3 függvény balról folytonos a helyen, ha minden ε > 0-hoz létezik δ > 0 úgy, hogy f(x) f(a) < ε, ha 0 a x < δ. x 3 3 < ε, ha 0 x < δ. Az el z becslést felhasználva és egy kicsit módosítva: x 3 3 = (x a)(x + ax + a ) = ( )(a x)(x + ax + a ) a x ( x + ax + a ) x < ε, ha 0 x < δ. Tehát 0 δ = ε, vagyis a függvény balról folytonos -ben. Ezek alapján beláttuk, hogy a függvény a [, ] intervallumon folytonos, tehát a 4. tétel alapján egyenletesen folytonos. Háromszög-egyenl tlenség :a, b R : a + b a + b 0

22 4.4. Példa olyan függvényre, amely egyenletesen folytonos egy intervallumon. Legyen f(x) = x és I = [, ]. Bizonyítás. Most a 4. tétel felhasználása nélkül fogjuk bizonyítani az egyenletes folytonosságot. Legyen ε > 0 adott. Olyan δ > 0-t keresünk, amely minden x, y [, ] esetén, ha x y < δ, akkor f(x) f(y) < ε. x y = x y x + y < x y + x y < ε, ha x y < δ x y < ε, ha x y < δ. = x y Tehát a δ = ε jó, vagyis a függvény egyenletesen folytonos Példa olyan függvényre, amely nem egyenletesen folytonos (0, )- ben, de egyenletesen folytonos [, + )-ben. Legyen f(x) = és I x = (0, ), I = [, + ). [], 65. oldal.

23 Bizonyítás. Tekintsük el ször az I = (0, ) intervallumot. Megmutatjuk, hogy ε = -hez nincs jó δ, azaz minden δ > 0-hoz van olyan x 0, x (0, ), amelyre x x 0 < δ és >. Legyen δ <, x ( 0, ) és legyen x0 = x + δ. x x = 0 x ( x + δ ) = x x 0 ( ) x + δ x x (x δx + ( ) δ ) + δ = x (x + ) δ Ezt a törtet úgy fogjuk csökkenteni, hogy a számlálóból elhagyjuk δx -et, illetve a nevez t növeljük. Mivel x ( 0, ), és δ <, ezért ( ) x + δ ( < + ) = <. Ezért δx + ( ) δ ( δ ( δ x (x ) + δ > ) x >, ha x < ) Tehát az f(x) = függvény a (0, ) intervallumon nem egyenletesen x folytonos, mivel δ függ x -t l, így látható, hogy nincs helyt l független δ > 0. Most pedig az I = [, ) intervallumot nézzük. Azt bizonyítjuk, hogy létezik olyan K küszöbszám, amelyre minden x > K esetén f(x) < ε. Így tehát minden x, x > K esetén f(x ) f(x ) < ε. f(x) <ε x <ε x > ε x > ε Legyen ε > 0 adott. Tehát K = ε, vagyis ett l az értékt l kezdve minden x [K, )-re f(x) < ε, így minden δ > 0 jó. Az függvény x folytonos az [, K] intervallumon, így ott a 4. tétel miatt van jó δ az adott ε-hoz. Ez a δ tehát az egész [, ) intervallumon jó lesz.

24 4.6. Példa olyan függvényre, amely nem egyenletesen folytonos (, )- ben. Legyen f(x) = sin x. Bizonyítás. Legyen ε =. Megmutatjuk, hogy minden δ > 0 esetén van olyan x 0, x R, amelyre x x 0 < δ és f(x ) f(x 0 ) >. Legyen x = π + kπ, k = 0,,..., és x = π + (k + )π, k = 0,,.... Ekkor sin(x ) sin(x 0) > ( ) > > és és és x x 0 < δ x x 0 < δ x x 0 < δ Tehát nem teljesül a 4. tétel, miszerint minden ε-hoz létezik egy helyt l független δ > 0, vagyis a függvény nem egyenletesen folytonos a (, ) intervallumon. 3

25 4.7. Példa 3 olyan függvényre, amely folytonos (, )-ben, de nem egyenletesen folytonos. Legyen f(x) = x. Bizonyítás. Az f(x) = x függvény folytonos egy tetsz leges a (, ) pontban, ha minden ε > 0-hoz létezik δ > 0, amelyre teljesül, hogy f(x) f(a) < ε, ha x a < δ. f(x) f(a) = x a = x a x+a < x a a, ha x < a x a < ε, ha x < a. a ( ) ε Ezek alapján δ = min,, ha x < a, vagyis a függvény folytonos a egy tetsz leges a R pontban. Ismét a 4. tétel felhasználása nélkül fogjuk bizonyítani, hogy nem egyenletesen folytonos a (, ) intervallumon. Legyen ε =. Megmutatjuk, hogy minden δ > 0 esetén van olyan x 0, x R, amelyre x x 0 < δ és x x 0 >. Legyen x > 0 és legyen x 0 = x + δ. Ekkor ( x x 0 = x x δ ( x x 0 = x x + ) δ = δx 3 [], 64. oldal 4 Háromszög-egyenl tlenség ) = δ < δ. ( ) δ = ( ( ) δx + ( ) ) δ 4 4

26 Tehát ( ) δ ( )(δx ) + ( ) > δx = δx. δx > ε =, ha x x 0 < δ x > δ, ha x x 0 < δ Ismét azt kaptuk, hogy δ x -t l függ, tehát nincs olyan δ > 0, amely helyt l függetlenül jó lenne minden ε > 0-hoz Deníció Az f függvény Lipschitz-tulajdonságú (röviden Lipschitz) az A halmazon, ha van olyan K 0 konstans, hogy minden x 0, x A-ra. f(x ) f(x 0 ) K x x Állítás 5 Az f(x) = x függvény Lipschitz tulajdonságú az [a, b] intervallumon, ahol a > 0. Bizonyítás. A 4.8 deníciót felhasználva és x 0 = a, x = b megválasztás mellett : Mivel b a = ( b a) f(b) f(a) K b a b a K b a b+ a b+ a = b a b+ a = (b a) b+ a, így b a K b a b a K b a b + a Tehát ebb l a felbontásból látható, hogy K = b+ a, vagyis az f(x) = x függvény az [a, b] intervallumon Lipschitz tulajdonságú. 5 [], 66. oldal. 5

27 4.0. Állítás 6 Két Lipschitz tulajdonságú függvény összege is Lipschitz tulajdonságú. Legyen f és g Lipschitz tulajdonságú. Bizonyítás. Ha f Lipschitz tulajdonságú, akkor a 4.8 deníció alapján létezik olyan K 0, amelyre teljesül, hogy f(x ) f(x 0 ) K x x 0. Ha g Lipschitz tulajdonságú, akkor a 4.8 deníció alapján létezik olyan L 0, amelyre teljesül, hogy g(x ) g(x 0 ) L x x 0. f(x ) f(x 0 ) + g(x ) g(x 0 ) 7 f(x ) f(x 0 ) + g(x ) g(x 0 ) = = (f + g)(x ) (f + g)(x 0 ). K x x 0 +L x x 0 = (K + L) x x 0. Legyen az f + g = h, így létezik olyan H 0, amelyre teljesül, hogy h(x ) h(x 0 ) H x x 0, ahol H = K + L. Tehát két Lipschitz tulajdonságú függvény összege is Lipschitz tulajdonságú. 6 [], 66. oldal. 7 Háromszög-egyenl tlenség 6

28 5. Monotonitás és folytonosság 5.. Deníció Az f függvény monoton növekv (monoton csökken ) az I R intervallumon, ha I D(f), és minden x I, x I, x < x esetén f(x ) f(x ) (f(x ) f(x )). Ha az 5. denícióban, illetve helyett <, illetve > áll, akkor f-et szigorúan monoton növekv nek (illetve csökken nek) nevezzük. A monoton növekv vagy monoton csökken függvényeken röviden monoton függvényeknek hívjuk. 5.. Példa arra, hogy két monoton függvény összege már nem monoton. Legyen f : R R, g : R R, f + g : R R: { x f(x) = x, g(x) =, ha x < 0 { x x, ha x 0, f(x)+g(x) =, ha x < 0 x, ha x 0. Bizonyítás. Az f(x) = x függvény monotonitását vizsgáljuk el ször. Tegyük fel, hogy x, x R és x < x. f(x ) =x f(x ) =x f(x ) <f(x ) Tehát az f(x) = x függvény monoton n R-en. 7

29 { x Most a g(x) =, ha x < 0 x, ha x 0 függvény monotonitását vizsgáljuk. Külön nézzük a két esetet. Tegyük fel, hogy x, x R, x, x < 0 és x < x. g(x ) = x g(x ) = x g(x ) >g(x ) Tegyük fel, hogy x, x R, x, x 0 és x < x. g(x ) = x g(x ) = x g(x ) >g(x ) Tehát a g(x) függvény monoton csökken R-en. Végül az f(x) + g(x) = nézzük. { x, ha x < 0 x, ha x 0 függvény monotonitását 8

30 Ismét külön nézzük a két esetet. Tegyük fel, hogy x, x R, x, x < 0 és x < x. f(x ) + g(x ) = x f(x ) + g(x ) = x f(x ) + g(x ) <f(x ) + g(x ) Tegyük fel, hogy x, x R, x, x 0 és x < x. f(x ) + g(x ) = x f(x )g(x ) = x f(x ) + g(x ) >f(x ) + g(x ) Tehát az f(x) + g(x) függvény monoton n a (, 0) intervallumon és monoton csökken a [0, ) intervallumon. Így láthattuk, hogy két monoton függvény összege, már nem biztos, hogy monoton lesz Példa olyan függvényre, amely semmilyen intervallumban nem monoton. Legyen {, ha x racionális D(x) = 0, ha x irracionális, ahol a D(x) függvény a Dirichlet függvény. 9

31 Bizonyítás. Mivel minden intervallumban van racionális és irracionális szám, ezért nézzük csak a [0, ] intervallumban a monotonitást. Indirekt módon bizonyítjuk, hogy a D(x) függvény sem monoton növekv, sem pedig monoton csökken és ha ez a két feltevés igaz, akkor ez azt jelenti, hogy nem monoton. Tegyük fel, hogy D(x) monoton növekv a [0, ] intervallumban, ahol minden x, x [0, ]-re teljesül, hogy ha x < x, akkor D(x ) D(x ). Legyen x egy racionális szám, x pedig egy irracionális szám. Ekkor D(x ) = 0 = D(x ), tehát mivel ez nem teljesül, így a D(x) függvény nem monoton növeked. Tegyük fel, hogy a D(x) függvény monoton csökken a [0, ] intervallumban, ahol minden x, x [0, ]-re teljesül, hogy ha x < x, akkor D(x ) D(x ). Legyen x egy irracionális szám, x pedig egy racionális szám. Ekkor D(x ) = 0 = D(x ), tehát mivel ez nem teljesül, így a D(x) függvény nem monoton csökken. Mivel ez a függvény a [0, ] intervallumban nem monoton növekv, sem pedig monoton csökken, így a D(x) függvény nem monoton Deníció Ha a függvény nem folytonos a-ban, akkor azt mondjuk, hogy f-nek a-ban szakadási helye van. Legyen f értelmezve a egy pontozott környezetében, és tegyük fel, hogy f nem folytonos a-ban. Ha lim f(x) létezik és véges, de a / D(f) vagy f(a) x a lim x a f(x), akkor azt mondjuk, hogy f-nek megszüntethet szakadási helye van a-ban, ugyanis ekkor az f(a) = lim x a f(x) értelmezéssel f folytonossá tehet a-ban. Ha lim x a f(x) nem létezik, de lim f(x) = f(a + 0) és lim f(x) = f(a 0) x a+0 x a 0 mindketten léteznek (és ekkor szükségképpen különböz ek), akkor azt mondjuk, hogy f-nek ugráshelye van a-ban. A megszüntethet szakadási helyeket és az ugráshelyeket közösen els fajú szakadási helynek nevezzük Példa olyan függvényre, amely monoton n R-en és végtelen sok szakadása van. Legyen f(x) = [x]. Bizonyítás. Az f(x) = [x] függvény monoton n R-en, mivel ha x < x (x, x R), akkor [x ] < [x ], így tehát igaz, hogy f(x ) f(x ), vagyis az 30

32 f(x) = [x] függvény monoton növeked. Végtelen sok szakadási helye van, hiszen egy a Z pontban létezik és véges a határérték és a D(f), de f(a) lim f(x), hiszen ekkor a kétoldali x a határértéknek egyenl nek kellene lennie, vagyis lim f(x) = lim f(x) = x a x a+0 lim f(x), tehát f(a + 0) = f(a 0). x a 0 Nézzük a kétoldali határértéket: lim [x] = a és lim [x] = a, ha a Z, x a+0 x a 0 ezért látható, hogy minden egész szám esetén a függvénynek ugráshelye van. Mivel ugráshelye van, így szakadási helye is az egész számoknál és mivel ez egy nem megszámlálható halmaz, így végtelen sok szakadási helye van az f(x) = [x] függvénynek Deníció Ha az f(x) függvény az x = c helyen nincs értelmezve, viszont a lim x c f(x) = L (L R) határérték létezik, akkor az F (x) = { f(x), x c L, x = c el írással deniált függvény folytonos az x = c helyen. Az F (x) függvényt az f függvény (c-re való) folytonos kiterjesztésének nevezzük Példa 8 olyan függvényre, amely mindenütt folytonos az x = hely kivételével, ahol megszüntethet szakadása van. Legyen f : R \ {} R, f(x) = 4. Bizonyítás. A megszüntethet szakadási hely feltételei: 8 [], 3. oldal 3

33 f(x) nem folytonos a-ban. Ez teljesül, hiszen az f(x) függvény nem folytonos -ben. ha lim x a f(x) létezik és véges, de a / D(f) vagy f(a) lim x f(x). lim f(x) = 4, x / D(f) tehát a határérték x = -ben létezik és véges, de / D(f). Így tehát az f : R \ {} R, f(x) = 4 függvénynek az x = helyen megszüntethet szakadási helyen van. Ekkor a függvény -re való folytonos kiterjesztése által deniált függvény az 5.6 deníció alapján: { 4, ha x F (x) = 0, ha x = 5.8. Tétel Legyen f monoton növeked a véges (a, b) nyílt intervallumban. Ekkor (i) minden x 0 (a, b) esetén léteznek a véges f(x 0 0) és f(x 0 + 0) határértékek, és f(x 0 0) f(x 0 ) f(x 0 + 0). (ii) Ha f felülr l korlátos (a, b)-ben, akkor létezik a véges f(b 0) határérték, ha pedig alulról korlátos (a, b)-ben, akkor létezik a véges f(a+0) határérték. (iii) Ha f felülr l nem korlátos (a, b)-ben, akkor f(b 0) =, ha pedig f alulról nem korlátos (a, b)-ben, akkor f(a + 0) =. Hasonló állítás fogalmazható meg monoton csökken függvényre, illetve nem korlátos intervallumra. Bizonyítás. (i) Két részletben vizsgáljuk ezt a határértéket. El ször az (a, x 0 ) intervallumban, majd az (x 0, b) intervallumban. Mivel f(x) f(x 0 ) minden x (a, x 0 )-ra, ezért az f((a, x 0 )) halmaz felülr l korlátos, fels korlátja pedig f(x 0 ). Legyen α = sup f((a, x 0 )), ekkor α f(x 0 ) és legyen ε > 0 adott. Ekkor α ε nem lehet fels korlát, hiszen az α a legkisebb fels korlátja az f((a, x 0 )) halmaznak. Így létezik olyan x ε (a, x 0 ), amelyre teljesül, hogy α ε < f(x ε ). Mivel f monoton növeked és α = sup f((a, x 0 )), ezért α ε < f(x ε ) f(x) < α, ha a < x ε < x < x 0. 3

34 Ebb l pedig adódik, hogy lim f(x) = α. x x 0 0 Tehát beláttuk, hogy f(x 0 0) létezik és véges, valamint f(x 0 0) f(x 0 ). Nézzük most az (x 0, b) intervallumot, ahol azt kell bebizonyítani, hogy f(x 0 + 0) létezik és véges, valamint f(x 0 ) f(x 0 + 0). Az el z alapján bizonyítjuk be ezt az állítást is. Mivel f(x 0 ) f(x) minden x (x 0, b)-re, ezért az f((x 0, b)) intervallum alulról korlátos és alsó korlátja pedig az f(x 0 ). Legyen β = inf f((x 0, b)), ekkor f(x 0 ) β és legyen ε > 0 adott. Mivel β a legnagyobb alsó korlátja az f((x 0, b)) halmaznak, így β+ε nem lehet alsó korlát. Így létezik olyan x ε (x 0, b), amelyre teljesül, hogy f(x ε ) β + ε. Mivel f monoton növeked és β = inf f((x 0, b)), ezért β < f(x) f(x ε ) β + ε, ha x 0 < x < x ε < b. Ebb l pedig az adódik, hogy lim f(x) = β. x x 0 +0 Vagyis létezik a véges f(x 0 + 0) határérték és f(x 0 ) f(x 0 + 0). Így a két bizonyítással beláttuk, hogy f(x 0 0) f(x 0 ) f(x 0 + 0). (ii) Mivel f(x) f(b) minden x (a, b)-re, ezért az f((a, b)) halmaz felülr l korlátos és f(b) egy fels korlátja. Legyen α = sup f((a, b)), és ekkor α f(b). Legyen ε > 0 adott. Mivel α az f(a, b) legkisebb fels korlátja, ezért az α ε nem lehet. Így létezik egy x ε (a, b), amelyre α ε < f(x ε ). Az f függvény monoton növeked és α = sup f((a, b)), ezért α ε < f(x ε ) f(x) α, ha a < x ε < x < b. Ebb l pedig adódik, hogy lim f(x) = α. x b 0 Tehát beláttuk, hogy ha a monoton növeked függvény felülr l korlátos egy (a, b) intervallumon, akkor létezik létezik a véges f(b 0) határérték. Nézzük most azt az esetet, amikor az (a, b) halmaz alulról korlátos, és 33

35 így létezik a véges f(a + 0) határérték. Ismét igaz, hogy (f(a)) f(x) minden x (a, b)-re, hiszen az f függvény monoton növeked. Ezért az f((a, b)) halmaz alulról korlátos, és egy alsó korlátja f(a). Legyen β = inf f((a, b)), ekkor f(a) β. Legyen ε > 0 adott. Mivel β a legnagyobb alsó korlát, így a β + ε nem lehet az. Így létezik egy x ε (a, b), amelyre f(x ε ) < β + ε. Mivel a függvény monoton növeked és β = inf f((a, b)), így β f(x) f(x ε ) < β + ε, ha a < x < x ε < b. Ebb l pedig látható, hogy lim f(x) = β. x a+0 Tehát ha a függvény monoton növeked az (a, b) intervallumon és alulról korlátos, akkor létezik az f(a + 0) határérték és ez véges. (iii) Ismét két részletben bizonyítjuk ezt az állítást is. El ször azt, hogy ha f felülr l nem korlátos (a, b)-ben, akkor f(b 0) =. Az állítást indirekt módon bizonyítjuk. Tegyük fel, hogy f(b 0), tehát létezik és véges a határérték, majd helyes lépések sorozatán eljutunk egy ellentmondáshoz, ezzel bizonyítjuk az állítás igaz mivoltát. Legyen f(b 0) = K, vagyis lim x b 0 f(x) = K. Ez pedig pontosan azt jelenti,hogy minden x (a, b)-re f(x) K. Ezek alapján az f((a, b)) intervallum felülr l korlátos és egy fels korlátja K, ami pedig nem lehetséges, hiszen az állításban az szerepel, hogy f felülr l nem korlátos. Most azt bizonyítjuk, hogy ha f alulról nem korlátos (a, b)-ben, akkor f(a + 0) =. Ezt az állítást is indirekt módon bizonyítjuk. Tegyük fel, hogy f(a + ), tehát létezik és véges a határérték. Legyen f(a + 0) = L, vagyis lim x a+0 f(x) = L. Ez pedig pontosan azt jelenti, hogy minden x (a, b)-re L f(x). Ezek alapján az f((a, b)) intervallum alulról korlátos és egy alsó korlátja L, ami pedig nem lehetséges, hiszen az állításban az szerepel, hogy f alulról nem korlátos. Tehát bebizonyítottuk, hogy ha f felülr l nem korlátos az (a, b) intervallumon, akkor f(b 0) =, illetve ha f alulról nem korlátos az (a, b) intervallumon, akkor f(a + 0) = Tétel Ha f monoton az I nyílt intervallumban, akkor I-ben legfeljebb megszámlálhatóan sok szakadási helye van. 34

36 Bizonyítás. Tegyük fel az egyszer ség kedvéért, hogy f monoton növeked az I nyílt intervallumban, tehát ha x, x I f(x ) f(x ). Ha f egy c I helyen nem folytonos, akkor f(c 0) < f(c + 0), ahol f(c 0) a c pontban vett bal oldali határérték, f(c + 0) a c pontban vett jobb oldalai határérték. Legyen r(c) egy olyan racionális szám, amelyre teljesül, hogy f(c 0) < r(c) < f(c + 0). Feltettük, hogy f monoton növeked, így ha c c, akkor f(c + 0) f(c 0), ahol f(c + 0) a c pontban vett jobb oldali határérték és f(c 0) a c pontban vett bal oldali határérték. Ha f-nek c és c is szakadási helye, akkor f(c 0) < r(c ) < f(c + 0) és f(c 0) < r(c ) < f(c + 0). Ebb l a kett egyenl tlenségb l és a korábban megállapított f(c + 0) f(c 0) egyenl tlenségb l az adódik, hogy f(c 0) < r(c ) < f(c + 0) f(c 0) < r(c ) < f(c + 0), tehát r(c ) < r(c ). Ez azt jelenti, hogy a szakadási helyek és a racionális számok egy részhalmaza között egy egyértelm megfeleltetés jött létre: c r(c ) c r(c ) c 3 r(c 3 ). Mivel a racionális számok halmaza megszámlálható halmaz, így f-nek csak megszámlálhatóan sok szakadási helye lehet Példa 9 olyan függvényre, amely monoton növ a [0, ] intervallumban, de végtelen sok szakadása van. Legyen { f(x) = [ x], ha x 0 0, ha x = 0. Bizonyítás. A függvény monoton n a [0, ] intervallumon, hiszen ha x < x, akkor > [ ] [ ] [ ] [ ], x x x x x x 9 [6], 34. oldal 35

37 és mivel f(x ) = [ ] és f(x ) = [ ] így megkaptuk, hogy x x f(x ) f(x ). Az kell még bizonyítani, hogy végtelen sok helyen szakad. Ezt már megoldottuk a 3.4 példában. Tehát az f(x) függvény monoton n a [0, ] intervallumon és végtelen sok szakadása van. 36

38 Irodalomjegyzék [] Laczkovich Miklós-T.Sós Vera:Analízis I., Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, 006 [] George B. Thomas, Jr.: Thomas-féle Kalkulus., A magyar kiadás f szerkeszt je: Szász Domonkos, Typotex, Budapest, 008 [3] Bernard R. Gelbaum, John M. H. Olmsted: Counterexamples in Analysis, Dover Publications, Inc., Mineola, New York [4] Otto Forster, Rüdiger Wessoly: Übungsbuch zur Analysis,4. átdolgozott kiadás, Vieweg+Teubner, Wiesbaden, 008 [5] Konrad Königsberger : Analysis (Springer-Lehrbuch ), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 990 [6] Rolf Walter: Einführung in die Analysis (de Gruyter Lehrbuch), Walter de Gruyter Berlin New York,

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva 6. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 6.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének.

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének. Függvények határértéke és folytonossága Egy f: D R R függvényt korlátosnak nevezünk, ha a függvényértékek halmaza korlátos. Ha f(x) f(x 0 ) teljesül minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének

Részletesebben

SZÉLSŐÉRTÉKKEL KAPCSOLATOS TÉTELEK, PÉLDÁK, SZAKDOLGOZAT ELLENPÉLDÁK. TÉMAVEZETŐ: Gémes Margit. Matematika Bsc, tanári szakirány

SZÉLSŐÉRTÉKKEL KAPCSOLATOS TÉTELEK, PÉLDÁK, SZAKDOLGOZAT ELLENPÉLDÁK. TÉMAVEZETŐ: Gémes Margit. Matematika Bsc, tanári szakirány SZÉLSŐÉRTÉKKEL KAPCSOLATOS TÉTELEK, PÉLDÁK, ELLENPÉLDÁK SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: Kovács Dorottya Matematika Bsc, tanári szakirány TÉMAVEZETŐ: Gémes Margit Műszaki gazdasági tanár Analízis tanszék Eötvös

Részletesebben

Sorozatok és Sorozatok és / 18

Sorozatok és Sorozatok és / 18 Sorozatok 2015.11.30. és 2015.12.02. Sorozatok 2015.11.30. és 2015.12.02. 1 / 18 Tartalom 1 Sorozatok alapfogalmai 2 Sorozatok jellemz i 3 Sorozatok határértéke 4 Konvergencia és korlátosság 5 Cauchy-féle

Részletesebben

Alapfogalmak, valós számok Sorozatok, határérték Függvények határértéke, folytonosság A differenciálszámítás Függvénydiszkusszió Otthoni munka

Alapfogalmak, valós számok Sorozatok, határérték Függvények határértéke, folytonosság A differenciálszámítás Függvénydiszkusszió Otthoni munka Pintér Miklós miklos.pinter@uni-corvinus.hu Ősz Alapfogalmak Halmazok Definíció Legyen A egy tetszőleges halmaz, ekkor x A (x / A) jelentése: x (nem) eleme A-nak. A B (A B) jelentése: A (valódi) részhalmaza

Részletesebben

f(x) a (x x 0 )-t használjuk.

f(x) a (x x 0 )-t használjuk. 5. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 5.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

Függvény határérték összefoglalás

Függvény határérték összefoglalás Függvény határérték összefoglalás Függvény határértéke: Def: Függvény: egyértékű reláció. (Vagyis minden értelmezési tartománybeli elemhez, egyértelműen rendelünk hozzá egy elemet az értékkészletből. Vagyis

Részletesebben

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN Készült a TÁMOP-4.1.-08//a/KMR-009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék

Részletesebben

Matematika A1a Analízis

Matematika A1a Analízis B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Matematika A1a Analízis BMETE90AX00 Folytonosság H607, EIC 2019-03-07 Wettl Ferenc

Részletesebben

Megoldott feladatok november 30. n+3 szigorúan monoton csökken, 5. n+3. lim a n = lim. n+3 = 2n+3 n+4 2n+1

Megoldott feladatok november 30. n+3 szigorúan monoton csökken, 5. n+3. lim a n = lim. n+3 = 2n+3 n+4 2n+1 Megoldott feladatok 00. november 0.. Feladat: Vizsgáljuk az a n = n+ n+ sorozat monotonitását, korlátosságát és konvergenciáját. Konvergencia esetén számítsuk ki a határértéket! : a n = n+ n+ = n+ n+ =

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Valós függvények (2) (Határérték) 1. A a R szám δ > 0 sugarú környezete az (a δ, a + δ) nyílt intervallum. Ezután a valós számokat, a számegyenesen való ábrázolhatóságuk miatt, pontoknak is fogjuk hívni.

Részletesebben

Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása

Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása EL 1 Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása Az ebben a részben szereplő függvények értelmezési tartománya legyen R egy részhalmaza. EL 2 Definíció: zérushely Az f:d R függvénynek zérushelye

Részletesebben

Analízis I. Vizsgatételsor

Analízis I. Vizsgatételsor Analízis I. Vizsgatételsor Programtervező Informatikus szak 2008-2009. 2. félév Készítette: Szabó Zoltán SZZNACI.ELTE zotyo@bolyaimk.hu v.0.6 RC 004 Forrás: Oláh Gábor: ANALÍZIS I.-II. VIZSGATÉTELSOR 2006-2007-/2

Részletesebben

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Számsorozatok, vektorsorozatok konvergenciája Def.: Számsorozatok értelmezése:

Részletesebben

Sorozatok. 5. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Sorozatok p. 1/2

Sorozatok. 5. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Sorozatok p. 1/2 Sorozatok 5. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Sorozatok p. 1/2 A sorozat definíciója Definíció. A természetes számok halmazán értelmezett valós értékű a: N R függvényt

Részletesebben

Függvényhatárérték és folytonosság

Függvényhatárérték és folytonosság 8. fejezet Függvényhatárérték és folytonosság Valós függvények és szemléltetésük D 8. n-változós valós függvényen (n N + ) olyan f függvényt értünk amelynek értelmezési tartománya (Dom f ) az R n halmaznak

Részletesebben

Analízis I. beugró vizsgakérdések

Analízis I. beugró vizsgakérdések Analízis I. beugró vizsgakérdések Programtervező Informatikus szak 2008-2009. 2. félév Készítette: Szabó Zoltán SZZNACI.ELTE zotyo@bolyaimk.hu v1.7 Forrás: Dr. Weisz Ferenc: Prog. Mat. 2006-2007 definíciók

Részletesebben

Matematika A1a Analízis

Matematika A1a Analízis B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Matematika A1a Analízis BMETE90AX00 A derivált alkalmazásai H607, EIC 2019-04-03 Wettl

Részletesebben

Funkcionálanalízis. n=1. n=1. x n y n. n=1

Funkcionálanalízis. n=1. n=1. x n y n. n=1 Funkcionálanalízis 2011/12 tavaszi félév - 2. előadás 1.4. Lényeges alap-terek, példák Sorozat terek (Folytatás.) C: konvergens sorozatok tere. A tér pontjai sorozatok: x = (x n ). Ezen belül C 0 a nullsorozatok

Részletesebben

A derivált alkalmazásai

A derivált alkalmazásai A derivált alkalmazásai Összeállította: Wettl Ferenc 2014. november 17. Wettl Ferenc A derivált alkalmazásai 2014. november 17. 1 / 57 Tartalom 1 Függvény széls értékei Abszolút széls értékek Lokális széls

Részletesebben

Gyakorló feladatok az II. konzultáció anyagához

Gyakorló feladatok az II. konzultáció anyagához Gyakorló feladatok az II. konzultáció anyagához 003/004 tanév, I. félév 1. Vizsgáljuk meg a következő sorozatokat korlátosság és monotonitás szempontjából! a n = 5n+1, b n = n + n! 3n 8, c n = 1 ( 1)n

Részletesebben

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy /. Házi feladat. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy mindig igaz. (p (( p) q)) (( p) ( q)). Igazoljuk, hogy minden A, B és C halmazra A \ (B C) = (A \ B) (A \ C) teljesül.

Részletesebben

Egyváltozós függvények 1.

Egyváltozós függvények 1. Egyváltozós függvények 1. Filip Ferdinánd filip.ferdinand@bgk.uni-obuda.hu siva.banki.hu/jegyzetek 015 szeptember 1. Filip Ferdinánd 015 szeptember 1. Egyváltozós függvények 1. 1 / 5 Az el adás vázlata

Részletesebben

Matematika I. NÉV:... FELADATOK: 2. Határozzuk meg az f(x) = 2x 3 + 2x 2 2x + 1 függvény szélsőértékeit a [ 2, 2] halmazon.

Matematika I. NÉV:... FELADATOK: 2. Határozzuk meg az f(x) = 2x 3 + 2x 2 2x + 1 függvény szélsőértékeit a [ 2, 2] halmazon. 215.12.8. Matematika I. NÉV:... 1. Lineáris transzformációk segítségével ábrázoljuk az f(x) = ln(2 3x) függvényt. 7pt 2. Határozzuk meg az f(x) = 2x 3 + 2x 2 2x + 1 függvény szélsőértékeit a [ 2, 2] halmazon.

Részletesebben

5. FOLYTONOSSÁG, HATÁRÉRTÉK

5. FOLYTONOSSÁG, HATÁRÉRTÉK Szilágyi T.: Analízis V. Folytonosság, határérték 63 5. FOLYTONOSSÁG, HATÁRÉRTÉK Egy f függvény folytonossága valamely u D(f) helyen els közelítésben azt jelenti, hogy az f(u) helyettesítési érték tetsz

Részletesebben

A sorozat fogalma. függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet. az értékkészlet a komplex számok halmaza, akkor komplex

A sorozat fogalma. függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet. az értékkészlet a komplex számok halmaza, akkor komplex A sorozat fogalma Definíció. A természetes számok N halmazán értelmezett függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet a valós számok halmaza, valós számsorozatról beszélünk, mígha az

Részletesebben

A fontosabb definíciók

A fontosabb definíciók A legfontosabb definíciókat jelöli. A fontosabb definíciók [Descartes szorzat] Az A és B halmazok Descartes szorzatán az A és B elemeiből képezett összes (a, b) a A, b B rendezett párok halmazát értjük,

Részletesebben

2010. október 12. Dr. Vincze Szilvia

2010. október 12. Dr. Vincze Szilvia 2010. október 12. Dr. Vincze Szilvia Tartalomjegyzék 1.) Sorozat definíciója 2.) Sorozat megadása 3.) Sorozatok szemléltetése 4.) Műveletek sorozatokkal 5.) A sorozatok tulajdonságai 6.) A sorozatok határértékének

Részletesebben

Molnár Bence. 1.Tétel: Intervallumon értelmezett folytonos függvény értékkészlete intervallum. 0,ami ellentmondás uis. f (x n ) f (y n ) ε > 0

Molnár Bence. 1.Tétel: Intervallumon értelmezett folytonos függvény értékkészlete intervallum. 0,ami ellentmondás uis. f (x n ) f (y n ) ε > 0 Anlízis. Írásbeli tételek-bizonyítások Molnár Bence 1.Tétel: Intervllumon értelmezett folytonos függvény értékkészlete intervllum Legyen I R tetszőleges intervllum és f I R folytonos függvény R f intervllum

Részletesebben

Analízis előadás és gyakorlat vázlat

Analízis előadás és gyakorlat vázlat Analízis előadás és gyakorlat vázlat Készült a PTE TTK GI szakos hallgatóinak Király Balázs 2010-11. I. Félév 2 1. fejezet Számhalmazok és tulajdonságaik 1.1. Nevezetes számhalmazok ➀ a) jelölése: N b)

Részletesebben

Matematika I. NÉV:... FELADATOK:

Matematika I. NÉV:... FELADATOK: 24.2.9. Matematika I. NÉV:... FELADATOK:. A tanult módon vizsgáljuk az a = 3, a n = 3a n 2 (n > ) rekurzív sorozatot. pt 2n 2 + e 2. Definíció szerint és formálisan is igazoljuk, hogy lim =. pt n 3 + n

Részletesebben

Matematika A1a Analízis

Matematika A1a Analízis B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Matematika A1a Analízis BMETE90AX00 Differenciálhatóság H607, EIC 2019-03-14 Wettl

Részletesebben

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag 2018/19 1. félév Függvények határértéke 1. Bizonyítsuk be definíció alapján a következőket! (a) lim x 2 3x+1 5x+4 = 1 2 (b) lim x 4 x 16 x 2 4x = 2

Részletesebben

Dierenciálhatóság. Wettl Ferenc el adása alapján és

Dierenciálhatóság. Wettl Ferenc el adása alapján és 205.0.9. és 205.0.26. 205.0.9. és 205.0.26. / Tartalom A dierenciálhatóság fogalma Pontbeli dierenciálhatóság Jobb és bal oldali dierenciálhatóság Folytonosság és dierenciálhatóság Deriváltfüggvény 2 Dierenciálási

Részletesebben

Metrikus terek, többváltozós függvények

Metrikus terek, többváltozós függvények Metrikus terek, többváltozós függvények 2003.10.15 Készítette: Dr. Toledo Rodolfo és Dr. Blahota István 1. Metrikus terek, metrika tulajdonságai 1.1. A valós, komplex, racionális, természetes és egész

Részletesebben

EGYVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK FOLYTONOSSÁGA ÉS HATÁRÉRTÉKE

EGYVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK FOLYTONOSSÁGA ÉS HATÁRÉRTÉKE EGYVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK FOLYTONOSSÁGA ÉS HATÁRÉRTÉKE BÁTKAI ANDRÁS Ennek a jegyzetnek az elsődleges célja, hogy a matematika tanárszakos analízis előadást kísérje és a vizsgára készülést segítse. A jegyzet

Részletesebben

Függvények július 13. f(x) = 1 x+x 2 f() = 1 ()+() 2 f(f(x)) = 1 (1 x+x 2 )+(1 x+x 2 ) 2 Rendezés után kapjuk, hogy:

Függvények július 13. f(x) = 1 x+x 2 f() = 1 ()+() 2 f(f(x)) = 1 (1 x+x 2 )+(1 x+x 2 ) 2 Rendezés után kapjuk, hogy: Függvények 015. július 1. 1. Feladat: Határozza meg a következ összetett függvényeket! f(x) = cos x + x g(x) = x f(g(x)) =? g(f(x)) =? Megoldás: Összetett függvény el állításához a küls függvényben a független

Részletesebben

Programtervező informatikus I. évfolyam Analízis 1

Programtervező informatikus I. évfolyam Analízis 1 Programtervező informatikus I. évfolyam Analízis 1 2012-2013. tanév, 2. félév Tételek, definíciók (az alábbi anyag csupán az előadásokon készített jegyzetek mellékletéül szolgál) 1. Mit jelent az asszociativitás

Részletesebben

Határérték. Wettl Ferenc el adása alapján és Wettl Ferenc el adása alapján Határérték és

Határérték. Wettl Ferenc el adása alapján és Wettl Ferenc el adása alapján Határérték és 2015.09.28. és 2015.09.30. 2015.09.28. és 2015.09.30. 1 / Tartalom 1 A valós függvén fogalma 2 A határérték fogalma a végtelenben véges pontban Végtelen határértékek 3 A határértékek kiszámítása A rend

Részletesebben

Bevezetés. 1. fejezet. Algebrai feladatok. Feladatok

Bevezetés. 1. fejezet. Algebrai feladatok. Feladatok . fejezet Bevezetés Algebrai feladatok J. A számok gyakran használt halmazaira a következ jelöléseket vezetjük be: N a nemnegatív egész számok, N + a pozitív egész számok, Z az egész számok, Q a racionális

Részletesebben

Matematika A1a - Analízis elméleti kérdései

Matematika A1a - Analízis elméleti kérdései Mtemtik A1 - Anlízis elméleti kérdései (műszki menedzser szk, 2018. ősz) Kör egyenlete Az (x 0, y 0 ) középpontú, R sugrú kör egyenlete síkon (x x 0 ) 2 + (y y 0 ) 2 = R 2. Polinom Az x n x n + n 1 x n

Részletesebben

Függvények határértéke és folytonosság

Függvények határértéke és folytonosság Függvények határértéke és folytonosság ) Bizonyítsa be a határérték definíciója alapján, hogy teljesül! + 5 + = Megoldás Heine definíciója alapján): Igazolandó, hogy a függvény értelmezve van a egy környezetében,

Részletesebben

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Gazdaságmatematika középhaladó szinten MÁSODFOKÚ EGYENLETEK ÉS EGYENLŽTLENSÉGEK Készítette: Gábor Szakmai felel s: Gábor

Részletesebben

Gyakorló feladatok I.

Gyakorló feladatok I. Gyakorló feladatok I. (Függvények határértéke és folytonossága) Analízis 2. (A,B, C szakirány, keresztfélév) Programtervező informatikus szak 2013-2014. tanév tavaszi félév Összeállította: Szili László

Részletesebben

Dierenciálhányados, derivált

Dierenciálhányados, derivált 9. fejezet Dierenciálhányados, derivált A dierenciálhányados deníciója D 9.1 Az egyváltozós valós f függvény x0 pontbeli dierenciálhányadosának nevezzük a lim f(x0 + h) f(x0) h 0 h határértéket, ha ez

Részletesebben

2014. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia

2014. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia 24. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia A differenciálszámítás az emberiség egyik legnagyobb találmánya és ez az állítás nem egy matek-szakbarbár fellengzős kijelentése. A differenciálszámítás segítségével

Részletesebben

Analízis 1. (BSc) vizsgakérdések Programtervez informatikus szak 2008-2009. tanév 2. félév

Analízis 1. (BSc) vizsgakérdések Programtervez informatikus szak 2008-2009. tanév 2. félév Analízis 1. (BSc) vizsgakérdések Programtervez informatikus szak 2008-2009. tanév 2. félév Valós számok 1. Hogyan szól a Bernoulli-egyenl tlenség? Mikor van egyenl ség? Válasz. Minden h 1 valós számra

Részletesebben

konvergensek-e. Amennyiben igen, számítsa ki határértéküket!

konvergensek-e. Amennyiben igen, számítsa ki határértéküket! 1. Határértékek 1. Állapítsa meg az alábbi sorozatokról, hogy van-e határértékük, konvergensek-e. Amennyiben igen, számítsa ki határértéküket! 2 2...2 2 (n db gyökjel), lim a) lim n b) lim n (sin(1)) n,

Részletesebben

Hatványsorok, Fourier sorok

Hatványsorok, Fourier sorok a Matematika mérnököknek II. című tárgyhoz Hatványsorok, Fourier sorok Hatványsorok, Taylor sorok Közismert, hogy ha 1 < x < 1 akkor 1 + x + x 2 + x 3 + = n=0 x n = 1 1 x. Az egyenlet baloldalán álló kifejezés

Részletesebben

1. Házi feladat. Határidő: I. Legyen f : R R, f(x) = x 2, valamint. d : R + 0 R+ 0

1. Házi feladat. Határidő: I. Legyen f : R R, f(x) = x 2, valamint. d : R + 0 R+ 0 I. Legyen f : R R, f(x) = 1 1 + x 2, valamint 1. Házi feladat d : R + 0 R+ 0 R (x, y) f(x) f(y). 1. Igazoljuk, hogy (R + 0, d) metrikus tér. 2. Adjuk meg az x {0, 3} pontok és r {1, 2} esetén a B r (x)

Részletesebben

1. Folytonosság. 1. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maximuma és minimuma?

1. Folytonosság. 1. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maximuma és minimuma? . Folytonosság. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maimuma és minimuma?. (A) Tudunk példát adni olyan függvényekre, melyek megegyeznek inverzükkel? Ha igen,

Részletesebben

Analízis II. Analízis II. Beugrók. Készítette: Szánthó József. kiezafiu kukac gmail.com. 2009/ félév

Analízis II. Analízis II. Beugrók. Készítette: Szánthó József. kiezafiu kukac gmail.com. 2009/ félév Analízis II. Analízis II. Beugrók Készítette: Szánthó József kiezafiu kukac gmail.com 2009/20 10 1.félév Analízis II. Beugrók Függvények folytonossága: 1. Mikor nevez egy függvényt egyenletesen folytonosnak?

Részletesebben

1. Parciális függvény, parciális derivált (ismétlés)

1. Parciális függvény, parciális derivált (ismétlés) Operációkutatás NYME Gazdaságinformatikus mesterképzés El adó: Kalmár János (kalmar[kukac]inf.nyme.hu) Többváltozós széls érték számítás Parciális függvény, parciális derivált Széls érték korlátos zárt

Részletesebben

A valós számok halmaza

A valós számok halmaza VA 1 A valós számok halmaza VA 2 A valós számok halmazának axiómarendszere és alapvető tulajdonságai Definíció Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti a következő axiómarendszerben

Részletesebben

Funkcionálanalízis. Gyakorló feladatok március 22. Metrikus tér, normált tér és skalárszorzat tér

Funkcionálanalízis. Gyakorló feladatok március 22. Metrikus tér, normált tér és skalárszorzat tér Funkcionálanalízis Gyakorló feladatok 2017 március 22 Metrikus tér, normált tér és skalárszorzat tér N1 Metrikát deniálnak-e R-en az alábbi függvények: (a) d(x, y) = x y (b) d(x, y) = x y (c) d(x, y) =

Részletesebben

ANALÍZIS II. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

ANALÍZIS II. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA ANALÍZIS II. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA Szerkesztette: Blogh Tmás 2013. jnuár 16. H hibát tlálsz, kérlek jelezd info@bloghtms.hu e-mil címen! Ez Mű Cretive Commons Nevezd meg! - Ne dd el! - Így

Részletesebben

Kiegészítő jegyzet a valós analízis előadásokhoz

Kiegészítő jegyzet a valós analízis előadásokhoz Kiegészítő jegyzet a valós analízis előadásokhoz (Utolsó frissítés: 011. január 8., 0:30) Az előadásokon alapvetően a Laczkovich T. Sós könyvet követjük, de több témát nem úgy adtam elő, mint ahogy a könyvben

Részletesebben

Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/1.

Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/1. . Ábrázoljuk a következő halmazokat a síkon! {, y) R 2 : + y < }, b) {, y) R 2 : 2 + y 2 < 4}, c) {, y) R 2 : 2 + y 2 < 4, + y < }, {, y) R 2 : + y < }. Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/.. gyakorlat

Részletesebben

ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK

ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK Szerkesztette: Balogh Tamás 2014. május 15. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a info@baloghtamas.hu e-mail címen! Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így

Részletesebben

Taylor-polinomok. 1. Alapfeladatok. 2015. április 11. 1. Feladat: Írjuk fel az f(x) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját!

Taylor-polinomok. 1. Alapfeladatok. 2015. április 11. 1. Feladat: Írjuk fel az f(x) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját! Taylor-polinomok 205. április.. Alapfeladatok. Feladat: Írjuk fel az fx) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját! Megoldás: A feladatot kétféle úton is megoldjuk. Az els megoldásban induljunk el

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

Egészrészes feladatok

Egészrészes feladatok Kitűzött feladatok Egészrészes feladatok Győry Ákos Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium 1. feladat. Oldjuk meg a valós számok halmazán a { } 3x 1 x+1 7 egyenletet!. feladat. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges

Részletesebben

Konvex optimalizálás feladatok

Konvex optimalizálás feladatok (1. gyakorlat, 2014. szeptember 16.) 1. Feladat. Mutassuk meg, hogy az f : R R, f(x) := x 2 függvény konvex (a másodrend derivált segítségével, illetve deníció szerint is)! 2. Feladat. Mutassuk meg, hogy

Részletesebben

Vizsgatematika. = kötelez bizonyítás Minden tételnél fontosak az el adáson elhangzott példák/ellenpéldák! Vizsgatematika 1 / 42

Vizsgatematika. = kötelez bizonyítás Minden tételnél fontosak az el adáson elhangzott példák/ellenpéldák! Vizsgatematika 1 / 42 Vizsgatematika = kötelez bizonyítás Minden tételnél fontosak az el adáson elhangzott példák/ellenpéldák! Vizsgatematika / 42 Bevezetés(logikai formulák és halmazok): logikai m veletek és m velettábláik,

Részletesebben

A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás

A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás 9. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás p. / A L

Részletesebben

ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK

ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK Szerkesztette: Balogh Tamás 2014. március 17. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a info@baloghtamas.hu e-mail címen! Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így

Részletesebben

Matematika alapjai; Feladatok

Matematika alapjai; Feladatok Matematika alapjai; Feladatok 1. Hét 1. Tekintsük a,, \ műveleteket. Melyek lesznek a.) kommutativok b.) asszociativak c.) disztributívak-e a, műveletek? Melyik melyikre? 2. Fejezzük ki a műveletet a \

Részletesebben

Sorozatok határértéke SOROZAT FOGALMA, MEGADÁSA, ÁBRÁZOLÁSA; KORLÁTOS ÉS MONOTON SOROZATOK

Sorozatok határértéke SOROZAT FOGALMA, MEGADÁSA, ÁBRÁZOLÁSA; KORLÁTOS ÉS MONOTON SOROZATOK Sorozatok határértéke SOROZAT FOGALMA, MEGADÁSA, ÁBRÁZOLÁSA; KORLÁTOS ÉS MONOTON SOROZATOK Sorozat fogalma Definíció: Számsorozaton olyan függvényt értünk, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész

Részletesebben

Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx.

Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx. 1. Archimedesz tétele. Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx. Legyen y > 0, nx > y akkor és csak akkor ha n > b/a. Ekkor elég megmutatni, hogy létezik minden

Részletesebben

Rekurzív sorozatok. SZTE Bolyai Intézet nemeth. Rekurzív sorozatok p.1/26

Rekurzív sorozatok. SZTE Bolyai Intézet   nemeth. Rekurzív sorozatok p.1/26 Rekurzív sorozatok Németh Zoltán SZTE Bolyai Intézet www.math.u-szeged.hu/ nemeth Rekurzív sorozatok p.1/26 Miért van szükség közelítő módszerekre? Rekurzív sorozatok p.2/26 Miért van szükség közelítő

Részletesebben

Descartes-féle, derékszögű koordináta-rendszer

Descartes-féle, derékszögű koordináta-rendszer Descartes-féle, derékszögű koordináta-rendszer A derékszögű koordináta-rendszerben a sík minden pontjához egy rendezett valós számpár rendelhető. A számpár első tagja (abszcissza) a pont y tengelytől mért

Részletesebben

Második zárthelyi dolgozat megoldásai biomatematikából * A verzió

Második zárthelyi dolgozat megoldásai biomatematikából * A verzió Második zárthelyi dolgozat megoldásai biomatematikából * A verzió Elméleti kérdések: E. Mit értünk eponenciális üggvényen? Adjon példát alulról korlátos szigorúan monoton csökkenő eponenciális üggvényre.

Részletesebben

Határérték. prezentációjából valók ((C)Pearson Education, Inc.) Összeállította: Wettl Ferenc október 11.

Határérték. prezentációjából valók ((C)Pearson Education, Inc.) Összeállította: Wettl Ferenc október 11. Határérték Thomas féle Kalkulus 1 című könyv alapján készült a könyvet használó hallgatóknak. A képek az eredeti könyv szabadon letölthető prezentációjából valók ((C)Pearson Education, Inc.) Összeállította:

Részletesebben

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is:

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is: . A szupréum elv. = H R felülr l körlátos H fels korlátai között va legkisebb, azaz A és B a A és K B : a K Ekkor ξ-re: mi{k R K fels korlátja H-ak} } a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát

Részletesebben

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága Sorozatok, határérték fogalma. Függvéyek határértéke, folytoossága 1) Végtele valós számsorozatok Fogalma, megadása Defiíció: A természetes számok halmazá értelmezett a: N R egyváltozós valós függvéyt

Részletesebben

Differenciálszámítás normált terekben

Differenciálszámítás normált terekben Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kapui Dóra Differenciálszámítás normált terekben Szakdolgozat Matematika BSc, elemz szakirány Témavezet : Tarcsay Zsigmond Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai

Részletesebben

MATE-INFO UBB verseny, március 25. MATEMATIKA írásbeli vizsga

MATE-INFO UBB verseny, március 25. MATEMATIKA írásbeli vizsga BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR MATE-INFO UBB verseny, 218. március 25. MATEMATIKA írásbeli vizsga FONTOS TUDNIVALÓK: 1 A feleletválasztós feladatok,,a rész esetén

Részletesebben

Analízisfeladat-gyűjtemény IV.

Analízisfeladat-gyűjtemény IV. Oktatási segédanyag a Programtervező matematikus szak Analízis. című tantárgyához (003 004. tanév tavaszi félév) Analízisfeladat-gyűjtemény IV. (Függvények határértéke és folytonossága) Összeállította

Részletesebben

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja Komple számok A komple számok algebrai alakja 1. Ábrázolja a következő komple számokat a Gauss-féle számsíkon! Adja meg a számok valós részét, képzetes részét és számítsa ki az abszolút értéküket! a) 3+5j

Részletesebben

FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, JELLEMZÉSI SZEMPONTJAI

FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, JELLEMZÉSI SZEMPONTJAI FÜGGVÉNYEK TULAJDONSÁGAI, JELLEMZÉSI SZEMPONTJAI FÜGGVÉNY: Adott két halmaz, H és K. Ha a H halmaz minden egyes eleméhez egyértelműen hozzárendeljük a K halmaznak egy-egy elemét, akkor a hozzárendelést

Részletesebben

Analízis házi feladatok

Analízis házi feladatok Analízis házi feladatok Készült a PTE TTK GI szakos hallgatóinak Király Balázs 200-. I. Félév 2 . fejezet Első hét.. Házi Feladatok.. Házi Feladat. Írjuk fel a következő sorozatok 0.,., 2., 5., 0. elemét,

Részletesebben

Matematika A1a Analízis

Matematika A1a Analízis B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Matematika A1a Analízis BMETE90AX00 Elemi függvények H607, EIC 2019-03-13 Wettl Ferenc

Részletesebben

A Matematika I. előadás részletes tematikája

A Matematika I. előadás részletes tematikája A Matematika I. előadás részletes tematikája 2005/6, I. félév 1. Halmazok és relációk 1.1 Műveletek halmazokkal Definíciók, fogalmak: halmaz, elem, üres halmaz, halmazok egyenlősége, részhalmaz, halmazok

Részletesebben

MATEMATIKA 2. dolgozat megoldása (A csoport)

MATEMATIKA 2. dolgozat megoldása (A csoport) MATEMATIKA. dolgozat megoldása (A csoport). Definiálja az alábbi fogalmakat: (egyváltozós) függvény folytonossága, differenciálhatósága, (többváltozós függvény) iránymenti deriváltja. (3x8 pont). Az f

Részletesebben

A gyakorlatok anyaga

A gyakorlatok anyaga A 7-11. gyakorlatok anyaga a Matematika A1a-Analízis nevű tárgyhoz B és D kurzusok Számhalmazok jelölésére a következő szimbólumokat használjuk: N := {1,,...}, Z, Q, Q, R. Az intervallumokat pedig így

Részletesebben

HALMAZELMÉLET feladatsor 1.

HALMAZELMÉLET feladatsor 1. HALMAZELMÉLET feladatsor 1. Egy (H,, ) algebrai struktúra háló, ha (H, ) és (H, ) kommutatív félcsoport, és teljesül az ún. elnyelési tulajdonság: A, B H: A (A B) = A, A (A B) = A. A (H,, ) háló korlátos,

Részletesebben

Számsorok. 1. Definíció. Legyen adott valós számoknak egy (a n ) n=1 = (a 1, a 2,..., a n,...) végtelen sorozata. Az. a n

Számsorok. 1. Definíció. Legyen adott valós számoknak egy (a n ) n=1 = (a 1, a 2,..., a n,...) végtelen sorozata. Az. a n Számsorok 1. Definíció. Legyen adott valós számoknak egy (a n ) = (a 1, a 2,..., a n,...) végtelen sorozata. Az végtelen összeget végtelen számsornak (sornak) nevezzük. Az a n számot a sor n-edik tagjának

Részletesebben

Módszerek széls érték feladatok vizsgálatára

Módszerek széls érték feladatok vizsgálatára Módszerek széls érték feladatok vizsgálatára Szakdolgozat Írta: Muhari Ágnes Matematika BSc, elemz szakirány Témavezet : Dr. Kós Géza egyetemi adjunktus Analízis Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Sorozatok I. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)

Sorozatok I. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Sorozatok I. DEFINÍCIÓ: (Számsorozat) A számsorozat olyan függvény, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza, értékkészlete a valós számok egy részhalmaza. Jelölés: (a n ), {a n }.

Részletesebben

2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia

2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia 2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia Tartalomjegyzék 1.) Az egyváltozós valós függvény fogalma, műveletek 2.) Zérushely, polinomok zérushelye 3.) Korlátosság 4.) Monotonitás 5.) Szélsőérték 6.) Konvex

Részletesebben

A Baire-tételről egy KöMaL feladat kapcsán

A Baire-tételről egy KöMaL feladat kapcsán A Baire-tételről egy KöMaL feladat kapcsán Besenyei Ádám A következőkben a matematikának több ágában is fontos szerepet betöltő eszközével, a Baire kategória-tétellel és annak néhány alkalmazásával ismertetjük

Részletesebben

Matematika A1. 9. feladatsor. A derivált alkalmazásai. Függvény széls értékei

Matematika A1. 9. feladatsor. A derivált alkalmazásai. Függvény széls értékei Matematika A1 9. feladatsor A derivált alkalmazásai Függvény széls értékei 1. Keressük meg a függvények abszolút maximumát és minimumát a megadott intervallumon. Ezután rajzoljuk fel a függvény grakonját.

Részletesebben

Matematika A2 vizsga mgeoldása június 4.

Matematika A2 vizsga mgeoldása június 4. Matematika A vizsga mgeoldása 03. június.. (a (3 pont Definiálja az f(x, y függvény határértékét az (x 0, y 0 helyen! Megoldás: Legyen D R, f : D R. Legyen az f(x, y függvény értelmezve az (x 0, y 0 pont

Részletesebben

SHk rövidítéssel fogunk hivatkozni.

SHk rövidítéssel fogunk hivatkozni. Nevezetes függvény-határértékek Az alábbiakban a k sorszámú függvény-határértékek)re az FHk rövidítéssel, a kompozíció határértékéről szóló első, illetve második tételre a KL1, illetve a KL rövidítéssel,

Részletesebben

VEKTORTEREK I. VEKTORTÉR, ALTÉR, GENERÁTORRENDSZER október 15. Irodalom. További ajánlott feladatok

VEKTORTEREK I. VEKTORTÉR, ALTÉR, GENERÁTORRENDSZER október 15. Irodalom. További ajánlott feladatok VEKTORTEREK I. VEKTORTÉR, ALTÉR, GENERÁTORRENDSZER 2004. október 15. Irodalom A fogalmakat, definíciókat illetően két forrásra támaszkodhatnak: ezek egyrészt elhangzanak az előadáson, másrészt megtalálják

Részletesebben

Sorozatok, sorozatok konvergenciája

Sorozatok, sorozatok konvergenciája Sorozatok, sorozatok konvergenciája Elméleti áttekintés Minden konvergens sorozat korlátos Minden monoton és korlátos sorozat konvergens Legyen a n ) n egy sorozat és ϕ : N N egy szigorúan növekvő függvény

Részletesebben

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy

Nagy Gábor  compalg.inf.elte.hu/ nagy Diszkrét matematika 1. középszint 2017. ősz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 5. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra

Részletesebben

E-tananyag Matematika 9. évfolyam 2014. Függvények

E-tananyag Matematika 9. évfolyam 2014. Függvények Függvények Függvények értelmezése Legyen adott az A és B két nem üres halmaz. Az A halmaz minden egyes eleméhez rendeljük hozzá a B halmaz egy-egy elemét. Ez a hozzárendelés egyértelmű, és ezt a hozzárendelést

Részletesebben

e s gyakorlati alkalmaza sai

e s gyakorlati alkalmaza sai Sze lso e rte k-sza mı ta s e s gyakorlati alkalmaza sai Szakdolgozat ı rta: Pallagi Dia na Matematika BSc szak, elemzo szakira ny Te mavezeto : Svantnerne Sebestye n Gabriella Tana rsege d Alkalmazott

Részletesebben

Véletlen bolyongás. Márkus László március 17. Márkus László Véletlen bolyongás március / 31

Véletlen bolyongás. Márkus László március 17. Márkus László Véletlen bolyongás március / 31 Márkus László Véletlen bolyongás 2015. március 17. 1 / 31 Véletlen bolyongás Márkus László 2015. március 17. Modell Deníció Márkus László Véletlen bolyongás 2015. március 17. 2 / 31 Modell: Egy egyenesen

Részletesebben