Analízis I. Vizsgatételsor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Analízis I. Vizsgatételsor"

Átírás

1 Analízis I. Vizsgatételsor Programtervező Informatikus szak félév Készítette: Szabó Zoltán SZZNACI.ELTE v.0.6 RC 004 Forrás: Oláh Gábor: ANALÍZIS I.-II. VIZSGATÉTELSOR /2

2 . A Bernoulli-egyenlőtlenség. Def.: Ha és h, akkor ( + h) + h. Egyenlőség akkor és csak akkor teljesül, ha = vagy h = 0. Bizonyítás: Teljes indukcióval. =: +h=+h Tfh.: (+h) + h Bizonyítsuk +-re: ( + h) + ( + )h Mivel h +h 0: (+h) (+h) ( + h)(+h)=+h+h+h =+(+)h + h +(+)h Egyenlőség: ha = vagy h=0, akkor +h +h illetve + 0. Az ellenkező irány bizonyításához tegyük fel, hogy ( + h) + h valamely N és h [,+ ) esetén. Tegyük fel még azt is, hogy 2. Azt kell igazolnunk, hogy ekkor h csak 0-val lehet egyenlő. Mivel (+h) =+h h((+h) + (+h) + +)= h ezért h>0 nem lehet, mert ekkor (+h) + (+h) + +>. Viszont h<0 sem lehet, mert ebben az esetben 0 (+h) + +(+h) + +<. Ezzel az egyenlőtlenséget bizonyítottuk. 2. A számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenség. Def.: Minden N + -ra és a a n 0 valós számokra: a a Egyenlőség akkor és csak akkor teljesül, ha a = a 2 =.= a n. Bizonyítás: Teljes indukcióval. = esetén egyenlőség. Tfh.: a a a Bizonyítás +-re:... = = (+) + + = + ( + ) = = + = + = + + = Ha =0 0= = = egyébként 0 ekkor: h = ( + )

3 ugyanis (+) Erre a h-ra alkalmazzuk a Bernoulli egyenlőtlenséget + (+) +(+) = (+) + =(az indukciós feltevés miatt) = = Ha = =, akkor egyenlőség van. Ha egyenlőség van az ( + )-dikben, akkor h=0, azaz (+) =0 = Feltehető, hogy max {,, }, ekkor: = max{,, }= = = = 3. A valós számok Dedekind-féle axiómarendszere (testaxiómák, rendezési axiómák, tel-jességi (vagy Dedekind-féle) axióma). A természetes számok halmaza (N). A teljes indukció elve 3.. Testaxiómák:. Összeadás R-en: - kommutatív +=+, R, - asszociatív ( +)+=+(+),, R, - létezik null elem, azaz 0 R: + 0 =, R, - létezik ellentett, azaz R-re: ( ) R: + ( ) = Szorzás R-en: - kommutatív =, R, - asszociatív () =(),, R, - létezik egység elem, azaz R ( 0): =, R, - létezik reciprok, azaz R-re ( 0): R: =. 3. Disztributivitás: -(+)=+,, R, 3.2. Rendezési axiómák:. Létezik lineáris rendezés (, R vagy ): é, akkor = Ha ezek teljesülnek akkor R test é,akkor 2. Műveletek és rendezés közötti összefüggés: + +,,, R, 0 Ha ezek teljesülnek akkor R rendezett test,,, R, Teljességi (Dedekind-féle) axióma: Ha, R, 0, 0és, :, ekkor: R:, -re. 2

4 3.4. Természetes számok: R összes induktív halmazainak metszetét természetes számok halmazának nevezzük. Jelölése: N és N ={ N:>0} Teljes indukció elve: Def.: Tegyük fel, hogy () N-re egy állítás úgy, hogy:. (0) igaz, 2. ha () igaz ( + ) is igaz. Ekkor () igaz N. Bizonyítás: Jelölje ={ N:() igaz} Így, mivel 0, és ha (+). Tehát S induktív halmaz. Mivel induktív halmazok metszete is induktív ezért N, de N, mivel N a legszűkebb induktív halmaz. Tehát = N. 4. A szuprémum elv: számhalmaz maximuma, minimuma, korlátossága, a szuprémum elv, a szuprémum definíciója, ekvivalens átfogalmazás, a teljességi axióma ekvivalens a szuprémum elvvel, infimum. 4. Maximum: R halmaznak maximuma van, ha létezik, minden -ra. 4.2 Minimum: R halmaznak minimuma van, ha létezik, minden -ra. 4.3 Szuprémum elv: Def.: Ha R halmaz felülről korlátos, ekkor min{ R: felsőkorlátja nak}. Bizonyítás: Legyen = { R: felsőkorlátja nak}, ekkor:, : A teljességi axióma miatt: R:, -re. Tehát felső korlátja A-nak, így,de,( ). Azaz = min. 4.4 Szuprémum: R halmaz felülről korlátos halmaz. A legkisebb felső korlátot a halmaz szuprémumának nevezzük. Jelölés: sup = min{ R: felső korlátja nak}. 4.5 Ekvivalens átfogalmazás: R halmaz felülről korlátos halmaz, ekkor:. =, és ha felső korlát 2. =, és ha < :>. 4.6 A teljességi axióma ekvivalens a szuprémum elvvel: Bizonyítás: A szuprémum elv következik a teljességi axiómából, hiszen így bizonyítottuk azt be. Így elegendő a visszafele irányt belátni. Legyen, R,,, hogy, :. Tehát felülről korlátos (és -ben felső korlátok vannak). Azaz: = sup :. De a szuprémum elv miatt a legkisebb felső korlát. Azaz: :. 3

5 4.7 Infimum: R halmaz alulról korlátos halmaz. A legnagyobb alsó korlátot a halmaz infimumának nevezzük. Jelölés: inf = max{ R: alsó korlátja nak}. 5. Az archimédeszi tulajdonság és a Cantor tulajdonság. 5.. Archimédeszi tulajdonság: Def.:, R : N: < Bizonyítás: Indirekt Tfh.:, R : N:. Legyen = {: N}. Ekkor felülről korlátos, és egy felső korlát. Tehát: = sup Így: ( N) De legkisebb felső korlát, tehát ( ) már nem felső korlát. Tehát N:> azaz N: ( + ) > ami ellentmond az indukciós feltevésnek Cantor tulajdonság: Def.: Tfh.: N: [, ] egy zárt intervallum ( ) úgy, hogy [, ] [, ]. Ekkor ezen intervallumok metszete nem üres azaz: [, ] 0 Bizonyítás: = { : N} és = { : N}. Ekkor, N: Ugyanis ha ha > A teljességi axióma miatt: R: (, N) ( N) [, ]( N) [, ] 6. Halmazok, relációk és függvények. 4

6 7. Valós sorozat fogalma. Elemi tulajdonságok. Konvergens és divergens sorozatok. Sorozat határértéke. A határérték definíciójának egyszerű következményei. 7. Számsorozat: Az : R függvényt valós sorozatnak nevezzük. Az sorozat () helyettesítési értéke a sorozat n-edik tagja ( N),n az sorozat indexe. 7.2 Korlátosság: : R sorozat, ekkor:. ha R: N:, akkor felülről korlátos 2. ha R: N:, akkor alulról korlátos 3. ha R: N:, akkor korlátos 7.3 Monotonitás : R sorozat, ekkor:. ha < : akkor monoton nő 2. ha < : akkor monoton fogy 3. ha < : < akkor szigorúan monoton nő 4. ha < : > akkor szigorúan monoton fogy 7.4 Környezet: () ={ R: 7.5 Konvergencia definíciója : R sorozat konvergens, ha létezik R, hogy -nak bármely környezetén kívül a sorozatnak legfeljebb véges tagja van. Azaz R: > 0:{: ()} legfeljebb véges. 7.6 Divergens sorozat Ha az ( ): N R sorozat nem konvergens, akkor divergens. Azaz R, > 0, N, :. 7.7 A határérték definíciójának egyszerű következményei. 8. A rendezés és a limesz kapcsolata. Monoton sorozat határértéke. 8.. A rendezés és limesz kapcsolata: Tegyük fel, hogy ( ) és ( ) konvergens és lim =lim =. Ha N: akkor ( ) is konvergens és lim = (rendőr elv) A feltétel alapján tudjuk, hogy 0 N Nyilvánvaló, hogy ( ) nullsorozat. Ekkor a nullsorozatok tulajdonságaiból adódik, hogy ( ) is nullsorozat. Végül a nullsorozatokra vonatkozó műveleti tételek alapján kapjuk, hogy a ( ) sorozat, amely az ( ) konvergens és ( ) nullsorozat összege, maga is konvergens és lim = lim( ) + 0 = lim( ) Monoton sorozat határértéke 5

7 8.2.. Tétel. Tegyük fel, hogy az ( ) sorozat monoton növekedő és felülről korlátos, ekkor konvergens, és lim = sup { N} R N: sup( ) és > 0: N: > sup( ) ( ) monoton nő, ekkor ha > 0: N: : sup( ) < sup( ) : sup( ) < lim = sup( ) Tétel Tegyük fel, hogy az ( ) sorozat monoton csökkenő és alulról korlátos, ekkor konvergens, és lim = inf { N} R N: inf ( ) és > 0: N: > inf ( ) + ( ) monoton csökken, ekkor ha > 0: N: : inf( ) + inf( ) : inf( ) < lim = inf( ) 9. Nullsorozatok. Műveletek nullsorozatokkal. Műveletek konvergens sorozatokkal. 9.. Nullsorozat Az ( ): N R sorozat nullsorozat, ha ( ) konvergens és lim =0. Azaz: > 0, N, : 0 < 9.2. Műveletek nullsorozatokkal (.) Ha ( ) és ( ) is nullsorozat, akkor ( + ) is nullsorozat. (2.) Ha ( ) nullsorozat és ( ) korlátos sorozat, akkor ( ) is nullsorozat Lemma: Ha ( ) nullsorozat, akkor ( ) is nullsorozat. A bizonyításhoz írjuk fel a nullsorozat definícióját: lim =0 >0, N, : 0 = < ami azt jelenti, hogy lim =0. (.): Tegyük fel, hogy lim =0. Ekkor: és legyen lim =0, ekkor: > 0, N, : < 2 > 0, N, : < 2 Legyen = max{, }, ekkor a háromszög-egyenlőtlenség miatt Tehát ( + ) sorozat konvergens. > : + + < = 6

8 (2.): A bizonyításhoz tegyük fel, hogy ( ) sorozat nullsorozat. Ekkor: > 0, N, : < Tegyük fel, hogy ( ) korlátos. Ekkor > 0: N: <. Ezért N: <. Tehát ( ) nullsorozat Műveletek konvergens sorozatokkal Ha ( ) és ( ) sorozatok konvergensek és lim = R, lim = R, akkor: (.) ( + ) sorozat is konvergens és lim ( + )=+ (2.) ( ) sorozat is konvergens és lim( )= (3.) ( ) sorozat is konvergens és lim ( )= (4.) ha ( ) 0( N) és 0 is teljesül, akkor az sorozat is konvergens és lim =. (.): A bizonyításához elegendő azt belátnunk, hogy ( + ) nullsorozat. Ekkor: ( + )=( )+( ) de ( ) nullsorozat, hiszen lim =, ugyanígy ( ) is nullsorozat, hiszen lim =. A es tétel miatt lim + = +. Ezzel beláttuk et. (2.): A bizonyításhoz azt kell belátnunk, hogy ( ) is nullsorozat. Ekkor ( ) =( ) nullsorozat mivel egy konstans és lim = ezért ( ) nullsorozat. Ebből követezik, hogy lim =. Ezzel a t beláttuk. (3.): A bizonyításához elegendő azt igazolni, hogy ( ) nullsorozat. Ekkor ( ) = ( + ) = ( ) + ( ) mivel ( ) konvergens, ezért korlátos is és ( ) nullsorozat. Mivel lim = ebből következik, hogy ( ) nullsorozat. Az ( ) szintén nullsorozat mivel ( ) nullsorozat és miatt ( ) szintén nullsorozat. Tehát ( ) nullsorozat, ezértlim ( ) =. (4.): Mielőtt a belátnánk, bizonyítsuk be, hogy lim =, 0, akkor korlátos. Bizonyítás: legyen = ekkor N: : < = + = ( ) > 2 = 2 Ha, akkor: N: : < 2 < max,,, 2 korlátos. 7

9 (4.)-es bizonyításához, elég belátnunk, hogy nullsorozat. Ekkor = + = ( )+ = = ( )+ ( ) korlátos az előbb bizonyított tétel miatt és ( ) nullsorozat, és ( ) is nullsorozatok. ( )+ ( ) nullsorozat a 9.2-es tétel miatt. Ezért lim =. 0. Rendezés és műveletek az R halmazon. A műveletek és a határérték kapcsolata. 0.. Műveletek Tegyük fel, hogy ( ) és ( ) sorozatok tágabb értelemben konvergensek és lim = R, lim = R, ekkor: (.) ( + ) tágabb értelemben konvergens és lim ( + )=+, ha + értelmes (2.) ( ) tágabb értelemben konvergens és lim ( )=, ha értelmes (3.) ha ( ) 0( N) és 0 is teljesül, akkor az tágabb értelemben konvergens és lim = ha értelmes. Ha, R, akkor a műveletek konvergens sorozatokra vonatkozó tétel miatt igaz. (.): A bizonyításhoz tegyük fel, hogy: = R vagy =0 Ha R: > 0: N: : < Mivel <+ és = < : N: : > Ha = : R: N: : > Mivel := : > 0: N: : > Összeadva az utolsó két egyenlőtlenséget, kapjuk: > 0: = max{, }: : + > Tehát lim ( + )=. Hasonlóan = -re. (2.): A bizonyításhoz szintén tegyük fel, hogy: = és >0. A határérték értelmezéséből következik, hogy < : N: : > továbbá > 0: N: : > Összeszorozva a két egyenlőtlenséget, kapjuk: > 0: = max{, }: : > Ez azt jelenti, hogy ( ) konvergens és l lim ( )=. A másik három állítást hasonlóan lehet belátni. 8

10 (3.): Az állítás a szorzatra és a reciprokra vonatkozó tétel következménye. Éppen ezért elég azt megmutatni, hogy ha {, + }, akkor 0. = Tegyük fel, hogy = : Ebből következik, hogy Másrészről >0, ha. Tehát > 0: N: : > : < > 0: =max{, }: < Tehát lim =0. Ezt akartuk megmutatni. A többi eset hasonlóan bizonyítható Műveletek és határérték kapcsolata. Minden sorozatnak van monoton részsorozata. Bolzano-Weierstrass-féle kiválasztási tétel... Részsorozat Ha : N R sorozat és : N N indexsorozat, akkor az : N R sorozatot az részsorozatának nevezzük..2. Minden sorozatnak van monoton részsorozat Minden : N R sorozatnak van monoton részsoroazata. A bizonyításhoz vezessük be a csúcs fogalmát. Csúcs: N az ( ) sorozat csúcsa, ha > -ra <.. eset: végtelen sok csúcsa van -nak: Legyen a csúcsok szigorúan monoton növekedő sorozata. Ekkor csúcs, hiszen > : > > ugyanis >, tehát is csúcs. Így > : > > ugyanis >. Ezt az eljárást folytatva: > > Tehát szigorúan monoton fogy. 2. eset: véges sok csúcsa van -nak: Ekkor legyen a legnagyobb csúcs. Ha nem csúcs, akkor :. Legyen =+= ez nem csúcs, tehát: >+= : Így nem csúcs, ekkor = : > és. Ezt az eljárást folytatva kapjuk : N N indexsorozat, hogy: 9

11 Tehát monoton nő..3. Monoton sorozatok konvergenciája.3..: Tegyük fel, hogy ( ) monoton nő és felülről korlátos, ekkor ( ) konvergens és lim =sup N: sup ( ) és > 0, N: > sup( ) ( ) monoton nő, ekkor: ha > 0: N: : sup( ) < sup( ) : sup( ) < lim = sup( ).3.2.: Tegyük fel, hogy ( ) monoton csökken és alulról korlátos, ekkor ( ) konvergens és lim = inf N: inf ( ) és > 0, N: > inf( ) ( ) monoton csökken, ekkor: ha > 0: N: : inf( ) + inf( ) : inf( ) < lim = inf( ).4. A Bolzano-Weierstrass-féle kiválasztási tétel. Ha ( ) korlátos akkor indexsorozat, hogy konvergens. indexsorozat, hogy ( ) monoton. De ( ) korlátos is (alulról és felülről), ezért a monoton sorozatok konvergenciájára vonatkozó tétel miatt ( ) is konvergens. 2. Cauchy-féle konvergencia kritérium Cauchy-sorozat: Az ( ): R sorozat Cauchy-sorozat, ha > 0, N és, <. Cauchy-féle konvergencia kritérium: Az ( ): R sorozat konvergens akkor és csak akkor ha Cauchy-sorozat. Ha ( ) konvergens és =lim, akkor ekkor, : Tehát > 0: N: > : < 2 = + + <

12 3. > 0: N:,> : < Ezzel az "oda" irányt beláttuk. Nézzük a vissza irányt. Ehhez tegyük fel, hogy ( ) Cauchy sorozat Igazoljuk, hogy ( ) korlátos! A Cauchy sorozat definíciójából = választás mellett azt kapjuk, hogy N:,> : < Ekkor legyen = esetén: = + + < + következik. Ekkor legyen = max {,,,,, + } Ekkor N indexre <, tehát ( ) korlátos. A Bolzano-Weierstrass-féle kiválasztási tétel szerint ( )-nek van egy konvergens részsorozata. Legyen =lim Igazoljuk, hogy lim =. A határérték értelmezése alapján: > 0: N: > : < 2 Továbbá, mivel ( ) Cauchy-sorozat: > 0: N: > : < 2 Ekkor a háromszög egyenlőtlenség miatt = + + Tehát = {, }, ekkor > 0: N: > : < = Más szóval az ( ) konvergens, és határértéke. 4. A geometriai sorozat határértéke. Az e szám bevezetése az + N sorozattal. 4.. Geometriai sorozat: 0, <, = lim =, >, Először igazoljuk a < esetet: Nyílván >, így =+ Alkalmazzuk 0<h = Ekkor -re a Bernoulli-egyenlőtlenséget: = (+h) + h 0 + h A rendőr elv alapján lim =0 lim =0. Ha >, akkor =+( )

13 Ismét alkalmazzuk a Bernoulli-egyenlőtlenséget h = -re: = (+h) + h Ekkor lim =. Ha >, akkor lim =. Ha =, akkor a ( ) sorozatot kapjuk, ami divergens. Ha <, akkor a sorozat váltakozó előjelű, és nem korlátos sem alulról, sem felülről, tehát divergens Tétel: N:, ekkor: + <+ + Használjuk a számtani mértani közép közötti összefüggést a következő számokra +,+, +, összesen db + van. Ekkor + + < + + Egyenlőség nem lehet, mert a számok nem egyenlőek. + < +2 + = Tétel: N:, ekkor: 2 + <4 A Bernoulli-egyenlőtlenséget alkalmazzuk h = -re, így + + =2 Felső korlát bizonyításához alkalmazzuk a számtani és mértani közép közötti összefüggést a következő számokra: összesen db + van. Ekkor + +, +, 2, < = = Egyenlőség nem lehet, mert a számok nem egyenlőek. Így szorozzuk be 4-gyel, ekkor kapjuk, ami a bizonyítandó állítás. + < Az e szám bevezetése: Láttuk, hogy 2 + sorozat monoton nő és korlátos. Tehát a sorozat konvergens és létezik valós határértéke. Legyen ez a határérték az. Azaz:

14 = lim Az, N,, N,, N,(!, N),(!, N) sorozat határértéke. 5.., N határértéke = Először lássuk be >-re: A számtani és mértani közép közti összefüggést felhasználva adódik, hogy: A rendőr elv miatt lim Ha =, akkor triviális. Ha <, akkor = =. ( )+ = + >. Erre alkalmazva az előzőleg bebizonyított állítást kapjuk, hogy. 5.2., N határértéke = Alkalmazzuk itt is a számtani és mértani közép közti összefüggést, így: = a rendőrelv miatt itt is lim =. 5.3., N határértéke = Ha <, N és, rögzítettek, akkor: lim =0 + + ( 2) = Legyen =+h. Ekkor: = ( + h) =+ h+ 2 h + + h + h vegyük mindkét oldal reciprokát + h Szorozzuk be mindkét oldalt -nal: 0 ( +)!! =! h ( +)!( +)! h ( ) ( ) = (+)! h A nevezőben + tényező van. A rendőrelv miatt lim =0. 3

15 5.4. (!, N) határértéke!= R, lim! =0. 0 =! 2 2 ugyanis, N: :. Ilyen például a ( = [ ] +). Ekkor a rendőrelvet felhasználva, kapjuk, hogy lim! = (!, N) határértéke! = lim! =0.! = Végtelen sor fogalma, konvergenciája, összege. Cauchy-féle konvergenciakritérium. A konvergencia egy szükséges feltétele. 6.. Végtelen sor Def.: Az (, N) sorozat által meghatározott = sorozatot (az által generált) végtelen sornak nevezzük. Jelölés:. a sorozat n-edik részletösszege Végtelen sor konvergenciája Def.: sor konvergens, ha az sorozat konvergens. Ha -nek létezik határértéke, akkor a sor összege ez a határérték, azaz =lim Végtelen sor összege Def.: sor konvergens, ekkor a lim ( ) N = lim számot a végtelen sor összegének nevezzük. Jelölés: ( ) =lim 6.4. Cauchy-féle konvergenciakritérium Def.: akkor és csak akkor konvergens, ha > 0, N,,, > : <. konvergens, akkor és csak akkor, ha ( ) konvergens > 0: N,,, > : < De 6.5. A konvergencia egy szükséges feltétele Def.: Ha konvergens, akkor lim = 0. = <. 4

16 Tegyük fel, hogy konvergens, ekkor: > 0, N,,, > : < Legyen =+, így < Tehát > 0, N,, : < Ez az jelenti, hogy az sorozat a 0-hoz tat. 7. Nevezetes sorok: a geometriai sor, teleszkópikus sor, a sor, a harmonikus sor. 7.. Geometriai sor Def.: R, ekkor akkor és csak akkor konvergens, ha < és ekkor az összege. +, h = (. ) = =++ + =, éé (2. ) (.) eset: ekkor divergens (2.) eset: ekkor sorozat konvergens <, ekkor lim =0. Ekkor 7.2. Teleszkópikus sor Def.: konvergens és () =lim = =. () = ( + ) felírható parciális törtként: = () () Ekkor: = = + = ( + ) 7.3. sor Def.: konvergens és, ekkor: () 2. 5

17 = ( ) =+ = = Harmonikus sor Def.: sor divergens és = -hez válasszuk meg -t úgy, hogy: 2 2 = Minden zárójeles rész 2 2 ( ) 8. Az -re vonatkozó = előállítás. Az irracionális szám, < < 2,8.! 8.. Def.: = Tétel: (.) = (2.) (3.) Q!! <! (.): A bizonyításhoz alkalmazzuk a binomiális tételt, ekkor + = =! ( )!! = =! ( +)( +2) =! =! 2 < <!! mivel a hányados kritérium miatt! konvergens. Ha akkor a definíció miatt! De rögzített N-re : = +!! 2 6

18 Ekkor N! 2 Az előző kettő miatt =! = lim +! (2.): A bizonyításhoz bontsuk ki: ekkor:! = = =!!!! = ( +)! + (+2)! + (+3)! +..= (+)! (+2)(+3 + < < (+)! (+) + = (+)! + = Ezzel beláttok az állítást. = (+)! = (+)! + =! + (3.): Indirekt bizonyítjuk: tegyük fel, hogy Q, ekkor,,, N legyen =! 0< <! 0< <! 0<!!< De előző miatt!=( )! N! =!! N!! Z 0<!!< Viszont ez ellentmondás mivel < ( N ) azaz 0 és között találtunk egész számot, ami nem lehetséges. 7

19 9. Pozitív tagú sorok konvergenciája. Az összehasonlító kritérium. 9.. Pozitív tagú sorok konvergenciája Def.: A pozitív tagú sor konvergens, akkor és csak akkor,ha = sorozat konvergens ( N), hiszen = + és 0. Ekkor konvergens ( ) konvergens ( ) korlátos Összehasonlító kritérium Def.: Legyenek és nemnegatív tagú sorok és létezik N, hogy 0 minden -re. Ekkor: (.) ha konvergens, akkor is konvergens. (2.) ha divergens, akkor is divergens. Jelölje: = = ekkor ( ). A (.)-es bizonyításához tegyük fel, hogy konvergens, akkor is konvergens. Ekkor ( ) korlátos. De ekkor ( ) is korlátos. Az előző tétel miatt a konvergens. Mivel a sorozat nem függ az első "néhány" tagtól, ezért is konvergens. A (2.)-es bizonyításához induljunk ki abból, hogy divergens. Ekkor is divergens, azaz az ( ) nem korlátos. Ekkor azonban ( ) sem korlátos, így divergens, tehát is divergens. 20. A gyök- és hányadoskritérium 20.. Gyökkritérium Def.: Tegyük fel, hogy létezik lim. Ekkor: (.) Ha lim (2.) Ha lim <, akkor a sor abszolút konvergens. >, akkor a sor divergens. Legyen = lim. (.)-ben feltettük, hogy <. Ekkor R:<<. Ekkor N: : < < De konvergens, ha <. Az összehasonlító kritérium miatt konvergens, azaz abszolút konvergens. A (2.) bizonyítása hasonlóan történik. > R:<<. Tehát N: : > > 8

20 Ekkor ( ) divergens (hiszen <), így az összehasonlító kritérium miatt divergens Hányadoskritérium Def.: Tegyük fel, hogy 0 ( N) és létezik lim. (.) ha lim (2.) ha lim <, akkor a sor abszolút konvergens. >, akkor a sor divergens. Legyen = lim (.)-ben feltettük, hogy <. Ekkor R:<<. Ekkor: azaz ha N: N: : < Ha a kapott első egyenlőtlenséget összeszorozzuk, akkor: egyszerűsítés után < De konvergens, ha <. Az összehasonlító kritérium miatt konvergens, azaz abszolút konvergens. A (2.) bizonyítása hasonlóan történik. > R:<<. Tehát N: : >> Az előző részhez hasonlóan, most is szorozzuk össze az első egyenlőtlenséget, majd egyszerűsítés után kapjuk: > De divergens, így az összehasonlító kritérium miatt divergens Abszolút konvergens sorok Def.: A abszolút konvergens, ha konvergens Tétel Tegyük fel, hogy abszolút konvergens, ekkor konvergens is. abszolút konvergens, alkalmazzuk a Cauchy-kritériumot, azaz: 9

21 > 0: N: : > : < De a háromszög-egyenlőtlenséget felhasználva kapjuk, hogy Azaz Tehát konvergens. > 0: N: : > : < 23. Tizedes törtek 23.. Def.: : N {0,,2,,9}, akkor a sor konvergens és [0,] De = konvergens, mert geometriai sor. De ennek ki tudjuk számolni az összegét is 9 0 = = 9 0 = Tétel Def.: Ha [0,] akkor létezik ( ): N {0,,2,,9}, hogy = 20. Osszuk fel [0,]-et 0 egyenlő részre. Ekkor intervallum, hogy és = 0, + 0 Majd 0 egyenlő részre osztjuk -et is. Ekkor, : = 0 + 0, Ezt az eljárást folytatva : N {0,,2,,9}, hogy =

22 Ekkor =, + és Azaz Jelölés: =0, < 0 0 lim = 0 lim =0 0 = Egyértelműség Az előállítás nem egyértelmű, hiszen 0,=0,09999 ugyanis: 0,09999 = 9 0 = = 9 0 = Def.: A 0, véges tizedes tört, ha N: : = Állítás: Igazolható, hogy a véges tizedes törteknek nem egyértelmű a felbontása. A nem véges (végtelen) tizedes törtek egyértelműen írhatók fel Def.: A 0, tizedes törtet végtelen szakaszos tizedes törtnek nevezzük Állítás: Igazolható, hogy ha [0,] Q, akkor véges tizedes tört, vagy végtelen szakaszos tizedes tört Végtelen sorok szorzása 26.. Def.: és végtelen sorok. Akkor ezek: (.) téglányszorzata: = (2.) Cauchy-szorzata: = {,} = (3.) Sorösszeg-szorzata: = = 2

23 (4.) Oszlopösszeg-szorzata: = = = Tétel Tegyük fel, hogy és konvergens és = és =. Ekkor ezek: (.) téglányszorzata, (2.) sorösszeg-szorzata (3.) oszlopösszeg-szorzata is konvergensek és a sorösszeg AB. (.) Írjuk fel a téglányszorzat definícióját: = Ekkor a szorzat részletösszege {,} = = tehát konvergens és (2.) bizonyítása hasonlóan: (,) = = = = tehát konvergens és (3.) bizonyítása hasonlóan: = = = = tehát konvergens és = Def.: Ha és abszolút konvergens sorok és =, =, akkor ezek Cauchy szorzata, téglányszorzata, sorösszeg szorzata és oszlopösszeg szorzata is abszolút konvergens és összegük AB. 22

24 Legyen N =N N. Ha -ek diszjunktak, és =N. Tekintsük a sort. Legyen: (,) = (,) Nyilván sorozat monoton nő. Igazoljuk, hogy ( ) felülről korlátos. Jelölje az -ben lévő legnagyobb indexet. Ekkor: Tehát az felülről korlátos, ekkor ( ) konvergens. De ekkor (,) konvergens, azaz (,) abszolút konvergens. DE: minden átrendezésnek ugyanaz az összege. Tudjuk viszont, hogy = az előző tétel miatt. Tehát az összeg mindig AB. Azaz = (,) Ebből következik, hogy mind a négy szorzatsor abszolút konvergens

Analízis I. beugró vizsgakérdések

Analízis I. beugró vizsgakérdések Analízis I. beugró vizsgakérdések Programtervező Informatikus szak 2008-2009. 2. félév Készítette: Szabó Zoltán SZZNACI.ELTE zotyo@bolyaimk.hu v1.7 Forrás: Dr. Weisz Ferenc: Prog. Mat. 2006-2007 definíciók

Részletesebben

Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx.

Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx. 1. Archimedesz tétele. Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx. Legyen y > 0, nx > y akkor és csak akkor ha n > b/a. Ekkor elég megmutatni, hogy létezik minden

Részletesebben

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Számsorozatok, vektorsorozatok konvergenciája Def.: Számsorozatok értelmezése:

Részletesebben

Analízis előadás és gyakorlat vázlat

Analízis előadás és gyakorlat vázlat Analízis előadás és gyakorlat vázlat Készült a PTE TTK GI szakos hallgatóinak Király Balázs 2010-11. I. Félév 2 1. fejezet Számhalmazok és tulajdonságaik 1.1. Nevezetes számhalmazok ➀ a) jelölése: N b)

Részletesebben

A valós számok halmaza

A valós számok halmaza VA 1 A valós számok halmaza VA 2 A valós számok halmazának axiómarendszere és alapvető tulajdonságai Definíció Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti a következő axiómarendszerben

Részletesebben

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének.

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének. Függvények határértéke és folytonossága Egy f: D R R függvényt korlátosnak nevezünk, ha a függvényértékek halmaza korlátos. Ha f(x) f(x 0 ) teljesül minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

A sorozat fogalma. függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet. az értékkészlet a komplex számok halmaza, akkor komplex

A sorozat fogalma. függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet. az értékkészlet a komplex számok halmaza, akkor komplex A sorozat fogalma Definíció. A természetes számok N halmazán értelmezett függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet a valós számok halmaza, valós számsorozatról beszélünk, mígha az

Részletesebben

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva 6. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 6.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

A fontosabb definíciók

A fontosabb definíciók A legfontosabb definíciókat jelöli. A fontosabb definíciók [Descartes szorzat] Az A és B halmazok Descartes szorzatán az A és B elemeiből képezett összes (a, b) a A, b B rendezett párok halmazát értjük,

Részletesebben

A Matematika I. előadás részletes tematikája

A Matematika I. előadás részletes tematikája A Matematika I. előadás részletes tematikája 2005/6, I. félév 1. Halmazok és relációk 1.1 Műveletek halmazokkal Definíciók, fogalmak: halmaz, elem, üres halmaz, halmazok egyenlősége, részhalmaz, halmazok

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Kalkulus I. Gselmann Eszter

Debreceni Egyetem. Kalkulus I. Gselmann Eszter Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kalkulus I. Gselmann Eszter Debrecen, 2011 A matematikában a gondolat, ami számít. (Szofja Vasziljevna Kovalevszkaja) Tartalomjegyzék 1. Halmazok,

Részletesebben

A valós számok halmaza 5. I. rész MATEMATIKAI ANALÍZIS

A valós számok halmaza 5. I. rész MATEMATIKAI ANALÍZIS A valós számok halmaza 5 I rész MATEMATIKAI ANALÍZIS 6 A valós számok halmaza A valós számok halmaza 7 I A valós számok halmaza A valós számokra vonatkozó axiómák A matematika lépten-nyomon felhasználja

Részletesebben

2010. október 12. Dr. Vincze Szilvia

2010. október 12. Dr. Vincze Szilvia 2010. október 12. Dr. Vincze Szilvia Tartalomjegyzék 1.) Sorozat definíciója 2.) Sorozat megadása 3.) Sorozatok szemléltetése 4.) Műveletek sorozatokkal 5.) A sorozatok tulajdonságai 6.) A sorozatok határértékének

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA II 3 III NUmERIkUS SOROk 1 Alapvető DEFInÍCIÓ ÉS TÉTELEk Végtelen sor Az (1) kifejezést végtelen sornak nevezzük Az számok a végtelen sor tagjai Az, sorozat az (1) végtelen sor

Részletesebben

Programtervező informatikus I. évfolyam Analízis 1

Programtervező informatikus I. évfolyam Analízis 1 Programtervező informatikus I. évfolyam Analízis 1 2012-2013. tanév, 2. félév Tételek, definíciók (az alábbi anyag csupán az előadásokon készített jegyzetek mellékletéül szolgál) 1. Mit jelent az asszociativitás

Részletesebben

Sorozatok. 5. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Sorozatok p. 1/2

Sorozatok. 5. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Sorozatok p. 1/2 Sorozatok 5. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Sorozatok p. 1/2 A sorozat definíciója Definíció. A természetes számok halmazán értelmezett valós értékű a: N R függvényt

Részletesebben

Sorozatok és Sorozatok és / 18

Sorozatok és Sorozatok és / 18 Sorozatok 2015.11.30. és 2015.12.02. Sorozatok 2015.11.30. és 2015.12.02. 1 / 18 Tartalom 1 Sorozatok alapfogalmai 2 Sorozatok jellemz i 3 Sorozatok határértéke 4 Konvergencia és korlátosság 5 Cauchy-féle

Részletesebben

4. SOROK. a n. a k (n N) a n = s, azaz. a n := lim

4. SOROK. a n. a k (n N) a n = s, azaz. a n := lim Példák.. Geometriai sor. A aq n = a + aq + aq 2 +... 4. SOROK 4. Definíció, konvergencia, divergencia, összeg Definíció. Egy ( ) (szám)sorozat elemeit az összeadás jelével összekapcsolva kapott a + a 2

Részletesebben

Analízis Gyakorlattámogató jegyzet

Analízis Gyakorlattámogató jegyzet Analízis Gyakorlattámogató jegyzet Király Balázs. március. Tartalomjegyzék Előszó 7 I. Analízis I. 9. Számhalmazok tulajdonságai.. Gyakorlat.......................................... Házi Feladatok.....................................

Részletesebben

Függvény határérték összefoglalás

Függvény határérték összefoglalás Függvény határérték összefoglalás Függvény határértéke: Def: Függvény: egyértékű reláció. (Vagyis minden értelmezési tartománybeli elemhez, egyértelműen rendelünk hozzá egy elemet az értékkészletből. Vagyis

Részletesebben

Analízis II. Analízis II. Beugrók. Készítette: Szánthó József. kiezafiu kukac gmail.com. 2009/ félév

Analízis II. Analízis II. Beugrók. Készítette: Szánthó József. kiezafiu kukac gmail.com. 2009/ félév Analízis II. Analízis II. Beugrók Készítette: Szánthó József kiezafiu kukac gmail.com 2009/20 10 1.félév Analízis II. Beugrók Függvények folytonossága: 1. Mikor nevez egy függvényt egyenletesen folytonosnak?

Részletesebben

f(x) a (x x 0 )-t használjuk.

f(x) a (x x 0 )-t használjuk. 5. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 5.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

Analízis ZH konzultáció

Analízis ZH konzultáció Analízis ZH konzultáció 1. Teljes indukció Elméleti segítség: n=1-re bebizonyítani (vagy arra az n-re, ahonnan az állítást igazolni szeretnénk) feltesszük, hogy n-re igaz az állítás -> n+1-re is igaz lesz?

Részletesebben

Fritz Józsefné, Kónya Ilona, Pataki Gergely és Tasnádi Tamás MATEMATIKA 1. 2011. Tartalomjegyzék

Fritz Józsefné, Kónya Ilona, Pataki Gergely és Tasnádi Tamás MATEMATIKA 1. 2011. Tartalomjegyzék Fritz Józsefné, Kónya Ilona, Pataki Gergely és Tasnádi Tamás MATEMATIKA.. Ismertető Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó Szakmai vezető Lektor Technikai szerkesztő Copyright ii A Matematika. elektronikus

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis. Írásbeli tételek Készítette: Szátó Ádám 20. Tavaszi félév . Archimedes tétele. Tétel: a > 0 és b R : N : b < a. Bizoyítás: Idirekt úto tegyük fel, hogy

Részletesebben

Számsorok. 1. Definíció. Legyen adott valós számoknak egy (a n ) n=1 = (a 1, a 2,..., a n,...) végtelen sorozata. Az. a n

Számsorok. 1. Definíció. Legyen adott valós számoknak egy (a n ) n=1 = (a 1, a 2,..., a n,...) végtelen sorozata. Az. a n Számsorok 1. Definíció. Legyen adott valós számoknak egy (a n ) = (a 1, a 2,..., a n,...) végtelen sorozata. Az végtelen összeget végtelen számsornak (sornak) nevezzük. Az a n számot a sor n-edik tagjának

Részletesebben

SZÉLSŐÉRTÉKKEL KAPCSOLATOS TÉTELEK, PÉLDÁK, SZAKDOLGOZAT ELLENPÉLDÁK. TÉMAVEZETŐ: Gémes Margit. Matematika Bsc, tanári szakirány

SZÉLSŐÉRTÉKKEL KAPCSOLATOS TÉTELEK, PÉLDÁK, SZAKDOLGOZAT ELLENPÉLDÁK. TÉMAVEZETŐ: Gémes Margit. Matematika Bsc, tanári szakirány SZÉLSŐÉRTÉKKEL KAPCSOLATOS TÉTELEK, PÉLDÁK, ELLENPÉLDÁK SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: Kovács Dorottya Matematika Bsc, tanári szakirány TÉMAVEZETŐ: Gémes Margit Műszaki gazdasági tanár Analízis tanszék Eötvös

Részletesebben

Alapfogalmak, valós számok Sorozatok, határérték Függvények határértéke, folytonosság A differenciálszámítás Függvénydiszkusszió Otthoni munka

Alapfogalmak, valós számok Sorozatok, határérték Függvények határértéke, folytonosság A differenciálszámítás Függvénydiszkusszió Otthoni munka Pintér Miklós miklos.pinter@uni-corvinus.hu Ősz Alapfogalmak Halmazok Definíció Legyen A egy tetszőleges halmaz, ekkor x A (x / A) jelentése: x (nem) eleme A-nak. A B (A B) jelentése: A (valódi) részhalmaza

Részletesebben

Gyakorló feladatok az II. konzultáció anyagához

Gyakorló feladatok az II. konzultáció anyagához Gyakorló feladatok az II. konzultáció anyagához 003/004 tanév, I. félév 1. Vizsgáljuk meg a következő sorozatokat korlátosság és monotonitás szempontjából! a n = 5n+1, b n = n + n! 3n 8, c n = 1 ( 1)n

Részletesebben

Analízis előadás és gyakorlat vázlat

Analízis előadás és gyakorlat vázlat Analízis előadás és gyakorlat vázlat Készült a PTE TTK GI szakos hallgatóinak Király Balázs 00-. I. Félév . fejezet Számhalmazok és tulajdonságaik.. Nevezetes számhalmazok ➀ a) jelölése: N b) elemei:

Részletesebben

Sorozatok, sorozatok konvergenciája

Sorozatok, sorozatok konvergenciája Sorozatok, sorozatok konvergenciája Elméleti áttekintés Minden konvergens sorozat korlátos Minden monoton és korlátos sorozat konvergens Legyen a n ) n egy sorozat és ϕ : N N egy szigorúan növekvő függvény

Részletesebben

352 Nevezetes egyenlôtlenségek. , az átfogó hossza 81 cm

352 Nevezetes egyenlôtlenségek. , az átfogó hossza 81 cm 5 Nevezetes egyenlôtlenségek a b 775 Legyenek a befogók: a, b Ekkor 9 + $ ab A maimális ab terület 0, 5cm, az átfogó hossza 8 cm a b a b 776 + # +, azaz a + b $ 88, tehát a keresett minimális érték: 88

Részletesebben

Funkcionálanalízis. n=1. n=1. x n y n. n=1

Funkcionálanalízis. n=1. n=1. x n y n. n=1 Funkcionálanalízis 2011/12 tavaszi félév - 2. előadás 1.4. Lényeges alap-terek, példák Sorozat terek (Folytatás.) C: konvergens sorozatok tere. A tér pontjai sorozatok: x = (x n ). Ezen belül C 0 a nullsorozatok

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis 1. Írásbeli beugró kérdések Készítette: Szátó Ádám 2011. Tavaszi félév 1. Írja le a Dedekid-axiómát! Legyeek A R, B R. Ekkor ha a A és b B : a b, akkor

Részletesebben

Kiegészítő jegyzet a valós analízis előadásokhoz

Kiegészítő jegyzet a valós analízis előadásokhoz Kiegészítő jegyzet a valós analízis előadásokhoz (Utolsó frissítés: 011. január 8., 0:30) Az előadásokon alapvetően a Laczkovich T. Sós könyvet követjük, de több témát nem úgy adtam elő, mint ahogy a könyvben

Részletesebben

Sorozatok határértéke SOROZAT FOGALMA, MEGADÁSA, ÁBRÁZOLÁSA; KORLÁTOS ÉS MONOTON SOROZATOK

Sorozatok határértéke SOROZAT FOGALMA, MEGADÁSA, ÁBRÁZOLÁSA; KORLÁTOS ÉS MONOTON SOROZATOK Sorozatok határértéke SOROZAT FOGALMA, MEGADÁSA, ÁBRÁZOLÁSA; KORLÁTOS ÉS MONOTON SOROZATOK Sorozat fogalma Definíció: Számsorozaton olyan függvényt értünk, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM. Schipp Ferenc ANALÍZIS I. Sorozatok és sorok

JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM. Schipp Ferenc ANALÍZIS I. Sorozatok és sorok JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM Schipp Ferenc ANALÍZIS I. Sorozatok és sorok Pécs, 1994 Lektorok: Dr. FEHÉR JÁNOS egyetemi docens, kandidtus. Dr. SIMON PÉTER egyetemi docens, kandidtus 1 Előszó Ez a jegyzet

Részletesebben

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy /. Házi feladat. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy mindig igaz. (p (( p) q)) (( p) ( q)). Igazoljuk, hogy minden A, B és C halmazra A \ (B C) = (A \ B) (A \ C) teljesül.

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 3 III. MEGFELELTETÉSEk, RELÁCIÓk 1. BEVEZETÉS Emlékeztetünk arra, hogy az rendezett párok halmazát az és halmazok Descartes-féle szorzatának nevezzük. Más szóval az és halmazok

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 4 IV. FÜGGVÉNYEk 1. LEkÉPEZÉSEk, függvények Definíció Legyen és két halmaz. Egy függvény -ből -ba egy olyan szabály, amely minden elemhez pontosan egy elemet rendel hozzá. Az

Részletesebben

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy

Nagy Gábor  compalg.inf.elte.hu/ nagy Diszkrét matematika 3. estis képzés 2016. ősz 1. Diszkrét matematika 3. estis képzés 3. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Komputeralgebra Tanszék

Részletesebben

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is:

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is: . A szupréum elv. = H R felülr l körlátos H fels korlátai között va legkisebb, azaz A és B a A és K B : a K Ekkor ξ-re: mi{k R K fels korlátja H-ak} } a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát

Részletesebben

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN Készült a TÁMOP-4.1.-08//a/KMR-009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék

Részletesebben

Egészrészes feladatok

Egészrészes feladatok Kitűzött feladatok Egészrészes feladatok Győry Ákos Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium 1. feladat. Oldjuk meg a valós számok halmazán a { } 3x 1 x+1 7 egyenletet!. feladat. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges

Részletesebben

Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged

Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged Magas szintű matematikai tehetséggondozás Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged Ahhoz, hogy egy diák kimagasló eredményeket érhessen el matematika versenyeken, elengedhetetlenül

Részletesebben

1. előadás: Halmazelmélet, számfogalom, teljes

1. előadás: Halmazelmélet, számfogalom, teljes 1. előadás: Halmazelmélet, számfogalom, teljes indukció Szabó Szilárd Halmazok Halmaz: alapfogalom, bizonyos elemek (matematikai objektumok) összessége. Egy halmaz akkor adott, ha minden objektumról eldönthető,

Részletesebben

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA Szerkesztette: Balogh Tamás 202. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add

Részletesebben

Sorozatok I. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)

Sorozatok I. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Sorozatok I. DEFINÍCIÓ: (Számsorozat) A számsorozat olyan függvény, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza, értékkészlete a valós számok egy részhalmaza. Jelölés: (a n ), {a n }.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Előszó 1

Tartalomjegyzék. 1. Előszó 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó 1 2. Halmazok, relációk, függvények 3 2.1. Halmazok, relációk, függvények A............... 3 2.1.1. Halmazok és relációk................... 3 2.1.2. Relációk inverze és kompozíciója............

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

Megoldott feladatok november 30. n+3 szigorúan monoton csökken, 5. n+3. lim a n = lim. n+3 = 2n+3 n+4 2n+1

Megoldott feladatok november 30. n+3 szigorúan monoton csökken, 5. n+3. lim a n = lim. n+3 = 2n+3 n+4 2n+1 Megoldott feladatok 00. november 0.. Feladat: Vizsgáljuk az a n = n+ n+ sorozat monotonitását, korlátosságát és konvergenciáját. Konvergencia esetén számítsuk ki a határértéket! : a n = n+ n+ = n+ n+ =

Részletesebben

Gazdasági matematika I.

Gazdasági matematika I. Gazdasági matematika I. Losonczi László, Pap Gyula Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Losonczi László, Pap Gyula (DE) Gazdasági matematika I. 1 / 123 Kötelező irodalom: LOSONCZI LÁSZLÓ,

Részletesebben

SHk rövidítéssel fogunk hivatkozni.

SHk rövidítéssel fogunk hivatkozni. Nevezetes függvény-határértékek Az alábbiakban a k sorszámú függvény-határértékek)re az FHk rövidítéssel, a kompozíció határértékéről szóló első, illetve második tételre a KL1, illetve a KL rövidítéssel,

Részletesebben

Gazdasági matematika I.

Gazdasági matematika I. Gazdasági matematika I. Losonczi László, Pap Gyula Debreceni Egyetem, Informatikai Kar I. félév Előadó: Hajdu Lajos Losonczi László, Pap Gyula (DE) Gazdasági matematika I. I. félév 1 / 124 Félévközi kötelező

Részletesebben

MATEMATIKAI ANALÍZIS I.

MATEMATIKAI ANALÍZIS I. MATEMATIKAI ANALÍZIS I. Vágó Zsuzsanna 200. szeptember 2 Tartalomjegyzék. Valós számok 5.. Bevezetés............................. 6... Természetes számok, teljes indukció.......... 6.2. Valós számok értelmezése....................

Részletesebben

Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása

Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása EL 1 Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása Az ebben a részben szereplő függvények értelmezési tartománya legyen R egy részhalmaza. EL 2 Definíció: zérushely Az f:d R függvénynek zérushelye

Részletesebben

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

Nagy Gábor  compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz Diszkrét matematika 1. középszint 2017. ősz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 6. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra

Részletesebben

Valós függvénytan Elektronikus tananyag

Valós függvénytan Elektronikus tananyag Valós függvénytan Elektronikus tananyag Valós függvénytan: Elektronikus tananyag TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a

Részletesebben

ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK

ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK Szerkesztette: Balogh Tamás 2014. március 17. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a info@baloghtamas.hu e-mail címen! Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így

Részletesebben

Függvények folytonosságával kapcsolatos tételek és ellenpéldák

Függvények folytonosságával kapcsolatos tételek és ellenpéldák Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Függvények folytonosságával kapcsolatos tételek és ellenpéldák BSc Szakdolgozat Készítette: Nagy-Lutz Zsaklin Matematika BSc, Matematikai elemz szakirány

Részletesebben

ANALÍZIS TANÁROKNAK II.

ANALÍZIS TANÁROKNAK II. Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar CSÖRGŐ ISTVÁN ANALÍZIS TANÁROKNAK II. az Informatika Minor Szak hallgatói számára nappali és levelező tagozat Budapest, 2008. november A jegyzet az ELTE IK

Részletesebben

SZTE TTIK Bolyai Intézet

SZTE TTIK Bolyai Intézet Néhány érdekes végtelen összegről Dr. Németh József SZTE TTIK Bolyai Intézet Analízis Tanszék http://www.math.u-szeged.hu/ nemethj Háttéranyag: Németh József: Előadások a végtelen sorokról (Polygon, Szeged,

Részletesebben

= 1, azaz kijött, hogy 1 > 1, azaz ellentmondásra jutottunk. Így nem lehet, hogy nem igaz

= 1, azaz kijött, hogy 1 > 1, azaz ellentmondásra jutottunk. Így nem lehet, hogy nem igaz Egyenlőtlenség : Tegyük fel, hogy valamilyen A,B,C számokra nem teljesül, azaz a bal oldal nagyobb. Mivel ABC =, ha az első szorzótényezőt B-vel, a másodikat C-vel, a harmadikat A-val szorozzuk, azaz az

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

A következő feladat célja az, hogy egyszerű módon konstruáljunk Poisson folyamatokat.

A következő feladat célja az, hogy egyszerű módon konstruáljunk Poisson folyamatokat. Poisson folyamatok, exponenciális eloszlások Azt mondjuk, hogy a ξ valószínűségi változó Poisson eloszlású λ, 0 < λ

Részletesebben

Fraktálok. Hausdorff távolság. Czirbusz Sándor ELTE IK, Komputeralgebra Tanszék március 14.

Fraktálok. Hausdorff távolság. Czirbusz Sándor ELTE IK, Komputeralgebra Tanszék március 14. Fraktálok Hausdorff távolság Czirbusz Sándor ELTE IK, Komputeralgebra Tanszék 2015. március 14. TARTALOMJEGYZÉK 1 of 36 Halmazok távolsága ELSŐ MEGKÖZELÍTÉS Legyen (S, ρ) egy metrikus tér, A, B S, valamint

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1 pont. A feltételek alapján felírhatók az. összevonás után az. 1 pont

Oktatási Hivatal. 1 pont. A feltételek alapján felírhatók az. összevonás után az. 1 pont Oktatási Hivatal Öt pozitív egész szám egy számtani sorozat első öt eleme A sorozatnak a különbsége prímszám Tudjuk hogy az első négy szám köbének összege megegyezik az ezen öt tag közül vett páros sorszámú

Részletesebben

ismertetem, hogy milyen probléma vizsgálatában jelent meg ez az eredmény. A kérdés a következő: Mikor mondhatjuk azt, hogy bizonyos események közül

ismertetem, hogy milyen probléma vizsgálatában jelent meg ez az eredmény. A kérdés a következő: Mikor mondhatjuk azt, hogy bizonyos események közül A Borel Cantelli lemma és annak általánosítása. A valószínűségszámítás egyik fontos eredménye a Borel Cantelli lemma. Először informálisan ismertetem, hogy milyen probléma vizsgálatában jelent meg ez az

Részletesebben

Kalkulus MIA. Galambos Gábor JGYPK

Kalkulus MIA. Galambos Gábor JGYPK Kalkulus MIA Műszaki informatikus asszisztens http://jgypk.u-szeged.hu/tanszek/szamtech/oktatas/kalkulus.pdf Galambos Gábor JGYPK 2013-2014 Kalkulus MIA 1 A Kalkulus főbb témái: Intervallum, távolság,

Részletesebben

Diszkrét matematika I.

Diszkrét matematika I. Diszkrét matematika I. középszint 2014. ősz 1. Diszkrét matematika I. középszint 3. előadás Mérai László diái alapján Komputeralgebra Tanszék 2014. ősz Relációk Diszkrét matematika I. középszint 2014.

Részletesebben

MATE-INFO UBB verseny, március 25. MATEMATIKA írásbeli vizsga

MATE-INFO UBB verseny, március 25. MATEMATIKA írásbeli vizsga BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR MATE-INFO UBB verseny, 218. március 25. MATEMATIKA írásbeli vizsga FONTOS TUDNIVALÓK: 1 A feleletválasztós feladatok,,a rész esetén

Részletesebben

Bevezetés. 1. fejezet. Algebrai feladatok. Feladatok

Bevezetés. 1. fejezet. Algebrai feladatok. Feladatok . fejezet Bevezetés Algebrai feladatok J. A számok gyakran használt halmazaira a következ jelöléseket vezetjük be: N a nemnegatív egész számok, N + a pozitív egész számok, Z az egész számok, Q a racionális

Részletesebben

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének 6. Függvények I. Elméleti összefoglaló A függvény fogalma, értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet Legyen az A és B halmaz egyike sem üreshalmaz. Ha az A halmaz minden egyes eleméhez hozzárendeljük

Részletesebben

DiMat II Végtelen halmazok

DiMat II Végtelen halmazok DiMat II Végtelen halmazok Czirbusz Sándor 2014. február 16. 1. fejezet A kiválasztási axióma. Ismétlés. 1. Deníció (Kiválasztási függvény) Legyen {X i, i I} nemüres halmazok egy indexelt családja. Egy

Részletesebben

ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK

ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK Szerkesztette: Balogh Tamás 2014. május 15. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a info@baloghtamas.hu e-mail címen! Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így

Részletesebben

Kalkulus MIA. Galambos Gábor JGYPK

Kalkulus MIA. Galambos Gábor JGYPK Kalkulus MIA Műszaki informatikus asszisztens http://jgypk.u-szeged.hu/tanszek/szamtech/oktatas/kalkulus.pdf Galambos Gábor JGYPK 2013-2014 Kalkulus MIA 1 1 A Kalkulus főbb témái: Intervallum, távolság,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematika Tanszék. Kalkulus 1. Dr Simon Ilona, PTE TTK

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematika Tanszék. Kalkulus 1. Dr Simon Ilona, PTE TTK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematika Tanszék Kalkulus Dr Simon Ilona, PTE TTK Pécs, 206 Tartalomjegyzék. Bevezető 4.. Az abszolút érték........................... 4.2. Halmazok, intervallumok,

Részletesebben

2. Hogyan számíthatjuk ki két komplex szám szorzatát, ha azok a+bi alakban, illetve trigonometrikus alakban vannak megadva?

2. Hogyan számíthatjuk ki két komplex szám szorzatát, ha azok a+bi alakban, illetve trigonometrikus alakban vannak megadva? = komolyabb bizonyítás (jeleshez) Ellenőrző kérdések 2006 ősz 1. Definiálja a komplex szám és műveleteinek fogalmát! 2. Hogyan számíthatjuk ki két komplex szám szorzatát, ha azok a+bi alakban, illetve

Részletesebben

Gazdasági Matematika I.

Gazdasági Matematika I. Dr. Lajkó Károly Gazdasági Matematika I. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA GAZDASÁGMÓDSZERTANI TANSZÉK Dr. Lajkó Károly Gazdasági Matematika I. jegyzet az alapképzéshez NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA GAZDASÁGMÓDSZERTANI TANSZÉK

Részletesebben

MATEMATIKA I. JEGYZET 1. RÉSZ

MATEMATIKA I. JEGYZET 1. RÉSZ MATEMATIKA I. JEGYZET 1. RÉSZ KÉZI CSABA GÁBOR Date: today. 1 KÉZI CSABA GÁBOR 1. Logikai állítások, műveletek 1.1. Definíció. Matematikai értelemben állításnak nevezünk egy olyan kijelentést, melynek

Részletesebben

3. Fuzzy aritmetika. Gépi intelligencia I. Fodor János NIMGI1MIEM BMF NIK IMRI

3. Fuzzy aritmetika. Gépi intelligencia I. Fodor János NIMGI1MIEM BMF NIK IMRI 3. Fuzzy aritmetika Gépi intelligencia I. Fodor János BMF NIK IMRI NIMGI1MIEM Tartalomjegyzék I 1 Intervallum-aritmetika 2 Fuzzy intervallumok és fuzzy számok Fuzzy intervallumok LR fuzzy intervallumok

Részletesebben

Matematika I. NÉV:... FELADATOK: 2. Határozzuk meg az f(x) = 2x 3 + 2x 2 2x + 1 függvény szélsőértékeit a [ 2, 2] halmazon.

Matematika I. NÉV:... FELADATOK: 2. Határozzuk meg az f(x) = 2x 3 + 2x 2 2x + 1 függvény szélsőértékeit a [ 2, 2] halmazon. 215.12.8. Matematika I. NÉV:... 1. Lineáris transzformációk segítségével ábrázoljuk az f(x) = ln(2 3x) függvényt. 7pt 2. Határozzuk meg az f(x) = 2x 3 + 2x 2 2x + 1 függvény szélsőértékeit a [ 2, 2] halmazon.

Részletesebben

Matematika A1a Analízis

Matematika A1a Analízis B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Matematika A1a Analízis BMETE90AX00 A derivált alkalmazásai H607, EIC 2019-04-03 Wettl

Részletesebben

VEKTORTEREK I. VEKTORTÉR, ALTÉR, GENERÁTORRENDSZER október 15. Irodalom. További ajánlott feladatok

VEKTORTEREK I. VEKTORTÉR, ALTÉR, GENERÁTORRENDSZER október 15. Irodalom. További ajánlott feladatok VEKTORTEREK I. VEKTORTÉR, ALTÉR, GENERÁTORRENDSZER 2004. október 15. Irodalom A fogalmakat, definíciókat illetően két forrásra támaszkodhatnak: ezek egyrészt elhangzanak az előadáson, másrészt megtalálják

Részletesebben

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor . Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor Vizsgálja meg a következő végtelen sorokat konvergencia szempontjából. Tétel. (Cauchy-féle belső konvergenciakritérium) A a n végtelen sor akkor és csakis

Részletesebben

1. Absztrakt terek 1. (x, y) x + y X és (λ, x) λx X. műveletek értelmezve vannak, és amelyekre teljesülnek a következő axiómák:

1. Absztrakt terek 1. (x, y) x + y X és (λ, x) λx X. műveletek értelmezve vannak, és amelyekre teljesülnek a következő axiómák: 1. Absztrakt terek 1 1. Absztrakt terek 1.1. Lineáris terek 1.1. Definíció. Az X halmazt lineáris térnek vagy vektortérnek nevezzük a valós számtest (komplex számtest) felett, ha bármely x, y X elemekre

Részletesebben

Matematika alapjai; Feladatok

Matematika alapjai; Feladatok Matematika alapjai; Feladatok 1. Hét 1. Tekintsük a,, \ műveleteket. Melyek lesznek a.) kommutativok b.) asszociativak c.) disztributívak-e a, műveletek? Melyik melyikre? 2. Fejezzük ki a műveletet a \

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Valós változós valós értékű függvények... 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Valós változós valós értékű függvények... 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... Valós változós valós értékű függvények... Hatványfüggvények:... Páratlan gyökfüggvények:... Páros gyökfüggvények... Törtkitevős függvények (gyökfüggvények hatványai)...

Részletesebben

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy

Nagy Gábor  compalg.inf.elte.hu/ nagy Diszkrét matematika 1. középszint 2017. ősz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 5. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló MATEMATIKA III. KATEGÓRIA (a speciális tanterv szerint haladó gimnazisták)

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló MATEMATIKA III. KATEGÓRIA (a speciális tanterv szerint haladó gimnazisták) A 205/206. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló MATEMATIKA III. KATEGÓRIA a speciális tanterv szerint haladó gimnazisták Javítási-értékelési útmutató. feladat Az {,2,...,n} halmaz

Részletesebben

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

Nagy Gábor  compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz Diszkrét matematika 3. estis képzés 2016. ősz 1. Diszkrét matematika 3. estis képzés 4. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Komputeralgebra Tanszék

Részletesebben

Eger, augusztus 31. Liptai Kálmán Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet

Eger, augusztus 31. Liptai Kálmán Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet Tartalomjegyzék Előszó................................. 5. Függvénytani alapismeretek..................... 7. Valós számsorozatok......................... 9 3. Valós számsorok............................

Részletesebben

-ra nézve (szigorú) abszolút maximumhelye (minimumhelye), ha. -ra nézve (szigorú) abszolút minimumhelye, ha minden

-ra nézve (szigorú) abszolút maximumhelye (minimumhelye), ha. -ra nézve (szigorú) abszolút minimumhelye, ha minden Analízis-lexikon abszolút maximumhelye Legyen hogy tetszőleges függvény, és része értelmezési tartományának Azt mondjuk, az -nek -ra nézve (szigorú) abszolút maximumhelye (minimumhelye), ha minden esetén

Részletesebben

8n 5 n, Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás,

8n 5 n, Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, 3... Kalkulus I. NÉV:... A csoport EHA:... FELADATOK:. Definíció szerint és formálisan is határozzuk meg az f() = 4 deriváltját az = helyen.pt. Határozzuk meg a következő határértékeket: pt lim n 8n 5

Részletesebben

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja Komple számok A komple számok algebrai alakja 1. Ábrázolja a következő komple számokat a Gauss-féle számsíkon! Adja meg a számok valós részét, képzetes részét és számítsa ki az abszolút értéküket! a) 3+5j

Részletesebben

Analízis I. zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I okt. 19. A csoport

Analízis I. zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I okt. 19. A csoport Analízis I. zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I. 2012. okt. 19. Elméleti kérdések A csoport 1. Hogyan számíthatjuk ki két trigonometrikus alakban megadott komplex szám szorzatát más alakba való

Részletesebben

Analízis 1. (BSc) vizsgakérdések Programtervez informatikus szak 2008-2009. tanév 2. félév

Analízis 1. (BSc) vizsgakérdések Programtervez informatikus szak 2008-2009. tanév 2. félév Analízis 1. (BSc) vizsgakérdések Programtervez informatikus szak 2008-2009. tanév 2. félév Valós számok 1. Hogyan szól a Bernoulli-egyenl tlenség? Mikor van egyenl ség? Válasz. Minden h 1 valós számra

Részletesebben

Metrikus terek, többváltozós függvények

Metrikus terek, többváltozós függvények Metrikus terek, többváltozós függvények 2003.10.15 Készítette: Dr. Toledo Rodolfo és Dr. Blahota István 1. Metrikus terek, metrika tulajdonságai 1.1. A valós, komplex, racionális, természetes és egész

Részletesebben