9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban"

Átírás

1 9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA 9.1 Metrika és topológia R k -ban Definíció. A k-dimenziós euklideszi térnek nevezzük és R k val jelöljük a valós számokból alkotott k-tagú x = (x 1, x 2,..., x k ) sorozatok halmazát, azaz 1 R k R 2 R= k := R { x = (x1, x 2,..., x k ) : x i R (i = 1, 2,..., k) }. Az x = (x 1, x 2,..., x k ) sorozatokat a tér pontjainak mondjuk, az x 1, x 2,..., x k számok az x = (x 1, x 2,..., x k ) pont koordinátái. R 1 -et természetes módon azonosíthatjuk R-rel. R 2 = R R-et egy koordinátarendszer bevezetése után egy síkra lehet bijektíven leképezni, ezért R 2 -et euklideszi síknak nevezhetjük. Hasonlóan, koordinátarendszer réven azonosíthatjuk R 3 -at a közönséges térrel. R k pontjait vektoroként is felfoghatjuk, úgy, hogy a koordinátarendszer felvétele után az egyes pontoknak a kezdőpontból hozzájuk vezető helyzetvektorukat feleltetjük meg. Ezek szabad vektorok, ömagukkal párhuzamosan eltolhatók. Műveletek R k -ban: Definíció. Az x = (x 1, x 2,..., x k ), y = (y 1, y 2,..., y k ) R k vektorok összegét és az x R k vektor λ R skalárral való szorzatát x + y : = (x 1 + y 1, x 2 + y 2,..., x k + y k ) λx : = (λx 1, λx 2,..., λx k ) -val definiáljuk. Könnyű ellenőrizni, hogy e műveletek teljesítik az alábbi tulajdonságokat: Bármely x, y, z R k mellett, a 0 = (0, 0,..., 0) zérusvektorral és x = ( 1)x vektorral teljesül, hogy x + (y + z) = (x + y) + z, x + y = y + x, x + 0 = x, x + ( x) = 0. (az összeadás előbbi 4 tulajdonságát Abel-csoport axiómáknak mondjuk). Bármely x, y R k, λ, µ, 1 R esetén, λ(x + y) = λx + λy, (λ + µ)x = λx + µx, (λµ)x = λ(µx) 1x = x. (ezek a tulajdonságok a skalárral való szorzás axiómái). Az összeadás és skalárral való szorzás axiómái együttesen alkotják a lineáris tér, vagy vektortér axiómák at. Definíció. Az x = (x 1, x 2,..., x k ), y = (y 1, y 2,..., y k ) R k vektorok skaláris vagy belső szorzatát -val definiáljuk. x, y := x 1 y 1 + x 2 y x k y k Könnyű ellenőrizni, hogy a skaláris szorzat teljesíti az alábbi tulajdonságokat. Bármely x, y, z R k és bármely λ R esetén x + y, z = x, z + y, z, λx, y = λ x, y, x, y = y, x, x, x 0 és x, x = 0 akkor és csakis akkor, ha x = 0. 1

2 2 Ez a 4 tulajdonság alkotja a skaláris szorzás axiómáit. Állítás [Cauchy-Schwarz egyenlőtlenség] Bármely két x, y R k vektor esetén érvényes a Cauchy-Schwarz egyenlőtlenség: x, y x, x y, y. Bizonyítás. A belső szorzat utolsó tulajdonsága miatt amiből a szorzás elvégzése után x + λy, x + λy 0 x, x + λ y, x + λ x, y + λ 2 y, y 0. Jelölje Q(λ) a baloldalon levő λ-ben másodfokú polinomot, akkor Q(λ) = x, x + λ y, x + λ x, y + λ 2 y, y 0. Ha y, y = 0, akkor az utolsó tulajdonság miatt y = 0, így egyenlőtlenségünk teljesül, mert mindkét oldaán zérus áll. Ha y, y = 0, akkor Q(λ) 0 miatt Q diszkriminánsa kisebb vagy egyenlő mint nulla, amiből 4 x, y 2 4 x, x y, y 0 s ebből átrendezéssel adódik a bizonyítandó egyenlőtlenség. Definíció. Az x = x, x számot az x = (x 1, x 2,..., x k ) R k vektor hosszának (vagy normájának ill. abszolút értékének) nevezzük. A norma segítségével a Cauchy-Schwarz egyenlőtlenséget alakba írhatjuk át. x, y x y (x, y R k ) A Cauchy-Schwarz egyenlőtlenség felhasználásával könnyen igazolhatjuk a norma tulajdonságait: bármely x, y R k és bármely λ R esetén Definíció. Az x, y R k pontok távolságát -nal definiáljuk. x 0 és x = 0 akkor és csakis akkor, ha x = 0 λx = λ x x + y x + y. d(x, y) = x y Definíció. Egy a R k pont ε > 0 sugarú (nyílt) környezetén a K(a, ε) := { x R k : d(x, a) = x a < ε } halmazt értjük. k = 1 esetén K(a, ε) az a pontra nézve szimmetrikus 2ε hosszúságú ]a ε, a + ε[ nyílt intervallum. k = 2 esetén K(a, ε) az a = (a 1, a 2 ) pont körüli ε sugarú nyílt körlap. k = 3 esetén K(a, ε) az a = (a 1, a 2, a 3 ) pont körüli ε sugarú nyílt gömb. Környezetek segítségével értelmezhetjük R k -ban a belső, határ, izolált, torlódási pont fogalmát, továbbá nyílt és zárt halmazokat (a definíció szó szerint ugyanaz, de benne a pont, környezet jelentése általánosabb). Sorozatok R k -ban. Definíció. Egy a : N R k függvényt R k -beli sorozatnak nevezünk.

3 3 Jelölések a(n) = a n = (a n,1, a n,2,..., a n,k ) (n N), a = (a n ). Definíció. Az (a n ) (R k -beli) sorozatot konvergensnek nevezzük, ha van olyan b R k, hogy bármely ε > 0- hoz létezik olyan N(ε) R szám, hogy a n b < ε ha b-t a sorozat határérték ének (limeszének) nevezzük és az n > N(ε). a n b (n ) vagy lim n a n = b jelölést használjuk. N(ε)-t az ε-hoz tartozó küszöbszámnak nevezzük. Egy R k -beli sorozatot divergensnek nevezünk, ha nem konvergens. Állítás [R k -beli sorozat koordinátánként konvergens] akkor és csakis akkor, ha a n = (a n,1, a n,2,..., a n,k ) b = (b 1, b 2,..., b k ) (n ) a n,i b i (n ) minden i = 1, 2,..., k mellett. Ez azt jelenti, hogy egy vektorsorozat akkor és csakis akkor konvergens, ha a sorozat minden koordinátája konvergens és határértéke a határvektor megfelelő koordinátája. Bizonyítás. Mivel minden j = 1, 2,..., k mellett a n,j b j a n b = k (a n,i b i ) 2 k max a n,j b j, 1 j k i=1 Ebből látható, hogy a n b < ε akkor a n,j b j < ε minden j = 1, 2,..., k mellett. Fordítva, ha a n,j b j < ε minden j = 1, 2,..., k mellett akkor max a n,j b j < ε így a n b = k ε 1 j k igazolva állításunkat. Példa. a n = ( 1 n, ) n 2 (0, 1) ha n. 9.2 Többváltozós függvények határértéke és folytonossága Egy D R k halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel jelöljük. Definíció. Legyen f : D R k R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási pontja). Azt mondjuk, hogy f-nek van (véges) határértéke az x 0 pontban, ha van olyan a R szám, hogy minden ɛ > 0-hoz van olyan δ(ɛ) > 0, hogy f(x) a < ɛ ha 0 < x x 0 < δ(ɛ) és x D teljesül. Az a R számot az f függvény x 0 pontbeli határértékének nevezzük, és jelölésére az a = f(x) a ( ha x x 0 )-t használjuk. lim f(x) vagy x x 0 A határérték, ha létezik, akkor egyértelmű. Átviteli elv, műveletek, egyenlőtlenségek és határérték kapcsolata most is érvényes. A határérték fogalma a R b -re hasonlóan kiterjeszthető, mint egy változónál.

4 4 Definíció. Az f : D R k R függvényt értelmezési tartományának x 0 D pontjában folytonosnak nevezzük, ha bármely ɛ > 0-hoz van olyan δ(ɛ) > 0, hogy teljesül. f(x) f(x 0 ) < ɛ ha x x 0 < δ(ɛ) és x D Itt is érvényes az átviteli elv: az f : D R k R függvény az x 0 D pontban akkor és csakis akkor folytonos, ha bármely (x n ) : N D az x 0 -hoz konvergáló sorozat esetén f(x n ) f(x 0 ) ha n. Folytonos függvények tulajdonságai ugyanazok mint az egyváltozós esetben. 9.3 Többváltozós függvények differenciálhatósága Definíció. Az f : D R k R függvényt az x 0 D belső pontban (totálisan) differenciálhatónak nevezzük, ha van olyan A R k vektor melyre f(x) f(x 0 ) A, x x 0 lim = 0. x x 0 x x 0 Az f (x 0 ):=A vektort az f függvény x 0 pontbeli deriváltjának nevezzük. Geometriai jelentés: a függvény f(x) f(x 0 ) növekményét az A, x x 0 lineáris függvény jól közelíti (mivel a definíció szerint az f(x) f(x 0 ) A, x x 0 különbség olyan kicsi hogy még x x 0 -val elosztva is nullához tart, ha x x 0 ), a függvény által meghatározott felületnek az x 0 pontban van érintősíkja, ez éppen az x k+1 = f(x 0 ) + A, x x 0 hipersík az R k+1 térben. Definíció. Az f : D R k R függvényt az x 0 D belső pontban az e (ahol e egy R k -beli egységvektor) irány mentén differenciálhatónak nevezzük, ha létezik a f(x 0 + te) f(x 0 ) lim t 0 t (véges) határérték. E határértéket D e f(x 0 )-lal jelöljük, és az f függvény e iránymenti deriváltjának nevezzük az x 0 pontban. D e f(x 0 ) jelentése: az f függvény változási sebessége az e irányában. Ha speciálisan e = u i = (0,..., 0, 1, 0,..., 0) az i-edik tengely irányába mutató egységvektor (az u i vektor i-edik koordinátája 1, a többi 0) akkor a D ui f(x 0 ) iránymenti deriváltat az f függvény i-edik változója szerinti parciális deriváltjának nevezzük az x 0 pontban. Jelölésére az i f(x 0 ) szimbólumot használjuk. Egyéb jelölések: xi f(x 0 ), f x i (x 0 ), f xi (x 0 ) Definíció. Az f : D R k R függvényt az x 0 D belső pontban parciálisan differenciálhatónak nevezzük, ha i f(x 0 ) minden i = 1,..., n-re létezik.

5 5 Mivel (x i = x 0,i + t jelöléssel) D ui f(x 0 ) f(x 0,1,..., x 0,i + t,..., x 0,k ) f(x 0,1,..., x 0,i,..., x 0,k ) = lim t 0 t f(x 0,1,..., x i,..., x 0,k ) f(x 0,1,..., x 0,i,..., x 0,k ) = lim x i x 0,i x i x 0,i így i f(x 0 )-t úgy számítjuk ki, hogy az i-edik változó szerint differenciálunk, miközben a többi változót konstansnak tekintjük. Példa parciális deriváltak kiszámítására, és a fogalmak felírására két változó esetén(ld. előadás) TÉTEL [iránymenti derivált kiszámítása] Ha f : D R n R az x 0 D belső pontban (totálisan) differenciálható, akkor bármely e = (e 1,..., e k ) R k, e = e e2 k = 1 irány mentén is differenciálható x 0 -ban, és az iránymenti deriváltjára áll fenn, ahol A = f (x 0 ). D e f(x 0 ) = A, e = A 1 e A k e k így Speciálisan, ha e = u i = (0,..., 1,..., 0) (ahol az 1 az i-edik helyen áll), akkor D ui f(x 0 ) = i f(x 0 ) = A i D e f(x 0 ) = 1 f(x 0 )e k f(x 0 )e k. Ez azt jelenti, hogy (totális) differenciálhatóság parciális differenciálhatóság. Az is következik, hogy f (x 0 ) = A = ( 1 f(x 0 ),..., k f(x 0 )) azaz az f (x 0 (totális) derivált (vektor) koordinátái a parciális deriváltak. Bizonyítás. A differenciálhatóság ε(x) := f(x) f(x 0 ) A, x x 0 jelöléssel f(x) f(x 0 ) = A, x x 0 + ε(x) ε(x) és a differenciálhatóság definíciója miatt lim x tox 0 = 0. Innen x x 0 f(x 0 + te) f(x 0 ) t ha t 0 bizonyítva állításunkat. = A, te + ε(x 0 + te) t = A, e + t t ε(x 0 + te) A, e x 0 + te x 0 TÉTEL [(totális) differenciálhatóság folytonosság] Ha f : D R k R az x 0 D belső pontban (totálisan) differenciálható, akkor f folytonos x 0 -ban. Bizonyítás. Az előző bizonyításban használt ε(x) segítségével kapjuk, hogy f(x) f(x 0 ) = A, x x 0 + ε(x) x x 0 x x 0 0 ha x x 0, mivel ekkor a jobboldali összeg mindkét tagja nullához tart. Megjegyzés. f parciális differenciálhatóságából f folytonossága. Ellenpélda a { 0 ha x1 x f(x 1, x 2 ) = ha x 1 x 2 = 0 ahol 1 f(0, 0) = 2 f(0, 0) = 0, de f nem folytonos (0, 0)-ban. A parciális deriváltak folytonossága viszont garantálja a (totális) differenciálhatóságot, így a folytonosságot is. TÉTEL [parc. deriv. folytonossága (totális) differenciálhatóság ] Ha az f : D R k R függvénynek az x 0 D belső pont egy környezetében folytonos parciális deriváltjai vannak (ekkor azt úgy mondjuk, hogy a függvény folytonosan parciálisan differenciálhato e környezetben) akkor f az x 0 pontbanban (totális) differenciálható, (így folytonos is).

6 6 Bizonyítás. Az egyszerűség kedvéért csak két változó esetén bizonyítunk. f(x 1, x 2 ) f(x 0,1, x 0,2 ) = [f(x 1, x 2 ) f(x 1, x 0,2 )] + [f(x 1, x 0,2 ) f(x 0,1, x 0,2 )]. A szögletes zárójelben levő különbségekre az egyváltozós Lagrange-féle középértéktételt használva kapjuk, hogy f(x 1, x 2 ) f(x 0,1, x 0,2 ) = 2 f(x 1, ξ 2 )(x 2 x 0,2 ) + 1 f(ξ 1, x 0,2 )(x 1 x 0,1 ) ahol ξ 1 az x 1 és x 01 közötti érték, ξ 2 pedig x 2 és x 0,2 között van. A parciális deriváltak x 0 = (x 0,1, x 0,2 ) pontbeli folytonossága miatt 1 f(ξ 1, x 0,2 ) = 1 f(x 0,1, x 0,2 ) + ε 1, 2 f(x 1, ξ 2 ) = 2 f(x 0,1, x 0,2 ) + ε 2 ahol ε i 0 (i = 1, 2) ha (x 1, x 2 ) (x 0,1, x 0,2 ). Így f(x 1, x 2 ) f(x 0,1, x 0,2 ) = 1 f(x 0,1, x 0,2 )(x 1 x 0,1 ) + 2 f(x 0,1, x 0,2 )(x 2 x 0,2 ) + ε ahol ε = ε 1 (x 1 x 0,1 ) + ε 2 (x 2 x 0,2 ). Állítśunk bizonyítva lesz, ha megmutatjuk, hogy ε (1) (x1 x 0,1 ) 2 + (x 2 x 0,2 ) 0 ha (x 1, x 2 ) (x 0,1, x 0,2 ). 2 Mivel ε (x1 x 0,1 ) 2 + (x 2 x 0,2 ) = ε x 1 x 0,1 2 1 (x1 x 0,1 ) 2 + (x 2 x 0,2 ) + ε x 2 x 0,2 2 2 (x1 x 0,1 ) 2 + (x 2 x 0,2 ) 2 ε i 0 és a ε i -k utáni törtek abszolút értéke 1, így valóban fennáll (1). TÉTEL [láncszabály: összetett függvény differenciálhatósága] Ha a g i : D R k R (i = 1, 2,..., l) függvények differenciálhatók az x 0 D belső pontban, és f : E R l R differenciálható az y 0 = g(x 0 ) E belső pontban, ahol g(x) := (g 1 (x), g 2 (x),..., g l (x)) (x D), akkor a h(x) := f(g(x)) összetett függvény (mely x 0 D egy környezetében biztosan értelmezve van) differenciálható x 0 D-ben és i h(x 0 ) = Utóbbi képletet nevezzük láncszabálynak. Bizonyítás.- l j f(g(x 0 )) i g j (x 0 ) j=1 (i = 1, 2,..., k). 9.4 Magasabbrendű parciális deriváltak Tegyük fel, hogy az f : D R k R függvénynek az x 0 D belső pont egy környezetében létezik pl. az i-edik változó szerinti i f parciális derivált. Ha ez parciálisan differenciálható pl. az j-edik változó szerint, úgy a e deriválást elvégezve kapjuk a j i f(x 0 ) := j ( i f(x 0 )) második parciális deriváltját f-nek az x 0 pontban az i-edik és j-edik váltzozók szerint (ebben a sorrendben). Hasonlóan ha a j i f(x) drivált létezik x 0 egy környezetében és ez parciálisan differenciálható pl. a l-edik változó szerint, úgy a e deriválást elvégezve kapjuk a l i j f(x 0 ) := l ( i j f(x 0 )) harmadik parciális deriváltat. Hasonlóan értelmezhetjük a negyed- és magasabbrendű parciális deriváltakat is. Egyéb jelölések a magasabbrendű deriváltakra: xj xi f(x 0 ) 2 f x j x i (x 0 ), f xix j (x 0 )

7 7 Példa. Számítsuk ki az f(x, y) = x 2 + y 2 e xy ((x, y) R 2 ) függvény összes első és másodrendű parciális deriváltját, és hasonlítsuk össze a 1 2 f(x, y) és 2 1 f(x, y) vegyes deriváltakat. TÉTEL [Young tétel: a vegyes parciális deriváltak függetlensége a deriválás sorrendjétől] Ha az f : D R k R függvénynek az x 0 D belső pont egy környezetében az összes m 2-edik parciális deriváltjai léteznek és folytonosak az x 0 pontban, akkor a függvény m-edik parciális deriváltjai az x 0 pontban a differenciálás sorrendjétől függetlenek. 9.5 Többváltozós függvények szélsőértéke Definíció. Azt mondjuk, hogy az f : D R k R függvénynek lokális (helyi) maximuma (minimuma) van az x 0 D pontban, ha van olyan ε > 0 hogy f(x 0 ) f(x) (f(x 0 ) f(x)) teljesül minden x K(x 0, ε) D esetén. Azt mondjuk, hogy az f : D R k R függvénynek szigorú lokális (helyi) maximuma (minimuma) van az x 0 D pontban, ha van olyan ε > 0 hogy f(x 0 ) > f(x) (f(x 0 ) < f(x)) teljesül minden x K(x 0, ε) D, x x 0 esetén. Azt mondjuk, hogy az f : D R k R függvénynek globális (vagy abszolút) maximuma (minimuma) van az x 0 D pontban, ha f(x 0 ) f(x) (f(x 0 ) f(x)) teljesül minden x D esetén. Azt mondjuk, hogy az f : D R k R függvénynek szigorú globális (vagy abszolút) maximuma (minimuma) van az x 0 D pontban, ha esetén. f(x 0 ) > f(x) (f(x 0 ) < f(x)) teljesül minden x D, x x 0 TÉTEL [a szélsőérték létezésének elegendő feltétele] Korlátos zárt halmazon folytonos függvény felveszi a függvényértékek infimumát és supremumát függvényértékként, ami azt jelenti, hogy a függvénynek van minimuma és maximuma (az illető korlátos zárt halmazon). TÉTEL [a szélsőérték elsőrendű szükséges feltétele] Ha f : D R k R f ggvénynek az x 0 D belső pontban lokális szélsőértéke van, és léteznek f első parciális deriváltjai x 0 -ban, akkor (2) 1 f(x 0 ) = 2 f(x 0 ) = = k f(x 0 ) = 0. Az (2) feltételnek elegettevő x 0 pontokat az f függvény stacionárius pontjainak nevezzük. Bizonyítás. Legyen ϕ i (t) := f(x 0,1,..., x 0,i + t,..., x 0,k ) (i = 1,..., k) ahol x 0 = (x 0,1,..., x 0,k ) és t elég kicsi. Feltevésünk szerint a ϕ i (t = 0-ban differenciálható) függvényeknek lokális szélsőértéke van t = 0 ban, így igazolva áll ításunkat. 0 = ϕ i(0) = i f(x 0 ) (i = 1,..., k) TÉTEL [a szélsőérték másodrendű elegendő feltétele] Tegyük fel, hogy az f : D R k R összes második parciális deriváltjai folytonosak az x 0 D belső pont egy környezetében, továbbá (3) 1 f(x 0 ) = 2 f(x 0 ) = = k f(x 0 ) = 0, azaz x 0 stacionárius pontja f-nek.

8 8 I. Ha a (4) Q(h) = Q(h 1,..., h k ) := k j=1 i=1 k j i f(x 0 )h i h j kvadratikus függvény pozitív definit, azaz Q(h) > 0 minden h R k, h 0 esetén, akkor f-nek szigorú lokális minimuma van x 0 -ban, II. ha a Q kvadratikus függvény negatív definit, azaz Q(h) < 0 minden h R k, h 0 esetén, akkor f-nek szigorú lokális maximuma van x 0 -ban, III. ha a Q kvadratikus függvény indefinit, azaz Q(h) felvesz pozitív és negatív értéket is, akkor f-nek nincs szélsőértéke x 0 -ban. ahol Bizonyítás.- Két változó esetén egyszerű ellenőrizni egy kvadratikus függvény pozitív vagy negatív definitségét. Ekkor Q(h 1, h 2 ) = Ah Bh 1 h 2 + Ch 2 2 A = 1 1 f(x 0 ), B = 1 2 f(x 0 ), C = 2 2 f(x 0 ). Itt már felhasználtuk azt, hogy feltételeink mellett a vegyes második parciális deriváltak az x 0 pontban egyenlők. Tegyük fel, hogy Q pozitív definit, akkor A < 0 nem lehet, mert pl. h 2 = 0-t véve Q(h 1, 0) = Ah 2 1 < 0 volna minden h 1 0 mellett. A = 0 sem lehet, mert akkor C = 0 esetén Q(h 1, h 2 ) = 2Bh 1 h 2 nyilvánvalóan felvesz pozitív és negatív értékeket is ha B 0, míg B = 0 esetén Q azonosan zérus. Ha ha C < 0, akkor Q(h 1, h 2 ) = 2Bh 1 h 2 + Ch 2 2 negatív értékeket is felvesz h 1 = 0, h 2 0 mellett. Végül, ha C > 0 volna akkor a Q(h 1, h 2 ) = 2Bh 1 h 2 + Ch 2 2 = C [ ( h 2 + B ) 2 C h 1 ( B C ) 2 h 2 1 átalakítást használva látjuk, hogy Q(h 1, h 2 ) 0 csak B = 0 esetén teljesül, ekkor viszont Q(h 1, h 2 ) = Ch 2 2 nulla lenne tetszőleges h 1 és h 2 = 0 mellett ami ellentmond a pozitív definitségnek. Így A > 0 és Q(h 1, h 2 ) = A [ ( h 1 + B ) 2 ( ) ] C A h 2 + A B2 A 2 h 2 2 mutatja, hogy a C A B2 A 2 > 0, vagy AC B2 > 0 a pozitív definitség szükséges és elegendő feltétele. Ezzel igazoltuk azt, hogy ] a Q(h 1, h 2 ) kvadratikus függvény akkor és csakis akkor pozitív definit, ha (5) 1 := 1 1 f(x 0 ) > 0, 2 := 1 1 f(x 0 ) 1 2 f(x 0 ) 1 2 f(x 0 ) 2 2 f(x 0 ) > 0. Hasonlóan bizonyíthatjuk azt, hogy Q(h 1, h 2 ) akkor és csakis akkor negatív definit, ha (6) 1 < 0, 2 > 0. Az előzőek alapján könnyű belátni, hogy a (7) 2 < 0 egyenlőtlenség elegendő Q indefinítségéhez. Példa. f(x, y) = x 3 + y 3 3xy (x, y) R 2 lokális szélsőértékeinek meghatározása.

9 9 9.6 Feltételes szélsőérték Definíció. Legyenek f : D R k+m R, h i : D R k+m R i = 1,..., m adott függvények. Azt mondjuk, hogy az f függvénynek az x 0 D pontban a h 1 (x) = 0, h 2 (x) = 0,..., h m (x) = 0 feltételek mellett lokális feltételes maximuma (minimuma) van, ha van olyan ε > 0 hogy mellett, melyre f(x 0 ) f(x) (f(x 0 ) f(x)) teljesül minden x D K(x 0, ε) h 1 (x) = = h m (x) = 0. TÉTEL [a feltételes szélsőérték szükséges feltétele] Tegyük fel, hogy az f, h i : D R k+m R (i = 1,..., m), az f függvénynek az x 0 D belső pontban a h 1 (x) = 0, h 2 (x) = 0,..., h m (x) = 0 feltételek mellett lokális feltételes szélsőértéke van, továbbá az f és h i (i = 1,..., m) parciális deriváltjai folytonosak x 0 egy környezetében és a ( j h i (x 0 )) (j = 1,..., k + m, i = 1,..., m) mátrixnak van nemzérus m-edrendű aldeterminánsa. Akkor vannak olyan λ 1,... λ m R valós számok, hogy az függvényre F (x) := f(x) + λ 1 h 1 (x) + + λ m h m (x) (x D) 1 F (x 0 ) = = k+m F (x 0 ) = 0. A λ 1,... λ m számokat Lagrange-féle multiplikátoroknak nevezzük, az F függvényt a feltételes szélsőérték probléma Lagrange-féle függvényének nevezzük. A feltételes szélsőérték probléma megoldása úgy történik, hogy a 1 F (x 0 ) = 0, 2 F (x 0 ) = 0,..., k+m F (x 0 ) = 0, h 1 (x) = 0, h 2 (x) = 0,..., h m (x) = 0 k + 2m db. egyenletből álló rendszert megoldjuk az x 1,..., x k+m, λ 1,... λ m ismeretlenekre, a kapott x 1,..., x k+m megoldások adják a feltételes szélsőérték lehetséges helyeit. Megjegyzés. Van másodrendű elegendő feltétel is a feltételes szélsőértékre, de azt nem tanuljuk. Példa. Határozza meg az feltételes szélsőértékeit a feltétel mellett. f(x, y) = x + 2y ((x, y) R 2 ) h(x, y) = x 2 + y 2 1 = 0 körvonal Megjegyzés. Érdemes a feladatot geometriailag is szemléltetni, abból leolvasható az hogy minimum vagy maximum van-e a kiszámolt pontokban.

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor . Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor Vizsgálja meg a következ végtelen sorokat konvergencia szempontjából. Tétel. (Cauchy-féle bels konvergenciakritérium) A a n végtelen sor akkor és csakis

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY KÉZI CSABA Date: today. KÉZI CSABA ELŽSZÓ Ez a feladatgy jtemény a Debreceni Egyetem M szaki Karának Matematika II. tantárgyának tematikájához szorosan illeszkedik. Célja

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

véletlen vektorokból álló sorozatok, amelyeknek a kovariancia mátrixai

véletlen vektorokból álló sorozatok, amelyeknek a kovariancia mátrixai 1. A probléma megfogalmazása. KÁLMÁN-FÉLE SZŰRŐK E jegyzet témája az úgynevezett Kálmán-féle szűrők vizsgálata. A feladat a következő. Adott egy x(0),x(1),..., több változós (együttesen) normális, más

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések 1 Diszkrét matematika II., 1. el adás Lineáris leképezések Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. február 6 Gyakorlati célok Ezen el adáson,

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész)

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) Cebe László Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Összefoglalás ^ / Cikkünk első részében a szinusz függvények két- és többdimenziós

Részletesebben

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük:

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: 14. Vektorok I. Elméleti összefoglaló Vektor Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: Jelölés: a kezdő és a végpont megadásával: AB ; egy kisbetűvel: v, írásban aláhúzás is szokásos: a; nyomtatásban

Részletesebben

Programozási Módszertan definíciók, stb.

Programozási Módszertan definíciók, stb. Programozási Módszertan definíciók, stb. 1. Bevezetés Egy adat típusát az adat által felvehető lehetséges értékek halmaza (típusérték halmaz, TÉH), és az ezen értelmezett műveletek (típusműveletek) együttesen

Részletesebben