Függvények határértéke 69. III. Függvények határértéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Függvények határértéke 69. III. Függvények határértéke"

Átírás

1 Függvéyek határértéke 69 A határérték értelmezése III Függvéyek határértéke Ebbe a fejezetbe taulmáyozi fogjuk a függvéy határértékét egy potba A feladat így fogalmazható meg: Ha adott az f : D valós változójú ( D valós függvéy, taulmáyozzuk a függvéy viselkedését az pot körül, vagyis állapítsuk meg, mi törtéik a függvéy értékeivel, ha az argumetum az -hoz közeledik Vajo a függvéy értékei is mide határo túl közeledek-e valamely véges l számhoz vagy a végtelehez? Potosabba: Az ( tetszőleges sorozatot tekitve, ahol,, lim = és ( D (D a függvéy értelmezési tartomáya, taulmáyozzuk, hogy a függvéyértékek ( f ( sorozataiak va-e egy közös l határértéke, ha közbe változtatjuk a sorozatot? Megjegyzés Világos, hogy az,, lim = tulajdoságú sorozat potosa akkor létezik, ha torlódási potja a D értelmezési tartomáyak, ezért a függvéy határértékéről csak az értelmezési tartomáy torlódási potjaiba beszélhetük Példák,ha ; Adott az f : függvéy, ahol f ( = vagy, ha = ;,ha \{, } ; f = = eseté ha lim = és,, ha {, } ±, akkor f ( = = és a koverges sorozatokkal ( ( + + végezhető műveletek tulajdoságai alapjá lim f ( = = Ha az lim + = potot tekitjük az ±, és lim = feltételekből, f ( = = ( ( + + Ez a sorozat em koverges, és határértéke sem létezik, mert a evező lehet pozitív is és egatív is és -hoz tart, tehát a tört egyarát felvehet -hez és -hez közeli értékeket Az előbbiek alapjá az = pothoz létezik egy olya l szám, amelyre a lim = és ( D feltételekből következik, hogy lim f ( = l

2 7 Függvéyek határértéke Az = pothoz em található ilye tulajdoságú l szám Ugyaakkor látható, hogy ha a D halmaz csak > vagy csak < értékeket tartalmaza, akkor az ( f ( sorozatak lee határértéke A mellékelt ábrá a függvéy grafikus képe látható Erről is leolvashatjuk az előbbi eredméyt, általába azoba a grafikus kép jellemzőit fogjuk előbb meghatározi, és csak azutá ábrázoljuk azt y 9 ábra Legye f : \ { }, f = és taulmáyozzuk a függvéyt az = pot köryezetébe D, de = a D halmaz torlódási potja Ha és lim =, akkor az evező tart ullához, de > és ezért lim f ( = lim = + Értelmezzük az f : D ( D függvéy határértékét a D értelmezési tartomáy torlódási potjába Értelmezés Azt modjuk, hogy az f : D függvéyek létezik a D halmaz torlódási potjába határértéke és ez l, ha tetszőleges D,,, és lim = sorozat eseté a függvéyértékek ( f ( sorozatáak va határértéke és lim f ( = l (vagy f ( Jelölés Azt, hogy a függvéy határértéke az l, ha potba l a lim f = l szimbólummal jelöljük és limesz tart -hoz f ( egyelő l -ek olvassuk Megjegyzések Figyelembe véve a sorozatok határértékéek értelmezését a következő kritériumot fogalmazhatjuk meg:

3 Függvéyek határértéke 7 Köryezetes értelmezés A lim f = l egyelőség potosa akkor teljesül, ha az l szám mide V V ( l köryezetére létezik az -ak olya U V ( köryezete, amelyre teljesül az alábbi implikáció: U \{ } f V Bizoyítás Először igazoljuk a feltétel elégséges Legye ( egy olya sorozat, amelyre D \{ }, és lim = Tetszőleges ε > eseté a V = ( l ε, l + ε köryezetek megfelelő U V ( köryezetbe va szimmetrikus köryezet, tehát létezik δε ( > úgy, hogy < < δ U f V Másrészt a lim = egyelőség alapjá létezik ( δ úgy, hogy < δ ha (( δε Tehát bármely ε > eseté létezik az ( ε ( = (( δ ε természetes szám úgy, hogy teljesüljö az f ( l < ε, ha ( ε A sorozat határértékéek ε -os kovergecia kritériuma alapjá lim f ( = l, tehát az értelmezés alapjá lim f = l A feltétel szükségességét a lehetetlere való visszavezetés módszerével végezzük el Feltételezzük, hogy bármely D,,, és lim = sorozatra lim f ( = l és mégsem teljesül az előbbi köryezetes kritérium Ez azt jeleti, hogy létezik V V ( l köryezet úgy, hogy bármely U V köryezet eseté létezik olya U \{ }, amelyre f V Ha tekitjük az =, + köryezeteket, akkor ezekhez létezek az U \{ } számok, amelyekre f ( V De az így szerkesztett sorozat határértéke, U tehát lim f ( = l és így em teljesülhet az f V, összefüggés Az előbbi elletmodás alapjá az értelmezésből következik a köryezetekkel megfogalmazott értelmezés Az előbbi bizoyításból látható, hogy a következő kritérium is igaz: ε δ-s kritérium A lim f = l egyelőség potosa akkor teljesül, ha mide ε > eseté létezik δ > úgy, hogy teljesüljö az alábbi implikáció < δ f l < ε Az előbbi kritériumokhoz hasolóa l =± eseté a következő kritériumokhoz jutuk: lim f = (vagy, ha mide K valós számhoz va olya δ > valós szám, hogy ha < < δ, akkor f > K ( f < K

4 7 Függvéyek határértéke Példák f :(, \{}, f = Az = potba a függvéy ics értelmezve Létezik-e határértéke ebbe a potba? = -be a függvéy em értelmezett, de torlódási potja az értelmezési tartomáyak, tehát beszélhetük a határérték vizsgálatáról f = =, ha Ebbe az esetbe mide + +,, sorozat eseté lim f ( =, tehát li m =, f = vázlatosa a mellékelt ábra mutatja Az f : \{, } y ( f ( = és + függvéy grafikus képét ábra 6 4 Létezik-e lim f és lim f? Először az = pot köryezetébe vizsgáljuk f -et Az ábra alapjá az = pot köryezetébe a függvéy határértéke kellee legye Igazoljuk ezt a feltevést: Legye K egy tetszőleges pozitív rögzített szám Nyilvá > > K, ha ( < és < Ha δ = mi,, akkor < < δ eseté K K ( >K Ebből következik, hogy mide K pozitív valós számhoz va olya δ > valós szám, hogy ha < < δ, akkor f = > K Ez az értelmezés szerit azt ( jeleti, hogy lim ( =

5 Függvéyek határértéke 7 Más módo talá rövidebbe is beláthattuk vola, hogy a határérték a -ba A sorozatokról szóló fejezetbe láttuk, hogy ha lim a =, akkor lim = és a fordítva, ha lim a =, a >, akkor lim = Ezt felhaszálva, ha, a, tetszőleges sorozat, akkor elég agy -től kezdve ( > és (, vagyis lim = ( Az potba az ábrából is sejthetőe em létezik a függvéyek határértéke Vegyük egy olya ( sorozatot, amelyre > és lim = Következik, hogy ( <, eseté és így lim = ( Hasolóa, < tagokból álló sorozatot választva ( lim = határértékkel, kapjuk, hogy lim = Tehát a és + is számításba jöhete, ( vagyis ics határértéke a sorozatak, ha > ; f : \ { }, f =, vagyis f = Az, ha < = potba a függvéyek ics határértéke, mert bármely köryezetébe va olya pot, ahol a függvéyérték és va olya pot is, ahol a függvéyérték Az is világos, hogy ha csak < vagy csak > értékekre vizsgáljuk a határértéket, akkor ezek létezek és -el illetve -el egyelők Jobb oldali és bal oldali határértékek Az előző példába is láttuk, hogy létezek olya esetek, amikor az < illetve > tartomáyba létezik határérték Az ilye esetek leírását megköyíti a következő értelmezés: Értelmezés Ha a halmaz, D potjaiból álló bármely D < sorozat esetébe az ( f sorozatokak ugyaaz az l véges vagy b végtele határértéke, akkor azt modjuk, hogy az l b az f függvéy bal oldali határértéke az potba és ezt így jelöljük: lim f = l vagy lim f = l < b Az l b jelölés helyett az f ( jelölést is haszáljuk a függvéy baloldali határértékére Ha a D halmaz, D potjaiból álló bármely sorozat > esetébe az ( f sorozatokak ugyaaz az l (véges vagy végtele határértéke, j b

6 74 Függvéyek határértéke akkor azt modjuk, hogy az l az f függvéy jobb oldali határértéke az ezt így jelöljük: lim f > j = l vagy lim f ( = l vagy l = f ( + A fet említett példába lim f( = lj = lim f = lim = ; > lim f( = lb = lim f = lim = < potba és Megjegyzések Ha l j l b, akkor -ba em létezik az f határértéke Ha az f : D függvéyek az potba létezik az l határértéke, akkor létezik az potba jobboldali és baloldali határértéke is, és azok egyelők l-lel: lim f = l = lim f = lim f Az előbbi állítás fordítottja is igaz Ha az f függvéyek az potba va jobb oldali és bal oldali határértéke és ezek egyelők, akkor a függvéyek az potba va határértéke és lim f = lim f = lim f = l Példák l j = lim ( + = e = lim( + Hasoló módo állapítható meg, hogy a akkor és így k lim = Másrészt ( k >, így =, tehát lim ( j j j lim( + = e Valóba, ha > és, akkor függvéy bal oldali határértéke is e: lim( + = e Mivel a jobb oldali és bal oldali határértékek egyelők, az ( + függvéyek a potba a határértéke e Következik, hogy bármely, sorozat esetébe lim ( + = e lim k =, k Valóba, ha és,, ( lim ( k k =

7 Függvéyek határértéke 75 A határértékek tulajdoságai A megoldott feladatokba is láttuk, hogy az értelmezés alapjá a függvéyhatárértékekkel is elvégezhetjük ugyaazokat a műveleteket, mit a sorozatok lim f = l, határértékével és ugyaazok a tulajdoságok érvéyesek Például ha lim g = l és,, akkor tetszőleges l ( ( D D \{ } sorozat f g eseté a lim = feltételből következik, hogy lim f ( = l és lim g ( = l sorozatok határértékéek tulajdosága alapjá a h( = f ( + g( l A általáos tagú sorozat is koverges és határértéke l + Ebből következik, hogy ( f g lim + = l + l Ez a godolatmeet akkor is érvéyes, ha l, és az l+ l összeg em határozatla Érvéyes tehát a következő tulajdoság: Tétel Ha létezik a lim f = l és lim g ( = l határérték és az l + l összeg em határozatla (em, + alakú, akkor a h : D D, h ( = f ( + g ( függvéyek is va határértéke az potba és lim ( f + g = lim f lim + g = l + l Hasoló meggodolások alapjá kijelethetjük a többi műveletek, majorálásak, fogó tételek megfelelő tulajdoságot is Midezeket az alábbi tételbe foglaltuk össze: Tétel Ha f : D, D-ek torlódási potja és létezik lim f = l, akkor létezik a lim f határérték és lim Ha, :, lim f f g D f l g határérték és lim Ha, :, f = l D f = l f g D f g akkor lim f = f g D f g 4 Ha, :, akkor lim f =, mide D, mide D és lim g =, akkor létezik a eseté, és létezik lim f g g eseté, és létezik lim g =, =, 5 Ha az f, g: D függvéyekek az potba va határértéke és létezik olya V V köryezet, hogy f g(, V D,, akkor ( lim lim f g

8 76 Függvéyek határértéke Következméyek a Ha és létezik f lim f, akkor f b Ha és létezik lim f lim f, akkor f lim 6 Ha létezik lim f = l és lim =, akkor létezik lim ( f g Kivételt képez az, amikor eset g l ( lim f + g = lim f + lim g = l + l lim f = + és lim g 7 Ha lim f = l és lim =, akkor létezik lim ( f g g l ( ( + és = vagy fordítva ( a és lim f g = lim f lim g = ll Kivételes esetek, ha lim = és lim f g = ± vagy fordítva (a eset Következméy Ha létezik lim f = l, akkor lim lim cf = c f = cl, bármely c eseté 8 Ha az f és g függvéyek határértéke -ba l és l (véges vagy végtele, l és g az egy köryezetébe, akkor Kivételes esetek: ±, ±, 9 Ha g D, torlódási potja : g torlódási potja D -ek valamit lim f l f l g f lim f l lim g lim g l D -ek, lim = = g = l és f : Df, l =, akkor lim f ( g Sajátos esetek Ha f : Df, torlódási potja akkor lim e f = e l Ha f D, torlódási potja lim l Példák : f ( f = l l Bármely lim = P P ( ha a = l D -ek és lim f = l, f D -ek és lim f = l >, akkor f P = a + a + + a + a poliomfüggvéy eseté, ahol a Ha P = + a + + a+ a, akkor lim P = lim, ( a = ± ± ±

9 Függvéyek határértéke 77 Ha P( és Q( poliomok és Q, akkor P lim Q m 4 Legye P = a + + a+ a, ( P = Q Q = bm + + b+ b, ahol a és b Akárcsak sorozatok esetébe, itt is a következő eredméyt kapjuk: m P lim ± Q Megoldott feladatok Bizoyítsuk be, hogy ha lim =, akkor a, ha m= ; b m a sg, ha > m, ; = bm a m sg (, ha > m, ; bm, ha < m a lim l = l, ahol > ; b lim e e ; c lim si = = si Fogalmazzuk meg függvéyhatárértékek segítségével is ezeket a tulajdoságokat! Bizoyítás a l l l l = = + A feltételek alapjá lim =, tehát lim + = e és így ε > eseté létezik ( ε úgy, hogy e ε < + < e + ε, ( ε Feltételezzük, hogy a kitevő egatív (ellekező esetbe az egyelőtleségek fordítva vaak, de a godolatmeet továbbra is érvéyes Ez alapjá l( e ε l < + < l( e + ε, ( ε, tehát a fogó tétel alapjá lim l + = és így lim l = l b Az előbbi egyelőtleség alapjá l l + < < + l( e + ε l e ε, ( ε és így a lim l = l egyelőségből következik, hogy lim = (Itt ε < e Ebből következik a kívát implikáció

10 78 Függvéyek határértéke + c si si = si cos < si <, ha < (a si <,, egyelőtleség alapjá A majorálási kritérium alapjá lim si = si Függvéyhatárértékek segítségével a következőképpe fogalmazhatjuk meg az előbbi tulajdoságokat: a lim l = l ; b lim e = e ; c lim si = si Bizoyítsuk be, hogy ha f :[ a, b] [ c, d] bijektív függvéy és lim f = f,, akkor f y f [, a b] lim ( = ( y, y [, c d] y y Bizoyítás Tekitsük egy tetszőleges y y sorozatot, amelyre y y, Az f bijektivitása alapjá létezik olya ( sorozat, amelyre f ( = y, Ahhoz, hogy az egyelőséget belássuk, igazoli kell, hogy az ( koverges és határértéke = f ( y Az ( sorozat sorozat korlátos, tehát va koverges részsorozata Jelöljük l -el eek a részsorozatak a határértékét A feltétel alapjá (a részsorozatra alkalmazva f ( l y l = f y Ha a sorozat em =, tehát vola koverges, akkor léteze olya részsorozata, amelyek l -től külöböző határértéke lee Ez em lehetséges, mert a feltételek alapjá erre az l határértékre is f l = y egyelőség és így f bijektivitása miatt l = l teljesüle az Következméy Ha lim =, akkor lim arcsi = arcsi, ahol [,] Számítsuk ki az f :, + +, < f = + e, függvéy szélső határértékeit az potba lim f = lim + + = + =, mert tetszőleges sorozat eseté = Hasolóa lim e + lim f = = e =, tehát a jobboldali határérték és a baloldali 4 Számítsuk ki a li m határértéket (itt a baloldali határértékek ics is értelme > Az f = függvéyre l f = l Tehát a l = y jelöléssel y és y az e y kifejezés határértékét kell megvizsgáli a -be A z = y változócserével elégséges a z e határértékét megvizsgáli Ha z, akkor a [ z ] z < [ z ] + egyelőtleség alapjá z

11 Függvéyek határértéke 79 [ z ] + [ z] z < < ([ z] + e e e Másrészt láttuk, hogy lim a =, ha < a < és így a fogó tétel alapjá z z lim z = e Eszerit írhatjuk, hogy lim z e =, lim ye y =, ahol lim y Végül pedig és így =, tehát li m = z lim l = = z 4 Alaphatárértékek si lim = ( radiába adott si Bizoyítás Elégséges > -ra vizsgáli, mert az f = páros függvéy si( si si Valóba, f ( = = = = f, mide eseté Ha tekitjük a mellékelt ábrát, látható, hogy si < < tg, ha,, és mivel a köryezetébe vizsgáljuk a függvéyt, ez az itervallum elégséges C [ z ] D > ábra tg si O A B Az első egyelőtleség azért áll fe, mert CA OB -re rövidebb, mit a CB körív, a második pedig azért igaz, mert az OBC körcikk bee va az OBD -be, ezért tg TOBC = < TOBD =, tehát < tg Ezzel igazoltuk, hogy si < < tg, ha, Ezt az egyelőtleségredszert osztjuk si > -val, és így < si < cos, vagyis si > > cos Mivel létezik lim cos = és li m =, a fogó tétel alapjá si lim = arcsi tg arctg Következméyek lim = ; li m = ; lim =

12 8 Függvéyek határértéke Bizoyítás A limsi = si = egyelőség alapjá lim arcsi = és így az si(arcsi előbbi alaphatárérték és a 9 tulajdoság alapjá lim = De arcsi arcsi si(arcsi =, tehát li m = és így a 8 tulajdoság alapjá li m = arcsi tg si si lim = lim = a 7 tulajdoság alapjá, mert lim = és cos lim = cos si Akárcsak az potál a lim tg = lim = egyelőségből következik, hogy cos tg(arctg lim arctg = és így a 9 tulajdoság és a pot alapjá lim = De arctg arctg tg(arctg = és így lim = Így a 8 tulajdoság alapjá lim = arctg Megoldott gyakorlat Számítsuk ki a következő határértékeket: si cos cos 6 li m ; li m si ; li m( + si ; 4 lim si si Megoldás lim = lim = a 7 tulajdoság alapjá, si si si mert li m =, lim = és lim = si si ( cos l im lim = = a 9 tulajdoság alapjá li m ( + si = lim si =, + + ( 6 si = lim =, mert / si lim = 6 si si cos 4 im lim lim l = = = li m = és /6 + +

13 Függvéyek határértéke 8 lim ( + = e Bizoyítás A paragrafus példájába ezt már igazoltuk lim + határértéket Alkalmazás Számítsuk ki a lim + = lim + = e lim( + =e egyelőség és a 9 tulajdoság alapjá Megoldás li m + = e a mert l( + li m = Bizoyítás Az előbbi alaphatárérték és a 9 tulajdoság sajátos esete alapjá l( + lim = lim l( + = le = e 4 li m = Bizoyítás Ha, akkor l( + l =, tehát a kiszámítadó határértékbe az = l( +y változócserével l( + y e e y lim = lim = lim y l( + y y l( +y = la a e a Következméy lim = lim la = la, tehát lim la = la Megoldott gyakorlat Számítsuk ki a következő határértékeket: l( cos a li m ; b lim ; c m li a b +, a, b > + Megoldás a li m = lim Másrészt y lim = lim = lim = 7 l és y y ( lim = lim = lim( = 7, tehát lim = 7 ( l

14 8 Függvéyek határértéke l cos l + cos l si b lim = lim = lim = l ( si si l ( si si = lim = lim = si si a + b a + b c l im lim = + a + b lim a + b l a+ l b a + b a + b lim + = e = = e = ab 5 Gyakorlatok Számítsd ki az alábbi határértékeket! si si cos li m ; lim ; li m ; cos cos cos 4 li m ; 5 lim ; 6 m li si 4 ; si tg 7 li m ; 8 lim si tg ; 9 + li m ; + li m ; lim ; lim ; lim lim ; 4 lim + si ; 5 lim( + si ctg ; ; 7 lim( + e ; 8 lim( tg tg ; 4 si 9 lim ; lim si ; lim( ; si m li ; lim ; 4 lim( tg cos si sia l( + arcsi e a a 5 li m ; 6 lim ; 7 lim ; si a 8 lim,, ; 9 m lim m,, m ;

15 Függvéyek határértéke 8 6 A függvéyek végtelebe számolt határértéke Az eddigiekbe szereplő függvéyek valamely potba vett határértékét vizsgáltuk A sorozatok tárgyalásáál szó volt arról, hogy mit jelet az, hogy a Sok probléma eseté érdekes és fotos lehet az, hogy ha az f valamely [ a, + félegyeese va értelmezve, akkor eseté az ( sorozatról mit tuduk modai Értelmezés Az :(, f f a + függvéyek ( a a -be a határértéke l, ha mide a, +, lim = sorozat eseté lim f ( = l Megjegyzés Az :(, f a + függvéyek ( a a -be a határértéke l, ha mide ε > számhoz létezik olya K szám, hogy ha > K, akkor f l < ε Szokásos jelölés: lim f = l Értelmezés Az f (, a f :(, a :, a függvéyek ( a a l, ha mide, lim = sorozat eseté lim f ( = l Megjegyzés Az -be a határértéke függvéyek ( a a -be a határértéke l, ha mide ε > számhoz létezik olya K szám, hogy ha < K, akkor f l < ε Szokásos jelölés: lim f = l Ha az előbbi értelmezésekbe szereplő l szám em véges, akkor azt modjuk, hogy f a ( ± végtelehez tart Például az f :, f = függvéy eseté lim f ( = és lim f hez divergál Potosabba a = (A helyes szóhaszálat az lee, hogy f a - lim f ( = egyelőség alatt azt értjük, hogy mide K számhoz található olya M szám, hogy ha > M, akkor f > K Megoldott feladatok Az f :, f = si függvéyek létezik-e határértéke a -be? Megoldás Bizoyítsuk be, hogy ics határérték: I Legye = + egy sorozat, lim = A függvéyértékek sorozata f ( = si + + = +, ezért lim f ( =

16 84 Függvéyek határértéke II Ha a függvéyt az y = + általáos tagú sorozatra alkalmazzuk, ahol y, akkor f ( y = si + + = + ( és ezért lim f ( y = Tehát I és II alapjá em létezik a lim ( si határérték Számítsuk ki a lim si ( + határértéket! Megoldás lim si + = lim si = 4 lim cos lim cos + cos + = = = Gyakorlatok és feladatok Fogalmazd meg, hogy mit értük azo, hogy a f határértéke a -be ; b f határértéke a -be + ; c f határértéke a -be Igazold, hogy az f : periodikus és em álladó függvéyekek a + -be és a -be ics határértéke f :, f = + + lim f ( =? és lim f =? 4 Vizsgáld meg, hogy a következő határértékek létezek-e, és ha ige, számítsd ki őket: a a a li m ; b lim a a a a ; c si lim ; cos si d lim a a ; e li m, ; f lim ; cos a a a a si m si tg g li m, m, ; h li m ; i li m ; si si tgm j lim, m, ; k li m ; l li m a, ; si si a a si m lim ; li m ; o li m ; + si cos cos cos cos p lim ; q lim ;

17 Függvéyek határértéke 85 cos m cos r lim,, m 5 Igazold, hogy lim ( e = 6 Számítsd ki a lim ( a határértéket, ahol a > Számítsd ki a következő határértékeket: lim ; 8 4 li 5 m ; si li m ; lim ; b a b cos cos 6 lim, a > b; lim ; a a si + lim + 7 ; 4 + cos lim ; si m 5 lim +, > ; 6 lim, ahol m, ; lim, ahol ; ( ( ( 8 lim, ahol >, ( 9 lim ( + a + a + a + ; lim ( ; lim ( si si lim ; + ; li m ; a b c 4 lim + +, ahol a >, b > és c > ; 5 Igazold, hogy lim =, ahol a >, > 6 Igazold, hogy a loga lim =, ahol a > és ε > ε 7 Rajzold fel a lim + y = képlettel megadott görbét 8 Bizoyítsd be, hogy egy -ba -hoz tartó függvéy és egy korlátos si cos függvéy szorzata -ba ullához tart Számítsd ki a lim határértéket! 9 Határozd meg -et, ha lim = (

18 86 Függvéyek határértéke si Igazoljuk, hogy az f = függvéyek ics határértéke a -be cos Számítsd ki a lim a + b + c határértéket, ha a > b > c > Számítsd ki a lim ab + ac + bc határértéket, ha a > b > c > Számítsd ki a következő határértékeket: a a a b lim, a + \ {} ; 4 lim, ab, + \ {}, a b; a l cos m m cosa cosb 5 lim ; 6 lim arctg ; a 7 lim ; 8 l( + e lim, ab, ; b l( + e l l( e + a 9 lim, ab, + ; l l( e + b 4 cos cos cos lim ; ( si si ( si 4 lim ; cos cos cos cos cos 4 lim ; 4 l ( ( ( 4 lim f ( 44 Bizoyítsd be, hogy ha az f :( a, a függvéyre lim = és az (, k, k =, akkor sorozat teljesíti a következő feltételt: ε > eseté ( ε úgy, hogy, Számítsd ki a következő határértékeket: k ( k, k= lim = k= f k, < ε, (, ε k =,, p k p a lim k, p + p k + ; b lim si, p = p ; k + = k c lim si + = k

19 Függvéyek határértéke 87 f ( 45 Bizoyítsd be, hogy ha az f : a, a függvéyre lim =, akkor az a = f l k= k sorozat koverges f ( 46 Bizoyítsd be, hogy ha az f :( a, a függvéyre lim =, p akkor lim f = pl k + k =, ha racioális; 47 Igazold, hogy az f :, f = ú, ha irracioális Dirichlet függvéyek egyetle potba sics határértéke! 48 Adott az m,ha =,ahol m,, ( m, =, > ; f =, ha irracioális;, ha = függvéy Igazold, hogy a függvéyek az irracioális potokba va határértéke és az egyelő -val! 49 Határozd meg azokat az pozitív számokat, amelyekre a lim { } = feltétel teljesül, ahol { } = [ ] az valós szám törtrésze 5 Számítsd ki a lim si( + határértéket! 5 Igazoljuk, hogy lim = e!! 5 lim cos cos cos? = 5 Az ( sorozatot a következőképpe értelmezzük:, = = +, + = +, Számítsd ki a lim határértéket! + 54 Adott az ( sorozat: + = + a, ahol, > és a > Igazold, hogy a sorozat koverges és számítsuk ki a határértékét! 55 = és + =, ahol Számítsd ki a sorozat 4 határértékét!

20 88 Függvéyek határértéke 56 Az ( sorozat mide, m eseté teljesíti a + m + m feltételeket Igazold, hogy a az sorozat korlátos; b az Határozd meg a sorozat határértékét! sorozat koverges 8 Érettségire és felvételire előkészítő feladatok Számítsd ki (tárgyald a lim ( + a + + határértéket! (Felvételi, 99 + Számítsd ki az f : \{, }, f = e e függvéy szélső határértékeit az = potba (Felvételi, 99, Bukarest Számítsd ki a lim l határértéket! (Felvételi, 99, Bukarest > 4 Taulmáyozd az + = +,, sorozat kovergeciáját és számítsd ki a határértékét! (Felvételi, 99, Bukarest a 5 Határozd meg azokat az a számokat, amelyekre a li m ( határérték létezik és véges! (Felvételi, 997, Bukarest 6 Az ( k k=, rögzített számokra legye L lim = ( ( ( ( Számítsd ki L -et az ( k k=, L számok függvéyébe, majd számítsd ki a lim határértéket, ha ( k k adott számok (Felvételi, 997, Bukarest 7 Határozd meg az ab, paramétereket úgy, hogy az f :, + a,ha ; f = függvéyre teljesüljö a lim f = f( egyelőség és a + b,ha> ; f f( létezze a lim határérték! (Felvételi, 998, Temesvár 8 Számítsd ki a lim + si + si + + si, \ {} határértéket 9 Számítsd ki a lim e határértéket! (Felvételi, 999, Nagybáya (Felvételi, 999, Kostaca

21 Függvéyek határértéke 89, lim ( a + b Határozd meg az a b valós paramétereket úgy, hogy a határérték legye! (Felvételi, 999, Kostaca Határozd meg az ab, paramétereket úgy, hogy az f : \{}, a + b + f = függvéyre teljesüljeek a lim f = és lim f = egyelőségek! (Érettségi javaslat, 997 l( + l( + Számítsd ki a li m határértéket! (Érettségi javaslat, ( Számítsd ki a lim lim( cos cos cos határértéket! (Érettségi javaslat, 4 Bizoyítsd be, hogy az f : \{}, f = ( cos függvéyek ics határértéke -ba! (Érettségi javaslat,

22 9 Folytoos függvéyek IV Folytoos függvéyek Az előző fejezetbe adott f : D függvéy viselkedését a D halmaz torlódási potjáak köryezetébe vizsgáltuk Az pot em feltétleül tartozott a D halmazhoz ( D Ebbe a fejezetbe a függvéy viselkedését em csak az potba is ( D ; összehasolítjuk a függvéy pot körül vizsgáljuk, haem az értékét az potba a függvéy köryezetébe felvett értékeivel Ezért a függvéyek az potba is értelmezettek kell leie, tehát D A feladatot így fogalmazzuk meg: taulmáyozzuk, hogy amikor közeledik -hoz, f ( közeledik-e f ( -hoz Potosabba, egy tetszőleges sorozatot véve, ahol D, taulmáyozzuk, hogy az ( f ( sorozat tart-e az f ( számhoz? Figyeljük meg, hogy ebbe az utolsó megfogalmazásba a feladatak akkor is va értelme, ha az értelmezési tartomáyak em torlódási potja (de D-ek eleme Valóba, ha D, akkor midig va olya sorozat, például az =, ha, amely tart az számhoz és amelyre D Ha em torlódási potja D-ek, akkor ez az egyetle sorozat, amely tart -hoz és D Az előbbi sorozat f = f, ha és lim f = f eseté ( ( 4 Folytoos függvéyek értelmezései Értelmezés Legye f : D és D Az f függvéyt az potba folytoosak modjuk, ha mide, D sorozatra lim f ( = f ( Megjegyzés A feti értelmezésből következik, hogy az értelmezési tartomáy izolált potjaiba a függvéy midig folytoos A határérték értelmezése alapjá a következő kritériumot haszálhatjuk: ε δ-s kritérium Az f : D f függvéyt az D potba folytoosak modjuk, ha bármely ε > számhoz létezik olya δ > szám, hogy ha < δ és D, akkor f f ( < ε (ha izolált pot, akkor találuk olya δ -t, amelyre az pot δ -yi köryezetébe a D halmazak csak egy eleme va, az Példák Folytoos-e az = potba az f :, f = + függvéy? Az értelmezés alapjá vizsgáljuk először azt, hogy igaz-e hogy ha lim =,, akkor az f = +sorozatokak va határértékük és a határérték f ( lim f = lim + = lim + = lim + = 7 = f Tehát a függvéy folytoos a potba az értelmezés szerit

23 Folytoos függvéyek 9 A értelmezés alapjá hasoló módo döthetjük el, hogy f folytoos-e a potba: Rögzítsük egy ε > számot ha f f = + = = + + f f = < < ε, ε ε ε ε < < = = 4 mi 4 6 ( + + ( + + f ( ε Mivel mide ε > eseté létezik a δ = > valós szám, úgy, hogy 6 f f < ε ha < δ, a függvéy folytoos az = potba Az f :, si f = függvéy folytoos mide potba Valóba, + f f = si si = si cos, tehát f f ε = si si < igaz, ha függvéy folytoos az potba, a értelmezés szerit Előfordul az, hogy y a függvéy em folytoos valamilye potba Az értelmezés alapjá, az f függvéy az D potba potosa akkor em folytoos, ha létezik olya ( D sorozat, lim f f amelyre ε δ δ ε < δ = ε Vagyis a ábra Ez lehetséges úgy is, hogy az ( f ( sorozatak ics határértéke, de úgy is, hogy a határértéke em f ( A jobb és baloldali határértékek figyelembe vételével még több eset lehetséges, mert előfordulhat, hogy a jobb és bal oldali határértékek létezek, de em egyelők egymással vagy az f ( -val Azokat az D potokat, amelyekbe az f : D függvéy em folytoos az f szakadási potjaiak evezzük Az előbbiek alapjá a szakadási pot fogalma az f függvéyek több külöböző viselkedési módját tükrözi Ezek közül az esetek közül éháy fotos lesz a függvéyek további taulmáyozásába, ezért külö megevezéssel látjuk el őket Értelmezés Az D potot, amelybe az f : D függvéyek létezik a jobb- és a baloldali határértéke és ezek végesek, de a függvéy em folytoos elsőfajú szakadási potak evezzük Az összes többi szakadási potot másodfajú szakadási potak evezzük

24 9 Folytoos függvéyek Vizsgáljuk meg a következő függvéyek folytoosságát, szakadási potjaiak természetét:, ha > ;,ha ; a f :, f = sg =, ha = ; b f :, f =, ha =, ha < si, ha ;,ha > ; c f :, f = d f4 :, f4 =, ha =, ha Megoldás a Az f függvéy az pot -t em tartalmazó köryezetébe kostas, tehát folytoos ebbe a potba Az = potba li m f = és < lim f =, tehát a függvéyek ics határértéke ebbe a potba Így az = > potba az f függvéy em folytoos Mivel a jobb- és baloldali határérték véges, ez a pot elsőfajú szakadási pot b Az f függvéy az pot -t em tartalmazó köryezetébe elsőfokú, tehát folytoos Ha =, akkor lim f = lim =, tehát a határérték létezik Ez a ( határérték azoba em egyelő a behelyettesítési értékkel, tehát a függvéy em folytoos -ba Az = pot az f függvéy elsőfajú szakadási potja c Mivel em létezik a limsi határérték (találuk két olya -hoz tartó sorozatot, amelyekre a függvéyértékek sorozata külöböző határértékekhez tart; ilyeek például az = és y =, sorozatok a függvéy em folytoos -ba és + az = pot másodfajú szakadási potja A -tól külöböző potokba a függvéy folytoos a határértékek tulajdoságai alapjá d Mivel lim = + és lim f4 ( = a függvéy em folytoos -ba és másodfajú szakadási potja va, mert a jobboldali határérték em véges 4 Az f =, f : függvéy folytoos az = potba, mert = = + + <, ha f f ε ε ε ε ε 4 < < = = = ε + + mi ( ε f f < ε, ha <, tehát a függvéy folytoos az potba A fetiek alapjá =

25 Folytoos függvéyek 9 Megjegyzés Gyakra találkozuk olya függvéyekkel, amelyek bizoyos pottól jobbra és balra külöböző törvéyel értelmezettek Az ilye függvéyek folytoosságáak taulmáyozására a határérték jobb- és baloldali határértékek segítségével adott jellemzését haszáljuk Eszerit igaz a következő állítás: Az f :[ a, b] függvéy potosa akkor folytoos az (, a b potba, ha 4 Gyakorlatok lim f = lim f = f ( < > Vizsgáld meg a következő függvéyek folytoosságát az adott potokba: f :[,], f = +, =,, 4 f :[, 4], f = +, =,, - f { } [ ] f :, jelöli, { } pedig a szám törtrészét = =, 4 Milye potokba folytoos a tg függvéy? 5,ha f =, =,, -, ha =, ha egész szám 6 f =, =,,, ha em egész szám f 7 f :, = +, =, =,,, ahol [ ] az szám egészrészét 8 f :, f = si + cos, =,, 9 f :[, ], f = +, =, Adott az f :, f = függvéy Igazoljuk, hogy a, \ függvéy egyetle potba sem folytoos Legye f : egy folytoos függvéy, amelyre f r+ = f ( r mide r racioális számra és mide -ra Határozzuk meg az összes ilye függvéyt!

26 94 Folytoos függvéyek 4 A Cauchy-féle függvéyegyelet Feladat Határozd meg az eseté Az -es egyeletből eseté az f : folytoos függvéyt, ha mide, y f ( + y = f + f ( y ( = y= f f ( f f f ( egyelőséghez jutuk, tehát f = = y eseté ( = ( + = + = f f f f f Teljes idukcióval igazoljuk, hogy ha, Tételezzük fel, hogy akkor f = f -re igaz és mutassuk meg + -re is teljesül = + = + = Valóba f (( f ( f f f f ( f Továbbá + = + = + = + = + ( = f = f + = f + f, tehát, f ( = f Ha akkor f ( f f f Ezért mide k és Ha m, m,, Ez azt jeleti, hogy ha Ez alapjá = = = eseté f k = k f >, akkor m m m f = f m = f = f m m f = f ( és f r = r f r akkor r eseté f ( r = r f( A továbbiakba igazoljuk, hogy az előbbi egyelőség irracioális racioális számokból álló olya folytoosságát felhaszálva r eseté is igaz Ha α, akkor válasszuk r sorozatot, hogy lim r = α Ekkor az f ( α ( α ( f = lim f r = lim r f = lim r f = f Tehát f ( α = α f ( mide α eseté Így ( f = m, ahol m= f Megjegyzés Az ( egyeletet Cauchy-féle függvéyegyeletek evezzük A középiskolába taulmáyozott fotosabb függvéyek (poliomok, epoeciális, logaritmus, trigoometrikus függvéyek értelmezhetők, mit valamilye függvéyegyelet folytoos megoldásai Általába ezekek a függvéyegyeletekek a megoldása visszavezethető a Cauchy-féle függvéyegyeletre Kimutatható, hogy az egyeletek végtele sok olya megoldása is va, amelyek em folytoosak (ezek egy potba sem folytoosak, a bizoyítás meghaladja a taköyv kereteit,

27 Folytoos függvéyek Műveletek folytoos függvéyekkel Amikor valamely függvéy folytoosságát vizsgáljuk, előfordulhat, hogy egyszerűbb függvéyek folytoosságát ismerve, a tárgyalt függvéyek folytoosságára következtethetük Például az f = si + cos függvéy folytoos-e? Már tudjuk, hogy a si és cos függvéy mide potba folytoos, következik-e ebből, hogy az összegük is folytoos? Feladat Vizsgáljuk meg, hogy ha az f és g függvéy az potba folytoos, akkor az f + g függvéy folytoos-e az -ba! Megoldás Meg kell vizsgáluk, hogy ha, akkor következik-e, hogy ( f + g( = f ( + g( f ( + g( Az f és a g az potba folytoos, tehát ha lim = akkor lim = ( f f és lim g ( = g( sorozatokál láttuk, hogy a két koverges sorozat összege is koverges és lim f g lim f lim g f g ( f g( + = + = + = + Tehát lim ( f + g = lim f + lim g = f + g = ( f + g(, vagyis az f + g függvéy is folytoos Hasoló godolatmeet alapjá belátható, hogy két folytoos függvéy szorzata, háyadosa (ha a evező em és összetett függvéye is folytoos A függvéyhatárértékekél megoldott feladatok alapjá azt is állíthatjuk, hogy egy bijektív és folytoos függvéy iverze is folytoos (lásd a 76 oldalo levő megoldott feladatot Ezeket a tulajdoságokat a következő tétel foglalja össze Tétel Legye f, g : D két függvéy és D a Ha az f és a g függvéyek folytoosak az potba, akkor az f + g függvéy is folytoos az potba b Ha az f és a g függvéyek folytoosak az potba, akkor az f g függvéy is folytoos az potba c Ha az f és a g függvéyek folytoosak az potba és g(, akkor az f g függvéy is folytoos az potba d Ha az f : D E függvéy folytoos az D potba és a g: E függvéy folytoos az y = f, y E potba ( D és E, akkor a g f összetett függvéy folytoos az potba e Ha az f : D + és a g: D függvéyek folytoosak az potba, akkor az u: D + u = [ g függvéy is folytoos az potba Sajátos esetek Ha az f : D E függvéy folytoos az D potba, akkor a következő függvéyek is folytoosak az D potba: f ] A

28 96 Folytoos függvéyek a g : D, g = a f, ahol és a > a b h: D, h = log a f, ahol f >, > és a >, a c k: D, k = si f A sziusz függvéy helyett tetszőleges trigoometrikus alapfüggvéyre is igaz a tulajdoság ( cos,tg,ctg,arcsi,arccos,arctg,arcctg Megjegyzés A Függvéyek határértéke című fejezetbe láttuk, hogy a poliomfüggvéyek, az epoeciális, logaritmus és trigoometrikus függvéyek valamit ezek iverzei mid folytoosak (lásd a megoldott feladatokat A továbbiakba ezekre a függvéyekre és az ezekből összeadás, szorzás, osztás, hatváyozás, összetevés útjá előállítható függvéyekre elemi függvéykét hivatkozuk az előbbiek alapjá az elemi függvéyek folytoosak az értelmezési tartomáyuko Gyakorlatok és feladatok Mely potokba folytoos az f :, f =, függvéy? Folytoos-e az f = si cos függvéy az = és az = potokba? f ( a Igazold, hogy ha az f függvéy az potba folytoos és az f függvéy is folytoos az potba b Igazold, hogy ha f és g függvéy folytoos az akkor a f g függvéy folytoos az potba potba és, akkor g, 4 Hol folytoosak a következő függvéyek? a f : \ { }, f = ; b f :, f = ; + si c f : \ {,}, f = ; d f :, f ( = ma ( si, cos ; 5 Bizoyítsd be, hogy ha az f függvéy az potba folytoos akkor f is folytoos az potba! 6 Igaz-e az előbbi állítás fordítottja? 7 Taulmáyozd a következő függvéyek folytoosságát: +, ha a f = ; b f :, f = ( + ;, ha <, ha c f = cos + cos + ; d f =, ha < ;,ha <

29 Folytoos függvéyek 97,ha =, ha = e ( + f ; f, g f = ; h, \ 8 Igazold, hogy az f :, [ +, tartomáy mide potjába 9 Határozd meg az ( + <, ha f =, ha = ; 4 + > (, ha +, f =, \ f = függvéy folytoos az értelmezési f = összefüggéssel értelmezett függvéy maimális értelmezési tartomáyát és igazold, hogy az értelmezési tartomáy mide potjába folytoos Határozd meg a következő függvéyek szakadási potjait: a f :, f = lim ; b f :, f = lim + ; + + e c f :, f = lim ; d f :, f = ma (, + e Hol folytoosak a következő függvéyek? a f :, f az valós szám egészrésze b f :, = [ ], ahol [ ] f = { } = [ ], ahol { } az valós szám törtrésze Határozd meg azokat az f :, az = potba folytoos függvéyeket, amelyekre ( f + f =, mide eseté Határozd meg az f : függvéyeket, ha f ( y + y f = ( + y f f ( y igaz mide, y eseté Háy folytoos függvéy va a megoldások között? 4 Az f, g: periodikus függvéyekre lim f g = f = g Bizoyítsd be, hogy a két függvéy egyelő 5 Határozd meg az összes f : (, f = f, mide = (, + eseté + folytoos függvéyeket, amelyekre 6 Határozd meg az f :(, folytoos függvéyeket, amelyekre + y f + f ( y = f + y, mide, y (, eseté

30 98 Folytoos függvéyek 45 Itervallumo folytoos függvéyek Értelmezés Az f függvéyt folytoosak evezzük az I itervallumo, ha az I mide potjába folytoos A függvéyről azt modjuk, hogy folytoos, ha az értelmezési tartomáyáak mide potjába folytoos Megjegyzés Az előbbi paragrafus tételéből következik az alábbi tétel: Tétel a Ha az f : D és g: D függvéyek folytoosak, akkor az f + g: D, ( f + g = f + g, D függvéy is folytoos b Ha az f : D és g: D függvéyek folytoosak, akkor az f g: D, ( f g = f g, D függvéy is folytoos c Ha az f : D és g: D függvéyek folytoosak és f f g, D, akkor az =, D függvéy is folytoos g g d Ha az f : D E és a g: E függvéy folytoos ( D és E, akkor a g f : D összetett függvéy is folytoos e Ha az f : D E függvéy folytoos és bijektív ( D, E itervallumok, akkor az f : E D iverz függvéy is folytoos f Ha az f : D + és a g: D függvéyek folytoosak, akkor az u: D u = f g + függvéy is folytoos Sajátos esetek Ha az f : D E függvéy folytoos, akkor a következő függvéyek is folytoosak: f a g : D, g = a, ahol a > és a b h: D, h = log a f, ahol f >, > és a >, a c k: D, k = si f f [ ] f = +, az [, ] P f :,4 [ ], f = +, az I = [, 4] ; Példák P :,, I = ; P f :, [ ], f =, az I = [, ] ; P4 f :(,, f =, az I = (, Az általuk tárgyalt függvéyek dötő többsége egy-egy itervallumo vagy azok egyesítésé va értelmezve és folytoos Ha megfigyeljük, e függvéyek grafikojait, akkor éháy közös tulajdoságot veszük észre Az [ a, b zárt itervallumo ahol a, b értelmezett függvéy korlátosak látszik A grafikook folytoos voalak; úgy tűik, hogy ha folytoos egy függvéy és felvesz két külöböző f < f értéket, akkor mide közbülső értéket is felvesz Természetese a grafikoból az ilye tulajdoságokat csak sejtei lehet A szemléletből vett következtetéseket midig alaposa meg kell vizsgáli ]

31 Folytoos függvéyek Bolzao tétele és a Darbou-féle tulajdoság BERNARD BOLZANO ( a skolasztikus filozófiába járatos katolikus pap volt Egyike volt a legelsőkek, aki a szigorúság moder fogalmát bevezette a matematikai aalízisbe Felismerte, hogy a folytoos függvéyekre voatkozó számos, látszólag yilvávaló állítást igazoli kell, ha azt akarjuk, hogy teljes általáosságba érvéyes legye Ilye például a következő három tulajdoság: Folytoos függvéy mide itervallumot itervallumba képez Ez potosabba a következőképpe fogalmazható meg: Ha az f :[ a, b] függvéy folytoos,, [ ab, ], < két tetszőleges érték és f = y, f = y, akkor bármely y [ y, y ] eseté létezik olya [, amelyre f ( = y [ ] (vagy y y, y, ] f a b [,] ab -be pozitív és [ ab, ]-be Ha az :[, ] folytoos függvéy egatív értékékeket vesz fel, akkor létezik olya c [, ], amelyre f( c = Zárt itervallumo értelmezett folytoos függvéy képe zárt itervallum A második tulajdoság az első sajátos esete A továbbiakba láti fogjuk, hogy az első tulajdoság is következik a másodikból Azt is láti fogjuk, hogy az tulajdoság em a folytoos függvéyek jellemző tulajdosága (létezek olya függvéyek, amelyek em folytoosak és mégis redelkezek az tulajdosággal Azokat a függvéyeket, amelyek teljesítik az tulajdoságot Darbou tulajdoságú függvéyekek evezzük A termiológia rögzítése céljából a következő értelmezést adjuk: Értelmezés Az f :[ a, b] függvéyt Darbou tulajdoságúak evezzük ha, [ ab, ], < és bármely y ( y, y (vagy y ( y, y f ( = y és f = y, létezik olya (,, amelyre f ( y bármely eseté, ahol = Megjegyzés Ez az értelmezés ekvivales azzal, hogy az f függvéy az [ ab, ] értelmezési tartomáy mide részitervallumát itervallumba képezi Példa Bizoyítsuk be, hogy az f : +, f = + függvéy Darbou tulajdoságú Ha és y +, +, akkor az y, itervallumba, + ( = az va, tehát f Darbou tulajdoságú Először a tulajdoságot igazoljuk A potosság kedvéért tételkét is kijeletjük Tétel Ha az :, függvéy folytoos a< b és f ( a f ( b <, akkor f [ a b] va olya c ( a, pot, amelyre b f c = Bizoyítás Feltételezhetjük, hogy f a < Tekitjük a H = { [ a, b] f < } halmazt Ez a halmaz korlátos, mert része az [ ab, ] itervallumak és em üres, mert a H A felső határ aiómája szerit létezik s = sup H Bizoyítjuk, hogy f( s = és a< s< b A feltételek alapjá létezik olya ε > szám, amelyre

32 Folytoos függvéyek f( a + ε < < f( b ε Az f folytoossága alapjá lim f ( = f ( a és a lim f ( = f ( b, tehát a határérték értelmezése alapjá létezik olya δ ( ε > valós b szám, hogy f < f( a + ε < < f( b ε < f( y, ha a< < a+ δ ( ε és b δ ( ε < y< b Ez biztosítja, hogy a< s< b Tekitsük az f ( s számot Ha f( s <, akkor az f függvéy s -beli folytoossága alapjá létezik δ > úgy, hogy ( δ δ f <, s, s+ és így H -ba va s -él agyobb elem is Ez elletmodás, tehát f( s Másrészt, ha f( s >, akkor szité az s -beli folytoossága alapjá létezik f függvéy δ > úgy, hogy f, ( s δ, s+ δ > Ez viszot azt jeleteé, hogy H -ak va s -él kisebb felső korlátja is Mivel ez is elletmod s megválasztásáak, az egyetle lehetőség az, hogy f( s = Ebből a tételből levezethetjük az tulajdoságot Ezt is megfogalmazzuk tétel formájába: Tétel Ha az [ ] Bizoyítás Rögzített, [ ab, ] és y f, f eseté tekitjük a g:[ a, b], g = f y folytoos függvéyt g( = f y < és g( = f ( y >, tehát az előbbi tétel alapjá létezik olya (, érték, ( amelyre g = f y = Ebből következik, hogy f Darbou tulajdoságú si, Példa Bizoyítsuk be, hogy az f : [,], f = függvéy a, = a [,] < < < < f, itervallumo folytoos, tehát az itervallum képe itervallum Ha < vagy <, akkor a z, =±, és z, = ±, sorozatokba + megválaszthatjuk az előjeleket úgy, hogy a két sorozat tagjai (, -től kezdődőe a vizsgált itervallumba legyeek Így, f, f z, =,,, ] f : a, b függvéy folytoos, akkor Darbou tulajdoságú Darbou tulajdoságú bármely eseté Bizoyítás Ha vagy akkor az függvéy az [ ] [ ] ([ ] ([ z ] [ ] tehát az [ itervallum képe a [,] itervallum ( a -tól függetleül Mivel más eset em lehetséges a függvéy mide itervallumot itervallumba traszformál és így Darbou tulajdoságú

33 Folytoos függvéyek Megjegyzések A tétel grafikus értelmezése a következő: Az Aa (, f( a tegely alatti potot összekötő folytoos voal a (, O B b f b tegely feletti pottal, legalább egy helye ( c pot metszi az O tegelyt (lásd a ábrát A 4 ábrá látható, szakadásos függvéy esetébe az előbbi tételek em igazak +, ha > Az f :, f = függvéy em redelkezik egyik tétel által +, ha biztosított tulajdosággal sem y fb > Bb (, fb y O O fa < A( a, f( a ábra 4 ábra 45 Weierstrass tétele a szélsőértékek létezéséről Az előbbi paragrafusba említett tulajdoság KARL WEIERSTRASS ( evét viseli Tétel Ha az :, függvéy folytoos az I = a, b zárt itervallumo ( a b f [ a b] [ ] <, akkor létezik az I itervallumba legalább egy c pot, ahol az f függvéy a legagyobb M értékét, és egy másik = = ma ; f c M f [ a, b] c pot, ahol a legkisebb m értékét veszi fel [ a, b] f c = m= mi f Megjegyzés A tulajdoságot a következőképpe fogalmazhatjuk meg: Zárt itervallumo értelmezett folytoos függvéy eléri határait Bizoyítás Igazoljuk, hogy a függvéy képe korlátos halmaz Ha em vola az, akkor léteze olya y f sorozat, amelyek a határértéke vagy Erre a sorozatra létezik egy Mivel az ( ( Im ( [ ab, ] sorozat úgy, hogy f (, y sorozat korlátos, létezik ( k k eek a határértékét l -el Az f függvéy folytoossága alapjá lim ( = koverges részsorozata Jelöljük k f = f( l k

34 Folytoos függvéyek ( k k Ez viszot elletmodás, mert az f ( sorozat az ( y sorozat egy részsorozata és így a határértéke em véges Mivel a függvéy képe em lehet üres halmaz az alsó és felső határ aiómája alapjá létezik a M = sup Im f és a m= if Im f valós szám Bizoyítjuk, hogy M, m Im f A szuprémum értelmezéséből következik, hogy létezik olya ( [ ab, ] sorozat, amelyre lim f ( = M Mivel az ( [ ab, ] sorozat korlátos, ezért létezik koverges részsorozata és így M eze részsorozat határértékéek f -beli képe Hasolóképpe látható be az is, hogy m Im f 46 Megoldott feladatok [ ] [ ] = ϕ :, [ ] Bizoyítsd be, hogy ha az f :,, függvéy folytoos, akkor létezik [ ] olya,, amelyre f ( -t evezzük a függvéy fipotjáak Bizoyítás Értelmezzük a, ϕ = f segédfüggvéyt A folytoos függvéyekkel végezhető műveletek tulajdoságai alapjá ez a függvéy is folytoos a [, itervallumo Ha, akkor vagyis és találuk ] ϕ = f = f = ϕ f f = ϕ, ϕ > ϕ < (, ϕ ( = = f ( egy fipotot (éppe Ha, akkor az -re tett feltevés miatt ϕ = > ϕ, akkor f, az fipot; ha akkor ϕ = f < = Összegezve a ϕ a [ ] itervallumo folytoos függvéy,,, ezért Ha ( = a Bolzao-tétel szerit va a és között olya, hogy, ami azt jeleti, hogy f vagy, tehát fipotja a függvéyek = y M(, 5 ábra O Igazoljuk, hogy mide páratla fokú valós poliomak (egyeletek va f + legalább egy valós gyöke, tehát az = + a + + a + a + = egyeletek va valós gyöke Valóba, mivel Továbbá lim + f lim f ( Bolzao-tétel alapjá létezik ( = ( + = + =+, ezért a függvéy felvesz pozitív értékeket is A + =, a függvéy felvesz egatív értékeket is ( úgy, hogy f = vagyis az egyelet gyöke

35 Folytoos függvéyek f [ ] f ( = + si függvéy folytoos a [, ] Az :,, itervallumo Határozzuk meg a függvéy képét Mivel si, itervallumo, ezért si és hozzáadva - a [ ] et + si vagyis f, ezért ma f = = f [, ] és mi f = = f = f Mivel f folytoos a miimuma és a maimuma között [, ] mide értéket felvesz Így a függvéy képe Im f = f ([, ] = [, ] 4 Bizoyítsuk be, hogy ha az f :[ a, b] függvéy folytoos, f ( a = f ( b és ( a, b eseté f f ( a, akkor tetszőleges < l < b a szám eseté va a függvéy grafikojáak l hosszúságú, O tegellyel párhuzamos húrja Legye l b a a, b l itervallumo értelmezzük a h függvéyt a következő módo: < < Az [ ] h = f ( + l f A feltevések szerit h( a = f ( l a f ( a és hb ( l f( b f( b l = Ha a két egyelőtleség közül valamelyikbe egyelőség va akkor késze h a > és hb l < vagyuk; ha ics egyelőség akkor a Bolzao-tétel szerit ( va olya ( ab l, hogy h( =, azaz f ( l f (, jeleti, hogy a függvéy grafikus képéek va egy párhuzamos húrja y + = Ez pedig azt l hosszúságú, O tegellyel Aa (, fa Bb (, fb l a O b 6 ábra 5 Az f : függvéy eleget tesz az alábbi két feltételek: ( mide, y eseté f f ( y k ( y ( az f függvéy folytoos az halmazo Igazoljuk, hogy f bijektív függvéy, ahol k > ;

36 4 Folytoos függvéyek I így f f hogy f ( f < eseté f ( f ( k( < Ha < Tehát bármilye ami azt jeleti, hogy az f függvéy ijektív <, tehát f f > akkor f f k( eseté (, f f < és <, ami azt jeleti, II Az -es feltétel alapjá f k k y f ( y eseté lim f =, mert lim ( k ky + f ( y = Az -es feltétel alapjá f ( y ky f k feltétel alapjá létezik lim f ( y = +, mert lim ( ky f k y +, + Rögzített y és + Rögzített eseté az előbbi y + + =+ Az előbbi tulajdoság és a második feltétel alapjá f ( a és + között mide értéket felvesz, tehát a függvéy szürjektív 6 A folytoos függvéy előjeléek taulmáyozása Ha az f függvéy folytoos az I itervallumo és f, bármilye I eseté, akkor f ( álladó előjelű (előjeltartó az I itervallumo f ( c = Valóba, ha feltételezzük, hogy em előjeltartó akkor létezik a, b I úgy, hogy f a < és f ( b >, amiből adódik, hogy létezik c az a és b között úgy, hogy, ami elletmod a feltevések Ezt a tulajdoságot alkalmazzuk a függvéy előjeléek a taulmáyozására Potosabba, legye f : I folytoos függvéy, amelyek az I itervallumo véges sok gyöke va Jelöljük ezeket,,,, +,, -el (övekvő k k sorredbe Mivel az I = (, itervallumo az gyöke, az - k f ( = k k k + f = egyeletek ics I f előjeltartó Hasolóa -től balra és -től jobbra is igaz, hogy az egyeletek ics gyöke, tehát itt is előjeltartó (álladó előjelű Ahhoz, hogy megtudjuk az előjelet állapítai, kiszámítjuk egy helye a függvéyértéket Taulmáyozzuk az f :, f = függvéy előjelét Mivel f = ( ( ( mide eseté, az gyökei =, =, = Így a függvéy előjeltartó az (, I = ; I = ( + itervallumoko, 4, f = egyelet I = ; I =, ; + f ( lim f =, f 9 = 8 >, f 5 = 8 <, lim f + = +

37 Folytoos függvéyek 5 7 Határozzuk meg azokat az f : + + függvéyeket, amelyekre teljesülek a következő feltételek: ( f f ( y = y f mide, y + eseté; ( f, ha + Megoldás Az (XXIV Nemzetközi Matematikai Olimpia feladata összefüggésből y = eseté kapjuk, hogy f ( f = f = f f ( b Ez azt jeleti, hogy b a függvéy fipotja, vagyis = b Legye a + az f függvéy egy tetszőleges fipotja Igazoljuk, hogy a = Ha eseté elfogadjuk, hogy f ( a = a akkor ( f a = f a a = f a f a = a f a = a a=a a ( ( a f ( a ( f ( a = f ; mivel a az a a f Ezért az összes számok szité fipotok Továbbá a= f = = = f a = egyelőségből következik, hogy f ( = Másrészt a f = f f ( a = f a = f ( =, ahoa a a a f = Végül, hasoló godolatmeet alapjá kapjuk, hogy f = Így az a a a a k összes a alakú szám fipotja a függvéyek A -es feltételből ( k következik, hogy a =, mert ellekező esetbe szerkesztheték olya = a ± sorozatot, amely a végtelehez tart és amelyre a behelyettesítési értékek sorozata is végtelehez tart Ezért mide eseté kapjuk, hogy f =, ahoa + 8 Bizoyítsuk be, hogy az f =, > itervallumo potosa egy valós gyöke va Ha =, egyeletek az [, ] α -el jelöljük ezt a gyököt, igazoljuk, hogy az ( α sorozat koverges és számítsuk ki a határértékét! Megoldás Tekitsük az f :, [ ], f f = < és f > vagyis f > Az f [, ] itervallumo Több gyök ics, mivel az és ez a gyök α = + t, ( < α <, ahol >t Ekkor = ( + t ( + t = ( + t [ + t ] = t ( + t = függvéyt folytoos, tehát va gyök az f szigorúa övekvő Legye > Alkalmazva a Beroulli egyelőtleséget, kapjuk, hogy

38 6 Folytoos függvéyek redezés utá t alapjá következik, hogy = t + t t + t, t + t + 4 t < = + Mivel lim =, a fogó tétel ( redőrelv alapjá limt = Azt kaptuk tehát, hogy ( α sorozat koverges és limα = 9 Va-e olya folytoos függvéy, amely ivertálható és amelyek az iverze em folytoos? Megoldás Aduk példát ilye függvéyre Tekitsük egy E halmazt, amely em itervallum: például E = (, { } (, + és f : E függvéyt, amelyet így értelmezzük: +, ha < f =, ha =, ha > Ez a függvéy szigorúa övekvő és folytoos (az = pot izolált pot és ezért itt folytoos Köyű beláti, hogy ivertálható és az f : E függvéy: Ez a függvéy az, ha < f =, ha = +, ha > = potba em folytoos 47 Gyakorlatok és feladatok Taulmáyozd a következő függvéyek folytoosságát: +, a f :, f = ; (Érettségi, 989, = b f :(,, c f :,, ( ] e + l,, f = ;, > si f =, ;, =

39 Folytoos függvéyek 7, d f :, f = ;, = + +, e f :, f = ; 4+, \ cos + e f f :, f = lim ; (Felvételi, 99 Galaţi + e + ( + 5 g f :, f = lim ( + 5 Határozd meg az a valós paraméter értékét úgy, hogy az alábbi függvéyek folytoosak legyeek (külö-külö: a f :, si f = + e, ; a, = b + a, (, a] f :, f = ; a, ( a, c e + a( + e f :, f = lim ; e + e (Felvételi, 977 Galaţi e, [,] d f :, [ ], f( = si ( (Felvételi, 996 Bukarest a, (, ] 5+ 4 Igazold, hogy a következő függvéyek redelkezek a Darbou tulajdosággal: si, ha si, ha a f = ; b f =, ha =, ha = 4 Igazold, hogy a következő függvéyek em Darbou tulajdoságúak:, ha > e,ha< a f = ; b f =, ha = +, ha, ha < 5 Bizoyítsd be, hogy az f :,, f =, \ függvéy em Darbou tulajdoságú és határozd meg az összes olya itervallumot, amelyek képe is itervallum! 6 Igazold, hogy az = egyeletek va pozitív gyöke 7 Bizoyítsd be, hogy az = cos egyeletek va gyöke 8 Va-e valós megoldása a = 5 8+ egyeletek? 9 Taulmáyozd az alábbi függvéyek előjelét:

40 8 Folytoos függvéyek f ( + f ( 5 6 l( a :,, b f : (,, f c :,, = + ; = ; + f [ ] f = si + cos f : f = + d, ; e f :, f e = ; Igazold, hogy az f : (,, f iverze f :(, folytoos függvéy ; = függvéy ivertálható és az + Határozd meg az összes f :, [ ] folytoos függvéyt, amelyre f ( f = f mide [, ] eseté Bizoyítsd be, hogy ha az f : I függvéy Darbou tulajdoságú, akkor ics elsőfajú szakadási potja Bizoyítsd be, hogy ha az f : I függvéy ijektív és folytoos, akkor szigorúa mooto 4 Bizoyítsd be, hogy ha f : I mooto és az Im f = f ( I halmaz itervallum, akkor az f folytoos 5 Bizoyítsd be, hogy ha az f :[ ab, ] [ ab, ] függvéy Darbou tulajdoságú és véges sok szakadási potja va, akkor va legalább egy fipotja 6 Határozd meg az f :(, folytoos függvéyeket ha f ( y = f + f ( y, y, > f : ab, ab, függvéy folytoos, akkor 7 Bizoyítsd be, hogy ha az [ ] bármely természetes szám eseté létezik olya haladváy, amelyre f ( c = k k k= k= c c = a b számtai k, k, (Megyei olimpia, Da Ştefa Mariescu 8 Az f :, folytoos függvéyre igaz a következő állítás: Tetszőleges ( valós számsorozat potosa akkor koverges, ha az f ( sorozat is koverges Bizoyítsd be, hogy az f függvéy em korlátos (Megyei olimpia 9 Bizoyítsd be, hogy az = l egyeletek egyetle pozitív gyöke va Ha -el jelöljük ezt a gyököt, számítsd ki a lim határértéket! (Megyei olimpia, Cristiel Mortici f :,, folytoos függvéyt, amelyre Határozd meg az összes [ [ f( f + f =, [, (Dorel Miheţ

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

V. Deriválható függvények

V. Deriválható függvények Deriválható függvéyek V Deriválható függvéyek 5 A derivált fogalmához vezető feladatok A sebesség értelmezése Legye az M egy egyees voalú egyeletes mozgást végző pot Ez azt jeleti, hogy a mozgás pályája

Részletesebben

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő.

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő. 3. SOROZATOK 3. Sorozatok korlátossága, mootoitása, kovergeciája Defiíció. Egy f : N R függvéyt valós szám)sorozatak evezük. Ha A egy adott halmaz és f : N A, akkor f-et A-beli értékű) sorozatak evezzük.

Részletesebben

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága Sorozatok, határérték fogalma. Függvéyek határértéke, folytoossága 1) Végtele valós számsorozatok Fogalma, megadása Defiíció: A természetes számok halmazá értelmezett a: N R egyváltozós valós függvéyt

Részletesebben

90 Folytonos függvények. IV. Folytonos függvények

90 Folytonos függvények. IV. Folytonos függvények 9 Folytoos függvéye IV Folytoos függvéye Az előző fejezetbe adott f : D függvéy viseledését a D halmaz torlódási potjáa öryezetébe vizsgáltu Az pot em feltétleül tartozott a D halmazhoz ( D ) Ebbe a fejezetbe

Részletesebben

A primitív függvény létezése. Kitűzött feladatok. határérték, és F az f egy olyan primitívje, amelyre F(0) = 0. Bizonyítsd be,

A primitív függvény létezése. Kitűzött feladatok. határérték, és F az f egy olyan primitívje, amelyre F(0) = 0. Bizonyítsd be, 6 A primitív üggvéy létezése A primitív üggvéy létezése Kitűzött eladatok. Határozd meg az a és b valós paraméterek értékét úgy hogy az : R ae + b üggvéyek létezze primitív üggvéye! >. Az : [ + [ + olytoos

Részletesebben

Matematika I. 9. előadás

Matematika I. 9. előadás Matematika I. 9. előadás Valós számsorozat kovergeciája +-hez ill. --hez divergáló sorozatok A határérték és a műveletek kapcsolata Valós számsorozatok mootoitása, korlátossága Komplex számsorozatok kovergeciája

Részletesebben

Függvényhatárérték-számítás

Függvényhatárérték-számítás Függvéyhatárérték-számítás I Függvéyek véges helye vett véges határértéke I itervallumo, ha va olya k valós szám, melyre az I itervallumo, ha va olya K valós szám, melyre I itervallumo, ha alulról és felülről

Részletesebben

1 h. 3. Hogyan szól a számtani és a mértani közép közötti összefüggést kifejező tétel?

1 h. 3. Hogyan szól a számtani és a mértani közép közötti összefüggést kifejező tétel? 1. Fogalmazza meg az R -beli háromszög-egyelőtleségeket!,y R (i) +y + y (ii) -y - y 2. Mit mod ki a Beroulli-egyelőtleség? (i) (1+h) 1+ h ( h>-1) ( N*) (ii) (1+h) 1+2 h 1 ( N*) h 2 3. Hogya szól a számtai

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis. Írásbeli tételek Készítette: Szátó Ádám 20. Tavaszi félév . Archimedes tétele. Tétel: a > 0 és b R : N : b < a. Bizoyítás: Idirekt úto tegyük fel, hogy

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis 1. Írásbeli beugró kérdések Készítette: Szátó Ádám 2011. Tavaszi félév 1. Írja le a Dedekid-axiómát! Legyeek A R, B R. Ekkor ha a A és b B : a b, akkor

Részletesebben

INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK

INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK Megoldott feladatok Ijektivitás és egyéb tulajdoságok 59 ) INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK Határozd meg azt az f:r R függvéyt, amelyre f ( f ( ) x R és a g:r R g ( = x f ( függvéy

Részletesebben

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +...

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +... . Függvéysorok. Bevezetés és defiíciók A végtele sorokál taultuk, hogy az + x + x + + x +... végtele összeg x < eseté koverges. A feti végtele összegre úgy is godolhatuk, hogy végtele sok függvéyt aduk

Részletesebben

Gyakorló feladatok II.

Gyakorló feladatok II. Gyakorló feladatok II. Valós sorozatok és sorok Közgazdász szakos hallgatókak a Matematika B című tárgyhoz 2005. október Valós sorozatok elemi tulajdoságai F. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt,

Részletesebben

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Legye N, x k R k =,, és tegyük fel, hogy vagy x k 0 k =,, vagy pedig x k 0 k =,, Ekkor + x k + x k Speciális Beroulli-egyelőtleség Ha N és

Részletesebben

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is:

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is: . A szupréum elv. = H R felülr l körlátos H fels korlátai között va legkisebb, azaz A és B a A és K B : a K Ekkor ξ-re: mi{k R K fels korlátja H-ak} } a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát

Részletesebben

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2 ANALÍZIS. I. VIZSGA. jauár. Mérök iformatikus szak α-variás Mukaidő: perc. feladat pot) Adja meg az z 4 i)z i egyelet összes megoldását. i + i) + 4i + 4 i +, vagyis z p i p cos 3 + i si ) 3 vagy z p i

Részletesebben

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1 A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Ha N és h R, akkor + h + h Mikor va itt egyelőség? Léyeges-e a h feltétel? Számtai-mértai közép Bármely N és,, R, k 0 k =,, választással k

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA Szerkesztette: Balogh Tamás 202. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add

Részletesebben

10.M ALGEBRA < <

10.M ALGEBRA < < 0.M ALGEBRA GYÖKÖS KIFEJEZÉSEK. Mutassuk meg, hogy < + +... + < + + 008 009 + 009 008 5. Mutassuk meg, hogy va olya pozitív egész szám, amelyre 99 < + + +... + < 995. Igazoljuk, hogy bármely pozitív egész

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

Kitűzött feladatok Injektivitás és egyéb tulajdonságok 69 KITŰZÖTT FELADATOK

Kitűzött feladatok Injektivitás és egyéb tulajdonságok 69 KITŰZÖTT FELADATOK Kitűzött feladatok Ijektivitás és egyéb tulajdoságok 69 1. KITŰZÖTT FELADATOK Határozd meg az összes szigorúa mooto f:z Z függvéyt, amely teljesíti az f ( xy) = f ( y), x, y Z összefüggést és létezik k

Részletesebben

Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák könyvtár

Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák könyvtár Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák köyvtár Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák köyvtár SOROZATSZERKESZTŐ Fazekas Istvá Lajkó Károly Kalkulus I. példatár programozó és programtervező matematikus

Részletesebben

(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1

(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1 . Bevezető. Oldja meg az alábbi egyeleteket: (a cos x + si x + cos x si x = (b π si x = x π 4 x 3π 4 cos x (c cos x + si x = si x (d x 6 3x = 0 (e x + x = x (f x + 5 + x = 8 (g x + + x + + x + x + =..

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Kalkulus példatár. Gselmann Eszter

Debreceni Egyetem. Kalkulus példatár. Gselmann Eszter Debrecei Egyetem Természettudomáyi és Techológiai Kar Kalkulus példatár Gselma Eszter Debrece, 08 Tartalomjegyzék. Valós számsorozatok Elméleti áttekités........................................................

Részletesebben

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok,

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok, l.ch FÜGGVÉNYSOROZATOK, FÜGGVÉNYSOROK, HATVÁNYSOROK Itt egy függvéysorozat: f( A függvéysorozatok olyaok, mit a valós számsorozatok, csak éppe a tagjai em valós számok, 5 haem függvéyek, f ( ; f ( ; f

Részletesebben

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198.

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198. ALGEBRA MÁSODFOKÚ POLINOMOK. Határozzuk meg az + p + q = 0 egyelet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 98.. Határozzuk meg az összes olya pozitív egész p és q számot, amelyre az

Részletesebben

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat!

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat! megoldásvázlatok Fizika BSc I/,. feladatsor. Rajzoljuk le a számegyeese az alábbi halmazokat! a { R < 5}, b { R 4}, c { Z 4}, d { Q < 4 6}, e { N 3 }.. Igazak-e az alábbi állítások? Adjuk meg az állítások

Részletesebben

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok SOROK Feladatok és megoldások. Numerikus sorok I. Határozza meg az alábbi, mértai sorra visszavezethető sorok esetébe az S -edik részletösszeget és a sor S összegét! )...... k 5 5 5 5 )...... 5 5 5 5 )......

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK Szerkesztette: Balogh Tamás 2012. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add el! - Így add

Részletesebben

Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechnika-technika szak, II. évfolyam, 2. félév

Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechnika-technika szak, II. évfolyam, 2. félév Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechika-techika szak, II. évfolyam,. félév Sorozatok: 1. A valós számoko értelmezett műveletek és reláció tulajdoságai. Számok abszolút értéke, itervallumok. Számhalmazok

Részletesebben

A primitív függvény és a határozatlan integrál 7

A primitív függvény és a határozatlan integrál 7 A primitív függvéy és a határozatla itegrál 7 I A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL Korábbi taulmáyaitok sorá láthattátok, hogy sok műveletek, függvéyek va fordított művelete, iverz függvéye

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) O k t a t á s i H i v a t a l A 5/6 taévi Országos Középiskolai Taulmáyi Versey első forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató A 5 olya égyjegyű szám, amelyek számjegyei

Részletesebben

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet Debrecei Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudomáyi Kar Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz a megoldásra feltétleül ajálott feladatokat jelöli e feladatokat a félév végére megoldottak

Részletesebben

II. INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK

II. INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK Itegrálási módszerek 5 II INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK A parciális itegrálás módszere Ha az f, g : D (D em degeerált itervallumok egyesítése) függvéyek deriválhatók a D halmazo, akkor tudjuk, hogy a szorzatuk

Részletesebben

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének.

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének. Függvények határértéke és folytonossága Egy f: D R R függvényt korlátosnak nevezünk, ha a függvényértékek halmaza korlátos. Ha f(x) f(x 0 ) teljesül minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének

Részletesebben

(f) f(x) = x2 x Mutassa meg, hogy ha f(x) dx = F (x) + C, akkor F (ax + b) a 3. Számolja ki az alábbi határozatlan integrálokat: 1.

(f) f(x) = x2 x Mutassa meg, hogy ha f(x) dx = F (x) + C, akkor F (ax + b) a 3. Számolja ki az alábbi határozatlan integrálokat: 1. PROGRAMTERVEZŐ MATEMATIKUS SZAK II. ÉVF. III. FÉLÉV GYAKORLÓ FELADATOK AZ II. ANALÍZIS ZH-RA Primitívfüggvéy keresés. Adja meg az f függvéy egy primitívfüggvéyét: f) = 6 8 + 3 b) f) = + 3 f) = + 5 ) /

Részletesebben

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal Egy lehetséges tételsor megoldásokkal A vizsgatétel I része a IX és X osztályos ayagot öleli fel, 6 külöböző fejezetből vett feladatból áll, összese potot ér A közzétett tétel-variások és az előző évekbe

Részletesebben

Sorozatok október 15. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit!

Sorozatok október 15. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit! Sorozatok 20. október 5. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit!. Zh feladat:vizsgálja meg mootoitás és korlátosság szerit az alábbi sorozatot! a + ha ; 2; 5 Mootoitás eldötéséhez vizsgáljuk

Részletesebben

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok . fejezet Számsorozatok, számsorok .. Számsorozatok és számsorok... Számsorozat megadása, határértéke Írjuk fel képlettel az alábbi sorozatok -dik elemét! mooto, korlátos, illetve koverges-e! Vizsgáljuk

Részletesebben

BSc Analízis I. előadásjegyzet

BSc Analízis I. előadásjegyzet BSc Aalízis I. előadásjegyzet 2009/200. őszi félév Sikolya Eszter ELTE TTK Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai Taszék 200. április 30. ii Tartalomjegyzék Előszó v. Bevezetés.. Logikai állítások,

Részletesebben

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása 59. Számsorozatok.. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása.. Defiíció. Azokat az f : N R valós függvéyeket, melyek mide természetes számhoz egy a valós számot redelek hozzá, végtele számsorozatokak,

Részletesebben

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ. HALMAZOK RELÁCIÓK FÜGGVÉNYEK. Bizoyítsuk be a halmaz-műveletek alapazoosságait! 2. Legye adott az X halmaz legye A B C X. Ha A B := (A B) (B A) akkor bizoyítsuk be hogy

Részletesebben

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk:

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk: Kocsis Júlia Egyelőtleségek 1. Feladat: Bizoytsuk be, hogy tetszőleges a, b, c pozitv valósakra a a b b c c (abc) a+b+c. Megoldás: Tekitsük a, b és c számok saját magukkal súlyozott harmoikus és mértai

Részletesebben

KITŰZÖTT FELADATOK A X. OSZTÁLY SZÁMÁRA

KITŰZÖTT FELADATOK A X. OSZTÁLY SZÁMÁRA Kitűzött feladatok a X. osztály számára 7 KITŰZÖTT FELADATOK A X. OSZTÁLY SZÁMÁRA. Legye A egy véges halmaz, amelyre A. Határozd meg az A elemeiek számát úgy, hogy létezze f : A A P(A) bijektiv függvéy.

Részletesebben

Függvény határérték összefoglalás

Függvény határérték összefoglalás Függvény határérték összefoglalás Függvény határértéke: Def: Függvény: egyértékű reláció. (Vagyis minden értelmezési tartománybeli elemhez, egyértelműen rendelünk hozzá egy elemet az értékkészletből. Vagyis

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok 1 Diszkrét matematika II., 3. előadás Komplex számok Dr. Takách Géza NyME FMK Iformatikai Itézet takach@if.yme.hu http://if.yme.hu/ takach/ 2007. február 22. Komplex számok Szereték kibővítei a valós számtestet,

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

4. Test feletti egyhatározatlanú polinomok. Klasszikus algebra előadás NE KEVERJÜK A POLINOMOT A POLINOMFÜGGVÉNNYEL!!!

4. Test feletti egyhatározatlanú polinomok. Klasszikus algebra előadás NE KEVERJÜK A POLINOMOT A POLINOMFÜGGVÉNNYEL!!! 4. Test feletti egyhatározatlaú poliomok Klasszikus algebra előadás Waldhauser Tamás 2013 április 11. Eddig a poliomokkal mit formális kifejezésekkel számoltuk, em éltük azzal a lehetőséggel, hogy x helyébe

Részletesebben

Határértékszámítás. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo április A határátmenet és a műveletek 12

Határértékszámítás. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo április A határátmenet és a műveletek 12 Határértékszámítás szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo 207. április 23. Tartalomjegyzék. Bevezetés 2 2. Segédállítások 3 3. Nevezetes sorozatok 7 4. A határátmeet és a műveletek 2 5. Az e szám fogalma

Részletesebben

Analízis feladatgy jtemény II.

Analízis feladatgy jtemény II. Oktatási segédayag a Programtervez matematikus szak Aalízis I. tatárgyához (003004. taév szi félév) Aalízis feladatgy jteméy II. Összeállította Szili László 003 Tartalomjegyzék I. Feladatok 3. Valós sorozatok.......................................

Részletesebben

Analízis I. gyakorlat

Analízis I. gyakorlat Aalízis I. gyakorlat Kocsis Albert Tihamér, Németh Adriá 06. március 4. Tartalomjegyzék Előszó.................................................... Sorozatok és sorok.............................................

Részletesebben

III. FEJEZET FÜGGVÉNYEK ÉS TULAJDONSÁGAIK

III. FEJEZET FÜGGVÉNYEK ÉS TULAJDONSÁGAIK Függvéek és tulajdoságaik 69 III FEJEZET FÜGGVÉNYEK ÉS TULAJDONSÁGAIK 6 Gakorlatok és feladatok ( oldal) Írd egszerűbb alakba: a) tg( arctg ) ; c) b) cos( arccos ) ; d) Megoldás a) Bármel f : A B cos ar

Részletesebben

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn Feladatok közepek közötti egyelőtleségekre (megoldások, megoldási ötletek) A továbbiakba szmk=számtai-mértai közép közötti egyelőtleség, szhk=számtaiharmoikus közép közötti egyelőtleség, míg szk= számtai-égyzetes

Részletesebben

A1 Analízis minimumkérdések szóbelire 2014

A1 Analízis minimumkérdések szóbelire 2014 A1 Aalízis miimumkérdések szóbelire 2014 Halmazelmélet és komplex számok 1. Halmaz, metszet, uió, külöbség halmaz: em defiiált alapfogalom o jelölés: A, B halmazok; a A; a em B (em defiiáljuk) o üreshalmaz:

Részletesebben

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3 Dr. Tóth László, Fejezetek az elemi számelméletből és az algebrából (PTE TTK, 200) Számelméleti függvéyek Számelméleti függvéyek értékeire voatkozó becslések A τ() = d, σ() = d d és φ() (Euler-függvéy)

Részletesebben

Hajós György Versenyre javasolt feladatok SZIE.YMÉTK 2011

Hajós György Versenyre javasolt feladatok SZIE.YMÉTK 2011 1 Molár-Sáska Gáboré: Hajós György Verseyre javasolt feladatok SZIE.YMÉTK 011 1. Írja fel a számokat 1-tıl 011-ig egymás utá! Határozza meg az így kapott agy szám 0-cal való osztási maradékát!. Az { }

Részletesebben

I. rész. Valós számok

I. rész. Valós számok I. rész Valós számok Feladatok 3 4 Teljes idukció Igazolja a teljes idukcióval a következ állítások helyességét!.. k 2 = k= ( + )(2 + ). 6.2. 4 + 2 7 + + (3 + ) = ( + ) 2..3. a) b) ( + ) = +. k ( ) =

Részletesebben

Kalkulus II., második házi feladat

Kalkulus II., második házi feladat Uger Tamás Istvá FTDYJ Név: Uger Tamás Istvá Neptu: FTDYJ Web: http://maxwellszehu/~ugert Kalkulus II, második házi feladat pot) Koverges? Abszolút koverges? ) l A feladat teljese yilvávalóa arra kívácsi,

Részletesebben

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva 6. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 6.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

Bevezető analízis II. példatár

Bevezető analízis II. példatár Bevezető aalízis II. példatár Gémes Margit, Szetmiklóssy Zoltá Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Matematikai Itézet 06. ovember 3. Tartalomjegyzék. Bizoyítási módszerek, valós számok 3..

Részletesebben

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai Taszék Taylor-sorok alkalmazása umerikus sorok vizsgálatára Szakdolgozat Készítette: Témavezet : Walter Petra

Részletesebben

A Cauchy függvényegyenlet és néhány rokon probléma

A Cauchy függvényegyenlet és néhány rokon probléma A Cauchy függvéyegyelet és éháy roko probléma Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A függvéyegyeletek egyik alapegyelete a Cauchy függvéyegyelet, amely a következő: Melyek azok az f : R R folytoos függvéyek,

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Határértékszámítás. 1 Határátmenet Tétel. (Nevezetes sorozatok) (a) n, n 2,... n α (α > 0), 1 n 0, 1. 0 (α > 0), (b) n 2 0,... 1.

Határértékszámítás. 1 Határátmenet Tétel. (Nevezetes sorozatok) (a) n, n 2,... n α (α > 0), 1 n 0, 1. 0 (α > 0), (b) n 2 0,... 1. Határátmeet Határértékszámítás.. Tétel. (Nevezetes sorozatok) 005..5 Készítette: Dr. Toledo Rodolfo (a)... α (α > 0) (b) (c) 0 0... 0 (α > 0) α q (d) c (c > 0) ha q > = ha q = 0 ha q < diverges korlátos

Részletesebben

Feladatok valós számsorozatokkal és sorokkal. 1.Feladatok valós számsorozatokkal

Feladatok valós számsorozatokkal és sorokkal. 1.Feladatok valós számsorozatokkal Simo Iloa: Feladatok valós számsorozatokkal Feladatok valós számsorozatokkal és sorokkal Írta és szerkesztette: Simo Iloa Lektorálta: Dr. Pap Margit.Feladatok valós számsorozatokkal A feladatgyűjteméy

Részletesebben

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény Palácz Béla - Soft Computig - 11-1. Adatok közelítése 1. Adatok közelítése Bevezetés A természettudomáyos feladatok megoldásához, a vizsgált jeleségek, folyamatok főbb jellemzői közötti összefüggések ismeretére,

Részletesebben

Vegyészmérnöki, Biomérnöki, Környezetmérnöki szakok, 2017/18 ősz. 2 dx = 1, cos nx dx = 2 π. sin nx dx = 2 π

Vegyészmérnöki, Biomérnöki, Környezetmérnöki szakok, 2017/18 ősz. 2 dx = 1, cos nx dx = 2 π. sin nx dx = 2 π Matematika Ac gyakorlat Vegyzméröki, Bioméröki, Köryezetméröki szakok, 7/8 ősz 4. feladatsor: Fourier-sorok megoldás. Legye fx = ha x, ], fx = ha x, π]. Írjuk fel f Fourier-sorát. Mely potokba állítja

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Andai Attila: november 13.

Andai Attila: november 13. Adai Attila: Aalízis éháy fejezete bizoyításokkal Óravázlat 006. ovember 13. Ebbe az óravázlatba az órá elhagzott defiíciókat és a bizoyított tételeket gyűjtöttem össze. i Elemi sorok és függvéyek 1 1.

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR Dr. Szakács Attila GAZDASÁGI MATEMATIKA. ANALÍZIS Segédlet öálló mukához. átdolgozott, bővített kiadás Békéscsaba, Lektorálták: DR. PATAY

Részletesebben

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma 94 Műveletek II MŰVELETEK A művelet fogalma Az elmúlt éveke már regeteg művelettel találkoztatok matematikai taulmáyaitok sorá Először a természetes számok összeadásával találkozhattatok, már I első osztálya,

Részletesebben

Feladatok megoldása. Diszkrét matematika I. Beadandó feladatok. Bujtás Ferenc (CZU7KZ) December 14, feladat: (A B A A \ C = B)

Feladatok megoldása. Diszkrét matematika I. Beadandó feladatok. Bujtás Ferenc (CZU7KZ) December 14, feladat: (A B A A \ C = B) Diszkrét matematika I. Beadadó feladatok Bujtás Ferec (CZU7KZ) December 14 014 Feladatok megoldása 1..1-6. feladat: (A B A A \ C = B) A B A = A \ C = B igazolása: A B A = B \A = Ø = B = A B (Mivel a B-ek

Részletesebben

XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaverseny Zilah, február II.forduló -10. osztály

XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaverseny Zilah, február II.forduló -10. osztály Miisterul Educaţiei Națioale și Cercetării Știițifice Subiecte petru Etapa aţioală a Cocursului de Matematică al Liceelor Maghiare di Româia XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaversey Zilah, 016. február 11

Részletesebben

Számsorozatok. 1. Alapfeladatok december 22. sorozat határértékét, ha. 1. Feladat: Határozzuk meg az a n = 3n2 + 7n 5n létezik.

Számsorozatok. 1. Alapfeladatok december 22. sorozat határértékét, ha. 1. Feladat: Határozzuk meg az a n = 3n2 + 7n 5n létezik. Számsorozatok 2015. december 22. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Határozzuk meg az a 2 + 7 5 2 + 4 létezik. sorozat határértékét, ha Megoldás: Mivel egy tört határértéke a kérdés, ezért vizsgáljuk meg el

Részletesebben

6. Számsorozat fogalma és tulajdonságai

6. Számsorozat fogalma és tulajdonságai 6. Számsorozat fogalma és tulajdoságai Taulási cél: A számsorozat fogalmáak és elemi tulajdoságaiak megismerése. A mootoitás, korlátosság vizsgálatáak elsajátítása. Nevezetes sorozatok határértékéek megismerése.

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

1. feladatlap megoldása. Analízis II. 1. Vizsgálja meg az alábbi sorokat konvergencia szempontjából! a) n 2 n = 1 1X 1

1. feladatlap megoldása. Analízis II. 1. Vizsgálja meg az alábbi sorokat konvergencia szempontjából! a) n 2 n = 1 1X 1 . feladatlap megoldása Aalízis II.. Vizsgálja meg az alábbi sorokat kovergecia szempotjából! a) X Alkalmazva a gyökkritériumot ("egyszer½usített változatát"): Azaz a sor koverges. b) p a!! p < : X 000

Részletesebben

3.4. gyakorlat. Matematika B1X február 1819.

3.4. gyakorlat. Matematika B1X február 1819. 3.4. gyakorlat Matematika B1X 2003. február 1819. 1. A harmadik el adás (II. 17.) 1.1. Számosság Egyel számosságú halmazok. Véges, megszámlálhatóa végtele és kotiuum számosságú halmazok. Hatváyhalmaz számossága

Részletesebben

B1 teszt 87. 1, x = 0 sorozat határértéke

B1 teszt 87. 1, x = 0 sorozat határértéke B teszt 87 B teszt A világot csak hat szám vezérli. (Marti Rees) Ezt a köyvet öt betű.. Az = + +,, = sorozat határértéke ( + ) a) ; b) ; c) d) ; e) em létezik.. A lim{ e } határérték ({ } az törtrésze)

Részletesebben

1. A KOMPLEX SZÁMTEST A természetes, az egész, a racionális és a valós számok ismeretét feltételezzük:

1. A KOMPLEX SZÁMTEST A természetes, az egész, a racionális és a valós számok ismeretét feltételezzük: 1. A KOMPLEX SZÁMTEST A természetes, az egész, a raioális és a valós számok ismeretét feltételezzük: N = f1 ::: :::g Z = f::: 3 0 1 3 :::g p Q = j p q Z és q 6= 0 : q A valós szám értelmezése végtele tizedestörtkét

Részletesebben

Statisztika 1. zárthelyi dolgozat március 21.

Statisztika 1. zárthelyi dolgozat március 21. Statisztika 1 zárthelyi dolgozat 011 március 1 1 Legye X = X 1,, X 00 függetle mita b paraméterű Poisso-eloszlásból b > 0 Legye T 1 X = X 1+X ++X 100, T 100 X = X 1+X ++X 00 00 a Milye a számra igaz, hogy

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

Matematika B4 I. gyakorlat

Matematika B4 I. gyakorlat Matematika B4 I. gyakorlat 2006. február 16. 1. Egy-dimeziós adatredszerek Va valamilye adatredszer (számsorozat), amelyről szereték kiszámoli bizoyos dolgokat. Az egyes értékeket jelöljük z i -vel, a

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova 1. rész Matematikai tréfák A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a játékosok

Részletesebben

Algebrai egyenlőtlenségek versenyeken Dr. Kiss Géza, Budapest

Algebrai egyenlőtlenségek versenyeken Dr. Kiss Géza, Budapest Magas szitű matematikai tehetséggodozás Algebrai egyelőtleségek verseyeke Dr Kiss Géza, Budapest Néháy helyettesítési módszer és a Cauchy-Schwarz-egyelőtleség speciális esetéek alkalmazása bizoyítási feladatokba

Részletesebben

dr. CONSTANTIN NĂSTĂSESCU egyetemi tanár a Román Akadémia levelező tagja dr. CONSTANTIN NIŢĂ egyetemi tanár

dr. CONSTANTIN NĂSTĂSESCU egyetemi tanár a Román Akadémia levelező tagja dr. CONSTANTIN NIŢĂ egyetemi tanár dr. CONSTANTIN NĂSTĂSESCU egyetemi taár a Romá Akadémia levelező tagja dr. CONSTANTIN NIŢĂ egyetemi taár I. VALÓS SZÁMOK. VALÓS GYÖKÖKKEL RENDELKEZŐ MÁSODFOKÚ EGYENLETEK II. A MATEMATIKAI LOGIKA ELEMEI.

Részletesebben

Metrikus terek. továbbra is.

Metrikus terek. továbbra is. Metrius tere továbbra is. Defiíció: Legye X egy halmaz, d : X X R egy függvéy. Azt modju, hogy d metria (távolság), ha.. 3. 4. d d d d x, x 0, x, y 0 x y, x, y dy, x, x, z dx, y dy, z. Az X halmazt a d

Részletesebben

Bevezetés az algebrába komplex számok

Bevezetés az algebrába komplex számok Bevezetés az algebrába komplex számok Wettl Ferec Algebra Taszék B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M 2015. december 6.

Részletesebben

f (M (ξ)) M (f (ξ)) Bizonyítás: Megjegyezzük, hogy konvex függvényekre mindig létezik a ± ben

f (M (ξ)) M (f (ξ)) Bizonyítás: Megjegyezzük, hogy konvex függvényekre mindig létezik a ± ben Propositio 1 (Jese-egyelőtleség Ha f : kovex, akkor tetszőleges ξ változóra f (M (ξ M (f (ξ feltéve, hogy az egyelőtleségbe szereplő véges vagy végtele várható értékek létezek Bizoyítás: Megjegyezzük,

Részletesebben

Fourier sorok FO 1. Trigonometrikus. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel!

Fourier sorok FO 1. Trigonometrikus. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel! Fourier sorok FO Trigoometrikus Fourier sorok FO Trigoometrikus redszer Defiíció: trigoometrikus redszer Az {, cos x, si x, cos x, si x, cos 3x, si 3x, } függvéyekből álló (végtele sok függvéyt tartalmazó)

Részletesebben

f(x) a (x x 0 )-t használjuk.

f(x) a (x x 0 )-t használjuk. 5. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 5.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Számsorozatok, vektorsorozatok konvergenciája Def.: Számsorozatok értelmezése:

Részletesebben

Sorok és hatványsorok vizsgálata Abel nyomán

Sorok és hatványsorok vizsgálata Abel nyomán Sorok és hatváysorok vizsgálata Abel yomá Szakdolgozat Készítette: Vákovics Mária Matematika BSc, Matematikai elemz szakiráy Témavezet : Pfeil Tamás adjuktus Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai

Részletesebben

1. Gyökvonás komplex számból

1. Gyökvonás komplex számból 1. Gyökvoás komplex számból Gyökvoás komplex számból. Ismétlés: Ha r, s > 0 valós, akkor rcos α + i siα) = scos β + i siβ) potosa akkor, ha r = s, és α β a 360 egész számszorosa. Moivre képlete scos β+i

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben