1 h. 3. Hogyan szól a számtani és a mértani közép közötti összefüggést kifejező tétel?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 h. 3. Hogyan szól a számtani és a mértani közép közötti összefüggést kifejező tétel?"

Átírás

1 1. Fogalmazza meg az R -beli háromszög-egyelőtleségeket!,y R (i) +y + y (ii) -y - y 2. Mit mod ki a Beroulli-egyelőtleség? (i) (1+h) 1+ h ( h>-1) ( N*) (ii) (1+h) 1+2 h 1 ( N*) h 2 3. Hogya szól a számtai és a mértai közép közötti összefüggést kifejező tétel? A számtai és a mértai közép közötti egyelőtleség egy matematikai tétel, amely a a szerit ha a 1..a em egatív valós számok, akkor a1... a teljesül, tehát szám számtai közepe legalább akkora, mit a mértai közepe. Egyelőség csak akkor lehet, ha a 1 = =a. 4. Írja le a szétválasztási aiómát! A,B R, (A,B ), ha a A, b B : a b R, hogy a b a A, b B. A B A B 5. Mit jelet az, hogy a H R halmaz iduktív? H R iduktív halmaz, ha H és ha h H h+1 H. Megjegyzés: Ha A,B R, A,B iduktív, akkor A B, A B halmazok is iduktívak. 6. Hogya értelmezi a természetes számok halmazát? R összes iduktív részhalmazáak közös része. Köv.: N:R legszűkebb iduktív részhalmaza, azaz H R iduktív N H. 7. Fogalmazza meg a teljes idukció elvét! Ha valamely, a természetes számok halmazára voatkozó állítás (i) teljesül =-ra, (ii) ha feltesszük, hogy teljesül -re, akkor belátható, hogy teljesül +1-re is, akkor ez a bizoyos állítás mide természetes számra teljesül.

2 8. Mikor va egy A R halmazak maimuma (miimuma)? Akkor modjuk, hogy a A R em üres számhalmazak va: miimuma: ha A, hogy A számra. maimuma: ha A, hogy A számra. Ezek jelölésére bevezetjük az =mia, =maa jelöléseket. 9. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt, hogy a A R halmazak ics miimuma. m A számhoz a A szám, melyre a<m 1. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt, hogy a A R halmazak ics maimuma. M A számhoz a A szám, melyre a>m 11. Mikor korlátos egy A R halmaz felülről (alulról)? Akkor modjuk, hogy A R számhalmaz: (i) felülről korlátos, ha K R A: K. (ii) alulról korlátos, ha k R A: k. 12. Fogalmazza meg pozitív állítás formájába azt, hogy egy A R halmaz felülről em korlátos. K R számhoz a A szám, hogy teljesül a>k 13. Legye A R, R. Mit jelet az A elemeire ézve az, hogy =sup A? A R (A ) sup A = (i) egy felső korlát: a A a (ii) a legkisebb felső korlát: K< : a A a>k 14. Legye A R, R. Mit jelet az A elemeire ézve az, hogy =if A? A R (A ) if A = (i) egy alsó korlát: a A a (ii) a legagyobb alsó korlát: k> : a A a<k 15. Mit jelet az, hogy a valós számok halmaza redelkezik az Archimédeszitulajdosággal? Mide a és b pozitív valós számhoz létezik olya természetes szám, hogy b< a.

3 16. Modja ki a Cator-aiómát! Egymásba skatulyázott, em üres, zárt itervallumok megszámlálható redszeréek közös része em üres. 17. Mit jelet az, hogy az A és a B halmaz azoos számosságú? Ha létezik :A B bijektív leképezés. R =B, D =A. (Ha létesíthető a két halmaz között bijektív leképezés.) 18. Mit jelet az, hogy az A halmaz véges? Ha N, hogy A és N között bijektív leképezés létesíthető, ahol N :={k N k<} (N =,N 1 ={}, N 2 ={1,2} ) A halmaz számossága: A. 19. Mit jelet az, hogy az A halmaz megszámlálhatóa végtele? Ha A és N között bijektív leképezés létesíthető, akkor A megszámlálhatóa végtele számosságú. 2. Értelmezze két függvéy kompozícióját! Ha f:h K, g:k L (H,K,L R), akkor g f összetett függvéy alatt értjük azt a függvéyt, melyek értelmezési tartomáya H, hozzáredelési utasítása: g( f ( )) ( H) (g f: H L (g f)():=g(f()) ) 21. Mit jelet az, hogy egy :N R sorozat mooto övekedő? :N R mooto övekedő, ha N Mit jelet az, hogy egy :N R sorozat em mooto övekedő? :N R em mooto övekedő, ha N > Mit jelet az, hogy egy :N R sorozat korlátos? :N R korlátos: K>, hogy N K 24. Mit jelet az, hogy egy :N R sorozat em korlátos? :N R em korlátos: K> N >K

4 25. Mit jelet az, hogy egy v:n N számsorozat ide-sorozat? v:n N idesorozat, ha v <v +1 N /szigorúa mooto ő/ 26. Mit ért egy sorozat részsorozatá? Ha :N R és v:n N ide-sorozat, akkor v=(, N) sorozat az egy részsorozata. ν 27. Defiiálja a koverges számsorozatot kétféleképpe! Legye :N R egy valós számsorozat. a) Ha R szám, úgy, hogy bármilye köryezete a sorozat majdem mide elemét tartalmazza, azaz legfeljebb véges sokat em tartalmaz, akkor azt modjuk, hogy koverges sorozat. Logikai jelekkel: R, > : V:={ N K ε ( α) } véges halmaz b) koverges ha R, hogy >-ra N=N( ) N, ha >N akkor - < ( K ( )) 28. Fogalmazza meg pozitív állítás formájába azt, hogy egy :N R sorozat em koverges! R > N N N, hogy bár >N, mégis α ε 29. Tegyük fel azt, hogy az A R szám mide köryezete az :N R sorozatak végtele sok tagját tartalmazza. Következik-e ebből az, hogy az sorozat koverges? (Válaszát idokolja!) Nem, mert em következik, hogy mide köryezete kívül véges sok tagja va a sorozatak, tehát lehet, hogy valamely köryezeté kívül is végtele sok tag va. Ekkor A torlódási pot és em feltétleül koverges. 3. Igaz-e az, hogy ha az sorozat koverges, akkor az :N R sorozat is koverges? (Válaszát idokolja!) Ige, mert ha L()> akkor egy küszöbidetől kezdve a sorozat tagjai pozitívak, tehát = L()=L( ). Ha L()< akkor egy küszöbidetől kezdve a sorozat tagjai kisebbek mit ulla tehát majdem mide -re =- L( )=-L(). Ha L()=, akkor a ulla tetszőleges kisköryezetébe végtele sok tagja va a sorozatak. Az abszolút érték em változtat a -tól való távolságo, tehát végtele sok tag marad a tetszőleges kis köryezete belül és véges sok azo kívül L()=L( )=.

5 31. Mi a kapcsolat a sorozatok kovergeciája és korlátossága között? Mide koverges sorozat korlátos, de em mide korlátos sorozat koverges. 32. Milye tételt ismer redőrelv éve?,y,z:n R számsorozatok és y z majdem mide -re, és C, z C L()=L(z) y C és L(y)=L()=L(z). 33. Modja ki a határérték mootoitására voatkozó tételt! Legyeek,y:N R sorozatok kovergesek. 1) Ha y majdem mide -re L() L(y). 2) L()<L(y) <y majdem mide -re. 34. Tegyük fel azt, hogy az,y:n R sorozatokra N, hogy eseté >y teljesül. Következik-e ebből az, hogy lim > lim y? (Válaszát idokolja!) Nem, mert ha L()=L(y) akkor lehetséges, hogy >L() mide N -re és y <L(y) mide N -re, ekkor >L()=L(y)>y, azaz >y majdem mide N -re, és lim = lim y 35. Milye tételt ismer mooto övekvő és korlátos sorozatok kovergeciáját és határértékét illetőe? Mide mooto övő korlátos sorozat koverges és L()=sup. 36. Hogya szól a Bolzao-Weierstrass-féle kiválasztási tétel? Mide korlátos sorozatak va koverges részsorozata. 37. Defiiálja a Cauchy-sorozatot! :N R sorozat Cauchy-sorozat, ha > számhoz N=N( ) N küszöbide, hogy ha,m>n - m < 38. Fogalmazza meg a sorozatokra voatkozó Cauchy-féle kovergecia kritériumot! :N R koverges > N=N( ) N, ha,m>n, akkor - m < 39. Mi a defiíciója aak a sorozatak, amelyek a határértékekét kapuk egy a> valós szám m-edik (m N,1<m) gyökét? Legye R + tetszőleges szám m N, m>1 >, ekkor az 1 α = + 1 ( m 1 m ) 1 defiícióál adott rekurzív sorozat koverges, és m 1 lim = m α

6 4. Mi a defiíciója aak, hogy egy valós számsorozat határértéke? R R számhoz N=N(R) N küszöbide, hogy ha >N, akkor >R 41. Mi a defiíciója aak, hogy egy valós számsorozat határértéke -? R R számhoz N=N(R) N küszöbide, hogy ha >N, akkor <R 42. Legye q R. Mit tud modai a (q, N) sorozatról kovergecia szempotjából? :=( q, N) a) ha q > 1 tágabb értelembe koverges és L()=. b) ha q = 1 =1 N kostas és L()=1. c) ha q <1 koverges és L()=. d) ha q -1 diverges. 43. Defiiálja az e számot! 1 lim 1 + : = e 2, Belátható, hogy az 1 + ( N* ) sorozat mooto ő és korlátos, tehát koverges is. 44. Milye tételt ismer mooto övő (és em feltétleül korlátos) sorozatok kovergeciáját és határértékét illetőe? Egy mooto övő sorozat vagy koverges és L()= sup vagy valódi diverges és L()=, azaz mooto övő sorozatokak va határértéke. 45. Mit ért egy sorozat alsó és felső határértéke alatt? :N R H : = { α R ν : id. sor., L( ν) = α } Felső határérték: limsup = lim = L( ) = ma H Alsó határérték: lim if = lim = L( ) = mi H 46. Mit ért végtele sor, illetve aak részletösszeg-sorozata alatt? Legye :N R számsorozat, akkor a = végtele sorak, az = S = formális összeget k ( N * ) véges összeget a k = = = végtele sor részletösszeg-sorozatáak evezzük.

7 47. Fogalmazza meg, mikor evezük egy sort kovergesek, illetve divergesek? A = sor koverges, ha a részletösszeg-sorozata koverges, diverges, ha a részletösszeg-sorozata diverges és = lim S. = def 48. Fogalmazza meg a Cauchy-féle kovergecia-kritériumot sorokra! A sor koverges > N=N( ) N, ha = m>>n, akkor m k= + 1 k < ε 49. Fogalmazza mag a végtele sorok kovergeciájáak egy szükséges feltételét! A sor koverges, akkor =. (Szükséges de em elégséges feltétel. ( ) = koverges (pl.: 1 )). = 1 5. Mit értük abszolút koverges sor alatt? Mi a kapcsolat a koverges és az abszolút koverges sorok között? = abszolút koverges, ha koverges. = Kapcsolat: (pl.: = abszolút koverges = = koverges. 1 ( 1) koverges de em abszolút koverges!) 51. Mit értük pozitív tagú soro? Modja ki az összehasolító kritériumot! A sor pozitív tagú, ha N. = Összehasolító kritérium: Legyeek,y:N R és y N: (i) (ii) Ha Ha diverges, akkor = = y koverges, akkor = y = is diverges (Miorás-kritérium). is koverges (Majorás-kritérium)

8 52. Ismertesse a Leibiz-kritériumot! Milye becslést adhatuk egy koverges Leibiztípusú sor kovergecia-sebességére voatkozóa? = ( ) 1 ( 1) Leibiz-típusú sor koverges, és s = ( 1), akkor = ( >, ( N)) (, N) mooto csökke), Leibiz típusú sor akkor és csakis akkor koverges, ha ( ). Kovergecia-sebességére va becslés: Ha N. S s 53. Modja ki a sorokkal kapcsolatos alapvető műveletek (összeadás, kostassal való szorzás) defiícióját, és a műveletek tulajdoságait! Def: A A = = Tétel: Ha és = y végtele sorok összege alatt a ( = = λ = végtele sor ( R) szerese alatt a = és R, akkor a ( + ) = λ = λα y végtele sorok kovergesek, és + y végtele sort értjük. ) α =, végtele sort értjük. β = y, és = = = y és a λ sorok is kovergesek és + y = α + β, = = = 54. Modja ki a sorok átredezhetőségére voatkozó tételeket! Def.: p:n N bijektív leképezéseket permutációak evezzük. Legye p:n N az N egy permutációja, és :N R számsorozat, ekkor a a p sort = sor egy átredezéséek evezzük. Ha egy sor abszolút koverges, akkor = átredezése is abszolút koverges, és összegük megegyezik. A em abszolút koverges sorokak létezik diverges átredezése. A feltételese koverges sorokak R számhoz létezik átredezésük, amiek összege. 55. Hogya szól a Cauchy-féle gyök-kritérium? Adott sor, ekkor vegyük az = sorozat felső határértékét, L:= limsup. 1) Ha L>1 diverges. = 2) Ha L<1 abszolút koverges. = 3) Ha L=1 akkor em tudjuk eldötei.

9 56. Ismertesse a Cauchy-féle kodezációs elvet! Adott a = sor, ahol > N és (, N) szigorúa mooto csökke. Ekkor sor ekvikoverges a 2 2 = = Példa: sorral sorral. ekvikoverges 2 = = 1 log = 1 2 log 2 = Hogya szól a D Alambert-féle háyados-kritérium? Adott = sor. Tegyük fel, hogy ( N), és legye l:= lim if + 1 és legye L:= lim sup + 1 1) Ha L<1 2) Ha l>1 3) Ha l 1 L módszerrel. abszolút koverges. = diverges. = = -ről em tudjuk meghatározi a kovergeciáját ezzel a 58. Defiiálja két sor Cauchy-szorzatát! Mit tuduk modai két sor Cauchyszorzatáak összegéről? Legyeek = és = y végtele sorok, ekkor a = k= y k k végtele sort a két sor Cauchy-szorzatáak evezzük. Ha a két sor közül az egyik abszolút koverges, a másik meg feltételese (vagy abszolút), akkor a két sor Cauchy-szorzatáak az összege megegyezik az összegeik szorzatával: y = y k k = = = k=

10 59. Értelmezze, ábrázolja és jellemezze az abszolútérték-függvéyt! Def.: Abszolútérték függvéy. ha, függvéy, ( R), ahol = ha, < Jellemzés: Értelmezési tartomáy: D f =(- ;) Értékkészlet: R=[; [ Meete: 1) ] - ;] szig.mo.csökk. 2) [; [ szig.mo.ő. Paritás: páros Zérushely: Szélsőérték: mi.hely: mi.érték: ma.: - Korlátosság: alulról korlátos Felülről em korlátos 1. Értelmezze, ábrázolja és jellemezze az egészrész-függvéyt! Def.: Egészrész függvéy. [ ] függvéy, ( R), ahol []:= k R, melyre k k+ 1 Jellemzés: Értelmezési tartomáy: D f =R Értékkészlet: R=Z Meete: mooto ő Paritás: se em páros se em páratla Korlátosság: em korlátos Szélsőérték: ics Zérushely: [,1)

11 61. Értelmezze, ábrázolja és jellemezze a törtrész-függvéyt! Def.:Törtrész függvéy. -[] függvéy, ( R), ahol []=k, k Z, melyre k k+1 teljesül. Jellemzés: Értelmezési tartomáy : D f =R Értékkészlet: R=[,1) Meete: em mooto, de [k,(k+1)) (k Z) itervallumoko szigorúa mooto ő Paritás: se em páros se em páratla Korlátosság: korlátos, if(frac)=, sup(frac=1) Zérushely: -[]= Z Szelsőérték:mi.hely: Z, mi.érték: 62. Értelmezze, ábrázolja és jellemezze az előjel-függvéyt! Def.: Előjel függvéy. Sig: R {-1,,1} 1 ha > sig() függvéy, ( R), ahol sig( ) = ha = 1 ha < Jellemzés: Értelmezési tartomáy: D f =R Értékkészlet: R={-1,, 1} Meete: mooto ő Paritás: páratla Korlátosság: korlátos, sup sig=1, if sig=-1 Zérushely: = Szélsőérték: mi.hely: R, <, mi.érték:-1 ma.hely: R, >, ma.érték:1

12 63. Mit jelet az, hogy R torlódási potja az A R halmazak? Akkor modjuk, hogy az α elem (pot) az A R számhalmaz torlódás potja, 1) ha az α pot bármely köryezete végtele sok H-beli elemet tartalmaz, azaz ε > :K α H végtele halmaz. ε ( ) 2) ha létezik olya H-beli em stacioárius (stacioárius: csak véges sok egymástól külöböző tagja va) potsorozat, melyek határértéke az α pot. 64. Mit értük poliom és racioális törtfüggvéy alatt? Legyeek és a, a1,..., a adott számok. A P: P( ) = a + a a utasítással értelmezett P függvéyt poliomak evezzük. Legyeek P és Q valós együtthatós poliomok, ahol Q és jelölje ΛQ :{ λ Q( Λ ) = } a Q gyökeiek a halmazát. Az P( ) S: \ Λ Q : S( ) = utasítással értelmezett S függvéyt Q( ) racioális törtfüggvéyek evezzük. 65. Fogalmazza meg a torlódási pot fogalmát sorozatok segítségével! Akkor modjuk, hogy az α elem (pot) az A számhalmaz torlódás potja, ha létezik olya H-beli em stacioárius (csak véges sok egymástól külöböző tagja va) potsorozat, melyek határértéke az α pot. 66. Fogalmazza meg pozitív állítás formájába, hogy az a valós szám em torlódási potja az A R halmazak! R em torlódási potja az A R halmazak, ha a) A ( N) szá msorozatra lim α, vagy ha b) ε > K ( ) ε α A= 67. Mit jelet az, hogy egy H R számhalmaz zárt? Írjo példákat! Def.: 1. H R halmaz zárt, ha {, N}, ( H) h-beli koverges számsorozat határértéke is H-hoz tartozik. 2. H R számhalmaz zárt, ha tartalmazza az összes véges torlódási potját. Példa: Legye α, β és tegyük fel, hogy α < β α, β =, α β számhalmaz zárt. [ ] { }

13 68. Mit jelet az, hogy egy H R számhalmaz yílt? Írjo példákat! Def.: H R halmaz yílt, ha h H-hoz r>, hogy K r (h) H. Példa: Legye α, β és tegyük fel, hogy α < β αβ, =, α < < β számhalmaz yílt. ( ) { } 69. Mit jelet az, hogy egy α szám a H R számhalmaz izolált potja? Írjo példát! { } H, H ' = H torlódási potjaiak a halmaza Ha α H, de α H ', akkor α izolált potja H halmazak. 7. Adja meg a végesbe vett véges határérték defiícióját! lim f ( ) = c, ahol,c R, H f:h R (H R) def ε > δ = δεα (, ) >, ha H és < α < δ akkor f( ) c < ε

14 71. Adja meg a végesbe vett plusz végtele határérték defiícióját! lim f( ) =, ahol R, H f:h R (H R), R R def δ = δ( R, α) > ha H és < α < δ, akkor f ( ) > R 72. Adja meg a végesbe vett míusz végtele határérték defiícióját! lim f( ) =, ahol R, H f:h R (H R), def r R δ = δ(, r α) > ha H és < α < δ, akkor f ( ) < r

15 73. Adja meg a plusz végtelebe vett véges határérték defiícióját! lim f ( ) = c, ahol f:h R H R H c R, ε > def M=M( ) R, ha H és >M f( ) c < ε 74. Adja meg a míusz végtelebe vett véges határérték defiícióját! lim f ( ) = c, ahol f:h R H R - H c R, ε > def m=m( ) R, ha H és <m f( ) c < ε

16 75. Adja meg a plusz végtelebe vett plusz végtele határérték defiícióját! lim f( ) =, ahol f:h R H R H, R R M=M(R) R, ha H és >M def f ( ) > R 76. Adja meg a plusz végtelebe vett míusz végtele határérték defiícióját! lim f( ) =, ahol f:h R H R H, r R M=M(r) R, ha H és >M f ( ) def < r

17 77. Adja meg a míusz végtelebe vett plusz végtele határérték defiícióját! lim f( ) =, ahol f:h R H R - H, def R R m=m(r) R, ha H és <m f ( ) > R 78. Adja meg a míusz végtelebe vett míusz végtele határérték defiícióját! lim f( ) =, ahol f:h R H R - r R m=m(r) R, ha H és <m H, def f ( ) < r

18 79. Legye az f valós-valós függvéy értelmezési tartomáyáak torlódási potja. Fogalmazza meg pozitív állítás formájába, hogy az f-ek az 1 em határértéke a potba. ε > δ > szám eseté Df, hogy < < δ, de f( ) 1 ε 8. Defiiálja a valós függvéyek bal oldali határértékéek a fogalmát! f:h R (H R) H, ( R) Legye δ >, és tekitsük a függvéy H : = α H ( α δα, ) halmazra való leszűkítését! Ha α (H α ) és létezik a leszűkített függvéy határértéke az potba, akkor azt modjuk, hogy f-ek létezik potba a baloldali határértéke. 81. Modja ki a határértékre voatkozó átviteli elvet! lim f ( ) = c H f:h R, c def D f, ( N) számsorozatra, melyre α ( N), és α ( ), igaz, hogy f( ) c ( ). 82. Fogalmazza meg a jobb oldali határértékre voatkozó átviteli elvet! lim f ( ) = c f:h R, H, c α + def D f, ( N) számsorozatra, melyre > α ( N) és lim = α lim f ( ) = c 83. Fogalmazza meg az átviteli elv segítségével, hogy egy valós függvéy határértéke az 1-be 2! f:h R (H R) 1 H lim f( ) = 2 1 átv. elv H ( N) számsorozat, melyre 1 ( N), de lim = 1 teljesül, hogy lim f( ) = Fogalmazza meg az átviteli elv segítségével, hogy egy valós függvéy határértéke a -be -! f:h R (H R) átv. elv H, lim f ( ) = H ( N) számsorozat, melyre ( ) f( ) ( )

19 85. Legye f:r R. Az átviteli elv segítségével fogalmazza meg, hogy lim f =! f:r R - R átv li m f( ) =. elv R ( N) számsorozatra, melyre ( ), teljesül, hogy ( ) f ( ) 86. Írja fel a függvéyek háyadosáak határértékére voatkozó tételt! f,g: H R H, ha létezik f-ek és g-ek határértéke az H potba, akkor az f g függvéyek is létezik határértéke -ba, és műveletek értelmezettek. f lim f ( ) lim ( ) =, feltéve hogy a jobboldalo álló g lim g( ) Nics értelmezve:, 87. Modja ki az összeadás és a határértékképzés kapcsolatát kifejező tételt! f,g: H R (H R) H, ha lim f ( )( = A) és lim g ( )( = B), akkor lim( f + g)( ), és lim( f + g)( ) = A+ B, feltéve, hogy a jobb oldalo álló műveletek értelmezettek. Nics értelmezve: 88. Írja fel a szorzatfüggvéy határértékére voatkozó tételt! f,g: H R (H R) H, ha lim f ( )( = A) és lim g ( )( = B), akkor lim( f g)( ) is, és lim( f g)( ) = A B, feltéve hogy a jobboldalo álló műveletek értelmezettek. Nics értelmezve: 89. Mit tud modai a poliomok véges, illetve végtele helye vett határértékéről? Poliomokak véges helye vett határértéke megegyezik a behelyettesítési értékkel: lim p( ) = p( ) ( R) Poliomok végtelebe vett határértéke főegyüttható egatív. p( ) = a + a a ( R) a :főegyüttható 1, ha a főegyüttható pozitív, ±, ha a a i R i =, :együttható

20 9. Mit tud modai a racioális törtfüggvéyek véges, illetve végtele helye vett határértékéről? P ( ) Def.: S ( ) = ( R\ Q ) Q ={ R Q( )= } alakú függvéyeket Q ( ) racioális törtfüggvéyek evezzük, ahol P,Q poliomok. Határérték: Ha R\ Q, azaz Q, akkor Q ( ) =, mivel P,Q poliomok, ezért lim P ( ) = P ( ), lim Q ( ) = Q ( ) = P ( ) lim S( ) = alakú. Ha P ( ) =, akkor sorozattá alakítva a törtet le lehet egyszerűsítei, ha P ( ) akkor a jobb és baloldali határérték + vagy -, em feltétleül megegyező. P ( ) Ha R\ Q lim S ( ) = Q ( ) -be vett határérték:, ha deg Q>degP, ha degp>degq a b, ha degp=degq és a P, b pedig Q poliomok főegyütthatója.

21 91. Írja le a hatváysor defiícióját! Mit tuduk modai a hatváysor kovergeciatartomáyáról? Mit tud modai a hatváysor összegfüggvéyéek a határértékéről? Hatváysor def.: ( )... ( )... ( ) ( )( )(, ) a + a + + a + = a a a 1 = Kovergecia-tartomáy:, ha α = α : = limsup a : R: =, haα = 1, ha < α < α ( ) { } K : = < R, ha< R< A R ; K ( ) = ; K( ) = { } a ( ) hatváysor abszolút koverges a KR ( ) halmaz potjaiba, = az { > R} halmaz potjaiba diverges. (Az { = R} halmaz potjaiba em tudjuk általába a kovergeciát.) Összegfüggvéy határértéke: Def.: Tegyük fel hogy a ( ) KR f( ) : = = ( ) a hatváysor összegfüggvéyéek evezzük. = ( ) a Tétel: Ha f a a ( ) (, a ) ( R > ) = ( ) hatváysor R kovergecia sugara pozitív. A utasítással értelmezett függvéyt a akkor α K potba lim f ( ) = f( α) = a ( α ). R = hatváysor összegfüggvéye, (A hatváysor összegfüggvéyéek határértéke megegyezik a behelyettesítési értékkel.)

22

23

24

25

26

27

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis 1. Írásbeli beugró kérdések Készítette: Szátó Ádám 2011. Tavaszi félév 1. Írja le a Dedekid-axiómát! Legyeek A R, B R. Ekkor ha a A és b B : a b, akkor

Részletesebben

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK Szerkesztette: Balogh Tamás 2012. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add el! - Így add

Részletesebben

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Legye N, x k R k =,, és tegyük fel, hogy vagy x k 0 k =,, vagy pedig x k 0 k =,, Ekkor + x k + x k Speciális Beroulli-egyelőtleség Ha N és

Részletesebben

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1 A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Ha N és h R, akkor + h + h Mikor va itt egyelőség? Léyeges-e a h feltétel? Számtai-mértai közép Bármely N és,, R, k 0 k =,, választással k

Részletesebben

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága Sorozatok, határérték fogalma. Függvéyek határértéke, folytoossága 1) Végtele valós számsorozatok Fogalma, megadása Defiíció: A természetes számok halmazá értelmezett a: N R egyváltozós valós függvéyt

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis. Írásbeli tételek Készítette: Szátó Ádám 20. Tavaszi félév . Archimedes tétele. Tétel: a > 0 és b R : N : b < a. Bizoyítás: Idirekt úto tegyük fel, hogy

Részletesebben

Gyakorló feladatok II.

Gyakorló feladatok II. Gyakorló feladatok II. Valós sorozatok és sorok Közgazdász szakos hallgatókak a Matematika B című tárgyhoz 2005. október Valós sorozatok elemi tulajdoságai F. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt,

Részletesebben

Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechnika-technika szak, II. évfolyam, 2. félév

Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechnika-technika szak, II. évfolyam, 2. félév Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechika-techika szak, II. évfolyam,. félév Sorozatok: 1. A valós számoko értelmezett műveletek és reláció tulajdoságai. Számok abszolút értéke, itervallumok. Számhalmazok

Részletesebben

Matematika I. 9. előadás

Matematika I. 9. előadás Matematika I. 9. előadás Valós számsorozat kovergeciája +-hez ill. --hez divergáló sorozatok A határérték és a műveletek kapcsolata Valós számsorozatok mootoitása, korlátossága Komplex számsorozatok kovergeciája

Részletesebben

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő.

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő. 3. SOROZATOK 3. Sorozatok korlátossága, mootoitása, kovergeciája Defiíció. Egy f : N R függvéyt valós szám)sorozatak evezük. Ha A egy adott halmaz és f : N A, akkor f-et A-beli értékű) sorozatak evezzük.

Részletesebben

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA Szerkesztette: Balogh Tamás 202. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

Határértékszámítás. 1 Határátmenet Tétel. (Nevezetes sorozatok) (a) n, n 2,... n α (α > 0), 1 n 0, 1. 0 (α > 0), (b) n 2 0,... 1.

Határértékszámítás. 1 Határátmenet Tétel. (Nevezetes sorozatok) (a) n, n 2,... n α (α > 0), 1 n 0, 1. 0 (α > 0), (b) n 2 0,... 1. Határátmeet Határértékszámítás.. Tétel. (Nevezetes sorozatok) 005..5 Készítette: Dr. Toledo Rodolfo (a)... α (α > 0) (b) (c) 0 0... 0 (α > 0) α q (d) c (c > 0) ha q > = ha q = 0 ha q < diverges korlátos

Részletesebben

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is:

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is: . A szupréum elv. = H R felülr l körlátos H fels korlátai között va legkisebb, azaz A és B a A és K B : a K Ekkor ξ-re: mi{k R K fels korlátja H-ak} } a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát

Részletesebben

(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1

(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1 . Bevezető. Oldja meg az alábbi egyeleteket: (a cos x + si x + cos x si x = (b π si x = x π 4 x 3π 4 cos x (c cos x + si x = si x (d x 6 3x = 0 (e x + x = x (f x + 5 + x = 8 (g x + + x + + x + x + =..

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok . fejezet Számsorozatok, számsorok .. Számsorozatok és számsorok... Számsorozat megadása, határértéke Írjuk fel képlettel az alábbi sorozatok -dik elemét! mooto, korlátos, illetve koverges-e! Vizsgáljuk

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Kalkulus példatár. Gselmann Eszter

Debreceni Egyetem. Kalkulus példatár. Gselmann Eszter Debrecei Egyetem Természettudomáyi és Techológiai Kar Kalkulus példatár Gselma Eszter Debrece, 08 Tartalomjegyzék. Valós számsorozatok Elméleti áttekités........................................................

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

Analízis I. gyakorlat

Analízis I. gyakorlat Aalízis I. gyakorlat Kocsis Albert Tihamér, Németh Adriá 06. március 4. Tartalomjegyzék Előszó.................................................... Sorozatok és sorok.............................................

Részletesebben

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok,

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok, l.ch FÜGGVÉNYSOROZATOK, FÜGGVÉNYSOROK, HATVÁNYSOROK Itt egy függvéysorozat: f( A függvéysorozatok olyaok, mit a valós számsorozatok, csak éppe a tagjai em valós számok, 5 haem függvéyek, f ( ; f ( ; f

Részletesebben

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +...

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +... . Függvéysorok. Bevezetés és defiíciók A végtele sorokál taultuk, hogy az + x + x + + x +... végtele összeg x < eseté koverges. A feti végtele összegre úgy is godolhatuk, hogy végtele sok függvéyt aduk

Részletesebben

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2 ANALÍZIS. I. VIZSGA. jauár. Mérök iformatikus szak α-variás Mukaidő: perc. feladat pot) Adja meg az z 4 i)z i egyelet összes megoldását. i + i) + 4i + 4 i +, vagyis z p i p cos 3 + i si ) 3 vagy z p i

Részletesebben

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Számsorozatok, vektorsorozatok konvergenciája Def.: Számsorozatok értelmezése:

Részletesebben

Bevezető analízis II. példatár

Bevezető analízis II. példatár Bevezető aalízis II. példatár Gémes Margit, Szetmiklóssy Zoltá Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Matematikai Itézet 06. ovember 3. Tartalomjegyzék. Bizoyítási módszerek, valós számok 3..

Részletesebben

Függvényhatárérték-számítás

Függvényhatárérték-számítás Függvéyhatárérték-számítás I Függvéyek véges helye vett véges határértéke I itervallumo, ha va olya k valós szám, melyre az I itervallumo, ha va olya K valós szám, melyre I itervallumo, ha alulról és felülről

Részletesebben

A primitív függvény létezése. Kitűzött feladatok. határérték, és F az f egy olyan primitívje, amelyre F(0) = 0. Bizonyítsd be,

A primitív függvény létezése. Kitűzött feladatok. határérték, és F az f egy olyan primitívje, amelyre F(0) = 0. Bizonyítsd be, 6 A primitív üggvéy létezése A primitív üggvéy létezése Kitűzött eladatok. Határozd meg az a és b valós paraméterek értékét úgy hogy az : R ae + b üggvéyek létezze primitív üggvéye! >. Az : [ + [ + olytoos

Részletesebben

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198.

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198. ALGEBRA MÁSODFOKÚ POLINOMOK. Határozzuk meg az + p + q = 0 egyelet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 98.. Határozzuk meg az összes olya pozitív egész p és q számot, amelyre az

Részletesebben

I. rész. Valós számok

I. rész. Valós számok I. rész Valós számok Feladatok 3 4 Teljes idukció Igazolja a teljes idukcióval a következ állítások helyességét!.. k 2 = k= ( + )(2 + ). 6.2. 4 + 2 7 + + (3 + ) = ( + ) 2..3. a) b) ( + ) = +. k ( ) =

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák könyvtár

Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák könyvtár Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák köyvtár Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák köyvtár SOROZATSZERKESZTŐ Fazekas Istvá Lajkó Károly Kalkulus I. példatár programozó és programtervező matematikus

Részletesebben

Függvények határértéke 69. III. Függvények határértéke

Függvények határértéke 69. III. Függvények határértéke Függvéyek határértéke 69 A határérték értelmezése III Függvéyek határértéke Ebbe a fejezetbe taulmáyozi fogjuk a függvéy határértékét egy potba A feladat így fogalmazható meg: Ha adott az f : D valós változójú

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

10.M ALGEBRA < <

10.M ALGEBRA < < 0.M ALGEBRA GYÖKÖS KIFEJEZÉSEK. Mutassuk meg, hogy < + +... + < + + 008 009 + 009 008 5. Mutassuk meg, hogy va olya pozitív egész szám, amelyre 99 < + + +... + < 995. Igazoljuk, hogy bármely pozitív egész

Részletesebben

1. feladatlap megoldása. Analízis II. 1. Vizsgálja meg az alábbi sorokat konvergencia szempontjából! a) n 2 n = 1 1X 1

1. feladatlap megoldása. Analízis II. 1. Vizsgálja meg az alábbi sorokat konvergencia szempontjából! a) n 2 n = 1 1X 1 . feladatlap megoldása Aalízis II.. Vizsgálja meg az alábbi sorokat kovergecia szempotjából! a) X Alkalmazva a gyökkritériumot ("egyszer½usített változatát"): Azaz a sor koverges. b) p a!! p < : X 000

Részletesebben

Sorozatok október 15. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit!

Sorozatok október 15. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit! Sorozatok 20. október 5. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit!. Zh feladat:vizsgálja meg mootoitás és korlátosság szerit az alábbi sorozatot! a + ha ; 2; 5 Mootoitás eldötéséhez vizsgáljuk

Részletesebben

Analízis I. beugró vizsgakérdések

Analízis I. beugró vizsgakérdések Analízis I. beugró vizsgakérdések Programtervező Informatikus szak 2008-2009. 2. félév Készítette: Szabó Zoltán SZZNACI.ELTE zotyo@bolyaimk.hu v1.7 Forrás: Dr. Weisz Ferenc: Prog. Mat. 2006-2007 definíciók

Részletesebben

Analízis feladatgy jtemény II.

Analízis feladatgy jtemény II. Oktatási segédayag a Programtervez matematikus szak Aalízis I. tatárgyához (003004. taév szi félév) Aalízis feladatgy jteméy II. Összeállította Szili László 003 Tartalomjegyzék I. Feladatok 3. Valós sorozatok.......................................

Részletesebben

Sorozatok. [a sorozat szigorúan monoton nő] (b) a n = n+3. [a sorozat szigorúan monoton csökken] (c) B a n = n+7

Sorozatok. [a sorozat szigorúan monoton nő] (b) a n = n+3. [a sorozat szigorúan monoton csökken] (c) B a n = n+7 Bodó Beáta 1 Sorozatok 1. Írja fel az a = 1 +4 sorozat 10. és ( + 1)-edik elemét! [a 10 = 4 14, a +1 = 4 +. Írja fel az a = +4 1 sorozat ( + 1)-edik és ( )-edik tagját! [a +1 = +7 +4, a = 11. Vizsgálja

Részletesebben

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai Taszék Taylor-sorok alkalmazása umerikus sorok vizsgálatára Szakdolgozat Készítette: Témavezet : Walter Petra

Részletesebben

A1 Analízis minimumkérdések szóbelire 2014

A1 Analízis minimumkérdések szóbelire 2014 A1 Aalízis miimumkérdések szóbelire 2014 Halmazelmélet és komplex számok 1. Halmaz, metszet, uió, külöbség halmaz: em defiiált alapfogalom o jelölés: A, B halmazok; a A; a em B (em defiiáljuk) o üreshalmaz:

Részletesebben

A fontosabb definíciók

A fontosabb definíciók A legfontosabb definíciókat jelöli. A fontosabb definíciók [Descartes szorzat] Az A és B halmazok Descartes szorzatán az A és B elemeiből képezett összes (a, b) a A, b B rendezett párok halmazát értjük,

Részletesebben

Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása

Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása EL 1 Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása Az ebben a részben szereplő függvények értelmezési tartománya legyen R egy részhalmaza. EL 2 Definíció: zérushely Az f:d R függvénynek zérushelye

Részletesebben

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva 6. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 6.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

Függvény határérték összefoglalás

Függvény határérték összefoglalás Függvény határérték összefoglalás Függvény határértéke: Def: Függvény: egyértékű reláció. (Vagyis minden értelmezési tartománybeli elemhez, egyértelműen rendelünk hozzá egy elemet az értékkészletből. Vagyis

Részletesebben

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat!

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat! megoldásvázlatok Fizika BSc I/,. feladatsor. Rajzoljuk le a számegyeese az alábbi halmazokat! a { R < 5}, b { R 4}, c { Z 4}, d { Q < 4 6}, e { N 3 }.. Igazak-e az alábbi állítások? Adjuk meg az állítások

Részletesebben

Feladatok valós számsorozatokkal és sorokkal. 1.Feladatok valós számsorozatokkal

Feladatok valós számsorozatokkal és sorokkal. 1.Feladatok valós számsorozatokkal Simo Iloa: Feladatok valós számsorozatokkal Feladatok valós számsorozatokkal és sorokkal Írta és szerkesztette: Simo Iloa Lektorálta: Dr. Pap Margit.Feladatok valós számsorozatokkal A feladatgyűjteméy

Részletesebben

Andai Attila: november 13.

Andai Attila: november 13. Adai Attila: Aalízis éháy fejezete bizoyításokkal Óravázlat 006. ovember 13. Ebbe az óravázlatba az órá elhagzott defiíciókat és a bizoyított tételeket gyűjtöttem össze. i Elemi sorok és függvéyek 1 1.

Részletesebben

6. Számsorozat fogalma és tulajdonságai

6. Számsorozat fogalma és tulajdonságai 6. Számsorozat fogalma és tulajdoságai Taulási cél: A számsorozat fogalmáak és elemi tulajdoságaiak megismerése. A mootoitás, korlátosság vizsgálatáak elsajátítása. Nevezetes sorozatok határértékéek megismerése.

Részletesebben

Analízis előadás és gyakorlat vázlat

Analízis előadás és gyakorlat vázlat Analízis előadás és gyakorlat vázlat Készült a PTE TTK GI szakos hallgatóinak Király Balázs 2010-11. I. Félév 2 1. fejezet Számhalmazok és tulajdonságaik 1.1. Nevezetes számhalmazok ➀ a) jelölése: N b)

Részletesebben

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása 59. Számsorozatok.. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása.. Defiíció. Azokat az f : N R valós függvéyeket, melyek mide természetes számhoz egy a valós számot redelek hozzá, végtele számsorozatokak,

Részletesebben

Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx.

Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx. 1. Archimedesz tétele. Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx. Legyen y > 0, nx > y akkor és csak akkor ha n > b/a. Ekkor elég megmutatni, hogy létezik minden

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének.

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének. Függvények határértéke és folytonossága Egy f: D R R függvényt korlátosnak nevezünk, ha a függvényértékek halmaza korlátos. Ha f(x) f(x 0 ) teljesül minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének

Részletesebben

Kalkulus II., második házi feladat

Kalkulus II., második házi feladat Uger Tamás Istvá FTDYJ Név: Uger Tamás Istvá Neptu: FTDYJ Web: http://maxwellszehu/~ugert Kalkulus II, második házi feladat pot) Koverges? Abszolút koverges? ) l A feladat teljese yilvávalóa arra kívácsi,

Részletesebben

1. gyakorlat - Végtelen sorok

1. gyakorlat - Végtelen sorok . gyakorlat - Végtele sorok 06. március.. Határozza meg az alábbi végtele sorok összegét! a) e e e 3 = e e = e e e e = e e = e e b) c) 4 = 4 + 5 6 + = 6 ) 4 + 6 6 + ) = lim N ) 5 = 6 6 + 5 6 = 7 6 N )

Részletesebben

V. Deriválható függvények

V. Deriválható függvények Deriválható függvéyek V Deriválható függvéyek 5 A derivált fogalmához vezető feladatok A sebesség értelmezése Legye az M egy egyees voalú egyeletes mozgást végző pot Ez azt jeleti, hogy a mozgás pályája

Részletesebben

Határértékszámítás. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo április A határátmenet és a műveletek 12

Határértékszámítás. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo április A határátmenet és a műveletek 12 Határértékszámítás szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo 207. április 23. Tartalomjegyzék. Bevezetés 2 2. Segédállítások 3 3. Nevezetes sorozatok 7 4. A határátmeet és a műveletek 2 5. Az e szám fogalma

Részletesebben

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ. HALMAZOK RELÁCIÓK FÜGGVÉNYEK. Bizoyítsuk be a halmaz-műveletek alapazoosságait! 2. Legye adott az X halmaz legye A B C X. Ha A B := (A B) (B A) akkor bizoyítsuk be hogy

Részletesebben

3.4. gyakorlat. Matematika B1X február 1819.

3.4. gyakorlat. Matematika B1X február 1819. 3.4. gyakorlat Matematika B1X 2003. február 1819. 1. A harmadik el adás (II. 17.) 1.1. Számosság Egyel számosságú halmazok. Véges, megszámlálhatóa végtele és kotiuum számosságú halmazok. Hatváyhalmaz számossága

Részletesebben

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok SOROK Feladatok és megoldások. Numerikus sorok I. Határozza meg az alábbi, mértai sorra visszavezethető sorok esetébe az S -edik részletösszeget és a sor S összegét! )...... k 5 5 5 5 )...... 5 5 5 5 )......

Részletesebben

2010. október 12. Dr. Vincze Szilvia

2010. október 12. Dr. Vincze Szilvia 2010. október 12. Dr. Vincze Szilvia Tartalomjegyzék 1.) Sorozat definíciója 2.) Sorozat megadása 3.) Sorozatok szemléltetése 4.) Műveletek sorozatokkal 5.) A sorozatok tulajdonságai 6.) A sorozatok határértékének

Részletesebben

A Matematika I. előadás részletes tematikája

A Matematika I. előadás részletes tematikája A Matematika I. előadás részletes tematikája 2005/6, I. félév 1. Halmazok és relációk 1.1 Műveletek halmazokkal Definíciók, fogalmak: halmaz, elem, üres halmaz, halmazok egyenlősége, részhalmaz, halmazok

Részletesebben

4. Test feletti egyhatározatlanú polinomok. Klasszikus algebra előadás NE KEVERJÜK A POLINOMOT A POLINOMFÜGGVÉNNYEL!!!

4. Test feletti egyhatározatlanú polinomok. Klasszikus algebra előadás NE KEVERJÜK A POLINOMOT A POLINOMFÜGGVÉNNYEL!!! 4. Test feletti egyhatározatlaú poliomok Klasszikus algebra előadás Waldhauser Tamás 2013 április 11. Eddig a poliomokkal mit formális kifejezésekkel számoltuk, em éltük azzal a lehetőséggel, hogy x helyébe

Részletesebben

Programtervező informatikus I. évfolyam Analízis 1

Programtervező informatikus I. évfolyam Analízis 1 Programtervező informatikus I. évfolyam Analízis 1 2012-2013. tanév, 2. félév Tételek, definíciók (az alábbi anyag csupán az előadásokon készített jegyzetek mellékletéül szolgál) 1. Mit jelent az asszociativitás

Részletesebben

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja Komple számok A komple számok algebrai alakja 1. Ábrázolja a következő komple számokat a Gauss-féle számsíkon! Adja meg a számok valós részét, képzetes részét és számítsa ki az abszolút értéküket! a) 3+5j

Részletesebben

Metrikus terek. továbbra is.

Metrikus terek. továbbra is. Metrius tere továbbra is. Defiíció: Legye X egy halmaz, d : X X R egy függvéy. Azt modju, hogy d metria (távolság), ha.. 3. 4. d d d d x, x 0, x, y 0 x y, x, y dy, x, x, z dx, y dy, z. Az X halmazt a d

Részletesebben

Draft version. Use at your own risk!

Draft version. Use at your own risk! BME Matematika Itézet Aalízis Taszék Adai Attila Bevezető aalízispéldák példatár éháy BSc-s órához 8 Tartalomjegyzék. Halmazalgebra. Teljes idukció 3. Relációk, függvéyek 3 4. Számosságok 6 5. A valós

Részletesebben

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3 Dr. Tóth László, Fejezetek az elemi számelméletből és az algebrából (PTE TTK, 200) Számelméleti függvéyek Számelméleti függvéyek értékeire voatkozó becslések A τ() = d, σ() = d d és φ() (Euler-függvéy)

Részletesebben

Analízis I. Vizsgatételsor

Analízis I. Vizsgatételsor Analízis I. Vizsgatételsor Programtervező Informatikus szak 2008-2009. 2. félév Készítette: Szabó Zoltán SZZNACI.ELTE zotyo@bolyaimk.hu v.0.6 RC 004 Forrás: Oláh Gábor: ANALÍZIS I.-II. VIZSGATÉTELSOR 2006-2007-/2

Részletesebben

Sorok és hatványsorok vizsgálata Abel nyomán

Sorok és hatványsorok vizsgálata Abel nyomán Sorok és hatváysorok vizsgálata Abel yomá Szakdolgozat Készítette: Vákovics Mária Matematika BSc, Matematikai elemz szakiráy Témavezet : Pfeil Tamás adjuktus Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai

Részletesebben

Végtelen sorok. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo március Mértani és teleszkopikus sorok 8

Végtelen sorok. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo március Mértani és teleszkopikus sorok 8 Végtele sorok (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo 207. március 25. Tartalomjegyzék. Bevezetés 2 2. A sor fogalma 3 3. Mértai és teleszkopikus sorok 8 4. Abszolút és feltételese koverges sorok 4 5. Sorok

Részletesebben

KITŰZÖTT FELADATOK A X. OSZTÁLY SZÁMÁRA

KITŰZÖTT FELADATOK A X. OSZTÁLY SZÁMÁRA Kitűzött feladatok a X. osztály számára 7 KITŰZÖTT FELADATOK A X. OSZTÁLY SZÁMÁRA. Legye A egy véges halmaz, amelyre A. Határozd meg az A elemeiek számát úgy, hogy létezze f : A A P(A) bijektiv függvéy.

Részletesebben

2. gyakorlat - Hatványsorok és Taylor-sorok

2. gyakorlat - Hatványsorok és Taylor-sorok . gyakorlat - Hatváysorok és Taylor-sorok 9. március 3.. Adjuk meg az itt szereplő sorok kovergeciasugarát és kovergeciaitervallumát! + a = + Azaz a hatváysor kovergeciasugara. Az biztos, hogy a (-,) yílt

Részletesebben

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet Debrecei Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudomáyi Kar Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz a megoldásra feltétleül ajálott feladatokat jelöli e feladatokat a félév végére megoldottak

Részletesebben

Kitűzött feladatok Injektivitás és egyéb tulajdonságok 69 KITŰZÖTT FELADATOK

Kitűzött feladatok Injektivitás és egyéb tulajdonságok 69 KITŰZÖTT FELADATOK Kitűzött feladatok Ijektivitás és egyéb tulajdoságok 69 1. KITŰZÖTT FELADATOK Határozd meg az összes szigorúa mooto f:z Z függvéyt, amely teljesíti az f ( xy) = f ( y), x, y Z összefüggést és létezik k

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Kalkulus I. Gselmann Eszter

Debreceni Egyetem. Kalkulus I. Gselmann Eszter Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kalkulus I. Gselmann Eszter Debrecen, 2011 A matematikában a gondolat, ami számít. (Szofja Vasziljevna Kovalevszkaja) Tartalomjegyzék 1. Halmazok,

Részletesebben

BSc Analízis I. előadásjegyzet

BSc Analízis I. előadásjegyzet BSc Aalízis I. előadásjegyzet 2009/200. őszi félév Sikolya Eszter ELTE TTK Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai Taszék 200. április 30. ii Tartalomjegyzék Előszó v. Bevezetés.. Logikai állítások,

Részletesebben

Végtelen sorok konvergencia kritériumai

Végtelen sorok konvergencia kritériumai Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Végtele sorok kovergecia kritériumai BSc Szakdolgozat Készítette: Gyebár Tüde Matematika BSc, Matematikai elemző szakiráy Témavezető: Bátkai Adrás Alkalmazott

Részletesebben

A sorozat fogalma. függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet. az értékkészlet a komplex számok halmaza, akkor komplex

A sorozat fogalma. függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet. az értékkészlet a komplex számok halmaza, akkor komplex A sorozat fogalma Definíció. A természetes számok N halmazán értelmezett függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet a valós számok halmaza, valós számsorozatról beszélünk, mígha az

Részletesebben

f(x) a (x x 0 )-t használjuk.

f(x) a (x x 0 )-t használjuk. 5. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 5.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

A valós számok halmaza

A valós számok halmaza VA 1 A valós számok halmaza VA 2 A valós számok halmazának axiómarendszere és alapvető tulajdonságai Definíció Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti a következő axiómarendszerben

Részletesebben

ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK

ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK Szerkesztette: Balogh Tamás 2014. március 17. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a info@baloghtamas.hu e-mail címen! Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, x x 2 dx = arctg x + C = arcctgx + C,

Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, x x 2 dx = arctg x + C = arcctgx + C, 25.2.8. Kalkulus I. NÉV:... A csoport EHA:... FELADATOK:. Lineáris transzformációk segítségével ábrázoljuk az f() = ln(2 3) függvényt. 7pt 2. Határozzuk meg az f() = 2 3 + 2 2 2 + függvény szélsőértékeit

Részletesebben

Gyakorló feladatok I.

Gyakorló feladatok I. Gyakorló feladatok I. (Függvények határértéke és folytonossága) Analízis 2. (A,B, C szakirány, keresztfélév) Programtervező informatikus szak 2013-2014. tanév tavaszi félév Összeállította: Szili László

Részletesebben

Fourier sorok FO 1. Trigonometrikus. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel!

Fourier sorok FO 1. Trigonometrikus. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel! Fourier sorok FO Trigoometrikus Fourier sorok FO Trigoometrikus redszer Defiíció: trigoometrikus redszer Az {, cos x, si x, cos x, si x, cos 3x, si 3x, } függvéyekből álló (végtele sok függvéyt tartalmazó)

Részletesebben

2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia

2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia 2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia Tartalomjegyzék 1.) Az egyváltozós valós függvény fogalma, műveletek 2.) Zérushely, polinomok zérushelye 3.) Korlátosság 4.) Monotonitás 5.) Szélsőérték 6.) Konvex

Részletesebben

forgási hiperboloid (két köpenyű) Határérték: Definíció (1): Az f ( x, y) függvénynek az ( x, y ) pontban a határértéke, ha minden

forgási hiperboloid (két köpenyű) Határérték: Definíció (1): Az f ( x, y) függvénynek az ( x, y ) pontban a határértéke, ha minden Kétváltozós függvéek Defiíció: f: R R vag z f(,) Szeléltetés:,,z koordiátaredszerbe felülettel Pl z + forgási paraboloid z R ( + ) félgöb z + + forgási iperboloid (két köpeű) z + forgási iperboloid (eg

Részletesebben

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk:

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk: Kocsis Júlia Egyelőtleségek 1. Feladat: Bizoytsuk be, hogy tetszőleges a, b, c pozitv valósakra a a b b c c (abc) a+b+c. Megoldás: Tekitsük a, b és c számok saját magukkal súlyozott harmoikus és mértai

Részletesebben

Sorozatok A.: Sorozatok általában

Sorozatok A.: Sorozatok általában 200 /2002..o. Fakt. Bp. Sorozatok A.: Sorozatok általába tam_soroz_a_sorozatok_altalaba.doc Sorozatok A.: Sorozatok általába Ad I. 2) Z/IV//a-e, g-m (CD II/IV/ Próbálj meg róluk miél többet elmodai. 2/a,

Részletesebben

Funkcionálanalízis. n=1. n=1. x n y n. n=1

Funkcionálanalízis. n=1. n=1. x n y n. n=1 Funkcionálanalízis 2011/12 tavaszi félév - 2. előadás 1.4. Lényeges alap-terek, példák Sorozat terek (Folytatás.) C: konvergens sorozatok tere. A tér pontjai sorozatok: x = (x n ). Ezen belül C 0 a nullsorozatok

Részletesebben

2014. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia

2014. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia 24. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia A differenciálszámítás az emberiség egyik legnagyobb találmánya és ez az állítás nem egy matek-szakbarbár fellengzős kijelentése. A differenciálszámítás segítségével

Részletesebben

Alapfogalmak, valós számok Sorozatok, határérték Függvények határértéke, folytonosság A differenciálszámítás Függvénydiszkusszió Otthoni munka

Alapfogalmak, valós számok Sorozatok, határérték Függvények határértéke, folytonosság A differenciálszámítás Függvénydiszkusszió Otthoni munka Pintér Miklós miklos.pinter@uni-corvinus.hu Ősz Alapfogalmak Halmazok Definíció Legyen A egy tetszőleges halmaz, ekkor x A (x / A) jelentése: x (nem) eleme A-nak. A B (A B) jelentése: A (valódi) részhalmaza

Részletesebben

Sorozatok. 5. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Sorozatok p. 1/2

Sorozatok. 5. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Sorozatok p. 1/2 Sorozatok 5. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Sorozatok p. 1/2 A sorozat definíciója Definíció. A természetes számok halmazán értelmezett valós értékű a: N R függvényt

Részletesebben

GRUBER TIBOR. ANALÍZIS III. Folytonosság

GRUBER TIBOR. ANALÍZIS III. Folytonosság GRUBER TIBOR ANALÍZIS III. Folytoosság 3 Tartalom A. A RENDEZETT SZÁM N-ESEK TERE I. K N TOPOLÓGIÁJÁNAK ALAPJAI 1. K N struktúrája........................ 7 2. Nyílt halmazok és zárt halmazok...............

Részletesebben

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal Egy lehetséges tételsor megoldásokkal A vizsgatétel I része a IX és X osztályos ayagot öleli fel, 6 külöböző fejezetből vett feladatból áll, összese potot ér A közzétett tétel-variások és az előző évekbe

Részletesebben

18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható

18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható 8. Valószí ségszámítás. (Valószí ségeloszlások, függetleség. Valószí ségi változók várható értéke, magasabb mometumok. Kovergeciafajták, kapcsolataik. Borel-Catelli lemmák. Nagy számok gyege törvéyei.

Részletesebben

4. SOROK. a n. a k (n N) a n = s, azaz. a n := lim

4. SOROK. a n. a k (n N) a n = s, azaz. a n := lim Példák.. Geometriai sor. A aq n = a + aq + aq 2 +... 4. SOROK 4. Definíció, konvergencia, divergencia, összeg Definíció. Egy ( ) (szám)sorozat elemeit az összeadás jelével összekapcsolva kapott a + a 2

Részletesebben