18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható"

Átírás

1 8. Valószí ségszámítás. (Valószí ségeloszlások, függetleség. Valószí ségi változók várható értéke, magasabb mometumok. Kovergeciafajták, kapcsolataik. Borel-Catelli lemmák. Nagy számok gyege törvéyei. Függetle összeg kovergeciája. Kolmogorov-háromsortétel. Nagy számok er s törvéyei. Gyege kovergecia, karakterisztikus függvéy. Cetrális határeloszlás tétel. Iterált logaritmus tétel.) Alapfogalmak. Deíció. Valószí ségi mértéktére egy (Ω, A, P) hármast értük, ahol Ω egy emüres halmaz (az elemi eseméyek halmaza), A egy Ω- értelmezett σ-algebra (az eseméyek halmaza) és P egy valószí ségi (azaz -re ormált) mérték az Ω alaphalmazo. Deíció.2 Legye (X, F) egy mérhet tér. Egy X : Ω X leképezés valószí ségi változó, ha (A, F)-mérhet, azaz X (F ) A mie F F eseté. Az X valváltozó által geerált σ-algebra: σ(x) := {X (F ) F F} Ω. Deíció.3 Az X valváltozó eloszlása az alábbi mérték a képtére: Q X (F ) := P (X (F )), F F. Deíció.4 Az X : Ω R valósba képez valváltozó eloszlásfüggvéye: F X (t) := P (X < t) = Q X ((, t)), ahol t R. Valós valváltozó abszolút folytoos eloszlású, ha eloszlása abszolút folytoos a Lebesgue-mértékre. Ilyekor létezik a s r ségfüggvéye: (ami persze em más, mit a Rao-Nykoim erivált). f X (t) := Q X λ Tétel.5. F X eloszlásfüggvéy mooto öv, balról folytoos és F ( ) = 0, F ( ) =. (Megjegyzés: ez csak -imba karakterizál!) 2. f X s r ségfüggvéy f X 0 λ-m.m. és R f X(t) λ(t) =. Készítette Mátyás Zalá.

2 Deíció.6 Függetleség.. A,..., A véges sok eseméy függetle, ha P (A i... A ik ) = k P (A ij ) k és i... i k eseté. 2. A, A 2,... végtele sok eseméy függetle, ha mie véges részreszere függetle. 3. {A γ A, γ Γ} halmazreszerek függetleek, ha mie olya {A γ, γ Γ} részreszer függetle, ahol A γ A γ. 4. X γ, γ Γ valószí ségi változók függetleek, ha σ(x γ ), γ Γ függetle halmazreszerek. Tétel.7 Kolmogorov 0- törvéye. Legyeek A, A 2,... σ-algebrák, B := σ(a, A +,...) peig a megfelel farok σ-algebrák. Ekkor C B = eseté P (C) = 0 vagy P (C) =. Tétel.8 Borel-Catelli lemma. Legyeek A, A 2,... eseméyek. Ekkor a) P (A ) < P (lim sup A ) = 0 = b) Ha az eseméyek függetleek is, akkor a tétel megforítható. Deíció.9 Várható érték (mometum): E(X) := X(ω)P (ω), ha Ω ez létezik. Magasabb mometumok: E(X k ) Szóráségyzet: D 2 (X) := E[(X E(X)) 2 ], ha X L 2 Kovariacia: cov(x, Y ) := E[(X EX)(Y EY )] = E(XY ) E(X)E(Y ) Tétel.0 Ha a megfelel mometumok létezek, akkor EX = R t Q X(t) = R tf X(t) λ(t) = X 0 egészérték EX = = [ F X (t) F X ( t)] t 0 P (X ) Jese egyel tleség. ϕ kovex, létezik EX E(ϕ(X)) és E(ϕ(X)) ϕ(ex) (Megjegyzés: Az egyel tleség iráya köye megjegyezhet arról, hogy a szóráségyzet miig emegatív.) 2

3 EX <, EY < eseté X, Y függetle E(XY ) = EX EY Függetleség eseté D 2 (X + Y ) = D 2 (X) + D 2 (Y ) X, Y függetle korrelálatla (Vigyázat! Forítva em igaz!!!) 2 Kovergeciafajták és kapcsolataik. Az valószí ség (azaz P-m.m.), L p -beli és sztochasztikus kovergecia fogalmait ismertek tekitem, ezeket em eiálom. Deíció 2. Legye (S, ρ) egy teljes szeparábilis metrikus tér, (Q ) = peig rajta értelmezett mértékek sorozata. A mértéksorozat gyegé koverges és határértéke Q, ha f C b (S) (azaz folytoos és korlátos függvéy) eseté f Q w f Q. Jelölése: Q Q. Valváltozók X sorozata eloszlásba kovergál egy X valváltozóhoz, ha w Q X Q X gyegé. Jelölése: X X. Deíció 2.2 H L (Ω, A, P ) valváltozók halmaza egyeletese itegrálható, ha sup X P 0, mi c. X H{ X >c} Tétel 2.3 (A kovergeciafajták közötti kapcsolatok.) val. kov. = sztoch. kov. = eloszlásbeli L p -kovergecia = sztoch. kov. = eloszlásbeli X X sztochasztikusa = k : X k X val. Riesz-lemma. X X sztochasztikusa és létezik ε ullsorozat, amire P ( X X > ε ) < = valószí séggel is koverges. = A sztochasztikus és a gyege kovergecia metrizálható. L p X X X sztochasztikusa és { X p } = egyeletese itegrálható. X Cramer-Sluckij lemma. X X eloszlásba és ϱ(y, X ) 0 sztochasztikusa = Y X eloszlásba. w Q Q F (x) F (x) x c(f ) folytoossági potba. 3

4 Deíció 2.4 Legye (S, ρ) teljes szeparábilis metrikus tér. Valószí ségi mértékek P halmaza feszes, ha ε > 0 K ε kompakt halmaz, amire Q P eseté Q(S \ K ε ) < ε. P relatív kompakt, ha mie végtele halmazáak va gyegé koverges részhalmaza. Tétel 2.5 Prohorov tétele. (S, ρ) teljes szeparábilis metrikus tér eseté feszesség relatív kompaktság. Tétel 2.6 Helly tétele. F eloszlásfüggvéyek R-e = F k részsorozat és G mooto öv, balról folytoos függvéy, hogy F k (x) G(x) mie x c(g) folytoossági potba. 3 Cetrális határeloszlás tételek. Deíció 3. Az X : Ω R valósba képez valváltozó karakterisztikus függvéye ϕ X : R C, ahol ϕ X (t) := E(e itx ). (Megjegyzés: A vájtszem ek azoal észrevehetik, hogy ez em más, mit a mometumgeeráló függvéy megszorítva a képzetes tegelyre.) Tétel 3.2 (A karakterisztikus függvéy tulajoságai.) ϕ X (t), ϕ X (0) = és ϕ X pozitív szemieit függvéy. X,..., X függetle valváltozók = ϕpi X i (t) = i ϕ Xi (t) E X < = ϕ X -szer folytoosa iereciálható, és emellett ϕ (k) X (0) = ik E(X k ), ahol k =,...,. Lévy-féle iverziós formula. lim c 2π c c e ita e itb ϕ X (t)t = it Uicitás tétel. ϕ X meghatározza F X -et. = P (a < X < b) + [P (X = a) + P (X = b)]. 2 Folytoossági tétel. X X = ϕ X (t) ϕ X (t) véges itervallumo egyeletese. Megforítva: ϕ X (t) Ψ(t) t R és Ψ 0-ba folytoos függvéy = Ψ = ϕ X karakterisztikus függvéy és X X gyegé. 4

5 Deíció 3.3 Staar ormális eloszlás. X staar ormális eloszlású valváltozó, ha karakterisztikus függvéye ϕ X (t) = e t2 2. Jelölés: X N(0, ). Tétel 3.4 Moivre-Laplace tétel. (Alias -imeziós szimmetrikus bolyogás.) X, X 2,... függetle valváltozók P (X = ) = P (X = ) = eloszlással, S := X i. Ekkor S N(0, ). i= Tétel 3.5 Hicsi iterált logaritmus tétele. Legye X, X 2,... egy imeziós szimmetrikus bolyogás. Ekkor valószí séggel lim sup lim if S 2 log log = S 2 log log =. Deíció 3.6 X j, ( =,... ; j =,..., k ) függetle szériasorozat, ha a szerepl valváltozók x -re függetleek. Aszimptotikus kicsiység (AK) feltétele: max 0, mi. j D2 X j, Cetrális határeloszlás (CH): X N(0, ). Lieberg-feltétel (L): ε > 0-ra L(, ε) := k E(Xj,χ 2 { Xj, >ε}) 0, mi. Tétel 3.7 Lieberg-Feller tétel. Legye X j, ( =,... ; j =,..., k ) k egy függetle szériasorozat, EX j, = 0, D 2 X j, =, S := k X j,. Ekkor a részletösszegekre (L) (AK) + (CH). Megjegyzés 3.8 A cetrális határeloszlás tételek szemléletese azt fejezik ki, hogy agy számú kicsi, közel függetle véletle hatás összegz ése jó közelítéssel ormális eloszlást ereméyez. Ez az ige általáos moell sok jeleségre alkalmazható (lás pélául a regeteg külöböz statisztikai próbát), ez az oka a CHT közpoti szerepéek. Természetese emcsak a kovergecia téye, haem aak sebessége is léyeges, err l szól a hírhet Berry-Essée tétel. 5

6 4 Függetle összeg kovergeciája. Ebbe a fejezetbe el foruló X, X 2,... valváltozók függetleek, részletösszegüket S -el jelöljük. Tétel 4. Kolmogorov tétele. S 0 vagy valószí séggel kovergál. Lévy tétele. S sztochasztikusa koverges valószí séggel koverges. Nagy számok gyege törvéye. X, X 2,... függetle, azoos eloszlású (ii. = iepeet a ietically istribute) valváltozók, EX sztochasztikusa, s t L 2 -be is. EX 2 < = S Feller tétele. X i ii. eseté a számsorozat, amelyre S a 0 sztochasztikusa P ( X > ) 0, mi. Nagy számok er s törvéye. X i függetle vv.-k, i= i= D 2 (X i ) i 2 < = [X i EX i ] 0 valószí séggel. (Speciálisa X i ii. eseté S EX valószí séggel.) Kolmogorov féle er s törvéy. X i ii. = (i) S c kostas valószí séggel = EX <. (ii) EX < = S EX valószí séggel. Kolmogorov háromsor tétele. Jelölje a c szitbe levágott valváltozót Xj c := X j χ { Xj c}. (i) Tfh. c : P ( X j > c) < j EXj c < j D 2 (Xj c ) < j } = j X j val. koverges. (ii) X j valószí séggel koverges = a feti három sor c R eseté koverges. 6

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek Wieer folyamatok A következő két feladat azt mutatja, hogy az az eseméy, hogy egy sztochasztikus folyamat folytoos trajektóriájú-e vagy sem em határozható meg a folyamat véges dimeziós eloszlásai segítségével,

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Barczy Mátyás és Pap Gyula. Sztochasztikus folyamatok. (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat)

Barczy Mátyás és Pap Gyula. Sztochasztikus folyamatok. (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat) Barczy Mátyás és Pap Gyula Sztochasztikus folyamatok Példatár és elméleti kiegészítések I. Rész (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat mobidiák könyvtár Barczy Mátyás és Pap Gyula Sztochasztikus folyamatok

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

Wiener-folyamatok legfontosabb tulajdonságai. Poisson-folyamatok.

Wiener-folyamatok legfontosabb tulajdonságai. Poisson-folyamatok. Wiener-folyamatok legfontosabb tulajdonságai. Poisson-folyamatok. Láttuk, hogy a Wiener-folyamat teljesíti az úgynevezett funkcionális centrális határeloszlástételt. Ez az eredmény durván szólva azt fejezi

Részletesebben

Mozgóátlag folyamatok

Mozgóátlag folyamatok Mozgóátlag folyamatok 3.. Deníció. Legyen ε(t független érték zaj, vagy fehér zaj - gyakran Gauss fehér zaj (GWN, Gaussian white noise. Ekkor az X(t = β ε(t + β ε(t +... + β q ε(t q folyamatot q-rend mozgóátlag

Részletesebben

Sztochasztikus folyamatok

Sztochasztikus folyamatok Sztochasztikus folyamatok Pap Gyula, Sz cs Gábor Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet, Sztochasztika Tanszék Utolsó frissítés: 2014. február 8. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Sztochasztikus folyamatok

Részletesebben

Készítette: Fegyverneki Sándor

Készítette: Fegyverneki Sándor VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS Összefoglaló segédlet Készítette: Fegyverneki Sándor Miskolci Egyetem, 2001. i JELÖLÉSEK: N a természetes számok halmaza (pozitív egészek) R a valós számok halmaza R 2 {(x, y) x, y

Részletesebben

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek.

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek. A Valószínűségszámítás II. előadássorozat második témája. A CENTRÁLIS HATÁRELOSZLÁSTÉTEL A valószínűségszámítás legfontosabb eredménye a centrális határeloszlástétel. Ez azt mondja ki, hogy független valószínűségi

Részletesebben

A következő feladat célja az, hogy egyszerű módon konstruáljunk Poisson folyamatokat.

A következő feladat célja az, hogy egyszerű módon konstruáljunk Poisson folyamatokat. Poisson folyamatok, exponenciális eloszlások Azt mondjuk, hogy a ξ valószínűségi változó Poisson eloszlású λ, 0 < λ

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele soro. Bevezetés és defiíció Bevezetését próbálju meg az + + 4 + + +... végtele összege értelmet adi. Mivel végtele soszor em tudu összeadi, emiatt csa az első tagot adju össze: legye s = + +

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma 94 Műveletek II MŰVELETEK A művelet fogalma Az elmúlt éveke már regeteg művelettel találkoztatok matematikai taulmáyaitok sorá Először a természetes számok összeadásával találkozhattatok, már I első osztálya,

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László Valószíűségszámítás és matematka statsztka Ketskeméty László Budapest, 996 Tartalomjegyzék I. fejezet VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS 4. Kombatorka alapfogalmak 5 Elleőrző kérdések és gyakorló feladatok 7. A valószíűségszámítás

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges.

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges. ERMODINMIK I. FÉELE els eergia: megmaraó meyiség egy izolált reszerbe (eergiamegmaraás törvéye) mikroszkóikus kifejezését láttuk Izolált reszer falai: sem mukavégzés sem a reszer állaotáak mukavégzés élküli

Részletesebben

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy?

Miért pont úgy kombinálja kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere (2SLS) az instrumentumokat, ahogy? Mért pot úgy kombálja kétfokozatú legksebb égyzetek módszere (2SLS az strumetumokat, ahogy? Kézrat A Huyad László 60. születésapjára készülő köyvbe Kézd Gábor 2004. júlus A Budapest Corvus Egyetem rövd

Részletesebben

azonosságot minden 1 i, l n, 1 j k, indexre teljesítő együtthatókkal, amelyekre érvényes a = c (j) i,l l,i

azonosságot minden 1 i, l n, 1 j k, indexre teljesítő együtthatókkal, amelyekre érvényes a = c (j) i,l l,i A Cochran Fisher tételről A matematikai statisztika egyik fontos eredménye a Cochran Fisher tétel, amely a variancia analízisben játszik fontos szerepet. Ugyanakkor ez a tétel lényegét tekintve valójában

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék Tartalom 1. Bevezetés 3 2. Kockázati modellek

Részletesebben