Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha"

Átírás

1 . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =, a mértai sor összegképlete szerit. H agy, akkor már elhayagolhatóa kicsi, ezért s =, emiatt természetes azt modai, hogy A továbbiakba 4 =. a a... alakú ú. végtele sorokat vizsgáluk, ahol -ek valós számok. Ezt a végtele mértai sort a következőképpe jelöljük:.. defiíció (Végtele sor kovergeciája). A végtele sor -edik részletösszege: s = a a. Ha a részletösszegek sorozata az L számhoz kovergál, s = L, akkor azt modjuk, hogy a végtele sor koverges és összege L. Egyébkét a végtele sort divergesek modjuk. Példa:. Mutassa meg, hogy az ( )... végtele sor koverges és összege. Megoldás: Legye s = ( ) Mivel k(k) = k k, ezért s = ( ) ( 3 ) ( 3 4 =. ) ( ) Ie. Az s = = q q q... q < eseté koverges, egyébkét diverges, mert s = q q q = q q, ha q és q 0 akkor és csak akkor, ha q <. Megjegyzés: A kovergecia difiíciójából látszik, hogy a végtele sor kovergeciájá em változtat az, ha véges számú tagot hozzáaduk vagy ha elveszük.. tétel (Műveletek sorokkal). Ha és b koverges sorok, továbbá = A és b = B, akkor. ( b ) = A B. ( b ) = A B 3. k = ka, ahol k tetszőleges valós szám. Bizoyítás: Csak.-et bizoyítjuk. A ( b ) - edik részletösszege: s = (a b ) (a b ) ( b ) = (a a ) (b b b ) = A B. Mivel A A és B B, ezért s A B. Példa: Határozza meg a Megoldás: = 3 6 = = = 3 6 sorozat összegét! = = = 3, 6 a mértai sor összegképlete alapjá.. Kovergeciakritériumok A végtele sorral kapcsolatba két kérdés fogalmazható meg:. Koverges-e a végtele sor?. Ha a végtele sor koverges, akkor mi az összege? Az alábbi tétel egy szükséges feltételt ad a végtele sor kovergeciájára:

2 . tétel. Ha a végtele sor koverges, akkor Bizoyítás: Nyilvá = 0. = (a a ) (a a ) = s s Mivel a végtele sor koverges, ezért s = s = L valamely valós L szám eseté. Így = s s = s s = L L = 0 Következméy: Ha a em létezik vagy em véges, akkor a végtele sor diverges. Példák:. végtele sor diverges, mert =. = ( ) végtele sor diverges, mert em létezik a = ( ). Ha a végtele sor eseté = 0, akkor lehet, hogy a végtele sor koverges, de lehet, hogy diverges. Példák:. A = végtele sor koverges és = 0.. A = végtele sor diverges, mert s = ( 3 ) ( )... 8 ( ) =, ezért a részletösszegek sorozata a -hez tart. A sorozatokál taultuk, hogy egy mooto övő sorozat potosa akkor koverges, ha korlátos. Eek a tételek a következméye az alábbi: 3. tétel. Legye 0 mide pozitív egész eseté. a végtele sor potosa akkor koverges, ha az s részletösszegek sorozata korlátos. A következő kritérium azt mutatja, hogy gyakra a végtele sort egy alkalmas improprius itegrállal összehasolítva megválaszolhatjuk a kovergecia kérdését. 4. tétel (Itegrákritérium). Legye csupa pozitív tagból álló sorozat. Tegyük fel, hogy va olya pozitív egész N és az [N, ) félegyeese csökkeő f(x) függvéy, amelyre = f() mide N eseté. a végtele sor és az improprius itegrál vagy egyszerre N koverges vagy diverges. Bizoyítás: A bizoyításba az N = esetre szorítkozuk (az általáos eset bizoyítása hasolóa k törtéik). Mivel f(x) csökkeő, ezért a k k k, ha k. Ezért egyrészt a a másrészt a 3 k a a a 3 3 a s a = = Ebből látszik, hogy ha az koverges, ami most azt jeleti, hogy felülről korlátos, akkor s is felülről korlátos lesz, tehát koverges. Másrészt, ha diverges, akkor em lesz alulról korlátos, ezért s sem, tehát is diverges.

3 Példa: A = p ha p, mivel f(x) = x p ha x ; f() = p koverges, ha p > és diverges, függvéy mooto csökkeő és az x dx improprius itegrál a p p-szabály alapjá koverges, ha p > és diverges, ha 0 < p. 5. tétel (Összehasolító kritérium). Legye olya végtele mértai sor, ahol 0.. Ha va olya koverges c sor és N pozitív egész, hogy mide > N eseté c, akkor végtele sor is koverges. (Majorás kritérium). Ha va csupemegatív tagból álló diverges d végtele sor és N pozitív egész szám, hogy mide > N eseté d, akkor sor diverges. (Miorás kritérium) Bizoyítás:. Az s = a, ( N) részletösszegre felső korlát a a a a N =N koverges végtele sor.. A végtele sorak ics felső korlátja, mert ha lee, akkor a d d d N =N felső korlátja lee d részletösszegeiek, tehát d is koverges lee, ami elletmodás. Példa. A sor koverges, mert 0 < és. a = = végtele sor koverges. végtele mértai sor diverges, mert = és a végtele sor diverges. = 6. tétel (Limeszes összehasolító kritériumok). Tegyük fel, hogy valamely pozitív egész N-re igaz, hogy > 0 és b > 0, h > N.. ha = c > 0, akkor és b egyszerre b kovergesek vagy egyszerre divergesek. c. ha b koverges. 3. ha b diverges. = 0 és b koverges, akkor is = és b diverges, akkor is Bizoyítás. Csak.-et bizoyítjuk. A feltétel miatt létezik egy M egész, hogy > M eseté b c < c, c < c < c b, c < b < 3c, c b < < 3c b. Ha b koverges, akkor 3c b is az, ezért az összehasolító kritérium alapjá sor is az. Ha b sor diverges, akkor c b is az, emiatt az összehasolító kritérium alapjá is diverges. Példák. A l = és. A = koverges. 3 = 3 sor koverges, mert = és a l = végtele sor diverges, mert = végtele sor diverges. 7. tétel (Háyadoskritérium). Legye csupa pozitív tagból álló végtele sor. Tegyük fel, hogy = ρ.. ha ρ <, akkor kovergese;. ha ρ >, akkor diverges; 3. ha ρ =, akkor a kritérium em alkalmazható. Bizoyítás.. Tegyük fel, hogy ρ <. létezik r, amelyre ρ < r < és N pozitív egész, hogy a < r, ha N. a N a N < r a N < ra N 3

4 a N a N < r a N < ra N < r a N és általába a Nm < r m a N. s felülről becsülhető a a a a N a N ra N r a N = a a a N a N ( r r... ) koverges sorral, így is koverges.. Ha ρ >, akkor létezik N, hogy N eseté 3. A ezért >, a N < a N < a N <... ezért a sorozat tagjai em tartaak a 0-hoz, így a a végtele sor diverges. és = = sorokra teljesül, hogy ρ = = és az első egy diverges, a második pedig egy koverges sor. Példák. A. A = = ()!, ezért = végtele sor koverges, mert = és ()! = = 0 <. végtele sor diverges, mert = = () és így () = >. 8. tétel (Gyökkritérium). Legye csupa pozitív tagból álló végtele sor. Tegyük fel, hogy a = ρ.. ha ρ <, akkor kovergese;. ha ρ >, akkor diverges; 3. ha ρ =, akkor a kritérium em alkalmazható. és Bizoyítás:. Ha a = ρ <, akkor egy rögzített ρ < r < eseté létezik N, hogy < r, < r, h N, alkalmas pozitív egész N eseté. Meg kell mutatuk, hogy s, ( N) felülről korlátos. Nyilvá:. Ha s = a a N a N a N < a a N r N r N r a a N r N r N a a N rn r. a = ρ >, akkor létezik N, hogy >, h N, ezért >, h N és így 0, ezért a végtele sor diverges. Példa: A végtele sor koverges, mert = = <. A következő tételbe ú. alteráló sorokkal foglalkozuk. Legyeek > 0. az a a a 3 a 4 váltakozó előjelű végtele sort alteráló sorak modjuk. 9. tétel (Leibiz-kritérium). A feti alteráló sor koverges, ha mooto csökkeő és = 0. Bizoyítás. A m-edik részletösszeg: s m = (a a ) (a 3 a 4 ) (a m a m ). s (m) = s m (a m a m ), ahol a mooto csökkeés miatt (a m a m ) 0. Igy az s m sorozat mooto övő. Másrészt s m = a (a a 3 ) (a 4 a 5 ) (a m a m ) a m a, megit csak a mooto csökkeés miatt. Mivel s m mooto ő és felülről korlátos, emiatt létezik a s m. De m s m = (s m a m) = m m s m a m = s m, m m m 4

5 ezért létezik a véges s. Példa: A ( ) = 3 4 = alteráló sor koverges, mert = mooto csökkeve tart a 0-hoz.. defiíció. A végtele sor abszolút koverges, ha koverges. Példa A = ( ) = végtele sor a Leibiz kritérium szerit koverges, és a tagok abszolút értékét véve a = = is koverges sor lesz az itegrál kritérium szerit, tehát az eredeti sor abszolút koverges. 3. defiíció. A koverges végtele sor feltételese koverges, ha diverges. Példa A = ( ) = sor a Leibiz-kritérium szerit koverges, de a tagok abszolút értékét véve a = = ú. harmoikus sor már diverges lesz az itegrálkritérium alapjá. 0. tétel. Ha a végtele sor abszolút koverges, akkor koverges is Bizoyítás. Legye c =. 0 c Mivel koverges, emiatt is koverges és így az összehasolító kritérium alapjá c is koverges végtele sor. De = ( ) = c és mivel két koverges végtele sor külöbsége is koverges, emiatt is koverges. 5

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele soro. Bevezetés és defiíció Bevezetését próbálju meg az + + 4 + + +... végtele összege értelmet adi. Mivel végtele soszor em tudu összeadi, emiatt csa az első tagot adju össze: legye s = + +

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek Wieer folyamatok A következő két feladat azt mutatja, hogy az az eseméy, hogy egy sztochasztikus folyamat folytoos trajektóriájú-e vagy sem em határozható meg a folyamat véges dimeziós eloszlásai segítségével,

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

Takács M., Sorok elmélete és numerikus módszerek. Kedves Olvasó!

Takács M., Sorok elmélete és numerikus módszerek. Kedves Olvasó! Tkács M., Sorok elmélete és umerikus módszerek Kedves Olvsó! A Sorok elmélete és umerikus módszerek mérökhllgtókk című köyv elsősorb Szbdki Műszki Szkőiskol hllgtóik készült, hrmdik élévbe okttott Numerikus

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április Hány osztója van egy adott számnak? Hány osztója van egy adott számnak? Dr. Tóth László http://www.ttk.pte.hu/matek/ltoth előadásanyag, Pécsi Tudományegyetem, TTK 2008. április. Bevezetés Lehetséges válaszok:

Részletesebben

www.easymaths.hu -1 0 1 Egy harmadik fajta bolha mindig előző ugrásának kétszeresét ugorja és így a végtelenbe jut el.

www.easymaths.hu -1 0 1 Egy harmadik fajta bolha mindig előző ugrásának kétszeresét ugorja és így a végtelenbe jut el. Végtele sok vlós számból álló összegeket sorokk evezzük. sorb szereplő tgokt képzeljük el úgy, mit egy bolh ugrásit számegyeese. sor összege h létezik ilye z szám hov bolh ugrási sorá eljut. Nézzük például

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció 2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció Folláth János Debreceni Egyetem - Informatika Kar 2012/13. I. félév Áttekintés 1 Függvények Relációk Halmazok 2 Természetes számok Formulák Definíció

Részletesebben

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x 1. feladatsor, megoldások 1. Ez egy elsőrendű diffegyenlet, először a homogén egyenlet megoldását keressük meg, majd partikuláris megoldást keresünk: y y = 0 Ez pl. egy szétválasztható egyenlet, melynek

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7.

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7. ME, Anaĺızis Tanszék 21. április 7. A Taylor-polinom ill. Taylor-sor hátránya, hogy az adott függvényt csak a sorfejtés helyén ill. annak környezetében közeĺıti jól. A sorfejtés helyétől távolodva a közeĺıtés

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE KEITH KEARNES, KISS EMIL, SZENDREI ÁGNES Első rész 1. Bevezetés Tekintsük az ak + b számtani sorozatot, ahol a > 0. Ha a és b nem relatív prímek, akkor (a,b) > 1 osztója

Részletesebben