Meghökkentő és hihetetlen barangolás a matematikai végtelen birodalmában (Végtelen sorokról) július 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meghökkentő és hihetetlen barangolás a matematikai végtelen birodalmában (Végtelen sorokról) július 6."

Átírás

1 Meghökkető és hihetetle baragolás a matematikai végtele birodalmába (Végtele sorokról) 59. Rátz László vádorgyűlés (spec.mat. szekció) Gödöllő 09. július 6. Dr. Németh József c. egyetemi taár SZTE TTIK Bolyai Itézet Aalízis Taszék

2 Pólya György: Ha a tudomáy valamelyik területét (vagy elméletét, vagy fogalmát) taítjuk, akkor az emberpalátákak agy lépésekkel yomo kell követiük az emberiség szellemi fejlődését. A végtele a matematikába: Elletmodásos; vitatott, misztikus Sok képteleség adódik a végtele tagadásából is és elismeréséből is. (Arisztotelesz, i.e ) Midig agy falatak tűt Megosztotta a matematikusokat (Bolzao, ) (Kell-e? Dobjuk el!) A végtelet legjobb elkerüli (Galilei, ) Ősidők óta semmi sem kavarja fel ayira az emberi értelmet, mit a végtele kérdése (Hilbert 900 PÁRIZS; 3, ) Példák (elletmodások, meghökkető dolgok a végtelet tekitve) (Első csokor) A. a) Galilei-féle paradoxo: (kölcsööse egyértelmű, akkor ugyaayi elem, Kalmár-lovasok)

3 3 Paradoxo? Elletmodás? Rész egész régi felfogása? (Bolzao, ; a rész egész). AXIOMA: Az egész agyobb, mit a része. b) vagy [0; ] és [0; ] példája (x x) y y x vagy ( ; ) ( ; ), y = tg π x vagy y = x + x.vagy a (0; ) egész számegyees összes potja pl. tg π (x ) függvéy; azaz a (0,) itervallumak ayi potja va, mit az egész számegyeesek. Defiíció: (ami feloldja az elletmodást, ami abból adódik, hogy a végesre igaz szabályokat akartuk a végtelere erőszakoli (u.i.: a rész és egész problémáját) Egy halmazt végtele halmazak evezük, ha va olya valódi részhalmaza, amellyel a halmaz ekvivales (azaz ugyaayi potja va). (Ellekező esetbe véges.) [Kihúztuk a paradoxook méregfogát.] Ferdiad x

4 4 Ludwig Philipp Georg Cator (845-98; émet) ászút; Dedekid; elismertség; depresszió; itézet... (cikkeit sokszor visszavota) c),, 3,...,,... (természetes számok) Megszámlálhatóa { } végtele halmaz p d) : racioális számok q A racioális számok ugyaayia vaak, mit a természetes számok (azaz Megszámlálhatóa végtele soka vaak) (Számosság) Ábra: (ie a egatívak is és utáa az összes) Megjegyzés: Számpárok (, m) ( 3 m ); számhármasok, szám -esek, poliomok (egész e.h.); ; 3;.... e) Va-e olya, amiek több potja va, mit a term. számok (ill. racioális számok) (azaz em megszámlálható) ( Végteleek között em lehet külöbséget tei. (Bolzao Dedekid) Ige: Valós számok (CANTOR) (4 év) Módszere: (a (0; ) itervallum összes (valós) potjára) Idirekt: (tegyük fel, hogy megsz., azaz sorredbe szed

5 hető) 5 x = 0, u u... x = 0, u u.... x = 0, u u...u.... (pl.: 0, 5 = 0, et vegyük) Legye y = 0, v v v 3..., ahol legye v =, ha u = és legye v =, ahol u. Ha pl. y = x = 0, u u...u... Elevezés: Kotiuum-számosságú (valós számoké) Cator féle diagoális eljárás. (halmaz elm., iformatika) Problémák: Va-e a megszámlálható és a kotiuum között? (Kotiuum-hipotézis) (Hilbert. a 3-ból, Seki sem űzhet ki beüket abból a paradicsomból, melyet Cator teremtett ekük. (D.H.)) Cator: A matematika léyege aak szabadságába va; sokkal haszosabb a matematikai kérdések felvetése, mit a problémák megoldása. ) Gödel (940): em cáfolható; Cohe (963): em bizoyítható. Megjegyzés: N, Q, Algebrai irracioális, traszcedes; (π, e, sir, cosr) (Ld. Liouville (844); Hermite (873); Lidema (88); Kroecker ; Cator: m.m.) Va-e a kotiuumál agyobb számosság? (Azaz vae olya halmaz, amelyek több eleme va, mit a valós

6 6 számok.) Pl: Cator kérdése: A síkak az összes potja ilye-e? NEM. g) A (0,) szakaszak ugyaayi potja va, mit az egységégyzetek, ill. az egész síkak, sőt az egész háromdimeziós térek, azaz kotiuum. Módszer: P = (0, a, a, a 3,...;0, b, b, b 3...) 0, a b a b a 3 b 3. Cator: Látom, de em hiszem Mit godolt róla először? 3 évig bizoyította az ellekezőjét; ) Az egységégyzet és az egész sík közötti megfeleltetés triviális. Tehát a síkak ics több potja, mit kotiuum (azaz valós számoké) h) Va-e a kotiuumál agyobb számosságú halmaz α) Poliomok (megszámlálható) (egész eh.) β) Folytoos függvéyek (kotiuum) (HF; Sz.-Nagy Béla) γ) Az összes függvéy (kar. függvéy); a valós számok összes részhalmazáak a halmaza agyobb számosságú, mit a kotiuum. (Cator tétele.) B. (Második csokor; végtele összegek) Bevezetés: α) CSOKI =?

7 β) 7 γ) Vagy: De =? (TORTA) = A/ = A 3 A = } = A/ + 3 A =?? + = A Mit szabad? Mit em szabad? 0, 3? Ősidők óta: Archimedes (i.e. 87 ) 4 (parabola szelet) = R. Swieshead (XIV. sz.) N. Oresme (33 38) = = (fizika; val.szí) ( mide számál agyobb ) Madhava ( ); G. Nilakhata ( ) Leibiz (646 76) π; arctg x; 3 5 π = 4 ( + )

8 8 Kiemeledő (Leibiz-féle sor) } α)( ) + ( ) + = 0 β) + ( + ) + ( + ) + = az összeg. γ) + x = x + x x 3 + (végtele osztással) = + +. Ezt elfogadta Leibiz, Joha és Jacob és Daiel Beroulli (XVII XVIII. sz.), Lagrage (736 83) is, de később így fogalmaz: ahhoz, hogy egy sor reprezetáljo egy számot, kell, hogy csökkejeek a tagok. Továbbá: Christia Wolf ( ) 3 = (Leibiz em fogadja el) Mercator (60 687) l( + x) = x x + x3 3, de l 3-mal em foglalkozik ( cikis )

9 Megjegyzés: 9 + x + x = x x 3 = = ( x)( + x 3 + x 6 + x 9 + ) = = x + x 3 x 4 + x 6 x = + + (ez már a γ) lépésél is robbahatott vola) Newto (643 77) α) + x = x + x 4 (ha x kicsi ) β) + x = x + = x x 4 + x 6 (ha x x agy ) (zsei) Mi hiáyzik (MINT EGY FALAT KENYÉR) ebbe a káoszba? CAUCHY ( ) Defiíció: = a ; s = a + +a ; ha s s (véges), akkor a sor koverges, és összege s, azaz = a = s; ellekező esetbe a sor diverges (ics összege). Eldőlt: + + ; s = 0; s + = DIV.

10 0 CSOKI + + =, hisze s, mert s = (/) / végtele mértai sor) = (ez is mértai sor) diverges, hisze s 0, 3 = = 3 00 = 3 99, hisze 00 a+a q+a q + = a ( ), ha q <. s = a q q q (Megyugvás em hazudtuk 9. osztályba erről később.) VIGYÁZAT (új miőség, e erőszakoljuk rá a végesre érvéyes szabályokat; Hegel) Példák (elrettető) ) = A 0, (Leibiz), de = 3 A (átredezés) Megoldás. Írjuk ki részletese a sor első éháy tagját: (4) = A.

11 Vegyük a következő sort, amelyek összege megegyezik az előzővel: (5) = A. Szorozzuk be a (5) alatti sort tagokét -del: (6) = A, majd adjuk össze tagokét a (4) és (6) sorokat: (7) = 3 A. Ez utóbbi sorak yilvá ugyaayi az összege, mit a következőek: (8) = 3 A. Világos, hogy a (8)-as sor a (4)-ek olya átredezése, ahol két pozitív előjelű tagot követ egy egatív, majd ismét két pozitív, egy egatív és így tovább, tehát megadtuk egy kívát átredezést. ) Csoportosítás (vagy zárójelezés) ld (de ha kov., akkor bármely csoportosított sor koverges és összege ugyaayi) 3) Részsorokra botás: a)

12 = = 0.. = 0. b) Gyógyír: Abszolút kovergecia (ld. pl. Riema tételét az átredezésről. Így ) eseté bármit lehet 4) Folytoosság 5) Riema-itegrálhatóság 6) Differeciálhatóság. Példa. Bizoyítsuk be, hogy a =0 f (x) = = (x x ) sor összege em folytoos a [0, ] zárt itervallumo. Megoldás. Alkossuk meg s (x)-et: () s (x) = f k (x) = x. k= Ebből látszik, hogy x < eseté s (x) = x (mivel x 0), míg ha x =, akkor s (x) = 0 0, azaz

13 az összegfüggvéy s(x) = 3 {, ha 0 x <, 0, ha x =, ami yilvávalóa em folytoos a [0, ] zárt itervallumo. Ez a példa azt mutatja, hogy folytoos függvéyekből (hisze az f (x) = x x függvéyek mideütt folytoosak, így a [0, ] zárt itervallumo is) álló sor összegfüggvéye már em feltétleül folytoos. Most ézzük az itegrálhatóságot. Erre voatkozik a következő példa:. Példa. Legye az {f (x)} függvéysorozat a következőképpe defiiálva: Szedjük valahogya sorozatba a [0, ] itervallum racioális potjait, és ezt a sorozatot jelöljük r -el. Ezek utá legye f (x) = {, ha x = r, 0, ha x r. Bizoyítsuk be, hogy a =0 f (x) függvéysor összegfüggvéye a [0, ] itervallumo em Riema-itegrálható. Megoldás. Mivel s (x) = f k (x) = k= {, ha x = r, r,...,r, 0, ha x r, r,...,r,

14 4 ezért s (x) s(x), ahol (3) s(x) = {, ha x racioális, 0, ha x irracioális. A (3) alatti függvéyről a bevezető aalízisbe megmutattuk, hogy em Riema-itegrálható, amivel a példát megoldottuk. Tehát a feti példa azt mutatja, hogy a végtele összegekél az is előfordulhat, hogy itegrálható függvéyek összege em itegrálható. Az alábbi példa a differeciálhatóságra voatkozik. 3. Példa. Defiiáljuk az {f (x)} függvéysorozatot a következőképpe: f (x) = x +, x + f (x) = x +, ha >. Bizoyítsuk be, hogy az ezekből a függvéyekből alkotott (4) f (x) = függvéysor összegfüggvéye em differeciálható a 0 potba. Megoldás. Alkossuk meg a sor -edik részletösszegét: s (x) = f (x) + + f (x) = x +.

15 5 Világos, hogy s (x) x mide x R eseté, tehát a sor összegfüggvéye az s(x) = x, ami valóba em differeciálható az origóba, amit bizoyítai akartuk.

16 6. ábra

17 7 Megjegyzés: Fourier ( ) sg x a sziuszok összege; Cauchy hibás bizoyítás. Gyógyír midere: Egyeletes kovergecia (Weierstrass (85 897); Abel (80 89) pl. hatváysorok ld. poliomok) C. PÉLDÁK (Köyv; 40 feladat; felvillatok sokat, de midet bizoyítok ebbe a file-ba.) a) Mértai sor Pl. =0 a q = a q 0, 3 = = 3 00 q <. 00 = Kérdés marad (9. o.) } A = 0, A = 3, A = 3 A = α) ca? = c a és (a + b ) = a + b (Midkettő OK + koverges a sor.) (Nics több u.a.) b) = =

18 8 (Swieshead; XIV. sz.). Megoldás. Először egy olya geometriai módszert mutatuk be, amely akár általáos iskolába is tárgyalható. (Az utosó fejezetbe utaluk arra, hogy ez az ötlet a XIV. századból származik.) Az ábra alapjá világos, hogy az A, A,..., A,... téglalapok területei éppe,,...,,...; a B, B,..., B,... téglalapoké pedig,,...,,.... Viszot a bal oldali síkidomot eltolással átvive a jobb oldaliba éppe az adódik, hogy a két síkidom területe megegyezik, azaz = Viszot a jobb oldali sor egy a =, q = / paraméterű geometriai sor, így összege, tehát a példába levő sorak is az összege.

19 9. Megoldás. Írjuk fel a sort részletese: () Botsuk fel a sort a következőképpe: (3) = = =.... A feti sorok mid mértai sorok, így köye adódtak az eddigiek alapjá az egyelőségek jobb oldalá szereplő számok. Ha tekitjük a jobb oldali oszlop elemeit, azok a következő végtele sort adják: = =, hisze ez egy a =, q = paraméterekkel redelkező mértai sor. Tehát a kérdéses sor koverges, és összege. Kérdés: a részsorokra botás jogos-e? (Abszolút kov.; pl. gyökkritériummal.) III. Megoldás.

20 0 Most megmutatuk még egy módszert, amivel precízzé tehetjük a megoldást. Tekitsük a sor N-edik részletösszegét: (7) s N = N N. Végezzük el a hasoló felbotást e véges összeg eseté is, és számítsuk ki az egyes összegeket: (8) = N N N = N N = N. N = N N. (Az egyes összegeket a mértai sorozatra voatkozó középiskolába tault összegképlet alkalmazásával számoltuk ki.) Viszot (7) és (8) alapjá az adódik, hogy s N = N N N = N N N, hisze N 0 és N N 0, ha N. Az első sorozatra azt alkalmaztuk, hogy q N 0, ha q <. A

21 második sorozat esetébe a következőképpe járhatuk el: Világos, hogy 0 < N N = ( N N ) N (, 5 ) N teljesül valamely N 0 -ál agyobb N-ek eseté, hisze N N. Viszot (,5 )N 0, hisze 0 <,5 <, így a redőrelv miatt valóba N 0. Összegezve tehát azt N kaptuk, hogy s N, azaz a () sor összege valóba. IV. Megoldás. +x+x + x + =, ha x < (Mért. sor) x Differeciálva tagokét (!!?) + x + 3x + + x + = ( x) / x x + x + 3x x + = vegyük x = -t, így adódik, hogy x ( x) ; = ( ) =. (Legszebb, de agy apparátus.)

22 (Gyöyörű fokozatosság: ált. isk. középisk. egyetem.) Megjegyzés. I.) Fizika = 0, azaz... II.) Val.sz. (várható érték) III.) =0 (ld. köyv, ill. III. feladat a 40-ből) Ötlet = és így botai részsorokra c) = = (harmoikus sor) Lassú Pl. s 83 > 5; s 367 > 0; s > 8 (Jai bácsi) Bizoyítsuk be, hogy = harmoikus sor diverges. Megoldás. Tekitsük a sor -edik részletösszegét: () s = Csökketsük a () összeget úgy, hogy az helyett 4 - et, helyett 4 8 = -et íruk,

23 helyett 8 6 = 3 -et, és így tovább, az utolsó blokkba = -et szereplő helyett vegyük. Így azt kapjuk, hogy s +, amiből látszik, hogy bármely K számhoz megadható olya 0, hogy ha > 0, akkor s K (ugyais elég olya 0 -t vei, amelyre + 0 > K, azaz 0 > (K ) ). Ez defiíció szerit azt jeleti, hogy s, ha, amiből az s sorozat mooto övekedése miatt az adódik, hogy s, tehát a sor valóba diverges. Megjegyzés. Még 4-5 megoldás szerepel a köyvbe (pl. Cauchy-féle kov.krit.; itegrálkritérium(!) Euler- Mascheroi kostas, kodezációs kritérium(?)) d) Az s viselkedése (Kürschák; 900 körül) Bizoyítsuk be, hogy ha >, akkor az s em egész szám. Megoldás. Kezdjük egy defiícióval. A p szám paritásáak foka k, ha p = s k és k+ -gyel em osztható p. Eze fogalommal kapcsolatba megjegyezzük, hogy ha tekitjük az,,... számokat, akkor ezek között kell egy és csak egy maximális paritású számak lei, hisze ha két ilye lee, modjuk s k és q k alakba, akkor ezek között lee páros számszor k alakú, ami azt jeleti, hog aak a paritása agyobb lee, mit k.

24 4 Ezek utá tegyük fel, hogy va olya >, hogy (9) = A, ahol A Z. Legye r a legagyobb paritású tag az,, számok között. Ekkor (9) a következő alakba írható: (0) u s v + r = A, ahol v és u páratla és r > s (mivel r volt a maximális paritás). Szorozzuk be (0) midkét oldalát s v-vel, akkor az adódik, hogy () u + v r s = A s v, ami elletmodás, mert a bal oldal első tagja egész, a második pedig em, így összegük em adhatja ki a jobb oldalo álló egész számot. Tehát a részletösszegek em adhatak egész számot ( > ) esetbe). e) viselkedése (elhagyjuk azokat a tagokat, amelyekbe szerepel a 9-es számjegy; Kemper-féle 9/ sor). Bizoyítsuk be, hogy a 9 sor koverges. Megoldás. Írjuk fel az új sor éháy tagját részletese. 9 = =

25 () = ( ) ( ) ( ) k + + } 8 8 {{ 8 + } (k+) szer Végezzük el a következő felső becsléseket: = 8 90, = 8 9 0,. 0 k + + } 8 8 {{ 8 } (k+)- szer. < 8 9 k Így azt kapjuk, hogy (3) ( ) k < = 8 0 tehát a sor valóba koverges. Megjegyzés. 0 k. k=0 ( ) k 9 = 80, 0

26 6. A 80-at javították (975; R. Baillie:, 9...) (ld. Math. Magazi; 0/ / / 9/ 68, 995) 3. Az első olya szám, ami miatt div. a sor: f) Általáos iskolai verseypélda. Határozzuk meg aak a sorak az összegét,amelyet úgy kapuk, hogy a harmoikus sorak csak azo tagjait hagyjuk meg, amelyek véges tizedes tört alakba írhatók. Megoldás. Nyilvá azo m alakú számokról va szó, amelyekre m = p 5 q alakú. Tekitsük a következő részsorokat: (4) = 5 ( ) = 5 5 ( ) = 5 5 q ( p + ) = 5 q.... A bal oldalo álló sorok potosa a szóba forgó sor tagjait tartalmazzák (az összes 5 q p alakú törtet és csak

27 7 azokat), a jobb oldalo pedig egy a =, q = 5 paraméterekkel redelkező mértai sor áll, amelyek összege = 5. Tehát a kérdéses sor összege 5. 5 g ) ( ) + = = l = I. Megoldás. Tekitsük a sor -edik részletösszegét: s = = = = ( ) = Vizsgáljuk tehát az () = a sorozat határértékét. Figyelembe véve, hogy a = ( ) +, az adódik, hogy a az +x függvéyek a [0, ] itervallum egyelő részre való beosztásához tartozó Darboux féle alsó itegrál közelítő összege. És mivel az

28 8 +xfüggvéy itegrálható [0, ]-e ezért eseté a 0 + x dx = [l( + x)] 0 = l. Tehát s l, és mivel s + = s + +, az adódik, hogy s + l, ami a sorozatok fésűs egyesítésére voatkozó tétel szerit azt jeleti, hogy s l. Tehát a sor összege l. II. Megoldás. Ez a megoldás mellőzi az itegrálást, helyette azt a több középiskolába is ismert téyt haszálja, hogy az ( + ) sorozat mooto őve, (+ )+ pedig mooto csökkeve tart e-hez. A () alatti sorozat kovergeciájáak vizsgálatától válik el ez a megoldás az előzőtől. Próbáljuk tehát az a sorozat határértékét meghatározi. Az előbbiek alapjá mide egyél agyobb ν pozitív egész szám eseté teljesül, hogy ( + ) ν ( < e < + ) ν. ν ν Vegyük a feti egyelőtleség e alapú logaritmusát, és osszuk végig ν-vel, akkor az adódik, hogy ( () l + ) < ( ν ν < l + ). ν Tegyük most ν helyébe redre az +, +,...,

29 9 számokat, így a következő egyelőtleség-redszert kapjuk: (3) ( l + ) + ( l + ) + l ( + ) Figyelembe véve, hogy l ( + ) + l ( + ) = l. < ( + < l + ), < ( + < l +. + < < l ( + ( + ) + ), ). = l( + ) l( + ), ( + ) = l = l( + ) l, összeadva az egyelőtleségeket, a bal és a jobb oldalo teleszkópikus összegek vaak, így a következő egyelőtleséghez jutuk: l(+) l(+) < }{{} a < l l. Mivel l + + l, így a redőrelv alapjá a l, amit éppe meg akartuk mutati.

30 30 III. Megoldás. + x = x + x x 3 +, ha x <. Itegráljuk tagokét (!!?) l( + x) = x x + x3 3, ha x <. Mivel ez a hatváysor az x = helye az koverges sort adja (ld. Leibiz-kritérium), ezért Abel tétele (!!) szerit az összegfüggvéy folytoos a [0; ]-o, azaz az x = helye az összegfüggvéy csak l( + ) = l lehet. (ÁBRA kell) IV. Megoldás. Igaz az alábbi: ha s = k= k, akkor c {}}{ s l és lim (s l) def = c (Euler Mascheroi-kostas) Így ha S a kérdéses sor -edik részletösszege, akkor S = s s = l + c l c l. a sor összege: l. V. Megoldás.

31 3 A Fourier-sorok elméletéből (ld. Szász Pál: A diff. és it. számítás elemei) = cosx = l ( si x ), ha x (0; π), amiből: x = π-t véve l. = h) (ld. V. feladat a 40-ből) ( ) = l, azaz = ( ) + = =? Megoldás. x = + x + x + + x + ; x < + x = x + x 4 x 6 + x 8 x 0 + ; x < + x + x = + x x x 3 + x 4 + x 5 x 6 x 7 +. Itegrálva: + x dx = x+x + x x3 3 x4 4 +x5 5 +x6, ha x <. 6

32 3 Ebből, mivel + x + x dx = + x dx + x + x dx = = arctg x + l( + x ), az adódik, hogy arctg x+ l(+x )+c = x+ x x3 3 x4 +, ha x <. 4 Az x = 0-s helyettesítés azt adja, hogy c = 0 így x < eseté f(x) = arctg x + l( + x ) = = x + x x3 3 x4 4 + x5 5 + x6 6, ha x <. Mivel a jobb oldali hatváysor x = helye koverges (biz. hasoló, mit a Leibiz-kritériumál) az Abel tételből az adódik, hogy = arctg + l( + ), tehát a kívát sor összege: π 4 + l.

33 33 i) Egy újabb érdekes összeg (az előző folytatása ) = l 3 + π (ld. köyv 30. o.) 3 3 Ötlet: + x + x + x 3 = sorfejtésből kell kiiduli. Megjegyzés: a h) és i) példákhoz ha em ugyaayi (+) és (-) tag va, akkor diverges a sor, ha ugyaayi, akkor koverges (ld. XL. feladat a 40-ből). j) (Ságvári bocsáat!!!) A si sor problémája. = Segédtétel. (Dirichlet-féle kritérium) Ha a 0 és b + b + +b sorozat korlátos, akkor a b koverges. = Bizoyítás. (Cauchy-kritériummal) a k b k = a k (B k B k ) = m m = a k B k a k+ B k = m m = B k (a k a k+ ) a m B m + a B m K(a m a ) + K a m + K a 0, azaz a sor koverges.

34 34 A példába szereplő sor kovergeciájáak bizoyításához most azt fogjuk beláti, hogy az s = si + si + + si sorozat korlátos. Ez a következő trigoometrikus azoosságból adódik: (34) six + six + + six = cos x + cos x si x (x kπ, k Z). Ezt köyű beláti például teljes idukcióval, vagy a jobb oldalo levő evezővel végig szorozva és alkalmazva a siαsiβ = cos(α β) cos(α + β) összefüggést, a bal oldalo egy teleszkópikus összeget kapuk, amelybe a megmaradó tagok éppe (34) jobb oldalá a számlálóba levő két taggal egyelőek. Tehát (34) alkalmazásával az adódik, hogy s = si + si + + si = = cos + cos si/ si = K, azaz {s } valóba korlátos sorozat. Ezek utá alkalmazzuk a Dirichlet-kritériumot a si = si = =,

35 35 sorra az u = si és a = / szereposztással, és akkor azoal adódik a szóba forgó sor kovergeciája. si Megjegyzés. Fourier-sorral = = π. Kérdés: Abszolút koverges-e a sor? Nem azaz feltételese koverges. Bizoyítsuk be, hogy a sor feltételese koverges. = si Megoldás. Az előző példa eredméyeit figyelembe véve csak azt kell beláti, hogy a sor em abszolút koverges. Tegyük fel az ellekezőjét, azaz, hogy a si sor = koverges. Ebből az adódik, hogy az s N = N = si sorozat koverges. De akkor korlátos is, és a si si alapjá akkor az s N = N sorozat is korlátos. = si Viszot a si = cos összefüggésből azt kapjuk, hogy s N a következő alakú: (35) s N = N = N = cos. Tekitettel arra, hogy a = cos sor koverges, hisze a Dirichlet kritérium itt is alkalmazható, ugyais a köye

36 36 igazolható cosα + cosα + + cosα = si α si α cos( + ) α egyelőség alapjá a cos + cos4 + + cos = si si cos( + ) áll fe, amiből látszik, hogy a cos + cos4 + + cos = cosk k= összeg -től függetle korlát alatt marad, az { } sorozat pedig mooto csökkeve 0-hoz tart. Ekkor viszot a (35) jobb oldalá szereplő második részletösszeg koverges, ha N, az első pedig (a harmoikus sor divergeciája miatt) em korlátos, így {s N } sem lehet az, ami elletmodás, tehát eredeti soruk valóba em abszolút koverges. Megjegyzés. A feti bizoyításból látszik, hogy már a si sor is diverges. (Pólya; Sz.-Nagy) = További kérdés: tg k) sor koverges-e? = Bizoyítsuk be, hogy a = tg sor diverges.

37 37 Megoldás. Azt fogjuk bizoyítai, hogy a { tg } sorozat em tart 0-hoz, és mivel az általáos tag 0-hoz tartása szükséges feltétele a kovergeciáak, így a sor valóba diverges lesz. Itt alkalmazi fogjuk az alábbi ömagába véve is érdekes tételt az irracioális számok racioális számokkal való approximációjáról (lásd pl. XXIV. feladat a 40-ből). Tétel. Legye α irracioális szám. Ekkor létezik végtele sok olya p, q egész szám, amelyekre α p < q q. Legye most α = π/ és q-t pedig vegyük egy - él agyobb páratla számak (a tétel bizoyításából kiderül, hogy q vehető ilyeek), úgy, hogy teljesüljö az p q π < q egyelőtleség, amiből adódik, hogy p q π < q < π 4. Mivel q páratla, a ctg függvéy differeciálható a [q π π 4, q π + π 4 ] itervallumo, így ott alkalmazható a Lagrageféle középértéktétel, azaz létezik olya z érték p és q π között, amelyre feáll, hogy ctg p = ctg p ctg q π = p q π si z.

38 38 De a kérdéses itervallumra si z amiből mivel p q. tg p, így ctg p p q π, p q π > q p 4, Ezt figyelembe véve az adódik, hogy végtele sok p eseté tg p p 4, amiből valóba következik, hogy tg 0, ha. Érdekességkét jegyezzük meg, hogy ma még em ismert pl. a { tg } sorozatról sem, hogy ullához tart-e vagy em, de pl. { tg }-ról már tudjuk, hogy ullához tart. 8 (ld. Math. Magazie 7, 999) Érdekes, hogy azt sikerült beláti, hogy tg 06, ha l) A sor problémája. = Bizoyítsuk be, hogy a = sor koverges.

39 39. megoldás. Alkalmazzuk az alábbi becslést: () s = < ( ), majd az egyes tagokat botsuk fel törtek külöbségére az alábbi módo: = ; 3 = 3 ;, ( ) =. Így () jobb oldala helyett az írható, hogy =, hisze a közbülső tagok kiesek, ugyais ez egy teleszkópikus összeg. Azt kapjuk, hogy s <, tehát a részletösszegek sorozata korlátos, és mivel s mooto övő, ezért koverges is, tehát az () sor valóba koverges, sőt, összege em agyobb -él. Megjegyezzük, hogy az s állítás teljes idukcióval is bizoyítható, amit az olvasóra bízuk (érdekessége eek a bizoyításak, hogy a gyegébb s egyelőtleség bizoyítására a teljes idukciós módszer em alkalmazható). Megjegyzés. Még va a köyvbe 4 további módszer (kodezációs tétel; Cauchy-féle kov.kritérium, itegrálkritérium (!))

40 40. megoldás. Végül egy szép geometriai megoldást aduk, amely sorá azt az ömagába is érdekes téyt mutatjuk meg, hogy az, 3, 4,, oldalú égyzetek elhelyezhetők az egységyi oldalú égyzetbe úgy, hogy e fedjék egymást. Haszáljuk fel, hogy = = =, továbbá, hogy < + + = =. Ezek alapjá elkészíthetjük az alábbi ábrá vázolt kostrukciót:

41 4 Most egy szép középiskolai verseypélda (Pitér Lajostól) Példa. Adjuk meg azokat a párokét külöböző a, a,..., a természetes számokat, amelyekre a + a + + a =. Megoldás. Nyilvá vehetjük a számokat az a < a < < a

42 4 övekvő sorredbe. Így ha a =, akkor már több számot em is vehetük, hisz akkor /a =. Ha viszot em szerepel a számok között az -es, akkor, mivel <, ezért bármilyeek is az a,,a számok, midig az teljesül, hogy a + a + + a <, tehát a feladatak akkor és csak akkor va megoldása, ha =, és ekkor az egyetle megoldás az a =. Megjegyzés. Egy szép alkalmazás (aalízis számelmélet valószíűség) (Köyvem 50. oldal) Kérdés: = =? (644 Pietro Magoli; Baseli problé- ma). Euler 734; =, =, =,

43 (A π -ak is ez az első jegye!!!; memória) + 0 év (Jacob Beroulli: bárcsak a bátyám...) (Csészék, villamos; 6 mető; szőyeg) Bizoyítsuk be, hogy a = π 6. = Megoldás. Elsőek vázoljuk Euler egyik módszerét, amellyel megerősítette sejtését. (Azért fogalmazuk ilye óvatosa, mert ebbe a bizoyításba va több olya lépés, amelyek jogosságát Euler csak sejtette és később yertek ebbe a formába bizoyítást.) Iduljuk ki abból, hogy egy algebrai poliom, amelyek zéróhelyei: r, r,..., r C, a következő alakba írható: (7) 43 P(x) = A(x r )(x r ) (x r ) = = B ( x )( x ) ( x ), r r r ahol r i 0, i =,,...,. Mit ismeretes, a si függvéy a következő sor-alakba írható fel: (8) six = x x3 3! + x5 5! x7 7! +. Leosztva x-szel midkét oldalt, a következőt kapjuk: (9) si x x = x 3! + x4 5! x6 7! +, másrészt, mivel si x x -ek a zéróhelyei ±kπ (k =,,...), ezért a (7) mitájára (9)-et írhatjuk a következő szorzat-

44 44 alakba: (0) six x = ( x π )( x 4π )( x 9π ). Összehasolítva a (9) és (0) jobb oldalá levő x -es tag együtthatóit, az adódik, hogy 3! = π 4π 9π, amiből valóba kapjuk, hogy π 6 = Megjegyzés. Sok sebből vérzik (vaak precíz bizoyítások is a köyvbe). Jellemző: The proof Euler failed... További összegek (Euler)

45 Megjegyzés = = 4 5! 3 π = 4 7! 3 π = 6 3 9! 5 π = 0 30! = 3 3! = ! = 6 7! 5 π = 8 9! = 0! = 3! + + = 4 5! π0 π8 π 05 π 35 π4 77 π π = 6 7! 3 ; Apery (irracioális) = π 6 π 4

46 46 További kérdés. Mivel > 3/ >, így érdekesek az m) = 3/ ; = p ; = l p példák. Ezek mid köye adódak az ú.. kodezációs tétellel. Miszerit ha a 0 ;s a 0, akkor a a és sorok ekvikovergesek (azaz...) A bizoyítás alapötlete: = a = + a + = a + a ++ +a + a. ( ) Pl.: 3/ kov. = = ( ) 3/ = = kov., ami kov. mértai sor. Egyébkét ezek a példák az itegrálkritériummal is köye megoldhatók (ld. a köyv oldalá). ) A prímszámok reciprok-sora. A természetes számok és a égyzetszámok reciprokaiból álló sorokhoz hasolóa érdekes aak a vizsgálata is, hogy vajo a prímszámok reciprokaiból álló sor koverges-e vagy diverges. Azaz, ha p, p,..., p,... jeleti a prímszámok agyság szerit redezett sorozatát, akkor a (6) p =

47 47 sor kovergeciája a kérdés. Bizoyítsuk be, hogy a (6) sor diverges (ld. Algebra kurzusok). Megoldás. Eek a téyek is sokféle bizoyítása ismert, mi most egy aráylag egyszerű idirekt bizoyítással ismerkedük meg. Legye p az -edik prím, és tegyük fel, hogy a sor koverges. Fixáljuk k-t úgy, hogy (7) =k+ p < = legye (ez a Cauchy-kritérium alapjá lehetséges). (Természetese, ha a középiskolába em ismert a Cauchykritérium, akkor azt kell hagsúlyozi, hogy egy koverges sorból yilvá el tuduk hagyi ayi tagot, hogy a maradék kisebb legye egy előre adott számál.) Legye Q = p p p k (tehát az első k prím szorzata). Tekitsük a következő sort: (8) i= + iq, jelölje S(r) eek a sorak r-edik részletösszegét, azaz legye r S(r) = + iq. i= p

48 48 Mivel + iq relatív prím Q-hoz, így az S(r)-be levő összes tört evezőiek prímtéyezői a következő prímekből kerülek ki: P(r) = {p k+, p k+,, p m(r) }. Most jelölje S(r, j) az S(r) összeg azo tagjaiak az összegét, amelyek evezői rögzített (em feltétleül külöböző) j prímtéyezőből állak. Mide ilye tag /(q q j ) alakú, úgy, hogy mide q i P(r). De mide ilye tag legalább egyszer előfordul a következő hatváy kifejtésébe: ( m(r) =k+ ) j. p Ezt figyelembe véve ((7) alapjá) adódik, hogy ( ) j, S(r, j) < ebből azoba mide r-re azt kapjuk, hogy S(r) = j S(r, j) < ( ) j =. j= Így azt kapjuk, hogy a (8) sor részletösszegei korlátos sorozatot alkotak, azaz (lévé a sor pozitív tagú) a (8) sor koverges. De ez elletmodás, mert i= + iq > i= (i + )Q Q i= i,

49 49 így a harmoikus sor divergeciája miatt (8) is diverges. Tehát elletmodásra jutottuk, azaz a = sor diverges. o) Egy csodálatosa szép példa. Mutassuk meg, hogy va két olya szomszédos égyzetszám, amelyek közé legalább 0 6 db prímszám esik. p Megoldás. Tegyük fel, hogy az állítás em igaz, azaz mide természetes szám eseté és ( + ) közé kevesebb, mit 0 6 db prímszám esik. Jelölje p (),..., p() s ezeket a prímszámokat. Ekkor tehát s < 0 6 teljesül mide eseté. Nyilvávaló, hogy ekkor 0 6 > p () + p () + +. p () s Viszot, ha midkét oldalt összegezzük, adódik, hogy 0 6 = > = p, ahol a jobb oldali összegbe az összes prímszám reciprok összege va. Ez yilvávaló, hogy elletmodás, mert a = sor koverges, a = p sor pedig diverges,

50 50 mégpedig úgy, hogy (pozitív tagú lévé) a részletösszegek tartaak a végtelebe. Azaz eredeti állításuk valóba igaz. Megjegyezzük, hogy 0 6 helyett természetese bármilye agy szám vehető. A HASZNOSSÁG.) 0, 3.) =, Hogya? (Előre adott potossággal.) akárháy ez csak a végtele lehet Pl. 006-ba Kodo: tagig (3 ap 4 óra gépe) Hogya? 3.) π = 3, Pl. 03 : π = 3, 4... (8 0 4 jegy; Cal. Sata Clara Uiv.: 6 gép 37 apig. Hogya? Miért kell?) Pl. Mars szoda 03.5 km eltérés, ha π = 3, 4 vagy π = 3, 4 (3 jegy). Ez a Hold Föld táv. harmada. Ad. =, Hogya? Bizoyítható (Newto biomiális tétele), hogy ( + x) ( ) = + x + x +! ( )( ) + x 3 + 3! ( ) ( k + ) + x k + + x. k!

51 5 (Pl. teljes idukció, HF). Pl. ( + x) 4 = + 4x + 6x + 4x 3 + x 4. (NEWTON) (Jogosság: 00 év múlva Abel) ( ) ( + x) = + x + x +! ( ) ( 3 ) + x 3 + 3! ( ) ( ) k x k + = k! = + x! x ! x3 + 3 ( 3) + ( ) x +! = +! ! ! + (Miél több tag, aál több tizedes jegy adódik, HF.) Eél va sokkal gyorsabb módszer is. Megjegyzés. I. Lyukak; pl. biomiális együtthatók kombiatórikus jeletése. Abel: biomiális sor (tetszőleges α-

52 5 ra) ( + x) α = k=0 ( ) α x k, x < ; k és pl. x = -be α > koverges csak (Newto utá 00 évvel; Newto érezte x = -re; α = eseté redbe va. x < -re is.) II. Gyorsítás. Pl. = = = ( / k =0 ) x k, x = helyett x = sokkal kisebb lesz a hiba ( ) k az helyett. Ad e) = e (elemi módo; v.ö. Taylor-sor). =0! Bizoyítsuk be, hogy () =0! = e. Megoldás. Jelöljük a () sor -edik részletösszegét s - el, azaz (3) s = + +! + 3! + +!. Be fogjuk láti, hogy s e, ha.

53 53 A biomiális tétel alkalmazásával adódik, hogy ( + ) = + ( ) +! ( )( ) + 3! ( ) = + + = ( )( ) 3 3! + ( ) + + 3!! + + +! + 3! + +! = s, + + ( )! tehát azt kaptuk, hogy (4) ( + ) s. Most rögzítsük egy k N + számot. Legye > k, és ( + ) -ek a biomiális kifejtéséből hagyjuk el a (k + )-edik utái tagokat. Ezzel az ( + ) kifejezést csökketjük, azaz

54 54 ( + ) ( ) > + +! + ( )( ) + 3 3! + + ( ) ( k + ) + k k! ( ) ( = + +! + + k! ( + 3! ) ( )( )( ) + k ). Ha, a bal oldal határértéke e, a jobb oldalé pedig (k rögzített) + +! + + k!. Ebből tehát az adódik, hogy (5) e + +! + + k! = s k. Mivel (5) mide k-ra igaz, így k helyett -et írva és figyelembe véve (4)-et, azt kapjuk, hogy ( + ) s e. A redőrelv alapjá adódik, hogy lim s = e, azaz ()-t sikerült belátuk. Egy fotos példa. Határozzuk meg a lim si(πe!) határértéket!

55 Megoldás. 55 [ ] si(πe!) = si π! = k! k=0 [ ] = si π ( ), ( + )( + ) ( + k) k= π = 0. Viszot ( ) a kö- ( mert si! + + )! vetkezőképpe becsülhető: siπ + π ( ) siπ π, hisze és si π + = si π + π } {{ } π π

56 56 si π = si π π π }{{} π Tehát a határérték: π e irracioális Megjegyzés. A ( ) felső becsléséél a mide tagjába mide téyező helyett ( + )-et véve egy + kvóciesű mértai sort kapuk. Ad π) Korábba említettük: Madhava; Nilakhata; Leibiz + x = x + x 4 x 6 + arctg x = = x x3 3 + x5 5, ha x < ; Abel- tétel. π = 4 ( ) ; Newto Lassú, de szép.

57 57 i.e. 000 (B) 3,5 (E) 3, 6 50 (A) 3,48 i.sz. 63 : 5 tizedesjegy 480 : 7 49 : 4 60 : : 847 : : : : : : : A továbbiakba bizoyítás élkül soroluk fel éháy érdekes előállítást (a szerzővel és évszámmal együtt). Fraçois Viète (kb. 579): π = Joh Wallis (kb. 650): π =

58 58 William Broucker (kb. 650): π = Madhava, James Gregory, Gottfried Wilhelm Leibiz (450 67): π 4 = Isaac Newto (kb. 666): π = ( ) 7 9. Sriivasa Ramauja (94): π = ( ) π = =0 =0 (4)! (!) 4 [ ] David Chudovsky és Gregory Chudovsky (989): π = ( ) (6)! (!) 3 (3)! = ( ) +/.

59 59 (Mide újabb tag hozzávétele kb. 5 újabb potos jegyét adja π-ek.) Joatha Borwei és Peter Borwei (989): π = =0 ( ) (6)! (!) 3 (3)! (A + B) C +/, ahol A := B := C := [580( )] 3. (Mide újabb tag hozzávétele kb. 3 újabb potos jegyét adja π-ek.) David Bailey, Peter Borwei és Simo Plouffe (996): π = i=0 ( 4 6 i 8 i + 8 i i + 5 ). 8 i + 6 Ez utóbbi módszerről részletese olvashatuk: [4]-be (Math. Gazette, Vol. 83, Nr. 498, 999).

60 60 Egy porszem virágot terem, S egy szál vadvirág az eget, Fogd föl teyeredbe a végtelet, S egy perc alatt élj évezredet. (W. Blake)

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +...

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +... . Függvéysorok. Bevezetés és defiíciók A végtele sorokál taultuk, hogy az + x + x + + x +... végtele összeg x < eseté koverges. A feti végtele összegre úgy is godolhatuk, hogy végtele sok függvéyt aduk

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő.

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő. 3. SOROZATOK 3. Sorozatok korlátossága, mootoitása, kovergeciája Defiíció. Egy f : N R függvéyt valós szám)sorozatak evezük. Ha A egy adott halmaz és f : N A, akkor f-et A-beli értékű) sorozatak evezzük.

Részletesebben

A végtelen a matematikában Dr. Németh József egyetemi docens SZTE TTIK Bolyai Intézet.

A végtelen a matematikában Dr. Németh József egyetemi docens SZTE TTIK Bolyai Intézet. A végtelen a matematikában Radnóti Gimnázium 203. 04. 23. Dr. Németh József egyetemi docens SZTE TTIK Bolyai Intézet Analízis Tanszék http://www.math.u-szeged.hu/ nemethj 2 Pólya György: Ha a tudomány

Részletesebben

SZTE TTIK Bolyai Intézet

SZTE TTIK Bolyai Intézet Néhány érdekes végtelen összegről Dr. Németh József SZTE TTIK Bolyai Intézet Analízis Tanszék http://www.math.u-szeged.hu/ nemethj Háttéranyag: Németh József: Előadások a végtelen sorokról (Polygon, Szeged,

Részletesebben

Gyakorló feladatok II.

Gyakorló feladatok II. Gyakorló feladatok II. Valós sorozatok és sorok Közgazdász szakos hallgatókak a Matematika B című tárgyhoz 2005. október Valós sorozatok elemi tulajdoságai F. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis 1. Írásbeli beugró kérdések Készítette: Szátó Ádám 2011. Tavaszi félév 1. Írja le a Dedekid-axiómát! Legyeek A R, B R. Ekkor ha a A és b B : a b, akkor

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok SOROK Feladatok és megoldások. Numerikus sorok I. Határozza meg az alábbi, mértai sorra visszavezethető sorok esetébe az S -edik részletösszeget és a sor S összegét! )...... k 5 5 5 5 )...... 5 5 5 5 )......

Részletesebben

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA Szerkesztette: Balogh Tamás 202. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Legye N, x k R k =,, és tegyük fel, hogy vagy x k 0 k =,, vagy pedig x k 0 k =,, Ekkor + x k + x k Speciális Beroulli-egyelőtleség Ha N és

Részletesebben

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok . fejezet Számsorozatok, számsorok .. Számsorozatok és számsorok... Számsorozat megadása, határértéke Írjuk fel képlettel az alábbi sorozatok -dik elemét! mooto, korlátos, illetve koverges-e! Vizsgáljuk

Részletesebben

Kalkulus II., második házi feladat

Kalkulus II., második házi feladat Uger Tamás Istvá FTDYJ Név: Uger Tamás Istvá Neptu: FTDYJ Web: http://maxwellszehu/~ugert Kalkulus II, második házi feladat pot) Koverges? Abszolút koverges? ) l A feladat teljese yilvávalóa arra kívácsi,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis. Írásbeli tételek Készítette: Szátó Ádám 20. Tavaszi félév . Archimedes tétele. Tétel: a > 0 és b R : N : b < a. Bizoyítás: Idirekt úto tegyük fel, hogy

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

Fourier sorok FO 1. Trigonometrikus. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel!

Fourier sorok FO 1. Trigonometrikus. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel! Fourier sorok FO Trigoometrikus Fourier sorok FO Trigoometrikus redszer Defiíció: trigoometrikus redszer Az {, cos x, si x, cos x, si x, cos 3x, si 3x, } függvéyekből álló (végtele sok függvéyt tartalmazó)

Részletesebben

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is:

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is: . A szupréum elv. = H R felülr l körlátos H fels korlátai között va legkisebb, azaz A és B a A és K B : a K Ekkor ξ-re: mi{k R K fels korlátja H-ak} } a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát

Részletesebben

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1 A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Ha N és h R, akkor + h + h Mikor va itt egyelőség? Léyeges-e a h feltétel? Számtai-mértai közép Bármely N és,, R, k 0 k =,, választással k

Részletesebben

10.M ALGEBRA < <

10.M ALGEBRA < < 0.M ALGEBRA GYÖKÖS KIFEJEZÉSEK. Mutassuk meg, hogy < + +... + < + + 008 009 + 009 008 5. Mutassuk meg, hogy va olya pozitív egész szám, amelyre 99 < + + +... + < 995. Igazoljuk, hogy bármely pozitív egész

Részletesebben

I. rész. Valós számok

I. rész. Valós számok I. rész Valós számok Feladatok 3 4 Teljes idukció Igazolja a teljes idukcióval a következ állítások helyességét!.. k 2 = k= ( + )(2 + ). 6.2. 4 + 2 7 + + (3 + ) = ( + ) 2..3. a) b) ( + ) = +. k ( ) =

Részletesebben

1. feladatlap megoldása. Analízis II. 1. Vizsgálja meg az alábbi sorokat konvergencia szempontjából! a) n 2 n = 1 1X 1

1. feladatlap megoldása. Analízis II. 1. Vizsgálja meg az alábbi sorokat konvergencia szempontjából! a) n 2 n = 1 1X 1 . feladatlap megoldása Aalízis II.. Vizsgálja meg az alábbi sorokat kovergecia szempotjából! a) X Alkalmazva a gyökkritériumot ("egyszer½usített változatát"): Azaz a sor koverges. b) p a!! p < : X 000

Részletesebben

2. gyakorlat - Hatványsorok és Taylor-sorok

2. gyakorlat - Hatványsorok és Taylor-sorok . gyakorlat - Hatváysorok és Taylor-sorok 9. március 3.. Adjuk meg az itt szereplő sorok kovergeciasugarát és kovergeciaitervallumát! + a = + Azaz a hatváysor kovergeciasugara. Az biztos, hogy a (-,) yílt

Részletesebben

Analízis I. gyakorlat

Analízis I. gyakorlat Aalízis I. gyakorlat Kocsis Albert Tihamér, Németh Adriá 06. március 4. Tartalomjegyzék Előszó.................................................... Sorozatok és sorok.............................................

Részletesebben

Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechnika-technika szak, II. évfolyam, 2. félév

Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechnika-technika szak, II. évfolyam, 2. félév Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechika-techika szak, II. évfolyam,. félév Sorozatok: 1. A valós számoko értelmezett műveletek és reláció tulajdoságai. Számok abszolút értéke, itervallumok. Számhalmazok

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

1 h. 3. Hogyan szól a számtani és a mértani közép közötti összefüggést kifejező tétel?

1 h. 3. Hogyan szól a számtani és a mértani közép közötti összefüggést kifejező tétel? 1. Fogalmazza meg az R -beli háromszög-egyelőtleségeket!,y R (i) +y + y (ii) -y - y 2. Mit mod ki a Beroulli-egyelőtleség? (i) (1+h) 1+ h ( h>-1) ( N*) (ii) (1+h) 1+2 h 1 ( N*) h 2 3. Hogya szól a számtai

Részletesebben

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok,

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok, l.ch FÜGGVÉNYSOROZATOK, FÜGGVÉNYSOROK, HATVÁNYSOROK Itt egy függvéysorozat: f( A függvéysorozatok olyaok, mit a valós számsorozatok, csak éppe a tagjai em valós számok, 5 haem függvéyek, f ( ; f ( ; f

Részletesebben

Matematika I. 9. előadás

Matematika I. 9. előadás Matematika I. 9. előadás Valós számsorozat kovergeciája +-hez ill. --hez divergáló sorozatok A határérték és a műveletek kapcsolata Valós számsorozatok mootoitása, korlátossága Komplex számsorozatok kovergeciája

Részletesebben

Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák könyvtár

Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák könyvtár Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák köyvtár Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák köyvtár SOROZATSZERKESZTŐ Fazekas Istvá Lajkó Károly Kalkulus I. példatár programozó és programtervező matematikus

Részletesebben

(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1

(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1 . Bevezető. Oldja meg az alábbi egyeleteket: (a cos x + si x + cos x si x = (b π si x = x π 4 x 3π 4 cos x (c cos x + si x = si x (d x 6 3x = 0 (e x + x = x (f x + 5 + x = 8 (g x + + x + + x + x + =..

Részletesebben

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai Taszék Taylor-sorok alkalmazása umerikus sorok vizsgálatára Szakdolgozat Készítette: Témavezet : Walter Petra

Részletesebben

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn Feladatok közepek közötti egyelőtleségekre (megoldások, megoldási ötletek) A továbbiakba szmk=számtai-mértai közép közötti egyelőtleség, szhk=számtaiharmoikus közép közötti egyelőtleség, míg szk= számtai-égyzetes

Részletesebben

Határértékszámítás. 1 Határátmenet Tétel. (Nevezetes sorozatok) (a) n, n 2,... n α (α > 0), 1 n 0, 1. 0 (α > 0), (b) n 2 0,... 1.

Határértékszámítás. 1 Határátmenet Tétel. (Nevezetes sorozatok) (a) n, n 2,... n α (α > 0), 1 n 0, 1. 0 (α > 0), (b) n 2 0,... 1. Határátmeet Határértékszámítás.. Tétel. (Nevezetes sorozatok) 005..5 Készítette: Dr. Toledo Rodolfo (a)... α (α > 0) (b) (c) 0 0... 0 (α > 0) α q (d) c (c > 0) ha q > = ha q = 0 ha q < diverges korlátos

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Kalkulus gyakorlat - Megoldásvázlatok

Kalkulus gyakorlat - Megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat - Megoldásvázlatok Fizika BSc I/. gyakorlat. Tétel Newto Leibiz. Ha f folytoos az a, b] itervallumo és F primitív függvéye f-ek, akkor b a f F b F a.. Számítsuk ki az alábbi racioális

Részletesebben

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága Sorozatok, határérték fogalma. Függvéyek határértéke, folytoossága 1) Végtele valós számsorozatok Fogalma, megadása Defiíció: A természetes számok halmazá értelmezett a: N R egyváltozós valós függvéyt

Részletesebben

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk:

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk: Kocsis Júlia Egyelőtleségek 1. Feladat: Bizoytsuk be, hogy tetszőleges a, b, c pozitv valósakra a a b b c c (abc) a+b+c. Megoldás: Tekitsük a, b és c számok saját magukkal súlyozott harmoikus és mértai

Részletesebben

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198.

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198. ALGEBRA MÁSODFOKÚ POLINOMOK. Határozzuk meg az + p + q = 0 egyelet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 98.. Határozzuk meg az összes olya pozitív egész p és q számot, amelyre az

Részletesebben

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK Szerkesztette: Balogh Tamás 2012. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add el! - Így add

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) O k t a t á s i H i v a t a l A 5/6 taévi Országos Középiskolai Taulmáyi Versey első forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató A 5 olya égyjegyű szám, amelyek számjegyei

Részletesebben

Végtelen sorok konvergencia kritériumai

Végtelen sorok konvergencia kritériumai Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Végtele sorok kovergecia kritériumai BSc Szakdolgozat Készítette: Gyebár Tüde Matematika BSc, Matematikai elemző szakiráy Témavezető: Bátkai Adrás Alkalmazott

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Kalkulus példatár. Gselmann Eszter

Debreceni Egyetem. Kalkulus példatár. Gselmann Eszter Debrecei Egyetem Természettudomáyi és Techológiai Kar Kalkulus példatár Gselma Eszter Debrece, 08 Tartalomjegyzék. Valós számsorozatok Elméleti áttekités........................................................

Részletesebben

Sorozatok október 15. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit!

Sorozatok október 15. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit! Sorozatok 20. október 5. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit!. Zh feladat:vizsgálja meg mootoitás és korlátosság szerit az alábbi sorozatot! a + ha ; 2; 5 Mootoitás eldötéséhez vizsgáljuk

Részletesebben

3.4. gyakorlat. Matematika B1X február 1819.

3.4. gyakorlat. Matematika B1X február 1819. 3.4. gyakorlat Matematika B1X 2003. február 1819. 1. A harmadik el adás (II. 17.) 1.1. Számosság Egyel számosságú halmazok. Véges, megszámlálhatóa végtele és kotiuum számosságú halmazok. Hatváyhalmaz számossága

Részletesebben

Számsorozatok. 1. Alapfeladatok december 22. sorozat határértékét, ha. 1. Feladat: Határozzuk meg az a n = 3n2 + 7n 5n létezik.

Számsorozatok. 1. Alapfeladatok december 22. sorozat határértékét, ha. 1. Feladat: Határozzuk meg az a n = 3n2 + 7n 5n létezik. Számsorozatok 2015. december 22. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Határozzuk meg az a 2 + 7 5 2 + 4 létezik. sorozat határértékét, ha Megoldás: Mivel egy tört határértéke a kérdés, ezért vizsgáljuk meg el

Részletesebben

Bevezető analízis II. példatár

Bevezető analízis II. példatár Bevezető aalízis II. példatár Gémes Margit, Szetmiklóssy Zoltá Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Matematikai Itézet 06. ovember 3. Tartalomjegyzék. Bizoyítási módszerek, valós számok 3..

Részletesebben

Függvényhatárérték-számítás

Függvényhatárérték-számítás Függvéyhatárérték-számítás I Függvéyek véges helye vett véges határértéke I itervallumo, ha va olya k valós szám, melyre az I itervallumo, ha va olya K valós szám, melyre I itervallumo, ha alulról és felülről

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok 1 Diszkrét matematika II., 3. előadás Komplex számok Dr. Takách Géza NyME FMK Iformatikai Itézet takach@if.yme.hu http://if.yme.hu/ takach/ 2007. február 22. Komplex számok Szereték kibővítei a valós számtestet,

Részletesebben

Draft version. Use at your own risk!

Draft version. Use at your own risk! BME Matematika Itézet Aalízis Taszék Adai Attila Bevezető aalízispéldák példatár éháy BSc-s órához 8 Tartalomjegyzék. Halmazalgebra. Teljes idukció 3. Relációk, függvéyek 3 4. Számosságok 6 5. A valós

Részletesebben

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3 Dr. Tóth László, Fejezetek az elemi számelméletből és az algebrából (PTE TTK, 200) Számelméleti függvéyek Számelméleti függvéyek értékeire voatkozó becslések A τ() = d, σ() = d d és φ() (Euler-függvéy)

Részletesebben

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat!

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat! megoldásvázlatok Fizika BSc I/,. feladatsor. Rajzoljuk le a számegyeese az alábbi halmazokat! a { R < 5}, b { R 4}, c { Z 4}, d { Q < 4 6}, e { N 3 }.. Igazak-e az alábbi állítások? Adjuk meg az állítások

Részletesebben

4. Test feletti egyhatározatlanú polinomok. Klasszikus algebra előadás NE KEVERJÜK A POLINOMOT A POLINOMFÜGGVÉNNYEL!!!

4. Test feletti egyhatározatlanú polinomok. Klasszikus algebra előadás NE KEVERJÜK A POLINOMOT A POLINOMFÜGGVÉNNYEL!!! 4. Test feletti egyhatározatlaú poliomok Klasszikus algebra előadás Waldhauser Tamás 2013 április 11. Eddig a poliomokkal mit formális kifejezésekkel számoltuk, em éltük azzal a lehetőséggel, hogy x helyébe

Részletesebben

BSc Analízis I. előadásjegyzet

BSc Analízis I. előadásjegyzet BSc Aalízis I. előadásjegyzet 2009/200. őszi félév Sikolya Eszter ELTE TTK Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai Taszék 200. április 30. ii Tartalomjegyzék Előszó v. Bevezetés.. Logikai állítások,

Részletesebben

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet Debrecei Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudomáyi Kar Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz a megoldásra feltétleül ajálott feladatokat jelöli e feladatokat a félév végére megoldottak

Részletesebben

1. Gyökvonás komplex számból

1. Gyökvonás komplex számból 1. Gyökvoás komplex számból Gyökvoás komplex számból. Ismétlés: Ha r, s > 0 valós, akkor rcos α + i siα) = scos β + i siβ) potosa akkor, ha r = s, és α β a 360 egész számszorosa. Moivre képlete scos β+i

Részletesebben

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ. HALMAZOK RELÁCIÓK FÜGGVÉNYEK. Bizoyítsuk be a halmaz-műveletek alapazoosságait! 2. Legye adott az X halmaz legye A B C X. Ha A B := (A B) (B A) akkor bizoyítsuk be hogy

Részletesebben

1. gyakorlat - Végtelen sorok

1. gyakorlat - Végtelen sorok . gyakorlat - Végtele sorok 06. március.. Határozza meg az alábbi végtele sorok összegét! a) e e e 3 = e e = e e e e = e e = e e b) c) 4 = 4 + 5 6 + = 6 ) 4 + 6 6 + ) = lim N ) 5 = 6 6 + 5 6 = 7 6 N )

Részletesebben

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2 ANALÍZIS. I. VIZSGA. jauár. Mérök iformatikus szak α-variás Mukaidő: perc. feladat pot) Adja meg az z 4 i)z i egyelet összes megoldását. i + i) + 4i + 4 i +, vagyis z p i p cos 3 + i si ) 3 vagy z p i

Részletesebben

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal Egy lehetséges tételsor megoldásokkal A vizsgatétel I része a IX és X osztályos ayagot öleli fel, 6 külöböző fejezetből vett feladatból áll, összese potot ér A közzétett tétel-variások és az előző évekbe

Részletesebben

1. Írd fel hatványalakban a következõ szorzatokat!

1. Írd fel hatványalakban a következõ szorzatokat! Számok és mûveletek Hatváyozás aaaa a a darab téyezõ a a 0 0 a,ha a 0. Írd fel hatváyalakba a következõ szorzatokat! a) b),,,, c) (0,6) (0,6) d) () () () e) f) g) b b b b b b b b h) (y) (y) (y) (y) (y)

Részletesebben

Andai Attila: november 13.

Andai Attila: november 13. Adai Attila: Aalízis éháy fejezete bizoyításokkal Óravázlat 006. ovember 13. Ebbe az óravázlatba az órá elhagzott defiíciókat és a bizoyított tételeket gyűjtöttem össze. i Elemi sorok és függvéyek 1 1.

Részletesebben

V. Deriválható függvények

V. Deriválható függvények Deriválható függvéyek V Deriválható függvéyek 5 A derivált fogalmához vezető feladatok A sebesség értelmezése Legye az M egy egyees voalú egyeletes mozgást végző pot Ez azt jeleti, hogy a mozgás pályája

Részletesebben

A1 Analízis minimumkérdések szóbelire 2014

A1 Analízis minimumkérdések szóbelire 2014 A1 Aalízis miimumkérdések szóbelire 2014 Halmazelmélet és komplex számok 1. Halmaz, metszet, uió, külöbség halmaz: em defiiált alapfogalom o jelölés: A, B halmazok; a A; a em B (em defiiáljuk) o üreshalmaz:

Részletesebben

Hajós György Versenyre javasolt feladatok SZIE.YMÉTK 2011

Hajós György Versenyre javasolt feladatok SZIE.YMÉTK 2011 1 Molár-Sáska Gáboré: Hajós György Verseyre javasolt feladatok SZIE.YMÉTK 011 1. Írja fel a számokat 1-tıl 011-ig egymás utá! Határozza meg az így kapott agy szám 0-cal való osztási maradékát!. Az { }

Részletesebben

A primitív függvény létezése. Kitűzött feladatok. határérték, és F az f egy olyan primitívje, amelyre F(0) = 0. Bizonyítsd be,

A primitív függvény létezése. Kitűzött feladatok. határérték, és F az f egy olyan primitívje, amelyre F(0) = 0. Bizonyítsd be, 6 A primitív üggvéy létezése A primitív üggvéy létezése Kitűzött eladatok. Határozd meg az a és b valós paraméterek értékét úgy hogy az : R ae + b üggvéyek létezze primitív üggvéye! >. Az : [ + [ + olytoos

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Végtele sorokkal kapcsolatos tételek és ellepéldák Szakdolgozat Készítette: Csala Mátyás Matematika Bsc Matematikai elemző szakiráy Témavezető: Gémes Margit

Részletesebben

f (M (ξ)) M (f (ξ)) Bizonyítás: Megjegyezzük, hogy konvex függvényekre mindig létezik a ± ben

f (M (ξ)) M (f (ξ)) Bizonyítás: Megjegyezzük, hogy konvex függvényekre mindig létezik a ± ben Propositio 1 (Jese-egyelőtleség Ha f : kovex, akkor tetszőleges ξ változóra f (M (ξ M (f (ξ feltéve, hogy az egyelőtleségbe szereplő véges vagy végtele várható értékek létezek Bizoyítás: Megjegyezzük,

Részletesebben

3. Számelmélet. 1-nek pedig pontosan három. Hány pozitív osztója van az n számnak? OKTV 2012/2013; I. kategória, 1. forduló

3. Számelmélet. 1-nek pedig pontosan három. Hány pozitív osztója van az n számnak? OKTV 2012/2013; I. kategória, 1. forduló . Számelmélet I. Feladatok 1. Háy égyzetszám osztója va a 7 5 5 7 számak?. Az pozitív egész számak potosa két pozitív osztója va, az + 1-ek pedig potosa három. Háy pozitív osztója va az + 01 számak? OKTV

Részletesebben

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0 Komplex számok 1 Adjuk meg az alábbi komplex számok valós, illetve képzetes részét: a + i b i c z d z i e z 5 i f z 1 A z a + bi komplex szám valós része: Rez a, képzetes része Imz b Ez alapjá a megoldások

Részletesebben

Végtelen sorok. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo március Mértani és teleszkopikus sorok 8

Végtelen sorok. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo március Mértani és teleszkopikus sorok 8 Végtele sorok (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo 207. március 25. Tartalomjegyzék. Bevezetés 2 2. A sor fogalma 3 3. Mértai és teleszkopikus sorok 8 4. Abszolút és feltételese koverges sorok 4 5. Sorok

Részletesebben

(f) f(x) = x2 x Mutassa meg, hogy ha f(x) dx = F (x) + C, akkor F (ax + b) a 3. Számolja ki az alábbi határozatlan integrálokat: 1.

(f) f(x) = x2 x Mutassa meg, hogy ha f(x) dx = F (x) + C, akkor F (ax + b) a 3. Számolja ki az alábbi határozatlan integrálokat: 1. PROGRAMTERVEZŐ MATEMATIKUS SZAK II. ÉVF. III. FÉLÉV GYAKORLÓ FELADATOK AZ II. ANALÍZIS ZH-RA Primitívfüggvéy keresés. Adja meg az f függvéy egy primitívfüggvéyét: f) = 6 8 + 3 b) f) = + 3 f) = + 5 ) /

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

Sorok és hatványsorok vizsgálata Abel nyomán

Sorok és hatványsorok vizsgálata Abel nyomán Sorok és hatváysorok vizsgálata Abel yomá Szakdolgozat Készítette: Vákovics Mária Matematika BSc, Matematikai elemz szakiráy Témavezet : Pfeil Tamás adjuktus Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai

Részletesebben

Függvények határértéke 69. III. Függvények határértéke

Függvények határértéke 69. III. Függvények határértéke Függvéyek határértéke 69 A határérték értelmezése III Függvéyek határértéke Ebbe a fejezetbe taulmáyozi fogjuk a függvéy határértékét egy potba A feladat így fogalmazható meg: Ha adott az f : D valós változójú

Részletesebben

Határértékszámítás. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo április A határátmenet és a műveletek 12

Határértékszámítás. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo április A határátmenet és a műveletek 12 Határértékszámítás szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo 207. április 23. Tartalomjegyzék. Bevezetés 2 2. Segédállítások 3 3. Nevezetes sorozatok 7 4. A határátmeet és a műveletek 2 5. Az e szám fogalma

Részletesebben

Analízis feladatgy jtemény II.

Analízis feladatgy jtemény II. Oktatási segédayag a Programtervez matematikus szak Aalízis I. tatárgyához (003004. taév szi félév) Aalízis feladatgy jteméy II. Összeállította Szili László 003 Tartalomjegyzék I. Feladatok 3. Valós sorozatok.......................................

Részletesebben

Integrálszámítás (Gyakorló feladatok)

Integrálszámítás (Gyakorló feladatok) Itegrálszámítás Gyakorló feladatok Programtervez iformatikus szakos hallgatókak az Aalízis. cím tárgyhoz Összeállította Szili László 8. február Tartalomjegyzék I. Feladatok 5. Primitív függvéyek határozatla

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

Matematika B4 I. gyakorlat

Matematika B4 I. gyakorlat Matematika B4 I. gyakorlat 2006. február 16. 1. Egy-dimeziós adatredszerek Va valamilye adatredszer (számsorozat), amelyről szereték kiszámoli bizoyos dolgokat. Az egyes értékeket jelöljük z i -vel, a

Részletesebben

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei Általáos taggal megadott sorozatok összegzési képletei Kéri Gerzso Ferec. Bevezetés A sorozatok éháy érdekes esetét tárgyaló el adást az alábbi botásba építem fel:. képletek,. alkalmazások, 3. bizoyítás

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova 1. rész Matematikai tréfák A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a játékosok

Részletesebben

Prímszámok a Fibonacci sorozatban

Prímszámok a Fibonacci sorozatban www.titokta.hu D é e s T a m á s matematikus-kriptográfus e-mail: tdeest@freemail.hu Prímszámok a Fiboacci sorozatba A továbbiakba Fiboacci sorozato az alapsorozatot (u,,,3,5,...), Fiboacci számo az alapsorozat

Részletesebben

f(n) n x g(n), n x π 2 6 n, σ(n) n x

f(n) n x g(n), n x π 2 6 n, σ(n) n x Számelméleti függvéyek extremális agyságredje Dr. Tóth László 2006 Bevezetés Ha számelméleti függvéyek, l. multilikatív vagy additív függvéyek agyságredjét vizsgáljuk, akkor először általába az adott függvéy

Részletesebben

Számelméleti alapfogalmak

Számelméleti alapfogalmak Számelméleti alapfogalma A maradéos osztás tétele Legye a és b ét természetes szám, b, és a>b Aor egyértelme léteze q és r természetes számo, amelyere igaz: a b q r, r b Megevezés: a osztadó b osztó q

Részletesebben

Statisztika 1. zárthelyi dolgozat március 21.

Statisztika 1. zárthelyi dolgozat március 21. Statisztika 1 zárthelyi dolgozat 011 március 1 1 Legye X = X 1,, X 00 függetle mita b paraméterű Poisso-eloszlásból b > 0 Legye T 1 X = X 1+X ++X 100, T 100 X = X 1+X ++X 00 00 a Milye a számra igaz, hogy

Részletesebben

1. Gyökvonás komplex számból

1. Gyökvonás komplex számból 1. Gyökvoás komplex számból Gyökvoás komplex számból Ismétlés: Ha r,s > 0 valós, akkor r(cosα+isiα) = s(cosβ+isiβ) potosa akkor, ha r = s, és α β a 360 egész számszorosa. Moivre képlete: ( s(cosβ+isiβ)

Részletesebben

Metrikus terek. továbbra is.

Metrikus terek. továbbra is. Metrius tere továbbra is. Defiíció: Legye X egy halmaz, d : X X R egy függvéy. Azt modju, hogy d metria (távolság), ha.. 3. 4. d d d d x, x 0, x, y 0 x y, x, y dy, x, x, z dx, y dy, z. Az X halmazt a d

Részletesebben

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása 59. Számsorozatok.. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása.. Defiíció. Azokat az f : N R valós függvéyeket, melyek mide természetes számhoz egy a valós számot redelek hozzá, végtele számsorozatokak,

Részletesebben

6. Számsorozat fogalma és tulajdonságai

6. Számsorozat fogalma és tulajdonságai 6. Számsorozat fogalma és tulajdoságai Taulási cél: A számsorozat fogalmáak és elemi tulajdoságaiak megismerése. A mootoitás, korlátosság vizsgálatáak elsajátítása. Nevezetes sorozatok határértékéek megismerése.

Részletesebben

Algebrai egyenlőtlenségek versenyeken Dr. Kiss Géza, Budapest

Algebrai egyenlőtlenségek versenyeken Dr. Kiss Géza, Budapest Magas szitű matematikai tehetséggodozás Algebrai egyelőtleségek verseyeke Dr Kiss Géza, Budapest Néháy helyettesítési módszer és a Cauchy-Schwarz-egyelőtleség speciális esetéek alkalmazása bizoyítási feladatokba

Részletesebben

INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK

INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK Megoldott feladatok Ijektivitás és egyéb tulajdoságok 59 ) INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK Határozd meg azt az f:r R függvéyt, amelyre f ( f ( ) x R és a g:r R g ( = x f ( függvéy

Részletesebben

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény Palácz Béla - Soft Computig - 11-1. Adatok közelítése 1. Adatok közelítése Bevezetés A természettudomáyos feladatok megoldásához, a vizsgált jeleségek, folyamatok főbb jellemzői közötti összefüggések ismeretére,

Részletesebben

I. rész. c) Az m valós paraméter értékétől függően hány megoldása van a valós számok halmazán az alábbi egyenletnek?

I. rész. c) Az m valós paraméter értékétől függően hány megoldása van a valós számok halmazán az alábbi egyenletnek? Fazakas Tüde, 05 ovember Emelt szitű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Fazakas Tüde; dátum: 05 ovember I rész feladat a) Egymillió forit összegű jelzálogkölcsöt veszük fel évre 5%-os

Részletesebben

II. INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK

II. INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK Itegrálási módszerek 5 II INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK A parciális itegrálás módszere Ha az f, g : D (D em degeerált itervallumok egyesítése) függvéyek deriválhatók a D halmazo, akkor tudjuk, hogy a szorzatuk

Részletesebben

Vegyészmérnöki, Biomérnöki, Környezetmérnöki szakok, 2017/18 ősz. 2 dx = 1, cos nx dx = 2 π. sin nx dx = 2 π

Vegyészmérnöki, Biomérnöki, Környezetmérnöki szakok, 2017/18 ősz. 2 dx = 1, cos nx dx = 2 π. sin nx dx = 2 π Matematika Ac gyakorlat Vegyzméröki, Bioméröki, Köryezetméröki szakok, 7/8 ősz 4. feladatsor: Fourier-sorok megoldás. Legye fx = ha x, ], fx = ha x, π]. Írjuk fel f Fourier-sorát. Mely potokba állítja

Részletesebben

Az átlagra vonatkozó megbízhatósági intervallum (konfidencia intervallum)

Az átlagra vonatkozó megbízhatósági intervallum (konfidencia intervallum) Az átlagra voatkozó megbízhatósági itervallum (kofidecia itervallum) Határozzuk meg körül azt az itervallumot amibe előre meghatározott valószíűséggel esik a várható érték (µ). A várható értéket potosa

Részletesebben

Bevezetés az algebrába komplex számok

Bevezetés az algebrába komplex számok Bevezetés az algebrába komplex számok Wettl Ferec Algebra Taszék B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M 2015. december 6.

Részletesebben