Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei"

Átírás

1 Általáos taggal megadott sorozatok összegzési képletei Kéri Gerzso Ferec. Bevezetés A sorozatok éháy érdekes esetét tárgyaló el adást az alábbi botásba építem fel:. képletek,. alkalmazások, 3. bizoyítás vázlatok. Téma szerit az el adást a sorozatok égy típusára szeretém kocetráli, égy olya típusra, amelyek midegyike a közismert számtai sorozat tagjaira épül. A dolgok közepébe vágva, rögtö sorolom a égy típust.. Hatváyösszegek: k + k + 3 k k. Itt és a továbbiakba is k-val tetsz leges rögzített pozitív egész kitev t jelölük.. Hatváyozott számtai sorozatok összegzése: a k + [a + d] k + [a + d] k [a + )d] k. Vegyük észre, hogy a = d = eseté ez a típus az. típusú hatváyösszegre redukálódik, k = eseté pedig a sima számtai sorozatra. 3. Kosziusz függvéyel leképezett számtai sorozatok összegzése: cos a + cos[a + d] + cos[a + d] cos[a + )d]. 4. Kosziusz függvéyel leképezett hatváyozott számtai sorozatok összegzése: cos k a + cos k [a + d] + cos k [a + d] cos k [a + )d].

2 A két utóbbi típus sziusz függvéyel is hasolóa tárgyalható, azoba a kosziusz függvéy választása eseté valamivel egyszer bb a tárgyalás, azért ezzel az esettel illusztráljuk a számítás módszerét. Ez a két utóbbi típus külööse érdekes abba a speciális esetbe, amikor d = π. Ilyekor a függvéy argumetumokat szögekek tekitve, ezek iráyai egyeletes lépésközökkel potosa körbejárják a szélrózsát. Az. típus felkeltette az érdekl désemet már gimazista koromba, és kiszámítottam az a = k sorozat els tagjáak zárt összegképletét a k = 7 kitev ig. Egy kis füzetet jelöltem ki képletgy jteméy céljára, melyek els lapjá szépe felsoroltam el ször a k =,, 3 kitev k esetére voatkozó közismert, majd folytatólagosa az általam kiszámított, ezt megel z e viszot általam em ismert k = 4, 5, 6, 7 kitev k esetére voatkozó összegképleteket. Valahogy így: = +) = +)+) = +) = +)+)[3+) ] = +) [+) ] = +)+)[3 +) 3+)+] = +) [3 +) 4+)+] 4 Amikor éppe ezzel voltam elfoglalva, potosabba: amikor már megvolt a hetedik hatváyok összegképlete, Autheried taár a füzetembe ezt megpillatva arra kért, hogy szereté, ha kit zém Kömal feladatkét. Ezt megel z e is felvetette már, hogy helyes vola, ha a mások által kit zött feladatok szorgalmas megoldása mellett magam is t zék ki feladatokat. Sajos a kreativitás soha em volt az er s oldalam, talá ezért ezt a kérését akkor em teljesítettem. Metségemre szeretém felhozi, hogy az is motivált a egatív hozzáállásomba, hogy a Budapeste talá havi de lehet, hogy aál ritkább) redszerességgel, Reima Istvá szervezésébe és vezetésével tartott Ifjúsági Matematikai Kör összejöveteleiek egyiké szóba hoztam, hogy é tudom a 3-ál agyobb kitev j hatváyösszegeket is zárt formulával, Reima taár úr azoba leitett, em hagyta, hogy err l beszéljek, mert bizoyára em tartotta elég fotosak vagy érdekesek. Évtizedekkel kés bb, kicsit eltér módo, léyegébe teljesítettem Autheried taár régi kérését, amikor sajos már em élt. Azzal a külöbséggel, hogy em általam már megoldott, haem még megoldatla feladatokat t ztem ki az iteretes holapomo. Mideesetre a taár régi kérése motivált abba, hogy a weblapomo yilváos pályázatot t ztem ki a magasabb kitev kre voatkozó hatváyösszegek zárt képleteiek a megadására. Eek megoldásába többe beszálltak, és ezáltal k = 35 kitev ig jutottam el a hatváyösszegek zárt képleteiek a felsorolásával a holapomo. A Térlefed coverig) kódok kérdései c. 0-re elkészült köyvembe pedig egy külö rövid fejezetet szátam megoldatla problémák felsorolására a köyv témájába. 4

3 Az említett iskolás kori füzetemek további lapjai a többszörös szögek szögfüggvéyeire voatkozó képleteket gy jtöttem össze, evezetese si kx és cos kx kifejezését si x és cos x poliomjakét. Példakét az egyik ilye képletsort idézem, cos kx kifejezését cos x poliomjakét. Ez volt a kis füzetem egyik további lapjáak egy részlete. Arra még emlékszem, hogy cos 7x-él tovább is folytattam, de arra már em, hogy potosa meddig. lehet, hogy valahol 0 körül álltam meg, de lehet, hogy csak 5 körül. cos x = cos x cos 3x = 4 cos 3 x 3 cos x cos 4x = 8 cos 4 x 8 cos x + cos 5x = 6 cos 5 x 0 cos 3 x + 5 cos x cos 6x = 3 cos 6 x 48 cos 4 x + 8 cos x cos 7x = 64 cos 7 x cos 5 x + 56 cos 3 x 7 cos x A feti képletsor közvetleül ugya em tartozik az el adás témájához, viszot segédeszközül szolgál a 4. típusú összegképletek kezeléséhez. Ha ugyais a cos kx kifejezés poliom el állítását egy bizoyos k-ig bezárólag megadtuk, akkor ezek segítségével a cos k x hatváyokat is fel tudjuk íri külöböz argumetumú kosziusz függvéyek lieáris kombiációjakét. Nevezetese cos x = + cos x) cos 3 x = 3 cos x + cos 3x) 4 cos 4 x = cos x + cos 4x) 8 cos 5 x = 0 cos x + 5 cos 3x + cos 5x) 6 cos 6 x = cos x + 6 cos 4x + cos 6x) 3 cos 7 x = 35 cos x + cos 3x + 7 cos 5x + cos 7x) 64 Az utóbbi képletsor viszot hídat képez a 3. és 4. típusú összegzési formulák között. Ilye képletek segítségével a 4. típusú összegzéseket vissza tudjuk vezeti a 3. típusra. Eze bevezetés utá vegyük sorra az el adás témájakét felsorolt típusokat. 3

4 . Hatváyösszegek képletei A kit zött cél: Állítsuk el a i k = k + k + 3 k k alakú összegeket zárt alakba. A k 7-re voatkozó kokrét esetekr l már szó volt, az alábbiakba újra felsoroljuk eze speciális esetek összegképletét: = +) = +)+) = +) = +)+)[3+) ] = +) [+) ] = +)+)[3 +) 3+)+] = +) [3 +) 4+)+] 4 Létezik egy szép általáos képlet is, amelyr l diákkét még em tudtam, csak jóval id sebb korba találtam meg a szakirodalomba: ahol B = 6, B 4 = 30, B 6 = 4 4 k i k = k+ k + + k + ) k B j k j+, j j j= a Beroulli számok. A Beroulli számok deíciója és további elemei köyvekbe és iteretes portálok táblázataiba megtalálhatók.) Nem tartozik szorosa a témához, mégis érdemes itt megemlítei, hogy egatív kitev j véges hatváyösszegek eseté zárt formulát em ismerük, ezzel szembe a végtele összegekre létezek klasszikus eredméyek: a = eseté a harmoikus sort kapjuk, amelyre a végtele összeg diverges. Aszimptotikusa a log x függvéy görbéjéhez illeszkedik.) )-él kisebb egész kitev kre a végtele összeg koverges; zárt képletet páros egatív kitev kre ismerük, például = π = π = π

5 3. Hatváyozott számtai sorozatok összegképletéek meghatározása Ebbe a szakaszba azokkal a sorozatokkal foglalkozuk, melyekél a sorozat általáos tagja a = [a + d )] k. A megoldás tetsz leges k eseté visszavezethet az el z szakaszba megfogalmazott típusra, például k = eseté közöséges számtai sorozat) [a + di )] = a + d[ )] = a + d ), k = eseté [a + di )] = a + ad[ )] + d [ ) ] = k = 3 eseté = a + ad ) + d ) ), 6 [a+di )] 3 = a 3 +3a d[ )]+3ad [ ) ]+ +d 3 [ ) 3 ] = = a 3 + 3a d ) + 3ad ) ) 6 + d 3 ). 4 Az általáos esetbe tetsz leges k kitev re [a + i )d] k = a k + = a k + k j= ) k a k j d j j [ a k + i= k j= i ) j = a k + i= ] k )a k j i ) j d j = j k k )a k j d j i j. j j= 5

6 4. Kosziusz függvéyel leképezett számtai sorozatok Tekitsük az olya sorozatokat, melyek általáos tagja a = cos[a + d )]. Az összegképlet: si[a+ )d] si[a d], ha d 0 mod π) si cos[a + i )d] = d cos a, ha d 0 mod π) ) Külö gyelmet érdekel az a speciális eset, amikor d = π e, ahol e egy 0 és közötti egész. Az el bbi képletet erre a speciális esetre alkalmazva azt kapjuk, hogy cos[a + i ) π e] = 0 ha 0 < e <. ) 5. Kosziusz függvéyel leképezett hatváyozott számtai sorozatok Az el z szakaszba tárgyalt sorozat általáos elemét k-adik hatváyra emeljük: a = cos k [a+d )]. A k = kitev re voatkozó eredméy birtokába erre az általáosabb problémára is tuduk megoldást találi. Láttuk, hogy cos x = + cos x) cos 3 x = 3 cos x + cos 3x) 4 cos 4 x = cos x + cos 4x) 8 cos 5 x = 0 cos x + 5 cos 3x + cos 5x) 6 cos 6 x = cos x + 6 cos 4x + cos 6x) 3 cos 7 x = 35 cos x + cos 3x + 7 cos 5x + cos 7x) 64 Az általáos esetre külö páros és külö páratla kitev kre az alábbi képletek bizoyíthatók: [ r cos r x = ) r ) ] r + cos jx, r 3) r r j cos r+ x = r r j=0 j= ) r + cosj + )x. 4) r j 6

7 A feti összefüggések alapjá például cos [a + i )d] = + cos[a + i )d] = = + si[a+ )d] sia d), ha d 0 mod π) si d cos a, ha d 0 mod π), 5) = cos 3 [a + i )d] = si[a+ )d] si[a d] 4 si d cos[a + i )d] + 4 cos[3a + i )3d] = + si[3a+ )3d] si[3a 3d], ha d 0 mod π) 4 si 3d 3 3 si[a+ )d] si[a d] + cos 3a, 4 si d 4 ha d 0 mod π ), de d 0 mod π) 3 3 cos a + cos 3a, ha d 0 mod π) 4 4 A hatváykitev további övelése sorá a hasoló módo felírható formulák egyre boyolultabbá válak, mivel egyre több külöböz modulusra kell egyszerre gyelemmel lei. Viszoylag köyebb dolguk va abba a speciális esetbe, amikor d = π. Ilyekor a kosziusz függvéyel leképezett hatváyozott számtai sorozat összegképletét általáos formulával is meg tudjuk adi, azoba k és paritásától függ e egymástól többékevésbé eltér összegképletek írhatók fel. Páros k = r eseté = r ) r + r Páratla k = r + eseté [ cos r+ a + i ) π ] = [ cos r a + i ) π ] = 6) r r h= r r h= 0 ha páros, r h=0 r r r h ) cos ha ha páros, r r h) cos ha ha páratla. r+ r h ) cosh + )a ha páratla. 7) 7

8 6. Alkalmazások matematikai verseyfeladatok megoldására A hatváyösszegek képleteire em kerestem az el adásomhoz kokrét alkalmazásokat. Ehelyett csak ayit szereték elmodai, hogy diákkori matematikai feladatmegoldói praxisomba gyakra vettem haszát ezekek a képletekek természetese csak k =,, 3 kitev vel külöböz algebrai, kombiatorikai és szöveges Kömal és egyéb feladatok megoldására. Mivel az ilye feladatok a kevésbé ehéz kategóriába tartozak, azt hiszem ikább az I-II. osztályosok 4-6 évesek) számára kiírt gyakorlatokba fordultak el. Szögfüggvéyekkel kapcsolatos összegképletek emzeti és emzetközi taulmáyi verseyek feladatai között is felbukkatak. Ilyeekre mutatuk éháy példát az alábbiakba. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia 96/4. feladat. Oldjuk meg a következ egyeletet: cos x + cos x + cos 3x =. Egy lehetséges megoldás: A kosziusz függvéyel leképezett hatváyozott égyzetre emelt) számtai sorozat 5) összegképlete szerit cos x + cos x + cos 3x = 3 + si[x+6 )x] six x) si x, ha x 0 mod π) 3 cos x, ha x 0 mod π), A x 0 mod π) eset kizárható, mert ilyekor az összeg értéke midig. Ezért a kit zött feladat a következ egyeletre vezet: 3 + si 7x si x si x =. Átredezéssel: 0 = si 7x + si x = si 4x cos 3x = 8 si x cos x cos x cos 3x. Eek megoldása már triviális, csak e feledkezzük el az x 0 mod π) hamis gyökök kizárásáról. 8

9 Nemzetközi Matematikai Diákolimpia 963/5. feladat. Bizoyítsuk be, hogy cos π 7 cos π 7 + cos 3π 7 =. Egy lehetséges megoldás: A cos x = cosπ x) összefüggés alapjá a feladatba szerepl kifejezést úgy is írhatjuk, hogy cos π 7 + cos 3π 7 + cos 5π 7. A kosziusz függvéyel leképezett számtai sorozat ) összegképlete szerit si[x+3 )x] si[x x] si 6x =, ha x 0 mod π) si x si x cos x + cos 3x + cos 5x = 3 cos x, ha x 0 mod π). Az x = π 7 esetre kokrétizálva, iét azt kapjuk, hogy cos π 7 + cos 3π 7 + cos 5π 7 = si 6π 7 si π 7 = si π 7 si π 7 =. Egy 997. évi erdélyi matematikai verseyfeladat: Bizoyítsuk be, hogy [si 7 x + si 7 x + π 3 + [cos 7 x + cos 7 x + π 3 ) + si 7 x + 4π 3 ) + cos 7 x + 4π 3 A 7) összegképletet k = 7 r = 3), = 3 esetére alkalmazva 3 cos 7 [ x + i ) π 3 ] = h=0 )] + 8) )] = [ ] ) 7 cosh + )3x = 3h 63 cos 3x. 64 A sziusz hatváyösszegeket a si x = cosx π ) összefüggés alapjá kosziusz hatváyösszegekké átalakítva 3 si 7 [ x + i ) π 3 ] = 3 cos 7 [ x π + i )π 3 Ezek alapjá már egyszer e következik a 8) egyel ség. ] = 63 cos 3x π ) 64 = 63 si 3x. 64 A 8) alatti egyel ség úgy is iterpretálható, hogy a bal oldalo álló kifejezés em változik meg, vagyis tehetetle marad az x szög tetsz leges változtatása eseté. Ezzel az észrevétellel kapcsolatba azo t dtem, hogy egyetle kokrét esetre voatkozó tehetetleségi tulajdoság ömagába em túl érdekes, de milye szép lee, ha be lehete bizoyítai egy általáos tehetetleségi tételt tetsz leges kitev és tetsz leges számú tagból álló hasoló eseté. Az erre adott válasz részbei tárgyalását a következ külö szakaszba tettem. 9

10 7. A tehetetleségi probléma teljeskör megoldása Az erre voatkozóa felvetett kérdés ömagába is elég komplex ahhoz, hogy akár egy öálló külö el adás tárgya lehete. Ezért most csak rövide és bizoyítás élkül szeretém ismerteti a válasz léyegét. Az el z szakaszba felvetett tehetetleségi probléma megoldásával foglalkozva kiderült, hogy teljes általáosa em igaz, de ige sok esetbe feáll a tehetetleségi tulajdoság, vagyis az, hogy a [ si k x + i ) π ) ] [ + cos k x + i ) π ) ] 9) összeg értéke em függ x-t l a k, ) párok egy jól meghatározható halmazára. Ugyaez a probléma geometriai iterpretációba is megfogalmazható. Tekitsük a ξ, η) koordiátaredszerbe az origó középpotú egység sugarú körbe írt szabályos sokszögeket. Legye egy tetsz leges ilye -szög 3, tetsz leges) egyik csúcsáak a ξ- tegellyel bezárt szöge x. Ekkor a szabályos -szög P ξ, η ), P ξ, η ),..., P ξ, η ) csúcsaiak koordiátái: ξ = cos x, η = si x, ξ = cos x + π ),..., ξ = cos x + ) π ), η = si x + π ),..., η = si x + ) π ), tehát a vizsgált tehetetleségi probléma a szabályos sokszögek csúcsaiak koordiátáival kifejezve úgy hagzik, hogy a [ ] [ ξi k + η k i ] égyzetösszeg mely k, ) párok eseté függetle és mely k, ) párok eseté em függetle az egységkörbe írt szabályos -szög helyzetét l. A válasz léyegét a következ két táblázat tartalmazza: 0

11 A 9) kifejezés értéke x-t l függetle az alábbi esetekbe: k páratla páros páratla k < 3 midig páros k < k < Ezzel szembe a 9) kifejezés értéke x-t l függ mide más esetbe, vagyis az alábbi esetekbe: k páratla páros páratla k 3 soha páros k k

12 8. Bizoyítás vázlatok Valameyi itt következ bizoyítás elemi. Általáos képletek bizoyítása helyett ikább speciális esetek bizoyításra törekszem a jobba követhet ség érdekébe. A hatváyösszegek képleteiek bizoyítása kissé eltér páratla, illetve páros esetbe. Páratla k = r + eseté az [ + )]r+ [ )]r+ = r i=0 ) r + r i+ r i azoosságból iduluk ki, amit úgy kapuk, hogy a bal oldal tagjaira a biomiális tételt alkalmazzuk. Összevoás utá mide második tag kiesik.) Ezt követ e értékét egyesével csökketve r = 0 és r = eseté közvetleül megkapjuk a kivát összegképletet, r eseté pedig egy rekurzív formulához jutuk. k = r = 0) eset: [ + )] [ )] = [ )] [ ) )] =... = 0 = A felsorolt egyel ségeket összeadva azt kapjuk, hogy k = 3 r = ) eset: [ + )] = [ + )] [ )] = 3 [ )] [ ) )] = ) 3... = 3 0 = 3 A felsorolt egyel ségeket összeadva azt kapjuk, hogy [ + )] = )

13 k = 5 r = ) eset: [ + )]3 [ )]3 = [ )]3 [ ) )]3 = 3 ) 5 + ) = = A felsorolt egyel ségeket összeadva most azt kapjuk, hogy [ + )]3 = ) ) Ezutá a jobb oldali második összeg már ismert zárt képletéek behelyettesítésével és az egyel ség átredezésével célhoz érük. k = 7 r = 3) eset: [ + )]4 [ )]4 = [ )]4 [ ) )]3 = 4 ) ) = = A felsorolt egyel ségeket összeadva most azt kapjuk, hogy [ + )]4 = ) ) Ezutá az el z esettel hasoló módo fejezzük be a számítást, a hetedik hatváyok összegéek zárt formulával törté el állítását. 3

14 Páros k = r eseté a páratla esetél kicsit boyolultabb a számítás, mivel a + ) [ + )]r ) [ )]r = r c i r i egyel ségb l iduluk ki. A c i értékeket a kokrét esetekre voatkozó számítások sorá potosítai fogjuk.) k = r = ) eset: + ) [ + )] ) [ )] = 3 ) [ )] 3) [ ) )] = 3 ) = = 3 A felsorolt egyel ségeket összeadva azt kapjuk, hogy k = 4 r = ) eset: i=0 + ) [ + )] = ) + ) [ + )] ) [ )] = ) [ )] 3) [ ) )] = 5 ) 4 + ) = = A felsorolt egyel ségeket összeadva most azt kapjuk, hogy + ) [ + )] = ) ) Ezutá a jobb oldali második összeg már ismert zárt képletéek behelyettesítésével és az egyel ség átredezésével célhoz érük. 4

15 k = 6 r = 3) eset: + ) [ + )]3 ) [ )]3 = ) [ )]3 3) [ ) )]3 = 7 ) ) = = A felsorolt egyel ségeket összeadva most azt kapjuk, hogy + ) [ + )]3 = ) ) Ett l fogva a befejezés a korábbiakhoz hasoló. 5

16 A kosziusz függvéyel leképezett számtai sorozatok ) összegképlete az iskolai táblázatokból jól ismert egyik képlet alkalmazásakét származó ] ] si [ a + i ) d si [ a + i 3 ) d = cos[a + i )d] si d egyel ségek i = -t l -ig törté összegzésével adódik. voatkozó egyel ség evides.) A d 0 mod π) esetre A d = π e 0 < e < ) speciális esetbe az ) képlet els sora érvéyes, ahol a számlálóba lév két sziusz függvéy argumetuma π egész számú többszörösével tér el egymástól, és így a számláló két tagja kiejti egymást. A kosziusz függvéyel leképezett hatváyozott számtai sorozatok összegképletéhez el ször is a kosziusz függvéyek hatváyaira kell képleteket találi. Bebizoyítható a már korábba 3)-4) sorszámmal is felírt) alábbi általáos formula: cos r x = r [ r ) + r r j= ) ] r cos jx, r j cos r+ x = r r j=0 ) r + cosj + )x. r j A bizoyítást elhagyjuk, bár em túlságosa ehéz, de hosszadalmas iparos mukát igéyel az általáos bizoyítás véghezvitele. Ezekb l a képletekb l x = a + i )d helyettesítéssel és i-re törté összegzéssel adódik, hogy cos r [a + i )d] = r ) r + r r r j= ) r cos[ja + i )jd] r j és cos r+ [a + i )d] = r r j=0 ) r + cos[j + )a + i )j + )d]. r j Itt a kett s szummázásoktól megszabadulhatuk, ha a bels, i szeriti összegzésekre alkalmazzuk a kosziusz függvéyel leképezett számtai sorozat) összegképletét. Ha ezt megtettük, akkor végül a vizsgált érdekes speciális esetre, a d = π esetre felírt 6)-7) képletek levezetése csak techika kérdése. 6

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0 Komplex számok 1 Adjuk meg az alábbi komplex számok valós, illetve képzetes részét: a + i b i c z d z i e z 5 i f z 1 A z a + bi komplex szám valós része: Rez a, képzetes része Imz b Ez alapjá a megoldások

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

Sorozatok október 15. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit!

Sorozatok október 15. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit! Sorozatok 20. október 5. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit!. Zh feladat:vizsgálja meg mootoitás és korlátosság szerit az alábbi sorozatot! a + ha ; 2; 5 Mootoitás eldötéséhez vizsgáljuk

Részletesebben

I. rész. Valós számok

I. rész. Valós számok I. rész Valós számok Feladatok 3 4 Teljes idukció Igazolja a teljes idukcióval a következ állítások helyességét!.. k 2 = k= ( + )(2 + ). 6.2. 4 + 2 7 + + (3 + ) = ( + ) 2..3. a) b) ( + ) = +. k ( ) =

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

Számsorozatok. 1. Alapfeladatok december 22. sorozat határértékét, ha. 1. Feladat: Határozzuk meg az a n = 3n2 + 7n 5n létezik.

Számsorozatok. 1. Alapfeladatok december 22. sorozat határértékét, ha. 1. Feladat: Határozzuk meg az a n = 3n2 + 7n 5n létezik. Számsorozatok 2015. december 22. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Határozzuk meg az a 2 + 7 5 2 + 4 létezik. sorozat határértékét, ha Megoldás: Mivel egy tört határértéke a kérdés, ezért vizsgáljuk meg el

Részletesebben

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok . fejezet Számsorozatok, számsorok .. Számsorozatok és számsorok... Számsorozat megadása, határértéke Írjuk fel képlettel az alábbi sorozatok -dik elemét! mooto, korlátos, illetve koverges-e! Vizsgáljuk

Részletesebben

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő.

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő. 3. SOROZATOK 3. Sorozatok korlátossága, mootoitása, kovergeciája Defiíció. Egy f : N R függvéyt valós szám)sorozatak evezük. Ha A egy adott halmaz és f : N A, akkor f-et A-beli értékű) sorozatak evezzük.

Részletesebben

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198.

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198. ALGEBRA MÁSODFOKÚ POLINOMOK. Határozzuk meg az + p + q = 0 egyelet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 98.. Határozzuk meg az összes olya pozitív egész p és q számot, amelyre az

Részletesebben

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is:

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is: . A szupréum elv. = H R felülr l körlátos H fels korlátai között va legkisebb, azaz A és B a A és K B : a K Ekkor ξ-re: mi{k R K fels korlátja H-ak} } a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát

Részletesebben

V. Deriválható függvények

V. Deriválható függvények Deriválható függvéyek V Deriválható függvéyek 5 A derivált fogalmához vezető feladatok A sebesség értelmezése Legye az M egy egyees voalú egyeletes mozgást végző pot Ez azt jeleti, hogy a mozgás pályája

Részletesebben

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +...

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +... . Függvéysorok. Bevezetés és defiíciók A végtele sorokál taultuk, hogy az + x + x + + x +... végtele összeg x < eseté koverges. A feti végtele összegre úgy is godolhatuk, hogy végtele sok függvéyt aduk

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

2. gyakorlat - Hatványsorok és Taylor-sorok

2. gyakorlat - Hatványsorok és Taylor-sorok . gyakorlat - Hatváysorok és Taylor-sorok 9. március 3.. Adjuk meg az itt szereplő sorok kovergeciasugarát és kovergeciaitervallumát! + a = + Azaz a hatváysor kovergeciasugara. Az biztos, hogy a (-,) yílt

Részletesebben

Sorozatok A.: Sorozatok általában

Sorozatok A.: Sorozatok általában 200 /2002..o. Fakt. Bp. Sorozatok A.: Sorozatok általába tam_soroz_a_sorozatok_altalaba.doc Sorozatok A.: Sorozatok általába Ad I. 2) Z/IV//a-e, g-m (CD II/IV/ Próbálj meg róluk miél többet elmodai. 2/a,

Részletesebben

Gyakorló feladatok II.

Gyakorló feladatok II. Gyakorló feladatok II. Valós sorozatok és sorok Közgazdász szakos hallgatókak a Matematika B című tárgyhoz 2005. október Valós sorozatok elemi tulajdoságai F. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt,

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) O k t a t á s i H i v a t a l A 5/6 taévi Országos Középiskolai Taulmáyi Versey első forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató A 5 olya égyjegyű szám, amelyek számjegyei

Részletesebben

Határértékszámítás. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo április A határátmenet és a műveletek 12

Határértékszámítás. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo április A határátmenet és a műveletek 12 Határértékszámítás szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo 207. április 23. Tartalomjegyzék. Bevezetés 2 2. Segédállítások 3 3. Nevezetes sorozatok 7 4. A határátmeet és a műveletek 2 5. Az e szám fogalma

Részletesebben

Kalkulus II., második házi feladat

Kalkulus II., második házi feladat Uger Tamás Istvá FTDYJ Név: Uger Tamás Istvá Neptu: FTDYJ Web: http://maxwellszehu/~ugert Kalkulus II, második házi feladat pot) Koverges? Abszolút koverges? ) l A feladat teljese yilvávalóa arra kívácsi,

Részletesebben

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn Feladatok közepek közötti egyelőtleségekre (megoldások, megoldási ötletek) A továbbiakba szmk=számtai-mértai közép közötti egyelőtleség, szhk=számtaiharmoikus közép közötti egyelőtleség, míg szk= számtai-égyzetes

Részletesebben

1. feladatlap megoldása. Analízis II. 1. Vizsgálja meg az alábbi sorokat konvergencia szempontjából! a) n 2 n = 1 1X 1

1. feladatlap megoldása. Analízis II. 1. Vizsgálja meg az alábbi sorokat konvergencia szempontjából! a) n 2 n = 1 1X 1 . feladatlap megoldása Aalízis II.. Vizsgálja meg az alábbi sorokat kovergecia szempotjából! a) X Alkalmazva a gyökkritériumot ("egyszer½usített változatát"): Azaz a sor koverges. b) p a!! p < : X 000

Részletesebben

INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK

INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK Megoldott feladatok Ijektivitás és egyéb tulajdoságok 59 ) INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK Határozd meg azt az f:r R függvéyt, amelyre f ( f ( ) x R és a g:r R g ( = x f ( függvéy

Részletesebben

Algebrai egyenlőtlenségek versenyeken Dr. Kiss Géza, Budapest

Algebrai egyenlőtlenségek versenyeken Dr. Kiss Géza, Budapest Magas szitű matematikai tehetséggodozás Algebrai egyelőtleségek verseyeke Dr Kiss Géza, Budapest Néháy helyettesítési módszer és a Cauchy-Schwarz-egyelőtleség speciális esetéek alkalmazása bizoyítási feladatokba

Részletesebben

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1 A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Ha N és h R, akkor + h + h Mikor va itt egyelőség? Léyeges-e a h feltétel? Számtai-mértai közép Bármely N és,, R, k 0 k =,, választással k

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény Palácz Béla - Soft Computig - 11-1. Adatok közelítése 1. Adatok közelítése Bevezetés A természettudomáyos feladatok megoldásához, a vizsgált jeleségek, folyamatok főbb jellemzői közötti összefüggések ismeretére,

Részletesebben

10.M ALGEBRA < <

10.M ALGEBRA < < 0.M ALGEBRA GYÖKÖS KIFEJEZÉSEK. Mutassuk meg, hogy < + +... + < + + 008 009 + 009 008 5. Mutassuk meg, hogy va olya pozitív egész szám, amelyre 99 < + + +... + < 995. Igazoljuk, hogy bármely pozitív egész

Részletesebben

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3 Dr. Tóth László, Fejezetek az elemi számelméletből és az algebrából (PTE TTK, 200) Számelméleti függvéyek Számelméleti függvéyek értékeire voatkozó becslések A τ() = d, σ() = d d és φ() (Euler-függvéy)

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok 1 Diszkrét matematika II., 3. előadás Komplex számok Dr. Takách Géza NyME FMK Iformatikai Itézet takach@if.yme.hu http://if.yme.hu/ takach/ 2007. február 22. Komplex számok Szereték kibővítei a valós számtestet,

Részletesebben

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága Sorozatok, határérték fogalma. Függvéyek határértéke, folytoossága 1) Végtele valós számsorozatok Fogalma, megadása Defiíció: A természetes számok halmazá értelmezett a: N R egyváltozós valós függvéyt

Részletesebben

1. A radioaktivitás statisztikus jellege

1. A radioaktivitás statisztikus jellege A radioaktivitás időfüggése 1. A radioaktivitás statisztikus jellege Va N darab azoos radioaktív atomuk, melyekek az atommagja spotá átalakulásra képes. tegyük fel, hogy ezek em bomlaak tovább. Ekkor a

Részletesebben

1. A KOMPLEX SZÁMTEST A természetes, az egész, a racionális és a valós számok ismeretét feltételezzük:

1. A KOMPLEX SZÁMTEST A természetes, az egész, a racionális és a valós számok ismeretét feltételezzük: 1. A KOMPLEX SZÁMTEST A természetes, az egész, a raioális és a valós számok ismeretét feltételezzük: N = f1 ::: :::g Z = f::: 3 0 1 3 :::g p Q = j p q Z és q 6= 0 : q A valós szám értelmezése végtele tizedestörtkét

Részletesebben

Analízis feladatgy jtemény II.

Analízis feladatgy jtemény II. Oktatási segédayag a Programtervez matematikus szak Aalízis I. tatárgyához (003004. taév szi félév) Aalízis feladatgy jteméy II. Összeállította Szili László 003 Tartalomjegyzék I. Feladatok 3. Valós sorozatok.......................................

Részletesebben

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal Egy lehetséges tételsor megoldásokkal A vizsgatétel I része a IX és X osztályos ayagot öleli fel, 6 külöböző fejezetből vett feladatból áll, összese potot ér A közzétett tétel-variások és az előző évekbe

Részletesebben

(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1

(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1 . Bevezető. Oldja meg az alábbi egyeleteket: (a cos x + si x + cos x si x = (b π si x = x π 4 x 3π 4 cos x (c cos x + si x = si x (d x 6 3x = 0 (e x + x = x (f x + 5 + x = 8 (g x + + x + + x + x + =..

Részletesebben

I. rész. c) Az m valós paraméter értékétől függően hány megoldása van a valós számok halmazán az alábbi egyenletnek?

I. rész. c) Az m valós paraméter értékétől függően hány megoldása van a valós számok halmazán az alábbi egyenletnek? Fazakas Tüde, 05 ovember Emelt szitű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Fazakas Tüde; dátum: 05 ovember I rész feladat a) Egymillió forit összegű jelzálogkölcsöt veszük fel évre 5%-os

Részletesebben

Fourier sorok FO 1. Trigonometrikus. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel!

Fourier sorok FO 1. Trigonometrikus. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel! Fourier sorok FO Trigoometrikus Fourier sorok FO Trigoometrikus redszer Defiíció: trigoometrikus redszer Az {, cos x, si x, cos x, si x, cos 3x, si 3x, } függvéyekből álló (végtele sok függvéyt tartalmazó)

Részletesebben

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat!

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat! megoldásvázlatok Fizika BSc I/,. feladatsor. Rajzoljuk le a számegyeese az alábbi halmazokat! a { R < 5}, b { R 4}, c { Z 4}, d { Q < 4 6}, e { N 3 }.. Igazak-e az alábbi állítások? Adjuk meg az állítások

Részletesebben

Komplex számok. 6. fejezet. A komplex szám algebrai alakja. Feladatok. alábbi komplex számokat és helyvektorukat:

Komplex számok. 6. fejezet. A komplex szám algebrai alakja. Feladatok. alábbi komplex számokat és helyvektorukat: 6 fejezet Komplex számo A omplex szám algebrai alaja D 61 Komplex száma evezü mide olya a+bi alaú ifejezést amelybe a és b valós szám i pedig az összes valós számtól ülöböz épzetes egysége evezett szimbólum

Részletesebben

3. Számelmélet. 1-nek pedig pontosan három. Hány pozitív osztója van az n számnak? OKTV 2012/2013; I. kategória, 1. forduló

3. Számelmélet. 1-nek pedig pontosan három. Hány pozitív osztója van az n számnak? OKTV 2012/2013; I. kategória, 1. forduló . Számelmélet I. Feladatok 1. Háy égyzetszám osztója va a 7 5 5 7 számak?. Az pozitív egész számak potosa két pozitív osztója va, az + 1-ek pedig potosa három. Háy pozitív osztója va az + 01 számak? OKTV

Részletesebben

Prímszámok a Fibonacci sorozatban

Prímszámok a Fibonacci sorozatban www.titokta.hu D é e s T a m á s matematikus-kriptográfus e-mail: tdeest@freemail.hu Prímszámok a Fiboacci sorozatba A továbbiakba Fiboacci sorozato az alapsorozatot (u,,,3,5,...), Fiboacci számo az alapsorozat

Részletesebben

3.4. gyakorlat. Matematika B1X február 1819.

3.4. gyakorlat. Matematika B1X február 1819. 3.4. gyakorlat Matematika B1X 2003. február 1819. 1. A harmadik el adás (II. 17.) 1.1. Számosság Egyel számosságú halmazok. Véges, megszámlálhatóa végtele és kotiuum számosságú halmazok. Hatváyhalmaz számossága

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Legye N, x k R k =,, és tegyük fel, hogy vagy x k 0 k =,, vagy pedig x k 0 k =,, Ekkor + x k + x k Speciális Beroulli-egyelőtleség Ha N és

Részletesebben

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása 59. Számsorozatok.. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása.. Defiíció. Azokat az f : N R valós függvéyeket, melyek mide természetes számhoz egy a valós számot redelek hozzá, végtele számsorozatokak,

Részletesebben

1. Írd fel hatványalakban a következõ szorzatokat!

1. Írd fel hatványalakban a következõ szorzatokat! Számok és mûveletek Hatváyozás aaaa a a darab téyezõ a a 0 0 a,ha a 0. Írd fel hatváyalakba a következõ szorzatokat! a) b),,,, c) (0,6) (0,6) d) () () () e) f) g) b b b b b b b b h) (y) (y) (y) (y) (y)

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

6. Számsorozat fogalma és tulajdonságai

6. Számsorozat fogalma és tulajdonságai 6. Számsorozat fogalma és tulajdoságai Taulási cél: A számsorozat fogalmáak és elemi tulajdoságaiak megismerése. A mootoitás, korlátosság vizsgálatáak elsajátítása. Nevezetes sorozatok határértékéek megismerése.

Részletesebben

Függvényhatárérték-számítás

Függvényhatárérték-számítás Függvéyhatárérték-számítás I Függvéyek véges helye vett véges határértéke I itervallumo, ha va olya k valós szám, melyre az I itervallumo, ha va olya K valós szám, melyre I itervallumo, ha alulról és felülről

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója Poliomok és egyeletek Jaroslav Zhouf Első rész Lieáris egyeletek A lieáris egyelet defiíciója A következő formájú egyeleteket: ahol a, b valós számok és a + b 0, a 0, lieáris egyeletek hívjuk, az ismeretle

Részletesebben

Feladatok megoldása. Diszkrét matematika I. Beadandó feladatok. Bujtás Ferenc (CZU7KZ) December 14, feladat: (A B A A \ C = B)

Feladatok megoldása. Diszkrét matematika I. Beadandó feladatok. Bujtás Ferenc (CZU7KZ) December 14, feladat: (A B A A \ C = B) Diszkrét matematika I. Beadadó feladatok Bujtás Ferec (CZU7KZ) December 14 014 Feladatok megoldása 1..1-6. feladat: (A B A A \ C = B) A B A = A \ C = B igazolása: A B A = B \A = Ø = B = A B (Mivel a B-ek

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova 1. rész Matematikai tréfák A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a játékosok

Részletesebben

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk:

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk: Kocsis Júlia Egyelőtleségek 1. Feladat: Bizoytsuk be, hogy tetszőleges a, b, c pozitv valósakra a a b b c c (abc) a+b+c. Megoldás: Tekitsük a, b és c számok saját magukkal súlyozott harmoikus és mértai

Részletesebben

EGYENLETEK ÉS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA A Z n HALMAZON. egyenletrendszer megoldása a Z

EGYENLETEK ÉS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA A Z n HALMAZON. egyenletrendszer megoldása a Z Az érettségi vizsgára előkészülő taulók figyelmébe! EGYENLETEK ÉS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA A Z HALMAZON a x + b y c 5. Az egyeletredszer megoldása a Z halmazo (3. rész) a x + b y c A hivatkozások köyítése

Részletesebben

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA Szerkesztette: Balogh Tamás 202. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add

Részletesebben

Hajós György Versenyre javasolt feladatok SZIE.YMÉTK 2011

Hajós György Versenyre javasolt feladatok SZIE.YMÉTK 2011 1 Molár-Sáska Gáboré: Hajós György Verseyre javasolt feladatok SZIE.YMÉTK 011 1. Írja fel a számokat 1-tıl 011-ig egymás utá! Határozza meg az így kapott agy szám 0-cal való osztási maradékát!. Az { }

Részletesebben

1. Gyökvonás komplex számból

1. Gyökvonás komplex számból 1. Gyökvoás komplex számból Gyökvoás komplex számból. Ismétlés: Ha r, s > 0 valós, akkor rcos α + i siα) = scos β + i siβ) potosa akkor, ha r = s, és α β a 360 egész számszorosa. Moivre képlete scos β+i

Részletesebben

Matematika I. 9. előadás

Matematika I. 9. előadás Matematika I. 9. előadás Valós számsorozat kovergeciája +-hez ill. --hez divergáló sorozatok A határérték és a műveletek kapcsolata Valós számsorozatok mootoitása, korlátossága Komplex számsorozatok kovergeciája

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Komplex számok. Komplex számok és alakjaik, számolás komplex számokkal.

Komplex számok. Komplex számok és alakjaik, számolás komplex számokkal. Komplex számok Komplex számok és alakjaik, számolás komplex számokkal. 1. Komplex számok A komplex számokra a valós számok kiterjesztéseként van szükség. Ugyanis már középiskolában el kerülnek olyan másodfokú

Részletesebben

1. Gyökvonás komplex számból

1. Gyökvonás komplex számból 1. Gyökvoás komplex számból Gyökvoás komplex számból Ismétlés: Ha r,s > 0 valós, akkor r(cosα+isiα) = s(cosβ+isiβ) potosa akkor, ha r = s, és α β a 360 egész számszorosa. Moivre képlete: ( s(cosβ+isiβ)

Részletesebben

Matematika B4 I. gyakorlat

Matematika B4 I. gyakorlat Matematika B4 I. gyakorlat 2006. február 16. 1. Egy-dimeziós adatredszerek Va valamilye adatredszer (számsorozat), amelyről szereték kiszámoli bizoyos dolgokat. Az egyes értékeket jelöljük z i -vel, a

Részletesebben

8.1. A rezgések szétcsatolása harmonikus közelítésben. Normálrezgések. = =q n és legyen itt a potenciál nulla. q i j. szimmetrikus. q k.

8.1. A rezgések szétcsatolása harmonikus közelítésben. Normálrezgések. = =q n és legyen itt a potenciál nulla. q i j. szimmetrikus. q k. 8. KIS REZGÉSEK STABIL EGYENSÚLYI HELYZET KÖRÜL 8.. A rezgések szétcsatolása harmoikus közelítésbe. Normálrezgések Egyesúlyi helyzet: olya helyzet, amelybe belehelyezve a redszert (ulla kezdősebességgel),

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis. Írásbeli tételek Készítette: Szátó Ádám 20. Tavaszi félév . Archimedes tétele. Tétel: a > 0 és b R : N : b < a. Bizoyítás: Idirekt úto tegyük fel, hogy

Részletesebben

Kitűzött feladatok Injektivitás és egyéb tulajdonságok 69 KITŰZÖTT FELADATOK

Kitűzött feladatok Injektivitás és egyéb tulajdonságok 69 KITŰZÖTT FELADATOK Kitűzött feladatok Ijektivitás és egyéb tulajdoságok 69 1. KITŰZÖTT FELADATOK Határozd meg az összes szigorúa mooto f:z Z függvéyt, amely teljesíti az f ( xy) = f ( y), x, y Z összefüggést és létezik k

Részletesebben

EGYENLETEK ÉS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA A Z n HALMAZON. egyenletrendszer megoldása a

EGYENLETEK ÉS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA A Z n HALMAZON. egyenletrendszer megoldása a Az érettségi vizsgára előkészülő taulók figyelmébe! 4. Az EGYENLETEK ÉS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA A Z HALMAZON a1 x + b1 y = c1 egyeletredszer megoldása a a x + b y = c Z halmazo (. rész) Ebbe a részbe

Részletesebben

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2 ANALÍZIS. I. VIZSGA. jauár. Mérök iformatikus szak α-variás Mukaidő: perc. feladat pot) Adja meg az z 4 i)z i egyelet összes megoldását. i + i) + 4i + 4 i +, vagyis z p i p cos 3 + i si ) 3 vagy z p i

Részletesebben

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok SOROK Feladatok és megoldások. Numerikus sorok I. Határozza meg az alábbi, mértai sorra visszavezethető sorok esetébe az S -edik részletösszeget és a sor S összegét! )...... k 5 5 5 5 )...... 5 5 5 5 )......

Részletesebben

BIOMATEMATIKA ELŐADÁS

BIOMATEMATIKA ELŐADÁS BIOMATEMATIKA ELŐADÁS 10. A statisztika alapjai Debrecei Egyetem, 2015 Dr. Bérczes Attila, Bertók Csaád A diasor tartalma 1 Bevezetés 2 Statisztikai függvéyek Defiíció, empirikus várható érték Empirikus

Részletesebben

Analízis I. gyakorlat

Analízis I. gyakorlat Aalízis I. gyakorlat Kocsis Albert Tihamér, Németh Adriá 06. március 4. Tartalomjegyzék Előszó.................................................... Sorozatok és sorok.............................................

Részletesebben

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok,

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok, l.ch FÜGGVÉNYSOROZATOK, FÜGGVÉNYSOROK, HATVÁNYSOROK Itt egy függvéysorozat: f( A függvéysorozatok olyaok, mit a valós számsorozatok, csak éppe a tagjai em valós számok, 5 haem függvéyek, f ( ; f ( ; f

Részletesebben

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai Taszék Taylor-sorok alkalmazása umerikus sorok vizsgálatára Szakdolgozat Készítette: Témavezet : Walter Petra

Részletesebben

Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-86. ábra: A példa-feladat kódolási változatai

Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-86. ábra: A példa-feladat kódolási változatai közzétéve a szerző egedélyével) Öfüggő szekuder-változó csoport keresése: egy bevezető példa Ez a módszer az állapothalmazo értelmezett partíció-párok elméleté alapul. E helye em lehet céluk az elmélet

Részletesebben

MAGASABBFOKÚ MÁTRIXEGYENLETEK MEGOLDÁSA

MAGASABBFOKÚ MÁTRIXEGYENLETEK MEGOLDÁSA 1 MAGASABBFOKÚ MÁTRIXEGYENLETEK MEGOLDÁSA Tuzso Zoltá Akár a régebbi, akár az alteratív XI. osztályos algebra taköyveket lapozva, akár példatárakba vagy matematikai verseyeke gyakra találkozuk egyél magasabb

Részletesebben

Számelméleti alapfogalmak

Számelméleti alapfogalmak Számelméleti alapfogalma A maradéos osztás tétele Legye a és b ét természetes szám, b, és a>b Aor egyértelme léteze q és r természetes számo, amelyere igaz: a b q r, r b Megevezés: a osztadó b osztó q

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI MATEMATIKA VERSENY 2013 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY OSZTÁLY ÁPRILIS 8.

NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI MATEMATIKA VERSENY 2013 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY OSZTÁLY ÁPRILIS 8. . feladat: Eg 5 fős osztálba va fiú és 4 lá. z iskolai bálo (fiú-lá) pár fog tácoli. Háféleképpe tehetik ezt meg? párok sorredje em számít, viszot az, hog ki kivel tácol, az már ige. (0 pot) Válasszuk

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatáskutató és Fejlesztő Itézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordiáció) II. szakasz MATEMATIKA 3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatáskutató

Részletesebben

1. gyakorlat - Végtelen sorok

1. gyakorlat - Végtelen sorok . gyakorlat - Végtele sorok 06. március.. Határozza meg az alábbi végtele sorok összegét! a) e e e 3 = e e = e e e e = e e = e e b) c) 4 = 4 + 5 6 + = 6 ) 4 + 6 6 + ) = lim N ) 5 = 6 6 + 5 6 = 7 6 N )

Részletesebben

XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaverseny Zilah, február II.forduló -10. osztály

XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaverseny Zilah, február II.forduló -10. osztály Miisterul Educaţiei Națioale și Cercetării Știițifice Subiecte petru Etapa aţioală a Cocursului de Matematică al Liceelor Maghiare di Româia XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaversey Zilah, 016. február 11

Részletesebben

dr. CONSTANTIN NĂSTĂSESCU egyetemi tanár a Román Akadémia levelező tagja dr. CONSTANTIN NIŢĂ egyetemi tanár

dr. CONSTANTIN NĂSTĂSESCU egyetemi tanár a Román Akadémia levelező tagja dr. CONSTANTIN NIŢĂ egyetemi tanár dr. CONSTANTIN NĂSTĂSESCU egyetemi taár a Romá Akadémia levelező tagja dr. CONSTANTIN NIŢĂ egyetemi taár I. VALÓS SZÁMOK. VALÓS GYÖKÖKKEL RENDELKEZŐ MÁSODFOKÚ EGYENLETEK II. A MATEMATIKAI LOGIKA ELEMEI.

Részletesebben

4. Test feletti egyhatározatlanú polinomok. Klasszikus algebra előadás NE KEVERJÜK A POLINOMOT A POLINOMFÜGGVÉNNYEL!!!

4. Test feletti egyhatározatlanú polinomok. Klasszikus algebra előadás NE KEVERJÜK A POLINOMOT A POLINOMFÜGGVÉNNYEL!!! 4. Test feletti egyhatározatlaú poliomok Klasszikus algebra előadás Waldhauser Tamás 2013 április 11. Eddig a poliomokkal mit formális kifejezésekkel számoltuk, em éltük azzal a lehetőséggel, hogy x helyébe

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaverseny Zilah, február

XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaverseny Zilah, február Miisterul Educaţiei Națioale și Cercetării Știițifice Subiecte petru Etapa aţioală a Cocursului de Matematică al Liceelor Maghiare di Româia XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaversey Zilah, 06. február 4..

Részletesebben

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK Szerkesztette: Balogh Tamás 2012. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add el! - Így add

Részletesebben

Bevezetés az algebrába komplex számok

Bevezetés az algebrába komplex számok Bevezetés az algebrába komplex számok Wettl Ferec Algebra Taszék B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M 2015. december 6.

Részletesebben

Függvények Megoldások

Függvények Megoldások Függvények Megoldások ) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) x x b) x x + c) x ( x + ) b) Az x függvény

Részletesebben

25 i, = i, z 1. (x y) + 2i xy 6.1

25 i, = i, z 1. (x y) + 2i xy 6.1 6 Komplex számok megoldások Lásd ábra z = + i, z = + i, z = i, z = i z = 7i, z = + 5i, z = 5i, z = i, z 5 = 9, z 6 = 0 Teljes indukcióval 5 Teljes indukcióval 6 Az el z feladatból következik z = z = =

Részletesebben

Bevezető analízis II. példatár

Bevezető analízis II. példatár Bevezető aalízis II. példatár Gémes Margit, Szetmiklóssy Zoltá Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Matematikai Itézet 06. ovember 3. Tartalomjegyzék. Bizoyítási módszerek, valós számok 3..

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI MATEMATIKA ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA EMELT SZINT% ÍRÁSBELI. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. MINISZTÉRIUMA EMBERI ERFORRÁSOK

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI MATEMATIKA ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA EMELT SZINT% ÍRÁSBELI. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. MINISZTÉRIUMA EMBERI ERFORRÁSOK Matematika emelt szit Javítási-értékelési útmutató MATEMATIKA EMELT SZINT% ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. október. Fotos tudivalók

Részletesebben

24. tétel A valószínűségszámítás elemei. A valószínűség kiszámításának kombinatorikus modellje.

24. tétel A valószínűségszámítás elemei. A valószínűség kiszámításának kombinatorikus modellje. 24. tétel valószíűségszámítás elemei. valószíűség kiszámításáak kombiatorikus modellje. GYORISÁG ÉS VLÓSZÍŰSÉG meyibe az egyes adatok a sokaságo belüli részaráyát adjuk meg (törtbe vagy százalékba), akkor

Részletesebben

Kombinatorika. Variáció, permutáció, kombináció. Binomiális tétel, szita formula.

Kombinatorika. Variáció, permutáció, kombináció. Binomiális tétel, szita formula. Kombiatorika Variáció, permutáció, kombiáció Biomiális tétel, szita formula 1 Kombiatorikai alapfeladatok A kombiatorikai alapfeladatok léyege az, hogy bizoyos elemeket sorba redezük, vagy éháyat kiválasztuk

Részletesebben

f (M (ξ)) M (f (ξ)) Bizonyítás: Megjegyezzük, hogy konvex függvényekre mindig létezik a ± ben

f (M (ξ)) M (f (ξ)) Bizonyítás: Megjegyezzük, hogy konvex függvényekre mindig létezik a ± ben Propositio 1 (Jese-egyelőtleség Ha f : kovex, akkor tetszőleges ξ változóra f (M (ξ M (f (ξ feltéve, hogy az egyelőtleségbe szereplő véges vagy végtele várható értékek létezek Bizoyítás: Megjegyezzük,

Részletesebben

Végtelen sorok. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo március Mértani és teleszkopikus sorok 8

Végtelen sorok. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo március Mértani és teleszkopikus sorok 8 Végtele sorok (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo 207. március 25. Tartalomjegyzék. Bevezetés 2 2. A sor fogalma 3 3. Mértai és teleszkopikus sorok 8 4. Abszolút és feltételese koverges sorok 4 5. Sorok

Részletesebben

VÉLETLENÍTETT ALGORITMUSOK. 1.ea.

VÉLETLENÍTETT ALGORITMUSOK. 1.ea. VÉLETLENÍTETT ALGORITMUSOK 1.ea. 1. Bevezetés - (Mire jók a véletleített algoritmusok, alap techikák) 1.1. Gyorsredezés Vegyük egy ismert példát, a redezések témaköréből, méghozzá a gyorsredezés algoritmusát.

Részletesebben