Végtelen sorok konvergencia kritériumai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Végtelen sorok konvergencia kritériumai"

Átírás

1 Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Végtele sorok kovergecia kritériumai BSc Szakdolgozat Készítette: Gyebár Tüde Matematika BSc, Matematikai elemző szakiráy Témavezető: Bátkai Adrás Alkalmazott Aalízis, és Számításmatematikai taszék Budapest, 204

2 Tartalomjegyzék. Alapismeretek 3 2. Legismertebb kritériumok 5 3. Nevezetes végtele sorok A mértai sor A harmoikus sor Pozitív természetes számok égyzeteiek reciprokaiból álló sor Műveletek végtele sorokkal 4 5. Abszolút, és feltételese koverges sorok 9 6. Kovergecia kritériumok II Mooto csökkeő tagú sorokra voatkozó kritériumok Jermakov-kritérium A háyados kritérium fiomabb alakjai Kummer-kritérium Raabe-kritérium Bertrad-kritérium Gauss-kritérium Logaritmikus kritérium

3 Bevezetés A szakdolgozatom témája a végtele sorok, és ezekek a sorokak a kovergeciájára voatkozó kritériumok. Egyetemi éveim alatt a legalapvetőbb kritériumokkal megismertettek, de dolgozatomba ezeke túlmutató kritériumokra is kitérek majd. Célom, hogy összegyűjtsem a legfotosabb, leghaszálhatóbb kritériumokat, és az ezek közötti kapcsolatokat bemutassam. Dolgozatom elejé bevezetem a végtele sorok legfotosabb defiíciót, tételeit. Leírok pár evezetes végtele sort, majd rátérek a kovergecia kritériumokra, és ezekek alkalmazását példáko keresztül szemléltetem. 2

4 . Alapismeretek Mideek előtt ismerkedjük meg a végtele sorok éháy alapvető defiíciójával, tételével... Defiíció Ha adott az {a } számsorozat, akkor az a + a 2 + a a +... = alakú összeget végtele sorak hívjuk. Tehát a végtele sor egy végtele sok tagú összeg. a () =.2. Defiíció Azt az {s } sorozatot, melyek tagjai s = a s 2 = a + a 2 s = a + a a =. a k (2) k= a végtele sor részletösszegeiek evezzük; s a sor -edik részletösszege..3. Defiíció Ha eseté ezek a részletösszegek meghatározott határérték felé közeledek, akkor ezt evezzük a végtele sor összegéek. s = k= a k = lim a k, k= vagyis s = lim s. Ilyekor azt modjuk, hogy a végtele sor koverges, ugyais a részletösszegek sorozata, a végtele sor összegéhez kovergál. Ha a részletösszegek sorozata em koverges, akkor a végtele sort divergesek modjuk..4. Tétel Ha a koverges, akkor a 0. = 3

5 .5. Megjegyzés Ez azoba em elégséges feltétel. A sor akkor is divergálhat, ha a 0.6. Példa (a 0, de a sor diverges) Az }{{ 2} }{{ 4} } {{ 2 } végtele sor diverges, mert az egyelő tagokat összeadva, midig egyet kapuk, így a részletösszegek mide határo túl őek. A tagokból álló sorozat azoba 0-hoz tart. Az előző tételből kapjuk a következő feltételt, egy végtele sor divergeciájára:.7. Következméy Ha a lim a határérték em létezik, vagy 0-tól külöbözik, akkor a a végtele sor diverges. =.8. Példa (Az előző teszt alkalmazása) A diverges, mivel 2 2 végtele sor =.9. Példa koverges végtele sorra: (x /!) =.0. Példa diverges végtele sorra: 2 = = 4

6 2. Legismertebb kritériumok 2.. Tétel (Cauchy-féle kovergeciakritérium) Egy = a sor akkor, és csak akkor koverges, ha bármely pozitív ε számhoz va olya ν, hogy ha m ν, akkor m k= a k < ε Példa A Cauchy-féle kovergeciakritérium alkalmazását, a harmoikus sor divergeciájáak bizoyításá keresztül mutatjuk be. Erről a sorról a későbbiekbe is belátjuk, hogy diverges. Tegyük fel, hogy a sor koverges,ekkor a Cauchy-kritérium szerit ε = /2-hez is létezik olya ν, hogy ha m ν, akkor m < 2. (3) Legye m = 2, ekkor a (3) bal oldala csökkethető úgy, hogy a evezőbe mide tagba 2-et íruk. Így: + 2 = < m, + mivel, így , ami azt mutatja,hogy ν-t bármely 2 2 m 2 agyak is választjuk, em teljesül mide m ν eseté a (3), így a sor valóba diverges. 5

7 2.3. Tétel (Leibiz-féle kovergeciakritérium) Legye a egy pozitív mooto fogyó számsorozat. Ekkor a ( ) + a = sor kovergeciájáak szükséges, és elégséges feltétele, hogy általáos tagja ullához tartso. ábra: Leibiz-sor Bizoyítás. Ha = 2m páros egész szám, akkor az első tag összege: s 2m = (a a 2 ) + (a 3 a 4 ) (a 2m a 2m ) = a (a 2 a 3 ) (a 4 a 5 )... (a 2m 2 a 2m ) a 2m. Az első egyelőség szerit az s 2m összeg m emegatív tagból áll, mivel a zárójelekbe szereplő kifejezések midegyike legalább ulla.eszerit tehát s 2m+2 s 2m, vagyis az s 2m sorozat emcsökkeő. A második egyelőség szerit s 2m a. Az s 2m sorozat, tehát emcsökkeő, és felülről korlátos, így koverges: lim s 2m = L (4) Ha = 2m + páratla,akkor az első tag összege s 2m+ = s 2m + a 2m+. Mivel a 0 feáll lim m a 2m+ = 0 6

8 is, így amit m s 2m+ = s 2m + a 2m+ L + 0 = L. (5) A (4) és az (5) egyelőségeket összevetve: lim s = L 2.4. Példa Az alteráló harmoikus sor például kielégíti a tétel feltételeit így koverges. (Természetese csak feltételese koverges.) 2.5. Tétel (Majorás kritérium) A = a és tagúak, és a b -re, és = b koverges, akkor koverges és = a = b = b sorok pozitív = a is 2.6. Példa A sor koverges, mivel <, 2, és 2 +l 2 +l 2 koverges Tétel (Miorás kritérium) A = a és = b sorok pozitív tagúak, és a b -re, és = a diverges, akkor = b is diverges Példa A sor koverges, vagy diverges-e? 5 + = Tudjuk, hogy a harmoikus sor diverges.és a = 6 < 5 + = Tehát a sor miorálja a kérdéses sort, így diverges. = 6 = Tétel (Háyados-Majorás kritérium) Ha a u k és v k pozitív tagú sorokba u k+ u k v k+ v k, és v k koverges, akkor u k is az. Bizoyítás. Ekkor ugyais u 2 u v 2 u v, azaz u 2 v 2 u 3 u 2 v 3 v 2 azaz u 3 u 2 v 2 v 3 u v v 2 v 2 v 3 = u v v 3 Általáosa: u k u v v k. A u k sorak tehát majorása a u v v k sor; ez a feltevés szerit koverges, s így a u k is koverges Tétel (Háyados-Miorás kritérium) Ha a u k és v k pozitív tagú sorokba u k+ v k+ ( = ν, ν +,...), u k v k és v k diverges, akkor u k is diverges. 7 v, =

9 A bizoyítás a (2.9) tételéhez hasolóa működik. A feti 4 tételt összehasolító kritériumokak hívjuk. Az első kettőbe a két sor megfelelő tagjait hasolítjuk össze, a második kettőbe pedig az egyik sor két egymás utái tagjáak viszoyát, a másik sor megfelelő tagjaiak viszoyával. 2.. Tétel (d Alembert-féle háyadoskritérium) Tegyük fel, hogy a a, sorra: a 0( N); ) lim =: A R. Ekkor: ( a+ a Ha 0 A <, akkor a a abszolút koverges, Ha A >, akkor a a sor diverges, Ha A =, akkor lehet a koverges, és diverges is. Bizoyítás. Tegyük ) fel, hogy 0 A <. Ekkor lim ( a+ a = A = q : 0 N : a + a q < ( 0 ). Legye 0. Ekkor a + q a q 2 a... q + 0 a 0 = a 0 q 0 q. }{{} c Mivel a Majorás kritérium alapjá 0 q <, ezért c q koverges, tehát a a is koverges,azaz a a abszolút koverges. Tegyük fel, hogy A >. Ekkor lim ( a+ a ) = A = q : 0 N : a + a q ( 0 ). Legye 0. Ekkor: a + q a q 2 a... q + 0 a 0. Mivel q >, ezért lim( a + ) = +, azaz lim a 0, amiből pedig következik a divergecia Példa Tekitsük a a = (a R, a 0) végtele sort, és dötsük el a kovergeciáját a D Alembert-féle! háyadoskritériummal. a + ( + )!! a = lim tehát a szóba forgó sor koverges. a +. a + = 0 <, 8

10 2.3. Tétel (Cauchy-féle gyök-kritérium) Ha az a 0 + a a +... pozitív tagú sorba bizoyos -től kezdve akkor e sor koverges. Bizoyítás. Ugyais az a q < ( = ν, ν +,...), (6) + q q geometriai sor 0 < q < eseté koverges, és mivel a (6) szerit ezért a a koverges. a q ( = ν, ν +...), 2.4. Példa (Cauchy-féle gyökkritérium alkalmazására) A 3 +5 koverges miatt q ], [ eseté 3 0 N, hogy > 0 -ra 3 = 3 < q < Megjegyzés Ha a a sor kovergeciája a D Alembert-féle háyadoskritériummal eldöthető, akkor a Cauchy-féle gyökkritériummal is eldöthető. Továbbá ha a Cauchy-féle gyökkritérium hatástala, akkor a D Alembertféle háyadoskritérium sem alkalmazható Tétel (Cauchy-féle háyadoskritérium) Legye a csupa pozitív tagból álló végtele sor. Tegyük fel, hogy Ekkor: a + lim a. ha P, akkor a sor koverges 2. ha P, akkor a sor diverges = P 3. ha P =, akkor em tudjuk megmodai, hogy koverges, vagy diverges-e a sor, érdemes más kritériumokat alkalmazi a kovergecia elleőrzéséhez. 9

11 2.7. Példa Így például a sor bármely értéke mellett abszolút koverges, hisz x k+ (k+)! x k k! k= x k k! = x k+ k! x k (k + )! = x k +, ez zérushoz tart, ha k, tehát bizoyos tagtól kezdve kisebb, mit pl Példa Háyados kritériummal elleőrizve: = 4 2 a + (+)4 a = 2 + = ( + ) 4 = ( + ) 4 2 Mivel ez kisebb mit, így a feti tétel alapjá azt modhatjuk, hogy a sor abszolút koverges. A a pozitív tagú sor kovergeciáját, vagy divergeciáját most már köyedé eldöthetjük, ha azzal az egyszerű esettel álluk szembe, amikor lim a vagy lim a + a véges, és -től külöböző szám. 3. Nevezetes végtele sorok 3.. A mértai sor 3.. Defiíció A a q (7) alakú sort, mértai/geometriai sorak evezzük. Nyilvávaló, hogy a a = 0, akkor a q bármely értéke eseté koverges lesz a sor,és összege 0 lesz. Feltesszük tehát a továbbiakba, hogy a 0. Ahhoz, hogy a (7) sor kovergecia-viszoyait vizsgáljuk, adjuk meg az s zárt alakját: s = a + aq aq = a q+, (q ) (8) q 0

12 Ha q = akkor a (8) em érvéyes, de akkor s = a lévé a (7) sor em koverges, hisze s,vagy s (az a előjelétől függőe). Mivel q + 0 ha q <, ezért a lim s = a. Azaz a geometriai q a sor koverges, ha q <, és összege akkor. Vizsgálva a q q+ sorozat viselkedését, ha q azt kapjuk, hogy s csak akkor koverges, ha q < Tétel A (7) alakú mértai sor (a 0 eseté) akkor, és csak akkor koverges, ha q < és ekkor összege a. q 3.3. Példa Ha a mértai sorba a = /8 és q = /4, akkor: = = 8 ( ) = /8 4 /4 = A harmoikus sor 3.4. Defiíció A = alakú sort, harmoikus sorak hívjuk. (9) Az elevezés abból adódik, hogy a sor bármely tagja harmoikus közepe a hozzá szimmetrikusa elhelyezkedő tagokak. Ha eek a sorozatak a részletösszegeit kiszámítjuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy elég lassa övekedek. Például, ahhoz, hogy a részletösszeg elérje a 00-at, tagot kell összeadi. Ezek utá felmerül a kérdés, hogy akármilye agyra őhet-e az összeg. Másképp fogalmazva: ha előre megaduk egy tetszőlegese agy L számot, akkor lesz-e olya, hogy az s = > L. A válasz ige.tehát a harmoikus sor diverges. Azt fogjuk most beláti, hogy s, ha. Bizoyítás. Tekitsük a sor 2 -edik részletösszegét: s 2 = (0) Csökketsük most a (0) összeget úgy, hogy az + helyett 2 -et, helyett 4 = -et íruk, és így tovább, az utolsó "blokkba" szereplő helyett 2 = -et vegyük

13 Így azt kapjuk, hogy s 2 +, amiből látszik, hogy bármely L számhoz 2 megadható olya 0, hogy ha > 0,akkor s 2 L ugyais elég olya 0 -t vei, amelyre > L, azaz 0 > (L ) 2. Ez defiíció szerit azt jeleti, hogy s 2 ha, amiből az s sorozat mooto övekedése miatt az adódik, hogy s, tehát a sor valóba diverges Megjegyzés Egy érdekesség a harmoikus sorral kapcsolatba: Ha a sorból elhagyjuk azokat a tagokat, amelyek evezői egy adott számjegyet tartalmazak, akkor már koverges sort kapuk. Legye például ez a számjegy a 9. Így: 9/ Írjuk fel eek a sorak éháy tagját. = / ( = ) ( ( ) ) k } 8 8 {{ } (k+) szer Becsüljük felülről a zárójeles összegeket a következőképpe: Így azt kapjuk, hogy a 9/ = 8, = 8 9 0, k k } 8 {{ 8 8} 0, k (k+) szer < ( ) k = 8 0 k=0 ( ) k 9 = Tehát a sor valóba koverges. Ez az összehasolítás természetese a két sor részletösszegeire voatkozik, amiből adódik az eredméy a kovergecia defiíciója alapjá. 2

14 3.3. Pozitív természetes számok égyzeteiek reciprokaiból álló sor 3.6. Defiíció A = reciprokaiból álló sor Tétel A = 2 2 sor, a pozitív természetes számok égyzeteiek koverges. Bizoyítás. Alkalmazzuk az alábbi becslést: s = < ( ), () majd az egyes tagokat botsuk fel törtek külöbségére az alábbi módo: 2 = 2 ; 2 3 = 2 3 ;..., ( ) =. Így a () jobb oldala helyett az írható, hogy: = 2, hisze a közbülső tagok kiesek, hisz ez egy teleszkópikus összeg. Azt kapjuk, hogy s 2 < 2, tehát a részletösszegek sorozata korlátos, és mivel s mooto övő, ezért koverges is, tehát valóba koverges a = sor, és összege em agyobb 2-él. 2 3

15 4. Műveletek végtele sorokkal A végtele sorokkal általába szereték úgy bái, mitha véges összegek leéek. Ez a gyakorlatba azoba em midig tehető meg. Hamarosa láti fogjuk, hogy mi az amibe másképp viselkedik egy végtele sor, mit egy a véges összeg, és mi az amibe em. Láti fogjuk például, hogy a zárójelek elhagyása változtathat a végtele sor összegé, sőt akár a kovergeciáját is megszütetheti. Ezért fotos végigézi, hogy mik azok a műveletek, melyek em vezetek ki a koverges sorok köréből, és összegükre úgy hatak, mit azt véges esetbe megszoktuk, és melyek azok a műveletek amik em, vagy em mide esetbe. Két koverges sor összege, és külöbsége is koverges, egy koverges sor kostasszorosa is koverges. 4.. Tétel (Két végtele sor összeadása) Ha a a és b koverges sorok, továbbá a a = A és b = B, akkor: ( ) ( ) a + b = (a + b ) = A + B. (2) 4.2. Megjegyzés A kivoás hasolóa működik Tétel (Végtele sor kostassal való szorzása) Ha adott a a koverges végtele sor, melyek összege A, és egy C kostas, akkor C a = Ca = Ca + Ca Ca +... = C A. (3) 4.4. Megjegyzés Fotos azoba megjegyezi, hogy : a b a b. Ugyais, ( ) a ( ) b = (a 0 + a a +...)(b 0 + b b +...) Ahhoz, hogy ezt végigszámoljuk a 0 -t végig kell szorozi, az összes b -es taggal, majd a -et is, és így tovább a tagokéti szorzás szerit. Ez kicsit lehetetle, hisz midkét "szummás" sorak végtele sok tagja va. A végtele sorok egymással törtéő szorzására több megoldást is fogok szemlélteti. Hogy köyebb legye elképzeli a a, és b sorok formális összeszorzásáál keletkező részletszorzatokat az alábbi égyzetes sémába redezzük: 4

16 a b a b 2 a b 3... a b... a 2 b a 2 b 2 a 2 b 3... a 2 b... a 3 b a 3 b 2 a 3 b 3... a 3 b a b a b 2 a b 3... a b... Ebből sokféleképpe képezhető végtele sor, így sokféleképpe értelmezhető a sorok szorzata. Azt, hogy milye sorredbe adjuk össze ezeket a szorzatokat, arra 3 módszert is mutatok. Az első az úgyevezett Cauchy-féle redezés. Ilyekor a részletszorzatokat a égyzetes séma átlós voalai meté redezzük, az alábbi ábra szerit: ábra: Cauchy-féle redezés Eek a redezési elvek az oka csupá ayi, hogy ha a két összeszorzott sor hatváysor alakú, akkor az átlók meté elhelyezkedő tagokba x kitevője ugyaaz, s így ezek összevohatóak. Erre a redezési típusra voatkozik a következő képlet: ( ) ( ) a b = c ahol c = a i b i 5

17 A második esetbe az alábbi ábrá lévő yilak meté adjuk össze a tagokat: Eél az esetél először is jelöljük a = a illetve a = b sor -edik szeletét A -el, illetve B -el: A = k= a k ; B = k= b k. Ha a részletszorzatokat úgy redezzük, hogy az -edik szorzat (A B ) az ( )-edikhez (A B ) képest bővül, azaz az a (b + b b ) + b (a + + a ) tagokat adjuk hozzá az A k B k szorzathoz, akkor az így kapott végtele sor előállítja a két végtele sor szorzatát, feltéve, hogy a két sor koverges. Erre a módszerre voatkozó képlet: ( ) ( ) ( ) a b = a b k + b a = k= k= Ez a képlet teljese azoos eredméyt ad, a harmadik módszer szeriti szorzatösszeadással. Amiek a képlete: ( b = k= a k + a ) b k k= 6

18 4.5. Tétel (Mertes tétele) [2] A k= a és k= b sorokat formálisa összeszorozva, és a részlet sorokat az első módszer szerit csoportosítva, ( ) ( ) a k b k illetve, a k b k = k= a kapott végtele sorok, még a zárójelek elhagyása eseté is kovergálak, és összegük, a ( ) ( ) a b értékét adja, ha a két koverges sor közül az egyik abszolút koverges Megjegyzés Azért beszélük formális szorzásról, mert a disztributivitás érvéyessége általába em bizoyítható, s így a formális szorzás em feltétleül jeleti a két sor tulajdoképpei szorzását. = k= Tagok elhagyása, és hozzáadása Ha egy végtele sor véges számú tagját elhagyjuk, vagy a sorhoz véges számú tagot hozzáaduk, azzal a sor kovergeciáját, vagy divergeciáját em változtatjuk meg. Ha a sor koverges volt, akkor természetese az összege változik Tétel Ha a = a végtele sor koverges, akkor mide k > eseté koverges a =k a sor is, és a = a + a a k + a. = Megfordítva: ha =k a mide k> eseté koverges, akkor a = a is az. =k Végtele sor zárójelezései A végtele sorokat szabad zárójelezi, de a zárójelek elhagyása em megegedett. Ez ugyais em csak a végtele sor összegét, haem kovergeciáját/divergeciáját is megváltoztathatja Defiíció A = a végtele sor zárójelezései a i i= = i a 7

19 alakú sorokat értjük, ahol = 0 < < 2 <... az idexek egy tetszőleges szigorúa mooto övő sorozata Példa (8 8) + (8 8) +... = 0, de ha elhagyjuk a zárójeleket: már diverges Tétel Egy koverges sort zárójelezve, sem a sor kovergeciája, sem a sor összege em változik. Továbbá em érvéyes a kommutativitás a végtele sorokra, ugyais, ha megváltoztatjuk a tagok sorredjét, a sor összege megváltozhat. Sőt koverges sorból diverges válhat. Vaak azoba olya sorok, melyekél ez em igaz. Ahol bátra megcserélhetjük a tagok sorredjét, az összeg, és a kovergecia azoba mégsem változik meg. Ilyeek az abszolút koverges sorok. 8

20 5. Abszolút, és feltételese koverges sorok 5.. Defiíció A k= u k sort abszolút koverges sorak hívjuk, ha a tagok abszolút értékeiből alkotott k= u k sor koverges Tétel Ha egy sor abszolút koverges, akkor közöséges értelembe véve is koverges. Bizoyítás. Legye ε > 0 tetszőleges. Ekkor található olya 0 természetes szám, hogy u + + u u m < ε, m > 0 Az összeg abszolút értékére voatkozó egyelőtleség szerit pedig: u + + u u m u + + u u m s így m > 0 eseté u + + u u m < ε s így a Cauchy-féle kovergecia kritérium szerit a sor koverges Tétel A a sor akkor, és csak akkor abszolút koverges, ha a a+ és a sorok midkette kovergesek Megjegyzés A a+ az a sor pozitív tagjaiból álló sort jeleti, a egatív előjelű tagokat ebbe az esetbe 0-ak tekitjük. Azaz: Tetszőleges x valós számra: { x ha x 0 x + = max(x, 0) = 0 ha x < 0 { 0 ha x 0 x = max( x, 0) = x ha x < 0 Bizoyítás. Ha a abszolút koverges, akkor az (5.2)-as tétel alapjá közöséges értelembe véve is koverges. Így a a+ és a sorok kovergeciája az a + = a + a 2 és a = a a 2 összefüggésekből, valamit a (4.) és a (4.2) és a (4.3)-es tételekből adódik. A megfordítás ugyaígy adódik, felhaszálva, hogy a = a + + a mide -re. 9

21 5.5. Defiíció Egy a +a sorból kiválasztott a s +a s2 + +a sk... sort, ahol s < s 2 < < s k <..., az eredeti sor egy részsoráak evezzük Tétel Ha az a + a a +... sor abszolút koverges, és az a () + a () a () +... a (2) + a (2) a (2) (4) a (ν) + a (ν) a (ν) részsorok összetétele, akkor e részsorok összegeiből alkotott sor abszolút koverges, és összege ugyaaz, mit az eredeti soré Tétel Ha a (4) alatti sorok abszolút kovergesek és a σ (ν) = a (ν) + a (ν) a (ν) +... összegekből álló ν= σ(ν) sor koverges, akkor a (4) alatti sorok bármely összetétele abszolút koverges Defiíció A koverges, de em abszolút koverges sorokat feltételese koverges sorokak evezzük Példa Az alteráló harmoikus sor feltételese koverges. = ( ) + = Érdemes megfigyeli, hogy az abszolút koverges sorokál a tagok sorredje felcserélhető, azaz érvéyes maradt a véges esetből ismert kommutativitás, azoba ha a sor csak feltételese koverges, akkor ez a tulajdoság már em igaz. Ezt modja ki a következő tételük is Tétel (Riema tétele) Ha a = a sor feltételese koverges, akkor bármely s szám eseté megadható olya átredezés, hogy az átredezett sor összege s. Sőt a sor átredezhető úgy is, hogy az átredezett sor részletösszegei plusz vagy miusz végtelebe tartsaak. 20

22 sor átredezett so- 5.. Példa Adjuk eljárást arra, hogy + = ( )+ ráak összege 2 legye. Mivel: = (5) 8 és = + (6) 7 Ezt a téyt felhaszálva, a (6) sorból vegyük ayi tagot, amelyek összege éppe túllépi a 2-t, majd vegyük a a (5)-ből ayi egatív tagot a sor elejéről, hogy az így kapott összeg éppe kisebb legye, mit 2. Ekkor ismét a (6) sor tagjaiból ayit vegyük, hogy kettőél éppe több legye az összeg, majd a (5)-ból megit ayit, hogy éppe visszalépjük a kettő elé, és így tovább. Kokrét számításokkal illusztrálhatjuk a fetieket, ha vázoljuk a kívát átredezést: Az abszolút koverges sorok idokolttá teszik,hogy a pozitív tagú sorok kovergeciájáak kérdésével alaposabba foglalkozzuk Defiíció A a végtele sor pozitív tagú, ha a 0, -re. Mivel a pozitív tagú sor részletösszegei mooto övekvő sorozatot alkotak, ezért teljesül a következő tétel: 5.3. Tétel Egy em egatív tagú sor, akkor, és csak akkor koverges, ha részletösszegeiek sorozata felülről korlátos. Ha egy emegatív tagú sor diverges, akkor az összege végtele. Az ilye sorál ugyais a részletösszegek mooto övekedő sorozatot alkotak, ez pedig akkor és csak akkor koverges, azaz véges határértékű, ha korlátos. A feti tétel szerit, egy emegatív tagú sorak, midig va összege; ez egy véges szám, ha a sor koverges, és végtele, ha a sor diverges. 2

23 6. Kovergecia kritériumok II. 6.. Mooto csökkeő tagú sorokra voatkozó kritériumok 6.. Tétel (Cauchy-féle itegrálkritérium) Ha az f(x) függvéy mooto fogyó és pozitív, akkor a f(k) sor és az f(x)dx k= improprius itegrál egyszerre kovergesek, vagy divergesek. Bizoyítás. Tetszőleges > k egész számra tekitsük az [k, ] itervallumak, a k, k +,..., egész számokkal törtéő felosztását.ha s illetve, S jelöli eek az f függvéyek ehhez a felosztáshoz tartozó alsó, illetve felső összegét, akkor: i=k+ f(i) = s k f(x)dx S = f(i), (7) hisze mivel f mooto fogyó, így a legkisebb értéke az [i, i] itervallumo f(i), legagyobb pedig f(i ). Mivel f pozitív, ezért az ω ω f(x)dx improprius itegrál létezik: vagy véges, vagy végtele. Ha az itegrál koverges (véges), akkor az f(x)dx a a sorozat korlátos. Ekkor a (7) első egyelőtlesége szerit az (s ) sorozat is korlátos, tehát a =a f() sor az (5.3) tétel szerit koverges. Ha viszot az itegrál diverges akkor az f(x)dx sorozat végtelehez tart. Ekkor a (7) második egyelőtleségéből az (S ) sorozat is a végtelehez tart, a tehát a =a f() sor diverges Példa Tekitsük a k= Eek az f(x) = x α α eseté: dx = x α u.. hiperharmoikus sort. k α függvéy [ felel meg, amely pozitív, és mooto fogyó. és ez véges az α > esetbe, végtele ( α)x α ] az α < esetbe, ezért tehát a hiperharmoikus sor koverges, ha α >, és diverges, ha α <. Ez utóbbi abból is látszóda, hogy ha α < eseté a sor majorása a harmoikus sorak. Kifejtve: y [ ] x α+ y dx = lim xα y x α dx = lim y α + i=k y α = lim y α α = α amiből az improprius itegrál koverges, így a tételük alapjá a sor is koverges. 22

24 6.3. Tétel (Kodezációs kritérium) Ha az (a ) sorozat pozitív, és mooto csökkeő, akkor = a és = 2 a 2 végtele sorok egyszerre kovergesek, vagy divergesek. Bizoyítás. Jelöljük a = a és = 2 a 2 sorok részletösszegeit s -el, és S -el. Állapodjuk meg, hogy s 0 = S 0 = 0. Mivel a 2 a i, i > 2 -re, ezért mide -re, és így S = S S = 2 a 2 (S k S k ) k= 2 + i=2 + a i = s 2 + s 2 (s 2 k+ s 2 k) = s 2 + s 2 k= Ebből következik, hogy ha a = 2 a 2 részletösszegei korlátosak, akkor a = a sor részletösszegei is azok. Hasolóa, a 2 a i mide i 2 -re, ezért S S = 2 a i=2 + a i = 2 (s 2 s 2 ) mide -re, azaz S = (S k S k ) 2 (s 2 k s 2 k ) = s 2 s. k= k= Ha tehát a = a sor részletösszegei korlátosak, akkor a = 2 a 2 részletösszegei is azok. Így alkalmazhatjuk az (5.3) tételt Példa A sor p > eseté koverges, míg p < eseté (l p) diverges. Alkalmazzuk rá a kodezációs kritériumot. A kodezációs kritérium szerit a sor, akkor és csak akkor koverges, amikor: 2 a 2 = = = Tehát, akkor és csak akkor ha p > Jermakov-kritérium 2 2 (l 2 ) = p (l 2) p. p 6.5. Tétel Legye a egy pozitív, mooto csökkeő sorozat, melyet az f(x) függvéy reprezetál, f(x) : [0, ) R +. A a { } { } koverges e x f(e x ) ϑ < f(x) ha, diverges f(x) mide kellőe agy x-re. 23

25 Bizoyítás. Az itegrálkritérium miatt a f(x) kovergeciája azzal ekvivales, hogy a f(x) koverges. Így az első egyelőtleségél elég azt 0 beláti, hogy az improprius itegrál koverges. Ekkor 0 < x 0 x eseté: Következésképpe: e x e xo f(t)dt = x x 0 e t f(e t )dt ϑ x e x [ x ( ϑ) f(t)dt ϑ f(t)dt e xo x 0 [ e x 0 ϑ f(t)dt ϑ x 0 e x 0 x 0 f(t)dt. x 0 f(t)dt. e x e xo e x x ] f(t)dt ] f(t)dt Így a baloldali itegrál, és az x x 0 f(t)dt, mide x > x 0 eseté kisebb, mit egy rögzített szám. A a sor tehát az itegrál-kritérium szerit koverges. A második egyelőtleséget teljesítő x > x -ek eseté azt kapjuk, hogy: e x e x f(t)dt = x x e t f(e t )dt x x f(t)dt. Összehasolítva az egyelőtleség jobb, és bal oldalát, kapjuk, hogy : e x x f(t)dt e x x f(t)dt. Eek az egyelőtleségek a jobb oldala egy kokrét δ > 0 meyiség, és mide > x -hez találuk olya k -t, melyre: J +k J = +k f(t)dt δ > 0, ahol J = f(t)dt. J em lehet korlátos, így a a se. Így a tétel állításait beláttuk Példa A kovergeciájáak elleőrzése a Jermakov-kritériummal: x l x[l(lx)] p e x f(e x e ) = x e x x(lx), így: ex f(ex ) = [l(lx)]p, és így p f(x) (lx) p e x f(e x ) lim x f(x) = 0, ha p >, =, ha p. Így tehát a Jermakov-kritérium alapjá a sor koverges, ha p >, és diverges, ha p. 24

26 6.7. Tétel (Dirichlet-kritérium) Tegyük fel, hogy (i) az (a ) sorozat mooto csökkeő, és ullához tart, és (ii) a = b sor részletösszegeiek sorozata korlátos. Ekkor a = a b sor koverges Megjegyzés A Dirichlet-kriterium speciális esetkét tartalmazza a Leibizkritériumot. (Legye b = ( ) ) A bizoyítás előtt be kell vezetük az u.. Abel-féle egyelőtleséget, mert a bizoyítás sorá fel fogjuk haszáli Tétel (Abel-féle egyelőtleség) Legye adott egy {u } sorozat, legye s = u + u u, és tegyük fel, hogy m, M úgy, hogy -re: m s M. Tegyük fel továbbá, hogy {λ } egy pozitív tagú mooto csökkeő sorozat. Ekkor mide -re feáll, hogy λ m λ i u i λ M (8) i= Bizoyítás. Alakítsuk át a (8)-be lévő összeget: λ u + λ 2 u λ u = = λ s + λ 2 (s 2 s ) + λ 3 (s 3 s 2 ) λ (s s 2 + λ (s s = = (λ λ 2 )s + (λ 2 λ 3 )s (λ λ )s + λ s. Ha az utolsó sorba s i -k helyett csökketéskét m-et, öveléskét pedig M-et íruk, és figyelembe vesszük, hogy kiemelés utá egy teleszkópikus összeg marad vissza, akkor valóba adódik, hogy mλ és Mλ alsó, ill. felső korlátja a i= λ iu i összegekek. Ezzel az Abel-egyelőtleséget beláttuk. Bizoyítás. Legye a b sor -edik részletösszege s, és tegyük fel, hogy s K mide -re. Legye ε > 0 adott. Mivel a 0, ezért választhatuk olya N idexet, hogy a < ε/k teljesüljö mide N-re. Ha N < m, akkor az Abel-egyelőtleség a (8) szerit: ε < ( K) a a b a m b m K a < ε, tehát a b a m b m < ε. Ezzel beláttuk, hogy a = a b sor kielégíti a Cauchy-kritériumot, tehát koverges. Felbotható olya külöbségek összegére, ahol az egymást követő párok kiullázzák egymást 25

27 6.0. Példa Bizoyítsuk be, hogy a si = sor koverges. lépés: Belátjuk, hogy az s részletösszeg sorozat korlátos. s = si + si si Eek a korlátossága egy trigoometrikus azoosságból adódik. si x + si 2x si x = cos x 2 2+ cos 2 si x 2 2 x, (x 2kπ, k Z) (9) Ezt beláthatjuk teljes idukcióval is, és a jobb oldal evezőjével végigszorozva, majd alkalmazva a 2 si α si β = cos(α β) cos(α + β) összefüggést, a bal oldalo egy teleszkópikus összeget kapuk, amelybe a megmaradó tagok éppe a (9) jobb oldalá a számlálóba lévő két taggal egyelőek. Tehát a (9) alkalmazásával adódik, hogy: s = si + si si = cos 2+ cos si /2 si = K, 2 azaz {s } valóba korlátos sorozat. Ezek utá alkalmazhatjuk a Dirichlet kritériumot: = si = = si sorra az u = si és a = / szereposztással. Így azoal adódik a sor kovergeciája. 6.. Tétel (Abel-kritérium) Tegyük fel, hogy az (a ) sorozat mooto, és korlátos, és a = b sor koverges. Ekkor a = a b sor is koverges. Bizoyítás. Feltehetjük, hogy az (a ) sorozat mooto csökkeő (ha em az, akkor áttérük a ( a ) sorozatra). Legye lim a = a. Ekkor (a a) mooto csökkeve ullához tart. Mivel a = b sor is koverges, ezért részletösszegeiek sorozata korlátos. Így az = (a a)b sor koverges a Dirichlet-kritérium szerit. Ha ehhez a sorhoz tagokét hozzáadjuk a koverges = a b sor tagjait, akkor megkapjuk a = a b sort, amely tehát a a (4.) és a (4.2) és a (4.3) tételek szerit koverges. 26

28 6.3. A háyados kritérium fiomabb alakjai Kummer-kritérium Az egyszerűbb kritériumok em elegedőek, a boyolultabb sorok kovergecia-vizsgálatához. Szerecsékre akadak, fiomabb, speciálisabb kritériumok ezekek a sorokak a vizsgálatára. Többek között ilye a következő kritérium is Tétel Tegyük fel, hogy a a csupa pozitív tagból álló végtele sor, és legye p egy pozitív számokból álló sorozat, és: ( ) ( ) a a α = lim if p p + lim sup p p + = β (20) a + a + Ha α > 0, akkor a a koverges. Ha a p diverges, és β < 0, akkor a a diverges. Bizoyítás. Legye s = k= a k, tegyük fel, hogy α > 0, és válasszuk r-et úgy, hogy r (0, α). Ekkor létezik olya N > melyre: Ezt átredezve kapjuk: p a a + p + > r, N. p a p + a + > ra +, N. (2) M > N eseté a (2) ez: M (p a p + a + ) > =N M =N ra + p N a N p M+ a M+ > r(s M s N ) p N a N p M+ a M+ + rs N > rs M p N a N + rs N r > s M Rögzített N mellett, a bal oldal felső korlátja s M, amiből következik a a kovergeciája. Most tegyük fel, hogy a p diverges, és β < 0, ekkor létezik olya N N, melyre: p a a + p + < 0, N Ezt átredezve: p a < p + a +, N. Így p a > p N a N, ha > N, és a > p N a N p, N. Mivel N rögzített, és p diverges, így a miorás-kritériumot felhaszálva következik a sor divergeciája. 27

29 Raabe-kritérium 6.3. Tétel Legye a a egy csupa pozitív tagból álló sorozat. Legye: ( ) ( ) a α = lim sup lim if a a = β. + a + Ha α >, akkor a a koverges, ha β < akkor a a diverges. Bizoyítás. Vegyük észre, hogy p = választással ez a Kummer kritérium, így a bizoyítása teljese hasolóa megy. Eszerit létezik olya r > 0, és N pozitív egész idex, melyre, ha s > N, akkor teljesül az alábbi egyelőtleség: ( ) a > + r. a + Ezt átredezve kapjuk, hogy a ( + )a + > ra +, N. Ezt N, N +,... idexekre alkalmazzuk, majd az így kapott egyelőtleségeket összeadjuk.így: Na N (N + )a N+ > ra N+, (N + )a N+ (N + 2)a N+2 > ra N+2, a ( + )a + > ra +. Az egyelőtleségeket összeadva, a bal oldal teleszkópikus összegkét viselkedik. Az így kapott összefüggésből, a bal oldalt felülről becsülve kapjuk, hogy: amit átalakítva: Na N > Na N ( + )a + > r Na N r > + k=n+. a k, > N. + k=n+ Ezutá midkét oldalt megöveljük a N k= a k összeggel, így: Na N r + N + a k > a k, > N. k= 28 k= a k,

30 Ie már látható, hogy mivel a bal oldalo álló szám, a jobb oldali részletösszegek felső korlátja,így a pozitív a k sor koverges. A divergeciára voatkozó feltételt hasolóa bizoyíthatjuk: ( ) a, N, a + ezt az összefüggést, átalakítva, majd ismét mit a kovergecia bizoyításáál felírjuk a N, N +,..., idexekre, és ezeket az egyelőtleségeket összeadjuk, és ( + )-el elosztva az egészet kapjuk, hogy: Na N + a +. Amire a miorás kritériumot alkalmazva kapjuk a divergeciát Példa Milye a eseté koverges, az alábbi sor:! (a + )(a + 2)... (a + ) Itt u + u = + mivel lim u + a++ u = így a Cauchy féle háyados kritérium em alkalmazható. A Raabe-féle kritériummal: ( ) a + + lim a = lim + + = a. Tehát a sor koverges, ha a >, és diverges, ha a <. a = eseté azt kapjuk, hogy: ( ) = + <, tehát a sor diverges Bertrad-kritérium 6.5. Tétel Legye a a egy csupa pozitív tagból álló sorozat. Legye: α = lim if ( ( ) ) l a a + ( ( ) ) a lim sup l = β. a + Ha α >, akkor a a koverges. Ha β <, akkor a a diverges. 29

31 Bizoyítás. Eél a kritériumál is köyű észrevei a kapcsolatot a Kummerkritériummal, jele esetbe p = l választással. amit átalakítva: l És tekitve azt, hogy: l a a + ( + ) l( + ) > 0 ( ( ) ) a + ( + ) l a + + > 0 ( + ) l + = ( + ) l( + ) = l( + )(+) Köyedé látható, hogy a lim if l ( ( a a + ) ) >, ami éppe a kritérium feltétele a kovergecia teljesülésére. A divergeciafeltétel bizoyítása: Ugyaeze elve, a Kummer-kritérium segítségével: ha egy bizoyos idextől kezdve teljesül, hogy: l a a + ( + ) l( + ) 0, Átredezve: ( ( ) ) a l + ( + ) l a Ahogy fetebb is láttuk: ( + ) l és mivel eek a határértéke, ezért: + = l( + )(+), Z + ( + ) l + <, Z+. Ie pedig már következik, hogy ha egy idextől kezdve teljesül, hogy ( ( ) ) a l, a + akkor a a diverges. 30

32 Gauss-kritérium 6.6. Tétel A = a sor két egymást követő tagjáak háyadosát írjuk ilye alakba: a a + = + α b p ; p >, b < K, akkor e sor α > eseté koverges, α eseté diverges. Bizoyítás. Kezdjük a bizoyítást az α > esettel, ekkor kellőe agy eseté: ha egatív tagú a b sorozat ( ) a = α + b q, q (, α) a + p vagy, ha pozitív tagú a b : ( ) a a + = α + b α. p Mivel midkét esetbe: ( ) a q > a + haszálva a Raabe-kritériumot azt kapjuk, hogy a = a koverges. Tegyük fel, hogy a = a koverges, és α =, haszáljuk a Bertrad kritériumot 6.5-tétel, így kapjuk, hogy: ( ( ) ) ( ( a l = l + a + + b ) ) = b l l p p p l Ebből azt kapjuk, hogy mivel 0, ha, a p = a diverges, így elletmodásra jutottuk, hisz a feltevésük az volt, hogy koverges a = a.tehát ha α = akkor a sor diverges. Ha a = a koverges, és α <, akkor elég agy eseté: ( ) a = α + b a + p itt ismét a Raabe-t felhaszálva immár elletmodsára jutuk, tehát a = a diverges. 3

33 6.4. Logaritmikus kritérium 6.7. Tétel Ha a u pozitív tagú sorba, bizoyos -től kezdve l u l α >, akkor az {u } sor koverges; ha azoba bizoyos -től kezdve akkor diverges, az {u } sor. l u l α, Bizoyítás. Először is lássuk a kovergecia-feltétel bizoyítását. A feltételik szerit ilyekor létezik, olya c R +, és N pozitív egész, hogy: l u l + c, N l u ( + c) l l u ( + c) l = l +c, / ( ) N mivel szig.mo.: u +c Ie pedig már látszik, hogy alkalmazhatjuk a majorás kritériumot, hisze a u.. hiperharmoikus sor c R + eseté koverges, így a u +c is koverges. A divergecia-feltételt teljese hasoló módo látjuk be. Ha egy adott N idextől kezdve teljesül, hogy: akkor l u l α, l u l, N, u, N. Itt a miorás-kritérium alapjá jutuk a divergeciára, hisze a harmoikus sorról tudjuk, hogy diverges. 32

34 Irodalomjegyzék Irodalomjegyzék [] Ábrahám Róbert, Aalízis I., [2] Dr. Frey Tamás, Végtele sorozatok, sorok, és szorzatok, Budapest, 956, Taköyvkiadó vállalat [3] Szász Pál, A differeciál- és itegrálszámítás elemei I., Typotex kiadó, Budapest [4] Császár Ákos, Végtele sorok jegyzet (Budapest, 96) [5] Laczkovich Miklós, T.Sós Vera, Aalízis II., Nemzeti taköyvkiadó (2007) [6] Németh József, Előadások a végtele sorokról, Polygo, Szeged, [7] Szilágyi Tivadar, Végtele sorok, Hatváysorok, sztiv/8vs.pdf [8] Korad Kopp, Theory ad applicatios of ifiite series, [9] T.J.I a Bromwich, M.A. FRS, A itroductio to the theory of ifiite series (Lodo, 908) [0] lee/ira/itrorealaal-ch04.pdf [] Fratisek Duris, Ifiite series: Covergece tests (Bachelor thesis), (Bratislava,2009) [2] Thomas-féle kalkulus 3. (Typotex kiadó, Budapest,2007) 33

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő.

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő. 3. SOROZATOK 3. Sorozatok korlátossága, mootoitása, kovergeciája Defiíció. Egy f : N R függvéyt valós szám)sorozatak evezük. Ha A egy adott halmaz és f : N A, akkor f-et A-beli értékű) sorozatak evezzük.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis. Írásbeli tételek Készítette: Szátó Ádám 20. Tavaszi félév . Archimedes tétele. Tétel: a > 0 és b R : N : b < a. Bizoyítás: Idirekt úto tegyük fel, hogy

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

Gyakorló feladatok II.

Gyakorló feladatok II. Gyakorló feladatok II. Valós sorozatok és sorok Közgazdász szakos hallgatókak a Matematika B című tárgyhoz 2005. október Valós sorozatok elemi tulajdoságai F. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis 1. Írásbeli beugró kérdések Készítette: Szátó Ádám 2011. Tavaszi félév 1. Írja le a Dedekid-axiómát! Legyeek A R, B R. Ekkor ha a A és b B : a b, akkor

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

Határértékszámítás. 1 Határátmenet Tétel. (Nevezetes sorozatok) (a) n, n 2,... n α (α > 0), 1 n 0, 1. 0 (α > 0), (b) n 2 0,... 1.

Határértékszámítás. 1 Határátmenet Tétel. (Nevezetes sorozatok) (a) n, n 2,... n α (α > 0), 1 n 0, 1. 0 (α > 0), (b) n 2 0,... 1. Határátmeet Határértékszámítás.. Tétel. (Nevezetes sorozatok) 005..5 Készítette: Dr. Toledo Rodolfo (a)... α (α > 0) (b) (c) 0 0... 0 (α > 0) α q (d) c (c > 0) ha q > = ha q = 0 ha q < diverges korlátos

Részletesebben

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok . fejezet Számsorozatok, számsorok .. Számsorozatok és számsorok... Számsorozat megadása, határértéke Írjuk fel képlettel az alábbi sorozatok -dik elemét! mooto, korlátos, illetve koverges-e! Vizsgáljuk

Részletesebben

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +...

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +... . Függvéysorok. Bevezetés és defiíciók A végtele sorokál taultuk, hogy az + x + x + + x +... végtele összeg x < eseté koverges. A feti végtele összegre úgy is godolhatuk, hogy végtele sok függvéyt aduk

Részletesebben

Végtelen sorok. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo március Mértani és teleszkopikus sorok 8

Végtelen sorok. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo március Mértani és teleszkopikus sorok 8 Végtele sorok (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo 207. március 25. Tartalomjegyzék. Bevezetés 2 2. A sor fogalma 3 3. Mértai és teleszkopikus sorok 8 4. Abszolút és feltételese koverges sorok 4 5. Sorok

Részletesebben

1. gyakorlat - Végtelen sorok

1. gyakorlat - Végtelen sorok . gyakorlat - Végtele sorok 06. március.. Határozza meg az alábbi végtele sorok összegét! a) e e e 3 = e e = e e e e = e e = e e b) c) 4 = 4 + 5 6 + = 6 ) 4 + 6 6 + ) = lim N ) 5 = 6 6 + 5 6 = 7 6 N )

Részletesebben

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA Szerkesztette: Balogh Tamás 202. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

1. feladatlap megoldása. Analízis II. 1. Vizsgálja meg az alábbi sorokat konvergencia szempontjából! a) n 2 n = 1 1X 1

1. feladatlap megoldása. Analízis II. 1. Vizsgálja meg az alábbi sorokat konvergencia szempontjából! a) n 2 n = 1 1X 1 . feladatlap megoldása Aalízis II.. Vizsgálja meg az alábbi sorokat kovergecia szempotjából! a) X Alkalmazva a gyökkritériumot ("egyszer½usített változatát"): Azaz a sor koverges. b) p a!! p < : X 000

Részletesebben

Analízis I. gyakorlat

Analízis I. gyakorlat Aalízis I. gyakorlat Kocsis Albert Tihamér, Németh Adriá 06. március 4. Tartalomjegyzék Előszó.................................................... Sorozatok és sorok.............................................

Részletesebben

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is:

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is: . A szupréum elv. = H R felülr l körlátos H fels korlátai között va legkisebb, azaz A és B a A és K B : a K Ekkor ξ-re: mi{k R K fels korlátja H-ak} } a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Végtele sorokkal kapcsolatos tételek és ellepéldák Szakdolgozat Készítette: Csala Mátyás Matematika Bsc Matematikai elemző szakiráy Témavezető: Gémes Margit

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK Szerkesztette: Balogh Tamás 2012. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add el! - Így add

Részletesebben

Kalkulus II., második házi feladat

Kalkulus II., második házi feladat Uger Tamás Istvá FTDYJ Név: Uger Tamás Istvá Neptu: FTDYJ Web: http://maxwellszehu/~ugert Kalkulus II, második házi feladat pot) Koverges? Abszolút koverges? ) l A feladat teljese yilvávalóa arra kívácsi,

Részletesebben

I. rész. Valós számok

I. rész. Valós számok I. rész Valós számok Feladatok 3 4 Teljes idukció Igazolja a teljes idukcióval a következ állítások helyességét!.. k 2 = k= ( + )(2 + ). 6.2. 4 + 2 7 + + (3 + ) = ( + ) 2..3. a) b) ( + ) = +. k ( ) =

Részletesebben

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága Sorozatok, határérték fogalma. Függvéyek határértéke, folytoossága 1) Végtele valós számsorozatok Fogalma, megadása Defiíció: A természetes számok halmazá értelmezett a: N R egyváltozós valós függvéyt

Részletesebben

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1 A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Ha N és h R, akkor + h + h Mikor va itt egyelőség? Léyeges-e a h feltétel? Számtai-mértai közép Bármely N és,, R, k 0 k =,, választással k

Részletesebben

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Legye N, x k R k =,, és tegyük fel, hogy vagy x k 0 k =,, vagy pedig x k 0 k =,, Ekkor + x k + x k Speciális Beroulli-egyelőtleség Ha N és

Részletesebben

1 h. 3. Hogyan szól a számtani és a mértani közép közötti összefüggést kifejező tétel?

1 h. 3. Hogyan szól a számtani és a mértani közép közötti összefüggést kifejező tétel? 1. Fogalmazza meg az R -beli háromszög-egyelőtleségeket!,y R (i) +y + y (ii) -y - y 2. Mit mod ki a Beroulli-egyelőtleség? (i) (1+h) 1+ h ( h>-1) ( N*) (ii) (1+h) 1+2 h 1 ( N*) h 2 3. Hogya szól a számtai

Részletesebben

Matematika I. 9. előadás

Matematika I. 9. előadás Matematika I. 9. előadás Valós számsorozat kovergeciája +-hez ill. --hez divergáló sorozatok A határérték és a műveletek kapcsolata Valós számsorozatok mootoitása, korlátossága Komplex számsorozatok kovergeciája

Részletesebben

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai Taszék Taylor-sorok alkalmazása umerikus sorok vizsgálatára Szakdolgozat Készítette: Témavezet : Walter Petra

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn Feladatok közepek közötti egyelőtleségekre (megoldások, megoldási ötletek) A továbbiakba szmk=számtai-mértai közép közötti egyelőtleség, szhk=számtaiharmoikus közép közötti egyelőtleség, míg szk= számtai-égyzetes

Részletesebben

6. Számsorozat fogalma és tulajdonságai

6. Számsorozat fogalma és tulajdonságai 6. Számsorozat fogalma és tulajdoságai Taulási cél: A számsorozat fogalmáak és elemi tulajdoságaiak megismerése. A mootoitás, korlátosság vizsgálatáak elsajátítása. Nevezetes sorozatok határértékéek megismerése.

Részletesebben

Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechnika-technika szak, II. évfolyam, 2. félév

Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechnika-technika szak, II. évfolyam, 2. félév Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechika-techika szak, II. évfolyam,. félév Sorozatok: 1. A valós számoko értelmezett műveletek és reláció tulajdoságai. Számok abszolút értéke, itervallumok. Számhalmazok

Részletesebben

Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák könyvtár

Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák könyvtár Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák köyvtár Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák köyvtár SOROZATSZERKESZTŐ Fazekas Istvá Lajkó Károly Kalkulus I. példatár programozó és programtervező matematikus

Részletesebben

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok,

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok, l.ch FÜGGVÉNYSOROZATOK, FÜGGVÉNYSOROK, HATVÁNYSOROK Itt egy függvéysorozat: f( A függvéysorozatok olyaok, mit a valós számsorozatok, csak éppe a tagjai em valós számok, 5 haem függvéyek, f ( ; f ( ; f

Részletesebben

Határértékszámítás. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo április A határátmenet és a műveletek 12

Határértékszámítás. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo április A határátmenet és a műveletek 12 Határértékszámítás szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo 207. április 23. Tartalomjegyzék. Bevezetés 2 2. Segédállítások 3 3. Nevezetes sorozatok 7 4. A határátmeet és a műveletek 2 5. Az e szám fogalma

Részletesebben

Számsorozatok. 1. Alapfeladatok december 22. sorozat határértékét, ha. 1. Feladat: Határozzuk meg az a n = 3n2 + 7n 5n létezik.

Számsorozatok. 1. Alapfeladatok december 22. sorozat határértékét, ha. 1. Feladat: Határozzuk meg az a n = 3n2 + 7n 5n létezik. Számsorozatok 2015. december 22. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Határozzuk meg az a 2 + 7 5 2 + 4 létezik. sorozat határértékét, ha Megoldás: Mivel egy tört határértéke a kérdés, ezért vizsgáljuk meg el

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Kalkulus példatár. Gselmann Eszter

Debreceni Egyetem. Kalkulus példatár. Gselmann Eszter Debrecei Egyetem Természettudomáyi és Techológiai Kar Kalkulus példatár Gselma Eszter Debrece, 08 Tartalomjegyzék. Valós számsorozatok Elméleti áttekités........................................................

Részletesebben

Analízis feladatgy jtemény II.

Analízis feladatgy jtemény II. Oktatási segédayag a Programtervez matematikus szak Aalízis I. tatárgyához (003004. taév szi félév) Aalízis feladatgy jteméy II. Összeállította Szili László 003 Tartalomjegyzék I. Feladatok 3. Valós sorozatok.......................................

Részletesebben

2. gyakorlat - Hatványsorok és Taylor-sorok

2. gyakorlat - Hatványsorok és Taylor-sorok . gyakorlat - Hatváysorok és Taylor-sorok 9. március 3.. Adjuk meg az itt szereplő sorok kovergeciasugarát és kovergeciaitervallumát! + a = + Azaz a hatváysor kovergeciasugara. Az biztos, hogy a (-,) yílt

Részletesebben

(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1

(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1 . Bevezető. Oldja meg az alábbi egyeleteket: (a cos x + si x + cos x si x = (b π si x = x π 4 x 3π 4 cos x (c cos x + si x = si x (d x 6 3x = 0 (e x + x = x (f x + 5 + x = 8 (g x + + x + + x + x + =..

Részletesebben

Sorok és hatványsorok vizsgálata Abel nyomán

Sorok és hatványsorok vizsgálata Abel nyomán Sorok és hatváysorok vizsgálata Abel yomá Szakdolgozat Készítette: Vákovics Mária Matematika BSc, Matematikai elemz szakiráy Témavezet : Pfeil Tamás adjuktus Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai

Részletesebben

Sorozatok október 15. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit!

Sorozatok október 15. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit! Sorozatok 20. október 5. Határozza meg a következ sorozatok határértékeit!. Zh feladat:vizsgálja meg mootoitás és korlátosság szerit az alábbi sorozatot! a + ha ; 2; 5 Mootoitás eldötéséhez vizsgáljuk

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok 1 Diszkrét matematika II., 3. előadás Komplex számok Dr. Takách Géza NyME FMK Iformatikai Itézet takach@if.yme.hu http://if.yme.hu/ takach/ 2007. február 22. Komplex számok Szereték kibővítei a valós számtestet,

Részletesebben

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok SOROK Feladatok és megoldások. Numerikus sorok I. Határozza meg az alábbi, mértai sorra visszavezethető sorok esetébe az S -edik részletösszeget és a sor S összegét! )...... k 5 5 5 5 )...... 5 5 5 5 )......

Részletesebben

Függvényhatárérték-számítás

Függvényhatárérték-számítás Függvéyhatárérték-számítás I Függvéyek véges helye vett véges határértéke I itervallumo, ha va olya k valós szám, melyre az I itervallumo, ha va olya K valós szám, melyre I itervallumo, ha alulról és felülről

Részletesebben

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása

2.1. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása 59. Számsorozatok.. A sorozat fogalma, megadása és ábrázolása.. Defiíció. Azokat az f : N R valós függvéyeket, melyek mide természetes számhoz egy a valós számot redelek hozzá, végtele számsorozatokak,

Részletesebben

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk:

A G miatt (3tagra) Az egyenlőtlenségek két végét továbbvizsgálva, ha mindkét oldalt hatványozzuk: Kocsis Júlia Egyelőtleségek 1. Feladat: Bizoytsuk be, hogy tetszőleges a, b, c pozitv valósakra a a b b c c (abc) a+b+c. Megoldás: Tekitsük a, b és c számok saját magukkal súlyozott harmoikus és mértai

Részletesebben

Meghökkentő és hihetetlen barangolás a matematikai végtelen birodalmában (Végtelen sorokról) július 6.

Meghökkentő és hihetetlen barangolás a matematikai végtelen birodalmában (Végtelen sorokról) július 6. Meghökkető és hihetetle baragolás a matematikai végtele birodalmába (Végtele sorokról) 59. Rátz László vádorgyűlés (spec.mat. szekció) Gödöllő 09. július 6. Dr. Németh József c. egyetemi taár SZTE TTIK

Részletesebben

Bevezető analízis II. példatár

Bevezető analízis II. példatár Bevezető aalízis II. példatár Gémes Margit, Szetmiklóssy Zoltá Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Matematikai Itézet 06. ovember 3. Tartalomjegyzék. Bizoyítási módszerek, valós számok 3..

Részletesebben

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3 Dr. Tóth László, Fejezetek az elemi számelméletből és az algebrából (PTE TTK, 200) Számelméleti függvéyek Számelméleti függvéyek értékeire voatkozó becslések A τ() = d, σ() = d d és φ() (Euler-függvéy)

Részletesebben

Algebrai egyenlőtlenségek versenyeken Dr. Kiss Géza, Budapest

Algebrai egyenlőtlenségek versenyeken Dr. Kiss Géza, Budapest Magas szitű matematikai tehetséggodozás Algebrai egyelőtleségek verseyeke Dr Kiss Géza, Budapest Néháy helyettesítési módszer és a Cauchy-Schwarz-egyelőtleség speciális esetéek alkalmazása bizoyítási feladatokba

Részletesebben

Feladatok valós számsorozatokkal és sorokkal. 1.Feladatok valós számsorozatokkal

Feladatok valós számsorozatokkal és sorokkal. 1.Feladatok valós számsorozatokkal Simo Iloa: Feladatok valós számsorozatokkal Feladatok valós számsorozatokkal és sorokkal Írta és szerkesztette: Simo Iloa Lektorálta: Dr. Pap Margit.Feladatok valós számsorozatokkal A feladatgyűjteméy

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

A1 Analízis minimumkérdések szóbelire 2014

A1 Analízis minimumkérdések szóbelire 2014 A1 Aalízis miimumkérdések szóbelire 2014 Halmazelmélet és komplex számok 1. Halmaz, metszet, uió, külöbség halmaz: em defiiált alapfogalom o jelölés: A, B halmazok; a A; a em B (em defiiáljuk) o üreshalmaz:

Részletesebben

f (M (ξ)) M (f (ξ)) Bizonyítás: Megjegyezzük, hogy konvex függvényekre mindig létezik a ± ben

f (M (ξ)) M (f (ξ)) Bizonyítás: Megjegyezzük, hogy konvex függvényekre mindig létezik a ± ben Propositio 1 (Jese-egyelőtleség Ha f : kovex, akkor tetszőleges ξ változóra f (M (ξ M (f (ξ feltéve, hogy az egyelőtleségbe szereplő véges vagy végtele várható értékek létezek Bizoyítás: Megjegyezzük,

Részletesebben

BSc Analízis I. előadásjegyzet

BSc Analízis I. előadásjegyzet BSc Aalízis I. előadásjegyzet 2009/200. őszi félév Sikolya Eszter ELTE TTK Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai Taszék 200. április 30. ii Tartalomjegyzék Előszó v. Bevezetés.. Logikai állítások,

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) O k t a t á s i H i v a t a l A 5/6 taévi Országos Középiskolai Taulmáyi Versey első forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató A 5 olya égyjegyű szám, amelyek számjegyei

Részletesebben

Matematika B4 I. gyakorlat

Matematika B4 I. gyakorlat Matematika B4 I. gyakorlat 2006. február 16. 1. Egy-dimeziós adatredszerek Va valamilye adatredszer (számsorozat), amelyről szereték kiszámoli bizoyos dolgokat. Az egyes értékeket jelöljük z i -vel, a

Részletesebben

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2 ANALÍZIS. I. VIZSGA. jauár. Mérök iformatikus szak α-variás Mukaidő: perc. feladat pot) Adja meg az z 4 i)z i egyelet összes megoldását. i + i) + 4i + 4 i +, vagyis z p i p cos 3 + i si ) 3 vagy z p i

Részletesebben

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei Általáos taggal megadott sorozatok összegzési képletei Kéri Gerzso Ferec. Bevezetés A sorozatok éháy érdekes esetét tárgyaló el adást az alábbi botásba építem fel:. képletek,. alkalmazások, 3. bizoyítás

Részletesebben

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat!

megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat Fizika BSc I/1, 1. feladatsor 1. Rajzoljuk le a számegyenesen az alábbi halmazokat! megoldásvázlatok Fizika BSc I/,. feladatsor. Rajzoljuk le a számegyeese az alábbi halmazokat! a { R < 5}, b { R 4}, c { Z 4}, d { Q < 4 6}, e { N 3 }.. Igazak-e az alábbi állítások? Adjuk meg az állítások

Részletesebben

Fourier sorok FO 1. Trigonometrikus. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel!

Fourier sorok FO 1. Trigonometrikus. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel! Fourier sorok FO Trigoometrikus Fourier sorok FO Trigoometrikus redszer Defiíció: trigoometrikus redszer Az {, cos x, si x, cos x, si x, cos 3x, si 3x, } függvéyekből álló (végtele sok függvéyt tartalmazó)

Részletesebben

f(n) n x g(n), n x π 2 6 n, σ(n) n x

f(n) n x g(n), n x π 2 6 n, σ(n) n x Számelméleti függvéyek extremális agyságredje Dr. Tóth László 2006 Bevezetés Ha számelméleti függvéyek, l. multilikatív vagy additív függvéyek agyságredjét vizsgáljuk, akkor először általába az adott függvéy

Részletesebben

Andai Attila: november 13.

Andai Attila: november 13. Adai Attila: Aalízis éháy fejezete bizoyításokkal Óravázlat 006. ovember 13. Ebbe az óravázlatba az órá elhagzott defiíciókat és a bizoyított tételeket gyűjtöttem össze. i Elemi sorok és függvéyek 1 1.

Részletesebben

4. Test feletti egyhatározatlanú polinomok. Klasszikus algebra előadás NE KEVERJÜK A POLINOMOT A POLINOMFÜGGVÉNNYEL!!!

4. Test feletti egyhatározatlanú polinomok. Klasszikus algebra előadás NE KEVERJÜK A POLINOMOT A POLINOMFÜGGVÉNNYEL!!! 4. Test feletti egyhatározatlaú poliomok Klasszikus algebra előadás Waldhauser Tamás 2013 április 11. Eddig a poliomokkal mit formális kifejezésekkel számoltuk, em éltük azzal a lehetőséggel, hogy x helyébe

Részletesebben

Sorozatok. [a sorozat szigorúan monoton nő] (b) a n = n+3. [a sorozat szigorúan monoton csökken] (c) B a n = n+7

Sorozatok. [a sorozat szigorúan monoton nő] (b) a n = n+3. [a sorozat szigorúan monoton csökken] (c) B a n = n+7 Bodó Beáta 1 Sorozatok 1. Írja fel az a = 1 +4 sorozat 10. és ( + 1)-edik elemét! [a 10 = 4 14, a +1 = 4 +. Írja fel az a = +4 1 sorozat ( + 1)-edik és ( )-edik tagját! [a +1 = +7 +4, a = 11. Vizsgálja

Részletesebben

V. Deriválható függvények

V. Deriválható függvények Deriválható függvéyek V Deriválható függvéyek 5 A derivált fogalmához vezető feladatok A sebesség értelmezése Legye az M egy egyees voalú egyeletes mozgást végző pot Ez azt jeleti, hogy a mozgás pályája

Részletesebben

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0.

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0. Földtudomáy lpszk 006/07 félév Mtemtik I gykorlt IV Megoldások A bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, >N eseté A < ε A 0 bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, > N

Részletesebben

1. A KOMPLEX SZÁMTEST A természetes, az egész, a racionális és a valós számok ismeretét feltételezzük:

1. A KOMPLEX SZÁMTEST A természetes, az egész, a racionális és a valós számok ismeretét feltételezzük: 1. A KOMPLEX SZÁMTEST A természetes, az egész, a raioális és a valós számok ismeretét feltételezzük: N = f1 ::: :::g Z = f::: 3 0 1 3 :::g p Q = j p q Z és q 6= 0 : q A valós szám értelmezése végtele tizedestörtkét

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

Kalkulus gyakorlat - Megoldásvázlatok

Kalkulus gyakorlat - Megoldásvázlatok Kalkulus gyakorlat - Megoldásvázlatok Fizika BSc I/. gyakorlat. Tétel Newto Leibiz. Ha f folytoos az a, b] itervallumo és F primitív függvéye f-ek, akkor b a f F b F a.. Számítsuk ki az alábbi racioális

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

Kombinatorika. Variáció, permutáció, kombináció. Binomiális tétel, szita formula.

Kombinatorika. Variáció, permutáció, kombináció. Binomiális tétel, szita formula. Kombiatorika Variáció, permutáció, kombiáció Biomiális tétel, szita formula 1 Kombiatorikai alapfeladatok A kombiatorikai alapfeladatok léyege az, hogy bizoyos elemeket sorba redezük, vagy éháyat kiválasztuk

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova 1. rész Matematikai tréfák A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a játékosok

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK

INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK Megoldott feladatok Ijektivitás és egyéb tulajdoságok 59 ) INJEKTIVITÁS ÉS EGYÉB TULAJDONSÁGOK MEGOLDOTT FELADATOK Határozd meg azt az f:r R függvéyt, amelyre f ( f ( ) x R és a g:r R g ( = x f ( függvéy

Részletesebben

10.M ALGEBRA < <

10.M ALGEBRA < < 0.M ALGEBRA GYÖKÖS KIFEJEZÉSEK. Mutassuk meg, hogy < + +... + < + + 008 009 + 009 008 5. Mutassuk meg, hogy va olya pozitív egész szám, amelyre 99 < + + +... + < 995. Igazoljuk, hogy bármely pozitív egész

Részletesebben

Sorozatok A.: Sorozatok általában

Sorozatok A.: Sorozatok általában 200 /2002..o. Fakt. Bp. Sorozatok A.: Sorozatok általába tam_soroz_a_sorozatok_altalaba.doc Sorozatok A.: Sorozatok általába Ad I. 2) Z/IV//a-e, g-m (CD II/IV/ Próbálj meg róluk miél többet elmodai. 2/a,

Részletesebben

BIOMATEMATIKA ELŐADÁS

BIOMATEMATIKA ELŐADÁS BIOMATEMATIKA ELŐADÁS 10. A statisztika alapjai Debrecei Egyetem, 2015 Dr. Bérczes Attila, Bertók Csaád A diasor tartalma 1 Bevezetés 2 Statisztikai függvéyek Defiíció, empirikus várható érték Empirikus

Részletesebben

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet Debrecei Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudomáyi Kar Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz a megoldásra feltétleül ajálott feladatokat jelöli e feladatokat a félév végére megoldottak

Részletesebben

A primitív függvény létezése. Kitűzött feladatok. határérték, és F az f egy olyan primitívje, amelyre F(0) = 0. Bizonyítsd be,

A primitív függvény létezése. Kitűzött feladatok. határérték, és F az f egy olyan primitívje, amelyre F(0) = 0. Bizonyítsd be, 6 A primitív üggvéy létezése A primitív üggvéy létezése Kitűzött eladatok. Határozd meg az a és b valós paraméterek értékét úgy hogy az : R ae + b üggvéyek létezze primitív üggvéye! >. Az : [ + [ + olytoos

Részletesebben

Differenciaegyenletek aszimptotikus viselkedésének

Differenciaegyenletek aszimptotikus viselkedésének Differeciaegyeletek aszimptotikus viselkedéséek vizsgálata Mathematica segítségével Botos Zsófia Újvidéki Egyetem TTK Újvidék Szerbia E-mail: botoszsofi@yahoo.com 1. Bevezető Tekitsük az késleltetett diszkrét

Részletesebben

VÉLETLENÍTETT ALGORITMUSOK. 1.ea.

VÉLETLENÍTETT ALGORITMUSOK. 1.ea. VÉLETLENÍTETT ALGORITMUSOK 1.ea. 1. Bevezetés - (Mire jók a véletleített algoritmusok, alap techikák) 1.1. Gyorsredezés Vegyük egy ismert példát, a redezések témaköréből, méghozzá a gyorsredezés algoritmusát.

Részletesebben

3. Számelmélet. 1-nek pedig pontosan három. Hány pozitív osztója van az n számnak? OKTV 2012/2013; I. kategória, 1. forduló

3. Számelmélet. 1-nek pedig pontosan három. Hány pozitív osztója van az n számnak? OKTV 2012/2013; I. kategória, 1. forduló . Számelmélet I. Feladatok 1. Háy égyzetszám osztója va a 7 5 5 7 számak?. Az pozitív egész számak potosa két pozitív osztója va, az + 1-ek pedig potosa három. Háy pozitív osztója va az + 01 számak? OKTV

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Számsorozatok, vektorsorozatok konvergenciája Def.: Számsorozatok értelmezése:

Részletesebben

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ. HALMAZOK RELÁCIÓK FÜGGVÉNYEK. Bizoyítsuk be a halmaz-műveletek alapazoosságait! 2. Legye adott az X halmaz legye A B C X. Ha A B := (A B) (B A) akkor bizoyítsuk be hogy

Részletesebben

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének.

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének. Függvények határértéke és folytonossága Egy f: D R R függvényt korlátosnak nevezünk, ha a függvényértékek halmaza korlátos. Ha f(x) f(x 0 ) teljesül minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének

Részletesebben

Függvények határértéke 69. III. Függvények határértéke

Függvények határértéke 69. III. Függvények határértéke Függvéyek határértéke 69 A határérték értelmezése III Függvéyek határértéke Ebbe a fejezetbe taulmáyozi fogjuk a függvéy határértékét egy potba A feladat így fogalmazható meg: Ha adott az f : D valós változójú

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

1. Gyökvonás komplex számból

1. Gyökvonás komplex számból 1. Gyökvoás komplex számból Gyökvoás komplex számból. Ismétlés: Ha r, s > 0 valós, akkor rcos α + i siα) = scos β + i siβ) potosa akkor, ha r = s, és α β a 360 egész számszorosa. Moivre képlete scos β+i

Részletesebben

I. Függelék. A valószínűségszámítás alapjai. I.1. Alapfogalamak: A valószínűség fogalma: I.2. Valószínűségi változó.

I. Függelék. A valószínűségszámítás alapjai. I.1. Alapfogalamak: A valószínűség fogalma: I.2. Valószínűségi változó. I. Függelék A valószíűségszámítás alapjai I.1. Alapfogalamak: Véletle jeleség: létrejöttét befolyásoló összes téyezőt em ismerjük. Tömegjeleség: a jeleség adott feltételek mellett akárháyszor megismételhető.

Részletesebben

Draft version. Use at your own risk!

Draft version. Use at your own risk! BME Matematika Itézet Aalízis Taszék Adai Attila Bevezető aalízispéldák példatár éháy BSc-s órához 8 Tartalomjegyzék. Halmazalgebra. Teljes idukció 3. Relációk, függvéyek 3 4. Számosságok 6 5. A valós

Részletesebben

Prímszámok a Fibonacci sorozatban

Prímszámok a Fibonacci sorozatban www.titokta.hu D é e s T a m á s matematikus-kriptográfus e-mail: tdeest@freemail.hu Prímszámok a Fiboacci sorozatba A továbbiakba Fiboacci sorozato az alapsorozatot (u,,,3,5,...), Fiboacci számo az alapsorozat

Részletesebben

1. Írd fel hatványalakban a következõ szorzatokat!

1. Írd fel hatványalakban a következõ szorzatokat! Számok és mûveletek Hatváyozás aaaa a a darab téyezõ a a 0 0 a,ha a 0. Írd fel hatváyalakba a következõ szorzatokat! a) b),,,, c) (0,6) (0,6) d) () () () e) f) g) b b b b b b b b h) (y) (y) (y) (y) (y)

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Első rész Matematikai tréfák Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a

Részletesebben

1. Gyökvonás komplex számból

1. Gyökvonás komplex számból 1. Gyökvoás komplex számból Gyökvoás komplex számból Ismétlés: Ha r,s > 0 valós, akkor r(cosα+isiα) = s(cosβ+isiβ) potosa akkor, ha r = s, és α β a 360 egész számszorosa. Moivre képlete: ( s(cosβ+isiβ)

Részletesebben

Statisztika 1. zárthelyi dolgozat március 21.

Statisztika 1. zárthelyi dolgozat március 21. Statisztika 1 zárthelyi dolgozat 011 március 1 1 Legye X = X 1,, X 00 függetle mita b paraméterű Poisso-eloszlásból b > 0 Legye T 1 X = X 1+X ++X 100, T 100 X = X 1+X ++X 00 00 a Milye a számra igaz, hogy

Részletesebben