EGY SPECIÁLIS SZEGMENS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGY SPECIÁLIS SZEGMENS:"

Átírás

1 csz25_csz12 skadi.qxd :07 Page 74 EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: A VÁLLALKOZÓI SZEKTOR SEGÍTÉSE CIVIL OLDALRÓL Kiyik Margit A magyar oprofit szektor egyik ige sajátos és szűk (szektoro belüli aráyuk alig 3%) szeletét alkotják azok a szervezetek, amelyek a gazdaság- és vállalkozások élékítését tűzték ki célul. A gazdaságfejlesztő szervezetek egyik promies szereplői azok a vállalkozásfejlesztési alapítváyok, oprofit szervezetek, amelyek már a redszerváltást követőe európai uiós szakmai és ayagi támogatással, a hazai szakmai tőkére építve kezdték el működésüket. A kez - detbe valameyi megyébe működő szervezetek országos hálózatot hoztak létre, részbe az Európai Uió megbízásából adódó közös szakmai feladatok (például mikrohitelezés) leboyolítása, részbe a közös szakmai fellépés érdekébe. A helyi viszoyoktól, támogatási köryezettől is erőse függő szervezetek sorsa az elmúlt 20 év sorá eltérőe alakult; a PHARE forrás megszűését követőe bizoyos szervezetek stabila tartották eredeti profiljukat, mások komoly működési ehézségekkel szembesültek, akadtak olya szervezetek is, amelyek jeletős profilmódosításo metek keresztül. Kovács Istvá, a yíregyházi PRIMOM Alapítváy korábbi ügyvezetője azo szakemberek közé tartozik, akik 1990-től (alapítókét és vezetőkét), a kezdetektől alakították és követték a gazdaságfejlesztés oprofit oldalról törtéő segítését. Kovács Istvát iterjúkba az elmúlt 20 évről, a gazdaságfejlesztő szervezetek és a politika viszoyáról, a piac és oprofit mezsgyéjé megélt civil idetitásról kérdeztük. CSZ: Ö a Nyíregyházá egyik legismertebb, a helyi gazdasági életet befolyásoló oprofit szervezet, a Primom Alapítváy ügyvezetője. A helyi köztudatba legikább csak ikubátorházkét ismerik az alapítváyt és ebbe ige agy szerepe volt aak a PHARE forrásak, amely a vállalkozásfejlesztő alapítváyok magyarországi hálózatát is létrehozta. Ö mióta alakítja az Alapítváy törtéetét? KI: A kezdetektől, olyayira, hogy ez az Alapítváy az ötletemre és kezdeméyezésemre jött létre, közel egy évvel azelőtt hogy a PHARE kkv (kis- és középvállal- 74 CIVIL SZEMLE 2010/4

2 csz25_csz12 skadi.qxd :07 Page 75 CIVIL ANZIXX kozások) program meghirdetésre került. Korábba a megyei taácsál dolgoztam, területfejlesztő voltam be a szakirodalmat olvasgatva eljutottam Dáiába egy taulmáyútra, hátizsákkal, teljese amatőr módo, és ott belekóstoltam ebbe a vállalkozásfejlesztési területbe között éppe a marketig szakközgazdászit végeztem, a szakdolgozatomat is ebből készítettem. Az év elejé elkészült szakdolgozatomat arról szólt, hogy a megyébe létre kellee hozi egy vállalkozásfejlesztési alapítváyt, meghatározott célokkal, ahol mideki összefog. Ayira jó véleméyt kaptam erre a taulmáyra, hogy az egyeteme az egyik bíráló azt írta, hogy ezt kellee küldei az akkor megalakult új pártokak, mert erre kellee alapozi a KKV fejlesztés dolgait. Amikor ezt megmutattam az akkori főökömek, a megyei ökormáyzat vezetőjéek, aki azt modta, ha ez ayira jó, akkor csiáljuk meg. Tulajdoképpe így a megyei ökormáyzat kezdeméyezésére jött létre az Alapítváy. CSZ: Akkoriba a PHARE forrás, mit lehetőség, godolom kilátásba sem volt KI: Lehet, hogy már dolgoztak rajta az EU berkeibe, de é yíregyházi fiúkét ezt em tudhattam. Összeállítottam egy elméleti ayagot, és ez alapjá 1990 augusztusába létrehoztuk egy Alapítváyt. Volt egy első létrehozási kísérlet 1990 elejé, azoba az egyik politikai erő azzal érvelve, hogy ez biztosa politikai átmetések készül, megakadályozta az alapítást májusába megtörtét a parlameti választás, majd ősszel a helyhatósági választások, kialakultak az akkori pártviszoyok. A hat parlameti párt helyi képviselőit meghívtuk az alapítók körébe. Szeritem ez kuriózum. A Primom Alapítváyba égy akkori parlameti párt szerepelt alapítókét, ebből kettő midig jobboldali, kettő baloldali volt, tehát ugyaabba a súlyba kormáypárti és ellezéki. Ez mostara teljese összemosódott, bizoyos pártok eltűtek, mások beolvadtak. Azoba mid a mai apig az Alapítváy 15 ala - pí tójából égy a pártok képviselője. CSZ: A pártok képviselői túl kik szerepelek még az alapítói körbe? KI: A megyei ökormáyzat, a városi ökormáyzatok, agyvállalatok, kisvállalkozások, vállalkozói érdekképviseletek. CSZ: A személyek is változtak a pártokkal? KI: Persze! Mit ahogy a megyei ökormáyzatot is majdem midig más képviselte Nyilvá az alapítók képviselőiek a személye folyamatosa változott. Ez csodálatos volt tulajdoképpe a mi működésükbe, mert é első perctől, tehát augusztustól ügyvezetője vagyok eek az alapítváyak, így mide párttal dolgoztam. A sok forgás elleére midig sikerült együtt dolgozi és remélem, hogy sikerül majd meggyőzi a kurátorokat, mert most va éppe egy ilye folyamat. CSZ: Hogya alakult az operatív vezetés kapcsolata az alapítókkal? Godolok itt elsősorba a politikai szereplőkre. Próbáltak beleszóli az Alapítváy életébe? KI: Azt kell, hogy modjam, hogy égyévete midig agyo aktívak, amikor választási időszak va, akár parlameti, akár helyhatósági. Olyakor midekit agyo érdekelt a dolog, mert természetese mideki szerette vola a politikai zászlajára tűzi az egészet, és a választási kampáyba közöli, hogy ő a KKV fejlesztést meyire akarja és meyire akarja az embereit betei a szervezetbe, tehát CIVIL SZEMLE 2010/4 75

3 csz25_csz12 skadi.qxd :07 Page 76 CIVIL ANZIXX égyévete midig agy volt az érdeklődés. Egyébkét pedig az törtét, amit mi akartuk, azaz a szakmai dolgokat ig em volt goduk, mert midig tudtuk hivatkozi a PHARE szakértőkre. Ha valamit agyo akartak, akkor midig modhattam azt, hogy elézést, de az EU PHARE szakértői más iráyt adtak meg. Szakmai mederbe lehetett tartai a dolgot és meg lehetett akadályozi azt, hogy érdekképviseletek, városok, pártok, személyek olya iráyba vigyék el a tevékeységet, amely em a közcélt szolgálta vola. A PHARE időszakba ez agyo egyszerű volt. Utáa az volt a szerecsék, amely a Primom Alapítváy és a megye vállalkozóiak is a szerecséje, hogy széles volt az alapítói kör 15 alapítóból állt. Az alapító okiratot, a kuratóriumot csak teljes koszezussal lehet változtati. Ha valaki valamivel em ért egyet, akkor megakadályozhatja a módosítást. Ez egyfajta stabilitást vitt a redszerbe. Volt olya kezdeméyezés, hogy valaki a pézt a saját választási kampáyára akarta fordítai volt ilye példa is -, akkor ekem csak ayi volt a dolgom, hogy szóljak a másik kurátorak, aki em hagyta ezt. Ez a demokrácia győzelme volt tulajdoképpe; midig a többségi akarat és midig a koszezussal elfogadott dötések vezették az alapítváyt. CSZ: Mekkora a kuratórium, hogya alakulak az erőviszoyok? KI: Jeleleg 23 fős, ez abból adódik, hogy a égy alapító párt akkor, amikor közhaszúvá vált a szervezet kiyilatkozta, hogy köszöi szépe, de em akar közvetleül beavatkozi az alapítváy működésébe, így ők kiszálltak a kuratóriumi tagságból. A femaradó 11 alapítóból mideki képviselteti szerette vola magát, ez 11 fő. Az alapítváyokra voatkozó jogszabályok miatt azoba többségbe kell lei az alapítóktól függetle kurátorokak, így lett 23. fős a kuratórium. Az utóbbi időbe aktívabbak a kurátorok, de azt godolom, ez így va redjé. CSZ: Ö 20 éve vezeti az Alapítváyt. A változó viszoyok között ehéz volt megtartai a pozícióját? KI: Ahogya már említettem, mide egyedik évbe, amikor politikai váltás va, agyo megő az érdeklődés az Alapítváy irát. Többször voltak olya emberek, akik irigységből vagy ki tudja miért, le akartak váltai. Volt, hogy feljeletettek, vizsgáltak, de a végé midig az derült ki, hogy ez egy jó és tiszta szervezet. Meg kell küzdei, de szerecsékre a kuratóriumi tagok, akik jobba belefolytak a mukába, és akik em prekocepciókkal és feltételezésekkel éltek, azok meg vaak győződve arról, hogy mide redbe va. Lehet, hogy egyes új kurátorok azzal ültek be az elejé a kuratóriumba, hogy Na, most aztá elkapjuk! De egy idő utá látták, hogy ez em egy politikai szervezet, és midig igazat modaak, írak. Az, hogy a vagyo övekszik (11 millióról 550 millióra őtt ), va két igatlauk és alkalmazott, ömagáért beszél. Voltak ilye támadások, sokszor övö aluliak. Most megit ebbe a helyzetbe vagyok egyébkét, hogy a pályáztatás alatt va a pozícióm. Jövő héte kiderül, hogy maradok-e még égy évig vagy sem. CSZ: Az alapítváy létrehozását az Ö Dáiába szerzett beyomásai, tapasztalatai ispirálták, ugyaakkor a megalakulást követőe szite azoal 76 CIVIL SZEMLE 2010/4

4 csz25_csz12 skadi.qxd :07 Page 77 CIVIL ANZIXX megjelet a PHARE kiírás. Meyibe illeszkedett az Ö víziója a PHARE elvárásokhoz, amely végül is elidította a szervezet a saját útjá? KI: Dáiába mukaügyi közpotokat látogattam meg. Amikor a megyei taácso dolgoztam, akkor az Országos Tervhivatal volt felelős az 5 éves tervek előkészítésébe. Jártak yugato, oa jöttek taulmáyok, hogya törtéik ott a KKV fejlesztés tól Magyarország már egyre ikább elidult a vállalkozások iráyába, a gazdasági társaságokról szóló törvéy is ebbe az évbe jött létre. Érződött, hogy már em a agy mamut, állami szocialista vállalatok leszek domiásak, haem elidul a tred a privát kisvállalkozások iráyába és eek a törvéyi feltételei is megteremtődtek. Szerecsés időszakba pillathattam ebbe bele Dáiába. A taulmáyaimból és tapasztalataimból összeraktam egy elméleti képet, aak elleére, hogy em voltam máshol, em láttam sokat, hisze egy hétig voltam ott, és főkét képzési, mukaügyi programokat éztük meg. Leültem és elkezdtem godolkodi, hogy ha vállalkozó leék, akkor mire lee szükségem. Tudjuk, hogy abba az időszakba Nyíregyházá alig volt telefo. Azt modtuk, hogy kell egy olya hely, ahol tuduk ifrastruktúrát biztosítai számukra. Így lett az ikubátorház. Elkezdtem jári meedzserképzésekre, amelyeke például az ikubátorházakat a bakárképzőbe kezdték el megismerteti. Szívtam magamba ezeket az iformációkat. Magyarország első vállalkozói ikubátorházát kette készítettük el a jelelegi ikubátorház igazgatóval, akit é hívtam el erre a feladatra, s ő lett Magyarország első ikubátorház igazgatója, s ma is az, s még most is itt dolgozuk együtt, s most is itt ülük beszélgeti Öel. CSZ: Milye volt az együttműködés a PHARE szakértőkkel, milye helyi forrásokat tudtak mobilizáli? Hogya jött létre ez az ikubátorház? KI: Ez úgy alakult, hogy a szovjet csapatok kivoulását követőe az akkori kormáy felajálotta a városak a szovjet laktayákat közcélú haszosításra. Az akkori polgármester pályázatot hirdetett, mi jól ismertük egymást, egem is megkérdezett arról, mit lehete kezdei az épületekkel? É természetese azt modtam, hogy vállalkozói ikubátorházat. Azt hiszem, hogy metőállomás, meekülttábor létesítése is felmerült az ötletek között. Végül is az ikubátorház mellett dötöttek, így az akkor frisse alakult Primom Vállalkozásélékítő Alapítváy igye megkapta a területet, azzal a feltétellel, hogy kialakítjuk, felújítjuk az igatlat, s működtetjük az ikubátorházat, cserébe 25 évig bérleti díj metese haszálhatjuk az igatlat. Ez volt 1990-be, egy évvel később meghirdették a PHARE programot, addig em volt semmilye forrásuk. Mi már addigra elkészítettük a megvalósíthatósági taulmáyt, és eleve ezzel pályáztuk. Amikor az első PHARE szakértők idejöttek külföldről, azt modták az MVA-sok, hogy az ikubátorház túl agy beruházás lee, elvié az öszszes pézt. Amikor azoba eljöttek ide a PHARE szakértők és megézték az ayagaikat gyakorlatilag késze volt az üzleti terv, a taácsadás, a képzés stb., akkor azt a trükköt találták ki, hogy átevezték Ikubátorház és Iovációs Közpotak. Iovációs jelleggel el tudták adi ezt a programot a közpoti iráyítóak. Az ikubátorház beruházáso kívül forrást taácsadásra, képzésre, működésre és 1992-től mikrohitelezésre is. Mikrohitel alapot, aak függvéyébe kaptuk évete CIVIL SZEMLE 2010/4 77

5 csz25_csz12 skadi.qxd :07 Page millió foritot, hogy meyi péz folyt vissza a vállalkozóktól, így folyamatosa őtt az alap re kb milliós agyságredűvé vált. Jól fel lettük készítve arra is, hogya is kell a pézt úgy elköltei, hogy az haszos célra meje, de fedhetetle és szakszerű legye. A támogatásért azoba mide évbe meg kellett küzdeük. Az évete készített üzleti tervet egyedévete elleőrizték szakmai és pézügyi szempotból is. CSZ: A PHARE forrás ezek szerit alaposa strukturálta az Alapítváy tevékeységét KI: Ige. Voltak kísérletek a kuratórium 1-1 tagja részéről, hogy csiáljuk mást, de vissza lehetett téri a téyre, amit a PHARE szakértők modták: ez vállalkozásfejlesztési alapítváy és em más. CSZ: Kik segítették Öt a megvalósításba? Godolom a források lehetővé tették, hogy operatív stábot hozhasso létre. KI: A megyei taácso belül az akkori főököm támogatásával 1988 októberébe az é kezdeméyezésemre és vezetésemmel létrejöhetett egy vállalkozásfejlesztési iroda. Amikor 1990-be megalakult a Primom, a meedzsmetjét gyakorlatilag ez az iroda látta el be március 1-től lettük főállású Primom dolgozók hata, égye közülük az akkori vállalkozásfejlesztési irodából, és két külsős. Amikor elkezdtek jöi a PHARE források, elkezdtük bővüli. Jeleleg 28 fővel dolgozuk, ez a létszám gyakorlatilag re fokozatosa felfejlődött, oatól kezdve ezt plusz-míusz 2 fővel tartjuk. CSZ: Meddig tartott a PHARE araykor? KI: A PHARE időszak 1999-ig tartott. Akkor megszűt a folyamatos és biztos támogatás, ráadásul 2000-be cetralizáli akarták a megyei mikrohitel alapokat is, amelyek a Primom elleállt, így volt egy kis feszültség. A végeredméy az lett, hogy a mikrohitel alap maradt a Primom tulajdoába és mid a mai apig itt is va. CSZ: Törekedtek-e más bevételek szerzésére a PHARE forrásoko túl? KI: Jó a kérdés! A PHARE KKV program automatikusa évről évre üzleti terv alapjá juttatott ekük forrásokat. Midig azt modták, hogy korátsem biztos, hogy jövőre lesz, de ha jól működük, akkor lehet. Midig meg kellett érte küzdei! Ezzel párhuzamosa Magyarországo elidultak más PHARE programok, regioális fejlesztés és egyéb területeke. Pályáztuk INTERREG programokra, illetve azt hiszem 1997-től közvetleül Brüsszelbe is az EUROINFO Közpotokra, amit szité elyertük. Ezek kiegészítő források voltak. CSZ: De ayira em voltak rászorulva ezekre a pályázati forrásokra KI: De! Folyamatos övekedésbe voltuk, és az alapcéluk is az, hogy miél több forrást vojuk be a megyei vállalkozók fejlesztése érdekébe. Abba voltuk érdekeltek, hogy ha már jól csiáljuk a dolgaikat, akkor hadd meje! Azt hadd jegyezzem, meg, hogy mi 1992-től mikrofiaszírozuk. Az illetékes magyar gazdaságfejlesztési kormáyzat képviselői midig úgy tekitettek a mikrohitelezésre, hogy az em ügy, em fotos től szeritem egy hibás gazdaságpolitikai dötésselverseyhelyzetbe hoztak beüket a bakokkal és a pézitézetekkel. Csodák csocivil ANZIXX CIVIL SZEMLE 2010/4

6 csz25_csz12 skadi.qxd :07 Page 79 CIVIL ANZIXX dájára, de álljuk a verseyt. Nem azért, mert mi jobbak vagyuk mit a bakok, haem azért, mert a ezt a mikrovállalkozói réteget jobba tudjuk kezeli, mit a bakok. A mikrohitel felértékelődött; az Európai Uió elidított három mikrohitel programot. A másodikat kifejezette a em baki mikrohitel fiaszírozás megsegítésére. 15 európai mikrofiaszírozó szervezetet választottak ki európai szite, és csodák csodája, de ezek között két magyar vállalkozásfejlesztési alapítváy is szerepel, amelyből egyik a PRIMOM. Ez azt igazolja, hogy az a kostrukció, ami Magyarországo 1991-től kialakult, működőképes, demokratikus és szakmailag megalapozott. Így jó eszköz lehet arra, hogy a midekori kormáyok ezáltal a vállalkozókak érdemi segítséget yújtsaak. CSZ: Hogya alakult az Alapítváy élete a Phare időszak utá? KI: Téy, hogy a PHARE élkül em őttük vola ki magukat; em lee ekkora ikubátorházuk, em lee ekkora mikrohitel alapuk, stb. ha a PHARE em lett vola, akkor a Primom em lee ma öfetartó. Nagyo soka féltettek beüket, hisz volt is olya alapítváy, amelyik em jól sáfárkodott a kapott pézzel, ők bizoy elgyegültek. Mi jól haszosítottuk ezt a pézt, az árbevételük 1991-től 1998-ig felfutott olya 200 millióra. Ez kis hullámzással végig maradt. Ki tudtuk váltai a PHARE támogatást egyéb pályázati forrásokkal és szolgáltatási bevételeikkel. Pl vállalkozás va az ikubátorházba egyszerre, és azt hiszem, hogy 250 fölött va azok száma, akik ie kiőtték magukat. CSZ: Törtétek-e agyobb hagsúlyeltolódások a tevékeységi profilokba PHARE korszakot követőe? KI: Korábba volt agrármarketig cetrum divíziók, kifejezette a megye adottságaiak megfelelőe, később ez megszűt és az oktatási divízió is. Gyakorlatilag most három lába va a tevékeységükek; az ikubátorház, a mikrohitelezés és a taácsadás jellegű tevékeységek. A korábbi közpoti iráyítás agyo em támogatta a vállalkozásokak yújtott, támogatott taácsadást. Ez hiba és butaság, mi azt godoljuk, hogy agyo agy szükség va erre. Nem győztem elégszer vitatkozi a korábbi vezetéssel. Amerikába, ahol dúl a piacgazdaság, Agliába, Belgiumba, Németországba, ezekbe az országokba is létezek az államok által támogatott taácsadói programok vállalkozókak. Akik most alakulak, hoa is tudák azt, hogy mit kell csiáli? Most ismét lesz egy taácsadói program, de sajos em elég jó feltételekkel, em eléggé a célközöségek lett kiírva. CSZ: Az Európai Uió mit jeletett az Öök számára, ezek a források meyire segítik a működést? KI: Említettem már a mikrohitelezési programot, amelyekbe olya jól szerepeltük, kaptuk egy bizoyítváyt, amely egy szervezeti garacia, ezért most jó eséllyel tuduk pályázi a most iduló harmadik EU-s mikrohitel kostrukcióra, közvetleül Brüsszelbe. Tehát em a magyar támogatási redszere keresztül, haem közvetleül Brüsszelből, illetve az Európai Uió által felhatalmazott Európai Befektetési Alaptól (EIF). Azt godolom, hogy most éljük meg azt, hogy európai szitű szervezetté váltuk. Nagyo jó ha vaak ilye köztes szervezetek a vállalkozók és az állam között. CIVIL SZEMLE 2010/4 79

7 csz25_csz12 skadi.qxd :07 Page 80 CIVIL ANZIXX Mi em vagyuk állami szervezet, em kapjuk alayi szite a fizetést. Nem vagyuk sem kamara sem, sem vállalkozói érdekképviselet, ahol tagok és tagdíjak vaak. Ugyaakkor vállalkozók sem vagyuk, mert oprofit alapo, támogatásból is működtetjük a programjaikat. Az állami és a privát között egy tipikus oprofit ügyökség vagyuk. Az az abszurd helyzet, hogy az Európai Uió kialakított Magyarország számára egy hatékoy vállalkozásfejlesztési itézméyredszert, amely a kormáy vállalkozásélékítő céljait, programjait hivatott megvalósítai mit egy oprofit fejlesztési ügyökség hálózat, csak éppe a kormáyok ezt em akarták elfogadi, tudomásul vei. Pedig ez számukra lee egy jó fejlesztési eszköz, itézméyredszer. CSZ: Mi a helyzet az operatív programokból hozzáférhető támogatásokkal? Az alapötlet ugyais az Európai Uiótól jött a vállalkozásfejlesztési alapítváyok létrehozására. Va-e folyamatosság abba, hogy a kilecvees évek jó fejlesztései fetarthatóvá váljaak? KI: É úgy godolom, em agyo. A korábbi kormáyzatok az elmúlt évekbe úgy tekitett a vállalkozásfejlesztési alapítváyokra, mit piaci szereplőkre, és azt modták, hogy verseyezzetek ti a kamarákkal, az IPOSZ-szal, a KISOSZ-szal, stb. a programokért. Az itézméyredszert em verseyezteti kell egymással. Vaak bizoyos határterületek, de az igazá okos országokba leosztják a lapokat. Tudják, hogy mit csiál egy kamara, egy vállalkozásfejlesztési itézméy, egy vállalkozói érdekképviselet. Ezek eltérő fukciók, ezért más-más eszközökkel, forrássokkal támogatják azokat, de em egymás rovására. A verseyeztetések ott va értelme, ahol piaci mechaizmusok működek. Ahol em, ott pályáztati esetleg lehet, de a működtetést párhuzamosa végezteti, azaz verseyezteti a szervezeteket butaság. Legjobb példám talá erre a mikrofiaszírozás. Agliába körül verseyt teremtettek eze a területe. Egyértelműe bebizoyosodott, hogy azokba a régiókba, ahol egy szervezet kapott jogosítváyt, az prosperál és működik, viszot abba a régióba, ahol két-három szervezet került verseyhelyzetbe, ott em kétszer-háromszor ayi kihelyezés törtét, haem ugyaaz a kihelyezés eloszlott háromfelé és mid a három csődbe met. Ez is azt igazolja, hogy a mikrofiaszírozás em piaci tevékeység, haem támogatásközvetítő vállalkozásfejlesztés. Éppe azért va rá szükség, mert a piaci versey em tudja megoldai mide olya vállalkozás fiaszírozását, amelyek forrásralee szüksége a övekedéshez. Ha piaci alapo működe, akkor azt modaák, hogy mideki fedezze a saját költségeit a bevételeiből, azaz övelje a mikrohitel kamatot. Csak azt felejtették el Magyarországo, hogy az em korlátlaul övelhető. Ha verseyzek, akkor többet kell marketigre költeem, hogy a másikat legyőzzem, de akkor ezt a költséget miből fedezem? A vállalkozásfejlesztési alapítváyok hálózata tipikusa az ilye em piaci feladatokra haszálható ügyökséghálózat lee, amit az elmúlt évtizedbe em tudtak jól értelmezi. CSZ: Azt godolom, hogy tipikus törtéet ez a civil szektorba, mert az utóbbi évtizedekbe számos hálózat jött létre, em csak PHARE, haem hazai támogatással is, kialakítva egy-egy speciális módszertat, majd támogatás 80 CIVIL SZEMLE 2010/4

8 csz25_csz12 skadi.qxd :07 Page 81 CIVIL ANZIXX hiáyába egymással is verseyhelyzetbe kerültek, ami sok eergiát visz el az életükből. KI: Úgy szoktam fogalmazi, hogy ez pot olya, mitha valaki kapa egy autót késze, ayi dolga lee csak, hogy bezit tegye bele, de ő em tesz bele bezit. Ott áll az autója, em haszálja, és el fog rozsdásodi a garázsba. Gyakorlatilag ezt csiálták a magyar kormáyok. Kaptak késze egy hatékoy és jól működő redszert, csak épp azt a kis bezit felejtették beletöltei (arra hivatkozva, hogy drága a bezi!). Helyette új autókat, új hálózatokat építettek, milliárdokat töltöttek újak létrehozására, marketigjére, és csodálkozik, hogy ics teljesítméy. CSZ: Ez a helyzet az Öök számára is azt jeleti, hogy folyamatosa lobbizi is kell ahhoz, hogy legitimálják a redszerbe a hálózatot? KI: Ige! Persze a hálózato belül is törtétek változások. Formailag még mid a 20 vállalkozásfejlesztési alapítváy áll a lábá, de vaak olya szervezetek, amelyekek a tevékeysége miimalizálódott. Lehet, hogy mikrohitelezek, lehet, hogy a taácsadást vagy valamilye képzési programot működtetek, de olya klasszikus kifejlett tevékeységet, mit ami korábba volt, azt kevese csiáljuk. Ez egyrészt függ az alapítói körtől is. Vaak olya alapítváyok, amelyek esetébe vagy agyo sok alapító va, és em tudak vele mit kezdei, vagy csak egy-kettő. Ha egy-kettő, akkor talá ők em tekitik olya súlyúak a szervezetet, sokszor magára hagyják. Az egyik legfotosabb vízválasztó a stabilitás. Meg kell ézi, hogy azokak a szervezetekek az esetébe, amelyek ma is jól működek, ott az elmúlt évbe viszoylag kevés kuratórium- és meedzsmet csere volt. Ahol 2 4 évete kuratórium-vagy ügyvezetőcsere va, ott agyobb a veszélye a meggyegülések. Gyakorlatilag kell ahhoz egy-két év, míg valaki átlátja, hogy mi eek a szervezetek küldetése, lehetősége, hogya működik ez, hogya tudom elfogadtati magam másokkal. Nagy érték, hogy a Primom Alapítváyál, hogy em csak é, haem a dolgozók egy része és a kuratórium éháy tagja is már éve itt dolgozik. CSZ: A korábbiakba úgy azoosította a szervezetet, mit oprofit ügyökséget. Milye a kapcsolat a civil szektorral, helyi civil szervezetekkel? KI: Volt idő, amikor eze a területe aktívak voltuk, csak kilógtuk a sorból a viszoylag agy költségvetésük miatt. Mivel a gazdaságfejlesztésre általába úgy tekiteek, mit kvázi piaci tevékeységre, ezért em igazá úgy ítélek meg beüket, mit civil szervezetet, ikább, mit egy kormáyügyökséget. Eek ayi igazságtartalma va, hogy mit mide civil szervezet, mi is rá vagyuk utalva a támogatásokra. Volt egy időszak, amikor a megyei civil fórumba egyfajta vezetői beosztást is betöltöttem, de aztá ez em volt kellőe motiválva. Utólag kiderült, hogy volt egy kis betartás is bee, tehát em volt egészséges. Időkét teszük ilye kísérletet, vagy é vagy a kollégák elmeek civil fórumokra, redezvéyekre. Időkét é is ekidurálom magam, amikor va ez a régiós civil egyeztető fórum (a területfejlesztési törvéy hatálya alatt működő régiós civil egyeztető fórum a szerk.). Kevés eergiám maradt arra, hogy ápoljam a kapcsolatot a civil szervezetekkel. Talá az volt egy kicsit idege, hogy más fajsúlyú szervezet voltuk, mit modjuk egy CIVIL SZEMLE 2010/4 81

9 csz25_csz12 skadi.qxd :07 Page 82 CIVIL ANZIXX hajléktala segítő, 100 ezer foritos költségvetésű kis egyesület. Más léptékbe tudtuk godolkodi és ez zavart egy kicsit. Sokszor úgy érzékeltem kiézek oa, 200 milliós működési költséggel és 5 milliárdos mikrohitel kihelyezéssel. Más problémákkal küzdük, mit az aki kéri akart 100 ezer foritot, hogy öt emberek tudjo segítei. Néha elefátak éreztem magam a porceláboltba, de mások is aak éreztek beüket. Nem alakult ki együttműködés, pedig ugyaolya civil szervezet vagyuk, ugyaúgy kuratórium működik áluk. Az más kérdés, hogy elég agyszámú, agy emberekből álló kuratóriumuk va, és a politika is időkét jobba idefigyel rák, de attól még ugyaolya civil szervezet vagyuk. CSZ: A civil szektor társadalmi, politikai, gazdasági köryezet is számos változáso met keresztül az elmúlt húsz évbe. Hogya hatottak ezek a változások a Primom Alapítváyra? KI: Óriási szerecse kellett ahhoz, hogy a PHARE azoal a teyerébe vett beüket től 1998-ig évete fixe megkapi egy viszoylag agy és biztos támogatást az egy óriási adottság. Eek em mideki örülhetett. Emiatt óriási külöbségek alakultak ki civil szervezetek között, mit pl. amikor 10 ember összeállt, hogy hozzaak létre valamit és segítsék például a hajléktalaokat. Ez azért más típusú tevékeység, más lobbi erő, más figyelem. CSZ: Hogya látja a hazai civil szektor fejlődését? KI: A civil szervezetek állampolgári ökétes tevékeységekből és adomáyokból övik ki magukat. Az más kérdés, hogy sikerül- e ehhez támogatást kapi vagy sem? Összehasolítva Magyarországot egy fejlett yugati társadalommal, itt még az eredeti tőkefelhalmozás időszakát éltük. A vállalkozók, az emberek em azzal kezdték, hogy ha va egy agyobb vagyoom, tehát eked adok ebből pár milliót, haem mideki azt modta, hogy vagy most megragadom az alkalmat és övekszem, vagy elhalok. Az adomáyozás, a támogatói tevékeység emiatt kevésbé alakulhatott ki. Talá később már kezdett megmutatkozi, de a válság miatt ismét leszűkült. Nyilvá em várható el, hogy az első két évtizedbe az a yugati szitre fejlődik, idő kell hozzá. A másik ehézség az, hogy az állam az oszd meg és uralkodj elvet alkalmazza, és ebbe valameyi kormáyzat egyforma volt. Számukra az a jó, ha miél több szervezet függ tőlük: ha é adok eki, akkor jó, ha em adok, akkor meghal. Azt hitték, az a jó ha mide szervezetek csöpögtetek egy keveset, éppe ayyit, hogy e haljo meg. A mi területükö a kamarák, az érdekképviseletek, a vállalkozásfejlesztési alapítváyok, a kistérségi társulások, fejlesztési ügyökségek stb., verseyeztetése és a csöpögtetett támogatás gyakorlatilag arra volt jó, hogy az uralkodó gazdaságpolitikai elit megmodja, ki mit csiáljo, illetve pitizzük ekik, ha kell egy kis péz. Oatól kezdve ics összefogás, ics profi együttműködés. Amikor verseyeztetek beüket pl.: a kamarával, hogy ki yeri el azt a támogatási keretet, akkor em veszik észre, de gyakorlatilag megakadályozzák azt, hogy mi érdembe együttműködjük. Amikor verseyeztetés va és a teljes bizoytalaság, akkor abból az következik, hogy mide szervezet midet akar csiáli; ergo seki em tud semmit tökéletese. Nem specializálódak a szervezetek, em alakulak ki 82 CIVIL SZEMLE 2010/4

10 csz25_csz12 skadi.qxd :07 Page 83 CIVIL ANZIXX professzioális tevékeységek, így agyo köyű fetről azt modai, hogy ezt sem jól csiáltad és azt sem, ezért meg kell szüteti. A pézügyi források így metek az elmúlt 20 évbe. Elidult egy program, majd valaki kitalálta, hogy abba va valami hiba, és em az törtét, hogy ézzük meg, mi lehet az oka, haem azt modták, hogy rossz a kostrukció, és helyette létrehoztak egy újat. Milliárdok meek el úgy, hogy a végé ics produktum. CSZ: Néháy személyes dolgot elárula magáról? Említette, hogy a megyei ökormáyzatál dolgozott, de meséle még az életútjáról éháy fő mometumot? KI: Közgazdászkét végeztem Pécse. Abba az időbe azt hiszem a pécsi egyetem volt a legyitottabb től amikor elidult Legyelországba a válság és tütetés, ekem azt taították az egyeteme, hogy a szocializmus meg fog buki, és azt csak belülről lehet megbuktati, ezért legyük reform szocialisták. El fog jöi a piacgazdaság, amiek leszek majd olya új elemei, mit például a többszitű bakredszer. É úgy kerültem először a Magyar Nemzeti Bakba, az első mukahelyemre, hogy hoztam magammal ezt a szemléletet. Olya dolgokat taultam, ami csak 10 évvel később valósult meg, ez komoly idíttatás volt. A másik fotos dolog, valószíűleg úgy szocializálódtam, hogy midig kihívásak éreztem a plusz feladatokat, a közjó szolgálatát. Huszoéves éves voltam, amikor megyei taácsi dolgozókét kedvezméyel kaptuk lakásvásárlási lehetőséget. Azo az új lakótelepe em volt megoldva a garázshelyzet, a lakosság összefogott, hogy építsük garázsokat. Nem volt hozzáértő ember, aki a városi taáccsal letárgyalja a dolgokat. É megyei taácsi dolgozó voltam, yilvá volt egy kis előyöm, ezért elkezdtem szervezi a garázs dolgot, és hipp-hopp a garázsépítő szövetkezet elöke lettem 28 évese a szocializmusba! Pedig akkor LakSzöv volt az egyedüli, de velük szembe alakult 128 emberből egy privát civil szervezet, az é elökségemmel. Midhárom szektorba dolgoztam. A yíregyházi Magyar Nemzeti Bak volt az első, be től 1995-ig dolgoztam a megyei taácso, azo belül voltam területfejlesztő, voltam tervfejlesztési csoportvezető. Megjegyzem, 1986-tól szeritem az egyedüli párto kívüli csoportvezető voltam a taácsál. Korábba is ki akartak evezi, egy ideig megbízott voltam, de politikailag em voltam eléggé elfogadott. Aztá két évig a megyei taácso az INFOORG irodát vezettem, 1991-től pedig a Primom Alapítváy ügyvezetője vagyok. CIVIL SZEMLE 2010/4 83

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES csz10 vilagez 1 horv.qxd 2007. 02. 25. 18:20 Page 107 VILÁG-NÉZET A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES KÖZÉLETI SZEREPLÕVÉ VÁLÁSA Gojko Bez ova Bevezetés Az utóbbi 15 év folyamá Horvátországba ige kevés empirikus

Részletesebben

HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY

HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 28 HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY Beszélgetés Győri Péterrel, a Mehely alapítváy kuratóriumi elökével Csogor Aa Az első hóapok CSZ: Hogya jött létre a Mehely

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Piaci érték: Igatlaok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Elıadás Igatlavagyo-értékelı és közvetítı Szakképzés, Igatlakezelı Szakképzés A-. modul Az az ár, amelyért az igatla méltá- yosa,, magájogi szerzıdés

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 75 VILÁG-NÉZET A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT Tatjaa Rakar Zika Kolarič Bevezető Az úgy evezett szocialista

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE csz10 tars 2 zam.qxd 2007. 02. 25. 18:18 Page 91 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE A MUNKANÉLKÜLISÉG KEZELÉSÉBEN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kitartottság vagy itegráció a felzárkózás

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 91 A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS EGY ÚJ TÁMOGATÁSI RENDSZER FELÉ? 1 Bevezető és módszertai keretek Kákai László A magyarországi civil szervezetek redszerváltás

Részletesebben

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. jauár p 1. szám p Kedves Olvasó! A Hírlevél, melyet kezébe tart, az elkövetkezõkbe még kilec alkalommal jeleik majd meg. Feladatáak

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 csz10 scsaurszki.qxd 2007. 02. 25. 18:21 Page 123 KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 Scsaurszki Tamás Bevezetés A hazai oprofit közéletbe idõrõl idõre felbukka a közösségi alapítváyok eve, majd ismét eltûik

Részletesebben

A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT,

A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT, csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 84 A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT, DE MÁRA MÁR FELNŐTTÉ VÁLT 20 éves a Zalai Falvakért Egyesület Péterfi Ferec Az alábbi iterjú Szeder-Kummer Máriával

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI csz10 tars 1 porub.qxd 2007. 02. 25. 18:16 Page 71 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAMBAN A partersége alapuló állami pályáztatási modell értékelése Porubcsászki

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás HU / -- Mag redszer Padlótisztítás Mag redszer Kocepció 2 www.vermop.com Előyei Mag redszer Ameyire iovatív, ayira egyedi. A VERMOP mágeses redszere teljese új módot jelet a felmosóhuzatok tartóra (ill.

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye XIX. évfolyam 11. szám, 2015. ovember 195 Ft KÖZÉLETI LAP Duaföldváro a régió legagyobb máltai üepi redezvéye Október 10-é Duaföldvár adott otthot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legagyobb dél-duátúli

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 46 LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT SZERVEZETEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN 1 Koltay Elvira A civil társadalom fogalma alatt fukcioális megközelítésbe olya

Részletesebben

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja 2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal igyees lapja vedégeik voltak elkészült az óvoda bővítése Augusztus 20. Szet Istvá apja, az új keyér megszetelése, megható, jól megszervezett

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 200. évi 43. szám 809 A Kormáy 82/200. (III. 25.) Korm. redelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl A Kormáy a hitelitézetekrõl és a pézügyi

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből Kidolgozott feladatok a emparaméteres statisztika témaköréből A tájékozódást mideféle szíkódok segítik. A feladatok eredeti szövege zöld, a megoldások fekete, a figyelmeztető, magyarázó elemek piros szíűek.

Részletesebben

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER csz10 kozosseg 2 osvath.qxd 2007. 02. 25. 17:57 Page 31 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER FORMÁLÓDÁSA ÉS JELLEGZETESSÉGEI Osváth László A 90-es évek második felébe az addig

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

FANTASZTIKUS KOMBINATORIKA. Adva van n különböző elem. A kiválasztás sorrendje számít VARIÁCIÓ. mateking.hu

FANTASZTIKUS KOMBINATORIKA. Adva van n különböző elem. A kiválasztás sorrendje számít VARIÁCIÓ. mateking.hu FANTASZTIKUS KOMBINATORIKA Adva va külöböző elem Kiválasztuk k darabot Vesszük az összes elemet és sorba rakjuk A kiválasztás sorredje számít A kiválasztás sorredje em számít PERMUTÁCIÓ P matekig.hu Ha

Részletesebben

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY Adószám: 19660011-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartási szám: 1261 Közhaszú szervezet yilvátartásba vételi száma: 14.Pk65.072/12. Közhaszú tevékeységéek cél szeriti tevékeysége: evelés és

Részletesebben

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk;

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk; Statisztika Tegyük fel, hogy va egy halmazuk, és tekitsük egy vagy több valószíűségi változót, amelyek a halmaz mide elemé felveszek valamilye értéket. A halmazt populációak vagy sokaságak evezzük. Példák:

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk!

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk! Tisztelt Olvasó! Semmilye szél em jó aak, kiek ics célul kiszemelt kikötõje. Motaige Carpe diem! (Haszáld ki a jelet!...) Horatius Még el sem kezdõdött a XXI. század, s máris elsõ évéek végé, 2001 decemberébe

Részletesebben

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele csz10 elm 2 birosag.qxd 2007. 02. 25. 17:56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek

Részletesebben

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető 11. méré Méréek, hibák 1. evezető laboratóriumi muka orá gyakra mérük külöböző fizikai meyiégeket. Ezeket a méréeket bármeyire ügyeek vagyuk i, bármeyire moder digitáli mérőezköz gombjait yomogatjuk i

Részletesebben

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés 7. el adás Becslések és mita elemszámok 7-1. fejezet Áttekités 7-1 Áttekités 7- A populáció aráy becslése 7-3 A populáció átlag becslése: σismert 7-4 A populáció átlag becslése: σem ismert 7-5 A populáció

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn

( a b)( c d) 2 ab2 cd 2 abcd 2 Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn Feladatok közepek közötti egyelőtleségekre (megoldások, megoldási ötletek) A továbbiakba szmk=számtai-mértai közép közötti egyelőtleség, szhk=számtaiharmoikus közép közötti egyelőtleség, míg szk= számtai-égyzetes

Részletesebben

Sorozatok A.: Sorozatok általában

Sorozatok A.: Sorozatok általában 200 /2002..o. Fakt. Bp. Sorozatok A.: Sorozatok általába tam_soroz_a_sorozatok_altalaba.doc Sorozatok A.: Sorozatok általába Ad I. 2) Z/IV//a-e, g-m (CD II/IV/ Próbálj meg róluk miél többet elmodai. 2/a,

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése 1 A Bajai Szíházért Alapítváy 2011. évi közhaszúsági jeletése TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló eredméykimutatás

Részletesebben

A teveszabály és alkalmazásai

A teveszabály és alkalmazásai A teveszabály és alalmazásai Tuzso Zoltá, Széelyudvarhely Godolá-e valai, hogy a matematiáa lehete-e valami öze a tevéhez? Ha em aor a továbbiaba meggyzzü errl, mégpedig arról, hogy a matematiába ige is

Részletesebben

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI AZ ÉÜLETGÉÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI Szivattyúzás - rövide örös Szilárd Cetrifugál szivattyú Nyomó oldal Járókerék Járókerék lapát Járókerék él Járókerék csavar a szállított közeg

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova 1. rész Matematikai tréfák A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a játékosok

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) Elleörző kód: 1238060523 A fejezet megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 720234 1051 14 07/00 042260 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címred ÁHT A költségvetési szerv megevezése,

Részletesebben

Elektronikus közzétételi lista:

Elektronikus közzétételi lista: Elektroikus közzétételi lista: 2016. 09.30. I. Szervezeti, személyzeti adatok dat Frissítés Megőrzés 1. Elérhetőségi adatok (a hivatalos eve, székhelye, postai címe, telefo- és telefaxszáma, elektroikus

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI dr. Mosóczi László, elök Hugrail Magyar Vasúti Egyesület A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre tartó forgalom Európából

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Első rész Matematikai tréfák Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a

Részletesebben

3.3 Fogaskerékhajtások

3.3 Fogaskerékhajtások PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechaikus hajtások II / 7 / 3.3 Fogaskerékhajtások Jó tulajoságaikak köszöhetőe a fogaskerékhajtóművek a legelterjetebbek az összes mechaikus hajtóművek közül. A hajtás

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI Bak Dées, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2012. szeptember 25. A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre

Részletesebben

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l TETÔPONT m a g a z i A C r e a t o H u g a r y K f t. i d ô s z a ko s h í r m a g a z i j a 2 012. m á r c i u s A védelem, amely tűzbe születik A kerámia egób tetőcserépbe égetett védelemről az egób

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok,

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok, l.ch FÜGGVÉNYSOROZATOK, FÜGGVÉNYSOROK, HATVÁNYSOROK Itt egy függvéysorozat: f( A függvéysorozatok olyaok, mit a valós számsorozatok, csak éppe a tagjai em valós számok, 5 haem függvéyek, f ( ; f ( ; f

Részletesebben

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008 Közhaszúsági jeletés 2008 Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Közhaszúsági jeletés 2008 A szervezet megevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítváy A szervezet

Részletesebben

Orosz Gyula: Markov-láncok. 2. Sorsolások visszatevéssel

Orosz Gyula: Markov-láncok. 2. Sorsolások visszatevéssel Orosz Gyula: Marov-láco 2. orsoláso visszatevéssel Néháy orét feladat segítségével vezetjü be a Marov-láco fogalmát és a hozzáju acsolódó megoldási módszereet, tiius eljárásoat. Ahol lehet, több megoldást

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

XXXIV. Egyetemi Orvosnapok

XXXIV. Egyetemi Orvosnapok 2 TARTALOMALOM Az Orvosapok programja Kitütetések, elismerések Aray- és gyémátdiplomások Kievezések Dékái vezetõi értekezletek Taévyitó beszéd (Léárd László) Taácsülés ogorvos-avatás (Szabó Gyula) OEC-aktualitások

Részletesebben

TétékásNyúz. Égető kérdés. Irán egy magyar szemével. Végleg kiszáradt a Poopó-tó. 2016. március 9. web: http://nyuz.elte.hu. LII. félévfolyam 4.

TétékásNyúz. Égető kérdés. Irán egy magyar szemével. Végleg kiszáradt a Poopó-tó. 2016. március 9. web: http://nyuz.elte.hu. LII. félévfolyam 4. TétékásNyúz LII. félévfolyam 4. szám 2016. március 9. web: http://yuz.elte.hu Égető kérdés Miért kevesebb idé a szoctámom? 4. oldal Irá egy magyar szemével Végleg kiszáradt a Poopó-tó Kaladok az ősi Perzsia

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása Moder iacelmélet Moder iacelmélet A iaci erő mérése ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Selei Adrie ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Készítette: Hidi Jáos A taayag a Gazdasági Verseyhivatal Verseykultúra

Részletesebben

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok . fejezet Számsorozatok, számsorok .. Számsorozatok és számsorok... Számsorozat megadása, határértéke Írjuk fel képlettel az alábbi sorozatok -dik elemét! mooto, korlátos, illetve koverges-e! Vizsgáljuk

Részletesebben

1. Az absztrakt adattípus

1. Az absztrakt adattípus . Az asztrakt adattípus Az iformatikáa az adat alapvető szerepet játszik. A számítógép, mit automata, adatokat gyűjt, tárol, dolgoz fel (alakít át) és továít. Mi adatak foguk tekitei mide olya iformációt,

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1 A települési hősziget-itezitás Kárpátalja alföldi részé Molár József, Kakas Móika, Marguca Viola A települési hőszigetek kifejlődéséek vizsgálata az urbaizáció folyamatáak előrehaladásával párhuzamosa

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi TARTALOMALOM Dékái üdvözlet Vezetõi értekezletek OEC-hírek ATovábbképzõ Közpot hírei Ülések: Taári Testület, Gyógyszerterápiás Bizottság Jubileumok: Kísérletes Sebészet Barayai Aurél emlékülés AGazdasági

Részletesebben

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel?

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel? 5. Kombiatorika I. Feladatok. Háyféleképpe olvashatók ki az alábbi ábrákról a PAPRIKAJANCSI, a FELADAT és a MATEMATIKASZAKKÖR szavak, ha midig a bal felső sarokból kell iduluk, és mide lépésük csak jobbra

Részletesebben

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t Az egészséges evelés KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t 8. Előszó Tartalom Mide felőtt volt egyszer gyerek És felő majd az új gyereksereg:

Részletesebben

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk VI.ombiatorika. ermutációk, variációk, kombiációk VI..ermutációk ismétlés élkül és ismétléssel (sorredi kérdések) l..) Az,, számjegyekből, ismétlés élkül, háy háromjegyű szám írható? F. 6 db. va. A feti

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIÁBAN A terészetes folyai, illetve tegeri utakat igéybe vevő, csak a kikötővel redelkező helyeket felkeresi tudó szállítási ód. A vízi áruszállítást elsősorba

Részletesebben

A statisztika részei. Példa:

A statisztika részei. Példa: STATISZTIKA Miért tauljuk statisztikát? Mire haszálhatjuk? Szakirodalom értő és kritikus olvasásához Mit állít egyáltalá a cikk? Korrektek-e a megállaítások? Vizsgálatok (kísérletek és felmérések) tervezéséhez,

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK KÖZLEKEDÉSI TUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRENDSZER FELTÉTELEINEK KIDOLGOZÁSA PhD

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13 Tartalomjegyzék I Kombiatorika Pemutáció Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció Kombiáció Ismétléses kombiáció II Valószíségszámítás M/veletek eseméyek között 6 A valószí/ség fogalma 8

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Horváth László Ügyvezető igazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Köszöntő

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓZÁS MAGYARORSZÁGON:

KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓZÁS MAGYARORSZÁGON: csz12 kozosseg radiok.qxd 2007. 06. 13. 14:58 Page 123 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓZÁS MAGYARORSZÁGON: AZ ELSÕ 3 ÉV Beedek Gergõ Gosztoyi Gergely Hargitai Herik Magyarországo a redszerváltás

Részletesebben