XXXIV. Egyetemi Orvosnapok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXXIV. Egyetemi Orvosnapok"

Átírás

1

2 2 TARTALOMALOM Az Orvosapok programja Kitütetések, elismerések Aray- és gyémátdiplomások Kievezések Dékái vezetõi értekezletek Taévyitó beszéd (Léárd László) Taácsülés ogorvos-avatás (Szabó Gyula) OEC-aktualitások Új itézetek: (Immuológiai és Reumatológiai Kliika, Okoterápiás Itézet,Gyógyszerhatástai Itézet, Gyógyszertechológiai Itézet) TDK-koferecia (elõzetes) Az OEC Köyvtára Az Eü. õiskolai Kar hírei Az NK P Mozgásszervek és életmiõség programjáról (Bellyei Árpád) A Kari Taács összetétele Grastyá Edre életmûve (Léárd László) A Leopoldia bemutatása Masfeld Géza professzor (Keedy György) A betegek jogai (Szedy Erzsébet) Elhuyt Schraz Dées professzor Rövide: Gyógyszerár-változások; gazdasági ügyek; A szakorvosképzés miõségi javításáért; PhD védések; Kogresszusok; Sporttábor; Bölcsõde; OTKA-hírek; Pályázatok Itézeti, kliikai hírek Tudomáyos közleméyek PROGRAM október 4. (pétek) XXXIV. Egyetemi Orvosapok október Hagversey A PTE VOX MEDICATA éekkar mûsora Vezéyel: Kutyászky Csaba Az Orvostudomáyi Kar üepi ülése Üepi beszédet mod: Dr. Léárd László déká Pro acultate Mediciae emlékérmek átadása Aray-, gyémátdiplomák adomáyozása Dékái dicséret átadása ÉV OLYAMTALÁLKOZÓK 1957-be végzett hallgatók kistaácsterem (I. em.) 1962-be végzett hallgatók III. szemiárium terem (fsz.) 1967-be végzett hallgatók V. szemiáriumi terem (fsz.) 1972-be végzett hallgatók taácsterem (I. em.) 1977-be végzett hallgatók I. sz. taterem (I. em.) 1982-be végzett hallgatók II. sz. taterem (I. em.) 1987-be végzett hallgatók III. sz. taterem (I. em.) 1992-be végzett hallgatók IV. sz. taterem (I. em.) Ezt követõe az egyes évfolyamtalálkozó résztvevõk közös redezvéye (vacsora) október 5. (szombat) TUDOMÁNYOS DÉLELÕTT A végzett évfolyamok képviselõiek tudomáyos elõadásai (PTE Általáos Orvostudomáyi Kar IV. sz. taterme) Dr. Tigyi Gábor, Departmet of Physiology Uiversity of Teessee Health Scieces Ceter, Memphis, TN: oszfolipid övekedési faktorok: A laboratóriumtól a terápiás felhaszálásig Dr. Bódis József, Baraya Megyei Kórház: Neurotraszmitterek szerepe az itraovarialis szabályozásba Dr. Kovács L. Gábor, PTE Egészségügyi õiskolai Kar: Neuroedokri szabályozási zavarok alkohol-addikcióba Dr. Kajtár Pál, PTE Általáos Orvostudomáyi Kar: A gyermekkori euroblastoma kezelése Dr. Lázár Gyula, PTE Általáos Orvostudomáyi Kar: A sokoldalú microglia Az évfolyamtalálkozósok szabado választott programja A Szívgyógyászati Kliika (Pécs, Ifjúság u. 13.), a II. sz. Belgyógyászati Kliika és Nephrológiai Cetrum (Pécs, Pacsirta u. 1.) és az Orvostörtéeti Múzeum (Pécs, Szigeti u. 12.) megtekitése Dékái fogadás az Általáos Orvostudomáyi Kar aulájába (Részvétel csak külö meghívóval) elelõs szerkesztõ Rõth Erzsébet, Barthó Lorád, Buzogáy Istvá AKoszezus-oldalak szerkesztõ- és terjesztõbizottsága: Battyái Istvá, Báhegyi György, Bátai Istvá, Beke József, Botz Lajos, Bódis József (Megyei Kórház), Czéh Gábor, Csala Béla, Csaaky György (Szombathely), Cserus Valér, Dávid Károly, Decsi Tamás, ereci József, Gács Erõ, Gracza Tüde, Horváth Zsolt, Juricskay Istvá, Kiss Tamás, Kövér erec, Lázár Zsófia, Masszi György, Méhes Gábor, Molár Béla, Nemes Jáos, Pakodi erec, Pál Tibor, Pethõ Gábor, Rébék-Nagy Gábor, Sümegi Balázs, Szabó György, Szeberéyi József, Szekeres Júlia, Tóth Kálmá, Weiger Csaba. Tördelõszerkesztõ: Babarcié Stetter Leke. Aszerkesztõség címe: PTE Általáos Orvostudomáyi Kar Sajtóirodája, 7624 Pécs, Szigeti út 12. Tel.: /1214, ax: HU ISSN Elektroikus publikáció: Somoskeöy Szabolcs HU ISSN Nyomtatta a PTE ÁOK Nyomdája. Vezetõ: Ollma Áges Aborító Rodler Miklós, középe és a posztere Barthó Lorád, Lázár György, Rodler Miklós és Takács Gábor féyképei. PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

3 3 Aray fokozat PRO FACULTATE MEDICINAE KITÜNTETÉSEK Dr. Czopf József egyetemi taár Dr. Czopf József 1988 óta a Neurológia Kliika igazgatója. Oktatást, kliikai és tudomáyos mukát is figyelembe véve átlago felüli teljesítméyt yújtott. Mukásságával alapvetõe hozzájárult a szakma emzetközi szitû emeléséhez. Itézetvezetõkét is agyo pozitív a teljesítméye, sok kiváló szakember evelkedett eze a kliiká az õ iráyításával, és közülük soka kerültek agyo fotos vezetõ beosztásba egyetemükö, karuko kívül is. Kliikai rektorhelyetteskét között jeletõs mukásságot végzett az Orvostudomáyi Egyetem életébe. Ezüst fokozat Dr. Kalmár Nagy Károly adjuktus Kalmár Nagy dr be került a Pécsi Tudomáyegyetem Sebészeti Kliikájára, ahol agy kitartással és hozzáértéssel megszervezte a traszplatációs sebészet alapfeltételeit és 1993-ba elvégezte az elsõ veseátültetést. Az országba elõször végzett hasyálmirigy-vese kombiált átültetést. Eredméyei emzetközi viszoylatba is ige jóak tarthatók. Agliai taulmáyútjáról hazatérve számos új májsebészeti beavatkozást végzett hazákba elõször. Traszplatációs és sebészeti tevékeysége hazai voatkozásba kiemelkedõek miõsíthetõ, tevékeysége agyba elõsegítette a társszakmák fejlõdését, és midezzel dicsõséget hozott a pécsi egyetemek. Dr. Legvári Istvá egyetemi doces Dr. Legvári Istvá 1966-ba egyetemükö szerzett orvosi diplomát, azóta megszakítás élkül a Humá Aatómiai Itézet mukatársa. Vezetõ oktatói beosztást 1989 óta tölt be, habilitált, gyakorlott oktató, redszerese tart gyakorlati foglalkozásokat, tatermi elõadásokat mid a magyar, mid az agol yelvû graduális képzésbe. Redszerese vállalja tudomáyos diákköri tagok tudomáyos vezetését. Eredméyes tudomáyos kutató, saját tudomáyos támogatással redelkezik. Hosszabb külföldi ösztödíjjal dolgozott az Amerikai Egyesült Államokba óta Szécheyi professzori ösztödíjas. Jeletõs egyetemi közéleti szereplést vállal, a E A pályázatok elõkészítésébe és leboyolításába, a POTE akkreditációjával kapcsolatos mukálatokba vett részt óta szervezi az elõkészítõ évfolyamot, redszerese bizottsági elök a felvételi vizsgáko. Az Itézméyfejlesztési Terv (IDP) elkészítését koordiáló bizottság és az Itegrációs Bizottság tagja volt be lett a Szécheyi-terv Kutatási, ejlesztési és Iovációs Program Projekt Meedzsmet Bizottság elöke SZEPTEMBER

4 4 Broz fokozat Martos Veroika köyvtáros Martos Veroika 1974 óta dolgozik a POTE, ill. a PTE ÁOK Köyvtárába. Évtizedek óta lehetetlet em ismerve teljesíti a köyvtárközi kölcsözéssel kapcsolatos kéréseket. Köyvtáruk országos és európai elismertsége az õ fáradhatatla mukájáak is köszöhetõ. Kiemelkedõe magas köyvtárosi ismereteit, határtala szorgalmát özetleül az orvostudomáy szolgálatába állította. Szorgalmával és hivatásszeretetével példaképül szolgál a fiatalabb geerációak. Borsáyi Lászlóé megbízott osztályvezetõ Borsáyi Lászlóé 1986 óta kievezett itézetvezetõ fõõvérkét dolgozik a ül-orr- Gégekliiká. Kliikák mit oktató kliika emcsak az orvosképzésbe vesz részt, haem az egészségügyi szakdolgozók gyakorlati képzését is felvállalta. Mukájáak köszöhetõe redkívül jó, fiatal õvérgárda kovácsolódott össze a kliiká. Mit itézetvezetõ fõõvér agy godot fordít arra, hogy a godos, szeretetteljes ápoláso túlmeõe betegeiket tiszta, higiéikus köryezet fogadja. Öállóa tervezi és szervezi meg az osztályo szükséges átalakításokat, ezzel sok terhet vesz le az itézet igazgatójáról. Midezeke túlmeõe a legfotosabbak a õvér-utáképzésbe vállalt áldozatos mukáját tartjuk. Laborci Ottóé élelmezési osztályvezetõ Laborci Ottóé diétás õvérkét az 1960-as évektõl dolgozik egyetemükö óta élelmezési osztályvezetõ. Az 1980-as évek vége óta az oktatásba, továbbképzésbe is részt vesz. Az Egészségügyi õiskola adjuktusa. A dietetikus hallgatókak takoyhát létesítettek, ebbe léyeges szerepet vállalt. Az emberekkel való kapcsolatteremtési képessége kiváló. A mitegy 3,5 évtizedes, ige agy felelõsséggel járó és techikai ehézségekkel terhelt mukát valameyiük tapasztalata szerit kifogástalaul ellátta. Dékái Dicséretet kapak Jermás Józsefé vezetõ asszisztes, I. sz. Belgyógyászati Kliika; Tárai erecé titkárõ, Orvosi Mikrobiológiai és Immuitástai Itézet; Kis-Gadóé Weczler Mária igazgatási ügyitézõ, Dékái Hivatal; Székely Józsefé titkárõ, Urológiai Kliika. Diplomát veszek át Araydiplomát vehetek át: Dr. Balázs Béla, dr. Básági László, dr. Bíró Leó, dr. Domáy Sádor, dr. ejér Sádor, dr. lerkó Béláé dr. Bárdos Vera, dr. ita Margit, dr. Gombás. Otto, dr. Jobst Kázmér, dr. Kass József, dr. Kárpáti Miklós, dr. Kocz Béla, dr. Kecskés Lajos, dr. Kolumbusz László, dr. Iváfi Sarolta dr. Kolumbusz Lászlóé, dr. Kraáh Mihály, dr. Kukor Imre, dr. Lakatos Jáos, Magyar Károly, dr. Milos Araka, dr. Mohayé dr. Mórig Iré, Schmidt Atal, dr. Sélley Miklós, dr. Somogyi Zsigmod, dr. Szakács Dezsõ, dr. Szalay Zoltá, dr. Székely György, dr. Szily erec, dr. Tamás Károly, dr. Tormási Istvá Gyémátdiplomát kap: Dr. Rákóczi Viktoré dr. Urbá Jolá PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

5 5 KINEVEZÉSEK A Pécsi Tudomáyegyetem rektora sikeres pályázata és a kari taácsok támogató határozata alapjá dékái és fõigazgatói kievezéseket adott át. Az Állam- és Jogtudomáyi Kar dékája dr. Petrétei József egyetemi doces; az Általáos Orvostudomáyi Kar dékája dr. Léárd László egyetemi taár; az Egészségügyi õiskolai Kar fõigazgatója dr. Tahi Tamás fõiskolai taár; Az Illyés Gyula õiskolai Kar fõigazgatója dr. Horváth Béla fõiskolai taár; a Közgazdaságtudomáyi Kar dékája dr. Dobay Péter egyetemi taár; a Mûvészeti Kar dékája dr. Akai Tamás egyetemi taár; a Pollack Mihály Mûszaki õiskolai Kar fõigazgatója dr. Bársoy Jáos fõiskolai taár. Mádl erec, a Magyar Köztársaság elöke július 1-jei hatállyal a PTE egyetemi taárává evezte ki: az Általáos Orvostudomáyi Karo dr. Cserus Valért, dr. arkas Lászlót, dr. Illés Tamást és dr. Seress Lászlót. ELISMERÉSEK A Pécsi Tudomáyegyetem Szeátusa a PTE Pecsétgyûrûjét, egyidejûleg decaus emeritus, illetve director superior emeritus címet adomáyozott dr. ischer Emil egyetemi taárak, aki 1999 és 2002 között töltötte be az Általáos Orvostudomáyi Kar dékái posztját. Magyar elsõoktatásért emlékplakettet kapott dr. Choloky Péter, az Egészségügyi õiskolai Kar fõiskolai taára több évtizedes mukája elismerésekét, yugdíjba voulása alkalmából. Kerpel roius Ödö-díjat és emlékérmet, a Magyar Gyermekorvosok Társaságáak legmagasabb ragú tudomáyos elismerését kapta dr. Méhes Károly, az Általáos Orvosi kar professor emeritusa, yugalmazott egyetemi taár. A PTE érdekébe kifejtett eredméyes mukája alapjá rektori dicséretbe részesült dr. Nemessáyi Zoltá egyetemi adjuktus. Pécsi Tudomáyegyetem, Általáos Orvostudomáyi Kar Taévyitó Tisztelt Megjeletek! Kedves I. évfolyamos Hallgatók! Tisztelt Szülõk és Hozzátartozók! Tisztelt Kollégák! Tisztelt Taári Testület! A yár és a vakáció hamar elmúlt és a mai taévyitókkal megkezdjük az új, 2002/2003-as taévet. Ez az üepi aktus egyúttal a bevezetõje is a hagyomáyos õszi üepi eseméyekek, a szeptember 21-i diplomaátadó orvosavatásak, az október 4-é és 5-é redezedõ Orvoskari Napokak, melyek sorá a korábba áluk diplomát szerzett kollégák találkozak az alma materbe, és a ovember 8-i Tudomáy Napja redezvéyek, ahol a posztgraduális PhD diplomákat is átadjuk. Egyetemük törtéete hosszú múltra yúlik vissza és összefoódott a város törtéelmével. Büszkék vagyuk arra, hogy az ország elsõ egyetemét 1367-be a püspöki székhelyû Pécs városába alapították meg. Orbá pápa alapító bullája éppe 635 évvel ezelõtt született, keltezési dátuma szeptember elseje. Erre emlékezve immár 12 év óta ez a ap Pécs város apja és hivatalos üepe. Ismerve hazák sokszor szomorú törtéelmét, azt is tuduk kell, hogy sok zivataros évszázad utá Pécs városáak csak az elsõ világháborút követõe, és az elcsatolás szádékával megszállt Pécs felszabadulása utá lett ismét egyeteme, a Pozsoyból meekült Erzsébet Tudomáyegyetem. Köszöet ma is a város akkori vezetõiek és polgáraiak, akik az egyetemet befogadták és megértették, hogy az Uiversitas léte, agyszámú egyetemi hallgató jeleléte, a kultúra és a tudomáy legmagasabb szitû mûvelése mit jelet a városak és a régióak. A II. világháború utái változások sorá az Erzsébet Tudomáyegyetem Pécsett maradt két kara külövált, és létrejött az öálló Pécsi Orvostudomáyi Egyetem. Mitegy fél évszázados feállása alatt az ország egyik legjobb orvosegyeteme volt, és ma is arra kell törekedük, hogy az itt folyó oktatás, kutatás és gyógyítás miõségét megõrizzük és fokozzuk. Közismert, hogy a legújabb századforduló, parlameti dötés eredméyeképpe a magyar felsõoktatási struktúra átalakult jauár elsejével a város két egyeteme, a Pollack Mihály Mûszaki õiskolát korábba befogadó Jaus Paoius Tudomáyegyetem és az Egészségügyi õiskolai Kart is tartalmazó Pécsi Orvostudomáyi Egyetem, valamit a szekszárdi Illyés Gyula Taítóképzõ õiskola Pécsi Tudomáyegyetem éve egyesült. A most második taévét kezdõ itegrált itézméy 6 egyetemi és 3 fõiskolai karral redelkezik. A valódi Uiversitas szelleméek megfelelõe egyetemük képviseli a természet- és társadalomtudomáyok, valamit a mûvészetek szite valameyi ágát, hallgatóiak létszáma mitegy 27 ezer, s így a hallgatói létszámot tekitve az ország egyik legagyobb egyeteme. Az elmúlt 12 év sorá a magyar felsõoktatásba részt vevõ hallgatók létszáma megtöbbszörözõdött és közelíti az erurópai átlagot. Biztos vagyok abba, hogy a jövõbe elsõsorba a miõség fokozásá lesz a hagsúly, és erre valameyiükek fel kell készüli. Az itegrált egyeteme belül valameyi karral a jó viszoy fetartására és gyümölcsözõ együttmûködésre törekszük, és máris több karral együtt folytatuk közös képzést. Az egészségügyi oktatás sajátosságaiból adódóa is az Egészségügyi õiskolai Karral álluk a legszorosabb kapcsolatba. A elsõoktatási Törvéy adta lehetõséggel élve e karral együtt létrehoztuk az Orvostudomáyi és Egészségügyi Cetrumot a közös feladatok összehagolására, közös érdekeik érvéyesítésé SZEPTEMBER

6 6 re, a gyógyításfiaszírozás elkülöült kezelésére és az egészségügyi ágazat elõtt álló egyetemi, városi, megyei és regioális kórházi-kliikai stratégiai fejlesztések kidolgozására, összeegyeztetésére. Ez utóbbi feladat sikeres teljesítése, a parterekkel együtt törtéõ megvalósítása egy egészségügyi mitarégió kialakításához vezethet, ami emcsak a gyógyítás, haem a gyógyítási folyamat posztgraduális oktatásáak miõségi javításához és új kliikai taszékek kialakításához is vezethet. Az Általáos Orvostudomáyi Karo az elmúlt taévbe, a három éves dékái periódus lejártával dékáváltás törtét. Az új dékái vezetés (a dékáhelyettesek jeleleg még megbízottkét) július elsejétõl látja el feladatát. A rövid két yári hóap világossá tette számukra, hogy milye redkívüli kihívások elõtt álluk, külööse ami a kar ayagi helyzetét illeti. Mivel a jelelegi az elsõ yilváos üepség hivatalba lépésem óta, szeretém megragadi az alkalmat: valameyiük evébe köszöetet modok az elõzõ dékáak, ischer Emil professzorak és helyetteseiek, Nagy Lajos, Szabó Istvá és Tóth Gyula professzorokak a kar érdekébe végzett áldozatos és kitartó mukájukért. Látuk és tuduk kell, hogy az orvos-egészségügyi képzés is és a gyógyítás is alulfiaszírozott. Az OEP-fiaszírozás em terjed ki az épületek, tárgyi eszközök, az amortizáció és az új, korszerûbb mûszerek beszerzéséek támogatására, sõt, maga a gyógyítás is alulfiaszírozott. Az oktatási miisztériumi támogatás léyegébe csak hallgatói fejkvótás fiaszírozást jelet, mitha egy egyeteme csak oktati vola szükséges. Az épületek fetartása, agy értékû kutatási és oktatási mûszerek beszerzése, a kutatások háttériparáak téyezõi, illetve a graduális oktatással áttételes kapcsolatba álló facilitások és fejlesztési igéyek valójába egyáltalá icseek fiaszírozva. Sõt, a karuko folyó gyógyszerészképzés elidítását, fejlesztését és mûvelését (épület, tárgyi eszközök stb.) a hallgatói fejkvótá felül seki sem támogatta ayagilag egy forittal sem! Pedig a személyi állomáyt és tárgyi eszközöket illetõ további fejlesztés redkívül sürgetõ és akkreditációs igéy! A kar ayagi helyzete jeleleg kétségbeejtõe rossz: a közpoti kimutatás szerit az OM támogatás egyelege míusz 770 millió, az OEP támogatásé míusz 550 millió t. Csak összefogással, lobbymuká alapuló fejlesztési források megszerzésével és az OM fiaszírozást illetõe, a korábba sikeres itézeti szitû gazdálkodás haladéktala visszaállításával remélhetjük a hiáy mérséklését. Az orvoskar személyi állomáya hivatása, mukája iráyába elkötelezett. Ritká említik ezért hadd tegyem é itt meg : a betegágy mellett dolgozók: õvérek, mûtõsök, asszisztesek és orvosok, valamit a gyógyítás háttériparába résztvevõk többletterheit. Ezek em csak ayagi természetûek. E mukába em lehet és em szabad hibákat elköveti. A három mûszak, az éjjeli és hétvégi ügyelet, a megfeszített mukával járó stressz redkívüli fizikai, szellemi és etikai állóképességet igéyel. Az orvosokak emellett kiváló oktató és kutató mukát is kell végeziük, és teljesíteiük kell az elõmeeteli követelméyeket. Köszöet a karo dolgozó orvoskollégákak és az egészségügyi személyzetek helytállásukért. Meg kell azoba jegyezem, hogy az elméleti itézetekbe dolgozó kollégák élete sem köyû. Az elmúlt 10 évbe az oktatási feladatok megtöbbszörözõdtek, miközbe az itézetek személyi állomáya em gyarapodott. Az oktatás számítógépes moderizációja, új kurrikulum és kurzusok kidolgozása, a doktori képzés bevezetése, pályázatok megírása és végigvezetése, de egyáltalá a kutatói lét extra-eergiákat és idõt igéyel. A valódi kutató em api 8 órát dolgozik. Ma egy kutatóak emcsak a pályázatát kell sikerrel megíria, haem pézügyi tervet, elszámolást, rész- és zárójeletést kell készíteie, mûszer- és vegyszerszakértõvé kell vália, s akkor a tudomáyról, kísérletekrõl em is beszéltük. Helyt kell állia szakmájába hazai és emzetközi szite, amit a végtermék, az idege yelvû publikáció ragos emzetközi folyóiratba való közlése jelet. Sajos az új geerációból soka em is vállalják az orvosi és kutatói feladatokat, haem jól fizetõ orvos-látogatói, gyógyszer-ajálói állást vállalak. Ezért is örvedetes, hogy ilye körülméyek között is, az elmúlt taév sorá számos sikeres PhD doktori védésre és habilitációs cselekméyre került sor, hat kollégák pedig elyerte az MTA doktora fokozatot. Örömmel jeletem be, hogy Mádl erec, a Magyar Köztársaság elöke július elsejével egyetemi taárrá evezte ki a Pécsi Tudomáyegyetem Általáos Orvostudomáyi Kará dolgozó dr. Cserus Valért, dr. arkas Lászlót, dr. Illés Tamást és dr. Seress Lászlót. Kievezésükhöz e yilváos üepe is szívbõl gratulálok, mukájukhoz további kitartást és sikereket kíváok. Örömmel jeletem be, hogy a sok god és ehézség dacára, de az akkreditációs követelméyekek is eleget téve több új szervezeti egység alakult karuko. Megkezdte mûködését az Irgalmasred épületébe az Immuológiai és Reumatológiai Kliika dr. Czirják László kliikavezetõ professzor iráyításával. Megalakult a Gerotológiai Taszéki Csoport dr. Székely Miklós egyetemi taár vezetésével. A gyógyszerészképzést illetõe 4 új szervezeti egységet alapítottuk: Gyógyszerészeti Itézet, vezetõje dr. Botz Lajos egyetemi doces; Gyógyszerészi Kémiai Itézet, vezetõje dr. Perjési Pál, egyetemi doces; Gyógyszertechológiai Itézet, megbízott vezetõje dr. Dévay Attila egyetemi doces, és Gyógyszerhatástai PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

7 7 Itézet, megbízott vezetõje dr. Barthó Lorád, egyetemi taár. A gyógyszerészképzésbe kulcsfotosságú Gyógyszertechológiai Itézet a Rókus u. 2. sz. épületbe bérleméy formájába yert elhelyezést. A teljese új gyakorlatos termeket remélem a III. éves gyógyszerészhallgatók örömmel fogják haszáli. A dékái vezetés célja a Rókus u. 2. sz. épület megszerzése a Városi Ökormáyzattól, majd átépítése a gyógyszerészképzés taszékeiek végleges elhelyezésére. Az eddigi pozitív tárgyalások alapjá agyo remélem, hogy az épület az egyetem birtokába kerül. Szomorú kötelességem bejeletei, hogy az elmúlt taévbe az orvoskar dolgozói közül az alábbiak huytak el: dr. Bauma Jáos adjuktus, AITI, Pápay Eszter laborasszisztes, Gyermekkliika és dr. Tha Gábor egyetemi taár, Szülészeti és Nõgyógyászati Kliika. Kérem, hogy mukájuk elismerésekét emlékükek egy perces éma felállással adózzuk. Köszööm. Néháy szót szereték szóli az oktatásról. Az Általáos Orvostudomáyi Karo három szak keretébe törtéik a graduális oktatás: az orvostudomáyi, fogorvostudomáyi és gyógyszerrészettudomáyi szako. Ahogy korábba említettem, az idé már a harmadik évfolyam kezdi meg taulmáyait a gyógyszerészettudomáyi szako, két év múlva már átadhatjuk az elsõ gyógyszerészdiplomákat. Karuko az orvostudomáyi szako az országba elsõkét vezettük be az agol yelvû képzést 1985-be. Midhárom szako államilag fiaszírozott és költségtérítéses helyekre is törtét felvétel a most iduló taévre az alábbi létszámba: orvostudomáyi: , összese 162 hallgató, fogorvostudomáyi: és gyógyszerészettudomáyi: hallgató. Az agol yelvû képzésre 30 hallgatót vettük fel. Így tehát karuko összese 247 hallgató kezdi meg taulmáyait. Az elmúlt taévbe elkezdtük a kreditalapú oktatás elõkészítését. Miutá a kormáyzat em látja biztosítottak a változtatások techikai-számítógépes feltételeit, egy év haladékot adott, s így a kredit alapú oktatás kötelezõ bevezetésére csak 2003 szeptemberébe kerül sor. Így mód lesz arra, hogy a többi orvoskarral, illetve orvosegyetemmel a szükséges újabb egyeztetéseket elvégezzük. A posztgraduális oktatást illetõe 4 doktori iskolába, 12 A és 28 B akkreditált doktori program keretébe folyik a képzés. Jeleleg 55 állami ösztödíjas és 196 egyéi felkészülõ hallgatók va. A felvételi vizsgák lezárultak: október elsejével 25 új, elsõ évfolyamos állami ösztödíjas doktoradusz kezdi meg taulmáyait karuko. Meg kell jegyezem, hogy a doktori képzésbe csak az arra legalkalmasabb és extrateljesítméyt yújtó hallgatók tudak bekerüli. Többségük graduális taulmáyaik alatt kiváló tudomáyos diákköri mukát végzett. A TDK jeletõségét külö is szeretém hagsúlyozi. iatal, lelkes egyetemisták graduális taulmáyaik mellett tutoraik segítségével impresszioáló eredméyeket érek el. A tavaszi Házi Koferecia valóba szép és felemelõ eseméy volt. Eze a helye szeretém kifejezi köszöetemet a TDK vezetõiek és valameyi TDK hallgatóval foglalkozó kollégámak, akik idõt és eergiát em kímélve segíteek kibotakoztati a tehetséges fiatalok képességeit, és együtt izgulják végig a hallgatók elsõ tudomáyos elõadásait. A szakorvosképzés új formája a két éves rezidesképzés. Jeleleg 220 rezides diplomásuk va, akik közül soka kezdik meg mukájukat permaes helyükö október elsejé. Közülük számosa kliikáikra kerülek, illetve akkreditált kórházi osztályoko fogak dolgozi. Karuktól õk sem szakadak el, mert képzésük a szakvizsga megszerzéséig tart. Várható, hogy október elsejé 110 új diplomás orvos lép be a rezidesképzésbe karuko. A képzés koordiálását az Orvostudomáyi és Egészségtudomáyi Cetrum Továbbképzõ Közpotja látja el. Kedves Megjeletek, Hölgyeim és Uraim! Az évyitó üepség külöleges jeletõsége az, hogy ekkor találkozuk elõször az új, belépõ hallgatókkal, akik hagyomáyaik és szabályaik szerit fogadalmat is teszek. Ezért most Öökhöz fordulok, kedves I. évfolyamos Hallgatók, Leedõ Kollégák! Sok szeretettel köszötöm Ööket az Orvostudomáyi Kar aulájába. Öök most taáraik elõtt állak, de az aula oszlopai lévõ brozplakettekrõl leézek rák elõdeik, mestereik, agy hírû professzoraik is féltõ szeretettel. Egykor mi is hasoló feszült várakozással, de egybe örömmel és büszké léptük át az egyetem kapuját. Legyeek büszkék arra, hogy a Pécsi Tudomáyegyetem Orvosi Karáak hallgatói, hisze Öök voltak a legjobbak, Öök yújtották a legjobb teljesítméyt a felvételi vizsgáko. A legszetebb hivatást választották, a beteg embertársak gyógyítását orvoskét, fogorvoskét vagy gyógyszerészkét. elvételi sikerük és választott hivatásuk azoba súlyos kötelezettségvállalást is jelet, amivel talá icseek is tisztába még e apo. Az Öök elõtt álló évek sorá redkívül sok elméleti és gyakorlati ismeretet kell elsajátítaiuk többet, mit ekük aak idejé, mert a tudomáyal és aak gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos szükséges ismeretek meyisége folyamatosa õ. Ez egyúttal azt is jeleti, hogy amikor beléptek az egyetem kapujá, elkötelezték magukat az élethosszig tartó folyamatos ismeretgyarapításra, taulásra. Ezért az elsõ aptól kezdve keméye kell dolgoziuk. Életmódjuk is megváltozik: soka távol leszek családjuktól, új közösség tagjai leszek. A számokérés bár folyamatos em középiskolás jellegû. élévekét ige ehéz vizsgákat kell leteiük, és ezért teljese más taulási stratégiát kell alkalmaziuk, mit amit a középiskolába megszoktak. De azt is ígérhetem, hogy az egyetemi évek életük legszebb és talá legboldogabb periódusát fogják jeletei. Életre szóló barátságok szövõdek, és valószíû, hogy többe majd házastársat is azok közül a hallgató társak közül választaak, akiket ezekbe a apokba ismerek meg. Az egyetem a hallgatói ökormáyzat segítségével is igyekszik sokat tei azért, hogy egyetemi éveik haszosa és kellemese teljeek el. De maga a város is számos kulturális lehetõséget tartogat az Öök számára. Kedves Szülõk és Hozzátartozók! Öök féltve, szeretõ godoskodással evelték gyermeküket, idõt, fáradtságot és az ayagiakat sem kímélve. Soka az elkövetkezedõ évekre is ige komoly ayagi áldozatot vállalak, hogy gyermekük a legszebb hivatás gyakorlásához szükséges diplomát megszerezhesse. Biztosíthatom Ööket, hogy gyermeküket mi is szeretettel és godoskodással fogadjuk, és mide lehetõséget megaduk számukra, hogy az Öök elvárásait teljesíthessék, hogy majd taulmáyaik befejeztével átvehessék gyógyszerészi, fogorvosi, vagy orvosi diplomájukat. Kedves Vedégeik, kedves Hallgatók, Taártársaim! A feti godolatok jegyébe a Pécsi Tudomáyegyetem Általáos Orvostudomáyi Kará a 2002/2003-as taévet ezeel megyitom. Dr. Léárd László déká otó: ifj. Vadász Istvá Elhagzott a Pécsi Tudomáyegyetem Általáos Orvostudomáyi Karáak taévyitó üepségé, szeptember 8-á SZEPTEMBER

8 8 Fogorvossá avatás Tisztelt Déká Úr, tisztelt Kari Taács, ogorvos Doktor Kollégák, Kedves Vedégeik! Egy régi afrikai vers jutott eszembe most, hogy tudvá tudhattam: émelyik fiatal fogorvos doktor kollégával hosszabb idõre megszakad a mukakapcsolatom. A Nap jött, elmet, és visszatért. A Hold jött, elmet és visszatért. Az Ember jött, elmet, és em tért vissza többé. Pedig igazá ics ok a szomorúságra: egyetemükö a fogorvos-avatás üepi alkalma huszoegyedszer ad lehetõséget oktatóak és diákak arra, hogy méltóképp fejezze be az ötödévfolyam taulmáyait a ogorvostudomáyi Szako. Egésze hivatalosa fogalmazva: az oktatási törvéy redelkezéseiek megfelelõe a jelöltek a képzés célkitûzéseit teljesítették, s így a fogorvosi diploma átvételére jogosultak. Hazákba miderre ötve éve, 1952 óta yílik lehetõség. Az egészségügyi kormáyzat ugyais akkor vezette be a szakosított fogorvosképzést, mert felismerte a téyt: a szájbetegségek megelõzése és gyógyítása csak a medicia alapjaira épülõ, ugyaakkor speciálisa felkészített, de a szájbetegségek szervezeti voatkozásait ismerõ szakemberekkel lehetséges. Elfogadott lett az a széleskörû meggyõzõdés, hogy az általáos orvosképzés em lehet alkalmas a fogorvos igéymegoldására, külööse az akkori szakorvosképzési redszerbe. Pedig aak elkezdését is elõbbrelépéskét kell értékeli. Válasz volt arra a káros elképzelésre is, mely szerit fogtechikusból átképzett, vizsgázott fogászok oldhaták meg a magyar lakosság körébe épbetegségek számító szájbetegségek megelõzését és gyógyítását. Az ilye törtéeti háttér miatt külöös hagsúlyt kell, hogy kapjo a fogorvosdoktor elevezés, hisze az elõttük álló ifjú kollégák felkészültségéek tartalma széles, szite általáos orvosi alapokra helyezett, ugyaakkor fogászati módszereibe kellõe megalapozott ahhoz, hogy a fog- és szájbetegségek gyógyításába öállóa tevékeykedjeek. Aszakosított fogorvosképzés fejlesztéséek jeletõs lépése éppe 30 évvel ezelõttre, július 1-jére esett, amikor a Szegedi ogászati és Szájsebészeti Kliika docese egyetemi taári kievezést kapott a Pécsi Orvostudomáyi Egyetem akkori Sztomatológiai Kliikájá. A jelzett oktatási formába évtizedes tapasztalattal redelkezõ vezetõ azért került 1972-be Pécsre, hogy megszervezze elsõsorba az oktatói kart, amely képes a ogorvostudomáyi Szak taulmáyi követelméyredszerét teljesítei. Szabó Imre professzor mert hogy õróla va szó áldozatkész és embert próbáló mukája feltétleül kellett ahhoz, hogy a szó legemesebb értelmébe vett taítás megfelelõ körülméyek között kezdõdhessék el. Méltá tartjuk tehát Szabó Imrét a pécsi fogorvosképzés megalapítójáak. Túlzás élkül: eki köszöhetjük, hogy ma már hagyomáyosak modhatóa itt lehetük eze az avatáso és felelõsségteljese örülhetük ifjú kollégáik sikereiek. Ugyaakkor mi, oktatók, az elmúlt öt év fejleméyeit tekitve szite majdem a 30 évvel ezelõtti kihívások között éreztük magukat. A fogorvosi redszer szite teljes körû privatizációja valójába az utóbbi évekbe érte el az Orvostudomáyi Kar ogászati és Szájsebészeti Kliikáját, szétfeszítve az addigi alkalmazási struktúrát. Az elmúlt 30 év sikerei adták az egyetle lehetõséget, hogy erõsítsük és továbbfejlesszük a képzést. És bár a citált afrikai vers azt sugallja, hogy az ember em tér vissza, agy örömükre szolgál, hogy a kb. 10 éve végzett, tehát gyakorlati tapasztalatokat szerzett fogorvosaik közül többeket visszahívhatuk az alma materbe. ogszakorvosok, oktatói feladatokat látak el azért, hogy az elmélet és a gyakorlat összhagját megteremtve emeljük a gyakorlati képzés miõségét. Köszöettel tartozom a dékái vezetések azért, hogy ezt a szerkezeti átalakulást megértve segítette megoldást keresõ mukákat. Az egyetemi létbe és struktúrába rejlõ töretle diamizmus adott megújulást és ledületet a mideapi feladatok teljesítéséhez és vezetett végül oda, hogy ez évbe is sikeres záróvizsgát tehettek jelöltjeik. A 30 évvel ezelõtti közös akarat és eltökéltség szükséges ahhoz, hogy olya kihívásokak, mit a kreditredszerû képzés gyakorlati megvalósítása, vagy a fogorvosi oktatás eszköz- és helyiségfejlesztése, a Magyar Akkreditációs Bizottság elvárásaiak eleget tudjuk tei. A jövõre ézve azért lehetek reméyeik, mert a kliikai fogászat fiaszírozási és megtérülési redszere jól körülhatárolható és meghatározható. Így él a lehetõség arra, hogy a befektetések megtérülését a szellemi értékteremtése túl, fiaciális szempotból is köye át lehesse tekitei. Ezek alapjá várható, és em ködös ábrád vagy hiú reméy, hogy 30 év öröksége a pécsi fogászati oktatásba az 1970-es évek megalapozó értékéhez hasoló fejlesztésekkel párosuljo a közeljövõbe. Kedves új fogorvos doktorok! Bevezetõmbe 50 és 30 évvel ezelõtti eseméyekrõl beszéltem. Az elkövetkezõ évtizedekbe e két idõtartam közé esik az öök szakmai tevékeysége. Ha az elõzõ emberöltõ szakmai fejlõdését tekitem, akkor arra kell iráyítaom figyelmüket, hogy érzékey odafigyelés szükséges apjaik kutatási eredméyeire. Ezek fogorvosi jeletõségét az adott pillaatba még ige ehéz megítéli. A legtöbb általáos orvosi és fogorvosi szaktatárgy elsajátításáak az volt a fõ célja, hogy ebbe a felmérõ mukába segítõ szemléletet adjo. Már az államvizsga dolgozatok kapcsá tapasztalhatták, milye redkívüli tömegbe áramlik írotta és elektroikusa felék az iformáció. Az iszoyatos halmazból válogatuk kell a jeletõség, a megbízhatóság, a felhaszálhatóság szempotjai szerit. A most következõ szakorvosképzési idõszakukba akkor tudják a tutori és metori oktatást kihaszáli, ha példákat talál- PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

9 9 ak arra, hogya építhetõ be a korszerû tudás a api gyakorlatba. Erre törekszük a szakorvosképzésbe, amelybe régiókba kikristályosodtak az elsõ évek tapasztalatai. Ezek összegzésekét modhatom el, hogy egységesebbé vált a gyakorlati és elméleti követelméyredszer és olya hatékoy támogatást ad a kezdõ gyakorlóak, hogy em marad egyedül a problémamegoldó helyzetekbe. Az ember em tér vissza többé említettem, ugye, a bevezetõ idézetbe. Mi mégis szereték, ha Öök visszatéréek. Kliikák a továbbiakba is kész gyakorokkét alkalmazi Ööket, mert alapvetõ célak tekitjük eddigi tudásuk megerõsítését, és erre a kliikai lehetõségeik, bízvást állíthatom, adottak. Va ám az úgy, hogy hasoló ehézséget élük át mi, oktatók, mit Öök, pályakezdõk. A körülöttük lévõ világ szite hihetetle mértékbe tárult ki. Globalizált formáját még egyáltalá em haszáljuk ki, és valljuk meg, veszélyeit sem ismerjük potosa. Látjuk a diagosztikai redszerekbe rejlõ cetralizált lehetõséget, mit amilyeek például az Oral CDx citológiai közpotok, amelyek a szájüregi rákok diagózisába yitak meg új távlatokat, vagy a Kaliforiából cetrálisa iráyított ivisalig fogszabályozási terápiás redszereket, amelyek terjedését Európa sem tudja hosszú távo figyelme kívül hagyi. Vagy említhetém a fémmetes Procera, a kerámia koroa elõállítás Stockholm mellett közpotosított techikáját, amely a magyar gyakorlat számára is hozzáférhetõe készít fogpótlásokat. Egedelmet kérek vedégeiktõl, hogy éháy szakmai kérdõjelet szikráztattam ide, de olya jól esik tudi, hogy a kollégákkal ma már egy yelvet beszélük. A felsorolt példák egyébkét is csak kiragadott eredméyei az elmúlt évekek. Nem szorulhat háttérbe a fogorvoslás hagyomáyos orvos-pácies bizalmi viszoya. Eek kiépítéséhez emberismeret, viselkedéstudomáyi alapok és kiváló kommuikációs alkat kell. Holaptól idul az a szerep az életükbe, amit meg kell tauli tisztességgel vállali és játszai egy élete át. A fogorvosok szite 100 %-osa folytatják taulmáyaikat a szakvizsga felkészítõ programokba és az elmúlt évek tapasztalata szerit ige kevés a pályaelhagyó. Ez azt bizoyítja, hogy az egyetemi évekbe kialakult jövõkép vozó az elõdök és elérhetõ lehet Öök számára is. Végezetül író barátom, Sz. Kocz Istvá godolatával bocsátom Ööket útra. Úgy érzem, visszazár ahhoz a vershez, amelyet bevezetõül és e modatok között is újra idéztem. Lehet, hogy ittho sem lesz jobb. De ismerõs lesz az õszi füstfürdõ szaga, érthetõk a ehéz törtéetek, szeretetre méltóak és közeliek a godok. A helyi hírekbõl varázslat illatozik. A domboldalba állva szelet lélegzük. És a láyok csókja száryra kél Ez a félálom. Ha csalódsz, térj haza! Ha csalódsz térj vissza, lesz aki segít ott, ahoa idultál. Dr. Szabó Gyula egyetemi taár otó: ifj. Vadász Istvá Elhagzott a Pécsi Tudomáyegyetem Általáos Orvostudomáyi Karáak fogorvossá avató üepségé, júius 29-é. Néháy aktualitás a PTE Orvos- és Egészségtudomáyi Közpot tevékeységérõl APTE Szeátusa májusi ülésé elfogadta az Orvos- és Egészségtudomáyi Közpot (az általáosa elterjedt évhaszálat szerit a Cetrum) gazdasági mûködéséek szabályzatát, s ezzel legitimálódott az év elejé Tóth József rektorral folytatott tárgyalás eredméye, a Cetrum megerõsítése. Eszerit a Cetrum Gazdasági Hivatala a PTE Gazdasági õigazgatóságáak szerves része, eze belül az OEP pézek kezelésére elkülöült részjogkörû egység, amely öálló alszámlával redelkezik. Vezetõje, ereci József, aki egybe a gazdasági fõigazgató általáos helyettese, a fõigazgató által átadott hatáskörbe felelõs az orvos-egészségügyi terület gazdálkodásáért. A Cetrum GH mukáltatói jogokat gyakorol az OEP álláso lévõk felett (azaz: a kliikai dolgozók felett, kivéve az Oktatási Miisztérium [OM] által fiaszírozott egyetemi taárokat és doceseket). A Cetrum kapcsolata a karokkal zavartala. Az elmúlt hóapokba egyre ikább kialakul a feladatok meté törtéõ szétválás a Cetrum és a Dékái Hivatal között, az iratmozgásak, iformációáramlásak és fejezeti pézmozgásak az elkülöült meete. Aak elleére, hogy az orvosképzésbe csakem megoldhatatla a betegellátás és az oktatás szétválasztása, az egyet akarás és a kölcsöös bizalom alapjá reméyt látok arra, hogy rövidese kiépülhet egy szorosa együtt mûködõ, egymásra figyelõ, de a feladatok és a fiaszírozás meté elkülöülõ mátrix redszer. Eddigi tevékeységét a Cetrum sajos a fiaszírozás elégteleségéek áryékába, a többyire jogos igéyek és a szûkös lehetõségek egymáshoz igazítására tett erõfeszítés jegyébe kellett végezze. Abba, hogy em áll redelkezésre kellõ forrás, elsõsorba általáos, az ország valameyi egyetemét, orvosképzõ helyét, egészségügyi szolgáltatást yújtó egységét sújtó kéyszerek játszaak szerepet, de bizoyára vaak olya szervezeti, szervezési okok is, amelyek helyileg is orvosol SZEPTEMBER

10 10 hatók lehetek. ACetrum midkét területet komolya kezeli: mide lehetséges eszközt felhaszáluk, hogy hati tudjuk az általáos okokra (miisztériumi, fõhatósági tárgyalások, társegyetemi egyeztetések stb), de igyekszük belsõ életük hiáyosságait is feltári. Reméyre ad okot, hogy az egészségügyi és az oktatási miiszter, elismerve a jelelegi helyzet tarthatatlaságát, a égy orvosképzõ hely rektoráak és cetrumelökéek bevoásával júliusba egy egyeztetõ bizottságot hívott össze, amelyek végsõ célja a felsõoktatási törvéy módosítása, az orvosképzés sajátságaihoz való igazítása. Ez azt is jeleti, hogy a fiaszírozási ehézségekkel való küszködés mellett a Cetrum agy hagsúllyal foglalkozik a fejlesztés, az elõre meekülés módozataival, új lehetõségek keresésével és kimukálásával. E sokiráyú, api feladatokkal tarkított tevékeységrõl készült rövid beszámoló csak éháy aktualitásra térhet ki. 1. Az egyes kliikák gazdálkodásáak átvilágítása Az ÁOK gazdálkodási mérlege em jó, s a hiáy övekedéséek üteme eyhé szólva yugtalaító. Az OM fiaszírozásból mûködõ elméleti itézetek helyzete azért aggasztóbb, mert a képzésre kapott ormatíva jóval agyobb aráya halmozódott fel hiáykét (az idõaráyos forrás 85%-a), mit a fõkét OEP bevételbõl gazdálkodó kliikáko (a hiáy a bevételek csak 9%-a), ráadásul a kisebb volumeû és ütemû pézforgalomba a hiáy leküzdéséek elemi lehetõségei (bevétel övelése, ill. kiadás csökketése) ehezebbe érvéyesíthetõk, mit a havota kb. 1 milliárdyi OEP bevétellel gazdálkodó kliikák esetébe (igaz, hogy itt a kiadások is ekkorák, s a megszorításokkal szembe erõs össztársadalmi és morális korlátok állak). A Cetrum de jure csak az OEP pézekkel kapcsolatba tehet lépéseket, de a dékái vezetéssel együtt godolkodva felelõsséget érez az OM-függõ tevékeységért is. Szeptember elejé Tóth rektor egy belsõ, az ÁOK dékája által vezetett válságkezelõ bizottság felállítását redelte el, amelyek tisztázia kell a hiáy potos agyságát és szerkezetét, s azt: miért stagál a már korábba elfogadott koszolidációs terv megvalósítása? Ebbe az ige felelõsségteljes mukába a Cetrum vezetõsége, ill. a Cetrum GH is részt kívá vei. Mide, a pécsi orvosképzésért felelõsséget érzõ egyetemi polgár kell hogy érezze a helyzet súlyát, s köteles saját területé tei azért, hogy elkerüljük egy külsõ vezéylésû kéyszer-koszolidációt. Ami a Cetrum szorosabba vett feladatát, az egyes kliikák, itézetek OEPhez kapcsolódó tevékeységéek elleõrzését illeti, az ige sokiráyú, részletekre terjedõ elemzést a yár elejére befejeztük. Szükség volt erre, mert oha a múlt évbe egy külsõ cég átvilágított beüket, eek következtetéseit jobba tudjuk értelmezi a helyi sajátságokra érzékeyebb belsõ audittal. Megkezdõdött az elemzés taulságaiak az éritett kliikák vezetõivel együtt törtéõ értékelése. Eddig a Gyermekkliika, Szívgyógyászati Kliika, AITI, Ortopédiai, I. Belgyógyászati, Neurológiai, Pszichiátriai Kliika helyzetét beszéltük meg azzal a céllal, hogy az adatok bemutatásával, az országos, de fõkét a többi egyetem társkliikáiak átlagaival való összevetéssel, a vezetés felõl talá jobba látható gyege potok és kitörési lehetõségek felvetésével segítsük a kliika vezetõségét a jobbításba. Az ismert, országos fiaszírozási problémák mellett kiderültek azok a helyi sajátságok is, amelyek az egyes kliikák gazdálkodását addicioálisa rotják, s amelyek korrigálására lehetõség va. Az õsz folyamá a többi kliika, itézet is sorra kerül. Az elemzésbõl leszûrt következtetések alapjá a kliikák vezetõitõl itézkedési terv elkészítését kértük. Ehhez a em köyyû, kellemetle megszorításokkal is járó feladathoz mide segítséget felajálottuk, ugyaakkor em tekithetük el attól, hogy az itézkedési terv elkészítésére adott 3-4 hóapos idõ utá a kérdésre viszszatérjük. Jó volt tapasztali, hogy ezeke a megbeszéléseke a legkéyesebb kérdésekrõl is yílta lehetett szót váltai. A Cetrum elöksége természetese tudja azt, hogy csak belsõ itézkedésekkel em lehet csodát mûveli, s midet megpróbál a fõhatóságokál a fiaszírozási redszer belsõ gyegéibõl adódó korrekciók érdekébe, de ez utóbbit akkor lehet határozotta képviseli, ha házuk tájá is elkövetük midet a javításért. Ha ezt em tesszük, s csupá kifelé-felfelé mutogatva közpoti itézkedéseket váruk, akkor magukra húzzuk a külsõ kéyszerbõl törtéõ restrikció veszélyét, ami mide bizoyal agyobb veszteséggel jár, mit az öcsokítás. 2. A Hovédkórház átvétele Végre belátható távlatba került a Pécsi Hovédkórház átadása a Pécsi Tudomáyegyetemek. A 2002 februárba, az akkori hovédelmi miiszter és Tóth József, a PTE rektora által aláírt Megállapodás értelmébe a Cetrum elöksége kezdettõl egyik kiemelt feladatáak tekitette az átadás-átvétel elõkészítését. A folyamatos tervezés, az éritettekkel való tárgyalásos egyeztetés lehetõvé tette vola az eredeti határidõk tartását (2002. július 1-jei fordulópot), a kormáyváltás azoba lelassította az ügymeetet. A Cetrum kapcsolatredszeré, belsõ-külsõ összekötõi útjá folyamatosa felszíe tartotta az ügyet, s ez is közrejátszhatott abba, hogy az új kormáy éritett tárcái hatályos és érvéybe lévõ dokumetumak fogadták el a Megállapodás-t, s július 30-á a hovédelmi miiszter aktualizálta a határidõket. Eek értelmébe az átadás-átvétel fordulóapja december jauár 1-jétõl a Hovédkórház a PTE-be (szervezetileg az ÁOK-ba), fukcioális mûködését tekitve a Cetrumba itegrálódva mûködik tovább. A Megállapodás szerit az átvett itézméy telephelyé három, egymással alá-föléredeltségi viszoyba em álló, jogállását és gazdálkodásáak módját tekitve a többi kliikával és itézettel azoos helyzetû egység kerül elhelyezésre: Hovéd- és Katasztrófaorvostai Itézet Balesetsebészeti és Kézsebészeti Kliika (Traumaközpot) Családorvosi és Általáos (III-as számú) Belgyógyászati Kliika. A Hovéd- és Katasztrófaorvostai Itézet a Magyar Hovédség által támasztott szakmai követelméyekek megfelelõe, a hovédség kötelékébõl átvett közalkalmazotti állomáy részvételével, továbbra is biztosítja a hovéd-egészségügyi szolgáltatásokat. Léyeges eleme az egyesülések, hogy ez az itézet új szít fog megjeleítei az egyeteme, s országos jeletõségû képzés lehetõségét kíálja. A közeljövõ egyik fotos feladata, hogy miél elõbb megjeleje a katasztrófaorvosta a graduális oktatásba (kreditpotos kurzusok formájába), és fõkét a posztgraduális szakképzési palettá. A személyi állomáy új beosztásba helyezése mid a hovédség személyügyi csoportfõökségét, mid a Cetrum vezetõségét és mukaügyi szakembereit komoly feladat elé állítja. A két másik itézet a 400-ágyas Kliikáról költözik az új telephelyre. A pazar épületállomáy birtokbavétele ömagába persze em elegedõ a szívoalas és retábilis mûködés elidításához. Az éritett kliikavezetõk részérõl jogosa vetõdhetek fel jeletõs személyi és eszközös-mû- PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

11 11 szeres igéyek (az új telephelye való idulás kedvezõ lélektai helyzetet teremthet erre), mide igéy kielégítését azoba a forráshiáy ige ehézzé, sokszor lehetetleé teszi. A Cetrum folyamatosa próbálkozik a fõhatóságokál, a mozgástér azoba sajos agyo leszûkült. Mide ehézség elleére a Hovédkórházzal való egyesülés egy redkívül ígéretes távlatra eged rálátást, s elsõ kockája lehet az ÁOK életébe meghatározó jeletõségû átszervezési folyamatak. Elidít egy folyamatot, amely más kliikák fejlesztési terveire is kedvezõ hatású lesz. 3. Regioális fejlesztés Köztudott, hogy az új kormáy a évi CVII. sz. törvéy, az ú. kht-törvéy aktualizálását március 1-jéig felfüggesztette. Elképzelhetõ, hogy a törvéy részleteibe leszek módosítások, abba azoba az új tárca is eltökélt, hogy a közgyógyellátás redszerét átalakítsa, s ebbe a fõ voalakat bizoyára az említett, az egyébkét érvéybe lévõ törvéy fogja jeletei. A Cetrum elöksége ezért folyamatosa apirede tartja ezt a kérdést. Kétségtele, hogy a közgyógyellátás korszerûsítése em valósítható meg jeletõs külsõ forrásbevoás élkül, amire viszot csak azok az itézméyek számíthatak, amelyek fel tudak mutati egy szakmailag-gazdaságilag kimukált kocepciót az új igéyekek megfelelõ mûködtetésre. Csehák Judit miiszterasszoyak a Cetrumba tett júliusi látogatása sorá komoly biztatást kaptuk arra, hogy készítsük egy átfogó, koheres szakmai és gazdálkodási tervet a dél-duátúli régió egészségügyi ellátó redszeréek korszerûsítésére. Esélyt lát ugyais egy itegrált redszer kiépítésére, mivel kedvezõ adottságkét értékelhetõ az egyetem, ill. a megye és város politikai vezetése közti egyeztetési szádék. (Ez utóbbi egyébkét egy, pár évvel ezelõtt aláírt közös szádékyilatkozattal dokumetálható is.) Eek féyébe a Cetrum vezetõsége feleleveítette a két éve megrekedt egyeztetési tárgyalásokat a regioális egészségfejlesztésrõl. Egy, még csak körvoalaiba létezõ ütemterv szerit jövõ év elejé elkészülhet egy olya ayag, ami a régió egészségügyi ellátására új redszert kíál. Ebbe megtalálható lesz az egyetemi orvos- és egészségtudomáyi szakemberképzés, továbbképzés, az egymásra épülõ többszitû betegellátás (járó- és fekvõbetegellátás, alapellátás) egy itegrált, észszerû együttmûködésre, a felesleges párhuzamosságok elkerülésére és a külsõ tõke bevoására kész szerkezet megteremtésével. A mukaayag sikere azt jeleheté, hogy mitarégiókét jeletõs kormáy-, ill. ezúto közvetített EU-s tõke juta a régióba e célok megvalósítására. E rövid beszámolóba helyhiáy miatt em lehetett szót ejtei a Cetrum mukájáak mide jeletõsebb szakaszáról (pl. az Okoterápiás Itézet, ill. az Immuológiai és Reumatológiai Kliika beidításáról), s fõkét em mide megoldásra váró problémáról (pl. a közpoti elvoások mértéke és formája, az edofiaszírozás mikétje, az aeszteziológia helyzete, korszerû iformatikai redszer kiépítése stb.). Ez utóbbiak egy következõ beszámoló tárgyát képezhetik majd, remélhetõleg már kimukált javaslatokkal, itézkedési tervekkel. Kosztoláyi György IMMUNOLÓGIAI ÉS REUMATOLÓGIAI KLINIKA N emrégibe alakult meg a PTE Általáos Orvosi Kará az Immuológiai és Reumatológiai Kliika. Ami az új kliika szeior mukatársait illeti, jeleleg szeptembertõl az új kliiká dolgozik korábbi mukatársam, dr. Nagy Zoltá mellett dr. Varju Cecilia, dr. Kiss Csaba György és dr. Sütõ Gábor. Jeleleg reumatológus rezideskét dr. Kumáovics Gábor és dr. Nusser Nóra dolgozik az osztályo. A közeljövõbe még egy agy gyakorlattal redelkezõ reumatológus kolléga csatlakozik hozzák. Jeleleg egy osztály téyleges megyitása törtét meg. A további bõvülésre várhatóa õsszel kerül sor. A kliiká belül végül majd két osztály fog mûködi (ideálisa midegyik ággyal): kliikai (belgyógyászati) immuológiai reumatológiai osztály. eladataik a következõk: A. A regioális immuológiai cetrumak megfelelõ feladatok ellátása: ÚJ INTÉZETEINK a. Szisztémás és szervspecifikus autoimmu betegek godozása, ellátása. Eze belül kiemeltebb specializált redelések a következõk leéek: scleroderma cetrum (ez már létezik, a jelelegi osztály európai scleroderma referecia cetrum); lupus cetrum; vasculitis cetrum; Rayaud szidrómát felvállaló agiológia ellátás (a fetivel együtt: immu-agiológiai cetrum ) b. elõttkori immuhiáyos állapotok kezelése c. Immuológiai problémákkal (allergológia, szervtraszplatáció, tumor immuológia stb.) kapcsolatos kozultációs feladatok ellátása. Eze feladatokat léyegébe már jeleleg is végezzük. B. Reumatológiai osztály eladata a gyulladásos mozgásszervi betegségek és egyéb akut reumatológiai kórképek ellátása. Kötõszöveti betegségek (ez teljese átfed az A potba írtakkal); Korai arthritis ambulacia (feladata mide ízületi gyulladással járó kórkép diagosztizálása, szükség szerit kezelése és godozásba vétele); Rheumatoid arthritises betegek godozása; Seroegativ spodylarthritises, reactiv arthritises esetek ellátása, godozásba vétele; Köszvéy (és egyéb kristály arthropathia) ambulacia; 2002 SZEPTEMBER

12 12 Egyéb akut reumatológiai kórképek ellátása; Degeeratív és egyéb em gyulladásos eredetû reumatológiai kórképekkel kapcsolatos kozultáció (léyegébe mide, a reumatológiai tárgykörébe tartozó eset kozultálása a kliiká dolgozó reumatológus szakorvos által). A többféle feladat úgy oldható meg, hogy az osztályo mid belgyógyász-immuológus, mid reumatológus szakorvosok dolgozak a kezdetektõl fogva. Amit a fetiekbõl is látszik, hagsúlyozotta az aktív ellátás lesz a feladatuk. Nem agyszámú belgyógyász-immuológus, illetve (az immuológiai godolkodásra is kiképzett) reumatológus segítségével az egyetemi kiemelt feladatokat ellátó, rövid ápolási idejû, forgalmas új egység létrehozása a cél, ahol a gyulladásos kórképek ellátását végezzük. Az új egység jeletõs ambulás forgalmat és kozultációs feladatokat is el fog láti, ami a társszakmák számára is elõyös. A jelelegi egyetemi elképzelések szerit egyébkét a feladatkörök émi bõvülése is elképzelhetõ a jövõbe. Az oktatást tekitve a belgyógyászat keretei belül 16 órába folyik a kliikai immuológia oktatása. A kötelezõ reumatológia oktatás jeleleg em megoldott, az oktatás egy kiemelt kreditpotos kurzus keretébe törtéik. A modulredszerû oktatás bevezetése sorá a jelelegi tervek szerit egy 28 órás kötelezõ vizsgával lezárt reumatológiai-immuológiai oktatás bevezetésére kerüle sor a közeljövõbe. A rehabilitációval foglalkozó kreditpotos kurzus koordiálását is kliikák végzi. A fetiek mellett a diplomás ápoló szako mi oktatjuk a kliikai immuológiát. Ami a tudomáyos tevékeységüket illeti, jeleleg 800 körüli kötõszöveti beteg kliikai-laboratóriumi adatait tároljuk számítógépe. A kutató laboratóriumi háttér megszervezését elvégeztük, kooperációs kapcsolataik (pécsi, hazai illetve emzetközi voatkozásba) is kialakultak. A kötõszöveti betegségek (szisztémás autoimmu kórképek) kliikai-immuológiai voatkozásaival kapcsolatosa doktori iskolát idítottuk (B típusú iskola, ami az egyetem immuológia A program egyike). Két appali tagozatos hallgató fejezte be a képzést, egyikük értekezését beyújtotta. Egy levelezõ hallgató PhD téziseit szité heteke belül beyújtja. Jeleleg az alábbi területeke végzük kutatást: A kötõszöveti betegségek kliikai-epidemiológiai voatkozásai. A túlélést befolyásoló paraméterek vizsgálata szisztémás sclerosisba, lupusba és más kötõszöveti megbetegedésekbe. Populációs alapú felmérés a Rayaud jeleség, polyarthritisek és sicca sydroma gyakoriságáról egy fõt számláló reprezetatív mitából. Kliikai követéses vizsgálatok: cardialis maifesztáció vizsgálata lupusba és sclerodermába. Közpoti idegredszeri tüetek lupusba, külöös tekitettel a demyeliisatiós eltérésekre. Korai mozgásszervi rehabilitáció gyulladásos izombetegségekbe. Kéz fukció vizsgálata sclerodermába; Aktivitási markerek követéses vizsgálata sclerodermába; A europeptidek, europeptid atagoisták hatása bleomyci idukálta egér modellbe; A fibrotizáló alveolitis pathomechaizmusáak vizsgálata sclerodermába, myositisbe, és más kötõszöveti betegségekbe. Kapcsolat az Irgalmasreddel Az új egység a Pécsi Irgalmas Kórház épületébe mûködik. Az együttmûködés harmoikus, az emberi kapcsolatok agyo jók. Már eddig is ige sok segítséget kaptuk az Irgalmasred képviselõitõl. Egyébkét szakmai és pézügyi tekitetbe szervezetileg öálló egyetemi kliikáról va szó, amely azoba természetese ige szoros kapcsolatba va az Irgalmas Kórház egyéb egységeivel és magával az Irgalmasreddel is. Ezt együttmûködési megállapodás is rögzíti. Dr. Czirják László egyetemi taár MAGYARORSZÁGI IRGALMASREND ÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR IMMUNOLÓGIAI ÉS REUMATOLÓGIAI KLINIKA Közleméyjegyzék (az utóbbi 5 évbe) Czirják L.: A kötõszöveti betegségek terápiája. Háziorvosi Továbbképzõ Szemle 1997; 2: Nagy Z., Czirjak L.: Predictors of survival i 171 patiets with systemic sclerosis (scleroderma). Cli Rheumatol 1997; 16: Rojkovich B., Poór Gy., Korda J., Bálit G., Nagy Z., Tóvári E., Czirják L., Varga B., Geti Gy., azekas K., Tamási L., Dudics V., Gergely P.: Az EULAR által rheumatoid arthritisbe javasolt izületi idex reprodukálhatóságáak multicetrikus vizsgálata. Magyar Reumatológia 1997; 38: Dakó K., Czirják L., Dévéyi K., Kovács I., Szegedi Gy.: Ati-szitetáz szidróma. Magy. Belorv. Archivum 1998; 4: Tóvári E., Nagy Z., Zibotics H., Zoltá I., Pfud Z., Gaál J., Szetirmay M., Paál M., Czirják, L.: Szervi maifesztációk vizsgálata szisztémás autoimmu kórképekbe. Magyar Belorvosi Archivum 1998; 51: Bakó Gy., Bíró E., Czirják.L, Bodolay E., Dakó K., Kiss E., Sipka S., Szekaecz Z., Szûcs G., Zeher M., Szegedi Gy.: Szisztémás autoimmu kórképek és autoimmu pajzsmirigy betegségek asszociációja. Magyar Belorv Arch : ekete B., Prohászka Z., Horváth L., Krivaek L., Kovács L., Paál M., Tamássy K., Pozsoyi T., Jakab L., Czirják L., üst Gy.: Hõsokkfehérje (hsp90 és M bovis hsp65) ellei, valamit a Helicobacter pylori elleielõfordulása szisztémás sclerosisba, em differeciált collageosisba és primaer Rayaud sydromába. Magyar Belorvosi Archivum 1999; 5: ábiá G., Tóvári E., Barayay., Czirják L.: Watermelo-stomach as a cause of chroic iro deficiecy aemia i a patiet with systemic sclerosis. J Eur Acad Dermatol Veereol 1999; 12: Czirják L., Kocz A., Varga I., Dévéyi K., Kumáovics G., Szücs G.: Ivestigatio of the alveolar macrophages ad T lymphocytes i 15 patiets with systemic sclerosis. Cli Rheumatol 1999; 18: Czirják L., Tóvári E., Komócsi A.: Provokációs téyezõk szerepe a szisztémás szklerózis patogeezisébe. Allergológia és Kliikai Immuológia 2000; 3: 1-6. A Magyar Nephrologiai Társaság vezetõségéek ajálása (szerk. Mátyus J.). Glomeruloephritisek vizsgálata és kezelése. Hypertoia és Nephrologia 2000; 4: Czirják L., Komócsi A.: A microchimérismus esetleges szerepe a szisztémás sclerosis patogeezisébe. Táplálkozás-Allergia- Diéta 2000; 5: 2-6. Czirják L.: A szisztémás steroid kezelés a reumatológiai gyakorlatba. Medicus Aoymus Külöszám, május: 3-5. Komócsi A., Tóvári E., Kovács J., Czirják L.: Physical ijury as provokig factor i three patiets with scleroderma. Cli Exp Rheumatol 2000; 18: Molár I., Czirják L.: Ihibitory effect of sera o the thyroid 5 - deiodiase activity i systemic sclerosis. Cli Exp Rheumatol 2000; 18: PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

13 13 Czirják L., Zibotics H., Pfud.Z, Gáti I., Varju C., Komócsi A., Kumáovics G.: Szervi maifesztációk vizsgálata gyulladásos myopathiákba. Magyar Reumatológia 2000; 41: Komócsi A, Kumáovics G, Czirják L.: A Wegeer graulomatózis. Allergológia és Kliikai Immuológia 2001; 4: 1-7. Illei G. G., Czirják L.: Novel approaches to the treatmet of lupus ephritis. Expert Opiio o Ivetigatioal Drugs 2001 ; 10: Tulassay Zs., Czirják L., Poor Gy., Szedrõi K., Kráicz J., és mtsai: A specifikus COX-2 ihibitorok szerepe az alap- és szakellátásba. Recept 2001; 12: 30. Komócsi A., Tóvári E., Pajor L., Czirják L.: Histiocytic ecrotisig lymphadeitis precedig systemic lupus erythematosus. J Eur Acad Dermatol Veereol 2001; 15: Kumáovics G., Zibotics H., Juhász E., Komócsi A., Czirják L.: Subcliical pulmoary ivolvemet assessed by brochoalveolar lavage i patiets with udifferetiated coective tissue disease. Cli Exp Rheumatol. 2001; 19: Horváth L., Czirják L., ekete B., Jakab L., Pozsoyi T., Kalabay L., Romics L., Miklós K., Varga L., Prohászka Z., Szakács A., Nagy E., Daha M. R., üst G.: High levels of atibodies agaist C1q are associated with the disease activity ad ephritis but ot with other orga maifestatios i SLE patiets. Cli Exp Rheumatol 2001; 19: Koó É., Nagy Z., Seszták M., Ujfalussy I., Merétey K., Böhm U., orgács S., Szilágyi M., Czirják L., arkas V.: Subsets i psoriatic arthritis formed by cluster aalysis. Cli Rheumatol 2001 ; 20: Komócsi A., Kumáovics G., Zibotics H., Czirják L.: Sigs of alveolitis may persist durig the immusuppressive treatmet sufficietly cotrollig the iflammatory muscle disease i patiets with myositis. Rheumatol It 2001; 20: Ištok R., Czirják L., Staèíková M., Lukáè J., Roveský J.: Pyridiolie cross-lik compouds of collage i systemic sclerosis ad Rayaud s pheomeo. Rheumatology (Oxford) 2001; 40: Nagy Z., Czirják L.: Túlélési adatok vizsgálata szisztémás sclerosisba. Magyar Reumatológia 2001; 42: 5-8. Komócsi A., Kumáovics G., Czirják L.: A Wegeer graulomatózisról 11 beteg kapcsá. Magyar Reumatológia 2001; 42: Della Rossa A., Valetii G., Bombardieri S., Becivelli W., Silma A. J., Ceriic M. M., Belch J. J., Black C. M., Becvar R., Bruhlma P., Cozzi., Czirják L., et al.: Europea multi-cetre study to defie disease activity criteria for systemic sclerosis. I. Cliical ad epidemiological features of 318 patiets from 19 cetres. A Rheum Dis 2001; 60: Valetii G., Della Rossa A., Bombardieri S., Becivelli W., Silma A. J., Ceriic M. M., Belch J. J., Black C. M., Becvar R., Bruhlma P., Cozzi., Czirják L., et al.: Europea multi-cetre study to defie disease activity criteria for systemic sclerosis. II. Idetificatio of disease activity variables ad developmet of prelimiary activity idexes. A Rheum Dis 2001; 60: Horváth L., Czirják L., ekete B., Jakab L., Prohászka Z., Cerveák L., Romics.L, Sigh M., Daha M. R., üst G.: Levels of atibodies agaist C1q ad 60 kda family of heat shock proteis i the sera of patiets with various autoimmue diseases. Immuol Let 2001; 75: Szigeti N., ábiá Gy., Gömöri É., Czirják L.: Barrett-oesophagus systemás sclerosisba. Orvosi Hetilap 2001; 142: Czirják L., Kumáovics G.: Exposure to solvets as a provokig factor for systemic sclerosis ad Rayaud s pheomeo. Cli Rheumatol 2002; 21: Tóvári E., Mezey I., Berecsi G., Czirják L.: Lupus-like symptoms i three patiets with parvovirus B 19 ifectio (letter). A Rheum Dis 2002; 61: Varjú C., Pethõ E., Kutas R., Czirják L.: The effect of physical exercise followig acute disease exacerbatio i patiets with dermato/polymyositis. Cli Rehabilitatio (accepted). Szigeti N., ábiá Gy., Czirják L.: atal scleroderma real crisis caused by bleedig of gastroitestial teleagiectasia i a patiet with scleroderma, Sjögre s sydrome, ad primary biliary cirrhosis overlap. Eur J Dermatol Veereol (i press). Kumáovics, G, Magyarlaki, T, Komócsi A, Szekeres Gy, Czirják L.: Simultaeous presece of eutrophil alveolitis ad Ki-67 positivity of alveolar macrophages i dermato/polymyositis ad systemic sclerosis Rheumatol It (i press). Szigeti N., ábiá Gy., Czirják L.: Vascular malformatio of the gastroitestial tract i patiets with systemic sclerosis. J Eur Acad Dermatol Veereol (accepted). Megalakult az Okoterápiás Itézet R égi hiáyosságot szütetett meg a PTE Szeátusa a december 13-i ülésé hozott határozatával, amellyel az Általáos Orvostudomáyi Karo Okoterápiás Itézet létesítésérõl dötött, hogy ezáltal egyetemükö is az európai ormákak megfelelõ egységes szervezeti és szakmai iráyítás alá kerüljö az okológia oktatása és a dagaatos betegek ellátása. Az itézet szervezésével és vezetésével jauár 1-jével az egyetem rektora személyemet bízta meg. Az új szervezeti egység április elsejével gazdaságilag is öállóvá vált. Az itézet két kliika 3 részlegéek az itegrálásával jött létre. A Nõi Kliika korábbi 22 ágyas okoradiológiai részlegéek, a Radiológiai Kliika 18 ágyas okológiai osztályáak és sugárterápiás ( telekobalt ) egységéek az egyesítésével egy új, 40 ágyas itézetet lehetett kialakítai, amely az okoterápia két ágát, a kliikai okológiát és a sugárterápiát foglalja magába. A meglehetõse elavult létesítméyek építészeti átalakítása részbe megtörtét, a földszite kúraszerû, ambulás kemoterápiára alkalmas fektetõ is kialakításra kerül. Korszerû sugárterápiás géppark redelkezésre áll, további bõvítése és egyéb kiegészítõ eszközök beszerzése folyamatba va. A közeljövõbe várható, hogy a korábbiál jobb feltételek mellett törtéhet egyetemükö az okológiai betegek ellátása. KÖSZÖNJÜK Dr. Krommer Károly Az Orvoskari Hírmodó szerkesztõ bizottsága ezúto szereé megköszöi a dékái vezetés által yújtott támogatást a Sajtóiroda számítógépparkjáak felújításához SZEPTEMBER

14 14 Gyógyszerhatástai Itézet Az orvoskar taácsa ischer Emil akkori déká kezdeméyezésére 2002 júiusába elhatározta Gyógyszerhatástai Itézet létrehozását, majd a PTE rektora egem bízott meg az itézet vezetésével. Bár helyük még ics, Léárd László déká özetle segítségével az oktatói gárda kezd kialakuli. Megva a reméyük arra, hogy 2003 õszére amikor az oktatás megkezdõdik hallgatóik avatott kezekbe kerülek. A pécsi gyógyszerészképzésbe erõs a fukcioális szemlélet. A gyógyszerhatásta az egyik legfotosabb tatárgy lesz a gyógyszerész-hallgatók kurrikulumába. Három féléve keresztül, magas óraszámba taulják majd, mide félév utá záróvizsgával. Céluk, hogy a hallgatók alaposa elsajátítsák a farmakológia szemléletét és téyayagát, valamit hogy eközbe közelebb kerüljeek a kliikai fogalomtárhoz és szemlélethez is. Ez utóbbi semmiképpe sem iterferál a késõbb sorra kerülõ kliikai tatárgyakkal, ahol már speciálisabb ismereteket oktatak. Az ismeretek elmélyítése céljából az elõadásoko és szemiáriumoko kívül demostrációkat is tervezük. A gyógyszerhatásta tárgya a gyógyszerek fõ- és mellékhatásaiak és hatásmechaizmusaiak tárgyalása, valamit farmakokietikai és toxikológiai aspektusokak a kívát mélységbe való éritése. Midet el kíváuk követi aak érdekébe, hogy a tárgyi tudáso túlmeõe hallgatóik a bizoyítékoko alapuló farmakológia szemléletével is átitatódjaak. Ez külööse fotos azért is, mert a gyógyszerészeket (mikét persze az orvosokat is) gyakra érik ezzel elletétes impulzusok. Korszerû farmakológiát kíváuk oktati; fitoterápiás stb. szereket csak akkor szádékozuk tárgyali, ha meggyõzõ bizoyítékot találuk hatásosságukra. orrásmukáik moder szemléletû, emzetközileg haszálatos taköyvek, eze felül magyar, agol és émet yelvû összefoglaló szakcikkek leéek. Ilye szívoalas összefoglaló irodalmakat (a Gyógyszereik és más magyar lapok, Drugs, Die Pharmazie, British Medical Joural, Lacet, Aual Reviews of Pharmacology ad Toxicology stb. cikkei) hallgatóik és oktatóik referátumoko is ismertetéek. Azo leszük, hogy hallgatóik redszerese haszáljaak számítógépes témakeresõ szolgáltatásokat. Igyekszük meghoosítai a problémamegoldó taulás több elõyös elemét, a hátráyosak élkül. Vizsgáikat a tárgyszerûség, az átláthatóság és a barátságos, kollegiális hagem kell hogy jellemezze. Az itézete belüli folyamatos eszmecserék révé a vizsgakövetelméyekek egységesek kell leiük. Reméljük, hogy mid gyógyszerész-, mid orvostahallgatók szeretéek majd áluk tudomáyos diákköri mukát végezi. otos, hogy a TDK-s hallgatók tudomáyosa relevás kísérleteket végezzeek, megismerkedjeek a kísérletek tervezéséek, végrehajtásáak, értékeléséek folyamatával, valamit a prezetációval (szereplés kofereciá, pályamuka stb.). Valószíûleg a TDK-sok közül kerülek ki a jövõ PhD-hallgatói. Az értelmes TDK-muka feltétele, hogy az adott itézetbe emzetközileg is új eredméyeket hozó, szívoalas kutatások folyjaak. Eddigi tudomáyos mukásságuk remélhetõe garaciát yújt ebbe a tekitetbe. Tervezzük speciális kollégiumok (kreditpotos kurzusok, ill. jogutódaik ), ill. államvizsga-dolgozatok témáiak meghirdetését. Azo hallgatók számára is, akik a kísérletes mukába em kíváak belemerüli, az államvizsga-dolgozat jó alkalom az ayaggyûjtés, feldolgozás, prezetálás folyamatáak megismerésére, gyakorlására. Az evvel kapcsolatos kozultációk még utoljára módot adak a természettudomáyos bizoyítékoko alapuló farmakológiai szemlélet megszilárdítására. Szereték fotos szerepet játszai a PhD-képzésbe, amiek elõfeltétele a termékey kutatómuka, a kielégítõ oktatói/kutatói létszám. Mukacsoportukba már 7-8 éves hagyomáya va a doktori képzések. PhD-hallgatóik többyire diákköröseik közül kerülek ki, de szívese fogaduk máshol végzetteket is. Pillaatyilag a Neurofarmakológia PhD-programhoz tartozuk (eek egyik kutatási témáját vezetem). Szádékukba áll az õsz folyamá csatlakozi a Gyógyszertudomáyok doktori iskolához. A PhD-hallgatókat viszoylag rövid idõ alatt, a készség szitjé meg kell ismerteti a kísérletek tervezéséek, kivitelezéséek és prezetálásáak folyamatával, beleértve az eredméyek szívoalas folyóiratokba, agolul való publikálását is. A hallgatók valószíûleg akkor járak el helyese, ha temékey, emzetközi szívoalo dolgozó mukacsoportokhoz csatlakozak, ami em esik szükségképpe egybe a leedõ mukahely iráyával. A doktori képzés léyegét a gyakorlott kutatókkal törtéõ együttes mukába látom, az öállóság fokozatos megszerzésével. Az ú. kurzusokat másodlagosak tartom, bár kritikus megválogatásuk eseté valószíûleg segíthetek a szemlélet kialakításába. A disszertációkak a emzetközi összehasolítást is ki kell álliuk; em helyes rövid távú elõyökért egedméyeket tei. Az értekezések már közölt vagy közlésre elfogadott kutatási eredméyeke kell alapulia. Kicsit részletesebbe szólék a tervezett kutatásokról. A emzetközi szívoalú kutatás em csak a tudomáy haladása szempotjából fotos; eélkül em lehetséges egyetemi szitû oktatás, üresbe jár, látszat-eredméyeket produkál a TDK-képzés, em beszélve a PhD-képzésrõl. A gyakorlott kutató viszoyulása a taayaghoz egésze más, értõbb és kritikusabb, mit a csak oktatást végzõé. Szereték kutatási tevékeységüket megújult ledülettel folytati, fiatal mukatársaikat e mukába fokozatosa bevezeti. Tudomáyos mukákat két fõ téma köré szádékozuk csoportosítai. Ezek: A belsõ szervek, bõr, yálkahártyák em-adreerg, em-cholierg (NANC) beidegzéséek vizsgálata, külöös tekitettel a itrogé-mooxidak, puri-ukleotidokak, europeptidekek, ill. az afferes idegekek a simaizom-szervek fukcióiba játszott szerepére (dr. Barthó L. vezetésével); A fájdalomérzésbe, ill. ociceptioba, a hyperalgesiába szerepet játszó mechaizmusok felderítése és befolyásolása (dr. Pethõ Gábor vezetésével). A két terület sok poto kapcsolódik egymáshoz, elsõsorba a kapszaici-érzékey afferesek témájá keresztül. A feti témákba már eddig is emzetközileg új eredméyeket értük el és publikáltuk farmakológiai és idegtudomáyi szakfolyóiratokba. Elmodható, hogy mukáik kedvezõ fogadtatásba részesültek. Szereték ápoli és fejlesztei együttmûködéseiket: a kliikai tudomáyszakokkal, a gyógyszerészeti társitézméyekkel, külföldi szakmai körökkel és az iparral. A leedõ új itézetet, gyógyszerészhallgatók képzését kellemes kihívásak érezzük, amelyek a szükséges feltételek megléte eseté meg kell felelük. Barthó Lorád egyetemi taár PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

15 15 Dr. Barthó Lorád kivoatos szakmai életrajza (Született: 1948.) : Taulmáyok a Pécsi Orvostudomáyi Egyetem Általáos Orvosi Kará. Tudomáyos diákköri muka a Kórélettai és a Gyógyszertai Itézetbe : Tudomáyos ösztödíjas a POTE Gyógyszertai Itézetébe. Témák: prosztagladiok biológiai titrálása, gyulladás-modellek, belsõ szervek capsaici-érzékey beidegzése (prof. Pórszász Jáos és dr. Szolcsáyi Jáos vezetésével). 1977: laboratóriumi szakorvosi szakvizsga : Oktatói-kutatói állásokat tölt be az itézetbe. Tudomáyos témái: capsaici-érzékey és -érzéketle em-adreerg, em-cholierg (peptiderg, itrerg, purierg) válaszok kimutatása és modulációja; izotóppal jelölt acetil-koli felszabadulásáak vizsgálata simaizom-ideg preparátumokba; a bélhuzam itriszik reflexeiek mechaizmusa; az atidromos vasodilatatio és eurogé gyulladás gyógyszeres befolyásolása; i vivo és i vitro tesztek poteciális új gyógyszerek állatkísérletes kipróbálására be habilitál ba egyetemi taárrá evezik ki. Taulmáyutakat tesz az MTA-SZBK Biofizikai Itézetébe (Szeged), az MTA-KOKI-ba (Budapest), a Grazi Egyetem Gyógyszertai Itézetébe, Németországba két Max Plack-itézetbe (Bad Nauheim, Plaegg-Martisried/Müche), irezébe az A. Mearii Laboratóriumok armakológiai Itézetébe, Belgiumba a Geti Egyetem Heymas Gyógyszertai Itézetébe, az USA-ba a Pittsburghi Egyetem Gyógyszertai Itézetébe. Részt vesz számos európai és világkogresszuso, továbbá zártkörû emzetközi szakmai redezvéyeke. 1985: Az orvostudomáy kadidátusa (mai fogalmak szerit: PhD). Az értekezés címe: Perifériás peptiderg eurook farmakológiája és szerepe a bélmotilitás szabályozásába. 2001: megvédi agydoktori értekezését (Nem-adreerg, em-kolierg /NANC/ idegek és igerületátvivõayagok szerepe zsigeri szervek és a bõr válaszreakcióiba) : Szécheyi Professzori Ösztödíj Társasági tagság: Magyar Élettai Társaság (MÉT), Magyar armakológiai Társaság (M T; vezetõségi tag), Magyar Idegtudomáyi Társaság (MITT), Europea Neuropeptide Club. Tudomáyos közleméyek és fogadtatásuk: 85 publikáció emzetközi idegtudomáyi és farmakológiai szaklapokba, köyvekbe. A mukákra kapott függetle idézetek száma: Szakértõi tevékeység: redszeres bírálói tevékeységet végez többek közt az Europea Joural of Pharmacology, British Joural of Pharmacology, Life Scieces, Szécheyi Istvá Kuratórium, TMB / MTA Doktori Taácsa számára. Egészségügyi Tudomáyos Taács (ETT): 1999-tõl a III. sz. Kliikai és Kísérletes armakológia, Kábítószer és Gyógyszerfüggõség Bizottság tagja. OTKA: az Ember- és idegtudomáyok szakzsûri tagja, : az Élettudomáyi Szakkollégium tagja. olyóirat szerkesztõbizottsági tagság: British Joural of Pharmacology, Europea Joural of Pharmacology Témavezetõkét elyert kutatási támogatások: ETT (1990, 1993, 1996, 2000); OTKA (1991, 1994, 1996, 1998, 2000); OTKA Mûszerpályázat: 2002; Osztrák-Magyar Akcióalapítváy (Aktio Österreich-Ugar) projektje ( ); MKM: K P (1997); OM B (OM) mûszerpályázat (2002) Oktatási tevékeység Elõadásokat és szemiáriumokat tart, vizsgáztat (magyar és agol yelve). Agol oktatási felelõs ( ). Kreditpotos speciális kollégiumot vezet magyarul és agolul (Gombamérgezések), közremûködõ a Toxikológia c. kurzusba. Diákköri témavezetõ (számos TDK-kogresszusi szereplés, díjazott rektori pályamukák születtek iráyításával), rektori pályamukák és államvizsgadolgozatok kozultási és bírálói teedõit látja el, TDK kogresszusok zsûrijébe vesz részt. Elökkét közremûködik felvételi vizsgáko, vizsgabiztoskét államvizsgáko és utóvizsgáko. A Tudomáyos Diákköri Taács fölterjesztésére 1988-ba miiszteri dicséretbe részesült. Rektori dicséret: 1993, 1994, Dékái dicséret: Részt vett a PTE ÁOK Gyógyszerésztudomáyi Szak akkreditációs ayagáak kidolgozásába. PhD-témavezetõ, kurzust tart szeptemberébe védte meg elsõ hallgatója a PhD értekezését. ejezetet írt a Vizi E. Szilveszter akadémikus által szerkesztett Humá farmakológia c. taköyvbe és a POTE armakológiai és armakoterápiai Itézet által kiadott Általáos farmakológia jegyzetbe. Nyelvvizsgák: agol és émet középfokú yelvvizsgával redelkezik, e yelveke elõadóképes. Egyetemi közéleti tevékeység a POTE Doktori Taácsáak titkára; a POTE Egyetemi Taácsáak tagja; , majd 2002-tõl újra - a POTE/PTE Orvoskar Taácsáak tagja; a POTE Tudomáyos Bizottságáak tagja; a POTE Egyetemi Tudomáyos Taácsáak tagja; 1993-tól - a POTE (majd PTE ÁOK) dolgozói iformációs- és vitalapjáak, a Koszezusak fõszerkesztõje, majd 2000-tõl az Orvoskari Hírmodó társszerkesztõje. Redszerese véleméyez itézetvezetõi, egyetemi taári és docesi pályázatokat, közremûködik PhD-eljárásokba. Az Orvostudomáyi és Egészségtudomáyi Szakosztály tudomáyos ülései október 7. Taulságos esetek fóruma 1. Súlyos poszttraumás tracheamalatia (esetgazda: dr. Csotos Csaba, PTE-OEC-ÁOK Aeszteziológiai és Itezív Terápiás Itézet); 2. Coeco-vesicalis fistula aorexia-ervosaba (esetgazda: dr. Pakodi erec, PTE-OEC-ÁOK I. számú Belgyógyászati Kliika); 3. Mellkas rekostrukció szívmûtét utá (esetgazda: dr. Hejjel László, PTE-OEC-ÁOK Szívgyógyászati Kliika) október 14. elkért elõadások 1. Dr. Mess Béla (PTE-OEC-ÁOK Humá Aatómiai Itézet): 55 év az Aatómiá, avagy az edokriológia bûvöletébe (40 perc); 2. Dr. Cserus Valér (PTE-OEC-ÁOK Humá Aatómiai Itézet): Circadia biológiai ritmusok (40 perc) október 21. Taulságos esetek fóruma 1. Kalcifilaxis kialakulása pacreas-vese traszplatált betegbe (esetgazda: dr. Wittma Istvá, PTE-OEC-ÁOK II. számú Belgyógyászati Kliika és Nephrológiai Cetrum); 2. Atithrombi III hiáyos habituális vetélõ sikeres terhessége (esetgazda: dr. Szilágyi Adrás, PTE-OEC-ÁOK Szülészeti és Nõgyógyászati Kliika és dr. Losoczy Haja PTE-OEC-ÁOK I. számú Belgyógyászati Kliika); 3. Szülést követõe maifesztálódó coeliakia (esetgazda: dr. Bajor Judit, Baraya Megyei Kórház Belgyógyászati és Gasztroeterológiai Osztály, Pécs) október 28. elkért elõadások 1. Dr. Gergely Lajos (DE-OEC Orvosi Mikrobiológiai Itézet): Papilloma vírusok és a cervix carcioma (40 perc); 2. Dr. Berecsi György ( Joha Béla Országos Epidemiológiai Közpot, Virológiai õosztály): A vírusok kölcsöhatásai a molekuláris mikrobiológia, az iformatika és a miõségbiztosítás világába (40 perc). Az ülések helye: PTE ÁOK Elméleti Tömb III. sz. taterme Az ülések kezdete: 16 óra 2002 SZEPTEMBER

16 16 Gyógyszertechológia Itézet A Pécsi Tudomáyegyetem Gyógyszerész Szaká 2002-be Gyógyszertechológia Itézet yílik. Ebbõl az alkalomból kérdeztük terveirõl dr. Dévay Attila taszékvezetõt. Dévay Attila: Nagy kihívás, komoly felelõsség vállalása egy új itézet alapítása. Úgy tekitem ezt a feladatot, mit egy új lehetõséget arra, hogy a gyógyszerészet hagyomáyaira alapozva tovább fejlesszük a gyógyszerészet oktatási, kutatási eredméyeit, öregbítsük tekitélyét. Idokoltak tartom, hogy a Budapest, Szeged és Debrece mellett a tekitélyes és méltá híres Pécsi Tudomáyegyetem oktatási és kutatási bázisá, a Duátúlo is lehesse gyógyszerészképzés. otosak tartom megemlítei Pécs jeletõs gyógyszerész-hagyomáyait is. Oktatási célkitûzésük a hallgatók részére a gyógyszertechológia tárgy oktatása sorá, a megalapozó tárgyakra építve, a gyógyszerészi szaktudás és kellõ gyakorlati jártasság, készség megszerzése. A hallgatókak el kell sajátítaiuk a korszerû gyógyszer-formatai, biogyógyszerészeti, mûvelet- és eljárástai ismereteket, gyógyszertári receptúrát, a középüzemi és az ipari gyógyszertechológiát. Az új oktatási tematika, az itézet felszerelése, alkalmas mûszerek beszerzése segíti hallgatóikat a korszerû szemlélet elsajátításába, a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésébe. Egy ilye feladatot em lehet egyedül megoldai. Kollégáimmal eddig is számos ehéz feladatot sikerült megoldai, és ebbe számíthatok az egyetem vezetéséek támogatására, társitézetek, kollégák segítségére. Öt Pécsett kevéssé ismerik. Modaa magáról is éháy szót? D. A.: Budapesti vagyok, az EGIS (akkor még EGYT) Gyógyszergyárba kezdtem kutatókét dolgozi 1973-ba, majd 17 évet a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Itézetébe dolgoztam be egy évig egy kaadai egyeteme (Dalhousie Uiversity, Halifax) folytattam mukámat, majd a gyógyszerellátásba dolgoztam. eleségem is gyógyszerész, egy 8 éves kisfiúk va, és remélem õ is folytatja szülei hivatását. Hogya kerültem Pécsre? Szolcsáyi professzor, akadémikus hívott meg Pécsre, keresett meg, hogy vállaljam el az itézet megalapítását. A budapesti Milleáris Kiállításo olvastam. Szabó Árpád matematikatörtéész így ír életérõl: Terveim közül agyo kevés sikerült. Azt is modhatám, hogy amit akartam, az soha em sikerült. Ellebe sikerült aál sokkal jobba valami, amire em is godoltam. Sorsomat em é iráyítom. És elégedettek kell leem, mert sokkal jobb jött, mit amit szerettem vola. É is elégedett ember szereték lei, de ez csak úgy megy, ha velem is elégedettek. A feti idézet szellemébe az sem lehet egésze véletle, hogy példaképem, a híres gyógyszerészprofesszor (sajos már ics köztük) dr. Nikolics Károly által alapított, éppe most felszámolásra kerülõ soproi gyógyszertári asszisztesképzõ felszerelését itézetük átvehette. Az õ szellemiségét követedõ példakét szeretém egyik oktatólaboratóriumukat róla elevezi. Itézetük fokozatosa bekapcsolódik a Pécsi Tudomáyegyetem tudomáyos mukájába, együttmûködésre, jó kapcsolatokra törekszük a magyar és a külföldi társitézetekkel, gyógyszertárakkal, gyógyszeripari cégekkel. Azt szeretém, ha jól felkészült, hivatását szeretõ gyógyszerészeket tudák eveli, akik gyógyszertárba, iparba, a tudomáyos életbe egyarát megállják helyüket. Köszöjük az iterjút; reméljük, egyszer még bõvebbe is olvashatuk miderrõl. Gyógyszerészeti tatárgyak NÖVÉNYTAN ÉS ARMAKOGNÓZIA Midkét tatárgy oktatását a Természettudomáyi Kar Biológiai Itézetéhez tartozó Növéytai Taszéke látják el, mert itt mide alapfeltétel biztosítva va a gyakorlatok teljesítéséhez. A armakogózia (Gyógyövéy- és Drogismeret) remélhetõleg a közeljövõbe közvetleül a gyógyszerész szak valamelyik gyógyszerészeti itézetéhez fog tartozi, esetleg öálló itézetté alakulva jeleíti meg a hazai hagyomáyt. Midkét tárgy jelelegi felelõse dr. Szabó László Gy., az MTA doktora, az MGYT Gyógyövéy Szakosztályáak alelöke, Augusti emlékéremmel kitütetett szakgyógyszerész, aki a TTK Növéytai Taszékéek és botaikus kertjéek vezetõje. A Növéyta két féléves, a II. évbe oktatott tatárgy, melyek második félévébe laboratóriumi gyakorlatok sorá sajátítják el a hallgatók a övéyalaktai (külsõ morfológiai és hisztológiai) alapokat. Növéyismereti tudásukat herbáriumi gyûjteméy taulmáyozásával alapozzák meg, igéybe véve a övéyhatározót. Az elméleti taayag zömét Dáos Béla armakobotaika Kemotaxoómia címû taköyve szolgáltatja, de az elsõ félévbe kiegészítõ elõadási jegyzet alapjá készülek fel a vizsgázók. A szak és a kar vezetése májusba biztosítja, hogy a hallgatók taulmáyúto vegyeek részt az MTA Ökológiai és Botaikai Kutató Itézetébe (Vácrátót) található ige gazdag botaikus kertbe, ahol szakvezetés segítségével ismerkedek meg a legfotosabb gyógy- és haszoövéyekkel. A armakogózia III. évbe oktatott tatárgy, midkét félévbe hisztológiai és fitokémiai gyakorlatokkal. Atematika összeállításába és a vizsgákhoz való felkészülésbe Szõke Éva és Kéry Áges armakogózia gyakorlati jegyzete és Tóth László Gyógyövéy- és Drogismeret elméleti jegyzete szolgáltatja az alapot. Kiegészítõ forráskét igéybe vehetik még Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet és Szabó László Gy. Gyógyövéyismeret a fitoterápia alapjai c. köyvét, valamit Szabó László Gy. Teadrogok a fitoterápiába c. mûvét. A testvéritézetek (SOTE, SZTE, DTE) mide segítséget megadtak eddig is, a pécsi farmakobotaika-farmakogózia együttmûködése zavartala és gyümölcsözõ. Hathatós segítséget kapak a Gyógyövéy Kutató Itézet vezetõségétõl, külööse botaikus kertjétõl az élõ gyógyövéy-gyûjteméy bõvítése teré. Szakértõkét részt veszek a csíkszeredai Sapietia Egyetem gyógyövéy-kertjéek kialakításába. A hallgatókak meg kell ismeriük a hazai és külföldi farmakoterápiába és prevecióba alkalmazott gyógyövéyeket, ill. drogokat. el kell ismeriük a legfotosabb, Magyarországo forgalmazott teadrogokat és erõs hatású drogokat, de megfelelõ tájékozottságot kell mutatiuk az import drogok vagy drogfrakciók (illóolajok, zsíros olajok, kivoatok stb.) kémiai és miõségi jellemzõirõl is, továbbá mide hivatalos drog legalapvetõbb felhaszálási területeirõl. Szükséges tudiuk a gyógyövéyekre voatkozó általáos ismereteket (pl. ipari alkalmazás, kutatás, természetgyógyászat és homeopáthia kritikai értékelése, termesztés és fajtakérdés, gétechológia, fitoterápia lehetõségei), továbbá megfelelõ jártasságot kell taúsítaiuk az alapvetõ vizsgálati módszerek alkalmazásáról és a praxisba felmerülõ kérdések megoldási készségérõl (külöös tekitettel a szakirodalmi és iteretes tájékozódásra). PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ Szabó László Gy. egyetemi taár

17 17 TDK koferecia (Elõzetes tájékoztató) Tisztelt Témavezetõk! Kedves Diákkörösök! A Pécsi Tudomáyegyetem Orvostudomáyi Kar Tudomáyos Diákköréek 2002/2003. taévi házi kofereciája február között kerül megredezésre. Reméljük, hogy az elmúlt évekhez hasolóa ebbe az évbe is számos sikeres elõadás fog bemutatásra kerüli. Elõzetes iformációik szerit a bíráló bizottságok által legjobbak ítélt 18 elõadás kerülhet a karról a XXVI. OTDK-ra. Az országos redezvéy április 2-5. között Debrecebe lesz, a DEOEC/ÁOK szervezésébe. A kofereciák sikere érdekébe a következõ fotos iformációkra hívjuk fel a figyelmet: A házi kofereciára kizárólag elõadásokat váruk bejeletésre. A beevezéshez az összefoglalókat lemeze(!) és yomdakész megjeletetésre alkalmas formába is kérjük leadi a PTE/ÁOK Diákirodára (Ecs Máriáak, telefo: 6111) vagy a Kliikai Kémiai Itézetbe a TDK elökéhez vagy titkárához (telefo: 1231). Jeletkezési határidõ: jauár 10. Az elõadáskivoatok formai követelméyei az OTDK Orvostudomáyi Szekció meghirdetett elõírásaihoz igazodak: Az elõadáskivoatok leadásakor kérjük feltüteti, hogy az elõadó melyik szekcióba kívája tartai elõadását: Biokémia, sejtbiológia, molekuláris biológia; Életta, kóréletta, farmakológia; Morfológia, patomorfológia; Kozervatív kliikai orvostudomáy (belgyógyászat, gyermekgyógyászat, ideggyógyászat stb.); Operatív kliikai orvostudomáy (sebészet, szülészet, szemészet stb.); Epidemiológia, prevetív medicia. Az elõadások yelve magyar, idõtartama 10 perc és 5 perc vitaidõ áll redelkezésre. Az elõadások illusztrálására 5x5 cm-es dia (párhuzamos vetítésre is lehetõség va), írásvetítõ fólia vagy laptop kivetítési lehetõség haszálható. A házi kofereciá részt vehet mide graduális képzésbe részt vevõ tudomáyos diákkörös hallgató. Ezúttal szereték külö felhívi az elbírált dékái pályamukával redelkezõ diákkörösök figyelmét arra ameyibe TDK mukájukból elõadást még em tartottak vola, hogy a dolgozat ayagából a házi kofereciá tartott sikeres elõadás az államvizsga-dolgozatkét is beyújtott dékái pályamuka védését kiváltja, továbbá a Pro Scietia pályázatra is csak dolgozattal redelkezõ hallgató jeletkezhet. Mide további szükséges iformációval készséggel redelkezésre álluk. Sok sikert kíváuk a felkészüléshez! A TDK vezetõsége A PTE Általáos Orvostudomáyi Karára felvételt yertek száma (éháy év összehasolításkét) Év Szak Államilag fiaszírozott Költségtérítéses Összese 2000 Általáos orvos ogorvos Gyógyszerész Általáos orvos ogorvos Gyógyszerész Általáos orvos ogorvos Gyógyszerész Kálmá Sádoré 2002 SZEPTEMBER

18 18 DÉKÁNI VEZETÕI ÉRTEKEZLETEK július 8. A gyógyszerészképzés helyzetérõl, eze belül a Gyógyszertechológiai Itézetrõl tárgyalt a vezetés. Az Ökormáyzat által módosított bérleti szerzõdés alárírásra kerül, azoba az értékövelõ átépítés költségeit egy szerzõdéskiegészítésbe érvéyesítei kell. A dr. Tóth József rektorak elküldött levélbe az alábbi megállapítások fogalmazódtak meg: 4 A gyógyszerészképzés em szerepelt eddig kellõ súllyal sem a kar, sem az egyetem elõtt, ezért a dékái vezetés a rektor segítségét kéri. 4 Szádékyilatkozatra va szükség az Ökormáyzattól, hogy az egész Rókus utcai épületet eladják. 4 Az épületet végleges formába meg kell tervezteti a gyógyszerészek számára, hogy amikor az IDP pézek redelkezésre állak, az építkezés megkezdõdhesse. 4 Rektori segítséget kell kéri ahhoz is, hogy az épület vételára az OM és az Egészségügyi Miisztérium segítségével elyerhetõ legye, valamit a beredezések és mûszerek beszerzése lehetõvé váljo. Dr. Németh Péter és dr. Cserus Valér dékáhelyettesek haladéktalaul hívják össze a Gyógyszerész Szak Képzési Bizottságát, beszéljék meg a teedõket, készítseek összesítést a korábbi és jelelegi igéyekrõl, beleértve az öt taszék állás- és mûszerigéyeit. A Rókus utcai sürgõs építkezések költsége, kb. ötvemillió forit közbe födémleszakadás törtét fedezete egyedül az Alapítváy az orvosképzés támogatására. Az alapítváy vezetõivel és az Agol Program Bizottsággal számos részletet meg kell beszéli. Ameyibe az alapítváy jogi, vagy egyéb okok miatt (orvos gyógyszerészképzés) em tud támogatást yújtai, a pézforrás a jauár-júliusi agol bevétel lehet. Tisztázi kell a gazdasági fõigazgató asszoyal azt is, hogy az agol oktatás most már em alapítváyi kezelésû, haem egyetem által kezelt. Dr. Tóth József rektortól kapott levelet a dékái vezetés, melybe rektor úr sajálkozását fejezi ki, hogy az agol alapítváyal kapcsolatos ügyek icseek megoldva. Két utasítást is tartalmaz a levél: egyrészt arról, hogy a kar yújtso be az alapítváy céljaiak és elvárásáak megfelelõe pályázatot az alapítváyhoz a teljes pézvagyo erejéig, kivéve a köztartozásokat. Másodszor: godoskodjo a vezetés az elmúlt évek sorá az alapítváy támogatásából vásárolt eszközök leltári átadásáról. Dr. Tóth József rektor em járult hozzá ahhoz, hogy az Általáos Orvostudomáyi Kar és az Orvostudomáyi és Egészségtudomáyi Cetrum közös gazdasági, techikai redszert mûködtesse, aak elleére sem, hogy ez az egyetle kar, amelyek ics gazdasági csoportja. Ha eek megoldása semmiképpe sem sikerül, a karak fel kell állítaia saját Gazdasági Hivatalát. A dékái vezetés levelet küld dr. Tóth József rektorak, melybe teljes pézügyi tájékoztatást kér a kar ayagi helyzetérõl, a felgyülemlett hiáyról, aak eredetérõl. A rektor és a gazdasági fõigazgató asszoy július végére, augusztus elejére ígérte a tisztálátást biztosító jeletést. Dr. Nagy Judit dékáhelyettes asszoy áttaulmáyozta a programfiaszírozási összegek felosztásáak lehetõségét. A PhD iskolavezetõk, programvezetõk és alprogramvezetõk díjazása utá megmaradó összeg, mely itézeti leosztásra kerüle, redkívül kevés. A vezetés ez ügybe tárgyal dr. Kisbáé Karis Iloával és az Agol Program Bizottsággal, illetve az alapítváyal. Július 25. Dötéseket hozott a vezetés a ormatív kutatásfiaszírozással kapcsolatos összegek elosztásáról. A PhD iskolavezetõk számára 30 millió foritos igéy va, ebbõl 10 millió forit OEP fiaszírozást sikerült elyeri. A hiáyzó 20 millió foritot az agol képzési péz második félévi összegébõl lehet fedezi. A maradváy 35 millió forit a korábbi elvek alapjá került elosztásra. A korábba elfogadott és a Szeátus által is jóváhagyott restrikciós terv kapcsá felmerült, hogy bizoyos összegek tévesek, az agol képzés bevétele mely alapítváyi péz mit hiáypótló, em került a tervbe, illetve másképp került be. Atervbe szereplõ, óvodával kapcsolatos millió foritos igéyrõl a cetrummal, illetve a várossal is kell tárgyali. A gyógyszerészképzés ügyeit koordiáló bizottság felállításáról dötött a vezetés, melyek elökéül Szolcsáyi Jáos szakvezetõvel egyeztetve dr. Perjési Pált kérték fel. A bizottság feladata a tervek összehagolásá, az építkezés elõkészítésé és a aprakész egyeztetése kívül a státusz- és mûszerigéyek ökorlátozó tisztázása is. A Rókus utcai bérleti szerzõdés aláírása midegyik fél részérõl megtörtét. A folyamat azoba veszélyeket rejt magába, mivel ics garacia a beépített, értékövelõ összegek tekitetébe. Ez egyébkét az agol képzés II. félévi tadíjából fedezhetõ. A többi mûszer és egyéb igéy midaddig, amíg em születik más dötés, a gyógyszerész szak kasszáját terheli. A gyógyszerészek oktatásával kapcsolatba a TTK dékája, dr. Gábriel Róbert megkereste dr. Léárd László dékát a keresztoktatás fiaszírozásával kapcsolatba. Egy, a jövõbe felálló közös bizottság megoldást találhat a kérdésre. Dr. Kilár erec professzor tájékoztatta a dékát arról, hogy az Uppsala-i Egyetemtõl 20 millió forit értékû mûszert sikerült szerezie, melyet megfelelõ hely hiáya miatt egyelõre, tartós kikölcsözésre a TTK- helyez el, a kémia, illetve gyógyszerészet ottai oktatását segítve elõ. A toxikológiáak a gyógyszerészképzésbe és a közeljövõbe tervezett köryezetegész-ségügyi szak oktatásába betöltött jeletõségét beszélte meg a vezetés, fotosak tartva egy toxikológiával foglalkozó taszék felállítását, melyek megszervezésére és vezetésére dr. Gregus Zoltá professzort tartja alkalmasak. Dr. Németh Péter dékáhelyettes bejeletette, hogy tárgyalt Ember Istvá professzorral a köryezetegészségügyi, illetve közegészségügyi és járváyügyi elleõr szakról. A dékái vezetés erkölcsi, de ayagi okokból is fotosak tartja a képzés elidítását, valamit aak tisztázását, hogy a szakot a végleges akkreditáció elõtt is el lehet-e idítai. A kérdéskör tisztázásával dr. Ember Istvá profeszszort bízták meg. A kreditredszer bevezetését tárgyalta a vezetés. Ugya hivatalos levél arról, hogy erre csak 2003 szeptemberébe kerül sor, em érkezett, de az összes többi orvoskarról olya tájékoztatást kaptuk, hogy idé sehol sem kerül bevezetésre a kreditredszerû oktatás. PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

19 19 Szeptember 5. A hallgatók képviselõiek részvételével egy ad hoc bizottság elbírálta a kollégiumi felvételi kérelmeket. A hallgatók beszámoltak a Balassa Jáos Kollégium 30 éves évfordulóját üeplõ redezvéyrõl, valamit arról, hogy 37 millió forit pályázati péz elyerésével sikerült az egyik kollégium teljes bútorzatát és hûtõszekréyeit kicseréli. Kadarkuti Imréével, a dékái apparátushoz felvett, gazdasági ügyeket vizsgáló és segítõ kollégaõvel beszélte meg a vezetés a teedõket. A testület jóváhagyta a taévyitó üepség forgatóköyvét. Dr. Cserus Valér oktatási dékáhelyettes elõzetese egyeztetett javaslat alapjá elõterjesztés yújtott be az alula, a taácsterem és a tatermek bérleti díjáak változásáról, melyet a dékái vezetés jóváhagyott. A Taári Testület és a Kari Taács ülésérõl és a apiredekrõl tárgyaltak, valamit dötöttek az Egyetemi Orvosapoko elõadó személyekrõl. Dötés született arról is, hogy hivatalos fogadóórákat kell szervezi, valamit mide dékái üggyel kapcsolatos levélek a Dékái Hivatalba kell érkezie elõször, az iktatás miatt is. Ez voatkozik az összes oktatási, kutatási, gyógyítási ügyekkel kapcsolatos levelekre, ami a déká vagy a helyettesei címére a külöbözõ irodákba érkezik. Szeptember 11. A doktorrá avatási üepség forgatóköyvérõl beszélt a vezetés. Mihálovics Gábor fõmérök levélbe kérte, hogy ideiglees jelleggel a Szet Mór Kollégiumba két kis helyiséget, ami vedégszobakét üzemel jeleleg, az ÁJK és a KTK hallgatóiak adjuk át. Dr. Pitér Éva hivatalvezetõ veszi fel a kapcsolatot a gazdasági fõigazgató asszoyal a megoldás érdekébe. Dr. Rõth Erzsébet Vezetõi értekezlet AZ OEC ELNÖKI HIVATALÁBAN augusztus 27-é Jele vaak: dr. Kosztoláyi György elök, dr. Bellyei Árpád elökhelyettes, dr. Szabó Istvá elökhelyettes, dr. Dóczi Tamás elökhelyettes, dr. Kovács Bálit elökhelyettes, ereci József gazdasági igazgató, Kovácsé Keleme Judit fõõvér Bellyei Árpád professzor beszámol a Pécsi Ipari Kamara elökével, Kéri Istváal törtét megbeszélésérõl. Ember Istvá professzor szakorvosjelöltek fiaszírozásával kapcsolatos kérését az elökség em támogatta. Szabó Gyula professzorak a fogászati szakorvosképzésrõl szóló levelével kapcsolatba az elökség azt a dötést hozta, hogy Ertl Tibor titkárt meghívja egy vezetõségi ülésre. Bejeletés érkezett az egyetemek a Hovédkórház Égési Osztályára kiredelt 8 dolgozójától, miszerit õk is igéyt tartaak a kockázati pótlékra, ahogy a Hovédkórház alkalmazottai is. Ebbe az ügybe sok tisztázatla kérdés va, ereci József gazdasági igazgató az egyetem jogászaival foglalkozik a témával. Jövõ héte, Aracsi ezredes visszaérkezése utá lehet majd a kérdés részleteit potosa tisztázi, és eek megfelelõe törtéik az itézkedés. Papp Lajos professzor kérésére olya értelmû választ határozott el az elökség, amely szerit a cetrum belsõ redelkezése értelmébe bármilye jogcíme fizetés-kiegészítést, vagy pótlékot csak abba az esetbe lehet fogaatosítai, ha az illetõ szervezeti egység pozitív gazdasági helyzetbe va. Mózsik Gyula professzor kérelmét, melybe orvostahallgatók foglalkoztatására (hat fõ) kért egedélyt ez év december 31-ig, az elökség támogatta. Czopf József professzor lélegeztetõ gép beszerzésére kért egedélyt, amihez az agol oktatási keretét is felajálotta. Ezzel kapcsolatba, agyobb dimezióba, az egész aeszteziológiai, altatási kérdés elõtérbe került. Dóczi professzor ez ügybe tárgyalást fog kezdeméyezi Bogár Lajos professzorral, amelyek a léyege az, hogy a jövõ év jauár 1-re a jelelegiél átláthatóbb, tisztább és világosabb viszoyok meté mûködõ közpoti aeszteziológiai itézetet vagy szolgáltatást fogak kidolgozi. Ezzel a kérdéssel összeköti az elökség Czopf professzor altatógép iráti igéyét. Dóczi Tamás professzor említette a következõ kérdést, ami arra voatkozik, hogy az új mukaügyi miisztériumi redelkezés értelmébe a túlórateljesítés em haladhatja meg egy évbe a 300 órát. Ez egyes, külööse kis létszámú és agy ügyeleti teherrel birkózó kliikák esetébe mûködésképteleséget eredméyezhet. Ezzel kapcsolatba az elökség helybe kezdeméyez (a rektorak írt levél és eze keresztül a Közalkalmazotti Taácsak eljuttatott figyelmeztetés formájába) új redszer kidolgozását kérve, másrészt pedig Csehák Judit miiszter asszoyak íradó levélbe, amelybe jelezzük eek a Mukaügyi Miisztériumból jött törvéyek az ágazati-fejezeti kedvezõtle vetületét, kérve a tárcaközi egyeztetést. Kovácsé Keleme Judit itézeti fõõvér azt a problémát vetette fel, hogy szakasszisztesi mukakörbe diplomás ápolói végzettségûek em szívese helyezkedek el, mivel más kategóriába kerülek besorolásra ( helyett E - be). Ezzel kapcsolatba egyértelmû a helyzet, miszerit egy mukajogi törvéyel kapcsolatba a Cetrum vezetõsége em helyezkedhet szembe. Egyetle lehetõség kíálkozik, az, hogy az E kategóriás bérkeretbe felvett diplomás ápoló a kliika óhaja vagy igéye szerit magasabb bérezésbe részesülhet. Ismét felmerült a közös orvosi-iformatikai redszerek a bevezetése. Két kocepciót vitatott meg az elökség. Az egyik az, hogy esetleg a világo elismert agy cégek redszerét részesítve elõybe közbeszerzési pályázat kiírása törtéje, a másik elképzelés, hogy a éháy évvel ezelõtt elkezdett helyi kezdeméyezésre, helyi redszer kiépítését választja. Eek a kérdések az eldötésére megbízza az elökség az Iformatikai Bizottságot a szükséges iformációk beszerzésével. Dr. Kosztoláyi György 2002 SZEPTEMBER

20 20 A PTE Orvostudomáyi és Egészségtudomáyi Cetrum Köyvtára A Pécsi Tudomáyegyetem Orvostudomáyi Nyitvatartása, szolgáltatásai: és Egészségtudomáyi Cetrum Köyvtára (PTE OEC Köyvtára) 2001-be üepelte alapításáak 75. évfordulóját. Törtéete égy fejezetre osztható Magyar Királyi Erzsébet Tudomáyegyetem Tóth Lajos Köyvtára. Létrehozását dr. Pekár Mihály szorgalmazta, igazgatói teedõit magára vállalta. (A köyvtáralapító Pekár Mihályról az Orvoskari Hírmodó májusi számából tájékozódhatak az érdeklõdõk.) Akortárs dr. Etz Béla professzor ekképpe méltatta Pekár Mihály ez iráyú fáradozását: Mide eergiáját arra fordította, hogy egyetemét és elsõsorba az orvosi kart megerõsítse s az orvosképzést tökéletesítse. E törekvéséek eredméye a Tóth Lajos köyvtár létesítése, amelyre emcsak sok mukát áldozott, haem ayagi erejéhez képest agy áldozatokat is hozott, hogy a köyvtárt miél jobba felszerelje. A Tóth Lajos Köyvtár a szokásos köyvtári szerzeméyeke kívül több kisebbagyobb magágyûjteméybõl tevõdött össze. Magjául agyszigeti id. Szily Kálmá ( ) köyvtára, a Szily gyûjteméy szolgált, mely fõleg természettudomáyos mûvekbõl állt. Aköyvtár teljes állomáya körülbelül 22 ezer kötetyire becsülhetõ, a dokumetumokról szak- és betûredes katalógusból tájékozódhattak a látogatók Az orvoskari köyvtár állomáya letétbe került az Egyetemi Köyvtárba, itézetekbe, kliikákra, a város külöbözõ köyvtáraiba Pécsi Orvostudomáyi Egyetem Köyvtára. Újjászervezõje, majd évtizedekig lelkes, elkötelezett igazgatója dr. Rúzsás Lajosé dr. aluhelyi Veroika. Az 1999 decemberéig elért eredméyekrõl, a köyvtár állapotáról, szolgáltatásairól az Orvoskari Hírmodó október-ovember-i számába részletese szóltuk Az egyetemi itegráció kapcsá a Pécsi Tudomáyegyetem Köyvtáráak része. A PTE Egészségügyi õiskolai Kar Pécsi Képzési Közpot Köyvtárával kiegészülve a PTE OEC Köyvtárakét mûködik tovább. A PTE OEC Köyvtára a Duátúl legjeletõsebb orvosi szakköyvtára. Országos elismertségét em csupá állomáyadataival, de magas szívoalú szolgáltatásaival érdemelte ki. Elérhetõsége: Postacím: 7624 Pécs, Szigeti út 12., 7601 Pécs, Pf. 99.; Holap-, cím: Telefo: / 1549, 1128, 1422 mell., ax: A köyvtár a Pécsi Tudomáyegyetem Általáos Orvostudomáyi Kara elméleti tömbjéek 3-4. emeleté található. Megközelíthetõ a 2, 2/A, 27, 30, M55-ös autóbuszokkal. Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Pétek Szombat Beiratkozás Kölcsözés Köyvtárközi kölcsözés Tájékoztatás Olvasótermek Raktár ( éymásoló yitvatartása) A köyvtár teljességre törekvõe gyûjti a hazákba megjeleõ és kereskedelmi forgalomba kapható valameyi orvos- és egészségtudomáyi szakterület szakköyveit, taköyveit és ismeretterjesztõ irodalmát. A külföldi kiadváyokból a szükségletek kíváta mértékig, elsõsorba agol yelve azokat a dokumetumokat gyûjti, amelyek a gyógyító és kísérletes orvostudomáy új eredméyeirõl, diagosztikai, terápiás vagy metodikai módszereirõl yújtaak korszerû ismereteket a gyógyító, kutató és oktató szakemberek, valamit az itt tauló hallgatók számára. Az általáos és humá biológia, biofizika, biokémia, mikrobiológia, kémia, fizika témakörökbõl, valamit a társadalomtudomáyok területérõl azokak a bel- és külföldi mûvekek a beszerzése gyûjtõköri feladata, amelyek az egyeteme folyó mukához szükségesek. A hazai és külföldi klasszikus és kortárs szépirodalmi, mûvészeti stb. mûveket a köyvtár szelektív módo vásárolja. eladata továbbá az egyeteme dolgozók kézirataiak, a hallgatók pályamukáiak megõrzése. A tájékoztató jellegû szakirodalomból mide olya dokumetumot beszerez, mely a hagyomáyos és korszerû szaktájékoztatáshoz, -tájékozódáshoz élkülözhetetle. A köyvtár állomáyát feltáró elektroikus katalógus ( idõkorlátok élkül haszálható. Állomáyadatok: Köyv olyóirat CD-ROM Audiovizuális dokumetumok Az egyetemi itegráció pozitív hatást gyakorolt a köyvtár állomáyáak gyarapodására. A köyvbeszerzésre fordítható öszszeg folyamatosa övekszik, a hagyomáyos formátumú külföldi folyóiratok számát sem kellett 2000 óta csökketei. Az Egyetemi Köyvtár ragos, országos köyvtári kozorciumok tagja, eek köszöhetõe egyre több olya folyóiratot érük el elektroikusa, fulltext formába, amelyet az egyetem egyébkét em fizet elõ. Az elektroikus folyóiratokat (e-folyóiratok) tartalmazó adatbázisok a holapról azo belül az Adatbázisok kapcsoló segítségével érhetõk el. A köyvtárba számos yomtatott és elektroikus adatbázis áll az érdeklõdõk redelkezésére. Az Orvoskari Hírmodó olvasóiak figyelmét most három, az egyetem területérõl igyeese haszálható fulltext e-folyóiratokat tartalmazó adatbázisra szereték felhívi. (A cikkek ábrákkal együtt letölthetõk, yomtathatók.) PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ kötet kötet 82 féle 57 féle

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

Dékáni vezetõi értekezletek

Dékáni vezetõi értekezletek 2 TARTALOMALOM Dékáni vezetõi és klinikaigazgatói értekezletek A Centrum hírei Kari tanácsülés A Doktori Tanács, a Kurrikulum Bizottság és a Gyógyszerterápiás Bizottság ülése Külügyek; sikeres pályázatok

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk!

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk! Tisztelt Olvasó! Semmilye szél em jó aak, kiek ics célul kiszemelt kikötõje. Motaige Carpe diem! (Haszáld ki a jelet!...) Horatius Még el sem kezdõdött a XXI. század, s máris elsõ évéek végé, 2001 decemberébe

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

A PTE ÁOK Tanári Testületének ülése Az ÁOK Tanári Testületének és Kari Tanácsának ülései

A PTE ÁOK Tanári Testületének ülése Az ÁOK Tanári Testületének és Kari Tanácsának ülései TARTALOMALOM 2 A PTE ÁOK Tanári Testületének ülése Az ÁOK Tanári Testületének és Kari Tanácsának ülései Fogorvossá avatás (dr. Szabó Gyula) Gyógyszerészek avatása (dr. Szolcsányi János) Az angol királynõ

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben Padányi József Haig Zsolt Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó oktatásban fontos szerepet tölt be a doktori képzés. A három doktori

Részletesebben

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye XIX. évfolyam 11. szám, 2015. ovember 195 Ft KÖZÉLETI LAP Duaföldváro a régió legagyobb máltai üepi redezvéye Október 10-é Duaföldvár adott otthot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legagyobb dél-duátúli

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2006. 1 A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv), és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános

Részletesebben

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

Területi koncentráció és bolyongás Lengyel Imre publikációs tevékenységében

Területi koncentráció és bolyongás Lengyel Imre publikációs tevékenységében Lukovics Miklós (szerk.) 204: Taulmáyok Legyel Imre professzor 60. születésapja tiszteletére. SZTE Gazdaságtudomáyi Kar, Szeged, 5-24. o. Területi kocetráció és bolyogás Legyel Imre publikációs tevékeységébe

Részletesebben

Petõfi a történelem színpadán

Petõfi a történelem színpadán 2 1848 TARTALOMALOM Petõfi a történelem színpadán (1848. március 15.) P. Müller Péter A DÉKÁNVÁLASZTÁSRÓL TDK Házi Konferencia 2006 (Pintér Erika) Dr. Tigyi József akadémikus 80 éves Az Alapítvány az Orvosképzés

Részletesebben

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja 2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal igyees lapja vedégeik voltak elkészült az óvoda bővítése Augusztus 20. Szet Istvá apja, az új keyér megszetelése, megható, jól megszervezett

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorgaizmusok számáak meghatározása telepszámlálásos módszerrel A telepszámlálásos módszerek esetébe a teyésztést szilárd táptalajo végezzük, így - szembe

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2008 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2010 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

3.3 Fogaskerékhajtások

3.3 Fogaskerékhajtások PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechaikus hajtások II / 7 / 3.3 Fogaskerékhajtások Jó tulajoságaikak köszöhetőe a fogaskerékhajtóművek a legelterjetebbek az összes mechaikus hajtóművek közül. A hajtás

Részletesebben

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l TETÔPONT m a g a z i A C r e a t o H u g a r y K f t. i d ô s z a ko s h í r m a g a z i j a 2 012. m á r c i u s A védelem, amely tűzbe születik A kerámia egób tetőcserépbe égetett védelemről az egób

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

Radiológiai Klinika. Dr. Kovács Magdolna egyetemi tanár. Dr. Abhaykumar R. Vasavada 85 4 0 + 1

Radiológiai Klinika. Dr. Kovács Magdolna egyetemi tanár. Dr. Abhaykumar R. Vasavada 85 4 0 + 1 2 TARTALOMALOM AKari Tanács és a Doktori és Habilitációs Tanács ülése Tudományos toplista tudománymetriai mérõszámok alapján (Seress László) XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Garai János)

Részletesebben

»Collegium Doctorum«

»Collegium Doctorum« »Collegium Doctorum«Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt LUBÓCZKI KATALIN * Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara országosan egyedülálló eseménynek, a Collegium Doctorum

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA 2015. december 21. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a Vi-va HA collage Ajádékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszöhetőe a kollagéek hialurosavak C-vitamiak www.ficlub.eu Vi-va HA collage A 2013-as év FORRADALMI ÚJDONSÁGA

Részletesebben

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény Palácz Béla - Soft Computig - 11-1. Adatok közelítése 1. Adatok közelítése Bevezetés A természettudomáyos feladatok megoldásához, a vizsgált jeleségek, folyamatok főbb jellemzői közötti összefüggések ismeretére,

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

FOLYADÉKKRISTÁLY-TELEVÍZIÓK Éber Nándor

FOLYADÉKKRISTÁLY-TELEVÍZIÓK Éber Nándor FLYADÉKKRISTÁLY-TLVÍZIÓK Éber Nádor A 21. SZÁZAD KÉPRNYÔI MTA SZFKI, Budapest A szerezetü és tulajdoságai alapjá a folyadéo és a szilárd ayago özött sajátos átmeetet épezô folyadéristályo felfedezésü (1888)

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV Testnevelési Egyetem Doktori Iskola 2014. 1 1. A Testnevelési Egyetem Doktori Iskolája A Testnevelési Egyetem Doktori Iskolája kiemelkedő professzorok, kutató-személyiségek körül

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén 1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén A Kari Tanács a Tanulmányi és Vizsga Bizottság javaslatát a Kari Térítési és Juttatási Rend kiegészítésére az alábbiakkal egyhangúlag

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK Doktori SZABÁLYZATA PÉCS 2004 2 TARTALOM 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1. A doktori fokozatszerzésről általában... 2. A PhD fokozat megszerzésének

Részletesebben

A Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium továbbképzési szabályzata a 2008-2013-as időszakra

A Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium továbbképzési szabályzata a 2008-2013-as időszakra Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium továbbképzési szabályzata a 2008-2013-as időszakra Elfogadta a tantestület

Részletesebben

MEGHÍVÓ A Magyar Gyermekneurológiai Idegsebészeti, Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Társaság XXXIV Kongresszusa 2010 május 27- május 29

MEGHÍVÓ A Magyar Gyermekneurológiai Idegsebészeti, Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Társaság XXXIV Kongresszusa 2010 május 27- május 29 MEGHÍVÓ A Magyar Gyermekneurológiai Idegsebészeti, Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Társaság XXXIV Kongresszusa 2010 május 27- május 29 A Kongresszus rendezője: Magyar Gyermekneurológiai, Idegsebészeti,

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk VI.ombiatorika. ermutációk, variációk, kombiációk VI..ermutációk ismétlés élkül és ismétléssel (sorredi kérdések) l..) Az,, számjegyekből, ismétlés élkül, háy háromjegyű szám írható? F. 6 db. va. A feti

Részletesebben

Szerdai nap van julius ötödike, 1848, délelõtt.

Szerdai nap van julius ötödike, 1848, délelõtt. 2 TARTALOMALOM 1848 ATanári Testület és a Kari Tanács ülése Klinikaigazgatói értekezletek Levél dr. Rácz Jenõ miniszternek Gondolatok a TDK Konferenciáról TDK Házi Konferencia eredmények (Decsi Tamás)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai 2012. évi tevékenységéről Készítette: Látta: Megtárgyalta: Bertók

Részletesebben

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre Thalassa (21) 2010, 4: 117 124 Pszichoterapeuták a homoszexualitásról Válaszok egy körkérdésre Ankétunkban gyakorló pszichoanalitikusokat, terapeutákat kérdeztünk meg arról, milyen tapasztalataik és elgondolásaik

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13 Tartalomjegyzék I Kombiatorika Pemutáció Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció Kombiáció Ismétléses kombiáció II Valószíségszámítás M/veletek eseméyek között 6 A valószí/ség fogalma 8

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója Poliomok és egyeletek Jaroslav Zhouf Első rész Lieáris egyeletek A lieáris egyelet defiíciója A következő formájú egyeleteket: ahol a, b valós számok és a + b 0, a 0, lieáris egyeletek hívjuk, az ismeretle

Részletesebben

Teljesítés igazolás. Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység:

Teljesítés igazolás. Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység: Teljesítés igazolás Cégnév: Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység: OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 2015. december 2016. május Közreműködik a város egészségügyi alapellátásának (háziorvosi-,

Részletesebben

A Pécsi Diplomások Köre szabályzata 1[1]2. I. Fejezet. Általános rendelkezések

A Pécsi Diplomások Köre szabályzata 1[1]2. I. Fejezet. Általános rendelkezések A Pécsi Diplomások Köre szabályzata 1[1]2 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Szenátusa megalapítja valamennyi jogelıd intézményében végzett hallgatóit

Részletesebben

1996/1997-es tanév Eseménykrónika: 1996. május 30 1997. június 12.

1996/1997-es tanév Eseménykrónika: 1996. május 30 1997. június 12. 1996/1997-es tanév Eseménykrónika: 1996. május 30 1997. június 12. 1996. máj. 30. Sajtó: Béremelés de milyen áron? 1996. jún. 23. Országgyûlés Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportbizottság ülése 1996.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsa meghívja Önt. Dr. Szatmári Szilárd Attila

MEGHÍVÓ. A Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsa meghívja Önt. Dr. Szatmári Szilárd Attila MEGHÍVÓ A Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsa meghívja Önt Dr. Szatmári Szilárd Attila A szepszishez társuló enkefalopátiás betegek agyi vérkeringésének vizsgálata című egyetemi doktori (Ph.D.)

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/3 (2005 March 15, Tuesday) -

SZTE Hírlevél 2005/3 (2005 March 15, Tuesday) - SZTE Hírlevél 2005/3 (2005 March 15, Tuesday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: tanácsülések, új EHÖK elnök, népegészségügy, Emeritus Klub

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET A Környezettudományi Intézet a már korábban bejelentett "Környezettudományi Felsőoktatási

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. /a továbbiakban: Nftv./ és a Magyarországi Baptista

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem oktatóinak, dolgozóinak, hallgatóinak adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló szabályzat

A Károli Gáspár Református Egyetem oktatóinak, dolgozóinak, hallgatóinak adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem oktatóinak, dolgozóinak, hallgatóinak adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Pécsi Diplomások Köre szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Pécsi Diplomások Köre szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Pécsi Diplomások Köre szabályzata 2014. február 13. napjától hatályos változat I. Fejezet 1 Általános rendelkezések 1. A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Szenátusa megalapítja

Részletesebben

Jubileumi rendezvények a Miskolci Egyetemen, 2001. szeptember 21-22.

Jubileumi rendezvények a Miskolci Egyetemen, 2001. szeptember 21-22. Jubileumi rendezvények a Miskolci Egyetemen, 2001. szeptember 21-22. Az egykori és jelenlegi hallgatók, valamint tanáraik 2001 szeptemberében az olajmérnökképzés 50. évfordulóját ünnepelték a Miskolci

Részletesebben

APécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar egyik szakaként, 2000 szeptemberében

APécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar egyik szakaként, 2000 szeptemberében TARTALOMALOM Megalakult a Gyógyszerésztudományi Kar (Perjési Pál) Megújult a Központi Sterilizáló (Apró Annamária) A Tehetség Ösztöndíjak átadásáról (Kardos Dorottya) Dr. Fischer Emil 75 éves (Szolcsányi

Részletesebben

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981 M ú l t b a n é z õ Dr. Vas Károly akadémikus Dr. Kiss István Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és mûködésében Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy

Részletesebben

TétékásNyúz. Égető kérdés. Irán egy magyar szemével. Végleg kiszáradt a Poopó-tó. 2016. március 9. web: http://nyuz.elte.hu. LII. félévfolyam 4.

TétékásNyúz. Égető kérdés. Irán egy magyar szemével. Végleg kiszáradt a Poopó-tó. 2016. március 9. web: http://nyuz.elte.hu. LII. félévfolyam 4. TétékásNyúz LII. félévfolyam 4. szám 2016. március 9. web: http://yuz.elte.hu Égető kérdés Miért kevesebb idé a szoctámom? 4. oldal Irá egy magyar szemével Végleg kiszáradt a Poopó-tó Kaladok az ősi Perzsia

Részletesebben

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét!

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét! V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l Országgyûlési Meg kell

Részletesebben

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Walltherm redszer 5 év redszergaraciával Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Magyar termék WALLTHERM felületfûtés-hûtési redszer Egy fûtési- (hûtési) redszer kialakítása elôtt számtala

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM 01 INTÉZMÉNYI KKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM KKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009. december 4. I. KKREDITÁCIÓS DÖNTÉS DEBRECENI REFORMÁTUS

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.12.09 - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar

Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar Oklevelei: Építőmérnöki Diploma: 160/1982 Mérnöki Matematikai Szakmérnöki Diploma:

Részletesebben

A magyar tudományos utánpótlás a Kárpát-medence kisebbségi régióiban 1

A magyar tudományos utánpótlás a Kárpát-medence kisebbségi régióiban 1 Berényi Dénes Egyed Albert Kulcsár Szabó Enikõ A magyar tudományos utánpótlás a Kárpát-medence kisebbségi régióiban 1 A tudományos utánpótlás ügye minden bizonnyal a tudomány mûvelésével kapcsolatos kérdések

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

n akkor az n elem összes ismétléses ... k l k 3 k 1! k 2!... k l!

n akkor az n elem összes ismétléses ... k l k 3 k 1! k 2!... k l! KOMBINATORIKAI ALAPFOGALMAK A ombiatoria általába a véges halmazora voatozó redezési és leszámlálási feladatoal foglalozi. Az elemi ombiatoria legtöbb esetbe a övetező ét érdés egyiére eresi a választ:

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR Dr. Szakács Attila GAZDASÁGI MATEMATIKA. ANALÍZIS Segédlet öálló mukához. átdolgozott, bővített kiadás Békéscsaba, Lektorálták: DR. PATAY

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

1. Az absztrakt adattípus

1. Az absztrakt adattípus . Az asztrakt adattípus Az iformatikáa az adat alapvető szerepet játszik. A számítógép, mit automata, adatokat gyűjt, tárol, dolgoz fel (alakít át) és továít. Mi adatak foguk tekitei mide olya iformációt,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. . az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről

Jegyzőkönyv. . az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről Jegyzőkönyv. az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről A közgyűlés helye: ELTE Fizikai épület 083.sz. előadóterem. 1117 Budapest, Pázmány Péter

Részletesebben

Tóth I. János: Kutatók és oktatók Az oktatók hátrányáról

Tóth I. János: Kutatók és oktatók Az oktatók hátrányáról Tóth I. János: Kutatók és oktatók Az oktatók hátrányáról Az elırelépéshez minden tudományos dolgozónak meghatározott tudományos fokozatot (PhD, DSc) kell szereznie. A rendszer látszólag korrektül egyáltalán

Részletesebben

Hűtés és fagyasztás 2014 108-001_Ost_HU.indd 1 108-001_Ost_HU.indd 1 16.12.13 12:41 16.12.13 12:41

Hűtés és fagyasztás 2014 108-001_Ost_HU.indd 1 108-001_Ost_HU.indd 1 16.12.13 12:41 16.12.13 12:41 Hűtés és fagyasztás 0 0 alapos ok arra, hogy Liebherr teréket vásároljo 6 A tapasztalat, ai száít BioFresh bizoyíthatóa egészségesebb A Liebherr, it a hűtő- és fagyasztó készülékek szakértője, ár több

Részletesebben

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme F E L J E G Y Z É S Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012)

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012) Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 36. Szám: 1-175/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter.../2008. ( ) SZMM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

A szociális és munkaügyi miniszter.../2008. ( ) SZMM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 20169 /2008-JOGIFŐ A szociális és munkaügyi miniszter.../2008. ( ) SZMM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-ei ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2013. (IV.29.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar

Részletesebben

I.évfolyam 1. szám 1998. december Előszó a Hírmondóhoz Fogadják szeretettel!!

I.évfolyam 1. szám 1998. december Előszó a Hírmondóhoz Fogadják szeretettel!! I.évfolyam 1. szám 1998. december Előszó a Hírmondóhoz - A testület határozata alapján, negyedévente szeretnénk megjelentetni újságunkat. Melyben híreket, érdekességeket a falu lakóit széles körben érintő

Részletesebben

SZEMLE Buday-Sántha Attila: Székelyföld

SZEMLE Buday-Sántha Attila: Székelyföld SZEMLE Buday-Sántha Attila: Székelyföld Szerkesztette: Horváth Gyula. Budapest Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó. 2003. A Kárpát-medence régiói I. 453 oldal. A 2003-as év jelentõs

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK Első rész... 5

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

A Fogorvostudományi Kar története

A Fogorvostudományi Kar története Debrecen Debrecen Magyarország második legnagyobb és legnépesebb városa, lakossága meghaladja a 200 000 főt. Az ország keleti részén fekvő Debrecen a Tiszántúl és Kelet-Magyarország történelmi, kulturális

Részletesebben