1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács március 6-án megtartott ülésén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén"

Átírás

1 1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács március 6-án megtartott ülésén A Kari Tanács a Tanulmányi és Vizsga Bizottság javaslatát a Kari Térítési és Juttatási Rend kiegészítésére az alábbiakkal egyhangúlag támogatja. Az állami ösztöndíjas hallgatók áthallgatása kapcsán, az adott idegen nyelvű képzés költségének 50%-a + a tárgy kredit értéke alapján számított arányos költség fizetésére kötelezettek. Költségtérítéses hallgatók az áthallgatott tárgy felvételekor, az adott nyelven történő oktatás teljes költségéből a tantárgy kreditértéke alapján számított arányos díj fizetésére kötelezettek. Budapest, március 6. Határidő: Azonnal

2 2/2015. sz. Határozat A Kari Tanács március 6-án megtartott ülésén A vendéghallgatóként történő áthallgatás különös szabályai a Fogorvostudományi Karon. Vendéghallgatóként a különböző nyelven történő oktatási formák közötti áthallgatás - a Nemzeti Felsőoktatási Törvény 82.. (1), (1/a) ban, valamint a SE TVSZ 13.. (1-4) feltételei az alábbiak: Az áthallgatás lehetőségét az adott tantárgyat oktató intézmény mindenkori kapacitásai határozzák meg. A kapacitás rendelkezésre állásáról a szervezeti egység vezetője írásban nyilatkozik. Az áthallgatás engedélyezését megelőzően az adott szervezeti egység vezetője kérheti a nyelvtudás meglétét igazoló okiratot (nyelvvizsga). Az áthallgatás engedélyezéséről a szervezeti egység vezetőjének írásos véleménye alapján a Kar Tanulmányi és Vizsga Bizottsága hoz határozatot. Budapest, március 6. Határidő: Azonnal

3 3/2015. sz. Határozat A Kari Tanács március 6-án megtartott ülésén A Kari Tanács a évi Záróvizsga Bizottságok személyi összetételére történő javaslatot egyhangú szavazati aránnyal jóváhagyta. A évi Záróvizsga Bizottságok: 1. Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens Dr. Gábris Katalin egyetemi docens Dr. Gyulai-Gaál Szabolcs egyetemi docens Dr. Gera István egyetemi tanár Dr. Kádár László főorvos Dr. Kuhajda István főorvos 2. Dr. Barabás József egyetemi tanár Dr. Dombi Csaba egyetemi docens Dr. Kaán Miklós ifj. egyetemi adjunktus Dr. Márton Krisztina egyetemi docens Dr. Vág János egyetemi adjunktus Dr. Margitay-Becht András főorvos 3. Dr. Hermann Péter egyetemi tanár Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens Dr. Horváth Attila egy. tanársegéd Ph.D Dr. Herczegh Anna tanársegéd Ph.D Dr. Madléna Melinda egyetemi docens Dr. Végh András egyetemi magántanár 4. Dr. Fábián Gábor egyetemi docens Dr. Kispélyi Barbara egyetemi docens Dr. Nagy Gábor egyetemi tanár Dr. Németh Zsolt egyetemi docens Dr. Nemes Júlia klinikai főorvos Dr. Farkas Péter főorvos 5. Dr. Windisch Péter egyetemi tanár Dr. Bartha Károly egyetemi docens Dr. Németh Orsolya osztvez. főorvos Dr. Orosz Mihály c. egyetemi tanár Dr. Somogyi Endre főorvos Dr. Németh Ágnes főorvos 6. Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár Dr. Borbély Judit egyetemi docens Dr. Dőri Ferenc egyetemi docens Dr. Tarján Ildikó egyetemi tanár Dr. Ujpál Márta egyetemi docens Dr. Nyárasdy Ida egyetemi tanár 7. Dr. Kivovics Péter egyetemi docens Dr. Molnár Bálint egy. adjunktus Dr. Huszár Tamás egyetemi tanársegéd Dr. Lohinai Zsolt egyetemi docens Dr. Rózsa Noémi egyetemi docens Dr. Bartha Ferenc főorvos Póttagok Dr. Károlyházy Katalin egyetemi adjunktus Dr. Szűcs Attila egyetemi docens Vasziné Dr. Szabó Enikő egyetemi adjunktus Dr. Borbély Péter Ph.D. Budapest, március 6.

4 4/2015. sz. Határozat A Kari Tanács március 6-án megtartott ülésén A Kari Tanács az előző félév vizsgaidőszakának eredményeiről készült tájékoztatást egyhangúlag elfogadta Budapest, március 6.

5 5/2015. sz. Határozat A Kari Tanács március 6-án megtartott ülésén A Kari Tanács a Magatartástudományi Intézet által oktatott tantárgy névváltoztatására irányuló kérelmét egyhangú szavazati aránnyal elfogadta. Eszerint a tantárgy Magatartásorvoslás I-II helyett Pszichoszomatika elmélete és gyakorlata I-II re változik Budapest, március 6. Határidő: Azonnal

6 6/2015. sz. Határozat A Kari Tanács április 29-én megtartott elektronikus szavazásáról A Kari Tanács az Árkövy Emlékérem és Jutalomdíj kitüntetés odaítélését az alábbi szavazati aránnyal javasolja Árkövy Emlékérem és Jutalomdíj kitüntetés Dr. Nagy Katalin egyetemi tanár, dékán (SZTE) 19 igen 0 nem 0 tartózkodás Budapest, május 5. :

7 7/2015. sz. Határozat A Kari Tanács május 15-én megtartott ülésén A Kari Tanács a Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinika igazgatói pályázatára beadott pályázatot véleményezte és 17 alkalmas 0 nem alkalmas szavazati aránnyal a felterjesztést támogatja Budapest, május 15. Felelős: Dr. Németh Zsolt dékánhelyettes

8 8/2015. sz. Határozat A Kari Tanács május 15-én megtartott ülésén A Kari Tanács a Fogorvostudományi Kar Konzerváló Fogászati Klinikájára és az Orádiagnosztikai Tanszékre kiírt egyetemi docensi álláshelyekre benyújtott pályázatokat elbírálta és az alábbi szavazati aránnyal mindkettőt felterjesztésre javasolja. Dr. Vág János egyetemi adjunktus (Konzerváló Fogászati Klinika) 18 igen 0 nem 0 tartózkodás Dr. Gresz Veronika egyetemi adjunktus (Orális Diagnosztikai Tanszék) 17 igen 1 nem 0 tartózkodás Budapest, május 15.

9 9/2015. sz. Határozat A Kari Tanács május 15-én megtartott ülésén A Kari Tanács az Orálbiológiai Tanszék felterjesztését, melyben 1 fő egyetemi docensi álláshely kiírását kéri az Orálbiológiai Tanszékre egyhangú szavazati aránnyal támogatja. Budapest, május 15.

10 10/2015. sz. Határozat A Kari Tanács május 15-én megtartott ülésén A Kari Tanács a évi a dékán által előzetesen felterjesztett miniszteri szintű kitüntetési javaslatokat az alábbi szavazati aránnyal megerősítette ÉVI MINISZTERI SZINTŰ KITÜNTETÉSI JAVASLATOK SEMMELWEIS DÍJ Dr. Barabás József egyetemi tanár ( Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika) 19 igen 0 nem 1 tartózkodás PRO SANITATE DÍJ Dr. Bartha Károly egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika) 19 igen 0 nem 1 tartózkodás APÁCZAI CSERE JÁNOS DÍJ Dr. Gerber Gábor egyetemi docens (Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet) 20 igen 0 nem 0 tartózkodás BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ DÍJ Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika) 20 igen 0 nem 0 tartózkodás Budapest, május 15.

11 11/2015. sz. Határozat A Kari Tanács május 15-én megtartott ülésén A Kari Tanács a évi, a dékán által előzetesen felterjesztett egyetemi szintű kitüntetést az alábbi szavazati aránnyal megerősítette ÉVI EGYETEMI SZINTŰ KITÜNTETÉSI JAVASLAT PRO UNIVERSITATE DÍJ Dr. Orosz Mihály c. egyetemi tanár (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika) 19 igen 0 nem 0 tartózkodás Budapest, május 15.

12 12/2015. sz. Határozat A Kari Tanács május 15-én megtartott ülésén A Kari Tanács a Doctor Honoris Causa kitüntető címre beérkezett javaslatot az alábbi szavazati aránnyal felterjesztésre javasolja. DOCTOR HONORIS CAUSA KITÜNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRA JAVASLAT Dr. Sándor György Kálmán Béla egyetemi tanár 19 igen 0 nem 0 tartózkodás Budapest, május 15.

13 13/2015. sz. Határozat A Kari Tanács május 15-én megtartott ülésén A Kari Tanács a Fogorvostudományi Kar kurrikulumának változtatásával összefüggésben felkérte a Kar dékánját, hogy a kredit érték meghatározásával kapcsolatos kérdésben jogi állásfoglalást kérjen az SE Jogi és Igazgatási Főigazgatóságtól. szavazati aránnyal elfogadta. egyhangú Budapest, május 15.

14 13A/2015. sz. Határozat A Kari Tanács május 15-én megtartott ülésén A kurrikulum módosítására tett javaslatot a Kari Tanács a következő formában egyhangúlag fogadta el: a.) A tantárgyi előadók kérésének megfelelően az egyes tantárgyak előkövetelményei módosításra kerülnek b.) A Szemészet tantárgy a 2015/2016-os tanévtől kezdődően a IX. szemeszterről a VIII. szemeszterre kerül át. c.) A Fül-Orr-Gégészet tantárgy a VII. szemeszterről a VIII. szemeszterre kerül át. d.) A mellékletben feltüntetett szabadon választható tantárgyak 2015/2016 tanévtől kerülnek meghirdetésre Melléklet: 2015/2016-os kurrikulum Budapest, május 15.

15 Melléklet a 13A KT határozathoz A 2015/2016-os tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A tantárgy elnevezése Kreditkód Előtanulmány Számonkérés ELMÉLETI MODUL 1. szemeszter kötelező Anatómia, szövet- és fejlődéstan I. K8E3G5 Kollokvium Orvosi kémia K6E3G3 Szigorlat Orvosi biológia (sejtbiológia) K3E2G1 Szigorlat Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai K2E2G0 Kollokvium Biofizika I. K3E1,5G2 Kollokvium Elsősegélynyújtás K1E0G1 Gyakorlati jegy Testnevelés I. K0E0G1 Aláírás Kötelezően választható Orvosi informatika K3E1G2 Kollokvium Orvostörténet K2E2G0 Kollokvium Latin nyelv I. K2E0G2 Gyakorlati jegy 2. szemeszter kötelező Anatómia, szövet- és fejlődéstan II. K8E3G4 Anatómia, szövet és fejlődéstan I., Orvosi biológia (sejtbiológia), Kollokvium Latin I. Biofizika II. K5E2G2 Biofizika I., Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai, Orvosi informatika Szigorlat Biokémia, molekuláris és sejtbiológia I. K7E3G3 Orvosi kémia, Orvosi biológia (sejtbiológia) Kollokvium Fogászati általános anyagtan K1E1G0 Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai Kollokvium Testnevelés II. K0E0G1 Aláírás Kötelezően választható Latin nyelv II. K2E0G2 Latin I. Gyakorlati jegy Fogorvosi pszichológia K2E2G0 Kollokvium Orvosi szociológia K2E1G1 Kollokvium Ápolástani nyári gyakorlat Kritérium követelmény Aláírás Odontotechnológiai nyári gyakorlat Kritérium követelmény Aláírás 3. szemeszter kötelező Anatómia, szövet- és fejlődéstan III. K7E3G4 Anatómia, szövet- és fejlődéstan II., Biokémia, molekuláris és Kollokvium sejtbiológia I., Latin II. Biokémia, molekuláris és sejtbiológia II. K5E3G2 Biokémia, molekuláris és sejtbiológia I., Biofizika II. Kollokvium Orvosi és fogorvosi élettan I. K9E6G3,5 Anatómia, szövet- és fejlődéstan II., Biokémia, molekuláris és Kollokvium sejtbiológia I. Biofizika II. Odontotechnológia és Fogpótlástani propedeutika I. K3E1G2 Anatómia, szövet és fejlődéstan II., Fogászati általános anyagtan, Gyakorlati jegy Latin II. Fogászati általános propedeutika K4E1G3 Anatómia, szövet és fejlődéstan II., Fogászati általános anyagtan Kollokvium Testnevelés III. K0E0G1 Aláírás 4. szemeszter kötelező Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV. K6E3G2 Anatómia, szövet és fejlődéstan III., Biokémia, molekuláris és Szigorlat sejtbiológia II. Orvosi és fogorvosi élettan II. K9E6G3,5 Orvosi és fogorvosi élettan I., Biokémia, molekuláris és sejtbiológia Szigorlat II. Biokémia, molekuláris és sejtbiológia III. K5E3G2 Biokémia, molekuláris és sejtbiológia II., Orvosi és fogorvosi Szigorlat élettan I. Odontotechnológia és Fogpótlástani propedeutika II. K4E1G3 Odontotechnológia és Fogpótlástani propedeutika I., Fogászati általános propedeutika Gyakorlati jegy Konzerváló fogászati propedeutika I. K4E1G3 Odontotechnológia és Fogpótlástani propedeutika I., Fogászati Gyakorlati jegy általános propedeutika Testnevelés IV. K0E0G1 Testnevelés I.-III. (Diploma kritérium tárgy) Aláírás Elméleti modul (1-4 szemeszter) szabadon választható tárgyak A kemotaxis biológiai és klinikai jelentősége II., IV. félévben K2E2G0 Orvosi biológia (sejtbiológia) Kollokvium Biostatisztika K3E1G2 Kollokvium Demonstrátori munka K2E2G0 Gyakorlati jegy Diagnosztikus képalkotó eljárások K2E2G0 Gyakorlati jegy Egyetemi záróvizsga K3E0G4 Gyakorlati jegy Fototerápia, fotokemoterápia K2E2G0 Kollokvium Kísérletes sejtélettan K2E2G0 Orvosi és fogorvosi élettan I. Gyakorlati jegy Könyvtári informatika K3E2G0 Gyakorlati jegy Kultúra a gyógyításban a gyógyítás kultúrája K2E0G2 Fogorvosi pszichológia Gyakorlati jegy Kultúra az orvoslásban az orvoslás kultúrája K2E0G2 Gyakorlati jegy Modellmembránok alkalmazása K2E2G0 Kollokvium Nanotechnológia műszerei III. félévben K2E1G1 Biofizika II. Gyakorlati jegy Orvosi kémia alapjai K1E1G0 Kollokvium Patobiokémia K2E2G0 Biokémia, molekuláris és sejtbiológia II. Gyakorlati jegy Szaknyelv I. K3E0G4 Gyakorlati jegy Szaknyelv II. K3E0G4 Gyakorlati jegy TDK munka K2E0G2 Gyakorlati jegy PREKLINIKAI MODUL 5. szemeszter kötelező Általános és orális patofiziológia K4E2G2 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Szigorlat Patológia K5E3G2 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Szigorlat Immunológia alapjai K3E2G1 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Kollokvium Általános és orális mikrobiológia K4E2G2 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Szigorlat Konzerváló fogászati propedeutika II. K4E1G3 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Konzerváló fogászati Szigorlat

16 propedeutika I., Fogászati általános propedeutika Odontotechnológia és Fogpótlástani propedeutika III. K3E0G3 Odontotechnológia és Fogpótlástani propedeutika II., Fogászati Szigorlat általános propedeutika Szájsebészeti propedeutika K2E0G2 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Gyakorlati jegy sejtbiológia III., Orvosi és fogorvosi élettan II. Sugárvédelmi ismeretek K2E1,5G1 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Kollokvium sejtbiológia III., Orvosi és fogorvosi élettan II. Preventív fogászat I. K3E1G2 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Gyakorlati jegy sejtbiológia III., Orvosi és fogorvosi élettan II. Katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai I. K0E2G0 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Aláírás 6. szemeszter kötelező Orális biológia K5E3G2 Általános és orális patofiziológia, Általános. és orális Szigorlat mikrobiológia, Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Orális patológia K4E2G2 Általános és orális patofiziológia, Általános és orális mikrobiológia, Szigorlat Patológia Genetika és genomika K2E2G1 Biokémia, molekuláris és sejtbiológia III., Orvosi és fogorvosi Szigorlat élettan II. Belgyógyászat I. K3E2G2 Általános és orális Általános és orális patofiziológia, Patológia Gyakorlati jegy Szájsebészet I. K4E1G3 Szájsebészeti propedeutika, Patológia Gyakorlati jegy Fogpótlástan I. K4E1G3 Odontotechnológia és Fogpótlástani propedeutika III., Konzerváló Gyakorlati jegy fogászati propedeutika II. Konzerváló fogászat I. K4E1G3 Konzerváló fogászati propedeutika II., Odontotechnológia és Gyakorlati jegy Fogpótlástani propedeutika III., Orális diagnosztikai I. K2E1G1 Patológia, Általános és orális patofiziológia Kollokvium Preventív fogászat II. K1E1G0 Preventív fogászat I., Konzerváló fogászati propedeutika II., Szigorlat Odontotechnológia és Fogpótlástani propedeutika III. Általános és fogászati radiológia K4E2G2 Sugárvédelmi ismeretek, Patológia, Szigorlat Általános és orális mikrobiológia Katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai II. K0E2G0 Katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai I. Aláírás Extractiós nyári gyakorlat Kritérium követelmény Aláírás Preklinikai modul (5-6 szemeszter) szabadon választható tárgyak A fogorvostanhallgatók jelene és jövõje itthon és külföldön K2E2G0 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Kollokvium A kemotaxis biológiai és klinikai jelentősége VI. félévben K2E2G0 Orvosi biológia (sejtbiológia) Kollokvium Alkalmazott fogorvosi biológia K2E2G0 Általános és orális patofiziológia Kollokvium Diagnosztikai eljárások fizikai alapjai K1E1G0 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Kollokvium Dohányzásról leszoktató program K2E1G1 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Kollokvium Fejezetek a gyógyítás művelődéstörténetéből K2E2G0 Általános és orális patofiziológia, Patológia Kollokvium Fogorvostudományi kutatás alapjai K2E2G0 Orális biológia Kollokvium Gerosztomatológia K2E1G1 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Kollokvium Klinikai biostatisztika K1E1G0 Biofizika II. Kollokvium Klinikai mikrobiológia K2E2G0 Általános és orális mikrobiológia Kollokvium Környezetünk problémái K2E2G0 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Kollokvium sejtbiológia III. Orvosi és fogorvosi. élettan II. Környezetvédelem K2E2G0 Biofizika II. Kollokvium Nanotechnológia műszerei K2E1G1 Biofizika II. Gyakorlati jegy Népegészségtan a fogászat gyakorlatában K2E2G0 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Kollokvium Orthodontiai diagnosztika I. K1E1G0 Orális biológia Gyakorlati jegy Orthodontiai diagnosztika II. K1E1G0 Orthodontiai diagnosztika I. Gyakorlati jegy Profex I. K3E0G4 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Gyakorlati jegy Profex II. K3E0G4 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Gyakorlati jegy Stomato-onkológiai prevenció K1E1G0 Patológia Kollokvium Szájüregi rákok és prevenciójuk jelentősége K1E1G0 Patológia Kollokvium Szaknyelv III. K3E0G4 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Gyakorlati jegy Szaknyelv IV. K3E0G4 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Gyakorlati jegy Szisztémás és orális egészség K2E2G0 Általános és orális patofiziológia Kollokvium TDK munka K2E0G2 Gyakorlati jegy KLINIKAI MODUL 7. szemeszter kötelező Gyógyszertan I. K2E1G1 Orvosi és fogorvosi élettan II., Biokémia, molekuláris és Kollokvium sejtbiológia, Patológia Belgyógyászat II. K3E2G1 Belgyógyászat I., Genetika és genomika Kollokvium Konzerváló fogászat II. K4E1G3 Konzerváló fogászat I., Fogpótlástan I Gyakorlati jegy Fogpótlástan II. K7E1G6 Fogpótlástan I., Konzerváló fogászat I. Kollokvium Szájsebészet II. K4E1G3 Szájsebészet I., Orális patológia, Általános és fogászati radiológia Gyakorlati jegy Parodontológia I. K2E2G0 Orális biológia, Patológia, Orális patológia Kollokvium Fogszabályozási propedeutika K1E0G1 Orális biológia, Patológia, Orális patológia Gyakorlati jegy Katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai III. K0E2G0 Katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai II. Aláírás Kötelezően választható Sürgősségi fogászat I. K0E0G1 Orális patológia, Általános és fogászati radiológia Aláírás Gyermekgyógyászat K1E1G0,5 Belgyógyászat I., Patológia Kollokvium Népegészségtan K3E1,5G2 Általános és orális mikrobiológia, Orvostörténet Szigorlat Sebészet K3E2G1 Belgyógyászat I., Patológia Szigorlat 8. szemeszterkötelező

17 Gyógyszertan II. K3E1G2 Gyógyszertan I. Szigorlat Belgyógyászat III. K1E1G0 Belgyógyászat II. Szigorlat Konzerváló fogászat III. K4E1G3 Konzerváló fogászat II., Fogpótlástan II. Gyakorlati jegy Fogpótlástan III. K4E1G3 Fogpótlástan II., Konzerváló fogászat II. Gyakorlati jegy Szájsebészet III. K4E1G3 Szájsebészet II., Gyógyszertan I. Kollokvium Parodontológia II. K4E1G3 Parodontológia I., Belgyógyászat II. Kollokvium Implantológia I. K1E1G0 Szájsebészet II., Parodontológia I. Kollokvium Gnatológia K3E1G2 Fogpótlástan II., Fogszabályozási propedeutika Szigorlat Katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai IV. K0E2G0 Katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai III. Aláírás Kötelezően választható Sürgősségi fogászat II. K0E1G1,5 Sürgősségi fogászat I. (Diploma kritérium tantárgy) Aláírás Ideggyógyászat K1E1G0 Belgyógyászat II. Kollokvium Elmegyógyászat K1E1G0 Belgyógyászat II. Kollokvium Fül-orr-gégegyógyászat * K1E1G0,5 Patológia, Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV. Szigorlat Szemészet * K1E1G0,5 Patológia, Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV. Szigorlat Orvosi etika K2E2G0 Patológia Kollokvium Általános fogászati nyári gyakorlat. Kritérium követelmény Aláírás 9. szemeszter kötelező Fogpótlástan IV. K3E0G3 Fogpótlástan III., Konzerváló fogászat III. Gyakorlati jegy Konzerváló fogászat IV. K3E0G3 Konzerváló fogászat III., Fogpótlástan III. Gyakorlati jegy Szájsebészet IV. K5E1G5 Szájsebészet III. Gyakorlati jegy Gyermekfogászat I. K5E1G4 Konzerváló fogászat III. Gyakorlati jegy Fogszabályozás I. K5E1G4 Konzerváló fogászat III. Gyakorlati jegy Parodontológia III. K3E1G2 Parodontológia II. Gyakorlati jegy Orális diagnosztika II. K1E0G1 Orális diagnosztika I. Kollokvium Orális medicina K1E1G0 Orális diagnosztika I. Kollokvium Klinikai fogászat I. K2E0G6 Fogpótlástan III., Konzerváló fogászat III. Gyakorlati jegy Klinikai fogászat I. K2E0G6 Fogpótlástan III., Konzerváló fogászat III. Gyakorlati jegy Implantológia II. K2E1G1 Szájsebészet III. Szigorlat Kötelezően választható Bőrgyógyászat K1E1G0,5 Gyógyszertan II. Szigorlat Igazságügyi fogorvostan K1E1G0 Gyógyszertan II. Kollokvium Oxiológia K1E1G0 Belgyógyászat III, Elsősegélynyújtás Kollokvium 10. szemeszter kötelező: Fogpótlástan V. K3E0G3 Fogpótlástan IV., Konzerváló fogászat IV. Szigorlat Konzerváló fogászat V. K3E0G3 Konzerváló fogászat IV., Fogpótlástan IV. Szigorlat Szájsebészet V. K4E1G3 Szájsebészet IV. Szigorlat Gyermekfogászat II. K6E1G5 Gyermekfogászat I. Szigorlat Fogszabályozás II. K6E1G5 Fogszabályozás I. Szigorlat Parodontológia IV. K3E1,5G2 Parodontológia III. Szigorlat Klinikai fogászat II. K3E0G6 Klinikai fogászat I., Fogpótlástan IV., Konzerváló fogászat IV. Gyakorlati jegy Klinikai fogászat II. K3E0G6 Klinikai fogászat I., Fogpótlástan IV., Konzerváló fogászat IV. Gyakorlati jegy Praxisszervezés K1E1G0 Orális diagnosztika Kollokvium Kötelezően választható Szülészet és családtervezés K1E1G0 Belgyógyászat III, Elsősegélynyújtás Kollokvium Klinikai modul (7-10 szemeszter) szabadon választható tárgyak A nemi különbségek pszichobiológiai alapjai K2E2G0 Gyakorlati jegy Betegjogok elmélete és gyakorlata K2E2G0 Kollokvium Demonstrátori munka K1E1G0 Gyakorlati jegy Dohányzásról leszoktató program K2E1G1 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Kollokvium Esztétikai fogászati diagnosztika K1E1G0 Orális diagnosztika I. Kollokvium Esztétikus töméskészítési technikák I. K1E0G1 Konzerváló fogászat I. Gyakorlati jegy Esztétikus töméskészítési technikák II. K1E0G1 Konzerváló fogászat II., Esztétikus töméskészítési technikák I. Gyakorlati jegy Fejezetek a gyógyítás művelődéstörténetéből K2E2G0 Kollokvium Felnőttkori fogszabályozás aktuális kérdései K1E1G0 Fogszabályozási propedeutika Kollokvium Fogorvostudományi kutatás alapjai K2E2G0 Orális biológia Kollokvium Gyermekfogászati és orthodontiai prevenció K1E1G0 Preventív fogászat II. Gyakorlati jegy Gyógyszermelléhatások, kölcsönhatások a fogorvosi gyakorlatban K1E1G0 Gyógyszertan II. Kollokvium Halál, kultúra, orvosi antropológia K2E2G0 Patológia Gyakorlati jegy Klinikai farmakológia a fogorvosi gyakorlatban K2E2G0 Gyógyszertan II. A tantárgy a 9. szemeszterben kerül Kollokvium meghirdetésre. Munkajog K1E1G0 Gyakorlati jegy Népegészségtan a fogászat gyakorlatában K2E2G0 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Kollokvium Ortodonciai diagnosztika I. K1E1G0 Fogszabályozási propedeutika Ortodonciai diagnosztika II K1E1G0 Fogszabályozási propedeutika Pályaszoc. műhely I. K2E2G0 Belgyógyászat I. Gyakorlati jegy Pályaszoc. műhely II. K2E2G0 Pályaszoc. műhely I. Gyakorlati jegy Problémaorientált diagnosztikai feladatmegoldás K1E1G0 Orális diagnosztika I. Kollokvium Pszichoszomatika elmélete és gyakorlata I. K2E2G0 Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV., Biokémia, molekuláris és Gyakorlati jegy Pszichoszomatika elmélete és gyakorlata II. K2E2G0 Pszichoszomatika elmélete és gyakorlata I. Gyakorlati jegy Stomato-onkológiai prevenció K1E1G0 Patológia Kollokvium Szájüregi rákok és prevenciójuk jelentősége K1E1G0 Patológia Kollokvium Szedációs ismeretek fogorvosok számára K2E1G1 Belgyógyászat III. Gyakorlati jegy TDK munka K2E0G2 Gyakorlati jegy A Testnevelés, a Katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai, Sürgősségi Fogászat valamint a nyári szakmai gyakorlatok kritériumkövetelmények (elvégzése kötelező, de kreditpont nem jár érte). A FOK mintatantervében nem szereplő szabadon választható tárgyakat a hallgatónak külön eljárás keretében kell a Kar Oktatási és Kredit Bizottságánál befogadtatnia, és csak ezt követően vehetik fel a NEPTUN rendszerben. Olyan tárgyat, amely a Karnak külön költségterhet jelent, a hallgató nem vehet fel! A tantárgyak tantárgyi leírását és a számonkérési követelményeket a Kar honlapján lehet megtekinteni

18 SEMMELWEIS EGYETEM Fogorvostudományi Kar Dékán: Dr. Hermann Péter egyetemi tanár HIRDETMÉNY Én, mint a Fogorvostudományi Kar dékánja, a szabályzatok biztosította Kari Tanács feletti törvényességi felügyeleti jogomból adódóan megsemmisítem a Kari Tanács KT/13A/2015 sz. határozatának a. ) és b. ) pontját. Indoklás: A Nemzeti Felsőoktatásról szóló Tv. a kurrikulum változtatásokat csak felmenő rendszerben engedélyezi bevezetni. Miután a fenti határozati pontokban foglaltakkal a hallgatóság nem ért egyet, ezért bevezetésük azonnali hatállyal nem lehetséges. Budapest, június 24. Dr. Hermann Péter dékán

19 14/2015. sz. Határozat A Kari Tanács május 15-én megtartott ülésén A Kari Tanács a 2015/2016 évi költségtérítési díjak összegét a lenti felsorolás szerint egyhangúlag elfogadta. I. évfolyamos hallgatók költségtérítési díja: Ft/félév II. évfolyamos hallgatók költségtérítési díja: Ft/félév III. évfolyamos hallgatók költségtérítési díja: Ft/félév IV-V. évfolyamos hallgatók - - : Ft/félév Budapest, május 18.

20 15/2015. sz. Határozat A Kari Tanács május 15-én megtartott ülésén A Kari Tanács a 2015/2016. évi tanév beosztást az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta! A SEMMELWEIS EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 2015/2016 TANÉV BEOSZTÁSA Tanévnyitó ünnepély: szeptember 6. /vasárnap/ Első tanítási nap: szeptember 7. /hétfő/ Beiratkozási időszak: I. évfolyam: augusztus 31. /hétfő/ Tanulmányok folytatásának bejelentése: II-V. évfolyam: szeptember 1-4-ig Pótbejelentkezés: szeptember 8-10-ig Szorgalmi időszak: I-V. évfolyam: szeptember 7-től december 11-ig Vizsgaidőszak: I. félév I-V. évfolyam: december 12-től január 22-ig Ismétlő vizsgaidőszak: január ig II. félév Tanulmányok folytatásának bejelentése: I-V. évfolyam: január 25-től január 29-ig Pótbejelentkezés: I-V. évfolyam: február 3-4. Szorgalmi időszak:

21 I-IV. évfolyam: február 1-től május 13-ig V. évfolyam: február 1-től április 29-ig Vizsgaidőszak: I-IV. évfolyam: május 16-tól július 01. Vizsgaidőszak: V. évfolyam: május 02-től június 10-ig Szakdolgozat leadási határideje: február 15-ig Záróvizsga: V. évfolyam írásbeli /teszt/ június 13. szóbeli június Orvossá avatás: július 2. Szakmai /famulusi/ gyakorlat: I-III-IV. évfolyam július 1-től augusztus 31-ig Oktatási szünetek: október 22. (csütörtök) 9.30 tól október 23. (péntek) ünnepnap TDK Konferencia február Tanítási szünet a II.évf.-tól felfelé az első napon. Második naptól a szünet elrendelése kari hatáskörben kerül szabályozásra március 11. (péntek) március 14. (hétfő) pihenőnap március 15. (kedd) ünnepnap Tavaszi szünet március Egyetemi Nap április 19. (kedd) Budapest, május 18.

22 16/2015. sz. Határozat A Kari Tanács szeptember 18-án megtartott ülésén A Kari Tanács a Fogorvostudományi Kar megüresedett 1 fő szenátusi helyére vonatkozó választást lebonyolította, mely szerint Dr. Gerber Gábor, egyetemi docens, mb. dékán szenátorrá történő kinevezését egyhangúan elfogadta. 14 igen szavazattal Budapest, szeptember 18.

23 17/2015. sz. Határozat A Kari Tanács szeptember 18-án megtartott ülésén A Kari Tanács a Fogorvostudományi Kar dékáni álláspályázatára beérkezett pályázatot véleményezte és az alábbi szavazati aránnyal Dr. Gerber Gábor egyetemi docens kinevezését javasolja; Dr. Gerber Gábor egyetemi docens 16 igen 0 nem 1 tartózkodás Budapest, szeptember 18.

24 18/2015. sz. Határozat A Kari Tanács szeptember 18-án megtartott ülésén A Kari Tanács a Fogorvostudományi Karon már meglévő, Professor Emeritus címmel rendelkező professzorok, címmel járó juttatásának folyósítását továbbra is támogatja az alábbi szavazati aránnyal. Dr. Bánóczy Jolán egyetemi tanár 13 igen 1 nem 2 tartózkodás Dr. Fábián Tibor egyetemi tanár 15 igen 0 nem 1 tartózkodás Dr. Fazekas Árpád egyetemi tanár 15 igen 1 nem 1 tartózkodás Dr. Fehér Erzsébet egyetemi tanár 15 igen 0 nem 2 tartózkodás Dr. Szabó György egyetemi tanár 16 igen 0 nem 1 tartózkodás Dr. Zelles Tivadar egyetemi tanár 15 igen 0 nem 1 tartózkodás

25 19/2015. sz. Határozat A Kari Tanács szeptember 18-án megtartott ülésén A Kari Tanács a kari Szakdolgozat írás követelményrendszere szabályzat alábbiak szerinti módosítását; A SZAKDOLGOZAT általános KÖVETELMÉNYEI 4. oldal A dékán mentességet adhat szakdolgozat megírása alól annak a hallgatónak, aki: Első, második, harmadik helyezésben vagy dicséretben részesült (legfeljebb két szerző esetén) rektori pályamunkát írt Szakmai tudományos társaság pályázatán díjazásban részesült pályamunkát írt egyhangú szavazati aránnyal elfogadta! Budapest, szeptember 18.

26 20/2015. sz. Határozat A Kari Tanács szeptember 18-án megtartott ülésén A Kari Tanács a évi Záróvizsgákról szóló tájékoztatót egyhangú szavazati aránnyal elfogadta. Budapest, szeptember 18.

27 21/2015. sz. Határozat A Kari Tanács szeptember 18-án megtartott ülésén A Kari Tanács a évi felvételi eljárásról szóló tájékoztatót egyhangú szavazati aránnyal elfogadta. Budapest, szeptember 18.

28 22/2015. sz. Határozat A Kari Tanács szeptember 18-án megtartott ülésén A Kari Tanács az elmúlt vizsgaidőszak eredményeiről szóló tájékoztatót egyhangú szavazati aránnyal elfogadta. Budapest, szeptember 18.

29

Az egyes tárgyak előadóinak neve Kötelező tárgyak

Az egyes tárgyak előadóinak neve Kötelező tárgyak Az egyes tárgyak előadóinak neve Kötelező tárgyak Általános és fogászati radiológia Előadó: Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár (Orális Diagnosztikai Részleg) Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV. Előadó:

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A tantárgy elnevezése Kreditkó Előtanulmány Számonkérés d ELMÉLETI MODUL 1. szemeszter kötelező Anatómia,

Részletesebben

1/2006. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar 2006. február 17-én megtartott Kari Tanácsülésén

1/2006. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar 2006. február 17-én megtartott Kari Tanácsülésén 1/2006. sz. Határozat A Fogorvostudományi Kar 2006. február 17-én megtartott Kari A Fogorvostudományi Kar az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikán meghirdetett egyetemi tanári állás kiírásra

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) -

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: személyi döntések, minõségbiztosítás elsõként, Gyermekklinika-fejlesztés,

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198 FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 T Á J É K O Z T A T Ó I-II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK 9002K_N_2013 képzési program

Részletesebben

1/2004. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának március 26-i ülésén

1/2004. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának március 26-i ülésén 1/2004. sz. Határozat A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának 2004. március 26-i ülésén A 2004. évi, Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója címre érkezett javaslatokra az alábbi szavazati eredmények születtek

Részletesebben

A kredit rendszerû képzés mintatanterve

A kredit rendszerû képzés mintatanterve A kredit rendszerû képzés mintatanterve (2015/2016 tanév) 1. Ajánlott mintaterv 342 1. SZEMESZTER Általános és szervetlen kémia (gyak.) I. GYASKASKG1M Általános és szervetlen kémia I. GYASKASKE1M Bevezetés

Részletesebben

KARI TANÁCS HATÁROZATAI 2006. február 8.

KARI TANÁCS HATÁROZATAI 2006. február 8. KARI TANÁCS HATÁROZATAI 2006. február 8. A szavazati joggal rendelkezők közül jelen van:. Dr. DSc Székely Csaba egyetemi tanár, dékán 2. Dr. CSc Andrássy Adél egyetemi docens, dékánhelyettes 3. Dr. DSc

Részletesebben

1/2013 sz. Határozat A Kari Tanács március 8-án megtartott ülésén

1/2013 sz. Határozat A Kari Tanács március 8-án megtartott ülésén 1/2013 sz. Határozat A Kari Tanács 2013. március 8-án megtartott ülésén A Kari Tanács a Fogorvos tudományi Kar dékáni álláspályázatára beérkezett pályázatot véleményezte és az alábbi szavazati aránnyal

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK A 9002K_N tanterv, Alapozó ismeretek Érvényes: 2013/2014. tanév KREDITRENDSZER 1.A kreditrendszer alapfogalmai

Részletesebben

1/2007. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar március 10-én megtartott Kari Tanácsülésén

1/2007. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar március 10-én megtartott Kari Tanácsülésén 1/2007. sz. Határozat A Fogorvostudományi Kar 2007. március 10-én megtartott Kari A Fogorvostudományi Kar Tanács a szenátusi és kari bizottságokba az alábbi módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. A

Részletesebben

1/2014 sz. Határozat A Kari Tanács március 7-én megtartott ülésén

1/2014 sz. Határozat A Kari Tanács március 7-én megtartott ülésén 1/2014 sz. Határozat A Kari Tanács 2014. március 7-én megtartott ülésén A Kari Tanács az Egyetem címerével díszített arany pecsétgyűrű adományozására vonatkozó javaslatot az alábbi szavazati aránnyal Dr.

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar 3

Általános Orvostudományi Kar 3 FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK A fogorvos mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés képzési és kimeneti követelményei* A mesterképzési szak megnevezése Fogorvos (Dentistry) A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Jegyzőkönyv az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács a 2009. február 26-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács a 2009. február 26-án megtartott üléséről Jelen van: Dr. Hornok László Dr. Kozák János Dr. Gyulai Gábor Dr. Farkas István Dr. Fekete András Dr. Füleky György Dr. Heszky László Jegyzőkönyv az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács a 2009. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E DI TU DOMÁN Y EG Y E T E M ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó IV. V. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK A KREDITRENDSZERRŐL ÉS AZ EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERRŐL (ETR) (Klinikai modul)

Részletesebben

A PTE ÁOK Tanári Testületének ülése Az ÁOK Tanári Testületének és Kari Tanácsának ülései

A PTE ÁOK Tanári Testületének ülése Az ÁOK Tanári Testületének és Kari Tanácsának ülései TARTALOMALOM 2 A PTE ÁOK Tanári Testületének ülése Az ÁOK Tanári Testületének és Kari Tanácsának ülései Fogorvossá avatás (dr. Szabó Gyula) Gyógyszerészek avatása (dr. Szolcsányi János) Az angol királynõ

Részletesebben

2014/2015. tanév Szeged, 2014.

2014/2015. tanév Szeged, 2014. Tanévkönyv gyógyszerészhallgatók részére 2014/2015. tanév Szeged, 2014. Tartalom Bevezetés... 2 Dékáni Hivatal... 3 Oktatási naptár... 4 Kari Intézetek... 5 Oktatásban résztvevő társkari Intézetek és Tanszékek...

Részletesebben

A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 2009/2010. tanévben (11 féléves, egységes, osztatlan MSc képzés)

A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 2009/2010. tanévben (11 féléves, egységes, osztatlan MSc képzés) A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 009/00. tanévben ( féléves, egységes, osztatlan MSc képzés) FÉLÉV TANTÁRGY. félév. félév. félév. félév. félév 6. félév. félév 8. félév

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sajtó- és Kommunikációs Főosztály

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sajtó- és Kommunikációs Főosztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sajtó- és Kommunikációs Főosztály Batthyány-Strattmann László születésének 140. évfordulója alkalmából kitüntetéseket adott át Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter

Részletesebben

A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. a) A doktori iskola adatai: Neve: Kémia Doktori Iskola Tudományterülete: természettudomány Tudományága: kémiai tudományok

Részletesebben

Tanulmányi tájékoztató 2007-2008

Tanulmányi tájékoztató 2007-2008 Tanulmányi tájékoztató 2007-2008 Miskolci Egyetem 3515 Miskolc-Egyetemváros Rektor: Prof. Dr. Patkó Gyula Egészségügyi Fıiskolai Kar 3508 Miskolc Mész u. 1. Dékán: Dr. Peja Márta OM azonosító: FI 87515

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER Szül. hely és idő: Debrecen, 1974. december 13. Állampolgárság: Magyar Cím: 4225 Debrecen, Platán utca 12. e-mail: petkom@kih.gov.hu (publikus) TANULMÁNYOK:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

A Kari Tanács 2012. április hó 13. napján megtartott ülésének határozatai

A Kari Tanács 2012. április hó 13. napján megtartott ülésének határozatai Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2012. április hó 13. napján megtartott ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Kari Tanács 2012. április 13. (péntek) 14

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Budapest, 2011. november

Budapest, 2011. november Előterjesztő: Dr. Tulassay Tivadar rektor ELŐTERJESZTÉS a Semmelweis Egyetem Szenátusa számára a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Foglalkoztatási követelményrendszerének módosításáról

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR. KARI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014-es tanév. OM azonosító: FI 87515

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR. KARI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014-es tanév. OM azonosító: FI 87515 MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KARI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014-es tanév OM azonosító: FI 87515 Az Egészségügyi Kar bemutatása A Miskolcon 1998-ban újraindult egészségügyi főiskolai képzés 2001-ben a Miskolci

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

1. félév. 15 60 5fgy 38 propedeutika II. Orális biológia 15 15 K 40

1. félév. 15 60 5fgy 38 propedeutika II. Orális biológia 15 15 K 40 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

A Fogorvostudományi Kar története

A Fogorvostudományi Kar története Debrecen Debrecen Magyarország második legnagyobb és legnépesebb városa, lakossága meghaladja a 200 000 főt. Az ország keleti részén fekvő Debrecen a Tiszántúl és Kelet-Magyarország történelmi, kulturális

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Hatályos: A 2014/2015. tanév II.

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Hatályos: A 2014/2015. tanév II. A BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2014/2015. tanév II. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 20 A HALLGATÓI

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

LEKTORAINK (2015/5/3)

LEKTORAINK (2015/5/3) LEKTORAINK (2015/5/3) dr. jur., lic. jur. can. Hámori Antal Ph.D Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Vendéglátás Intézeti Tanszék, főiskolai docens a Magyar

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT 2007. 1 1 Egységes szerkezetben a módosításairól szóló CCXLII/2007. (XI. 26.) Szen. sz., a CCLXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz., a XXXII/2008. (III. 31.) Szen.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZEMÉLYI ADATOK Név: Születési hely: Pécs Dr. Medve Anna Születési idő: 1953. március 7. Beosztás: egyetemi docens, szeminárium-vezető (Általános Nyelvészeti és Anyanyelvi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 01-től EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Bp., Ecseri út 3.) Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (1071 Bp., Damjanich utca 41-43.

Munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Bp., Ecseri út 3.) Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (1071 Bp., Damjanich utca 41-43. Ö N É L E T R A J Z Név: Gereben Ferencné Várbíró Katalin Munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Bp., Ecseri út 3.) Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (1071 Bp., Damjanich utca 41-43.)

Részletesebben

Dékáni vezetõi értekezletek

Dékáni vezetõi értekezletek 2 TARTALOMALOM Dékáni vezetõi és klinikaigazgatói értekezletek A Centrum hírei Kari tanácsülés A Doktori Tanács, a Kurrikulum Bizottság és a Gyógyszerterápiás Bizottság ülése Külügyek; sikeres pályázatok

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Demonstrátori Szabályzata

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Demonstrátori Szabályzata I. A demonstrátor meghatározása, a demonstrátori megbízás célja A SZTE Általános Orvostudományi Kara oktató-kutató munkájának

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2010. évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2010. évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2010. évi határozatai Győr 2010 1 1/2010. (02.17.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Tanácsa a

Részletesebben

SZAKMASPECIFIKUS TANTÁRGYAK 2014.

SZAKMASPECIFIKUS TANTÁRGYAK 2014. 1. Aneszteziológia és intenzív terápia 2. Arc- állcsont- és szájsebészet 3. 4. Bőrgyógyászat 5. Csecsemő- gyermekgyógyászat 6. Érsebészet 7. Fizikális medicina-és rehabilitációs orvoslás 8. Foglalkozás-orvostan

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 1. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16. Módosítva: 2014. január 21., hatályba lép:

Részletesebben

Dr. med. habil Tamás László Klinika Igazgató Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Dr. med. habil Tamás László Klinika Igazgató Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Kedves Kollégák! Az első és reményeim szerint hagyományt teremtő Budapesti fül-orrgégészeti továbbképző konferencia meghívóját tarják a kezükben. A háromnapos rendezvényünk célja, hogy két nagy témára

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

2012. június 29-én, Semmelweis Ignác születésének 194. évfordulója alkalmából Balog Zoltán miniszter úr szakmai kitüntetéseket ad át.

2012. június 29-én, Semmelweis Ignác születésének 194. évfordulója alkalmából Balog Zoltán miniszter úr szakmai kitüntetéseket ad át. 1 2012. június 29-én, Semmelweis Ignác születésének 194. évfordulója alkalmából Balog Zoltán miniszter úr szakmai kitüntetéseket ad át. SEMMELWEIS-DÍJAT adományoz: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye betegellátásának

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER fl é 2010. szeptember 9. Felvettek száma 2010 ben Nappali litagozatont Rendes felvételi eljárásban: 60 Levelező eeeő tagozatonato Rendes felvételi eljárásban: 15 Pótfelvételi:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Kód Tantárgyak Előfeltételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. T. A001 Exegetikai alapdolgozat B040

Részletesebben

A képalkotó diagnosztika jogi vonatkozásai

A képalkotó diagnosztika jogi vonatkozásai Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi A képalkotó

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA A konferencia célja: A társadalmi és a természeti változások környezeti hatásaiból adódó

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezői: Pécsi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/3 (2005 March 15, Tuesday) -

SZTE Hírlevél 2005/3 (2005 March 15, Tuesday) - SZTE Hírlevél 2005/3 (2005 March 15, Tuesday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: tanácsülések, új EHÖK elnök, népegészségügy, Emeritus Klub

Részletesebben

Kitüntetések március 15-e alkalmából

Kitüntetések március 15-e alkalmából Nemzeti ünnepünk alkalmából számos egészségügyi szakember vehetett át magas szintű állami elismerést. Gratulálunk dr. Bitvai Katalinnak és dr. Kizman Antalnak Pro Sanitate-díjukhoz! A Magyar Köztársaság

Részletesebben

T A N T Á R G Y A D A T L A P és tantárgykövetelmények Cím:

T A N T Á R G Y A D A T L A P és tantárgykövetelmények Cím: T A N T Á R G Y A D A T L A P és tantárgykövetelmények Cím: é p ü l e t m o d e l l e z é s é s f o t ó z á s Tárgykód: T E N A 1 7 1, T E N K 1 7 1, T E L K 1 7 1 Heti óraszám 1 : 0 e a, 2 g y a k, 0

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2015. évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2015. évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2015. évi határozatai Győr 2015 1/2015. (02.18.) SZ. HATÁROZAT személyére (Dr. Szunyogh László, Venesz Norbert) tett javaslatot egyhangúlag

Részletesebben

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó 2014/2015. 10. szám Közérdekű közlemények A Kari Tanács következő ülésére 2015. június 18-án 14 45 órai kezdettel kerül sor a fszt. 4. számú

Részletesebben

Nappali tagozat félévi óraszáma: 28 elmélet + 42 gyakorlat Levelező tagozat félévi óraszáma: - Kredit: 5

Nappali tagozat félévi óraszáma: 28 elmélet + 42 gyakorlat Levelező tagozat félévi óraszáma: - Kredit: 5 A tantárgy neve: Szülészet-nőgyógyászat III. Tanszék neve: Ápolási Tanszék Tantárgyfelelős neve: Dr. Birinyi László, egyetemi adjunktus Ajánlott félév: VI. Tantárgyi kód: EFH5089 Nappali tagozat félévi

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2013/2014 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében II. BETEGBIZTONSÁGI KONFERENCIA A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében TERVEZETT PROGRAM Budapest, Danubius Health Spa Resort Helia 2016.03.31.-04.02.

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2015/2016 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. XI. fejezet. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. XI. fejezet. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1 Szervezeti és Működési Szabályzat XI. fejezet A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Egyetemi doktori iskola (Sz. 1.-Sz. 6.) Egyetemi Doktori Tanács (Sz. 7.- Sz. 24.) Az Egyetemi

Részletesebben

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ - Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2016. július havi orvosi beosztás

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ - Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2016. július havi orvosi beosztás Magyar Honvédség Egészségügyi Központ - Járóbeteg Szakrenlő Intézet Általános sebészeti Dr. Medzihradszky László 71-339 K2 047 A délutános renlés az osztályos munkarendtől függően történik. Audiológia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 346 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 4. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 21. számú melléklete. Az Általános Orvostudományi Kar

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 21. számú melléklete. Az Általános Orvostudományi Kar A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 21. számú melléklete Az Általános Orvostudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2015 Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

Pszichológia II. gyak. Simon Nóra. Kissné Dányi Éva. Pedagógia II. gyak. 40-41. 51. Prof. Dr. Takács Sándor 9. Megelızı orvostan és

Pszichológia II. gyak. Simon Nóra. Kissné Dányi Éva. Pedagógia II. gyak. 40-41. 51. Prof. Dr. Takács Sándor 9. Megelızı orvostan és Egészségügyi gondozás és prevenció I. 2010.03.16 HÉTFİ KEDD 9.30-ig Angol nyelv II. Német nyelv II. 9, 10, 56, 57.30-ig 2 hetente 2 óra Bioetika Dr. habil. Szabó László SZERDA CSÜTÖRTÖK Testnevelés TT

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

KURZUSKÍNÁLAT 2013/2014 tavaszi félév

KURZUSKÍNÁLAT 2013/2014 tavaszi félév Szervezeti egység: Személyiség-és Egészségpszichológia, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Kapcsolattartó: Markó Krisztina KURZUSKÍNÁLAT 0/0 tavaszi félév Tárgy kód PSZB-05, PSZB0-05 PSZB-05, PSZB0-05

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON?

MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON? MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON? A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretköröket 5 tantárgycsoportban oktatjuk: természettudományos és mérnöki alapismeretek

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG SZAKVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ JELENTKEZÉSI LAP ÉS VIZSGANAPTÁR 2016. február 2016. június közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A

Részletesebben

Neurológiai Klinikája

Neurológiai Klinikája 1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT Neurológiai Klinikája Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános és bevezető szabályok 1) A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi

Részletesebben

Mikor és hova gyere?

Mikor és hova gyere? Jogi ismeretek kurzusok 2012/2013.2. félév Mikor és hova gyere? Minden csütörtökön. itt, ebben a tanteremben (A/IV. előadó) 14:00-15:30-ig tart az előadás. 1 Kik fognak oktatni? Dr. Bánhegyi Gabriella

Részletesebben

RÉSZLETES PROGRAM. 2012. szeptember 13., csütörtök

RÉSZLETES PROGRAM. 2012. szeptember 13., csütörtök RÉSZLETES PROGRAM 2012. szeptember 13., csütörtök 10:00-10:15 Megnyitó Rubin terem Dr. Pásztélyi Zsolt, a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke 10:15-12:30 Egészségpolitikai

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM oldal JOGSZABÁLY 2007. évi CIV. törvény a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról... 2689 HATÁROZATOK 142/2007. (VII.

Részletesebben