TETÔPONT. e ég e t t v é d e l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TETÔPONT. e ég e t t v é d e l"

Átírás

1 TETÔPONT m a g a z i A C r e a t o H u g a r y K f t. i d ô s z a ko s h í r m a g a z i j a m á r c i u s A védelem, amely tűzbe születik A kerámia egób tetőcserépbe égetett védelemről az egób godoskodik, amely gyártás sorá a tetőcserép részévé válik, em csupá széppé, selyemféyűvé, de még tartósabbá is téve azt. Egy műemlék méltó megújulása A Creato évi Tetőszépségverse yéek első díját a sátai műemlékkastély tetőfelújítása yerte. Iterjú a tetőfedő mesterrel a oldalo % te e ég e t t v é d e l em b os Kerámia ívek Dáiából: a hullám metaforája The Wave - Hullám. Az észak-európai építészeti formayelv tipikus példája Creato Toality kerámia homlokzatburkolattal. Exkluzív egób kollekció A részvétel em lehetett mérlegelés tárgya 3 millió Ft értékű termékfelajálással idé is a Creato a Várépítő pályázat egyik legjeletősebb támogatója. Pályázat gyermekitézméyek és műemlékek számára. az új is jó. Csak jó legye. Kerámia tetők megújítása műemlékvédelmi szempotból A fa látváya és a szálcemet Cedral burkolat Alacsoy hajlásszögű tetők Beégetett tartósság Ne legye részletkérdés Kiegészítők és új szíek 2012-be Szakmai együttműködés tetőfedők számára A FéyAktív ház egybe Levegőaktív ház is A soproi bíróság régi-új épülete Külöleges felület egy külöleges küldetéssel Tamási: szálcemet burkolat a redelőitézete Várépítő pályázat 2011: három Creato tető épül A részvétel em lehetett mérlegelés tárgya Egy műemlék méltó megújulása A sátai felújított műemlékkastély lett a legszebb Creato tető A Lafarge felvásárlásával új stratégiai piacoko az Etex-csoport Síkpala az Eterittől Kerámia ívek Dáiából, avagy a Hullám metaforája Építész kirádulás a Duátúlo Várja Öt a Creato a Costruma A pavilo 111/D stadjá!

2 Kerámia műemlékekre hagolva az új is jó. Csak jó legye. Ráday Mihály, a Város- és Faluvédők Szövetsége (Hugaria Nostra) elöke, Kossuth-díjas alkotó írása és fotói Bevallom, ma sem tudom megkülöbözteti utcáról ézve, melyik cserepet melyik cég gyártja. Nem tudom, tudja-e azt az egyik termék, mit a másik, meyire tartós, s meyi ideig jár vele garacia Egyetle dolgot figyeltem meg most már több mit három évtizedes városvédő civil mukáskét és televíziós műsorkészítőkét is, azt, hogy illik-e az a tetőfedés arra az épületre, abba a köryezetbe, ahol va, vagy em. Ez a szempot vezérel akkor is, amikor a műemlék épületek, vagy a gyermekitézméyek felújításáak megsegítésére felajálott építőayagok sorsáról dötük a már évtizedes hagyomáyokkal redelkező Jövővár pályázatok elbírálásáál a zsűribe. Nagy élvezet volt midig is felézi a házakra, felfedezi a sajátosságaikat, az azoosságokat és a külöbségeket, megtauli, mi a hagyomáy, s megfigyeli, hogya kezdik ezt újra figyelembe vei az ország bizoyos tájai, települései. Egy időbe, s ez az időszak a hazai kultúrtörtéetbe sajos elég sokáig, évtizedekig tartott, csak a praktikum és az olcsóság 2 Tetőpot magazi számított, a hagyomáy, a stílus, a karakter alig. Eltűtek a házak homlokzati díszítméyei, domborművek, stukkók, mozaikok, festések, de a legegyszerűbb homlokzati, vagy lépcsőházi, kapualji dekoratív elemek is, ideértve az ereszek, ereszaljak díszműbádog-, és kovácsoltvas tartóelemeit is. Talá ics is erre jobb kifejezés: lesimázták a házakat. A redszerváltás utá az igatlaok magákézbe kerülése megcsillatotta aak reméyét, hogy az egyhagúsítás kora utá újra jö a differeciált godolkodás, esély yílik a házakak egyedi, s eredeti mivoltukhoz közeli módo bekövetkező felújítására. Láttuk is erre számos jó példát. Meg arra is, hogy az alacsoy áro birtokba, birtokhoz jutott bérlők azutá pézt csiáltak a tulajdoukból, s az új gazda em házat vett, haem építési telket, s akkét is viselkedett (s ilye példa ma is sok va), mit akiek a tulajdoába lévő ház leromlása, elpusztulása az érdeke. godjaiak megoldása mellett - a tető kijavításával, vagy teljes rekostrukciójával, átépítésével kezdik. De ez logikus is. A Tetőpot -ba tehát essék szó pot a tetőkről ebbe az írásba. Hisze az előbbiek mellett még ott va az a regeteg tető, amiek a megépítéséél, vagy kijavításáál a szükséges és odaillő ayag, illetve megoldás helyett valami olcsóbbat választottak. Ezekek a korrekciójára is szükség va/lesz, az időközbe továbbromló további régi házak felújításá túl is. Nem teém le a voksomat egyetle tetőfedő ayag mellett sem. Hisze va, ahol a zsuppak, va ahol a ádfödélek, a fazsidelyek, a bádogozásak, vagy (Magyarországo elvétve) a természetes paláak va hagyomáya. Egy bizoyos bordós-barás szíű palát műemléki paláak is eveztek az elmúlt évszázadba, s ma is jellegzetes burkolata a Parlametek éppúgy, mit a Vár-béli Hilto szállodáak, vagy Szécséy kastélyáak például. A (godatla, avagy godos) károkozás midig a tetőél kezdődik. Egy-két szádékosa elmozdított, vagy csak godatlaul helyre em igazított cserép, ki em javított leszakadt, lyukas eresz, yitva hagyott tetőablak elég gyorsa hozzájárul ahhoz, hogy a ház előbb-utóbb a em gazdaságos felújítai kategóriába kerüljö. Aztá eek a fordítottja is igaz. Amikor egy házat felújítaak, azt a szigetelés Újabb patiás köryezetbe eheze elfogadható a műayag elemekből készülő födém. Érdekes úgy sétálgati egy kisebb, vagy dombok közt fekvő települése, ahol a házak mérete, fekvése megegedi, hogy lássuk a tetejüket is, háy féle megoldás létezik éha egyetle házo is! Nagy valószíűséggel em lehet mide hibát javítai, amit az elmúlt évtizedekbe Magyarországo elkövettek. Nem lehet megváli a fésűs beépítésű falvak utcái dölyfösködő loggiás, sátortetős, vagy a település karakteréél jóval magasabb házaktól, regeteg muka a lakótelepek óriásaiak víz- és hőszigetelése. De sok mide javítható, helyreállítható, ha lassa is, részletekét akár. Lehet, ahogy teszik is, a tetőél kezdei. Ráadásul külöös és külöleges fela dat a lapos tetős házak megkalapolása, rájuk új (akár haszosítható belső teret eredméyező) magas tető építése is. Sokszor hallottam arról beszéli, mit lehet és mit em már ami például a tetőket illeti. Mi legye a műemlékesek hozzáállása, véleméye általába, s milye iráyelvek szerit dötseek egyedi esetekbe? 2011-be befejeződött az az előző év őszé megkezdődött folyamat, amelyek eredméyeképpe a kormáyzat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékességi köréből kivette az egedélyezési eljárásokat és áttette a megyei kormáyhivatalokhoz ezt a jogkört. Ettől kezdve a KÖH-él az elvi iráyítás maradt, a kokrét itézkedések pedig a helyi állami szervezetekhez kerültek. Lehet, hogy Mezős Tamás, az ezt az átszervezést megelőző kor utolsó hivatali elöke pot időbe kérte fel, bízta meg éháy kollegáját, beosztottját, hogy godolják át, beszéljék meg és vessék papírra azokat a legfotosabb elveket, amelyek yomá a műemlékkét védett igatlaok tetejéek kérdésébe célszerű eljári be meg is alakult a cserepes mukacsoport, melyek voltak művészettörtéész és építész tagjai csak úgy, mit pestiek és vidékiek egyarát. Meg is próbálták összefoglali, ami az ország műemlékeiek és a műemléki területek építméyeiek tetőfedésével, héjazatával kapcsolatba az általáos kivitelezési gya- korlat egységessége érdekébe, a közös szemlélet kialakítása céljából lehetséges. Elvégezték a muka és egyeztetések sorá a fogalom-meghatározásokat, ahogy ezt redeletekél, törvéyekél, a jogszabályokál általába midig megteszik a jogalkotók. Valóba em midegy, hogy tetőjavítás, vagy tető helyreállítás, hogy állagmegóvás, vagy átalakítás, korszerűsítés, műemlékfetartás, vagy műemléki helyreállítás törtéik. Fotos, hogy a műemlékek teteje, héjazata védett értékkét vizsgáladó, kezeledő, s eek megfelelőe hozzáyúlás előtt előzetes műemléki kutatásra va szükség. Természetese a kisebb felületeke elvégzedő tetőjavításra ez em voatkozhat. Fotos az a pot, miszerit: a héjazatra és a tető elemeire is voatkozik az ayagába törtéő megőrzés-megtartás általáos műemléki követelméye a műszaki biztoság határai között. Aztá az, hogy a cseréptetők megjeleésébe is érvéyesítei kell a műemlékekre jellemző időtéyező esztétikai kíváalmát, a régi, haszálható ayagok megtartása által. A szöveg kitér jó éháy részletkérdésre is. Külöös figyelmet kell fordítai a hagyomáyos tetőrészletek, techológiák alkalmazására, megjeleítésére (oromszegés, habarcsolt részletek, hóvágó kampó, tetőszellőzők, tetődíszek, stb.) Lehetőleg kerüli kell a művi (mesterséges) öregség-kép egyes változatait. A héjazat megválasztásakor előybe kell részesítei a hagyomáyos, kutatással igazolt eredeti, vagy a területre jellemző héjazatok alkalmazását (fazsidely, kőpala, stb.) Nem elfogadhatók a legújabb héjazati ayagok alkalmazása műemlékeke és műemléki területeke, kivéve, ha ezek igazolta eredetiek (bitumees zsidely, betocserép, táblás fémlemez, műayag- és cserepes lemez). Kerüledők az új fedések redszerébe kialakított, de műemléke idege elemek (tetőszellőzők, hófogók, kúpcserép, stb). Kategorikusa leszögezik az ayagba, hogy em alkalmazhatók műayag vagy műayag bevoatú elemek. A cserépfedésekkel kapcsolatba összeállítottak egy preferecia-sort. Amit ajálaak: először a meglévő, törtéeti héjalás megőrzése; másodszor a máshoa származó, a terület jellemző botott cserép felhaszálása; harmadszor botott és új cserép vegyes haszálata; egyedszer új, atúr agyagcserép alkalmazása; ötödször új, kevert formájú és áryalatú cserépredszer kialakítása; hatodszor új, előpatiázott cserép haszálata. Tehát ez utóbbi az, amit még elfogadhatóak ítélek, de lehetőleg kerüli kellee! Sok víz lefolyt azóta az ereszeke. Így azt modhatjuk, az ajálások sokszor megmaradtak valóba az ajálások szitjé. Tetőpot magazi 3

3 Kerámia műemlékekre hagolva Mit ahogy az is mid, ami a emes cél eléréséhez szükséges ösztözés megfogalmazására, illetve aak keresztül vitelére voatkozik. A támogatási redszerek em alakultak ki Magyarországo máig sem, bár a művelt világ közigazgatásába máshol már természetesek. Személyes tapasztalatom is az, hogy más országokba kifizeti az állam, a tartomáy, a megye, a település mikor melyik azt a külöbözetet, ami az egyszerű tetőfedés és egy boyolultabb, a helyi műemléki előírások betartatása miatt drágább megoldás között feáll. Ezt építési jogszabályok, adókedvezméyek is serketik. Náluk az építésügyi előírások mide megváltozásáál - ideértve a műemléki törvéyt, vagy legújabba a világörökségi törvéyt felmerül a támogatás, ösztözés pézügyi feltételeiek jogszabályi megfogalmazása, jogredbe illesztése. Aztá midig elmarad. Mide kormáyzat számára eddig fotosabb volt az adókat beszedi és újra elosztai, mit egyémely adókedvezméyel serketei az épített- és a természeti örökség megóvását, az előírásokhoz, a bütetési lehetőségek sorához hozzátei az ösztözések, támogatások redszerét. E sorok szerzője több mit harmic éve küzd azért, hogy ebbe a kérdésbe törtéje végre előrelépés. A műemlékes cserepes csoport ajálásai között is megtaláljuk a támogatási módozatok kidolgozásáak szükségességéről szóló javaslatot. Figyelemre méltó az is, hogy a szakemberek ajálják a meglévő ayagok megtartása érdekébe ( ) egy új szervezet felállítását. Érdekes, hogy hasoló dolog magákezdeméyezésbe már létezik, igaz em cserép, haem padlóburkoló lapokkal kapcsolatba. Egy hollad férfi felvásárolja a lebotott házak terazzó padló-lapjait, letisztítja azokat, Baraya megyei 4 Tetőpot magazi kis házába kiállításo mutatja be a választékot, s újra- értékesíti a kisebb-agyobb tételeket. Rejtélyes, hogy a házak külöböző újra haszosítható elemeiek begyűjtése, tárolása, értékesítése még meyire em megy áluk. A műemlékesek ajálásai között így szerepel ez a kérdés: meg kell teremtei a lehetőségét és módját a tetőfelújítások vagy botások sorá feleslegessé váló héjazati ayagok ismételt felhaszálásáak azok kereskedelméek élékítése által. Szomorú saját tapasztalatom is va. Éppe Kőszege jártam, amikor a Jurisics tére újra cserepezték a templom tetejét. A lebotott régebbi cserepet egy hosszú (talá kukákból összeszerelt) csövö dobálták le egyeese a sittes kotéerbe. Mid összetört persze. Nyilvávaló butaság, vagy godatlaság az, ami törtét. Maapság már seki sem voja kétségbe, hogy em lehet mide régi épületet másodlagos felhaszálású cseréppel fedi, s ez ügybe a műemlékesek hozzáállása is egedékeyebb, sokkal. Azoba ott, azoko a helyeke, ahol lehet, tisztességgel meg kée őrizi a botott ayagot, hisze az felhaszálható lee valahol, máshol, újra. Ráadásul még lehete gazdaságos is, mert kereskedelmi forgalomba is újraértékesíthető a jó miőségű építőayag. Így közvetve modhaták a kecske is jól lakik, a káposzta is megmarad Kerámia tetők megújítása műemlékvédelmi szempotból Iterjú Adorka Miklós szombathelyi egyházmegyei főépítésszel A léyeg az, hogy ma már sekiek sics kifogása a már messziről pirosló új cserépfedések elle régi, műemléki védettségű épületeke sem, de vaak helyek, ahol az a régi felfogás is érvéyre juttatható, amely a botott ayagok újrahaszosítását szorgalmazza. Az összes taulság, javaslat tulajdoképpe a cserepes szakmáak ismerős már, mégis fotos lehet így összefoglali újra. Egy-két modatra talá még érdemes felhívuk a figyelmet. Így szól az egyik: egyeztetéseket kell kezdeméyezi a tetővel kapcsolatos gépészeti kérdések műemlékbarát megjeleéséek biztosítására (gázkéméy-fej, klíma, kéméytisztító járda, stb.). És íme a másik: a gyártókkal való kapcsolatfelvétel útjá el kell éri, hogy azok termékfejlesztési terveibe megjelejeek egyedi kialakítású, kis számba készítedő termékek, valamit hagyomáyos tetőrészletek és techológiák, valamit kiegészítő megoldások. Szeritem mid a két felvetés evidecia ma már. Meg az is, egyébkét, hogy a közvéleméy formálásába is kell lépeseket teie midegyik érdekelt félek. Magam is ezzel foglalkoztam több mit harmicegy évig a televíziós városvédő műsor ös szeállításáál, elkészítéséél, hogy épített örökségük megismerésére, megbecsülésére serketsek adásról adásra Most is ez törtéik, amikor a hagyomáyos tetőfedéseket propagálom itt, a szakma folyóiratába, meg azt is, hogy az új is jó. Csak jó legye. A jó ayag, a miőség és hozzáértés élkülözhetetle a ádazásál éppúgy, mit a cserepezésél. Régebbe is készült gyegébb alapayag, dolgoztak kotárok, s ma is készül elsőragú muka elsőredű ayagok felhaszálásával. Ez utóbbiról is volt módom meggyőződi, számos helye járva az országba. Vagyis, ahogy Kaziczytól taultuk: Jót, s jól! Ebbe áll a agy titok októberébe a Creato által szervezett építész kirádulás egyik kiemelt állomása volt a szombathelyi Székesegyház Creato tetőcseréppel felújított tetőszerkezetéek megtekitése, amely a résztvevők között méltá vívta ki az egyik legizgalmasabb program címet. Kivétel élkül ámulatba ejtett midekit a templom eredeti tetőszerkezetébe feltáruló látváy. Akkor a Székesegyház felújítási mukálatairól Adorka Miklós tartott helyszíi szemlével egybekötött előadást, s eek kapcsá most a Szombathelyi Egyházmegyébe folyó műemléki tető felújítási mukálatokról kérdeztük. Milye típusú műemlék épületek esetébe beszélhetük kerámia tetők felújításáról a Szombathelyi Egyházmegyébe? A hagyomáyos kerámia tetők alkalmazása elsősorba a műemlék templomok felújításáál, valamit a műemléki védettség alatt lévő egyéb egyházi épületeik (plébáiák, iskolák, közösségi épületek, stb.) felújításakor merülek fel. Milye szempotok szerit választaak tetőcserepet a műemléki tetők megújításához? A felújításokhoz haszálható cserép típusát, szíét, méretét, felületi megjeleését a Vas megyei Kormáyhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, mit elsőfokú építési hatósággal törtét előzetes tervezői egyeztetés sorá határozzák meg, figyelembe véve az épület korát, stílusát valamit az eredeti homlokzati kialakítást. A végleges dötésél fotos a cserép esztétikai megjeleése, ayagáak szítartása, a felületi víztaszító képesség mértéke és a termékre vállalt garacia. igyekszik előre elemekét meghatározi az elvégzedő feladatokat. A problémákat általába a meglévő szerkezetek agy keresztmetszeti mérete, fesztávja, a beavatkozáskor az alátámasztási helyek közti agy távolság áthidalása, emiatt egyedi segédszerkezetek alkalmazásáak szükségessége, a kiváltáskor előforduló boyolult csomópoti kialakítások okozzák. Más esetekbe az acélgeredás megerősítés godos kivitelezése és a szükséges agyméretű ayagok mozgatása is jeletős godokat okozhat. Mideze problémákat az alapos előkészítéssel lehet mérsékeli. Költségvetési szempotból meyivel drágább egy műemlék épület tetőfelújítása egy em műemlékiél? A felsorolt, agyrészt egyedi méretű ayagok beszerzése, a szállítás boyolultsága, a helyszíi ayagmozgatási ehézségek, a hatósági egyedi előírások miatt mide műemléki tetőről elmodható, hogy drágább, mit egy hagyomáyos tető felújítása. A többletköltségek mértékét, midig az egyedi tervek alapjá kidolgozott tételes árajálat alapjá lehet meghatározi. Az eddigi tapasztalatok alapjá kb %-os árövekedéssel kell kalkuláli a műemlék tetők felújításáál. Szükséges-e külöleges felkészültség, tapasztalat egy barokk, klasszicista stb. műemléki fedélszékél? Véleméyem szerit a műemléki tető felújításához külöleges felkészültség em kell, viszot mide a szakma mesterszitű miősítéséhez szükséges ismerettel, tapasztalattal, gyakorlattal hiáytalaul redelkezie kell a szakemberekek, és még az alábbi szemlélet elsajátítása is elegedhetetle: szakembereik saját mukájukkal szembei maximális igéyességi követelméye; a régi szerkezeti redszerek statikai működési elvéek ismerete; alázat a régi szerkezetek irát, vállalják a boyolultabb csomópotok türelmes, alapos elkészítéséek többlet idő és eergia igéyét; Milye problémák merülhetek fel a műemlékek tetőfelújítása sorá? A tetőszerkezet elemeiek felújításához alapvetőe szükséges a részletes statikai kiviteli terv és faayagvédelmi szakértői véleméy elkészíttetése. Ez a két dokumetum átgodolt, em kapkodó, mide részletre kiterjedő mukavégzés vállalása; mukabiztosági előírások maradéktala betartása, betartatása. A cserepek felrakásáál va-e valami külöleges szempot, amire külööse figyeli kell? A techológiai előírásoktól eltérő, külöleges cseréprakások csak mitás, több eltérő szíáryalatú cserép egyidejű haszálata sorá alkalmazott tetőfelületek sorá va szükség. Az ilye felületek kialakításáál midig külö egyeztetés, potos ayag meghatározás, rakási aráy meghatározása, esetleg egyedi mita részletrajzi kidolgozása, mita felületek elkészítése szükséges. Külöleges odafigyelést igéyelek az íves felületek cserépfedéséél a cserép vágások szabályos, előre megtervezett, sugáriráyú voal meté törtéő elvégzése és az eszeriti fedés elkészítése. Előfordult-e, hogy egyedileg gyártott cserepet kellett alkalmaziuk? A jeleleg előkészítési fázisba lévő Jáki templom tetőfelújításáál kell kettős hódfarkú cserépfedést elkészítei úgy, hogy egy típusú cserép három eltérő szíáryalatú felületéből kell kiraki a tető felületét egyedi aráyú keveréssel, mitafelület előzetes elkészítésével. Milye elvárásokak kell megfeleli a KÖI felé egy műemléki tető felújításakor? A műemléki tetőfelújításokat mide esetbe építész által kidolgozott egedélyezési terv alapjá a már az előzőekbe említett Tetőpot magazi 5

4 statikai kiviteli terv és faayagvédelmi szakvéleméy csatolásával lehet egedélyezteti. A KÖI mide egedély kiadásáál fő szempotak tartja, hogy ha a faayag állapota megfelelő, ekkor csak elemcserés felújítást lehet elvégezi, esetleges utólagos megerősítési mukákkal. Csak külölegese idokolt esetbe ha a faayag több mit 70%-a erőse károsodott és ics értelme az elemcserékek lehetséges a régivel midebe megegyező új tetőszerkezet építése. A tetőfelületek esetébe is mérlegelésre kerül, hogy új kerámia cserép felület, vagy régi cserépből rakott eredetihez hasoló megjeleésű tetőfelületet, avagy vegyes rakású tetőfelület kerüljö kialakításra. Az egedélyezéskor kerül meghatározásra a tetőfelülete alkalmazadó bádogos felületek ayagmiősége, csomópoti kialakítások is. Mely műemlékek várak tetőfelújításra a Szombathelyi Egyházmegyébe? Az Egyházmegye területé jeleleg az EMVA pályázatok, a vidéki örökség megőrzése célterülete keretébe elyert templomok felújítási mukái zajlaak, amelyekek idei évbe el kell készüliük. Ezek zömébe külső homlokzati és tető felújítási mukák. Reméljük, hogy a következő kiírási szakaszba is több templomuk tud majd megújuli. Emellett az Egyházmegye tulajdoába lévő épületek felújításai is terv szeriti ütembe törtéek. Ismeri-e a Várépítő pályázatot? Ige. Az egyik templom felújításáál 2009-be pályáztuk a Várépítő pályázat elődjéhez a tetőfedő és homlokzatfelújító ayagra, de sikerteleül. A Várépítő pályázat véleméyem szerit az egyéb pályázati forrásból em megvalósuló beruházások támogatásához adhat segítséget. Záráskét had említsem meg a tavalyi évbe elkészült Szombathelyi Székesegyház tető felújítási mukáit, amelyél a fet említett problémák midegyikét meg kellett oldai úgy, hogy a tetőgeric 36 m magasa volt, 3600 m 2 cserépfedést és új lécezést kellett elkészítei, a megerősítési és elemcserés mukákat a 15 m fesztávú, többszites tetőszerkezetéél, ötletes segédszerkezet alkalmazásával lehetett megoldai. A statikus tervező, az ács-tetőfedő kivitelező és mide alvállalkozó szakembere átlago felüli miőségű, alapos mukavégzéssel járult hozzá a sikeres tetőfelújításhoz. A fa látváya és a szálcemet Cedral burkolat A fa emes, orgaikus ayag, amelyet soka előszeretettel alkalmazak az épület látszó és takart felületei egyarát. Vaak olya alkalmazási területek, ahol em lehet, vagy em is szabad helyettesítei a fát, ám számos olya is található, ahol ezt érdemes átgodoli. Mi a helyzet a homlokzatburkolatokál? A fa látváya akár díszítő motívumkét, akár teljes homlokzati burkolatkét dekoratív megoldás. Köyűszerkezetes épületeke, köyű szerelhetősége és kis ösúlya miatt, mit tartó szerkezeti-, mit burkolóayag is ideális választás. A burkolatok alapvető szerepe a védelem, de emellett az épület esztétikai értékéhez is agyba hozzájárul. Fából készült frisse kezelt burkolataik ige impozásak az első két évbe, illetve később is, ha betartjuk aak redszeres, viszot gyakra ige körülméyes és költséges utógodozását. Vaak azoba olya részei a fa homlokzat burkolatokak, amiket ige eheze, vagy egyáltalá em érük el. Miutá a kivitelezők állváyt botottak, a tulajdoosok eheze férek hozzá, így kezelésük ritkul, vagy elmarad. Ilye esetekbe a faburkolat a apsugárzás, eső, hőmérséklet igadozás és egyéb köryezeti hatások eredméyeképpe megfakul, megvetemedik, em is beszélve a biológiai károsítókról, mit rovarok, madarak, vagy gomba. Homlokzatburkolatak, külööse olya helye, ahol a karbatartás tehát körülméyes, érdemes olya ayagot választai, ami kezelés élkül is örök. Erre yújt megoldást az ETERNIT - Cedral termékcsaládja. A Cedral egyesíti magába a fa látváyát és az ETERNIT szálcemet termékekre jellemző időtállóságot. A Cedral termékek az Etex Csoport belgiumi székhelyű ETERNIT gyárába készülek, alapayaga hasolóa Törtéelmi épületek rehabilitációja, városmegújítás a agytáblás burkoló lapokéhoz szálcemet. Alapvetőe méretbe és felület- Egy épületállomáy, amely törődést igéyel Speciális ismeretek, amelyre bármikor szüksége lehet be külöbözik agytáblás testvéreitől. A Szakmai továbbképzés sorozat az épített örökség megújulásáért Cedral lapok 10 mm vastagságba, 19 cm magasságba és 360 cm hosszba kerülek 2012 októberébe a Creato támogatásával ki a gyártósorokról. Eze méretek alapvetőe (MÉK és MMK akkreditációval) a klasszikus faburkolatok méretredjét követik. A lapok két felületi kialakítással, Épített örökségük értékes részei azok a merhetik meg a törtéelmi városközpotok, főterek és homlokzatok, valamit tetők Győr szeptember 26. felülettel, valamit több mit 30 szíbe Helyszíek és időpotok faerezetes domboryomással, illetve sima városközpotok és közpoti fekvésű ipari épületek, amelyek akár műemlékek, akár egységes rehabilitációjáak jó példáit, és Pécs október 3. kaphatóak, ezek között megtalálhatóak a em, megérdemlik és meghálálják a törődést. Eze épületállomáy felújítására, taulságait. Budapest október 17. a beruházások, gyakra uiós projektek Debrece október 10. atúr pác hatású klasszikus fa szíek is. és külööse eek eergiahatékoy felújítására egyre agyobb körbe kerül sor. Előadók műemlék jellegű épületek rekostrukciójá- A Cedral burkolatok megmukálása, A koferecia foglalkozik a műemléki és felhelyezése ige köyű, külöösebb Izgalmas feladat a jelekori igéyekek Aczél Gábor, építész, ak átalakulóba lévő felfogásával, és a törtéelmi köryezetbe tervezés, illeszkedés szetese ez is, mit az egyéb homlokzat- szerszámozottságot em igéyel. Termé- megfelelő korszerű megoldások megtalálása a Magyar Urbaisztikai Társaság elöke az eklektikus és régebbi törtéeti A Kulturális Öröksévédelmi Hivatal kérdéseivel. burkolati termékek, szerelt átszellőztetett épületek felújítása, megújítása számára. A képviselője; További iformáció homlokzatok építését feltételezi: fa alsó 2012 őszé 4 helyszíe megredezésre Ráday Mihály, a Város- és Faluvédők a továbbképzés sorozatról és regisztráció bordavázra közvetleül (előfúrás élkül) kerülő szakmai továbbképzés résztvevői Szövetsége (Hugaria Nostra) elöke, a oldalo szegezhető, illetve csavarozható. A stadard rakási módja átlapolt, az átfedési sá- 6 Tetőpot magazi Tetőpot magazi kokrét példák bemutatásá keresztül is- Kossuth-díjas alkotó augusztusától. 7 vok szélessége 30 mm, így a homlokzati sávozás vizuálisa 16 cm-es lesz folyamá kerül piacra a síkba rakható útféderes változat is. Külöböző alumíium kiegészítők segítik a burkolatok lezárását, idítását, de természetese a sarkok kialakítása továbbra is megoldható egyszerű gérvágással, vagy pácolt, természetes fa deszka vagy léc lezárással, így jeletőse csökketve a kezeledő felületeket. A lapok utógodozást, festést em igéyelek, a gyárilag felhordott festék ige időtálló, a termék elleáll a káros UV sugárzásak, em kezdik ki rovarok, vagy a gomba. További ige agy előye a tűzállóság. A lapok természetese em éghetőek, A2-es éghetőségi osztályba tartozak. A Cedral burkolatok méretkiosztásuk miatt ige gazdaságosa szerelhetőek, akár kis foltszerű felületeke is. További iformáció:

5 Kerámia tetőcserép a mideapokba Alacsoy hajlásszögű tetők Fereczy Adrás, építészmérök, Creato szaktaácsadó A mai vevői igéyek alapjá egyre gyakrabba épülek 20 fok alatti, u. kis hajlású tetők. Ebbe a szögtartomáyba azoba mid a tervezéskor mid a kivitelezéskor fokozott godossággal kell eljári. A cserepek em vízhatla módo kapcsolódak egymáshoz, ezért az esetlegese bejutó edvességet teljes mértékbe el kell vezeti. Alábbiakba az alapvető tudivalókat foglaltuk össze ebbe a témakörbe. Alátétszerkezetek Cseréptípustól függőe fok tetőhajlásszög alatt szilárd alsótetőt kell készítei, (émet yelvterülete a tetők többségét így készítik), amely lehet deszkázat, osb táblás és hőszigetelő táblás hordozó szerkezet. (Szakmai ajálások szerit a szarufákat 20 fok alatt szilárd burkolattal kell elláti.) Az ereszél fém cseppető lemezt kell elhelyezi. Alátéthéjazat A Creato termékválasztékába két páraáteresztő tetőfólia alkalmazható TRIO (210 gr/m 2, ötapadó ragasztószalaggal ellátva) és QUATTRO (350 gr/m 2, ötapadó ragasztószalaggal ellátva, redszer Alacsoy hajlásszögű tető Balace NUANCE bara egóbozott tetőcseréppel fedve kiegészítőkkel, továbbá forró levegős ragaszthatóság a vízhatla kapcsolat biztosításához) márkaéve. Midkettő tetőfólia ötapadó ragasztósávval va ellátva, szilárd aljzatra fektethetőek, alsó rétegük hálóerősítésű, ez biztosítja a járhatóságot. Nem sérülek meg, ha kivitelezés közbe rálépük. Az ötapadó ragasztószalag biztosítja az átfedések összeragasztását. Az átlapolás mértéke 20 cm, a fóliá szaggatott voal jelzi. Az átlapolásál lehet ideigleese rögzítei kapcsozással az alsó fólia szakaszt, a felső így rátakar a kapocsra. Ha em takarásba tesszük a rögzítő kapcsokat, az beázásveszélyes. Az eresz meté a tetőfóliát hozzá kell ragasztai a fém cseppető lemezhez, Creato SKL tubusos ragasztóval. Creato TRIO páraáteresztő tetőfólia ragasztás fém cseppető lemezhez SKL ragasztóval Ellelécezés Az ellelécezések kettős szerepe va. Teljes szaruhosszo rögzíti a tetőfóliát és biztosítja a szellőző keresztmetszetet a teljes tetőhosszo. A levegő a kör vagy a körhöz közelítő keresztmetszete áramlik a legköyebbe (mit a kipufogó cső, moder kéméy, vagy repülőgép hajtómű eseté), ezzel szembe a tető kialakítható szellőző keresztmetszet egy elyújtott téglalap alakú. Ezt az előytele keresztmetszetet csak az ellelécek magasságáak övelésével lehet áramlástechikai szempotból javítai. Ezért összegezve, az elleléc magasságát emeli kell, ha öveljük a szaruhosszt és csökketjük a tető hajlásszögét. Az elleléceket csavarozással kell rögzítei, amely átszúrja a tetőfóliát. Megakadályozza a beázást, ha a tetőfólia és az elleléc közé Creato NDS szögtömítő szalagot helyezük el. Szellőzés A szellőző keresztmetszetet lehetőleg már tervezés sorá a tetőfelület (aráyába) geometriai paraméterei alapjá kell meghatározi. A belépő (eresz voalá) levegő keresztmetszetét a tetőfelület 0,2 %-ba (mi. 200 cm 2 ), ezt a keresztmetszetet a teljes szellőzési hosszo biztosítai kell, a kilépő levegőét 0,05 %-ba (mi. 50 cm 2 ) kell meghatározi. Az ereszél az ellelécek között kialakított szellőző yílást szellőzőszalaggal biztosítjuk a madarak, agyobb rovarok elle. Hullámos cserepekhez fésűs ereszszellőzőt is haszálhatuk. Magasabb követelméyek eseté egyes cseréptípusokál többlet levegőt tuduk beegedi, ha a kezdő (eresz) sorba szellőző cserepeket helyezük el. ezért a tetőáttörések alatt és felett egyegy szellőzőcserép biztosítja a szellőző levegő be és kivezetését. Lécezés és cserepezés A Creato (oldalt és felül) körülhoryolt sajtolt cserepeket (hazai gyártású Balace és Rapido tetőcserép) ajál alacsoy hajlásszögű tetők fedéséhez. A cserepek horyolásáak fejlesztéséhez a sok éves tapasztalat és szélcsatorás vizsgálatok adták az alapot. Hazai gyár tású Balace és Rapido cserepeket TRIO fóliával 14 fokos, QUATTRO fóliával Magyarországo egyedülálló módo 10 fokos tetőhajlásszög felett haszálhat juk. A Németországba gyártott Futura, Premio és Simfoie cserepek eseté QUATTRO fóliával Magyarországo szité egyedülálló módo 7 fok a megegedett alsó tetőhajlásszög. Szellőző cserepek elhelyezése: : eresz/vápa levegő bevezetése, : levegő bevezetése szellőző cseréppel, : levegő kivezetése szellőző cseréppel Hófogás Alacsoy tetőhajlásál is lecsúszhat a hó, ám a Creato termékprogramba található elemekkel ezt agy biztosággal elkerülhetjük. Fém hófogókat a tető teljes felületé kell elhelyezi, 1,5-2,0 db/m 2 -két. Hófogó rács beépítése agyobb tetőhosszoko több sorba javasolt, 3,0-4,0 m-két egy új sor hófogó rácsot szükséges elhelyezi. Jele összefoglaló em alkalmas arra, hogy mide részletet teljes terjedelembe tárgyaljo, midössze az általáos tudivalók összefoglalását tűzte ki célul. Alacsoy hajlású tető építé séek tervezése előtt javasolt Creato szaktaácsadóval kozultáli, illetve a további szakayagokat, cégajálásokat részletese áttaulmáyozi. A Creato további díjmetes szolgáltatása a tervszámítás. Az alacsoy hajlásszögű tetők kivitelezése többletköltségekkel is járhat, ám a spórolás biztos beázást vo maga utá. Ereszszellőzés kialakítása fém cseppető lemezzel, TRIO páraáteresztő fóliával, szellőző szalaggal és ereszfésűvel, valamit Harmoie kerámia tetőcseréppel A változtatható léctávolságot a legkisebb értékre kell beállítai, így a cserepek átfedése a legagyobb lesz. Deszkázott 15 fokos tető fém cseppető lemezzel, Ideiglees rögzítő kapocs helyes elhelyezése Rétegred: deszkázat, TRIO páraáteresztő fólia, NDS Creato TRIO páraáteresztő tetőfóliával szögtömítő szalag, 5,0 5,0 cm elleléc, cserépléc Felületi hófogás fém hófogóval magazi Tetőpot magazi 9 8 Tetőpot A taréjgericek és élek meté szellőző cseréppel oldjuk meg a kiszellőzést felülről a második sorba. A vápákál szité szellőzőcseréppel vezetjük be a levegőt az ellelécek közé. A hajlatál a vágott cserép mellett kettő egész cserepet helyezzük el és a harmadik legye a szellőző cserép. Tetőáttörések eseté (kéméy, tető síkablak) elzárjuk a levegő áramlásáak útját, Tipp Magyarországo egyedülálló módo a Magum, Balace és a Harmoie tetőcserepekkel megfelelő alszerkezeti kialakítással és szakszerű mukával 10 fokos hajlásszögű tetők, míg Futura, Premio és Sifoie cserepekkel akár 7 fokos hajlásszögű tetők is építhetők.

6 Kerámia tetőcserép a mideapokba Beégetett tartósság Az ókori kerámia műalkotások gazdag archeológiai leletei taúskodak az agyagból égetett termékek szíálladóságáról. A techológia azóta csak moderizálódott, de az alapgodolat és az alapayag ma is a kerámia tetőcserép tartósságát és szíálladóságát biztosító természetes ayag, az egób. a bajai bara agyag, a dudi agyag, amely halváy sárgás szíű. A mezőtúri fazekasok az 1810-es évektől alkalmazták, ehhez a földet az Arad megyei Dudról hozatták. Másik csoportját a kaoli-, mészpáttartalmú ayagok és külöféle fémoxidok megfelelő keverésű aráyából yert festék teszi ki, amelyekből piros, vörös, sárga, zöld, kék áryalatú szíek keverhetők. A földfesték a kerámiaipar egyik sajátos ayaga, az átlátszó mázzal fedett edéy vagy más kerámia tárgy, így a kerámia tetőcserép szískáláját agymértékbe gazdagítja. Ez a díszítési eljárás a törököktől származik (a Magyar Néprajzi Lexiko yomá). az égetés sorá kialakított kémiai kötéseitől, valamit a felületére kerülő egób, azaz földfesték ayagától és szíétől függ. Mi a földfesték, közismertebb éve egób? Okker, atúr piros, téglavörös, bordós, barás és más földszíek, a természet szíei. Ha kerámia tetőcserépre godoluk, elsősorba ezek, a természet hagulatát idéző szíek jutak eszükbe. Nem véletleül. Természetese a kor ízléséek megfelelőe időről-időre újabb szíek kerülek a palettára, így maapság ige kedvelt szí a matt fekete és aak egóbozott változata. A kerámia tetőcserepek szívilága azoba em valamiféle, a felületére kerülő festékek köszöhető. A kerámia tetőcserepek szíe az alapayaguk, az agyag miőségétől, szíétől, és az alapayaghoz kevert természetes ayagokkal 10 Az egób em festék, természetes ayag, fiom u. agyagiszap, amellyel a fazekasok már több ezer éve a durvább agyagból készített agyagárukat még yers állapotukba leötötték, hogy a tárgy szebb szíű és fiomabb felületű legye. Akkor még em tudták, illetve em volt tudomáyosa bizoyított, hogy eek köszöhetőe az edéyek em csupá szebbek leszek, de tartósabbak is. A muzeális kerámiák között számos egóbozott kerámia edéy található, de talá kevesebb kerámia tetőcserép, ám joggal remélhetjük, hogy a Creato techológiájával egóbozott cserepek hasolóa tartósak, mit a több évvel ezelőtt készült kerámiák. Az egób természetes ayag Ismertek a természetbe késze található tiszta földfestékek fehér, sárgás, vörös és bara szíbe, mit pl. a helységekről elevezett váraljai fehér agyag, a kiskupáyi vörös agyag, a kerámia cserépből em mosható ki, és amely a kerámia cserépek tartós szít és felületet kölcsööz. Ahol a felület felületi kezelés eredméye Egy kis kémia és em varázslat Az agyagba a legfotosabb szíező elem a vas, ami az agyag égetési folyamata sorá stabil és iaktív kémiai vegyületté, hematittá alakul. Ez azt is jeleti, hogy más ayagok, mit például a víz, gyege savak vagy légköri köryezeti hatások, mit a apféy vagy a levegő oxigéje em kezdhetik ki. A vegyület és ezzel aak szíe megváltoztatásához olya erős szerekre va szükség, amelyek ormál esetbe a természetbe, egy épület köryezetébe em fordulak elő. Az égetési folyamat sorá a már egyébkét is iaktív hematit pigmet tartósa a kerámia cserépbe kerül bele, beleég, valójába em egy felületet képez, haem a cserép részévé válik úgy, hogy egyfajta védelmet, védőpajzsot épít fel a köryezeti hatások elle. Kémiailag olya stabil kötésmátrix képződik, ami em kezdhető ki, em károsítható, illetve Hasoló eljárás műayag és műgyata termékekél is alkalmazható és ezzel a műayag kívát szíáryalata elérhető. A kerámia cseréppel elletétbe a műayag termékekél kialakuló védőköpey em olya hatásos. A műayagokat ugya védik az úgyevezett UV-stabilizátorok a apsugárzás elle, azoba eze ayagokak korlátozott az élettartamuk. És a válasz ismét a kémiai folyamatokba keresedő. A kémiai kötések eze fajtái ugyais kevésbé stabilak, mit a kerámia cserepek eseté keletkezőek. A műayag köryezeti hatások által kiváltott elöregedéséek közismert megjeleési formái, mit törékeység (ridegség) vagy fakulás, eze kötések apféy általi károsodására vezethetőek vissza. Emellett a műayag felület folyamatos károsodás/ rogálódás eseté leválhat az ásváyi aljzatról is, azaz a felületi kezelés téyleg felületi kezelés. Egób miták fatüzelésű és elektromos kemecébe égetve. Kishajmási és fehér agyagból kevert egób Forrás: Téy, hogy a kerámia tetőcserép szíe az alapayaga, az agyag paramétereitől függ. Téy, hogy a kerámia tetőcserép felülete akár több évtizedig is változatlaul szép, változatla szíű, em fakul, em mohásodik, em kopik meg. Téy, hogy a kerámia tetőcserép felülete tartós. Akár évtizedeke át. Nem véletleül. Tipp A Creato mide terméktípusba forgalmaz egóbozott tetőcserepeket, amelyeket mide cseréptípus eseté a NUANCE márkaévvel külöbözteti meg. A cserép része Eek gyártástechológiai titka, hogy az egóbak mid a szárítás, mid az égetés sorá egyformá kell összehúzódia az agyaggal, amelyből a tárgy készül, így gyakorlatilag beleég a felületbe. Ezáltal az egób em egy felület, maga a cserép. 1. ábra Tetőpot magazi Tetőpot magazi 11

7 Újdoságok 2012-be Ne legye részletkérdés - Kiegészítők és új szíek 2012-be A 2012-es évbe a Creato termékpalettájá bevezetett új megoldások apróak tűő változások sorát és a kerámia tetőcserepek szíeibe tapasztalt piaci igéyekre adott válaszokat hozzák. A kiegészítő termékek területé bevezetett új termékek első ráézésre talá apróságokak tűhetek, ám egytől-egyig az a küldetésük, hogy a tető élettartamát, tartósságát, viharállóságát tehát egy szóval, a miőségét javítsák. E tekitetbe az egyes új kiegészítő termékek a kivitelezők, tetőfedők mukáját segítik. Elegás és tredi szíek a 2012-es választékba A miimalista stílus híveiek körébe már eddig is kedvelt és keresett volt a főleg a szürke, palaszürke és fekete szíekbe értékesített, atúrvörös, valamit egóbozott és üvegmázas felülettel választható Domio sík tetőcserép, amellyel készült tetőbe szite észrevétleül bújhatak meg a megújuló eergiaforrás, a ap sugarait haszosító Solesia photovoltaik elemek. A fekete-fehér, miimalista stílus tredjéek megfelelőe kerültek a matt fekete szíű Klassik-hódfarkú Hortobágy, Róa, Balace és Rapido sajtolt modellek a 2012-es választékba. A szíek ez iráyú választékbővítéséek visszaigazolása, hogy a Domiohoz első látásra szite megtévesztésig hasolító, ám a méretébe eltérő Róa egyees vágású matt fekete tetőcserép irát már a gyártás megkezdése előtt komoly fogyasztói érdeklődés volt tapasztalható. Stílusiráyzatok közül pot az előbbivel elletétbe a másik véglet az olaszos életérzést, mediterrá hagulatot idéző, atik hatású atúrvörös tarkára égetett és toskaa szíek, amelyek a mega méretű Rapido és Balace cserepek modell választékába jeleteek újdoságot. További iformáció Kerámia kiegészítők, mert ez em részletkérdés A Magyarországo ige épszerű horyolt kerámia tetőcseréppel fedett tetők oromszegélyéek kialakítása 2012-től már a redszer elemei közé tartozó kerámia horyolt oromszegély cseréppel is lehetséges. Az oromszegély cserép alkalmazásával időtálló szegélyezés alakítható ki, és a deszkázat karbatartása is elkerülhető. A kevesebb vágást lehetővé tevő kéthoryú feles cseréppel a tető képe is szebb lesz. Alkalmazása sorá az elsődleges szempot, hogy a sorvégek esztétikus kialakításá túl a fedés biztoságát szolgálja: alkalmazásával a tető vízzárósága biztoságosabba oldható meg. A hőszigetelés fotossága mellett a tetőszerkezet tartósságáak egyik mérvadója a tető átszellőztethetőségéek kérdése. Ebbe yújt megoldást a horyolt és a hódfarkú tetőcserepekkel fedett tetők eseté a midkét változat választékéba megjeleő (LQ25 kóddal jelölt) szellőzőcserép. Biztos alszerkezetek Creato ayagokkal A Quattro páraáteresztő tetőfólia a Creato termékprogram részét képezi és a Futura, Premio és Sifoie tetőcserepek esté egyedülállóa akár 7 o -os tető hajlásszögig is biztosítja a tökéletes vízzárást. A Quattro páraáteresztő tetőfóliával kialakított vízzáró alátéthéjazat építését az átfedésekél a dupla ragasztócsík segíti, amelyet a QSM ragasztóval forró levegő segítségével illeszthetük össze. A Quattro fólia tömege: 350 g/m 2. Az áttörések kialakítása - a tető tökéletes vízzárására való törekevés miatt - a tetőfedések midig sarkalatos potja. Eek megoldásába segít a légmetes záródásért felelős EPDM-madzsetta, amely szolárberedezések, ateakivezetők ( mm átmérővel) és gázkéméyek ( mm átmérővel) átvezetéséek víz és légmetes kialakítását teszi lehetővé. Hasoló feladatot lát el a Sigum adapter, amely 100 és 125 mm-es átmérővel redelhető, szolár-, gázkéméy és atea átvezető szett. A Sigum adapter szettjéél a légmetes csatlakozásról a Quattro fólia godoskodik, amelyhez 9-33 cm között rugalmas csőcsatlakozás és egy eltolható csatlakozógyűrű is tartozik. Vihar legye a talpá kiegészítők a viharálló tetőért A Creato egyik külöleges megoldása az egyes tetőcserepek pl. a Domio vagy a Premio, Futura, Maxima és Optima közé észrevétleül beépíthető Solesia photovoltaik beredezés. A apelemek felszereléséek biztoságát szolgáló szolár elem tartó szett is megújult 2012-be. A emesacél alapayagú szolár elem tartó szett méretei a piaci igéyek alapjá változtak: ayagvastagsága a korábbi 6 mm helyett 8 mm lett, az akasztófül hossza 115 mm-ről 125 mm-re változott. A csak együtt, szettbe redelhető szolár elem tartót + szellőző cserepet tartalmazó szett a 30, 40, 50 cm-es lécezés eseté is alkalmazható. A viharállóság fotosságára az elmúlt évek zord időjárása iráyította a figyelmet. A Creato választékába mide cseréptípushoz megtalálhatóak a megfelelő viharkapcsok, amellyel a kiszámíthatatla időjárási viszoyok elleére is biztoságos és tartós tetőt építhetük. Szakmai együttműködés tetőfedők számára A Creato 2010-be hívta életre szakmai együttműködési redszerét, amelyek célja a tetőfedő szakemberek mukájáak szabályozott keretek között törtéő szakmai támogatása. Az együttműködés része a Creato a tetőfedőkkel szembei elvárásaiak szabályozása mellett azo lehetőségek megismertetése, amelyekkel a cég segíti a miél több, szebb és jobb tetők magas szívoalú megépítését. Azo tetőfedők léphetek együttműködésre a Creatoal, akik legalább 3 év szakmai gyakorlattal és számlaképes, működő vállalkozással redelkezek, és miutá részt vettek a cég által szervezett továbbképzése, miimum 800 m 2 Creato tetőfelületet fedtek az adott évbe. Iformáció első kézből Az együttműködésbe résztevő tetőfedők ugyaakkor számíthatak a Creato szakembereiek kiemelt figyelmére és támogatására egy-egy szakmai probléma megoldása sorá. A Creato eze szakemberek számára szervezett redszeres képzései ismerkedhetek meg a cég újdoságaival, illetve első kézből kapak tájékoztatást az aktuális szakmai, szabályozási kérdésekről is. A haszos iformációk mellett a Creato szabályozott feltételek között mukaeszközöket, felszereléseket és mukaruhát is biztosít szerződött partereiek. Szakmai megmérettetés A Creato mide évbe meghirdeti Tetőszépségverseyét, amelye magas szakmai szívoalo fedett Creato tetővel természetese bárki részt vehet, ám a Tetőszépségversey díjátadó üepségére a szerződött tetőfedők mideképpe meghívást kapak. A Tetőszépségversey yertesei részére a Creato biztosítja és fiaszírozza a tetőfedők legragosabb díjá, az ÉMSZ Év Tetője Nívódíj pályázato való részvételt. Miőségi tetők miőségi kivitelezéssel A Creato kereskedőpartereivel karöltve a tetőfedők számára kiírt, célzott akciók idításával is támogatja a miél magasabb szívoalo kivitelezett tetők építését. E célzott akciók elsősorba a fém- és műayag kiegészítőkre voatkozak, amelyek a tetők biztoságos és tartós kialakítását teszik lehetővé. Creato prémium program A Creato prémium program segítségével a tetőfedők az általuk készített épületek Creato cserepekkel fedett tetőfelülete alapjá külö prémiumba részesülek. Az idulástól, illetve az éves elért összfelület alapjá a tetőfedők Broz, Ezüst vagy Aray fokozatot érhetek el, ez alapjá törtéik a prémium összegéek megállapítása. A prémium összegét a tetőfedő évete egyszer, az előző évbe elért teljesítméye alapjá, az adott év jauárjába, számla elleébe részbe készpézbe, részbe pedig a Creato katalógusába feltütetett eszközök vásárlásával veheti igéybe. További iformáció a szakmai együttműködés részleteiről a Creato helyi szaktaácsadó kollégáitól kérhető, akikek elérhetőségei a oldalo találhatóak. 12 Tetőpot magazi Tetőpot magazi 13

8 Fókuszba a síkpala A FéyAktív ház egybe Levegőaktív ház is A Hamburg külvárosába, Wilhelmsburgba található LichtAktiv Haus (féyaktív ház) az egyetle olya szédioxid-semleges családi ház a Velux Model Home 2020 programjába, amely egy 1950-es évek - be épült, olajfűtéses ikerház egyik feléek felújításával jött létre. Ebbe az időbe Németországba ige agy számba készültek azoos típusú ikerházak kis toldaléképülettel kiegészítve. A emzetközi projekt egyedik megépült eleme egy lakóegység teljes körű felújítására és bővítésére yújt követhető példát három külöböző csomagba: alap (122 m 2 ), bővített (148 m 2 ) és prémium (189 m 2 ) kategóriába. Az építkezés midössze öt hóapot vett igéybe. Hozzájárulás a levegőmiőség javításához A Velux programba Európa szerte épülő, illetve felújított házak tervezése és kivitelezése sorá a legmoderebb techológiákat és termékeket haszálják fel aak érdekébe, hogy az épületek megfeleljeek a fetarthatóság követelméyéek. Ezek között em csupá a megújuló eergiaforrásokat felhaszáló beredezéseket találuk, haem például az Eterit a légszeyezettséget, így a köryezetterhelést csökkető szálcemet síkpalája került a tetőre. Eek segítségével a programba a LichtAktiv (féyaktív) ház elevezésű kísérleti épület u. Luftaktív, levegőaktív házzá is válhatott. Ez az iovatív szálcemet síkpala, köszöhetőe a felületét borító speciális szálcemet keverékek aktíva tisztítja a levegőt, a szmog képződésért felelős itrogéoxidot alakítja ártalmatla itrátokká, amely köryezetkímélő módo az eső segítségével egyszerűe lemosódik a tetőről. Eterit Activa síkpala körültekitő kivitelezéssel Az épület felújítása sorá természetese a tető is alapjaiba újult meg. Az új fedélszék 22 cm-es szarufák közötti szigetelést kapott, amelyet a szarufák feletti további 35 cm vastag szálas hőszigetelő táblák egészítettek ki. Az efelett elhelyezkedő fa alszerkezetre kerültek kettősfedéssel a szálcemet ayagú, kisformátumú, 32/60 méretű Eterit Activa síkpala táblák. A tetőfedő ayag külölegese biztoságos rögzítéséről a kettős fedéssel törtéő kivitelezés mellett, a rögzítő kampók, az élekél és sarkokál palákét elhelyezett tüzihorgayzott palastiftek is godoskodak. A kettősfedések köszöhetőe, a palák találkozásáál három pala illeszkedik egymásra, míg a felület többi részé kettő biztosítja az időjárás hatásai ellei kiemelkedő védelmet. Az ökológiai megfotolásoko túl a fehér falakhoz illeszkedő világosszürke Activa síkpala kreatív megoldást is yújtott többek között a fal és tető homogé megjeleését célul tűző tervezési program sorá. LichtAktív ház építészeti kocepciója Nem csupá a felhaszált ayagok és techológiák szolgálják a LichtAktiv ház eseté a fetarthatóságot, haem a tervezési elvek is. Az 1950-es évekre jellemző kialakítású épületegyüttesbe lakók a koyhakerti termesztésbe voltak öellátóak, míg az új épület kocepciója a mai kor követelméyeiek megfelelve a betlakókat eergia-ellátás tekitetébe kíváta öellátóvá tei. A kocepciót a darmstadti műszaki egyeteme meghirdetett hallgatói ötletpályázat győztese, Katharia Frey és Az 1950-es évek tipikus épülete az átépítés előtt taára, Mafred Hegger professzor ötötte végleges formába, a kiviteli terveket az Osterma Architekte csapata készítette. A felújítás alapelve az volt, hogy a korábba szűkös, sötét, cellás épületstruktúrát tágasabb, sok apféyt beegedő térredszerré alakították át, ahol agy szerepet kap a természetes szellőzés és ezáltal a kellemes beltéri komfort megteremtése. A ház felújításáak fő célja az volt, hogy az aktív házakra jellemző módo szédioxid-semlegessé tegyék, továbbá mide eergiaszükségletet öellátó módo, megújuló eergiaforrásokból fedezzeek. Az átalakítás utá a régi épületbe két gyerekszoba, két fürdőszoba és egy szülői háló kapott helyet. A homlokzati és a tetősíkba elhelyezett ablakok biztosítják a terekbe jutó természetes féy optimális eloszlását - a yílászárók összfelülete 18 m 2 -ről 60 m 2 -re övekedett. A régi toldalék helyére tervezett új épületszáryba appali-koyhaétkező, egy hozzá kapcsolódó fedett terasz, valamit egy olvasó-piheő szoba és egy tároló kapott helyet - a közpoti lakótér 5 méter hosszú üvegfelülettel yílik meg a kert felé. A bővítés előtt húzódó kisebb terasz összeköti a két száryat és ebbe a csuklópotba található a yaktagszerűe megfogalmazott főbejárat is. LichtAktiv Haus - Hamburg vezető tervezők: Katharia Frey, prof. MartiHegger, Tim Bialucha - TU Darmstadt közreműködő építészek: Osterma Architekte tartószerkezet: prof. Karste Tichelma - TSB-Igeieure eergiadesig: prof. Klaus Daiels - HL Techik beapozás-vizgálat: prof. Peter Adres - PLDA fotók: Adam Mørk kivitelezés éve: 2010, bruttó szitterület: 102 m 2 (eredeti épület), 189 m 2 (bővített épület) A Model Home 2020 kocepció A Model Home 2020 kocepció a VELUX Cégcsoport elképzelése a magas életmiőséget kíáló, köryezetbarát épületekről. A projekt a következő geeráció épülettervezési gyakra az aktívház elevezéssel illetett elképzeléseit támogatja. Léyege, hogy a VELUX Cégcsoport több parter közreműködésével hat, a fetartható építkezés jegyébe készülő házat épített fel 2009 és 2010 folyamá Dáiába, Ausztriába, az Egyesült Királyságba, Németországba és Fraciaországba, amelyeket haszálat közbe tesztel. Valameyi épület három fő alapelv figyelembevételével készül, ezek: hatékoy eergetikai kialakítás, magas életmiőség és miimális köryezetre gyakorolt hatás. Midegyik ház külöböző éghajlati, kulturális és építészeti viszoyok között valósult meg, a helyszít biztosító országok adottságai szerit. A program mid a hat háza megépült, ezek sorredbe a következőik: Ottho az életért (Home for life), Zöld világítótoroy (Gree lighthouse), Napféyház (Sulighthouse), LichtAktiv Haus (Féyaktív Ház), CarboLight House és a Levegő és féy ház (Maiso Air et Lumiere). Az aktívház kocepció Az aktívház kocepció azo a vízió alapul, hogy egészségesebb, kéyelmesebb épületek jöjjeek létre, amelyek icseek egatív hatással a köryezetükre. Ez utóbbi többek között aak köszöhető, hogy több eergiát termelek, mit ameyit fogyasztaak, mert mide, a működésükhöz szükséges eergiát saját maguk hozak létre. Az aktívház kocepció egyik fotos eleme, hogy a belső klíma a bőséges apféyek és friss levegőek köszöhetőe midig megfelelő és egészséges feltételeket biztosít az épületbe tartózkodókak. További léyeges téyező, hogy pozitív hatással vaak a köryezetre is a teljes élettartamuk folyamá. Aktívházak lehetek új vagy felújított épületek, lakóházak, vagy középületek. 14 Tetőpot magazi Tetőpot magazi 15

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Walltherm redszer 5 év redszergaraciával Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Magyar termék WALLTHERM felületfûtés-hûtési redszer Egy fûtési- (hûtési) redszer kialakítása elôtt számtala

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

Időtlen homlokzat. Tartós szépség Nincs karbantartás Egyszeru beépítés. CEDRAL & OPERAL Gevelbekleding en dakranden

Időtlen homlokzat. Tartós szépség Nincs karbantartás Egyszeru beépítés. CEDRAL & OPERAL Gevelbekleding en dakranden Időtlen homlokzat Tartós szépség Nincs karbantartás Egyszeru beépítés CEDRAL & OPERAL Gevelbekleding en dakranden Uitgave februari 2014 Letisztult formavilág és tökéletes megbízhatóság A megoldás homlokzatburkolat

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

A védelem, amely tűzben születik

A védelem, amely tűzben születik A védelem, amely tűzben születik m Ter é s ze t e s a l a p a n y ago o CREATON eé g etet t véde ny e ze Az 1.000 C feletti égetési hőmérséklet révén, köszönhetően a kiváló homogén alapanyagoknak, évtizedeken

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

OPTIMA A rugalmas reformcserép

OPTIMA A rugalmas reformcserép CREATON MEINDL PFLEIDERER TROST CREATON - Az agyaghoz értünk. OPTIMA A rugalmas reformcserép Világszerte a legszélesebb hódfarkú termékválaszték Sajntolt tetőcserép válszték Teraszelem NOBLESSE és a NUANCE

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

Hornyolt tetőcserepek Hagyomány és innováció Magyarországról

Hornyolt tetőcserepek Hagyomány és innováció Magyarországról Hornyolt tetőcserepek Hagyomány és innováció Magyarországról Az Ön márkakereskedője: CREATON South-East Europe Kft. H-8960 Lenti Cserépgyár u. 1. Telefon: +36 92 551 550 Telefax: +36 92 551 559 info@creaton.hu

Részletesebben

Minőség, szakértelem, stabilitás Creaton alapértékek a közös sikerek érdekében

Minőség, szakértelem, stabilitás Creaton alapértékek a közös sikerek érdekében Műemlékre hangolva Minőség, szakértelem, stabilitás Creaton alapértékek a közös sikerek érdekében Egy műemlék ismét megtelik élettel Interjú Dr. Márkus Gábor, építésszel, a zirci Bagolyvár tulajdonosával

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

Alkalmazási útmutató

Alkalmazási útmutató Alkalmazási útmutató Érvényes: 2014. szeptember 1-től. Ezzel a korábbi, 2012. július 2-től érvényes Alkalmazási útmutató hatályát veszti. Megjegyzés: A katalógusban bemutatott termékek színei a nyomdatechnikai

Részletesebben

Hűtés és fagyasztás 2014 108-001_Ost_HU.indd 1 108-001_Ost_HU.indd 1 16.12.13 12:41 16.12.13 12:41

Hűtés és fagyasztás 2014 108-001_Ost_HU.indd 1 108-001_Ost_HU.indd 1 16.12.13 12:41 16.12.13 12:41 Hűtés és fagyasztás 0 0 alapos ok arra, hogy Liebherr teréket vásároljo 6 A tapasztalat, ai száít BioFresh bizoyíthatóa egészségesebb A Liebherr, it a hűtő- és fagyasztó készülékek szakértője, ár több

Részletesebben

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés 7. el adás Becslések és mita elemszámok 7-1. fejezet Áttekités 7-1 Áttekités 7- A populáció aráy becslése 7-3 A populáció átlag becslése: σismert 7-4 A populáció átlag becslése: σem ismert 7-5 A populáció

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

Tetőfedő rendszer Alkalmazástechnika. www.leier.eu

Tetőfedő rendszer Alkalmazástechnika. www.leier.eu Tetőfedő rendszer Alkalmazástechnika Leier építőanyag-üzemek Devecser-Téglagyár 8460 Devecser, Sümegi út telefon: 88/512-600 fax: 88/512-619 e-mail: devecser@leier.hu Gönyű-Betonelemgyár 9071 Gönyű, Dózsa

Részletesebben

Twist kerámia tetõcserép

Twist kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TWIST alapcserép TWIST szellőzőcserép TWIST hófogócserép,-0, db / m db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TWIST jobbos szegőcserép,-,0 db

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1 A települési hősziget-itezitás Kárpátalja alföldi részé Molár József, Kakas Móika, Marguca Viola A települési hőszigetek kifejlődéséek vizsgálata az urbaizáció folyamatáak előrehaladásával párhuzamosa

Részletesebben

PÉLDATÁR A SZÁMÍTÓGÉPES TESZTHEZ. Írta Dr. Huzsvai László

PÉLDATÁR A SZÁMÍTÓGÉPES TESZTHEZ. Írta Dr. Huzsvai László PÉLDATÁR A SZÁMÍTÓGÉPES TESZTHEZ Írta Dr. Huzsvai László Debrece 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés...1 Viszoyszámok...1 Középértékek (átlagok)...2 Szóródási mutatók...4 Idexek...7 Furfagos kérdések...8 Bevezetés

Részletesebben

Fenntartjuk a nyomtatásból eredő színbeli eltérések és műszaki változtatások jogát.

Fenntartjuk a nyomtatásból eredő színbeli eltérések és műszaki változtatások jogát. CREATON márkaminőség Hzzáértés és kreativitás a minőségi tetőfedésért Fenntartjuk a nymtatásból eredő színbeli eltérések és műszaki váltztatásk jgát. Minőségi tetők egyedülálló szín- és frmaválasztékban

Részletesebben

Tetôfelújítás mesterfokon

Tetôfelújítás mesterfokon Tetôfelújítás mesterfokon Az elöregedett, idejét múlt tetô nem nyújt megfelelô védelmet otthonának Ha idôben dönt a tetôfelújítás mellett, megelôzheti a tetôszerkezet komolyabb károsodását. Beázik a háztetô?

Részletesebben

Az organikus építészet egyfajta gondolkodásmód,

Az organikus építészet egyfajta gondolkodásmód, vezércikk az organikus építészet egy gondolkodásmód Jánosi János, Ybl Miklós díjas építésszel készült interjú nyomán 2014-ben a Creaton Hungary Kft. és a Kós Károly Egyesülés között több éve folyó szakmai

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR Dr. Szakács Attila GAZDASÁGI MATEMATIKA. ANALÍZIS Segédlet öálló mukához. átdolgozott, bővített kiadás Békéscsaba, Lektorálták: DR. PATAY

Részletesebben

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise Nagyméretű emlieáris közúti közlekedési hálózatok speciális aalízise Dr. Péter Tamás* *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomáyi Egyetem Közlekedéautomatikai Taszék (tel.: +36--46303; e-mail: peter.tamas@mail.bme.hu

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel?

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel? 5. Kombiatorika I. Feladatok. Háyféleképpe olvashatók ki az alábbi ábrákról a PAPRIKAJANCSI, a FELADAT és a MATEMATIKASZAKKÖR szavak, ha midig a bal felső sarokból kell iduluk, és mide lépésük csak jobbra

Részletesebben

AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK MINIMALIZÁLÁSA, A TERMELÉKNYSÉG MAXIMALIZÁLÁSA

AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK MINIMALIZÁLÁSA, A TERMELÉKNYSÉG MAXIMALIZÁLÁSA AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK MINIMALIZÁLÁSA, A TERMELÉKNYSÉG MAXIMALIZÁLÁSA A Chevro iovációs örökségéhez tartozik a szállítmáyozásba haszálatos keőayagok fejlesztése. Európába a Texaco márkájú termékek széles

Részletesebben

Miért kerámiacserép kerüljön a tetőre? TONDACH

Miért kerámiacserép kerüljön a tetőre? TONDACH Miért kerámiacserép kerüljön a tetőre? TONDACH Természetes anyag (100% természet). A kiváló minőségű égetett agyag porózus szerkezetet biztosít. Korszerű, környezetbarát előállítás. 100% TERMÉSZET KÖRNYEZETBARÁT

Részletesebben

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója Poliomok és egyeletek Jaroslav Zhouf Első rész Lieáris egyeletek A lieáris egyelet defiíciója A következő formájú egyeleteket: ahol a, b valós számok és a + b 0, a 0, lieáris egyeletek hívjuk, az ismeretle

Részletesebben

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorgaizmusok számáak meghatározása telepszámlálásos módszerrel A telepszámlálásos módszerek esetébe a teyésztést szilárd táptalajo végezzük, így - szembe

Részletesebben

Új ár és termékkatalógus 2016

Új ár és termékkatalógus 2016 Új ár és termékkatalógus 2016 CREATON South-East Europe Kft. az Eternit termékek kizárólagos hazai forgalmazója 8960 Lenti Cserépgyár u. 1. Tel: 06 92 551 550 Fax: 06 92 551 559 e-mail: info@eternit.hu

Részletesebben

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services KÖNNYŰFÉM HAJTÓMŰVES MOTOROK HAJTÓMO- ÉS TOR FREKVENCIAVÁLTÓK SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw HU KOMPLETT HAJTÁSRENDSZEREK EGY KÉZBŐL KOMPLETT

Részletesebben

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető 11. méré Méréek, hibák 1. evezető laboratóriumi muka orá gyakra mérük külöböző fizikai meyiégeket. Ezeket a méréeket bármeyire ügyeek vagyuk i, bármeyire moder digitáli mérőezköz gombjait yomogatjuk i

Részletesebben

1.52 CS / CSK. Kulisszás hangcsillapítók. Légcsatorna rendszerek

1.52 CS / CSK. Kulisszás hangcsillapítók. Légcsatorna rendszerek 1.52 CS / Légcsatra redszerek Alkalmazás: A légcsatraredszere építve, a légcsatráka terjedõ zaj csillapítására alkalmasak. Kialakításuk a eépített csillapító testek szerit alapvetõe hárm féle lehet: A,

Részletesebben

5 Szupertakarékos. 10A legszélesebb választék. A hűtés specialistája. Kiemelt ajánlatok Hűtés és fagyasztás 2012

5 Szupertakarékos. 10A legszélesebb választék. A hűtés specialistája. Kiemelt ajánlatok Hűtés és fagyasztás 2012 0 jó ok, hogy iért Liebherr készüléket válasszo. A tapasztalat, ai száít A Liebherr, it a hűtő-fagyasztó készülékek szakértője ár több it 50 éve következetese tervez és gyárt olya terékeket, aelyek új

Részletesebben

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIÁBAN A terészetes folyai, illetve tegeri utakat igéybe vevő, csak a kikötővel redelkező helyeket felkeresi tudó szállítási ód. A vízi áruszállítást elsősorba

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 8. Előadás

Magasépítéstan alapjai 8. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 8. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 8. Előadás - MAGASTETŐK 1. Tetők rendeltetése,

Részletesebben

Új ár- és termékkatalógus 2012

Új ár- és termékkatalógus 2012 érvényes 0. január 0től CREATON MEINDL PFLEIDERER TROST 0 Új ár és termékkatalógus 0 Cégünk iránt elkötelezett munkatársaink állnak rendelkezésre Szaktanácsadóink országszerte ❼ ❶ ❽ ❸ Kovács Zoltán ❻ ❷

Részletesebben

DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI

DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI Koós Tamás Zríyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem koos.tamas@zme.hu DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI Absztrakt A tériformatikai szoftverek egyre szélesebb köre képes

Részletesebben

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI AZ ÉÜLETGÉÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI Szivattyúzás - rövide örös Szilárd Cetrifugál szivattyú Nyomó oldal Járókerék Járókerék lapát Járókerék él Járókerék csavar a szállított közeg

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13 Tartalomjegyzék I Kombiatorika Pemutáció Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció Kombiáció Ismétléses kombiáció II Valószíségszámítás M/veletek eseméyek között 6 A valószí/ség fogalma 8

Részletesebben

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény Palácz Béla - Soft Computig - 11-1. Adatok közelítése 1. Adatok közelítése Bevezetés A természettudomáyos feladatok megoldásához, a vizsgált jeleségek, folyamatok főbb jellemzői közötti összefüggések ismeretére,

Részletesebben

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Piaci érték: Igatlaok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Elıadás Igatlavagyo-értékelı és közvetítı Szakképzés, Igatlakezelı Szakképzés A-. modul Az az ár, amelyért az igatla méltá- yosa,, magájogi szerzıdés

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk!

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk! Tisztelt Olvasó! Semmilye szél em jó aak, kiek ics célul kiszemelt kikötõje. Motaige Carpe diem! (Haszáld ki a jelet!...) Horatius Még el sem kezdõdött a XXI. század, s máris elsõ évéek végé, 2001 decemberébe

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

Egy építész pályázat margójára

Egy építész pályázat margójára vezércikk Egy építész pályázat margójára Tisztelt Olvasó! A közelmúltban nagy megtiszteltetés ért, a CREATON által meghirdetett, Hozzuk együtt tető alá kerámiacserép középületeinken elnevezésű kétfordulós

Részletesebben

Kerámia tetõcserepek. www.tondach.hu www.tetocserep.hu www.tondach.com www.legszebbtetok.hu. TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt.

Kerámia tetõcserepek. www.tondach.hu www.tetocserep.hu www.tondach.com www.legszebbtetok.hu. TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt. Kerámia tetõcserepek TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt. Az Ön TONDACH márkakereskedõje Cégközpont és Csornai Gyáregység 9300 Csorna, Soproni út 66. Tel.: 96/59-400; 59-444, Fax: 96/59-445

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 4.3 Alkalmazás: sorozatgyártású tűgörgő átmérőjének jellemzése

Tartalomjegyzék. 4.3 Alkalmazás: sorozatgyártású tűgörgő átmérőjének jellemzése 3 4 Tartalomegyzék. BEVEZETÉS 5. A MÉRÉS 8. A mérés mt folyamat, fogalmak 8. Fotosabb mérés- és műszertechka fogalmak 4.3 Mérés hbák 8.3. Mérés hbák csoportosítása eredetük szert 8.3. A hbák megeleítés

Részletesebben

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet Debrecei Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudomáyi Kar Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz a megoldásra feltétleül ajálott feladatokat jelöli e feladatokat a félév végére megoldottak

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések Norma vagy nem norma szerinti villámvédelem Változat: 2016/V2

Gyakran ismételt kérdések Norma vagy nem norma szerinti villámvédelem Változat: 2016/V2 Magyarországon az elmúlt időszakban számos jogszabályi és szabványi változás történt a villámés túlfeszültség-védelem területén. Meglévő építmények átalakításánál gyakran merül fel kérdésként, hogy norma

Részletesebben

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja 2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal igyees lapja vedégeik voltak elkészült az óvoda bővítése Augusztus 20. Szet Istvá apja, az új keyér megszetelése, megható, jól megszervezett

Részletesebben

T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK - 1997 - I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI A) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai A szakma (szakképesítés)

Részletesebben

Húzott kerámia tetó cserepek

Húzott kerámia tetó cserepek Húzott kerámia tetó cserepek Hódfarkú Hornyolt Tatai Hódfarkú Tatai Hornyolt TONDAH Érveink Az égetett kerámia természetes alapanyagból készül nyersanyaga agyag, vízzel keverve, levegœvel szárítva, tûzben

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapismeretek középszit 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fotos tudivalók

Részletesebben

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése 2007 Készítette: Csányi Szabolcs, okl. restaurátor, K3_447 A Petőfi szálló ajtó és ablaknyílásaiban, a fa nyílászárók

Részletesebben

Tető csúcsformában. Ötletek új tető építéséhez és tetőfelújításhoz

Tető csúcsformában. Ötletek új tető építéséhez és tetőfelújításhoz Tető csúcsformában Ötletek új tető építéséhez és tetőfelújításhoz 1 Föld Víz Levegő Tűz Küldetésünk úgy dolgozni és olyan termékeket előállítani, hogy méltók legyünk elődeinkhez, akiknek munkájából száz

Részletesebben

LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA

LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA 1085 BUDAPEST, HORÁNSZKY U. 7. (Hrsz.:36618) LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁS Készítette:... Jónás Péter okl. építészmérnök É/2 09-0639 telefon: 06 30

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapismeretek középszit 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KLTRÁLIS MINISZTÉRIM Fotos tudivalók Az írásbeli

Részletesebben

TETÔPONT. magazin. Megoldások. tetôk és homlokzatok értéknövelô felújítására

TETÔPONT. magazin. Megoldások. tetôk és homlokzatok értéknövelô felújítására TETÔPONT magazin A Creaton Hungary Kft. idôszakos hírmagazinja 2011. január Régi-új színház Szombathelyen Világos natúrral kombinált vöröses árnyalatú, kőhatású kerámia burkolattal újul meg a szombathelyi

Részletesebben

RÉSZLETES FAANYAGVÉDELMI SZAKVÉLEMÉNY. Budapest, Papnövelde utca 2. sz. alatti Ráth-ház fedélszék szerkezetéről. 2015. december

RÉSZLETES FAANYAGVÉDELMI SZAKVÉLEMÉNY. Budapest, Papnövelde utca 2. sz. alatti Ráth-ház fedélszék szerkezetéről. 2015. december RÉSZLETES FAANYAGVÉDELI SZAKVÉLEÉNY Budapest, Papnövelde utca 2. sz. alatti Ráth-ház fedélszék szerkezetéről 2015. december 2 Faanyagvédelmi vizsgálat Tárgy: Ráth-ház fedélszékének részletes faanyagvédelmi

Részletesebben

Szeged, Deák Ferenc utca 22.

Szeged, Deák Ferenc utca 22. Szeged, Deák Ferenc utca 22. lakóépület homlokzat felújítás kiviteli terve TELAMON PRO Tervez Szolgáltató Kft. Szeged, Kölcsey u. 10. SZEGED, DEÁK FERENC UTCA 22. LAKÓÉPÜLET UTCAI HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS KIVITELI

Részletesebben

fapiaczról. Budapest, 1883. májushó 29-én.

fapiaczról. Budapest, 1883. májushó 29-én. A fapiaczról. Budapest, 1883. májushó 29-é. (1B.) A émet favámok emeléséek kérdése, mely a faüzleti köröket soká tartá feszült várakozásba, egyelőre kedvező megoldást yert, és pedig B i s m a r k herczeg

Részletesebben

Tetőfelújítás tervezési és kivitelezési ismeretei

Tetőfelújítás tervezési és kivitelezési ismeretei Tetőfelújítás tervezési és kivitelezési ismeretei A tetőszigetelések felújításának alapismeretei Minden tetőfelújítást egy alapos szakértői vizsgálat előzzön meg! A tetőfelújításoknál vizsgálni kell a

Részletesebben

10. évfolyam, harmadik epochafüzet

10. évfolyam, harmadik epochafüzet 0. évfolyam, harmadik epochafüzet (Sorozatok, statisztika, valószíűség) Tulajdoos: MÁSODIK EPOCHAFÜZET TARTALOM I. Sorozatok... 4 I.. Sorozatok megadása, defiíciója... 4 I.. A számtai sorozat... 0 I...

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 10576/356 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét Ezüstdénár utca 1. szám /A, B, C, D jelű lakások/ Beruházó és generál

Részletesebben

JAVASLAT A SZEGED VÁROS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETRE

JAVASLAT A SZEGED VÁROS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETRE JAVASLAT A SZEGED VÁROS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETRE Tartalom: Előszó 2011. A2 A) Rendelet tervezet I. Általános rendelkezések... A3 II. Az építészeti örökség fenntartási

Részletesebben

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága Azoos évleges értékű, htelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérés bzoytalasága Zeleka Zoltá* Több mérés feladatál alkalmazak súlyokat. Sokszor ezek em egyekét, haem külöböző társításba kombácókba

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

XXXIV. Egyetemi Orvosnapok

XXXIV. Egyetemi Orvosnapok 2 TARTALOMALOM Az Orvosapok programja Kitütetések, elismerések Aray- és gyémátdiplomások Kievezések Dékái vezetõi értekezletek Taévyitó beszéd (Léárd László) Taácsülés ogorvos-avatás (Szabó Gyula) OEC-aktualitások

Részletesebben

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a Vi-va HA collage Ajádékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszöhetőe a kollagéek hialurosavak C-vitamiak www.ficlub.eu Vi-va HA collage A 2013-as év FORRADALMI ÚJDONSÁGA

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 2013. március Tartalomjegyzék 1. SZOCIÁLIS AKCIÓTERÜLET... 3 2. TULAJDONVISZONY VIZSGÁLAT...

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa Szék Hírek A Magyarszékért Egyesület kadáya X. éfolyam, 1. szám Karácsoy a árakozással tel szeretet üepe December 17-é fatalok adtak hagerseyt a templomba. K kegyetleül süöltött a hdeg szél, míg be melegséggel

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 5932 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét, Mátra 2. szám /A, B jelű lakások/ Helyiséglista: A LAKÁS Beruházó és generál

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

Sorbanállási modellek

Sorbanállási modellek VIII. előadás Sorbaállási modellek Sorbaállás: A sorbaállás, a várakozás általáos probléma közlekedés, vásárlás, takolás, étterem, javításra várás, stb. Eze feladatok elmélete és gyakorlata a matematikai

Részletesebben

HOMLOKZATBURKOLATI DOKUMENTÁ CIÓ II.2.4 RHEINZINK VÍZORROS PANEL

HOMLOKZATBURKOLATI DOKUMENTÁ CIÓ II.2.4 RHEINZINK VÍZORROS PANEL HOMLOKZATBURKOLATI DOKUMENTÁ CIÓ II.2.4 II.2.4.1 Á ltalánosságban 152 II.2.4.2 H1-részlet: Kü lső sarok 155 II.2.4.3 H2-részlet: Belső sarok 156 II.2.4.4 H3-részlet: Ablakkáva 157 II.2.4.5 H4-részlet:

Részletesebben

Tetőrendszer, amiben megbízhat

Tetőrendszer, amiben megbízhat Tetőrendszer, amiben megbízhat A Ruukki az acélipar szakértője. A legkisebb részlettől a legnagyobb építőipari projektig, minden területen számíthat ránk, legyen szó fémszerkezetes épületelemekről, burkolatokról,

Részletesebben

Hipotézis-ellenırzés (Statisztikai próbák)

Hipotézis-ellenırzés (Statisztikai próbák) Következtetı statisztika 5. Hipotézis-elleırzés (Statisztikai próbák) 1 Egymitás próbák Átlagra, aráyra, Szórásra Hipotézis-vizsgálat Áttekités Egymitás em paraméteres próbák Függetleségvizsgálat Illeszkedésvizsgálat

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék HOMLOKZATBURKOLATOK. 2012. május

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék HOMLOKZATBURKOLATOK. 2012. május BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 3. Ellenőrző kérdések Előadó: dr. Hunyadi Zoltán HOMLOKZATBURKOLATOK 2012. május ÁTTEKINTÉS, KÖVETELMÉNYEK Ismertesse a homlokzatburkolat

Részletesebben

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk VI.ombiatorika. ermutációk, variációk, kombiációk VI..ermutációk ismétlés élkül és ismétléssel (sorredi kérdések) l..) Az,, számjegyekből, ismétlés élkül, háy háromjegyű szám írható? F. 6 db. va. A feti

Részletesebben

Budapest, 2010. szeptember

Budapest, 2010. szeptember A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium rekonstrukciójára és bővítésére kiírt tervpályázat Zárójelentés és összefoglaló értékelés Budapest, 2010. szeptember 1. Összefoglaló eredmény B u d

Részletesebben

Tondach kerámia cserepek most rendkívül kedvező áron! www.fehervarteto.hu. 149 Ft/db. 19.000 Ft/m 3. 283 Ft/db

Tondach kerámia cserepek most rendkívül kedvező áron! www.fehervarteto.hu. 149 Ft/db. 19.000 Ft/m 3. 283 Ft/db www.fehervarteto.hu tetőben otthon vagyunk 2016. április május Mérnöki szaktanács adás ü Korrekt, gyors árajánlat készítés ü Mennyiség kalkulálás tervrajz alapján ü Minőségi kiszolgálás ü Díjmentes helyszíni

Részletesebben

TERMÉKVÁLASZTÉK. Acél könnyűszerkezetes termékek és komplett rendszerek, teljeskörű szolgáltatással

TERMÉKVÁLASZTÉK. Acél könnyűszerkezetes termékek és komplett rendszerek, teljeskörű szolgáltatással TERMÉKVÁLASZTÉK Acél könnyűszerkezetes termékek és komplett rendszerek, teljeskörű szolgáltatással 1 A Swedsteel-MetecnOról A Swedsteel-Metecno a Metecno Csoport magyarországi üzletága. A Metecno Csoport

Részletesebben

A PÉNZ IDİÉRTÉKE. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke:

A PÉNZ IDİÉRTÉKE. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke: A PÉNZ IDİÉRTÉKE A péz értéke többek között az idı függvéye. Ha idıbe késıbb jutuk hozzá egy jövedelemhez, akkor elveszítjük aak lehetıségét, hogy az eltelt idıbe azt befektessük, azaz elesük aak hozamától,

Részletesebben

betoncserép_alk_techn.qxd 1/21/05 10:21 AM Page 1 BETONCSEREPEK 2004. SZEPTEMBER

betoncserép_alk_techn.qxd 1/21/05 10:21 AM Page 1 BETONCSEREPEK 2004. SZEPTEMBER betoncserép_alk_techn.qxd 1/21/05 10:21 AM Page 1 BETONCSEREPEK 2004. SZEPTEMBER betoncserép_alk_techn.qxd 1/21/05 10:21 AM Page 2 betoncserép_alk_techn.qxd 1/21/05 10:21 AM Page 3 TARTALOMJEGYZÉK Gyártás

Részletesebben

2009. szeptember 16. MEGÚJULÓ WEKERLE

2009. szeptember 16. MEGÚJULÓ WEKERLE 2009. szeptember 16. MEGÚJULÓ WEKERLE 1 2 MEGÚJULÓ WEKERLE 2009. szeptember 16. 2009. szeptember 16. MEGÚJULÓ WEKERLE 3 Beruházás uniós forrásból és kerületi pénzekből Nagyszabású wekerlei fejlesztések

Részletesebben

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató BAKONYTHERM Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató Alkalmazási előnyök természetes anyagokból készül, költségtakarékos beépítés, a 12,0 cm-es szélességi méretből adódóan kevesebb áthidalóval megoldható

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 30. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 30. (OR. en) Az Európai Uió Taácsa Brüsszel, 2016. március 30. (OR. e) 7383/16 ADD 1 ENER 97 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. március 22. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Taács Főtitkársága

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az Épületszerkezettan 3. félév 5. szerkesztő gyakorlatához Táblás szerelt homlokzatburkolatok

ÓRAVÁZLAT. Az Épületszerkezettan 3. félév 5. szerkesztő gyakorlatához Táblás szerelt homlokzatburkolatok BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 3. Előadók: Dr. Becker Gábor, Dr. Hunyadi Zoltán Évf. felelős: Dr. Takács Lajos Gábor 2015/16 tanév II. félév ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben