2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja"

Átírás

1 2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal igyees lapja vedégeik voltak elkészült az óvoda bővítése

2 Augusztus 20. Szet Istvá apja, az új keyér megszetelése, megható, jól megszervezett üep a sóskúti kertbarátok klubjába. A mise és az újkeyér megszetelése utá a templomtól idulva a keyérrel, magyar zászlóval és a Sóskúti Ifjúsági Fúvós Zeekar kíséretével az idősek klubjába metük. A Himusz eléeklése utá az ötéves Lakatos Leila és Kaszásé Borika egy-eg verset szavalt el. Ezek utá Kőig Ferec polgármester modott üepi beszédet. A megszetelt keyereket a polgármester és Ottiger László klubvezető szegte meg. Mideki zsíros keyeret evett, hagymával. Az asztalok kiállítása a kistermelők jóvoltából csodálatos volt. Mideki a legszebbet hozta el abból, ami a kertjébe va. A gyümölcsöket megettük, volt bőve süteméy és fiomabbál fiomabb borok. Virágok, viaszgyertyák, cserépbe evelt paprika, paradicsom, még lila szíű paprika is volt. Jó volt szeretetbe, együttműködve üepeli. Gáspár Sarolta Pao Gráit Kft. Érd,Cecília u.2. Telefo: 23/ , 30/ , 30/ Márváy, gráit, mészkő gyártás, forgalmazás, kivitelezés Pultok, lépcsők, párkáyok, síremlékek VIII. évfolyam 3. szám szeptember Sóskút Ökormáyzatáak lapja l Megjeleik évete égy alkalommal 1200 példáyba. l A lapzárta időpotja volt: szeptember 15. l Kiadja: Hírözö Bt. (2030 Érd, Csalogáy u. 6.). Felelős kiadó és szerkesztő: M. Nagy Péter l A szerkesztőség elérhetőségei és hirdetésfelvétel: Kis Gabriella (Sóskút, Polgármesteri Hivatal) , valamit Hírözö Bt., , l Nyomdai előkészítés: Hírözö Bt. l Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda.

3 2010. szeptember SÓSKÚTI HÍRADÓ Ökormáyzati választás 2010 A helyi ökormáyzati képviselők és polgármesterek, valamit a szlovák települési kisebbségi ökormáyzati képviselők választására október 3-á kerül sor. a tartalomból Csatora pályázat...4 Beszámoló az elmúlt égy évről...5 Vedégeik voltak...12 Felsőzsolca...12 Árvízi helyzet Sóskúto...13 Veszélyes fák kivágása...13 Hírek az iskola életéből...14 Elkészült az óvóda...17 Fúvósélet...17 A közbiztoságról...18 Az Adoramus a keszthelyi dalüepe...19 Élméyek és feladatok...20 Kertbarátok...20 Közös jövők...21 Ökétes kitelepülés, em kitelepítés Új számlázási red az ÉTV-él...24 Beszédes dűlőevek...25 A helyi ökormáyzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvéy alapjá Sóskúto az idé már csak 6 képviselőt választhatak a választópolgárok. Tartózkodási helye törtéő szavazáshoz igazolást személyese vagy meghatalmazott útjá legkésőbb október 1-jé 16 óráig lehet kéri a polgármesteri hivatalba. Igazolást kéri ajálott levélbe is lehet, de eek feltétele, hogy az legkésőbb szeptember 28-ig megérkezze a választási irodához. A módosított évjegyzék október 1-jé 16 óráig tekithető meg a polgármesteri hivatalba. A szavazókörök száma és helye: 1. számú szavazókör Községháza (Szabadság tér 1.) 2. számú szavazókör Polgárok Háza (Fő u. 35.) 3. számú szavazókör általáos iskola (Tulipá u. 9.) Kisebbségi szavazókör Községháza (Szabadság tér 1.) A kisebbségi ökormáyzati képviselőkre csak a kisebbségi szavazókörbe szavazhatak. Kisebbségi ökormáyzati képviselőkre csak az a választópolgár szavazhat, aki szerepel az adott kisebbségi választói jegyzéke. A Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Újházi Miklós jegyző. A Helyi Választási Iroda címe: 2038 Sóskút, Szabadság tér 1. Ügyitéző: Kis Gabriella, Szimadlé Szoloki Gabriella, Muzsiké Kiss Áges. Tel.: 06-23/ , A választásokkal kapcsolatos további iformációkat találak a és a weboldalako. A Helyi Választási Bizottság a következő jelölteket vette yilvátartásba: Polgármesterjelöltek: Köig Ferec függetle jelölt Mészáros József Fidesz KDNP Képviselőjelöltek: Bereczkié Ulehla Aa függetle jelölt Chrekó Edia függetlejelölt Chrekó Gábor függetle jelölt Cseryák Péter függetle jelölt Csékeyé Bálit Márta függetle jelölt Csiky László függetle jelölt Dr. Horváth Edre Fidesz KDNP Kalmáré Sipos Móika függetle jelölt Kuzselé Schóber Áges függetle jelölt Muszuláé Magyaróvári Katali Fidesz KDNP Mátrai Miklósé függetle jelölt Ottiger László függetle jelölt Paulik Istvá Fidesz KDNP Sófalvi Ferec függetle jelölt Szakács Csaba függetle jelölt Szimadl Zoltá függetle jelölt Tihayié Pluhár Erika függetle jelölt Tóth Attila Fidesz KDNP Dr. Vezseyi Magdola Fidesz KDNP Kisebbségi képviselő-jelöltek: A Magyarországi Szlovák Szervezetek Uiója jelöltjei: Horváthé Körtvélyesi Ivett, Papp Istváé, Patócskai Nikolett, Pesszer Norbert, Városi Jáosé. A szavazáso érvéyes, a személyes adatokat és a lakcímet egyarát igazoló okmáyokkal lehet részt vei (pl. régi típusú személyi igazolváy, vagy új típusú személyi igazolváy és lakcímigazolváy együtt). Érvéyese szavazi a jelölt eve mellett elhelyezett két, egymást metsző voallal (+ vagy x) lehet. A szavazatok október 3-á vasárap reggel 6 órától este 19 óráig adhatók le. Dr. Újházi Miklós A Helyi Választási Iroda vezetője Lapzárta utá érkezett a szomorú hír, hogy rövid súlyos betegség utá szeptember 17-é elhuyt az ökormáyzat álladó jogi képviselője, dr. Vadócz Ferec.

4 SÓSKÚTI HÍRADÓ szeptember Pályáztuk a szeyvízberuházásra A szeyvízberuházás támogatása irát pályázatot yújtott be az Ökormáyzat a KEOP /B. kiírásra. Erről rövid tudósítás már megjelet a Sóskúti Híradó júliusi számába. Akkor részletesebb tájékoztatást ígértük. Ezt teljesítve szereték hírt adi a pályázat beyújtásával kapcsolatos éháy fotos tudivalóról, eseméyről. Júius 16-á yújtottuk be a pályázatot. Az L & L Kultúrméröki Iroda Kft. által készített taulmáyterv és a COWI Magyarország Taácsadó és Tervező Kft. által készített taulmáyterv és pályázati dokumetáció szerit a teljes beruházás, azaz a szeyvíztisztító és a csatorahálózat megvalósításáak összköltsége előreláthatóa ettó Ft. A pályázato igéyelhető támogatás Ft, amelyhez Ft örész szükséges. Ezt vállalt feladata szerit a Sóskúti Víziközmű-társulat fogja biztosítai. Komoly dilemmát okozott, azoba, hogy a csatoratársulat tagjaiak csak kisebb része vállalta az igatlajára jutó érdekeltségi hozzájárulás két részletbe törtéő megfizetését. A többség lakástakarék-péztári szerződéssel 8 év alatt vállalta a teljes öszszeg megfizetését. Ez azt jeleti, hogy a szükséges péz agyobbik része csak 2017-be áll majd a társulat és az ökormáyzat redelkezésére. Pályázatuk sikere eseté azoba már között szükség lesz az örész teljes összegére, mert a yertes vállalkozókat a muka elvégzése utá azoal ki kell fizeti. Eek az összegek a meglétét ráadásul már a pályázat beyújtásakor is igazoli kellett. Ha a péz még em állt redelkezésre, akkor baki hitelígérvéyt kellett a pályázathoz becsatoli. Az ismertetett okok miatt Sóskúto ez utóbbi volt az egyetle lehetőség. Az OTP Bak Rt. Budapesti Régiója augusztus 17-é kiadta a kötelező hitelígérvéyt. Az OTP agyo korrekt parterek bizoyult, midössze egyetle olya előírása volt, amellyel em várhattuk meg a pályázati dötést, haem azoal teljesítei kellett. A meglévő folyószámlák mellett a víziközmű-társulatak egy tetszés szerit választott Pest megyei OTP fiókba egy második számlát kellett yitia. A számlá pézmozgás ics, a számlavezetési díj 550 Ft havota. (A havi törlesztéseket továbbra is a Takarékszövetkezetbe kell befizeti!) Sikeres pályázat és ehhez kapcsolódó kölcsöfelvétel eseté a bak erre az OTP-s számlára fogja utali a kölcsö összegét. Ismét hagsúlyozi kell, hogy a kölcsö felvételére akkor kerül csak sor, ha elyerjük az egymilliárd foritos támogatást. Ha ez így törtéik, akkor 2013-ba már üzemelhet a csatora. Időközbe a taulmáyterv alapjá megkaptuk az elvi vízjogi egedélyt, és az augusztus 10-é jogerőre emelkedett. A vízjogi egedély és a hitelígérvéy becsatolása utá pályázatuk befogadásáról kaptuk értesítést. A Köryezetvédelmi és Vízügyi Miisztériumtól kapott KEOP-1.2.0/BIl /171 iktatószámú, Tóbiás Zsolt főosztályvezető által aláírt levélbe ez áll: Tájékoztatjuk, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Köryezet és Eergia Operatív Program támogatási redszeréhez apjá beérkezett Sóskút Község szeyvízközmű beruházása című, KEOP-1.2.0/B/l O azoosító számú pályázatát formai szempotból appal befogadtuk, és értékelésre bocsátjuk. A pályázat tárgyát képező projekt megvalósítása apjától a pályázó saját kockázatára megkezdhető. Bízuk bee, hogy a tervezett beruházás elyeri a támogatást. Soka és sokat dolgoztuk azért, hogy a szűk határidő belül beyújthassuk a pályázatot, az ökormáyzat mukatársai kívül mideképpe meg kell említei Jóás Józsefet, a Sóskúti Viziközmű Társulat elökét, akiek ez úto is köszöetet modok özetleül végzett mukájáért! Dr. Újházi Miklós Felhívás igyees védőoltásra Sóskút Község Ökormáyzata a most kezdődött taévbe is folytatá egészségpreveciós mozgalmát, melyek keretébe méhyakrák és emi szervi szemölcs elle ökormáyzati oltási programot kezdeméyeztük a helyi lakosú 8. osztályos láyok és fiúk egészségéek megőrzése érdekébe. E korcsoport számára az ökormáyzat térítésmetese biztosítja a 3 oltásból álló védőoltás-sorozatot, ameyibe a szülő kéri azt. Az igéyek felmérése az általáos iskolába kiosztott kérdőívek alapjá törtéik. Az oltási programot a égykompoesű Humá Papillomavírus vakciával (6, 11, 16, 18-as) végezzük, amely a méhyakrák mellett a emi szervi szemölcsök elle is megfelelő védettséget yújt. A Humá Papillomavírus (HPV) okozta megbetegedésekről a holapo tájékozódhat. Az oltás leboyolításáról és szervezéséről felvilágosítást ad: dr. Zajkás Gábor gyermekorvos. Azok a helybéli lakosok, akik em tartozak a kiemelte támogatott korcsoportba, de az orvosi idikációak megfelelő életkorúak (láyok és felőtt hölgyek, továbbá 9 15 év közötti fiúk is), ige jeletős (30%-os) kedvezméyel juthatak hozzá a égykompoesű oltáshoz a kijelölt gyógyszertárba. Az oltás felíratható a gyermekháziorvosál, háziorvosál vagy a őgyógyászál. Kijelölt gyógyszertár: Dyathus Patika. Cím: Sóskút Fő u. 39. Sóskút Község Ökormáyzata

5 2010. szeptember SÓSKÚTI HÍRADÓ 5 Beszámoló a képviselő-testület közötti időszakra voatkozó gazdasági programjáak teljesítéséről * A évi ökormáyzati választások utá a képviselőtestület a december 19-i ülésé a 132/2006. (XII. 19.) sz. határozattal fogadta el a 2007 és 2010 közötti időszakra tervezett gazdasági programot. A program keretébe a képviselő-testület az ökormáyzat ayagi lehetőségeihez mérte a kötelezőe ellátadó feladatoko túl a ciklusba megvalósítai kívát és a község fejlődését szolgáló célkitűzéseket jelölte meg. Eek teljesítése legikább az ökormáyzat redelkezésére álló ayagi forrásoktól, plusz bevételeitől (vagyogazdálkodás, pályázati úto elyerhető támogatás, céltámogatások) illetve a jogszabályi köryezet alakulásától tehető függővé. A gazdasági programba felsorolt célkitűzések ragsorolva kerültek egymás mögé, ami a képviselő-testület az ayagi és jogszabályi változásokak megfelelőe a ciklus sorá többször is változtatott. Ökormáyzati feladatok ellátása Az ökormáyzat a törvéy által előírt feladatait részbe saját maga, részbe társulások keretei belül látja el. A feladatellátásokba törtét változtatásokra részbe jogszabály-módosítás miatt, részbe a feladat hatékoyabb ellátásáak biztosítása érdekébe került sor. Az építéshatósági feladat ellátására, vállalva az aráyos költségeket már korábba társultuk Tárokkal és Pusztazámorral február 1-jétől a tároki jegyző lett kijelölve Sóskúto is eljáró építésügyi hatóságkét. Jeleleg is kihelyezett ügyitézés zajlik heti egy alkalommal, így a lakosokak em kell feltétleül Tárokra utazi. Az építéshatóságo kívül a családsegítés és evelési taácsadás ellátásába is változások törtétek. A év elejétől a Budaörsi Kistérségi Többcélú Társulás a Szociális Godozóközpot átvételével és *A beszámoló szövege em azoos a szeptember 9-i ülése elhagzott szóbeli beszámolóval Megújult az iskola

6 6 SÓSKÚTI HÍRADÓ szeptember Játszótér épült feladatellátási szerződés megkötésével biztosítja Sóskúto a szociális és gyermekjóléti alap- és szakosított feladatok ellátását, valamit új feladatkét a fogyatékosok appali ellátása is bekapcsolódott. Ezekek a feladatokak a teljes körű ellátását az ökormáyzat em lett vola képes öállóa biztosítai, vagy csak sokkal agyobb költségek árá, ezért is volt szükség a társulási formára. Mukahelyteremtés Az ökormáyzat midet megtett, hogy ipari területeike újabb vállalkozások jelejeek meg, ezzel biztos ayagi alapot yújtsaak a falu fetartásához és további fejlődéséhez. Sajos az általáos gazdasági helyzet romlása a áluk lévő cégeket is súlyosa éritette. A falu további fejlesztéséhez szükséges ayagiak előteremtése érdekébe három és fél év keméy mukájával bővítettük a gazdasági övezetet. Szeyvízberuházás Az ökormáyzat több évi muka utá a év végé megalakult Sóskúti Víziközmű Társulattal együttműködve elkészítette és beyújtotta a szeyvízelvezetésre az Új Magyarország Fejlesztési Terv Köryezet és Eergia Operatív program támogatási redszeréhez a Sóskút Község szeyvízközmű beruházása című pályázatot július 16-á. A Köryezetvédelmi és Vízügyi Miisztériumtól kapott 2010-KEOP-1.2.0/BIl /171 iktatószámú, Tóbiás Zsolt főosztályvezető által aláírt levélbe ez áll: Tájékoztatjuk, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Köryezet és Eergia Operatív Program támogatási redszeréhez apjá beérkezett Sóskút Község szeyvízközmű beruházása című, KEOP-1.2.0/B/l O azoosító számú pályázatát formai szempotból appal befogadtuk, és értékelésre bocsátjuk. A pályázat tárgyát képező projekt megvalósítása apjától a pályázó saját kockázatára megkezdhető. Az ökormáyzat a lakosság tehermetesítése érdekébe a 4500 Ft/fő számlayitási díjat a lakosoktól átvállalva kifizette. Úthálózat Több évtizedes várakozás utá 2009 decemberébe került sor a Sóskútat is éritő teljes értékű autópálya-csomópot átadására. Ayagilag is hozzájárulva felújítottuk a Homokbáya utat, hasolóa a Sóskútat Pusztazámorral összekötő út belterületi és külterületi szakaszaihoz. Hosszú küzdelem utá elértük, hogy megszütessék a településük két végé elhelyezett kerékrázókat. A lakossággal együttműködve megkezdtük az öreghegyi külterületi utak martaszfaltos felújítását. A kátyúzásokat a községgodokság mukatársai folyamatosa végzik a községbe.

7 2010. szeptember SÓSKÚTI HÍRADÓ 7 Közvilágítás A közvilágítás biztosítása és bővítése közbiztosági szempotból is fotos feladat. Az elmúlt évekbe több utcába, főkét lakossági és ökormáyzati összefogással a közvilágítási hálózatot is sikerült bővítei, valamit új lámpatesteket is elhelyezi. (Béke, Géza, Patak, Petőfi, Orgoa, Vadász, Wesseléyi utcákba lámpatestek elhelyezésével, a Rét utcába a közvilágítási hálózat bővítésével) Tovább folytattuk a lakossággal együttműködve a külterületi közvilágítás fejlesztését. Köztisztaság Bevezettük az évi kétszeri lomtalaítást, melyből egy alkalmat az ökormáyzat külö fizet. A szemétszállítást továbbra is a megkötött szerződés alapjá a FKF Zrt. végzi településükö, eek és a lomtalaításak a leboyolítását példaértékűe végzik. Bevezettük az öreghegyi háztartási hulladék heti redszerességű zsákos begyűjtését, együttműködve az öreghegyi civil szervezettel. A közútkezelővel együttműködve a Föld apjá a településük összes útjá összegyűjtöttük az eldobált szemetet. Godokságuk dolgozói api redszerességgel járják és godozzák, kaszálják utcáikat a település tisztasága érdekébe. Együttműködési megállapodások alapjá a település közpotjába a civil szervezetek ápolják utcáikat, tereiket. Az ökormáyzat az illegális hulladéklerakók felszámolására több millió foritot (kotéer, elszállítás, gépek) áldozott saját költségvetésből. A temető felújítása 2008-ba, mivel a régi urafal már em bizoyult elegedőek egy új urafalat építtetett az ökormáyzat. Óvodaelújítás Az óvoda felújítása is sürgető feladattá vált a csőtörés miatt már em lehetett halogati, vagy pályázati pézre vári. Helyi kisvállalkozók megbízásával az óvoda elektromos hálózatát, a fűtés- és vízszerelést, festést és a vizesblokk burkolását készítettük el, amit az ökormáyzat saját költségvetési tartalékából fiaszírozott. Az Oktatási és Kulturális Miisztériummal kötött támogatási szerződés szerit 25 millió foritot kapott, ezért 2009 májusába az ökormáyzat kiírhatta a közbeszerzési eljárást a Dimbes-Dombos Óvoda rekostrukciójáak I. ütemére, amely a következőket tartalmazza: 26 helyiségből álló új épületszáry megépítése, bee két csoportszoba, egy toraszoba kialakítása a hozzájuk tartozó szociális helyiségekkel, valamit az emeleti része irodák és öltözők a dolgozók számára. Eze kívül teljes körű akadálymetesítése az épületek, valamit akadálymetes parkoló kialakítása. A kivitelezést a Geerál Cetrál Építőipari és Kereskedelmi Az Ősök tere Kft. végezte el, a mukálatok értéke bruttó forit volt. Az I. ütem haszálatbavételi egedélye 2010 szeptemberébe jogerőre emelkedett. A II. ütemre voatkozó közbeszerzési eljárást az ökormáyzat júiusra írta ki, miutá az Új Magyarország Fejlesztési Terv KMOP-4.6.1/B jelű pályázatá foritot yert erre az ütemre. Az általáos iskola felújítása 2007-be az iskolai bútorok cseréjére került sor be az ökormáyzati miiszter által a bölcsődék és közoktatási itézméyek ifrastrukturális fejlesztéséek támogatására kiírt pályázato 20 millió foritot yertük, mely összeg a beruházás költségeiek 80%-át fedezte. A femaradó 20%-ot az ökormáyzat saját költségvetéséből biztosította, valamit a pusztazámori ökormáyzat járult hozzá a költségekhez 2,5 millió forit erejéig. A felújításhoz a lámpatestek és yílászárók cseréje, hőszigetelés, fűtési redszer korszerűsítése, a meekülőútvoal tűzbiztos burkolatáak kiépítése, valamit a vizesblokkok teljes újjáépítése tartozott.

8 8 SÓSKÚTI HÍRADÓ szeptember Hagyomáyt teremtő képzőművészeti tárlat Játszótérépítés A kormáy a 1222/2009. (XII. 29.) Korm. határozatba Sóskút település játszótere építéséek közpoti költségvetési támogatásáról dötött. A támogatás mértéke 10 millió forit volt. A kormáyzati támogatás mellett a helyi Félkrajcár Alapítváy járult hozzá a játszópark megépítéséhez az összegyűjtött adomáyokból egymillió forittal. A játszóparkot az ökormáyzat két ütembe építi ki, mivel a tervek megvalósításához a közpoti támogatás és a helyi támogatás em volt elegedő. A beruházás első ütemébe az ökormáyzat kialakíttatta a játszóteret, ami márciusba elkészült. Ezt rövidese követi fogja két kosárlabdapálya és sor kerül a teljes terület bekerítésére is. A II. ütembe egy műfüves focipálya kialakítását tervezzük. Eek megvalósításához a közpoti támogatáso túl európai uiós fejlesztési támogatásokra pályázhat az ökormáyzat. Sportpálya A sportpálya kerítése balesetveszélyessé vált és kidőlt, ezért azt újjá kellett építei, ami 2008-ba megtörtét az ökormáyzat költségvetésébe erre elkülöített összegből ( Ft) és sikerült megoldai a sportpálya vízellátását is saját kút fúrásával, valamit a világító beredezések cseréjére is sor került ( Ft). Emlékművek felújítása A Szet Vedel-szobor felújítását forittal támogatta az ökormáyzat 2008 júiusba. Civil szervezettel együttműködve az Ősök tere emlékmű felújítása és a tér fásítása 2009 júiusba törtét meg az ökormáyzat költségé. Közbiztoság 2008-ba az ökormáyzat szerződést kötött a Pest Megyei Redőr-főkapitáysággal, majd a Polgárőrséggel a közbiztoság helyi feladataiak ellátására. A redőrkapitáyság vállalta, hogy a község vagyobiztoságáak és közlekedési redjéek javítása érdekébe heti redszerességgel biztosít Sóskút területé a redőri állomáy tagjaiból redőröket, akik a polgárőrséggel együttműködve túlórába végzik el a feladatokat. A túlóra díját az ökormáyzat fizeti. Külööse kiterjed ez a Petőfi Sádor és a Mártírok utcai forgalom elleőrzésére szeptemberébe megállapodás született Tárok, Sóskút, Pusztazámor között a közterület-felügyelet közös ellátására, mely szolgáltatás október 1-jétől idul. Civil szervezetek, közművelődés Az ökormáyzat mide év elejé támogatást yújt a civil szervezetek részére a költségvetés elfogadása utá,

9 2010. szeptember SÓSKÚTI HÍRADÓ 9 A falutakarítás közös ügy Megújult a sportpálya az igéyeik bejeletése, és az ökormáyzat aktuális éves költségvetéséhez mérte. A támogatásokkal is hozzá kívá járuli a helyi közélet és hagyomáyok ápolásához be az ökormáyzat együttműködési megállapodást kötött a 2006-ba megalakult Sóskúti Szlovák Ökormáyzattal a kisebbségi ökormáyzat költségvetéséek elkészítéséek, jóváhagyásáak redjét és a költségvetési gazdálkodással, az iformációs és adatszolgáltatási, a yilvátartási tevékeységgel, illetve a vagyokezeléssel összefüggő, valamit a szlovák ökormáyzat működéséhez szükséges techikai feltételek biztosításáról től kezdődőe mide évbe művészeti kiállítást redezük az amatőr művészekek a kulturális bizottság szervezésébe. A helyi egyházközség részére jeletős mértékű támogatást yújtuk mide évbe és külö ayagi hozzájárulást biztosítuk az általuk szervezett yári gyerektáborokhoz. Eze kívül a helyi közösségi életet, az állami üepségek megszervezését is mide évbe ayagilag és szervezésbe is támogatjuk. A tavalyi évtől kezdve az ökormáyzat szerződést kötött az Agárdi Postrad üzemeltetőjével, Turbók Jáossal, így a redezvéyeke a sóskúti lakosok fél áro vehetek részt. Egészségügy A képviselő-testület 2009-be úgy dötött, hogy a 8 évfolyamból jeletkező diákok számára igyeese biztosítja a HPV-védőoltást. Az iskolából 32 tauló jeletkezett, a vakciákat az ökormáyzat a saját költségvetéséek terhére fizette, ami foritba került. A 24 órás orvosi ügyelet ellátásába em törtét változás, mert a közbeszerzési eljárás yertese ismét az Iteratioal Ambulace Kft. lett. Továbbra is támogatjuk a szakredelések Sóskúto való ellátását. A megközelítés ehézsége miatt kezdeméyeztük, hogy a kerepestarcsai megyei kórháztól budapesti kórházakba kerüljö a betegellátás.

10 10 SÓSKÚTI HÍRADÓ szeptember fizetett politikai hirdetés MI MÁR BIZONYÍTOTTUNK! Képviselőjelöltjeik: Bereczkié Ulehla Aa, Chrekó Edia, Chrekó Gábor, Cseryák Péter, Csékeyé Bálit Márta, Mátrai Miklósé Ottiger László, Sófalvi Ferec, Szimadl Zoltá Köig Ferec polgármesterjelölt

11 2010. szeptember SÓSKÚTI HÍRADÓ 11 SZAVAZZON RÁNK! MERT ÖNNEK BIZONYOSSÁG KELL, NEM ÍGÉRET! MERT NÉGY ÉVE MEGÍGÉRTÜK: folytattuk az iskola belső felújítását, fejlesztését; a toraterem yílászáróiak cseréjét; az oktatás szívoaláak emelését; gyermekeik művészeti, kulturális oktatását; férőhely hiáya miatt az óvoda bővítését; toraszoba építését; a jelelegi épület teljes közműfelújítását; ayagilag is támogattuk a szakredelések sóskúti megvalósítását; újabb szerződéssel meghosszabbítottuk a 24 órás orvosi ügyeletet; gyermekeik védőoltását igyeessé tettük; kezdeméyeztük, hogy budapesti kórházakhoz kerüljö a megyei kórháztól a sóskúti betegek ellátása; eergiatakarékos közvilágítás továbbfejlesztése bel- és külterülete; a közbiztoság javítását, a redőrség támogatását; a szabadidős redőrök helyi ügyeletéek fiaszírozását; a Polgárőrség támogatását; új mukahelyteremtő vállalkozások letelepítését; az ipari területek további fejlesztését; civil szervezetekkel összefogva folytattuk közterületeik ápolását; Tárok, Pusztazámor, Sóskút közös közterület-felügyeletéek felállításával (2010. október 1-jétől iduló szolgáltatás); bevezettük az évi kétszeri lomtalaítást; az öreghegyi háztartási hulladék zsákos elszállítását megoldottuk; 2009 decemberébe elkészült a teljes értékű autópálya-csomópot; ayagilag is hozzájárulva felújítottuk a Homokbáya utat; felújításra került a Sóskútat Pusztazámorral összekötő út; elértük, hogy megszűjö a településük két végé lévő kerékrázó; kezdeméyeztük az M7-e való közvetle budapesti buszjáratot (ígéretük va eek rövid idő belüli megidítására); a lakossággal összefogva fejlesztettük az öreghegyi külterületi utakat; folytattuk a sportpálya és köryékéek fejlesztését; elkészült a játszópark első üteméek fejlesztése, átadtuk a játszóteret; pézügyi helyzetüket figyelembe véve kulturális, sport és társadalmi csoportjaikat ayagilag támogattuk. MI MEGÍGÉRTÜK ÉS MEGVALÓSÍTOTTUK! OKTÓBER 3-ÁN SZAVAZATÁVAL TÁMOGASSA SÓSKÚT TOVÁBBI FEJLŐDÉSÉT! SZAVAZZON JELÖLTJEINKRE! fizetett politikai hirdetés

12 12 SÓSKÚTI HÍRADÓ szeptember Vedégeik voltak Július 12-től 18-ig vedégeik voltak Szedrőről és Edeléyből. Az árvíz sújtotta területe élő gyermekeket táboroztattuk. Ma talá ez a két településév sok emberek em mod semmit, de éháy hóappal ezelőtt apota szerepeltek a hírekbe a pusztító árvízzel kapcsolatba. Még le sem voult az árvíz, amikor polgármesterük kéréssel fordult a képviselő-testület tagjaihoz: ajáljaak fel tiszteletdíjukból az árvízkárosultak megsegítésére. A képviselők az őket illető havi 13 ezer foritos tiszteletdíjukból több százezer forityi adomáyt adtak össze. Csatlakoztak az adomáyozókhoz a hivatal dolgozói is, köztük településük jegyzője és polgármestere is, mit magáadomáyozók. Támogatást adott továbbá a Sóskút Fruct Kft. Tomcsáyi Pál; a Bősz-Metál Kft. Bősz Ottó és családja; a Kvarchomok Kft, a Csepp-Kőker Kft Sári Zoltá és családja, a Márti cukrászda, a KO- SZIG Kft Kotra József (Tárok), az Agárdi Popstrad Turbók Jáos, ifj. Cserődi József (a helyi ökétes tűzoltók vezetője) és id. Cserődi József családja és a Sóskúti Lovasklub Litauszky Ferec. Utóbbi révé a gyerekeket a lovastábor vedégszeretetét élvezhették, s apota lovagolhattak. De jártak a vedégek a Tropicariumba Budapeste, Agárdo a Popstrado az Irigy Hóaljmirigy kocertjé vettek részt, a tűzoltókkal múzeumba jártak, a Cserődi család vacsorával vedégelte meg őket. Többször stradoltak Százhalombattá. A gyermekek utazásába polgármesterük családtagjai yújtottak segítséget. mp Tolmácsoli szeretém azokak a családokak a köszöetét, akikek gyermekeit Sóskúto táboroztattuk, s aak a családak a köszöetét, amelyet ayagilag is támogattuk, valamit a magam evébe midazokak szereték köszöetet modai, akik mukájukkal, felajálásaikkal lehetővé tették, hogy ezekek a családokak segítséget yújtsuk. Köig Ferec polgármester Felsőzsolca, augusztus 30. A yár eleji felajálásokból, melyet településük tett az árvízkárosult gyerekek javára, a táborozás lezárta utá hála a bőkezű adakozásokak még jeletős összeg maradt a kaszszába. Ezt egy újságcikk elolvasása utá a képviselő-testület egyetértésével egy fiatal felsőzsolcai család megsegítésére fordítottuk. A családot a következőkért választottuk: Tavaly felújított házát épp tegap kezdte szétveri Felsőzsolcá, aki 9 éves kisláyával és feleségével most Miskolco albérletbe él a bővítéshez baki kölcsöt vettek fel, kötelező volt aak idejé biztosítást kötiük: a szakértő akkor 22 millió foritra becsülte az igatlat most azoba a botásra szoruló épületre csak eek alig felét, 10,8 millió foritos kártérítést fizetek érthető, hogy a család miél hamarabb azt szereté, ha fedél lee a fejük felett, s visszatérhetéek régi otthoukba. A kilecéves láyát saját költségükö pszichológushoz járatják, mert a kisláy az árvíz óta szorog. Elküldték az árvízkárosult gyerekekek igyeese felajálott balatoi üdülésre, de oa három ap utá el kellett hozi. Egész ap a régi szobáját rajzolgatta egy papírlapra, és midekiek azt modta: eki már ics hova hazameie, ezért biztosa örökbe adták a szülei mesélte az édesapa, miközbe teleszaladt köyel a szeme, s görcsösebbe markolta a botásra haszált kalapácsot. Felsőzsolcát Ózd felől közelítettem meg, mert szerettem vola láti a yár eleji árvíz yomait. Erről a látváyról csak egyet lehet leíri: adjuk hálát, hogy em ott lakuk! Felsőzsolcára érve szomorú kép fogadott és ez még meg is erősödött a családdal való találkozás utá, hisze em csak az épületek, haem az ott élő emberek lelke is romba dőlt. A látogatásál sem lehetett ott az édesaya, mert kórházba volt

13 2010. szeptember SÓSKÚTI HÍRADÓ 13 A várost véleméyük szerit az autópályahíd rossz tervezése miatt ötötte el az ár. Az emberek elkeseredettek, mert hóapokkal a kár utá még romok vaak, ics egedély, kotéerekbe, albérletekbe élek, a biztosítótársaságok húzzák-halasztják az ügyeket, töredékét akarják kifizeti a valós kárak. Látogatásomkor a lakosok szerit még tíz ház sem készült el a több száz összedőltből, és az a éháy is csak azért épült fel, hogy az illetékesek tudjaak yilatkozi a médiáak. A féyképe is látható, hogy a támogatott család meddig jutott a házépítésbe augusztus 30-ig. Nagyo sok fotót készítettem olya üres telkekről, melyeke emrég még családi házak álltak. Megítélésem szerit ezeke a telkeke az új házakat már beköltözhetővé (vagy agyo közeli időpotba) lehetett vola tei. Ez az ottai elkeseredett emberek véleméye is. A családok úgy érzik, hogy magukra hagyták őket az újraépítésbe, a biztosítótársaságokkal folytatott harcba. Nagyo ehéz lesz az emlékezetemből kitöröli ezeket a képeket, hisze ap mit ap találkozuk újabb hírekkel, mit cikkem írásáak időpotjába (szeptember 13-á) amikor egy országos apilap hírébe azt olvasom: Felsőzsolca: készek a szerződések. És az otthook? Köig Ferec polgármester Az előző lapszámukba már tájékoztattuk Ööket a tavaszi viharkárokról és fakivágásokról. Akkor azt is leírtam, hogy még további fák kivágására kerül sor, mert több helye emberéletet vagy eergiaellátást veszélyeztető fa található. A kérésükre helyszíi szemlét tartó szakemberek ajálatára a magáterületeke lévő egyedeket is kivágták. Ezt törtét a takarékszövetkezet telké lévő yárfákkal, ahol az elök úr gyors dötése utá megtörtét a veszély elhárítása. A Mártírok út elejé lévő (szité magáterülete elhelyezkedő) fákat mivel azok a településük egy részéek áramellátását biztosító vezetékeket veszélyeztették a áluk szolgáltató Elmű vágatta ki a velük szerződésbe álló vállalkozóval. Árvízi helyzet Sóskúto Júliusi lapszámuk címlapjá megmutattuk azt az áldatla állapotot, amit a Beta-patak okoz a lakott belterületi részhez érve. Azóta a patak újra elötötte a kerteket, és ami még eél is súlyosabb, hogy több házat is veszélyeztetett. Ezért is fogadtuk örömmel a hírt, hogy a Beta-patak mederredezése elérte Sóskút határát. A több mit 800 millió foritos muka az Európai Uió támogatásával, az Európai Regioális Fejlesztési Alap fiaszírozásával valósul meg. A mukákat részbe már elvégezték vagy folyamatba vaak, mit áluk a volt iskolai gyakorlókertél. Mivel a mukát Százhalombattáál kezdték meg és szakaszosa végezték, ezért csak az elmúlt hetekbe értesültük róla, hogy a sóskúti belterületi mederkotrás ics a támogatott beruházásba. Miutá ez kiderült, a Kőszikla utcai és Mártírok úti lakosok augusztus közepé levélbe fordultak paaszukkal dr. Illés Zoltához, a Vidékfejlesztési Miisztérium köryezetügyért felelős államtitkárához. A levelet, melyet több mit hatvaa írtak alá, kiegészítettük egy polgármesteri kísérőlevéllel, valamit több tucatyi az áradás idejé készített fotóval. A lakossági bejeletés és a polgármesteri levél Veszélyes fák kivágása hatására szeptember 9-é egyeztetés kezdődött meg a Vidékfejlesztési Miisztérium, a patakmeder felett redelkezi jogosult Közép-Dua- Völgyi Köryezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a Magyar Vízépítő Zrt., a Mélyépterv Mévit Kft., Agroivest képviselői és a Bia-Tehag Kft. ügyvezetője részvételével. Településüket a polgármester és a jegyző képviselte. A polgármesteri tájékoztató utá a jelelévők helyszíi szemlét tartottak megtekitve a kritikus helyeket. A műszaki megoldások lehetőségeit és a jeleleg is folyó mukák hatását a beruházás befejezéséig a jelelévő vízügyi igazgatóság fogja vizsgáli. A mukák befejezéséek várható ideje március hó. A mostai helyszíi szemléről, az ökormáyzatak megküldött vizsgálati eredméyekről ígéret szerit az aláíró lakosok levélbe tájékoztatást kapak. Sajos egy kellemetle iformáció is elhagzott a megbeszélése: a megkezdett muka befejezéséig (2011. március) semmilye mukát em lehet eze a szakaszo végezi, mivel az uió csak a leadott tervekek megfelelő mukálatokat támogatja, más mukavégzés eseté a teljes támogatási összeg visszafizetését redelé el. KG Szeretém megismételi: ezek a fák magáterülete voltak és em az ökormáyzat vágatta, illetve vágta ki. A Mártírok úti kivágásál segítséget yújtottam az Elmű által szerződtetett vállalkozóak (mivel em szerettem vola újabb több órás áramszüetet településükö) a muka gyorsabb elvégzéséhez, megkérve Pluhár László helyi vállalkozót, hogy erőgépével segítse a befejezést. Ezúto is szeretém megköszöi a gyors, szakszerű segítséget. A terület redbetétele utá bár az em az ökormáyzaté a tulajdoossal már egyeztetve egy alacsoyabb övésű fasort ültetük az ökormáyzat költségére az út mellett kivágott yárfák helyére. Köig

14 14 SÓSKÚTI HÍRADÓ szeptember hírek az iskola életéből Becsegettek M e g k e z d ő d ö t t a es taév. Akkor lesz az évük igazá tartalmas, ha tuduk mideap ugyaolya yitotta, ugyaolya titkokra szomjasa jöi az iskolába, ahogya ezt az évyitó tettük. Nem divat örüli a szeptemberi iskolakezdések, de titko olya jó érzés bepakoli az új köyveket, füzeteket a táskába, a szépe kihegyezett ceruzákat a tolltartóba. Mide olya friss, mide olya yitott. Bármi megtörtéhet. Várakozuk. Ebbe egyformák vagyuk. Azért jó ide tartozi, mert tudjuk, hogy az iskola dolga az, hogy megtaíttassa velük, hogya kell tauli. Hogy felkeltse a tudás iráti étvágyukat. Hogy megtaítso beüket a jól végzett muka örömére és az alkotás izgalmára. Hogy megtaítso szereti, amit csiáluk, és hogy segítse megtaláli azt, amit szeretük csiáli. ahogy Szet- Györgyi Albert modta. Kérem a kedves szülőket segítsék az iskola mukáját, úgy ahogy eddig is tették, s erre kérém az új szülőket is. Maradjuk ebbe a taévbe végig ilye vidám, pozitíva godolkodó gyerekek és felőttek, s akkor mideki jól fogja érezi magát köztük, s mi maguk is szebbek látjuk majd a világot, mert aki így godolkodik, az em csukja be a szemét, haem agyra yitja, hogy lásso, s az em csukja be a szívét sem, haem várja, hogy új élméyek, új tapasztalatok tegyék szebbé az életét. Kíváok ehhez magukak sok erőt és kitartást, jó kedvet bőséggel! Kuzselé Schóber Áges igazgató Myrtill éi tábora Shakespeare-mesék öt apo át Ez a yár fatasztikusak ígérkezett, de féypotja a reeszász tábor volt. Az Adreetti Károly Általáos és Művészeti Iskola 5. és 6.-os diákjai vehettek részt rajta persze csak azok, akik egész évbe szorgalmasa taulták a magyar yelvet és irodalmat. Nem ez volt az első magyar yelvi tábor, 2009 yará a mitológiáról taultuk Myrtill éi táborába. Idé Shakespeare-mesékkel foglalkoztuk. Öt apot töltöttük el a táborba, szórakoztuk, de egybe képességeiket is fejlesztettük. Reggelete kicsit yelvtaoztuk, a Myrtill éi által kitalált szóbocoló játékkal. Ezutá párosával kellett szövegértési feladatokat megoldauk egy-egy Shakespeare-mese kapcsá. Már az első apo kiderült, hogy ki melyik Shakespeare-hős alakjába fog búji a tábor végére. Mideki saját jelleméek megfelelő szerepet kapott. Együtt készítettük el az ebédet a szigorú beosztás szerit, de mivel tizehete voltuk, em kellett túlságosa sokat dolgozuk, mégis őtt a felelősségérzetük. Myrtill éi 8. osztályos fia, Apród volt a főszakács. Hihetetle, hogy egy fiatal fiú ilye jó palacsitát és fákot süssö, de igaz! Ebéd utá általába videó is megéztük egy-egy Shakespeare-drámát, illetve készültük arra az előadásra, melyet a szüleikek adtuk elő utolsó ap. Díszleteket festettük, jelmezeket készítettük Kisaa segítségével, aki Myrtill éi égy gyermeke közül a legagyobb. (Együtt izgulhattuk érte, hisze a tábor első apjá államvizsgázott. Persze jól szurkoltuk, mert jelest kapott.) Végül megírtuk a forgatóköyveket, jeleeteket, melyeket Lakatos Lúcia taított be ekük. Szüleik, agyszüleik sok fiomságot küldtek, így délutá midig volt valami édesség, ami erőt adott a sok tauláshoz és mukához. Mide mukák beleszámított a verseybe. Volt, akiek a díszlettervezés, másokak a jelmezkészítés, megit másokak a jeleetírás vagy szíészkedés met jobba, de akadt olya is, aki a szövegértésbe vagy a yelvtaba jeleskedett. Hatalmas táblázatoko követhettük yomo api mukák eredméyét, s izgulhattuk a folyto változó eredméyért. Végül még szüleik is kaptak oklevelet, hisze sokat segítettek a tábor létrejöttébe: apukák főleg a szállításba, ayukák, agymamák ikább a sütésbe. Utolsó apo egy yílt óra keretébe mutattuk be, mit taultuk. Humorosak lettek a jeleetek is, hisze az volt a feladat, hogy az általuk megjeleített Shakespeare-hősöket helyezzük a 21. század szípadára, így törtét, hogy Rómeó és Lőric barát bakot rabolt, Obero és Titáia leszoktak a drogról, a Sok hűhó semmiért hősői az iterete kerestek társat, Lear király pedig az idősek otthoába kötött ki. Szüleik azzal, hogy elküldtek miket ebbe a táborba a magyartaításhoz szükséges segédayagok előállítását is szpozorálják, hisze a megmaradó pézből tudja Myrtill éi elkészítei ezeket. Off Luca és Vasszi Aa 7. osztályos taulók

15 2010. szeptember SÓSKÚTI HÍRADÓ 15 hírek az iskola életéből Vakáció a Mátrába Az Adreetti Károly Általáos és Művészeti Iskola idé is megszervezte hagyomáyos yári táborát. Ez alkalommal Buza Sádor igazgatóhelyettes volt a fő szervező, aki a tábor helyszíéül Mátraszetistvát választotta. Nem is választhatott vola jobb helyet, hisze a köryezet gyöyörű volt, a hatalmas feyőfákkal körülvett hotel pedig szite mide igéyt kielégített. Már maga a mátrai hegyvidék megadta a jó alaphagulatot a táborhoz, így a változatos programok tovább övelték jókedvüket. A táborba délutáokét agol yelvi foglalkozásokkal, játékokkal sok haszos ismeretet szereztük. és hogy az agol yelv gyakorlásából apközbe se essük ki, buszos utazásaik sorá agol dalokat éekeltük. Mivel a Mátrába voltuk, ige sokat túráztuk, persze em cél élkül. Volt, amikor széégetőket kerestük és volt, amikor kirádulásuk sorá szebbél szebb köveket gyűjtöttük. Ezek az élméyek feledtették velük esti fáradtságukat és hazaérve midekiek maradt még ereje egy kis focira, pigpogra vagy éppe csocsóra. A appali túrákál csak az éjszakaiak voltak izgalmasabbak. Egyik ilye alkalommal, mikor egy kilátóhoz igyekeztük, útközbe még az eső is eleredt, de ez sem szegte kedvüket. A következő apo buszos kiráduláso vettük részt. Salgótarjába leereszkedtük egy már em működő szébáyába, illetve a hozzá tartozó múzeumot is megtekitettük. Azap agyo szép idő volt, így a délutát a salgótarjái strado töltöttük. A fürdés azoba ezzel még em ért véget, hisze az utolsó előtti apo a demjéi strad csúszdái és medecéi vártak rák. Sajos hamar elérkezett a búcsúest, melyet tábortűzzel tettük emlékezetessé. Itt a dalok és játékok mellett a gyerekekek lehetőségük volt feleleveítei az elmúlt éháy ap élméyeit. Bízuk bee, hogy aki részt vett iskolák yári táborába, jól érezte magát, és jövőre is velük tart. Tüde éi, Ági éi, Bea éi, Gabi bácsi Sulistaféta Kedves Horti mert mi csak így becézük, kérlek, mutatkozz be rövide! Mohácsyé Lőricz Hortezia vagyok, augusztus 11-é születtem Székelykeresztúro, Erdélybe. Édesapám, Lőricz Dávid, fafaragó kisiparos volt, 1998-ba huyt el. Édesayám Ambrus Iloa, ő sokáig a híres székelyudvarhelyi Szejke fürdő godokakét dolgozott, már yugdíjas. Négye vagyuk testvérek, idősebb húgom és öcsém Erdélybe lakak, kisebbik húgom Hódmezővásárhelye él. Hároméves koromig egy Nyikó meti kis faluba, Nagymedesére, majd Székelyudvarhelye evelkedtem. Általáos és középiskolai taulmáyaimat is itt végeztem, az érettségi vizsgát 1995-be tettem le jauárja óta élek Magyarországo, egy évre rá metem férjhez Mohácsy Albert agybőgős épzeészhez. Tíz éve költöztük Sóskútra kisfiuk, Lőric már ide született 2002-be. A magyar állampolgárságot 2003-ba kaptam meg. A sóskúti Adreetti Károly Általáos és Művészeti Iskolába hatodik éve dolgozom éptácpedagóguskét. Hogy kezdődött midez, hogya kerültél kapcsolatba a éptáccal? Az első tácos emlékeim kisgyerekkoromból valók, mikor agyayámmal jártuk el Nagymedesére a falusi bálokba. Bár még kisláy voltam, midig megtácoltattak az idősebb legéyek, így modhati, első kézből taultam a helyi, yikómeti tácokat és szokásokat. Már akkor agyo tetszett a épviselet, a székely ruha, ragaszkodtam is hozzá, hogy bálba és templomba ezt vehessem fel. Komolya tauli a éptácot hatévese kezdtem el, éháy év múlva már a Veyige Néptácegyüttesbe tácoltam. Gimazista koromba lettem tagja a Pipacsok Néptácegyüttesek, akikkel Európa számos országába, sőt még Amerikába is turéztuk. A legjobba mégis az otthoi, erdélyi fellépéseike éreztem magam. A köryékbeli falvakba tartott előadás utá gyakra szerveztük bált a helyiekkel közöse. Ez amellett, hogy remek alkalom volt az eredeti éptácok, épdalok filmre rögzítésére szakyelve szólva gyűjtésére, egyre jobba megerősített épi kultúrák értékességébe vetett hitembe. Az itt szerzett tapasztalatok és élméyek vezettek oda, hogy az együttesi muka mellett egyre több helye kezdtem taítai is. Örülük, hogy itt vagy közöttük, de hogya kerültél Magyarországra? A Magyar Állami Népi Együttes 1997-es erdélyi turéjá az együttes vezetője felvételt hirdetett, é pedig úgy dötöttem, megpróbálom. Kívácsi voltam, hogya tudok helytálli székely láy létemre a magyarországiak között A következő év jauárjától már a Corvi téri Folytatás a 14. oldalo

16 16 SÓSKÚTI HÍRADÓ szeptember hírek az iskola életéből Folytatás a 13. oldalról szípadot koptattam. Az ott eltöltött évek alatt amellett, hogy hivatásos éptácművészkét tácoltam, az otthoról hozott tácok taításával járultam hozzá az együttes mukájához. Ezekívül a kezdetektől fogva több felőtt éptáctafolyamo is taítottam Budapeste. És Sóskútra mikor és miért költöztél? Fiatal házaskét a yolcadik kerületbe laktuk, de tudtuk, hogy vidéke, szép köryezetbe, jó levegő szereték majd a gyermekeiket feleveli. Így találtuk rá Sóskúto arra a régi házra, amit először felújítottuk, majd bővítettük, és most már tíz éve élük bee boldoga. Lőric születése utá fájó szívvel búcsút kellett veem az együttestől, hisze em tudtuk megoldai a mideapi Budapestre bejárást, de ige hamar új kihívások következtek. A szülési szabadság alatt elvégeztem a Magyar Tácművészeti Főiskola éptácpedagógus szakát. Ezzel párhuzamosa egésze a közelmúltig a százhalombattai Forrás, illetve a győri Kisalföld együttesekél is dolgoztam assziszteskét, koreográfuskét. Talá felesleges megkérdezi, hisze sokat mosolyogsz, és agyo tevékeye, itezíve éled meg a mideapokat, de őszité, hogy érzed itt magad? Úgy érzem, szerecsés vagyok, a éptác segítségével sikerült viszoylag hamar gyökeret verem be a Sóskút 2000 Társaság kokréta Pappé Sárika és Flámis Juci megkeresése yomá alakult meg a Večerica Hagyomáyápoló Tácegyüttes, amelyek a művészeti vezetője lettem. Ők voltak az elsők, akik révé sikerült a falu életébe kapcsolódom. És itt em csak a kultúrára kell godoli, agyo sok jó ismerősre, sőt, barátra találtam beük és általuk. Ez a kör aztá az iskolába kerülésem utá egyre bővült, úgyhogy mára téyleg sok barátuk va, jól érezzük magukat a faluba. Nagyo sokrétű a mukád, mit szeretsz bee a legjobba? A közös élméyeket, amelyeket együtt élük át a taítváyaimmal. A legszebb az egészbe, hogy kortól függetleül, az óvodástól a yugdíjasig midekiek örömet tud szerezi a tác, a játék, a zee. A Kárpát-medece külööse szerecsés hely ebből a szempotból, a hagyomáyos értékek még apjaikba is elérhetőek azok számára, akikek erre igéyük va. Tudjuk, hogy regeteg verseyre, megmérettetésre viszed a gyermekeket, s talá te magad is elértél sikereket. Milye elismerésekkel büszkélkedhetsz? Tácoskét szülőföldem éptáckicséek megőrzéséért végzett tevékeységemet a Nemzeti Kulturális Örökség Miisztériuma a évbe a Népművészet Ifjú Mestere címmel ismerte el. A II. Szólótácfesztiválo 2001-be a Néptácpedagógusok Országos Szövetségéek külödíját kaptam A halálra muzsikáltatott zeekar című produkciómért. A 2005-ös Békéscsabai Szólótácfesztiválo pedig a Hagyomáyok Háza külödíját yertem el. Koreográfuskét: Kiváló miősülés a Néptácosok Országos Bemutató Szípadá (Forrás Néptácegyüttes, Árvák boldogsága ) 2008; Tácforgatag magyarországi szlovák együttesek miősítője: koreográfusi külödíj Pedagóguskét: Pest megyei Ki Mit Tud?: sóskúti Napocska Néptáccsoport II. helyezés 2009; Regioális szólótácversey: araypaszomáyos és araykeszkeős taítváyok (Balázs Ervi és Pitér Doria) Együttesvezetőkét: Magyarországi szlovák együttesek miősítője: Večerica Együttes aray miősítés 2009; A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség országos miősítő verseyé a Večerica Együttes jól miősült 2010-be. Ez agyo szép, s mik a további céljaid? Kiek a segítségére számíthatsz ezek megvalósításába? Folytati szeretém azt a közösségépítő mukát, amit egyrészt az iskolába, másrészt a Večericaba elkezdtük és szerecsére egyre többe tartják fotosak ugyaezt. Bizoyíték erre például a tavalyi szüreti bál sikere, de általába mide olya redezvéyük, amelyek megvalósításába a gyerekek mellett a szülők, kollégák, barátok egyarát részt vállalak. Nélkülük ezek a célok biztosa em sikerüléek, ezúto is köszööm ekik a regeteg segítséget. Milye ehézségekkel találkozol mukád sorá? Az elmúlt öt év alatt örömteli módo 12-ről 80 fölé emelkedett a művészeti iskolába éptácoló gyerekek száma és bizoy egyre ehezebb lett egyedül vii a csoportokat. Az idei taévtől egy új kollégaő lesz segítségemre, ezzel együtt is szeretém, ha a jövőbe egy férfi éptácoktató is tuda foglalkozi a övedékekkel. A fiúkak mideképpe agy szükségük lee erre az előmeetelük szempotjából. Szurkoluk, hogy sikerüljö. Üzesz-e valamit az olvasókak? Fiatalkorom óta Tamási Áro egyik godolata a kedvec idézetem: Azért vagyuk a világo, hogy valahol ottho legyük bee. Saját életem is bizoyíték erre, hisze erdélyi láykét Magyarországo szlovák hagyomáyokat ápoló együttest vezetek. És így va ez jól, azt hiszem Kiek adod át a stafétát? Kummer Atalak. Málási-Szász Myrtill

17 2010. szeptember SÓSKÚTI HÍRADÓ 17 Elkészült az óvoda új szárya Szeptember 1-jé reggel az iskolai taévyitó megkezdése előtt rövid kis üepség keretébe adtuk át az óvoda új száryát. Ez az átadás egy hosszabb folyamat egyik állomása volt, mely a régi száry belső felújításával kezdődött el és a most átadott új száry építéséek befejezése utá a régi épület tetőcserével egybekötött külső felújításával folytatódik. A bővítés mukálatai már több hóapja befejeződtek, de a téyleges haszálatbavételi egedély csak közvetleül a szeptemberi átadás előtt lett meg. Egy beruházást égy-öt hóap alatt meg lehet valósítai, viszot a papírmuka akár egy-két évig is eltarthat. Szerettük vola erre az időpotra a második ütemet is befejezi, de az erre megpályázott és megyert összegről szóló támogatási szerződés aláírása felfüggesztés miatt jeletőse csúszott. Így az a reméyük, hogy ezeket a mukákat a yári szüetbe meg tudjuk kezdei és befejezi em valósulhatott meg. Már aláírt támogatói szerződésük va és a közbeszerzési pályázat kiírása és elbírálása utá yertes kivitelezők is. A kivitelezői szerződés megkötésével a fellebbezési határidő végéig, szeptember 15-ig kellett váruk. A mukakezdés tervezett ideje szeptember Reméljük az időjárás is kedvező lesz, hisze egy működő óvoda tetejét kell lebotauk és újjáépíteük. Terveik szerit a jogerős építési egedélyek birtokába folytati tudjuk majd a beruházás harmadik ütemét, melyek célja a koyha bővítése és aak teljes átépítése. Eek is rövid idő belül meg kell valósulia, mert óriási igéy jeletkezik a gyermekek ebédeltetésére. Fúvósélet Az idei yáro is sok szép eseméy törtét a Sóskúti Ifjúsági Zeekarral. Augusztus elejé ismét zeei táborozáso vettük részt szokott helyükö, Kemecé. Bár az időjárás em volt túl kegyes hozzák, zeészeik azért jól érezték magukat. Az idé felkérést kaptuk egy helyi redezvéyre is. A kemecei kisvasút apja épp egybe esett táborozásukkal, így szívese tettük eleget a meghívásak egy kis közreműködésre. Természetese azért maradt idők kikapcsolódásra és csapatépítésre is. A yárból aztá gyorsa visszacsöppetük az őszbe és újból kezdődik kiek-kiek a taulás, illetve a muka. Jeleleg két új tubás övedékük vált igazi zeekari taggá: Boros Dáiel és Varga György, akik már a yári táborba belekóstolhattak a zeekari életbe. Mellettük még három klariétos, egy fuvolás és egy teorkürtös övedékük készül a tagságra, valamit az eddigi és az újoa jeletkezett furulyásaik. Október 10-é, valamit ovember 14-é ismét polkázi ivitáljuk a kedves közöséget, majd december 19-é, hagyomáyos karácsoyi hagverseyel zárjuk a 2010-es esztedőt! Gratuláluk Robi! Ha megegedi a kedves olvasó, most újra egy személyes büszkélkedés következik. Zeekaruk egyik alapító tagja, akit 8 éves kora óta ismerek, taítok, sikerese doktorált a Szegedi Egyetem Általáos Orvosi Kará. Somogyi Róbert, 1992-be kezdett zeét tauli 3. osztályoskét, az akkor iduló képzésbe. Midig jó tauló volt, így em csodálkozott seki, amikor már kisiskoláskét orvos szeretett vola lei. Alsó tagozatos osztályfőöke, dr. Kozaróczy Károlyé, Ági és férje aki gyermekorvos száryai alá vették Robit és keresztszülei is ők lettek. Talá a doktor úr volt akkora hatással Robira, hogy már ekkortájt eldötötte: orvos lesz. Kicsi kora óta agyszülei evelték őt, soksok szeretettel és odaadással. Robiak mégsem volt felhőtle gyerekkora, hisze hamarosa ő lett az idős agypapa, agymama támasza. Tudtuk midayia, hogy ehéz az élete, mégis ayi szeretet és jóság volt bee, hogy az példaértékű számukra. Az általáos iskola befejezése utá az érdi Vörösmarty Gimáziumba folytatta taulmáyait, majd 2003-ba felvételt yert Szegedre, az Orvostudomáyi Egyetemre. A zeekar életébe soka voltak, akik felsőfokú taulmáyaik elkezdésekor búcsút modtak ekük, modvá sok a taulivaló. Robi em így tett. Ahogy lehetett, sűrű hazajárt Szegedről, hisze idős agyszüleit is ellátta, de ilyekor sosem mulasztotta el az éppe aktuális próbát, vagy fellépést sem. Teltek-múltak a ehéz egyetemi évek, sokszor örömmel, de még többször godokkal, bizoytalakodásokkal, regeteg taulással, mukával. Elérkezett ez az év is és Robi számára még em ért véget a taulás, hisze vár rá a szakorvosképzés további öt éve. Amellett, hogy gratuláluk a doktorátusához, azt kívájuk eki, hogy legye kitartása tovább tauli, és végigjári az orvosi életpálya rögös utját. Maradjo továbbra is szeréy és odaadó, amilye világéletébe volt, mert szolgálatra született és választott hivatását tudjuk jól agy szeretettel, odaadással fogja végezi! Kaszás Sádor

18 18 SÓSKÚTI HÍRADÓ szeptember Idé yáro sajos az öreghegyi tulajdoosok elszevedtek egy számos betörésből, lopásból álló bűcselekméy-sorozatot. Az elkövetők legtöbbször fémeket gyűjtöttek, de házfeltöréssel is jeletős károkat okoztak. Az eseméysort a redőrség folyamatos és a polgárőrség fokozott járőrözése fékezte meg. A redőrség a folyamatos járőrözést részbe az ökormáyzat által fizetett túlórák felhaszálásával tudta megvalósítai. A előző lapszámba megemlített, Tároko és Pusztazámoro törtét autólopások utá Sóskút sem maradt eseméytele. Egy családi ház udvarából vittek el két autót, a lakás feltörésével jutva a gépkocsi kulcsaihoz. Ismét felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy e hagyják elől az irataikat, kocsikulcsokat még a bezárt lakásba sem! Óvatosabbak vagyuk Az utcáról is elvittek egy gépkocsit, bár a figyelmes szomszéd hajali 2-kor értesítette a polgárőrsége keresztül a redőrséget, sajos az a éháy perc, amíg a járőrök átértek Sóskútra, elegedőek bizoyult, hogy a tettesek agy sebességgel eltűjeek Biatorbágy iráyába. Pozitív változás viszot, hogy bár sok próbálkozás törtét idősek kárára elkövetedő bűcselekméyekre, álvillayszámlás, krumplit hoztuk az ökormáyzattól már szite seki sem ugrik be. Ezt részbe a redőrség és a polgárőrség tavaszi közös figyelemfelkeltő akciójáak tudhatjuk be. Ha bármi gyaúsat észlelek, hívják a polgárőrség 24- órás számát: 06-70/ Nem mehetek el szó élkül az utóbbi időbe, a választások közeledtével egyre fokozódó támadások, rosszhiszemű állítások mellett, melyek a Polgárőr Egyesületet érik. A közbiztoságról Egy év alatt 2800 óra szolgálatot teljesítettek a polgárőrök Kérem a evüket em midig vállalókat és a egatív kampáyt folytatókat, hogy az egyesületet e keverjék bele a választásokba. A polgárőrök elleszolgáltatás élkül, szabadidejüket feláldozva, családjukkal kevesebb időt töltve végzik szolgálataikat. Ki-ki ayit, ameyit tud. Több taguk házastársa is belépett az egyesületbe, vállalva a járőrözést is. A támogatások (80% ökormáyzat, 2010-be) kizárólag a mukavégzéshez szükséges költségekre fordítódak pl.: egyeruha, gépkocsi-fetartás, üzemayag illetve szóróayag, iskolai KRESZvetélkedő stb. A legtöbb szolgálatot a tagok az esti, éjszakai órákba adják (mukaidejük utá), ezért érezhetik kevések a járőrözést éháya, hisze ekkor a lakosság agy része már ottho va, esetleg rége alszik. A 2009-be a polgárőrök 2807 órát töltöttek szolgálatba, eek 10%-át redőrökkel közöse. A redőrséggel együttműködve a közbiztosági és közlekedésbiztosági szolgálatoko kívül számos társadalmi redezvéye is biztosított az egyesület. Így például ökormáyzati redezvéyeke, a Három falu két keréke apo, a Kapusztyik fesztiválo, a tároki Republic-kocerte stb. segít az ökormáyzat A Sóskúti Polgárőr Egyesület a Pest Megyei Polgárőr szövetsége keresztül tagja az Országos Polgárőr Szövetségek. Együttműködési megállapodást kötött a köryező települések polgárőrségeivel, az érdi redőrkapitáysággal. Eek keretébe előfordul, hogy egymást gépkocsival és polgárőrökkel segítjük. Persze sokkal több is lehete a szolgálati órák száma. A tagság egy része ikább pártolói hozzáállással vesz részt az egyesület életébe. Ezért midekit vár a polgárőrség, akik úgy érzik kritiká kívül tei is akarak a közbiztoságért, jeletkezzeek bátra! A sóskúti ökormáyzat már 2003-ba felvállalta, hogy a közbiztoság javítását pézzel is segítse. A sóskúti Polgárőr Egyesület Köig Ferec polgármester és a képviselő-testület kezdeméyezésére és az ökormáyzat ayagi támogatásával alakult újra, szembe a köryező településekkel, ahol lakossági kezdeméyezéssel alakultak új szervezetek. együtt a redőrséggel Sóskút az érdi redőrkapitáysághoz tartozik területileg, közvetleül pedig a tároki redőrőrs látja el a szolgálatokat Tárok és Pusztazámor községekbe is. A Sóskúti Polgárőr Egyesület rövid idő belül jó kapcsolatot alakított ki a tároki redőrőrs állomáyával. A kezdeti évekbe egyedüli egyesületkét segítve a három település védelmét. Segítettük a tároki majd a pusztazámori egyesületek megalakulását. A három polgárőr szervezet azoal együttműködve segítette a redőrség mukáját, példát mutatva a térség többi szervezetéek be az érdi redőrkapitáyság területéhez tartozó összes települése működő polgárőr szervezet együttműködési megállapodást kötött egymással és a redőrkapitáysággal, az akkori kapitáyságvezető, dr. Mihály Istvá redőr ezredes szavaival: elsőkét a megyébe, de talá az országba is. Eek az együttműködések Sóskút a mai apig megbecsült tagja, többször is házigazdakét otthot adva az ökormáyzat épületébe a redőrséggel közöse tartott közbiztosági találkozókak. Az együttműködési megállapodás

19 2010. szeptember SÓSKÚTI HÍRADÓ 19 megújítását már az új kapitáyságvezető, Kozma Károly redőr alezredes száryai alatt is Sóskúto írták alá a vezetők. Sóskút ökormáyzata em csak a polgárőrsége keresztül áldoz a közbiztoságra. Közvetleül a redőrséget is támogatja. A szolgálati gépkocsi vásárlásába és üzemeltetésébe Tárok és Pusztazámor községekkel közöse vesz részt. Évete elkülöített péz áll redelkezésre a redőrség üzemayag-támogatására. túlórába Szité elsőkét a régióba és elsők között a megyébe a redőrségi túlórák megvásárlására kötött megállapodást az ökormáyzat a Pest Megyei redőrkapitáysággal. Ez azt jeleti, hogy a redőrök az előzetese egyeztetett beosztásak megfelelőe a redes járőrszolgálatoko kívül plusz időbe az ökormáyzat kérése szeriti feladatokat látak el. Például súlykorlátozások betartásáak elleőrzése a Petőfi utcá, vagy sűrített járőrözés Öreg- hegye illetve a külterületeke stb. Ezt a kezdeméyezést azóta a régió más ökormáyzatai is átvették, kikérve az itt yert tapasztalatokat. A 2009 ősze óta tapasztalható fokozottabb redőri jeleléthez tehát az ökormáyzat is ayagi eszközökkel járult hozzá. Természetese Kozma Károly kapitáyságvezető itézkedéseiért és Pitér Lajos redőr őragyak, a tároki redőrőrs paracsokáak mukájáért mellyel feltöltötték a tároki őrs állomáyát külö köszöet jár. Eyi redőri talá még sosem dolgozott a három települése. közterület-felügyelet Friss kezdeméyezés, hogy a tároki közterület-felügyelet alapjai Tárok, Sóskút, Pusztazámor községek ökormáyzatai egy közös közterület-felügyeletet működtetek. Hamarosa áluk is feltűek az egyeruhás közterület-felügyelők. Az elmúlt időszak ismert gazdasági folyamatai a bűözés erősödését gerjesztették. Így további lépések szükségesek. A redőrök, polgárőrök, közterület-felügyelők em lehetek midig mideütt jele. A megelőző jellegű itézkedések mellett elkerülhetetle a közterületek kamerás megfigyelése. Azoba az ökormáyzat jeleleg az ismert iskolai, óvodai fejlesztések mellett egyelőre em tudja felvállali egy több milliós költségű térfigyelő redszer kiépítését. Külö godot okoz, hogy főútjaik em az ökormáyzat tulajdoába vaak, így a kezelői jogokat sem gyakorolhatja. olcsó kameraredszer Megoldást egy olcsó, de hatékoy mobil kameraredszer yújthat. Ebbe az ügybe az ország egyik legagyobb biztosági szolgálatáak vezetőjével tárgyaltam. Cégük egy olya öálló fejlesztésbe kezdett, melyek eredméye egy kedvező áro elérhető, hordozható, köye áttelepíthető kameraredszer lesz. Eek segítségével a belterületek mellett a külterületi utak is megfigyelhetővé válak. Cseryák Péter alpolgármester Az Adoramus a keszthelyi dalüepe Sóskút, Tárok és Pusztazámor római katolikus egyházközségeiek éekkara, az Adoramus kórus is részt vett a júius á megredezett keszthelyi jubileumi dalüepe. Az egyházi kórusok kategóriába előadott 10 mű a zsúfolásig telt Magyarok Nagyasszoya pplébáiatemplomba hagzott el. Az 1910-be megredezett dalüep 100. évfordulójáak tiszteletére megtartott fesztivál elsődleges célja a bemutatkozás, az együtt éeklés volt. A redezvéy első apjá a világi kórusok mutatkoztak be a eves kórusszakértőkből álló zsűri és a közöség előtt, majd este Keszthely sétálóutcájá egy stafétakocertet adtak, melyek keretébe a 28 kórus egymás mellett felsorakozva éekelt el egy-egy művet. Oa magyar épdalokat éekelve, fáklyákkal voultak végig a város szívétől a Balato partjáig. A móló este 10 órakor csedült fel az összkar, Kodály Zoltá Berzseyi Dáiel: A magyarokhoz, és Bárdos Lajos: Isteé az áldás című káo 800 éekes előadásába. Az Adoramus úgyevezett sétálókocerteket is adott Keszthelye, melyek keretébe a járókelők is meghallgathatták repertoárjukat, köztük olya épszerű műveket, mit Kodály Stabat Mater kórusművét és olya külölegességeket is, mit Picziger József: Itt jele vagyo háromszólamú darabját. A 2008 őszé Nagy Istvá kátor kezdeméyezésére megalakult és karvezetésével működő Adoramus számára ez volt az első távoli bemutatkozási lehetőség. Az utóbbi másfél évbe aktív és redszeres résztvevői az üepi liturgiákak Sóskúto, de Tároko és Pusztazámoro is több alkalommal szíesítették már a szertartásokat. A kórus első misé kívüli bemutatkozása május 15-é Sóskúto, a yitott templom apjá volt. Terveik szerit repertoárjuk darabjait a tároki hívekek is előadják 2010-be. Az Adoramus tagjai is a három település lakóiból verbuválódtak, többségük római katolikus hívő, de a befogadó szellemiségű közösségbe találuk protestás éekest és Istet még kereső tagokat is.

20 20 SÓSKÚTI HÍRADÓ szeptember Élméyek és feladatok Nyáro emcsak a diákok, de a dolgozók is kiveszik egész évi mukájuk utá járó, jól megérdemelt szabadságukat. Piheek és felkészülek az előttük álló feladatokra. Így va ez társaságuk esetébe is. Költségvetési évük jauár1-jétől december 31-ig tart, programjaikat egy évre előre tervezzük, július, augusztus a piheés hóapja. Szeptembertől friss erővel folytatjuk programjaik szervezését, a taulást, a szereplésekre való felkészülést. Néháy godolat a szabadság ideje alatt együtt töltött apokról. Öt év utá ismét eljutottuk Erdélybe, ahol 8 apig túráztuk, kirádultuk Székelyudvarhelye volt félpaziós, kollégiumi szállásuk, és mide reggel ie idultuk útak. Jártuk Marosvásárhelye, Erdőszetgyörgyö, Szovátá, Korodo, Parajdo. Brassóba függővasúttal utaztuk a 900 méter magas Cek hegyre, ahoa csodálatos szépségébe és egészébe láttuk alattuk a várost. A Vargyasi szorosba tett látogatásuk feledhetetle. Természetvédelmi terület, a Vargyas patak völgyébe. Az itt feltárt 122 barlag közül az Almási barlagba látogattuk be. Ha már itt jártuk em hagyhattuk ki a Sütő család faragott és festett bútorokból álló múzeumát. A Sütő családba e mesterség 1568 (em tévedés) óta apáról fiúra száll. A tusádi Szet Aa tó volt következő állomásuk. A tó Romáia területéek egyetle vulkaikus eredetű tava, 946 méter magasságba fekszik. A tó alakja egy festő palettájához hasolítható, melyet hatalmas feyőerdő vesz körül. A Szet Aa tó vizét a világo az egyik legtisztábbak tartják, de az ásváyi sók hiáya miatt em iható. Ez is természetvédelmi terület. Egy apot töltöttük Gyergyóba. Végigsétáltuk a fatasztikus Békás szorosba, ültük a Gyilkos tó partjá, megkóstoltuk a frisse sütött kürtős kalácsot. Gyergyószetmiklóso bemutattak egy működő vízimalmot és meglátogattuk a Tariszyás Márto Múzeum helytörtéeti ayagát. Nem csak a székely földet jártuk be, de szászföldre is kívácsiak voltuk, így Nagyszebet sem hagyhattuk ki, ahol kiváló idegevezető mutatta be a csodaszép várost, mely 2007-be Európa Kulturális Fővárosa volt. Erdélyi utukról sok élméyel, új ismeretekkel gazdagodva tértük haza. Az előttük álló három hóap is bőve ad mukát. Október 2-á ellátogatuk Európa Kulturális Fővárosába, Pécsre. Láttuk a 2007-es kulturális fővárost, most szereték a magyarországit is végigjári. December 5-é tartjuk a szokásos Mikulás-partit, majd december 18-á vagy 21-é a falu többi karácsoyi redezvéyétől függőe, a Falu karácsoyát. Időbe agyo előre szaladtuk, de a faluba többször hallottam kifogáskét, hogy a helyi újság midig elmúlt eseméyekről számol be, új programokról kevés az iformáció. Társaságuk a fet említett redezvéyekre készül, melyre mide érdeklődőt szeretettel váruk. Támogatók a Szerecsejáték Zrt. Segítségüket köszöjük. Papp Istváé, Sóskút 2000 Társaság holap: A Sóskút 2000 Társaság 2038 Sóskút, Rózsa u. 1. Adószám: köszöetet mod midazokak, akik évi szja-bevallásuk idejé adójuk 1%-át a társaság számlájára utaltatták. A befolyt összeget a községbe redezett és redezedő kulturális programokra fordítjuk. Folyamatos és eredméyes működésükhöz továbbra is kérjük az öök támogatását. Kertbarátok A Kertbarátok Köre yáro háromapos kirádulást tervezett. Balassagyarmat és köryéke. Első úti céluk Verőce, Gorka Géza és Gorka Lívia kerámiamúzeuma. Ezutá Zebegéybe Szőyi Istvá emlékmúzeumát éztük meg. Máriaosztrára is elmetük. Itt megszűt mide látivaló, em barátságos a falukép sem, úgy, hogy le sem szálltuk a buszról, metük tovább Drégelypalákra. Ebédidőbe érkeztük, találtuk is egy kedves éttermet, Várkapitáy évre hallgat. Éppe felújították az egyik helyiséget, de a tulajdoosa agyo jó üzletasszoy lévé, em egedett el egy buszyi vedéget. Gyorsa készítettek egy ebédet, rátott szeletet sült burgoyával. Volt még tíz táyér csotleves, azt is megettük. Az étterembe ajálották, hogy e hagyjuk ki a programukból a Tsitári kápolát. Érdemes volt megézi. Va egy forráskútja, amiek a vize a legeda szerit, meggyógyított egy vak pásztorfiút. Azóta kegyhely. Sok emléktábla va a kápola falá, amit a gyógyult emberek tettek oda. A mi csoportuk leült a kápola kertjébe, éekeltük is, majd folytattuk utukat Balassagyarmatra. Második ap átmetük Szlovákiába. Mivel a legmelegebb apokat fogtuk ki, így em volt élvezhető a kirádulás Selmecbáyá. Pedig szép és érdekes az elhelyezkedése. Lépcsőzetes az utca, az üzletek magasa, belső udvarokba és az út szélé vaak. Megéztük a báyamúzeumot, filmet is vetítettek ekük a báyászatról. S persze üzlet is va, ahol gyöyörű ásváyokat árusítaak. Harmadik ap hazafelé idultuk, csak Veresegyházá álltuk meg. Ebéd utá egy jó fürdés a strado, és mideki elégedette tért haza.

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye XIX. évfolyam 11. szám, 2015. ovember 195 Ft KÖZÉLETI LAP Duaföldváro a régió legagyobb máltai üepi redezvéye Október 10-é Duaföldvár adott otthot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legagyobb dél-duátúli

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

Mexikó Általános Tájékoztató

Mexikó Általános Tájékoztató Mexikó Általáos Tájékoztató Mexikói Egyesült Államok Államforma: szövetségi köztársaság Határai: észako az USA, yugato a Csedes Óceá, Kelete a Karib teger, déle Belize és Guatemala. Terület 1.972 547 égyzetkilométer

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. DECEMBER 11-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 160/2009. (XII. 11.) számú határozat a székesfehérvári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 30-án 13,00 órakor a művelődési ház középső termében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Bizottságok

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa Szék Hírek A Magyarszékért Egyesület kadáya X. éfolyam, 1. szám Karácsoy a árakozással tel szeretet üepe December 17-é fatalok adtak hagerseyt a templomba. K kegyetleül süöltött a hdeg szél, míg be melegséggel

Részletesebben

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám VVILONYA RÓLUNK SZÓL 2009 V.év. 5.szám Kiadja: 8194 Vilonya, Hétvezér u.22. http://www.vilonya.eu e-mail: vilonyaert@vilonya.eu Testvértelepülésünk Nyitracsehi EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK

Részletesebben

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás HU / -- Mag redszer Padlótisztítás Mag redszer Kocepció 2 www.vermop.com Előyei Mag redszer Ameyire iovatív, ayira egyedi. A VERMOP mágeses redszere teljese új módot jelet a felmosóhuzatok tartóra (ill.

Részletesebben

TétékásNyúz. Égető kérdés. Irán egy magyar szemével. Végleg kiszáradt a Poopó-tó. 2016. március 9. web: http://nyuz.elte.hu. LII. félévfolyam 4.

TétékásNyúz. Égető kérdés. Irán egy magyar szemével. Végleg kiszáradt a Poopó-tó. 2016. március 9. web: http://nyuz.elte.hu. LII. félévfolyam 4. TétékásNyúz LII. félévfolyam 4. szám 2016. március 9. web: http://yuz.elte.hu Égető kérdés Miért kevesebb idé a szoctámom? 4. oldal Irá egy magyar szemével Végleg kiszáradt a Poopó-tó Kaladok az ősi Perzsia

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én 2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja Megemlékezés március 15-én Farsangi pillanatok 2007. március SÓSKÚTI HÍRADÓ Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Pusztazámor Községben

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK 6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK A techikai fejlettég mai zívoalá az azikro motor a legelterjedtebb villamo gép, amely a villamo eergiából mechaikai eergiát (forgó mozgát) állít elő. Térhódítáát a háromfáziú váltakozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2009. április 24-én tartott rendes üléséről 132-14/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (60-78/2009.) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló a Nagykállói Rendőrőrs

Részletesebben

CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990.

CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990. CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990. o 2005. Ojáuár Igyees 16. évf. 1. sz. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA PROGRAMJA 2005. jauár 22-é szombato 16 órától a mûvelõdési házba Köszötõt modaak és közremûködek:

Részletesebben

8 Étkezési térítési díjak felülvizsgálata. A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai

8 Étkezési térítési díjak felülvizsgálata. A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai 230/2015.(IX.08.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. december 03. napján 15:30 órai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntöm képviselő-testületünk nevében községünk megjelent lakosait és a kábeltelevízió nézőit!

Sok szeretettel köszöntöm képviselő-testületünk nevében községünk megjelent lakosait és a kábeltelevízió nézőit! 1 Sok szeretettel köszöntöm képviselő-testületünk nevében községünk megjelent lakosait és a kábeltelevízió nézőit! Tisztelt Falugyűlés! Tájékoztatóm elején egy tragikus aktualitásról kell szólnom: március

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 6/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 29- én 19.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

A tartalomból: Választási különszámhoz. Választási hirdetmény 2. oldal. Polgármester jelöltek bemutatkozása 3-5 oldal

A tartalomból: Választási különszámhoz. Választási hirdetmény 2. oldal. Polgármester jelöltek bemutatkozása 3-5 oldal RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszámhoz Tisztelt Olvasóink! Havilapunk szerkesztósége egy felhívással fordult településünk polgárai felé, miszerint egy

Részletesebben

2002. március A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 3. szám

2002. március A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 3. szám 2002. március A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereiek lapja II.évf. 3. szám Kaledárium árcius - Tavaszelő, Böjtmás hava Ébredj, új tavasz jégtörő, sugaras, gallyat gombosító, rügyet rojtosító,

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 15 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. január 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. május 17-én, 9.00 órától, a Városháza Nagytanácstermében tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak: a képviselők

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok:

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok: Eredmények, fejlesztések, kicsik és nagyok. A jót könnyű megszokni! Ez örök igazság. Úgy gondoljuk, hogy városunkban nagyon sok olyan jó dolog készült az elmúlt években, melyeknek nagyon örültünk, hamar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye

XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye Kedves Dieter Rubenbauer Polgármester Úr! Kedves Mik József Polgármester Úr! Kedves Ünneplő Pilisvörösvári Polgárok! Kedves Vendégeink!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK!

TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK! Prügy község önkormányzatának idõszakos tájékoztató kiadványa 2008. 1. szám TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK! Kérem, engedjék meg, hogy néhány aktuális dologban kérjem a segítségüket és várjam a véleményüket. 2008.

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Walltherm redszer 5 év redszergaraciával Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Magyar termék WALLTHERM felületfûtés-hûtési redszer Egy fûtési- (hûtési) redszer kialakítása elôtt számtala

Részletesebben

Képviselőjelöltek bemutatkozása

Képviselőjelöltek bemutatkozása Választási melléklet Tisztelt Választópolgárok! Választási tudnivalók A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2014. október 12-ére,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. február 7-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. február 7-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. február 7-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Almási Zsolt

Részletesebben

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. május 28-án,

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

2014.október. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. M. Legrand : Az idősek tisztelete

2014.október. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. M. Legrand : Az idősek tisztelete 2014.október Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzatának lapja Október 1. IDŐSEK VILÁGNAPJA M. Legrand : Az idősek tisztelete Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra, hogy eljön az ősz is, s elszállnak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ A 2014.október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 271.022-14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. március 11. napján 08:30 órai

Részletesebben

Milyen ajándékot hozzon a Télapó?

Milyen ajándékot hozzon a Télapó? I. évfolyam 6.szám - 2015 november Tartalom: Milyen ajándékot hozzon a Télapó? Tardonai Szüreti Fesztivál Életmód klub Kertbarátok Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulója Advent Díszítsük

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-7 /2014. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

1239 Budapest, Grassalkovich út 162. Tárgy: Beszámoló a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi munkájáról

1239 Budapest, Grassalkovich út 162. Tárgy: Beszámoló a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi munkájáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. Tárgy: Beszámoló a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi munkájáról Tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Jászkisériek!

Tisztelt Jászkisériek! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA XV. évfolyam 2. szám Tisztelt Jászkisériek! Az év vége felé közeledve, az adventi idõszakban járva engedjék meg, hogy polgármesterükként én is számot adjak néhány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Közigazgatási társadalmi felelősségvállalás 2010 2014

Közigazgatási társadalmi felelősségvállalás 2010 2014 K iss Dáv id politológus Közigazgatási társadalmi felelősségvállalás 2010 2014 Jelen elemzés a teljesség igénye nélkül készült és nem kíván egyetlen minisztériumot sem kiemelni vagy rangsort felállítani

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató a 2009. évi költségvetési javaslatról, 2009. év főbb feladatai

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató a 2009. évi költségvetési javaslatról, 2009. év főbb feladatai 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. február 17. 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról (falugyűlésről). Jelen vannak: Márok Csaba polgármester

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 26/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Megjelent képviselők: Toldi

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

10. évfolyam, harmadik epochafüzet

10. évfolyam, harmadik epochafüzet 0. évfolyam, harmadik epochafüzet (Sorozatok, statisztika, valószíűség) Tulajdoos: MÁSODIK EPOCHAFÜZET TARTALOM I. Sorozatok... 4 I.. Sorozatok megadása, defiíciója... 4 I.. A számtai sorozat... 0 I...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E L E N T É S. A közös megegyezésről szóló döntést a jegyzővel és aljegyzővel közöltem, akik az okmányokat aláírták.

J E L E N T É S. A közös megegyezésről szóló döntést a jegyzővel és aljegyzővel közöltem, akik az okmányokat aláírták. Felsőzsolca Város Képviselő-testülete 1-37/2011. Ellenőrizte: (helyettes jegyző) Üi.: Jávorszki Klára Megtárgyalja: Képviselő-testület J E L E N T É S I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 78/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 218/2013. (XI. 14.) BVKt határozat a közmeghallgatási tájékoztató elfogadásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13 Tartalomjegyzék I Kombiatorika Pemutáció Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció Kombiáció Ismétléses kombiáció II Valószíségszámítás M/veletek eseméyek között 6 A valószí/ség fogalma 8

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő testületének 2007. március 12-én 14.00 órakor megtartott üléséről. N a p i r e n d 1. A Bélkő Kht. 2006. évi üzleti tervének megtárgyalása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

Sorbanállási modellek

Sorbanállási modellek VIII. előadás Sorbaállási modellek Sorbaállás: A sorbaállás, a várakozás általáos probléma közlekedés, vásárlás, takolás, étterem, javításra várás, stb. Eze feladatok elmélete és gyakorlata a matematikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

szeretettel meghívja Önt

szeretettel meghívja Önt III. évfolyam, 1. szám 2009. március Betűk és ajkak fennen hirdetik: Hogy a világ órjásilag halad; Mondják: az ember, ez erkölcsi lény, Tökélyesebb lesz minden perc alatt. Tompa Mihály MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Névlista. Your chance to change.

Névlista. Your chance to change. Your chace to chage. A siker titka! Névlista Időpot egyeztetés Az üzlet bemutatása Bizalom Forgalom BÓNUSZ 100 év és sikeres lehetsz! Azért, hogy ez téyleg így legye elkészítettük eked az úgyevezett évlista

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben