J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége tanácskozó termében megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Petőfiszállás Községi Önkormányzat Szász János Czombos Ferenc Gyöngyösi Péter Balázs Homoki-Szabó József Nagy János Rádi Györgyi Magdolna Torma István polgármester alpolgármester Pálmonostora Községi Önkormányzat Rádiné Gémes Ildikó Dr. Szűcs Kornél Csenki János Czombos Zoltán Lantos Lászlóné Nagy Pál Magonyné Makány Anna polgármester alpolgármester

2 - 2 - Gátér Községi Önkormányzat Jánosiné Gyermán Erzsébet Fekete Antal Bakai István Gulyás János József Kis Illés Tanácsné Oroszi Melinda Gémes Mihályné polgármester M E G H Í V O T T A K : Toldi Zsolt Dr. Torma Andrea körjegyző aljegyző Köszöntöm első alkalommal Pálmonostorán az együttes testületi ülésünkön megjelent Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér községek -testületi tagjait. Örülök, hogy sor került erre az alkalomra. Ez az épület az 1960-as években épült kifejezetten polgármesteri hivatalnak. Előzőleg a Tanácsháza a templom mögött volt a mostani TSZ iroda régi szárnyában. A hivatalban a polgármesteren és a jegyzőkön kívül 5 fő köztisztviselő dolgozik, továbbá 1 fő mezőőr, 2 fő tanyagondnok, egy félállású takarítónő és a szociális étkezési feladatokat ellátó dolgozó segíti a feladatellátást. Van egy rendszergazdánk a hivatalban, aki emellett a könyvtárban lévő gépállományt segíti használni és tanít az iskolában heti 8 órában. Van egy művelődési házunk, ahol nincs állandó személy, közcélú foglalkoztatottal oldjuk meg a feladatot. A településen van háziorvos, illetve védőnő. Az 5 fő köztisztviselő a körjegyzőség dolgozója. Megállapítom, hogy Pálmonostora Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő ből jelen van 5 fő, így a polgármesterrel együtt jelen van 6 fő. Igazoltan van távol 1 fő. Átadom a szót Petőfiszállás polgármesterének. Tisztelt Polgármester Asszonyok, Alpolgármesterek, Jegyzők és Képviselők! Megköszönöm a nívós fogadást. Szép rész a 3 község életében, hogy együtt lehetünk és közösen tudunk dolgozni illetve döntéseket hozni.

3 - 3 - Megállapítom, hogy Petőfiszállás Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő ből jelen van 6 fő, így a polgármesterrel együtt jelen van 7 fő. Átadom a szót Gátér polgármesterének. Köszönjük a szíves invitálást, a kellemes környezetet. Megállapítom, hogy Gátér Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő ből jelen van 3 fő, így a polgármesterrel együtt jelen van 4 fő. Igazoltan van távol 3 fő. Visszaadom a szót Pálmonostora polgármesterének. A társulási megállapodás szerint az együttes testületi ülés vezetése és a jegyzőkönyv elkészítése az ülésnek helyet adó önkormányzat SZMSZ-e szerint történik. Ezek alapján javaslatot teszek, hogy a jegyzőkönyv-vezető Jaksáné Kónya Tünde, a pálmonostorai polgármesteri hivatal dolgozója legyen, a jegyzőkönyv hitelesítője Magonyné Makány Anna asszony legyen. Kérem, hogy a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének elfogadásáról a testületek kézfeltartással szavazzanak. Megállapítom, hogy a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslattal mindhárom -testület egyhangúlag egyetértett. Javaslatot teszek arra, hogy az ülés napirendje a meghívóban szereplő napirend legyen. 1. Előterjesztés Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek körjegyzőségének évi költségvetése tárgyában. Előadó: Toldi Zsolt körjegyző 2. Egyebek Kérem, hogy a -testület tagjai az együttes testületi ülés napirendjéről kézfeltartással szavazzanak. Megállapítom, hogy az együttes ülés napirendjére vonatkozó javaslattal mindhárom -testület egyetért.

4 napirendi pont Előadó: Toldi Zsolt körjegyző Felkérem a körjegyző urat a napirend ismertetésre. Toldi Zsolt körjegyző Tisztelt Képviselő-testület! Néhány szóban szeretnék beszámolni az elmúlt időszakról a körjegyzőség eddigi munkáját illetően október 26-án a Megállapodás, Alapító Okirat jóváhagyása, azok aláírása megtörtént a testületek részéről. Ezt követően a körjegyző és aljegyző kiválasztásra került. Törzskönyvi nyilvántartásba vétele a körjegyzőségnek az Államkincstárnál megtörtént, egyszer került sor hiánypótlási felhívásra, annak eleget tettünk és így a nyilvántartásba vétel lezajlott. Ezzel párhuzamosan történt az önkormányzatok törzskönyvi nyilvántartásba vétele. Ahol szükséges volt, adószámot kellett kérni az önkormányzatok részére. Azok a szakfeladatok, amelyek korábban a Polgármesteri Hivatalok által kerültek ellátásra, illetve ott történt a könyvelésük és a körjegyzőség 2012-től nem látja el, azokat az önkormányzatokhoz át kellett forgatni, ez is eredményesen megtörtént. A köztisztviselők esetében az Államkincstárnál kezelt személyi nyilvántartáson való átvezetés megtörtént, amely azt jelenti, hogy a polgármesteri hivatal foglalkoztatottaiból körjegyzőségi foglalkoztatottak lettek, probléma nem merült fel. Mindenki Időben megkapta a személyi juttatást. A körjegyzőség költségvetéséről el kell mondani, hogy mind az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, mind a megállapodás tartalmazza, hogy a körjegyzőség bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról az érdekelt helyi önkormányzatok a költségvetési rendeletük tárgyalása előtt együttes testületi ülésen döntenek. Minden -testület a saját körjegyzőségi hivatala vonatkozásában tárgyalta ezt a napirendet. Azok a számok kerültek beépítésre a körjegyzőség egységes költségvetésébe, amelyeket a testületek saját körjegyzőségi hivataluk vonatkozásában jóváhagytak. Az előterjesztés mellékleteként készítettünk egy táblázatot, melyen látni lehet valamennyi település vonatkozásában a béreket, személyi juttatásokat, szociális hozzájárulást és a dologi kiadásokat. E mellett a bevételek mellett az egyes önkormányzatok vonatkozásában szükséges volt az önkormányzati hozzájárulás betervezése. A körjegyzőség költségvetése Petőfiszállás Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében fog szerepelni bevételi és kiadási soron. A másik két önkormányzat vonatkozásában átadott pénzeszközként fog megjelenni a körjegyzőség működéséhez biztosított hozzájárulás. Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér -testületének ismertetem a körjegyzőség évi költségvetéséről szóló határozat tervezetet.

5 - 5 - Kérem, hogy a testületek külön-külön szavazzanak. Megállapítom, hogy Pálmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot. Pálmonostora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2012. (II. 13.) Ökh. számú együttes határozata Megállapítom, hogy Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot. Petőfiszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2012. (II. 13.) ÖKT. számú együttes határozata Megállapítom, hogy Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot. Gátér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (II. 13.) Önk. számú együttes határozata A körjegyzőség évi költségvetése H A T Á R O Z A T : 1./ Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek Körjegyzősége évi költségvetését az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdése alapján e Ft bevétellel és e Ft kiadással állapítják meg. 2./ Az Intézmény működtetését biztosító finanszírozási összetétel: a./ Állami támogatás e Ft Ebből: Petőfiszállás Község Önkormányzata e Ft Pálmonostora Község Önkormányzata e Ft Gátér Község Önkormányzata e Ft.

6 - 6 - b./ Önkormányzati hozzájárulás Ebből: Petőfiszállás Község Önkormányzata Pálmonostora Község Önkormányzata Gátér Község Önkormányzata ÖSSZESEN: e Ft e Ft, e Ft, e Ft e Ft 3./ Az intézmény kiadása: Petőfiszállás Pálmonostora Gátér Összesen Személyi juttatás e Ft Szociális hozzájárulás e Ft Dologi kiadás e Ft ÖSSZESEN: e Ft 4./ A költségvetési szerv enged. létszámkerete 5,5 5 3,75 14,25 fő Körjegyző 1 fő Aljegyző 1 fő Adminisztratív 0,5 fő Összesen: 16,75 fő Felelős: Szász János polgármester Rádiné Gémes Ildikó polgármester Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester Toldi Zsolt körjegyző 2. napirendi pont Egyebek Rádiné Gémes Ildikó polgármester Átadom a szót Szász János polgármester úrnak, hogy ismertesse a TRIÓ TV ajánlatát.

7 - 7 - Tisztelt Polgármester Asszonyok! Tisztelt Képviselők! Minden -testület külön-külön már tárgyalta ezt a napirendi pontot. Arról próbáltam meggyőzni a saját testületemet is, hogy a munkánkat a külső k, illetve a lakosság felé valamilyen módon igyekezzünk bemutatni. A költségvetés szoros és eléggé szűk. Nem biztos, hogy a TRIO TV irányába kell menni. Ha ez nem lehetséges, javasolnék havonta egyszer megjelentetni egy közös lapot a körjegyzőség munkájáról, akár a költségvetés elfogadásáról, akár egyéb önkormányzati programokról, közös rendezvényekről. A 3 község össze kell, hogy tartson, egy irányba kell, hogy evezzen. A TRIO TV megkeresett bennünket, amely szerint havonta, kötött formában jelenne meg közvetítés a közös testületi ülésekről vagy egyéb rendezvényekről. Másik elképzelés, hogy olcsóbb formában havonta egy közös írott szórólap, újság jelenne meg, ennek a pontos elnevezését meg kellene beszélni. Sok kérdés merül fel az utóbbi időben. Olvasom a honlapot, van aki mellettünk, van aki ellenünk ír. Fontos, hogy a három község lakossága érzékelje a közös munkánk eredményét, s a tájékoztatásra nagyobb hangsúlyt kell, hogy fektessünk. A lakosság ennyit megérdemel. Javaslom, hogy az újság havi rendszerességgel kerüljön megjelentetésre, amihez a költségvetésben egy kis pénzt terveznénk. A TRIO TV megkeresésében szereplő összeg egy irányösszeg. Attól függ, mennyiszer szeretnénk hívni őket és milyen minőségben. Sokan nézik az adásaikat. Amikor a parlamentben voltam legutóbb, nagyon jó érzés volt hallani a Belügyminiszter úr méltató szavait, hogy a települések vonatkozásában ilyen összefogásokat akarnak felépíteni, mint a mi három településünké. Magonyné Makány Anna Pálmonostora je Pálmonostorán nem lehet fogni a Trio Tv-t. Így a városban ugyan el tudjuk adni a körjegyzőséget, de helybeli tájékoztatásra nem alkalmas a TV. Pálmonostora tárgyalta ezt az ajánlatot és e tárgyban hozott döntése, hogy nem támogatja a Trio Tv ilyen irányú szolgáltatását. Nagyon bonyolult antenna rendszerrel fogható csak a sugárzás, ezért nagyon kevés helyen tudják azt nézni. Az interneten lehet megnézni. Tudják, hogy nehéz anyagi helyzetben van a TV, s minden fillér jól jön, de a testület nem kéri ezt a szolgáltatást. Azt, hogy írott formában jelenjen meg tájékoztatás, ezt tudom támogatni. A havi rendszerességet sűrűnek tartom, negyedévente vagy félévente el tudom képzelni. Helyi sokszorosítással, nem pedig kiadónál történő nyomtatással lehetne kivitelezni. Gátéron sem lehet fogni az adást. Kevesen tudják csak nézni, ezért a testület nem tudja ezt az ajánlatot elfogadni. Felhívtam a vezetőjüket, ettől függetlenül ennyi rendszerességgel, mint ahogy eddig is tették, Gátérról hírt adnak. Ők is pénzből élnek.

8 - 8 - Nem az írásban adott árajánlatot támogatjuk, hanem kevesebb összeggel hozzá tudnánk járulni a költségükhöz. Saját testületünk a pénztárcájához mérten egy kis összeggel támogathatja őket. Az írásbeli árajánlatot Gátér -testülete nem fogadta el. A nyomtatott kiadvánnyal kapcsolatban véleményem szerint igen, szükség van rá, azt, hogy milyen rendszerességgel, azt az idő fogja megmondani, és hogy mennyi közös programunk, mennyi közös ügyünk lesz. Nálunk van falulap, saját magunk szerkesztjük, fénymásoljuk. Nagyon hasznos, mivel első kézből értesül a lakosság az önkormányzatnál történő dolgokról. Támogatnám, hogy legyen a körjegyzőségnek egy lapja, a szerkesztésbe be is tudunk segíteni. Lesznek közös pályázatok, közös rendezvények, erről tudni kell a lakosságnak. Elfogadom a felvetett dolgokat. A TRIÓ Tv elképzelése szerint segítené az antennák kiépítését. Nem értek egyet a negyedévenkénti megjelentetéssel. Nálunk minden szervezet működik. A nagycsaládosok, polgárőrök, sportolók részéről való kapcsolódási pontok, a kulturális rendezvények a havi rendszerességet alátámasztanák. A közös pontokat ki kell építeni, s közös rendezvényeket kellene tartani. Kiss Illés Gátér je Nem lehet a Trio Tv-t nálunk fogni. Örülök, hogy így állnak a települések a közös jövőhöz. Végülis testvérek vagyunk már, így is kell csinálni. Nagy János Petőfiszállás je A kapcsolódási pontok nem a Tv-től és az írott sajtótól függnek. Mindenütt vannak felelős vezetők és azokon keresztül lehet programokat szervezni. Az írott sajtó elmegy falu szinten és a közös programok is. A Trio Tv-t nem lehet fogni, egy szűk kör tudja csak nézni, nem is biztos, hogy arra kíváncsiak az emberek, hogy a polgárőrök hol fognak bulizni. Nálunk volt a Hírmondó. Valaminek azért lenni kell, hogy tudják a lakosok, mi történik a faluban. A Tv jó lenne, ha tudnánk nézni. Az nem tudja nézni, akinek nagyon nagy szüksége lenne rá. A külterületen élőkhöz nem jut el a hír. Szász János polgármester úr előre vetítette a közös jövővel kapcsolatos elképzeléseket. Igen, ez is a lényege a körjegyzőségnek. Szeretném ezeket a kapcsolatokat kiépíteni a különböző szervezetekkel. Együtt többet tudunk profitálni ötletekben, pályázatokban. Véleményem szerint először levegőt kell vennünk, beindult a gépezet és lassan haladunk előre, aztán minél több ponton kapcsolódik egymáshoz a három település, annál több írnivalónk, közölni valónk lesz. Az írott sajtó beáll egy olyan rendszerbe, ami mindannyiunk megelégedését szolgálja.

9 - 9 - Azt gondolom, hogy tájékoztassuk a lakosokat mind a 3 településen, hogy mi történt eddig és milyen lehetőségek vannak. Hárman eldöntjük, hogy mi kerüljön bele és egy hónapon belül jelenjen meg az első szám, utána meglátjuk milyen rendszerességgel lesz rá igény. Homoki-Szabó József Petőfiszállás je Az írott sajtót támogatnám. Milyen beltartalommal gondolnánk ezt a folyóiratot? Csak a körjegyzőségről jelentetnénk meg, vagy olyan lapot szeretnénk, ami külön-külön a három település életéről is szólhatna. Ebben az esetben jobban meg tudnánk egymást ismerni. Ne csak a körjegyzőségről, hanem a három település életéről is szóljon ez a lap. Nem volna fontos minden hónapban megjelentetni. Nem tudunk mi annyi témát produkálni. Ha a három településről írnánk akkor nagyobb, tartalmasabb lenne. Az első lap megjelentetése után eldől, hogyan tudjuk megtölteni tartalommal a későbbiekben. Támogatom, hogy minden település tudjon egymásról. Hírek formájában,illetve a hasznos programokról való tájékoztatás útján. Rádi Györgyi Petőfiszállás je Az újságot indítsuk el minél előbb, mert az emberek sok kérdést feltettek a körjegyzőséggel kapcsolatban és vannak tévhitek is, amiket jó lenne eloszlatni. Minden település életéről adjunk tájékoztatást. A rendszerességét a programok, események tükrében tudjuk beállítani. Sok dolog történik és sok fontos dolog van. Működött nálunk korábban a Hírmondó. Idén nem jelent meg, hiányolják is a lakosok. Egy ilyen lapot szívesen olvasnának az emberek. Toldi Zsolt körjegyző Az első lapban a körjegyzőséggel kapcsolatos tájékoztatás képviselne nagyobb részt, utána az önkormányzati programok, események, aktualitások a tartalom nagy részét szolgáltathatják, továbbá aktualitások a hivatali ügyintézéssel kapcsolatban is megjelennének. Amennyiben lesz költsége a folyóirat kiadásának, annak az önkormányzati költségvetésben kell szerepelnie. Javasolnám, hogy mindenki a lehetőségeit figyelembe véve döntsön, hogy a saját költségvetéséből tudja-e támogatni a TRIO TV-t. Egységes döntést nem tudunk hozni. Javaslom, hogy külön fogadjuk el az írott sajtó formáját. Kezdjünk bele, meglátjuk mennyire lesz ez rendszeres. Én havonta javasolnám megjelentetni.

10 Rádi Györgyi Petőfiszállás je Amit előterjesztettek arról szavazzunk. A második pontban megfogalmazhatjuk, hogy a települések saját forrásai szerint próbálják támogatni a TV-t. Az árajánlatot nem fogadjuk el. A testületek külön döntenek a támogatásról. Toldi Zsolt körjegyző A határozat megfogalmazását az alábbiak szerint javaslom: A -testületek a TRIO TV által küldött ajánlatot nem fogadják el. A szolgáltatást az eddigieknek megfelelően igénybe kívánják venni. A TRIO Tv támogatásáról a testületek saját ülésükön az önkormányzati költségvetésekben döntenek. Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér -testületének ismertetem a határozat tervezetet. Kérem, hogy a testületek külön-külön szavazzanak. Megállapítom, hogy Pálmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot. Pálmonostora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (II. 13.) Ökh. számú együttes határozata Megállapítom, hogy Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot. Petőfiszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (II. 13.) ÖKT. számú együttes határozata Megállapítom, hogy Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot. Gátér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (II. 13.) Önk. számú együttes határozata

11 Trio Tv ajánlata H A T Á R O Z A T Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Község Önkormányzatok -testületei megtárgyalták a TRIÓ Tv ajánlatát és azzal kapcsolatban az alábbi döntést hozzák: - a -testületek a TRIÓ TV ajánlatát nem fogadják el, - a szolgáltatást az eddigieknek megfelelően igénybe kívánják venni - a TRIÓ TV támogatásról az önkormányzati költségvetésekben döntenek. Határidő: folyamatos Felelős: Rádiné Gémes Ildikó polgármester Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester Szász János polgármester Czombos Ferenc Petőfiszállás alpolgármestere Az írott anyag megjelentetése mellett szeretném, ha az első számnak határideje lenne, s nemcsak beszélnénk róla. Azt tapasztaltam mind a három településen, de kettőn főleg, hogy az eltelt 3 hónap alatt rengeteg pletyka jellegű bizonytalansági tényezőt ki lehetett volna szűrni, ha tájékoztatva lett volna a lakosság. Érdekes információkat éltek meg az emberek úgy, mint állampolgár úgy, mint lakos úgy, mint hivatali köztisztviselő. A pletykák elkerülése végett záros határidőn belül kellene, hogy jelenjen meg írásos anyag. El tud jutni mindenhova bel- és külterületen is. Lehet, hogy a fiataloknál nem jelent akkora gondot, de sokan szeretik kézzel fogni, látni, elolvasni és értelmezni. Munkahelyemen ügyeletes voltam, borzasztó amilyen véleményeket kellett megpróbálni kiigazítani. Az emberek már azt megfogalmazták név szerint, hogy ki marad és ki nem marad a hivatalban. Ez káros mindannyiunkra nézve. Ezzel a módszerrel könnyen ki lehet a vitorlából a szelet fogni. Javaslom, hogy márciusban jelenjen meg az újság. Felkérném Rádi Györgyit és Gyöngyösi Pétert szedjék össze, ami lehet lakossági hirdetés, illetve minden szervezet mindenkori rendezvényeit. Minden község saját életéről és a körjegyzőségről is legyen benne szó.

12 Czombos Ferenc Petőfiszállás alpolgármestere A körjegyzőség jó oldaláról semmi nem jelent meg, csak a rossz oldaláról, hogy miért lesz rossz Pálmonostorának, Gátérnak. Ennek az egész gondolatnak az volt a legfőbb motiválója, hogy a 3 településnek ebből pozitívumai legyenek. Ez ki is érlelődik, de mint mindenhez, ehhez is idő kell. A pletykákból hozzám kevés jutott el, egy-két negatívum, amit a gátéri lapban helyre is tettem. Az első számból ki szeretném vonni magam, ahol a negatívumokat kell helyre tenni, hiszen Gátér vonatkozásában ez nem aktuális. Később segítek a szerkesztésben. Valakinek fel kell vállalnia ennek a szerkesztését, a másik két település az információkat adja. Lenne költségvetése és lenne felelős szerkesztője. Fogalma sincs az embereknek a körjegyzőség miért körjegyzőség, s hogy az egy hivatali rendszer mit fog jelenteni. Egy tájékoztatást adnánk a jövő elképzeléseiről is. Itt van a hóhelyzet, ezt is bele lehetett volna írni. Egy közös felhívást ezzel kapcsolatban. Nálunk van zarándokhely, a három település egy zarándokutat is csinálhatna. Ki az, aki felvállalná az irányvonalát, nyomtatását. A felelős szerkesztő a 3 polgármester és felkérnénk Rádi Györgyit és Gyöngyösi Pétert, akik összegyűjtenék az információkat és összeszerkesztenék a lapot. Rádi Györgyi Petőfiszállás je A lapnak meghatározott rendszerességgel kell megjelenni. Ha elkezdjük, akkor igény lesz rá a későbbiekben. Petőfiszálláson a Hirmondót én szerkesztettem. A rendszeres szerkesztést nem tudom felvállalni, de szívesen megírok egy-egy rendezvényről egy tájékoztatást. Szívesen segítek. A Hírmondót nyomdában készítettük el, a 660 db 30 e Ft-os költséggel készült, személyenként hordtuk ki a belterületen, a tanyákra postai úton küldtük ki. Nagy költsége nincs. Helyben történő nyomtatással se olcsóbb. Szebb formátumot tud adni neki a nyomda. Nyomdatechnikával tudták szerkeszteni. Nagy János Petőfiszállás je Egy-egy újság megjelentetése e Ft-ba kerülne, az évi fél millió forint. Havi rendszerességet nem javasolnám. 2 havonta kellene megjelentetni, akkor nem kellene kapkodni vele, rohammunkában elkészíteni. Gyöngyösi Péter Petőfiszállás je Nekem nincs informatikai képesítésem. A havi program leadása nagy gondot okoz. A honlapon szereplő anyagból kivonatot kellene készíteni mindhárom településen és kinyomtatni, így elérne az információ azokhoz is, akik nem jutnak internethez. A kör-

13 jegyzőség előnyeit megfogalmaznánk, s egy frappáns cikket hozzácsatolnánk. Kéthavonta kinyomtathatnánk a három honlapról az értékes dolgokat. A tényszerű ismertető a körjegyzőségről a megállapodás szövegében adott. Felajánlom az informatikusunkat, ő alkalmas arra, hogy összeszerkessze, amennyiben megkapja az írott anyagot. Mi hárman tartanánk a kapcsolatot. A tények le vannak írva, adottak a megállapodásban, alapító okiratban. Az egyesületek kezdjenek el együttműködni, az is településenként összeszedhető. Az írott anyag összeszedésében mi hárman tartanánk a kapcsolatot. Az informatikus rendezi, szerkeszti, ben átküldi. A három polgármester jóváhagyása után megnézzük a költségeket. Dönthetünk úgy, hogy lakosságszám arányosan fizetjük a költségét vagy a szerkesztett formát juttatjuk el az önkormányzathoz és minden önkormányzat maga sokszorosítja és viszi ki a lakosokhoz. Ebben nem döntenénk végleg. A házakhoz való eljutását mindenki külön-külön oldaná meg. Márciusban meg kellene jelentetni az első számot. Negyedévenként kellene megjelentetni, én ehhez tartom magam. Kiss Illés Gátér je Nincs annyi téma, hogy minden hónapban megjelenjen. Toldi Zsolt körjegyző A határozat megfogalmazását az alábbiak szerint javaslom: A -testületek úgy döntenek, hogy negyedévente információs lapot folyóiratot - kívánnak megjelentetni a körjegyzőségben részt vevő önkormányzatok lakosai részére. Az első lap megjelenésének határideje: március 30. Felelősök a polgármesterek lennének. Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér -testületének ismertetem a határozat tervezetet. Kérem, hogy a testületek külön-külön szavazzanak. Megállapítom, hogy Pálmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot. Pálmonostora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (II. 13.) Ökh. számú együttes határozata Megállapítom, hogy Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot. Petőfiszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2012. (II. 13.) ÖKT. számú együttes határozata

14 Megállapítom, hogy Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozatot. Gátér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2012. (II. 13.) Önk. számú együttes határozata Körjegyzőségi újság megjelentetése H A T Á R O Z A T : Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek Önkormányzatok Képviselőtestületei megtárgyalták a közös információs lap folyóirat - megjelentetéséről szóló javaslatot és azzal kapcsolatban az alábbi döntést hozzák: a) negyedévente információs lapot folyóiratot - kívánnak megjelentetni a körjegyzőségben részt vevő önkormányzatok lakosai részére. b) Az első lap megjelenésének határideje: március 30. c) A lap tartalmáért, megjelentetésért a polgármesterek viselik a felelősséget. Felelős: Szász János polgármester Rádiné Gémes Ildikó polgármester Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester Megállapítom, hogy a -testületek részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, megköszönöm mindenki munkáját és az együttes ülést bezárom. K.m.f. Szász János Rádiné Gémes Ildikó Jánosiné Gyermán Erzsébet Petőfiszállás község Pálmonostora község Gátér község polgármestere polgármestere polgármestere Toldi Zsolt körjegyző Magonyné Makány Anna jegyzőkönyv hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség?

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség? Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2o1o. december 6-i-i nyílt üléséről Időpontja: 2o1o. december 6. 18 óra Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Pénzes Andrásné pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 18-án a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. május 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án 17.00 órai

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án 16:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. November 18-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 220/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Elekes Péter,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 13-án 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 13-án 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 13-án 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozata: 97-99 T á r g y s o r o z a t a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. SZEPTEMBER 19-I RENDKÍVÜLI EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli ülésén 2008. július 9-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Hertlik Mihály, Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mészáros János, Nagy Péter,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 25-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA XVII. Iktatószám: 4-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2014. november 26-án megtartott, n y i l t s o r

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 27-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 27-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-i rendkívüli üléséről 13-19/2011. (02. 27.) ÖK. sz. határozat 2/2012. (II. 28.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült:

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. DECEMBER 11-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 160/2009. (XII. 11.) számú határozat a székesfehérvári

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 3/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. február 13. napján megtartott RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2015.december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. szeptember 27-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 2-1/ 2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 20-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól.

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól. TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének airól Határozatok száma 20411-91/2013. (IV. 18.) VFB. sz. 20411-92/2013. (IV. 18.) VFB. sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 19-én 16 órára összehívott rendkívüli testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. április

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság. Jegyzőkönyv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság. Jegyzőkönyv Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság KO.420.175-15/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 10-én az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 155/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. május 11-én 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Bodorkós László képviselőket jelöli ki az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek.

Jegyzőkönyv. 2. Bodorkós László képviselőket jelöli ki az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal Kistárgyalójában 2012. augusztus 30-án, 8.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-3/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2015.(XI.24.) számú határozata

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 20/2010. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

Fazekas Tibor polgármester megköszönte a falugondnoki beszámolót, majd megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Fazekas Tibor polgármester megköszönte a falugondnoki beszámolót, majd megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. J E G Y ZŐKÖNYV Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 8. napján tartott közmeghallgatásáról. Testületi ülés helye: Vázsnok, Faluház Vázsnok, Római u. 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. június 01-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Söréd Községi Önkormányzat tárgyaló helyisége 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLMONOSTORA Szám: 30-9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pálmonostora Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. szeptember 15.-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 11- én (szerda) 8,47 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 11- én (szerda) 8,47 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-176/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 11- én (szerda) 8,47 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről 1 Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 15/2015.(II.09.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 15/2015.(II.09.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZATOK MUTATÓJA 15/2015.(II.09.) számú

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 107/2015.(XII.17.) Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 15/2013. számú Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés időpontja: 2013. június 12. Hozott határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2.) FIKSZ PONT Egyesület TÁMOP pályázatának támogatása

JEGYZŐKÖNYV. 2.) FIKSZ PONT Egyesület TÁMOP pályázatának támogatása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 9-én de. 7.30 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben