J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének április 27-én órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester, Elekes Péter képviselő, Szimel Gábor képviselő, Szűcs Józsefné képviselő, Tóth Csabáné képviselő. Tóth Tamás Gábor képviselő Tanácskozási joggal: Tóthné Mustos Beatrix jegyző, Tamás Barnabás országgyűlési képviselő, Ujváryné Szabó Erika óvodavezető, Bán János ÁMK igazgató, Tóth Tamásné gazd. főelőadó. Hajdu Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, a 7 fő képviselőből mind a 7 fő képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szűcs Józsefné és Tóth Csabáné Képviselő Asszonyokat javasolta. Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. Jelen vannak: Sajópüspöki Község Képviselő-testülete: Varga Zoltánné polgármester, Tamás János alpolgármester, Kelemen Lajosné képviselő. Igazoltan távol: Durkó Gáborné, Lászka László képviselők. Tanácskozási joggal:henyecz Sándorné Sajópüspöki-Sajónémeti-Hét Községek körjegyzője. Varga Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Bánréve Község Képviselő-testületében változás történt, ezért külön szeretném köszönteni Szűcs Józsefné Képviselő Asszonyt. Jó munkát kívánok az elkövetkezendő időszakra. Megállapította, hogy Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, az 5 fő képviselőből 3 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tamás János Alpolgármester Urat és Kelemen Lajosné Képviselő Asszonyt javasolta. Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. 1

2 Jelen vannak: Serényfalva Község Képviselő-testülete: Szerna Csaba polgármester, Bárdos Pál képviselő, Gyurkó Zsuzsanna képviselő, Tímár László képviselő. Tanácskozási joggal: Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző, Serényfalva Község Jegyzője. Szerna Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Jelen vannak: Hét Község Képviselő-testülete: Bende György polgármester, Kucserákné Szeles Mónika képviselő, Nazareczki Istvánné képviselő. Tanácskozási joggal:henyecz Sándorné Sajópüspöki-Sajónémeti-Hét Községek körjegyzője. Bende György polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mert az 5 képviselőből, 3 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kucserákné Szeles Mónika és Nazareczki Istvánné Képviselő Asszonyokat javasolta. Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. Napirend: 1./ ÁMK Alapító Okirat módosítása Előadó: polgármester 2./ ÁMK költségvetés módosítása Előadó: polgármester PÜB elnöke Meghívott: Tóth Tamásné gazd. főea. 3./ ÁMK évi zárszámadás megtárgyalása Előadó: polgármester PÜB elnöke Meghívott: Tóth Tamásné gazd. főea. 4./ Indítványok, javaslatok 2

3 5./ Napköziotthonos Óvoda költségvetésének módosítása Előadó: polgármester PÜB elnöke Meghívott: Tóth Tamásné gazd. főea. 6./ Napköziotthonos Óvoda évi zárszámadás megtárgyalása Előadó: polgármester PÜB elnöke Meghívott: Tóth Tamásné gazd. főea. 7./ Indítványok, javaslatok 1./ napirendi pont: ÁMK Alapító Okirat módosítása Hajdu Gábor: Az első napirendi pont anyaga megküldésre került. Kérem Jegyző Asszonyt, tegye meg rövid kiegészítését. Tóthné Mustos Beatrix: A módosítás már megtörtént február hónapban, azonban problémát okozott, hogy hiányoztak a határozatszámok és az aláírt jegyzőkönyv is több hónapos csúszással került vissza, így nem tudtuk időben elküldeni a törzskönyvi módosítást a MÁKhoz. Ez az új, most május 01-jével lépne hatályba. A módosított, egységes anyagból mindenki kap egy példányt, holnap adjuk postára, hogy a törzskönyvben a változást tudják érvényesíteni. Két határozatot hoznánk az ügyben, az egyik az előző módosítás visszavonása, a másik a módosított elfogadása lenne. Hajdu Gábor szavazásra tette fel az előterjesztést és az elhangzottakat. Bánréve Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 40/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: Határozat visszavonása Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2011.(II.18.) számon meghozott Bánréve ÁMK alapító okirat módosítása tárgyú határozatát visszavonja. 41/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: ÁMK alapító okirat módosítása Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK Alapító Okiratát (Okirat) az alábbiak szerint módosítja: l./ Az Okirat 4. pontjában szereplő december 31-ig hatályos szakfeladatok felsorolás, a január 01-től hatályos és a kisegítő, kiegészítő tevékenységet nem folytat szövegrész hatályát veszti. 3

4 2./ Az Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő Bánréve Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal látja el. A társult önkormányzatok képviselő-testületei megbízzák a gesztor, Bánréve Község Polgármesterét, hogy jelen változtatásokat a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának a törzskönyvi változások bejegyzése miatt küldje meg. Határidő: május 01. Szerna Csaba, Serényfalva Község Polgármestere szavazásra tette az előterjesztést és az elhangzottakat. Serényfalva Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 31/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: Határozat visszavonása Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2011.(II.18.) számon meghozott Bánréve ÁMK alapító okirat módosítása tárgyú határozatát visszavonja. 32/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: ÁMK alapító okirat módosítása Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK Alapító Okiratát (Okirat) az alábbiak szerint módosítja: l./ Az Okirat 4. pontjában szereplő december 31-ig hatályos szakfeladatok felsorolás, a január 01-től hatályos és a kisegítő, kiegészítő tevékenységet nem folytat szövegrész hatályát veszti. 2./ Az Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő Bánréve Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal látja el. A társult önkormányzatok képviselő-testületei megbízzák a gesztor, Bánréve Község Polgármesterét, hogy jelen változtatásokat a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának a törzskönyvi változások bejegyzése miatt küldje meg. Határidő: május 01. 4

5 Varga Zoltánné, Sajópüspöki Község Polgármestere szavazásra tette az előterjesztést és az elhangzottakat. Sajópüspöki Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 42/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: Határozat visszavonása Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2011.(II.18.) számon meghozott Bánréve ÁMK alapító okirat módosítása tárgyú határozatát visszavonja. 43/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: ÁMK alapító okirat módosítása Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK Alapító Okiratát (Okirat) az alábbiak szerint módosítja: l./ Az Okirat 4. pontjában szereplő december 31-ig hatályos szakfeladatok felsorolás, a január 01-től hatályos és a kisegítő, kiegészítő tevékenységet nem folytat szövegrész hatályát veszti. 2./ Az Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő Bánréve Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal látja el. A társult önkormányzatok képviselő-testületei megbízzák a gesztor, Bánréve Község Polgármesterét, hogy jelen változtatásokat a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának a törzskönyvi változások bejegyzése miatt küldje meg. Határidő: május 01. Bende György, Hét Község Polgármestere szavazásra tette az előterjesztést és az elhangzottakat. Hét Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 37/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: Határozat visszavonása Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2011.(II.18.) számon meghozott Bánréve ÁMK alapító okirat módosítása tárgyú határozatát visszavonja. 5

6 38/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: ÁMK alapító okirat módosítása Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK Alapító Okiratát (Okirat) az alábbiak szerint módosítja: l./ Az Okirat 4. pontjában szereplő december 31-ig hatályos szakfeladatok felsorolás, a január 01-től hatályos és a kisegítő, kiegészítő tevékenységet nem folytat szövegrész hatályát veszti. 2./ Az Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő Bánréve Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal látja el. A társult önkormányzatok képviselő-testületei megbízzák a gesztor, Bánréve Község Polgármesterét, hogy jelen változtatásokat a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának a törzskönyvi változások bejegyzése miatt küldje meg. Határidő: május / napirendi pont: ÁMK költségvetés módosítása Hajdu Gábor: A zárszámadás tárgyalása előtt szükséges a költségvetést módosítani az ÁMK esetében. Az anyag megküldésre került. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az anyagot, kérem a bizottság Elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Tóth Tamás: Ismertette a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Hajdu Gábor Bánréve Község Polgármestere szavazásra tette fel az előterjesztést és az elhangzottakat. Bánréve Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 42/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: Bánréve ÁMK évi költségvetésének módosítása Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat költségvetését módosító rendeletébe építse be. 6

7 Szerna Csaba, Serényfalva Község Polgármestere szavazásra tette az előterjesztést és az elhangzottakat. Serényfalva Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 33/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: Bánréve ÁMK évi költségvetésének módosítása Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat költségvetését módosító rendeletébe építse be. Varga Zoltánné, Sajópüspöki Község Polgármestere szavazásra tette az előterjesztést és az elhangzottakat. Sajópüspöki Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 44/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: Bánréve ÁMK évi költségvetésének módosítása Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat költségvetését módosító rendeletébe építse be. Bende György, Hét Község Polgármestere szavazásra tette az előterjesztést és az elhangzottakat. Hét Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 39/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: Bánréve ÁMK évi költségvetésének módosítása Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. 7

8 Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat költségvetését módosító rendeletébe építse be. 3./ napirendi pont: ÁMK évi zárszámadás megtárgyalása Hajdu Gábor: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az ÁMK évi zárszámadásának anyagát. Kérem a bizottság Elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Tóth Tamás: Ismertette a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Szerna Csaba: Egy kérésem, észrevételem lenne. Látható az anyagban, hogy működési célú kiadás ,-Ft, a teljesítés pedig ,-Ft. Javaslom, hogy a különbség ne ezt az évet terhelje, hanem az elmúlt évet, ne ennyi mínusszal kezdjük majd módosítani az idei évi költségvetést. Hajdu Gábor, Bánréve Község Polgármestere szavazásra tette fel az előterjesztést és az elhangzottakat. Bánréve Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 43/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: Bánréve ÁMK évi zárszámadása Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK évi zárszámadását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat évi zárszámadási rendeletébe építse be. Szerna Csaba, Serényfalva Község Polgármestere szavazásra tette az előterjesztést és az elhangzottakat. Serényfalva Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 34/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: Bánréve ÁMK évi zárszámadása Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK évi zárszámadását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. 8

9 Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat évi zárszámadási rendeletébe építse be. Varga Zoltánné, Sajópüspöki Község Polgármestere szavazásra tette az előterjesztést és az elhangzottakat. Sajópüspöki Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 45/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: Bánréve ÁMK évi zárszámadása Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK évi zárszámadását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat évi zárszámadási rendeletébe építse be. Bende György, Hét Község Polgármestere szavazásra tette az előterjesztést és az elhangzottakat. Hét Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 40/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: Bánréve ÁMK évi zárszámadása Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK évi zárszámadását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat évi zárszámadási rendeletébe építse be. 9

10 2010. évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Általános Művelődési Központ Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: Beruházás Felújítás Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 28 fő 28 fő 10

11 2010. évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Bánréve T. M. Ált. Isk Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: Beruházás Felújítás Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 17 fő 17 fő 11

12 2010. évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Sajópüspöki Tagiskola Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 4 fő 4 fő 12

13 2010. évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Serényfalva Tagiskola Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 7 fő 7 fő 13

14 4./ napirendi pont: Indítványok, javaslatok Hajdu Gábor: Az együttműködési megállapodásunkkal kapcsolatosan a következő tanév kezdetet előtt mindenképpen le kell ülni majd a jövőben. Egyrészt azért is, mert a képviselő testületeink újak, másrészt mindenképpen több szempontból is végig kell beszélni a megállapodást. Mindenképp módosításra lesz szükség a közösségi busz miatt is, közösen kell majd döntést hoznunk, hogy marad-e, vagy egy vállalkozóval kötünk szerződést. A buszra normatíva nincs, a lényeg az, hogy a gyerekek, mindig, január hónapban is, legyenek busszal hordva. Neki kell ülni, közösen kell átbeszélni a megállapodást, szükség szerint módosítani kell, ahol szükséges. Egy anyag kiosztásra került tájékoztatásképpen a felső tagozatra vonatkozóan, hogy hol tartunk. Van mínusz, de örömteli a helyzet, egy jó együttműködést tükröz, de ez kezelhető. Hozzá kell tenni a jövőben, az biztos, erőteljes változások kellenek, hogy legyenek. Ha van konkrét javaslat erre vonatkozóan, kérem, mondjátok el. Persze, hogy hogy alakul a jövő, meglátjuk, az államhoz kerül-e, vagy a finanszírozás hogy alakul. Együtt kell a szükséges döntéseket meghoznunk. Ez egy tájékoztatás a felső tagozatra, mint ahogy említette, de el kell mondani, hogy más hasonló iskolák 40 milliós mínuszokkal küzdenek. Tóth Tamás: Amit mi anyagban megkaptunk, arra válasz már készült Serényfalva részéről? Szerna Csaba: Írásban lesz válasz, az ezzel kapcsolatos jövőt, majd meglátjuk. Polgármester Úrral egyeztetünk az ügyben, a választ mindenki meg fogja kapni. Hajdu Gábor: Ez részemről most csak egy figyelem felhívás volt. Nem most, itt, kell erről tárgyalni, még nincs megfelelően előkészítve az anyag. Szerna Csaba: Amíg a következő napirendi pontokat Sajópüspöki és Bánréve Községek Képviselő-testületei megtárgyalják, addig Serényfalva Képviselő-testülete elhagyná az üléstermet. Bende György: Hét Község Képviselő-testülete is elhagyná az üléstermet arra az időre amíg a két település meghozza döntéseit. Serényfalva és Hét Községek Képviselő-testületei elhagyták az üléstermet. 5./ napirendi pont: Napköziotthonos Óvoda költségvetésének módosítása Hajdu Gábor: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pont anyagát, megkérem Elnök Urat, ismertesse a bizottság javaslatát. Tóth Tamás: Ismertette a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Hajdu Gábor, Bánréve Község Polgármestere szavazásra tette fel az előterjesztést és az elhangzottakat. Bánréve Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 44/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: Napköziotthonos Óvoda évi költségvetésének módosítása 14

15 Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat költségvetését módosító rendeletébe építse be. Varga Zoltánné, Sajópüspöki Község Polgármestere szavazásra tette az előterjesztést és az elhangzottakat. Sajópüspöki Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 46/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: Napköziotthonos Óvoda évi költségvetésének módosítása Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat költségvetését módosító rendeletébe építse be. 6./ napirendi pont: Napköziotthonos Óvoda évi zárszámadás megtárgyalása Hajdu Gábor: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pont anyagát, megkérem Elnök Urat, ismertesse a bizottság javaslatát. Tóth Tamás: Ismertette a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Hajdu Gábor, Bánréve Község Polgármestere szavazásra tette fel az előterjesztést és az elhangzottakat. Bánréve Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 45/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: Napköziotthonos Óvoda évi zárszámadása Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda évi zárszámadását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat évi zárszámadási rendeletébe építse be. 15

16 Varga Zoltánné, Sajópüspöki Község Polgármestere szavazásra tette az előterjesztést és az elhangzottakat. Sajópüspöki Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 47/2011.(IV.27.) sz. határozat: Tárgy: Napköziotthonos Óvoda évi zárszámadása Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda évi zárszámadását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat évi zárszámadási rendeletébe építse be évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Óvodák összesen Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: 16

17 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: Beruházás - Felújítás Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 10 fő 9 fő évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Bánréve Óvoda Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

18 KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: Beruházás - Felújítás Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 7 fő 7 fő évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Sajópüspöki Óvoda Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: 18

19 I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 3 fő 2 fő 7./ napirendi pont: Indítványok, javaslatok Varga Zoltánné: év március hónapjában közölték velünk, hogy március 07-ével Bánréve Község Képviselő-testülete felmondja az óvodai intézményfenntartó társulást Sajópüspöki Községgel. Meglepett a dolog, hiszen előtte arról volt szó, hogy le fogunk ülni, tárgyalni az ügyben. A társulási megállapodásban az áll, hogy tárgyév december 31-ével lehet felmondani a megállapodást. A jövő tekintetében megtaláltuk a megoldást, ezúton szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a Sajópüspöki óvoda tovább működtetését Putnok Várossal kívánjuk megoldani, megállapodás még nem született. Serényfalva és Hét Községek Képviselő-testületei visszaérkeztek az ülésterembe. Tamás Barnabás: Néhány gondolatot szeretnék elmondani a Kormányzat szándékáról az oktatás, az új járási rendszerekkel kapcsolatosan. Még tárgyalás szinten vannak ezek a dolgok. Önkormányzati egyeztető fórum minden héten van. Tájékoztató jellegű, amit elmondok. Egy biztos, már eldőlt, hogy marad az önkormányzat, a Képviselő-testület és marad a polgármester. Az önkormányzatok kezében marad, hogy milyen nagyságrendű település, hogyan látja el a feladatait, milyen tiszteletdíjjal, milyen fizetésért. Az biztos, hogy a jelenleg önkormányzatokhoz telepített 5000 hatáskör így nem maradhat. Luxus lenne. A közigazgatási rendszer átalakul, nem lehet, hogy ne érjen le ez a végekre és ez már régen várat magára. Akarat eddig is volt erre, csak erő nem volt hozzá. Az alaptörvény elfogadásra került, a kétharmados, sarkalatos törvények, az önkormányzati és a választási törvény, merőben más lesz, átalakul. Egy költséghatékonyabb rendszer jön létre. A polgármestert és a képviselőket 5 évre fogják választani, nem négy évre, mint eddig. A kistérségek, választási kerületek változnak, kisebb lesz, mintegy 200 fős a Parlament. Tehát a felére csökken a parlamenti képviselők száma. Sok alternatíva van a választási szisztémára is, milyen választókerület, milyen listás rendszer lesz. Sok visszásság megszűnne, mert jelenleg előfordulhat, hogy más választó kerülethez tartozik valaki és más kistérséghez. Egy járáson belül ugyanazok tartozhatnának csak hozzá. A járási szintet nézve, ezek a környező települések, akik Putnok köré csoportosulnak Putnokhoz tartoznának, ugyanaz lenne a kistérség. Három, vagy négy járás és kistérség fog adni egy választókerületet. Ez százezres nagyságrendű lesz. Egy biztos, ami zajlik a térségben, az így nem mehet tovább, csak akkor fogjátok tudni a feladatokat 19

20 ellátni, ha különböző társulási formákat hoztok létre. Ezeket, a lehetőségeket meg kell vizsgálni. Ha megnézzük a demográfiai mutatókat, kérdés, hogy meddig van létjogosultsága melyik iskolának. Olyan nem lehet, mint ami a múltban, sok esetben volt, hogy valahol történik egy iskola felújítás, aztán bezárják. Ezért is akarják állami kezelésbe venni az egész alapképzést. Át kell alakítani a képzés formáját. A jelenlegi 22 órás kötelező óraszám emelkedik, 26-ra, ez az EU-ban 36 óra. Ezzel persze nem lesz több gyerek. Abban senki ne gondolkozzon, hogy Magyarország lélekszáma sokszorozódni fog, hiszen egész Európa fogy. Egyedül Lengyelország az, ahol emelkedik a lakosság száma, de ez is egy erős valláshoz kötődik. Ne várja azt sem senki, hogy a szociális támogatás olyan lesz, mint amilyen volt. Nagyon fontos a kistelepüléseknek őrizni az identitásukat. Létrejöttek a Kormányhivatalok. Putnok kisváros, így ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, mint a települések. A társulásokkal kapcsolatosan az is problémát jelent, hogy a nagyvárosok kizsákmányolják a kisvárosokat, a településeket. Mi mind Ózdhoz tartozunk. Például egy ilyen kistérség esetében Ózd Város, vagy Kazincbarcikát is említhetném, betolja a 20 intézményi egységét, így elviszi a hasznot, ami lehetett volna a kicsiknek. A német törvények például, tiltják, hogy tízezer fő feletti város önkormányzati egyesülésben legyen, azért mert elviszik a pénzt a kistelepülésektől. Az új járási rendszernek ez is célja lenne, hogy kisváros köré a települések, így a kisváros és a település nagyobb szerepet kapjon. Putnok Városnak három intézménye van, ha egy nagyvárosnak húsz intézménye van, akkor már a végekre nem jut szinte semmi. Ezt úgy kell átalakítani, hogy a kistelepülések is életképesek tudjanak lenni. A hatósági jogkörök is változnak, ez a jegyzőknek rossz hír. Az építésügy és a gyámügyi terület biztosan elkerül. Néhány szót még a közfoglalkoztatásról és az ÖNHIKI-ről. ÖNHIKI jövő évi tervekben, költségvetésben nem szerepel. Most egy viszonylag nagyobb összeg, 31 milliárd forint. Csak önkormányzati feladatra lehet elszámolni. Ellenőrzésre kerül az is, ahol béreltérítések vannak, ki fogják venni a személyi béreket belőle. Úgy maradhat, hogy ha a saját bevételéből fedezi az önkormányzat. Nem szól bele a Kormányzat semmibe, a bevételi oldalt meg kell tervezni, ezt ne vegye senki sértésnek, de fel kell készülni, hogy csak önkormányzati feladatra lehet pénzeket kapni. A közfoglalkoztatással kapcsolatosan ami volt az, tisztán öngyilkosság. Felvették az embereket azért, hogy nem csináltak semmit. Ezzel a közszférát is kezdtük leszoktatni a munkáról. Ez nem a ti hibátok, a rendszeré. Semmi értéket nem állítottak elő. Az nem értékteremtő munka, hogy hatvanötször kikavicsoltak. Három bérpótlós béréből egy minimálbéres munkahelyet lehet létrehozni. Minden tíz emberből hatnak van munkahelye, vagy feketén dolgozik úgy, hogy a bérpótló juttatást is felvette. Külföldön dolgoznak, volt olyan, hogy igazolt focista volt az illető és bérpótlót kapott. Ha ilyen három kiesik, akkor abból már van egy minimálbéres állás. Ez év október 30-ra át lehet szűrni ezzel, a négy órás foglalkoztatással ezt a kört. A másik dilemma, hogy orvoshoz megy, az orvos pedig kiírja. Erre is kell megoldást találni. Hirtelen beteg lesz, felülvizsgáló orvos fogja megvizsgálni, hiszen ha nem kiközvetíthető az illető, mégis elviszi a pénzt, ez is irritáló. Ezután három hónapig kaphat valaki munkanélkülit, az első hónapban 90%-ot, a másodikban 80%-ot, a harmadikban 70%-os támogatottsággal. Putnokon van 27 kőműves, aki munkanélküli. Hármat nem tudok felvenni, mert mind beteg, persze látom, hogy dolgoznak. Egy kőműves szakember elmegy munkanélkülire, és mellette dolgozik feketén. Ez olyan körforgás, hogy mindig visszajöttek a rendszerbe. Ha az országot mindenki csak szét akarja rabolni, akkor soha nem lesz rend milliárddal tartozunk. Ha ezeket, a változásokat megcsináljuk, akkor az EU is fel fogja kapni rá a fejét. Most még támadnak, támadták a média törvényt, lecsengett, támadják az alkotmányt, mi közük hozzá. Mi sem törődünk más dolgával. Mi most hitelt nem vettünk fel, úgy próbáljuk visszafizetni a tartozást. Minden környező ország most vesz fel hitelt. 20

21 A végeken érezhető a megszorítás, és nem a lakossági, hiszen nem emelkedett a víz, a gáz, a villany. Bevezetésre került a rezsi moratórium most is. Az adósságokat vissza kell fizetni. Most miért erős a magyar forint? Dollárba bocsátottuk ki a kötvényeket. 53% volt az államadósság 2002-ben, most 82%. Ha a három évet jól megcsináljuk, akkor ezt le lehet vinni 65%-ra. Úgy kell nézni, ha van 100,-Ft-od, akkor abból 82,-Ft adósság. Ez kezelhetetlen és ez az önkormányzatokon csapódik le. A polgármesteren és a képviselőkön. Csak az önkormányzat tud önmagán segíteni, csak úgy, ha megnézi, hogy hogyan tud spórolni. Az önkormányzat szó valódisága meg kell, hogy kapja a helyét. Senkit nem akarok megsérteni, úgy kell dolgozni, hogy a település életképes legyen. Kuncze Gábor már korábban kiadott egy ajánlást, egy település, ami közfeladatot lát el, hány fős hivatallal működhet? A városokban minden hivatalban mindenhol túlfoglalkoztatás van, egyedül Putnok ahol nem, 56 főt lehetne, és 33 fővel látjuk el a munkát, de volt olyan, ahol 114 lehetne és 176 fő volt foglalkoztatva, vagy 130 fő lehetne és 200 fő volt foglalkoztatva a városi polgármesteri hivatalban. Ez lejön a kistelepülések szintjéig. Körjegyzőségben, olyanban kell gondolkozni, hogy tényleges körjegyzőség legyen, nem úgy mint most. Így nem lehet, hogy van egy körjegyző, és annak van három hivatala. Példaként hozom fel Dubicsányt. Ott meg lehet nézni, 100%-ban minden megvan, de nincs hivatala 20 éve. Tudom, hogy ez munkanélküliséget hoz. El kell dönteni, hogy megtakarítás legyen az elv, vagy másik helyen is szakemberek, jegyző, hivatal, dolgozók. Próbáljuk meg elhitetni, hogy szükség van önkormányzatra, de garmadával vannak a párszáz fős települések, nem lehet így fenntartani ennyi hivatalt. El kell dönteni, hogy van polgármester, Képviselő-testület és van egy embere, aki intézi az ügyeket. A Hutákban pl. 30 településből tevődne össze egy körjegyzőség, ez sem megoldás. Jelzéseket várok és kérek, az önkormányzati átalakítással kapcsolatban. Miben segíthetek, hogy életképesek legyenek a települések, az önkormányzatok. Sokan fölé helyezik az önös érdekeiket. Törvénybe lesz iktatva és a javaslattevő is én vagyok, hogy ahol egy forint mínusz is van, ott jutalom nem fizethető senkinek. Ezzel egyet lehet érteni és nem, de pl. Kazincbarcika város költségvetésének fele hitel, és azzal kezdték az évet, hogy három havi jutalmat fizettek mindenkinek. Ez már-már bűncselekmény. Szeretném, hogy az önkormányzatiság maradjon életképes, szeretném, hogy az oktatási intézmények ne kerüljenek állami fenntartásba. Ha az oktatás elkerül, akkor a település halálra van ítélve. Arra kell koncentrálni, hogy a társulások működőképesek legyenek. A Polgármesterektől azt kérem, hogy senki ne nyújtózkodjon tovább, mint ameddig a takarója ér. Azt lehet menteni, ami menthető, magyarázható. Például Gömörszőlős településnek egy négy fős hivatala, nem lehet. Bende Gyögy: Senki nem veszi észre, hogy itt a térségben, ahol magas a munkanélküliség, a jelenlegi rendszer, a jelenlegi helyzet az, hogy nem önkormányzati feladat, az önkormányzatokra van testálva. Erről szó nem esik. A településünkön a évi költségvetés 8%-a, az alapnormatívából a munkanélküliséggel kapcsolatos kötelezettség, ami állami feladat. Ez nagy probléma. Ezért dől be az önkormányzat. Hét település költségvetéséből 6 millió forintot visznek el a bérpótlósok, esetleg egyet-kettőt kapunk. Tamás Barnabás: Ez a települési feladatokból ki lesz véve. Félek attól, hogy ha elveszik ezeket a feladatokat, akkor utána azt fogják mondani, hogy mi szükség van rátok. Németországban is így kezdték, hogy elvették a feladatokat, aztán megszüntették az önkormányzatokat. Bende György: Azt kell látni, hogy a törvényben mai napig nincs benne, hogy az önkormányzat hatásköre valami, de a tényleges feladat ott van, ami költséges, teher az önkormányzatnak. 21

22 Tamás Barnabás: Ezt kezelni kell, át kell forgatni ezt a rendszert. Ezt írjátok le. Sok csaló kiesett már eddig is, ezzel a 4 órás foglalkoztatással, nálunk 10 főből 6 fő. Meglepődtem, hogy mik vannak egyes helyeken, nálatok ez másképpen van. Minden, amit úgy gondoltok, közösen jobb megbeszélni. Fogadóórát Kazincbarcikán már háromszor tartottam, egyszer kellene, a segítségeteket kérném, hiszen mindenhol mindig nem tudok ott lenni. Sok közös ülést kell tartani, a lakosság körében is tartani fórumokat és én tőletek hallanám a felmerülő problémákat. Az elkövetkező időszak csak rólunk fog szólni. Önkormányzati egyeztető fórum folyamatosan van, ott még egyetlen Jobbik-os és MSZP-s sem jött el. A világot nem tudjuk megváltani, de az országot meg fogjuk menteni. Tamás Barnabás Országgyűlési Képviselő Úr távozott az ülésről. Szerna Csaba: Kiosztanánk az anyagot mindenkinek a társulási megállapodással kapcsolatos levélre. Kiosztásra került Serényfalva Község Polgármestere részéről az anyag. Dr. Herczeg Tibor: Serényfalva Község Képviselő-testülete tárgyalta a bánrévei kezdeményezést, jelenleg nincs miről vitatkozni. Serényfalva, Sajópüspöki és Hét Községek Képviselő-testületei elhagyták az üléstermet. Ezután Bánréve Község Képviselő-testülete folytatta az ülésezést. K.m.f. Hajdu Gábor József polgármester Tóthné Mustos Beatrix jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Szűcs Józsefné képviselő Tóth Csabáné képviselő Serényfalva Község részéről: Szerna Csaba polgármester Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző Hét Község részéről: Bende György polgármester Henyecz Sándorné körjegyző 22

23 Jegyzőkönyv hitelesítők: Nazareczki Istvánné képviselő Kucserákné Szeles Mónika képviselő Sajópüspöki Község részéről: Varga Zoltánné polgármester Henyecz Sándorné körjegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Tamás János képviselő Kelemen Lajosné képviselő 23

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Elekes Péter,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 01-jén 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 01-jén 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 01-jén 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Lakatos Károly elnök, Kőműves-Magyar Krisztián képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. október 26-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 114/2009.(XI.26.) 2010.évi pénzügyi koncepció megtárgyalása 115/2009.(XI.26.)

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8295 Taliándörögd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 11/1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja: 51 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. március 30-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8542 Vaszar, Fő u. 29. Szám: 22-../2012. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Tartalom: 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Rendelet : Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(X.02.)

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2013. április 23-án 16.00. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kis

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Sajógalgóc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szám: K/204-3/2014. Kőszegszerdahely, 2014. június 24. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 24-én ( kedden ) 18 órakor a Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem községek Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 21/2015.(VII.30.) Rend eletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás)

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás) NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 5. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Közgyűlésének 2014. június 5-én, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott soron kívüli ülésén. Jelen vannak:,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére.

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére. Tornyospálca Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 2012. október 11-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 23-25/2012. TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2002. április 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 99-108 Rendelete: 6-7 Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott közös testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v JK.271.016-27/2015. Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. december 13-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 29-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve Készült: 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Becsei Andrásné dr. Herczeg József Dr. Mayer András Pintérné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 113 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 21-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben