J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, április 25. napján órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi pontok: 1. Sződ Község Önkormányzat évi zárszámadásának megtárgyalása Előterjesztő: Papp István Pénzügyi Bizottság elnöke, Hertel László polgármester 2. Sződ Község Önkormányzat évi koncepciójának megtárgyalása Előterjesztő: Hertel László polgármester 3. A évi Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző 4. A Kulturális és Oktatási Bizottság évi működésére vonatkozó beszámoló megtártgyalása Előterjesztő: Erdélyi Balázs elnök, Hertel László polgármester 5. Csupafül Egységes Óvoda-és Bölcsőde házirendjének véleményezése Előterjesztő: Hertel László polgármester 6. A Sződi Hunyadi János Általános Iskola szeneskazánjának elbontásával kapcsolatos tájékoztatás Előterjesztő: Hertel László polgármester 7. Egyebek Tájékoztatás az óvodabővítésére benyújtott pályázattal kapcsolatosan Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a jegyzőasszonyt, és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, Dávid Tamás jelezte, hogy később fog megérkezni az ülésre. Erdélyi Balázs nem jelezte távollétét. A képviselő-testület határozatképes. Ismerteti a mai ülés napirendi pontjait, és tájékoztatja a képviselőket, hogy az Egyebek napirendi pontban mely ügyek kerülnek megtárgyalása. Nevelek Településrészen felszerelésre kerülő közvilágítási lámpákkal kapcsolatos tájékoztatás A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működésének áthelyezésével kapcsolatos tájékoztatás A képviselő-testület 5 igen szavazattal az ülés kiegészített napirendi pontjait elfogadja. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Juhász István képviselőt javasolja. Megállapítja, hogy Juhász István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek 5 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadja. 1. Sződ Község Önkormányzat évi zárszámadásának megtárgyalása Előterjesztő: Papp István Pénzügyi Bizottság elnöke, Hertel László polgármester 1

2 Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a zárszámadásra, illetve a évi költségvetési előirányzat módosítására vonatkozó anyagot minden képviselő részére megküldtük, illetve a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. Az elmúlt évben az óvodabővítés nem valósult meg, áthúzódik a évre ben az önkormányzat működése zavartalan volt, kifizetetlen számlái nem voltak. A P+R parkoló önrészét nem fizettük ki tavaly. Az elmúlt évi tartalékból tudta az önkormányzat a év eleji kiadásokat finanszírozni. Jelentős többletbevételt jelentett a gépjármű, kommunális és az iparűzési adókból származó bevétel. Az önkormányzat hitelét a kormány átvállalta, így az önkormányzatnak jelenleg semmiféle hitele nincs. Kérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát a napirendi ponttal kapcsolatosan. Papp István: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az anyagot részletesen megtárgyalta, és az ülésen felmerült kérdésekre a polgármester úr, illetve a pénzügyi csoportvezető megadta a választ. A kiküldött anyag nagyon részletes tájékoztatást nyújtott. Ez volt az utolsó olyan költségvetése az önkormányzatnak, amelyben hiány kerülhetett betervezésbe. A DMRV felé fennálló tartozást kell még az önkormányzatnak kifizetnie, de reménykedünk abban, hogy ennek megfizetésétől mentesül az önkormányzat. A bizottság elfogadásra javasolat a évre vonatkozó zárszámadást. Hertel László: Megkérem Varga Jánosné könyvvizsgálót, hogy egészítse ki az előterjesztést a könyvvizsgálói jelentéssel. Varga Jánosné: Köszönti az ülésen megjelenteket. Hitelesítési záradékot készítettem el a zárszámadásra vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy a kiküldött anyag részletes volt, kiegészítésre nincs szükség. (Elköszön a testülettől, mivel a továbbiakban nem végzi a könyvvizsgálói feladatokat az önkormányzatnál) Hertel László: Szeretném megköszönni Varga Jánosnénak a munkáját. Köszönetet szeretnék mondani a Pénzügyi Csoportvezetőnek, hogy a beszámoló igényesen, érthetően elkészítette. Megkérdezem a pénzügyi csoportvezetőt, hogy kíván-e hozzászólni az elhangzottakhoz? Buránszkiné Alföldy Zita: Köszönöm, de azt hiszem a beszámoló elég részletes volt. Hertel László: Megkérem a képviselőket, hogy akinek kérdése van szíveskedjék jelezni. Mivel nincs, kérem, hogy először szavazzunk a évi költségvetési rendelet módosítására. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az 1/2012. (II.23.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(IV.25.) SZÁMÚ RENDELETE, AZ 1/2012. (II.23.) SZÁMÚ SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. a.) kiadási főösszegét b.) bevételi főösszegét e Ft-ban e Ft-ban állapítja meg. A kiadási előirányzat az alábbiak szerint módosul: 2

3 - személyi juttatások e Ft - munkaadókat terhelő járulékok -971 e Ft - dologi kiadások e Ft - társadalom, szociálpolitika juttatások e Ft - működési célú pénzeszköz átadások 200 e Ft - működési célú támogatásértékű kiadások 448 e Ft Működési célú kiadások -749 e Ft - beruházási kiadások e Ft Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen e Ft e Ft 3. A bevételi előirányzat az alábbiak szerint módosul: - intézményi működési bevételek 549 e Ft - önkormányzat sajátos működési bevétele -35 e Ft - költségvetési támogatás, működési célra e Ft - működési célú pénzeszköz átvételek e Ft Működési célú bevételek 454 e Ft - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek e Ft Felhalmozási célú bevételek e Ft - működési célú hitelfelvét e Ft Finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen e Ft e Ft 4. 3

4 Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Hertel László Polgármester Dr.Bojtayné Benedek Gabriella Jegyző Hertel László: Most pedig kérem, hogy szavazzunk a évi zárszámadás elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja meg: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK, SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/2013.(IV.25.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi CXCV. tv. valamint a 36/2011. (XII. 31.) Korm. sz. rendelet és azok módosításai alapján a évi zárszámadásról szóló rendeletét az alábbiakban alkotja meg. A 249/2000. (XII.24.) Korm. sz. rendelet alapján az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét, eredmény kimutatását és pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. 2.. Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi mérlegét az 1. sz. melléklet szerint fogadja el. Eszközök értéke Források értéke e Ft e Ft /2/ Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat vagyona évben a évhez képest e Ft-tal növekedett. /3/ Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési beszámolóját az alábbi fő-összegben hagyja jóvá Kiadások összege Bevételek összege Bevételi többlet e Ft e Ft e Ft 3.. /1/ Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési beszámoló összes bevételeinek és kiadásainak kimutatását a 2. sz. melléklet szerint fogadja el. /2/ Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési rendelet mellékleteit a teljesítéssel kiegészítve fogadja el. 4

5 4.. Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő évre vállalt kötelezettségét a mérleg adatok alapján e Ft-ban hagyja jóvá. Rövidlejáratú kötelezettségek Szállítói tartozás Helyi adókból származó Idegen adó, államigazgatási illeték e Ft e Ft 100 e Ft 5.. Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzmaradványát a 3. sz. melléklet szerint fogadja el - tárgyévi helyesbített pénzmaradvány e Ft - Finanszírozásból adódó korrekció e Ft - Módosított pénzmaradvány e Ft A Képviselő Testület a módosított pénzmaradvány összegét működési célra kívánja fordítani. 6.. Az elismert záró létszámkeretet a 4. számú melléklet tartalmazza. 7.. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Határidő: azonnal Felelős: Hertel László sk. dr. Bojtayné Benedek Gabriella polgármester jegyző Varga Jánosné könyvvizsgáló elhagyja a tanácskozótermet Erdélyi Balázs képviselő megérkezik a tanácskozóterembe, a képviselő-testület létszáma 6 főre módosul. 2. Sződ Község Önkormányzat évi koncepciójának megtárgyalása Előterjesztő:Hertel László polgármester Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ebben az évben április 30. napjáig kell a testület elé terjszteni a évi költségvetési koncepciót. Az önkormányzat 2014 évi gazdálkodását a évben bevezetett feladatfinanszírozási rendszer és saját adóbevétele határozza meg. Gazdálkodásunk fő célkitűzése az intézmények működőképességének fenntartása, a költségvetés egyensúlyban tartása. 5

6 Fontos szem előtt tartani, hogy a megvalósítandó beruházásoknak legyen realitásuk. Véleményem szerint a rövid távú fejlesztéseket célszerű a koncepcióba beírni. Amennyiben 2013-ban a József Attila utca bekötőútjainak építését, és a játszóteret nem tudjuk megvalósítani, akkor évben próbáljuk meg ezeket a beruházásokat. Az óvodás gyermekek részére kresztanpálya megépítését javasolta a bizottság szerepeltetni a koncepcióba. Az iskolabővítést minden évben szerepeltetni kell a koncepcióban, mert szükséges ennek a beruházásnak a megvalósítása. Továbbá az iskolaudvarát is bővíteni kell. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatát, amely a műfüves pálya kialakítására vonatkozik, nem tartom feltétlenül szükségesnek. A Polgármesteri Hivatal előtti tér parkosítását már ebben az évben elkezdjük, de ez át fog húzódni a évre is. A térfigyelő kamerarendszer kiépítése csak pályázati támogatás igénybevételével lehetséges. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát a koncepciót illetően. Papp István: A bizottság megtárgyalta a évi koncepciót. A polgármester úr már ismertette azokat a további beruházásokat, amelyek a bizottsági ülésen elhangzottak, és a koncepcióban szerepetetni kellene. Azonban a jövő évi költségvetés tervezését illetően nagy a bizonytalanság. A beruházások tekintetében javaslom a sorrendiség felállítását, de a bizottsági ülésen elhangzott, hogy ennek nem sok realítása van. Amely beruházásra pályázati lehetőség van, az elsőbbséget fog élvezni. De a beruházások megvalósulása függ az M2 Zrt fizetési hajlandóságától is. A bizottság elfogadásra javasolja a testület felé a koncepciót. Hertel László: Nevelek leválását követően a Rendezési Tervet is módosítani kell. Amennyiben a M2 Zrt nem tesz eleget fizetési kötelezettségénrk a lakóterületet a testület visszaminősíti szántóvá. Az energetikai beruházások előkészítését és javaslattételt az alpolgármesterre bíztam. Meg szeretném kérdezni az alpolgármester urat, hogy világításkorszerűsítés, vagy energiamegtakarítás jellegű beruházás szerepeljen-e a évi koncepcióban? Puskás Szilveszter: Véleményem szerint a testületnek, csak akkor célszerű foglalkoznia a megújuló energiafelhasználás lehetséges beruházásával, ha pályázati lehetőség kínálkozik rá, mely a beruházás költségeit nagymértékben fedezné. Elképzelhetőnek és könnyebben megvalósíthatónak tartom a sportöltöző melegvíz ellátásának napenergiával történő biztosítását, hiszen ott a meleg víz fogyasztás gyakorinak mondható. Azonban ehhez egy külön rendszert kell kiépíteni, tehát magát a rendszert is meg kell változtatni. A közvilágítás helyzete egy-két helyi problémát kivéve, kielégítőnek tekinthető a községben. A fénykisüléses lámpatestek hosszú ideig energiatakarékosnak számítanak még, összevetve a LED-es fényforrások beruházási költségeivel. Erre vonatkozóan felül kell vizsgálni a szolgáltatói szerződéseket is. Csak abban az esetben kellene a korszerűsítésben gondolkodni, ha a megvalósításra pályázati lehetőség nyílik. Ezek az említett napelemes és LED-es technológiák, nagyon drága technológiák. A megtérülési idő nagyon hosszú, és az anyagi ráfordítás nagyon magas, ezért támogatás nélkül nem vagyunk képesek megvalósítani az ilyen jellegű, valódi előnyöket szolgáló energetikai beruházásokat. Azért javaslom, mindenféleképen szerepeljenek a fenti beruházások a évi koncepcióban. A megújuló energiahasznosítási lehetőséget ne vessük el, szerepeljenek a koncepcióban, de alaposan meg kell vizsgálni az adott beruházás megtérülését. Véleményem szerint az önkormányzat működési és gazdálkodási alapjai jelentősen megváltoztak, ezért a testület nem tud felelősséggel koncepciót összeállítani. Amennyiben teljes mértékben ismertté válik mindenki számára 6

7 az önkormányzat működése és finanszírozása, akkor akár év közben is átgondolhatjuk, és módosíthatjuk a koncepciót. Papp István: Volt egy cég, amely előadást tartott az alpolgármester úr által elmondott technológiával kapcsolatosan. Ott elhangzott, hogy ez a beruházás igen költséges, megtérülési ideje kb. 10 év. Hertel László: Megkérdezem a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a koncepcióval kapcsolatosan? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk a évi költésgvetési koncepció elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 56/2013.(IV.25.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-tetülete Sződ Község Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Hertel László: Tájékztatom a képviselőket, hogy a P+R parkoló tartozásunkat azért nem fizettük ki, mert a sződligeti polgármester a kivitelezéssel kapcsolatosan észrevételt tett. A DMRV Zrt felé betervezett összeg pedig akkor kerül kifizetésre, ha a beruházás megvalósul ( szennyvízátkötés Vácra) A évi pénzmaradványunkat, amely a P+R parkoló és a DMRV felé fennálló tartozás lekötöttük, és addig is kamatozik a tőke. A Polgármesteri Hivatal 8 fő köztisztviselővel működik 9 fő helyett, és ezzel a jegyzőasszony és a pénzügyi csoportvezető is egyetértett. Ezt szeretném nekik megköszönni. 3. A évi Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Hertel László: Ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony fogja a testület elé terjeszteni. Átadom neki a szót. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A képviselők részére megküldésre került a évi belső ellenőrzési jelentést. Ezt a jelentést a képviselő-testületnek határozattal kell elfogadnia. Az intézkedési terveket határidőre kellett elkészíteni, melyet tartalmaz a kiküldött anyag. Három ellenőrzés volt az elmúlt évben. (részletesen ismerteti az ellenőrzött területeket) Kérem, hogy amennyiben kérdés merülne fel ezzel kapcsolatosan, szíveskedjenek jelezni. Hertel László: Én annyit szeretnék elmondani, hogy a belső ellenőrzést még évben a Dunakanyar Kistérségi Társulás végezte el. Ebben az évben sződligeti gesztorsággal egy mikorkörzet létrehozását tervezik az önkormányzatok. Volentics Gyula: Honnan lesz forrása a sződi önkormányzatnak, a társulás tagságának költségeit illetően? Hertel László: Nincs normatíva erre a célra, de amennyiben több önkormányzat közösen végzi ezt a kötelező feladatot, így biztos hogy olcsóbb lesz. Sajnos ebben az évben a betervezett bevételek közül lesz kieső tétel, pl. Csörög nem fizet hozzájárulást az iskola működtéséhez, továbbá bezár a 100 forintos bolt, amely havi forint 7

8 bevételt jelentett. Továbbá nem szerepel a költségvetésbe kiadásként az új tanterem kialakításának költsége sem. Buránszkiné Alföldy Zita: A évi költségvetésben szerepel fél éves könyvvizsgáló díj, de már nincs szükség könyvvizsgálóra. Ezt az összeget lehet esetleg a belső ellenőrzésre átcsoportosítani. Volentics Gyula: Én megkaptam a évi jelentést is külön. A beszámolóval kapcsolatosan nincs kérdésem. Egy valamit hiányoltam, mégpedig azt, hogy a belső kontroll öt elemét kellett volna értékelniük, és ez ez nem szerepel az anyagban. Ez szükséges kelléke a beszámolónak. Papp István: Én javaslom, hogy erre térjünk vissza, mivel az ellenőrzés nagyon fontos. Az észrevételt jelezni kell az illetékes felé. Dr Bojatyané Benedek Gabriella: A jegyzőknek részt kell venni egy belsőkontroll képzpésen, az első körbe nem fértem bele, a második képzésre még nem lehet jelentkezni. Volentics Gyula: Akkor van gond, ha a jegyző kiadja a nyilatkozatot az intézkedési terv megvalósulására, és mégsem történt meg az intézkedési terv végrehajtása. Három féleképpen lehetett eddig ellátni a belső ellenőrzést az önkormányzatoknál. Társulás, formájában, alkalmazotti formában, vagy megbzási szerződéssel. Hertel László: Van-e további kérdés? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 57/2013.(IV.25.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-tetülete Sződ Község Önkormányzat évi Belső Ellenőrzési jelentését a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 4. A Kulturális és Oktatási Bizottság évi működésére vonatkozó beszámoló megtárgyalása Előterjesztő: Erdélyi Balázs elnök, Hertel László polgármester Hertel László: A Kulturális és Oktatási Bizottság beszámolóját az elmúlt ülésen nem tárgyalta meg a testület. A beszámoló anyagát a képviselők megkapták. Megkérem a bizottság elnökét, hogy amennyiben szükséges egészítse ki a beszámolót. Erdélyi Balázs: A beszámoló részletes, nem kívánom kiegészíteni. Hertel László: Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatosan? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 58/2013.(IV.25.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-tetülete a Kulturális és Oktatási Bizottság évi munkájáról szóló beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 8

9 Határidő: azonnal Felelős: polgármester 5. Csupafül Egységes Óvoda-és Bölcsőde házirendjének véleményezése Előterjesztő: Hertel László polgármester Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvoda házirendjét az elmúlt ülésen tárgyalta már a testület, de az elfogadásról döntés nem született. Azóta módosult az előterjesztett anyag tartalma. A képviselő-testület a házirend megtárgyalását kérte a Kulturális és Oktatási Bizottságtól. Kérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. Erdélyi Balázs: A bizottság megtárgyalta a Házirendet, melyben az intézményvezető több helyen módosította az elmúlt ülésen beterjesztett Házirendet. A módosítások szükségesek voltak, és így a bizottság elfogadásra javasolja az intézmény Házirendjét. Módosult többek között, hogy előre kellene kifizetni az étkezési díjat, és akkor utólag lehet levonni a hiányzás miatti étkezési díjat. Volentics Gyula: Az SZMSZ-t elolvastam, és azt tapasztaltam, hogy az intézmény nyitvatartása óráig lesz, eddig lesz óvonői felügyelet. Én észrevételeztem, az intézményvezető felé, hogy tegyük fel a WEB lapra az SZMSZ-t, de ez nagy terjedelmű, és abban maradtunk az intézményvezetővel, hogy kivonatolva kerüljön fel a WEB lapra. Ne legyenek csak a mellékletben a személyes adatokat tartalmazó részeket. Hertel László: Van-e kérdés a képviselők részéről? Erdélyi Balázs: A házirendet az intézményben ki kell helyezni. Hertel László: Van-e további kérdés? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk a házirend elfogadását illetően. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2013.(IV.25.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-tetülete a Csupafül Egységes Óvoda-és Bölcsőde házirendjét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Hertel László: A Házirend szorosan kapcsolódik az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatához, ezért ezt is el kell fogadnia a testületnek. Az anyagot megküldtük a képviselők részére. Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, jelezze. Erdélyi Balázs: Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a Kulturális és Oktatási Bizottság részletesen megtárgyalta. Volentics Gyulának voltak észrevételei ezzel kapcsolatosan. Kérem, hogy ismertesse a testülettel ezeket az észrevételeket. Volentics Gyula: Nagyon fontos, hogy az alapdokumentum mindeni számára hozzáférhető legyen. Itt javasoltam a WEB lapot, de az intézmnyvezető ezt nem javasolta. Az alábbi észrevételeim lennének a szabályzattal kapcsolatosan: 9

10 A gyermekek honnan tudják, hogy mi a tilos és elvárható magatartásformáktól való tartózkodás, erre azt a választ kaptam, hogy rávezetik a nevelők a gyermekeket. A csoportlétszámok tekintetében átlaglétszámokról van szó, ettől eltérő létszámot a testület meghatározhatja. A felügyelettel kapcsolatosan felmerült kérdésre azt a választ kaptam, hogy szakember vigyáz a gyermekekre nyitástól zárásig. Erdélyi Balázs: A jelenlegi formában a néptánc és testtartás-javítótorna foglalkozásokat szülői befizetésekkel oldják meg az intézményben.. A törvényi előírások módosulnak, és szeptembertől ilyen formában ez már nem lehetséges, az esélyegyenlőség miatt. Ezért el kell dönteni, hogy legyeneke ezek a foglalozások, vagy sem? Vagy minden gyermeknek részt kell vennie ezeken a foglalkozásokon, vagy senkinek sem. Amennyiben tovább működnének ezek a foglalkozások, akkor ezt az óvonőknek meg kellene fizetni. Ha valamint nem teszünk, akkor ezek a foglalkozások el fognak tűnni, amely igen sajnálatos lenne. Az intézményvezető javasolta, hogy az önkormányzat biztosítson anyagi keretet erre a célra, havi 36 óráról van szó. Hertel László: Sajnos a költségvetésében erre nincs lehetőség. Meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen megoldást lehetne találni. Az óvoda költségvetésében a karbantartás sincs tervezve, az önkorányzat költségvetpésében szerepel ez a kiadási tétel. A közmunkára sem terveztünk kiadást, ez is többletkiadást jelent az önkormányzat számára. Volentics Gyula. Szülők jelenleg 400 forintot fizetnek a foglalkozásokért, óránként. Nagyon fontos lenne, hogy ezek a foglalkozások ne szűnjenek meg. Hertel László: Több egyesület is szeretne támogatást kapni az önkormányzattól. Puskás Szilveszter: Előfordulhat, hogy lesz szeptemberben pályázati lehetőség erre a célra. Erdélyi Balázs: Valamilyen megoldást mindenféleképpen kell találni erre a problémára. Volentics Gyula: További észrevételem az SZMSZ-szel kapcsolatosan. 8. oldalon hivatkozik a mellékletben (8. sz.) lévő szervezeti ábrára, azonban ott nem ábra található. Az alapdokumentumokat (pedagógiai program, szmsz) javaslom szintén közzétenni a községi weblapon. A 13. oldalon a balesetvédelem résznél szerepel: a gyerekeknek tudniuk kell az elvárható magatartásformákat. Három éves, vagy bölcsőde esetében 2,5 éves kortól ez mennyiben várható el? VI./3. pont Címerhasználat: a sződi zászlót nem lehetne a szabályzatban is szerepeltetni a köztársaság és az eu zászlaja mellett? Ui. az szerepel, hogy a körbélyegzőn a hivatalos elnevezés szerepel. Mi lesz az eddig használt logó grafikai elemével? VI/5. pont. A munkavédelmi felelős a pedagógusok közül kerül ki, vagy külsős megbízásos személy? A VII/6. pont esetében a szakmai munkaközösségek 5 fős létszámmal működnek, azonban itt több eset ben csak 3 fő szerepel. Találunk az óvónők között olyan is, aki már nem dolgozik az intézményben. 10

11 A gyakori módosítás elkerülése miatt, javaslom a neveket a szabályzat mellékletében felsorolni. XI. pont. Az oktatással foglalkozó bizottság neve helytelenül került a szabályzatba. Nem javaslom nevesíteni, hanem csak az oktatási ügyekért felelős szakbizottság megnevezés kerüljön bele. 9. sz. melléklet: belső ellenőrzés. Az első mondatban a hivatkozott jogszabály téves. A helyes: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. r endelet (Bkr.). A belső ellenőrzés céljánál kezdetű részt javaslom kiegészíteni államháztartási belső ellenőrzésre, mivel szakmai belső ellenőrzés (vezetői) is folyik az intézményben. "A belső ellenőrzés magába foglalja az:" bekezdést javaslom törölni, mivel ez nem belső ellenőrzés, hanem a operatív belső kontroll részét képezi. A belső ellenőrzésre jogosultaknál nem értelmezhető, hogy itt a szakmai ellenőrzésre gondolnak, vagy az államháztartásira? Ha az utóbbira, akkor csak regisztrált ellenőr végezhet ilyen tevékenységet. A 11.sz. mellékletben az óvodavezető kizárólagos kötelezettségvállalói jogköre pontosításra szorul (mire, mekkora összegig?). A szabályzatban szereplő zászlók között a sződi zászló nem szerepel, de az intézményen ki van tűzve. Munkavédelmi felelős dolgozó szakképzésen részt fog venni, így foja tudni ellátni a feladatát. A szakmai munkaközösség létrehozásánál még nincs meg az öt fő, ennek feltöltése folyamatban van. Államháztartási belső ellenőrzés a FEUVE szerepel, nem a belső kontrol, rossz a jogszabályi hivatkozás, ezt javítani kell. Javaslom, hogy az intézményvezető az oktatással foglalkozó szakbizottsággal tartsa a kapcsolatot. Nem tartom jónak a nevek felsorolását, ezt mellékletben kellene szerepeltetni., Óvodatitkár már ősztől lesz, jelenleg nincs. Számomra nagy kérdés volt, hogy óvodavezető kizárólagos hatásköre a munkáltatói és kötelezettségvállalási jogkör. Gyakorlatilag nincs önálló gazdasági vezetése az intézménynek, ennek ellenére nincs szabályozva a kötelezettségvállalás mértéke..hertel László: A gyakorlatban az óvodának van egy költségvetése, és ezen belül mozoghat az intézményvezető. Az intézményvezető előzetes egyeztetés, és hozzájárulásom alapján végzi a beszerzéseket. Volentics Gyula. Javaslom, hogy a hatályos jogszabályi hivatkozással és a belső kontrollrendszer feltüntetésével kiegészítve fogadja el a testület az SZMSZ-t, és az Oktatási ügyekkel kapcsolatos szakbizottsággal tartsa az intézményvezető a kapcsolatot szöveg kerüljön a szabályzatba. Erdélyi Balázs: Amennyiben a bölcsőde is beindul, akkor két fő gondozónőt kell felvenni az intézménybe. Hertel László: Csak a költségvetés keretein belül lehet gazdálkodnia az intézménynek, amennyiben a két fő foglalkoztatására van anyagi keret, akkor temészetesen fel lehet venni a két gondozónőt. 11

12 Erdélyi Balázs: Bölcsődei ellátásra nincs normatív támogatás? Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Ezt csak akkor tudná igénybe venni az intézmény, ha beindul a bölcsődei ellátás. Hertel László: Feladatfinanszírozást kap az önkormányzat, ha ez benne lesz, akkor természetesen biztosítjuk ezt az ellátási formát is. Van-e további észrevétel, javaslat? Mivel további kérdés nem merült fel a képviselők részéről, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2013.(IV.25.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-tetülete a Csupafül Egységes Óvoda- és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatával a mellékletben foglaltak szerint egyetért. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6. A Sződi Hunyadi János Általános Iskola szeneskazánjának elbontásával kapcsolatos tájékoztatás Előterjesztő: Hertel László polgármester Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2013/14 tanévre 41 első osztályos gyermeket írattak be a Sződi Hunyadi János Általános Iskolába. Ezért két első osztályt kell indítanunk, és ki kell alakítani egy tantermet, hogy a párhuzamos első osztályt el tudjuk helyezni. Ehbben az évben az iskola épületén belül tudjuk elhelyezni a másik első osztályt is, mégpedig úgy, hogy az iskola igazgatói irodát és a mellette lévő termet összenyítjuk, és egy megfelelő nagyságú termet tudunk kialakítani. Az alsó szinten a büfét elbontjuk, és a ott alakítunk ki egy helyiséget az iskolaigazgató helyettesének, és az iskolatitkárnak. A kazánházban a szeneskazánt elbontattam, vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy hogyan lehetne a büfét oda áthelyezni. A szeneskazán elbontásával egy helyi vállalkozót bíztam meg, aki a szeneskazán bontását, a kazán hulladék értékéért végezte el. 7. Egyebek Tájékoztatás az óvodabővítésére benyújtott pályázattal kapcsolatosan Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvodabővítés pályázattal kapcsolatos fellebbezést a MAG Zrt elutasította, ezért át kell dolgozni a pályázati anyagot, és úgy kell benyújtania ismételten az önkormányzatnak. Az erre vonatkozó munkák folyamatban vannak, remélem, hogy még a héten sikerül benyújtanunk módosított pályázati anyagot. Ezzel egyidejűleg történik a támogatási szerződéshez szükséges dokumentumok elkészítése, és beszerzése is. Nevelek Településrészen felszerelésre kerülő közvilágítási lámpákkal kapcsolatos tájékoztatás Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az elmúlt ülésen a képviselő-testület döntött arról, hogy a Tavasz utcában közvilágítási lámpa kerüljön felszerelésre. Erre vonatkozóan árajánlatot kértem. A vállalkozó bruttó forintért két közvilágítási lámpa felszerelését, és egy lámpa átszerelését végezte el. Így minden második oszlopra került közvilágítási lámpa. Puskás Szilveszter: Reméljük, hogy jobb lett a helyzet. Örülünk, hogy eleget tudtunk tenni a lakosság kérésének. 12

13 A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működésének áthelyezésével kapcsolatos tájékoztatás Hertel László: Javasolja a képviselőknek, hogy költségmegtakarítás céljából a Gyermekjóléti és Családsegítői Szolgálat működése kerüljön át a jelenleg kizárólag vérvételi helyiségként funkcionáló helyiségbe. Ezáltal jelentős rezsiköltséget tudna az önkormányzat megtakarítani. Dávid Tamás jelezte, hogy ehhez az ANTSZ nem járul hozzá, ezért meg fogjuk vizsgálni, hogy a fertőző betegek elhelyezésére szolgáló részbe kerülne a vérvétel. És a vérvételi helyiségben költözne a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Kérem a képviselőket, hogy mondják el ezzel kapcsolatosan véleményüket, javaslataikat. Tájékoztatja a képviselőket, az elmúlt ülésen elhangzott észrevételekkel kapcsolatos intézkedéseket illetően: Puskás Szilveszter: A József Attila utca és a Dózsa György utca találkozásánál változatlanul kőfelhordás tapasztalható. Kérem, hogy nagyon figyeljen oda az önkormányzat, az útkereszteződés tisztaságára, mert így balesetveszélyes. Hertel László: Megtesszük, amit lehet. A Sződ-Rákos patak gyalogoshídja készül, a korlátok megvannak. A kihelyezéséhez daru kell. A 60 l hulladékgyűjtő edényzet használata igen nagy vihart kavart a lakosság körében. Tárgyaltam a szolgáltatóval, és abban állapodtunkmeg, hogy nevelek településrészen a szolgáltató zsákos gyűjtést is biztosít az üdülőként használt ingatlanok vonatkozásában. A hulladékszállítással kapcsolatos rezsicsökkentést illetően a tervezett szerint, a 2012 évi áprilisi díjat veszik figyelembe, akkor forint lenne a 120 literes edényzet éves díja. Az ASA januárjában kivonul ebből a térségből től a Zöld Híd lesz a szolgáltató. Erdélyi Balázs: Tájékoztatom a képviselőket, hogy küldtem a képviselőknek meghívót a szombati táncházba, mindenkit szeretettel várunk. Hertel László: Felkérem a Kulturális Bizottság elnökét, hogy a Szlovák Nap a jövőben ne kerüjön a Sződi Szlovák Önkormányzat nélkül megrendezésre. Javaslom, hogy vegye fel a bizottság a Szlovák Önkormányzattal a kapcsolatot. Ezen a megbeszélésen én is szeretnék jelen lenni, mert meg kell beszélni a dolgokat. Erdélyi Balázs: Én támogatom a polgármester úr javaslatát, de nem sok reményt nem fűzök az eredményes megbeszéléshez. Személyi ellentétek vannak az érintettek között, de megpróbáljuk. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Hagyományőrző Klub által használt citerák az önkormányzat tulajdonát képezik? Hertel László: Igen, ezek a citerák az önkormányzat tulajdonában vanna, és itt lettek elhelyezve a Faluházban. 13

14 Erdélyi Balázs: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Sződ Községért Közalapítvány felvette két pályázatíró céggel a kapcsolatot, és tájékoztatást kértek a pályázati lehetőségekre vonatkozóan. Az önkormányzat pályázatírójával is szívesen felvenné az alapítvány vezetősége a kapcsolatot. Alapítványi szervezésében a Faluházban több rendezvény is lesz. Azt szeretném megkérdezni, hogy kell-e az alapíványak bérleti díjat fizetni a Faluház használatáért? Hertel László: Természetesen megadom a pályázatíró cég elérhetőségét, de nem tudom, hogy ilyen jellegű pályázatokkal foglalkoznak-e. Nem kell bérleti díjat fizetni, de a rendezvényeken belépődíjat kell szedni, mivel a bevétel az alapítvány működését szolgálja. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont nincs, amennyiben a képviselők részéről további felszólási kérés nem érkezik, az ülést órakor bezárom. Kmft. Hertel László polgármester dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Juhász István jegyzőkönyvhitelesítő 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. május 30. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. március 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 2012. október 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 9/2013. (IV.30.)

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján. megtartott nyilvános üléséről 1 Ikt.szám: 129-14 /2011. JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 38/2011.(V.09.) 39/2011.(V.09.) Kódja

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Készült: Gazdasági, Településfejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE 10/2013.(II.15.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 19.-i ülésének J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 11:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma Tárgy 1/2014. (I.30.) Civil szervezetek támogatása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2008. november 26-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mihovné Srutek Gabriella, Nagy Péter, Szivek Péter,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május hó 15-én (szerdán)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. április

Részletesebben