J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné Dr. Havasi Beáta alpolgármester, Antal Ferenc, Borda Tamás, Juhász Miklós, Makovinyi Sándor, Smelkó István, Varga Béla (14 30 órától) Dr. Bagó József jegyző Rajkó Győzőné osztályvezető, Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztály Percze Balázsné családgondozó, Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Őze János városi főépítész Klagyivik Mária jegyzőkönyvvezető Tisztelettel köszönti a megjelenteket, a kamerákon keresztül köszönti a tévénézőket és az interneten irántunk érdeklődőket. Megállapítja, hogy a megjelent 7 fővel a képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitja (14 00 órakor). Igazoltan van távol dr. Pintér Sándor képviselő úr. Kéri, hogy a meghívóban jelzett pontokon túl, sürgősségi indítványként tárgyalja meg a képviselő-testület a következőket: - Új állatvásárér kialakítására vonatkozó előterjesztés - Előterjesztés a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége tagságról, illetve a tagság megszüntetéséről - Előterjesztés a vis maior pályázat módosítására - Védőnő továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos előterjesztés A sürgősségi előterjesztések is ki lettük küldve írásban. Jelzi, hogy önkormányzati hatósági ügyek, öt lakásbérleti ügy megtárgyalására zárt ülésen kerül majd sor. Kérdezi, hogy egyebek napirend keretében kíván-e valaki szólni. Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester Az egyebek napirendi pontban a most soron következő lomtalanításról, illetve zöldterület kezeléssel kapcsolatban szeretne szólni. Kéri, hogy aki az előbb elmondott kiegészítésekkel együtt egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, kézfenntartással jelezze.

2 2 A képviselő-testület az alábbi napirend tárgyalását egyhangúlag elfogadta: Napirend: 1. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására 2. Beszámoló Szécsény Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről 3. Beszámoló a évi helyi adó bevételekről 4. Előterjesztés a létszám-leépítési pályázatról 5. Előterjesztés a évi költségvetési rendelet módosítására 6. Előterjesztés az Önkormányzat egyes saját bevételei, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítása a évekre 7. Előterjesztés Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról 8. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról, a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól 9. Előterjesztés Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítására 10. Beszámoló a ciklusprogram időarányos végrehajtásáról 11. Beszámoló a évben végzett belső ellenőrzésekről 12. Előterjesztés a évi belső ellenőrzési terv módosítására 13. Beszámoló a Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása évi munkájáról, a polgármester társulásban végzett tevékenységéről 14. Előterjesztés a Kubinyi Ferenc Múzeum alapító okiratának módosítására 15. Előterjesztés a Szécsény és Térsége Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról 16. Előterjesztés a közös fenntartású II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola vagyonáról 17. Előterjesztés a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére 18. Előterjesztés új állatvásártér kialakítására 19. Előterjesztés a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége tagságról 20. Előterjesztés a vis maior támogatás iránti igény benyújtásához 21. Előterjesztés Frischné Szeredai Emese védőnő továbbfoglalkoztatási kérelme 22. Egyebek Képviselői kérdés, tájékoztató (hozzászóló: dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester) Napirend előtt: - Polgármester tájékoztatója a legutóbbi soros ülés óta történt eseményekről, a meghozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A március 26-i ülésünk óta eltelt időben történt eseményekről, fontosabb tárgyalásokról szeretnék beszámolni.

3 3 - Március 27-én délelőtt a Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség elnökségi ülésén vettem részt, ahol többek között a ligeti salakos pálya füvesítésére vonatkozó pályázatunk támogatására vonatkozó határozatot is meghoztuk. A nyár folyamán elindulhatnak a munkálatok. Délután a II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulójára tartott megemlékezésen vettünk részt. - Március 28-án a Szécsényi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása ülésén vettem rész Nógrádmegyerben. - Április 3-án az Észak-Nógrád Vízmű felügyelő bizottsági ülésén voltam, majd a Start-munkaprogrammal kapcsolatban a közutak felújításáról egyeztettem Sólyom Péter felelős műszaki ellenőr úrral. - Április 4-én vízmű taggyűlésen vettem részt, majd ezt követően a Szécsény és Térsége Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumi ülésén voltam. - Április 5-én Leader pályázati egyeztetésen képviseltem az önkormányzatot. - Április 9-én lakossági fogadónapot tartottam. - Április 11-én az ÁNTSZ munkatársával, valamint a Váci Egyházmegye főigazgatójával helyszíni bejárást tartottunk a Magyar úti épületegyüttesben, a szeptemberben induló katolikus intézmény kapcsán. - Április 12-én Könyvtártörténeti kiállítás megnyitón voltam jelen. - Április 18-án délután Egry József, A balatoni-fény festője kiállítás megnyitóján vettem részt a múzeumban. - Április 22-én Tornyos László úr mutatta be az új evangélikus lelkészt, Bartha László személyében. Ők látogattak el hozzám. Délután a Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet igazgatósági ülésén vettem részt. - Április 23-án a Hollókőn megrendezett Országos Katasztrófavédelmi Terepfutó Bajnokságon voltam jelen, természetesen csak nézőként. - Április 24-én a vízmű Felügyelő Bizottsági ülés követően, kistérségi többcélú társulás taggyűlésén vettem részt Varsányban. Ugyanezen a napon Gödöllőn került megrendezésre a Kínai Partnerségi Konferencia, ahol alpolgármester asszony és Varga Béla képviselő úr képviselte városunkat. Délután a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szécsényi Alapszervezete szervezésében rovástábla avató ünnepségre került sor a Rákóczi úton, a Balassagyarmat felé eső helységnév táblánál. Ezen vettem részt. - Április 24-én Nógrád Megye Szécsény Járási Helyi Védelmi Bizottság ülése zajlott, ezen jegyző úr képviselet bennünket. Humánszolgáltató társulási és vízmű taggyűlésen pedig jómagam vettem részt. Ezen a napon itt, a városháza tanácstermében, véradás is zajlott. Köszönjük mindazoknak, aki eljöttek és segítettek bajbajutott embertársaikon. A mai napon délelőtt közoktatási társulási ülést tartottunk, majd rendőrségi állományi gyűlésen a Szécsény és Térsége Közbiztonságért Közalapítvány nevében jutalmaztuk az állomány kiemelkedően teljesítő dolgozóit. Itt szeretném képviselőtársaimat és a lakosságot is tájékoztatni arról, hogy múlt hét végén kaptuk meg az értesítést, hogy a Szociális célú városrehabilitáció megnevezésű pályázatunk pozitív elbírálást kapott. Ez egy 260 millió forintos beruházás, amelynek a keretében tűzoltóraj kialakítása kerül sorra a rendőrség udvarán. Ennek a beruházásnak a keretében a rendőrség épületén, illetve az udvaron is felújítási munkálatokat fognak végezni, továbbá a Rákóczi út 70. szám alatti 10 lakást, és a 80. szám alatti két önkormányzati tulajdonú lakás fogjuk felújítani ennek a pályázatnak a keretében. Nagyon örülünk ennek a jó hírnek.

4 4 Tájékoztatom továbbá képviselőtársaimat, hogy a legutóbbi, március 26-án tartott testületi ülésen hozott határozatok végrehajtására a szükséges intézkedéseket megtettük. Kérem tájékoztatóm elfogadását! Kérdezi képviselőtársait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, esetleg kiegészítenivalója? Hozzászóló nem jelentkezett, a képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. Napirendek tárgyalása: 1. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Az előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének 5. számú módosítására vonatkozik. A képviselő-testület által a 4/2012.(II.10.) rendelettel elfogadott évi költségvetési rendelet 3. -ában jelzett kiadások összege E Ft-ra, a bevételek összege E Ft-ra változik, a hitellel fedezett hiány E Ft. Az előirányzat módosítást az időközben céllal érkezett bevételek és azok felhasználása és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint az intézmények finanszírozása indokolja. Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási főösszeg E Ft-tal növekedett, melyet intézményként részletez az írásos anyag, ezért csak a leglényegesebbeket emelné ki. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata E Ft összeggel növekedett, ezen belül a forráshiány E Ft összegben csökkent. ÖNHIKI támogatást E Ft összegben kapott önkormányzatunk. Ebből E Ft-ot dologi kiadások kifizetésére fordítottunk, E Ft-ot működési célú hitellel szemben, E Ft-ot forráshiánnyal szemben rendeztünk. A Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal intézmény előirányzat módosítását az önkormányzat és a hivatal szétválása miatt keletkezett bevételek és kiadások átrendezése indokolta. A Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény bevételi és kiadási előirányzata E Ft összeggel csökkent az intézményfinanszírozás előirányzatának, elmaradt feladatok miatti, elvonása miatt. Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény bevételi és kiadási előirányzata E Ft összeggel növekedett. Az oktatási intézményünk esetében bevételi és kiadási előirányzata 707 E Ft összeggel növekedett saját bevétele miatt, az egy nap egy alma pályázati támogatáshoz kapcsolódóan. Kéri a tisztelt képviselő-testülettől a rendelettervezet elfogadását. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság is, kéri elnök urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

5 5 Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke Üdvözli a jelenlévőket. A Pénzügyi Bizottság négy fővel határozatképes volt, megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a rendelettervezetet. Megköszöni a bizottság javaslatát. Kérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, véleménye? Hozzászóló nem jelentkezett. Amennyiben nincs, az írásban megküldött rendelettervezet elfogadását javasolja. Kéri, aki azzal egyetért, igennel és kézfenntartással jelezze. Fentiek után a képviselő-testület 8 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. számú melléklete. Fenti rendelet április 30-án kihirdetésre került. 2. Beszámoló Szécsény Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Szécsény Város Önkormányzatának évi költségvetését az Országgyűlés által december 23-án elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben megfogalmazott, január 1-től hatályos önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó új jogszabályi előírások szerint készítettük el, melyet a képviselő-testület a 4/2012.(II.10.) számú rendeletével E Ft bevétellel, E Ft kiadással és Ft hitellel fedezett hiánnyal fogadott el. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet öt alkalommal módosította. A bevételi előirányzat az év folyamán E Ft-ra, a forráshiány előirányzata E Ft-ra változott. A tényleges bevétel összesen E Ft.

6 6 A kiadások évi eredeti E Ft-os előirányzata E Ft-ra módosult, a tényleges teljesített kiadás E Ft volt. Az önkormányzati költségvetés tervezésekor E Ft hiánnyal számoltunk. Az Önkormányzat forráshiányának kezelésére nagyrészt a költségvetési törvény 6. számú mellékletében meghatározott az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása szolgált. A támogatás megérkezése és a megkapott többletbevételeink miatt a forráshiány összege a beszámoló készítésének fordulónapján E Ft. A 2012-es költségvetési évben valamennyi intézményünk és az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságainak működőképességét megtartottuk. A képviselő-testület korábbi döntése szerint a Szécsényi Gyermek és Közétkeztetési Kft. végelszámolása befejeződött. Az oktatás, a közigazgatás és a városgazdálkodás területén is kizárólag költségtakarékos, hatékony költségvetési kereten belüli gazdálkodással volt biztosítható az önkormányzat működése. Tisztelettel kéri a képviselő-testületet a évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg és fogadja el. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság is. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse állásfoglalásukat, javaslatukat. Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. Megköszöni a bizottság javaslatát. Az előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete is megtárgyalta. Kéri jegyző urat, hogy ismertesse a beszámolóval kapcsolatos állásfoglalásukat. Dr. Bagó József jegyző A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon délelőtt ülésezett, az előterjesztést megtárgyalták, és egyhangúlag elfogadták, illetve elfogadásra javasolták a képviselő-testületnek. Az önkormányzat könyvvizsgálója is véleményezte a beszámolót. Szakvéleményének ismertetésére szintén a jegyző urat kéri meg. Dr. Bagó József jegyző Könyvvizsgáló úr átnézte a teljes anyagot, nemcsak az előterjesztést, hanem a könyvelési és bizonylati alátámasztásokat is megvizsgálta. Valamennyi részét rendben találta a költségvetési beszámolónak és a rendelettervezetnek, ami megfelel az általános számviteli elveknek és törvényi rendelkezéseknek, valamint megállapította, hogy az egész anyag valós képet ad az önkormányzat gazdálkodásáról, ezért az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

7 7 Mivel több hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott, az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület az írásos előterjesztésben megfogalmazott rendelettervezetet elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi rendeletet alkotta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. Fenti rendelet április 30-án kihirdetésre került. 3. Beszámoló a évi helyi adó bevételekről (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Átadja a szót az előterjesztőnek. Dr. Bagó József jegyző Az írásos beszámolót mindenki megkapta, azt gondolja, hogy elég alapos munkát végeztek kollégái, csak röviden szeretné kiegészíteni a leírtakat. Az önkormányzat bevételeinek nagy részét a helyi adó bevételek biztosítják, az állami normatívákon felül természetesen. Helyben a következő helyi adótételek kerültek kivetésre: magánszemélyek kommunális adója, a helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó. Az elmúlt években, és az idén is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az elmaradt adóbevételek behajtása megtörténjen, ezért elég sokfajta intézkedést tettünk. Az egy éven túli tartozások esetében a gazdálkodók felé inkasszót nyújtottunk be, azoknál, akik elhelyezkedtek és sikerült munkát találniuk vagy munkabérből, vagy más jövedelemforrásból történő végrehajtást foganatosítottunk, és folynak ezek az intézkedések jelen pillanatban is. Természetesen egyrészt adóbehajtásról van szó, másrészt azonban emberekről és életekről beszélünk, így figyelemmel vagyunk azokra is, akik nehéz anyagi helyzetük ellenére hajlandóságot mutatnak a fizetési készségre, és ebben az esetben nem végrehajtást foganatosítunk, hanem inkább törekszünk a megállapodásra, és igyekszünk ezeket a tartozásokat költségvetésünkben realizálni. Másik számottevő, vagy érdeklődésre számot tartó tényező a gépjárműadó, amelynél sokkal szigorúbb eljárási rend van. Akik egy éven túl nem fizették a gépjárműadót, az Okmányiroda felé jelzéssel élünk, és végső esetben akár a rendszámot is bevonhatják a gépjárműről, 3-4 esetben szükség volt ilyen lépés megtételére is. Minden esetben

8 8 először is értesíteni szoktuk az adózókat a tartozásról. Ezt követően többszöri felszólítást is eszközöltünk, és amikor ez nem vezetett eredményre, sajnos sokszor előfordul, akkor nem tudunk eltekinteni a végrehajtási eljárás megindításától. Arra kér minden adózót, hogy aki az adótartozásról felszólítást kap, jöjjön be a hivatal adóügyi ügyintézőihez, és egyeztessenek a fizetés teljesítéséről, annak üteméről. Még egy dolgot szeretne elmondani, hogy a súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentessége módosult. Nagyon sok mozgáskorlátozott vette igénybe ezt az adómentességet. Annyival módosult az elmúlt év január 1-jétől, hogy 13 ezer forintig volt adómentes a mozgáskorlátozottak számára a gépjárműadó, ugyanis itt is a gépjármű teljesítménye számít, a mentesség fölötti részt természetesen meg kell fizetni, és emiatt is több esetben reklamáció érte önkormányzatunkat. Azért történnek a végrehajtási intézkedések, mert a gépjárműadóról szóló törvény módosításait nekünk is követni kell. Köszöni szépen, ennyit szeretett volna kiegészítésként elmondani. Megköszöni jegyző úr tájékoztatását. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kéri elnök urat, ismertesse a bizottság álláspontját, javaslatát. Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke A Pénzügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta, és egyhangúlag javasolta elfogadásra a képviselő-testületnek. A minősítése kiváló, szépen tagolt, adónemenként ki vannak mutatva ezek a pénzösszegek. A maga részéről egy dolgot hiányolt talán, hogy összesítő táblázatot nem tartalmazott. Kérdése is volna, hogy 2012-ben mennyi volt a helyi adóbevétele az önkormányzatnak? A következő napirendi pontnál látszik, hogy a következő években, 2016-ig, milyen összegben van ez tervezve. Megköszöni a bizottság javaslatát. Kéri a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy adjon választ képviselő úr kérdésére. Rajkó Győzőné pénzügyi és vagyonkezelői osztályvezető 2012-ben a helyi adóbevétel Ft volt, amelyet az előző napirendi pontban tárgyalt beszámoló tartalmaz összesítve, így abban a beszámolóban csak összevontan szerepeltek az adóbevételek, és a szöveges rész is rövidebb volt, mivel a most tárgyalt napirend előterjesztésében vannak kibontva az adónemek részletesen. Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke Köszöni a választ. Kérdezi képviselőtársait, van-e még valakinek kérdése, véleménye? Hozzászóló nem jelentkezett.

9 9 A napirend tárgyalása közben megérkezett az ülésre Varga Béla képviselő. A képviselő-testület létszáma a továbbiakban: 8 fő. Amennyiben nincs hozzászóló, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. Fentiek után a képviselő-testület 8 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 83/2013.(IV.29.) határozata: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőnek a évi adóztatásról szóló, az évi XX. törvény 138. (3) g) pontja alapján előterjesztett beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal jegyző 4. Előterjesztés a létszám-leépítési pályázatról (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: e A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CLII. tv. 30. (3) bekezdése alapján a megyei múzeumi szervezetek tagintézményei január 1-től az illetékes települési önkormányzatok fenntartásába kerültek. Ebből eredően a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet tagintézménye a Kubinyi Ferenc Múzeum Szécsény Város Önkormányzata fenntartásába került. A Kubinyi Ferenc Múzeum szakmai besorolása területi múzeum, és régészeti és történeti gyűjtőkörrel rendelkezett Nógrád megye közigazgatási területén. A kulturális törvény 45/A. (2) bekezdése alapján a régészeti feladatok ellátása a megyei hatókörű városi múzeum feladata lett. A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010.(I.14.) OKM rendelet szerint a területi múzeumok esetében szakáganként csak egy muzeológus munkakör létesítését írja elő - az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megküldött vélemény szerint is -, így a Kubinyi Ferenc Múzeum egy fő régész alkalmazásával eleget tud tenni a működés feltételeinek, ezért az intézményben egy fő régész-muzeológus álláshely megszüntetése indokolt. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló CCIV. törvény 3. melléklet 6. pontjában foglaltak alapján a központi költségvetés hozzájárulást biztosít:

10 10 a települési önkormányzatnak és a társulásnak az általa fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó és években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. Javasolja, hogy Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint intézményfenntartó, a Kubinyi Ferenc Múzeum költségvetési szervénél május 1- től egy fő régész-muzeológus álláshely megszüntetését és ebből eredően egy fő létszámleépítést rendeljen el, és egyben egyszeri költségvetési támogatási igény benyújtásáról rendelkezzen, a települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján végrehajtott felmentéssel kapcsolatban felmerült költségeire. A rendelet 6. -a határozza meg az igénylésben elismerhető kiadások körét. Ez alapján a tényleges létszámcsökkentést megvalósító, jogviszony megszüntetése miatt fizetendő, de legfeljebb hat havi felmentési illetményre és annak szociális hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és szociális hozzájárulási adója teljes összegének 75 %-ára, de legfeljebb 4 millió forintra igényelhet támogatást az önkormányzat. Ezt a pályázatot szeretnénk benyújtani. A múzeum kérdéséről már több esetben tárgyalt a képviselő-testület, ilyen helyzetbe kerültünk, hogy a múzeumban egy fő régész munkája sajnos feleslegessé vált, ezért szeretnénk ezt a létszám-leépítési pályázatot benyújtani, hogy ennek a terheit vissza tudjuk igényelni. Ehhez kéri a képviselő-testület támogatását. Nyilván nem örömhír, de az is látható, hogy elég hosszú ideje húzódik ez a folyamat, és megoldatlan. Sajnos az az egy fő, úgymond feleslegessé vált régész effektív munkát nem tud végezni a múzeumban, úgy gondolja, hogy arra tovább az adófizetők pénzét nem költhetjük, hogy valaki csak azért kap fizetést, mert bemegy a munkahelyére. Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság is, kéri elnök urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. Smelkó István képviselő, az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke Köszönti a jelenlévőket. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 2 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a napirendi pont előterjesztését. Megköszöni a bizottság javaslatát. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, kéri elnök urat a bizottság javaslatának ismertetésére. Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, mint az előbb mondta, négy fővel voltak jelen, 2 igen, 1 tartózkodással és egy ellenszavazattal foglalt állást a bizottság. Megköszöni a bizottság javaslatát. Kérdezi képviselőtársait, van-e valakinek kérdése, véleménye?

11 11 Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke Kérdéssel kezdené: A évi költségvetésben ennek az 1 fő régésznek a bére benne van-e, tehát be van-e tervezve? Ugyanis a következő napirendi pont lesz a költségvetési rendelet módosítása, amely szorosan összefügg ezzel. Ott a táblázatban a számszaki része gyakorlatilag nem változik, mindössze annyi módosítást vélt felfedezni, hogy 115 közalkalmazottról 114 közalkalmazotti létszámra csökken az alkalmazotti kör. Másik kérdése: Konkrétan, a személyét illetően lehet-e tudni, hogy ki ez az egy fő régész? További kérdése: Anno, amikor az átadás-átvétel volt a múzeum kapcsán, akkor miért nem került ez Salgótarjánnal egyeztetve olyan stádiumba, hogyha már a megyei régészeti feladatokat elviszi Salgótarján, akkor a státuszt is vigye hozzá. Tudomása szerint Salgótarjánban egy státusz nincs betöltve, akkor miért nem veszi át a személyt is? Ez az egy fő régész idekerült januárban. A tárgyalások során végig úgy tárgyaltunk, hogy láttuk, ezekhez a régészeti feladatokhoz egy fő régészre van szükség. De januártól itt két fő régész van állományban, de azt is látjuk, hogy itt nincs szükség két fő régészre. Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke Kérdezi a személyét. Személyét illetően a kamerák előtt nem tud nyilatkozni, nem kaptunk rá felhatalmazást tőle, de zárt ülés keretében tájékoztatni fogja képviselő urat, hogy ki az a személy. Dr. Bagó József jegyző A létszámra és a bérköltségekre vonatkozó kérdésre válaszolva elmondja, hogy valóban csak létszámot csökkentünk. A bérköltség egyébként is meg kell, hogy maradjon egész évben, mert a felmentési idő áthúzódik a jövő évre is. Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke Tehát a költségvetésben az egy fő régész bére be van kalkulálva 2013-ban. Dr. Bagó József jegyző Nemcsak a bére, hanem mindenféle más kapcsolódó juttatása, ami ehhez szükséges, és a jubileumi jutalma is. Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke Jó, tehát Majcher Tamásról van szó gyakorlatilag, ha már jubileumi jutalmat említett jegyző úr, mert tudomása szerint ő 25 éve végez itt Szécsényben színvonalas régészeti munkát. Úgy tudja, hogy a másik régész még nem rendelkezik 10 éves régészeti múlttal, már ilyen értelemben.

12 12 Abban maradtak, hogy nem mondanak nevet, de képviselő úr ettől mégis eltért. Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke Jómaga kapott felhatalmazást rá. Annyit mindenképpen megjegyezne, hogy majd a ciklusprogramnál is, az Új szécsényi tervünk egyik pontja, hogy megőrizzük a meglévő munkahelyeket, és lehetőségekhez mérten újakat teremtünk. Akkor itt ez a: megőrizzük a meglévő munkahelyeket, egy kicsit rögtön ellenmondásba kerülünk ezzel az elképzelésünkkel. Személy szerint nagyon sajnálja, hogy a múzeum egyáltalán egy ilyen mértékű visszaminősítést nyert a korábbi tevékenységéhez képest, az előterjesztést nem fogja tudni megszavazni. Mivel több hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. Fentiek után a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatokat hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 84/2013.(IV.29.) határozata: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kubinyi Ferenc Múzeumnál egy régész-muzeológus álláshely - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 30. (1) bekezdés b) pontja alapján történő - megszüntetésével, május 1-től egy fő létszámleépítést rendel el. Megbízza az intézményvezetőt, hogy a létszámleépítéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedést hajtsa végre. Határidő: május 1. Felelős: Gusztiné dr. Toronyi Judit igazgató Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 85/2013.(IV.29.) határozata: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló CCIV. törvény 3. mellékletének 6. pontjában meghatározott feltételek alapján, a települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013. (III.14.) BM rendeletben foglalatra tekintettel a Kubinyi Ferenc Múzeum intézményében május 1- től egy fő létszámcsökkentéssel kapcsolatos 84/2013.(IV.29.) határozata alapján egyszeri költségvetési támogatást igényel.

13 13 A támogatás iránti igényt a Kubinyi Ferenc Múzeum intézménye vonatkozásában nyújtja be az önkormányzat, a létszámleépítéssel érintett régész-muzeológus álláshelyen egy fő felmentésével kapcsolatban felmerült költségeire (bérének és végkielégítésének összege erejéig). A létszámleépítéssel érintett közalkalmazott továbbfoglalkoztatására az önkormányzat fenntartói körébe tartozó költségvetési szerveknél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyen vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A Képviselő-testület a határozat melléklete alapján határozza meg az önkormányzat intézményenkénti és összesített létszámkeretét. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévő intézményeinek tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és ennek ismeretében döntött az intézmény létszámcsökkentéséről a évre vonatkozóan. A megszüntetett álláshelyet a Képviselő-testület legalább öt évig nem állítja vissza, kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat évi II. fordulójában, a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséhez a pályázat benyújtásáról intézkedjen. Határidő: értelemszerűen, a létszámcsökkentési pályázat benyújtására szeptember 27. Felelős: 5. Előterjesztés a évi költségvetési rendelet módosítására (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Az írásban előterjesztett rendelettervezet szerint a évi költségvetésről szóló 5/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 8. -ában meghatározott évi tervezett éves átlagos statisztikai létszám 115 főről 114 főre változik. A költségvetési rendelet módosításának indoka, hogy a mai ülésre, a Kubinyi Ferenc Múzeumnál

14 14 létszámcsökkentésre vonatkozó előterjesztés készült, melyben a költségvetési szervénél május 1-től egy fő régész-muzeológus álláshely megszüntetéséről, ebből eredően egy fő létszámleépítés elrendeléséről, egyúttal az egyszeri költségvetési támogatási igény benyújtásáról kértünk döntést, és ez érinti az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet is. A képviselő-testület a döntést az előbbi napirendnél meghozta, ezért kéri képviselőtársait az előterjesztett rendeletmódosítás elfogadására. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság is, kéri elnök urat a bizottság javaslatának ismertetésére. Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke A Pénzügyi Bizottság hasonlóan foglalt állást, mint az előző napirendi pontban, 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 1 nem szavazattal. Megköszöni a bizottság javaslatát. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászóló nem jelentkezett. Amennyiben nincs hozzászóló, az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. Fentiek után a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

15 15 "(1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: évi nyitó létszám: 111 fő évi átlagos statisztikai létszám: 114 fő A létszám adatokat a 14. melléklet tartalmazza." 2. (1) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szécsény, április 29. Stayer László s.k. polgármester Dr. Bagó József s.k. jegyző A rendelet melléklete a jegyzőkönyv 3.sz. melléklete. Fenti rendelet április 30-án kihirdetésre került. 6. Előterjesztés az Önkormányzat egyes saját bevételei, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítása a évekre (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat évente határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A Kormányrendelet 2. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy milyen bevételek minősülnek a stabilitási törvény szerint saját bevételnek. Önkormányzatunk várható saját bevételeit az írásos előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Az írásos előterjesztésben részletezzük még, hogy 50 %-os mértékű adósságszolgálat átvállalással számoltunk az ez évi költségvetés előterjesztésekor, ez, kedvező döntést követően 60 %-ra emelkedett, így a december 31-én fennálló forint adósságállományából forintot vállal át az állam.

16 16 Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig nem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. Ez az Önkormányzat adósságvállalási lehetőségének felső határa. Az adósságot keletkeztető ügyletnél tulajdonképpen a hitelfelvételről beszélünk, csak bizonyos meghatározott kivétellel, a Kormány előzetes engedélyével lehet hitelt felvenni. Kivételt képeznek a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitelek, likvid hitelre és a 10 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra vonatkozó ügyletek megkötése. A mellékletben látható a várható bevételek és az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségek összege. A jelenlegi ismereteink szerint a helyi adóbevételek stagnálására számítunk, figyelembe véve a évre tervezett behajtási és felderítési tevékenységek eredményét. A tárgyi eszközök értékesítésénél a várhatóan pénzforgalmilag teljesülő bevételekkel számoltunk. A felvett hitelek tőketörlesztésénél a hitelszerződéseinket vettük figyelembe. A várható adatok összesítése alapján pedig az látszik, hogy a saját bevételek a kérdéses időszakban olyan szintű hitelfelvételi korlátot eredményeznek, amely mindvégig biztosítja azt, hogy a szükség szerint felmerülő beruházási hitelek engedélyeztetése nem fog akadályokba ütközni. Ahogyan a táblázatban látható, várható saját bevételeinknél 2013-ban E Ft-tal kalkuláltunk, 2014-re E Ft-tal, valamint 2015-ben 164 millió forint és ban 169 millió forint körüli összeggel számoltunk, és ennek lehet az 50 %-át figyelembe venni. Kéri a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és az írásban megküldött határozati javaslat elfogadására. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság is. Kéri elnök urat, hogy ismertesse a bizottság. Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadni a képviselő-testületnek az előterjesztést. Megköszöni a bizottság javaslatát. Kérdezi képviselőtársait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Juhász Miklós képviselő, a Szociális Bizottság elnöke Nem bírja ki, hogy a mondatot meg ne ismételje: A december 31-én fennálló 467 millió forint adósságállományából 280 millió forintot vállalt át az állam, 60 %-ot. Csak ennyit szeretett volna mondani. Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke Picit más aspektusból közelítené meg ezt az adósságkonszolidációs kérdést. Egy picit úgy tudná minősíteni, hogy szemfényvesztés. Tehát egyik zsebünkből áttesszük a másikba kormányzati szinten. Most tudvalévő, hogy a központi költségvetésből 500 milliárd forint el lett különítve, amit nyilván más szférától kellett elvonni erre a célra.

17 17 Most nem arról van szó, hogy állam-bácsi fogja magát és a bankok felé törlesztünk mindent, ugyanúgy részletekben fogja ő ezt tenni jövőre is, azután is, vagy hát majd meglátjuk 2014 után mi fog történni. A másik pedig, amit a táblázat tartalmaz szintén, hogy a helyi adónak az 50 %-ával tudunk gyakorlatilag gazdálkodni. A másik 50 % elvonásra kerül, szintén az állam viszi el, és többek között ilyen adósságrendezést teljesít belőle. Ez az egyik. Azt is el kell mondani nyilván, hogy a kalkuláció a éves ciklusban rendben van, mert a végösszeg gyakorlatilag pozitív, tehát ha hitelt akarunk valamire fölvenni, vagy önrészt biztosítani, akkor bár szűkösen, de van miből ban 19 millió forint, 2014-ben 44 millió, utána 2015-ben 12 millió van tervezve, és 2016-ban 73 millió. Itt kérdése is volna, hogy minek köszönhető ez a nagyarányú mozgás itt végösszegében? Juhász Miklós képviselőtársa hozzászólására ezt szerette volna elmondani az adósságkonszolidációval kapcsolatban. Hitel nem tüntethető el, a tartozás az tartozás marad, ha az államnak, akkor az államnak, ha az önkormányzatnak, akkor az önkormányzatnak. Az önkormányzatunk viszont annál kevesebbet kap, mivel nem kell olyan mértékben törleszteni. Másik kérdése pedig, és akkor itt már utal a ciklusprogramra is, nem tudja, hogy képviselőtársai emlékeznek-e rá, hogy mi volt a szlogenje a mi szécsényi tervünknek: Mögöttünk a Kormány - emlékeztet rá. Úgy gondolja, hogy jobban mögöttünk lehetne, mint 60 %. Miért nem 70 %, vagy 75 % ez az érték? Ki határozta ezt meg, milyen szempontok kerültek itt figyelembevételre, megfelelő lobbi volt-e önkormányzatunk mögött? Köszöni a szót. Osztályvezető asszony fog válaszolni az egyik feltett kérdésre. Rajkó Győzőné pénzügyi és vagyonkezelői osztályvezető A stabilitási törvény szerint vizsgálni kell az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-os mértékéhez képest az adósságszolgálatot. A mostani előterjesztés ugyanezt három évre teszi kötelezővé akkor is, hogyha éppen hitelt nem kíván felvenni az önkormányzat. A mellékletben szereplő számadatok a jelenlegi hitelszerződésekhez képest készültek el, aszerint a mostani várható kamatokkal vannak számolva, és ugyanezen számadatokat tartalmazzák a költségvetési rendeletünk megfelelő táblázatai is. A hullámzás valószínűleg a hitelszerződések szerinti fizetési kötelezettségekből adódik. Az fogalmazódott meg benne, hogy Antal Ferenc képviselő úr most provokálja ezekkel a kérdésekkel, szándékosan provokálja-e, vagy valóban a saját őszinte véleményét mondta el, amikor ezeket a szavakat mondta. Nem igazán tudta ezt eldönteni. Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke Nem szándékozta provokálni polgármester urat, sőt mi több, a ciklusprogramnál pozitív dolgokat is kíván elmondani.

18 18 Mindent a maga idejében. Egyelőre maradjanak ennél a témakörnél. Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke Elnézést kér, ha provokációnak tűnt. Neki az adósságkonszolidáció, mint olyannal van problémája, meg azzal, hogy az állam igencsak olyan feladatokat is elvitt, ami az önkormányzatiság rendszerét, úgy gondolja, hogy csorbította. De ebben talán nem muszáj belemenniük, közoktatás, satöbbi. Akkor tehát azt mondani, hogy nekünk itt, szécsényi polgároknak teljesen mindegy, hogy mi fizetjük azt a 280 millió forint hitelt, vagy az állam, azért ez számára nem mindegy. Nem tudja, képviselőtársai hogy vannak ezzel, Szécsény város lakossága hogy van ezzel, hogy az ő általuk ide befizetett adóforintok hiteltörlesztésre mennek el, vagy esetleg valami más feladatokra, vagy ezt a részét az állam átvállalja, neki nem mindegy. Antal Ferenc képviselő úrhoz intézi szavait: Önök nagyon nagy nagyvonalúak. 280 millió forint ide vagy oda, tulajdonképpen önök szerint teljesen mindegy. Nekünk nem mindegy! Úgy gondolja, hogyha ekkora adósságot nem kell ezután törleszteni az önkormányzatnak, azért az a mi költségvetésünkhöz, itt szerény helyi embereknek nem mindegy. Önök nyakra-főre vették fel a hiteleket, eladósították az országot. Hitelfelvételbe hajszolták az állampolgárokat, az önök idejében indultak be a svájci frank, a yen alapú, ilyen-olyan alapú hitelek, az önök unszolására, mindenféle felelőtlen ígérgetéseknek következtében hajszolták bele az embereket az ilyen hitelfelvételekbe. Az az ember, aki 2005-ben vagy 2006-ban felvett egy svájci frank alapú hitelt, akkor úgy látszott, hogy 40 ezer forintos törlesztő részlete lesz, most meg már 100 ezer forint fölött van a törlesztő részlete, önök hajszolták bele ebbe az állampolgárokat. Önök vették fel azokat a svájci frank alapú hiteleket itt, az előző képviselő-testület, az önök által vezetett képviselő-testület vette fel azokat a hiteleket, tette zálog alá a városháza épületét, a művelődési ház épületét, hadd ne sorolja, melyik épületeket, mind-mind jelzálog alatt van. Önök csinálták! Most mi ezektől próbálunk megszabadulni, és ilyen cinikus módon azt felhozni, hogy ez szemfényvesztés, azért mondja, hogyha képviselő úr nem is provokációnak szánta, ő annak veszi. Ha annak szánták, ha nem. Önök létrehoznak egy ilyen katyvasz helyzetet, és utána hátralépve cinikusan mosolyogva számon kérik azokon, akik most próbálják helyrehozni. Önök vettek fel kérem szépen 2010 augusztusában több mint 70 millió forint hitelt pluszban, egy hónappal a választások előtt, akkor tették rá a jelzálogot erre az épületre, meg a művelődési ház épületére. Hogyan vették fel azt a hitelt? Úgy, hogy az első törlesztő részlet érdekes módon 2011-re datálódjon! Halasztott fizetést kértek és kaptak. Önök tették pontosan ennek a ciklusnak az idejére a hitelfizetés kezdetét. Negyedévente 8 millió forintot fizetünk csak ezekre a hitelekre. A futamidő vége mikor fog lejárni? Megint pont egy ciklusváltáskor, 2015-ben, a svájci frank alapú hitelünk! Fizetjük negyedévente több mint 8 millió forinttal ezt a hitelt, amikor lejár a hitel, akkor lesz egy árfolyam-különbözet rendezés, ami a mostani számítások szerint, mert nem tudjuk, hogy addigra hol lesz majd a svájci frank árfolyama, a mostani számítások szerint közel 95 millió forint további terhet ró az önkormányzatra, amit akkor, egy az

19 19 egyben ki kell majd fizetni. Ezeket a hiteleket Önök vették föl! Most azt mondani erre, hogy szemfényvesztés, úgy gondolja, hogy ez minősíthetetlen. Minősíthetetlen! És önök ezt kommunikálják, önök, akik ebbe a helyzetbe sodorták ezt az országot, meg az ország állampolgárait. Önök sodorták ebbe a helyzetbe! Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester Két dologgal szeretné ezt kiegészíteni. Egyrészt, hogy miért ennyi százalékot kapott az önkormányzat? Bízik benne, hogy odafigyelt képviselőtársa a korábbi üléseken, mert akkor elég részletesen taglalták, hogy milyen számítási mód alapján határozták meg, hogy hány százalékot tud átvállalni a Magyar Állam az önkormányzatunktól. Ezt megvitatták, tehát véleménye szerint ezt még egyszer napirendre nem kell tenni. Azt gondolja, hogy nagyon nagy köszönettel tartozunk azért, hogy az egyébként először 50 %-os előirányzattal szemben 60 %-ot sikerült elérni. Ez nagy szó. A másik pedig, hogy mögöttünk a Kormány, vagy nincs mögöttünk?! A múlt évben két alkalommal adtunk be önhiki pályázatot, a legutolsóra - biztosan emlékszik képviselő úr millió forintot kaptunk. Azt gondolja, hogy ettől nagyobb bizonyíték nem kell arra, hogy mögöttünk áll a Kormány. 110 milliót, és előtte 37-et, 147 millió forint önhiki támogatást kaptunk. Soha nem kapott még ennyit az önkormányzat. Antal Ferenc képviselő úrhoz intézi szavait: Soha, képviselő úr! Az önök idejében egyik évben sem kapott ennyit a város. De adja össze, hogy az előző négy évben mennyit kaptak, és most ebben a két évben mennyit kaptunk! Nézze meg! És 50 %-ról igenis feltornáztuk 60 %-ra, ami közel 60 millió forintot jelent. Közel 60 millió forintot jelent! Erre azt mondani, hogy miért nem 70, miért nem 80, akkor ez önnek még nagyobb szemfényvesztést jelentene valószínűleg. Öné a szó! Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke Megköszöni a szót. Nagyon sok mindent itt egy az egyben visszautasít: hitelfelvétel, tönkre tették az országot. Ezt korántsem mondaná, sőt önkormányzati szinten, ami itt történt hitelfelvétel annak meg van az eredménye, az beépítésre, fejlesztésre került. Másik. az adósságkonszolidációval kapcsolatban: a város költségvetése is kevesebb. Nézzék meg a 2012-es költségvetés 1,4 milliárd. Kérdezi osztályvezető asszonyt, hogy mennyi az idei? Nagyságrendben talán a fele sem. Plusz a helyi adóbevételek 50 %-a elmegy. Azért mondta azt, hogy egyik zsebéből teszi át a Kormány a másik zsebébe gyakorlatilag, mert amit eddig az önkormányzatokhoz adott le, és az önkormányzatok fizették a törlesztést, vagy éppen gazdálkodott az összeggel, most nem így történik, hanem maga az állam teszi ezt. Jó, hát legyen így! Legyen így? - hát így van. A másik: önhiki. Az önhiki pályázat 2012-ben, való igaz jól sikerült, de reálértékében a korábbi években is hasonló nagyságrendben kapott az önkormányzat. Tehát akkor is elmondhatjuk azt, hogy mögöttünk a Kormány, meg hát akkor most is mögöttünk a Kormány, gyakorlatilag.

20 20 Akkor most mögöttünk a Kormány, vagy nincs mögöttünk a Kormány? - képviselő úr! Mert most már a saját szavával üti a saját szavát. Kérdezi, hogy képviselő úr hogyan ítéli meg? Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke A város a működőképességét, mint egy vállalt feladatot, megőrizte. Működik a város. Ismét megkérdezi Antal Ferenc képviselő urat, hogyan ítéli meg, támogatta a Kormány ezt az önkormányzatot, vagy nem, 147 millió forint önhiki támogatással? Antal Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke Támogatta. Köszöni a választ. Nincs több kérdése a képviselő úrhoz. Jegyző úr szeretne még valamit mondani. Dr. Bagó József jegyző Képviselő úr valószínűleg félreértette az 1. számú mellékletet. Ott nem arról van szó, hogy a helyi adóbevételek 50 %-át elveszi az állam, hanem arról, hogy a helyi adóbevételek 50 %-áig lehet adósságot felvállalni, efölé nem lehet menni, mert akkor a működőképességét az önkormányzat elveszíti. Köszöni a tájékoztatást. Képviselő úr azt is mondta, hogy kisebb a költségvetés főösszege. Valóban kisebb, mert a pedagógusok fizetését az állam állja, nem az önkormányzat, tehát azt a pénzt nem utalja ide, annyival csökkent az önkormányzati támogatásunk és a költségvetésünk főösszege. Az elmúlt két évben, és erre majd visszatérünk a ciklusprogramról szóló beszámoló tárgyalásakor, csak történtek, meg folyamatában vannak fejlesztések, és kéri képviselő urat, legyen szíves megmutatni a költségvetésben, hogy az elmúlt két évben mennyi hitelt vett fel az önkormányzat. Mivel több hozzászóló nem jelentkezett, szavazásra bocsátja az írásos előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze. A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (ellenszavazat nem volt) az alábbi határozatot hozta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2013.(IV.29.) határozata: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. -ában kapott

21 21 felhatalmazás alapján az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét évekre a jelen határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg. Határidő: Felelős: folyamatos A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. számú melléklete. 7. Előterjesztés Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Előterjesztő: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Jegyző úr ezt a koncepciót elkészítette a pénzügyi és vagyonkezelői osztály dolgozóival. Annyi szeretne még elmondani, hogy jóval korábbi határidővel kellett most elkészíteni ezt a következő évre vonatkozó koncepciót, ezért elkészítését nyilván bizonytalansági tényezők nehezítik, a költségvetési törvény javaslata korábban pontosabb útmutatást, sarokszámokat adott. Jelenleg csak a prioritások, az elvek megfogalmazására van módunk. A évre javasolt fő célkitűzés az önkormányzati intézmények működőképességének megőrzése, a kötelező feladatok elért színvonalon történő ellátása, a racionális működtetés, a munkahelyek megőrzése, a folyamatban lévő beruházások befejezése és újak kezdése, és mindehhez a forrás biztosítása saját és külső eszközök igénybevételével. A megfogalmazott elvek alapján folytatjuk a tervező munkát, a szakmai elképzelések, célok, feladatok, kötelezettségek felmérése mellett. Kérdezi jegyző urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést. Dr. Bagó József jegyző Röviden annyit szeretne elmondani, ugyan polgármester úr is jelezte már, hogy elég sok bizonytalansági tényező van, már csak azért is, mert az államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtására kiadott Kormányrendelet között is van ellentmondás. Egyrészt a Kormányrendelet meghatározza, hogy ezt az előterjesztést április 30-ig be kell nyújtani a képviselő-testületnek, az Áht. pedig szabályozza, hogy ehhez a háromnegyedéves beszámolót is mellékelni kellene. Hát a három-negyedév még elég messze van, ez az ellentmondás majd feloldásra fog kerülni. A törvényi kötelezettségünknek most eleget tettünk. Azok a prioritások vannak a határozati javaslatban megfogalmazva, amelyekre nemcsak a jövő évi tervezésnél kell figyelemmel lennünk, hanem az ez évi végrehajtásnál is. Az előterjesztést véleményezte a könyvvizsgáló úr is, ugyanezt az ellentmondást vélte felfedezni a Kormányrendelet és az Áht. között, egyébként pedig magát az előterjesztést jónak találta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. augusztus 27-én tartott üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő: Antal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2012. április 24-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. június 24-én tartott üléséről Jelen vannak: 6 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. szeptember 9-én tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. november 25-i üléséről Jelen vannak: 11 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2009. október 13-i üléséről Jelen vannak: 11 települési képviselő: Antal Ferenc,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 2/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 11. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szécsényi Városháza tanácskozótermében tartott 2011. július 11-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i üléséről, mely 16.00 órakor kezdődik. Helye: Tardos Község Polgármesteri Hivatala (Községháza) tanácsterme.

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21. Ügyszám: 9-54/2014. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2014. augusztus 21. Szőc 2014 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2009. március 31-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő:

Részletesebben

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án 17,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 11:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. május 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án 17.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 27-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Tartalom: 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Rendelet : Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(X.02.)

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat testületének 2015. május 7 - én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat testületének 2015. május 7 - én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat testületének 2015. május 7 - én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A 2014. évi zárszámadás elfogadása, maradvány elszámolás megtárgyalása döntéshozatal

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. december 9-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Ferencz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2009. július 7-i üléséről Jelen vannak: 10 települési képviselő: Daróczi Tiborné,

Részletesebben