Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Bősárkány, Kossuth u. 1. A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Szalay Imre polgármester Németh Gábor alpolgármester Bagó Szabolcs Laffer Krisztiánné Németh Károly Rácz István Török Imre testületi tagok A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Molnár Erika jegyző Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető Szédelyi Attiláné Gondozási Központ vezetője A lakosság részéről: 8 szülő Szalay Imre polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 7 tagjából 7 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. 14/2014.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét a következők szerint hagyja jóvá: Nyilvános ülés napirendje: évi költségvetési rendelet módosítása évi költségvetési rendelet megalkotása, Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének jóváhagyása. 3. Illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

2 2 4. Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása. 5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 6. Zeneművészeti oktatásra létrehozott társulás megszüntetése. 7. Jegyzői pályázat kapcsán a jogszabályban előírt gyakorlati idő csökkentése. 8. Forgalmi rend változtatása. 9. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője Zárt ülés napirendje: 10. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntéseiről. Előterjesztő: Laffer Krisztiánné bizottság elnöke Napirend előtt: Szalay Imre polgármester: Az óvodai Szülői Munkaközösség tagjai kérésére javasolja, hogy napirend előtt hallgassa meg a testület a Szülői Munkaközösség (SZM) képviselőit. Horváth Krisztina Óvodai SZM volt tagja: Elmondja, hogy az óvodai SZM január 20- án lemondott. Először azt a tájékoztatást kapták az intézménytől, hogy írásbeli teendő ezzel kapcsolatban nincs. Majd kaptak egy levelet az intézménytől, hogy az SZM tagjai jelenjenek meg és tegyenek eleget írásbeli és leszámolási kötelezettségüknek. Ezen az értekezleten az intézményvezető elmondta, hogy az SZM nem teljesítette a pénzügyi elszámolását. Úgy tudják, hogy az SZM-nek csak a szülők felé van elszámolási kötelezettsége. Itt arról van szó, hogy az SZM-tagokat megvádolták azzal, hogy a rájuk bízott pénzzel nem tudnak elszámolni, erre szeretnének megoldást találni. Elmondja, hogy az SZM összegyűjtött pénzt vállalkozóktól, amelyből többféle dolgot is finanszíroztak. Viták keletkeztek az óvodai fedett biciklitároló megvalósításával kapcsolatosan. Az SZM véleménye az volt, hogy a fedett biciklitároló megépítése nem az ő feladatuk. Másik probléma is felmerült, a konyhai számítógép megvásárlására az intézményvezető az SZM-től kért pénzügyi támogatást. Az SZM úgy döntött, hogy ezt nem támogatja. Végül mégis arra került sor, hogy ,- Ft-tal kellett az SZM-nek hozzájárulnia a számítógép megvásárlásához. Ha a számítógép beszerzése kötelezően megvalósítandó, akkor az intézményfenntartónak a költségvetésben fedezetet kellett volna erre biztosítani. Utána felmerült a következő probléma: az óvodai wc-ket szerették volna felújítani, de az óvodától azt a választ kapták, hogy annak semmi értelme, mert a csövek is el vannak már használódva. Azok cseréje nélkül csak a külcsíny változna. Az SZM szeretett volna az óvodába fektetőket és új szekrényeket is vásárolni, de az óvoda erre sem tartott igényt. Ez esetben az SZM-nek mi a feladatköre és mit kellene csinálnia ez esetben. Szeles Petra új SZM tag: Elmondja, hogy ők semmit nem írtak alá, még az SZM megalakulásakor sem.

3 3 Németh Gábor alpolgármester Megkérdezi, hogy az SZM tagjai megbízó levelet kaptak-e. Megkérdezi továbbá, hogy arról a pénzről, amit kölcsön adott az SZM a számítógép vásárlására készült-e valamilyen szerződés. Horváth Krisztina Óvodai SZM volt tagja: Elmondja, hogy megbízólevelük nincs. A számítógépre átadott pénzről nyugtát kaptak. Németh Gábor alpolgármester Megkérdezi, hogy kinek volt hozzáférése az SZM számlájához. Horváth Krisztina Elmondja, hogy neki és Vizler Brigittának az SZM elnökének. A számlán jelen pillanatban ,- Ft van, amit szeretne átadni a megalakuló SZM-nek. Németh Gábor alpolgármester: Úgy látja, hogy akkor az SZM a pénzéről el tud számolni. A fennmaradó összeg megvan, illetve van egy átvételi elismervény, amit a számítógép megvásárlására kölcsön adtak. Horváth Krisztina Óvodai SZM volt tagja Az SZM tagok gyűjtötték össze a pénzt és ígérték meg, hogy az összeget a gyerekekre fogják fordítani. Igazából nem érti, hogy miről mondjanak le, mivel őket írásban nem is bízták meg. Elmondja, hogy a szülők még nem választottak új SZM tagokat. Laffer Krisztiánné képviselő: Úgy gondolja, hogy az intézményvezető felelőssége, hogy az SZM az intézményben működjön. Ahogy az SZM tagok lemondtak és az új SZM még nem jött létre, onnantól törvénytelenül működik az óvoda. Kulturális Bizottsági ülésen jelezték a szülők és nem az intézményvezető, hogy lemondott az SZM. Török Imre képviselő: Elmondja, hogy telefonon beszélt Vizler Brigittával, a beszélgetés során elég durva dolgokra derült fény. Schnellenbergerné Polgári Adrienn új SZM tag: Elmondja, hogy őt megkeresték, hogy vállalja-e az SZM tagságot. Megkérdezte, hogy mivel jár a tagság, a mai napig nem kapott erről tájékoztatást. Bagó Szabolcs képviselő: Megkérdezi, hogy milyen szabályzat vonatkozik az SZM működésére. Dr. Molnár Erika jegyző: Véleménye szerint az óvoda SZMSZ-t kellene elolvasni, hogyan szabályozza a Szülői Munkaközösség működését. Utánanéz a jogszabályoknak is. Bagó Szabolcs képviselő: A panaszokat, véleményeket meghallgatták. Az intézményvezető nem tud reagálni a kérdésekre, mivel nincs jelen. Megkérdezi, hogy van-e lehetőség békés tárgyaláson megoldani a problémákat. Török Imre képviselő: Elmondja, hogy minden elismerése azoknak a szülőknek, akik eljöttek a testületi ülésre és elmondták a problémát. Hiszen minden szülő a gyermekét félti és félnek attól, hogy a gyerekeken csattan az ostor. Németh Gábor alpolgármester: A szülők jogorvoslatot kérnek az őket ért sérelmekért. Másrészt féltik a gyerekeiket, akik ebbe az intézménybe járnak. Javasolja, hogy a képviselőtestület próbáljon meg megoldást keresni, hogy ezt a problémát békésen tudják megoldani. Javasolja, hogy a polgármester próbáljon megoldást találni az ügy megoldására.

4 4 Szalay Imre polgármester: A helyzetet mindenképpen orvosolni kell. Megoldás mindenképpen a tárgyalás, meghallgatás. A tárgyaláson elmondhassák problémájukat az SZM tagok, az intézményvezető és az óvónők is, valamint az önkormányzat képviselői. A tárgyalásos meghallgatást a Kulturális Bizottság ülésén javasolja. Az SZM a szülők és gyerekek érdekeit védő szervezet. Megvizsgálják a jogszabályi hátteret, hogy hogyan kellene az intézménynek működnie. Horváth Krisztina Óvodai SZM volt tagja: Szeretné, ha ezen a tárgyaláson elmondhatnák mind a szülők, mind SZM tagjai a panaszukat, problémájukat. Ez a probléma azért jutott el idáig, mert a szülők féltik a gyerekeket, az óvónők pedig féltik az állásukat. Igazából senki nem mer elmondani semmit sem. Török Imre képviselő: A tárgyalást nem kulturális bizottsági ülésen, hanem képviselő-testületi ülésen javasolja, mivel a bizottság a képviselő-testületnek csak javaslatot tesz, tehát előbbutóbb úgyis testület elé kerül az ügy. Szalay Imre polgármester: Javasol egy rendkívüli ülést összehívni egy hét múlvára, ahol megpróbálnak egy egyeztetést lefolytatni az SZM és az óvoda között. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta. 15/2014.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy február 26-án 17 órakor rendkívüli testületi ülést tart, melynek témája az óvodai szülői munkaközösség és az óvodavezetés közti egyeztetés. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a testületi ülés összehívásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Szalay Imre polgármester: Ismerteti a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 16/2014.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. (A beszámoló írásban mellékelve.)

5 5 Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont: évi költségvetési rendelet módosítása. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a évi költségvetési rendelet módosítását a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Ismerteti a módosítások indokait. Elmondja, hogy az önkormányzat 13 millió forintos pénzmaradványt tudott áthozni 2014-re. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a évi költségvetési rendelet módosítását. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) 2. napirendi pont: évi költségvetési rendelet megalkotása, Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének jóváhagyása. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy kb millió forintja van az önkormányzatnak a nem kötelező feladatokra. A évben csak minimális fejlesztéseket terveztek be. A ravatalozó és a művelődési ház felújítására nincs az önkormányzatnak fedezete. A művelődési ház felújításánál sikeres pályázat esetén az önkormányzatnak 7 millió forintos önrészt kell biztosítani. Az előzetes helyszíni ellenőrzés tegnap megtörtént. A következő hónapokban megtörténik az elbírálás, így a felújítással még az idei évben lehet számolni. A tavalyi évben döntött a képviselő-testület a sportpálya felújításáról, 3 millió forintról, amelyet még nem használtak fel. Idén januárban döntöttek a sportpálya világítás és hangosítás megvalósításához történő ,-Ft hozzájárulásról. A buszforduló kiépítésének az engedélye is megérkezett, így májusban elindulhat a beruházás. Szeretné kérni a képviselő-testülettől, hogy a évi költségvetés elfogadását két héttel halasszák el. Ugyanis levélben megkereste a belügyminisztert, melyben támogatást kért. Tavalyi évi adósságkonszolidációba sajnos a Pannon-Víz Zrt. felé fennálló tartozás nem fért bele, mivel az nem számít pénzintézeti hitelnek. Az idei évi forráshiány miatt írt levelet a belügyminiszternek. Bízik abban, hogy két hét múlva már megérkezik a válasz, és a képviselő-testület elfogadhatja a évi költségvetést. Elmondja, hogy az önkormányzat sok többlettámogatást is nyújt, amit már az emberek szinte elvárnak. A pénzügyi bizottság ülésén merültek fel csökkentési javaslatok. Más településeken nem szerepel az önkormányzat feladatai között a 70 év felettiek hulladékszállítási díjának az átvállalását, valamint a szúnyogirtás, vérvétel biztosítása. Ezeken kívül a civil szervezeteknek is 5,6 millió forintot biztosít az önkormányzat. Az önkormányzat a saját bevételei alapján tervezheti a fejlesztéseit. Bősárkányban a bősárkányi önkormányzatot illető bősárkányi lakost sújtó helyi adó nincsen. Az átengedett SZJA megszűnt 2013-ban, az iparűzési adó mértéke 1,4 %, a gépjárműadó 60%-a az állami költségvetésbe folyik be. Építményadó pedig bősárkányi lakost nem terhel. Vagy adót kellene bevezetni, vagy az önkormányzat által nyújtott millió forintos többlettámogatásokat kellene lecsökkenteni. Bagó Szabolcs képviselő: Ha jól értelmezi, akkor a fejlesztési célú pályázatok a költségvetésben nem szerepelnek.

6 6 Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a működőképesség támogatására kiírt pályázaton célzottan kapja az önkormányzat a támogatást. Az óvodai költségvetést az önkormányzat 3 millió forinttal egészíti, így pl. a működőképesség támogatására 3 millió forintot tudnak beállítani. A fejlesztési célú kiadásokat ebbe a pályázatba nem tudják beállítani. A jövő évtől megjelennek a as év pályázatai. Konkrétan a Csornai Járás önkormányzatainak az országos pályázati alapban illetőleg a megyei pályázati alapban 2,3 milliárd forint áll rendelkezésre. Lehet, hogy a ravatalozó felújítására a jövő évben 70%-os pályázati támogatásra lehetne pályázni. A ravatalozó felújítására már kiválasztották a kivitelezőt és munkálatot március 1. és május 31. között kell elvégezni. A forrást viszont elő kell teremteni. Forrás lehet a költségvetésben szereplő tételek csökkentése és lakossági adomány is. Tehát lehetőség van célzottan a 23 millió forintos ravatalozó felújítását támogatni. Pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, hogy van olyan település, ahol szintén biztosítják a vérvételt, de 500,- Ft-os hozzájárulás ellenében. A bizottság azt javasolja, hogy maradjon továbbra is ingyenes a vérvétel. Az önkormányzat erre évente ,- Ft-ot költ. A civil szervezetek támogatására az önkormányzat 5,6 millió forint tervezett be, amelynek a felosztásáról a Kulturális Bizottság gondoskodott. Javasolja 4,6 millió forintra csökkenteni. Vannak települések, ahol egy fillérrel sem támogatják a civil szervezeteket. Az általános iskolai tankönyvek megvásárlása: az idei évben 1-2 osztály tankönyveit az állam biztosítja és 3. osztálytól támogatja az önkormányzat. Javasolja a középiskolások iskolai támogatásának a megszüntetését, amelyet a bizottság támogatott. A 70 év feletti házaspárok esetén az önkormányzat átvállalta a hulladékszállítási díj 50 %-át. A 70 éven felüli egyedülállók pedig 100 % kedvezményt kaptak. Ez összesen 4,4 millió forintos terhet jelent az önkormányzatnak. Javasolja a bizottság, hogy a szemétszállítási díjaknál csak felét vállalja át az önkormányzat. A lomtalanítást az idei évben nem szervezik meg, mert a hulladékudvarok felállításra kerülnek. Jelenleg 8000,- Ft-os Erzsébet utalványt biztosítanak minden közalkalmazottnak. Javasolja, hogy ezt csökkentsék le 5000,- Ft-ra, így közel 1 millió forintot spórolna az önkormányzat. Tavalyi évben a szúnyoggyérítés ,- Ft volt, amit az idei évben is terveztek. A Szociális központnak átadott pénzeszköz 4 millió forint összegben van tervezve, amit mindenképpen 3 millióra javasol csökkenteni. Betervezésre került a 25 éves jubileumi jutalmának az összege is, de úgy néz ki, hogy a katonai szolgálati idő nem számít bele, így az idén mégsem lesz rá jogosult, úgyhogy ezt az összeget is ki lehet venni a költségvetésből. Így az idei évben a többletjuttatásokból 6 millió forintot tudnának lefaragni. Javaslata mindenképpen az lenne, hogy a képviselő-testület a költségvetését a mai testületi ülésen ne fogadja el, várja meg a belügyminiszter válaszát. Bízik benne, hogy válasz pozitív lesz. A bizottság megtárgyalta a tervezetet, és az imént elhangzott javaslatokat fogalmazta meg. Pontosabban a közalkalmazottak Erzsébet-utalvány juttatása kérdésében először javasolta a bizottság, hogy 8.000,- Ft-ról 5.000,- Ft-ra csökkenjen, majd ezt visszavonta, és javasolja, hogy maradjon 8.000,- Ft. Németh Gábor alpolgármester: Furcsának tartja, hogy a ravatalozó kimaradt a költségvetésből, holott már a kivitelezőt is kiválasztották. Hogyan lehet szerződést kötni a vállalkozóval, ha nincs rá fedezet. Be kell tervezni, és hitelt kell felvenni, ha szükséges. 6-8 évig nem volt a faluban fejlesztés. Azok az önkormányzatok, akik mertek hitelt felvenni, azok a települések fejlődtek, szépültek. Ha most nem valósítják meg a ravatalozó felújítását, akkor az sem fog elkészülni. Egyáltalán, ha szerződést kötöttek a vállalkozóval, akkor miért nem szerepel a költségvetésben. A másik dolog, hogy óta nem kaptak bérfejlesztést az önkormányzat dolgozói. A hivatal dolgozóinak a fizetései nagyon elmaradtak a környékbeli települések dolgozóinak a fizetéseitől. Az önkormányzat nem fizeti meg a dolgozóit. A polgármesternek ki kell állnia a dolgozói mellett. Más cégeknél az Erzsébet-utalvány összege ,- Ft is van havonta. Mindig ilyen negatív dolgokkal áll az önkormányzat a nyilvánosság elé.

7 7 Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy egy nagy hibát vétett az önkormányzat, hogy nem vetett ki helyi adót, amit fejlesztésekre lehetne fordítani. Hitelfelvétellel lehet élni, de csak kormányzati engedéllyel, és akkor sem a teljes összeget, tehát kb. a 23 millió forint 50-70%-át lehet hitelként felvenni és ahhoz még a saját erőt is hozzá kell tenni. Ha minden kötél szakad, valóban szükség lesz hitelfelvételre. A majdani testületnek az legyen az első feladata, hogy vizsgálja meg a helyi adó kivetésének a lehetőség, ami mindenhol van. Csorna város Önkormányzatánál 5000,- Ft-os Erzsébet utalványt kapnak a dolgozók. Elmondja, hogy ha látványos fejlesztések nem is voltak, de azért voltak fejlesztések a településen. Elfogadja, hogy azok az önkormányzatok, amelyek eladósodtak és most az állam kiváltotta a hitelüket, azok jól csinálták, azok jól jártak. Németh Gábor alpolgármester: A lakossági adományozást nem tartja jó ötletnek. Szomorú dolog, hogy arra nem képes az önkormányzat, hogy 5 éve megépítse a ravatalozót. Mennek a napok és múlnak az évek és semmi sem változik. Furcsának tartja, hogy a környező települések jobban fejlődnek, mint Bősárkány. Szalay Imre polgármester: óta több mint 1 milliárd összegű fejlesztések történtek a faluban. Több száz millió forintba került az utak felújítása, a kerékpárút megvalósítása, az intézmények fűtéskorszerűsítése, a nyílászárók cseréje, a gázberuházás, tornacsarnok építés, a piactéren a parkoló megépítése, ez mind-mind pénzbe került. Valamint a sportpálya világításának a kiépítése ,- Ft-ba került, vagy a kamerarendszer. Természetesen a hitelfelvétel lehetőségének javasol utánanézni. Határozati javaslata, hogy a költségvetésről két hét múlva döntsön a testület. Rácz István képviselő: Jó lenne a ravatalozó megépítését a költségvetésbe beletenni, hitelfelvétel beállításával. Németh Gábor alpolgármester: Úgy látja, hogy a felsorolt 6-8 javaslattal meg lehet spórolni 5-6 millió forintot, amiből meg lesz az önerő. Az imént felsorolt tételeket 1 évre javasolja lefaragni. A későbbiek során, ha lesz az önkormányzatnak pénze ismét át lehet vállalni. Szalay Imre polgármester: Javasolja a bizottság javaslatai szerinti csökkentéseket beépíteni a költségvetésbe, a fennmaradó hiányt pedig hitelből fedezni. Ha le tudnak faragni 5-6 millió forintot, akkor meglenne a fedezet a művelődési ház pályázat önrészéhez. Bagó Szabolcs képviselő: Elmondja, hogy a múlt héten ülésezett a Kulturális Bizottság és megtárgyalta a civil szervezetek támogatásának lehetőségét. Arról van szó, hogy a civil szervezetek a támogatással olyan eredményeket értek el, amelyek dicséretesek. Beszélhetnek akár sportról, kézilabdáról, karatéról, tűzoltóságról stb. Ezeknél a szervezeteknél a támogatás meg nem adása súlyos problémával járhat. Gyakorlatilag a szervezetek működésképtelenné válhatnak. Elmondja, hogy az igények és a keretösszegek nem voltak szinkronban. Szó esett arról, hogy bizottsági tagok egyhangúlag felajánlanák a fel nem vett képviselői díjukat. Javasolják, hogy az igényelt keretösszeget egészítsék ki a képviselői díjból. Javasolja, hogy adják meg a civil szervezeteknek azt, amit eddig kértek. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a fel nem vett képviselői tiszteletdíjak eddig is bent szerepeltek a költségvetésbe. Örül, hogy 5,6 millió forinttal tudta az önkormányzat támogatni a civil szervezetek működését, de az idén ezt csökkenteni kell. Bagó Szabolcs képviselő: Jó alkalom volt a Kulturális bizottsági ülés, hogy minden civil szervezet részt vehetett az ülésen, és büszkén jelenti ki, hogy az idáig nyújtott támogatásokat nagyon megköszönték. A keret biztosítása most már a szervezetek szinten tartásához szükséges, hogy az amit eddig felépítettek ne rombolódjon le.

8 8 Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a pénzügyi bizottság elhangzott javaslatainak beépítését a költségvetésbe, azzal együtt, hogy a költségvetésről két hét múlva döntsön a testület. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozta. 17/2014.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a költségvetésről 2 hét múlva újra tárgyal. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a Pénzügyi Bizottság következő javaslatait elfogadja, és a évi költségvetés-tervezetbe beépíti: 1. Középiskolások iskolakezdési támogatásának eltörlése. 2. A civil szervezetek támogatási keretének 1 millió Ft-tal történő csökkentése. 3. Ingyenes lomtalanításon felüli lomtalanítás eltörlése. 4. A Kóny székhelyű szociális társuláshoz történő hozzájárulás összegének 1 millió Ft-tal történő csökkentése. 5. A polgármester jubileumi jutalmának törlése év felettiek hulladékszállítási díj átvállalásának eltörlése. 7. Szúnyoggyérítés eltörlése. Határidő: március napirendi pont: Illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző Dr. Molnár Erika jegyző: Az illetménykiegészítéssel kapcsolatban elmondja, hogy a környező településeken a köztisztviselőknek sokkal nagyobb a fizetése, mint a hivatalban. A tavalyi évben a hivatal kapott jutalmazási keretre 3,2 millió forintot. Az idei évben 2 millió forintot terveztek be. A költségvetés szűkössége ellenére is jó lenne a köztisztviselők részére egy kis béremelést betervezni, hiszen van aki átlagon alul keres. Ha a 10%-os béremelést nem is lehet végrehajtani, legalább 5%-os emelést kér a képviselő-testülettől. A Pénzügyi Bizottságnak az volt a javaslata, hogy a testület majd térjen vissza erre a kérdésre. Németh Gábor alpolgármester: Szeretné megkérdezni, hogy az óvodánál 10 millió forintos bérfejlesztés szerepel, ez mit jelent. Szalay Imre polgármester: Tavaly szeptemberben nagymértékű bérfejlesztést hajtott végre az állam. A tavalyi évben ez csak 3 hónapot érintett. Idén január 1-jétől a pedagógusok megint bérfejlesztést kaptak. Az óvodai bérfejlesztést, illetve költségvetést az önkormányzat 3 millió forinttal egészíti ki. A törvény által előírtakat minden dolgozónak betervezték. Javasolja, hogy most ne döntsön a testület az illetménykiegészítésről, hanem majd a költségvetés újbóli tárgyalásakor térjen rá vissza.

9 9 18/2014.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az illetménykiegészítésről szóló rendelettervezet tárgyalását a költségvetéshez hasonlóan elhalasztja. Határidő: március napirendi pont: Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a településrendezési terv módosításának véleményezési szakasza lezárult. A rendelettervezetet meg kellet küldeni az Állami Főépítésznek véleményezésre. A véleményezést megküldte a tervező irodának. A tervező iroda elkészítette a szerkezeti tervmódosítás tervezetét, amelyet a jegyző a jogszabályoknak megfelelően javított. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 11/2007.(IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a településszerkezeti terv módosítását. 19/2014.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az 57/2007. (IX.12.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítását a következők szerint jóváhagyja. 1. A 675/24, 675/26 hrsz-ú telkek egy része közlekedési útterületté (Köu) minősül át. 2. A 675/24-/26 hrsz-ú zöldterület (Z) és településközpont vegyes (Vt) besorolású telkek egy része vízgazdálkodási terület (V) besorolást kap, ill. a telkek területfelhasználási határai pontosításra kerülnek az alább megnevezett tervlap szerint. A tervezett módosításokat az TSZT-1M jelű, 12037/2 munkaszámú tervlap tartalmazza, M 1: méretarányú tervlapon. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a tervező céget értesítse. Határidő: azonnal

10 5. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 10 Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a Mosonmagyaróvári Hulladékgazdálkodási Társulás mindenkinek kiküldött egy egységes közszolgáltatási rendelet-tervezetet. Kéri az elfogadását. Elmondja, hogy a 11. -ban szerepelnek a kedvezmények, illetve mentességek. Ezt javasolja törölni a rendeletből, hiszen a testület úgy döntött, hogy ezt a kedvezményt megszünteti. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet azzal a módosítással, hogy a 11. törlésre kerül a rendeletből. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 4/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. (A rendelet írásban mellékelve.) 6. napirendi pont: Zeneművészeti oktatásra létrehozott társulás megszüntetése. Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy még évekkel korábban a Csornai Önkormányzattal kötöttek egy megállapodást a zenei oktatásra december 19-én levélben közölte a Csornai Önkormányzat a társulás felmondását, azonban a megszüntetésről nem született írásbeli megállapodás. Most ezt kellene pótolni. Szalay Imre polgármester: Javasolja a társulás megszüntetését, a megszüntetésről szóló megállapodás jóváhagyását. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 20/2014.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Csorna Város Önkormányzatával létrehozott, a Kerényi György Művészeti Iskola bősárkányi telephelyén folyó zeneművészeti oktatás ellátására vonatkozó társulást az előterjesztett megállapodás szerint megszünteti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megszüntetésről szóló megállapodást írja alá. Határidő: azonnal

11 11 7. napirendi pont: Jegyzői pályázat kapcsán a jogszabályban előírt gyakorlati idő csökkentése. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a jegyzői pályázati felhívásra három pályázat érkezett. Elmondja, hogy a közös hivatal felállítása óta már nem a képviselő-testület dönt a jegyzői pályázatokról, hanem a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok polgármesterei. A három pályázatból egy -ban érkezett, így érvénytelen. A másik két pályázó közül Dr. Horváth Rita csornai lakost szeretné a három polgármester kinevezni. Viszont Dr. Horváth Rita pályázó a meghirdetett pályázatban előírt két év szakmai gyakorlati idővel nem rendelkezik. Ez esetben a jogszabály azt írja elő, hogy a szakmai gyakorlati idő alól a képviselő-testület adhat felmentést. Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy az önkormányzati törvény szerint a közös önkormányzati hivatal jegyzőjének kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges. A polgármesterek a jegyző határozott idejű helyettesítésére írtak ki pályázatot. A jegyzői pályázatokat a polgármesterek megvitatták, azonban nem mindegyik pályázónak van meg a 2 év gyakorlata, ezért a polgármesterek kérik a testületeket, hogy csökkentsék az előírt gyakorlati időt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint a képviselő-testület az ötezernél több lakosú község jegyzője kivételével az előírt legalább kétévi közigazgatási gyakorlati időt csökkentheti vagy elengedheti. A két jogszabály nincs összhangban a tekintetben, hogy míg a polgármesterek nevezik ki a jegyzőt, a testületek adhatnak felmentést a gyakorlati idő alól. A kormányhivatal álláspontja szerint ez a lehetőség a közös önkormányzati hivatal jegyzőjére nem vonatkozik. A három település polgármestere azonban úgy döntött, hogy mégis kérik a testületek határozatát a gyakorlati idő 1 évre történő csökkentéséről. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a jegyzői pályázatok elbírálása során az előírt kétévi közigazgatási gyakorlati időt egy évre csökkenti. 21/2014.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a jegyző határozott idejű helyettesítésére kiírt pályázatra érkezett pályázatok elbírálása során az előírt kétévi közigazgatási gyakorlati időt egy évre csökkenti. Határidő: azonnal 8. napirendi pont: Forgalmi rend változtatása. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a múltkori testületi ülésen már tárgyalta a képviselő-testület a forgalmi rend változtatás kérdését. Úgy gondolja, hogy a megállni tilos, illetőleg teherautóval behajtani tilos tábla kihelyezése esetén a posta illetve a cukrász üzem ügyfeleit is kizárják a területről. Javasolja, hogy a múltkori testületi ülésen hozott döntését vizsgálja felül az önkormányzat és a megállni tilos táblák helyett várakozni tilos táblákat helyezzenek el a posta előtt.

12 12 Németh Gábor alpolgármester: Úgy gondolja, hogy nincs szükség a felülvizsgálatra. Javasolja a korábbi döntés fenntartását. Németh Károly képviselő: Úgy gondolja, hogy a parkoló használatát csak ügyfelek részére kellene engedélyezni. Németh Gábor alpolgármester: Szükség lenne a posta és cukrászda együttműködésére is, hiszen nagyrészt az ő ügyfeleikről van szó. Szalay Imre polgármester: Határozati javaslata, hogy a képviselő-testület az előző testületi ülésen hozott döntését továbbra is fenntartja. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta. 22/2014.(II.18.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy továbbra is fenntartja a 9/2014.(I.22.) határozatát, mely szerint a Petőfi utcában, a posta és cukrászda előtti forgalmi rendet megváltoztatja oly módon, hogy a posta épületének végéig vezető útszakaszra vonatkozóan a Széchenyi utca felől (a Petőfi utca 81. szám előtti háznál) 3,5 tonnás súlykorlátozás táblát helyez el kivéve posta gépjárművek kiegészítő táblával. 2. A Képviselő-testület a súlykorlátozás táblával együtt megállni tilos táblát helyez el az 1. pontban meghatározott útszakaszra vonatkozóan, valamint a postától kifelé jövő útszakaszra a cukrászda sarkához. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a forgalmi rend változtatásáról, valamint a lakosság tájékoztatásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal 9. napirendi pont: Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője Dr. Molnár Erika jegyző: A Szavazatszámláló Bizottság tagjait március 17-ig kell megválasztani a testületnek. Elmondja, hogy Bősárkányban két szavazókör van: a tagokat külön-külön kell megválasztani, a póttagokat pedig települési szinten. Ismerteti aaz előterjesztést. Szalay Imre polgármester: Javasolja az előterjesztett szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztását. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 23/2014.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bősárkányban működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak a következő személyeket választja meg:

13 13 1. számú szavazatszámláló bizottság tagjai: 1. Burdáné Tóth Katalin Ifjúság u Jéger Gyuláné Széchenyi u. 22/A. 3. Takács Józsefné Dózsa Gy. u számú szavazatszámláló bizottság tagjai: 1. Gősi Klaudia Dózsa Gy. u Marics Frigyesné Gábor Áron u. 22/A. 3. Szédelyi Attiláné Liszt F. u. 11. Póttagok: 1. Andorkáné Nagy Gizella Ifjúság u Berkiné Sokorai Tünde Malom u Bodáné Farkas Judit József A. u Hainerné Rába Anita József A. u. 2/A. 5. Hann Istvánné Hunyadi u Káldi Ernőné Ifjúság u Nagyné Gősi Mária Ifjúság u Rózsa Richárd József A. u. 16. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a döntésről az érintettet értesítse, részére a megbízólevelet adja ki, és a tag eskütételét szervezze meg. Felelős: dr. Molnár Erika jegyző Határidő: azonnal Napirend után: Szalay Imre polgármester: Az általános iskola melletti parkoló kialakításával kapcsolatban a Magyar Közúttól megérkezett a válaszlevél. (A levél írásban mellékelve.) Tájékoztatásuk szerint a bősárkányi önkormányzat által felvetett problémákat tételesen elfogadták. A posta előtti szakasz megépítésével kapcsolatban ugyanazt leírták, amit már megcsinált az önkormányzat. Már 3 évvel ezelőtt leírta, hogy a 86-os főútról lezúduló csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. A főmérnök nyilatkozata szerint 10 millió forintot biztosítanak a probléma megoldására. A Zrínyi utcai kereszteződésnél is és a Petőfi utca végénél is szintén burkolt árokkal kell megoldani a vízelvezetést. A főmérnök az önkormányzatot is megkeresi, hogy ezen kiviteli munkák elvégzésére az önkormányzat is adjon árajánlatot. Az önkormányzat helyi vállalkozást megbízhat ezen munkák elvégzésével. Németh Gábor alpolgármester: Hibát követett el a képviselő-testület mikor közforgalmú parkolóra kérte az engedélyt. Tulajdonképpen ez egy udvar és nem parkoló. Udvarra kellett volna az engedélyt kérni egy átereszes bejáróval, hogy aztán azt parkolónak használják, ahhoz a közútnak semmi köze nincs. A levélben úgy kell fogalmazni, hogy iskolai parkoló: gépek tárolására használják. Szalay Imre polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést órakor bezárja. A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült. Kmf. Szalay Imre dr. Molnár Erika polgármester jegyző

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 8-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 10 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november 13-án megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb.jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 7-én 18,50 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 7-én 18,50 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 7 / 2008. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 7-én 18,50 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-5/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Szám: SZ/17-7/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 6. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én, a községházán tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-6/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u. 14.

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-17/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-15/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről. SAJÓBÁBONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓBÁBONY, BOCSKAI ÚT 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-11 / 2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 20-án tartott

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 11:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-352, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben