Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: november 23-án órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda Az ülés vezetője: Jelen vannak: Hákli Tibor alpolgármester Csizmár Gábor képviselő Lomen János képviselő Vendég: Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 1-2. napirend tárgyalása során Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Javaslom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője legyen. A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend Előterjesztő 1. Tájékoztatóaz önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről 2. Az önkormányzat évi költségvetésének módosítása 3. A helyi adókról szóló rendelet módosítása 4. A közterület használati díjak felülvizsgálata, módosítása évi belső ellenőrzési terv 6. Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal kapcsolatos döntések 7. Közétkeztetési vállalkozási szerződés 8. Karácsonyi ajándékutalvány a bánki idős lakosok részére 9. Bánk 955 helyrajzi számú terület visszavásárlási joga 10. Helységhasználatra vonatkozó megállapodás 11. A képviselő-testület évi munkaterve 12. A Polgármester, Alpolgármester évi munkájának jutalmazása 13. Bánki Nyár évi előzetes szóbeli megbeszélés 14. Egyebek strand büfé által használható földterület meghatározása 1

2 1. Napirend Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Átnézve az anyagot, három dolog merült fel bennem kérdésként, az első az építményadó kérdése. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető A helyi adók tekintetében van egy központi elvárás, hogy az összes adó előírásunkat be kell tervezni bevételi előirányzatként, azt feltételezve, hogy mindenki befizeti az adóját, de a 100 %-os befizetés nem életszerű, ezért mutat csak 80 %-ot a teljesítés. Az eredeti előirányzathoz képest jók vagyunk. A másik: az idegenforgalmi adót láttam olyannak, ami évhez képest csökkenést mutat, 2 millió lyuk van ebben. Országosan pedig azt hallani, hogy milyen jó volt az idei belföldi idegenforgalom. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető E egy idegenforgalmi tényező, előre nem lehet pontosan meghatározni és tervezni. A karbantartási kiadások tekintetében eléggé a csúcs körül vagyunk, és vannak, lesznek is még olyan kiadások, ami az anyagban nincs benne, ezeket hogy tudjuk realizálni, át kell csoportosítani, vagy kiadási folyamatokon belül tudjuk kompenzálni a dolgokat? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Összességében a dologi kiadások előirányzata van olyan szinten, hogy ez bele fog férni, ha zárjuk az évet. Kérdés, észrevétel, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan? Én nagyon nagy örömmel látom, tapasztalom, köszönöm, hogy az előterjesztésben minden érthető, nem csak egy szám jelenik meg, hanem az is hogy miről szól. Én a magam nevében ezt köszönöm! Az időarányosság teljesen rendben van, ahol elcsúszás van, az a dolog tartalmából adódik. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk Bánk Község Önkormányzat évi háromnegyed éves működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és a határozati javaslatot, és a bevételek teljesítését ezer Ft, a kiadások teljesítést ezer Ft összeggel elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő testület megtárgyalta Bánk Község Önkormányzat évi háromnegyed éves működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 111/2015. (XI.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését ezer Ft bevétellel, ezen belül: a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ezer Ft, b)közhatalmi bevételek ezer Ft, c)működési bevételek ezer Ft, d)működési célú átvett pénzeszközök ezer Ft, e)felhalmozási célú átvett pénzeszközök ezer Ft, f)előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ezer Ft. bevétellel jóváhagyja. 2

3 A költségvetés teljesítését e Ft kiadással, ezen belül: Határidő: azonnal Felelős: - a) Személyi juttatások ezer Ft, b) Munkaadó járulékai ezer Ft, c) Dologi kiadás ezer Ft, d) Ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft, e) Egyéb működési célú kiadások ezer Ft, f) Beruházások ezer Ft, g) Egyéb felhalmozási célú kiadások ezer Ft, h) Finanszírozási kiadások ezer Ft kiadással jóváhagyja. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Bánki Törpe Óvoda évi háromnegyed éves működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és határozati javaslatot, a bevételek teljesítését ezer Ft, a kiadások teljesítést ezer Ft összeggel elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő testület megtárgyalta a Bánki Törpe Óvoda évi háromnegyed éves működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 112/2015. (XI.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánki Törpe Óvoda évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését ezer Ft bevétellel, ezen belül: a) Finanszírozási bevétel ezer Ft bevétellel jóváhagyja. A költségvetés teljesítését ezer Ft kiadással, ezen belül: b) Személyi jellegű kiadás ezer Ft, c) Munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft, d) Dologi kiadások 168 ezer Ft, kiadással jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal évi háromnegyed éves működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és határozati javaslatot, és a bevételek teljesítését ezer Ft, a kiadások teljesítést ezer Ft összeggel elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal évi háromnegyed éves működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 113/2015. (XI.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését ezer Ft bevétellel, ezen belül: 3

4 a) Működési bevétel 50 ezer Ft, b) Finanszírozási bevétel ezer Ft bevétellel jóváhagyja. A költségvetés első félévi teljesítését ezer Ft kiadással, ezen belül: a) Személyi jellegű kiadás ezer Ft, b) Munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft, c) Dologi kiadások ezer Ft, kiadással jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 2. Napirend Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Az előterjesztésben láthatjátok, 12 tétel van felsorolva, ami alapján módosítani kell a költségvetésünket. A módosításokkal kapcsolatosan kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztett javaslat szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elköszönt és elhagyta az ülést. 3. Napirend A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet Javaslom, menjünk sorba az adótípusokon. Az első az építményadó összege. Az előterjesztésben az adó összege változatlan, ha jól tudom, öt éve nem nyúltunk hozzá. Úgy gondoltuk, ezt az összeget nem kellene emelni, de természetesen a Ti véleményetekre is kíváncsiak vagyunk. Én támogatom, hogy az építményadó összegét ne emeljük. Minden vonatkozásban támogatni tudom az előterjesztést, a többi adó tekintetében is, úgy ahogy van, és teljesen életszerűnek gondolom az idegenforgalmi adó 330 Ft-ról, 350 Ft-ra való emelését. 4

5 Az előterjesztés tartalmazza a települési adó kivetésének lehetőségét is. Én személy szerint nem javaslom az új települési adó kivetését. Gyakorlatilag egyedül az idegenforgalmi adót emeljük 20 Ft-tal, a többit változatlanul hagyjuk. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a helyi adókról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztettek szerint, és január 1-jétől Bánk Község Önkormányzata nem kíván települési adót bevezetni, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület megtárgyalta a helyi adókról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI.24.) önkormányzati RENDELETE a helyi adókról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 4. Napirend A közterület használati díjak felülvizsgálata, módosítása Az előterjesztésben nem szerepel a díjtételek emelése. Kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? A képviselő-testület megtárgyalta a közterület használati díjak módosításáról szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag úgy döntött, hogy nem módosítja a közterület használati díjtételeket. 5. Napirend évi belső ellenőrzési terv Az előterjesztéssel kapcsolatosan, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a évi belső ellenőrzési tervet és az erről szóló határozatot az előterjesztettek szerint elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület megtárgyalta a belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő határozatot: 114/2015. (XI.23.) Képviselő-testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztettek szerint munkaügyi nyilvántartások ellenőrzése - jóváhagyja. Határidő: év Felelős: jegyző 5

6 6. Napirend Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal kapcsolatos döntések Két határozatot kell hoznunk, az első a névváltozással kapcsolatos, a második pedig, hogy továbbra is velük szeretnénk biztosítani ezt a tevékenységet. Ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? A Szolgálat jelezte, hogy még egy névmódosítás szükséges, a Társulás, illetve a Társulási Tanács nevét is úgy kell módosítani, mint a Szolgálatét, vagyis a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulási Tanács neve január 1-jétől Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulási Tanács-ra módosul. Ezt javaslom belefoglalni az 1. határozati javaslatba, ami tehát így két névmódosításról fog szólni, a Társulási Tanács, és a Társulás intézménye, vagyis a Szolgálat nevének megváltozásáról. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki az elhangzott kiegészítéssel egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzata a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat és a Társulási Tanács névmódosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület megtárgyalta névmódosításról szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő határozatot: 115/2015. (XI.23.) Képviselő-testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján, a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulási Tanács szeptember 29-én a névmódosítás ügyében hozott döntésével összhangban, a Nyugat- Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat névmódosítását a következők szerint elfogadja: A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat neve január 1-jétől Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat-ra módosul. A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulási Tanács neve január 1-jétől Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulási Tanács-ra módosul. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezen névmódosítással kapcsolatos dokumentumok aláírására. Határidő: november 30. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzata a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat január 1-jétő továbbra is a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulásban kívánja ellátni, és az erről szóló határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület megtárgyalta család- és gyermekjóléti alapfeladatok ellátásáról szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő határozatot: 116/2015. (XI.23.) Képviselő-testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 136. (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok január 6

7 1-jétől történő ellátásának módjára vonatkozóan a következő szándéknyilatkozatot hozza: Bánk Község Önkormányzata az önkormányzat területén kötelezően ellátandó család- és gyermekjóléti alapfeladatokat január 1-jétől továbbra is a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulásban (2645 Nagyoroszi, Fő út 1.), annak intézményével, a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, illetve a január 1-jétől érvényes új nevén, a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal (2645 Nagyoroszi, Ady E. út 17.) kívánja ellátni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erről szóló szándéknyilatkozat aláírására. Határidő: november Napirend Közétkeztetési vállalkozási szerződés Az ellátottak a szolgáltatásokkal elégedettek, ezért szeretnénk továbbra is a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft-vel szerződést kötni az étkeztetési szolgáltatás tekintetében. Hozzászólás, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzata a közétkeztetési szolgáltatás ellátásával továbbra is a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft-vel köt közétkeztetési vállalkozási szerződést, az erről szóló határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület megtárgyalta a közétkeztetési vállalkozási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő határozatot: 117/2015. (XI.23.) Képviselő-testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi étkeztetési szolgáltatásra (óvodás gyermekek, szociális rászorulók étkeztetése) vonatkozóan január 1-jétől december 31-ig a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft. (2600 Vác, Rádi út 2., Adószám: , Cégjegyzék szám: ) vállalkozóval szerződést köt az előterjesztett vállalkozási szerződés tervezetnek megfelelően, úgy, hogy évben a évben alkalmazott nyersanyag norma és beszállítási díj változatlan marad. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok, illetve a képviselő-testületi döntésnek megfelelő szerződés aláírására. Határidő: december Napirend Karácsonyi ajándékutalvány a bánki idős lakosok részére Évről évre minden év karácsonya előtt önkormányzatunk az állandó lakóhellyel rendelkező idős bánki lakosoknak egyszeri támogatást nyújt. A határozati javaslatban a 2 évvel ezelőtti összegek szerepelnek, tavaly ezt megemeltük ezer forinttal. Ha a megemelt összeget adjuk, az erre előirányzott keretet körülbelül 150 ezerrel túllépjük. Ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény? A képviselő-testület véleménye az volt, hogy a tavalyi összegtől ne legyen kevesebb összegű az idei ajándékutalvány. 7

8 lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a karácsonyi ajándékutalványokról szóló határozati javaslatot a tavaly megemelt összegekkel, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a karácsonyi ajándékutalványokról szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 118/2015. (XI.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánkon állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen Bánkon élő, 85. életévüket évben vagy korábban betöltött személyeket Ft, év közötti személyeket Ft, év közötti személyeket Ft, 10 fő önkormányzati nyugdíjast Ft értékű karácsonyi vásárlási ajándékutalvánnyal ajándékozza meg. A vásárlási utalvány a Bánkon működő három élelmiszerüzletben váltható be. A karácsonyi vásárlási utalvánnyal kapcsolatos kiadások a természetbeni ellátások előirányzat terhére kerülnek kifizetésre. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vásárlási utalványok érintettekhez történő eljuttatásáról. Határidő: december Napirend Bánk 955 helyrajzi számú terület visszavásárlási joga A Patkó utcai telekkel kapcsolatosan érkezett hozzánk egy megkeresés, kérés, a tulajdonos szeretné eladni, de mivel az önkormányzatnak visszavásárlási joga van, addig nem tudja értékesíteni, amíg mi állást nem foglalunk ezzel kapcsolatban. Két határozati javaslat van az előterjesztésben, az egyik, hogy az önkormányzat visszavásárolja, a másik pedig hogy hozzájárulunk a telek értékesítéséhez. Az én véleményem az, hogy nem biztos, hogy vissza kellene vásárolni, ezért a B alternatívát tudom támogatni. Kérem a testület tagjainak a véleményét ezzel kapcsolatosan! Lomen János képviselő Most nincs igény telekre, vagy tudják, hogy nincs eladó? Az a kérdés, ha valaki kérne, mi nem tudunk adni, mert az önkormányzatnak nincs eladó telke. Célszerű azon gondolkodni, hogy esetleg visszavegyük-e, ez a pénz, amit erre fordítunk, egyszer úgy is befolyik majd a kasszába. Ha valaki el akarja adni azt a telket, mint most ez a hölgy, úgy gondolom, nem tud rajta keresni. 3 millió Ft-ért tudja eladni vagy olcsóbban. Ha mi most megvennénk, nem hiszem, hogy nyereséggel tudnánk eladni. Vannak még lyukas telkek, amik ott vannak, és nincsenek beépítve, ha valaki venni akar, szerintem abból tud venni. Csizmár Gábor képviselő Ha mi magunknak, az önkormányzat akarna kialakítani telkeket, az mennyibe kerülne? Amíg a szennyvíz telepünk nincs meg, nem tudunk telkeket kialakítani. Legalábbis teljes közműves telkeket nem. Nem tudom, volt e az utóbbi időben sorban állás, hogy telket szeretnének? 8

9 Nem. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzata, a Bánk 955. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséhez hozzájáruljon, és a visszavásárlási jogával nem kíván élni, és az erről szóló B alternatíva határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta ingatlan visszavásárlásáról, és annak értékesítéséhez történő hozzájárulásról szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 119/2015. (XI.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bánk, 955. helyrajzi számú, természetben a Patkó u. 4. számú ingatlanra fennálló visszavásárlási jogával nem kíván élni, az ingatlant az önkormányzat részére nem kívánja visszavásárolni. A képviselő-testület az ingatlan harmadik félnek történő értékesítéséhez az alábbi feltételekkel járul hozzá: Az adásvételi szerződésben fel kell tüntetni az új tulajdonost (vevőt) terhelő új 4 éves határidőre vonatkozó beépítési kötelezettséget. A beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlan tulajdoni lapjára Bánk Község Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök tere 11.) javára elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. A beépítési kötelezettség biztosítására Bánk Község Önkormányzatát a beépítési kötelezettség határidejét követően további három évig érvényesíthető vételi (opciós) jog illeti meg, mely a megjelölt ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzésre kerül. A vételi jog abban az esetben érvényesíthető, ha a kötelezett a beépítési kötelezettségének a megjelölt határidőre nem tesz eleget, és az ingatlan épülettel történő beépítését használatbavételi engedély bemutatásával nem tudja igazolni. Az adásvételi szerződést a felek aláírása után jóváhagyó záradékkal kell ellátni, melyet az önkormányzat képviselője (polgármester) aláír. Határidő:az ingatlantulajdonos igénye szerint 10. Napirend Helyiséghasználatra vonatkozó megállapodás Beszéltünk már erről, hogy a sport konditerem elköltözik a volt könyvtár helyére, ami nemrég megtörtént. Gábor javasolta, kössünk megállapodást a terem használatára. Az előterjesztésben láthatjátok a megállapodás tervezetet. Ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzata és Bánk Sportegyesülettel az előterjesztett helyiséghasználatról szóló megállapodást megkösse, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a helyiséghasználatra vonatkozó megállapodást, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 9

10 120/2015. (XI.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztettek szerint elfogadja és jóváhagyja a Bánk Község Önkormányzata és a Bánk Sportegyesület között a Bánk, Kis utca 1. szám alatti épületben a volt könyvtár helyiségre és a hozzá tartozó előtérre, mosdóra vonatkozó, konditerem működtetésére irányuló helyiséghasználati megállapodás tervezetet. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztett megállapodás aláírására. Határidő: azonnal 11. Napirend A képviselő-testület évi munkaterve A évi munkatervvel kapcsolatosan kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény? Csizmár Gábor képviselő Úgy gondolom a munkatervbe már akár szeptember hónapba is beletehetjük a Bánki Nyár megbeszélését. Minél előbb el van kezdve, annál jobb. Szeptemberben már érintőlegesen beszéljünk róla, azt mondod? Jó, akkor ezzel a kiegészítéssel fogadjuk el, már szeptemberben beszéljünk a Bánki Nyár rendezvénysorozatáról. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk Bánk Község Önkormányzatának évi munkatervét, azzal a módosítással, hogy a szeptemberi ülésen tárgyalásra kerül a évi Bánki Nyár, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta évi munkatervről szóló előterjesztést és javaslatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 121/2015. (XI.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztett évi munkatervet a javaslat szerint elfogadja, a következő kiegészítéssel: szeptemberi ülés tervezett napirendje: Bánki Nyár Határidő: év folyamán 12. Napirend A polgármester, Alpolgármester évi munkájának jutalmazása Láthatjátok a polgármester illetményét törvény szerint határozták meg, jelenleg 299 ezer Ft az én bruttó illetményem, a választások óta havi 25 ezer Ft-tal kevesebb a nettó bérem minden hónapban. A bérezésemről ennyit szeretnék, a jutalmazásomról majd beszéltek, ha kimentem. Az alpolgármester jutalmazása a mostani törvények alapján a polgármesteri tiszteletdíj 70-90% között van meghatározva. Én személy szerint maximálisan meg vagyok elégedve az Alpolgármester Úr tevékenységével, nagyon nagy segítség a számomra. A munkájának elismeréseként a tiszteletdíját havi 115 ezer Ft-ra javaslom módosítani. 10

11 Ebben a körben a tiszteletdíj módosításáról is dönthetünk? Igen, természetesen egy külön önálló határozatban. személyes érintettsége miatt elhagyta az ülést, a napirend tárgyalásában nem vett részt. Az ülés vezetését Hákli Tibor alpolgármester vette át. Hákli Tibor alpolgármester Az elmúlt időszakokban egy havi illetményt kapott jutalomként a polgármester. Én az egy havi illetménynek megfelelő összegű jutalmat javaslok. Lomen János képviselő A polgármester és az alpolgármester jutalmakét egy-egy havi illetményt és tiszteletdíjat javaslok jutalomként, munkájuk elismeréseként. Én szívem szerint kompenzálnám ezt a jogszabály változás miatt visszavett bért a jutalomban. Az országgyűlés előtt van egy törvénytervezet, ami szerint várhatóan januárjától lehetősége lesz a képviselőtestületnek a törvényben rögzített illetménytől valamilyen mértékben eltérni. De az visszamenőlegesen nem kompenzál! Én 400 ezer Ft-ot javaslok. Más javaslat, vélemény, hozzászólás nem volt. Hákli Tibor alpolgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy t évi munkájának elismeréseként Ft összegű pénzjutalomban részesítsük, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a polgármester jutalmazásáról szóló javaslatot, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 122/2015. (XI.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ivanics András főállású polgármester évben végzett munkáját kiválónak értékeli, melynek elismeréseként Ft pénzjutalomban részesíti. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a megállapított jutalom kifizetésről. Határidő: december 15. Felelős: jegyző visszajött az ülésterembe, Hákli Tibor alpolgármester tájékoztatta a képviselő-testület döntéséről. megköszönte a jutalmat. átvette az ülés vezetését. Az alpolgármester munkának elismeréseként 105 ezer Ft jutalmat javaslok, ha elfogadjátok. Visszatérve az alpolgármester tiszteletdíjához, javaslom 115 ezer Ft-ra módosítani. Kérdés, észrevétel, más javaslat, vélemény? Hákli Tibor alpolgármester bejelentette személyes érintettségét. A képviselő-testület Hákli Tibor személyes érintettségre vonatkozó bejelentését tudomásul vette, és Hákli Tibor alpolgármestert a szavazásból kizárta. További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 11

12 lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az alpolgármestert évi munkájának elismeréseként Ft pénzjutalomban részesítsük, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az alpolgármester jutalmazásáról szóló javaslatot, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 123/2015. (XI.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hákli Tibor társadalmi megbízatású alpolgármester évben végzett munkáját kiválónak értékeli, melynek elismeréseként Ft pénzjutalomban részesíti. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a megállapított jutalom kifizetésről. Határidő: december 15. Felelős: jegyző szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester tiszteletdíja január 1-jétől havi Ft legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjáról szóló javaslatot, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 124/2015. (XI.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 80. (2) bekezdése alapján Hákli Tibor társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját január 1. napjától havi Ft-ban állapítja meg. Hákli Tibor társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 80. (3) bekezdése értelmében január 1-jétől havi Ft. A tiszteletdíj és költségtérítés elszámolása és kifizetése havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik. Határidő: január 1. napjától folyamatosan, a képviselő-testület más tartalmú döntéséig 13. Napirend Bánki Nyár előzetes szóbeli megbeszélés Igazából azért akartam már most erről beszélni, hogy adjatok segítséget, milyen irányban induljunk el. Amiről eddig be tudok számolni nektek: június 18 Bagyinszki Balázsék sportnapja, a következő hétvége a Jazzfesztivál rendezvény, bár a rendezők gondolkodnak azon, hogy egy hónappal későbbre tennék a Jazzfesztivált, ami nekünk fontos, hogy időben tudjunk erről, ezért majd beszélnünk kell a Tó Hotel tulajdonosi körével, mert erről még nincsenek pontos információim. Amit már lehet tudni, július án lenne a Bánkitó fesztivál. A szervezők, amikor megkerestek és mondták ezt a dátumot, annyit mondtak, hogy azokat a helyszíneket, amik idén voltak, jövőre is kérnék. Nemzetiségi találkozó 2016-ban szombat-vasárnap, két napos lesz. Előtte július 29 péntekre bejelentkezett nálunk a Kárpátia együttes menedzsere, már két évben is akartunk velük koncertet, de valami oknál fogva nem jött össze. Ez az időpont gyakorlatilag le van foglalva, hogy jönnek Bánkra, olyan feltételekkel, hogy Ők állnak mindent, és fizetnek nekünk 300 ezer Ft-ot. Ami miatt ezt most elmondtam, és kérem a segítségeteket, hogy ez mellett gondolkodjunk e másik koncertbe, vagy egyáltalán milyen műfajba gondolkodjunk. Gabival beszélgettünk, hogy a fiataloknak szóló zenekart kellene, de mondtam neki is, hogy a Bánkitó fesztivál keretén belül vannak fiataloknak való zenekarok, akik itt megjelennek, és a bánki fiatalok ezt ingyen megtekinthetik. Nem tudom, kell-e ezen kívül 12

13 még koncert, de ha kell, én tudom támogatni. Ha a gazdasági oldalát nézzük a Bánki Nyárnak, és lehet, hogy sok embernek a könyökén jön ki a Neoton familia koncert, de a Bánki Nyár bevételeit nézve a felét az hozta, úgy, hogy még az idő sem volt jó. A másik nagy kérdés, legyen-e mulatós, vagy ne, de elmondom, talán akkor látok a legtöbb bánki embert a rendezvényeink közül. Két színháztól kértünk ajánlatokat, a Turay Ida és a Vidámszínpadtól, a Madách Színház láthattátok, hogy túl drága. A Vidámszínpad még nem tudott árat mondani. Kérem a véleményeteket! Legyen még egy koncert, vagy nem? Legyen mulatós, vagy nem? Lomen János képviselő Én a magam részéről teljesen szabad kezet adok Nektek! Ahogy jónak ítélitek! Hákli Tibor alpolgármester Szombaton a Karacs Úr felhívott, hogy szeretné, ha váltanánk néhány szót. Közben én kérdeztem rá a Jazzfesztiválra, meg akarják-e tartani. Azt mondta, egy probléma van, hogy a Jazzfesztivállal kapcsolatban nincs megállapodásunk, Ők szeretnének kötni egy öt éves megállapodást, és akkor merült fel, mi lenne, ha egy hónappal később érnének rá a művészek, mire én mondtam, akkor gyorsan le kell ezt fixálni, mert most még van rá lehetőség. Kérdezném, akkor próbálunk-e egy szerződést kötni velük, hogy az elkövetkező öt évben működjön tovább a Jazzfesztivál, vagy nem? Úgy gondolom, az lenne ennek a menete, hogy megkeresik az önkormányzatot, hogy meg mit szeretnének, és aztán azzal érdemben tud foglalkozni a testület. Én is azt támogatom, hogy szülessen egy együttműködési megállapodás a jazzfesztiválra vonatkozóan, meghatározva, hogy kinek mi a feladata, joga, kötelezettsége, kit mit vállal, stb. Decemberi testületi ülésünkre meghívjuk Őket, jöjjenek el! Csizmár Gábor képviselő Én azt gondolom, legyen még egy koncert. Nekem is sokan mondták, hogy mindig a Neotont hívjuk, de van, aki csak akkor jön le Bánkra, ha Neoton koncert van. Ha telt házas a koncert, én azt mondom, legyen. A Bánkitó fesztivál az egy másik kategória. A fiataloknak szóló koncertet nem csak a bánki fiatalok részére gondoltam. Majd hozok listát azokról a fiataloknak szóló együttesekről, akikkel teli tudnák rakni a színpad környékét. Akkor megkérünk Gábor, hozzál javaslatot a mai fiataloknak szóló együttesekre. Akkor abban maradunk, hogy a Kárpátia mellett legyen még egy koncert. A másik kérdésem pedig, legyen-e mulatós, vagy nem? Legyen mulatós. Akkor lesz még egy koncert, egy mulatós, és két színházi előadás. Augusztus 20-ára ez egyik lehetőség egy operett előadás lenne 750 ezer Ft-ért, amihez jönne még a tűzijáték és a retro disco, így 1 millió 200 ezer Ft-ból ki lehetne hozni az augusztus 20-ai rendezvényt. Vagy lehet 20-án az egyik színház, az drágább. Akár hogy döntünk, hogy színházi előadás legyen, vagy operett, de úgy kellene szervezni, hogy fél 10-re vége legyen, és akkor kezdődjön a tűzijáték. Mit mondotok, színház legyen, vagy operett? Csizmár Gábor képviselő Operett. Andiék a Crossfit sportversenyt augusztus 20-a környékén szeretnék megrendezni, csak úgy kellene szervezni a programot, hogy a színpadot 6 óra körül már szabaddá tegyék, mert akkor már készülünk, díszítjük az ünnepséghez a színpadot, de azt gondolom, hogy ez megoldható. 13. Napirend Egyebek strand büféhez tartozó földterület meghatározása 13

14 A strand büfé pályázati felhívása úgy szól, hogy a büféhez használatba adunk x m 2 szabad földterületet is, amit kijelölünk egy térképen, és ez a szerződés mellékletét képezi. Ezt a területet ki kellene jelölni, mert addig a pályázati felhívást sem tudjuk közzé tenni, amíg ez nem történt meg. Kiindulási alapnak nekem van egy javaslatom: a büfé előtt a lépcső aljától a pizzéria telekhatárig, hátul pedig a büfé épület vonaláig. Az úgy jó! Lomen János képviselő Persze, jó, különösebb jelentősége csak a szerződés miatt van. A képviselő-testület a strand büféhez tartozó, a működés során használható földterületet kijelölte, a területet a helyszínrajzon bejelölte: a büfé előtt a strand öltözői lépcső alja - a szomszédos 120 helyrajzi számú ingatlan telekhatára és a büfé épületrész által közrefogott terület. egyebek Lomen János képviselő Tavaly beszéltünk róla, hogy kiteszünk egy Tordas testvértelepülés táblát. Kérdésem: csináljuk-e vagy nem? A másik: azt javaslom, a nevenincs utcára, tehát a Petőfi út és a Tó utca között, a Pintérék és a kocsma között, tegyünk mindkét oldalra egy várakozást tiltó táblát, mert ott katasztrofális állapotok vannak néha, amikor ott megállnak az autók. Saját hatáskörben tudunk róla dönteni. Megoldjuk! Tolmácson a szennyvízkezelés pályázati támogatással történő megoldása kapcsán szereztem róla tudomást, hogy a vidékfejlesztési pályázatok között várhatóan lesz egy pályázati lehetőség egyedi szennyvíz tisztító kisberendezések kiépítésére, mellyel a település egy meghatározott részének a szennyvízkezelésére lehet pályázni, és 150 millió Ft támogatást lehet nyerni. Úgy gondolom, hogy ez jó lehetőség lenne az üdülő terület szennyvízkezelési problémájának megoldására, legalábbis az üdülő terület egy részére, mert a 15 millió Ft kevés ahhoz, hogy az üdülőterület teljes területén minden ingatlanon ki lehessen építeni ezt a kis szennyvíztisztítót, de azért nagy előre lépés lehetne a mostani helyzethez képest. Hiszen a szakemberek mindig is azt mondták, hogy a terület idényjellegű használata miatt nem érdemes a csatorna hálózatot kiépíteni, sőt, műszakilag kifejezetten hátrányos megoldás, mivel nincs folyamatos folyás, lerakódik a szenny, ami sok problémát okozhat a csatorna rendszerben. Tökéletes volna, kérdés az, hogy mennyien akarnák ezt. Arra gondoltam, a tulajdonosokat újra meg kellene-e szólítani, hogy akarják-e. Ez azért is hasznos lehet, mert mondjuk ha valamelyik utcában nincs kellő támogatottság, akkor az az utca kihagyható lenne a projektből, mivel a 150 millió forint az 500 inatlanra kevés lenne, de ha mondjuk 350 házra meg tudjuk csinálni, az is nagyon jó lenne szerintem. Tolmácson egy négy fős családdal számolva, körülbelül ezer Ft a kivitelezési költsége egy berendezésnek. Lomen János képviselő Nagyon sok féle van a piacon. Itt nem az összeg miatt lesz ellenállás, hanem mert parkosított minden, azt fel kell ásni, oda gép kell, stb. Én a csatorna hálózattal szemben maximálisan ezt támogatom. További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. Ivanics András polgármester Torma Andrea jegyző 14

15 A jegyzőkönyv hiteles. Partos Gábor Antal képviselő 15

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. december 17-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. július 5-én 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2012. november 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. május 11-én 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. szeptember 8-án 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2010. szeptember 15-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 3-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének 2011. április

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

6/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

6/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 6/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. április 21-én 17.00 órakor, a Körjegyzőség szalmatercsi

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Varga Ernő jegyző Béres Rita aljegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Varga Ernő jegyző Béres Rita aljegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. június 25-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-14/2012. 14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2012. április 27-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

2 0. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

2 0. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 2 0. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. július 21-én 17 30 órai kezdettel megtartott, személyesen (előző képviselő-testületi ülésen) és elektronikusan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről

Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 1/2012. (I. 26.) K 8 2/2012. (I. 26.) D 7 3/2012.

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2-7/2008 J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 8-án 17,00 órakor az öttevényi Polgármesteri

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20. napján 16.30 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

(16,00 dr. Baricza Sarolta elment,.jámbor Attila visszajött, a létszám 16 fő.)

(16,00 dr. Baricza Sarolta elment,.jámbor Attila visszajött, a létszám 16 fő.) 70 - (16,00 dr. Baricza Sarolta elment,.jámbor Attila visszajött, a létszám 16 fő.) 23.) Fiatalok háza beruházási javaslata (74.) A bizottsági állásfoglalások ismertetését kérem! Fazekas István: A Városrendezési

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA. Ikt. Szám: /2014

JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA. Ikt. Szám: /2014 Ikt. Szám: /2014 ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV Jelen jegyzőkönyv a 2014. április 24.-én 19 órai kezdettel tartott, munkaterv szerinti tanácsülés alkalmával került

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2010. február 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2008. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2008. számú JEGYZŐ KÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2008. június 12-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk-Tolmács Körjegyzőség

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 18 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben