INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: /2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: /2013. (XI. 27) Kt. hat. Rendeletek száma: 17-18/2013. (XI. 28.) ör. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Bolvári Mihály alpolgármester, Faldina Ágnes képviselő, Sallai János képviselő, Sebján György képviselő, Zámbó Istvánné képviselő (összesen 6 fő). Az ülésről igazoltan van távol: Balogh Ferenc képviselő Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester További jelenlévők: Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vezető, Baranyi Béla KLIK Dabasi Tankerület igazgató, Urbánné Kovács Eszter iskolaigazgató, Maczák János óvodavezető, Lénárd Imre FIDESZ helyi képv. NAPIREND 1. Beszámoló a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda 2012/2013 nevelési évben végzett tevékenységéről, és a 2014-es nevelési év kezdéséről Előterjesztő: Maczák Jánosné óvodavezető 2. A Tolnay Lajos Általános Iskola beszámolója a es tanév tevékenységéről, és a 2013/2014-es tanévkezdésről Előterjesztő: Urbánné Kovács Eszter iskolaigazgató 3. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület igazgatója által beadott kérelem megtárgyalása 4. Az idegenforgalmi adóról szóló 13/2007. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 2

3 5. A helyi szervezetek támogatásáról szóló 22/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 6. A helyi önkormányzatra vonatkozó évi éves belső ellenőrzési munkaterv elfogadása Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző 7. A Pest Megyei Kormányhivataltól érkezett, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása 8. Stöckler Virág önkormányzati lakásbérlet iránti kérelmének megtárgyalása 9. Az Inárcsi Tájház vonatkozásában a Generál Centrál Kft. pótmunkálataira vonatkozó szerződés megtárgyalása 10. A Polgárok Inárcs Községért egyesület kérelmének megtárgyalása 11. Radics Hermina kérelmének megtárgyalása 12. E-Builder Kft. késedelmi kamatkövetelésének megtárgyalása 13. Döntés az Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése című pályázat benyújtásáról 14. Az Inárcsi Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása (A meghívót és az előterjesztéseket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) dr. Gál Imre polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit vendégeinket és képviselőtársaimat is. Szeretném mondani, hogy Balogh Ferenc képviselő úr előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Mivel a bizottság levette napirendről az építményadó megtárgyalását ezért most én is javaslom, hogy vegyük le napirendről. Kérdezném, hogy vane valakinek még napirendi pont javaslata? Szeretném jelezni felétek, hogy beszéltem Baranyi Béla KLIK tankerületi igazgatóval aki jelezte, hogy jönni fog az ülésre, csak eddig még nem érkezett meg. Kérem, hogy szavazzunk, aki elfogadja a napirendeket, kérem kézfeltartással jelezze. 3

4 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2013. (XI. 27.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjének megtárgyalását az építmény és telekadó napirend levételével elfogadja. Jegyzőkönyvvezetőnek Marosi Magdolnát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Sebján György és Zámbó Istvánné képviselőt választja meg. 1. napirend: Beszámoló a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda 2012/2013 nevelési évben végzett tevékenységéről, és a 2014-es nevelési év kezdéséről dr. Gál Imre polgármester: Az összevont bizottság tárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolta a beszámolót. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, akkor úgy gondolom szavazzunk. Aki a beszámolót elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2013. (XI. 27.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda 2012/2013 nevelési évben végzett tevékenységéről, és a 2014-es nevelési év kezdéséről szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 2. napirend: A Tolnay Lajos Általános Iskola beszámolója a es tanév tevékenységéről, és a 2013/2014-es tanévkezdésről dr. Gál Imre polgármester: Összevont bizottság ezt a napirendet is tárgyalta és elfogadásra javasolták a beszámolót. Menetközben merült-e fel, kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, akkor itt is szavazásra bocsátom a napirendet. Aki elfogadja a beszámolót, az kérem kézfeltartással jelezze. 4

5 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 200/2013. (XI. 27.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolnay Lajos Általános Iskola es tanév tevékenységéről, és a 2013/2014-es tanévkezdésről szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 17 óra 10 perckor Baranyi Béla KLIK tankerületi igazgató megérkezik. 3. napirend: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület igazgatója által beadott kérelem megtárgyalása Baranyi Béla: Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a lehetőséget és a meghívást a képviselő-testületi ülésre. Baranyi Béla tankerületi igazgató bemutatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működését, illetve az intézmény tekintetében a működtetői feladatok ellátását. Intézményük felújításra szorul, munkatársai rossz körülmények között dolgoznak, ezért kérnek segítséget az önkormányzatoktól. Eddig minden önkormányzat segítséget nyújtott a lehetőségeihez képest. A teljes felújításra mindenképpen Európai Uniós pályázatot szeretnének majd benyújtani. Zámbó Istvánné képviselő: Én nagyon sajnálom, hogy a kormány megint eldöntött valamit elvette az iskola működését, de nem biztosítja a feltételeket. Nálunk az alsó tagozatban szintén rossz körülmények vannak több éve szeretnénk a mosdókat felújítani és talán most lesz erre lehetőség. Az önkormányzatunk is nehéz helyzetben van. Baranyi Béla: Mi nem a kormányhivatalhoz tartozunk, hanem párhuzamosan külön közigazgatási szervezetként működünk. Ezt az intézményt a kormányhivatalok példájára szerették volna felállítani, ahol nem csak a dolgozó ment át a járásba, hanem vitte a számítógépét, és azt is amivel dolgozik. Nálunk ez nem így történt. Dabas Város Önkormányzata segítségével illetve saját forrásból az elmúlt egy év alatt 5 helyiséget újítottunk fel, de még 4 helységet szeretnénk felújítani ezzel is a dolgozó kormánytisztviselők munkájához jobb munkakörülményeket kialakítani. Ehhez kérnénk a segítséget. Faldina Ágnes képviselő: Én képviselőként azt mondom, hogy egy Ft-os támogatást javaslok. Mi nem tudunk fél millió forintot felvállalni, de ezt az összeget úgy gondolom igen. Meg szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet a nevelési tanácsadóval, mert nekem nem jó tapasztalatom van róla, olyan helyen várakoznak a gyerekek ahol még fűtés sincs. Ezek a gyerekek rossz körülmények között élnek és azt szeretném javasolni Dabas város önkormányzatának, hogy egy kicsit szebb és jobb helységben tudják majd fogadni őket. Én szeretném ha az Önök intézménye a tankerület felkarolná ezt a dolgot, én ezt mondom pedagógusként. 5

6 Baranyi Béla: Régen szerződés keretében volt ellátva ez a feladat, de most szeptembertől felállt az állami szakszolgálat. Kellene nekünk logopédus és az egész járásban nem tudunk annyit összeszedni, ami szükséges lenne. Én kérek minden képviselőt, ha esetleg tudomása van vagy ismer logopédust, akkor közvetítse az intézményünkhöz. Urbánné Kovács Eszter: Nekem is volt már alkalmam látni és voltam a KLIK Dabasi tankerületi intézményben, és valóban nagyon rossz körülmények vannak az ott dolgozókra nézve. dr. Gál Imre polgármester: Amit Faldina Ágnes képviselő asszony mondott azt én is tudom támogatni. Másik pedig egy természetbeni juttatás volna, biztosítanánk az iskolai gondnok segítő szakmai munkáját abban az időszakban, amikor a munkájára szükség lenne a felújítási munkálatoknál. Nyílván csak abban az időszakban küldenénk át, amikor a munkájára szükség lenne. Ez is képvisel egy olyan értéket, mintha pénzt nyújtanánk. Van-e kérdés? Két javaslat született, az egyik az a gondnoknak a költsön adása volna. Aki ezt tudja támogatni, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2013. (XI. 27.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület igazgatója kérelmére a dabasi Halász Jenő Kúria felújítására felajánlja a Tolnay Lajos Általános Iskola gondnokának segítő szakmai munkáját 30 munkanapra abban az időszakban, amikor a munkájára szükség lenne. dr. Gál Imre polgármester: Másik pedig a képviselő asszony által javasolt Ft-os támogatás lenne, aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 202/2013. (XI. 27.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület igazgatója kérelmére Ft támogatási összeget adományoz a dabasi Halász Jenő Kúria felújítására. 6

7 Baranyi Béla tankerületi igazgató megköszönve a Képviselő-testület támogatását kimegy a teremből. 4. Az idegenforgalmi adóról szóló 13/2007. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok tárgyalták a napirendet, és egyhangúan támogatták a rendelet módosítását. Túl nagy változásokat a rendeletmódosítás nem tartalmaz, törvényváltozás miatt volt rá szükség. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, aki támogatja a rendelet módosítást az előterjesztésnek megfelelően, az kérem kézfeltartással jelezze. tartózkodás nélkül az idegenforgalmi adóról szóló13/2007. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi módosító rendeletet alkotja. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 13/2007. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról - A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza - 5. A helyi szervezetek támogatásáról 22/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása dr. Gál Imre polgármester: Az időközben bevezetett jogszabály-változásoknak megfelelően nekünk is pontosítani és módosítani szükséges a helyi rendeletünket. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezetnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. 75. (1) bekezdésben megállapított kötelezettség teljesítését igazoló beszámolóját, valamint a beszámoló benyújtását igazoló bizonylatot, illetve az alapító okiratát is. Erről szólna a módosítás, aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. tartózkodás nélkül a helyi szervezetek támogatásáról szóló 22/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi módosító rendeletet alkotja. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a helyi szervezetek támogatásáról szóló 22/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról - A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza - 7

8 6. napirend: A helyi önkormányzatra vonatkozó évi éves belső ellenőrzési munkaterv elfogadása dr. Gál Imre polgármester: Egyhangúlag fogadták el a munkatervet a bizottságok. Van-e valakinek észrevétele, kérdése? Amennyiben nincs akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a következő évi belső ellenőrzési munkatervet elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2013. (XI. 27.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatra vonatkozó évi éves belső ellenőrzési munkatervet az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 7. napirend: A Pest Megyei Kormányhivataltól érkezett, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a törvényességi észrevételre 30 napon belül választ kell adni, ezért kellett a napirendet behoznom az ülésre. Arról is beszéltünk az ülésen, hogy december 12-én lesz az utolsó ülésünk, és akkorra már egy konkrét szerződés-tervezetről tudnunk majd beszélni a hulladékgazdálkodás kapcsán. Van egy határozati javaslatunk, hogy a jelenlegi Remondis Kft-vel kívánjuk a hulladékgazdálkodást továbbra is ellátni. Bizottságok támogatták ezt azzal, hogy a részletes szerződés-tervezet aláírás előtt a testület elé kerüljön megtárgyalásra a decemberi testületi ülésen. Aki ezt eltudja fogadni, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 204/2013. (XI. 27.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy Inárcs közigazgatási határain belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást január 1- jétől a Remondis-OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján kívánja ellátni. 8

9 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal történt tárgyalások alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetét a december 12-i ülésre terjessze be. 8. napirend: Stöckler Virág önkormányzati lakásbérlet iránti kérelmének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: A bizottságok ezt a kérelmet is egyhangúan támogatták. Valószínű, hogy csak nyárig lesz szükség az albérletre, de a kérelem egy évre szól, hiszen nem tudni mi fordulhat elő egy építkezés során. Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs. akkor szavazásra bocsátom. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 205/2013. (XI. 27.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Inárcs Rákóczi út 3/B. szám alatti földszinti önkormányzati bérlakás bérlőjeként jelöli ki Stöckler Virág köztisztviselőt, a Polgármesteri Hivatal dolgozóját november 1-jétől október 31-ig terjedő időszakra. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés aláírásával. 9. napirend: Az Inárcsi Tájház vonatkozásában a Generál Centrál Kft. pótmunkálataira vonatkozó szerződés megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre kerül.) dr. Gál Imre polgármester: Díjkülönbözetről van itt szó. Vannak bizonyos elmaradó munkák, illetve olyan munkák, amelyek menet közben derültek ki, pl. áthidaló nem volt a nyílászáró felett és ezek miatt plusz költségek jelentkeztek. Összesen bruttó Ft-ról van szó. A bizottságok egyhangúan támogatták, van-e kérdés? Amennyiben nincs aki elfogadja az utómunkálatokra a bruttó Ft-ot, az kérem kézfeltartással jelezze. 9

10 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 206/2013. (XI. 27.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Inárcsi Tájház vonatkozásában a Generál Centrál Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.) pótmunkálatainak elvégzésére bruttó Ft kifizetését engedélyezi, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával. 10. napirend: A Polgárok Inárcs Községért Egyesület kérelmének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok egyhangúan elfogadásra javasolták Ft-ról van szó az immáron már hagyománnyá váló Erdei Mikulás Ünnepség megrendezése vonatkozásában. Arra vigyáznunk kell, hogy a civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletünkkel nem szabad ellentmondásba kerülni. Nem támogatási formáról kell beszélni és nem készpénzről van szó, hanem az önkormányzat elszámolható költségek, számlák tekintetében ad segítséget. Aki ezt elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2013. (XI. 27.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárok Inárcs Községért Egyesület által december 7-én megrendezésre kerülő Erdei Mikulás Ünnepség elszámolható költségeihez Ft-ig terjedő összeghatárig hozzájárul. 11. napirend: Radics Hermina kérelmének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Az összevont bizottság azt javasolta, hogy amennyiben a saját részét a költségeknek vállalja, nevezetesen a tetőlécet és a szigetelő fóliát megvásárolja Radics Hermina, abban az esetben az önkormányzat a Tájháznál keletkezett használt cserepet és tetőgerendát odaadja. Zámbó Istvánné képviselő: Ki fogja ezt leellenőrizni? dr. Gál Imre polgármester: Talapka Gábor fogja. Mióta elterjedt, hogy úgy néz ki támogatást fognak kapni, azóta többen is megkerestek hasonló kéréssel. Amennyiben nincs 10

11 kérdés szavazhatunk. Aki elfogadja, hogy amennyiben a kérelmező a saját forrást hozzáteszi abban az esetben az önkormányzat odaadja a Tájház vonatkozásában megmaradó tető gerendát és cserepet, aki ezt támogatja kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2013. (XI. 27.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Radics Hermina kérelme alapján a Tájház bontása során megmaradt tetőgerendát és tetőcserepet biztosítja a részére, abban az esetben amennyiben önerőként a tetőlécet és a fóliát megvásárolják. 12. napirend: Az E-Builder Kft. késedelmi kamatkövetelésének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Tárgyalták a bizottságok és támogatták egyhangúan. Bizottsági ülésen már elmondtam, hogy ebben a követelésben gyakorlatilag van jogos rész és van olyan is amit én indokolatlannak tartok. Összességében az önrész tekintetében több mint 11 milliót nyertünk azzal, hogy az önrészt megpályáztuk ezért egyidejűleg az elszámolást nem tudtuk beadni. Ennyi idővel csúsztak a dolgok amíg az elbírálás megszületett az önrészre. Én erre érvényesnek tartom a dolgot, de vannak olyanok is amelyek nem az önkormányzat hibájából keletkeztek, ezért is szeretnénk tárgyalni az összegről. Bizottsági ülésen Ft-ot javasoltam, hogy akkora összegű ajánlatot tegyünk a tárgyalások során. Bizottságok ezt a javaslatot támogatták. Van- kérdés? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki elfogadja, hogy Ft-ot ajánljunk fel a tárgyalások során, kérem kézfeltartással jelezze. Decemberi testületi ülésen a tárgyalásról már be tudok számolni. Aki ezt elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 209/2013. (XI. 27.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az E-Builder Kft. (1094 Budapest, Páva u. 5.) iskola-energetikai beruházás számlaösszegének késedelmes megfizetése miatti kamatkövetelését megtárgyalta és a társaság részére Ft összegű kamat kifizetését ajánlja fel. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjével és jogi képviselőjével a fenti határozatot közölje és amennyiben elfogadják az ajánlatot, az erre vonatkozó megállapodást kösse meg és a kamat összegét fizesse ki. 11

12 13. napirend: Döntés az Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése című pályázat benyújtásáról (Az előterjesztés az összevont bizottsági ülésen került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: Ezt is egyhangúan támogatták a bizottságok. 100%-os bruttó pályázati támogatásról van szó. Ma délelőtt folyamán az önkormányzati rendszergazdával egyeztettünk. Kértünk árajánlatot a technikai eszközökre és mi az amit a rendszerünk elbír, illetve milyen fejlesztések szükségesek még. Egy konkrét árajánlatot kértünk a számítástechnikai rendszerre, illetve a helyi hálózat kiépítésére, illetve megpróbálnánk pl. a fénymásolót nem bérleti jogviszonyban működtetni, hanem pályázati pénzből sajátot vásárolni. Amennyiben más kérdés nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki támogatja, hogy elinduljunk ezen a pályázaton, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 210/2013. (XI. 27.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése című, KMOP kódszámú pályázati felhívás alapján, és felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati dokumentáció elkészítéséről és benyújtásáról. Határidő december napirend: Az Inárcsi Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés szóban történik polgármester dr. Gál Imre polgármester: Polgárőrség szeretne pályázaton indulni és ehhez a Képviselőtestület támogatása is szükséges. Az összevont ülésen a bizottságok támogatták. Azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy hétfőn megnyitották ezt a pályázatot, és hétfő este már be is zárták. Volt már arra példa, hogy bezárták a pályázati felületet, majd újra kinyitották. Kohári úr már az országos polgárőr szövetséghez is ment információért, aki szintén ezzel biztatta. Ennek reményében szükséges lenne a testületi határozat és Kohári László kérte, szeretnék ha a testület támogatná az egyesületet a pályázaton való induláson. Aki támogatja, hogy az egyesület induljon a pályázaton, nekünk csak a támogató nyilatkozatot kell aláírni, más kötelezettség vállalással ez nem járna, kérem kézfeltartással jelezze. 12

13 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2013. (XI. 27.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Inárcsi Polgárőr Egyesületet az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése egyéb szolgáltatás ellátásához című pályázaton induljon. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogató nyilatkozatot írja alá. NAPIREND UTÁN dr. Gál Imre polgármester: Szeretném mondani, hogy a hétfői nap folyamán dr. Péter Klára háziorvos leírta, hogy háziorvosi praxist szeretné visszaadni. Menet közben kiderült, hogy az OEP felé is elküldte. Ma délután leültünk beszélgetni a doktornővel, aki akkor is megerősítette, hogy december 31-ével be szeretné fejezni a háziorvosi munkáját. Gyakorlatilag nem erről szól a történet, és felhívtuk a figyelmét a szerződés felbontása vonatkozásában, hogy 90 napos felmondási idő van és addig szolgáltatnia kell. Ma délután is azt mondta, hogy szándéka végleges. A doktornő kérte, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében és keressünk háziorvost, akivel szerződést tudunk kötni. Gyermekorvos van Inárcson, Alsónémedibe jár át dolgozni. Vele fel fogjuk venni a kapcsolatot. A doktornővel tárgyaltunk az épület vonatkozásában is. Pillanatnyilag most itt tartunk, majd meglátjuk. Ezzel kapcsolatosan csak arra a dologra szeretnék utalni, hogy vannak dolgok amelyek tanulságképpen szolgálnak, a következő döntéseinkhez. Amikor több éve elég olcsón át lett adva az ingatlan és eltelt tizenegy néhány év és abba a helyzetbe kerültünk, hogy amennyiben nem tudunk megegyezni, mert nagyon sok pénzt kér a doktornő az épületért még az is lehetséges új épületet kell felépíteni. Nyílván aki messzebbről fog idejönni, annak lakást kell biztosítani. Az a lényeg, hogy ezt a dolgot el kell indítanunk és keresnünk kell azt, aki a praxist át tudja majd venni. Minden lehetőséget meg fogunk ragadni és hirdetni fogjuk. Faldina Ágnes képviselő: Én azt szeretném ha egy nagyon jó szaktudású orvos jönne ide háziorvosnak. Lénárd Imre: Én szeretném mondani a kommunális adóval kapcsolatban, hogy a testület csökkenthetné az adót és évi Ft-ról levihetné Ft-ra. A lakosságnak ez is sokat számítana. Én ezt javaslom megfontolásra. Kisebb települések vonatkozásában a lakók általában évi Ft alatti adót fizetnek be. dr. Gál Imre polgármester: Több hozzászólás nem lévén mindenkinek megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom 18 óra 20 perckor. 13

14 k.m.f. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Zámbó Istvánné képviselő jkv. hit. Faldina Ágnes képviselő jkv. hit. 14

15 JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETE Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 13/2007. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Inárcs Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az idegenforgalmi adóról szóló 13/2007. (XI. 29.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja: 1. A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) a 18. évét be nem töltött magánszemély 2. A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély A Rendelet 2. (5) bekezdéssel egészül ki: 3. (5) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából eltöltő egyházi személy. 4. A Rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Az adó beszedésére kötelezett: 15

16 (1) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, (2) szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 5. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, november 28. Göndör Ákos jegyző 16

17 Inárcs Nagyközség Önkormányzatának 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a helyi szervezetek támogatásáról szóló 22/2007. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 42. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, valamint a 6. a) pontjában foglalt rendelkezések figyelembevételével a helyi szervezetek támogatásáról szóló 22/2007. (XII.20.) rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 5. (2) bekezdése az alábbi f) és g) pontokkal egészül ki: (2) A pályázatnak tartalmaznia kell legalább: a) a pályázó adatait (nevét, székhelyének címét, számlaszámát), b) a bejegyzési okirat másolatát, c) azokat a feladatokat, melyeket közcélú tevékenységként az adott évben el kíván látni, d) a c) pontban meghatározott tevékenységek várható pénzügyi kiadásait, és az Önkormányzattól igényelt pénzügyi támogatás összegét, ütemezését, e) a c) pontban meghatározott tevékenység végzéséért felelős személy megnevezését, elérhetőségét. f) a pályázó szervezetnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. 75. (1) bekezdésben megállapított kötelezettség teljesítését igazoló beszámolóját, valamint a beszámoló benyújtását igazoló bizonylatot. g) a pályázó szervezet létesítő/alapító okiratát. 2. Záró rendelkezések (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (2) A R. jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályukban maradnak. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, november 28. Göndör Ákos jegyző 17

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2011. 04. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-18/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 10. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-57/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. Időpontja: 2013. november 11. 19:05 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr. Fábián

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 02. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-9/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 07. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-22/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2011. 11. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-43/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 24/2015. (III. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány a hagyományokra építő aktív

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat:

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat: JEGYZŐKÖNYV 10 015-36/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 30-án de. 11,30 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 18/2015.(XII.30.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 21-én megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 21-én megtartott soron kívüli ülésén. 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 21-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-13/2012/JT. 147-158/2012. sz. határozat 17-20 /2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 26/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Megjelent képviselők: Toldi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. december 16-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. december 16-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. december 16-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 16/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 17/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 18/2015.(XII.17.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2015. 08. 26 Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 1819-6/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. november 25-én, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyilvános üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20. napján 16.30 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 12. 15. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 258-47/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 7601-9/2008. JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról.

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2013. március 29-én 8.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Mezey Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 12-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án megtartott üléséről. 2

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 2-1/ 2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 2/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 11. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2009. 08. 12. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 678-27/2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-én 14.00 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-i rendes ülésén, a Polgármesteri Hivatal régi épületének tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. május 18-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Haszon Zsolt Kalmár Lajos Somogyi

Részletesebben

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra 1 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2013. szeptember 19. napján 17 óra 30 perckor, Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 22-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének 200-2/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2008. (I.31.) Önkormányzat rendelet Nagyrév Község Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 11/1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Önkormányzat hivatali

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben