INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: 70-18/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 27. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: /2011. (IV. 27.) Kt. hat. Rendeletek száma: 5-8/2011. (IV. 28.) Inárcs Ör. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Bolvári Mihály alpolgármester, Balogh Ferenc képviselő, Faldina Ágnes képviselő, Sallai János képviselő, Sebján György képviselő, Zámbó Istvánné képviselő (összesen 7 fő). Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester Tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző, Majercsik Ferenc CKÖ elnök, További jelenlévők: Ádámku Ottóné pénzügyi és gazd. csop. vez., Nyitrai Attila iskolaigazgató, Velikóvszki Zoltán IHB tag, Talapka Gábor Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kohári László polgárőrség elnöke, Talapka Gergő, Sebján Emese Dabas Tv szerkesztője, Gyulay Tamás. NAPIREND: évi zárszámadás elfogadása évi pénzmaradvány elszámolása 3. Inárcs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/1999. (VII. 28.) rendelet átfogó módosításának megtárgyalása (II. forduló) 4. Inárcs Község Önkormányzata a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendeletének a módosítása 5. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelettervezet megtárgyalása 6. Összefoglaló jelentés a évi belső ellenőrzés megállapításairól 7. Beszámoló a évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről 8. KEOP pályázat műszaki ellenőrzésére beérkezett árajánlatokról döntés 2

3 9. KEOP pályázat kivitelezési tervére beérkezett árajánlatokról döntés 10. Hársfa utca telekhatár rendezése 11. Pest Megyei Rendőr- Főkapitányság vezetője által küldött tájékoztató megtárgyalása 12. Csontos József református lelkész kérelmének megtárgyalása 13. LAKTO Kft. kérelmének megtárgyalása 14. Bartuszek Zsolt kérelmének megtárgyalása 15. Árajánlat a KEOP pályázat épületenergetikai felújításának építész tervezési munkáira 16. Megújuló energiahordozó felhasználás növelése KMOP című pályázat megtárgyalása 17. Faragó Attila Aeroking repülősport egyesület elnöke által beadott kérelem elbírálása 18. Árajánlat a Művelődési Ház udvarának burkolására 19. SZIN Egyesület kérelmének a megtárgyalása ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN TÁRGYALT NAPIRENDEK: 1. Lakatos János fellebbezésének elbírálása 2. Fajka József kérelmének a megtárgyalása 3. Inárcsi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának megállapítása 4. Önkormányzati telekvásárlás vonatkozásában döntés (Jelenléti ívet, a meghívót, az előterjesztéseket, és a rendeleteket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) dr. Gál Imre polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit, képviselőtársaimat és a megjelent érdeklődőket is a képviselő-testületi ülésen. A meghívóhoz képest megszaporodtak a napirendi pontok. A kiküldött napirendhez képest szeretném ha napirendre tűznénk az árajánlatot a KEOP pályázat épületenergetikai felújításának építész tervezési munkáira, a megújuló energiahordozó felhasználás növelése KMOP című pályázat benyújtásáról való döntést, Lakatos János fellebbezésének elbírálását, Faragó Attila Aeroking repülősport egyesület elnöke által beadott kérelem elbírálását, Fajka József kérelmének megtárgyalását, árajánlat a Művelődési Ház udvarának burkolására, továbbá a Funting Ügyvédi Iroda megbízási szerződés tervezetének megtárgyalását. Ingatlan vásárlás vonatkozásában is lenne még napirend, illetve a SZIN Egyesület kérelmének a megtárgyalása 3

4 lenne, amihez szintén Képviselő-testületi döntés szükséges. Kérdezném, hogy van-e még valakinek javaslata napirend felvételére, vagy módosításra? Balogh Ferenc képviselő: Egyebekben szeretnék szót kérni. Zámbó Istvánné képviselő: Szintén az egyebekben szeretnék szót kérni. dr. Gál Imre polgármester: Az önkormányzat gazdasági programjának megtárgyalása napirend vonatkozásában szeretném javasolni, hogy amennyiben egyetértenek a képviselőtársaim, akkor ezt szeretném egy önálló képviselő-testületi ülés keretében megtárgyalni, egyetlen napirendi pontként, jövő hét kedden 17 órakor. Aki ezekkel a napirendekkel egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat kiegészítve az új napirendekkel, jegyzőkönyv-vezetőnek Róth Jánosnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Zámbó Istvánné és Faldina Ágnes képviselőket választja meg. dr. Gál Imre polgármester: Még egy ügyrendi javaslatom lenne a napirendekkel kapcsolatosan. A felvett napirendi pontok közül a 9, 19 és a 23-ik, amit javasolnék és az ingatlan ügyet is zárt ülésen szeretném ha tárgyalnánk. Törvényi felhatalmazás is van erre, mert az egyikben szociális ügyben kell döntenünk a másik három pedig önkormányzati érdekekkel kapcsolatos. Aki egyetért azzal, hogy ezt a három napirendet zárt ülés keretében tárgyaljuk, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 12. (4) bekezdésének a) és b) pontja alapján zárt ülést rendel el Lakatos János fellebbezésének elbírálása, Fajka József kérelmének a megtárgyalása, Inárcsi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának megállapítása, Önkormányzati telekvásárlásról szóló döntés napirendek megtárgyalása vonatkozásában. 4

5 NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA 1. napirend: évi zárszámadás elfogadása dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok tárgyalták. Van-e ezzel kapcsolatosan hozzászólás, vélemény, kérdés? Zámbó Istvánné képviselő: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta. dr. Gál Imre polgármester: Ha jól tudom akkor az integrált hatáskörű bizottság is. Amennyiben nincs több kérdés, akkor szavazásra bocsátom. Aki a rendelettervezetet elfogadásra javasolja és egyetért vele, a évi költségvetés végrehajtásával, a zárszámadással, az kérem kézfelemeléssel jelezze. tartózkodás nélkül a évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 28.) zárszámadási rendelete Az Önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról. (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 2. napirend: évi pénzmaradvány elszámolása dr. Gál Imre polgármester: Ezt a napirendet is tárgyalta mind a kettő bizottság. Van-e kiegészítés, kérdés ezzel kapcsolatosan? Zámbó Istvánné képviselő: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta. Balogh Ferenc képviselő: Az Integrált Hatáskörű bizottság is elfogadásra javasolta. dr. Gál Imre polgármester: Amennyiben nincs egyéb kérdés, aki a évi pénzmaradványt elfogadja a határozati javaslatnak megfelelően, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2011. (IV. 27.) Kt. határozata 5

6 Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csökkenti a évi előirányzat bevételi és kiadási oldalát a helyesbített pénzmaradvány összegével ezer forinttal. A helyesbített pénzmaradvány az alábbiak szerint alakul: Helyesbített pénzmaradvány ezer forint. Kötelezettséggel terhelt kiadások: ezer forint. Felosztható pénzmaradvány: 0. forint A év módosított pénzmaradványát ezer Ft-tal jóváhagyja. 3. napirend: Inárcs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/1999. (VII. 28.) rendelet átfogó módosításának megtárgyalása (II. forduló) dr. Gál Imre polgármester: Mind a két bizottság tárgyalta a rendeletet kétlépcsős tárgyalásban. Balogh Ferenc képviselő: Az összevont bizottsági ülésen tárgyaltuk és módosítással javasoljuk elfogadásra. Pár kiegészítést tettünk, ebben kérném most a jegyző úr segítségét. Göndör Ákos jegyző: Legutóbbi ülésen kérés volt, hogy legyen szankcionálva az új SZMSZben az a mulasztás, amikor egy bizottsági vagy képviselő tag nem jelenik meg az ülésen. Én a bizottsági ülésen elmondtam, hogy a legtöbb település ezt nem az SZMSZ-ben szabályozza, hanem a képviselői tiszteletdíjról szóló helyi rendeletben és ez oda is illik. Ezt tehát az SZMSZ nem tartalmazza. Jövő hónapban vagy azt követően felvesszük napirendre a tiszteletdíjról szóló rendeletünk módosítását. Ezt hatályon kívül helyezzük és az SZMSZ-el összhangba téve új rendeletettervezetet készítünk elő. Az új már ott tartalmazni fogja ezt a szankciót, ami a bizottsági és a legutóbbi képviselő-testületi ülésen kérés volt. Balogh Ferenc képviselő: Azt is elmondtad, hogy azért nincs benne a bizottsági ülések menete esetleges előterjesztések benyújtásának részletezése, mert azt konkrétan az Ötv. szabályozza. Beszéltünk arról is, hogy a bizottsági ülésekről jegyzőkönyv készül, de ez nem lesz elküldve a kormányhivatalba. Göndör Ákos jegyző: Ez a bekezdés, kikerült. Volt még a civil szervezetek kérdése, hogy mely szervezetek kapjanak tanácskozási jogot a képviselő-testületi és bizottsági ülésen. Itt annyiban maradtunk, hogy bármely civil szervezet, aki bejegyzett és bejelentkezik az önkormányzatnál, hogy igényt tart a képviselő-testületi ülések anyagára, élhet azzal a jogával is, hogy tanácskozási joggal részt vesz az üléseken. Ez tehát előzetes kéréstől függ. Jelenleg nincs olyan civil szervezet, akit tartalmazna ez a rendelettervezet. Ezek voltak azok a módosítások, amelyek bekerültek a második forduló rendelettervezetébe. Ezt még kiegészítettük a bizottságok feladat és hatásköréről szóló melléklettel a korábbi hatályos SZMSZ figyelembe vételével, és egyéb szempontoknak megfelelően. Ez a rendelet 6

7 elfogadásra alkalmas azokkal a kiegészítésekkel, amit elmondtam. Egy dolog lesz, ami ezt még kiegészíti, a rendeletnek a függeléke kell, hogy legyen majd a polgármesteri hivatal SZMSZ-e. Korábban ügyrendnek hívták a működési szabályokat tartalmazó szabályozót, de az új törvényi módosítások kapcsán az önkormányzat SZMSZ-ének a függeléke kell, hogy legyen a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Ez nem jelent rendeletmódosítást, mert a függelék nem része a jogszabálynak és azt utólag Képviselőtestület határozattal tudja elfogadni. Legkésőbb augusztusra elő fogjuk készíteni és a képviselő-testület elé fogjuk terjeszteni. Balogh Ferenc képviselő: Az összevont ülésen a bizottságok elfogadásra javasolták. dr. Gál Imre polgármester: Kérdés, hozzászólás? Aki elfogadásra javasolja a jegyző úrtól elhangzott kiegészítésekkel együtt a Szervezeti és Működési Szabályzatot, az kérem kézfelemeléssel jelezze. tartózkodás nélkül a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 4. napirend: Inárcs Község Önkormányzata a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendeletének a módosítása Göndör Ákos jegyző: A mikrotérségi társulás kapcsán van szükség az előterjesztés elfogadására. Arról szól a rendelettervezet, hogy az önkormányzat a szociális alapellátásokat a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatával láttatja el. Ezt korábban nem tartalmazta a szociális rendeletünk és időközben a Dabasi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Társult Önkormányzatok Együttsegítő Szolgálatainál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendeletét. Erre a rendeletre történik hivatkozás a mi szociális rendeletünkben tekintettel arra, hogy a társulási megállapodás alapján ezeket az alapellátásokat az Együttsegítő Szolgálat látja el. A Dabasi Önkormányzatnak van hatásköre a rendelet megalkotására és ez a rendelet megszületett, amelyben szabályozva vannak a részletek a szociális ellátásokra vonatkozóan. Emiatt kell a mi rendeletünket is módosítani. Másik pedig az étkeztetés biztosítása kapcsán szintén az Együttsegítő Szolgálat hatáskörébe tartozik a szociális előfeltételeinek a megállapítása és ez így van a jogszabályban is. Ez korábban a szociális bizottság hatásköre volt, de ez át kell, hogy kerüljön az Együtt Segítőszolgálatokhoz és a szolgálat vezetője állapítja meg ezt egyedi határozattal, ami így törvényes. Ez miatt is kellett módosítani a rendeletünket. Ez a két fő szabályozási szempont, ami miatt a rendeletünket módosítani szükséges. dr. Gál Imre polgármester: Van-e esetleg kérdés, egyéb kiegészítés? 7

8 Faldina Ágnes képviselő: A szociális bizottság elfogadásra javasolta a rendeletet. Zámbó Istvánné képviselő: A pénzügyi bizottság is elfogadásra javasolta. Balogh Ferenc képviselő: Az integrált hatáskörű bizottság is elfogadásra javasolta. dr. Gál Imre polgármester: Szavazásra bocsájtom. Aki az előterjesztésben szereplő rendelettervezet módosítást támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. tartózkodás nélkül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendeletét, az alábbiak szerint módosítja: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendeletének módosítása (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 5. napirend: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelettervezet megtárgyalása Göndör Ákos jegyző: A rendelet elfogadása amiatt szükséges, mert új felhatalmazást kapott az anyakönyvi szolgáltatások ellátásáról szóló törvényerejű rendelet alapján az önkormányzat Képviselő-testülete, amelyben szabályoznia kell a külső házasságkötéssel kapcsolatos helyi viszonyokra vonatkozó alapszabályokat. Egyrészt a házasságkötésre vonatkozó szabályok szigorodtak az anyakönyv biztonságának előfeltétele miatt, másrészt itt anomáliák voltak az anyakönyvvezetők külső házasságkötésben történő részvétele miatt, mert nem volt egységes szabályozás erre vonatkozóan és egy új paragrafus került a törvényerejű rendeletbe, ami ezt egyértelműen leszabályozza, hogy ki mikor és milyen feltételek között köthet külső helyszínen házasságot. A jegyző egyedi határozatához van ez kötve aki megállapítja, hogy ezek a feltételek fennállnak-e vagy sem. Amennyiben igen, akkor határozatával jóváhagyja a külső házasságkötést a megadott időpontban és helyszínen, amennyiben nem, akkor pedig el kell utasítani. Egyrészt ezeket a szabályokat tartalmazza a rendelettervezet, másrészt pedig a törvénymódosítás kitért arra, hogy a hivatali munkaidőn kívül történt szolgáltatásért, ami egyrészt többletfeladat, és munkaidőn túl végzett munka, jár a köztisztviselőnek a szabadidő és amennyiben nem kéri ennek a kiadását, akkor ezt köteles az önkormányzat pénzben megváltani. Erről a pénzösszegről kell dönteni a rendeletben, mert a települések között igencsak eltér a szabályozás. Mi próbáltuk kihúzni a méregfogát ennek a szabályozásnak és a 4. -ban van egy mondat erre vonatkozóan, a pénzbeli megváltásra, ami úgy hangzik, hogy ha az anyakönyvvezető a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kéri, abban az esetben az anyakönyvvezetőt a kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos összege illeti meg.. Ez azt jelenti, ha három órát töltött munkával szombati napon, akkor a három óra után járó illetménynek megfelelő összeg az az összeg, amit ki kell fizetni duplán, mert a szombati nap után a törvény szerint ez jár. A 3. pedig arról szól, előírja az új törvénymódosítás, hogy arról is rendeletet kell alkotni helyben, hogy az önkormányzat mekkora összeget kíván 8

9 beszedni a házasulóktól a külső házasságkötés és egyébként házasságkötéssel összefüggésben, a felmerült költségek megtérülése miatt. Az a lényeg, hogy nekünk meg kell venni az anyakönyvet, ami Ft, gyertyát és az oklevelet. Ez nem házasságadó, mert itt a tanácskozó teremben a házasságkötés továbbra is bármikor ingyenes. Fontos még, hogy vasárnapi nap és nemzeti ünnepen nem lehet esküvő, ez törvényileg kizárt. Ez nagyon fontos érvényességi feltétel, vagyis hétköznapokon és szombaton lehet házasságot kötni. Nincs mérlegelési jogkörünk, mert az anyakönyvvezetőnek a szabadidejét, azt ki kell fizetni, erre törvény van, de nyilván az eltöltött órák számának megfelelően fogjuk ezt kifizetni. A külső házasságkötések után az előterjesztésnek megfelelően bruttó Ft az, amit kérnénk minden egyes házasságkötés címszó alatt, ami azt jelenti, hogy ami házasság nem itt a teremben köttetik, az Ft-ba fog kerülni. Ebben nincs benne az anyakönyvvezetőnek a kiszállítási díja, mert a törvény szerint a házasulandóknak kell biztosítani az anyakönyv biztonságát, az anyakönyvvezető és az anyakönyv kiszállítását a hivatal hivatalos helységéből, a külső házasságkötés helyszínére. Anyakönyvre vigyázni kell, mert ebből csak egy van, és ez képezi a bizonyítékát a házasságnak, ez az ami nem pótolható. A Ft fedezi az anyakönyvvezető költségeit, ami felmerül a külső házasságkötés helyszínével kapcsolatosan, az önkormányzat által megelőlegezett díjat. Ez az amiről a rendelet szól, illetve van Inárcson még egy extrém irányzat ami újnak számít, hogy éjjel egy órakor is lehessen esküvőt kötni. Ez a ti dolgotok megítélni, hogy konzervatív irányzatot képviselünk és hagyjuk ezt, én arra tettem javaslatot, hogy legyen az eddig kialakult nézet szerint órakor vége az esküvőnek. Ez eddig négy külső házasságkötő helyszínnek megfelelő volt, és elég nagy a forgalom itt Inárcson. 98% nem inárcsi volt, mégis megfelelt nekik eddig a fél nyolc. Nem hiszem, hogy ebbe bele kellene menni. Ha van javaslatotok ennek megváltoztatására, akkor mondjátok. Ezek voltak a főbb sarkalatos részei a rendeletnek. Ha van kérdés, válaszolok. A jogszabály szövegét pedig ki fogom küldeni az érintetteteknek. Képviselő-testület tagjai kérdéseket tesznek fel, amire jegyző úr válaszol. dr. Gál Imre polgármester: Van-e még további kérdés? Aki egyetért a rendelettervezettel, az kérem kézfelemeléssel jelezze. tartózkodás nélkül az anyakönyvi eljárás egyes díjairól az alábbi rendeletet alkotja: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 6. napirend: Összefoglaló jelentés a évi belső ellenőrzés megállapításairól Balogh Ferenc képviselő: Az összevont bizottsági ülésen mind a két bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta a beszámolót. 9

10 dr. Gál Imre polgármester: Amennyiben kérdés, kiegészítés nincsen, aki elfogadja a évi belső ellenőrzés megállapításairól szóló jelentést az előterjesztésnek megfelelően, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzés megállapításairól szóló jelentést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 7. napirend: Beszámoló a évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről dr. Gál Imre polgármester: Itt az előterjesztő a jegyző úr és éves kötelező beszámolóról van szó. Kívánod az előterjesztést kiegészíteni? Göndör Ákos jegyző: Nem kívánom, de ha van kérdés, szívesen válaszolok. A gyámügyi előadó és a gyermekjóléti szolgálat közösen készítette el a beszámolót. Minden részletre kitér a beszámoló. Komoly hatósági ügyek vannak ezen a területen, amelyek nem tűrnek halasztást és én maximálisan meg vagyok elégedve az ügyintézőkkel. dr. Gál Imre polgármester: Van még kérdés hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk. Aki az előterjesztésben lévő beszámolót elfogadja, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében - a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról szóló évi beszámolót. A Képviselő-testület elfogadja Inárcs Község Önkormányzat évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi, valamint a gyámhatóság tevékenységéről szóló értékelést. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. Felelős: Göndör Ákos jegyző 8. napirend: KEOP pályázat műszaki ellenőrzésére beérkezett árajánlatokról döntés 10

11 dr. Gál Imre polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a három árajánlatot és a bizottságok is tárgyalták. Balogh Ferenc képviselő: Az összevont bizottsági ülésen egyhangúan a CIVIUM kft-é árajánlatát javasoljuk elfogadásra. dr. Gál Imre polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, szavazzunk. Aki egyetért, azzal, hogy a bizottságok javaslatának megfelelően a KEOP pályázat műszaki ellenőrzésére beérkezett árajánlatok vonatkozásában a CIVIUM Kft. árajánlatát fogadjuk el, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP pályázat műszaki ellenőrzésére beérkezett árajánlatok vonatkozásában a CIVIUM Építőipari és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Frangepán sétány 3. fszt. 6.) bruttó Ft összegű árajánlatát fogadja el. 9. napirend: KEOP pályázat kivitelezési tervére beérkezett árajánlatokról döntés dr. Gál Imre polgármester: Ezt a napirendet is tárgyalták a bizottságok. Van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatosan? Balogh Ferenc képviselő: A napirend vonatkozásában mind a két bizottsága egyhangúan a Horváth és Társa Kft-ét javasolja. dr. Gál Imre polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért a bizottságok javaslatával a Horváth és Társa Kft-vel, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP pályázat kivitelezési tervére beérkezett árajánlatok vonatkozásában a Horváth és Társa Kft. (5301 Karcag Pf. 50.) Ft+ 25% Áfa összegű árajánlatát fogadja el. 11

12 10. napirend: Hársfa utca telekhatár rendezése dr. Gál Imre polgármester: Képviselőtársaim látják az előterjesztésben, hogy szerepel a térképvázlat. Sikerült megegyezni az ingatlan tulajdonossal, másrészt pedig a felajánlott területek alapján áthelyezésre kerültek a kerítések. Van-e kérdés, hozzászólás mielőtt szavaztatnék? Amennyiben nincs, aki el tudja fogadni a Hársfa utca telekhatár rendezését az előterjesztésnek megfelelően, az kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 29/2011. számú változási vázrajzban foglaltaknak megfelelően a 1137/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak felajánlja megvételre a 1137/24 hrsz-ú Hársfa utcából megosztásra kerülő és a 1137/4 hrsz-ú telekhez csatolandó, 68 m 2 nagyságú, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő területrészt. A képviselő-testület a vételárat 3000,- Ft.+Áfa/m 2 összegben állapítja meg azzal, hogy a telekalakítás költségeit (vázrajz költsége + igazgatási szolgáltatási díj) az önkormányzat, az ügyvédi és a tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos költségeket a vevő viseli. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és a földhivatali eljárás lefolytatására. 11. napirend: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által küldött tájékoztató megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: A megbízott rendőrkapitányúr személyére vonatkozóan kérték az önkormányzat állásfoglalását. Bizottságok tárgyalták, aki egyetért a bizottságok döntésével, az kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2011. (IV. 27.) Kt. határozata 12

13 Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőr- Főkapitányság vezetője által küldött tájékoztató alapján javasolja és támogatja Kocsis István kinevezését a Dabasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének. 12. napirend: Csontos József református lelkész kérelmének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Ezt a napirendet is tárgyalta a bizottság. Korábbi években is támogattuk a nyári kirándulást. A kérelemben az szerepel, hogy 45 fős busz bérleti díjában támogassa az önkormányzat a református egyházközséget. Bizottsági ülésen egy olyan javaslat született, hogy tekintettel arra, hogy konkrét összeg nem került megnevezésre abban maradtunk, hogy az a határozati javaslat kerül a testület elé, hogy támogatjuk oly módon, hogy a buszt igyekszünk megszervezni és annak a költségeit pedig állni. Van-e más javaslat vagy kiegészítés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Aki a bizottság által felvetett módosító javaslattal egyetért, kérem szavazzon. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csontos József református lelkész kérelmét úgy támogatja, hogy az önkormányzat biztosítja a budapesti kirándulásra a kért buszt és finanszírozza a busszal kapcsolatos költségeket. 13. napirend: LAKTO Kft. kérelmének megtárgyalása Balogh Ferenc képviselő: Összevont bizottsági ülésen tárgyalták a bizottságok és jegyző úr felajánlotta, hogy mielőtt döntenénk, ebben egyeztet még a kft képviselőjével. Kérdezném, hogy hogyan sikerült a tárgyalás? Göndör Ákos jegyző: Nem sikerült egyeztetnem az ügyvezető úrral. Én javasolnám a területalapú támogatás összegében megállapítani a bérleti díjat és vagy elfogadja, vagy pedig nem Ft van megállapítva hektáronként erre a területre, ennyit számolt a pénzügyi csoport. Ez a terület nincs egészen egy hektár. Én javasolnám a bruttó Ft-ot, hogy kerek szám legyen és 5 évre kötnénk haszonbérleti szerződést. Szerintem ez megfelelne az önkormányzat részére. Nem olyan nagy a különbség, és ha ő komolyan gondolja, akkor biztosan el fogja fogadni ezt az ajánlatot. 13

14 Bolvári Mihály alpolgármester: Támogatom a jegyző úr javaslatát. dr. Gál Imre polgármester: Amennyiben nincs további kérdés, kiegészítés, akkor a jegyző úr által elhangzott javaslatot aki támogatja, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Kővágó Róbert a LAKTO Kft. ügyvezetője kérelméhez és az önkormányzat osztatlan közös tulajdonában lévő Inárcs 024/42 hrsz-ú külterületi szántó művelési ágú nagyságú földterületen haszonbérbe adja a fennálló 1916/3406 tulajdoni hányadot a kérelmező részére 5 év időtartamra, hektáronként Ft/év haszonbérleti díj megfizetése mellett. A szerződés megkötésének időpontjától a haszonbérlőt terhelik az ingatlan gyommentesítésével kapcsolatos és az egyéb jogszabályokból eredő kötelezettségek. A Képviselő-testület hozzájárul a haszonbérlő haszonbérleti jogának ingatlannyilvántartásba történő bejegyzéséhez. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mezőgazdasági haszonbérletre vonatkozó szerződést írja alá. 14. napirend: Bartuszek Zsolt kérelmének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Részletfizetést kér a vállalkozó. Kérdezem a bizottságok javaslatát a napirend vonatkozásában, hogy milyen döntés született? Balogh Ferenc képviselő: Mind a két bizottság egyhangúan támogatta a kérelmet az előterjesztésnek megfelelően. dr. Gál Imre polgármester: Van-e esetleg kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs, akkor szavazzunk. Aki támogatja a kérelmet, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Bartuszek Zsolt részletfizetési kérelméhez az Inárcs 1530 hrsz-ú önkormányzati telek adásvételével kapcsolatban. A vételárból fennálló bruttó Ft tartozását a kérelemben foglaltak szerint, a közötti időszakban, 3 egyenlő részletben köteles megfizetni, úgy, hogy bruttó ,- Ft-ot minden év december 31-ig köteles átutalni az önkormányzat számlájára. 14

15 15. napirend: Árajánlat a KEOP pályázat épületenergetikai felújításának építész tervezési munkáira (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) Göndör Ákos jegyző: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez a napirend kapcsolódik a kiviteli tervekhez ahol a Horváth és Társát megbízta a Képviselő-testület az előző határozat alapján. Viszont kellenek bizonyos építész tervezői munkálatok is ahhoz, hogy az épület és annak renoválása megfelelően elkészüljön. Itt egy külső burkolatot kap az iskola és óvoda központi intézménye és nyílászáró és tető cserére kerül sor ezzel kapcsolatosan azért kértünk csak a 7. Dimenziótól árajánlatot, mert neki rendelkezésére áll a Tolnay utcai iskolára vonatkozó teljes felmérési dokumentáció. Ők sokkal kedvezőbb árajánlatot tudtak adni azáltal, hogy egy korábbi pályázat kapcsán már dolgoztak az épülettel, mint az, aki most látja először az épületet. Alkudtunk és az első árajánlatot, ami 1,2 millió forint volt sikerült lejjebb vinni és most Ft plusz Áfa az árajánlatuk. Ezért van csak egy árajánlat az előterjesztésben. Erről kellene dönteni, hogy a KEOP pályázat kiviteli terv és annak tervezési folyamata elkezdődjön minél előbb, mert szorít az idő. Mi ezt a pályázatot a nyári szünetben szeretnénk megvalósítani. dr. Gál Imre részletes tájékoztatót tart a pályázat és a kivitelezési tervre vonatkozóan. dr. Gál Imre polgármester: Van-e esetleg kérdés, kiegészítés? Amennyiben elfogadják képviselőtársaim az árajánlatot, akkor kérem, hogy kézfeltartással jelezzék. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete KEOP pályázat épületenergetikai felújításának építész tervezési munkáira beérkezett árajánlat vonatkozásában a 7. Dimenzió Építésziroda Kft. (6000 Kecskemét, Klapka u. 6.) Ft+ Áfa összegű árajánlatát elfogadja. 16. napirend: Megújuló energiahordozó felhasználás növelése KMOP című pályázat megtárgyalása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: Az előző napirendi pontban az iskola és óvoda felújításáról beszéltünk és az akkor kiírt pályázat nem tartalmazta a megújuló energia felhasználást. Azóta 15

16 pedig ugyanez a pályázat már feltételként szabja meg, hogy a megújuló energiaforrások is kerüljenek bele és ezért plusz pontokat lehet szerezni. Tekintettel arra, hogy mi még úgy nyertük meg, hogy nem kellett megújuló energiaforrásokat felhasználni, viszont időközben van egy másik pályázat ami erről szól. Ez az ajánlat a bizottsági ülés előtt érkezett be és a bizottságok felvették napirendre a pályázat megtárgyalását. Napelemeket szeretnénk bizonyos intézményeink épületére kihelyezni, amiről van egy olyan ajánlatunk, hogy egyrészt van egy felvásárlási kötelezettsége az elektromos szolgáltatónak, hogy a megtermelt és fel nem használt elektromos áramot felvásároljam, másrészt pedig vannak energetikai számítások, ami azt igazolja, hogy kevesebb lenne a villanyszámla bizonyos esetekben. Bizottsági ülésen kiderült, hogy nekünk maga a pályázat elkészítése abban az esetben ha nem nyer a pályázat, akkor ez Ft-ba kerül az önkormányzatnak a pályázati dokumentációk megtérülését pedig akkor kell kifizetnünk, ha nyertes lesz a pályázat. Ennek függvényében tudunk dönteni. Bolvári Mihály alpolgármester: Én szkeptikus vagyok a megújuló energiával kapcsolatosan. Én azt hittem, hogy a bizottsági ülésen csak tájékoztatás jellegű volt a pályázat, az egyik hölgy nem is nagyon volt felkészülve a másik pedig túl elvontan beszélt. Mielőtt bármit tennénk ezzel kapcsolatban az ELMÜ-nél kellene eljárni, és az MVM-nél hogy valóban vissza vásárolja-e a fennmaradó energiát. Nem tudom ebben a kérdésben érdemes-e akár Ft-ról is dönteni, képviselőtársaim bölcsességére bízom, de ez nagyon kényes kérdés. Balogh Ferenc képviselő: Én hasonló állásponton vagyok. Nem tudom mennyire sürget minket az idő, a pályázatban én is azt szeretném ha leginkább ez a visszatáplálási dolog, hogy működne. Sajnos az iskolát is pont nyáron nem használják, én bízom benne, hogy pozitív válaszokat fogunk kapni a most megfogalmazott kérdéseinkre. Én azt mondom, jelen helyzetben még járjunk utána a dolognak és vegyük most le ezt a napirendet. Nyitrai Attila IHB tag: Valóban sarkalatos pont, hogy az ELMÜ vissza vásárolja-e és milyen feltételekkel. A haszon pont abban az időszakban termelődne, amikor nem használjuk az iskolát. Ha nem veszik át, akkor mi lesz? dr. Gál Imre polgármester: Én is azt javaslom, hogy kérjük fel még egyszer ezt a társaságot egy részletesebb tájékoztatásra. Az idő rövidsége miatt került ez ide ennyire gyorsan a Képviselő-testület felé. Annyiban sürget az idő, hogy a két pályázatot egyeztetve kellene, hogy készüljön el a kivitelezés, hogy ne legyen akadálya és ne kelljen megbontani a szigetelést. Tehát úgy, hogy a mostani már megnyert pályázatunkat ne kockáztassuk. Természetesen én is úgy gondolom, hogy nem minden áron kellene, mert közpénzzel nem lehet úgy gazdálkodni, hogy az ember kockáztat és nem járja körbe ezt a dolgot. Az lenne a javaslatom, hogy hívjuk meg ezt a társaságot még egyszer egy alaposabb tájékoztatóra. Balogh Ferenc képviselő: Kifejezetten az energia vissza táplálására és vissza vásárlására helyezzük ki a tájékoztató és a beszámoló kérését. dr. Gál Imre polgármester: Én úgy tudom, hogy jogszabályra hivatkoztak, és törvényi kötelezettségük van erre. De ettől függetlenül körbe kell járni ezt a kérdést. Akkor azt a határozati javaslatot teszem fel, hogy ismét tűzzük napirendre ezt a kérdést miután kaptunk egy részletesebb tájékoztatót a cégtől a pályázattal kapcsolatosan, különös tekintettel a felvásárlásra és a megtérülési részére. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 16

17 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Megújuló energiahordozó felhasználás növelése KMOP című pályázat kapcsán úgy dönt, a JORMA Kft-től (székhely: 2100 Gödöllő, Tél u. 12; képviselő: Bartucz Ferencné) részletesebb tájékoztatót kér a pályázattal kapcsolatosan, különös tekintettel a megmaradó energia felvásárlására és a megtérülési részére. A tájékoztatást követően a képviselő-testület ismét napirendre tűzi a pályázat vonatkozásban a döntést. 17. napirend: Faragó Attila Aeroking repülősport egyesület elnöke által beadott kérelem elbírálása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: A Hegedűs táblában működő repülő tér működésével kapcsolatosan érkezett egyetlen egy panasz. A repülőtéren működő egyesület kereste meg a panaszost, hogy mi az a probléma, ami őt zavarja. Odáig jutottak a kérdésben, hogy amennyiben megvalósulna, egy védősáv zöldövezet és az út mellett létesülne egy erdősáv, akkor igazából őt nem zavarná ez a tevékenység, ami a reptéren van. Én úgy gondolom, ez támogatható, hiszen mind a két félnek megfelelő a kompromisszum. Itt az önkormányzat területéről van szó, mert bérleti szerződés van erre a területre jelenleg, ezért szükséges a mi hozzájárulásunk is. Én úgy gondolom az egy pozitív dolog, ha az az 570 darab facsemete elhelyezésre kerül. Ez csak egy dicséretes és pozitív dolog ez a zöldfelület a falu szempontjából. Én úgy gondolom, a két fél megállapodását támogathatjuk a mi részünkről, hiszen ezzel az egész település csak jól jár. 570 facsemetét a repülősök megvásárolnák és el is ültetnék illetve még egy csepegtető rendszert is adnának hozzá. A panaszos pedig adná a vizet, hogy ezek a facsemeték meg is maradjanak. Nekünk ez nem kerülne semmibe, cserébe viszont lenne egy szép fasor. Sallai János képviselő: Művelt a terület és amikor szél van rengeteg port vitt el a falu felé. Többen is szóltak, hogy csináljunk valamit a porral. Bolvári Mihály alpolgármester: Én ezt támogatásra javaslom. Göndör Ákos jegyző: A fák tulajdonjogát az önkormányzat tulajdonába adjátok? Sallai János képviselő: Persze. Göndör Ákos jegyző: Akkor ez benne lesz a határozatban és később esetleg, ha jogvita van, akkor ez egyértelmű lesz. Sallai János képviselő: 4 éves facsemetékről van szó. 17

18 dr. Gál Imre polgármester: Körbejártuk a kérdést, felteszem szavazásra. Aki támogatja, a fasor ültetését az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aeroking Repülősport Egyesület elnöke, Faragó Attila által előterjesztett kérelemnek megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület az önkormányzat tulajdonában lévő 080/6 hrsz-ú terület (Hegedűs-tábla) DK-i határa mentén, a 076/3 hrsz-ú út mellett kettő sorban 600 darab lucfenyő csemetét ültessen, ezzel védősávot képezve a falu felé. A hozzájárulás feltétele, hogy az egyesület a telepített facsemetéket az önkormányzat tulajdonába adja. 18. napirend: Árajánlat a Művelődési Ház udvarának burkolására (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: Ennél kedvezőbb árajánlatot nem igazán tud adni senki hiszen jelenleg a Magyar Aszfalt működik és dolgozik a településen. Itt vannak a gépek és nem kell egy újabb felvonulás. Bolvári Mihály alpolgármester: Ez a jelenleg aszfaltburkolatúra vonatkozik, vagy pedig az egész területre? dr. Gál Imre polgármester: Ez egy olyan kivitelre vonatkozik, hogy a művelődési ház udvarának első része tönkre ment a nagy autók miatt, a hátsó részt pedig azért kell rendbe tenni, mert ott nincs parkolóhely kialakítva, homok van erre és a pályázatban nem volt külön pénz. Ezért kell megoldanunk ezt a dolgot. Az árajánlat egy olyan javaslatot tartalmaz, amely szerint az első felületen térkő burkolat lenne a hátsó részen pedig egy hengerelt murvaborítás. Balogh Ferenc képviselő: A vízelvezetést is professzionális szinten megoldják. A két épület között is hatalmas gyűrűket ásnak le, szikkasztónak. dr. Gál Imre polgármester: Képviselő-testületi ülés után átmegyünk és mindenki látni fogja. Mivel nincs több kérdés javaslom, hogy szavazzunk. Aki el tudja fogadni ezt az árajánlatot, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2011. (IV. 27.) Kt. határozata 18

19 Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház udvarának burkolása tárgyában a Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi út ) bruttó Ft összegű árajánlatát elfogadja. 19. napirend: SZIN Egyesület névhasználati kérelmének a megtárgyalása (Az előterjesztés szóban történik polgármester úrtól.) dr. Gál Imre polgármester: Nevében a Szövetség Inárcsért nevet viseli az egyesület és ehhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges és törvényesen is bejegyzésre kerül a névhasználat a cégbíróságnál a SZIN Egyesület. Balogh Ferenc képviselő: Én kérhetném a hivatalt, hogy értesítsük ki az egyesületeket, hogy akik szintén használják a nevet jöjjenek ide a Képviselő-testület elé. Göndör Ákos jegyző: Ha már be van jegyezve, akkor ezt már nem kérik. Volt idő, amikor nem kellett ehhez a Képviselő-testület döntése. dr. Gál Imre polgármester: Bocsánat, hogy ellentmondok, de bármikor dönthet úgy a Képviselő-testület a már megadott esetben is, hogy visszavonja. Erre Dabason is volt példa. Én egyetértek a képviselő úr javaslatával, ha komolyan vesszük a rendeletet és a jogszabályokat, hogy a névhasználathoz testületi döntés szükséges, akkor vegyük ezt komolyan attól függetlenül, hogy lehetséges olyan, hogy valaki már 10 éve használja ezt engedély nélkül. Fel kell szólítani ezeket a szervezeteket. Göndör Ákos jegyző: Az a különbség, hogy Dabason van erre helyi rendelet, nálunk pedig nincs. A névhasználat az nem kötött testületi döntéshez Inárcson. Címer és zászló van, de a név nincs szabályozva. Ezt a rendeletet át kell majd nézni. dr. Gál Imre polgármester: Javaslom, hogy döntsünk. Aki támogatja, hogy a SZIN Egyesület használja az Inárcs nevet, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a SZIN Egyesület használhassa az Inárcs nevet és ez a cégbíróság által is bejegyzésre kerülhessen. 19

20 20. napirend: Funtig Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének megtárgyalása (Az előterjesztés az összevont bizottsági ülés előtt került kiosztásra. dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok elfogadásra javasolták. A volt polgármester keresetét és szabadságmegváltását benyújtotta a munkaügyi bíróságra. Született egy olyan képviselő-testületi döntés, hogy a polgármester megteszi a szükséges lépéseket megkeresve a jogi képviselőt. Jegyző úr segítségével találtuk meg a Funtig Ügyvédi irodát, akit szeretnénk megbízni az önkormányzati érdekek képviseletével a munkaügyi bíróságon. Van kérdés ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom. Aki egyetért azzal, hogy a Funtig Ügyvédi Irodát bízzuk meg az önkormányzat képviseletével, a volt polgármester által benyújtott kereset kapcsán, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Funtig Ügyvédi Irodát (1137 Budapest, Katona József u. 14. II/2., eljáró ügyvéd: Dr. Funtig Zoltán) bízza meg az önkormányzat érdekeinek képviseletével a volt polgármester által az önkormányzat ellen a Pest Megyei Munkaügyi Bíróságon indított munkaügyi perben. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést írja alá. dr. Gál Imre polgármester 18 óra 30 perckor szünetet rendel e, az ülés 18 óra 40 perckor folytatódik. NAPIREND UTÁNI FELSZÓLALÁSOK Balogh Ferenc képviselő: Közmeghallgatás miatt kértem szót. Konzultálva jegyző és polgármester úrral javaslom, hogy vegyük fel az óvoda kérdését. Az okozhatta legutóbb a problémát, hogy a kommunikáció egy kicsit rossz irányt mutatott. Leginkább a lakosok felé szeretném azt kommunikálni, hogy ha van probléma, akkor azt ott jelezzék. Továbbá ezt kiegészítve a napirendek közé javaslom felvenni a művelődési házat és az iskolát is. dr. Gál Imre polgármester: Én úgy gondolom, hogy elnök úrral egyeztetve azt látom, hogy leginkább a falut érintő kérdés meg ami a leginkább megosztja a közvéleményt egyrészt a művelődési ház építése kapcsán, hogy szükség van-e rá és ekkorára stb. kell, vagy nem kell. Én úgy gondolom az a tiszta, ha mindenki elmondhatja ebben a véleményét és felteheti kérdéseit és ugyan így az óvoda és iskola vonatkozásában is. Óvodánál is volt pro és kontra érv a nyitva tartással kapcsolatban, illetőleg az iskolával kapcsolatosan is felmerültek kérdések, hogy kell-e változtatni az iskola működésén. Én úgy gondolom az a tisztességes, ha mindenki felteheti majd a kérdését. Közmeghallgatásnak az a célja, hogy azok a kérdések kerüljenek napirendre, amelyek a település lakóit izgatják. Azt várjuk, hogy ezekben olyan 20

21 döntést tudjunk hozni, ami a település érdekét szolgálják. Én úgy gondolom ez a három a legaktuálisabb kérdés most. Faldina Ágnes képviselő: Most is nyitva tartott az óvoda és húsvét után a keddi napon két gyerek volt. Én erről nem szeretnék vitát nyitni, mert pontosan tudjuk mi szokott lenni és évek óta ugyanaz a tapasztalat. dr. Gál Imre polgármester: Ezért kell ezt megtárgyalni, hogy tudja a lakosság is, hogy az a közpénz elherdálása, ha két gyerek miatt fűtöm, világítom az óvodát.stb. Mi egymás között tudjuk miről beszélünk, de ettől ez még a település lakóihoz nem fog eljutni. Akkor jut el, ha a lehetőséget megadjuk. Aki ezt a témát javasolja a közmeghallgatás tárgyának, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmeghallgatás egyik napirendjének a Tolnay Lajos Általános Iskola és a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda, valamint a Zrumecky Dezső Művelődési Ház intézményeivel kapcsolatos közérdekű kérdések megtárgyalását határozza meg. Zámbó Istvánné képviselő: Észrevételezni szeretném, hogy most elővettük az SZMSZ-t és abban benne van a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság feladat és hatásköre. A 3. pontban az szerepel, hogy előkészít és előzetesen véleményezi a Képviselő-testület valamennyi pénzügyekkel és gazdálkodással kapcsolatos tevékenységét. Szerződést ellenőriz, stb. Én megmondom őszintén, hogy ez idáig nem tudtunk észrevételezni, legalább is én, mint a pénzügyi bizottság elnöke a legutóbbi szerződést is a Svájcit sem láttam. dr. Gál Imre polgármester: Bocsánat, de mikor fogadtuk el az SZMSZ-t? Zámbó Istvánné képviselő: Most. dr. Gál Imre polgármester: Egyetértek azzal, hogy ez eddig nem így működött. Zámbó Istvánné képviselő: Én észrevételezni szeretnék, mert így nagyon kellemetlenül éreztem magam, hogy bizottsági ülésen tárgyaltuk, de utána én kérdéseket már nem tehettem fel. Igazából a potenciális vásárlót nem is láttuk és nem is találkoztunk vele. Nem tudom a testületből ki ismeri és ki nem. Úgy kell felelősségteljes döntést hoznunk, hogy igazából nem is látunk bele a dolgokba. Most már látom, hogy bizottsági elnökként az enyém a felelősség, de én ezt csak úgy tudom felvállalni, hogyha kellő időben tájékoztatást kapunk és előzetesen valóban részletesen át tudom tanulmányozni a dolgokat és tudom véleményezni. Ha most kapom meg ülés előtt, hogy így kell dönteni, akkor én ehhez nem tudok szavazni, csak akkor ha tudok dönteni. 21

22 dr. Gál Imre polgármester: Nyílván annyit fog érni az SZMSZ-ünk, mint amennyit betartunk belőle. Majercsik Ferenc CKÖ elnök: Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület tevékenységével kapcsolatban, mivel ennek van egy politikai identitása és célja járuljon ahhoz hozzá, hogy nincs szükség arra, hogy járőrözve legyen egyenruhában masírozó emberekkel a Május 1. utcában. Azzal nincs gond, ha ezek az emberek csatlakoznak a helyi polgárőrséghez rendes civil ruhában, abban viszont kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy az önkormányzat és a Képviselő-testület nem működik együtt a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesülettel. Kérem, hogy nyilvánítsák ki határozottan a véleményüket, de én kérem, hogy ne működjenek együtt. dr. Gál Imre polgármester: Én azt szeretném javasolni, tekintettel arra, hogy nem érkezett írásos előterjesztés, ezért kérném, hogy egy ilyen érkezzen be. Sokkal bonyolultabb ez a kérdés, mint hogy ezt most az egyebekben pár percben tárgyalnánk meg. dr. Gál Imre polgármester szünetet rendel el órakor majd ezt követően a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 12. (4) bekezdésének a) és b) pontja alapján a képviselő-testület zárt ülést tart órakor a zárt ülés elkezdődik. ZÁRT ÜLÉSEN MEGHOZOTT HATÁROZATOK: 1. napirend: Lakatos János fellebbezésének elbírálása Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Lakatos János 2365 Inárcs, Május 1. u. 11. szám alatti lakosnak a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 65/2011. (IV. 18.) számú, átmeneti segélykérelem elutasítása elleni fellebbezését elutasítja és a bizottság határozatát helybenhagyja. 2. napirend: Fajka József kérelmének a megtárgyalása Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2011. (IV. 27.) Kt. határozata 22

23 Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fajka József 2365 Inárcs Barackos út 4. szám alatti lakos által előterjesztett, a családi háza megvásárlására vonatkozó kérelmét elutasítja. 3. napirend: Inárcsi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának megállapítása Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcsi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabérét bruttó 200 ezer forint/hónap összegben határozza meg, továbbá az ügyvezetőt havonta 800 km-ig eseti elszámolás alapján gépkocsi költségtérítésben részesíti. 4. napirend: Önkormányzati telekvásárlás vonatkozásában döntés Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2011. (IV. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcs 851/3 hrsz-ú 1075 m 2 területű építési telek és a 860 hrsz-ú ingatlan elvi megosztási rajzon meghatározott, összesen 3415 m 2 nagyságú területének az önkormányzat tulajdonába kerülése érdekében az említett ingatlanok megvásárlására hatalmazza fel a polgármestert összesen bruttó 9,5 millió forint erejéig. dr. Gál Imre polgármester: Több napirend és hozzászólás nem lévén a képviselő-testületi ülést bezárom órakor és mindenkinek megköszönöm a részvételt. 23

24 kmf. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Zámbó Istvánné képviselő jkv. hit Faldina Ágnes képviselő jkv. hit 24

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 12. 15. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 258-47/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. január 21-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Jelen vannak: Tárgy:

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. december 17-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 07. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-22/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366 Kakucs, Fo utca 20. sz. Tel.: (29) 576-041 / fax: (29) 376-051 E-mail: polgarmester@kakucs.hu J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak:, Dr.

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2009. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 10. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-57/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 02. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-9/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 16- án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Bukovszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén Hozott határozatok: 167-179/2015.(11.19.) Hozott rendelet: 13/2015. (XI.23.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y XVI./2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. november 24.-én közmeghallgatás keretében megtartott soros nyílt üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Jelentés a lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. szeptember 15. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február

Részletesebben

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra 1 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat Jegyzőkönyv 2012. február 16-án megtartott, 3. soros, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Szentistványi István, a bizottság elnöke Juhász Gyula, a bizottság alelnöke Dr. Kenyeres Lajos, a bizottság képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Bodorkós László képviselőket jelöli ki az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek.

Jegyzőkönyv. 2. Bodorkós László képviselőket jelöli ki az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal Kistárgyalójában 2012. augusztus 30-án, 8.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott rendes testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott rendes testületi ülésén. 100-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott rendes testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

88-89, 91-109/2010. sz. határozat 9-12/2010. sz. rendelet

88-89, 91-109/2010. sz. határozat 9-12/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-10/2010/JT 88-89, 91-109/2010. sz. határozat 9-12/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. február 18-án megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. február 18-án megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám:. /2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. február 18-án megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. TARTALOMBÓL

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2011. 11. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-43/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

10. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor

10. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.)

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.) Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Energy Hungary Energetikai

Részletesebben