Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv augusztus óra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra"

Átírás

1 Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv augusztus óra 1

2 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének augusztus 28-án (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Távol maradt: Csenger-Zalán Zsolt polgármester Horváth László alpolgármester dr. Bánsághy Dániel képviselő Bittó Róbert képviselő Horgos Zsolt képviselő Jakosáné Palkó Petra képviselő Mayer László képviselő Sulyok Attila képviselő dr. Legerszki Tamás képviselő Meghívottként részt vett: dr. Malik Dean jegyző Balázs Mónika Csilla intézményvezető Csenger-Zalán Zsolt: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 fő jelenlétével határozatképes. Dr. Legerszki Tamás igazoltan van távol, dr. Bánsághy Dániel képviselő úr jelezte, hogy később érkezik. A megküldött napirendhez két sürgősségi indítványom van. Az 1. számú napirendhez kapcsolódóan, kérem kiegészítésként napirendre venni a Gagarin u. körház pótköltségvetése tárgyú előterjesztést, a 3. számú napirendhez pedig a Zsámbékvíz Nonprofit Kft-vel megkötött bérleti szerződés módosítása tárgyú előterjesztést. Mindkét előterjesztés kiosztásra került. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag Csenger-Zalán Zsolt polgármester módosító indítványát - miszerint a Képviselő-testület az alábbi előterjesztéseket az ülés napirendjére veszi 1. számú napirendhez kapcsolódóan, kérem kiegészítésként napirendre venni a Gagarin u. körház pótköltségvetése tárgyú előterjesztést, a 3. számú napirendhez pedig a Zsámbékvíz Nonprofit Kft-vel megkötött bérleti szerződés módosítása tárgyú előterjesztést - elfogadja. Csenger-Zalán Zsolt: Most az imént elfogadott módosításokkal teszem fel a napirendet szavazásra. Kérem szavazatukat. 2

3 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Etyeki u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadása múzeum létesítése céljából 2./ 2.1. Munkaügyi Kirendeltség elhelyezése 2.2. Gagarin utca körház kivitelezésének pótköltségvetése (sürgősségi indítvány) 3./ Zsámbéki Sport Klub részére pályázati önrész biztosítása 4./ Zsámbékvíz Nonprofit Kft. működése 4.1. Zsámbékvíz Nonprofit Kft-vel megkötött ingatlanhasználati megállapodás módosítása 4.2. Zsámbékvíz Nonprofit Kft. ingatlanhasznosítási koncepciója 4.3 Zsámbékvíz Nonprofit Kft-vel megkötött bérleti szerződés módosítása (sürgősségi indítvány) 5./ Csatlakozás Első Magyar Energiatárolási Klaszterhez 6./ Szavazatszámláló bizottság (nemzetiségi) és helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása Előterjesztő: dr. Malik Dean jegyző, HVI vezető 7./ Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I.31.) számú rendeletének módosítása 8./ Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása 9./ Gépjárművásárlás 10./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 11./ Egyebek 1./ Etyeki u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadása múzeum létesítése céljából 3

4 Csenger-Zalán Zsolt: Az előterjesztést a Humán Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta és mindkét bizottság módosítással javasolja elfogadásra. Mi volt a Humán Bizottság módosító indítványa? Jakosáné Palkó Petra: A Humán Bizottság a határozati javaslat kipontozott részébe 300,- Ft/m2/hó összegű bérleti díjat javasol megállapítani. Csenger-Zalán Zsolt: Mi volt a Pénzügyi Bizottság javaslata? Mayer László: A Pénzügyi Bizottság 600,- Ft/m2/hó díjat javasol megállapítani. Horváth László: Az még elhangzott, hogy háromoldalú megállapodást kössünk a használatra. Csenger-Zalán Zsolt: Egyáltalán az önkormányzatnak bele kell ebbe folynia? dr. Malik Dean: Igen. Csenger-Zalán Zsolt: Vendégeink kívánnak szólni? Balázs Mónika Csilla: A bizottsági üléseken mindent elmondtunk. Talán csak annyit tennék hozzá, hogy egy nagyon megbízható és kedvező ajánlatot kaptunk, ha sikerül megállapodni. Csenger-Zalán Zsolt: Elsőként a háromoldalú megállapodásra vonatkozó indítványt teszem fel szavazásra. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag Horváth László alpolgármester módosító indítványát - miszerint az ingatlan hasznosítására Zsámbék Város Önkormányzata, a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár intézménnyel valamint a Vicus Teuto Alapítvánnyal háromoldalú megállapodást kössön - elfogadja. A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazat mellett a Humán Bizottság módosító indítványát - miszerint az I. számú határozati javaslatban 300,-Ft/m2/hó bérleti díj kerüljön megállapításra - nem fogadja el. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság módosító indítványát - miszerint az I. számú határozati javaslatban 600,-Ft/m2/hó bérleti díj kerüljön megállapításra - elfogadja. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett meghozta az alábbi határozatot: 148/2014.(VIII.28.) számú 4

5 Zsámbék Város Képviselő-testülete úgy dönt,hogy a 2072 Zsámbék, Etyeki u. 2. szám alatt található három szobás, összkomfortos szolgálati lakás (továbbiakban: bérlemény) tekintetében hozzájárul ahhoz, hogy a Vicus Teuto Alapítvány által alapított Vicus Teuto Regionális Múzeum a bérleményt a múzeum székhelyeként hasznosítsa, továbbá azt székhelyeként megjelölje. A bérlemény bérleti díját 600,- Ft/m2/hó minimumösszegben állapítja meg. Az Önkormányzat az ingatlan hasznosítására háromoldalú megállapodást köt a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár intézménnyel, valamint a Vicus Teuto Alapítvánnyal. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy feladatkörében terjessze elő e döntéshez kapcsolódóan - az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2000. (XI.23.) számú, valamint - az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek valamint egyéb ingatlanok bérbeadásának és elidegenítésének szabályairól szóló 25/2009. (XI.11.) számú önkormányzati rendeletek módosításait. 2./ 2.1. Munkaügyi Kirendeltség elhelyezése Csenger-Zalán Zsolt: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és módosítással javasolja elfogadásra. A módosító indítvány az volt, hogy a szerződésből a kapcsolattartók közül M.Nagy Sándor kerüljön törlésre. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság módosító indítványát - miszerint a határozat mellékletét képező szerződésben szereplő kapcsolattartók közül M.Nagy Sándor kerüljön törlésre - elfogadja. Csenger-Zalán Zsolt: A határozatról kérem szavazatukat. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 149/2014.(VIII.28.) számú A Képviselő-testület a Munkaügyi Kirendeltség Polgármesteri Hivatal épületében történő elhelyezését legfeljebb december 15-ig biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az elhelyezés biztosítására vonatkozó megállapodás aláírására. Határidő:2014. szeptember 30. Felelős: Csenger-Zalán Zsolt polgármester 5

6 2.2. Gagarin utca körház kivitelezésének pótköltségvetése (sürgősségi indítvány) Csenger-Zalán Zsolt: Az előterjesztést a Pénzügyi, Ügyendi és Településfejlesztési Bizottság módosításokkal elfogadásra javasolja. Mindenképpen javaslom, hogy az elektromos kialakítással kapcsolatban többször végigolvasva a Kormányhivatal levelét arra jutottam, hogy ők csak az internet kialakításához szükséges gyengeáram költségeit vállalnák, pedig a villámvédelem az épület működéséhez szükséges. Azt bevállalhatnánk. A mérő pedig ahhoz szükséges, hogy 17 munkaállomás kialakítását igénylik. Azt gondolom, hogy az elektromos kialakítás ,- forint költségéből, ha a villámvédelmet mi vállaljuk, a többi kialakítását vállalja a Kormányhivatal. Horgos Zsolt: Az működhet, hogy most megszavazzuk azt, ami előttünk van, a többi költség vállalásának tisztázására pedig megbízzuk a polgármestert? Csenger-Zalán Zsolt: A levelük szerint még azt sem vállalják, amely a költségvetésből rájuk esne. A mérőhelyet azért kell kicserélni, mert a 17 kwh-os igényüket csak azzal lehet kielégíteni. A levelükben azt írják, hogy az erős- és gyengeáramú szerelést egy vállalkozó végezze, mert ugyanabban a kábelcsatornában lehet vezetni és ebből ők a gyengeáramú vezetékek költségét vállalják, ami a riasztórendszer és az internet drótja. Először a PÜT módosító indítványát teszem fel szavazásra a Pest Megyei Kormányhivatal igénye rész nélkül támogatja. dr. Malik Dean: Azzal kapcsolatban, ami most a bizottsági határozathoz képest felmerült, azaz, hogy megosszuk ezeket a költségeket szeretném elmondani, hogy tegnap a bizottság úgy döntött, hogy ezeket a költségeket a tartalékkeretből biztosítjuk. Ezt ügyrendi szempontból jelzem azért, hogy ha másfajta költségmegosztásról születik döntés, akkor kifejezetten nevesíteni kell a módosítást. Csenger-Zalán Zsolt: Egy közel egymillió forint értékben marad pótmunka igény, meg kb ,- Ft villámvédelmi költség. Azt gondolom, hogy először ezekről kell szavaznunk. Kérem szavazatukat. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság módosító indítványát - miszerint a Gagarin utcai körház többletköltségeit az alábbiak szerint fogadja el a Képviselőtestület - kiegészítő pótmunka igény:bruttó ,- Ft (kivitelező végzi), fűtésrendszer, kazánbeszerzés: bruttó: ,- Ft (külön beszerzés keretében többletigényként) - elfogadja. Csenger-Zalán Zsolt: Az elektromos kialakítással kapcsolatban a javaslatom, hogy a villámhárítás költségeit vállalja fel az önkormányzat, a többi pedig annak a függvénye, hogy a Kormányhivatal abból mit és mennyit vállal. dr. Bánsághy Dániel megérkezik a Tanácsterembe. Csenger-Zalán Zsolt: Tehát a villámvédelem költsége ,- Ft lenne az, amit mindenképpen bevállalunk és a fennmaradó költségből és mérőhely átépítésből pedig meg 6

7 kellene nézni azt, hogy mi az, amire azért van szükség, hogy kiépítsük a rendszert. Hiszen ,- Ft villanyszerelési munka egyébként benne van az eredeti költségvetésben. Ha ezek a költségek bekerülnek, akkor az az összeg nyilván kikerül az eredeti költségvetésből. A javaslatom, hogy most a pótköltségvetést emeljük meg ,- Ft-tal, a villám- és túlfeszültségvédelem költségével. Az ,- Ft-ból és a ,- ami a mérőhely átépítés illetve a munkahelyekhez erős- és gyengeáram kiépítése címszóval fut, azt pedig tegyük függővé attól, hogy annak költségét a kormányhivatal biztosítja-e. Ebből ,- Ftot bevállalhatunk mi, hiszen az az eredeti költségvetésben is benne volt. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag Csenger-Zalán Zsolt polgármester módosító indítványát - miszerint a Gagarin utcai körház elektromos szerelési munkálatainak költségeiből a villám- és túlfeszültségvédelem költségeire ,- Ft-ot az önkormányzat magára vállal. A mérőhely átépítést ,- Ft összegben, valamint a munkahelyek kialakításához erős- és gyengeáram kiépítést ,- Ft összegben abban az esetben végezteti el az önkormányzat, amennyiben annak költségeit a Kormányhivatal biztosítja-e. Amennyiben a munka kivitelezésének költségét a Kormányhivatal vállalja, úgy a költségekből ,- Ft összeget - az eredeti költségvetésben szereplő elektromos szerelési munkálatok költségét - az Önkormányzat magára vállalja. Csenger-Zalán Zsolt: Most a határozati javaslatot a két módosítással teszem fel szavazásra. 150/2014.(VIII.28.) számú 1./ Zsámbék Város Képviselő-testülete a Zsámbék,Gagarin utcai körház felújításáról szóló 117/2014.(VI.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: kiegészítő pótmunka igény:bruttó ,- Ft (kivitelező végzi) fűtésrendszer, kazánbeszerzés: bruttó: ,- Ft (külön beszerzés keretében többletigényként) Pest Megyei Kormányhivatal kérelme szerinti elektromos szerelési munkák beruházási igényéhez a villám és túlfeszültségvédelem költéseire az Önkormányzat ,- Ft fedezetet biztosít. A mérőhely átépítését ,- Ft összegben, valamint a munkahelyek kialakításához erős- és gyengeáram kiépítését ,- Ft összegben abban az esetben végezteti el az önkormányzat, amennyiben annak költségeit a Kormányhivatal biztosítja. Amennyiben a munkák kivitelezésének költségét a Kormányhivatal vállalja, úgy a költségekre további ,- Ft-ot biztosít az önkormányzat. 7

8 2./ A Képviselő-testület a Pest Megyei Kormányhivatallal kötött bérleti szerződésben rendeli rögzíteni a többletigényként megvalósított beruházás ellentételezésének, valamint a szerződés megszűnésének esetére alkalmazandó elszámolás szabályait. 3./ A bérleti díj negyedévenként ,- Ft, mely az esetleges ÁFA-t nem tartalmazza. 4./ Az ingatlan üzemeltetési költségei a bérlőt terhelik, melyet a mért fogyasztás alapján kell megfizetni, levonva az Önkormányzat saját használatú helyiségeinek fogyasztásmérőin mért mennyiségnek megfelelő közüzemi költséget. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 3./ Zsámbéki Sport Klub részére pályázati önrész biztosítása Csenger-Zalán Zsolt: A Humán és a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A Humán Bizottság egy, a Pénzügyi Bizottság két módosítással javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Szeretnék gratulálni a Sport Klubnak és a vezetésének, hogy sikeresen pályázott, így Zsámbék tovább fejlődhet. Jakosáné Palkó Petra: A Humán Bizottság ,- Ft önrészt javasol biztosítani. dr. Malik Dean: A Humán Bizottság módosító indítványa, valamint a Pénzügyi Bizottság első módosító indítványa azonos tartalmú, amit javaslok együtt szavazásra bocsátani. A Pénzügyi Bizottság 110/2014. (VIII.27.) számú javaslatát pedig független ettől. Csenger-Zalán Zsolt: Elsőként a bizottságok önrész mértékének összegére vonatkozó módosító indítványát teszem fel szavazásra. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a Humán Bizottság és a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság módosító indítványát - miszerint a Zsámbéki Sport Klub részére a TAO pályázat keretében sporttelep felújításra elnyert támogatáshoz az Önkormányzat ,- Ft összegű önrészt biztosítson - elfogadja. Csenger-Zalán Zsolt: Most pedig a ,- Ft-ból ,- Ft sportkoncepció végrehajtásához ,- Ft biztosításáról kérem szavazatukat. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság módosító indítványát - miszerint az Önkormányzat a 89/2011.(IV.14.) számú határozattal elfogadott Zsámbék Város Települési Sportfejlesztési Koncepció lakossági sport és szabadidős feladatok ellátásnak biztosítására 8

9 megállapodást köt a Zsámbéki Sport Klubbal, mint a labdarúgópálya hasznosítására jogosult szervezet, egy év határozott időre. A feladat ellátásának ellentételezéséhez szükséges előirányzat biztosítására az önkormányzat évi költségvetés felhalmozási céltartalék sorának Sport Klub pályázati önrész cím alatti előirányzat terhére ,- Ft összeget, sportszakmai feladatok finanszírozása cím létrehozásával és javára való átcsoportosításával biztosít - elfogadja. Csenger-Zalán Zsolt: Most pedig a módosított határozati javaslatot teszem fel szavazásra. dr. Malik Dean: A Humán Bizottság és Pénzügyi Bizottság elsőként megszavazott módosító indítványa az I. számú határozati javaslatot módosítja. A másodikként elfogadott módosító indítvány pedig önálló határozatként kerül elfogadásra. Csenger-Zalán Zsolt: Elsőként a TAO pályázat önrészének biztosításáról kérem szavazatukat. 151/2014.(VIII.28.) számú Zsámbék Város Önkormányzata a Zsámbéki Sport Klub részére a TAO pályázat keretében sporttelep felújításra elnyert támogatásból megvalósítandó munkálatok megvalósításához szükséges, az önkormányzat évi költségvetési rendeletének céltartalék során elkülönített ,- Ft pályázati önrész biztosítására együttműködési megállapodást köt a Zsámbéki Sport Klubbal. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt az együttműködési megállapodás elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: szeptember 15. Felelős: Csenger-Zalán Zsolt polgármester Csenger-Zalán Zsolt: Most a sportkoncepcióban foglalt feladatok végrehajtásához biztosítandó ,- Ft összegről kérem szavazatukat. 152/2014.(VIII.28.) számú Zsámbék Város Önkormányzata a 89/2011.(IV.14.) számú határozattal elfogadott Zsámbék Város Települési Sportfejlesztési Koncepció lakossági sport és szabadidős 9

10 feladatok ellátásnak biztosítására megállapodást köt a Zsámbéki Sport Klubbal, mint a labdarúgópálya hasznosítására jogosult szervezet, egy év határozott időre. A feladat ellátásának ellentételezéséhez szükséges előirányzat biztosítására az önkormányzat évi költségvetés felhalmozási céltartalék sorának Sport Klub pályázati önrész cím alatti előirányzat terhére ,- Ft összeget, sportszakmai feladatok finanszírozása cím létrehozásával és javára való átcsoportosításával kell biztosítani. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Csenger-Zalán Zsolt polgármester 4./ Zsámbékvíz Nonprofit Kft. működése 4.1. Zsámbékvíz Nonprofit Kft-vel megkötött ingatlanhasználati megállapodás módosítása Csenger-Zalán Zsolt: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 153/2014.(VIII.28.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete a Zsámbékvíz Nonprofit Kft-vel március 3-án megkötött,, a keddi és pénteki napokon történő alkalmi árusításhoz biztosított közterületek használatára vonatkozó ingatlanhasználati szerződést jelen előterjesztés melléklete szerint módosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: szeptember 15. Felelős: Csenger-Zalán Zsolt polgármester 4.2. Zsámbékvíz Nonprofit Kft. ingatlanhasznosítási koncepciója Csenger-Zalán Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a módosítással javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. dr. Malik Dean: A módosítás lényege, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, az ügyvezető által megjelölt ingatlanok közül le kell válogatni azokat, amelyek közcélú foglalkoztatás keretében hasznosíthatók. Ezt a végrehajtási szabályt társította a bizottság a határozati javaslathoz. Csenger-Zalán Zsolt: Mi lesz a hasznosítása ezeknek a telkeknek? Mayer László: Mezőgazdasági célra, zöldség- és gyümölcstermesztésre szeretné hasznosítani ezeket az ingatlanokat a Zsámbékvíz Kft., amennyiben arra lehetőség van. Kértem az 10

11 ügyvezető úrtól, hogy mielőtt ebbe belevágna, járjuk körbe az ingatlanokat, mert papírról tervezni ezt lehetetlen. Vannak olyan területek, amelyek régóta műveletlenek, mindenféle aljnövényzet felnőtt rajta, továbbá gazdasági tervet is kell készíteni. Gyümölcstermesztésnél 5-10 év, mire valamit hoz az adott terület, zöldségtermesztésnél ez az idő 1-2 év. Csenger-Zalán Zsolt: A Pénzügyi Bizottságnál felmerült az, hogy ez miből lesz finanszírozva? Mayer László: Ez még nem merült fel. Ehhez kellene mindenképpen végigjárni a területeket és megnézni, hogy mit lehet vele kezdeni. Csenger-Zalán Zsolt: Akkor miért adjuk át most? Miért nem mérjük fel előbb? Van ennek valami határideje? dr.malik Dean: Az az egyetlen határideje, hogy a Társaságnak szeptember 15-ig kell benyújtania a gazdasági működtetésére vonatkozó pénzügyi tervet. Ha a társaság nem tudja mivel fog foglalkozni, akkor nem tudom, mire alapozott pénzügyi tervet nyújt majd be. Csenger-Zalán Zsolt: Attól, hogy most átadunk nekik valamit, amiről azt sem tudják, hogy mit lehet vele kezdeni, attól még nem tudják elkészíteni szeptember 15-ig a pénzügyi tervet. dr. Malik Dean: Az átadás a következő ülésen történne meg. A határozat arra ad felhatalmazást, hogy az előkészítő munka elinduljon. Csenger-Zalán Zsolt: Tehát ez most csak azt jelenti, hogy ezekben az ingatlanokban lehet gondolkodni, ezekből lehet válogatni. dr. Malik Dean: Így van. Mayer László: Ezt az adatbázist a tekintetből is felül kell vizsgálni, hogy az ügyvezető olyan ingatlanok adatait is megkapta, amelyek vagy bérbe vannak adva, vagy már eladásra került. Az első lépcső, hogy ezt elsőként letisztázzuk. Csenger-Zalán Zsolt: A határozatban az szerepel, hogy az ingatlanokat vagyonkezelésbe adjuk. dr.malik Dean: Igen, ez a cél. Csenger-Zalán Zsolt: Az lehet, hogy ez a cél. De miután nem tudják, hogy mit fognak vele kezdeni és mennyibe kerül, javaslom, hogy először járják körbe. Javaslom, hogy itt nem - mel szavazzunk. Ha jól értem, fogalmuk sincs arról, hogy mit kezdenek vele. Horváth László: Szavazzunk arról, hogy legyen felmérve. Csenger-Zalán Zsolt: Javaslom, hogy ne adjuk vagyonkezelésbe addig, amíg nem tudják, mit kezdenek vele. Tudjuk, hogy nem nézték meg ezeket az ingatlanokat? Vagy csak térképen nézték meg? Mayer László: Térképen nézték meg. 11

12 Csenger-Zalán Zsolt: Abból nehéz egy koncepciót előállítani. Lehet, hogy nem is kell nekik. Akkor majd visszaadják? Szavazzunk arról, hogy vizsgálják meg. A III. számú javaslatot azzal, hogy a jövőben vagyonkezelésbe adja, amennyiben annak hasznosítására a Zsámbékvíz Kft. kidolgoz egy koncepciót. Tehát nem végleges elutasítás. i javaslatom a következő: Zsámbék Város Képviselő-testülete felkéri a Zsámbékvíz Nonprofit Kft-t, hogy a felsorolt ingatlanok rentábilis hasznosítására dolgozzon ki javaslatot, amely megalapozza a későbbi döntést. Mayer László: Határidő? Csenger-Zalán Zsolt: Mikorra tudja megcsinálni a Zsámbékvíz Kft.? Semmi nem sürget bennünket. Horváth László: Ezek a területek most nagyon elhanyagoltak. Mi lenne, ha mégis átadnánk nekik azzal, hogy kezdjék el kitakarítani, még akkor is, ha most nem kezdenek el rajta termelni. Csenger-Zalán Zsolt: Igen, de annak azonnal költsége lesz. Valóban ki kell takarítani, de az mehet a felméréssel együtt. A takarítással megbízhatjuk a saját cégünket. Megmondják, mennyibe kerül és a felméréssel együtt elvégezhetik a takarítást is. Horváth László: Ha jól gondolom, az el fog tartani legalább egy hónapig. Mayer László: A kitakarítás szerintem január, február végéig is eltarthat. A felmérés egy hónap alatt lezárulhat. Csenger-Zalán Zsolt: Most történik egy felmérés, amiből látható lesz, hogy mit tud hasznosítani. Aztán takaríthatja, ha már az övé lesz. Ennek biztosan lesz egy költsége. Erre kell egy üzleti terv. Mi átadjuk, de neki abból profitot kell termelnie. Ez benne van az előterjesztésben is. Mayer László: Elmondtam az ügyvezető úrnak, hogy mindenképpen olyan gyümölcsfajokat kell telepíteni, ami lehetőség szerint akkor kezd el érni, amikor el tudjuk adni. Hiába ültetek korai barackot, az iskola nem fogja tudni átvenni. Azt fel kell dolgozni, annak megint költsége van. Lehetőség szerint őszi érésű gyümölcsök kellenek. A zöldségnél ugyanígy. Olyan fajtákat kell kiválasztani, amely a szezonban érik. Nyilván a krumpli más, mert annak megoldható a tárolása. Paradicsom és a paprika meg nem. Csenger-Zalán Zsolt: Ez már a koncepció része lesz. Kérem szavazatukat az általam korábban javasolt módosító indítványról. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag Csenger-Zalán Zsolt polgármester módosító indítványát - miszerint az előterjesztéshez kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza meg a testület: Zsámbék Város Képviselő-testülete felkéri a Zsámbékvíz Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az előterjesztés szerinti ingatlanok jövőbeli vagyonkezelés útján történő rentábilis hasznosítására dolgozzon ki javaslatot, mely a későbbiekben megalapozza a vagyonkezelésbe adásról szóló döntést - elfogadja. Csenger-Zalán Zsolt: Most a módosított határozati javaslatról kérem szavazatukat: 12

13 154/2014.(VIII.28.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete felkéri a Zsámbékvíz Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az előterjesztés szerinti ingatlanok jövőbeli vagyonkezelés útján történő rentábilis hasznosítására dolgozzon ki javaslatot, mely a későbbiekben megalapozza a vagyonkezelésbe adásról szóló döntést. Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés Felelős: Csenger-Zalán Zsolt polgármester 4.3 Zsámbékvíz Nonprofit Kft-vel megkötött bérleti szerződés módosítása (sürgősségi indítvány) Csenger-Zalán Zsolt: Az előterjesztést megkapták Képviselő-társaim. Amennyiben nincs észrevétel, úgy az I. számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 155/2014.(VIII.28.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete a Zsámbékvíz Nonprofit Kft-vel január 28-án megkötött bérleti szerződésmódosítását jelen előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Csenger-Zalán Zsolt polgármester 5./ Csatlakozás Első Magyar Energiatárolási Klaszterhez Csenger-Zalán Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az I. számú határozati javaslatot. 156/2014.(VIII.28.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete a Zsámbék Város Önkormányzatának az Első Magyar Energiatárolási Klaszterhez való csatlakozásával nem ért egyet. 13

14 6./ Szavazatszámláló bizottság (nemzetiségi) és helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása Előterjesztő: dr. Malik Dean jegyző, HVI vezető Csenger-Zalán Zsolt: Az előterjesztést megkapták. Amennyiben nincs kérdés, javaslat, úgy felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 157/2014.(VIII.28.) számú A Képviselő-testület a szavazatszámláló bizottság tagjait a nemzetiségi szavazókörben, valamint a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg: Szavazatszámláló Bizottság nemzetiségi szavazókörben: Benedek Imre Gézáné Soós-Buzás Erzsébet Zirkelbach Éva tag tag tag Helyi Választási Bizottság: Dr. Ozvald István Nemeskürti Beáta Pózna Mária Hajdú Péter Jernei Rudolfné tag tag tag póttag póttag Határidő: azonnal Felelős: dr.malik Dean jegyző 7./ Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I.31.) számú rendeletének módosítása Csenger-Zalán Zsolt: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. dr. Malik Dean: Módosító indítványom van a rendelethez. Javaslom, hogy a Rendelet 21. -a egészüljön ki az alábbiakkal: (4) A főzőkonyhán felhasznált élelmiszer alapanyagok beszerzését október 1-től központosított beszerzés keretében kell megvalósítani, törekedve arra, hogy az alapanyagok beszerzése lehetőleg közvetlenül a termelőktől történjen. A rendelet-tervezet 3. -ának számozása egyúttal 4. -ra módosul. Csenger-Zalán Zsolt: Javaslom, hogy helyi termelők szó szerepeljen a szövegben, amely a 40 km-en belüli termelőkre vonatkozik. Mayer László: A termelőtől be lehet kérni az ültetvénynaplót, a permetezési naplót. Ezt mi ellenőrizhetjük. 14

15 Csenger-Zalán Zsolt: Az rendben van, de én azokra a helyi termelőkre gondolok, amelyek 40 km-en belül vannak. Van erre egy külön fogalom. Vásároljunk bárkitől, de lehetőleg helyi termelőktől vásároljunk. dr. Malik Dean: Ez benne van a jogszabályban. Csenger-Zalán Zsolt: Én beletenném a helyi szót mindenképpen. dr. Malik Dean: Befogadom a javaslatot. Csenger-Zalán Zsolt: A módosító indítványt teszem fel szavazásra. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag dr. Malik Dean módosító indítványát - miszerint a Rendelet a kiegészül az alábbiakkal: (4) A főzőkonyhán felhasznált élelmiszer alapanyagok beszerzését október 1-től központosított beszerzés keretében kell megvalósítani, törekedve arra, hogy az alapanyagok beszerzése lehetőleg közvetlenül a helyi termelőktől történjen,egyúttal a rendelettervezet 3. -ának számozása egyúttal 4. -ra módosul - elfogadja. Csenger-Zalán Zsolt: Most az imént elfogadott módosítással teszem fel szavazásra a rendelet-tervezetet. Felhívom figyelmüket a minősített többség szerinti szavazásra. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet: Zsámbék Város Képviselő-testületének 14/2014. (IX.1.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2014.(I.31.) számú rendeletének módosításáról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(I.31.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: A Rendelet 3. -a az alábbiak szerint módosul:

16 3.. (1) Az önkormányzat a évi költségvetési a) kiadási főösszegét ezer forintban, melyből: - működési kiadás: ezer forint - felhalmozási kiadás: ezer forint b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg, melyből: - működési bevétel: ezer forint - felhalmozási bevétel: ezer forint. (2) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására ,- eft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe. (3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány külső finanszírozására ,-eFt fejlesztési hitelt vesz igénybe. 2.. A Rendelet 8. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 8.. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: ,-eFt Ebből - általános tartalék ,-eFt - céltartalék ,-eFt. A Rendelet 21. -a az alábbiakkal egészül ki: 3. (4) A főzőkonyhán felhasznált élelmiszer alapanyagok beszerzését október 1-től központosított beszerzés keretében kell megvalósítani, törekedve arra, hogy az alapanyagok beszerzése lehetőleg közvetlenül a helyi termelőktől történjen. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseinek alaprendeletbe történő beépülését követően, a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. (2) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament, és a Tanács 2006./123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 16

17 8./ Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása Csenger-Zalán Zsolt: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. dr. Malik Dean: A Pénzügyi Bizottságon elhangzott, hogy a javaslat a tekintetben is gördülő, hogy amennyiben az abban szereplő fejlesztésre az adott évben nincs meg a forrás, úgy annak megvalósítása és finanszírozása is gördülhet. Többletforrást a költségvetési évben nem igényel az önkormányzattól. Csenger-Zalán Zsolt: Kérem szavazatukat az I. számú határozati javaslatról. 158/2014.(VIII.28.) számú Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉDV Zrt. gördülő fejlesztési tervét változtatás nélkül elfogadja. 9./ Gépjárművásárlás Csenger-Zalán Zsolt: Az önkormányzat kisbusza baleset következtében totálkáros lett. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az I. számú határozati javaslatot. Én nem ilyen formában pótolnám a buszt, hanem 2 vagy 3 millió forint önrész befizetésével új buszt lízingelnék. Az 15 évig busz lesz. Horgos Zsolt: Tudomásom szerint a jövő év elején lesz pályázati lehetőség busz beszerzésére. Csenger-Zalán Zsolt: Ez a német pályázat? Horgos Zsolt: Igen. Csenger-Zalán Zsolt: Az nem az önkormányzat busza lesz, hanem a Német Önkormányzaté. Szerintem elfér két busz is. dr. Malik Dean: Javaslom, hogy a III. számú határozatba kerüljön bele mind a polgármester úr, mind az elnök úr javaslata, azaz az, hogy ,- Ft önrésszel lízingeljünk, vagy pályázzunk kisbusz beszerzésére. Csenger-Zalán Zsolt: A pályázat később lesz és arra a Német Önkormányzat pályázhat. Horváth László: Én úgy tudom, hogy a települési önkormányzat pályázhat vagy a Lochberg Tánccsoporttal vagy a Német Önkormányzattal közösen. 17

18 dr. Bánsághy Dániel: Én is úgy gondolom, hogy szerezzen be az önkormányzat önállóan kisbuszt. Csenger-Zalán Zsolt: Milyen buszt lehet beszerezni ,- Ft-ért. Horváth László: A mostani busz is ,- Ft-ot ért. Igaz, nem mai volt. Csenger-Zalán Zsolt: Először meg kellene nézni, hogy milyen lehetőségek vannak, azután döntsünk. Horváth László: Viszonylag sürgős lenne a beszerzés. Csenger-Zalán Zsolt: Lízingelésnél 30 %-os önrészre emlékszem, ezért én a ,- Ftot megemelném ,- Ft-ra. Mayer László: A félreértések elkerülése érdekében nem kellene megbízni valakit, mondjuk alpolgármester urat, hogy felügyelje a beszerzést? Vagy akár tárgyaljon a beszerzésről? Csenger-Zalán Zsolt: Teljesen mindegy, hogy a polgármester vagy az alpolgármester van megbízva. Sulyok Attila: 1-2 éves használt buszt is lehet már lízingelni garanciával. Csenger-Zalán Zsolt: Az önkormányzat érdemes arra, hogy új buszt vásároljon. Először a lízingelés lehetőségét teszem fel szavazásra. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag Csenger-Zalán Zsolt módosító indítványát - miszerint az önkormányzat lízingszerződés keretében, maximum ,- Ft önrész biztosításával szerezzen be 1 db 9 személyes kisbuszt - elfogadja. Csenger-Zalán Zsolt: Most az elfogadott módosítással a III. számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 159/2014.(VIII.28.) számú Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal lízingszerződés keretében, maximum ,- Ft önrész biztosításával szerezzen be 1 db 9 személyes kisbuszt. Határidő: szeptember 31. Felelős: Csenger-Zalán Zsolt polgármester 10./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Csenger-Zalán Zsolt: A határozatok közül a 101/2014. (V.22.) számú határozatnál a Tervtanács tagjainak személyére nem érkezett javaslat. Javaslom, hogy a beszámolót azzal a 18

19 kiegészítéssel fogadjuk el, hogy a polgármester nyomatékosan hívja fel a főépítész figyelmét a tervtanács tagjainak megválasztásához személyi javaslattételre. Kérem szavazatukat a javaslatról. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy a polgármester nyomatékosan hívja fel a főépítész figyelmét a tervtanács tagjainak megválasztásához szükséges személyi javaslattételre. 160/2014.(VIII.28.) számú A Képviselő-testület a augusztus 22-ig lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a polgármester nyomatékosan hívja fel a főépítész figyelmét a tervtanács tagjainak megválasztásához szükséges személyi javaslattételre Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről Csenger-Zalán Zsolt: Átruházott hatáskörben meghozott intézkedés nem történt Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről Csenger-Zalán Zsolt: A két ülés között történt fontosabb események ismertetésére alpolgármester urat kérem fel. 11./ Egyebek Csenger-Zalán Zsolt: A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság véleményezte a Volánbusz Zrt. által október 1-től induló buszjáratok menetrendjét. A buszjáratok a kelenföldi metroállomáshoz szállítanák az utasokat. Annyival kiegészíteném a véleményt, hogy az utasforgalom tekintetében a járatok számát vizsgálni kell. k.m.f. Csenger-Zalán Zsolt polgármester dr. Malik Dean jegyző 19

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés 66-15./2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. június 25. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 7/2014.(VII.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (XI.28.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-247/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről Balatonfüred,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről 1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. december 19-ei nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2011. 04. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-18/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2010. szeptember 15-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 9 szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 9 szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Nagyközség Képviselő-testületének 2008. szeptember 2-án (kedden) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Szám: IV/B/20-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. március 8-án (kedden) 8 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Piliscsév község 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme Jelen vannak: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Dimitrov László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-8/2015. iktatószám 8. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2015. JÚLIUS 15.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2015. JÚLIUS 15. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2015. JÚLIUS 15. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2015. július

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 16. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet szám 10/2014.(IX.17.) Határozat szám 120/2014.(IX.16.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Időpontja: Vállalkozói Inkubátorház 2094 Nagykovácsi Kossuth L. utca 78. 2015. augusztus

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2008. április 2-án 15 órai kezdettel tartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye:

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2/2010 Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010 március 31-én 15 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt ülésén.

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben