BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE december 19-ei. nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről"

Átírás

1 1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30. számú JEGYZŐKÖNYVE december 19-ei nyilvános üléséről

2 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének december 19-én 15 órakor kezdődő, a községháza tanácskozó termében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Horváth Péter alpolgármester Horváth Zoltán képviselő Ifi Béla képviselő Osvald Bálint képviselő Zibák Istvánné képviselő. Igazoltan távol van: dr. Hamzsa Andrea képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Horváth Lászlóné Kft ügyvezető Barjákné Martin Judit művelődési házvezető. Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyilvános ülése határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő közül, 6 települési képviselő megjelent. Dr. Hamzsa Andrea képviselő távolmaradását előzetesen bejelentette. Az ülést megnyitja. Napirendre a meghívó szerint tesz javaslatot. 178/2013.(XII.19.) számú képviselő-testületi határozat Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a december 19-ei nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről Előadó: évi közművelődési tevékenységről beszámoló évi rendezvényterv Előadó: Barjákné Martin Judit intézményvezető 3. Településüzemeltetési Kft közhasznú feladatellátása Előadó: 4. A képviselő-testület évi ülés- és munkaterve Előadó: 5. Marcali Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítása Előadó: 6. Lakásbérleti díjak felülvizsgálata Előadó: 7. Az önkormányzat követeléseiről tájékoztató Előadó: Jankovics Sándorné pénzügyi főelőadó 8. Az önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó: 9. Temetőről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 2

3 10. Egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 11. Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 12. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 13. Balatonberényi Turisztikai Egyesület beszámolóját a 2013 nyarán elvégzett kérdőíves felmérés eredményeiről és tapasztalatairól Előadó: Osvald Bálint elnök 14. Hulladékgyűjtés megszervezésével kapcsolatos döntések Előadó: 15. DRV Zrt részvényvásárlási ügy Előadó: 1.Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről Előadó: (Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.) Tájékoztatja a képviselő-testületet és a televízió előtt ülő lakosságot, hogy január 1. napjától a település számára a Keszthely Város Alapellátási Intézete Ügyeleti Szolgálata biztosítja a folyamatos háziorvosi ügyeleti ellátást a 8360 Keszthely, Sopron u. 2. szám alatti főépületben / hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órán át. A háziorvosi ügyeleti szolgálatban hétköznap 16 órától 19 óráig és hétvégén, ünnepnapokon 9-12 óráig a gyerekellátás érdekében a felnőtt háziorvossal egyidejűleg (a gyermekgyógyászati részen) házi-gyermekorvos rendel. Amennyiben hirtelen kialakuló súlyos tünetek lépnek fel, sérülés, baleset történik, úgy hívja a 104-es segélyhívószámot, egyéb esetben a 92/ ás telefonszámot. Az OMSZ-ra telepített mentésirányítás Zalaegerszegen veszi fel a hívást és küldi a megfelelő szintű egységet, vagy telefonos tanácsra átadja a szolgálat részére. A másik fontos változás, hogy január 1. napjától a települési hulladékgyűjtést a 71 önkormányzat tárulásával létrehozott Pelso-Kom Kft fogja végezni. Semmilyen változás nem történik. Az ez évihez hasonlóan keddi napokon történik a szállítás, díjváltozás nem lesz. A gazdálkodó szervezeteket, vállalkozásokat a napokban külön is tájékoztatja az önkormányzat a hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan. Kéri, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerint fogadja el jelentését, illetve beszámolóját. 179/2013.(XII.19.) számú képviselő-testületi határozat a.) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadja. b.) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót elfogadja. Határidő: december 19. Felelős: 3

4 évi közművelődési tevékenységről beszámoló évi rendezvényterv Előadó: Barjákné Martin Judit intézményvezető (Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.) Barjákné Martin Judit intézményvezető Megköszöni a civilszervezetek, a Településüzemeltetési Kft dolgozóinak a munkáját, amellyel az idei év rendezvényeinek sikeres és zökkenőmentes lebonyolításában a háttér munkákban segítették. A lakosság részéről is sokan látogatták a programokat. A mesefesztivállal kapcsolatosan megfontolásra javasolja, hogy a jövő évben a strandi programra a gyermekeket ingyenesen engedjék be, hiszen részükre szól a program. A jövő évi programterv egyeztetése megkezdődött a civilszervezetekkel és elsősorban a turisztikai egyesülettel. A vendégek részéről is elhangzott, hogy a közeli településekre a kerékpárkölcsönzéssel is megoldható az átjárás, a programokat látogathatják, azonban Marcali városban szervezett eseményekre, elsősorban a tömegközlekedéssel érkező vendégek nem tudnak eljutni. Ezért felmerült annak lehetősége, hogy az önkormányzati buszokkal térítés ellenében, meg lehetne szervezni az el- és hazajutást. A könyvtár felújításának időszakában, mikor zárva volt az intézmény, a látogatottsági adatokat is befolyásolta. Ifi Béla PTKI elnök A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést, és megköszönik a munkát. A évi programtervet a következő ülésen tárgyalják meg bizottsági és önkormányzati szinten. Kérése, hogy javaslatokat, pénz, technikai, személyi stb. tekintetében januárra terjessze elő az intézményvezető. Horváth Péter alpolgármester Az idei évből négy rendezvényt emelne ki, amelyek meghatározók voltak: a Berényiek találkozója, a néptánc, a moderntánc verseny és az augusztus 20-ai ünnepség. Üde színfolt volt a fiatalhölgy koncertje. A jövőben a színpad fedése is fontos lenne. Július elejére még talán több program kellene a hétvégi napokra, hiszen ekkor már nagyon sok vendég van a településen. Fontos, hogy minden évben valami új jelenjen meg a programsorozatban. Megköszöni a település nyilvánossága előtt Bene Bernadett munkáját, aki animátorként dolgozott a nyár folyamán. A vendégek visszajelzése szerint nagy sikert aratott a gyermekek számára szervezett foglalkoztatás, volt, amikor gyermek vett részt a programokon. Megerősíti, hogy a nyári időszakban jelentős számú vendég kereste a könyvtárat az internetezési lehetőséget. Javasolja, hogy a következő javaslatot fogadja el a képviselő-testült: Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót elfogadja, megköszöni Barjákné Martin Judit munkáját. A képviselő-testület a évi rendezvénytervet január havi ülésén tárgyalja. 180/2013.(XII.19.) számú képviselő-testületi határozat Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót elfogadja, megköszöni Barjákné Martin Judit munkáját. A képviselő-testület a évi rendezvénytervet január havi ülésén tárgyalja. Határidő: január Felelős: 4

5 3. Településüzemeltetési Kft közhasznú feladatellátása Előadó: (Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.) Támogatja a bizottság a 3 millió Ft átadását, melyet a következő évi támogatásnál elszámolnak. Az előterjesztés szerinti javaslat elfogadását bocsátja szavazásra. 181/2013.(XII.19.) számú képviselő-testületi határozat Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú nonprofit kft részére a Napfény utcai árok kiépítésével kapcsolatos feladatok ellátására évi költségvetésének általános tartaléka terhére 3000 e Ft támogatást nyújt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja, az átutalásról december 30-ig gondoskodjon. Határidő december 30. Felelős: 4. A képviselő-testület évi ülés- és munkaterve Előadó: (Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.) Ifi Béla PTKI bizottság A bizottság elfogadásra javasolja a munkatervet. Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak elfogadását: Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a évi ülés- és munkatervet elfogadja, melyben a közmeghallgatás időpontja február 14., az üdülőhelyi fórum pedig június 7. napjában kerül megállapításra. 182/2013.(XII.19.) számú képviselő-testületi határozat Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a évi ülés- és munkatervet elfogadja, melyben a közmeghallgatás időpontja február 14. az üdülőhelyi fórum pedig június 7. napjában kerül megállapításra. Határidő: értelem szerint Felelős: 5

6 5. Marcali Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítása Előadó: (Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.) Ifi Béla PTKI bizottság elnöke A bizottság a megállapodás módosítását támogatja. A következő javaslat elfogadását bocsátja szavazásra: Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás módosításáról szóló képviselő-testületi határozatot a Társulás Elnöke részére küldje meg. 183/2013.(XII.19.) számú képviselő-testületi határozat Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás módosításáról szóló képviselőtestületi határozatot a Társulás Elnöke részére küldje meg. Felelős: Határidő: december Lakásbérleti díjak felülvizsgálata Előadó: (Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.) A bizottság a bérleti díjak emelését javasolja 50 %-os emeléssel, és a jövőben az éves infláció mértékével történő emelést támogatja. Horváth Péter alpolgármester A környező településekhez épest jelentősen alacsony a helyi önkormányzat lakásainak a díja év óta változatlanok, így elértéktelenedett a díj, és a bevétel a minimális állagmegóvásra sem nyújt fedezetet. A következő javaslatot bocsátja szavazásra: Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati bérlakások, melléképületek, garázsok bérleti díját január 1. napjától a komfortos lakás esetén nettó 180 Ft/m2/hó, melléképületek, garázsok díja 75 Ft/m2/hó díjban állapítja meg, mely díjak ezt követően évente az infláció mértékével növekednek. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 184/2013.(XII.19.) számú képviselő-testületi határozat Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati bérlakások, melléképületek, garázsok bérleti díját január 1. napjától a komfortos lakás esetén nettó 180 Ft/m2/hó, melléképületek, garázsok díja 75 Ft/m2/hó díjban állapítja meg, mely díjak ezt követően évente az infláció mértékével növekednek. Határidő: értelem szerint Felelős: Horváth Lászlóné ügyvezető 6

7 7. Az önkormányzat követeléseiről tájékoztató Előadó: Jankovics Sándorné pénzügyi főelőadó (Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.) A bizottság támogatja, hogy a behajthatatlan követelésekről mondjon le az önkormányzat, ne görgesse maga előtt azokat, amelyekre semmilyen remény nincs, hogy megtérülne. A következő javaslatot bocsátja szavazásra: Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati követelések analitikus nyilvántartásából az előterjesztés szerinti kimutatásban szereplő tételek tekintetében tartozásokat, mint behajthatatlan követelést törli, illetve mint kisösszegű követelésről lemond. A behajthatatlanság tényét iratokkal igazolt. (felszólítások, tértivevények, ingatlan nyilvántartás, cégbírósági nyilvántartás). 185/2013.(XII.19.) számú képviselő-testületi határozat Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati követelések analitikus nyilvántartásából az előterjesztés szerinti kimutatásban szereplő tételek tekintetében tartozásokat, mint behajthatatlan követelést törli, illetve mint kisösszegű követelésről lemond. A behajthatatlanság tényét iratokkal igazolt. (felszólítások, tértivevények, ingatlan nyilvántartás, cégbírósági nyilvántartás). Határidő december 31. Felelős: 8. Az önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó: (Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.) Ifi Béla PTKI bizottság elnöke A bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. Szavazásra bocsátja a évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet. A rendeletalkotásnál jelen levő képviselők száma: 6 fő A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: BALATONBERÉNY KÖZSÉGI Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 9. Temetőről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző (Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.) Elfogadásra javasolja a bizottság a rendeletet. 7

8 A rendeletalkotásnál jelen levő képviselők száma: 6 fő A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a temető rendjéről 10. Egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző (Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.) A bizottság elfogadásra javasolja. A rendeletalkotásnál jelen levő képviselők száma: 6 fő A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 11. Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző (Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.) Mestyán Valéria címzetes főjegyző Ismerteti a PTKI és a Szociális Bizottság javaslatait az egyes támogatások tekintetében történő jövedelmi határok vonatkozásában: a tervezet 14. -ában a jövedelmi határok 190, 240, 210 %-ban határozza meg, a (2) bekezdés esetében továbbra is 30 e Ft legyen a maximális összeg (5) bekezdés esetében 20 e Ft, és két alkalommal legyen lehetőség önkormányzati segélyben részesítésre. A tervezet 19. -ában 235 illetve 285 % legyen a jövedelmi határ. Ifi Béla PTKI bizottság elnöke A bizottság a rendelet-tervezetet a bizottság javaslataival együtt elfogadásra javasolja. Zibák Istvánné Szociális Bizottság elnöke A bizottság a rendelet-tervezetet a bizottság javaslataival együtt elfogadásra javasolja. A rendeletalkotásnál jelen levő képviselők száma: 6 fő A képviselő-testület igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 8

9 12. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző (Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.) A bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet. A rendeletalkotásnál jelen levő képviselők száma: 6 fő A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 13. Balatonberényi Turisztikai Egyesület beszámolóját a 2013 nyarán elvégzett kérdőíves felmérés eredményeiről és tapasztalatairól Előadó: Osvald Bálint elnök (Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.) Osvald Bálint egyesület elnöke Elmondja, hogy a kérdőívet a naturista és a községi strandon vették fel, 68 fő válaszolt a kérdésekre, amelyből 41 fő volt külföldi. Megköszöni azon személyek segítségét, akik a kérdőív kitöltésében segítették az egyesületet. Röviden ismerteti a tájékoztatóban megfogalmazott konklúziókat. Horváth Péter alpolgármester A kérdőívek alapján is megállapíthat, hogy csökkent a külföldi turisták száma, nőtt a belföldiek aránya, megnőtt a hétvégéknek a jelentősége, hosszú hétvégék a jellemzőek, amelyet a strandbevételek alakulása is jelez. Kiemeli, hogy turisztikai irodára szükség lenne, egyrészt a vendégek is igénylik, de foglalkoztatási lehetőséget is jelent. Ezen túl az alkalmazott a kulturális feladatokban is segítene. Véleménye szerint áldozni kell az idegenforgalomra, mind személyi, mind tárgyi feltételek tekintetében. Fontosnak tartja, hogy legyen látnivaló is, ezért a múlt ház fejlesztése lenne az egyik cél. A turisták komfortérzetét a község megjelenése, a felújított járda, út, egy jó helyre kihelyezett virágos láda is befolyásolja. A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót. A bizottság állásfoglalása, hogy az idegenforgalmi munkatárs alkalmazásával kapcsolatos kérdést az egyesület januárfebruár hónapban készítse elő, hogy annak anyagi lehetőségeiről a képviselő-testület tárgyalni tudjon. Az egyesület munkáját megköszöni, hiszen a kérdőívek feldolgozásával nagyon hasznos információkat kapott az önkormányzat. A határozathozatalnál jelen van:6 fő képviselő 186/2013.(XII.19.) számú képviselő-testületi határozat Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonberényi Turisztikai egyesület 2013 nyarán végzett kérdőíves felmérésének eredményeiről, tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület felkéri az egyesületet, hogy az idegenforgalmi munkatárs alkalmazására vonatkozó pénzügyi és feladat-ellátási tervet készítse elő. Határidő: január Felelős: 9

10 14. Hulladékgyűjtés megszervezésével kapcsolatos döntések Előadó: Elmondja, hogy december 18-án tartotta társulási ülését a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási társulás. A január 1-én változatlan formában is és időben lesznek a járatnapok. A társulás tagjai továbbra is perben állnak Siófok város önkormányzatával, mint a gesztor önkormányzattal. Számításaik szerint a 71 önkormányzatnak 16 db jármű és mintegy 560 millió Ft készpénz járna a konzorciumból. Hosszú perre lehet számítani. Az új cég indulását a gépeket biztosító NyirflopKft-vel kötött hitelszerződés biztosítja, hiszen az első bevételekre csak április hónapban számíthat a cég. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet és a határozatokat. Ismételten kiemeli, hogy változás nem történik, csak a szolgáltató nevében. Újdonság a jogszabályi környezetben, hogy az üdülőingatlanok az éves díj 50 %-át fizetik meg. Horváth Péter alpolgármester A társulás nagy harc és összefogás jó példája. A nem igazán etikus a gesztor önkormányzat és szolgáltató hozzáállása a helyzethez. Reményei szerint az új cégben nagyobb ráhatása lesz a településeknek a feladat ellátásra. Lombár Gábor Balatonfenyves polgármesterének köszönet jár, hogy élére állt a társulásban részt vevő önkormányzatok érdekeinek. Kéri a polgármestert, hogy az AVE Zöldfok felé jelezze azt a tényt, hogy az elmúlt szállítási napok során a dolgozók az állampolgárok tulajdonát képező szemétgyűjtő edényzeteken töltik ki bosszújukat, dobálják, tördelik azokat. Scmidt Jenő és Lombár Gábor polgármestereke, illetve az elnökség tagjai társadalmi munkában végzik feladatukat, amelyért valóban csak elismerés és köszönet jár. A szolgáltatónak jelezni fogja a dolgozók viselkedését, egyébként a károkozást meg kell a cégnek téríteni, vagy kicserélni a megrongálódott edényzetet. Javasolja, hogy a képviselőtestület az előterjesztés szerinti határozatot, illetve rendelet-tervezetet fogadja el. 187/2013.(XII.19.) számú képviselő-testületi határozat a) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez 2. számú mellékletként csatolt a Pelso-Kom Kft-vel megkötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kiegészítő megállapodását. b) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás aláírásával. Határidő: értelem szerint Felelős: 10

11 A rendeletalkotásnál jelen levő képviselők száma: 6 fő A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testületének 27/2013 (XII.20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 15. DRV Zrt részvényvásárlási ügy Előadó: (szóbeli előterjesztés) Ifi Béla PTKI Bizottság A bizottság támogatja a határozat elfogadását. Javasolja, hogy a képviselő-testület DRV. részvények vásárlásával kapcsolatosan hozott 168/2013.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozatát vonja vissza. 188/2013.(XII.19.) számú képviselő-testületi határozat Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a DRV. részvények vásárlásával kapcsolatosan hozott 168/2013.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozatát visszavonja Határidő: 1 nap DRV tájékoztatása Felelős: A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos kivitelezése május 31-ig, a játszótéri pályázat kivitelezése pedig az I. negyedévben fejeződik be. Benyújtották pályázatukat az erdei iskola vizesblokkjának felújítására. Az elkövetkezendő időszak fontos feladata, hogy az önkormányzat jelölje meg azokat a fejlesztési célokat, amelyeket meg kíván valósítani, azoknak előkészítését meg kell kezdeni, mert információk szerint a pályázatok beadási határideje jelentősen lerövidül. A Hunyadi park építésével kapcsolatosan a DRV és a közút kezelő is megadta hozzájárulását, így elhárult az akadály az építési engedély elől, amelyet benyújtottak. Időjárás függvényében a tavasszal a munkálatokat megkezdik. A sportöltöző felújításával kapcsolatosan is jól haladnak a munkálatok, a pályázati összeg megérkezett a sportkör számlájára, a kivitelezési szerződést megkötötték, jelenleg az elektronikus építési napló körül vannak kisebb problémák. Ezúton hívja meg a község lakosságát a december 22-én tartandó falukarácsonyra. A település lakosságának áldott karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kíván. Miután más napirend és hozzászólás nem volt a polgármester a nyilvános ülést 16 óra 30 perckor bezárja. kmf Horváth László polgármester Mestyán Valéria címzetes főjegyző 11

1. számú JEGYZŐKÖNYVE

1. számú JEGYZŐKÖNYVE 1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. JANUÁR 10-i nyilvános üléséről 2 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 6 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 6 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 26- án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. Jegyzőkönyv Készült: Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27- én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

173/2009.(X.28.) határozat A Képviselő-testület 2009. október 28-i nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg.

173/2009.(X.28.) határozat A Képviselő-testület 2009. október 28-i nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg. 8 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 28-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 4 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 4 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20- án (csütörtök) 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. július 07-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 6 Jegyzőkönyv Készült: Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 8-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Orbánné Borsos Anikó jkv. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

JEGYZŐKÖNYV. Orbánné Borsos Anikó jkv. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 7-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Gyanó Józsefné képviselő Haszon

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 22-én a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Barkó Béla, Kiss Ferenc, Nagy Attila közgyűlési tagok.

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Barkó Béla, Kiss Ferenc, Nagy Attila közgyűlési tagok. Szám: 117-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. március 28-án 13.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Kormányhivatal dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 1/2015. (II.2.) számú határozata az ülés napirendjéről.

Jegyzőkönyv. Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 1/2015. (II.2.) számú határozata az ülés napirendjéről. Jegyzőkönyv Készült Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. február 2.-án (hétfőn) 17 órakor a Községháza tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Orsós János elnök, Kovács

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:D/ 20-7 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 28 -án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 12-én tartott nyílt üléséről. 8/2014(VI.12.) sz rendelet 98/2014.(VI.12.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. november 25-én, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyilvános üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 7. számú JEGYZŐKÖNYV

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 7. számú JEGYZŐKÖNYV BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 7. számú JEGYZŐKÖNYV 58/2006. (VII.4.) kt. határozat: napirend elfogadása 59/2006. (VII.4.) kt. határozat: A két ülés közötti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. Előadó: Péntek László polgármester

Jegyzőkönyv. 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. Előadó: Péntek László polgármester Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26.-án, 18.30 órai kezdettel az általános iskola éttermében megtartott munkaterv szerinti üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 5 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a és az alek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-193/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2016. (II. 25.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről:

JEGYZŐKÖNYV. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2016. (II. 25.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: JEGYZŐKÖNYV Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25.-én a Községházán 9.30 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 22-én tartott üléséről. 37/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 38/2012.(III.22.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. számú

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. számú BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. számú JEGYZŐKÖNYVE 2016. január 19-ei nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült a Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra 1 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó Egyházasfalu Község Önkormányzata 1-4/2015.03.26. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Egyházasfalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. március 26-án 17.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatalos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dolgos János polgármester, Kárpáti József, Kovács Zsolt, Kurdiné

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

Száma: - 1./2012. Távolmaradását bejelentette: Brunner Éva képviselő.

Száma: - 1./2012. Távolmaradását bejelentette: Brunner Éva képviselő. JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 29.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-3 /2011. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2015. január 29- én 15 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászlói

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-59/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 19-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 1. előterjesztés száma:140 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-53/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY- BALATONRENDES -SALFÖLD KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI -------------------------------------------------------- Ikt.szám: 620-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Fehér-partok Turisztikai Egyesület beszámolója - Tájékoztatás a két

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 18 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben