J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas László alpolgármester, Mikola Miklós Krisztián, Orsós János és Papp Attila képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Somogyi Csaba István nemzetiségi elnök és dr. Varga Katalin jegyző. Az előzőekben felsoroltakon kívül a közmeghallgatásos ülésen 16 fő ötvöskónyi lakós van jelen. A második napirendi ponton Zsirmon Máté területi értékesítési vezető is résztvevője az ülésnek. A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület minden tagja jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. A polgármester javasolja, hogy a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót vegyék le napirendről, mivel a Rendőrkapitányságtól senki nem jelent meg. A módosított napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2016. (III. 8.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: Napirendi pontok: 1./ Tájékoztató a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Előadó: Zsirmon Máté területi értékesítési vezető 2./ Beszámoló az önkormányzat évi munkájáról. Előadó: 3./ Az önkormányzat évi költségvetésének elfogadása. Előadó: 4./ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása. Előadó: 5./ A évi közbeszerzési terv elfogadása. Előadó: 6./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: 7./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása. Előadó:

2 2 8./ Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének meghatározása. Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 9./ Egyéb ügyek. 1./ Tájékoztató a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Előadó: Zsirmon Máté területi értékesítési vezető A polgármester a napirend felvezetéseként elmondja, hogy az ötvöskónyi lakosság már több, mint egy éve fizeti a szemétszállítási díjat. Az utolsó közszolgáltatási szerződés módosítása az edényméretekre és a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozott. Felkéri Zsirmon Máté Urat, a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. területi értékesítési vezetőjét a hulladékkezelési közszolgáltatás fontosabb tudnivalóinak ismertetésére. Zsirmon Máté értékesítési vezető A területi vezető elmondja, hogy három pontban foglalná össze a legfontosabb változásokat. Elsőként az edényméretek változásáról beszél. A lakosság korábban a 120 literes és a 240 literes edényméret közül választhatott. Jelenleg van 60 literes, 80 literes és 120 literes edényméret, ezeket attól függően választhatja az ingatlantulajdonos, hogy hányan laknak a háztartásban. Elmondja, hogy az önkormányzattól kell igazolást kérni arra vonatkozóan, hogy hányan élnek az adott ingatlanban. Ha valaki jogosult lesz a kisebb edényméretre, akkor a 120 literes edényt le kell adnia és meg kell vásárolnia a szabvány edényzetet. A 60 literes hulladékgyűjtő edényzet ára Ft, a 80 literesé pedig Ft. Hangsúlyozza, hogy minden esetben feltétel, hogy az ingatlantulajdonosnak legyen közüzemi megállapodása. Másodsorban a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről beszél. Elmondja, hogy minden ingatlan kap 2x3 db zsákot. A kék zsák a papírhulladék gyűjtésére, a sárga zsák pedig a műanyag hulladék gyűjtésére szolgál. A lakosok kapnak egy tájékoztatót is arról, hogy milyen hulladék gyűjthető a zsákokba, illetve, hogy mikor szállítják el a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló színes zsákokat. Az egyes zsákokat a szolgáltató négy hetes gyakorisággal üríti, és az első alkalom után annyi zsákot kap az ingatlantulajdonos, amennyit kitett. Hangsúlyozza, hogy az üveghulladékot továbbra is a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kell vinni. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés április 1. napjától indul. Harmadsorban a jövőbeni változásokról beszél az értékesítési vezető úr. Elmondja, hogy az országban létrejött egy koordináló szervezet, azonban nagyon sok a megválaszolatlan kérdés. Az első negyedévre vonatkozóan még az ő cégük, tehát a Viridis-Pannonia Kft. állítja ki a számlákat, ezt követően azonban a létrejött koordináló szervezet. Erről is fognak kapni tájékoztatót az ingatlanhasználók. Megköszöni a tájékoztatást, úgy gondolja, hogy abból a jelenlévők sok kérdésre választ kaptak. Kéri, hogy amennyiben valakinek van még kérdése, észrevétele, azt tegye meg.

3 3 Szabó Istvánné ötvöskónyi lakós Megkérdezi, hogy a kisebb edényméret eset kevesebb lesz-e közszolgáltatási díj. Zsirmon Máté értékesítési vezető A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a 60 literes edény esetén Ft, a 80 literes edény esetén pedig Ft lesz az éves közszolgáltatási díj. Megjegyzi, hogy nem biztos, hogy érdemes a kisebb edényméretre váltania a lakosoknak. Zsirmon Máté értékesítési vezető Elmondja, hogy a közszolgáltatási díjak eltérőek az országban. Ott éri meg a kisebb edényzetre váltani, ahol nagyobb arányú a díjkülönbség a kisebb és nagyobb edény között. Ha pl. valahol a 120 literes edény éves díja Ft körül van, és a 60 literesé Ft, akkor jobban megéri váltania a lakosoknak. A háztartás létszámára vonatkozó igazolással kapcsolatban kiemeli, hogy az igazolás hatósági bizonyítvány kiállítása alapján történik, amely Ft illetékköteles. Papp József ötvöskónyi lakós Megkérdezi, hogy a díjak hogyan alakulnak április 1-jét követően. Zsirmon Máté értékesítési vezető A kérdésre válaszolva elmondja, hogy az árakat központilag határozzák meg, de annyit biztosan tud, hogy április 1-jét követően az árak egyelőre változatlanok maradnak. Talpas Tiborné ötvöskónyi lakós Megkérdezi, hogy a szemétszállításban való részvétel kötelező-e. Zsirmon Máté értékesítési vezető Elmondja, hogy a szolgáltatás igénybevétele kötelező. Ennek elsősorban az az indoka, hogy ne jelenjen meg hulladék a település határában és ne is égessék azt el az emberek.

4 4 Szabó Istvánné ötvöskónyi lakós Elmondja, hogy az interneten elolvasta a testületi ülés anyagát, melyben látta, hogy a lakosok a szemétszállítási díjat visszaigényelhetik az önkormányzattól. A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a közmeghallgatásos ülés egy későbbi napirendje lesz a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet erre irányuló módosítása. Farkas László alpolgármester Kiemeli, hogy a kisebb edényméret igénylése meglehetősen macerás dolog, gondolva itt az igazolás költségére és a kis arányú díjcsökkenésre. Megkérdezi, hogy ha a színes zsákok eltűnnek valamelyik ingatlan esetében, akkor hol lehet igényelni másikat. Zsirmon Máté értékesítési vezető Az alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy a gyakorlati tapasztalatok alapján nem szokták a lakosok másra használni a zsákokat, de ha egy-két esetben előfordulna, hogy nincs meg a zsák, az ügyfélszolgálaton azt díjmentesen pótolni fogják. Wolfordt Lászlóné ötvöskónyi lakós Megkérdezi, hogy akkor is kell-e igazolás az önkormányzattól, ha marad a 120 literes edényzet. A kérdésre válaszolva elmondja, hogy igazolás csak akkor kell, ha kisebb edényméretet szeretne az ingatlantulajdonos. Papp József ötvöskónyi lakós Az a meglátása, hogy akik nincsenek jelen a közmeghallgatásos ülésen, nem fognak tudomást szerezni a szemétszállítással kapcsolatos változásokról. A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy az ötvöskónyi lakósok meg fogják hallani a községben a változásokat, illetve a közszolgáltató a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban írásos tájékoztatót fog kiküldeni. Elmondja, hogy a kisebb edényzet igénybevételének lehetőségéről és a díjakról tájékoztatót fog küldeni minden ingatlanhoz.

5 5 Mikola Miklós Krisztián képviselő Elmondja, hogy a honlapon is megtalálható minden információ, és ezen kívül minden testületi ülés nyilvános. Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzik el, megköszöni a tájékoztatást, a napirendet lezárja. Zsirmon Máté területi értékesítési vezető távozik az ülésteremből. 2./ Beszámoló az önkormányzat évi munkájáról. Előadó: A polgármester beszámolója kezdetén kinyilvánítja, hogy munkájukat a nyilvánosság mellett végzik, annak eredményét a község szépülése, gyarapodása jelzi. Az önkormányzati munkával kapcsolatban beszédesnek tartja azokat a számokat, melyek 2015-ben 26 testületi ülést, 185 határozatot és 29 önkormányzati rendeletet jeleznek. Fejlesztéseikhez igyekeztek pályázati forrást is hozzárendelni, ez csak a Pápa utca és a konyha felújítása ügyében nem járt sikerrel. Igyekeztek segíteni a rászoruló családoknak. Szociális tűzifát osztottak, nyári gyermekétkeztetést biztosítottak. Biztosították az óvodai nevelés feltételeit, az óvodában magasan képzett óvodapedagógusok foglalkoztak illetve foglalkoznak a beíratott gyerekkel. A kötelező szociális feladataikat a kistérségi társulás látják el, biztosított a házi segítségnyújtás és az étkeztetés is. A közfoglalkoztatás keretében átlagosan 40 embernek adtak munkát, annak keretében már értékteremtő szegmenssel is foglalkoztak, térköveket, köztéri padokat gyártottak. Folyamatosan parkosítják, virágosítják a közterületeket, padokat, asztalokat készítenek. Folyamatos volt a zártkerti utak karbantartása, melynek eredményeképpen minden út járható. Elvégeztették az önkormányzati utak kátyúzását, mely tevékenység néha még a nem önkormányzati tulajdonú, állami utakra is kiterjedt. Elmondja, hogy a legtöbb esetben egy hónapos szerződéseket köt az önkormányzat. Emiatt nem nagyon van olyan ember a községben, aki ne kapott volna munkát. Az önkormányzat a járdák felújítását 2016-ban is folytatni fogja, erre az anyagi lehetőségek is megvannak. Eredményként könyveli el, hogy 2015-ben elkészült a szennyvízberuházás, ennek eredményeképpen az önkormányzat vagyona fél milliárd forinttal növekedett. Kérdés nincs. Hozzászólások:

6 6 Farkas László alpolgármester Kiemeli, hogy a közfoglalkoztatottak segítségével az önkormányzati intézmények szennyvízbekötése is elkészült 2015-ben, kb. 200 méter csövet fektettek le. Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását. A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2016. (III. 8.) önkormányzati határozata a évi beszámolóról. A képviselő-testület a évi önkormányzati munkáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: 3./ Az önkormányzat évi költségvetésének elfogadása. Előadó: Kiegészítés: A polgármester ismerteti a költségvetési rendelet elfogadásáig, az átmeneti időszakban beszedett bevételeket, kiadásokat, melyek a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek. Ismerteti a beterjesztett rendelet tervezet főbb számait. Hangsúlyozza, hogy az óvoda működéséhez nem kell hozzájárulnia az önkormányzatnak, a központi bevételek fedezik a kiadásokat. Elmondja, hogy a költségvetés tartalmaz 6 millió forint önerőt, mely a konyha felújításához kapcsolódik. Van olyan pályázat előkészítő szakaszban, amelyet be lehet nyújtani a konyha felújítására. Kérdés nincs. Hozzászólások: Mikola Miklós Krisztián képviselő, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke Bizottsága az első fordulós tárgyalás előtt tárgyalta a költségvetés tervezetét, azt elfogadásra javasolta. Farkas László alpolgármester Elmondja, hogy 1994 óta tagja az ötvöskónyi testületnek és véleménye szerint az idei költségvetés olyan, hogy optimistán nézhetnek a jövőbe. Dr. Varga Katalin jegyző

7 7 Tájékoztatja a megjelenteket, hogy január 1-től az önkormányzatoknak biztosítani kell a szünidei gyermekétkeztetést. Ez Ötvöskónyi községre is vonatkozik, ezért a konyha üzemeltetését ellátó Tóth Sándor egyéni vállalkozóval a szünidei étkezésre vonatkozóan vállalkozási szerződést kell kötnie az önkormányzatnak. A polgármester javasolja a költségvetési rendelet előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről A költségvetési rendelet elfogadását követően a polgármester javasolja a vállalkozási szerződés jóváhagyását. A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselőtestület a következő határozatot hozza: Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2016. (III. 8.) önkormányzati határozata vállalkozási szerződés elfogadásáról. A képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződést a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja, aláírására felhatalmazza a polgármestert. Határidő: értelem szerint Felelős: 4./ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása. Előadó: Kiegészítés: A polgármester elmondja, hogy a költségvetési rendelet 17. melléklete határozza meg a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségeket. Kiemeli, hogy az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérdés, hozzászólás nincs. Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz:

8 8 Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2016. (III. 8.) önkormányzati határozata a saját bevételekről és az adósságot keletkeztető ügyletekről. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. -a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: Adatok e Ft-ban Saját bevételek év év év Helyi adóból és települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés Összesen Adatok e Ft-ban Adósságot keletkeztető ügyletek Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír Váltó kibocsátása Pénzügyi lízing megkötése Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Összesen év év év Határidő: azonnal Felelős:

9 9 5./ A évi közbeszerzési terv elfogadása. Előadó: Kiegészítés: A polgármester elmondja, hogy tervkészítésre köteles az önkormányzat attól függetlenül, hogy az elfogadott költségvetés alapján sor kerül-e közbeszerzési eljárás lefolytatására. Amennyiben év közben mégis közbeszerzés alá eső építésre vagy vásárlásra kerülne sor, a tervet módosítaniuk kell. Erre valószínűleg sor kerül, ha a konyha felújítására nyer az önkormányzat támogatást. Kérdés, hozzászólás nincs. A terv elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2016. (III. 8.) önkormányzati határozata a évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról. A képviselő-testület a évi nemleges közbeszerzési tervet jóváhagyja azzal, hogy közbeszerzési értékhatárt elérő év közbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell. Határidő: értelem szerint Felelős: 7./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Kiegészítés: A polgármester elmondja, hogy a rendelet módosításának lényege, hogy a rendeletből kikerül a tűzifa támogatás és helyébe lép a szemétszállítási díj támogatása. Mikola Miklós Krisztián a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke Bizottsága a rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. Kérdés nincs. Hozzászólások: Farkas László alpolgármester

10 10 Elmondja, hogy aki kevesebb közszolgáltatási díjat fizet amiatt, hogy kisebb edényzetet igényel, akkor kevesebb támogatást is kap az önkormányzattól. Ezzel csak azt szeretné hangsúlyozni, hogy nem éri meg kisebb edényzetet igényelni ebből a szempontból sem. Mikola Miklós Krisztián képviselő Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat azokat az ingatlantulajdonosokat kívánja támogatni, akik rendesen fizetik a szemétszállítási díjat. A támogatás bevezetése ösztönző hatású lehet azoknak, akiknek díjtartozásuk van a szolgáltató felé. A polgármester javasolja a módosító rendelet előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 7./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása. Előadó: Kiegészítés nincs. Mikola Miklós Krisztián a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke Bizottsága a rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás nincs. A polgármester javasolja a módosító rendelet előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 8./ Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének meghatározása.

11 11 Előadó: dr. Varga Katalin jegyző Kiegészítés: A jegyző elmondja, hogy az ötvöskónyi óvoda beíratási körzete megegyezik a község közigazgatási területével. A testület feladata továbbá, hogy az óvoda nyitvatartási rendjét meghatározza. Kérdés, hozzászólás nincs. A polgármester javasolja az óvoda felvételi körzetének és nyitva tartásának meghatározását. Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselőtestület a következő határozatot hozza: Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2016. (III. 8.) önkormányzati határozata az óvodával kapcsolatos fenntartói döntés meghozataláról. 1./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda fenntartásával kapcsolatos jogköre gyakorlása során az óvoda felvételi körzetét alábbiak szerint határozza meg: A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda beíratási körzetét úgy határozza meg, hogy az megegyezik Ötvöskónyi község közigazgatási területével. 2./ A képviselő-testület az óvoda nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: a) Az intézmény napi aa) nyitvatartási ideje: 10 óra ab) nyitás időpontja: 6.30 órakor ac) zárás időpontja: órakor. b) Az intézmény heti nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig, heti 50 óra (az a) pont szerinti napi nyitva tartással). c) Az intézmény éves nyitvatartási ideje: az adott nevelési év szeptember 1-jétől, a következő év június 26. napjáig folyamatosan tart nyitva (az a) pont szerinti napi nyitva tartással, a b) pont szerinti heti nyitvatartási idő mellett), kivéve az intézmény nevelőtestülete által elfogadott éves munkaterv részét képező helyi nevelési év rendjében megállapított évközi szünetet, vagy az elrendelt rendkívüli szünetet. Az intézmény a 2015/2016-os nevelési év június 27. napjától július 22. napjáig zárva tart. 3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti felvételi körzetet, valamint a 2./ pont szerinti nyitvatartási rend közzétételéről a helyben szokásos módon és az önkormányzat honlapján gondoskodjon. 4./ A képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy az 2./ pont szerinti nyitvatartási rendről a szülőket írásban tájékoztassa. Határidő: értelem szerint Felelős:, Nagy Istvánné intézményvezető

12 12 9./ Egyéb ügyek. elmondja, hogy támadás érte az önkormányzatot amiatt, hogy Ft kommunális adót vezettek be 2016-tól. Hangsúlyozza, hogy a Ft összegű kommunális adó alól mentességet adott a testület 2015-ben, 2016-ban a mentesség Ft, az adó pedig Ft. Elmondja, hogy az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy növelje a saját bevételeit. Kiemeli, hogy az Ft összeget ellentételezik az önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatások. A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy 234 ingatlan van csatornásítva a községben. A Rinyamenti Víziközmű Társulat kimutatása alapján csökkent a kintlévőség Ötvöskónyiban, de így is 4,8 millió forint a tartozás összege. Elmondja, hogy a szennyvízdíj mértéke 180 Ft alatt fog maradni, tehát a vízdíj és a szennyvízdíj együttesen nem éri el az 500 Ft-ot. A DRV a napokban megkezdi a számlák kiküldését is, visszamenőleg október 29-re kell kifizetni a szennyvízdíjat. Felhívja a figyelmet, hogy lehet részletfizetést kérni. A Kónyi utcában az egyik átemelőnél vannak problémák a lakók szerint, mert bűz van. Az adagolók beállítása még folyamatban van, tehát a bűz egy idő után biztosan meg fog szűnni. A polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek bármely témával kapcsolatos kérdése, észrevétele, javaslata van, az tegye meg: Mikola Miklós Krisztián képviselő Elmondja, hogy a bűz több helyen is, tehát más településen is problémát jelent. Mindaddig, amíg folyamatos a rákötés a csatornára nem fogják tudni beállítani az adagolókat. Szabadi Jánosné ötvöskónyi lakós Megkérdezi, hogy a hátralékokat mikor lehet behajtani. A kérdésre válaszolva elmondja, hogy csak a fundamenta szerződés lejártát követően. Szabó Istvánné ötvöskónyi lakós A talajterhelési díj fizetésére kérdez rá.

13 13 A talajterhelési díjjal kapcsolatban elmondja, hogy önbevallás alapján kell fizetni először 2017-ben. Hangsúlyozza, hogy nagyon magas a talajterhelési díj mértéke, 1800 Ft köbméterenként, tehát érdemes rákötni a csatornára. Mikola Miklós Krisztián képviselő Megjegyzi, hogy sokkal nagyobb terhet fog jelenteni a talajterhelési díj fizetése, mint a fundamenta. Szabadi Jánosné ötvöskónyi lakós Megkérdezi, hogy aki nem kötött fundamentát, annak mikor kell fizetni a közműfejlesztési hozzájárulást. A kérdésre válaszolva elmondja, hogy ha nem lehet behajtani a hozzájárulást és fizetni sem tud az illető, akkor az ingatlanra lesz ráterhelve ennek összege. Szabadi Jánosné ötvöskónyi lakós Elmondja, hogy korábban arról volt szó, hogy aki nem lépett be a társulásba, annak is ki kell fizetni a hozzájárulás összegét. Elmondja, hogy a szennyvízberuházás bekerülési költségét úgy kalkulálták ki, hogy hányan igényelték a rákötést. Az új rákötők által fizetett hozzájárulás már plusz bevétele a társulásnak. Kain Tibor ötvöskónyi lakós Elmondja, hogy utána érdeklődött és jelenleg Ft a hozzájárulás összege, és ezt egy éven belül kell kifizetnie annak aki rá akar kötni. Mikola Miklós Krisztián képviselő Elmondja, hogy tudomása szerint nyarán volt lehetőség utoljára, hogy fundamentát kössön. Szabadi Jánosné ötvöskónyi lakós

14 14 Véleménye szerint házi vízművel ki lehet váltani a vízfogyasztást és a szennyvízdíj fizetést is. Farkas László alpolgármester Elmondja, hogy állattartás és öntözés esetén külön mérőt kell kiépíttetni, ami kb Ft költséget jelent az ingatlantulajdonosnak. Elmondja, hogy biztosan megterhelő a lakosság nagy részének a szennyvízdíj fizetése, de azt kell szem előtt tartani, hogy a szennyvízrendszer kiépítésével a falu komfortosabbá vált. Szabadi Jánosné ötvöskónyi lakós Elmondja, hogy általában elolvassa a honlapon a testületi ülések anyagát. Meglepődve tapasztalta, hogy milyen magas összegű az egyes adónemek vonatkozásában a hátralék összege. Gyengének tartja a behajtást és keveselli a letiltások számát is. A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy valóban sok a hátralék, de az adóügyi dolgozók mindent megtesznek ennek csökkentése érdekében. Szabadi Jánosné ötvöskónyi lakós Véleménye szerint az adósok listáját ki kellene rakni szégyenfalra, de az ingóvégrehajtásra is lehetne nagyobb hangsúlyt fektetni. Elmondja, hogy az egyes adósok esetében nem kellett volna megvárni, hogy olyan magas legyen a hátralékuk. Elmondja, hogy azon lesznek, hogy csökkenjen a hátralékok összege. Szabadi Jánosné ötvöskónyi lakós Elmondja, hogy a hátralékként kimutatható adók ki lettek vetve, de nem lettek beszedve. Kéri, hogy a testület kérjen listát az adósokról és vizsgálják meg, hogy hogyan lehetne az adót beszedni. Wolfordt Lászlóné ötvöskónyi lakós Elmondja, hogy neki két hónap múlva le fog járni a fundamentája. Megkérdezi, hogy ezt követően már nem kell-e fizetnie.

15 15 A kérdésre válaszolva elmondja, hogy amennyiben már nem lesz kötelezettsége, akkor nem kell fizetnie. Hartman Jánosné ötvöskónyi lakós Egy általa is tapasztalt problémára szeretné felhívni a figyelmet. A buszmegállóban a pad nagyon alacsonyan van. Kéri, hogy amennyiben lehetséges emeljék meg a padot, hogy könnyebben le lehessen ülni. A jelzett problémával kapcsolatban elmondja, hogy meg fogják oldani. Wolfordt Lászlóné ötvöskónyi lakós Megkérdezi, hogy a Kónyi utca végén az árkok mikor lesznek kitisztítva, kiásva. Farkas László alpolgármester Elmondja, hogy a Kónyi utca végén az árkok teljesen eliszaposodtak. Felhívja a figyelmet, hogy a lakók kötelessége az árkok kitisztítása, tehát nekik kell kiásni az árkokat. Mikola Miklós Krisztián képviselő Elmondja, hogy az átereszeket kellene először kitisztítani, és csak ezt követően kellene az árkoknak neki állni. Emlékezteti a jelen lévőket, hogy korábban az önkormányzat próbált segítséget nyújtani a hídgyűrűk kicserélésében, beszerzésében és az árkok tisztításában. Akkor erre nem volt igény. Ez természetesen csak az önkormányzati utakra vonatkozott. Szabadi Jánosné ötvöskónyi lakós Megkérdezi, hogy az utca kaszálása kinek a feladata. A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a tulajdonos kötelessége az ingatlan előtti terület kaszálása. Talpas Tiborné ötvöskónyi lakós Elmondja, hogy a Pápa utcában is probléma a vízelvezetés.

16 16 Mikola Miklós Krisztián képviselő Elmondja, hogy a Pápa utcában az a probléma, hogy az átereszek nem egyforma magasságban vannak. Amíg ez a probléma nem oldódik meg, addig a víz nem fog elfolyni. Elmondja, hogy az önkormányzat hiába segít az árkok kitisztításában, attól még nem fog elfolyni a víz, mivel a hidak nem egyforma magasságban vannak. Lőczi Jánosné ötvöskónyi lakós Elmondja, hogy a felső buszmegálló előtt van egy villanyoszlop és két gyümölcsfa, amely miatt a busz vezetője nem látja, hogy áll-e valaki a buszmegállóban. Kéri, hogy az önkormányzat nézze meg a fákat, és ha kell, vágassa ki. Megköszöni az észrevételt, mindenképpen meg fogják nézni a fák helyzetét és megteszik a szükséges intézkedéseket. Mikola Miklós Krisztián képviselő Véleménye szerint a Volánt is meg kell keresni és jelezni kell, hogy a busz vezetője győződjön meg arról, hogy nem áll senki a megállóban. Szabó Istvánné ötvöskónyi lakós Megkérdezi, hogy a faluban élők is használhatják-e a kisbuszt. A kérdésre válaszolva elmondja, hogy szabályzat határozza meg a kisbusz igénylésének feltételeit. Ez egy közösségi busz, tehát közösségi célokat szolgál. Papp József ötvöskónyi lakós Megkérdezi, hogy mi a helyzet a vasútállomással, történtek-e lépések a tisztántartás érdekében.

17 17 A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy írtak a MÁV-nak és fényképekkel illusztrálták a vasútállomás és a peron állapotát. Véleménye szerint a MÁV átadhatná vagyonkezelésbe az önkormányzatnak, de a válaszra várni kell. A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a közvilágítási sor tervezése folyamatban van. A tárgyévben is azt tartják szem előtt, hogy kötelező feladataikat el tudják látni, intézményeik működjenek, a gazdálkodás biztonságos legyen. Mivel több hozzászólás nem volt, megköszöni a megjelenést, a közmeghallgatásos ülést berekeszti. Kmf Pusztai László polgármester dr. Varga Katalin jegyző

1./ Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.. Előadók: RSZSZK képviselője Veszner József körjegyző

1./ Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.. Előadók: RSZSZK képviselője Veszner József körjegyző J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 27.-i üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester, Szabó Istvánné, Farkas László és Mikola Miklós

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. április 27.-én 17 órai kezdettel Ötvöskónyi községben, a művelődési házban megtartott, munkaterv szerinti

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. november 25. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110-6/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32. Szám:

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 1, 2, 3/2014. (II.07.) Határozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

2013. március 27. rendes nyílt ülés

2013. március 27. rendes nyílt ülés 588-6 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27. rendes nyílt ülés Rendeletek: 10/2013. (IV.5.) A külterületen lévő helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 12. napján 15:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

2013. m á r c i u s 18.

2013. m á r c i u s 18. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. m á r c i u s 18. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.03.18-án

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-8/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-11/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. május 22-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012.

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 7988-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről. Készült: 4 példányban 1 pld. Pest Megyei Kormányhivatal vezetője

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-10/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. március 30-án tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 26 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 26 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 26 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2013.(VIII.27.) sz. rendelet Határozat: 74-77 /2013. (08.26.)

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 18 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2010. november 24-én a Művelődési Házban megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. november 13-án 8.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben